KULTUR I VÅRDEN - KICK OFF 14/3-2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTUR I VÅRDEN - KICK OFF 14/3-2014"

Transkript

1 Minnesanteckningar & dokumentation KULTUR I VÅRDEN - KICK OFF 14/ Större musikutbud för äldre genom omvandling av Skapande skola-program? Innehåll Dagens program Introduktion 2 3 Erfarenhetsutbyten och miniföreläsningar 1. Om Kultur Skånes utvecklingsbidrag Bibbi Miegel Sandborg 2. Gammal möter ung i Osby Marina Nilsson 3. Min drivkraft Gitte Pålsson 4. Om kontinuitet och missionsarbete Ulrika Gudmundsson Schönberger och Erland Maruitzon Schönberger 5. Vill ni veta vad jag gör? Erik Ask-Upmark 6. EMB - tidig musik för äldre? Ute Goedecke, Per Mattsson, Stefan Wikström, Tommy Johansson, Dario Losciale, Fredrik Persson 7. Vad jag tänker om personalkör Katarina Nilsson Bremer 8. Min vision inom området Laif Carr 9. Kultur inom äldreomsorgen hos Kristianstad kommun Ulrika Cedell och Ann Christine Albinsson

2 Dagens program KICK OFF Musik i vården hos Musik i Syd 14/ Plats: Styrelserummet våning 3. Kaffe & fralla finns på bordet från kl Program: Erfarenhetsutbyte och Miniföreläsningar Kl Annika Johansson: Välkomna - Varför är det just vi som är här idag? Kl Gitte Pålsson: Min drivkraft Bibbi Miegel Sandborg (och ev. Nina Wenedikter) Kultur Skånes utvecklingsbidrag och visionerna bakom Marina Nilsson: Gammal möter ung i Osby Reflektion samtala med grannen/rör på benen Ulrika Gudmundsson Schönberger och Erland Mauritzon Schönberger: Om kontinuitet och missionsarbete Erik Ask Uppmark: Vill ni veta vad jag gör? Reflektion samtala med grannen och fortsätt under: LUNCHEN uppdukad i sal E3 våning EMB, Ute Goedecke, Per Mattsson, Stefan Wikström, Tommy Johansson, Dario Losciale, Fredrik Persson och ev. producent Jesper: Vilken infallsvinkel har vi som har spelat i otroligt många sammanhang, men inte så mycket inom vården än Katarina Nilsson-Bremer: Vad jag tänker om personalkör m.m Laif Carr: Min vision inom området Reflektion samtala med grannen/rör på benen Johanna Frid: Om mitt nya uppdrag i Kristianstad Ann-Christine Albinsson: Om kulturombud inom äldreomsorgen m.m Kaffe -reflektion och avslutning i E3. 2

3 Introduktion Annika Johansson Kultur i vården ska den här dagen handla om, ett bredare område än bara musik, med fler involverade. Annika ansvarar för projektet Musik i vården, som också är ett nytt fokusområde för Musik i Syd, barn och unga Projektets kärna Kan man omvandla Skapande skola-program för barn, ex. Spelmän på besök, Ensemble Mare Balticums julprogram och presentera dem inom äldrevården? Och hur går man tillväga? Hur ska man få in mer musik i vården? Projektet har så smått redan dragit igång, dels genom utbildningen Kultur i äldreomsorgen på Kultur Skåne, dels genom en arbetsgrupp som bollar idéer och förslag via e-post. Det finns mycket att göra kr till Musik i Syd från Kultur Skåne för att driva projektet Om området hos Musik i Syd, barn och unga (b&u): Nytt fokus enligt b&u:s verksamhetsplan 2014 Om utvecklingsområdet Musik och Hälsa i årets utbudskatalog b&u Om Kultur Skånes utbildning: Alla har rätt att leva tills man dör Peter Thybo, fysioterapeut och hälsoinnovatör från Danmark berättade om guden Apollon och hans son Asklepios, läkekonstens gud - i det här projektet ska just läkekonst och konst/kultur/musik samarbeta. Några exempel ur dagens program: Erland och Ulrika - har spelat på äldreboenden i 20 år, avtal genom Musik i Syd, beställningar Kultur Skåne. Osby - Liten och stor drömmer och tror, projektet involverar kommunens alla äldreboenden och förskolor Kultur på Hjul - ett projekt från Kronoberg, ska vidare till Regionteatern, mer info i Kulturplan Kronoberg. Nytt för 2014: Senior- och personalkör i samarbete med Kristianstad kommun med Katarina Nilsson Bremer Bibbi Miegel Sandborg från Region Skåne och i bakgrunden Annika Johansson, verksamhetschef för Musik i Syd, Barn & Unga och projektledare för Musik i vården. 3

4 Erfarenhetsutbyten och miniföreläsningar 1. Om Kultur Skånes utvecklingsbidrag Bibbi Miegel Sandborg Bibbi Miegel Sandborg är utvecklare kultur och hälsa på Kultur Skåne Bilden av samhället som flera stuprör; man vill avgränsa sig Forskning efterfrågas alltmer av politikerna - Vill veta om det är evident; om det finns bevis för postitiv effekt. Musik och hälsa är ett stort forskningsområde, ofta inriktat på hjärnan p.g.a. tekniska framsteg på området, många av forskarna är också musiker: Fredrik Ullén på Karolinska, även pianist Peter Vuust, jazzmusiker och hjärnforskare Per Thorgard, forskning kring musik i ambulanser, musikkuddar, musik i sjukvårdsmiljöer, samarbete med kompositörer i Danmark Forskning visar att celler kan nybildas, påståendet att man inte kan lära gamla hundar sitta är felaktigt, får inte hjärnan stimulans, dör den Region Skåne fick 4,1 miljoner från Kulturrådet för att utveckla äldrevården, tot. 70 miljoner Musik på Hjul drivs t.ex. med Kulturrådspengar Nu pågår ett 3-årigt regionalt utvecklingsprojekt kring kultur i äldreomsorgen, varav en del fördelats vidare till Musik i Syd för detta projekt. Kultur i vårdenheten - Kultur och hälsa även förebyggande hälsoarbete ingår kultur ska ses som ett komplement till vård, ingen ersättning kultur höjer livskvalitet och kan förbättra vårdrelationer mellan brukare och vårdgivare Ex. svårt att rekrytera personal till vårdboenden, en kulturprofil ökar attraktionskraften Viktigt: det handlar om kultur I vården - inte TILL vården Skånemodellen ska stimulera gränsöverskridande samarbeten arrangera fortbildningar öka förståelsen för befintlig forskning bygga nätverk Sjukvården är alltid projektägare, kan söka med kulturaktöer, att vården äger projektet ska underlätta förankringen av projekten Krav på delaktighet i kulturaktiviteterna, personalen och brukarnas närvaro är ett minimum, ska även leda till engagemang mellan besöken Målgrupper äldreomsorgen barn- och ungaomsorgen psykiatrin Referensgrupper finns med både vårdpersonal och representanter från kulturområdet. Vad händer inom kulturråds-projektet nu? Kommunturné, Nina Wenedikter åker runt och träffar representanter från Skånes alla 33 kommuner Mer pengar till: Föreningen Clownronden Riksteatern Skåne (Estraden-modellen) Harald Leander + en grupp skådespelare Musik i Syd Konstfrämjandet Skåne Win + win + win: Vården får nya verktyg, kulturen når fler och får vidgat deltagande, för individen höjer det livskvaliteten Ex. visar forskning att lässtunder på äldreboenden ger lugnare kvällar Kultur för ALLA är också ett kulturpolitiskt mål Genom satsningen ska vi få hängrännor i stället för stuprännor! 4

5 Mjuka värden inom vården är inget nytt, startade med Florence Nightingale på 1940-talet Läser ex. från sjukhusstadgar från 1940-talet, ord som vänlighet och kärleksfullt dominerar, motsvarande dokument från 1972 har dock dessa ord bytts ut mot effektivitet, ekonomiskt och lönsamt Idag sker ett paradigmskifte och intresset för humanare vård ökar, många inom vården VILL jobba med mjuka värden och kultur, men har fortfarande inte möjlighet att göra det. Länkkatalog på 2. Gammal möter ung i Osby Marina Nilsson Marina Nilsson är aktivitets- och social samordnare i Osby, en ny tjänst, som många andra kommuner fortfarande saknar, vilket gör att de inte hinner ta tag i de här frågorna Fröt till Osby-projektet var en mångkulturell dag som ordnades på ett äldreboende med 2 inbjudna förskolor 2011, SFI på besök, personal med utländsk bakgrund bidrog till innehållet Kontakt med MiS för konsert, vilket resulterade i fortsatta samtal kring hur man skulle kunna jobba vidare Ett första möte i aug 2011 Marina intresserad av det sociala innehållet, fsk-personal och chefer bjöds in Så småningom involverades även Gitte Pålsson Bidragsbiten inom vården snårig, Osby fick hjälp med bidragsbiten och ansökningsförfarande av Musik i Syd Samarbete mellan Musik i Syd och Osby kommun där barn-och äldreomsorg möts genom musik. Fråga: Är det här något Musik i Syd kan göra för fler kommuner? Hur får kommunerna stöd i att söka de bidrag som finns? Bibbi: Utveckling kultur & hälsa har inte lagt ut någon blankett, vill hellre att kommunerna hör av sig och att man träffas, ett batteri av frågor som ska underlätta ansökningen finns också Annika: Musik i Syd har inte tid och resurser för att ge ansökningsstöd åt alla kommuner, exakt samma problematik finns inom Skapande skola; skolorna ska äga projekten men hinner inte med att ansöka om pengar, måste samordnas på något sätt Marina forts var allt klart och 2013 drog projektet igång Valet att jobba med förskolebarn och äldre inom äldreomsorgen - barn träffar sällan äldre människor idag och äldre blir glada när de får möta barn, men det medförde också ett projeket som involverar två stora områden med pressade arbetssituationer och många fasta rutiner. 5

6 Förskolornas intresse att delta i projektet först svalt, Lotta Linder, utvecklare inom barnomsorgen, mammaledig flera gånger under processen med tre olika ersättare som följd. Tack vare gemensamma insatser, och inte minst Gitte Pålssons, kunde projektet ändå ros i land, första utvärderingen väldigt välbesökt. Omfattande förankringsprocess: många möten, en vecka på barnomsorgen och en vecka på äldreomsorgen, Gitte tog förskolorna på egen hand, Marina med vid alla besök på äldreboendena, nervös, skulle börja jobba med en sådan där kulturperson och en främling, men med Gitte gick allt mycket bra, tack vare att hon började spela direkt och visade snarare än pratade om vad projektet gick ut på, därmed blev en informationsträff också en trevlig musikstund. 4 äldreboenden och 11 fsk deltog + Gläntan som är en dagverksamhet En del väldigt väl förberedda varje gång, andra inte alls - fixade sig ändå när Gitte tog upp gitarren och började spela och folk efterhand droppade in. Musikmötena barn + äldre förlades till äldreboendena och genomfördes med Gitte + Rolf Olsson och Sara Tufvesson. Problematik: barns och äldres tider skiljer sig, barnen ska äta lunch kl 11 medan många äldre sover länge om morgnarna. Det visade sig också att inte bara barnen, utan också förskolepersonal, hade väldigt lite kunskap om äldre och få insikter i hur det skulle vara att komma till ett vårdhem. En man med amputerade ben, resulterade i följande fråga från ett barn: Var är de benen nu? 3. Min drivkraft Gitte Pålsson Gitte Pålsson är musiker, låtskrivare, rytmikpedagog och musikterapeut, har både lång och bred erfarenhet inom äldreomsorgen och vården, spelade som frivillig anhörig för sina föräldrar då de låg för döden. Det gäller att ha stor respekt för och insikt i äldrevårdspersonalens arbetsförhållande. Terapi är inget bra ord, men det är ett stort forskningsområde, en disciplin och ett erkänt ämne inom undervisningen, disciplinen inleddes med Vietnams krigsveteraner, handlar om kunskapen om hur man kan använda musik i sårbara situationer - vilket kräver stor självinsikt. Vårdpersonal vill inte störa de äldre, går därför inte in och spelar musik eller sjunger för dem, lämnar dem hellre ifred - medför ingen stimulans. Gitte Pålsson berättar om sina erfarenheter som musikterapeut inom äldrevården. 6

7 Viktigt också med valet av musik, att hitta en gemensam repertoar. Här måste man jobba på individnivå och titta i levnadsberättelsen hos varje människa, vilken musik är det som gäller här? Vad är ditt Soundtrack of my life? I bemötandet måste man också jobba med sig själv som redskap. Nätverket Including Music Samarbetar med forskaren Bo Nilsson Inspirationskälla spelmannen Bengt Ericsson, gick nära patienterna, vilket Gitte tagit med sig, alla sitter och väntar på att hon ska komma runt, har alltid sittning i cirkel, jobbar med beröring, ögonkontakt, får respons trots djup demens. Jobbar med andra experter i svårare fall; Elisabeth Engström Franzén Musik och relationer; att spela räcker inte, vi måste också skapa relationer, ex. kunna namnen - önskemål om namnlappar inom äldreomsorgen. En tredje kraft: Vi kommer med musiken! Musiken är vår bästa vän och ledsagare Hänsyn till den enskildes musiksmak, ex. allsång på sjukhuset i Lund, en grupp som bara ville lyssna på klassisk musik gör detta i stället för att sjunga med de andra. Gitte sjunger Björn Afzelius & Mikael Wiehes Mitt hjärtas fågel. Det uttrycker precis vad musik i vården handlar om menar hon. Rekommenderar även Youtube-klipp med Gladys Wilson and Naomi Feil. Mitt hjärtas fågel När du ser mej när jag finns i dina ögon när du ser att jag finns till När du hör mej när jag finns i dina tankar när jag kan vara den jag vill Då flyger mitt hjärtas fågel Då stiger den upp mot skyn Då svävar den över markerna och högt över skogens bryn När du ser mej när jag finns i dina tankar Då stiger mitt hjärtas fågel upp mot skyn När du kommer när du kommer mej till mötes när jag är den som gör dej glad När du rör mej när jag är i dina händer när jag är den som du vill ha Då flyger mitt hjärtas fågel Då stiger den upp mot skyn Då svävar den över markerna och högt över skogens bryn När du rör mej När du kommer mej till mötes Då stiger mitt hjärtas fågel upp mot skyn Men när du blundar när du stänger dina ögon när jag inte kommer in När du tystnar när du vänder dej i från mig när jag inte längre finns Då kurar mitt hjärtas fågel på tallens lägsta gren med svarta, sorgsna ögon och själen tung som sten Så kom ihåg mej Kom ihåg att va mej nära Och låt mej somna på din arm Och låt mej drömma låt mej drömma låt mej drömma mina drömmar och låt mej vakna i din famn Då flyger mitt hjärtas fågel Då stiger den upp mot skyn Då svävar den över markerna och högt över skogens bryn När jag får drömma min dröm och va dej nära Då stiger mitt hjärtas fågel upp mot skyn 7

8 4. Om kontinuitet och missionsarbete Ulrika Gudmundsson Schönberger och Erland Maruitzon Schönberger Har spelat inom äldreomsorgen i 20 år, totalt konserter Startade med en spelning i Vittskövle Har varit en fantastisk resa, då man får så mycket tillbaka Då: Fritiof och Carmencita och sammanlagt 12 sånger, vilket var den repertoar de hade med sig, och trodde passade målgruppen, men som inte var särskilt genomtänkt. Köpte så småningom en vevgrammofon - började lära sig de låtar som fanns på stenkakor, lyckad strategi, de äldre kunde sångerna, sjöng med och applåderade. Ulrika och Erland har spelat och sjungit för äldre på vårdhem i 20 år. Viktiga inslag: närhet, kontakt, namn, individernas bakgrundshistorier - vad har de gjort? Ex. någon har varit sjöman, kan leda in på Axel Ömans Det var en gång en sjöman, en klyschig låt, men alla älskar den. Att snappa upp livsberättelser och sätta dem i sång är ett vanligt inslag hos Ulrika och Erland. Personalen måste ibland avväpnas - det följer en del fördomar när en kille och en tjej kommer för att spela för de äldre, ett slags respekt/förlägenhet inför artister, ex. pinsamt om Arvid plötsligt skulle börja skrika, har också hänt att personalen passar på att gå och fika, men då går Erland argt efter och hämtar dem. Personalens närvaro är inte bara viktig för gemenskapen och aktiviteten som sådan, den är även en säkerhetsfråga; plötsligt kan ngn resa sig upp från rullstolen och då måste någon vara där och ta emot. Måste jag sjunga? undrar personalen, nej, men de måste vara närvarande - ett minimum. (Samma problematik finns inom Skapande skola, där lärarna ibland försvinner och lämnar kulturarbetaren med en helt främmande klass.) Ända sätt att nå de äldre, öppna dörrarna till rummen, de kanske inte vill vara med den här gången, men kanske kommer ut nästa tillfälle. Fel metod: föra dementa till en gemensam aktivitetssal, de blir lätt oroliga, känner inte igen sig och kalabalik kan utbryta. Ulrika och Erland erbjuder 1 gitarr och 2 röster, anpassar repertoar och framställning efter avdelning, väldigt individuellt Alltid flera tillfällen, ex. 4 på våren och 4 på hösten, viktigt och värdefullt att komma tillbaka, skickar ut en enkel affisch, som personalen kan använda för att förankra musikstunderna, dementa kan känna igen t.ex. gitarren. Har under alla dessa år förgäves sökt Fonogramstöd för att kunna spela in en skiva. Spellista ska hämtas ur levnadsberättelserna hos åhörarna, Ulrika lär sig allas namn väldigt snabbt 8

9 Vad händer om en spelning skiter sig? Har aldrig hänt, svarar Ulrika och Erland, inte ens första gången i Vittskövle då de inte fick några applåder - vilket inte behöver tyda på misslyckande Av de 400 låtar som de kan idag är det ca 5 låtar som Ulrika & Erland önskar inte önskades och som de inte är särskilt förtjusta i att sjunga, ex. Ålefeskarns vals. De låtar man kommer ihåg på hemmet är de som är kopplade till barndomen, ex. Alice Tegner Vart ska du gå min lilla flicka. Musiker i första hand, ex. Gamla Nordsjön - hur ska man sjunga och ta sig an den? Givande att ändå gå in i en sådan låt och vända negativ inställning till något positivt - idag är den riktigt kul att sjunga. Vad handlar missionen om? Vision om att kultur i vården ska bli en verksamhet med anställda musiker, idag drivs verksamheten projektbaserat med oviss framtid Kravet på evidensen, belägg genom forskning - låt politikerna följa med på en spelning, så är det klart! Regelbundenheten extremt viktig - det är då en sådan här aktivitet kan ge verklig effekt, både för personal och brukare. 5. Vill ni veta vad jag gör? Erik Ask-Upmark Tre olika infallsvinklar grammofonen harpan pianot Första erfarenhet och kontakt med musik i vården i Kalifornien, spelade för släkten på privat sjukhus, spelade svensk och utländsk folkmusik för de äldre där, ingen vidare koppling till pensionärerna i Los Angeles. Varför harpa? Musikterapi stort i Kalifornien, här finns t.o.m. harpspecialister, harpan har många fördelar, instrumentet Erik har med sig är en folkharpa, lite mindre variant. Spelar ett irländskt stycke från 1600-talet i en pentagonisk skala (femtonig och universell skala, finns i kroppen - trots att man inte har någon relation till en låt i denna skala, väcker den något i en). Harpan erbjuder också recitativ, lugn musik, låter vackert hur man än gör, lätt att plocka ut en melodi på strän- Folkharpa och en vevgrammofon är inslag i Erik Ask-Upmarks musikprogram för äldre. 9

10 garna, lockar till interaktion, en form av aktivering som kan ske i olika grader och på olika nivåer. Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) Åsa Modin sjukhuspräst 2007 spelade en tid inom ett projekt, som tyvärr lades ner Samarbete med Vuxenskolan i Malmö Katalog med utbud som vänder sig till ålderdomshem i Malmö (jobbar lite som Musik i Syd i det avseendet), bestämde sig för att gå tillbaka till det instrument han började med, pianot, turnerar nu med ett pianoprogram. Pianoprogrammet musiken präglas av ex. Ernst Rolf, Karl Gerhard, kupletter, nu även Bill Haley och Elvis Presley (mer 50-tal som kombineras med schlagern från talets revyer) Grammofonen seniordisco med musik från barndomen, ex. Edvard Perssons Ja, Skåne är ett härligt land stenkakorna väcker minnen, ex. Sonora-logon på omslagen det finns oändligt många historier om t.ex. Ernst Rolf, ibland stöter man på äldre som spelat med t.ex. Snoddas eller någon annan, kan mynna ut i fantastiska (sanna - påhittade?) historier Musikkryss: Stenkakor till kaffet, 7-8 plattor, krystade frågor ex. Zarah Leanders ursprungsstad etc. Viktig skillnad att spela ett gratisprogram för åhörare som inte bett om det och för en betalande konsertpublik. Dramaturgin viktig, hitta enkla historier som de äldre kan återkoppla till, också att man har en hög grad av allmänbildning så att man förstår vad de äldre pratar om och fångar upp det. Eriks repertoar sträcker sig från , slutar ca 1953, växte själv upp på 70-talet, då man fortfarande kunde ta del av matinéfilm med Edvard Persson, Zarah Leander, Karl Gerhard m.f. Har mest jobbat i Malmö kommun, stött på stora skillnader mellan städer/kommuner när det gäller att integrera kultur i vården, och fördela kulturpotten, ser behov av nationell eller åtminstone regional samordning. Samtal och reflektion mellan Bibbi Miegel Sandborg, Katarina Nilsson Bremer och Ann-Christine Albinsson (ovan), Gitte Pålsson och Per Mattsson (under) samt Ulrika Cedell och Tommy Johansson. 10

11 6. Tidig musik för äldre? EMB: Ute Goedecke, Per Mattsson, Stefan Wikström, Tommy Johansson, Dario Losciale, Fredrik Persson Ensemble Mare Balticum har spelat i otroligt många sammanhang och för alla möjliga åhörare, men inte så mycket i vården. EMB har stor barnföreställningserfarenhet som skulle kunna tillämpas även inom äldrevården. Egentligen inte musiken i sig som är viktig utan vad man förmedlar med den. Vad har jag att säga? Hur landar det? Vi kan inte bestämma hur musiken ska upplevas individuellt. Handlar om stämningsskapande och känslor. EMB:s repertoar skulle inte spela på igenkännandes glädje utan tala till en annan sida, som till vilken konsertpublik som helst. EMB spelade för döv-blind publik och det funkade. Harpan skapar samma effekt för barn, plötsligt står pojkar, som från start är ointresserade, i kö för att få testa strängarna. Vilken form? Ensemblen består av 6 personer, men kan också dela upp sig i två eller flera grupper. Med tanke på att det är viktigt att spela för de boende där de brukar vara, och inte förflytta dem, är kanske mindre konstellationer bättre? Alternativt först en instrumental konsert, där de äldre (på håll) får höra klangerna, därefter dela upp sig i mindre grupper och spela mer intim musik i rummen - eller i omvänd ordning. Gitte nämner exempel från Frankrike där tre musiker har med sig tre olika instrument och besöker dementa på vårdboende. EMB:s julproduktioner för de minsta barnen skulle även kunna fungera för äldre. 6 fast anställda musiker, en fantastisk resurs, kan de dessutom dela upp sig i mindre grupper, kan den utnyttjas desto mer. EMB även intresserade av att spela inom andra delar av vården, som psykiatrin och barnvård, men de pengar som MiS fått för utveckling det här året är öronmärkta för äldrevården. Mentorskap och minnen? Aktuellt program med trio för 1-5-åringar, EMB är sig själva och berättar om julen, mycket enkelt upplägg - tror detta skulle funka rakt av även för äldre Gitte skulle kunna inleda och presentera ensemblen, även erbjuda EMB-musikerna fortbildning. Ann Elmqvist Fridh, musikronden, ev. bilda en förening precis som Clownronden, men med en annan inriktning för att bredda utbudet och även inkludera tidig musik. Ett annat program, Resan - Var ska vi åka idag? Vi åker till Paris etc. Sara Arámbula VM i berättande Själva innehållet/materialet är inget problem för EMB - här finns redan massor av uppslag, snarare med vilken form man ska presentera det, mentorskap via ex. Gitte Pålsson en god idé. 11

12 7. Vad jag tänker om personalkör m.m. Katarina Nilsson Bremer Leder Musik i Syds förskolepersonalkör i Kristianstad och startar nu också på prov upp en senior- och vårdpersonalkör. Katarina ska även verka som projektledare för det här projektet till hösten, samordna möten etc. för att avlasta Annika. Musiklärare i botten, gick själv i Svenska kyrkans barnkör från 4 års ålder, fick en bra start, fantastisk fröken i åk 1 som satte sig vid pianot när eleverna var trötta, lever sin barndomsdröm, önskade bli precis som sin fröken som satt vid pianot och ledde körsång, vilket hon nu blivit. Katarina Nilsson Bremer om personalkörer inom både barn- och äldreomsorg. VT tog över fsk-personalkören, EMB närvarade, 10 förskollärare har idag blivit 32 stycken. Ser många likheter mellan äldre- och barnomsorg. Vill att vi tar sången och musiken på allvar, det är bra att personal på förskola sjunger en stund med barnen varje dag, men hon önskar också mer fokus på den musikaliska utvecklingen (inte bara den språkliga och motoriska som idag). Vill ha in musiken i alla möjliga sammanhang och flytta fokus från bedömning (viktigt är inte att sätta en stämpel på var barnen befinner sig i sin musikaliska utveckling) till själva mötet med musiken och innehållet. Seniorkören har hittills haft en träff i februari på en mötesplats i Kristianstad, 5-6 personal och 20 äldre, aktiviteten varade en timme, gick väldigt bra. De sjöng bl.a. Cornelius-visan Jag hade en gång en båt i kanon, en jazzigare variant på Bä, bä vita lamm, 2-stämmigt direkt, skånskt: Vi klarar oss nog ändå. Utesluta engelska sånger? Många äldre har preferenser i 50-talets musik, så inte bara svenska visor, även amerikansk rockabilly etc. Förskolepersonalkören går väldigt bra, förväntningarna hos barnen växer, många ringar på vattnet, allt lättare få vikarier till kördeltagarna under körens 5 tillfällen/termin, samma potential finns för en seniorkör inom äldrevården. Viktigt att personalen ser vad som händer under musikstunder med barn/äldre - jobbiga elever sitter plötsligt tysta som lamm, inga roller är gudagivna, erfarenhet från en föreställning i Vittsjö som blev så väldigt lyckad och då något speciellt hände just för att personalen var med och aktiva under hela föreställningen. 12

13 8. Min vision inom området Laif Carr Dragspelsmusik Anekdot om en pojke som stod som paralyserad och stirrade på musikerna, en lärare uppmanade honom att sjunga med - Men det gör jag ju! svarade han, för det var så han upplevde det. Laif Carr spelade en visa på dragspel och berättade om sin vision för musik i vården. Laifs vision Att den forskning som finns tas på allvar och kommer till användning och även resulterar i att det tillsätts mer resurser. Utbildning, kortkurser, fortbildning, ex. endagskurser med Gitte Pålsson, man lär sig mycket också bara på en sån här Kick-off-dag, respekt för det terapeutiska, det kan hända så mycket både med dementa och barn, en högskoleutbildning i Malmö för musikanter i vården Fler möten mellan äldre och yngre generationer, inte nödvändigtvis dementa, lite yngre äldre Laif har inte spelat mycket för äldre inom vården, men det har hänt. Berättar om en gång då de äldre åhörarna visade sig vara f.d. jazzmusiker och satte sig vid pianot/dragspelet och började spela helt felfritt själva och levde upp. Inte bara glädjande för de äldre, utan också för de musiker som får jobba med det här området. Hjärnstimulans och spegelneuroner Stimulans av hjärnan viktig in i det sista. Gitte berättar exempel från kvinna förlamad från hals och ner som sattes i mitten under en Qigong-session, upplevde det som om hon också var med och utförde Qigong. En av anledningarna till att vi fängslas av att titta på balett? 13

14 9. Om kultur inom äldrevården hos Kristianstad kommun Ulrika Cedell och Ann Christine Albinsson Hur ser det ut när vi blir äldre? Kommer kulturen till oss då? Kristianstad kommun är den största i Skåne arealmässigt, utspritt och decentraliserat, vilket försvårar samordning, kulturutbudet hamnar ofta hos rektorer och enhetschefer - därav arbetet med att utveckla Kulturnyckeln (övergripande samordning av barn - och ungdomskultur i kommunen) Kultur i äldreomsorgen, ett gemensamt projekt som startade upp redan 1992, nyckelpersonen anställdes dock först 2007, stuprörsorganisation, svårt att komma in med kultur på området. Samma typ av problematik som med kultur i skolan löstes med samordning genom kulturombud, likabehandlingsprincip. Ulrika Cedell och Ann Christine Albinsson berättade om Kristianstad kommuns arbete med kultur inom vården lokal värdighetsgaranti gäller från gott bemötande - individuell tid med kontaktperson - god vård i livets slutskede Kulturen får kr genom omsorgsförvaltningen. Viktigt att personalen känner sina pensionärer, viktigt med minnen, dofter och musik, ex. tjära från Haväng, liljekonvaljer, minneslådor, böcker, spellistor För och med alla sinnen - äldres rätt till kultur 1,8 milj. från Kulturrådet målgrupp: särskilda boenden och mötesplatser i Kristianstad kommun, kultur och hälsofrämjare ska fördjupa, förstärka och implementera kultur i äldreomsorgen, som en naturlig del av vårdvardagen utveckla kulturgaranti för äldre på särskilda boenden och mötesplatser Mötet med den professionella kulturen, eget skapande Kontakt: Johanna Fridh, projektledare, Ann Christine Albinsson, Kultur i vården, det sociala innehållet, Ulrika Cedell, Kultur & Fritid,

Heldagskonferens: Musik & Hälsa Lilla salen, Kulturkvarteret Kristianstad 15 december 2014

Heldagskonferens: Musik & Hälsa Lilla salen, Kulturkvarteret Kristianstad 15 december 2014 Heldagskonferens: Musik & Hälsa Lilla salen, Kulturkvarteret Kristianstad 15 december 2014 Närvarande: Musikerna Erland Mauritzon Schönberger, Ulrika Gudmundsson Schönberger, Erik Ask Upmark, Ute Goedecke,

Läs mer

Musik i Vården: Mentorskap och minnen Text av projektets mentor Gitte Pålsson, dec 2014

Musik i Vården: Mentorskap och minnen Text av projektets mentor Gitte Pålsson, dec 2014 Musik i Vården: Mentorskap och minnen Text av projektets mentor Gitte Pålsson, dec 2014 Det känns på samma gång märkligt och underbart att sitta här i Sao Paulo och i väntan på flyget till St Cruz Bolivia

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Åre Gott exempel. Skapande hälsa

Åre Gott exempel. Skapande hälsa Åre Gott exempel Skapande hälsa I projektet Skapande hälsa, som tack vare bidrag från Kulturrådet kunde ta sin början 2011, genomförde Åre kommun kulturella aktiviteter som riktade sig till äldre människor

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Fredrik, Julio, Jasmina, Viola, Betty, Ardiana och Malin samt alla andra som arbetat här under året som gått.

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Bakgrund Skånes Spelmansförbund har med stöd av Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. Extrasatsningar skall genomföras på

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Jag vill vara som du Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livet enligtrosa.se JAG VILL VARA

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare.

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare. Måndagen den 3/9 2012 samlades en stolt skara kursdeltagare och coacher från ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare. De har under det senaste året kommit till våra seminarier en halvdag varje månad

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSPLAN 2015

INNEHÅLL VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 UNGA MUSIK I SYD 3 Målgrupper 3 Mål och visioner 3 UNGA MUSIK I SYD UTVECKLINGSCENTRUM 4 Fokusområden 4 Kompetensutveckling 4 VIKTIGA HÄNDELSER 2015 5 SÅ HÄR ARBETAR

Läs mer

Kvalitetsarbete Myran

Kvalitetsarbete Myran Kvalitetsarbete Myran Kungshöjdens förskola Smultronet 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Helene Hellgren Mia Johanson Marina Jorqvist Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Vänner kan man bli hela livet!

Vänner kan man bli hela livet! Vänner kan man bli hela livet! Vänner kan man tydligen bli hela livet, men är man riktigt gammal och rätt så ensam behöver man ibland lite hjälp på traven (deltagaren Marianne 88 år med nya väninnan Ansa

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16:

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: Att Mima Hösten Att Mima Vintern RESPEKT - att se sig själv & andra genom mim Former & Fantasi Kroppens Fantasi Did I Really? Hej! Vi har under de senaste fem åren arbetat

Läs mer

1 av 2 2009-08-04 12:27

1 av 2 2009-08-04 12:27 Musikern som harpan valde - Kultur - www.st.nu http://st.nu/kultur/1.1229012?m=print 1 av 2 2009-08-04 12:27 Publicerad 29 juli 2009 Textstorlek Park Stickney är turnerande världsartist på harpa, främst

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj Nu händer det så mycket hos oss på barnhemmet att vi knappt själva hänger med. Det har kommit många nya barn. Det har varit skolstart och sjukdomsfall.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Nordiskt nätverksmöte i Stockholm

Nordiskt nätverksmöte i Stockholm Nordiskt nätverksmöte i Stockholm Den 24 september 2012 deltog delar av styrelsen i FOMS och Stockholmsnätverket Frihand på Nordisk nätverksträff i Stockholm. Vi höll till i VISIONs lokaler på Kungsgatan.

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster!

Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster! Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster! Hög kvalité och Glädje är Nacka Musikklassers ledord Vår vision är att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin personlighet,

Läs mer

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen Träning i Medvetet Ledarskap i naturen för stärkt fokus och innovationsförmåga I en allt mer komplex och föränderlig värld är förmågan till ökad medvetenhet, stabilt fokus och innovation framgångsfaktorer.

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010. Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när?

Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010. Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när? Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010 Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när? Resultat Ny arbetsordning Vardagsrehabilitering Gå till maten Förbättra personalens

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

Musik för mogen publik2014

Musik för mogen publik2014 Musik för mogen publik2014 Länsmusik för alla! Innehåll Information och bokning...3 Swingin Broadway!...4 Elvis!...5 Strålande jul...6 Tango...7 På biografen...8 Vi hänger mé!...9 Klassisk jul...10 Sverige

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15

Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15 Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15 Under mötet presenterades Hur Rullen arbetar med ditt barns lärande All forskning pekar på att inlärning i ett sammanhang är det mest effektiva för Rullens elevgrupp.

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson Stegen framåt! Case Managment Jeanette Andersson 1 Stegen framåt! Copyright 2012, Jeanette Andersson Ansvarig utgivare: Stegen framåt Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2436-7 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer