KULTUR I VÅRDEN - KICK OFF 14/3-2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTUR I VÅRDEN - KICK OFF 14/3-2014"

Transkript

1 Minnesanteckningar & dokumentation KULTUR I VÅRDEN - KICK OFF 14/ Större musikutbud för äldre genom omvandling av Skapande skola-program? Innehåll Dagens program Introduktion 2 3 Erfarenhetsutbyten och miniföreläsningar 1. Om Kultur Skånes utvecklingsbidrag Bibbi Miegel Sandborg 2. Gammal möter ung i Osby Marina Nilsson 3. Min drivkraft Gitte Pålsson 4. Om kontinuitet och missionsarbete Ulrika Gudmundsson Schönberger och Erland Maruitzon Schönberger 5. Vill ni veta vad jag gör? Erik Ask-Upmark 6. EMB - tidig musik för äldre? Ute Goedecke, Per Mattsson, Stefan Wikström, Tommy Johansson, Dario Losciale, Fredrik Persson 7. Vad jag tänker om personalkör Katarina Nilsson Bremer 8. Min vision inom området Laif Carr 9. Kultur inom äldreomsorgen hos Kristianstad kommun Ulrika Cedell och Ann Christine Albinsson

2 Dagens program KICK OFF Musik i vården hos Musik i Syd 14/ Plats: Styrelserummet våning 3. Kaffe & fralla finns på bordet från kl Program: Erfarenhetsutbyte och Miniföreläsningar Kl Annika Johansson: Välkomna - Varför är det just vi som är här idag? Kl Gitte Pålsson: Min drivkraft Bibbi Miegel Sandborg (och ev. Nina Wenedikter) Kultur Skånes utvecklingsbidrag och visionerna bakom Marina Nilsson: Gammal möter ung i Osby Reflektion samtala med grannen/rör på benen Ulrika Gudmundsson Schönberger och Erland Mauritzon Schönberger: Om kontinuitet och missionsarbete Erik Ask Uppmark: Vill ni veta vad jag gör? Reflektion samtala med grannen och fortsätt under: LUNCHEN uppdukad i sal E3 våning EMB, Ute Goedecke, Per Mattsson, Stefan Wikström, Tommy Johansson, Dario Losciale, Fredrik Persson och ev. producent Jesper: Vilken infallsvinkel har vi som har spelat i otroligt många sammanhang, men inte så mycket inom vården än Katarina Nilsson-Bremer: Vad jag tänker om personalkör m.m Laif Carr: Min vision inom området Reflektion samtala med grannen/rör på benen Johanna Frid: Om mitt nya uppdrag i Kristianstad Ann-Christine Albinsson: Om kulturombud inom äldreomsorgen m.m Kaffe -reflektion och avslutning i E3. 2

3 Introduktion Annika Johansson Kultur i vården ska den här dagen handla om, ett bredare område än bara musik, med fler involverade. Annika ansvarar för projektet Musik i vården, som också är ett nytt fokusområde för Musik i Syd, barn och unga Projektets kärna Kan man omvandla Skapande skola-program för barn, ex. Spelmän på besök, Ensemble Mare Balticums julprogram och presentera dem inom äldrevården? Och hur går man tillväga? Hur ska man få in mer musik i vården? Projektet har så smått redan dragit igång, dels genom utbildningen Kultur i äldreomsorgen på Kultur Skåne, dels genom en arbetsgrupp som bollar idéer och förslag via e-post. Det finns mycket att göra kr till Musik i Syd från Kultur Skåne för att driva projektet Om området hos Musik i Syd, barn och unga (b&u): Nytt fokus enligt b&u:s verksamhetsplan 2014 Om utvecklingsområdet Musik och Hälsa i årets utbudskatalog b&u Om Kultur Skånes utbildning: Alla har rätt att leva tills man dör Peter Thybo, fysioterapeut och hälsoinnovatör från Danmark berättade om guden Apollon och hans son Asklepios, läkekonstens gud - i det här projektet ska just läkekonst och konst/kultur/musik samarbeta. Några exempel ur dagens program: Erland och Ulrika - har spelat på äldreboenden i 20 år, avtal genom Musik i Syd, beställningar Kultur Skåne. Osby - Liten och stor drömmer och tror, projektet involverar kommunens alla äldreboenden och förskolor Kultur på Hjul - ett projekt från Kronoberg, ska vidare till Regionteatern, mer info i Kulturplan Kronoberg. Nytt för 2014: Senior- och personalkör i samarbete med Kristianstad kommun med Katarina Nilsson Bremer Bibbi Miegel Sandborg från Region Skåne och i bakgrunden Annika Johansson, verksamhetschef för Musik i Syd, Barn & Unga och projektledare för Musik i vården. 3

4 Erfarenhetsutbyten och miniföreläsningar 1. Om Kultur Skånes utvecklingsbidrag Bibbi Miegel Sandborg Bibbi Miegel Sandborg är utvecklare kultur och hälsa på Kultur Skåne Bilden av samhället som flera stuprör; man vill avgränsa sig Forskning efterfrågas alltmer av politikerna - Vill veta om det är evident; om det finns bevis för postitiv effekt. Musik och hälsa är ett stort forskningsområde, ofta inriktat på hjärnan p.g.a. tekniska framsteg på området, många av forskarna är också musiker: Fredrik Ullén på Karolinska, även pianist Peter Vuust, jazzmusiker och hjärnforskare Per Thorgard, forskning kring musik i ambulanser, musikkuddar, musik i sjukvårdsmiljöer, samarbete med kompositörer i Danmark Forskning visar att celler kan nybildas, påståendet att man inte kan lära gamla hundar sitta är felaktigt, får inte hjärnan stimulans, dör den Region Skåne fick 4,1 miljoner från Kulturrådet för att utveckla äldrevården, tot. 70 miljoner Musik på Hjul drivs t.ex. med Kulturrådspengar Nu pågår ett 3-årigt regionalt utvecklingsprojekt kring kultur i äldreomsorgen, varav en del fördelats vidare till Musik i Syd för detta projekt. Kultur i vårdenheten - Kultur och hälsa även förebyggande hälsoarbete ingår kultur ska ses som ett komplement till vård, ingen ersättning kultur höjer livskvalitet och kan förbättra vårdrelationer mellan brukare och vårdgivare Ex. svårt att rekrytera personal till vårdboenden, en kulturprofil ökar attraktionskraften Viktigt: det handlar om kultur I vården - inte TILL vården Skånemodellen ska stimulera gränsöverskridande samarbeten arrangera fortbildningar öka förståelsen för befintlig forskning bygga nätverk Sjukvården är alltid projektägare, kan söka med kulturaktöer, att vården äger projektet ska underlätta förankringen av projekten Krav på delaktighet i kulturaktiviteterna, personalen och brukarnas närvaro är ett minimum, ska även leda till engagemang mellan besöken Målgrupper äldreomsorgen barn- och ungaomsorgen psykiatrin Referensgrupper finns med både vårdpersonal och representanter från kulturområdet. Vad händer inom kulturråds-projektet nu? Kommunturné, Nina Wenedikter åker runt och träffar representanter från Skånes alla 33 kommuner Mer pengar till: Föreningen Clownronden Riksteatern Skåne (Estraden-modellen) Harald Leander + en grupp skådespelare Musik i Syd Konstfrämjandet Skåne Win + win + win: Vården får nya verktyg, kulturen når fler och får vidgat deltagande, för individen höjer det livskvaliteten Ex. visar forskning att lässtunder på äldreboenden ger lugnare kvällar Kultur för ALLA är också ett kulturpolitiskt mål Genom satsningen ska vi få hängrännor i stället för stuprännor! 4

5 Mjuka värden inom vården är inget nytt, startade med Florence Nightingale på 1940-talet Läser ex. från sjukhusstadgar från 1940-talet, ord som vänlighet och kärleksfullt dominerar, motsvarande dokument från 1972 har dock dessa ord bytts ut mot effektivitet, ekonomiskt och lönsamt Idag sker ett paradigmskifte och intresset för humanare vård ökar, många inom vården VILL jobba med mjuka värden och kultur, men har fortfarande inte möjlighet att göra det. Länkkatalog på 2. Gammal möter ung i Osby Marina Nilsson Marina Nilsson är aktivitets- och social samordnare i Osby, en ny tjänst, som många andra kommuner fortfarande saknar, vilket gör att de inte hinner ta tag i de här frågorna Fröt till Osby-projektet var en mångkulturell dag som ordnades på ett äldreboende med 2 inbjudna förskolor 2011, SFI på besök, personal med utländsk bakgrund bidrog till innehållet Kontakt med MiS för konsert, vilket resulterade i fortsatta samtal kring hur man skulle kunna jobba vidare Ett första möte i aug 2011 Marina intresserad av det sociala innehållet, fsk-personal och chefer bjöds in Så småningom involverades även Gitte Pålsson Bidragsbiten inom vården snårig, Osby fick hjälp med bidragsbiten och ansökningsförfarande av Musik i Syd Samarbete mellan Musik i Syd och Osby kommun där barn-och äldreomsorg möts genom musik. Fråga: Är det här något Musik i Syd kan göra för fler kommuner? Hur får kommunerna stöd i att söka de bidrag som finns? Bibbi: Utveckling kultur & hälsa har inte lagt ut någon blankett, vill hellre att kommunerna hör av sig och att man träffas, ett batteri av frågor som ska underlätta ansökningen finns också Annika: Musik i Syd har inte tid och resurser för att ge ansökningsstöd åt alla kommuner, exakt samma problematik finns inom Skapande skola; skolorna ska äga projekten men hinner inte med att ansöka om pengar, måste samordnas på något sätt Marina forts var allt klart och 2013 drog projektet igång Valet att jobba med förskolebarn och äldre inom äldreomsorgen - barn träffar sällan äldre människor idag och äldre blir glada när de får möta barn, men det medförde också ett projeket som involverar två stora områden med pressade arbetssituationer och många fasta rutiner. 5

6 Förskolornas intresse att delta i projektet först svalt, Lotta Linder, utvecklare inom barnomsorgen, mammaledig flera gånger under processen med tre olika ersättare som följd. Tack vare gemensamma insatser, och inte minst Gitte Pålssons, kunde projektet ändå ros i land, första utvärderingen väldigt välbesökt. Omfattande förankringsprocess: många möten, en vecka på barnomsorgen och en vecka på äldreomsorgen, Gitte tog förskolorna på egen hand, Marina med vid alla besök på äldreboendena, nervös, skulle börja jobba med en sådan där kulturperson och en främling, men med Gitte gick allt mycket bra, tack vare att hon började spela direkt och visade snarare än pratade om vad projektet gick ut på, därmed blev en informationsträff också en trevlig musikstund. 4 äldreboenden och 11 fsk deltog + Gläntan som är en dagverksamhet En del väldigt väl förberedda varje gång, andra inte alls - fixade sig ändå när Gitte tog upp gitarren och började spela och folk efterhand droppade in. Musikmötena barn + äldre förlades till äldreboendena och genomfördes med Gitte + Rolf Olsson och Sara Tufvesson. Problematik: barns och äldres tider skiljer sig, barnen ska äta lunch kl 11 medan många äldre sover länge om morgnarna. Det visade sig också att inte bara barnen, utan också förskolepersonal, hade väldigt lite kunskap om äldre och få insikter i hur det skulle vara att komma till ett vårdhem. En man med amputerade ben, resulterade i följande fråga från ett barn: Var är de benen nu? 3. Min drivkraft Gitte Pålsson Gitte Pålsson är musiker, låtskrivare, rytmikpedagog och musikterapeut, har både lång och bred erfarenhet inom äldreomsorgen och vården, spelade som frivillig anhörig för sina föräldrar då de låg för döden. Det gäller att ha stor respekt för och insikt i äldrevårdspersonalens arbetsförhållande. Terapi är inget bra ord, men det är ett stort forskningsområde, en disciplin och ett erkänt ämne inom undervisningen, disciplinen inleddes med Vietnams krigsveteraner, handlar om kunskapen om hur man kan använda musik i sårbara situationer - vilket kräver stor självinsikt. Vårdpersonal vill inte störa de äldre, går därför inte in och spelar musik eller sjunger för dem, lämnar dem hellre ifred - medför ingen stimulans. Gitte Pålsson berättar om sina erfarenheter som musikterapeut inom äldrevården. 6

7 Viktigt också med valet av musik, att hitta en gemensam repertoar. Här måste man jobba på individnivå och titta i levnadsberättelsen hos varje människa, vilken musik är det som gäller här? Vad är ditt Soundtrack of my life? I bemötandet måste man också jobba med sig själv som redskap. Nätverket Including Music Samarbetar med forskaren Bo Nilsson Inspirationskälla spelmannen Bengt Ericsson, gick nära patienterna, vilket Gitte tagit med sig, alla sitter och väntar på att hon ska komma runt, har alltid sittning i cirkel, jobbar med beröring, ögonkontakt, får respons trots djup demens. Jobbar med andra experter i svårare fall; Elisabeth Engström Franzén Musik och relationer; att spela räcker inte, vi måste också skapa relationer, ex. kunna namnen - önskemål om namnlappar inom äldreomsorgen. En tredje kraft: Vi kommer med musiken! Musiken är vår bästa vän och ledsagare Hänsyn till den enskildes musiksmak, ex. allsång på sjukhuset i Lund, en grupp som bara ville lyssna på klassisk musik gör detta i stället för att sjunga med de andra. Gitte sjunger Björn Afzelius & Mikael Wiehes Mitt hjärtas fågel. Det uttrycker precis vad musik i vården handlar om menar hon. Rekommenderar även Youtube-klipp med Gladys Wilson and Naomi Feil. Mitt hjärtas fågel När du ser mej när jag finns i dina ögon när du ser att jag finns till När du hör mej när jag finns i dina tankar när jag kan vara den jag vill Då flyger mitt hjärtas fågel Då stiger den upp mot skyn Då svävar den över markerna och högt över skogens bryn När du ser mej när jag finns i dina tankar Då stiger mitt hjärtas fågel upp mot skyn När du kommer när du kommer mej till mötes när jag är den som gör dej glad När du rör mej när jag är i dina händer när jag är den som du vill ha Då flyger mitt hjärtas fågel Då stiger den upp mot skyn Då svävar den över markerna och högt över skogens bryn När du rör mej När du kommer mej till mötes Då stiger mitt hjärtas fågel upp mot skyn Men när du blundar när du stänger dina ögon när jag inte kommer in När du tystnar när du vänder dej i från mig när jag inte längre finns Då kurar mitt hjärtas fågel på tallens lägsta gren med svarta, sorgsna ögon och själen tung som sten Så kom ihåg mej Kom ihåg att va mej nära Och låt mej somna på din arm Och låt mej drömma låt mej drömma låt mej drömma mina drömmar och låt mej vakna i din famn Då flyger mitt hjärtas fågel Då stiger den upp mot skyn Då svävar den över markerna och högt över skogens bryn När jag får drömma min dröm och va dej nära Då stiger mitt hjärtas fågel upp mot skyn 7

8 4. Om kontinuitet och missionsarbete Ulrika Gudmundsson Schönberger och Erland Maruitzon Schönberger Har spelat inom äldreomsorgen i 20 år, totalt konserter Startade med en spelning i Vittskövle Har varit en fantastisk resa, då man får så mycket tillbaka Då: Fritiof och Carmencita och sammanlagt 12 sånger, vilket var den repertoar de hade med sig, och trodde passade målgruppen, men som inte var särskilt genomtänkt. Köpte så småningom en vevgrammofon - började lära sig de låtar som fanns på stenkakor, lyckad strategi, de äldre kunde sångerna, sjöng med och applåderade. Ulrika och Erland har spelat och sjungit för äldre på vårdhem i 20 år. Viktiga inslag: närhet, kontakt, namn, individernas bakgrundshistorier - vad har de gjort? Ex. någon har varit sjöman, kan leda in på Axel Ömans Det var en gång en sjöman, en klyschig låt, men alla älskar den. Att snappa upp livsberättelser och sätta dem i sång är ett vanligt inslag hos Ulrika och Erland. Personalen måste ibland avväpnas - det följer en del fördomar när en kille och en tjej kommer för att spela för de äldre, ett slags respekt/förlägenhet inför artister, ex. pinsamt om Arvid plötsligt skulle börja skrika, har också hänt att personalen passar på att gå och fika, men då går Erland argt efter och hämtar dem. Personalens närvaro är inte bara viktig för gemenskapen och aktiviteten som sådan, den är även en säkerhetsfråga; plötsligt kan ngn resa sig upp från rullstolen och då måste någon vara där och ta emot. Måste jag sjunga? undrar personalen, nej, men de måste vara närvarande - ett minimum. (Samma problematik finns inom Skapande skola, där lärarna ibland försvinner och lämnar kulturarbetaren med en helt främmande klass.) Ända sätt att nå de äldre, öppna dörrarna till rummen, de kanske inte vill vara med den här gången, men kanske kommer ut nästa tillfälle. Fel metod: föra dementa till en gemensam aktivitetssal, de blir lätt oroliga, känner inte igen sig och kalabalik kan utbryta. Ulrika och Erland erbjuder 1 gitarr och 2 röster, anpassar repertoar och framställning efter avdelning, väldigt individuellt Alltid flera tillfällen, ex. 4 på våren och 4 på hösten, viktigt och värdefullt att komma tillbaka, skickar ut en enkel affisch, som personalen kan använda för att förankra musikstunderna, dementa kan känna igen t.ex. gitarren. Har under alla dessa år förgäves sökt Fonogramstöd för att kunna spela in en skiva. Spellista ska hämtas ur levnadsberättelserna hos åhörarna, Ulrika lär sig allas namn väldigt snabbt 8

9 Vad händer om en spelning skiter sig? Har aldrig hänt, svarar Ulrika och Erland, inte ens första gången i Vittskövle då de inte fick några applåder - vilket inte behöver tyda på misslyckande Av de 400 låtar som de kan idag är det ca 5 låtar som Ulrika & Erland önskar inte önskades och som de inte är särskilt förtjusta i att sjunga, ex. Ålefeskarns vals. De låtar man kommer ihåg på hemmet är de som är kopplade till barndomen, ex. Alice Tegner Vart ska du gå min lilla flicka. Musiker i första hand, ex. Gamla Nordsjön - hur ska man sjunga och ta sig an den? Givande att ändå gå in i en sådan låt och vända negativ inställning till något positivt - idag är den riktigt kul att sjunga. Vad handlar missionen om? Vision om att kultur i vården ska bli en verksamhet med anställda musiker, idag drivs verksamheten projektbaserat med oviss framtid Kravet på evidensen, belägg genom forskning - låt politikerna följa med på en spelning, så är det klart! Regelbundenheten extremt viktig - det är då en sådan här aktivitet kan ge verklig effekt, både för personal och brukare. 5. Vill ni veta vad jag gör? Erik Ask-Upmark Tre olika infallsvinklar grammofonen harpan pianot Första erfarenhet och kontakt med musik i vården i Kalifornien, spelade för släkten på privat sjukhus, spelade svensk och utländsk folkmusik för de äldre där, ingen vidare koppling till pensionärerna i Los Angeles. Varför harpa? Musikterapi stort i Kalifornien, här finns t.o.m. harpspecialister, harpan har många fördelar, instrumentet Erik har med sig är en folkharpa, lite mindre variant. Spelar ett irländskt stycke från 1600-talet i en pentagonisk skala (femtonig och universell skala, finns i kroppen - trots att man inte har någon relation till en låt i denna skala, väcker den något i en). Harpan erbjuder också recitativ, lugn musik, låter vackert hur man än gör, lätt att plocka ut en melodi på strän- Folkharpa och en vevgrammofon är inslag i Erik Ask-Upmarks musikprogram för äldre. 9

10 garna, lockar till interaktion, en form av aktivering som kan ske i olika grader och på olika nivåer. Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) Åsa Modin sjukhuspräst 2007 spelade en tid inom ett projekt, som tyvärr lades ner Samarbete med Vuxenskolan i Malmö Katalog med utbud som vänder sig till ålderdomshem i Malmö (jobbar lite som Musik i Syd i det avseendet), bestämde sig för att gå tillbaka till det instrument han började med, pianot, turnerar nu med ett pianoprogram. Pianoprogrammet musiken präglas av ex. Ernst Rolf, Karl Gerhard, kupletter, nu även Bill Haley och Elvis Presley (mer 50-tal som kombineras med schlagern från talets revyer) Grammofonen seniordisco med musik från barndomen, ex. Edvard Perssons Ja, Skåne är ett härligt land stenkakorna väcker minnen, ex. Sonora-logon på omslagen det finns oändligt många historier om t.ex. Ernst Rolf, ibland stöter man på äldre som spelat med t.ex. Snoddas eller någon annan, kan mynna ut i fantastiska (sanna - påhittade?) historier Musikkryss: Stenkakor till kaffet, 7-8 plattor, krystade frågor ex. Zarah Leanders ursprungsstad etc. Viktig skillnad att spela ett gratisprogram för åhörare som inte bett om det och för en betalande konsertpublik. Dramaturgin viktig, hitta enkla historier som de äldre kan återkoppla till, också att man har en hög grad av allmänbildning så att man förstår vad de äldre pratar om och fångar upp det. Eriks repertoar sträcker sig från , slutar ca 1953, växte själv upp på 70-talet, då man fortfarande kunde ta del av matinéfilm med Edvard Persson, Zarah Leander, Karl Gerhard m.f. Har mest jobbat i Malmö kommun, stött på stora skillnader mellan städer/kommuner när det gäller att integrera kultur i vården, och fördela kulturpotten, ser behov av nationell eller åtminstone regional samordning. Samtal och reflektion mellan Bibbi Miegel Sandborg, Katarina Nilsson Bremer och Ann-Christine Albinsson (ovan), Gitte Pålsson och Per Mattsson (under) samt Ulrika Cedell och Tommy Johansson. 10

11 6. Tidig musik för äldre? EMB: Ute Goedecke, Per Mattsson, Stefan Wikström, Tommy Johansson, Dario Losciale, Fredrik Persson Ensemble Mare Balticum har spelat i otroligt många sammanhang och för alla möjliga åhörare, men inte så mycket i vården. EMB har stor barnföreställningserfarenhet som skulle kunna tillämpas även inom äldrevården. Egentligen inte musiken i sig som är viktig utan vad man förmedlar med den. Vad har jag att säga? Hur landar det? Vi kan inte bestämma hur musiken ska upplevas individuellt. Handlar om stämningsskapande och känslor. EMB:s repertoar skulle inte spela på igenkännandes glädje utan tala till en annan sida, som till vilken konsertpublik som helst. EMB spelade för döv-blind publik och det funkade. Harpan skapar samma effekt för barn, plötsligt står pojkar, som från start är ointresserade, i kö för att få testa strängarna. Vilken form? Ensemblen består av 6 personer, men kan också dela upp sig i två eller flera grupper. Med tanke på att det är viktigt att spela för de boende där de brukar vara, och inte förflytta dem, är kanske mindre konstellationer bättre? Alternativt först en instrumental konsert, där de äldre (på håll) får höra klangerna, därefter dela upp sig i mindre grupper och spela mer intim musik i rummen - eller i omvänd ordning. Gitte nämner exempel från Frankrike där tre musiker har med sig tre olika instrument och besöker dementa på vårdboende. EMB:s julproduktioner för de minsta barnen skulle även kunna fungera för äldre. 6 fast anställda musiker, en fantastisk resurs, kan de dessutom dela upp sig i mindre grupper, kan den utnyttjas desto mer. EMB även intresserade av att spela inom andra delar av vården, som psykiatrin och barnvård, men de pengar som MiS fått för utveckling det här året är öronmärkta för äldrevården. Mentorskap och minnen? Aktuellt program med trio för 1-5-åringar, EMB är sig själva och berättar om julen, mycket enkelt upplägg - tror detta skulle funka rakt av även för äldre Gitte skulle kunna inleda och presentera ensemblen, även erbjuda EMB-musikerna fortbildning. Ann Elmqvist Fridh, musikronden, ev. bilda en förening precis som Clownronden, men med en annan inriktning för att bredda utbudet och även inkludera tidig musik. Ett annat program, Resan - Var ska vi åka idag? Vi åker till Paris etc. Sara Arámbula VM i berättande Själva innehållet/materialet är inget problem för EMB - här finns redan massor av uppslag, snarare med vilken form man ska presentera det, mentorskap via ex. Gitte Pålsson en god idé. 11

12 7. Vad jag tänker om personalkör m.m. Katarina Nilsson Bremer Leder Musik i Syds förskolepersonalkör i Kristianstad och startar nu också på prov upp en senior- och vårdpersonalkör. Katarina ska även verka som projektledare för det här projektet till hösten, samordna möten etc. för att avlasta Annika. Musiklärare i botten, gick själv i Svenska kyrkans barnkör från 4 års ålder, fick en bra start, fantastisk fröken i åk 1 som satte sig vid pianot när eleverna var trötta, lever sin barndomsdröm, önskade bli precis som sin fröken som satt vid pianot och ledde körsång, vilket hon nu blivit. Katarina Nilsson Bremer om personalkörer inom både barn- och äldreomsorg. VT tog över fsk-personalkören, EMB närvarade, 10 förskollärare har idag blivit 32 stycken. Ser många likheter mellan äldre- och barnomsorg. Vill att vi tar sången och musiken på allvar, det är bra att personal på förskola sjunger en stund med barnen varje dag, men hon önskar också mer fokus på den musikaliska utvecklingen (inte bara den språkliga och motoriska som idag). Vill ha in musiken i alla möjliga sammanhang och flytta fokus från bedömning (viktigt är inte att sätta en stämpel på var barnen befinner sig i sin musikaliska utveckling) till själva mötet med musiken och innehållet. Seniorkören har hittills haft en träff i februari på en mötesplats i Kristianstad, 5-6 personal och 20 äldre, aktiviteten varade en timme, gick väldigt bra. De sjöng bl.a. Cornelius-visan Jag hade en gång en båt i kanon, en jazzigare variant på Bä, bä vita lamm, 2-stämmigt direkt, skånskt: Vi klarar oss nog ändå. Utesluta engelska sånger? Många äldre har preferenser i 50-talets musik, så inte bara svenska visor, även amerikansk rockabilly etc. Förskolepersonalkören går väldigt bra, förväntningarna hos barnen växer, många ringar på vattnet, allt lättare få vikarier till kördeltagarna under körens 5 tillfällen/termin, samma potential finns för en seniorkör inom äldrevården. Viktigt att personalen ser vad som händer under musikstunder med barn/äldre - jobbiga elever sitter plötsligt tysta som lamm, inga roller är gudagivna, erfarenhet från en föreställning i Vittsjö som blev så väldigt lyckad och då något speciellt hände just för att personalen var med och aktiva under hela föreställningen. 12

13 8. Min vision inom området Laif Carr Dragspelsmusik Anekdot om en pojke som stod som paralyserad och stirrade på musikerna, en lärare uppmanade honom att sjunga med - Men det gör jag ju! svarade han, för det var så han upplevde det. Laif Carr spelade en visa på dragspel och berättade om sin vision för musik i vården. Laifs vision Att den forskning som finns tas på allvar och kommer till användning och även resulterar i att det tillsätts mer resurser. Utbildning, kortkurser, fortbildning, ex. endagskurser med Gitte Pålsson, man lär sig mycket också bara på en sån här Kick-off-dag, respekt för det terapeutiska, det kan hända så mycket både med dementa och barn, en högskoleutbildning i Malmö för musikanter i vården Fler möten mellan äldre och yngre generationer, inte nödvändigtvis dementa, lite yngre äldre Laif har inte spelat mycket för äldre inom vården, men det har hänt. Berättar om en gång då de äldre åhörarna visade sig vara f.d. jazzmusiker och satte sig vid pianot/dragspelet och började spela helt felfritt själva och levde upp. Inte bara glädjande för de äldre, utan också för de musiker som får jobba med det här området. Hjärnstimulans och spegelneuroner Stimulans av hjärnan viktig in i det sista. Gitte berättar exempel från kvinna förlamad från hals och ner som sattes i mitten under en Qigong-session, upplevde det som om hon också var med och utförde Qigong. En av anledningarna till att vi fängslas av att titta på balett? 13

14 9. Om kultur inom äldrevården hos Kristianstad kommun Ulrika Cedell och Ann Christine Albinsson Hur ser det ut när vi blir äldre? Kommer kulturen till oss då? Kristianstad kommun är den största i Skåne arealmässigt, utspritt och decentraliserat, vilket försvårar samordning, kulturutbudet hamnar ofta hos rektorer och enhetschefer - därav arbetet med att utveckla Kulturnyckeln (övergripande samordning av barn - och ungdomskultur i kommunen) Kultur i äldreomsorgen, ett gemensamt projekt som startade upp redan 1992, nyckelpersonen anställdes dock först 2007, stuprörsorganisation, svårt att komma in med kultur på området. Samma typ av problematik som med kultur i skolan löstes med samordning genom kulturombud, likabehandlingsprincip. Ulrika Cedell och Ann Christine Albinsson berättade om Kristianstad kommuns arbete med kultur inom vården lokal värdighetsgaranti gäller från gott bemötande - individuell tid med kontaktperson - god vård i livets slutskede Kulturen får kr genom omsorgsförvaltningen. Viktigt att personalen känner sina pensionärer, viktigt med minnen, dofter och musik, ex. tjära från Haväng, liljekonvaljer, minneslådor, böcker, spellistor För och med alla sinnen - äldres rätt till kultur 1,8 milj. från Kulturrådet målgrupp: särskilda boenden och mötesplatser i Kristianstad kommun, kultur och hälsofrämjare ska fördjupa, förstärka och implementera kultur i äldreomsorgen, som en naturlig del av vårdvardagen utveckla kulturgaranti för äldre på särskilda boenden och mötesplatser Mötet med den professionella kulturen, eget skapande Kontakt: Johanna Fridh, projektledare, Ann Christine Albinsson, Kultur i vården, det sociala innehållet, Ulrika Cedell, Kultur & Fritid,

Kulturen lyfter - äldreomsorgen Kristianstads kommun, Ann Christine Albinsson & Ulrika Cedell

Kulturen lyfter - äldreomsorgen Kristianstads kommun, Ann Christine Albinsson & Ulrika Cedell Kulturen lyfter - äldreomsorgen Kristianstads kommun, Ann Christine Albinsson & Ulrika Cedell Hässleholm 2015-10-22 Äldres rätt till kultur vad händer när kultur blir en del av vårdvardagen? U Ann Christine

Läs mer

Liten och stor, drömmer och tror i Osby kommun

Liten och stor, drömmer och tror i Osby kommun Hjärtat öppnar upp och plötsligt står man inför en annan människa. Gitte Pålsson, artist och musikterapeut, under en workshop med förskole- och äldrevårdspersonal i Osby den 13 maj. Liten och stor, drömmer

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Kvalitetsarbete. Rytmik och sång Älgens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Cecilia Jansson Christina Johansson Holly Ye Valentina Meija

Kvalitetsarbete. Rytmik och sång Älgens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Cecilia Jansson Christina Johansson Holly Ye Valentina Meija Kvalitetsarbete Rytmik och sång Älgens förskola 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Cecilia Jansson Christina Johansson Holly Ye Valentina Meija Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Heldagskonferens: Musik & Hälsa Lilla salen, Kulturkvarteret Kristianstad 15 december 2014

Heldagskonferens: Musik & Hälsa Lilla salen, Kulturkvarteret Kristianstad 15 december 2014 Heldagskonferens: Musik & Hälsa Lilla salen, Kulturkvarteret Kristianstad 15 december 2014 Närvarande: Musikerna Erland Mauritzon Schönberger, Ulrika Gudmundsson Schönberger, Erik Ask Upmark, Ute Goedecke,

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Musik& hälsa. MENTORSKAP OCH MINNEN Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum MUSIK I VÅRDEN: Slutrapport 2014. Ansvarig: Annika Johansson 2015-01-31

Musik& hälsa. MENTORSKAP OCH MINNEN Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum MUSIK I VÅRDEN: Slutrapport 2014. Ansvarig: Annika Johansson 2015-01-31 Musik& hälsa FOTO John Nordh/Lokaltidningen MUSIK I VÅRDEN: MENTORSKAP OCH MINNEN Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum Ansvarig: Annika Johansson Slutrapport 2014 2015-01-31 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Läs vad några förskolor som jobbat med EQ-dockan en tid tycker

Läs vad några förskolor som jobbat med EQ-dockan en tid tycker Läs vad några förskolor som jobbat med EQ-dockan en tid tycker Sagt av Ann Ahlström, Lilla Edet, Avdelning Pettson Dockan synliggör känslor och om kroppsspråket utan att vi personal behöver prata om det.

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Musik i Vården: Mentorskap och minnen Text av projektets mentor Gitte Pålsson, dec 2014

Musik i Vården: Mentorskap och minnen Text av projektets mentor Gitte Pålsson, dec 2014 Musik i Vården: Mentorskap och minnen Text av projektets mentor Gitte Pålsson, dec 2014 Det känns på samma gång märkligt och underbart att sitta här i Sao Paulo och i väntan på flyget till St Cruz Bolivia

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Socialt innehåll/kultur

Socialt innehåll/kultur Socialt innehåll/kultur Hur ser mitt uppdrag Övergripande ansvar för det sociala innehållet stödja personal och enhetschefer i arbetet tillsammans med vår värdegrundsledare Projektledare för För och med

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Inskolning. med tanke på genus

Inskolning. med tanke på genus Tredje pris! Inskolning med tanke på genus Kan inte mamma också få vara med och skola in, frågar en pappa efter en heldag i förskolan. Det kändes härligt eftersom föräldrarna är en viktig del också i jämställdhetsarbetet,

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 Föräldrastödsprojektet 16-25 Ett treårigt stadsdelsöverskridande projekt i Göteborgs stad i samverkan med DART Startade 1/4-2013 Finansierat av Göteborgs stads särskilt avsatta medel för insatser riktade

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram 1. Mentorskap vad och varför? I den grekiska mytologin berättas att Odysseus, strax innan han lämnade ön Ithaka, anförtrodde sin son Telmachos uppfostran

Läs mer

Sundsvalls Kommun. till projektslutrapporten Kultur för äldre

Sundsvalls Kommun. till projektslutrapporten Kultur för äldre Bilaga 8 till projektslutrapporten Kultur för äldre Sundsvalls Kommun Slutrapport Utförandedatum: 04-02-2013 09:41:13 Antal svar: 36 Den här undersökningen har totalt 36 respondenter och en svarsfrekvens

Läs mer

SKRIVÖVNINGAR NAMN... Psst... du får gärna fylla i med lite färg inte bara här, utan på alla övningssidor!

SKRIVÖVNINGAR NAMN... Psst... du får gärna fylla i med lite färg inte bara här, utan på alla övningssidor! SKRIVÖVNINGAR Psst... du får gärna fylla i med lite färg inte bara här, utan på alla övningssidor! Du kan börja att skriva på din övningssida och sedan fortsätta på ett eget papper, så att du får plats

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix ordnar allt! I Kalix kommun samordnar kulturskolan undervisning i estetiska ämnen både i grundskola, gymnasium, och på fritiden. Hur går det till? Vision

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

2014-02-17. Attityd. Meningsfull vardag. Vad är det för mig och för dig?

2014-02-17. Attityd. Meningsfull vardag. Vad är det för mig och för dig? Ann-Christin Kärrman, Ansvarig vård & omsorg, Svenskt Demenscentrum Leg. sjuksköterska, fil.mag. Meningsfull vardag Vad är det för mig och för dig? Attityd Attityder till vårt arbete är grunden till vårt

Läs mer

Om författaren. Om boken

Om författaren. Om boken av Joel Om författaren Namn Joel Ålder 10 år Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Böcker som jag inspireras av Marlons böcker. Intressen Jag gillar att göra sagor, spela datorspel och titta på tv.

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare.

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare. Måndagen den 3/9 2012 samlades en stolt skara kursdeltagare och coacher från ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare. De har under det senaste året kommit till våra seminarier en halvdag varje månad

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster!

Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster! Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster! Hög kvalité och Glädje är Nacka Musikklassers ledord Vår vision är att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin personlighet,

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

Kultur i Vården rapport om uppföljning

Kultur i Vården rapport om uppföljning KUN 2007-12-06, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Förvaltningskontoret Lisbeth Olsson Susann Wase Kultur i Vården 2007 - rapport om uppföljning 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att lägga förvaltningens

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan 1 Stålhagens förskola Augusti 2014- juli 2015 lightversion Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. 2 Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Åre Gott exempel. Skapande hälsa

Åre Gott exempel. Skapande hälsa Åre Gott exempel Skapande hälsa I projektet Skapande hälsa, som tack vare bidrag från Kulturrådet kunde ta sin början 2011, genomförde Åre kommun kulturella aktiviteter som riktade sig till äldre människor

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet 2010.11.30 Journalnr 2009-5294 VÄGEN, en musikal om Malmköping SAMMANFATTNING De positiva effekter projektet har givit oss är följande, utan inbördes

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

2014-10-04. Slöjdfokus i Kävlinge 2014. Slöjdfokus i Kävlinge. Jan-Peter Göransson. www.kavlinge.se/slojdfokus. Fortbildning för slöjdlärare

2014-10-04. Slöjdfokus i Kävlinge 2014. Slöjdfokus i Kävlinge. Jan-Peter Göransson. www.kavlinge.se/slojdfokus. Fortbildning för slöjdlärare Slöjdfokus i Kävlinge 2014 Slöjdfokus i Kävlinge Fortbildning för slöjdlärare www.kavlinge.se/slojdfokus Jan-Peter Göransson Behörig slöjdlärare Arbetat som lärare i 12 år (8 år som slöjdlärare) Johannesskolan

Läs mer

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät "wha wha"

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät wha wha Författare: Filip Sahlberg 2014 Kapitel 1 Ljudet Alexander och Kalle var i deras hemliga kemirum i källaren. En otrevlig källare med gamla tegelväggar och avloppsvatten rör som läckte. Plötsligt hörde

Läs mer

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROVPLANERING - APRIKOS AVDELNING VT 2013 Vi är fyra pedagoger som arbetar på avdelning Aprikos på Lill-Myran. Vår barngrupp består av ca: 23 barn. Majoriteten

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kapitel 1. Innehållsförteckning Kapitel 1 Sida 1. Kapitel 2 Sida 2. Kapitel 3 Sida 3. Kapitel 4 Sida 4. Kapitel 5 Sida 5

Kapitel 1. Innehållsförteckning Kapitel 1 Sida 1. Kapitel 2 Sida 2. Kapitel 3 Sida 3. Kapitel 4 Sida 4. Kapitel 5 Sida 5 Innehållsförteckning Kapitel 1 Sida 1 Kapitel 2 Sida 2 Kapitel 3 Sida 3 Kapitel 4 Sida 4 Kapitel 5 Sida 5 Kapitel 1 Hej jag heter Pontus Sjöström och är 15 år. Jag bor i Nacka med mina föräldrar och två

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärlig kandidatexamen Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Handledare: Mats Nilsson Fredrik Wadman Konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Dialogmöte mellan unga och polis i Malmö

Dialogmöte mellan unga och polis i Malmö Dialogmöte mellan unga och polis i Malmö Ungdomsgruppen Ungdomar ur Malmös Unga och Mångfaldsgruppen inledde ett samarbete kring hur man kan förbättra dialogen mellan unga och polisen i Malmö. Ungdomsgruppen

Läs mer

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad april 2015 Garantier för kvalitet Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

Sammanställning 2. Bakgrund

Sammanställning 2. Bakgrund Sammanställning 2 Blandat lärande nätverk Sörmlands län 8 november 2016 om Delaktighet och bemötande ur ett anhörigperspektiv, samverkan mellan kommuner och landstinget. Bakgrund Nämnden för socialtjänst

Läs mer

Författare: Thea Kjellström och Julia Ahola

Författare: Thea Kjellström och Julia Ahola Författare: Thea Kjellström och Julia Ahola En vanlig höstdag så ska klass 5a gå på utflykt till den gamla fyren. Alla har med sej massäck, när dom väl kom fram till fyren så berättade Tommy dess historia.

Läs mer