nonstop Mälarenergi nr 4-11 I det här numret kikar vi in i framtiden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nonstop Mälarenergi nr 4-11 I det här numret kikar vi in i framtiden."

Transkript

1 nonstop Mälarenergi nr 4-11 I det här numret kikar vi in i framtiden. Nu måste vi bygga en hållbar framtid i alla led. Energi från solen - en utopi eller verklighet? LED-tekniken ger nya möjligheter. Super Grid gränslösa länkar för elkraft.

2 Mälarenergi nonstop Information från Mälarenergi Ansvarig utgivare Ove Fredriksson, Mälarenergi Redaktör Hans Oskar, Mälarenergi Projekt- och produktionsledning Lena Idh, Agenti AB Form och original Madelene Ulfberg, SNAP! Tryckeri Sörmlands Grafiska AB Postdistribueras till hushållen i Västerås, Hallstahammar, Köping, Arboga och Kungsör. Framtiden är nu. Det är idag vi utvecklar framtidens lösningar, precis som vi igår utvecklade dagens lösningar. KUNDCENTER: Sjöhagsvägen 3 Västerås E-post: Hemsida: Postadress: Box 14, Västerås BEHÖVER DU GÖRA EN FELANMÄLAN, RING: Mälarenergi Nonstop 4/2011

3 Innehåll Nonstop Mälarenergi 150 år: Nu tittar vi framåt Outtömlig energi från solen en utopi eller verklighet? Smått och gott Nya möjligheter med LED-belysning. 17 Smått och gott I groparna byggs samhällen. 20 Smått och gott. 21 Energispartips Super Grid Nya motorvägar för elkraft i Europa. Super Grid möjliggör distribution av el över gränserna. Som mest arbetar tio grävlag och cirka 60 personer med att underhålla och bygga ut ledningsnäten. Forskningen på hur vi i framtiden ska kunna hämta vår energi från rymden pågår på flera håll i världen. Det finns en hel del smarta saker som gör att du enkelt kan spara energi och därmed få billigare elräkningar. För en hållbar fram tid krävs insatser i alla led. Teknik för belysning utvecklas i snabb takt och skapar nya möjlig heter för både inredning och energi besparingar. Mälarenergi Nonstop 4/2011 3

4 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till kraftvärmeverkets satsning på biobränsle. Nu är den allt överskuggande framtidsfrågan hur vi ska bygga ett hållbart samhälle. Den utmaningen berör Mälarenergis alla verksamheter. Vi vill leva både bekvämt och hållbart. Teknikutveckling är en förutsättning. Att vi alla agerar klokt är en annan. Det behövs samverkan mellan företag, samhällsinstitutioner och forskare. Här ska vi göra nedslag i några aktuella visioner och forskningsprojekt som har den hållbara framtiden i fokus. TEXT: Yvonne Busk FOTO: Lasse Fredriksson, Per Groth, Texttanken, istockphoto, MostPhotos Interiör från Mimers framtidslägenhet. Om 15 år åker förmodligen 4 Mälarenergi Nonstop 4/2011

5 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR framtid i alla led. På en touchskärm i Mimers framtidslägenhet kan man läsa av energiförbrukningen och även få väderprognoser. En annan display visar elpriset i realtid. Displayen blir grön när priset är lågt och röd när priset är högt. Kommunikation är nyckelordet Livet i framtidens bostad ska vara bekvämt. Tekniken ska hjälpa oss att använda, men inte tära på resurserna. Elbilar Elbilar tillverkades i bilens allra tidigaste barndom, i slutet av 1800-talet, men blev snabbt utkonkurrerade av bilar som kunde drivas med den billiga bensinen. Det finns tre slags elbilar: de med enbart elmotor hybridbilar som har både el- och förbränningsmotor som samtidigt laddar bilens batterier laddhybridbilar har också el- och förbränningsmotor, men större batterier än hybridbilarnas och laddas främst i elnätet En standardladdning från tomma till fulla batterier tar 6-10 timmar. Med bilar som har snabbladdning kan det ta mellan några minuter och en timme. Idag kan elbilar köra minst 10 mil på en laddning. Det kostar ca 2-3 kronor per mil att köra en elbil. I Sverige såldes 111 elbilar under första halvåret Källor: Mälarenergi Nonstop 4/2011 5

6 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR På Öster Mälarstrand i Västerås bygger Mimer nya lägen heter med smarta och innovativa energilösningar. Den nya tekniken måste anpassas Vad driver människan att agera i rätt riktning när nya tekniska möjligheter skapas? I morgon blir elpriset rekordhögt! Vad gör du? Tekniken går snabbt mot nya landvinningar. Men en nog så viktig del i byggandet av ett hållbart sam - hälle är att undersöka hur vi själva känner, tänker och agerar i förhållande till olika energisystem och tekniska lösningar. Därför är mycket av framtidsforskningen kring ener gifrågor inriktad på det. 6 Mälarenergi Nonstop 4/2011

7 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR Vad skulle du göra om fjärrvärmen stängdes av en stund, i huset där du bor, en kall vinterkväll? Var finns den optimala skärningspunkten mellan en behaglig inomhustemperatur och en låg energianvändning? Två tvårumslägenheter Att se hur människor reagerar på förändringar Mälarenergi Nonstop 4/2011 7

8 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR Det går åt oerhört mycket energi för att kyla isarna i en idrottsanläggning. Samtidigt alstras värme. Ungefär som när det blir varmt runt ett kylskåp. Den värmen bör vi ta tillvara på ett mycket bättre sätt än idag. Ett annat projekt som planeras på Mälar dalens Högskola Dagens hushåll har i genomsnitt 600 kemikalier hemma i syfte att rena allt från porslin och kläder till tänder och hud från bakterier. Vår strävan efter renhet leder till förorening ar. Det eviga kretsloppet av natur ens resurser blir extra tydligt när vi blickar ut över Mälaren. Vår viktiga dricksvattentäkt som samtidigt får ta emot det vi sköljer ut från våra hushåll och allt dagvatten som rinner över tak och trottoarer. Den nya sam för bränningsanläggningen ger flexi bilitet för framtiden. När Kraftvärmeverket införde biobränsle i början av 2000-talet 8 Mälarenergi Nonstop 4/2011

9 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR Alla ska ha tillgång och få nytta av vårt stadsnät. Bara ett sådant nät är tillräckligt stabilt och driftsäkert för att klara den enorma trafik som kommer att finnas över nätet. Begreppet hållbar utveckling fick spridning i världen i samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid, den så kallade Brundtlandrapporten från Begreppet har tre infallsvinklar; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sociala tjänster är nu ett stort utvecklingsområde för Mälarenergi Stadsnät. Det finns ett stort behov av olika sorters kommunikationslösningar Mälarenergi Stadsnäts projekt inom skola och äldreomsorg Vad tycker du är viktigt för att uppnå ett hållbart samhälle? Att forska kring individens beteende. Ralf Späth, affärsutvecklare på ABB Att vi alla utnyttjar vår konsumentmakt till 100 procent. Det är vad vi köper som avgör vad som säljs. Det är ingen annan än du och jag som kommer att lösa problemen. Niklas Gunnar, chef för affärsområde Vatten, Mälarenergi. Att minska användningen av fossila bränslen för transporter. Björn Karlsson, professor i energiteknik vid Mälardalens Högskola. Att även tillväxtländer arbetar med håll barhetsfrågor och inte upprepar våra misstag. Åsa Landenberg, produktansvarig på Mälar energi Stadsnät. Att vi kan göra det enkelt för våra kunder att agera rätt. Jonas Persson, nätmarknadschef på Mälarenergi. När det gäller byggnader, att se över ventilationen. Där finns en stor besparingspotential. Erik Dahlquist, professor i energiteknik på Mälardalens Högskola. Att vi skapar energieffektiva lösningar. Långt mer än hälften av all fossil energi idag blir förluster, och så kan det inte fortsätta. Mats Lindberg, tf chef för affärsområde Värme på Mälarenergi. Mälarenergi Nonstop 4/2011 9

10 Outtömlig energi från solen utopi eller verklighet? Kan lösningen på jordens energiproblem finnas i rymden? Ja, åtminstone delvis! Det gäller bara att skaka fram massor av pengar och finna den mest effektiva tekniken. Visste du att jorden varje timme tar emot lika mycket energi från solen som vi människor förbrukar under ett år? TEXT: Börje Lundberg FOTO: Roger Schederin, istockphoto Nasas tidigare planer på utforskning av rymden ifrågasätts alltmer. Det är viktigare att skaffa oss mer energi än att skicka människor till Mars för att plantera en flagga, lyder ett argument. Ett annat är att USA och Japan i dag är alltför beroende av importerad energi och att det kommer att bli värre under åren framöver. Men Nasa ligger inte på latsidan ifråga om rymdbaserade kraftverk. 200 miljoner kronor går varje år till sådan forskning. 10 Mälarenergi Nonstop 4/2011

11 Solkraft från rymden Knappt 40 mil ovan jord Christer Fuglesang har varit med och byggt ISS. Under två rymdfärder och fem rymdpromenader bidrog han till den väldiga konstruktionen. ISS visar att vi kan montera komplicerade anläggningar i rymden, en ovärderlig kunskap vid bygget av framtida solkraftverk där ute. Solpaneler är tillverkade av kisel Rymdstationen ISS är stor som en fotbollsplan. De väldiga solpaneler omvandlar solljuset till elektrisk energi till astronauterna ombord. I samband med den första energikrisen I takt med att världens energiproblem Japans rymdmyndighet Jaxa Farorna på jorden då? Vad gäller ekonomin Mälarenergi Nonstop 4/

12 Dags för byggstart av Sveriges största anläggning för avfallsförbränning. Snart sätts spaden i jorden för Mälarenergis Förnyelseprojekt. Den blir i särklass störst i Sverige, invester ingen omfattar bortåt tre miljarder kronor och invigningen beräknas till andra halvåret Efter en händelserik höst går Förnyelseprojektet nu in i en ny fas. Mälarenergis styrelse har gett klartecken att investera i den nya samförbränningspannan med turbin, rökgasrening och bränsleberedningsanläggning, och det stora arbetet med utvärderingar och jämförelser av anbud har gjorts. I och med att Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige godkänt investeringen kunde förhandlingarna slutföras för inköp av anläggningens panna, turbin och rökgasrening. I januari väntas besked från Mark- och Miljödomstolen om vilka gränsvärden som gäller för den nya anläggningen. Bakgrunden till det stora projektet är att kraftvärmeverket delvis är gammalt och be höver förnyas för att säkra regionens fjärrvärmeleveranser. Mälarenergis ägardirektiv anger också att priserna ska vara lägre än genomsnittet för fjärrvärme i Sverige. Även här spelar den flexibla bränslelösningen en viktig roll eftersom det är svårt att veta vilket bränsle som kommer att vara mest prisvärt i framtiden. Dessutom används idag en hel del bränsle i dessa anläggningar som Mälarenergi ur klimatsynpunkt vill ersätta med bättre alternativ. I nästa nummer av Nonstop kommer vi att kunna presentera ritningar över hela anläggningen och skisser över Förnyelseprojektets alla olika delar. Vill du veta mer? Gå in på och följ vad som händer. Här kan du också, dygnet runt, se hur Förnyelseprojektet växer fram via webbkamera. Det här händer under första halvåret 2012: Förberedande byggarbeten påbörjas med att tömma kolgården under vintern Markförberedelsearbetet som påbörjats under hösten fortsätter hela första halvåret 2012, bl a ska marken under den rivna cisternen iordningställas och ledningar dras om över cisternplan. I januari väntas besked från Mark- och Miljödomstolen om vilka gränsvärden som gäller för den nya anläggningen. Kontrakt för bränsleberedningsdelen skrivs i januari/februari. Bygglovsansökan lämnas in under första kvartalet. Vettiga webbar! Vill du läsa tester om olika produkter? Se vilka aktuella bidrag och stöd du kan söka? Få reda på vad du bör tänka på när du ska köpa LED-lampor? Går du i bilköpartankar och undrar hur bilen påverkar energianvändning och miljö? Är du intresserad av statistik eller kanske få senaste tipsen på hur du kan spara energi? På Energimyndighetens hemsida hittar du det mesta och den är fylld av bra och intressant information. Här finns också faktablad och broschyrer att ladda hem. Vill du lära dig mer om energifrågor på ett enkelt och överskådligt sätt? Ta en titt i Energiboken som ges ut av Kungliga Vetenskapsakademien. Här hittar du förklaringar på de vanligaste begreppen som används i branschen och i media. En kväll för kunderna på Västerås Teater. Den 17 november samlades över 300 av Mälarenergis glada kunder för en kväll på Västerås Teater. Salongen var fullsatt när pjäsen om det kämpande teatersällskapet spelades upp. Regissören och skådespelaren, Tomas Tjerneld, utgick från Molière när han tillsammans med sin ensemble skapade den komiska kostympjäsen om teatern som vägrar ge upp. En nutidshistoria klädd i 1600-talets prakt. Intresset för pjäsen var så stort att biljetterna tog slut dagen efter att de släpptes. Du som inte fick en biljett den här gången ska hålla ögonen öppna på Mina Sidor och i Nonstop framöver. Du kan se fram emot fler tillfällen under nästa år då fler biljetter till olika före ställningar kommer att erbjudas. Det är Mälarenergis nyårslöfte till er alla. 12 Mälarenergi Nonstop 4/2011

13 TV via stadsnätet mer och mer efterfrågat. TV via stadsnätet är ett modernt sätt att ta emot digital-tv. Bilden och ljudet blir skarpare och det finns ett stort kanalutbud från ett flertal tjänsteleverantörer att välja mellan. Du behöver varken en parabol eller antenn men som vid all digital TV behövs en box till varje TV. Här ger vi svar på de vanligaste frågorna. Gott nytt jack! TV över internet hur fungerar det? Det finns två sätt att se på TV. Via Playtjänster över din internetuppkoppling kan du titta på till exempel SVT Play, TV4 Play och Viaplay. Här beror kvaliteten på vilken internetuppkoppling du har. Det andra sättet är IPTV (Internet Protocol television) över fast infrastruktur. Använd ditt stadsnätuttag istället för koaxialkabel eller telefonkabel. Fiber är det mest kapacitetssäkra medium som finns. Med stadsnäts-tv behöver du inte ha ett internetabonnemang. Vilka fördelar är det med IPTV? I det öppna stadsnätet väljer du själv leverantör och är inte bunden till den TV-lösning din fastighetsägare valt. Bildkvalitén är förstklassig, du får ett större utbud av TV-kanaler och till gång till tjänster som att hyra film och spela spel direkt från TV-soffan m m. Det är lätt att installera. I IPTV-abonnemanget ingår en digitalbox som du kopplar in mellan din TV och ditt stadsnätssuttag. När du startar boxen och sätter på TV:n sker en ny kanalsökning automatiskt. Sedan är det bara att titta. Vad är homeplugs? Om du inte vill dra nya kablar till digitalboxarna kan du köpa homeplugs eller en brygga för trådlös TV-överföring. Med Homeplugs kopplar du dosor till eluttagen och använder elkablarna för att överföra data. Innan du installerar är det viktigt att ta reda på att homeplugs eller trådlös TV verkligen fungerar i ditt hem. Ofta får du köpa hem och prova. Lämna tillbaka om det inte fungerar. Vart ska jag vända mig för att få hjälp? Mer information finns på där ser du också vilka tjänsteleverantörer du kan kontakta för att ta reda på mer. I butiken Oryx på Friledningsgatan 2 i Västerås kan du se hur allt fungerar och köpa de produkter som behövs. Tänk på! Ett lågt startpris innebär ofta en längre avtalstid. Det behövs en digitalbox till varje TV. Kolla att din digitalbox passar med den tjänst du vill ha. Köp inte begagnade digitalboxar då de kan vara låsta. Tele2 erbjuder Triple Play i stadsnätet Tele2 är först ut att erbjuda en renodlad Triple Play-lösning i stadsnätet. Det vill säga internet, TV och telefoni till ett paketpris. Mälarenergi Stadsnät har sedan 2003 haft ett nära samarbete med Tele2. Nu blir Mälarenergi Stadsnät först ut i Sverige med att erbjuda Tele2:s nya tjänster. Med Triple Play kan närmare hushåll i Västerås, Hallstahammar och Eskilstuna nu få en enklare och mer samlad lösning för hushållets kommunikation. Läs mer på Tele2:s webbplats eller besök Tjänsteguiden på malarenergi.se/stadsnat för att se alla Triple Play-erbjudanden. Inspelningsbara digitalboxar är ibland ett tillval. Man kan inte koppla in digitalboxen bakom en brandvägg eller router. Lås inte in dig i långa avtal och kolla upp alla avgifter. En del är inte lätta att hitta såsom krypteringsavgift, faktureringsavgift m m. Surfa snabbare & billigare Byt till Stadsnät. Koppla in din dator i stadsnätsuttaget, starta en webbläsare och följ anvisningarna så är du igång på några minuter. Mälarenergi Nonstop 4/

14 Välj färg efter sinnesstämning. Med den innovativa LED-tekniken kan du skapa fascinerande effekter och välja färg efter stämning i ditt hem. Du kan belysa dina favorittavlor på många kreativa sätt. Växter och buskar kan lysa upp den nu så mörka trädgården. Och det bästa av allt är den långa livslängden och den låga energiförbrukningen som gör dem perfekta för användning under lång tid. Bilden är fotograferad i Philips demo-monter hos Ampere i Västerås. 14 Mälarenergi Nonstop 4/2011

15 LED ger oss nya möjligheter. I takt med utfasningen av de traditionella glödlamporna har LED-belysning vunnit allt mer mark. Lamporna är energisnåla, långlivade och tekniken har utvecklats snabbt. I dag erbjuder LED-belysningen helt nya möjligheter och användningsområden. TEXT: Per Anders Lenhov FOTO: Lasse Fredriksson Redan 2013 skärps kraven Den gamla glödlampan lutar sig mot en LED-lampa med den allra senaste tekniken. Inom LED-tekniken är nu Ny teknik skapar nya lösningar. Här en taklampa med belysningen inbyggd i skärmen. Mälarenergi Nonstop 4/

16 Om man gläntar på dörren till framtiden då? Men det kanske mest spännande Läs noga informationen på förpackningen. Där framgår bland annat ljusstyrka, färgtemperatur, beräknad livslängd och om den går att dimra. Där finns även en jämförelse mellan glödlampans ljusflöde som mäts i watt (w) och LED-lampans ljusflöde som mäts i Lumen (lm). Lampan ska även vara CE-märkt vilket innebär att lampan följer de europeiska kraven på hälsa, säkerhet, funktion och miljö. Den viktigaste frågan du ska ställa dig är vad du vill uppnå med din belysning. Ska det vara varm och murrig mysbelysning eller ska det vara ett bra arbetsljus? Ställ krav på lampan. Om beskrivningen på förpackningen inte stämmer överens med verkligheten - lämna tillbaka den till handlaren. Testa gärna lampan i butiken så Bra att veta om LED-lampan du får en uppfattning om den motsvarar dina önskemål och förväntningar. Färgtemperaturen mäts i Kelvin (K): Varmvitt (traditionellt glödtrådsljus) ligger i spannet mellan ca K medan det vitare arbetsljuset ligger mellan K. Ett stearinljus har som jämförelse en färgtemperatur på 2000 K och ett ljusflöde på 1 lm. Tänk på att LED-tekniken än så länge inte gillar värme. Det är således ingen bra idé att ha LED-belysning i bastun eller i torkrummet - då kortas livslängden avsevärt. God ventilation och öppen placering ökar LED-lampans livslängd. Mer information om LED och belysning finns på: och För bostadsrättsföreningar finns pengar att spara. Mälarenergi Energitjänster kan erbjuda ett flertal tjänster. Mer information på malarenergi.se/foretag/energitjanster 16 Mälarenergi Nonstop 4/2011

17 Just nu bjuder vi på uppläggningsavgiften, värde 195 kr. Mälarenergi först ut med nettodebitering vid mikroproduktion av el. Mälarenergi blir först i Sverige med s k nettodebitering vid mikroproduktion av el. Från och med årsskiftet kan kunder med egen elproduktion få lika mycket betalt för produktionen som det kostar att köpa den. 0lODUHQHUJLV YLVQLQJVDQOlJJQLQJ I U PLNURSURGXNWLRQ DY HO KDU QX WHVWDWV XQGHU HWW KDOYnU RFK HOSURGXNWLRQHQ PHG VROFHOOHU IXQJHUDGH P\FNHW EUD 1X WDU 0lODUHQHUJL QlVWD VWHJ RFK HUEMXGHU NXQGHU PHG HJHQ HOSURGXNWLRQ V N QHWWRGHELWHULQJ YLONHW LQQHElU DWW HQ SUR GXFHUDG N:K HUVlWWV PHG OLND P\FNHW VRP GHW NRVWDU DWW N SD GHQ ± 0lODUHQHUJL lu I UVW L ODQGHW PHG QHWWRDYUlNQLQJ PHQ GHW KlU NRPPHU DWW EOL YDUGDJ L IUDPWLGHQ L GH VPDUWD QlWHQ VlJHU -RQDV 3HUVVRQ FKHI I U QlWPDUNQDG Sn 0lODUHQHUJL (OQlW 9nU WHVWDQOlJJQLQJ I U PLNURSURGXNWLRQ KDU N UWV XQGHU HWW KDOYnU RFK HUIDUHQ KHWHUQD DY HOSURGXNWLRQHQ PHG VROFHOOHU lu P\FNHW SRVLWLYD 9LQGVQXUUDQ IXQJHUDGH GlU H PRW PLQGUH EUD GlU GHQ YDU SODFHUDG RFK VOXWVDWVHQ lu DWW HQ VnGDQ LQVWDOODWLRQ NUlYHU XWI UOLJDUH PlWQLQJDU RFK PHU HIWHUWDQNH I U DWW JH HWW JRWW UHVXOWDW 'X VRP YLOO YHWD PHU RP HUIDUHQKHWHUQD DY PLNURSURGXNWLRQ NDQ NRPPD RFK WLWWD QlU PDUH Sn GHPRDQOlJJQLQJHQ Sn 0lODUKXVHWV WDN WD NRQWDNW PHG.XQGFHQWHU RFK ERND LQ HWW EHV N 0lODUHQHUJL KMlOSHU JlUQD HQVNLOGD NRQVXPHQWHU PHG LQIRUPDWLRQ L IUnJDQ 9LNWLJW DWW WlQND Sn lu DWW DQVOXWQLQJ WLOO HOQlWHW NUlYHU EHK ULJ HOLQVWDOODW U VlNHUKHWVXWUXVWQLQJ RFK På Mälarhusets tak finns en demodqplodq RP DQVOXWQLQJHQ WLOO 0lODUHQHUJL anläggning där du som kund kan få ± 9L J U GHW HQNHOW I U NXQGHQ RFK GHW KlU goda råd och praktiska tips om EOLU HWW LQFLWDPHQW DWW E\JJD VPn DQOlJJQLQJDU mikroproduktion. PHQ IRUWIDUDQGH lu GHW LQWH HQNHOW DWW HNRQR Boka ett besök på malarenergi.se PLVNW UlNQD KHP HQ VROFHOOVDQOlJJQLQJ 9L WURU DWW GH VRP LQYHVWHUDU L HQ DQOlJJQLQJ LGDJ YlOMHU LQ PHU lq EDUD HNRQRPL GHW KDQGODU RFNVn RP DWW YDUD PHG RFK SnYHUND PLOM RPWDQNH HWF 'HW ILQQV UHGDQ LGDJ IXQJHUDQGH PLNURSUR GXNWLRQVDQOlJJQLQJDU Sn IOHUD KnOO L ODQGHW PHQ RIWD KDQGODU GHW RP DWW SURGXFHQWHQ DQYlQGHU GHW PHVWD I U HJHQ I UEUXNQLQJ (WW LQPDWDW HYHQWXHOOW YHUVNRWW EHWDODU VLJ LQWH KHOOHU Vn EUD RFK nwhuehwdoqlqjvwlghq lu OnQJ ± 0HG 0lODUHQHUJLV V\VWHP GUDU YL GLUHNW DY YHUVNRWWHW Sn QlVWD IDNWXUD RFK YDUMH N:K HUVlWWV PHG VDPPD EHORSS VRP NXQGHQ EHWDODU YLG LQN S GHW EOLU HQNHOW I U NXQGHQ I UNODUDU -RQDV 9L KRSSDV DWW YnU O VQLQJ VOnU LJHQRP L KHOD ODQGHW RFK DWW HOEUDQVFKHQ VDPW SROLWLNHU LQVHU DWW GHW KlU lu HQ EUD O VQLQJ I U IUDPWLGHQ VlJHU -RQDV DYVOXWQLQJVYLV Mer pengar över till helgernas festligheter. Om vårt Energikonto vore en tomtenisse, så skulle han jämna ut dina energikostnader över året. 6iV^aV] + Istället för att betala 4000 kr i januari och 1000 kr i juli, betalar du 2000 kr/månad hela året. Ansök om Energikonto före den 13 februari 2012 så bjuder vi på uppläggningsavgiften, värde 195 kr. Läs mer och ansök på malarenergi.se Mälarenergi Nonstop 4/

18 Kungsängsgatan i Västerås är förmodligen det mest utsatta området i hela systemet. Här grävs inga gropar, här byggs samhällen. TEXT: Per Anders Lenhov FOTO: Lasse Fredriksson Mälarenergi är inte bara två hål i väggen. Det är en väldigt massa hål i ordets rätta bemärkelse. Och de är - i vägen. Underhållsarbeten pågår just nu på flera håll i Västerås med omnejd och fler är att vänta de kommande åren. Det är nödvändigt om du som kund även i fortsättningen ska ha rent vatten i kranarna och att det är ljust, varmt och skönt när nu kylan och mörkret krupit inpå. Fler hål är med andra ord att vänta Och som om inte det räckte. 18 Mälarenergi Nonstop 4/2011

19 För att skydda rör- och ledningssystemen Vi hoppas verkligen att våra kunder har förståelse för de underhållsarbeten vi nu står inför. I takt med att antalet fel Under Kungsängsgatan finns i princip hela det underjordiska infrastrukturnätet representerat, matarledningar för fjärrvärme, dricksvatten-, dagvatten- och avloppssystem samt el- och fiberkablar. Mälarenergi Nonstop 4/

20 Trygg och varm i vinter! Teckna Serviceavtal till din fjärrvärmeanläggning. Nu finns samtliga priser för elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp på malarenergi.se För vatten och avlopp är prisökningen 2,5 procent. För en kund med en tomt på m 2 som förbrukar 150 m 3 /år blir ökningen cirka 130 kronor/år. Elnätsavgifterna ökar i genomsnitt med cirka 2,0 procent. För en lägenhetskund som förbrukar kwh/år innebär det ökning med cirka 70 kronor/år. För en villakund med en förbrukning på kwh/år blir ökningen cirka 25 kronor/år och för en villakund med en förbrukning på kwh/år blir ökningen cirka 100 kronor/år. För information rörande specifika typer av elnätsabonnemang hänvisas till malarenergi.se. Mälarenergis priser 2012 Nonstop har tidigare skrivit om ökningen av fjärrvärmepriset och samtliga värmekunder har fått ett informationsbrev. Naturligtvis finns även dessa priser på vår webbplats. Regeringen har också beslutat om energiskattenivåerna för Det innebär en höjning med 0,7 öre till 29 öre per kilowattimme för de flesta hushållskunder i Sverige. ERBJUDANDE värde från 375 kr Teckna före den 31/ så bjuder vi på de 3 första månadsavgifterna. Värde från 375 kr. Vatten i Kvicksund Under 2012 kommer en ledning att byggas från Eskilstunasidan av Kvicksund för att försörja Nyckelön med vatten. Mälarenergi bygger dessutom en lågreservoar från vilket vattnet kommer att pumpas ut i ledningsnätet. Befintliga brunnar stängs när arbetet är klart. Projektering för utbyggnad av vatten- och avlopp till etapp 1 pågår och anläggningsarbetet kommer att påbörjas under våren Etapp 1 sträcker sig från Sanda till Mellansundet, se bilden. Ett Serviceavtal tecknas på 3 år. Då ingår 1 servicebesök/år. Vid besöket gör vi en genomgång och kontroll av din fjärrvärmeanläggning. Utöver servicebesöket får du halva priset på arbetskostnaden vid ett akutbesök/år. Pris: 125 kr/mån Erbjudandet gäller även Serviceavtal Plus. Läs mer på malarenergi.se. Ring så hjälper vi dig med din beställning: Kundcenter: EL OCH EDER SÖKANDE SVAMP- STÄLLEN BOND- STÄLLE KRÄVER INTE KÖRKORT BÖCKER VAR SMÅ GRISAR MUNT- LIGA TILL DEN HÖRDE OLOF TRÄ- TÄLJA FIDEL CASTRO DEN ÄR SLUTAR STÄLLA SÄGS TILL 6 ETT VAPEN GÖR DET ALDRIG UPP MÄLAR- LODDA I KRIG MJUKT ENERGI VERKAR E N E R G I MED SIG C GYLLEN- SKALP GADDAR SKARVAT 4 F O G A T 13 ALKALI- DEN METALL BEBOS ROP ÖVERST 10 EN HÅRD MALÖRER L I T I U M KILLE HÄST FÅGEL MINUS- STYRS TALLRIKS- ÖNSKA HYENAN K TÄCKEN MED LINA S SES INTE UNDERLAG Ö STÄM- B E A S B E S I OST NINGEN 1 ANTI- GRANN- PINNE AV MON VECKA METALL DEN HAR 14 BLOMMA SORLAR ÖSTSTAT SÅDAN KANAL T I T L A R FINNS T O M T E N I S S E VERK- RIT- ÄR MAKAR STADS- VÄNSTER- T R E BORD O D E ARBETARE T PRASSLET A RAK G I F T A 9 SÅTING DONERA HYLLAR BOTTEN- HJÄLP- PLAN LÄGGS PÅ ORGA- KRAMP N H O VALL VIKA G E NISATION I M 5 MOPS Y N G L I N G A Ä T T E N SKRIKA R A S FAR SUND DOMESTI- FILSORT ARG C U T B E N F R I CERAD R A S P 3 LJUDLÄGE ÄR FILÉ K U B A N L STÖVEL- T O N S T Y R K A VATTEN HUNGRIG 7 ÄGDE MJÖLNER STEKA PÅ ÖVER- 2 PRÖVAR LÄPP KATAPULT F A R M PÅ T A M O R B Å G E N KYLER 8 ÅRARBETA BUSK- ÖMONARKI LÄTTAR ÄR LINJE- VATTEN PÅ T R A M P B I L R O N RADE 1002 U K LAGER TVÄTT- FÅR OTRO STÄLL INFALL IBLAND TREA 11 STRUT DÄGGA NEW B I D E E R K O N A M M A MEXICO N M S F Ö V E R S T E B I S A K E R ÄLV A L T J U T R I S K O M R Å D E N K I T A S P I R A N T T S V U L T E U T E R O S E N S T I M M A R O R A L A B R O N S P E N G A T E I S K R A F T F U L L T B O L A G SAMSON ! Vinnare i korsordet Nonstop nr 3-11 Dessa vann varsitt USB-minne: Hans Lunderius, Västerås Elsy Chamia, Västerås Anna-Greta Andersson, Västerås Mary Göransson, Västerås Esbjörn Larsson, Västerås Lillemor Larsson, Köping Aino Pettersson, Köping Sven Gerhardsson, Köping Irene Svensson, Köping Ulf Larsson, Västerås 20 Mälarenergi Nonstop 4/2011

21 Spara lite här och spara lite där och få pengar över till annat! Vinter, kyla, mörker och dyr energi, en trist kombination, kan tyckas. Men man kan tänka smart istället, det finns en hel del enkla saker du kan göra för att spara energi och därmed få billigare elräkningar. Bli energismart på webben! Stäng av allt med en fjärrströmbrytare För den morgonstressade familjen är en fjärrströmbrytare ett hett tips. De finns fjärrströmbrytare för mellan kronor. I den kan du enkelt koppla in de enheter som du vill släcka ner innan du går hemifrån med en fjärrkontroll vid ytterdörren. På så sätt slipper du springa runt och släcka lampor och stänga av maskiner och utrustning som står och drar energi i onödan hela dagen, eller natten. Skaffa Mina Sidor Ett bra sätt att få kontroll på sin energiförbrukning är att skaffa ett konto på Mina sidor. Det gör du helt utan kostnad på malarenergi.se. Här får du en tydlig översikt över vad du köper av Mälarenergi. Du kan jämföra din förbrukning med hjälp av diagram, se dina avtal och fakturor samt aktuella priser. På Mina Sidor hittar du också olika erbjudanden och då och då kan du vinna trevliga upplevelser och presentkort. Använd rätt lampor + timer I en genomsnittsvilla går det åt cirka kwh per år till belysningen. Ett sätt att spara pengar är att inte tända alla lampor och låta dem lysa i rum där du inte vistas. De vanliga glödlamporna bör förstås bytas ut till LED-lampor, lågenergilampor eller kompaktlysrör. Den här tiden lyser ljusslingor och adventsstakar i alla hus och hem. Att koppla en timer till belysningen är smart. Då kan belysningen tändas lagom till du vaknar på morgonen, släckas när du går till jobbet och lysa välkomnande igen när du kommer hem. Energimyndigheten har räknat på vad som händer när en miljon hushåll väljer energieffektiv belysning istället för glödlampor i fyra av sina juldekorationer. Sverige kan då spara 72 miljoner kilowattimmar, vilket är lika mycket el som används för att värma el uppvärmda villor. Välkommen in på Mälarenergis hemsida där finns Energismartguiden, ett kul sätt att hitta hushållets ömma energipunkter och hitta lösningar som sparar både pengar och miljö. Låna en energimätare Vad är det som kostar mest? Hur mycket energi drar dina hushållsapparater, datorer, hemmabion och boxar? Det kan du enkelt ta reda på med en energimätare. På Mälarenergi kan du låna en gratis. Den är enkel att använda och ansluts direkt i vägguttaget. Särskilt intressant kan det vara att mäta energi för - brukningen i äldre kylar och frysar vilka ofta är riktiga energi - slukare. Här kan man med nya energisnåla produkter spara mycket pengar. Boka en energimätare hos Kundcenter på Men boka i tid, det är många i kö. När det finns en ledig blir du kontaktad och kan hämta den hos Mälar energi på Sjöhagsvägen 3 i Västerås. Spara slantar med rätt TV TV-apparater är den första produktgruppen inom hemelektronik som fått obligatorisk energimärkning, titta särskilt på den när du ska köpa en ny. Hur energieffektiv en modell är visas på skalan A till G. En LCD- eller plasma-tv drar inte så mycket mer än en gammal tjock-tv, men ofta kostar man på sig en större tv när man ändå ska köpa en ny. En LED-TV är särskilt energieffektiv. Om du byter från 28 tums bildrör till 42 tums plasma tredubblas energianvändningen. Det kan innebära flera hundra kronors skillnad på elräkningen varje år. Väljer du en TV med inbyggd digital-box sparar du energi samtidigt som du slipper dubbla fjärrkontroller. En separat digitalbox kan nämligen dra lika mycket el som en mindre TV. Lura energitjuvarna Stand-by-funktionerna i ett hushåll kan kosta upp till en tusenlapp om året helt i onödan, speciellt om du har gamla apparater. Hemelektronik som TV, dator, dvd-spelare och digitalboxar fortsätter ofta att dra ström fast du stänger av dem med fjärrkontrollen eller avstängningsknappen. Bredbandsmodem, trådlösa telefoner, halogenlampor och mobiltelefonladdare har en transformator som förbrukar el även om lampan är släckt eller mobilen är bortkopplad från laddaren. Så stäng av allt med strömbrytaren och dra ur kontakterna när laddaren eller lampan inte används. En smart idé är att koppla apparaterna till ett gemensamt grenuttag då kan du stänga av alla på samma gång. Mälarenergi Nonstop 4/

Det är hos Pernilla vårt avloppsvatten hamnar.

Det är hos Pernilla vårt avloppsvatten hamnar. nonstop Mälarenergi nr 3-09 Det är hos Pernilla vårt avloppsvatten hamnar. malarenergi.se har blivit enklare, gladare och nyttigare. Egenproducerad el, en lysande affär? Västerås och Eskilstuna knyter

Läs mer

Vi önskar dig en grön och skön sommar! Nu finns en samlad bild av Mälarenergis ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete.

Vi önskar dig en grön och skön sommar! Nu finns en samlad bild av Mälarenergis ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 2 2015. Nu finns en samlad bild av Mälarenergis ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Släpp in lite sol i ditt elavtal. Vi önskar dig en grön och

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Ljusets hjälte efter stormen. »Nu kan du få elavtal med timvis mätning« Varför inte satsa på jobb i energibranschen?

Ljusets hjälte efter stormen. »Nu kan du få elavtal med timvis mätning« Varför inte satsa på jobb i energibranschen? helgmys Bubbel i egen badbalja skapar helgmys hemma hos familjen Sellfors. sidan 10 experiment»nu kan du få elavtal med timvis mätning«energi sparexperiment en framgång, säger Melina Frigyesi på E.ON.

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013 energismart Familjen Örtegren testar att leva i hållbart boende, där energikoll är i centrum. sidan 10 solenergi»energibranschen viktig för Sverige«Nordens största fasad av solceller ett av många projekt

Läs mer

tidning från ditt lokala elföretag Nummer 3-2009 årgång 63 EGEN EL Allt fler vill producera själva Elektrisk stämning på DN-galan

tidning från ditt lokala elföretag Nummer 3-2009 årgång 63 EGEN EL Allt fler vill producera själva Elektrisk stämning på DN-galan Tidningen:el tidning från ditt lokala elföretag Nummer 3-2009 årgång 63 EGEN EL Allt fler vill producera själva Elektrisk stämning på DN-galan hej då, nummer glödlampan! 3:2009 säkrare elnät SKIPPA STANDBY

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi]

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi] B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET I din butik januari 2011 effekt nr 4 2010 ett magasin på elektrikernas sida ett magasin på elektrikernas sida nr 4 2010 10 sätt att få offentliga

Läs mer

Varma bad i poolerna. »Satsa på energi, här kan du få jobb!« Varför inte satsa på en elcykel i sommar?

Varma bad i poolerna. »Satsa på energi, här kan du få jobb!« Varför inte satsa på en elcykel i sommar? ELPRYLAR Kylskåpet är vår mest populära elpryl i hemmet, enligt en undersökning. sidan 14 klimatsmart»satsa på energi, här kan du få jobb!«så grillar du på ett klimartsmart sätt. Plus andra smarta tips

Läs mer

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Utan Panna 7 hade betydligt mer olja gått åt till fjärrvärmen SID 3 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar.

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Kundtidning Nr 2 2006 Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Läs mer på sidan 2 Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Läs mer på sidan

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

LASER. 4 Bli elkraftsingenjör på distans. Strålskadorna ökar. Kraftvärmen ökar i Sverige. Olika områden ger olika elpris

LASER. 4 Bli elkraftsingenjör på distans. Strålskadorna ökar. Kraftvärmen ökar i Sverige. Olika områden ger olika elpris Tidningen:el tidning från Nummer 1-2011 årgång 65 10 Kraftvärmen ökar i Sverige ta hjälp i frågor om energi 8 Olika områden ger olika elpris 14 LASER Strålskadorna ökar Tunnelbanan levererar el i USA 4

Läs mer

Nya Kiruna. »Svenskar vill satsa mer på solkraft« Solsatsande bröder producerar egen el. Rekordprojekt när elen dras om

Nya Kiruna. »Svenskar vill satsa mer på solkraft« Solsatsande bröder producerar egen el. Rekordprojekt när elen dras om utbildning Eleverna på Åsbro kursgård lär sig om el under realistiska förhållanden. sidan 8 shopping»svenskar vill satsa mer på solkraft«drygt 25 000 besökare om dagen hjälper till att värma varuhuset

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

åkning El ger mer 11 Designade prylar för ditt hem Snökanoner ger flyt i backen Maximum security Elegant elradiator Elbilen som går med racerfart

åkning El ger mer 11 Designade prylar för ditt hem Snökanoner ger flyt i backen Maximum security Elegant elradiator Elbilen som går med racerfart Tidningen:el Nummer 3-2010 årgång 64 en tidning från 9 Maximum security ta hjälp i frågor om energi 17 Elegant elradiator El ger mer åkning 14 Elbilen som går med racerfart Snökanoner ger flyt i backen

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

dags för fjärrvärme! det lönar sig att konvertera Sista sidan De fornskandinaviska gudarna i centrum

dags för fjärrvärme! det lönar sig att konvertera Sista sidan De fornskandinaviska gudarna i centrum Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Vad gör lite regnstänk när det går att leka med såpbubblor, gå hinderbana, känna på slemmiga vinbergssnäckor... Sid 8 BORLÄNGE

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer