nonstop Mälarenergi nr 4-11 I det här numret kikar vi in i framtiden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nonstop Mälarenergi nr 4-11 I det här numret kikar vi in i framtiden."

Transkript

1 nonstop Mälarenergi nr 4-11 I det här numret kikar vi in i framtiden. Nu måste vi bygga en hållbar framtid i alla led. Energi från solen - en utopi eller verklighet? LED-tekniken ger nya möjligheter. Super Grid gränslösa länkar för elkraft.

2 Mälarenergi nonstop Information från Mälarenergi Ansvarig utgivare Ove Fredriksson, Mälarenergi Redaktör Hans Oskar, Mälarenergi Projekt- och produktionsledning Lena Idh, Agenti AB Form och original Madelene Ulfberg, SNAP! Tryckeri Sörmlands Grafiska AB Postdistribueras till hushållen i Västerås, Hallstahammar, Köping, Arboga och Kungsör. Framtiden är nu. Det är idag vi utvecklar framtidens lösningar, precis som vi igår utvecklade dagens lösningar. KUNDCENTER: Sjöhagsvägen 3 Västerås E-post: Hemsida: Postadress: Box 14, Västerås BEHÖVER DU GÖRA EN FELANMÄLAN, RING: Mälarenergi Nonstop 4/2011

3 Innehåll Nonstop Mälarenergi 150 år: Nu tittar vi framåt Outtömlig energi från solen en utopi eller verklighet? Smått och gott Nya möjligheter med LED-belysning. 17 Smått och gott I groparna byggs samhällen. 20 Smått och gott. 21 Energispartips Super Grid Nya motorvägar för elkraft i Europa. Super Grid möjliggör distribution av el över gränserna. Som mest arbetar tio grävlag och cirka 60 personer med att underhålla och bygga ut ledningsnäten. Forskningen på hur vi i framtiden ska kunna hämta vår energi från rymden pågår på flera håll i världen. Det finns en hel del smarta saker som gör att du enkelt kan spara energi och därmed få billigare elräkningar. För en hållbar fram tid krävs insatser i alla led. Teknik för belysning utvecklas i snabb takt och skapar nya möjlig heter för både inredning och energi besparingar. Mälarenergi Nonstop 4/2011 3

4 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till kraftvärmeverkets satsning på biobränsle. Nu är den allt överskuggande framtidsfrågan hur vi ska bygga ett hållbart samhälle. Den utmaningen berör Mälarenergis alla verksamheter. Vi vill leva både bekvämt och hållbart. Teknikutveckling är en förutsättning. Att vi alla agerar klokt är en annan. Det behövs samverkan mellan företag, samhällsinstitutioner och forskare. Här ska vi göra nedslag i några aktuella visioner och forskningsprojekt som har den hållbara framtiden i fokus. TEXT: Yvonne Busk FOTO: Lasse Fredriksson, Per Groth, Texttanken, istockphoto, MostPhotos Interiör från Mimers framtidslägenhet. Om 15 år åker förmodligen 4 Mälarenergi Nonstop 4/2011

5 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR framtid i alla led. På en touchskärm i Mimers framtidslägenhet kan man läsa av energiförbrukningen och även få väderprognoser. En annan display visar elpriset i realtid. Displayen blir grön när priset är lågt och röd när priset är högt. Kommunikation är nyckelordet Livet i framtidens bostad ska vara bekvämt. Tekniken ska hjälpa oss att använda, men inte tära på resurserna. Elbilar Elbilar tillverkades i bilens allra tidigaste barndom, i slutet av 1800-talet, men blev snabbt utkonkurrerade av bilar som kunde drivas med den billiga bensinen. Det finns tre slags elbilar: de med enbart elmotor hybridbilar som har både el- och förbränningsmotor som samtidigt laddar bilens batterier laddhybridbilar har också el- och förbränningsmotor, men större batterier än hybridbilarnas och laddas främst i elnätet En standardladdning från tomma till fulla batterier tar 6-10 timmar. Med bilar som har snabbladdning kan det ta mellan några minuter och en timme. Idag kan elbilar köra minst 10 mil på en laddning. Det kostar ca 2-3 kronor per mil att köra en elbil. I Sverige såldes 111 elbilar under första halvåret Källor: Mälarenergi Nonstop 4/2011 5

6 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR På Öster Mälarstrand i Västerås bygger Mimer nya lägen heter med smarta och innovativa energilösningar. Den nya tekniken måste anpassas Vad driver människan att agera i rätt riktning när nya tekniska möjligheter skapas? I morgon blir elpriset rekordhögt! Vad gör du? Tekniken går snabbt mot nya landvinningar. Men en nog så viktig del i byggandet av ett hållbart sam - hälle är att undersöka hur vi själva känner, tänker och agerar i förhållande till olika energisystem och tekniska lösningar. Därför är mycket av framtidsforskningen kring ener gifrågor inriktad på det. 6 Mälarenergi Nonstop 4/2011

7 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR Vad skulle du göra om fjärrvärmen stängdes av en stund, i huset där du bor, en kall vinterkväll? Var finns den optimala skärningspunkten mellan en behaglig inomhustemperatur och en låg energianvändning? Två tvårumslägenheter Att se hur människor reagerar på förändringar Mälarenergi Nonstop 4/2011 7

8 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR Det går åt oerhört mycket energi för att kyla isarna i en idrottsanläggning. Samtidigt alstras värme. Ungefär som när det blir varmt runt ett kylskåp. Den värmen bör vi ta tillvara på ett mycket bättre sätt än idag. Ett annat projekt som planeras på Mälar dalens Högskola Dagens hushåll har i genomsnitt 600 kemikalier hemma i syfte att rena allt från porslin och kläder till tänder och hud från bakterier. Vår strävan efter renhet leder till förorening ar. Det eviga kretsloppet av natur ens resurser blir extra tydligt när vi blickar ut över Mälaren. Vår viktiga dricksvattentäkt som samtidigt får ta emot det vi sköljer ut från våra hushåll och allt dagvatten som rinner över tak och trottoarer. Den nya sam för bränningsanläggningen ger flexi bilitet för framtiden. När Kraftvärmeverket införde biobränsle i början av 2000-talet 8 Mälarenergi Nonstop 4/2011

9 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR Alla ska ha tillgång och få nytta av vårt stadsnät. Bara ett sådant nät är tillräckligt stabilt och driftsäkert för att klara den enorma trafik som kommer att finnas över nätet. Begreppet hållbar utveckling fick spridning i världen i samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid, den så kallade Brundtlandrapporten från Begreppet har tre infallsvinklar; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sociala tjänster är nu ett stort utvecklingsområde för Mälarenergi Stadsnät. Det finns ett stort behov av olika sorters kommunikationslösningar Mälarenergi Stadsnäts projekt inom skola och äldreomsorg Vad tycker du är viktigt för att uppnå ett hållbart samhälle? Att forska kring individens beteende. Ralf Späth, affärsutvecklare på ABB Att vi alla utnyttjar vår konsumentmakt till 100 procent. Det är vad vi köper som avgör vad som säljs. Det är ingen annan än du och jag som kommer att lösa problemen. Niklas Gunnar, chef för affärsområde Vatten, Mälarenergi. Att minska användningen av fossila bränslen för transporter. Björn Karlsson, professor i energiteknik vid Mälardalens Högskola. Att även tillväxtländer arbetar med håll barhetsfrågor och inte upprepar våra misstag. Åsa Landenberg, produktansvarig på Mälar energi Stadsnät. Att vi kan göra det enkelt för våra kunder att agera rätt. Jonas Persson, nätmarknadschef på Mälarenergi. När det gäller byggnader, att se över ventilationen. Där finns en stor besparingspotential. Erik Dahlquist, professor i energiteknik på Mälardalens Högskola. Att vi skapar energieffektiva lösningar. Långt mer än hälften av all fossil energi idag blir förluster, och så kan det inte fortsätta. Mats Lindberg, tf chef för affärsområde Värme på Mälarenergi. Mälarenergi Nonstop 4/2011 9

10 Outtömlig energi från solen utopi eller verklighet? Kan lösningen på jordens energiproblem finnas i rymden? Ja, åtminstone delvis! Det gäller bara att skaka fram massor av pengar och finna den mest effektiva tekniken. Visste du att jorden varje timme tar emot lika mycket energi från solen som vi människor förbrukar under ett år? TEXT: Börje Lundberg FOTO: Roger Schederin, istockphoto Nasas tidigare planer på utforskning av rymden ifrågasätts alltmer. Det är viktigare att skaffa oss mer energi än att skicka människor till Mars för att plantera en flagga, lyder ett argument. Ett annat är att USA och Japan i dag är alltför beroende av importerad energi och att det kommer att bli värre under åren framöver. Men Nasa ligger inte på latsidan ifråga om rymdbaserade kraftverk. 200 miljoner kronor går varje år till sådan forskning. 10 Mälarenergi Nonstop 4/2011

11 Solkraft från rymden Knappt 40 mil ovan jord Christer Fuglesang har varit med och byggt ISS. Under två rymdfärder och fem rymdpromenader bidrog han till den väldiga konstruktionen. ISS visar att vi kan montera komplicerade anläggningar i rymden, en ovärderlig kunskap vid bygget av framtida solkraftverk där ute. Solpaneler är tillverkade av kisel Rymdstationen ISS är stor som en fotbollsplan. De väldiga solpaneler omvandlar solljuset till elektrisk energi till astronauterna ombord. I samband med den första energikrisen I takt med att världens energiproblem Japans rymdmyndighet Jaxa Farorna på jorden då? Vad gäller ekonomin Mälarenergi Nonstop 4/

12 Dags för byggstart av Sveriges största anläggning för avfallsförbränning. Snart sätts spaden i jorden för Mälarenergis Förnyelseprojekt. Den blir i särklass störst i Sverige, invester ingen omfattar bortåt tre miljarder kronor och invigningen beräknas till andra halvåret Efter en händelserik höst går Förnyelseprojektet nu in i en ny fas. Mälarenergis styrelse har gett klartecken att investera i den nya samförbränningspannan med turbin, rökgasrening och bränsleberedningsanläggning, och det stora arbetet med utvärderingar och jämförelser av anbud har gjorts. I och med att Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige godkänt investeringen kunde förhandlingarna slutföras för inköp av anläggningens panna, turbin och rökgasrening. I januari väntas besked från Mark- och Miljödomstolen om vilka gränsvärden som gäller för den nya anläggningen. Bakgrunden till det stora projektet är att kraftvärmeverket delvis är gammalt och be höver förnyas för att säkra regionens fjärrvärmeleveranser. Mälarenergis ägardirektiv anger också att priserna ska vara lägre än genomsnittet för fjärrvärme i Sverige. Även här spelar den flexibla bränslelösningen en viktig roll eftersom det är svårt att veta vilket bränsle som kommer att vara mest prisvärt i framtiden. Dessutom används idag en hel del bränsle i dessa anläggningar som Mälarenergi ur klimatsynpunkt vill ersätta med bättre alternativ. I nästa nummer av Nonstop kommer vi att kunna presentera ritningar över hela anläggningen och skisser över Förnyelseprojektets alla olika delar. Vill du veta mer? Gå in på och följ vad som händer. Här kan du också, dygnet runt, se hur Förnyelseprojektet växer fram via webbkamera. Det här händer under första halvåret 2012: Förberedande byggarbeten påbörjas med att tömma kolgården under vintern Markförberedelsearbetet som påbörjats under hösten fortsätter hela första halvåret 2012, bl a ska marken under den rivna cisternen iordningställas och ledningar dras om över cisternplan. I januari väntas besked från Mark- och Miljödomstolen om vilka gränsvärden som gäller för den nya anläggningen. Kontrakt för bränsleberedningsdelen skrivs i januari/februari. Bygglovsansökan lämnas in under första kvartalet. Vettiga webbar! Vill du läsa tester om olika produkter? Se vilka aktuella bidrag och stöd du kan söka? Få reda på vad du bör tänka på när du ska köpa LED-lampor? Går du i bilköpartankar och undrar hur bilen påverkar energianvändning och miljö? Är du intresserad av statistik eller kanske få senaste tipsen på hur du kan spara energi? På Energimyndighetens hemsida hittar du det mesta och den är fylld av bra och intressant information. Här finns också faktablad och broschyrer att ladda hem. Vill du lära dig mer om energifrågor på ett enkelt och överskådligt sätt? Ta en titt i Energiboken som ges ut av Kungliga Vetenskapsakademien. Här hittar du förklaringar på de vanligaste begreppen som används i branschen och i media. En kväll för kunderna på Västerås Teater. Den 17 november samlades över 300 av Mälarenergis glada kunder för en kväll på Västerås Teater. Salongen var fullsatt när pjäsen om det kämpande teatersällskapet spelades upp. Regissören och skådespelaren, Tomas Tjerneld, utgick från Molière när han tillsammans med sin ensemble skapade den komiska kostympjäsen om teatern som vägrar ge upp. En nutidshistoria klädd i 1600-talets prakt. Intresset för pjäsen var så stort att biljetterna tog slut dagen efter att de släpptes. Du som inte fick en biljett den här gången ska hålla ögonen öppna på Mina Sidor och i Nonstop framöver. Du kan se fram emot fler tillfällen under nästa år då fler biljetter till olika före ställningar kommer att erbjudas. Det är Mälarenergis nyårslöfte till er alla. 12 Mälarenergi Nonstop 4/2011

13 TV via stadsnätet mer och mer efterfrågat. TV via stadsnätet är ett modernt sätt att ta emot digital-tv. Bilden och ljudet blir skarpare och det finns ett stort kanalutbud från ett flertal tjänsteleverantörer att välja mellan. Du behöver varken en parabol eller antenn men som vid all digital TV behövs en box till varje TV. Här ger vi svar på de vanligaste frågorna. Gott nytt jack! TV över internet hur fungerar det? Det finns två sätt att se på TV. Via Playtjänster över din internetuppkoppling kan du titta på till exempel SVT Play, TV4 Play och Viaplay. Här beror kvaliteten på vilken internetuppkoppling du har. Det andra sättet är IPTV (Internet Protocol television) över fast infrastruktur. Använd ditt stadsnätuttag istället för koaxialkabel eller telefonkabel. Fiber är det mest kapacitetssäkra medium som finns. Med stadsnäts-tv behöver du inte ha ett internetabonnemang. Vilka fördelar är det med IPTV? I det öppna stadsnätet väljer du själv leverantör och är inte bunden till den TV-lösning din fastighetsägare valt. Bildkvalitén är förstklassig, du får ett större utbud av TV-kanaler och till gång till tjänster som att hyra film och spela spel direkt från TV-soffan m m. Det är lätt att installera. I IPTV-abonnemanget ingår en digitalbox som du kopplar in mellan din TV och ditt stadsnätssuttag. När du startar boxen och sätter på TV:n sker en ny kanalsökning automatiskt. Sedan är det bara att titta. Vad är homeplugs? Om du inte vill dra nya kablar till digitalboxarna kan du köpa homeplugs eller en brygga för trådlös TV-överföring. Med Homeplugs kopplar du dosor till eluttagen och använder elkablarna för att överföra data. Innan du installerar är det viktigt att ta reda på att homeplugs eller trådlös TV verkligen fungerar i ditt hem. Ofta får du köpa hem och prova. Lämna tillbaka om det inte fungerar. Vart ska jag vända mig för att få hjälp? Mer information finns på där ser du också vilka tjänsteleverantörer du kan kontakta för att ta reda på mer. I butiken Oryx på Friledningsgatan 2 i Västerås kan du se hur allt fungerar och köpa de produkter som behövs. Tänk på! Ett lågt startpris innebär ofta en längre avtalstid. Det behövs en digitalbox till varje TV. Kolla att din digitalbox passar med den tjänst du vill ha. Köp inte begagnade digitalboxar då de kan vara låsta. Tele2 erbjuder Triple Play i stadsnätet Tele2 är först ut att erbjuda en renodlad Triple Play-lösning i stadsnätet. Det vill säga internet, TV och telefoni till ett paketpris. Mälarenergi Stadsnät har sedan 2003 haft ett nära samarbete med Tele2. Nu blir Mälarenergi Stadsnät först ut i Sverige med att erbjuda Tele2:s nya tjänster. Med Triple Play kan närmare hushåll i Västerås, Hallstahammar och Eskilstuna nu få en enklare och mer samlad lösning för hushållets kommunikation. Läs mer på Tele2:s webbplats eller besök Tjänsteguiden på malarenergi.se/stadsnat för att se alla Triple Play-erbjudanden. Inspelningsbara digitalboxar är ibland ett tillval. Man kan inte koppla in digitalboxen bakom en brandvägg eller router. Lås inte in dig i långa avtal och kolla upp alla avgifter. En del är inte lätta att hitta såsom krypteringsavgift, faktureringsavgift m m. Surfa snabbare & billigare Byt till Stadsnät. Koppla in din dator i stadsnätsuttaget, starta en webbläsare och följ anvisningarna så är du igång på några minuter. Mälarenergi Nonstop 4/

14 Välj färg efter sinnesstämning. Med den innovativa LED-tekniken kan du skapa fascinerande effekter och välja färg efter stämning i ditt hem. Du kan belysa dina favorittavlor på många kreativa sätt. Växter och buskar kan lysa upp den nu så mörka trädgården. Och det bästa av allt är den långa livslängden och den låga energiförbrukningen som gör dem perfekta för användning under lång tid. Bilden är fotograferad i Philips demo-monter hos Ampere i Västerås. 14 Mälarenergi Nonstop 4/2011

15 LED ger oss nya möjligheter. I takt med utfasningen av de traditionella glödlamporna har LED-belysning vunnit allt mer mark. Lamporna är energisnåla, långlivade och tekniken har utvecklats snabbt. I dag erbjuder LED-belysningen helt nya möjligheter och användningsområden. TEXT: Per Anders Lenhov FOTO: Lasse Fredriksson Redan 2013 skärps kraven Den gamla glödlampan lutar sig mot en LED-lampa med den allra senaste tekniken. Inom LED-tekniken är nu Ny teknik skapar nya lösningar. Här en taklampa med belysningen inbyggd i skärmen. Mälarenergi Nonstop 4/

16 Om man gläntar på dörren till framtiden då? Men det kanske mest spännande Läs noga informationen på förpackningen. Där framgår bland annat ljusstyrka, färgtemperatur, beräknad livslängd och om den går att dimra. Där finns även en jämförelse mellan glödlampans ljusflöde som mäts i watt (w) och LED-lampans ljusflöde som mäts i Lumen (lm). Lampan ska även vara CE-märkt vilket innebär att lampan följer de europeiska kraven på hälsa, säkerhet, funktion och miljö. Den viktigaste frågan du ska ställa dig är vad du vill uppnå med din belysning. Ska det vara varm och murrig mysbelysning eller ska det vara ett bra arbetsljus? Ställ krav på lampan. Om beskrivningen på förpackningen inte stämmer överens med verkligheten - lämna tillbaka den till handlaren. Testa gärna lampan i butiken så Bra att veta om LED-lampan du får en uppfattning om den motsvarar dina önskemål och förväntningar. Färgtemperaturen mäts i Kelvin (K): Varmvitt (traditionellt glödtrådsljus) ligger i spannet mellan ca K medan det vitare arbetsljuset ligger mellan K. Ett stearinljus har som jämförelse en färgtemperatur på 2000 K och ett ljusflöde på 1 lm. Tänk på att LED-tekniken än så länge inte gillar värme. Det är således ingen bra idé att ha LED-belysning i bastun eller i torkrummet - då kortas livslängden avsevärt. God ventilation och öppen placering ökar LED-lampans livslängd. Mer information om LED och belysning finns på: och För bostadsrättsföreningar finns pengar att spara. Mälarenergi Energitjänster kan erbjuda ett flertal tjänster. Mer information på malarenergi.se/foretag/energitjanster 16 Mälarenergi Nonstop 4/2011

17 Just nu bjuder vi på uppläggningsavgiften, värde 195 kr. Mälarenergi först ut med nettodebitering vid mikroproduktion av el. Mälarenergi blir först i Sverige med s k nettodebitering vid mikroproduktion av el. Från och med årsskiftet kan kunder med egen elproduktion få lika mycket betalt för produktionen som det kostar att köpa den. 0lODUHQHUJLV YLVQLQJVDQOlJJQLQJ I U PLNURSURGXNWLRQ DY HO KDU QX WHVWDWV XQGHU HWW KDOYnU RFK HOSURGXNWLRQHQ PHG VROFHOOHU IXQJHUDGH P\FNHW EUD 1X WDU 0lODUHQHUJL QlVWD VWHJ RFK HUEMXGHU NXQGHU PHG HJHQ HOSURGXNWLRQ V N QHWWRGHELWHULQJ YLONHW LQQHElU DWW HQ SUR GXFHUDG N:K HUVlWWV PHG OLND P\FNHW VRP GHW NRVWDU DWW N SD GHQ ± 0lODUHQHUJL lu I UVW L ODQGHW PHG QHWWRDYUlNQLQJ PHQ GHW KlU NRPPHU DWW EOL YDUGDJ L IUDPWLGHQ L GH VPDUWD QlWHQ VlJHU -RQDV 3HUVVRQ FKHI I U QlWPDUNQDG Sn 0lODUHQHUJL (OQlW 9nU WHVWDQOlJJQLQJ I U PLNURSURGXNWLRQ KDU N UWV XQGHU HWW KDOYnU RFK HUIDUHQ KHWHUQD DY HOSURGXNWLRQHQ PHG VROFHOOHU lu P\FNHW SRVLWLYD 9LQGVQXUUDQ IXQJHUDGH GlU H PRW PLQGUH EUD GlU GHQ YDU SODFHUDG RFK VOXWVDWVHQ lu DWW HQ VnGDQ LQVWDOODWLRQ NUlYHU XWI UOLJDUH PlWQLQJDU RFK PHU HIWHUWDQNH I U DWW JH HWW JRWW UHVXOWDW 'X VRP YLOO YHWD PHU RP HUIDUHQKHWHUQD DY PLNURSURGXNWLRQ NDQ NRPPD RFK WLWWD QlU PDUH Sn GHPRDQOlJJQLQJHQ Sn 0lODUKXVHWV WDN WD NRQWDNW PHG.XQGFHQWHU RFK ERND LQ HWW EHV N 0lODUHQHUJL KMlOSHU JlUQD HQVNLOGD NRQVXPHQWHU PHG LQIRUPDWLRQ L IUnJDQ 9LNWLJW DWW WlQND Sn lu DWW DQVOXWQLQJ WLOO HOQlWHW NUlYHU EHK ULJ HOLQVWDOODW U VlNHUKHWVXWUXVWQLQJ RFK På Mälarhusets tak finns en demodqplodq RP DQVOXWQLQJHQ WLOO 0lODUHQHUJL anläggning där du som kund kan få ± 9L J U GHW HQNHOW I U NXQGHQ RFK GHW KlU goda råd och praktiska tips om EOLU HWW LQFLWDPHQW DWW E\JJD VPn DQOlJJQLQJDU mikroproduktion. PHQ IRUWIDUDQGH lu GHW LQWH HQNHOW DWW HNRQR Boka ett besök på malarenergi.se PLVNW UlNQD KHP HQ VROFHOOVDQOlJJQLQJ 9L WURU DWW GH VRP LQYHVWHUDU L HQ DQOlJJQLQJ LGDJ YlOMHU LQ PHU lq EDUD HNRQRPL GHW KDQGODU RFNVn RP DWW YDUD PHG RFK SnYHUND PLOM RPWDQNH HWF 'HW ILQQV UHGDQ LGDJ IXQJHUDQGH PLNURSUR GXNWLRQVDQOlJJQLQJDU Sn IOHUD KnOO L ODQGHW PHQ RIWD KDQGODU GHW RP DWW SURGXFHQWHQ DQYlQGHU GHW PHVWD I U HJHQ I UEUXNQLQJ (WW LQPDWDW HYHQWXHOOW YHUVNRWW EHWDODU VLJ LQWH KHOOHU Vn EUD RFK nwhuehwdoqlqjvwlghq lu OnQJ ± 0HG 0lODUHQHUJLV V\VWHP GUDU YL GLUHNW DY YHUVNRWWHW Sn QlVWD IDNWXUD RFK YDUMH N:K HUVlWWV PHG VDPPD EHORSS VRP NXQGHQ EHWDODU YLG LQN S GHW EOLU HQNHOW I U NXQGHQ I UNODUDU -RQDV 9L KRSSDV DWW YnU O VQLQJ VOnU LJHQRP L KHOD ODQGHW RFK DWW HOEUDQVFKHQ VDPW SROLWLNHU LQVHU DWW GHW KlU lu HQ EUD O VQLQJ I U IUDPWLGHQ VlJHU -RQDV DYVOXWQLQJVYLV Mer pengar över till helgernas festligheter. Om vårt Energikonto vore en tomtenisse, så skulle han jämna ut dina energikostnader över året. 6iV^aV] + Istället för att betala 4000 kr i januari och 1000 kr i juli, betalar du 2000 kr/månad hela året. Ansök om Energikonto före den 13 februari 2012 så bjuder vi på uppläggningsavgiften, värde 195 kr. Läs mer och ansök på malarenergi.se Mälarenergi Nonstop 4/

18 Kungsängsgatan i Västerås är förmodligen det mest utsatta området i hela systemet. Här grävs inga gropar, här byggs samhällen. TEXT: Per Anders Lenhov FOTO: Lasse Fredriksson Mälarenergi är inte bara två hål i väggen. Det är en väldigt massa hål i ordets rätta bemärkelse. Och de är - i vägen. Underhållsarbeten pågår just nu på flera håll i Västerås med omnejd och fler är att vänta de kommande åren. Det är nödvändigt om du som kund även i fortsättningen ska ha rent vatten i kranarna och att det är ljust, varmt och skönt när nu kylan och mörkret krupit inpå. Fler hål är med andra ord att vänta Och som om inte det räckte. 18 Mälarenergi Nonstop 4/2011

19 För att skydda rör- och ledningssystemen Vi hoppas verkligen att våra kunder har förståelse för de underhållsarbeten vi nu står inför. I takt med att antalet fel Under Kungsängsgatan finns i princip hela det underjordiska infrastrukturnätet representerat, matarledningar för fjärrvärme, dricksvatten-, dagvatten- och avloppssystem samt el- och fiberkablar. Mälarenergi Nonstop 4/

20 Trygg och varm i vinter! Teckna Serviceavtal till din fjärrvärmeanläggning. Nu finns samtliga priser för elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp på malarenergi.se För vatten och avlopp är prisökningen 2,5 procent. För en kund med en tomt på m 2 som förbrukar 150 m 3 /år blir ökningen cirka 130 kronor/år. Elnätsavgifterna ökar i genomsnitt med cirka 2,0 procent. För en lägenhetskund som förbrukar kwh/år innebär det ökning med cirka 70 kronor/år. För en villakund med en förbrukning på kwh/år blir ökningen cirka 25 kronor/år och för en villakund med en förbrukning på kwh/år blir ökningen cirka 100 kronor/år. För information rörande specifika typer av elnätsabonnemang hänvisas till malarenergi.se. Mälarenergis priser 2012 Nonstop har tidigare skrivit om ökningen av fjärrvärmepriset och samtliga värmekunder har fått ett informationsbrev. Naturligtvis finns även dessa priser på vår webbplats. Regeringen har också beslutat om energiskattenivåerna för Det innebär en höjning med 0,7 öre till 29 öre per kilowattimme för de flesta hushållskunder i Sverige. ERBJUDANDE värde från 375 kr Teckna före den 31/ så bjuder vi på de 3 första månadsavgifterna. Värde från 375 kr. Vatten i Kvicksund Under 2012 kommer en ledning att byggas från Eskilstunasidan av Kvicksund för att försörja Nyckelön med vatten. Mälarenergi bygger dessutom en lågreservoar från vilket vattnet kommer att pumpas ut i ledningsnätet. Befintliga brunnar stängs när arbetet är klart. Projektering för utbyggnad av vatten- och avlopp till etapp 1 pågår och anläggningsarbetet kommer att påbörjas under våren Etapp 1 sträcker sig från Sanda till Mellansundet, se bilden. Ett Serviceavtal tecknas på 3 år. Då ingår 1 servicebesök/år. Vid besöket gör vi en genomgång och kontroll av din fjärrvärmeanläggning. Utöver servicebesöket får du halva priset på arbetskostnaden vid ett akutbesök/år. Pris: 125 kr/mån Erbjudandet gäller även Serviceavtal Plus. Läs mer på malarenergi.se. Ring så hjälper vi dig med din beställning: Kundcenter: EL OCH EDER SÖKANDE SVAMP- STÄLLEN BOND- STÄLLE KRÄVER INTE KÖRKORT BÖCKER VAR SMÅ GRISAR MUNT- LIGA TILL DEN HÖRDE OLOF TRÄ- TÄLJA FIDEL CASTRO DEN ÄR SLUTAR STÄLLA SÄGS TILL 6 ETT VAPEN GÖR DET ALDRIG UPP MÄLAR- LODDA I KRIG MJUKT ENERGI VERKAR E N E R G I MED SIG C GYLLEN- SKALP GADDAR SKARVAT 4 F O G A T 13 ALKALI- DEN METALL BEBOS ROP ÖVERST 10 EN HÅRD MALÖRER L I T I U M KILLE HÄST FÅGEL MINUS- STYRS TALLRIKS- ÖNSKA HYENAN K TÄCKEN MED LINA S SES INTE UNDERLAG Ö STÄM- B E A S B E S I OST NINGEN 1 ANTI- GRANN- PINNE AV MON VECKA METALL DEN HAR 14 BLOMMA SORLAR ÖSTSTAT SÅDAN KANAL T I T L A R FINNS T O M T E N I S S E VERK- RIT- ÄR MAKAR STADS- VÄNSTER- T R E BORD O D E ARBETARE T PRASSLET A RAK G I F T A 9 SÅTING DONERA HYLLAR BOTTEN- HJÄLP- PLAN LÄGGS PÅ ORGA- KRAMP N H O VALL VIKA G E NISATION I M 5 MOPS Y N G L I N G A Ä T T E N SKRIKA R A S FAR SUND DOMESTI- FILSORT ARG C U T B E N F R I CERAD R A S P 3 LJUDLÄGE ÄR FILÉ K U B A N L STÖVEL- T O N S T Y R K A VATTEN HUNGRIG 7 ÄGDE MJÖLNER STEKA PÅ ÖVER- 2 PRÖVAR LÄPP KATAPULT F A R M PÅ T A M O R B Å G E N KYLER 8 ÅRARBETA BUSK- ÖMONARKI LÄTTAR ÄR LINJE- VATTEN PÅ T R A M P B I L R O N RADE 1002 U K LAGER TVÄTT- FÅR OTRO STÄLL INFALL IBLAND TREA 11 STRUT DÄGGA NEW B I D E E R K O N A M M A MEXICO N M S F Ö V E R S T E B I S A K E R ÄLV A L T J U T R I S K O M R Å D E N K I T A S P I R A N T T S V U L T E U T E R O S E N S T I M M A R O R A L A B R O N S P E N G A T E I S K R A F T F U L L T B O L A G SAMSON ! Vinnare i korsordet Nonstop nr 3-11 Dessa vann varsitt USB-minne: Hans Lunderius, Västerås Elsy Chamia, Västerås Anna-Greta Andersson, Västerås Mary Göransson, Västerås Esbjörn Larsson, Västerås Lillemor Larsson, Köping Aino Pettersson, Köping Sven Gerhardsson, Köping Irene Svensson, Köping Ulf Larsson, Västerås 20 Mälarenergi Nonstop 4/2011

21 Spara lite här och spara lite där och få pengar över till annat! Vinter, kyla, mörker och dyr energi, en trist kombination, kan tyckas. Men man kan tänka smart istället, det finns en hel del enkla saker du kan göra för att spara energi och därmed få billigare elräkningar. Bli energismart på webben! Stäng av allt med en fjärrströmbrytare För den morgonstressade familjen är en fjärrströmbrytare ett hett tips. De finns fjärrströmbrytare för mellan kronor. I den kan du enkelt koppla in de enheter som du vill släcka ner innan du går hemifrån med en fjärrkontroll vid ytterdörren. På så sätt slipper du springa runt och släcka lampor och stänga av maskiner och utrustning som står och drar energi i onödan hela dagen, eller natten. Skaffa Mina Sidor Ett bra sätt att få kontroll på sin energiförbrukning är att skaffa ett konto på Mina sidor. Det gör du helt utan kostnad på malarenergi.se. Här får du en tydlig översikt över vad du köper av Mälarenergi. Du kan jämföra din förbrukning med hjälp av diagram, se dina avtal och fakturor samt aktuella priser. På Mina Sidor hittar du också olika erbjudanden och då och då kan du vinna trevliga upplevelser och presentkort. Använd rätt lampor + timer I en genomsnittsvilla går det åt cirka kwh per år till belysningen. Ett sätt att spara pengar är att inte tända alla lampor och låta dem lysa i rum där du inte vistas. De vanliga glödlamporna bör förstås bytas ut till LED-lampor, lågenergilampor eller kompaktlysrör. Den här tiden lyser ljusslingor och adventsstakar i alla hus och hem. Att koppla en timer till belysningen är smart. Då kan belysningen tändas lagom till du vaknar på morgonen, släckas när du går till jobbet och lysa välkomnande igen när du kommer hem. Energimyndigheten har räknat på vad som händer när en miljon hushåll väljer energieffektiv belysning istället för glödlampor i fyra av sina juldekorationer. Sverige kan då spara 72 miljoner kilowattimmar, vilket är lika mycket el som används för att värma el uppvärmda villor. Välkommen in på Mälarenergis hemsida där finns Energismartguiden, ett kul sätt att hitta hushållets ömma energipunkter och hitta lösningar som sparar både pengar och miljö. Låna en energimätare Vad är det som kostar mest? Hur mycket energi drar dina hushållsapparater, datorer, hemmabion och boxar? Det kan du enkelt ta reda på med en energimätare. På Mälarenergi kan du låna en gratis. Den är enkel att använda och ansluts direkt i vägguttaget. Särskilt intressant kan det vara att mäta energi för - brukningen i äldre kylar och frysar vilka ofta är riktiga energi - slukare. Här kan man med nya energisnåla produkter spara mycket pengar. Boka en energimätare hos Kundcenter på Men boka i tid, det är många i kö. När det finns en ledig blir du kontaktad och kan hämta den hos Mälar energi på Sjöhagsvägen 3 i Västerås. Spara slantar med rätt TV TV-apparater är den första produktgruppen inom hemelektronik som fått obligatorisk energimärkning, titta särskilt på den när du ska köpa en ny. Hur energieffektiv en modell är visas på skalan A till G. En LCD- eller plasma-tv drar inte så mycket mer än en gammal tjock-tv, men ofta kostar man på sig en större tv när man ändå ska köpa en ny. En LED-TV är särskilt energieffektiv. Om du byter från 28 tums bildrör till 42 tums plasma tredubblas energianvändningen. Det kan innebära flera hundra kronors skillnad på elräkningen varje år. Väljer du en TV med inbyggd digital-box sparar du energi samtidigt som du slipper dubbla fjärrkontroller. En separat digitalbox kan nämligen dra lika mycket el som en mindre TV. Lura energitjuvarna Stand-by-funktionerna i ett hushåll kan kosta upp till en tusenlapp om året helt i onödan, speciellt om du har gamla apparater. Hemelektronik som TV, dator, dvd-spelare och digitalboxar fortsätter ofta att dra ström fast du stänger av dem med fjärrkontrollen eller avstängningsknappen. Bredbandsmodem, trådlösa telefoner, halogenlampor och mobiltelefonladdare har en transformator som förbrukar el även om lampan är släckt eller mobilen är bortkopplad från laddaren. Så stäng av allt med strömbrytaren och dra ur kontakterna när laddaren eller lampan inte används. En smart idé är att koppla apparaterna till ett gemensamt grenuttag då kan du stänga av alla på samma gång. Mälarenergi Nonstop 4/

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 september 1999 Nr 99 101 INNEHÅLL Nr Sidan 99 Lag om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

OKIFAX 5680. hjälpguide

OKIFAX 5680. hjälpguide OKIFAX 5680 hjälpguide 9DUMHnWJlUGKDUYLGWDJLWVI UDWWJDUDQWHUDDWWLQIRUPDWLRQHQLGHWWDGRNXPHQWlU IXOOVWlQGLJULNWLJRFKDNWXHOO7LOOYHUNDUHQSnWDUVLJLQJHWDQVYDUI UUHVXOWDWDYIHO XWDQI U VLQ NRQWUROO 7LOOYHUNDUHQ

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22 Energideklaration Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Slutsats... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit

Läs mer

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster.

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Vatten Vatten och avlopp - ett kretslopp Vatten är en av livets absolut viktigaste nödvändigheter.

Läs mer

Mälarenergi. Elavtal för privatkund.

Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi och elmarknaden. Över 150 år av erfarenhet. Den 3:e april 1861 bildades Gaslysnings Aktiebolaget i Westerås. På den tiden hade företaget fullt upp med att

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s 300 lumen 300 lumen silver COB vit COB silver DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen DL-US-15ASAGE-DIM 300 Lumen 30-3

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finet Ett av kommunen helägt bolag Två affärsområden - IT-service & Stadsnät Öppet nät = Alla leverantörer är välkomna Finns i hela kommunen Vad är fiber? Optofiber är

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net Landskrona Stadsnät kom igång guide landskrona.net Landskrona Stadsnät Landskrona Stadsnät rankas i undersökningar som ett av de bästa och mest välutbyggda i Sverige. Nätet är helt fiberbaserat vilket

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utveckling av en levande landsbygd Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl, vägar, ledningsnät

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten ENERGIJAKTEN Välj ut ett rum i bostaden... Bjud in familjen till en trevlig kväll och spela Lilla EnergiJakten Tillsammans lär ni er hur ni bäst sparar energi i er bostad Nyttja er kunskap och vinn presentkort

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens stadsnät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 3000 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Stocksundsskolans Fyror!

Stocksundsskolans Fyror! Stocksundsskolans Fyror! På Stocksundsskolan i Danderyd har vi under några veckor arbetat med Energijakten. Vi har pratat om hur viktigt det är att försöka dra ner på vår energianvändning både hemma och

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favorit - program och specifika kanaler som de inte vill vara utan.

Läs mer

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled Proline X Series 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 Proline X Series Riktbar 750 lumen! Riktbar 900 lumen! Proline X 15W COB Vit Specifikationer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

Energideklaration Aspen 5 Asprundan 7 Vaxholm. Linus Söderman 2013-05-30

Energideklaration Aspen 5 Asprundan 7 Vaxholm. Linus Söderman 2013-05-30 Energideklaration Asprundan 7 Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Allmänt... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit i uppdrag att

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Intellego Touch the Future! Innehåll:

Intellego Touch the Future! Innehåll: Innehåll: Analys: Hur började det? Redan i Göteborg tog vi och tänkte på lite idéer, bland annat kom vi fram till en display som gör att man kan ha en översikt över huset och dess energiförbrukning. När

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN!

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! Övningens mål Eleverna lär sig att hitta information om olika apparaters energiförbrukning, och lär sig tyda energimärken. Eleverna förstår fördelarna med att välja en A-märkt

Läs mer

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken Fibertekniken Mycket framtidssäker I princip inga hastighetsbegränsningar Håller på att ersätta andra infrastrukturer som telefonnät (koppar) och TV-nät (koaxial)

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Stadsnät för allt och alla. Idén och människorna bakom framtidens kommunikation.

Stadsnät för allt och alla. Idén och människorna bakom framtidens kommunikation. Stadsnät för allt och alla Idén och människorna bakom framtidens kommunikation. 1 Välkommen till världens bästa Stadsnät Mälarenergi började tidigt bygga ett öppet stadsnät i Västerås. Det första som blev

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

50 kr till laget/klassen per såld produkt!

50 kr till laget/klassen per såld produkt! plats för din förenings logotype produkter 2015-2016 Jag som säljer heter:... ledbelysning övriga ledprodukter batterier 50 kr till laget/klassen per såld produkt! Ditt köp förverkligar drömmar! innehåll

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer