SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

2 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är ofattbar, flera miljoner har brist på mat och förnödenheter. Kriget måste stoppas och freden ges en chans. Det finns ingen hållbar och rättvis militär lösning på denna väpnade konflikt, utan politiska och diplomatiska förhandlingslösningar måste uppnås. Det finns många goda krafter i det syriska civila samhället som behöver stöd och uppmuntran i kampen för freden i Syrien. Sulafa Hijazi är en syrisk konstnär som arbetar med illustrationer, filmer och drama i kampen mot krig och militarisering. SVENSKA FREDS ÅR 1883» 2013 NOBELS FREDSPRIS ges till en av Svenska Freds grundare - KP Arnoldson - för unionsupplösningens fredliga genomförande tre år 1908 tidigare. RÄTTEN TILL VAPENFRI TJÄNST införs efter påtryckningar från flera fredsföreningar. Svenska Freds inrättar Kampfonden 5 år senare. En fond med syfte att stötta personer som straffats för sin 1925 vapenvägran RÖSTERNA FÖR UPPRUSTNING är starka i riksdagen. Ett 40-tal ledamöter håller inte med. Den 2 april samlas de på Hotell Rydberg i Stockholm för att författa Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens stadgar SVENSKA FREDS BILDADE OPINION och bidrog till att stoppa ett krig mellan Norge och Sverige, vid unionsupplösningen. FREDSMONUMENTET MOROKULIEN 1914 uppförs på gränsen mellan Sverige och Norge. Marken köptes in av Svenska Freds och Norges Fredslag och monumentet bär inskriptionen Hädanefter skall krig mellan skandinaviska bröder vara omöjligt.

3 FRAMSIDAN Vi vill hedra en av världshistoriens främsta förebilder och symboler för fred och försoning, Nelson Mandela, som gick bort i december Därför väljer vi att sätta honom på framsidan av vår årsberättelse. Vi hoppas hans goda gärningar fortsätter att inspirera kommande generationer för fredsarbetet i världen. Fotograf: Hans Gedda. Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE Freden Året i korthet 5 Nedrustning 6 Segrar och drömmar inom nedrustningen Konflikthantering Fredsarbete i Burma och Afghanistan 10 Demokrati Fredsutbildningar i Östeuropa 14 Organisation Fredsakademin 16 Kommunikation 18 Medlemsutveckling 19 SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMS- FÖRENINGEN Polhemsgatan Stockholm Telefon: Plusgiro Bankgiro Svenska Freds innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Organisationsnummer: ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 20 Organisation 23 Så förvaltar vi pengar 24 Bokslut 26 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Noter 28 Revisionsberättelse 34 GRAFISK FORM Gabriel Holmbom UNDER 50-TALET var debatten om svenska kärnvapen som hetast. Per Anders Fogelström, senare Svenska Freds ordförande i många år, var med och startade nät verket Amsa, Aktionsgruppen mot svensk atombomb, som blev en drivande kraft i att 1950» Sverige förblev kärnvapenfritt. SVENSKA FREDS ÄR EN AKTIV PART i den Internationella Kampanjen mot Landminor (ICBL) och bidrar också med information om minfrågan i Sverige till ICBL:s globala rapport Landmine Monitor. En kampanj som tilldelas Nobels fredspris RIKSDAGEN BESLUTAR OM att skärpa vapenexportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater, bland annat efter en kampanj av Svenska Freds TALET VAR EN svår tid för fredsrörelsen. Carl Lindhagen, riksdagsman 1940 och ledamot i Svenska Freds, trotsade denna tids krigsivrare och utrustade sig den 1 maj 1940 med ett fredsplakat som fortfarande finns kvar hos föreningen. Alla folks frihet - Hela världens fred - Avrustning överallt. Budskapet är tidlöst. 1980» 1980-TALET Svenska Freds har en avgörande roll i avslöjandet om Bofors systematiska vapensmuggling av bland annat kanoner till Indien. SVENSKA FREDS STARTAR den svenska kampanjen mot 2008 klustervapen. Efter hårt påverkansarbete ändrade svenska regeringen inställning 2008 och skrev under ett avtal som förbjuder klustervapen SVENSKA FREDS firar 130 år i fredens tjänst.

4 Freden 2013 Året avslutades i december med att en av historiens största fredskämpar gick bort, Nelson Mandela. Ingen person kom att symbolisera freds- och försoningstanken i Sydafrika mer än just Mandela. Hans goda gärningar för fred och försoning fortsätter att inspirera kommande generationer i världen. Flera krig som förfärar omvärlden tilläts fortsätta under året. Kriget i Syrien har skördat över dödsoffer och tvingat miljontals på flykt. Den humanitära nöden är ofattbar, flera miljoner människor har brist på mat och förnödenheter. Glädjescenerna från den arabiska våren har tyvärr bytts mot nya och fortsatta oroligheter, framför allt i Egypten och i Libyen. Situationen i Irak fortsätter att vara instabil och antalet civila dödsoffer i Afghanistan ökade under I Afrika är det fortsatt oroligt med nya strider i bland annat Mali, Sudan och Centralafrikanska republiken. På den mer positiva sidan skedde äntligen ett historiskt avtal med Iran kring deras kärnenergiprogram. I Oslo hölls en framgångsrik internationell konferens om kärnvapen och dess humanitära konsekvenser. Nobels fredspris tilldelades detta år OPCW, organisationen som arbetar mot kemiska vapen. En annan internationell kampanj på frammarsch är den mot Killer Robots. Ett internationellt vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty (ATT), kom också på plats efter flera års av förhandlingar och påtryckningar från det civila samhället. Totalt sett har volymen av världens överföringar av större konventionella vapen ökat. De fem största leverantörsländerna av större vapen var USA, Ryssland, Tyskland, Kina och Frankrike. Indiens vapenimport är idag nästan tre gånger så stor som näst största och tredje största importörland, Kina och Pakistan. Vapenimporten till länderna runt Persiska viken har även ökat. Den svenska vapenexporten ökade också med 22 procent under Den stora vapenexporten till ickedemokratier och diktaturer fortsatte, dit gick 40 procent av exporten, Sverige exporterade under 2013 krigsmateriel för totalt 11,9 miljarder kronor. De fem största mottagarländerna var Thailand, USA, Norge, Saudiarabien och Indien. att nå påverkansframgångar med ATT och att få S-kongressen att besluta att arbeta för att stoppa vapenexporten till diktaturer, till sist fick resultat. Vi genomför fredsprojekt i Tjetjenien, Burma, Afghanistan och äntligen ett historiskt avtal med Iran kring deras kärnenergiprogram Moldavien-Transnistrien. För andra året i rad gjorde vi en medlemsvärvningskampanj genom metoden Face-to-Face, vilket gav oss 1651 nya medlemmar (av totalt 1964 nya) under året. En ny satsning gjordes med att utbilda framtida fredsledare i en Fredsakademi. Ett gediget varumärkesarbete har även lett fram till en varumärkesplattform. Det är ibland lätt att misströsta inom fredsarbetet, när krigen kommer, militär upprustning sker och vapenindustrin har oändliga resurser. Då är det viktigt att komma ihåg att det även med små medel går att påverka och nå resultat. Vi är många som bryr oss om fredsarbetet och tillsammans är vi starka. Som världens äldsta och Sveriges största fredsförening har vi fortsatt vind i seglen. Vi växer och inspirerar allt fler i det gemensamma arbetet mot en fredligare värld! Christoffer Burnett-Cargill Generalsekreterare Inom Svenska Freds gläds vi över att mångåriga kampanjer för Anna Ek Ordförande 4 SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2013

5 Året i korthet Svensk vapenexport I februari presenterades siffror över Sveriges vapenexport Siffrorna visade att Sverige fortsatte att beväpna diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Enligt myndigheten ISP minskade den totala vapenexporten med 30 procent. Internationella kvinnodagen Den 8 mars på internationella kvinnodagen skickade vår vän och samarbetspartner Madina Magomadova en hälsning från Tjetjeniens Mödrar: Vi är alla bärare av godhet och frid och därför kan vi skapa fred och rättvisa i vårt samhälle. Svenska Freds fyllde 130 år Den 2 april fyllde världens äldsta ännu existerande fredsförening 130 år. Det var den dagen som Svenska Freds första stadgar antogs på Hotell Rydberg vid Gustav Adolfs torg i Stockholm för att bilda Freds- och Skiljedomsföreningen i Sverige. Internationellt vapenhandelsavtal (ATT) antaget i FN Samma dag (2 april) antogs ett internationellt vapenhandelsavtal i FN:s generalförsamling, efter mångårigt kampanjarbete genom Control Arms. Det är första gången världens stater tillsammans har tagit ett steg för att sätta upp gemensamma regler för den internationella vapenhandeln. S ska stoppa vapenexporten till diktaturer Lite senare i april kom nästa seger för påverkansarbetet, då Socialdemokraterna (S) beslutade att de ska stoppa vapenexport till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Svenska Freds har i många år försökt påverka S att skärpa sin vapenexportpolitik. Almedalen Första veckan i juli deltog Svenska Freds vid Säkerhetspolitiskt sommartorg i Almedalen. Vi genomförde också en aktion mot vapenexporten i form av ett långt begravningståg, samt var med i direktsänd partigrillning i SVT. Teaterföreställningen Från Utanförskap till Entreprenör visades i Visby. Med oss hade vi även Fredsakademigruppen. Kriget i Syrien I augusti lyfte Svenska Freds återigen fram behovet av att stoppa kriget i Syrien och att parterna borde tvingas till förhandlingar. Sverige måste ta initiativ till en omsvängning i hanteringen av Syrien konflikten. Överge inte fredssamtalen, öka ansträngningarna för dem och skapa förutsättningar för fred i Syrien! Teaterturné Under september månad turnerade den fiktiva föreläsningen Från utanförskap till entreprenör på 80 min runtom i Sverige på skolor och olika event. Det är en vindlande färd mellan fakta och fiktion och en berättelse om civil olydnad, moral och vilka val som rättfärdigar andra. IPB i Stockholm Under helgen september höll International Peace Bureau (IPB) sitt rådsmöte och internationella konferens i Stockholm. I samband med detta på Nobelmuseet i Gamla stan, firade även Svenska Freds sina 130 år som världens äldsta fredsförening. Internationella Fredsdagen Inför den internationella fredsdagen den 21 september kom drömbesked från regeringen och statsminister Fredrik Reinfeldt. Den svenska vapenexporten upphör! Fotoutställning i Burma Den 28 september invigde Svenska Freds ordförande Anna Ek och den burmesiska oppositionsledaren och nobelfredspristagaren Aung San Suu Kyi i Rangoon fotoutställningen The Vanishing Tribes of Burma inför 500 inbjudna gäster. Nobels fredspris I oktober annonserades att Organisationen för förbud av kemiska vapen, OPCW, fick Nobels pris 2013 för sitt omfattande arbete att avskaffa kemiska vapen, vilket Svenska Freds ansåg var ett bra och viktigt val av prismottagare. Westanders PR-handbok på ryska I november översattes Westanders PR-handbok till ryska som ett led i Svenska Freds demokratiarbete i Ryssland. I samarbetet med människorättsgrupper i Ryssland och Tjetjenien finns behovet av konkreta verktyg för opinionsbildning och genom att översätta handboken vill vi bidra till att fler aktörer i det rysktalande samhället gör sina röster hörda. Schweiz folkomröstar om JAS Gripen I december annonserades att namnunderskrifter, långt fler än vad som behövs, hade samlats in för en folkomröstning om Schweiz köp av JAS 39 Gripen. Peter Wallensteen får fredspris I december annonserades att Svenska Freds detta år utsett professorn och fredsforskaren Peter Wallensteen till mottagare av föreningens förnämsta utmärkelse, Eldh-Ekblads fredspris. Han fick det för sitt betydelsefulla arbete med att sprida kunskap om fredlig konflikthantering och sitt långvariga fredsengagemang. JAS affär med Brasilien I december kom även uppgifter om att Brasilien beslutat att köpa 12 JAS 39 Gripen från Sverige. Svenska Freds lyfte fram att det framgår tydligt i regelverket för vapenexport att fattiga länder och länder som har inre väpnade konflikter inte bör få köpa vapen från Sverige. Affären bör därför stoppas! Vapenexport till krig ökar Svenska Freds kunde i slutet av december presentera ny statistik som visar att vapenexporten till krig, ickedemokratier och utvecklingsländer ökat kraftigt de senaste åren. Trots att lag och riktlinjer ska begränsa sådan export har praxis utvecklats till en alltmer generös vapenexportpolitik. ÅRSBERÄTTELSE SVENSKA FREDS 5

6 NEDRUSTNING Jubel utanför FN-byggnaden i New York! Den internationella kampanjen Control Arms har varit en avgörande faktor till att ett internationellt vapenhandelsavtal (ATT) antagits. Segrar och drömmar inom nedrustningen Det internationella vapenhandelsavtalet i FN och ett socialdemokratiskt beslut i Sverige att stoppa vapenexport till diktaturer är båda resultatet av en långvarig kampanj bedriven av bland andra Svenska Freds. Under 2013 kunde Svenska Freds se hur två långvariga kampanjer till slut gav resultat. En av dem handlade om att få till stånd ett internationellt vapenhandelsavtal. I över tio år har det civila samhället verkat för ett Arms Trade Treaty, ATT, bland annat genom den globala kampanjen Control Arms som Svenska Freds är medlemmar i. ATT antaget Den 2 april 2013 antogs till slut ett internationellt vapenhandelsavtal i FN:s generalförsamling. För första gången någonsin satte världens stater tillsammans upp gemensamma regler för den internationella vapenhandeln. Trots att det slutliga avtalet enligt bland annat Svenska Freds kom att innehålla en del svagheter sågs det ändå som ett historiskt steg när vapenhandeln för första gången blev internationellt reglerad. Det visade också kraften i det civila samhället. Enligt avtalet ska regeringar försäkra sig om att export av vapen inte sker om vapnen riskerar att användas för att kränka mänskliga rättigheter, till terrorism, brott mot humanitär rätt eller krigsbrott. Ett problem med avtalet enligt Svenska Freds är att det inte närmare definierar vad som är en överhängande risk för att vapnen används till 6 SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2013

7 LÄRARHANDLEDNING NEDRUSTNING FRÅN UTANFÖRSKAP TILL ENTREPRENÖR PÅ 80 MINUTER Teaterföreställning om vapenexporten som turnerade runt i Sverige under september månad. En viktig seger under S-kongressen i april. Här med Anna Ek och Linda Åkerström som gläds åt framgången detta, ett annat att avtalet utelämnar ett flertal vapenkategorier, som drönare, personminor och klustervapen. Nedrustningsarbete är ofta långsiktigt och tar tid. Men skam den som ger sig. Det har varit en långvarig kampanj från det civila samhället världen över för att få till ett internationellt vapenhandelsavtal. Nu lägger vi i nästa växel och ser till att alla stater ansluter sig. Och vi ska så klart också jobba för att göra avtalet ännu starkare, lovar Anna Ek. Förhandlingar om ett avtal har pågått sedan Sommaren 2012 träffades världens länder i New York för att förhandla fram ett avtal, men lyckades inte komma fram till något som alla kunde ställa sig bakom. Avtalet skulle antas med konsensus. I mars 2013 träffades länderna återigen. När Syrien, Iran och Nordkorea blockerade ett beslut på ATT-mötet togs avtalet direkt till Generalförsamlingen där det antogs. 154 stater röstade för, tre emot och 23 lade ner sin röst. (S)eger till slut Även med mycket små medel kan förändring åstadkommas. Ungefär lika länge som ideella organisationer över hela världen arbetat för ett vapenhandelsavtal har Svenska Freds jobbat för att påverka Socialdemokraterna i nedrustningsfrågorna, särskilt i frågan om vapenexporten. Att Svenska Freds satsat mycket energi på att påverka just Socialdemokraterna beror på att partiet har stor makt i kombination med att många aktiva inom partiet håller med Svenska Freds om att skärpa vapenexporten. Inför Socialdemokraternas kongress i april 2013 insåg Svenska Freds att det fanns en möjlighet att få partiet att skärpa sin vapenexportpolitik. 16 motioner till S-kongressen handlade om vapenexport och samtliga ville skärpa reglerna. Det pågår en utredning med uppdrag att se hur riktlinjerna för vapenexport till ickedemokratier kan skärpas och Socialdemokraternas inställning har stor betydelse. Ordförande Anna Ek och nedrustningsansvariga Linda Åkerström bestämde sig för att fånga chansen. De for iväg till S-kongressen i Göteborg, där de fick hjälp och stöd av Svenska Freds lokalförening och där de lånat en lägenhet av en medlem. Det var en väldigt spontan idé att åka dit, men vi gjorde det för att det var strategiskt. Vi vet att Socialdemokraterna har stor påverkan på hur utvecklingen ser ut inom utredningen och vi har sett att det inom Socialdemokraterna finns en gräsrotsrörelse som är väldigt kritisk till hur vapenexporten ser ut. Kongressen var deras chans att påverka och vi ville ge dem allt vårt stöd, berättar Linda Åkerström. Svenska Freds hade inte pengar till en egen monter på kongressen, utan Anna Ek och Linda Åkerström satte upp en gerillamonter de beslagtog ett barbord där de talade med folk och delade ut information, blev intervjuade av media och gick iväg och diskuterade med Soff, vapenindustrins intresseorganisation som fanns på plats med monter. Som en påminnelse till kongressdelegaterna om deras partis historia hade de med sig en skylt skapad av den ledande ÅRSBERÄTTELSE SVENSKA FREDS 7

8 NEDRUSTNING Ett stillsamt, stiligt och svartklätt begravningståg väckte uppmärksamhet under den annars så färgglada och högljudda Almedalsveckan i Visby. fredskämpen och socialdemokratiska riksdagsledamoten Carl Lindhagen till ett första maj-tåg 1945, med slagorden Alla folks frihet, hela världens fred, avrustning överallt. I sin blogg konstaterade Anna Ek att Svenska Freds är en liten förening jämfört med motparten vapenindustrin. Men trots det närmade sig en seger till slut. Från podiet tackade flera av talarna Svenska Freds för det värdefulla stödet i frågan. Och så kom det: beslutet att stoppa vapenexport till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Dessutom med en betydligt mer restriktiv skrivning än den som partistyrelsen föreslagit. Anna Ek och Linda Åkerström trodde knappt sina öron där de satt på läktaren. Det var grymt, helt fantastiskt. Det var också roligt att flera tackade Svenska Freds från podiet. Det är ett bra erkännande för en fråga vi jobbat med länge. Detta är verkligen ett bevis för att det går att påverka politik underifrån menar Linda Åkerström. Nu utgår Svenska Freds ifrån att den nya skärpta hållningen kommer att få genomslag i utredningen, i Exportkontrollrådet som behandlar kontroversiella vapenexportaffärer samt hur de ledande socialdemokraterna uttrycker sig om vapenexport. Humor och drama Påverkansarbetet kring ATT och S har bedrivits med klassiska medel. Men Svenska Freds har också en tradition att använda humor och teater i sitt påverkansarbete. Nedrustning och vapenexport är tunga frågor. Jag tror att det är helt nödvändigt att använda humor, både för att orka prata om dem och för att nå ut till folk säger Linda Åkerström, hjärnan bakom 2013 års lite mer udda insatser, som båda handlade om att spela upp ett önskat scenario. Ett stillsamt, stiligt och svartklätt begravningståg väckte uppmärksamhet under den annars så färgglada och högljudda Almedalsveckan i Visby. Det var den svenska vapenexporten som skulle begravas. Begravningståget med omkring 60 deltagare startade vid Österport och gick i procession genom centrala Visby ner till vattnet, till musik framförd av Amnestykören. Vid havet hölls en ceremoni där Sofia Walan, generalsekreterare på Kristna Freds, höll ett begravningstal: Den svenska vapenexporten har begravt alltför många. Nu begraver vi den. Därefter utbröt glädjescener på stranden som övergick i fest och firande med konfetti, sång, dans, levande musik och och jubel. Begravningen arrangerades av 8 SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2013

9 NEDRUSTNING Linda Åkerström, nedrustningsansvarig hos Svenska Freds och hjärnan bakom lite mer udda insatser, som handlade om att spela upp önskade scenarier. Anna Ek och Clara Levin på väg in i Rosenbad för att briefa KEX-utredningen. Svenska Freds, Amnesty, IKFF (Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet), Kristna Fredsrörelsen, Svenska kyrkans internationella arbete, samt Svenska kyrkans unga. Idén till begravningståget kom från Linda Åkerström. Almedalen är fullt av färger och en stämning av skrika högst, där Rosenbad. Han berättade att svensk vapenexport under lång tid förlängt och förstärkt krig och konflikter och att Sverige hör till de länder som exporterar mest vapen per capita. Det är ohållbart. I dag skickas därför en proposition till riksdagen om att avskaffa all export av krigsmateriel från Sverige. något som är omöjligt att påverka. Vi vill visa att det styrs av politisk vilja och att exporten skulle kunna avslutas om viljan fanns, förklarar Linda Åkerström. Filmen ville också visa att det finns potential i vapenexporten som valfråga. Opinionsundersökningar visar Den svenska vapenexporten har begravt alltför många. Nu begraver vi den. aktörer med mycket pengar deltar. I det sammanhanget kände vi att vi inte kan konkurrera med att skrika högst utan att vi måste sticka ut på ett annat sätt. Vi väckte uppmärksamhet genom att ha svarta kläder, gå långsamt och ta det lugnt, berättar Linda Åkerström. Aktionen blev juryns nominering till utmärkelsen Hetast i Almedalen som varje år delar ut pris till dem som bäst fått ut sitt budskap under veckan. Dagen före internationella fredsdagen 21 september började en film på Youtube att spridas. I den kunde man se och höra en mycket allvarlig statsminister Fredrik Reinfeldt direkt från en presskonferens på Filmen avslutades med orden Förändra verkligheten på svenskafreds. se. Det var Reinfeldt på filmen, och det lät som Reinfeldts röst, men de flesta förstod ändå att det inte var på riktigt det var kanske för bra för att vara sant. Men några blev mycket besvikna när de insåg att de blivit lurade. För Svenska Freds var det en balansgång att göra det så trovärdigt som möjligt, och samtidigt vara tydligt att det var en kampanj där Svenska Freds var avsändaren. De flesta reaktionerna var positiva och filmen har hittills visats mer än 6000 gånger. Ofta framställs vapenexport som att en majoritet av det svenska folket är emot vapenexport från Sverige. 92 procent tycker inte att Sverige ska beväpna länder där det förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter. 78 procent vill inte beväpna diktaturer. 81 procent anser inte att Sverige ska sälja vapen till länder i krig. Under året har Svenska Freds träffat ledamöterna i Kex, Krigsmaterielexportutredningen, ett par gånger. Till det sista mötet under året hade föreningen satt samman statistik som visade hur praxis förändrats sedan lagen om krigsmateriel kom Vapenexporten har ökat till krigförande länder, ickedemokratier och utvecklingsländer. ÅRSBERÄTTELSE SVENSKA FREDS 9

10 KONFLIKTHANTERING Unik fotoutställning som dokumenterar Burmas ursprungsbefolkning, av fotografen Richard K. Diran. Fredsarbete i Burma och Afghanistan Svenska Freds har under 2013 startat nya fredsprojekt i Burma och Afghanistan. I Burma visades en unik fotoutställning som vill väcka frågor om nationell försoning och lika rättigheter. I Afghanistan genomförde Svenska Freds sitt första projekt i landet genom att stödja en afghansk fredsorganisation i dess lokala fredsarbete. Det är oerhört stimulerande och tillfredsställande att vi under 2013 verkligen har tagit steget vidare med den internationella planen och påbörjat nya spännande projekt i olika konfliktområden. På så sätt kan Svenska Freds både aktivt visa solidaritet med utsatta människor och finnas på plats i krigsområden, samt tillsammans med lokala fredsorganisationer höja deras röster i påverkansarbetet för fred och säkerhet, säger generalsekreterare Christoffer Burnett-Cargill. Burma Den 28 september öppnade Svenska Freds ordförande Anna Ek och den burmesiska oppositionsledaren Aung San Suu Kyi en unik fotoutställning i Burma. Fotografen Richard K. Diran har med sina bilder dokumenterat Burmas ursprungsbefolkning. Fred och skiljedom, eller snarare, fred genom skiljedom, är vad vi siktar på i det här landet, sade oppositionsledaren Aung San Suu Kyi i sitt invigningstal. Hon riktade ett stort tack till Svenska Freds och alla andra som gjort fotoutställningen möjlig. Svenska Freds har haft samarbetsprojekt med grupper ur den burmesiska demokratirörelsen sedan avslutades projektet som handlade om SSR, Säkerhetssektorreform. Samtidigt påbörjades ett fredsprojekt tillsammans med civilsamhället i Burma, där föreningen arbetar nära fyra partnerorganisationer som tar del av Svenska Freds kunskaper och genomför egna fredsaktiviteter runt om i Burma. 10 SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2013

11 KONFLIKTHANTERING Invigningen av fotoutställningen i Burma den 28 september tillsammans med oppositionsledaren Aung San Suu Kyi. Kenneth Hotz, projektledare hos Svenska Freds, som drivit projekten i Burma. Parallellt med detta drog Svenska Freds under sommaren igång ett nytt stort projekt med fotoutställningen The Vanishing Tribes of Burma. Projektet med fotoutställningen finansieras av Svenska Postkodlotteriet. Svenska Freds arbetar tillsammans med fotografen Richard K. Diran och sin lokala partnerorganisation i Burma, Ar Yone Oo Social Development Association. Projektet vill väcka frågan om nationell försoning och lika rättigheter för alla människor och grupper, genom unika bilder av den etniska mångfalden i Burma. Richard K. Dirans fotografier anses vara den mest kompletta uppsättningen av bilder som dokumenterar ursprungsbefolkningen i Burma. Efter att Richard K Diran fotograferat över 35 etniska grupper, under mer än 20 år, publicerade han bilderna i boken The Vanishing Tribes of Burma (Weidenfeld & Nicolson) som lanserades under introducerandet av FN:s permanenta forum för ursprungsfolk Många av de grupper som fotograferats lever inte längre enligt sina ursprungliga traditioner och bilderna är ett kulturarv som nu har donerats och hängts upp som en permanent utställning på National Museet i Rangoon. Under invigningen i Rangoon i Burma i september berättade Aung San Suu Kyi om den glädje som hon upplevde då hon, fortfarande i Svenska Freds ordförande Anna Ek höll ett tal om vikten av en sann, hållbar freds- och demokratiprocess i Burma. Vi är stolta över att vara en del i utställningen. Vi hoppas att dessa fotografier kommer att bli en stor konstnärlig upplevelse för alla som ser dem, men vi hoppas också att de kommer att bidra till både kunskap och diskussioner om betydelsen av att involvera minoritetsgrupper i demokratiprocessen i alla världens Fred genom skiljedom, är vad vi siktar på i det här landet, sade Aung San Suu Kyi husarrest, för första gången fick se bilderna. Verklig fred kommer från erkännandet att vi alla måste leva tillsammans och tillsammans arbeta för välstånd i framtiden. Känslan av samhörighet kan stärkas av sådana här utställningar. De visar att vi kan vara stolta över vårt arv, stolta över att tillhöra ett land med olika folkgupper, olika kulturer och språk, stolta över att kunna möta utmaningarna, sade Aung San Suu Kyi. länder, sa Anna Ek. Under tre dagar besökte över människor utställningen, både västerlänningar och burmeser från olika etniska grupper, munkar, barn och bybor som kom i bussar som ordnats speciellt för projektet. Det är svårt för oss svenskar att förstå betydelsen av dessa bilder. I Burma finns extremt begränsad dokumentation av ursprungsbefolkningen och många av dessa bilder är de enda som finns av de människor ÅRSBERÄTTELSE SVENSKA FREDS 11

12 KONFLIKTHANTERING Fredsutbildas. Svenska Freds partnerorganisation CPAU har lärt ut fredliga metoder att hantera konflikter över hela Afghanistan sedan och kulturer som funnits runt om i landet, förklarar Kenneth Hotz, projektledare på Svenska Freds. Fotoutställningen, som finansierats i sin helhet av Postkodlotteriets första steg mot en demokrati. En viktig faktor för att Afghanistan ska utvecklas till ett demokratiskt land i fred och frihet är att det civila samhället stärks. Gapet mellan befolkningen och de politiska Pilotprojektet skedde i samarbete med Cooperation for Peace and Unity (CPAU). CPAU bildades 1996 och var den första afghanledda organisationen som arbetade med fredsbygge. Över studenter har En viktig faktor för att Afghanistan ska utvecklas till ett demokratiskt land i fred och frihet är att det civila samhället stärks Kulturstiftelse, kommer till Sverige våren 2014, då även inbjudna experter kommer att berätta om utvecklingen och det politiska läget i Burma. Afghanistan Afghanistan är ett av världens mest krigsdrabbade länder ska de internationella trupperna successivt dra sig tillbaka och i april ska val hållas. Men valet är bara ett makthavarna är stort. Ett fungerande civilsamhälle kan hjälpa till att överbrygga gapet. Under 2013 startade Svenska Freds ett pilotprojekt i det våldsdrabbade landet, med syfte att stärka civilsamhället och lära ut fredliga metoder för att hantera konflikter. Syftet var också att lära känna landet bättre och se vilken roll Svenska Freds kan spela för att stötta landet på vägen mot demokrati och fred. varit med på deras utbildningar tvärs genom landet och CPAU har även arrangerat workshops och seminarier åt den afghanska regeringen. CPAU arbetar även med vad som kallas det informella rättsväsendet. Fredsråden, Peace Shuras, som de kallas, får utbildning av CPAU inom genusfrågor, fredlig konflikthantering, demokrati, mänskliga rättigheter och liknande. 12 SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2013

13 KONFLIKTHANTERING En välbekant symbol med universell mening cyklar förbi på gatan i Kabul. Siavash Golzadeh är projektledare för Svenska Freds arbete i Afghanistan. Ett stort och viktigt jobb. Och det är framför allt inom det arbetet som Svenska Freds gett olika sorts stöd. Tillsammans med CPAU har Svenska Freds och professor Kjell-Åke Nordquist, som arbetat med medling och liknande frågor i Burma och Colombia, utvecklat CPAU:s manualer för arbetet och hållit i utbildningar för att förankra metoderna hos dem som ska ut i landet och arbeta med fredsråden. Fredsråden rådfrågas om allt möjligt de fungerar som allt från konflikthanterare och medlare till psykologer, utan att ha någon särskild specialistkompetens. Men de har stor auktoritet i de byar där de verkar. I manualerna och utbildningarna som Svenska Freds och CPAU arbetat med under året har man till exempel tagit fram konkreta tips på hur en medlingssituation kan hanteras. Du har två personer som vill lösa en konflikt vad bör du som medlare tänka på för att det inte ska rasa samman? Det kan handla om hur du placerar folk, men även om hur du börjar att börja med den minsta gemensamma nämnaren och inte de svåraste frågorna, förklarar projektledaren Siavash Golzadeh. En annan del av arbetet och stödet till CPAU var att vidareutveckla deras egna kapacitet inom kommunikation och påverkansarbete. Ett antal olika workshops genomfördes under året, med deltagare från Svenska Freds som delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom detta område. Bland annat ledde ordförande Anna Ek, styrelseledamot Andreas Ribbefjord och generalsekreterare Christoffer Burnett-Cargill olika workshops och utbildningar. Utkast till en specifik kommunikationsstrategi har tagits fram för CPAU. Det var otroligt facinerande att diskutera hur man kan bedriva mest effektiv kommunikation och politisk påverkan i olika kulturella kontexter, vad som funkar mot lokala beslutsfattare och vad som funkar mot internationella och vad man behöver tänka på för att budskapet ska nå fram, poängterade Christoffer Burnett-Cargill. Allt detta var naturligtvis extra intressant med tanke på det viktiga kommande året 2014, då en ny president ska väljas för Afghanistan och de internationella militära trupperna ska dras tillbaka. Ovissheten är stor inför framtiden. En sak är dock klar, och det är att starka afghanska civila samhällsorganisationer behövs för att freden ska kunna säkras, bli hållbar och varaktig. Tips på länkar För mer information om projektet i Burma: thevanishingtribesofburma.com Se filmen med Aung San Suu Kyis tal och hela projektet på: vimeo.com/ För mer information om vår samarbetspartner i Afghanistan, CPAU - Cooperation for Peace and Unity ÅRSBERÄTTELSE SVENSKA FREDS 13

14 DEMOKRATI UKRAINA MOLDAVIEN RUMÄNIEN SVARTA HAVET Fredsutbildningar i Östeuropa Ett ukrainskt rum, ett ryskt sationer i Moldavien, Transnistrien och Gagauzien. rum, ett krimtatariskt rum. Barn som leker en armeneutral mark nisk lek och sedan en Poängen med att träffas i Ukraina var rysk. Så såg det ut på en dels att träffas på neutral mark, dels förskola som infört fredsutatt Ukraina redan infört fredsutbildbildning i Ukraina. Nu ska ning i många skolor. även Moldavien och dess mer eller mindre självstän- Det var Svenska Freds samarbetsordiga regioner Transnistrien ganisation i Ukraina, Integration and och Gagauzien få en sådevelopment Center, som först skadan fredsutbildning. pade skolkursen för att förebygga en kommelse med utbrytarregionen konflikt på Krim. På denna ukrainska plan från vanliga människor till Hösten 2013, med stöd av Svenska halvö vid Svarta Havet lever flera myndighetsnivå. Bristen på möten institutet, påbörjade Svenska Freds olika folkgrupper, språk och kulturer stärker skillnaderna mellan folken. ett samarbete med organisationer sida vid sida. Ofta är de segregerade Tanken med fredsutbildningen är från regionen för att införa en freds- och med märkbara motsättningar att minska skillnaderna och öka för- utbildning. mellan grupperna. Syftet med att ståelsen och därmed också minska Poängen är att öka kunskap om alla införa skolkursen var att bygga lång- risken för nya väpnade konflikter i kulturer och vara en del av andras siktig fred mellan de olika folken. framtiden. dras hälsningsfraser. Det är jättehäf- I Moldavien, där Svenska Freds Bara det faktum att personer från tigt för det kursen lär ut är peace, vill införa fredsutbildningen, råder de tre områdena träffas i ett rum för love and understanding, berättar sedan 20 år en så kallad frusen att planera ett gemensamt projekt Björn Eriksson, projektledare på konflikt. Efter Sovjetunionens har betydelse. Det var också viktigt Svenska Freds. upplösning bröt ett krig ut inom den att ansvariga från de tre områdenas moldaviska republiken på grund av utbildningsministerier var med på I Ukraina i november träffades oenighet mellan regionerna mötet i Ukraina. pedagoger, representanter från slöts ett vapenstillestånd, men det myndigheter samt ideella organi- skedde aldrig någon slutlig överens- Transnistrien. Transnistrien har utropat självständighet, men Moldavien ser Transnistrien som en del av Moldavien. I dag är Transnistrien de facto självständigt med en egen regering. Gagauzien är en semiautonom region i Moldavien. Björn Eriksson skulle inte beskriva de olika folken som fiender till varandra, men det finns ytterst få kontakter mellan människor på alla kulturer, till exempel lära sig varan- 14 SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2013 Därför är ett av målen med projektet

15 DEMOKRATI att baka in så många gemensamma aktiviteter som möjligt i planeringen och införandet av fredsutbildningen. Tanken är att organisationer och pedagoger från de olika regionerna ska samarbeta för att införa kursen. På så sätt ökar projektet kontakten mellan de olika grupperna på ett tidigare stadium. Till mötet i Ukraina hade Björn Eriksson tagit med sig Kamran Namdar, universitetslektor i pedagogik från Mälardalens högskola. Han arbetar med lärarutbildning och är speciellt intresserad av lärarutbildning i globala sammanhang. Hans roll blev att peka på större mål och att betona att kulturell undervisning inte får innebära att man tar steg tillbaka i utvecklingen. Jag tycker att man ska nå mer än tolerans. Man ska hitta gemensamma värderingar, acceptans och fruktbart samarbete. Jag försökte också sätta globala ramar, att inte bara se det ur ett regionalt perspektiv utan ur ett globalt, att barnen uppfostras till medmänsklighet. Han märkte en tendens till att vilja fördjupa sig i sin egen kultur och många talade om moralisk uppfostran. Jag försökte påpeka att även om det är viktigt med familj och fosterland måste man förstå konceptet på ett nytt sätt. De kunde också tala om något slags trygghet för barnen, att man ska hålla sig till kulturella miljöer de är vana vid. Men det som behövs i världen är förändring. Vi kan inte komma långt genom att hålla oss till det traditionella. Barnen är mer beredda än vi tror. Vi kom överens om att även om grundvärderingar behövs kan man tänka lite nytt kring dem. Det finns en vikt av att ta upp etiska och moraliska frågor, men det finns en stor fara om det tolkas som att man vill tillbaka till gamla goda tider. Jag råkar vara född i Iran där man försökt gå tillbaka tusen år i tiden. Det funkar inte. Man kan bara gå framåt, framhåller Kamran Namdar. Det har gått över förväntan i förberedelserna för att införa en fredsutbildning Från teori och planering i mötesrummet till hur det kan se ut i verkligheten. Sista dagen under planeringskonferensen fick deltagarna göra studiebesök i en förskola som infört fredsutbildning. Kamran Namdar var imponerad, och det var även de övriga deltagarna. Lektion i vänskap Det är en väl genomtänkt pedagogisk grund. Den bygger på elevers eget deltagande och aktiviteter och går ut på att hjälpa dem att uppskatta andra kulturer och samarbeta. Lektionen som vi var med på handlade om vänskap hur man kan utveckla den och vörda den. I den här skolan hade man inrett rum att representera olika miljöer från huvudkulturerna. Barnen, som hade olika bakgrund, lekte lekar från olika kulturer. Kamran Namdar var också imponerad av de ideella organisationerna, Björn Eriksson, projektledare hos Svenska Freds, som drivit projekten i Östeuropa. vars arbete ligger till grund för fredsutbildningen både i Ukraina och i Moldavien-Transnistrien. Det är lätt att se alla problem i världen, men något som människor ofta inte ens känner till är hur många som bryr sig och tar ansvar under svåra omständigheter, utan att bli rika eller kända. De utför ett hårt arbete för att göra något bra för mänskligheten. Det är inspirerande och jättefint och jag är tacksam för att jag fick vara med. Det har hittills helt klart gått över förväntan i förberedelserna för att införa en fredsutbildning, säger Björn Eriksson. Under hösten planerade vi för hur den ukrainska kursen ska överföras till Moldavien och de autonoma regionerna. Vi hade våra första möten med olika lokala organisationer, och har funnit en partner i varje region som kan ingå i samarbetet. Utbildningsministerierna i Moldavien, och även Transnistrien, stödjer också vårt initiativ och vill samarbeta. De ska ge oss skolor och lärare att testa kursen under ett läsår med start Bara det är ett positivt tecken och ett steg framåt. ÅRSBERÄTTELSE SVENSKA FREDS 15

16 ORGANISATION Fredsakademigänget tillsammans med Anna Ek utanför Svenska Freds kontor i Stockholm. Fredsakademin Fredsakademin är Svenska Freds nya satsning på att utbilda framtida fredsledare och 2013 fick det första gänget på sju unga lära sig fredsfrågor och opinionsbildning. Det bästa med fredsakademin var att få ett bredare perspektiv på fredsfrågor och hur man kan jobba vidare med dem. Vi samhällsvetare får ofta höra att vi inte behövs, att det är svårt att få jobb. Fredsakademin har gett mig självförtroende det finns mer att göra än att forska, förklarar Ammi Cederström, en av de sju utvalda. Under sex lördagar mellan april och oktober samt under Almedalsveckan i Visby träffades Fredsakademin under ledning av Svenska Freds ordförande Anna Ek. Deltagarna har fördjupat sig i kunskaper om nedrustning, konflikthantering och demokrati, men också lärt sig hur man bedriver kampanjer och påverkansarbete. De har fått träffa Svenska Freds egna experter på olika områden, men också komikern Özz Nûjen som berättade hur han använder komik i fredsfrågor, och regissören och Radioteaterns chef Stina Oscarson som föreläste om hur hennes engagemang för fredsfrågor fått utlopp genom arbetet med kultur och teater. Deltagarna har också fått lära sig om påverkansarbete, bland annat genom besök från PR-företaget Westander. Ammi Cederström kände sig direkt hemma i gruppen och första träffen blev en riktig ögonöppnare, då Stina Oscarson föreläste. Wow, kände jag, kan man arbeta med fredsfrågor på det här sättet. Özz Nûjen visade senare också hur man kunde jobba för fred som komiker. Det breddade mitt sätt att se på de här frågorna. Ammi Cederström läser internationella relationer och global utveckling på universitetet. Hon beskriver hur allt går så fort på universitetet och att det är dåligt med länkar till arbetslivet. Hon trodde inte att det fanns särskilt många ingångar till att jobba med de frågor hon är intresserad av, Röda Korset och Rädda Barnen var ungefär vad hon kände till. En annan deltagare var Annika Berg. Hon läser ett masterprogram i statskunskap vid Uppsala univer- 16 SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2013

17 sitet och är engagerad i genusfrågor kring säkerhetspolitik. När hon fick reda på möjligheten att söka till Fredsakademin läste hon en kurs i säkerhetsekonomi i Paris. Läraren i kursen var mycket positivt inställd till vapenexport. Det kändes fel för mig och fick mig att fundera över Sveriges egen vapenexport. Jag kom snart fram till att det var helt absurt och på så sätt sökte jag mig till Svenska Freds. I ungefär samma veva hittade jag Fredsakademin och sökte. Så från att knappt alls vara medveten om fredspolitik, med endast en känsla av att något var fel, blev jag involverad i Fredsakademin, berättar Annika Berg. Teori har varvats med praktik. Ett och lyssnade på seminarier. Mötena med alla människor som på olika sätt arbetar med utvecklings-, freds- och konfliktfrågor gav inspiration och energi. Vi kastades in i ett nytt sätt att lyssna och debattera hur replikerar man någon som tror att Ryssland är på väg att invadera Sverige? Tidigare hade jag diskuterat med vänner och på universitetet, nu mötte jag plötsligt en främling som på riktigt var rädd för det här, berättar Ammi Cederström. Annika Berg beskriver Almedalsveckan som helt galen och helt underbar. Det kan ha varit den mest intensiva veckan i mitt liv, men också den mest ORGANISATION Özz Nûjen som var en av gästföreläsarna för fredsakademin berättade hur han använder komik i fredsfrågor. det roligaste var fredspeppen att träffa så många som brann för frågorna uppdrag var att ringa upp ledamöterna i Försvarsberedningen och ställa ett antal frågor en övning som väckte irritation eftersom politikerna inte svarade. Irritationen i sin tur ledde till att akademin skrev en debattartikel om de frågor de hade velat ställa. På schemat stod också rollspel om Syrien, hur man startar en kampanj, opinionsbildning och ledarskap. Inför Barack Obamas besök i Sverige i september skrev akademin ett öppet brev med tips till Fredrik Reinfeldt om vad han kunde tala med den amerikanske presidenten om det uppstod pinsamma tystnader. En av höjdpunkterna var veckan i Almedalen. Det var intensiva dagar då ledamöterna delade ut flygblad och jobbade som värdar, minglade inspirerande och kunskapsfyllda. Ammi Cederström vill gärna arbeta med utvecklingsfrågor och hon tycker att det är bra att Svenska Freds arbetar med så många olika frågor, också i andra länder. Men hon fastnade också direkt för vapenexportfrågan. Det blir mer spännande och konkret när man lyfter Sveriges roll, när det finns något man faktiskt kan påverka, tycker hon. Det är inte så lätt att påverka Pentagon, men i Sverige finns ändå en möjlighet att påverka politikerna. Den svenska vapenexporten är mer möjlig att ta tag i än att stoppa amerikanska drönare i Afghanistan. Annika Berg tyckte att det roligaste var fredspeppen att träffa så många som brann för frågorna, att få veta att det gick att påverka och träffa människor som vägrade ge upp. Det kändes både väldigt inspirerande och betryggande. De kunskaper hon främst kommer att ta med sig, och som också var mest nytt för henne, är hur man bedriver påverkansarbete och hur man kan tänka strategiskt kring hur frågor drivs. Annika Berg har bland annat hjälpt till i Svenska Freds satsning inför valåret 2014 med kampanjen Vapenvalet och är nu också engagerad i IKFF, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Ammi Cederström vill engagera sig i utvecklingsfrågor. Det de båda lyfter fram som en stor lärdom av Fredsakademin är att det är möjligt att påverka och hur man gör det. Och att det finns andra vägar för dem än de traditionella. Som Ammi Cederström summerar: Vägen till drömjobbet är inte spikrak, men den är möjlig. ÅRSBERÄTTELSE SVENSKA FREDS 17

18 Kommunikation Facebook är en av Svenska Freds mest aktiva kanaler och antalet likes ökar varje år. 2013: 4900 likes, (29%) 2012: 3500 likes, (42%) 2011: 2000 likes. Svenska Freds tog under 2013 fram en varumärkesplattform för hela verksamheten. Ett första steg för att hålla ihop kommunikationen och skapa ett enat Svenska Freds både utåt och inåt. Nästa steg i varumärkesarbetet är att med hjälp av plattformen som som håller ihop utseendet på den kommunikation som går ut från oss. Twitter fortsätter att vara en viktig kanal för att nå beslutsfattare och media. 2013: 3588 följare, (124%) 2012: 1600 följare. Svenska Freds syns ofta i media och när vi räknar årets medianedslag hamnar siffran på 414 st medianedslag i tryck. 2012: 442 st. Fredstidningen PAX övergick under 2013 till att bli en digital publikation som distribueras i PDF-format via mail till Svenska Freds medlemmar. Tidningen går fortfarande att få utskickad fysiskt för de medlemmar som önskar. Samtidigt som tidningen blev digital ändrades formatet från det större dagstidningsformatet till ett smidigare A4-format med totalt 8 sidor per nummer. Nyhetsbrevet via e-post under 2013 hade prenumeranter och Anna Eks blogg hade unika besökare (130%) Svenska Freds fortsätter att vara en stark kraft inom fredsfrågor i Sverige men även internationellt. Vi fortsätter att granska beslutsfattare och stå för diskussion Sökordsexempel som står för en del av årets unika besökare på webben: svensk vapenexport, sverige nato, svenska vapenexport argument, anna ek. 18 SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2013

19 Medlemsutveckling Den sista december 2013 hade Svenska Freds 8283 medlemmar. Under 2012 ökade medlemsantalet med över 25% jämfört med året innan vilket berodde på föreningens satsning med värvare på stan. Denna satsning fortsatte 2013 under våren och sommaren vilket ledde till ytterligare en medlemsökning med 1964 medlemmar och 22% MEDLEMSUTVECKLING 10 ÅR Sandra Szymanska, organisations- och medlemssekreterare hos Svenska Freds MEDLEM PER LOKALFÖRENING Totalt Nyvärvade 2013 Lokalföreningar Antal % Antal % Utan lokalf % % Stockholm lok % % TUFF 427 5% 28 1% Lund/Malmö 333 4% 20 1% Värnamo 54 1% 1 0% Växjö 40 0% 3 0% Göteborg 479 6% 19 1% Ulricehamn 30 0% 1 0% Nässjö 80 1% 4 0% Örebro 106 1% 7 0% Uppsala 280 3% 27 1% Umeå 83 1% 1 0% Luleå 86 1% 4 0% % % HELT NYA MEDLEMMAR UNDER 2013 KOM TILL OSS VIA DESSA KANALER: Face to face % Webb % E-leg 29 1% Via lokalförening 20 1% Via familjemedlem 10 1% Sms 10 1% Face (evenemang) 11 1% Kontaktat expeditionen 10 1% Övriga 17 1% % ÅRSBERÄTTELSE SVENSKA FREDS 19

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning Förvaltningsberättelse Organisationsnummer: Med utgångspunkt i det av kongressen beslutade handlingsprogrammet beslutar centralstyrelsen varje år om en verksamhetsplan med vision och mål för föreningens verksamhet. Svenska Freds hade följande vision och prioriterade dessa områden med följande ändamål under 2013: Vision och Uppdrag Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens vision är alla folks frihet, hela världens fred och avrustning överallt. Vi är en fredspolitisk organisation som verkar för global nedrustning, konflikthantering och spridning av demokrati. Genom att granska och påverka beslutsfattare, samt stödja fredskrafter i internationella samarbeten och lokala fredsorganisationer i konfliktområden, vill vi skapa engagemang och övertygelse om att en fredligare värld är möjlig. Övergripande verksamhetsmål Verkat för en radikal svensk och global nedrustning, bl.a. med sikte på att den svenska och internationella vapenhandeln avvecklats, och där svensk vapenförsäljning till krigförande stater, krigsområden, till stater som grovt kränker mänskliga rättigheter och diktaturer har upphört. Stöttat kampanjer för att förbjuda kärnvapen och bevakat implementeringen av Klustervapenkonventionen. Verkat för att fokus inom försvarspolitiken satts på det vidgade säkerhetsbegreppet med mänsklig säkerhet i främsta rummet Bidragit till att fredliga metoder satts i centrum för hantering och lösning av konflikter, dvs fredlig konflikthantering. Påverkat politiken att civila insatser prioriterats i krishantering, samt att mer resurser avsatts till sådana civila och förebyggande insatser för att förhindra väpnade konflikter. Varnat för konflikter som är på väg att eskalera till väpnade krig, visat på preventiva alternativ till militära insatser, samt lyft fram positiva exempel på fredlig konflikthantering. Påverkat politiken för konflikthantering med målet att skapa en förnyad kultur för fredlig konflikthantering. Bidragit till spridningen av demokrati, utifrån tanken om demokratiernas fred där demokratier historiskt sett inte krigar mot varandra. Bidragit till fred och demokrati i Ryssland, Norra Kaukasus och Sydosteuropa genom stöd till den fredliga och demokratiska utvecklingen i regionen. Uppfattats som den organisation i civila samhället i Sverige som beslutsfattare, media och allmänhet vänder sig till för information om fredsfrågor, med sikte på att ha landets mest professionella och engagerande fredskontor. Befästs som en bred organisation som bygger på sina medlemmar, lokalföreningar och olika intressegrupper, både för att mer effektivt påverka inom våra kärnfrågor samt för att sprida engagemang i samhället. VIDAREUTVECKLING AV VERKSAMHETSOMRÅDEN Vi ska fortsätta vara en spetsorganisation inom nedrustningsområdet, inom framför allt vapenhandelsfrågor, men vi strävar också efter att höja vår kompetens, profil och verksamhet inom konflikthantering och demokrati. På så sätt kan vi bli en ledande aktör i samhället inom åtminstone två kompletterande verksamhetsområden, och verka för både global nedrustning samtidigt som vi tydligt visar på alternativen till upprustning genom att främja fredliga metoder för konflikthantering inklusive sprida demokrati och mänskliga rättigheter. Vi kommer även att försöka tematiskt vidareutveckla verksamhetsområdena Konflikthantering respektive Demokrati. Vi ska behålla och på sikt utöka vår höga verksamhetsnivå i Sverige, som har byggts upp under många år, liksom vidareutveckla de internationella kontakterna och projekten i flera konfliktområden (Afghanistan, Burma, Mellanöstern, Afrika). På så sätt kan vi också bättre stödja lokala aktörer och de människor som på plats verkar i konfliktområden och 20 SVENSKA FREDS - ÅRSBERÄTTELSE 2013

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Aktionstips. för en värld utan vapen FREDS KRISTNA R Ö R E L S E N

Aktionstips. för en värld utan vapen FREDS KRISTNA R Ö R E L S E N Aktionstips för en värld utan vapen KRISTNA FREDS R Ö R E L S E N Detta har finansierats med stöd från Svenska missionsrådet, Sida och Folke Bernadotteakademien. SMR, Sida och FBA delar inte nödvändigtvis

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

Folkbildning mot rasism

Folkbildning mot rasism Folkbildning mot rasism Tio exempel från studieförbundens verksamhet Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefon 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden Folkbildning mot

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer