Välkommen till VA Hållbarhet, Veckans Affärers digitala magasin om hållbara placeringar som sätter fokus på de långsiktiga utmaningarna och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till VA Hållbarhet, Veckans Affärers digitala magasin om hållbara placeringar som sätter fokus på de långsiktiga utmaningarna och"

Transkript

1 Välkommen till VA Hållbarhet, Veckans Affärers digitala magasin om hållbara placeringar som sätter fokus på de långsiktiga utmaningarna och möjligheterna för företagen,

2 NYA! NUMMER 5 8 APRIL 2013 va.se va.se ANALYS Oljebubblan på väg att spricka INVESTERA Köp säker världsetta GLOBALT Norsk kvotering en riktig succé GUNNAR LINDSTEDT Bankerna enda vinnarna på skiffergasen MED ANSVAR FÖR 60% UPP FÖR HÅLLBARA PORTFÖLJEN 580 MILJARDER Exklusiv intervju: STATENS HÅLLBARHETSGENERAL EMMA IHRE

3

4 LEDARE MIN LISTA Fler plågsamma energiförsök Vem kunde tro att man en dag skulle göra gemensam sak med Björn Lomborg, den danske forne klimatkrisskeptikern och forskaren? Men faktum är att han är något på spåren med sin nya inställning kring den enda framkomliga vägen framåt i klimatfrågan: Satsa stort på forskning och utveckling av ny teknik och billig, grön energi. Något han upprepade senast i Wall Street Journal häromdagen. Och världen är lyckligtvis full av överraskningar. Att nya innovationer snabbt och överraskande kan rita om hela den globala energikartan har vi också fått uppleva de senaste åren när nya tekniska lösningar som fracking för att utvinna olja och naturgas på rekordtid gjort USA till en pånyttfödd oljeoch gasnation. Och på samma sätt som teknologiska genombrott snabbt kan ändra förutsättningarna för ett energislag är kommersiella genombrott lika viktiga. Dagens solenergiteknik har flera decennier på nacken, men det är först nu som produktionskostnaderna kommit ner så pass att solenergin på allvar kan börja konkurrera med andra etablerade energislag utan subsidier. Kostnaderna fortsätter ner i takt med att efterfrågan ökar, samtidigt som tekniken förfinas och nya affärsmodeller som leasing dessutom gör solpaneler till en lockelse för allt fler. Andra spännande områden där jag går och hoppas på nästa surpris är ny energilagringsteknik, batterier eller annat, som kan göra intermittenta energikällor som sol och vind än mer intressanta och konkurrenskraftiga. På samma sätt som teknologiska genombrott snabbt kan ändra förutsättningarna för ett energislag är kommersiella innovationer lika viktiga. Fortfarande finns också den allra största potentialen i att minska fossilförbränningen och hejda klimatförändringarna genom det kanske tråkigaste och osexigaste energieffektivisering. Här borde så mycket av dagens smarta IT-lösningar kunna göra underverk. Släpp fram innovationskraften och experimentlustan. Och släng in mer pengar! Per Olof Lindsten Redaktör MICKE LUNDSTRÖM DE FATTIGASTE DRAR LASSET. I veckan kom tecken från Least Developed Countries, gruppen av världens 49 fattigaste länder, att också de är redo att ingå bindande utsläppsminskningar av växthusgaser. Att de allra fattigaste 12 procenten av världens befolkning nu också oroar sig för klimatet kan inget annat än sätta ytterligare press på Obama & Co att agera. USA TÄNKER OM 4000 AMERIKANSKA INVESTERINGAR SOM PLACERAS HÅLLBART OCH ANSVARSFULLT, mdr dollar Amerikanska institutioner placerar allt mer kapital hållbart och tillväxten har varit 11 procent årligen sedan % tycker att det är viktigt att företaget de söker jobb hos tar ett aktivt samhällsansvar, enligt en undersökning på jobbsajten Stepstone. NU ÄR DET HÖG TID ATT NOMINERA till E-Prize 2013, Sveriges ledande energipris i näringslivet. Vilka är bäst på energieffektivisering i kategorierna storföretag, små och mellanstora företag samt offentlig sektor? Gå in på va.se/eprize2013 och nominera din kandidat. KÄLLA: PENSION&INVESTMENTS VA HÅLLBARHET 3

5 4 VA HÅLLBARHET nr 5 8 april 2013

6 PROFIL EMMA IHRE HON SKA STYRA STATENS BOLAG RÄTT EMMA IHRE är ansvarig för att alla statens bolag agerar mer långsiktigt hållbart och ansvarsfullt. En uppgift som visat sig alltmer akut att lösa i spåren på de statliga kolosserna TELIASONERAS och VATTENFALLS snedsteg det senaste året. AV CARL CEDERSTRÖM FOTO PETER JÖNSSON VA HÅLLBARHET 5

7 PROFIL EMMA IHRE Emma Ihre är hållbarhetsansvarig på finansdepartemenetet. Man ska komma ihåg att det verkliga hållbarhetsarbetet ska ske och sker dagligen ute på arbetsplatserna bland de bolag som staten ansvarar för. Teliasoneras korruptionshärva i Uzbekistan och Vattenfalls kolkraftssatsningar i Tyskland är exempel på när staten förlorar kontrollen över sina bolag. Och med endast 30 personer avdelade för att sköta statens 55 innehav värda 580 miljarder kronor är det omöjligt för medarbetarna på finansdepartementet att upptäcka allt. Det kan jämföras med Ratos 48 medarbetare med 15 innehav till ett värde av 23 miljarder. För att undvika nya skandaler behöver staten mer analyskapacitet och en tätare dialog med sina bolag, men för det krävs mer resurser. Tills dess får vi förlita oss på Emma Ihre. Hon är ansvarig för hållbart företagande på finansdepartementet och arbetar för att integrera hållbarhet och etik i den löpande bolagsstyrningen. Hur styr ni rent praktiskt de statliga bolagen inom området hållbart företagande? Arbetet med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och affärsetik samt jämställdhet och mångfald drivs numera integrerat med den övriga styrningen. Exempelvis är kompetens på hållbarhetsområdet ett viktigt kriterium vid rekrytering av ledamöter till styrelsen. Dialogen sker med ordförande och styrelse. Från departementets sida deltar från gång till annan både finansmarknadsminister Peter Norman och statssekreterare Erik Thedéen eller någon chefstjänsteman. De större statliga bolagen som Teliasonera, Vattenfall och LKAB träffar vi ofta kvartalsvis, de mindre bolagen minst en gång per år. Hur många är ni som arbetar med hållbarhetsfrågor på finansdepartementet? För närvarande två personer på heltid. Vårt arbete handlar främst om att integrera frågorna i den övriga bolagsstyrningen samt att föra en dialog med styrelseledamöter och andra intressenter. Totalt 30 personer arbetar med det statliga ägandet på finansdepartementet. Handen på hjärtat kan staten med en stab på två personer vara en effektiv kravställare av hållbart företagande? Man ska komma ihåg att det verkliga hållbarhetsarbetet ska ske och sker dagligen ute på arbetsplatserna. Men självklart finns det väldigt mycket mer vi skulle kunna göra. Vi har påbörjat arbetet med att integrera hållbart företagande i vår bolagsstyrning, men vi har fortfarande mycket kvar att bevisa. Vilka frågor ägnar ni mest tid åt? Att de statliga bolagen arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågorna. Staten som ägare fastställer inte bolagens hållbarhetsmål det gör respektive bolagsstyrelse själva. Det viktiga är att bolagen själva känner ett ägarskap för frågorna, att de utgår från sin egen affär och att målen utgör en tydlig affärsnytta. Exempelvis har LKAB som mål att 40 procent av företagets anställda ska vara kvinnor Vi är övertygade om att målet gynnar LKAB som företag. Med tanke på bolagets lokalisering minskar behovet av veckopendling när båda parter kan få anställning och det blir förmodligen roligare att arbeta för ett företag där det finns både män och kvinnor. Det blir en win-win. Vilka är de största hållbarhetsutmaningarna för staten? Att integrera hållbart företagande i bolagsstyrningen. Arbetet med hållbarhetsfrågorna inleddes 2007 med krav på hållbarhetsrapportering enligt GRI, Global Reporting Initiative. Nästa steg är att staten i egenskap av ägare ställer krav på bolagsstyrelserna att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågan samt fastställa egna hållbarhetsmål. Med början 2014 kommer vi i ägardialogen att följa upp målen. För till exempel Systembolagets och Apotekets del handlar det bland annat om att ha god kontroll på sina underleverantörer. Med leverantörer över hela världen är bolagen exponerade för stora risker gällande till exempel arbetsvillkor och korruption. Hur har den senaste tidens turbulens kring Vattenfall och Teliasonera påverkat ert arbete? Den kritik som riktats mot bolagen har visat på vikten av att ställa affärskritiska frågor. Därför har vi breddat och fördjupat vår ägardialog. Vi förstärker även vår egen analyskapacitet för att ha bättre beslutsstöd i dialogen med de statligt ägda bolagen. Många svenskar anser att Vattenfall med sitt tyska engagemang och investeringar i kolkraft sviker sitt uppdrag att bidra till en hållbar miljö. Kommentar? Vattenfall arbetar inom en svår bransch med betydande utmaningar. Hur ska staten undvika en ny Teliasoneraskandal? Genom att ställa tydliga krav på företagens styrelser att ha koll på och hantera risker kopplade som korruption, mänskliga rättigheter och miljö. Statens bolag är ju alla svenskars bolag. Hur står sig den svenska statens hållbarhetsarbete i ett internationellt perspektiv? Vi sticker ut. Vi är ett av få länder som ställer tydliga krav på de statliga bolagens långsiktiga hållbarhetsarbete. Kina, Spanien och Chile är länder som har visat stort intresse för vårt arbete. Det hjälper också att Peter Norman är starkt engagerad i frågorna. Han är en minister med mod som vill se resultat vilket bidragit till ökad professionalisering av regeringens hållbarhetsarbete. 580 MILJARDER I BOLAGSPORTFÖLJEN Den statliga bolagsportföljen utgörs av 55 bolag till ett värde av cirka 580 miljarder kronor. År 2011 uppgick omsättningen till 337 miljarder, resultatet efter skatt till 41 miljarder kronor och statens andel av utdelningarna till 28 miljarder. Värdet av innehavet uppgår till cirka kronor per person i Sverige. 6 VA HÅLLBARHET nr 5 8 april 2013

8 Emma Ihre FÖDD: FAMILJ: Man och tre barn. BOR: Hus i Gustavsberg, utanför Stockholm. UTBILDNING: Examen i nationalekonomi vid Stockholms universitet. KARRIÄR: finansanalytiker KPA/Folksam, Stadshusets internbank: upplåning och placering, Amnesty International Business Group, Ethix SRI Advisors, 2011 finansdepartementet, ansvarig för hållbart företagande. INTRESSEN: Boxning, vindsurfing, löpning. BRA SIDOR: Drivande och orädd. DÅLIGA SIDOR: Otålig har svårt för långa möten och byråkratiska processer. VAD ÄR ROLIGAST MED DITT ARBETE? Att träffa styrelser. Att uppmuntra och utmana dem att använda sin makt för att stärka bolagets hållbarhetsarbete. Människor tycker om att göra bra saker. VA HÅLLBARHET 7

9 BÖRSEN OLJEBOLAGEN Sprickfärdig oljebubbla Fossilbubblan är på väg att spricka varnar en tung investmentbank. Aktier som Statoil och BP kan mer än halveras i värde när politiker och investerare nu börjar inse allvaret med klimathotet. AV CARL CEDERSTRÖM Ska vi leva upp till 2-gradersmålet kan endast en femtedel av jordens kända oljereserver förbrännas. Många oljebolag är därmed kraftig övervärderade på börsen. I Cancun år 2010 enades världens länder om att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader. Om vi ska ha en rimlig möjlighet att nå det målet får vi inte släppa ut mer än gigaton (ett gigaton motsvarar en miljard ton) koldioxid under perioden Men redan nu, efter ett decennium, har vi släppt ut 321 gigaton. En tredjedel av den tillåtna mängden koldioxid, enligt Carbon Tracker, en organisation som följer de globala utsläppen. Och om utsläppen fortsätter i nuvarande takt kommer vi, enligt det internationella energiorganets IEA:s beräkningar, redan till nyår 2028 ha spenderat hela koldioxidbudgeten. Förutsatt att vi ska nå målet om maximalt 2 graders uppvärmning (redan nu har temperaturen stigit 0,8 grader) betyder det att enorma mängder olja och gas kommer att stanna kvar i jorden och i stället klassas som unburnable oil eller värdelösa reserver med tanke på att de inte kommer att vara lönsamma att utvinna när lägre efterfrågan pressar ner priset. Såvida inte koldioxidlagring, så kallade CCS-lösningar, skulle bli en teknik som fungerar i stor skala, vilket IEA dock anser är högst osäkert. Tar världens makthavare 2-gradersmålet på allvar innebär det att oljebolagen i dag är kraftigt övervärderade. Dels därför att planerade utvinningsprojekt läggs på is på grund av minskad efterfrågan, dels därför att en lägre olje konsumtion normalt leder till ett lägre oljepris, vilket sänker värdet på existerande oljetillgångar. Ett oljepris på 50 dollar per fat och tillgångar som inte längre tas upp, kan minska europeiska oljebolags börsvärde med så mycket som procent, enligt en färsk analys från investmentbanken HSBC. Vän av ordning kanske anser att ett oljepris på 50 dollar fatet verkar orimligt när priset på brentolja just nu ligger en bra bit över 100 dollar. Men oljan är känslig för konsumtions minskningar: när efterfrågan sjönk med 3 procent 2009 föll oljepriset till 40 dollar per fat. Det är långsiktiga perspektiv, HSBC blickar fram mot 2020 och hur minskad efterfrågan och lägre pris därefter på verkar marknaden. Men för världens stora pensions förvaltare är sju år en kortsiktig placeringshorisont. Persontransporterna står för 60 procent av den globala oljekonsumtionen, en sektor där energieffektiviseringar kan gå snabbt. Vägtrafiken blir i genom snitt 1,7 procent mer effektiv för varje år och Indien har numera den mest effektiva fordonsflottan med BARA HÄLFTEN KVAR I OLJEAKTIERNA % Sammanlagd effekt av värdelösa reserver och lägre pris, % börsvärde Shell BP Total Statoil Eni BG Olja Gas KÄLLA: HSBC WORKINGS Aktier som BP och Stat oil kan tappa halva värdet när fossilbubblan spricker, enligt HSBC. De europeiska oljebolagens aktier har redan börjat hamna på efterkälken på börserna. 8 VA HÅLLBARHET nr 5 8 april 2013

10 XXXXX XXXXX en genomsnittlig förbrukning på 0,6 liter per mil. Det kan jämföras med USA:s trafik som slukar 0,9 liter per mil. Med ny teknik förutspår IEA att vägtransporternas oljeförbrukning på sikt kommer att minska med upp till 18 procent från dagens nivå. Vid minskad efterfrågan blir den dyra utvinningen av oljesand och djuphavsborrningar olönsam. De regioner som anses mest riskabla ur detta hänseende är Mellanöstern, Latinamerika och främst Venezuela, Kanadas oljesand och Afrika med Nigeria och Angola i spetsen. För brittiska BP och Carl-Henric Svanberg handlar det om ett potentiellt bortfall på 50 procent. Enligt HSBC har dock Stat oil, Norges och tillika Nordens största företag, störst exponering mot unburnable oil bland de europeiska oljebolagen. Närmare 17 procent av bolagets börsvärde kan gå förlorat mot bakgrund av bolagets verksamhet i Nordsjön. Men det är framför allt bolagens värderingar av exist erande oljetillgångar som måste revideras ned i en värld som efter frågar mindre olja. Ett oljepris på 50 dollar per fat skulle kunna sänka de största europeiska oljebolagens börsvärde med mer än tredjedel. För norska Statoil skulle därmed den sammantagna effekten av värdelösa reserver och lägre pris kunna radera ut så mycket som 60 procent av börsvärdet. För brittiska BP, med den svenske styrelseordföranden Carl-Henric Svanberg, handlar det om ett potentiellt bortfall på sammantaget närmare 50 procent, enligt HSBC. Även de svenska oljebolagen som Lundin Petroleum, Africa Oil och Alliance Oil skulle naturligtvis påverkas i samma utsträckning av en eventuell priseffekt. Och beroen- UNDER INDEX REDAN IDAG MSCI Europa MSCI Europa oljebolag feb 2012 Börskurserna faller för oljebolagen. 4 april 2013 OEYVIND HAGEN / STATOIL / SCANPIX Hur långsiktigt uthålligt är egentligen marknadsvärdet av oljebolaget BP med styrelseordförande Carl-Henric Svanberg? de av hur stor andel av respektive bolags reserver som kan anses vara högkostnadskällor och bli ointressanta att utvinna om priset faller för mycket, under 50 dollar, även av en unburnable -effekt. Frågan är när marknaden på allvar börjar prisa in koldioxidfaktorn i oljebolagsanalysen. Kanske fick vi 2004 en försmak av vad en omvärdering skulle innebära. Då reviderade Shell ner sina oljetillgångar med 20 procent. Aktien föll med 10 procent och 40 miljarder kronor raderades från börsvärdet. I USA har de stora pensionsförvaltarna också börjat uppmärksamma oljebolagens koldioxidexponering. SCERS, staden Seattles pensionsfond, är bland de första ut och överväger nu att helt sälja alla sina innehav i olje- och gasbolag. Studenter på amerikanska universitet, inklusive Harvard med finansiella tillgångar på 31 miljarder dollar, kräver att de egna lärosätena ska sluta investera i fossila bränslen. I Oxford i England lanserades också häromveckan ett nytt forskningsprogram som ska titta på de i dag fortfarande dolda klimatriskerna i många koldioxidexponerade branscher inklusive oljebranschen. Även institutionella investerare i Australien har frågan om koldioxidrisken i portföljerna högt upp på agendan efter en sommar med nya värmerekord. För att komma till rätta med koldioxidutsläppen har dock de börsnoterade oljebolagen en marginell betydelse. 90 procent av världens olja och gas kontrolleras av stater och statskontrollerade oljebolag. Och för världens två största producenter, Ryssland och Saudi arabien, är oljan själva grunden för statens intäkter. Eventuella miljöhänsyn väger fjäderlätt när dessa nationers ekonomiska intressen står på spel. Lika oroande är att 14 större utvinningsprojekt av fossila bränslen är på väg att startas innan 2020 enligt Greenpeace. Utsläppen skulle addera 20 procent till dagens nivåer, där den absolut största utsläppsboven blir Kinas planerade kolkraftverk. BEN STANSALL/SCANPIX VA HÅLLBARHET 9

11 BÖRSEN ANALYS AUTOLIV Kör på säkerhet Autoliv får en alltmer världsdominerande ställning. Det ger stabilitet. Och med ny aktiv bilsäkerhet kommer tillväxten tillbaka. AV CHRISTIAN HALL Det är tuffa tider för den europeiska bilindustrin. Men världsledande bilsäkerhetsföretaget Autoliv har fortsatt bra fart. Bilproduktionen i världen växer några procent med Kina och Asien som tydliga draglok. Därutöver kommer den kraftiga expansionen för aktiva säkerhetsapplikationer som har potential att transformera Autoliv till ett tillväxtbolag på sikt. Lägg därtill låga vinstmultiplar samt en överkapitaliserad balansräkning och aktien ser köpvärd ut trots ett dystert bilår i Europa Autoliv tillhör ledarna på samtliga bilindustrins huvudmarknader. Det faktum att Europa, med 30 procent av omsättningen, står inför en fortsatt produktionsnedgång i år kompenseras mer än väl av att Kina, med 12 procent av omsättningen, ser ut att öka bilproduktionen med 10 procent. I Kina är Autoliv ckså klart störst med en marknadsandel kring 35 procent och därmed dubbelt så stort jämfört med största konkurrenten. Den relativa storleksskillnaden innebär att bolaget har betydande skalfördelar och därmed ett klart kostnadsförsprång. Allt talar för att marknadsandelen fortsätter att växa på de små lokala konkurrenternas bekostnad under kommande år. De stora utvecklingsländerna med Kina och Indien i spetsen, präglas också av en lägre penetration för krockkuddar. I Kina är det främst sidokuddar som saknas i många nya bilar, andelen är endast procent mot omkring 90 procent i Europa. Det gapet kommer troligen att försvinna på längre sikt. Konsekvensen är att tillväxten för Autolivs produkter blir högre jämfört med bilproduktionen i det medellånga perspektivet. Dessutom finns det bara 100 bilar per tusen invånare i Kina mot 500 i Europa och 900 i USA. För att möta den globala omflyttningen av efterfrågan från Europa till främst Asien fortsätter bolaget att dra ned kapaciteten på de mogna marknaderna. I Europa väntas bilproduktionen krympa omkring 2 procent i år efter en nedgång som var tre gånger så stor I Nordamerika ligger förändringen på plus 2 procent i år efter ett lyft på 17 procent i fjol. Skulle utvecklingen bli sämre finns det handlingsberedskap. Ledningen har lyckats väl med att parera volymnedgångar med kostnadssänkningar vid tidigare konjunkturnedgångar. Bolaget lever med en kontinuerlig priserosion på 2 4 procent om året och måste därmed öka produktiviteten med minst 5 procent årligen för att säkra stabila marginaler och löne ökningar på i storleksordningen 2 procent. De senaste åren har det legat kring 6 procent. Rörelsemarginalen i fjol landade kring 8,5 procent, en nedgång från året före med drygt 2 procentenheter vilket är starkt med tanke på det kraftiga fallet för den europeiska bilförsäljningen. Vi räknar med en uppgång på ungefär 1 procentenhet under 2013, delvis genom lägre omstruktureringskostnader, parat med en försäljningstillväxt om drygt 3 procent. Utöver tillväxtmöjligheterna i Kina, utgör produktområdet för aktiv säkerhet, med produkter som varnar vid filbyten eller bromsar bilen automatiskt, den stora långsiktiga potentialen i Autoliv. Under fjärde kvartalet ifjol växte försäljningen här med nästan 50 procent. Från och med 2014 kommer Euro NCAP, institutet som delar ut stjärnor för säkerhetsnivån i europeiska bilar, att börja inkludera aktiva säkerhetskomponenter i sin utvärdering. Detta blir startskottet för att inkludera funktioner som filbytesvarnare och automatisk inbromsning i städer för de biltillverkare som siktar in sig på att få den högsta säkerhetsklassningen. Kostnaden för huvuddelen av dessa funktioner utgör inget större hinder för bilproducenten. Framför allt kameran är en relativt billig komponent. Konsekvenserna för Autolivs resultaträkning blir i första hand att omsättningstillväxten förstärks med omkring 1 procentenhet de närmaste åren. På lite sikt kommer dock tillväxtbidraget att växa i takt med att aktiva säkerhetsprodukter ökar sin andel av omsättningen. Den stora nettokassan öppnar upp för extrautdelningar eller aktieåterköp på sikt. Det dröjer troligen till dess man får klarhet i utfallet för de anmälningar om prissamar- Autoliv får draghjälp av Kinas bilhunger när Europa går på knäna. beten i Europa som Autoliv fick i mitten av Sannolikt tar det något år innan detta har klarnat. Kassan uppgår till ungefär 1,8 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan 5 procent av börsvärdet. Storleken motiveras också av att ledning och styrelse vill hålla en beredskap för förvärv främst inom aktiv bilsäkerhet. Detta är en marknad som är mer fragmenterad och där Autolivs marknadsandel tillåter förvärv utan Jan Carlson rattar fortsatt rätt mot global dominans inom bilsäkerhet. större invändningar från konkurrensmyndigheterna. Historiskt har bolaget varit lyckosamt med sina förvärv. Man har ofta lyckats utnyttja situationer med låg lönsamhet i branschen för att få ned prislappen. Baserat på vår vinstprognos för 2013 handlas aktien på ett p/e-tal kring 12, inklusive strukturkostnader. Med tanke på den kraftiga expansionen i Kina och tillväxtpotentialen för aktiva säkerhetsprodukter i 10 VA HÅLLBARHET nr 5 8 april 2013

12 västvärlden framstår värderingen som väl försiktig. På det kommer möjligheten till en extra utskiftning i nivå med den ordinarie utdelningen om något år. RENE FLUGER/SCANPIX Dubbelt upp i portföljen Våra hållbara favoritaktier har avkastat precis dubbelt upp mot index. De tio aktierna i Veckans Affärers hållbara portfölj har tillsammans avancerat 60 procent sedan starten i november Det är 30 procentenheter bättre än Stockholmsbörsens index under samma period. Det betyder också att vår hållbara portfölj fortsätter att utöka avståndet till index, även i det starka börsklimatet som präglat det första kvartalet av börsåret De verkliga dragloken den senaste tiden har framför allt utgjorts av SCA och ÅF som bägge har noterat nya all time highs på löpande band under året. SCA har nu klättrat drygt 70 procent sedan vi tog in aktien i portföljen. Det är drygt 40 procentenheter bättre än index under samma tid. Facit för ÅF:s avkastning i portföljen är ändå snäppet bättre. Konsultbolaget har avkastat 52 procent sedan vi köpte in det vilket är 44 procentenheter än Stockholmsbörsen som helhet under samma period. Miljöteknikbolaget Nederman har backat något men är dock fortfarande bästa innehav så här långt med en avkastning på goda 170 procent. Överhuvudtaget har inte de traditionellt cykliska bolagen riktigt hängt med i årets börsuppgång. Flera av de stora verkstadsbolagen ligger till och med på minus. Och i portföljen står våra innehav som Atlas Copco och SKF och stampar. Och möjligen kan vi börja ana någon form av bottenkänning för Swedolaktien de senaste dagarna. FORTSÄTTER UPP VA:s hållbara portfölj OMXS nov april Hållbara aktie favoriter är nu upp 60 procent, dubbelt upp mot index. KÄLLA: FACTSET KÖP Lågt värderad aktie. Tydlig tillväxtpotential på längre sikt inom aktiv säkerhet. POTENTIAL En konjunkturuppgång parat med att aktiva säkerhetsprodukter slår igenom i stor skala blir bingo för aktien. RISK Kartellböternas storlek osäker, konjunkturbakslag skulle slå mot bilindustrin och bolagets volymer. MILJÖ OCH HÅLLBARHET Bra potential i affärsidén, men en del brister i det interna arbetet och informationen med tanke på storlek och riskerna i verksamheten. KÖP AUTOLIV BOLAGET I KORTHET P 2014P Omsättning, Mkr Res f skatt, Mkr Vinst /aktie, kr 32,80 36,80 39,10 P/e VD: Jan Carlson. ORDFÖRANDE: Lars Nyberg. BÖRSVÄRDE: Mkr. BÖRSVÄRDE: Mkr. STÖRSTA ÄGARE: Alecta 9,4%, Fidelity Management 6,8%, LSV Asset Management 4,3%. ANDEL KVINNOR: Styrelsen 1 av 9, ledningen 0 av 13. VA:s miljö- och hållbarhetsbetyg: = Risknivå och ledningens förmåga att hantera risker = Stora risker som påverkar lönsamheten. = Ledningen oförmögen att hantera riskerna. Autoliv OMX Stockholm mars april 2013 VECKANS AFFÄRERS HÅLLBARA PORTFÖLJ MILJÖ OCH ANSKAFFNINGS- KURS UTVECKLING, UTV. REL. HÅLLBARHET KURS, KR 26/10-12, KR % INDEX, % Atlas Copco 97, Ericsson 65,95 80, Meda 66,50 79, Nederman 62, Nolato 58, SCA Skanska SKF Swedol 27,00 18, ÅF Hållbara portföljen VA:S MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBETYG: = Risknivå och ledningens förmåga att hantera risker. = Stora risker som påverkar lönsamheten. = Ledningen oförmögen att hantera riskerna. VA:S HÅLLBARA PORTFÖLJ består av aktier som vi bedömt ur ett mer långsiktigt perspektiv. Vi har tagit hänsyn till bolagens förmåga att anpassa sig till ökade krav på miljö och etik liksom deras möjligheter att dra nytta av en sådan utveckling. VA HÅLLBARHET 11

13 KVOTERING SVERIGE Politiskt maktspel på hög nivå Margareta Winberg hade varken Göran Perssons eller S-regeringens stöd när hon hotade med lag stadgad könskvotering 1999, avslöjar hon i dag. Sedan dess har Sverige halkat efter i jämställdhetsligan. AV JONAS LEIJONHUFVUD LÅNGT KVAR TILL HÄLFTEN... Andel kvinnor i bolagsstyrelser, % januari 2012 I år är det femton år sedan Margareta Winberg tog över som jämställdhetsminister och började fila på sina utspel i frågan om lagstadgad kvotering av kvinnor i styrelser. Norge och Sverige jobbade då i takt med varandra. Men grannen i väst lagstiftade om kvotering 2004 och hade drygt 40 procent kvinnor i börsbolagens styrelser redan Sverige fick som bekant aldrig någon kvoteringslag. Men debatten som Winberg drog i gång för snart femton år sedan gick knappast obemärkt förbi. Sedan hennes första utspel 1999 har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat från 5 till 24 procent. Det innebär att Sverige är på delad fjärdeplats i Europaligan, efter Norge, Finland och Lettland. Antalet kvinnliga börs-vd:ar i Sverige har gått från två till 14 i dag. Två av dessa kvinnor styr riktiga börsjättar Annika Falkengren på SEB och Mia Brunell Livfors på Kinnevik. Andelen kvinnor i börsens ledningsgrupper har ökat från 11 procent 2003 till 18 procent. Det positiva med kvoteringshotet var att man fick upp frågan på agendan. Kvinnorna har sänkt genomsnittsåldern och breddat kompetensprofilen i styrelserna. De har även skapat ökat fokus på bolagsstyrning, säger Rebecca Lucander, vd för Allbrightstiftelsen som arbetar för att öka andelen kvinnor på ledande poster. Sedan Alliansregeringen slopade hotet om en kvoteringslag efter valet 2006 har frågan tappat fart i Sverige, vilket kritiker ofta påpekar. Men andelen kvinnor i börsens styrelser har ändå ökat med i snitt 1 procentenhet per år, vilket är långt över Europasnittet. Sedan hennes utspel har andelen kvinnor i styrelserna ökat från 5 till 25 procent. Om kvoteringsdebatten tystats ned i Sverige de senaste åren så har den gjort comeback på bred front i Europa. En lång rad EU-länder har infört lagstadgad kvotering, eller regler för att öka den kvinnliga representationen. Och i november i fjol chockade EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding näringslivet med ett lagförslag som kräver 40 procent kvinnor i styrelser år Att jordbruksminister Margareta Winberg skulle få ta över jämställdhetsfrågorna efter valet 1998 var aldrig givet. Det skedde efter viss diskussion, berättar Margareta Winberg som fick tjata innan statsminister Göran Persson gav med sig. De två var inte bara partikamrater utan även gamla vänner, något som till en början var en fördel för den ambitiösa ministern. Winberg var ordförande i Socialdemokratiska kvinnoförbundet mellan 1990 och Hon var även drivande när S inför valet 1994 införde principen varannan damernas vid fastställandet av kandidatlistor, något som resulterade i Sveriges första jämställda regeringsparti på kommun-, landstings- och riksdagsnivå. Vi hade åstadkommit mycket inom politiken och letade efter nya områden. Till slut riktade vi blickarna mot näringslivet, minns Margareta Winberg när Veckans Affärer når henne för en intervju påbörjade hon en tradition med årliga konferenser på Nalen i Stockholm med diskussioner och debatt kring jämställdhet. Samma år satte regeringen upp målet att nå en jämn könsfördelning i de statliga bola- Norge 42 Finland Lettland Island Sverige Frankrike Nederländerna 19 Bulgarien Danmark Kroatien Serbien Storbritannien Tyskland Litauen Makedonien Slovenien Tjeckien EU Snitt Slovakien Portugal Belgien Turkiet Spanien Österrike Rumänien Irland Estland Grekland Italien Luxembourg Portugal Ungern Cypern Malta Norge är ohotad etta, sedan kommer ett antal länder som lyckats hamna mellan 20 och 30 procent. KÄLLA: EU-KOMMISSIONENS LAGFÖRSLAG WOMEN ON BOARDS 12 VA HÅLLBARHET nr 5 8 april 2013

14 XXXXX XXXXX procent. Margareta Winberg hade utsetts till vice statsminister efter valet, men hon var inte nöjd för det. Och när artikelförfattaren som då var reporter på Svenska Dagbladet Näringsliv, ringde och bad om en intervju om könskvotering såg hon sin chans. Hennes pressekreterare Zoran Alagic förmedlade intervjun och frågade, som pressekreterare alltid gör, vad jag ville fokusera på. Mitt svar var att jag ville prata om lagstadgad könskvotering och att jag undrade om hon tänkte skärpa tonen nu när hennes ställning stärkts i regeringen. När han bad om ett exempel svarade jag hypotetiskt: Om hon till exempel skulle kräva 25 procent kvinnor inom ett visst antal år och annars blir det en lag. Att jag tog just 25 procent som exempel kan bero på att Norge hade använt samma procentsats i en tidig fas av sin politiska process. Hur som helst blev jag ganska paff när Zoran Alagic ringde tillbaka ett par timmar senare med beskedet. Hon säger så! 25 procent kvinnor innan 2004, annars blir det kvotering, sade han. Margareta Winberg hade agerat snabbt och av allt att döma på egen hand. Jämställdhetsminister Margareta Winberg ville ta till hårdhandskarna mot det ojämlika näringslivet, men statsminister Göran Persson sa nej. gens styrelser, något man i princip uppnådde Idén att överföra den ambitionen på de privata storbolagen måste ha legat nära till hands. Börsbolagen hade dessutom en usel kvinnorepresentation i sina styrelser, knappt 5 procent. Winberg gick därför ut och varnade storbolagen: mm ni inte skärper er kan det bli aktuellt med lagstadgad kvotering, var budskapet. Ett snarlikt löfte fördes även fram i Norge samma år av jämställdhetsminister Valgerd Svarstad Haugland. Till skillnad från Winberg var hon en borgerlig politiker från Kristelig folkeparti i koalitionsregeringen Bondevik I. Och det var så småningom en borgerlig regering i Norge som skulle rösta igenom Europas första kvoteringslag Exakt vem som inspirerade vem har jag inte klart för mig, säger Margareta Winberg och berömmer norrmännens mod. Åren gick, men styrelserummen förändrades inte mycket. Efter valet 2002 hade andelen kvinnor i börsbolagens styrelser stigit från 5 till 6...MEN DET HAR BLIVIT SÅ MYCKET BÄTTRE Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser, % Var fjärde. Från 5 till 25 procent på 15 år är resultatet när bolagen själva får bestämma. KÄLLA: SIS ÄGARSERVICE ROGER LUNDSTEN/SCANPIX I november tog hon emot mig på sitt rymliga representationsrum på Rosenbad. Och den 25 november publicerades artikeln där Margareta Winberg utlovade lagstadgad kvotering om inte bolagens styrelser innehöll 25 procent kvinnor i slutet av Kalla det ett utspel om du vill. Det är ett löfte till alla de kvinnor som är arga. Det är ett hot mot de företag som inte gillar det, sade hon då. Exakt hur en kvoteringslag skulle se ut ville hon inte gå in på, och hon ville inte precisera om hotet bara gällde börsbolagen, eller alla stora bolag. I dag medger Winberg att utspelet helt saknade politisk förankring. Vare sig regeringen eller statsministern var informerad. Hotet om lagstadgad kvotering var inget jag diskuterade med regeringen. Men när det började bränna till blev det tydligt att det var en av mina två frågor som Göran Persson inte ville genomföra. Det andra vara lagstadgad föräldraförsäkring, säger Winberg i dag. Hennes hot togs dock på stort allvar i nä ringslivet. Efter bolagsstämmorna 2003 ökade följande år andelen kvinnor i börsbolagens styrelser från 6 till drygt 11 procent. Men Winberg skulle inte bli långvarig i rollen som vice statsminister. Efter mordet på Anna Lind i september 2003 stuvade Göran Persson om i regeringen. Mona Sahlin blev ny jämställdhetsminister och Winberg blev plötsligt ambassadör i Brasilien. Jag tror inte han skickade mig till Brasilien på grund av den frågan. Den var un- VA HÅLLBARHET 13

15 KVOTERING SVERIGE derordnad. Men Göran Persson var irriterad över att kvoteringsfrågan fått så stort utrymme i medierna. Det var ju en attraktiv fråga och det var lätt att räkna och se resultatet, säger Winberg som i dag är ordförande för FN-organisationen UN Women Sverige. Medan en kvoteringslag förbereddes i Norge tog Mona Sahlin tog över som jämställdhetsminister. Under 2004 lovade hon att hotet kvarstår. Men när tiden för Winbergs utspel rann ut i slutet av året hade ingen lag förberetts. Enligt Winbergs pressekreterare Zoran Alagic var Mona Sahlin redo att utreda kvoteringsfrågan under sommaren Vid ett regeringssammanträde den 10 juni 2004 stoppade Göran Persson tillfälligt tillsättandet av en utredning, enligt Alagic. Detta trots att Mona Sahlin, samt dåvarande näringsminister Leif Pagrotsky och justitieminister Thomas Bodström var överens om hur en sådan utredning kunde utformas så att ett lagförslag skulle kunna röstas igenom innan valet Det var Göran Person som fördröjde och i praktiken stoppade detta, säger Zoran Alagic i dag. Margareta Winberg har samma bild. Göran Persson var motståndare till kvotering och då vill man inte ha med sig frågan in i en valrörelse. Han tyckte inte att det var en socialdemokratisk hjärtefråga. Han brukade säga att vi ska prata om arbetsmiljön för undersköterskor, inte det här, säger Winberg. När Jens Orback tog över som jämställdhetsminister i slutet av 2004 var andelen kvinnor i börsens bolagsstyrelser knappt Catarina af Sandeberg fick S-regeringens uppdrag att ta fram ett lagförslag. Det skrotades snabbt av Nyamko Sabuni när Alliansen kommit till makten. 15 procent, långt under det mål på 25 procent som Winberg hotat med. Men när han mötte pressen i januari 2005 var det utan ett slagkraftigt budskap. Varken Winberg eller Sahlin hade lämnat något efter sig till honom. Men nu skulle man tillsätta en utredning, blev beskedet. Efter ytterligare ett halvår hade frågan hamnat hos justitieminister Thomas Bodström. I juni 2005 lovade han att tillsätta en utredning för att utforma ett lagförslag som skulle kräva att minst 40 procent av ledamöterna i börsbolagens styrelser skulle vara av vardera kön. Lagförslaget skulle vara klart i god tid innan valet, hette det. Juristen som fick axla det otacksamma uppdraget var Catarina af Sandeberg. Följande sommar var hon klar med sin komplicerade utredning. Lagförslaget krävde 40 procent kvinnor i styrelserna innan Det gällde för landets 360 börsbolag plus knappt 50 statlig ägda bolag. EU ÄR PÅ KRIGSSTIGEN Minst 40 procent. Viviane Reding driver frågan om lagstiftningen i EU. I november i fjol följde EU-kommissionen upp sitt hot med lagförslaget Woman on boards som kräver att kvinnor utgör minst 40 procent av börsbolagens styrelser innan Statliga bolag måste uppfylla kravet två år tidigare. Vi ser redan att hotet haft effekt. Mellan oktober 2011 och oktober i fjol steg andelen kvinnor i EU:s styrelser med 2 procentenheter. Det kan jämföras med det tidigare rekordet på 0,6 procentenheter, säger Mina Andereeva, talesperson för Viviane Reding i Bryssel. Hon betonar att lagförslaget är mindre strikt än många av de lagar som redan antagits i medlemsländerna. Eftersom styrelser ser olika ut i olika europeiska länder gäller kravet endast icke-exekutiva styrelseledamöter. Vidare ska kvinnor endast ges prioritet om de har samma kompetens som män en definitionsfråga som säkert kommer diskuteras flitigt om förslaget blir EU-lag. Sex länder, inklusive Storbritannien och Sverige, har vänt sig mot att frågan tas upp på EUnivå. Men Tyskland, Frankrike och Portugal har gett initiativet tummen upp, enligt Mina Andereeva. Lagförslaget ska diskuteras på ett ministermöte till sommaren och kan i praktiken tidigast röstas igenom i början av nästa år, enligt Andereevas uppskattning. Sverige platsar fortfarande på Europas topp fem-lista över länder med störst andel kvinnor i styrelserna. Men fyra länder ligger bättre till och snart riskerar vi att bli omsprungna av Frankrike, Belgien, Italien och flera andra länder. 14 VA HÅLLBARHET nr 5 8 april 2013

16 Tre månader senare hade Socialdemokraterna förlorat valet. Alliansens jämställdhetsminister Nyamko Sabuni slopade hotet och Catarina af Sandebergs utredning har legat i malpåse sedan dess. Sedan 2006 har andelen kvinnor i bolagsstyrelser ökat från 18 procent till knappt 24 procent i dag. Om kvoteringsdebatten tystnat en aning i Sverige så lever den vidare i övriga Europa där frågan fått ett uppsving på senare år. Norge var som sagt mycket tidigt ute när de redan 2004 införde en lag som krävde 40 procent kvinnor i börsbolagens styrelser och i andra styrelser med spritt ägande. Och Spanien såg ut att gå i bräschen när man 2007 stiftade en kvoteringslag, som i efterhand visade sig vara relativt tandlös. NILS PETTER NILSSON/SCANPIX Men 2010 tog debatten fart igen när EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär för EUrättsliga frågor, Viviane Reding i sann Winberganda började tala om behovet av kvotering om inget hände. Samma år instiftade Island en ambitiös plan som innebär att man har 25 procent kvinnor i sina styrelser i dag. Följande år införde Frankrike, Belgien och Italien tuffa krav för att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser. Belgien kräver 33 procent kvinnor i stora börsbolag innan 2017 och för små och medelstora bolag innan Italien kräver att samma nivå, 33 procent, uppnås I Frankrike måste börsbolagen ha minst 20 procent kvinnor i styrelserna 2014 och minst 40 procent Totalt har ett tiotal europeiska länder infört olika former av kvoteringslagar. Vissa länder, som Österrike har än så länge nöjt sig med att ställa krav på statligt ägda bolag. Socialdemokraterna har återigen lovat att införa kvotering om de vinner valet Stefan Löfven sade sig vara för en lag i redan i somras. Och Ylva Johansson, talesperson för S i jämställdhetsfrågor har tillsammans med sex andra socialdemokrater i en motion deklarerat att man vill lagstifta om kvotering till bolagsstyrelser. Om vi vinner valet ska vi driva frågan. Jag tror och hoppas att det finns en majoritet i denna fråga som tidigare splittrat de borgerliga, säger Ylva Johansson. Margareta Winberg hoppas att hon har rätt. Utvecklingen har gått för sakta. Jag hoppas och tror att vi får en lag så småningom, säger hon. Totalt har ett tiotal europeiska länder infört olika former av kvoteringslagar. Skolmat blir kunskap E N K A M P A N J F R Å N S V E N SKA F N -FÖ R B U NDET

17 KVOTERING NORGE År 2003 klubbade stortinget igenom den norska kvoteringslagen. LARSEN, HÂKON MOSVOLD/SCANPIX...och i norska bolag ökade lönsamheten Samtidigt som debatten stått och stampat här hemma har Norges framgångsrika kvotering verkat i full skala i över fem år. Och bolagen vågar inte annat än ställa upp. AV MATS BLOMBERG Alla norska publika bolag har av överlevnadsskäl sett till att matematiskt exakt uppfylla lagens krav på styrelsesammansättning. Och lagen är stenhård. Uppfylls inte 40 procent kvinnor i styrelsen väntar avnotering och likvidering. Det vill ingen utmana. Men införandet av en ny lag ändrar inte över en natt en djupt rotad kultur. Mari Teigen, en av tre forskningsledare på norska Institutet för samhällsforskning, ISF, är en av Norges viktigaste experter på området. När norske näringsministern 2002 brakade loss med hotet att kvotera företagsstyrelserna prickade hon in med att samma år doktorera. Hennes avhandling Kvotering och kontrovers var en analys av debatten. Sedan dess är efterfrågan på hennes kunskaper stor. Till VA rabblar hon upp mängder av platser i världen som bett om och hämtat hem hennes expertis, som med titeln research professor också innefattar migration, jämställdhet och delaktighet. Bara kring årsskiftet växlade hon mellan London och Dubai. Redan har hon också hunnit med två rundor till Sverige, dels inbjuden av Nordiska ministerrådet, dels av Svenskt Näringsliv. VA fick ett samtal på plats i Oslo Vi hamnar direkt i en jämförelse Norge kontra Sverige. I Sverige är det sedan en tid politiskt självklart med varannan damernas i regering såväl som i partitopp. Däremot tycks råda en tvekan att reglera, annat än via kodens frivillighet, i näringslivet. Till och med inom det så kvoteringskorrekta Miljöpartiet har språkrör uttryckt att Norge med sitt krav på minst 40 procent kvinnor i styrelserna i norska börsbolag gått väl långt. Skillnaderna är svåra att förstå, säger Mari Teigen. Vi uppfattar Sverige å ena sidan som mer radikalt. Samtidigt slår det igenom en liberal politisk tradition som är antikvotering och mot regleringar. Vi tror att det hänger samman med ägarstrukturen i näringslivet. I Norge är staten en så mycket viktigare aktör med stor genomslagskraft procent av aktierna på Oslobörsen ägs av staten. I Sverige finns flera stora, privata kapitalägare som har gjort motstånd. Samtidigt har företagen i Sverige själva anpassat sig bättre och därigenom tagit bort delar av momentum. Jag är ändå lite överraskad över debatten hos er. Den tycks gå i vågor. När frågan 16 VA HÅLLBARHET nr 5 8 april 2013

18 XXXXX XXXXX verkar död, så dyker den plötsligt upp igen med någon ny aktör. Många länder som nu antagit lagar om en kommande kvotering befinner sig i ett liknande läge som Norge gjorde med svaga siffror för kvinnorna, runt 6 procent. I Norge gick bolagen i ett första steg frivilligt upp till 25 procent på två år, något som dock inte räckte när stenarna redan börjat att rulla. Listan är som sagt lång på de länder där Mari Teigen varit och talat kvotering. Rader av västliga länder har avverkats i resdagboken, inklusive USA och ett otal resor till Bryssel. Ett undantag: Asien. Här är intresset mer reserverat, även om muslimska Malaysia håller på att införa lagstiftning. Men debatt i frågan finns även i den här världsdelen. Åter till norge. Som sociolog fascineras Mari Teigen av antiröklagseffekten med den märkbara normförändring som skett. Många företagsledare som tidigare var bestämt emot har sedan lagen infördes vänt på klacken. Det finns många aktörer på detta forskningsfält, bland annat för att den internationella uppmärksamheten är stor, konstaterar Mari Teigen. Som institut försöker vi kombinera forskningsbara problemställning med att utveckla kunskap. Det man forskat på hittills är om man kan se ett positivt samband mellan kvotering och ekonomisk lönsamhet. Mari Teigen påpekar att det var den norske näringsministerns, högermannen Assar Gabrielsen, starkaste argument i propositionen till stortinget. Valgerd Svarstad Haugland, kristdemokratisk jämställdhetsminister, förde fram förslaget EIDE, BERNT/SCANPIX KÖNSKVOTERING PÅ NORSKA Beslutat att 40 procent av styrelserna ska bestå av kvinnor fattades 2003 efter ett borgerligt regeringsförslag. Lagen omfattar statliga, interkommunala och publika aktiebolag. Startpunkt 2004 för de två första kategorierna. Börsbolagen fick på sig till 2005 att fixa det. Så skedde ej. Ny tidsfrist på två år. För nya bolag gällde lagen direkt. Sanktion om de inte klarade det: tvångsupplösning. De studier som sedan har gjorts av oss och andra i Norge visar på skiftande resultat, säger hon. Vi har fått fram en moderat positiv effekt när man bland annat jämför norska med danska företag. I en ren norsk mätning finner man att de företag som tidigare haft sämst lönsamhet har störst ekonomiskt utbyte av könsbalans. Jag vill också nämna en väldigt omdiskuterad amerikansk artikel av Ahern och Dittmar som tvärtom har visat på negativa effekter. När Mari Teigen väljer att se framåt säger hon att hon vill veta mer om de normativa aspekter på ägarutövning och hur man ser på gränser för intervenering i den. År 2009 gjordes en total kartläggning av norska företagsstyrelser med en omfattande undersökning. Den har man också ambitionen att följa upp. Ett annat område som man begärt forskningspengar för är betydelsen av nätverk, som också debatteras internationellt. Är det så att norska styrelser nu fylls med kvinnor som redan har många uppdrag alltså att man får en ny maktkoncentration liknande den som tidigare funnits bland män? Det preliminära svaret är nej, säger hon: Även om vi sett exempel på det verkar huvudtendensen vara att styrelsearbetet sprids på fler händer. Jag tror att den nya maktkoncentration som man ibland kan se är övergående. Vi har också tidigare sett att där det är kvinnor i valkommittéerna, blir det större andel kvinnor i styrelserna. Ytterligare ett område, som vi egentligen vet pinsamt lite om, är om lagen bidrar till ökad jämställdhet som en spill-över-effekt. Har kvoteringen medverkat till kvinnors karriär och mobilitet in i ledarställning? Det finns en viss utveckling, men den är svag, säger Mari Teigen. Men rekryteringsfirmorna har blivit mycket mer uppmärksamma på att hitta Mari Teigen, norsk forskare med koll på effekterna av kvoteringsbeslutet, menar att normförändringen är total i landet. Börsbolagen fick en ny tidsfrist på två år. Sanktionen om de inte klarade det: tvångsupplösning. kvinnor. Våra intervjuer med kvinnor i styrelserna visar att de upplever att möjligheterna att göra karriär i norskt näringsliv har öppnat sig mycket mer. Där det stoppar upp lite är i anställning till toppställningar. Men allt tar tid. En genomgång som redovisades i den norska tidningen Kapital förra året ger en fortsatt nedslående bild av obalans inom mängder av norska samhällssektorer, vare sig det handlar om grenar näringslivet, staten eller fackliga organisationer. I fyra sektorer är kvinnorna i majoritet: i regeringen, som fylkesledare (motsvarande landshövding), i landstingsstyrelserna och som ordförande i ungdomsorganisationer. Värre är det i finansvärlden och bland storbolagen. Bara vart tionde norskt publikt företag leds av en kvinna, ungefär som i Sverige. Men nu förbereds att utsträcka lagen till vanliga aktiebolag. I kvoteringsracet riskerar Norge nämligen annars att bli distanserat av Island, Spanien, Frankrike, Belgien, Holland och Italien. Där är man på gång med kvoteringslagar som omfattar alla aktiebolag över en viss omsättningsnivå, även om man inte sanktionerar lagar med upplösning. FOTOGRAF CARSTEN MULLER VA HÅLLBARHET 17

19 NOTISER Kinesiska solcellstillverkare har fått problem. SHEN PENG / XINHUA NEWS AGENCY ENERGI Kinesisk soljätte i konkurs Den kinesiska solpanelstillverkaren Suntech Power Holdings var fram till nyligen världens största solpanelstillverkare. Men nu har dess viktigaste dotterbolag i Kina gått i konkurs. Konkursen är den största hittills i branschen, där tyska Q-cell och amerikanska Solyndra sedan tidigare gått samma öde till mötes. Suntechs situation visar att de kinesiska bolagen inte är för stora för att gå under, säger Jenny Chase, analyschef på Bloomberg New Energy Finance, till Financial Times. Kina är världens största tillverkare av solpaneler, men sektorn lider av stor överkapacitet efter en snabb expansion pådriven av billiga lån och politiskt stöd från den kinesiska regeringen. Vi går in i en period av stora svårigheter för kinesiska solpanelstillverkare, konstaterar Chase. viktor bodelius JÄMSTÄLLDHET Kvinnliga chefer tjänar fortarande mindre KRONOR I MÅNADEN är medianlönen för en svensk chef. Men om chefen är kvinna eller jobbar i offentlig sektor är inkomsten betydligt lägre, enligt siffror från chefsorganisationen Ledarna. De flesta chefer tjänar inga miljonbelopp, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna som nyligen presenterat sin rapport över chefernas löner. Statistiken bygger på uppgifter från av Sveriges totalt cirka chefer, och visar att var åttonde anställd innehar en chefsposition. Bäst betalda är produktions- och finansdirektörerna, som tjänar respektive kronor per månad. De lägst avlönade chefsbefattningarna karakteriseras av en tydlig kvinnodominans. Allra lägst lön har köksföreståndare med kronor i månadslön. Av Sveriges cirka chefer är 37 procent kvinnor. De tjänar i snitt kronor per månad, vilket motsvarar 95 procent av männens genomsnittliga månadslön på kronor. Kvinnors lägre löner, och hur man motiverar detta, måste kritiskt granskas av varje arbetsgivare och lönesättande chef, skriver organisationen i sin rapport. Det råder även stor skillnad mellan privat och offentlig sektor. Chefer inom offentlig sektor tjänar kronor mindre än chefer i privat sektor och kvinnliga chefer tjänar kronor mindre än manliga inom den offentliga sektorn. Chefslönerna varierar också stort över landet. Bäst tjänar cheferna i Stockholms län, där medianlönen är kronor i månaden. Sämst tjänar gotlänningarna som får nöja sig med kronor. viktor bodelius 18 VA HÅLLBARHET nr 5 8 april 2013

20 BOLAGSSTYRNING Ikea anklagas för att vara anti-fackligt INTERNATIONELLA fackorganisationen UNI Global Union riktar skarp kritik mot Ikea Turkiet. Vid en presskonferens i samband med Forum on union rights and organising i Istanbul framförde UNI Global Union och den turkiska fackföreningen Koop-Is kritik mot hur den svenska möbeljätten behandlar fackligt anslutna och fackföreningar. Företaget anklagas för att diskriminera fackligt anslutna och aktivt motarbeta facklig organisering genom att skrämma, hota och muta anställda. Vd för Ikea Turkiet, Fuat Atalay, kan inte längre gömma sig från sanningen, anställdas vittnesmål från veckan bekräftar att anställda vid Ikea-varuhus i Istanbul, Izmir, Bursa och Ankara har utsatts för hård press, mutor, hot och hämndaktioner på grund av deras önskan om att engagera Ikea Turkiet sägs stoppa facklig aktivitet. sig fackligt, säger Alke Boessiger, chef för UNI:s handelsanställda, i ett pressmeddelande. Arbetarna litade på Ikea och känner sig bedragna, säger fackföreningen Koop-Is representant Mehmet Karaaslano. Nu uppmanas Ikea att inleda en dialog med facken och sträva efter att leva upp till bolagets uttalade vision om att skapa en bättre vardag för alla människor även på jobbet. viktor bodelius AYKUT AKICI / SCANPIX AYKUT AKICI / SCANPIX NYA! Postadress: Stockholm Besöksadress: Torsgatan 21 Webb: Prenumerationsärenden: Redaktionschef Anna-Stina Atterday Madeleine Morton layout Viktor Bodelius webbredaktör Martin Mellgren chef Webbredaktion Marknad va.se Lars Torndahl Redaktion E-post: Tel: Chefredaktör & Ansvarig utgivare Ulf Skarin Redaktionsassistent Annika Holtz Rune Ahlström repro Art Director Daniel Låftman Layout Annons Koncept Anna Jandler Johan Gorecki Börs- och Hållbarhetschef Per Olof Lindsten Medarbetare i detta nummer: Jill Bederoff, Viktor Bodelius, Mats Blomberg,Carl Cederström, Ulrika Fjällborg, Christian Hall, Jonas Leijonhufvud, Gunnar Lindstedt, Emanuel Sidea, Charlotte Stjerngren Johanna Björnholm webbmaster Ylva Lindberg Anders Haglund layout Korrektur Fredrik Johansson Event Ari Luostarinen bildredaktör Cicki Lewenhaupt Nilsson Veckans Affärer ges ut av Veckans Affärer AB Medlem i Sveriges Tidskrifter. Veckans Affärer. ISSN Tryck: Sörmlands Grafiska AB Order & material Thommy Sällberg PRENUMERANTER Gör dina kundtjänstärenden på nätet: RING: FAXA: Bonnier AB, där Veckans Affärer ingår, äger och förvaltar ett gemensamt, aktuellt register över koncernens kunder. Där säkerställs korrekta leveranser och betalningar, liksom att du får relevant information, något som är värdefullt för oss och för dig som kund. Registret innehåller namn, personnummer, adress/teleadress, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter om dina produkter. Till dina grundläggande uppgifter påförs områdesbaserade och statistiskt beräknade profiler med utgångspunkt från din bostadsadress. Profilfaktorer för området är utbildning, civilstånd, ålder, boendeform och bostadsortens läge, inkomstnivå, antal barn, resvanor och livsstil. Uppgifterna insamlas från dig, genom dina inköp, eller från annan källa, t.ex. från offentligt tillgängliga register och databaser. Registret uppdateras fortlöpande. Uppgifterna används av företagen i Bonnierkoncernen för att fullgöra rättigheter och förpliktelser (betalning, leverans av produkter, m.m.), och som underlag för statistik och marknadsföring. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med dig. Marknadsföringsmaterial kan med stöd av uppgifterna överföras till dig via post, telefon, eller på annat lämpligt sätt (e-post och sms används endast i befintlig relation eller efter samtycke). Dina personuppgifter kan lämnas ut till samarbetspartners utanför Bonnierkoncernen. Bonnierkoncernen har respekt för dig som kund och du kan känna trygghet för hanteringen av dina personuppgifter. Dessa lämnas aldrig ut för marknadsföring av tvivelaktiga produkter. Personuppgifter sparas under den tid de äger aktualitet och under den tid du har en pågående prenumeration (medlemskap) och för en tid därefter då du kan utnyttja fördelarna med att vara kund i Bonnierkoncernen. Våra kunder väljer ofta att till fördelaktiga villkor teckna sig för nya engagemang efter en tids uppehåll. Om du vill avsluta kundrelationen helt efter en aktiv prenumerations- eller medlemsperiod är vi tacksamma om du meddelar detta så att vi kan radera dina uppgifter. Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig. Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring. VA HÅLLBARHET 19

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Mitt sätt att bli informerad. Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna

Mitt sätt att bli informerad. Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna Mitt sätt att bli informerad Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna Vilka informationskällor finns Det finns två olika källor: Interna källor

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/) Lektion 15 SCIC 10/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

Läs mer

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigare

Läs mer

Företag D är ett globalt läkemedelsföretag och är ett av världens största företag inom branschen.

Företag D är ett globalt läkemedelsföretag och är ett av världens största företag inom branschen. Enactverktyg: Vad är ett företag värt? Denna övning är en värderings- och diskussionsövning som kan användas med grupper för att diskutera olika sätt att se på riskbedömning och värdering av företag. Den

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden A Flash number FL A B Landskod FL B C Intervjunummer (löpnummer) FL C NACE NACE-kod (sample-information)

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Välja bort problemen eller välja in lösningarna? Göteborg, 14 september 2016

Välja bort problemen eller välja in lösningarna? Göteborg, 14 september 2016 Välja bort problemen eller välja in lösningarna? Göteborg, 14 september 2016 Gunnela Hahn Ansvarsfulla investeringar, Svenska kyrkans finansenhet Korta fakta Sveriges största trossamfund och landets största

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en portalparagraf i Vattenfalls bolagsordning och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en portalparagraf i Vattenfalls bolagsordning och tillkännager detta för regeringen. Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:125 av Birger Lahti m.fl. (V) Vattenfall 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en portalparagraf i Vattenfalls

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 TrueHeading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 (Q3:2012) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2013

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Hållbarhet vägen framåt

Hållbarhet vägen framåt Hållbarhet vägen framåt Moderator: Tommy Borglund, Hallvarsson & Halvarsson 2 Emma Sjöström, Ek dr, Handelshögskolan Stockholm Peter Van Berlekom Förvaltare Alfred Berg fonder Eva Gottfridsdotter-Nilsson,

Läs mer