Peter Astner. Peter Astner Business Intelligence. Utbildning. Vidareutbildning. Grundläggande utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Astner. Peter Astner Business Intelligence. Utbildning. Vidareutbildning. Grundläggande utbildning"

Transkript

1 Peter Astner Business Intelligence Architecture & Development Peter har flera års erfarenhet av Business Intelligence lösningar och är specialiserad inom både Microsoft och Qlikviews plattformar. Han har arbetat med IT sedan 2006 både i Sydafrika och i Sverige. Peter jobbar dagligen med utredningar, dataflödesanalyser och utveckling. Han har en god analytiskt förmåga, en positiv attityd och är alltid resultatfokuserad. Experience IT since 2006 Architectures DW/DM - Kimball DW/DM - Inmon QlikTech Architect group Roles Solution Architect Quality Assurance Analyzer Configuration Control Manager Production Planner Teacher Microsoft Analysis Services (SSAS) Integration Services (SSIS) Information Services (IIS) Reporting Services (SSRS) SQL Server Visual Studio (BIDS) Visual Studio.NET QlikTech Qlikview Publisher Qlikview Server Operation Systems MS Windows Programming.NET Forms ASP ASP.NET C# Flash ActionScript HTML/XHTML JavaScript Qlikview Scripting SQL/TSQL VBScript Spoken languages English Swedish Utbildning Vidareutbildning Certifierad IT-Arkitekt Master (Dataföreningen Kompetens) Stockholm Dimensional modeling in depth (Kimball University) Stockholm 2010 Designing SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Solutions Stockholm 2010 Qlikview Set Analysis (QlikTech) Stockholm 2008 Designing, Implementing and maintaining Microsoft SQL Server 2005 Integration Services Stockholm 2008 Advanced Qlikview development Göteborg 2008 Qlikview Server & Publisher Stockholm 2008 Qlikview Professional Stockholm Grundläggande utbildning 2005 Degree of Bachelor of Science (with a major in Computer Gävle Science) 2005 Project Management, 10p Gävle 2003 Bachelor of Science in Industrial Economics Engineering Gävle

2 Uppdrag/Projekt 2014 Swedbank BI-Specialist Back-end utveckling Peter sysslade med olika rapporteringsprojekt inom Swedbanks BI-avdelning. De flesta projekten handlade om finansiell rapportering av Swedbanks affärer, ex. equity/currency swaps, IRS er mm. Verktyg: MSSQL, SSIS, TSQL MoneyMatch IT- Architect Förstudie och arkitekturförslag på ett E-låningssystem Företaget MoneyMatch ville starta bankverksamhet med fokus på snabba automatiserade blancolån via nätet. Tanken var att systemet i stort skulle vara fullt automatiserat gällande fakturering, utbetalning, signering och rapportering. Därmed skulle systemet ha integrationer mot Bankgirot, UC och E-legitimation. Vidare ville MoneyMatch även stödja olika typer av rabattfunktioner. Systemet skulle även hantera investerare vilka kunde ha olika krav för att låna ut pengar. Investerare skulle knytas mot olika lån samt att ersättning per lån skulle beräknas. Vidare integrationer som undersöktes var mot Lendo, Compricer och Freedom Finance. Peters uppgift var att ta fram en kravspecifikation samt rita upp en detaljerad arkitekturspec över systemet. Verktyg: Office, Visio 2013 Västerås kommun IT- Architect Migrering av faktureringssystem Peter jobbade med integrationen av ett faktureringssystem (Purchase) utvecklat av Insera AB. Västerås kommun var i färd att genomföra en organisationsförändring i samband med införandet av bokföringssystemet Raindance. Peters arbete bestod i att analysera påverkan på Purchase samt att sätta upp integrationer till och från Raindance. Arbetet innefattade även tekniska justeringar i Purchase utifrån omorganiseringen. Verktyg: Office, Visio, MSSQL Server, MSSQL SSIS 2013 Gant AB Datawarehouse utveckling/arkitektur Peter jobbade i ett mindre team med utredningar, arkitekturfrågor och utveckling av ett EDW. Gant EDW bestod i huvudsak av två grova områden: delivery och retail. Delivery handlade om inköp och leveransprecision mellan Gant AB och dess leverantörer. Retail handlade om försäljning mot kund samt de ingående stödprocesser som t.ex. lagerhantering, lagerrörelser, budget/prognos och footfall. Då Gant Sweden bedriver back-office låg den initiala kravbilden där, dock ingick även integration av Gant UK i scoopet. Arkitekturen som togs fram byggde i hög grad på modularisering och separation av logik samt hantering av flera Gant instanser. Lösningen byggde på en segmenterad Kimball modell där moduler exekverar fristående från varandra. Inferred member hanterades i inkrementella kärnor medan default member användes i mindre icke inkrementella kärnor. Verktyg: Office, Visio, MSSQL Server, MSSQL SSIS, MSSQL SSAS

3 Ambea Sverige AB Integrationsfrågor och arbetsprocesser Dokument för utvecklingsprinciper och best-practice-lösningar för olika typer av problem utformades löpande. Även processer för beställningar, produktionssättning mm togs fram. Peter arbetade även löpande med utvärderingar av befintliga systemintegrationer och systemfunktioner vilka placerades i en plan för re-design. Peter satt även med i processen för nyförvärv av system för att ansvara för integrationsfrågorna (HR/Lön och Koncernjusteringar). Verktyg: Office, Visio Ambea Sverige AB Löpande utveckling inom Front-End Peter utförde vidareutveckling, incidenthantering och nyutvecklingsprojekt inom Qlikview, SSAS och SSIS. Utvecklingen syftade i huvudsak på områdena finans, planering, HR och inköp. Ett antal Qlikview applikationer skapades. Inom SSAS skapade Peter två kuber för Ad-hoc behov inom finans och HR. Kuberna byggde på det tidigare datalagret och hade olika partitioner som exekverade självständigt beroende på hur DW-modulerna laddades. Verktyg: Qlikview, SSAS, SSIS, Office Standardiseringsprojekt Peter ingick i en mindre projektgrupp tillsammans med IT-drift och IT-utveckling, vilken hade till uppgift att se över arbetsmetodik och tekniska aspekter gällande utvecklingsförfarande, systemupplägg och namnstandarder. Gruppen tog fram regelverk för serverinstanser och ett ramverk för BI-system samt även namnstandarder för kategorisering av systemprojekt och dess data. Syftet med projektet var att klargara ansvarstaganden, behov och förhållningsregler inom BI- och ITutveckling samt förväntningar på IT-driftens tjänster. Verktyg: Visio, Office Migrering av Qlikview Migrering från Qlikview 9.7 till version 11. Migreringen medförde en förstudie där Peter tog fram nya principer och regelverk för Sourcedocument- och publisherstrukturen (Qlikview Bak-End). I samband med projektet tog Peter även fram utvecklingsprinciper samt ett regelverk (best-practice) för hur nya Qlikviewapplikationer får programmeras och se ut. Syftet med det senare var att BI-avdelningen fortsättningsvis ska kunna sätta arkitekturkrav på framtida utvecklingsprojekt inom Qlikview som köps in av extern part. Verktyg: Visio, Qlikview, Office

4 Pilotprojekt för datainsamlingssystem Peter arbetade fram en arkitektur för att öka kvalité samt minska manuella arbetsprocesser vid datainsamling från Carema Sjukvårds enheter. Systemet tillät olika roller där admin kunde definiera olika mätetal och koppla dessa till scheman. Ett schema bestod av en återkommande rapporteringstid samt ett antal ansvariga kostnadsställen. Därefter tvingade systemet in siffrorna genom hårt styrda regelverk och påminnelsefunktioner samt visualiserade rapporteringen för anslutande BI system. Verktyg: Visio, Office, Visaul Studio.NET, MSSQL Server Utveckling av ett Datawarehouse Peter ansvarade för arkitekturen och utvecklingen av ett Datawarehouse. Projektet byggde på en tidigare förstudie och resulterade i en implementering av ett Buss-baserat Datawarehouse. Arkitekturen byggde på Kimball strategi där modularisering av olika funktionsareor definierades (finans, personal, planering) i separata ETL moduler. Projektet involverade även en rad sidoprojekt som syftade till att reparera underliggande arbets- och dataflödesprocesser för att öka datakvalité och minimera merkostnader i form av manuellt arbete i Back-End. Implementeringen av planering (HR) skedde i två steg då kund var osäkra på definitioner och behov. Det första steget ämnade utreda HR s behov och realiserades först i ett QlikMart-projekt där produkten Qlikview användes för att emulera DW-funktionalitet och presentera data. Då behov och definitioner började ta form påbörjades implementeringen i Datawarehouse. Verktyg: MSSQL, SSIS, Visio, Office, Visual Studio (BIDS), SSAS, Qlikview 2012 Ambea Sverige AB Förstudie av ett Datawarehouse Peter var med och ledde en förstudie inför ett DataWarehouse projekt. Förstudien syftade till att utreda befintlig systemarkitektur samt samla in och utvärdera kravställningar från beslutsprocesser i verksamheten. Projektet byggde på workshops och intervjuer av kunder, systemanvändare och systemadministratörer. Begrepps- och flödesmodeller samt integrationskartor togs fram och analyserades mot kunds behov. Verktyg: Visio, Office, Qlikview Sandvik Systems & IT Services Löpande Front-End utveckling Vid sidan av andra projekt jobbade Peter löpande med förändringar, incidenter samt nyutveckling inom Qlikview mot SITS kunder. Verktyg: Qlikview, Visio, Office

5 Sandvik Systems & IT Services Migrering av Qlikview Migrering av Qlikview från 8.5 till version 10. Då arkitekturen i version 10 skiljer sig mycket från version 8.5 framarbetades en ny systemarkitektur som stödjer Sandviks många applikationer. Då Qlikview på Sandvik är tjänstefierad och bygger på QikTechs tidigare licensmodell inkluderades även emulering av dessa tjänster (dvs funktionsbegränsning i Qlikview beroende på licens). Peters huvudansvar var att undersöka och rekommendera en ny lösningsarkitektur för att bibehålla/förbättra Sandviks administrations- och tjänstegrad i version 10. Verktyg: Visio, Office, Qlikview Sandvik Head Office Architectual Review Peter ansvarade för att se över arkitekturen i en lösning för granskning och uppföljning av sandviksenheter. Systemet byggde på en kombination av produkterna Office, Lotus Notes och Qlikview. Systemet led av kvalitetsproblematik varvid både beställare och leverantör var missnöjda. Peter anlitades som medlare och för att göra en architectual review av lösningen samt förslå lämpliga åtgärder. Via intervjuer och tester togs två lösningsförslag fram varvid ett implementerades. Verktyg: Visio, Office, Qlikview 2010 Sandvik Systems & IT Services Utveckling av en plattform för accesshantering i Front-End Peter var ansvarig för arkitekturen i en säkerhetsplattform som skulle underlätta accesshantering mot Front-End. Säkerhetsplattformen skulle förenkla, automatisera samt standardisera de processer som hör till access management. Den slutliga lösningen skulle omfatta godkännandeflöden av accesser, funktioner för dataägandeskap, loggning och säkerhetsmatriskonfigurering. En pilotlösning som bestod av ett DOTNET system kombinerat med ETL flöden togs fram av Peter. Verktyg: Visio, Office, Qlikview, SSIS, MSSQL, Visual Studio.NET 2010 Sandvik Material & Technology Solution Architect Arkitektur och utveckling av ett planeringsverktyg Peter var ansvarig för arkitekturen i ett system för prognos- och produktionsplanering. Målet var att skapa stöd för insamling av budget-, prognos- och kapacitetsdata från produktions- och säljenheter. Systemet bestod av tre delar: webinterface för insamling av data, SSIS flöde och webinterface för konstruktion av supply-plan samt qlikview för analys av data. Analysdelen lät även användarna analysera prognoser och supply plans tillsammans med utfallsdata. Peters huvudansvar låg i att säkerställa funktionalitet i lösningen samt skapa databasarkitekturen och ETL flöden. Han var också ansvarig för att ta fram front-end lösningen i Qlikview. Verktyg: Visio, Office, Visual Studio (BIDS), MSSQL Server, Qlikview

6 2010 Sandvik Mining & Construction Utveckling av ett DataMart ovanpå Aurora (S21) Peter ansvarade för Front-End i ett DataMart projekt. Målet var att skapa en DataMart struktur över de Aurora system som Sandvik Mining & Construction har. Projektet innebar utredningar om definitioner, gränsnitt och kvalitetsaspekter. Verktyg: Qlikview, Visio, Office 2009 Sandvik Mining & Construction Project Coordinator Koordinering av ett Datawarehouse projekt Peter ansvarade för koordinationen mellan kunder och projektgruppen i ett Datawarehouse projekt. Projektet gick ut på att realisera säljenheternas behov av analys- och rapportstöd hos Sandvik Mining & Construction. Verktyg: Office 2009 Fujitsu Services Utveckling av Business Intelligence modul Peter var en del av ett team som tog fram en BI modul till Cenit (en av Fujitsu Services största IT produkter). BI modulen bestod av ett DataMart i kombination med två alternativa gränssnitt, Qlikview och Windows Forms i kombination med SSAS. Syftet med projektet var att utveckla rapporteringsfunktionalitet samt stöd för Ad-hoc analyser. Verktyg: SSIS, Qlikview, MSSQL, SSAS, Visio, Office 2009 Biotech Fuel Solution Architect/System Developer Utveckling av ett logistiksystem Peter var ansvarig för arkitekturen och utvecklingen av ett logistiksystem till pelletstillverkaren Biotech Fuel i Sydafrika. Syftet med projektet var att ge Biotech kontroll över lagersaldon och kvalité på råmaterial samt en förståelse för hur pass väl leverantörerna kunde leverera. Ett annat syfte med projektet var att automatiskt räkna av råmaterial utifrån invägd färdigprodukt. Övriga krav på systemet var att hantera kostnader, grundläggande rapportering och system accesser. Verktyg: MYSQL, Visual Studio.NET, Visio, Office 2008 Sandvik Mining & Construction, Technical Advisor Utveckling av en prognosmodul Peter var involverad i utvecklingen av en prognosmodul för Sandvik Mining & Construction. Produkten ämnade fungera prediktivt utifrån historiska data och bestod av ETL transformationer samt ett gränssnitt i Qlikview. Peters huvudansvar var att fungera som en teknisk rådgivare vid utveckling av Datawarehouse logik. Han var även delvis ansvarig för leveransen av Qlikview applikationen. Verktyg: Qlikview, MSSQL Server

7 2008 Fujitsu Services / Sandvik Material Technology Front-End utveckling mot rörtillverkning Peter var involverad i utvecklingen av ett analysverktyg mot ett produktionssystem som Fujitsu Services skapat till Sandvik Material Technology. Qlikview, SSRS och Excel valdes som interface. Syftet med projektet var att ge kunden en bättre bild av sin kostnadssituation vid rörtillverkning. Peters huvudansvar i projektet var kravanalys och utformning av BI motorn. Verktyg: Qlikview, SSRS, Excel Sandvik Mining & Construction Quality Assurance Analyzer Kvalitetssäkring och utveckling mot ett Datawarehouse Peter ansvarade för kvalitetssäkringen av ett Datawarehouse projekt (Inmon arkitektur). Hans huvuduppgift bestod i att evaluera dataflödesprocesser och databasarkitektur. Han designade kvalitetssäkringsprocesser för validering av dataflöden samt utvecklade verktyg för validering av data och verksamhetsobjekt. Verktyg: Visual Studio.NET, MS SQL Server, Excel, Qlikview Övriga Anställningar Ericsson AB, Gävle Configuration Control Manager 2004 Ericsson AB, Gävle Production planner 2003 Högskolan i Gävle, Gävle Lärare Hagaskolan, Hofors Lärare

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Förslag på systemarkitektur. för ett nationellt lånesystem. December 2006

Förslag på systemarkitektur. för ett nationellt lånesystem. December 2006 Förslag på systemarkitektur för ett nationellt lånesystem December 2006 Robert Maliszewski robert@agero.se AGERO S:t Göransgatan 63i Box 491 58i SE-100 29 Stockholmi Swedeni phone +46 8 693 93 00i fax

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer

1 z. En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd

1 z. En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd 1 z En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd An Agile method for development of a producer support system Albert Fors Arman Jakupovic EXAMENSARBETE 2014 Postadress: Besöksadress: Telefon:

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system Processer och metoder för utveckling av inbyggda system DAVID SVÄRD Examensarbete Civilingenjörsprogrammet för Elektroteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för datorteknik Göteborg 2003 Innehållet

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer