NR Maud Olofsson om näringspolitiken. Timmerlass på öppet vatten De nya biobränslesortimenten Efter branden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 4 2006. Maud Olofsson om näringspolitiken. Timmerlass på öppet vatten De nya biobränslesortimenten Efter branden"

Transkript

1 NR Maud Olofsson om näringspolitiken Timmerlass på öppet vatten De nya biobränslesortimenten Efter branden

2 Styrka Stil Kvalitet Logset är det skogsmaskinsmärke som ökar mest i Sverige just nu. Vårt kompletta maskinprogram och vår förstärkta service- och försäljningsorganisation i Sverige är de främsta orsakerna till det. Våra maskiner de karaktäristiska Titan-skördarna och de robusta skotarna briljerar med häpnadsväckande låg bränsleförbrukning och hög produktivitet och tillförlitlighet. Våra skördaraggregat klarar allt från gallring av energived till tung slutavverkning. Mats Åhfeldt, Tel , Göran Packendorff, Tel , Det finns en ny stark aktör på den svenska skogsmaskinsmarknaden Hännisvägen 2, FI Kvevlax, nu. Ta kontakt och bekanta dig med Logsets maskiner, du med. Tel , Fax Norra Skogsmagasinet nr 4/2006

3 Norra Skogsmagasinet utges av Norra Skogsägarna ek. för. ISSN Adress: Norra Skogsmagasinet Norra Skogsägarna Box 4076, Umeå Ansvarig utgivare: Erik Jonsson, tel: Chefredaktör/bildredaktör: Calle Bredberg, tel Reporter: Lars Pekka, tel Annonsansvarig: Annonspriser, bokningar, etc: Anders Jakobsson, , E-post: Layout och produktion: Guldbrand & Guldbrand, tel Tryckeri: Nya Tryckeri City, Umeå Omslagsbild: Energigallring i konfliktbestånd. Foto: Calle Bredberg Kontakta redaktionsrådet! Norra Skogsmagasinet har ett redaktionsråd bestående av förtroendevalda, tjänstemän och redaktionen. Kontakta gärna någon av nedanstående om du har tips eller synpunkter. Erik Jonsson, Umeå, tel Calle Bredberg, Umeå, tel Lars Pekka, Luleå, tel Gunilla Guldbrand, Umeå, tel Anders Jakobsson, Kalix, tel , Anna Lundström, Skellefteå, tel Tomas Mörtsell, Storuman, tel Nils Broman, Umeå, tel Thomas Olsson, Råneå, tel Mats Lundberg, Skellefteå, tel Håkan Lageson, Örnsköldsvik, Ur innehållet Näringsministern besvarar Tomas Mörtsells frågor sid 4 5 Norra avverkar den brandskadade skogen sid 6 7 Älgskadorna fortsatt stora sid 8 Skog & virke, Krönikör Nils Broman sid 11 Elever på skogsexkursion sid 12 Sågverk planerar för ökad produktion sid 17 Öavverkning, i Umeälven sid Skogsägarkvinnor sid Markägare kan drabbas av tvångsinlösen sid 22 Norraprofilen Elvar Hellström sid 25 Norra förstärker i Luleåregionen sid 26 Därför blev det ett bra år _ sid 27 Skogsskolan biobränsle sid Ekonomi & Juridik sid 31 Norra testar friluftskök sid 32 Ledare Tomas Mörtsell, ordförande Norra Skogsägarna Norra Skogsägarna är ett fantastiskt företag! Ett bevis för det påståendet är det ekonomiska resultatet från räkenskapsåret som vi nu summerar. Att prestera ett resultat på 43 miljoner kronor, under ett år då vi genomfört fusionen med Norrbottens Läns Skogsägare och dessutom gått före med prishöjningar på både sågtimmer och massaved, är otroligt starkt. Med facit i hand kan jag konstatera att vi har lyckats väl med bägge uppgifterna. Kostnaderna för att väva ihop två skogsägarföreningar till en har varit rimliga. Prishöjningarna som vi gick ut med mötte motstånd, men har nu etablerats på virkesmarknaden. Det finns många anledningar till varför vi är så framgångsrika. Vi har trogna medlemmar med ett högt förtroende för Norra Skogsägarna samt en lönsam och effektiv industri. Dessutom har vi en fältorganisation med mycket dugliga anställda och entreprenörer. Samtidigt kan vi aldrig slå oss till ro och nöja oss med det vi har uppnått. Ska vi i framtiden kunna fortsätta utveckla familjeskogsbruket i norra Sverige måste vi fortsätta att bli bättre och effektivare. Den industristrategi som företagsledningen arbetar med är ett medel i den strävan. En lönsam industri är ett viktigt verktyg för att kunna betala bra för den råvara vi levererar till föreningen. För någon vecka sedan fick jag möjlighet att träffa vår nya näringsminister Maud Olofsson för att diskutera skogsbrukets framtid i Sverige. Det var ett bra möte, som visade att vi har en mycket engagerad minister med en stark tro på möjligheterna för de gröna näringarna. Ett tydligt budskap var hennes tilltro till skogsägarnas förmåga att själva ta tag i och lösa de utmaningar som de ställs inför. Mer frihet, engagemang och eget ansvar, istället för fler regler, avgifter och detaljstyrningar var ett av budskapen Maud Olofsson levererade till oss skogsägare. Nu blir det intressant att se om regeringen ger oss de verktyg som vi efterfrågar, för att vi ska kunna fortsätta att utveckla vår näring på bästa möjliga sätt. Den nya regeringen kan exempelvis börja med att se till att transportstödet blir kvar, gärna med en förstärkning. Transportstödet är ett av de bästa sätten att kompensera det norrländska skogsbruket för avståndet till våra kunder. Nästa viktiga fråga är förslaget om skatt på avstånd, det vill säga kilometerskatt på lastbilstransporter. Vi hoppas verkligen att det förslaget snarast hamnar i papperskorgen. Statens avsättningar av skog till naturvård, kombinerat med omställningen av energisystemet, är också en ekvation som inte går ihop. Jodå, den nya regeringen har en del att fundera på och vi inom skogsägarrörelsen håller tills vidare tummarna så knogarna vitnar.

4 Maud Olofsson och Tomas Mörtsell En pratstund två förtroendevalda emellan För några veckor sedan passade Norra Skogsägarnas styrelseordförande Tomas Mörtsell på att få en pratstund med nyblivna näringsministern Maud Olofsson. Medan snöstormen ven utanför gården i Högfors fick Tomas svar på många frågor som är angelägna för de medlemmar han företräder. Text & foto: Calle Bredberg Som många säkert känner till är Maud Olofsson den enda ministern som kommer från Norra Skogsägarnas område, närmare bestämt från byn Högfors, en knapp mil väster om Bygdeå. Hemmanet är maken Rolfs föräldrahem, men Maud har ändå mycket starka känslor för gården. Varje träd som har planterats här är en bopåle, ett blad i historieboken. Det skulle vara mycket svårt att tvingas göra sig av med det här stället, berättar Maud medan hon fyller kopparna med väldoftande, nybryggt kaffe. Mellan kaffeslurkarna är Tomas Mörtsells ambition att få svar på en del frågor av näringspolitisk karaktär. Den första frågan som levereras till Maud är omfattande och kräver ett utförligt svar. Hur vill du utveckla den resurs som skogsägarna sitter på? De stora frågorna nu är jobben, energin och inte minst klimatproblematiken. Vi måste klara av att diskutera alla dessa frågor samtidigt. Klimatfrågan rör oss alla, och om vi inte löser den snart kommer förutsättningarna för all skogsproduktion att ändras. Både skogen och skogskunnandet är en fantastisk tillgång för oss här uppe. Vi sitter på en guldresurs, både i form av råvaran, men även med vår historik och kunskap. Vi kan skogsproduktion, logistik, förädling och allt annat. Om framtiden heter bioenergi då kan vi säkert producera det som världen efterfrågar. Alla vill ju samarbeta med oss om energi- och bränslefrågorna. Norra Skogsmagasinet nr 4/2006

5 Hur kommer den nya regeringen att hantera Skogspolitiska utredningen? I första hand är det Eskil Erlandsson som har hand om den. Inställningen är dock att den ska ut på remiss. Eskils och min åsikt är att vi ska ha så lite regleringar som möjligt. Skogen är ju ändå en näring som sköter sig rätt så väl själv, och det ska den fortsätta att göra. Få regleringar ger näringen stort eget ansvar. Om det är ekonomiskt lönsamt att göra en åtgärd, exempelvis röjning, borde varje skogsägare kunna göra den bedömningen. Vår roll är snarare att förmedla kunskap. Maud Olofsson hade koll på att omslagsbilden på Norras åresberättelse föreställer en hanblomma från en tall. Ser du några problem med att vi jobbar med produktionshöjande åtgärder? Nej, det är inget problem, för vi kan verkligen höja produktionen genom ett antal åtgärder. I jämförelse med jordbruket har skogsbruket mycket mer att göra för att nå det biologiska taket. Vi måste dock kunna prata både produktions- och miljömål samtidigt, vilket exempelvis även gäller den kontroversiella gödslingen. Ibland ser man nästan ner på produktionen, som ett sätt att klara miljömålen Hur ska vi kunna kombinera ökad skogsproduktion med stora avsättningar till naturvård? Vi ska se över regelverket kring avsättningarna och naturvårdsavtalen. Vi har centerpartister på både närings- miljö- och jordbruksdepartementet, de tre viktigaste departementen för de här frågorna. I vårt parti har vi varit kritiska till kvantitativa avsättningar. Vi kan faktiskt tacka de privata skogsägarna för att de, i generation efter generation har skött skogen så att vi idag har den så skyddsvärda biologiska mångfalden. Därför måste vi också behålla en stor del av det privata skogsbruket. Det här kommer vi att diskutera mycket framöver i riksdagen. Hur ska vi belöna dem som har skött skogen så pass mycket att samhället nu vill bevara den och visa upp den för en större allmänhet? Hur ser framtiden ut för transportstödet? Transportstödet är ett av de allra bästa stöden. Det gör Sverige rundare. Det första jag upptäckte som näringsminister var att transportstödet är underfinansierat. För nästa år fattas det ungefär 140 miljoner. Den förra regeringen verkade inte bry sig det minsta om att plocka fram en finansiering eller se över regelverket. Det man kan reagera på är att en del småföretag inte får stödet. Nu ska vi dock se över transportstödet och hitta ett sätt att finansiera det. Ska vi ha Skatt på väg, som drabbar vår transportkrävande näring så hårt? Regeringen har inte tagit ställning till det än, men Centerpartiet har motsatt sig det. Ur klimatsynpunkt måste vi dock hitta ett skattesystem på bränsle som stimulerar övergången till andra, mer miljövänliga bränslen. Klimatet sätter gränser för hur mycket vi kan släppa ut och en omställning är nödvändig. Det är viktigt att skogsnäringen snabbar på den här utvecklingen och ställer krav. Vi måste ligga i framkant av utvecklingen, så att vi står som vinnare när omställningen är här. Hur kommer regeringen att hantera alla utredningar som påverkar äganderätten negativt? Hur ser du på en ratificering av ILO 169? Det finns ingen regeringsuppfattning, men tre av fyra partier säger nej till ILO 169. Generellt anser jag att konflikter mellan näringar ska kunna lösas lokalt. Jag vill ha en rennäring, liksom ett aktivt skogsoch jordbruk. Det måste gå att kombinera och det måste gå att få folk att prata med varandra. Det gäller att aktivt engagera sig för att hitta lösningar. Slutligen, vilken politisk fråga ligger dig egentligen allra närmast hjärtat? Klimat- och energifrågorna, utan tvekan. Bioenergi är en jätteutmaning för skogsägarrörelsen idag. Det finns en global önskan och ett stort behov av alternativa bränslen. Hela världen sneglar på oss och vi ska bli bäst i världen på bioenergi. Vi ska starta nya jobb, tjäna pengar och spara på miljön. Det är egentligen bara fördelar med bioenergin. Vi ska bli framtidens oljeshejker, avslutar Maud Olofsson lite skämtsamt, men ändå med ett visst mått av allvar. Innan Tomas lämnar gården i Högfors kan han ändå inte låta bli att sätta Maud på prov en smula. Den avslutande frågan blir om hon vet vad omslagsbilden på Norra Skogsägarnas senaste årsberättelse föreställer? Efter en liten stunds funderande kommer Maud Olofssons svar: Det borde vara en tall, en hanblomma förmodligen. Imponerande. Hur många skogsägare kunde egentligen svaret på den frågan? Norra Skogsmagasinet nr 4/2006

6 Avverkning efter Sveriges största skogsbrand En kamp mot tiden och snön Elden och hettan har bitvis gått hårt åt virket. Det 120-åriga tallbeståndet på Klusåberget ser nästan normalt ut under den tunga upplegan. Men de rostbruna och röda barren, som täcker marken där skördaren har gått fram, ger ett spöklikt intryck. Träden är döda. Här avverkas virket i högt tempo efter Sveriges största skogsbrand i modern tid. Text & foto: Lars Pekka Maskinlaget kör 20 timmar per dygn för att ta reda på det brandskadade virket. Det är en kamp mot tiden och mot snön, som kommit ovanligt tidigt denna höst i Lule älvdal. Vi har hitintills jobbat intensivt med att ta reda på de bestånd där en stor del av träden ligger på marken. Men nu börjar snötäcket vara för tjockt, och vi får nog ta resterande liggande träd till våren, säger Per Andersson, en av Norras entreprenörer som har igång två maskinlag på Klusåberget. De två maskinerna, som körs av bröderna Emil och Elov Lindroth från Råneå, har nu gått in i ett 120-årigt brandskadat bestånd på den nordöstra sluttningen kubikmeter Den andra entreprenören som vi träffar den här dagen är Jens Enberg från Klusån. Jens är även skogsägare i området. 270 hektar av hans skogsmarker brann och han har kvar 50 hektar på ett utskifte utanför brandområdet. Snön har täckt den brända, sotiga marken, men under upplegan lyser de roströda barren fram. Barken på tallarna håller på att flagna av. Vissa stockar, som skördaren lagt i högar, är sotiga och brandskadade. Det handlar om kubikmeter virke som vi ska avverka, berättar produktionsinspektorn Jim Degerman, som arbetat med branden sedan den bröt ut i mitten av augusti. Maskinlaget lyckades så småningom innesluta elden genom att hugga upp 29 kilometer brandgator många gånger i hetta och gnistregn som tvingade dem att retirera. Norra fick förtroendet Norra Skogsägarna stod på markägarnas sida från första dagen. Ordföranden Tomas Mörtsell förhandlade med dåvarande näringsministern Ulrika Messing och det var Norra Skogsmagasinet nr 4/2006

7 önskar läsarna God Jul & Gott Nytt År Maskinlagen håller högt tempo. Bortåt kubikmeter brandskadad skog och även en del röjningsvirke ska tas tillvara. Modern IT firar triumfer Modern IT har visat sig vara ovärderlig vid avverkningen på Klusåberget. Utan GPS och satellitnavigering skulle det vara omöjligt att hålla rätt på rågångarna i midvintermörker och en skogsmiljö som förändrats radikalt efter branden, berättar entreprenörerna Per Andersson och Jens Enberg. Jim Degerman informerar markägarna Viola och Arild Långström om hur avverkningarna går. Norra som var rådgivare vid möten med försäkringsbolagen. Norra fick också förtroendet från de enskilda markägarna att sköta avverkningarna efter branden, när det stod klart att inget naturreservat skulle bildas på området och att markägarna skulle ta krafttag för att skapa ny skog efter branden. Så det kanske inte är så konstigt att skogsägaren Arild Långström har en Norrakeps på sig när han besöker avverkningen tillsammans med hustrun Viola. 217 hektar välskötta skogar brann på deras skiften och de har endast kvar 35 hektar levande grön skog. Deras skog var försäkrad hos Länsförsäkringar och de har redan träffat sitt försäkringsbolag. Kalla oss inte för skogsägare längre, säger Arild. Skogen har brunnit upp. Vi är knappt ens markägare, eftersom även mar ken brunnit upp på stora områden där det bara återstår mineraljord och sten. Långlivad fråga Det tar många år innan allt kan regleras slutligt mellan skogsägarna och försäkringsbolagen. Det som bland annat ska fastställas är ekonomiska förluster på grund av kvalitetsnedsättning vid avverkningen, för tidig avverkning och återbeskogning, tillväxtförluster, eventuella skador från insekter (det finns risk för bland annat en märgborreexplosion efter en brand) och förluster på grund av markdegenerering (när humustäcket och näringen i marken har gått upp i rök). De här försäkringsärendena kommer att leva i många år och vi ska givetvis fortsätta att hjälpa markägarna att bevaka sin rätt, avslutar Norras regionchef Erland Johansson. På en bildskärm ser skördarförarna hela tiden var de befinner sig i terrängen. Hade vi inte satellitnavigering skulle Jim Degerman få pulsa omkring i snön dygnet runt och dirigera skördarna, skojar de bägge entreprenörerna. Via Internet kan produktionsinspektorn Jim Degerman skicka både datorprislistor och kartmaterial direkt in i skördarna. Det är särskilt värdefullt för Per Anderssons maskinlag, som ligger ute i skogen under veckorna i en modern övernattningsvagn med fyra kojplatser och kök. Apteringsdatorerna med inlästa prislistor och dimensionsgränser är till stor hjälp när skördarförarna ska aptera sortiment med ändrade förutsättningar man tar exempelvis klenare energived än normalt. Men fortfarande måste det mänskliga ögat bestämma krökar och kvalitetsgränser på virket, berättar Per Andersson. Tre sortiment tas ut: Stolpar, sågbart virke och biobränsle. Ingen massaved tas ut på Klusåberget eftersom pappersmassa är extremt känslig för sot. Norra Skogsmagasinet nr 4/2006

8 Älgskadorna fortsatt stora Älgbetesskadorna på tallungskog är fortsatt besvärande höga för skogsbruket. De lokala variationerna är dock mycket stora, vilket innebär att en del skogsägare drabbas hårdare än andra. Text: Calle Bredberg, Martin Lundgren Foto: Calle Bredberg Även årets älgbetesinventering pekar på en högre skadenivå än vad skogsbruket accepterar. Det som kan säkerställas är att det handlar om mycket stora variationer mellan olika områden samt mellan inventeringsår. Lokalt kan alltså skogsägare drabbas mycket hårt. En av dem som har förlorat stora summor på grund av älgarnas vinterbetestryck är Allan Eriksson från Botsmark. Det känns hemskt. För min del rör det sig om en nettoförlust på kronor. Jag fick faktiskt rådet att hugga ner ungskogen och plantera nytt. Det här är absolut det värsta året någonsin, konstaterar Allan Eriksson. Flera orsaker Förklaringen till att vissa år är värre än andra beror förmodligen till stor del på hur vintern utvecklar sig. En utdragen vinter, med ett tidigt snötäcke och sen snösmältning, innebär en längre vinterbetesperiod och ett hårdare betestryck på tall. Om snötäcket dessutom är djupt blir konsekvenserna ändå värre för skogsägaren. Med största säkerhet finns det dock andra parametrar som inverkar på betestrycket, inte minst älgarnas vandringsmönster. Idag finns inte kunskapen om hur vi ska kunna lösa problemet med de lokala variationerna. I framtiden hoppas vi få lite hjälp av ett utökat samarbete mellan jaktvårdskretsarna. Dessutom kan älgmärkningarna hjälpa oss att kartlägga vandringsmönstren, något som vi sedan kan överföra i den lokala älgförvaltningen, påpekar Martin Lundgren, ledamot i Viltvårdsnämnden och Västerbottens Rovdjursråd samt styrelseledamot i Norra Skogsägarna. Stora skillnader För Västerbottens del är variationerna mycket tydliga. Vilhelmina kommun är värst drabbad, med över nio procent färska stamskador på tallhuvudstammar. Grannkommunen Dorotea har däremot klarat sig undan med en skadenivå på endast 1,4 procent. I Norrbotten har Överkalix drabbats hårt. I jämförelse med den senaste inventeringen i samma område har älgbetesskadorna ökat från fyra till elva procent. Skadorna har däremot minskat något i de flesta av Norrbottens kustkommuner. För skogsbrukets del finns ingen anledning att ändra på målsättningen att älgbetesskadorna måste ner till två procent. Enbart för Västerbottens del motsvarar en halvering från dagens nivå på omkring fyra procent ungefär m 3 timmer, vilket mer än väl täcker råvarubehovet för Norras såg i Lycksele. Fungerande samarbete Även om skogsbruket och jägarna fortfarande har olika mål och troligen för all framtid kommer att vara oeniga om hur pass stor älgstam vi ska ha i Västerbotten, så är det mycket viktigt att de bägge intressegrupperna fortsätter att tillsammans arbeta fram gemensamma förvaltningsplaner och avskjutningsrekommendationer. Vår ambition är att minska älgstammen, medan jägarna förespråkar en stam på ungefär den nuvarande nivån. Även om det finns olika målsättningar så ska jägarna ha en eloge för att de verkligen ställer upp när vi väl diskuterat oss fram till en tilldelning, avslutar Martin Lundgren. Älg i Västerbotten Antalet älgar i vinterstam i Västerbotten uppskattades vara djur under 2005/06. (Svensk Naturförvaltning) I Västerbotten har älgavskjutningen under de senaste åren legat på ungefär djur. Tjurarnas andel i vinterstam har från 1998 till 2005 minskat från 35 % till 30 %. (Svensk Naturförvaltning) En älgs foderbehov under vinterbetesperioden är 3 5 kg torrvikt per dygn eller kg barr och kvistar för hela perioden. (Finn Stålberg, Älgen Djuret skötsel och jakt) 4 % årliga färska betesskador på tallhuvudstammar ger ett bortfall av cirka m 3 timmer, vilket motsvarar råvarubehovet för m 3 sågad vara. (SCA skog) Under 2005 inträffade 358 älgpåkörningar i Västerbotten. (Polisens datasystem STORM) Norra Skogsmagasinet nr 4/2006

9 Traktorflishugg i containerutförande... En vinnande kombination som ger mer flis... Mus-Max Terminator 8 effektivast i klassen i kombination med Valtra T190 skogsutrustad för Terminator 8 med 18 m 3 container. Marknades mest flexibla ekipage! Drift: 8x8 (navmotor) Kran: Cranab FC65 kombi, IQAN styrsystem Chassi: 23 ton Hjul: 700 alt 800 Backkamera Vågceller Intagsöppning: T8= 76X42 cm, 10 knivar. Lägre bränslekostnader Billigare transportkostnader (45 km/tim) Kontantinsats från 0 kr! Ring oss för mer information. Välkomna! Det är genom oss Ni kan Leasa Hyra Köpa Vi hjälper dig med att totalfinansiera den kompletta utrustningen med endast maskinen som säkerhet! Försäljning/tillverkning/information, Sverige Terminatorservice Tel Försäljning: Robert Fichtinger Fax Försäljning: Torbjörn Almenfors E-post: Tillverkning & information: Lars Johansson Norra Skogsmagasinet nr 4/2006

10 Nya Tigercat H09 En ny tid är här! Smidighet och hög produktionsförmåga har äntligen förenats. Smidiga Tigercat H09, marknadens produktivaste beståndsgående gallringsskördare. Iveco 6-cyl diesel 183 hk, tre pumpar, 8 WD, boggilyftar runt om, Mowi 900 kran. Erkänt stabil och ändå bara 2,1 m bred. Aggregat: LogMax 4000 eller SP 451 LF. En trygg och beprövad svensk skördare som nu klarar det mesta. Ring oss så berättar vi gärna mera. Distrikt söder: Göran Persson Distrikt norr: Jan Persson våra servicelämnare i norra Sverige Henrys Maskinservice Lappträsk Tel Mob ML Maskinservice Byske Tel Mob Marcus Maskinservice Sorsele Tel Mob Vindelns Maskinservice Vindeln Tel: Mob: Norra Skogsmagasinet nr 4/2006

11 ELVERK KVM Traktorelverk Lågvarvig 1500 varvs generator 16, 30, 42, 53, 63, 75 kva 30 kva NU! :- Dieselvärmepannor mobila stationära kw Fraktfritt exklusive moms. Tel Ring för information om återförsäljare på din ort! Ett brett skogsprogram Ta kontakt med oss för ytterligare information Sverige norr: Hans Wiippa Sverige mitt: Roland Johansson Skog & virke Krönikör: Nils Broman, skogschef Norra Skogsägarna eller 90-10? Idag pågår en diskussion om hur stor del av den svenska skogsmarken som ska nyttjas för skogsbruk. Skogsstyrelsen har uttalat ett förhållningssätt till avvägning mellan produktion och miljö som benämns Vad innebär då detta? Jo, Skogsstyrelsen menar att 80 procent av skogsmarken bör brukas med generell hänsyn, det vill säga inklusive den hänsyn som tas vid föryngringsavverkning enligt 30 i Skogsvårdslagen. Man skulle kunna kalla detta för skogsbruksmark. Den första 10:an står för tio procent skogsbruk med förstärkt hänsyn utöver lagkravet enligt 30. Det handlar om andra skötselmetoder än trakthyggesbruk och anpassning till andra samhällsintressen, som exempelvis rekreation. Man skulle kunna kalla detta för anpassningsmark, som alltså motsvarar drygt två miljoner hektar i Sverige. Den andra 10:an står för tio procent av skogsmarken där naturvårdsmålen helt dominerar. Dessa drygt två miljoner hektar avsättningsmark består av formellt skyddad mark och frivilliga avsättningar. Norra Skogsägarnas tolkning är att skulle innebära en väsentlig förändring av dagens skogsbruk, med minskad virkesproduktion som följd. Skogsbruket i Sverige bedrivs sedan 1990-talet utifrån en inriktning som kan sammanfattas med 90-10, det vill säga 90 % av skogsmarken ska brukas som skogsbruksmark med generell hänsyn och 10 % undantas från skogsbruk som avsättningsmark med hänsyn till naturvård och kulturmiljövärden skulle innebära en kursändring av skogsbruket, jämfört med det skogsbruk som planeras och bedrivs idag. För skogsbruket i Västerbottens län innebär ytterligare 10 % avsättning/anpassning att man avstår virkesproduktion motsvarande virkesförbrukningen i Norra Skogsägarnas sågverk i Kåge, Sävar och Lycksele. Norra Skogsägarnas bedömning är också att Skogsstyrelsens förhållningssätt medför att skogsbruket byråkratiseras mer för många skogsägare. Det finns idag ett antal starka motiv som talar för att är en betydligt bättre avvägning än : Skogsbrukets och skogsindustrins betydelse som välfärdsmotor i Sverige blir alltmer tydlig. De svenska skogsindustriernas ökade efterfrågan på skogsråvara motsvarar cirka 1 miljon kubikmeter/år. Efterfrågan på biobränsle har ökat och bedöms växa kraftigt till följd av ökade olje- och elpriser. Oljekomissionen pekar ut skogen som en viktig resurs vid omställningen till ett minskat oljeberoende. Riksdagsbeslutet Levande Skogar ger inget stöd för ytterligare avstående från skogsproduktion utöver hektar. Riksdagsbeslutet har inte följts upp med finansiering av det formella skyddet av skogsmark (reservat, biotopskydd och naturvårdsavtal). Att besluta om ytterligare mark- eller produktionsavstående på anpassningsmarken torde innebära att skogsägaren får stå för en stor del av denna kostnad (uteblivna intäkt). Det saknas vetenskapligt stöd och de praktiska erfarenheterna är otillräckliga för att börja tillämpa alternativa skötselformer istället för trakthyggesbruk på 2,5 miljoner hektar anpassningsmark. Norra Skogsmagasinet nr 4/

12 Elever på skogsexkursion På flera platser spelades det skogsteater för eleverna. Det blir en himla massa olika produkter från ett träd. I höstas fylldes skogarna i Norrbotten med mer än sjätteklassare. Norra Skogsägarna var medarrangör till elevaktiviteterna, som ägde rum på nio olika platser i länet. Text: Lars Pekka Skogsexkursionerna för Norrbottens sjätteklassare hölls i Pajala/Kiruna, Boden, Luleå, Jokkmokk, Kalix/Haparanda, Piteå/Älvsbyn, Överkalix och Gällivare kommuner. I Arvidsjaur/Arjeplog kommer motsvarande exkursion att hållas till våren. Samordnare för arrangemangen var Skoglig samverkan i Norrbotten och de kunde genomföras i samarbete med bland andra Norra Skogsägarna, Sveaskog, SCA, skogsallmänningarna, Skogsstyrelsen, och Jägarförbundet. I Pajala bussade man ihop 250 elever från bland annat Karesuando och Kiruna till en exkursion i Tärendö. Hela kalaset gick lös på cirka kronor. Det var värt varenda krona, konstaterar Thomas Mäkikaltio, medarrangör och skogsinköpare på Rolfs Såg. Utspisning i skogen Under exkursionerna fick eleverna prova på att plantera, röja, provsitta i skördare och lära sig väsentligheter om skog och natur. På samtliga platser utspisades elever och lärare med grillade hamburgare, smörgåsar, fikabröd, läsk och skogskaffe. Norras skogsinspektor Helena Gålnander ledde övningarna i Boden. Det är otroligt stimulerande och kul att jobba med ungar som är så intresserade av skog och natur. Det känns dessutom mycket angeläget att få förmedla grundläggande kunskaper om skog och skogsbruk, påpekar Helena. M.E.C.AB Tele: ATV från :- Din närmaste återförsäljare hittar du på 12 Norra Skogsmagasinet nr 4/2006

13 Vilken tur att så många kan räkna så rätt! Lastutrymme standard Lastad till grindkanten: Lastvikt: 14,5 ton Lastutrymme Active Load Space 17,1 ton på vagnen och plats för mer... PRODUKTIVITET I UTNYTTJANDEGRAD I LÅGA DRIFTSKOSTNADER Tänk om allt virke fraktades till avlägg på skotare utrustade med konventionella lastbärare. Vilket dyrt virke det skulle bli! Som tur är har så många insett det självklara, nämligen att en skotare alltid ska nå upp till sin fulla lastkapacitet, till och med när virket väger extra lätt. Exemplet ovan visar JD 1710D Eco III med och utan Active Load Space behövs några ytterligare argument för vårt genialiska, variabla och dämpade lastutrymme? Vi kan möjligtvis lägga till något om ALS-skotarnas bränsleekonomi, och kanske också något om tre mycket bränslebesparande nyheter som följer med på köpet av våra nya Eco III modeller. ALS fi nns till våra skotare 1110D Eco III, 1410D och 1710D Eco III - alla tre lika enkla att räkna hem! Norra Skogsmagasinet nr 4/

14 Nu sänkt dieselskatt! Succébilen CR-V finns nu även med Hondas nya dieselmotor 2,2 i-ctdi; vinnare i International Engine of the Year 2005 kategori 2,0 2,5 liter. Bränsleeffektiv, tyst och med en imponerande kraftfull prestandanivå! Honda CR-V Diesel: bränsleförbrukning blandad körning 6,7 l/100 km. Miljöklass CO g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Företagsleasing Leasingförslag på 36 månader (alla uppgifter är exkl. moms) CR-V diesel Pris kr Första förhöjda hyra kr Restvärde kr Leasingavgift kr Nya CR-V Diesel från kr Sveriges största Hondaåterförsäljare! Se våra beg. bilar i bild på LAN6233-NorraSkogsmag186x129 LULEÅ Ostrong. 4 (intill Coop Arena) Tel Sida ÖPPETTIDER 1 Mån-tor Fre Lör Prova hur vi kan göra verklighet av dina skogsdrömmar Prova vad det innebär att få en partner som är specialiserad på jordbruks- och skogsfastigheter. Att få ett finansieringsåtagande som sträcker sig längre än över själva köpet. Hur du kan få hjälp, inte bara med lån utan med råd som ger dig möjlighet till bättre intäkter från skogen. Det kan betyda skillnaden mellan dröm och verklighet. Ring oss på eller gå in på Jordnära finansieringar 14 Norra Skogsmagasinet nr 4/2006

15 KLAPPAR SOM FÅR GRANEN ATT BARRA SKYDDSPAKET SOM BONUS OM DU KÖPER EN AV VÅRA UTVALDA MOTORSÅGAR! BONUS! HUSQVARNA 345 e-series TRIOBRAKE INKL. SKYDDSPAKET kr HUSQVARNA 455 RANCHER INKL. SKYDDSPAKET kr SKYDDSPAKET, VÄRDE KR FLEECEJACKA JULPRIS : 595 kr (ORD. PRIS 900 KR) HUSQVARNA 321 ELECTRIC JULPRIS : kr (ORD. PRIS KR) LÄDERKÄNGOR JULPRIS : kr (ORD. PRIS KR) AKTIVITETEN GÄLLER T O M DEN 30 DECEMBER 2006

16 Passgrannens klagan Av Östen Bjurman, ledamot i Norra Skogsägarnas styrelse När jägaren kommer till passet en dag, då tar han fram radion och säger god dag. Sen frågar han artigt dem som legat natten: Hur gick det för er, måste ni kasta vatten? Och älgen som gick här förbi klockan tre, var det samma älg som du prata med? Och stor n som gick där i långa gräset, var det samma älg de sköt på i Näset? De fyra som gick här på lägdan breve, var en av dem skadad, han verka rätt sne? Hur slutade hockeyn, det alla vill veta. Nu small det ett skott, ska vi komma och leta? Och passet han fått det är stilla och dött, men gräset på vägen dit det var blött. Där är så tråkigt, han vill byta pass. Det passar så bra, för han måste på dass Kålbotten passar, det slipper han leta, eller Bjurmans ängar, där man kan meta. De fyra du såg, gick de väst eller öst? Och om det kan vara till någon tröst, så tystnar han plötsligt och alla njuter. Han byt batterier på några minuter, Sen hörs han igen med tydlig röst oj vad jag fryser, jag tror det är höst! Illustration: Gunilla Guldbrand Har någon hört hunden, vi vill ju så gärna?! Men ack vi bedrog oss, det var grannlaget som träna. Vädret är vackert, vet nå n hur det blåser? En tidning han läst har recept på såser. Nu blir det ett brejk, måste sluta att skriva. Alla ska samlas, vi ska ut och driva. Vi ropar och skriker allt vi förmår, att ingen sett älgen är lätt att förstå. De vet redan allt, det är bara att lyssna, har stenkoll uppå var man kan möta en byssa. Men vad händer nu, en älg står på passet?! Och han som int fått bort rimmet från glaset. Han sticker ut bössan så glaset yr, är utan tvekan klar att ge fyr. Siktar med bössan och trycker in knappen, men alla i radion kan höra klappen. Det blir ingen smäll, han har glömt bort att ladda. Ett leende sprider sig hos alla andra, men bakom var gran och bakom var skreva står älgen och tänker: Det är lätt att få leva. Bara att lyssna vad de hittar på Vad bra det är med radio ändå! Östen och hans kamrater i Bjuråns jaktlag jagar från jakttorn med plexiglas i skjutluckorna. Ofta övernattar de även i de relativt komfortabla tornen. Passgrannens klagan skrev Östen den 15 oktober i höstas. Inspirationen är hämtad från 20 års samlad radiotrafik i älgskogen. Trygghet ska vara enkelt! ACTIVE SECURITY Box Services, ett mobilt och enkelt övervakningssystem som du själv kan lära vad den ska larma för. Boxen placeras lätt, exempelvis på din skogsmaskin, skoter, cistern eller något annat du vill skydda. Om någon gör åverkan får du ett SMS eller ett mail samt en kartbild som visar vart din egendom befinner sig i händelse av bortforsling. Systemet är utprovat tillsammans med SSF för bl a: entreprenadmaskiner, vapenskåp, containrar, dieselcisterner och skogsmaskiner. Kontakta oss för mer information, innan det är för sent. Tel: Norra Skogsmagasinet nr 4/2006

17 Sågverk planerar för ökad produktion Nu har sågverken i Kåge och Sävar fått de miljöstillstånd som krävs för rejäla produktionsökningar. Därmed läggs en viktig pusselbit för att kunna uppnå bättre lönsamhet för både industrin och skogsägarna. Text: Lars Pekka Ökad produktion och förädling vid Kågesågen innebär högre lönsamhet och större förmåga att betala bra för familjeskogsbrukarnas sågtimmer. Kåge såg fick sina miljöstillstånd av länsstyrelsen redan i augusti, medan Sävar såg fick vänta fram till mitten av oktober. När de förlösande tillstånden nu äntligen har erhållits är det bara att blicka framåt. Miljötillstånden är viktiga pusselbitar i den framtidsstrategi som Norra Skogsägarna håller på att lägga upp för sina industrier. Nu kan vi börja planera för en rejäl ökning av produktionen. Det ger möjlighet till ökad lönsamhet och i slutänden större potential för oss att betala bra för timret till medlemmar och andra familjeskogsbrukare, berättar Göran Persson, tillförordnad platschef på Sävar såg. För Kåges del handlar det om möjligheten att fördubbla produktionen av sågade trävaror till m 3 samt femdubbla förädlingen till m 3 hyvlade och m 3 fingerskarvade trävaror. För Sävar såg innebär tillståndet inte riktigt en fördubbling, men sågen har nu möjlighet att producera precis samma volymer som i Kåge. Utökade skift Miljötillstånden föreskriver bland annat vissa skärpningar vad gäller buller och utsläpp från biobränslepannorna. Några beslut om investeringar är inte tag na ännu men Jan-Olov Flodin, platschef på Kåge såg, tror att det i första hand kommer att bli frågan om en utökning av skiften. I andra hand kan det handla om investering i ytterligare en såglinje. Särskilt nöjd är Jan-Olov Flodin över möjligheten att kunna mångdubbla förädlingskapaciteten. Ökad produktion innebär att sysselsättningen säkras. Som en följd av ny teknik och rationell tillverkning är det dock inte säkert att några nya jobb skapas i produktionen. Helautomatisk kedjeslipmaskin för sågkedjor Mycket stor slipavverkning, bra vid stensågade skördarkedjor. Allt för skog och fritid på 304 sidor! Pris :- exkl moms Markusson Tel , ring ELLEr BESÖK SKogma.SE Norra Skogsmagasinet nr 4/

18 Tunga timmerlass på öppet vat Under sommaren fullföljde Norra Skogsägarna en annorlunda avverkning strax utanför Stensele. Själva avverkningen kanske inte var speciellt ovanlig, men transporterna var desto originellare. Timmerbilarna gick nämligen på pråmar över Umeälven till och från ön Storholmen. Text & foto: Calle Bredberg Planeringen inför det ovanliga projektet inleddes redan i våras med muddringar och förberedelser av angöringsplatser. Dessutom bröts det en två kilometer lång väg på ön, som fick fyllas med pinnmo, vattenbegjutas och saltas innan avverkningarna kunde komma igång. Kajplatsen byggdes i direkt anslutning till en asfaltväg, allt för att virket snabbt skulle kunna köras fram till industrin. För att avverkningen och inkörningen skulle fungera så smidigt som möjligt hade man tidigt på sommaren ett planeringsmöte med entreprenörerna. Alla berörda upplevde nog projektet som både ovanligt och spännande. 16 bilar per dag Den 15 juli anlände pråmen och någon vecka senare kördes maskinerna ut till den 123 hektar stora ön. I strålande solsken satte därefter tre skördare och lika många skotare, från Stenlunds Skog och Rogers Skogstjänst, igång med avverkningen, som höll på fram till början av september. Under den perioden fraktades dagligen 16 fullastade timmerbilar över Stenavan, från sex på morgonen till nio på kvällen, fyra dagar i veckan. Sammanlagt rörde det sig om en avverkningsyta på 70 hektar och 253 billass som fraktade ut en volym på drygt kubikmeter. Mångsidig pråm Den maffiga pråmen, som ägs av Vägverket, klarar utan problem ett sextiotonsekipage med timmer. I militärt bruk får den till och med lastas upp till 150 ton. Pråmen är för övrigt en mångsidig farkost, som bland annat används som arbetsplatt Transporten över Stenavan i Umeälven är meter lång och klaras av på ungefär 15 minuter. form vid brobyggen. Däremot är det sällsynt att den används som flythjälpmedel för timmerbilar Det här är förmodligen det största projektet i sitt slag. Tack vare att allt har gått så bra här uppe är det många andra som har visat intresse för liknande lös Skördarföraren Roger Alm, till vänster, unnar sig en pratstund med Norras skogsinspektor Stefan Olofsson. 18 Norra Skogsmagasinet nr 4/2006

19 ten Emil Jonsson fyller ett av många lass ute på Storholmen. ningar, konstaterar Lars Bexell, en av de två pråmförarna som manövrerar farkosten. Normalt netto Den naturliga frågan är förstås om ett sådant här projekt verkligen kan ge något netto kvar till skogsägaren. För markägarna, Per-Olof och Britt- Inger Stenvall, slutade avverkningen på Storholmen ändå med en hyfsad behållning. Vi har sökt och fått regleringsmedel för fördyrad avverkning. Ersättningen har täckt upp merkostnaderna, så i slutänden blev det ett ganska normalt netto, berättar Per-Olof Stenvall. Dessförinnan hade dock paret Stenvall haft en segdragen process mot Vattenfall gällande fördyringar i samband med regleringen, en process som de slutligen förlorade. Men tack vare regleringsmedlen blir det ändå en någorlunda lönsam avverkning när allt summeras. Nyttig erfarenhet Det är naturligtvis oerhört värdefullt att ett sådant här projekt blir en fullträff och det ingjuter en hel del självförtroende. Vi som har varit delaktiga känner att vi klarade den här svåra uppgiften på ett bra sätt. Det gör att vi är väl förberedda för att anta nya, liknande utmaningar. Nu finns den värdefulla erfarenheten, förklarar Kjell- Anders Persson, produktionsinspektor på Norra Skogsägarna. Norra tackar för ett bra jobb Ett projekt av den här digniteten kräver förstås noggranna förberedelser, genomtänkt logistik och en välsmord organisation. När de berörda entreprenörerna och tjänstemännen nu tittar i backspegeln har de all anledning att klappa sig för bröstet. Produktionsinspektorn Kjell-Anders Persson riktar ett speciellt tack till alla de entreprenörer som gjorde avverkningen möjlig. Alla berörda ska ha mycket beröm för ett väl utfört arbete. Stenlunds Skog och Rogers Skogstjänst tillsammans med åkarna Elissons Åkeri och Sjöbergs Åkeri. Därtill kommer pråmförarna Lars Bexell och Per Johansson samt Kjin Schakt som byggde vägen på ön. Alla har de bidragit till det lyckade resultatet, konstaterar Kjell-Anders. Personal på Norra skogsägarna som har varit involverade i projektet: Kjell-Anders Persson, produktionsinspektor. Stefan Olofsson, produktionsansvarig och virkesspecialist. Olle Lindh, skogsinspektor. Norra Skogsmagasinet nr 4/

20 Skogsägarkvinnor skogsägarkvinnor skogsä Kvinnliga skogsägare som vill ta mer plats i skogen och inom föreningsrörelsen. Konferens för kvinnliga skogsägare Nu vill vi ta mera plats! Dumma frågor finns inte bara dumma svar. Skogsspråket är ett praktexempel på fikonspråk. Tror du som kvinna att det bara är du som inte har förstått, så kan du vara övertygad om att ingen har förstått, sa Hillevi Wiss Kullebjörk, när ett 40-tal kvinnor samlades för en konferens vid Kalix folkhögskola i höstas. Text & foto: Lars Pekka Under konferensen i Kalix berättade kvinnorna om sina erfarenheter från arbete i skogen och från skogsägareföreningen. Att så pass många deltog i konferensen är ett tydligt tecken på att kvinnorna nu engagerar sig i skogsägarrörelsen på allvar och att de vill ta plats både som skogsägare och förtroendevalda. Nya upptäckter Hillevi Wiss Kullebjörk, styrelseledamot från Nuksujärvi med många års erfarenhet av föreningsarbete, menade att kvinnor inte bara ska våga ta beslut. Vi måste också våga riva upp beslut som är dumma. Vi måste stå upp för vår kompetens! Ann-Helen Bergwall, skogsägare från Råneå, berättade om hur alla i början vände sig till hennes man när de ville prata skog. Från början hade jag också själv svårt att se mig som skogsägare. Jag litade på att min man och mina bröder tog besluten. Men sedan engagerade jag mig och upplev de tjusningen skogen. Nu titulerar jag mig skogsägare och jag kan skog, meddelade Ann-Helen med trygg självkänsla. Elisabeth Sandberg från Boden berättade att hon också från början gärna tittade ner på lingonriset och markvegetationen när hon upplevde skogen. Idag har jag upptäckt skönheten i tallkronorna och nu ser jag också skogens ekonomiska värden. Många värden Norras ordförande, Tomas Mörtsell, var den ende manlige deltagaren på konferensen. Han talade om nya ekonomiska värden i skogen och gav exempel på hur man utvecklat Älgens Hus i Bjurholm, produktion av träull hos Storumans Emballageindustri och andra nya sätt att få ut ekonomiska värden från skogen. Gör gärna en affärsplan för din skog och fundera över alla presumtiva värden förutom massaved och timmer även biobränslen och grus, fiske- och jaktturism och mycket annat. Jag tror att vi bara står i en början när det gäller att utvinna andra värden ur skogen, förutspådde Tomas Mörtsell. Populär skogsmässa i Ostvik Foto: Mats Lundberg Skellefteå norra sbo genomförde en mycket populär mässdag vid Norra Skogsägarnas komponentfabrik i Ostvik. Ett brett spektra av utställare och ett antal skördare i varierande arbete tillhörde begivenheterna. En stor attraktion var Hanna Marklund, fotbollspelare och meriterad idrottsprofil från Skellefteå. Tillsammans med Säf-kvinnornas representant, Anna Lundström, bjöd hon både barn och vuxna på uppskattade tävlingar. önskar läsarna God Jul & Gott Nytt År 20 Norra Skogsmagasinet nr 4/2006

Stortest av motorsågar

Stortest av motorsågar Stolpbilaga medföljer NR 2 2009 Stortest av motorsågar Skogsskolan: skadeinsekter Sveaskog upprör skogsägare Skogsmåltid de Luxe Bråttom med snöbrotten Stubbskörd Tekniksprång i Ostvik Skogsvagnar från

Läs mer

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé Nr 2 2013 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms succé Hur smidig vill du ha din gallringsskotare? Minst plats tar förstås John Deere 810E. Ett annat mycket smidigt alternativ

Läs mer

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin Nr 2 2003 Sveriges största skogsmagasin Pris 55 kronor inkl moms Starka bokslut i skogen Odla tryffel Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar med ett nytt träprogram. Hot mot skogen RÄTT FILAT I SKOGEN

Läs mer

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält.

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält. Läs mer på www.sveaskog.se Över snö och is För att göra skogsråvaran tillgänglig året om bygger Sveaskog varje år flera mil vintervägar. Vissa känsliga och svåråtkomliga marker går bara att nå vintertid,

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2011 Ställ krav på kvalitet när du gallrar Bark i brödet ny het trend Kampen mot granbarkborrar fortsätter Träna i din skog LEDAREN Älg- och insektsmat eller värdefull råvara?

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2015 Björn Ferry med siktet inställt på skog Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland Paneler starkt jämtländskt koncept Haren en riktig överlevare LEDAREN Sverige

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION. Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo

AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION. Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo NR 3 2007 AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION Vad händer med djurskyddet? Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo IKEA BANAR VÄG FÖR SVENSKA LIVSMEDEL I VÄRLDEN AGRIFACK NR 3

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Ett besök i Sveriges trädgård

Ett besök i Sveriges trädgård Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #3 2009 pe r s o n l i g h e t e r i vi d a vä r l d e n Äppelodling på Kurt-Egons vis. Sid 3 Ett besök i Sveriges trädgård Med distribution i fokus Sid 6 Hemma hos Himmestorparn.

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer