nr Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År!"

Transkript

1 nr Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År!

2 Innehållsförteckning sid Ledare: Hushållningssällskapet ställer upp! 3 Förgröning -nytt EU-stöd Gotland Grönt Centrum AB har startat 9 Projekt kring Ekologiska grönsaker 13 Svenska ärtor och bönor -odling på Gotland? 16 Nytt utseende på vår hemsida 19 Avbytarverksamheter fyller 40 år 21 Nyvalda ledamöter i Förvaltningsutskottet 27 Hushållningssällskapets 223:e årsmöte 28 Gotlandsjul har fyllt 30 år 30 Adress: Roma Lövsta 2, Romakloster Telefon: (växel): Telefax: Telefontid: Hemsida: E-post: Individuella e-postadresser: Plusgiro , Bankgiro Länsbygderåd Gotland / Hela Sverige skall leva Gotland Adress: c/o Hushållningssällskapet, Roma Lövsta 2, Romakloster Ordförande: Bengt Wickman tel e-post: Sekr/kansli: Riina Noodapera, tel E-post: Hushållningssällskapets russtam, Lojsta hed: Tillsynsman Ingvar Andersson, Autsarve, Lojsta, tel Hushållningssällskapets tidskrift: Ansvarig utgivare: Mats Pettersson Redaktionskommitté: Mats Pettersson, Peter Olofsson och Veronica Östling Annonser: Peter Olofsson, Mats Pettersson Omslagsbild: Rondellbock av halm visar vägen till Gotlandsjul Hushållningssällskapets 30:e julmarknad Foto: Marie Bodin 2 VD Mats Pettersson , Växtodllingsrådgivare Göran Qviberg , (sjukskriven) Birgitta Kallings , Bengt Viken , Hanna Ahlsten , Matkonsult Veronica Östling , Husdjursrådgivare Christina Mellberg , Företagsrådgivare Kenneth Eckard , Landsbygdsrådgivare och projektledare Riina Noodapera , Markkartering Bengt Viken , Redovisning/Avbytartjänst Peter Olofsson , Receptionist Inger Nielsen Hallfreda Försöksstation Försöksledare Bo Pettersson ,

3 Hushållningssällskapet ställer upp! Hushållningssällskapet och LRF ställer upp för att Sveriges lantbrukare ska få vettiga förutsättningar som företagare. Vi tar striden. Det borde fler göra, tex regeringen och olika myndigheter. Värna företagandet och våra arbetstillfällen. Det borde naturligtvis funnits en svensk livsmedelsstrategi för länge sedan. Konkurrenskraftsutredningen är ett bra initiativ. Hushållningssällskapet och LRF deltar i detta arbete. Förenklingsresan som Jordbruksverket och LRF genomför är också ett bra initiativ. Men när sker det verkliga förändringar i Sverige som höjer vår konkurrenskraft? Finns det några svenska djurbönder kvar då? Det har börjat hända saker som går i rätt riktning. Vi var många som tog striden i våras, bla med uppmaningar om bojkott av handelns egna varumärken, så att matens ursprung inte blir anonym och att konsumenterna får en rimlig chans att välja svenskproducerade livsmedel. Efter den senaste tidens larm om antibiotikaresistens orsakad av bla dansk grisproduktion har försäljningen av svenskt griskött, enligt ICA, ökat med 10 % i våra livsmedelsbutiker. Importen har samtidigt minskat med 10 %. Konkurrenskraftsutredningen måste leda till förbättringar som leder till ökad lönsamhet inom svensk lantbruksproduktion. Utredningsuppdraget har bestått av följande delar: Belysa konkurrenskraften i svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion Redovisa ett huvudscenario för en trolig utveckling av det svenska jordbruket och trädgårdsnäringens produktion fram till år 2030 Ta fram förslag till strategi och åtgärder för en livskraftig svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion Den 1 mars 2015 ska ett slutligt betänkande med åtgärdsförslag redovisas. Då måste vi alla vara med och påverka, så att de föreslagna förbättringarna för svenskt lantbruk, verkligen genomförs. Gotland Grönt Centrum AB har startat. Läs mer om de satsningar som nu görs på Lövsta i detta nummer av Hushållningssällskapets tidsskrift. Årets julmarknad på Wisby Strand blev även i år mycket lyckad, med ett 100-tal utställare och över besökare under tre dagar. Stort tack till alla funktionärer som gjorde detta möjligt. Jag önskar alla medlemmar och övriga läsare ett GOTT NYTT ÅR! Mats Pettersson 3

4 Vi finns nära dig! Återförsäljare nära dig: Fole Kvarn AB Visby Tel Svenska Foder AB Box Lidköping Vxl

5 Förgröning -nytt EU-stöd 2015 Det har väl inte undgått någon att vi nästa år får ett nytt gårdsstöd. Förgröningsstödet skall ses som en form av miljövillkor inom gårdsstödet och politiskt motiveras det med minskat kväveläckage, ökad biologisk mångfald och minskad växtsjukdomstryck. Om du bedriver certifierad ekologisk produktion anses du direktkvalifierad till stödet. Reformen är komplicerad och inte lätt att förstå i alla stycken. Hushållningssällskapet har aktivt påvisat för svenska myndigheter de många nackdelar detta regelverk medför för odlingen i Sverige och det lilla det tillför till de uppsatta miljömålen. Hushållningssällskapet har också påpekat den ohållbara situationen där regelverk inte finns färdiga inom rimlig tid före de skall implementeras. Krav på tre olika grödor Har du hektar åkermark ska du odla minst 2 grödor, har du mer än 30 ha åkermark eller mer ska du odla minst 3 grödor. Den enskilt största grödan får maximalt täcka 75 % av arealen och de två största grödorna tillsammans får täcka max 95 % av arealen. Vall (grödkod 49, 50, 51, 57, 58, 59) räknas som en gröda men i övrigt representerar varje grödkod en gröda som (höst)korn och (vår)korn har olika koder i SAM-ansökan och räknas då som två olika grödor. Förgröningstöd utan att ha minst 2 eller 3 grödor Vid mindre än 10 hektar åkermark eller om minst 75 procent av din åkermark är träda eller vall och resten av din åkermark är mindre än 30 hektar. Minst 5 % av din åkermark ska vara fokusarealer EFA-arealer Förgröningsstödet innebär även att minst 5 % av din åkermark ska vara sk fokusarealer om du har mer än 15 ha åker. Vallar äldre än 5 år ( ), betesmarker och permanenta grödor som ex. fruktodling ska räknas bort för att räkna ut 5 % fokusareal. Ta reda på hur stor andel av din åkermark som har legat i vall (i SAMinternet) sedan redan nu när du planerar inför kommande år. Till fokusarealer räknas med en omräkningsfaktor: Träda x 1,0 Salix x 0,3 Kvävefixerande grödorna ärter, åkerbönor, bönor (dock inte bruna bönor), sötlupin, kikärter, vicker, lucern och klöver, de kvävefixerande grödorna ska odlas i renbestånd. Grödorna får skördas tidigast den 1 augusti. x 0,7 Obrukad fältkant på åkermark, det vill säga en remsa utmed åkerkanten där du inte har någon produktion, x 9 per löpmeter. De får vara 1-20 meter breda, men vi räknar bara löpmeter multiplicerat med 9.0. Du vinner alltså ingen ekologisk fokusareal om du har bredare kanter än 1 meter. De obrukade fältkanterna ska vara bevuxna. Du får inte använda mineralgödselmedel eller växtskyddsmedel där. De får inte ligga 5

6 Vi är lantbrukarens bästa affärspartner På Swedbank är vi stolta över våra specialkunskaper om det gotländska lantbrukets särskilda förutsättningar. Med kontor i Slite, Visby och Hemse finns vi alltid nära dig. Mats, här i mitten, är din lokala mäklare på Fastighetsbyrån. Mats omger sig med medarbetare på Swedbank Gotland. Gör dina affärer med banken och Fastighetsbyrån i ryggen! Vi ger dig kunskap och trygghet hela vägen. Välkommen att kontakta någon av oss! /Juliana Falke, Anders Ahlin, Åsa Johansson, Kerstin Sjögren, Ann Rydell Tellström och Mats Hedqvist 6

7 där det finns ett åtagande för skyddszoner längs vattendrag, eftersom du inte kan få miljöersättningar på ekologiska fokusarealer. Vallinsådd i huvudgröda på våren eller försommaren i en huvudgröda x 0,3. Det får inte vara arealer som du får miljöersättningar för minskat kväveläckage för. Om du sår in vallen på våren eller försommaren räknas marken som ekologisk fokusareal samma år. Vallinsådd som du gör i en höstgröda räknas som ekologisk fokusareal året därpå. Du får bryta insådden tidigast den 1 november. Vallinsådd får endast ske i spannmål eller oljeväxter. Förgröningsstödet utan att ha fokusarealer Mindre än 15 ha åker. Om minst 75 procent av din åkermark är träda eller vall och resten av din åkermark är mindre än 30 hektar. Långliggande vallar kommer din mark bli uppmärkt i ett nytt system i SAM internet som antigen åkermark eller långliggande vall. Vall mellan år Om man har odlat vall med grödkoderna på åkermark mellan år kommer blocket att vara uppmärkt som långliggande vall i SAM internet Det betyder alltså att din mark har använts för vallodling minst 5 år i rad år i SAM internet. På nationell nivå finns ett krav på att andelen permanenta gräsmarker (betesmarker samt åkermark som odlats med vall i mer än 5 år) inte får sjunka mer än 5 % jämfört med en fastställd referensareal från år Du får odla upp åkermark som klassats som permanent gräsmark men skulle den nationella nivån sjunka för mycket kan det krävas av dig att du sår in marken igen. När det gäller fokusarealer på mark som är uppmärkt som långliggande vall bör man observera att man inte kan söka träda som fokusareal. Det går dock att bryta vallen och etablera en annan typ av fokusareal. Vall mellan år Om en man har odlat vall på åkermark mellan år kommer blocket att vara vanlig åkermark i SAM Internet Marken har då använts för vallodling 4 år i rad år I detta fall kommer marken att fortsätta att vara vanlig åkermark i blockdatabasen år 2015 oavsett om man väljer att fortsätta med vallodling på skiftet eller väljer att odla en annan gröda inklusive träda. Marken räknas med då den totala arealen åkermark beräknas för förgröningsstödet och det går bra att använda marken som ekologisk fokusareal inklusive träda. Om lantbrukaren fortsätter med vall på skiftet eller väljer att byta till träda kommer marken att klassas om till långliggande vall året därpå, alltså år 2016, det sjätte året. Stödrätter 2015 får du bara behålla så många stödrätter som du redovisar mark 7

8 för i din SAM-ansökan och som du får gårdstöd för. Försök att sälja de stödrätter du inte använder eller passa på att köp om du saknar. Just nu finns det olika värden på stödrätter men kommer stegvis att jämnas ut och år 2020 kommer alla stödrätter ha lika värde. EU-service 2015 SAM-internet kommer troligtvis öppna för 2015 års ansökan i mitten av mars och sista ansökningsdag blir troligtvis den 12 maj. Greppa näringen Kontakta din EU-rådgivare på Hushållningssällskapet om du har frågor kring hur förgröningsstödet påverkar dig. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning inom Greppa Näringen, bl.a. växtnäringsbalanser, kvävestrategier, bekämpningsstrategier, betesstrategier och klimatkoll. Greppa Näringen bidrar till att sänka dina kostnader och öka lönsamheten. are på Gotland är: Bengt Viken tel Birgitta Kallings tel Christina Mellberg tel Hanna Ahlsten tel Victor Olaisson tel Erik Siggelin tel Hushållningssällskapet har ny telefonväxel. Vi har samma telefonnummer som tidigare, bara tekniken är ny. För dig som söker oss innebär det att oavsett om du ringer på det fasta telefonnumret eller på mobiltelefonnumret kopplas du till rådgivarens mobil. Du kan även SMS:a till det fasta numret inom Sverige. Alla våra telefonnummer hittar du på sidan 2. 8

9 Gotland Grönt Centrum AB har startat Efter nästan två års diskussioner och förberedelser har vi nu i startat Gotland Grönt Centrum AB (svb). Skoljordbrukspersonal, vaktmästare, IT- och servicefunktioner samt personal inom restaurang- och konferensdelen, totalt 16 st, har redan den 1 januari gått över till bolaget. Lärarna på Lövsta (5 st inom karaktärsämnen) går över först i sommar, när nuvarande läsår tar slut. Naturbruksgymnasieeleverna kommer att vara knutna till Wisbygymnasiet. De ska fortfarande läsa sina kärnämnen som svenska, engelska och matematik inne i Visby. Om några år räknar vi med att ett ökat elevunderlag ska göra att all undervisning ska kunna ske på Lövsta. Med hjälp av olika satsningar och erbjudanden ska eleverna på Naturbruksprogrammet fördubblas från dagens ca 40 till 80 elever inom fem år. Inför kommande läsår kan vi erbjuda de gymnasieelever som börjar på Lövsta fler profiler att välja mellan. Liksom tidigare finns inriktningarna Lantbruk samt Djur. Det nya är att inriktningen Djur ska delas upp i profilerna Lantbruksdjur respektive Häst. Längre fram hoppas vi också kunna erbjuda t.ex. Djursjukvård som en ny profil. Andra nyheter för nya gymnasieelever är möjlighet till elevboende på skolan samt möjlighet att få körkortsutbildningen för B-körkort betald. Initialt kommer några av de bostadshus som finns på Lövsta att användas till elevboende. Därefter hoppas vi 9

10 kunna bygga om t.ex. Hushållningssällskapets nuvarande kontor till ett nytt elevhem. Målet är att detta också ska kunna nyttjas av elever på olika sommarkurser med koppling till t.ex. mat, djur eller landsbygd. En annan utbildning som startar snart är Grundkurs i jordbruk, G34. Det är en grundläggande lantbruksutbildning som läses på Lövsta och bedrivs på uppdrag av Komvux. Du söker vid Komvux och kursen börjar i mars och slutar till julen Kursen innehåller ett brett utbud av yrkeskurser inom växtodling, lantbruksmaskiner, lantbruksdjur, motorsåg och företagsekonomi. I kursen ingår också praktik som görs antingen på Lövsta gård eller på andra gårdar runtom på Gotland. Gotland Grönt Centrum AB (svb) är icke vinstutdelande och är samägt mellan det offentliga och näringen. Hushållningssällskapet Gotland är majoritetsägare med 55%, LRF äger 5% och Region Gotland 40% av aktierna. Bolagets affärsidé är att utbilda, utveckla, sälja tjänster och produkter samt erbjuda en attraktiv mötesplats för de gröna näringarna. Det övergripande målet är att Gotland Grönt Centrum ska bidra till Gotlands utveckling och en levande landsbygd. Gotland Grönt Centrum ska också att samla företag och organisationer i en klusterbildning för att åstadkomma olika samordningsfördelar. I april hoppas vi att Växa Sverige ska flytta in i fd Kultur- och Fritidshuset, efter en viss anpassning av lokalerna. Efter sommaren hoppas vi att även Mellanskog och LRF, ska flytta in. Sedan tidigare finns redan tex Hushållningssällskapet, Svenska Djurhälsovården, Vuxenskolan, Leader Gotland, Cillas Byggkonsult och LivsTek på Lövsta. Syftet med klusterbildningen kopplat till Gotland Grönt Centrum kan t.ex. beskrivas enligt följande: Vara ett nav mellan utbildning, forskning och företag inom Gotlands gröna näringar. Skapa en attraktiv mötesplats för nätverkande och förmedling av kontakter inom Gotlands gröna näringar för såväl befintliga som nya rådgivare. 10

11 Bidra till ökat utbud av helhets- rådgivning till kunderna Bidra till optimism, framtidstro och gynna rekryteringen till de gröna näringarna Ge aktörerna samordningsvinster och ökad lönsamhet Det är stor omfattning på det skoljordbruk som nu ska drivas av Gotland Grönt Centrum AB. Ägandet av fastigheten ligger kvar hos Region Gotland. Med sidoarrenden kommer bolaget att bruka 234 ha åker, 6 ha beten och 130 ha skog. Av åkermarken är 182 ha anslutet till KRAV och resten odlas konventionellt. Mjölkproduktionen omfattar ca 80 mjölkkor i KRAV med en avkastning på kg ECM. Grisproduktionen är konventionell och är ansluten till en suggring och det produceras årligen nästan smågrisar och slaktsvin. En mindre lammbesättning av Gotlandsfår finns också sedan några år tillbaka. Det är en mycket stimulerande utmaning för undertecknad att på halvtid (tjänstledig från Hushållningssällskapet på 50%) få vara VD för Gotland Grönt Centrum AB och medverka i nysatsningen på Lövsta. Det känns också bra att satsningen görs i stor politisk enighet. Mats Pettersson, VD Hushållningssällskapet och Gotland Grönt Centrum AB telefon: mobil: Odling av baljväxter Vill du lyckas bättre med din baljväxtodling? Funderar du på att odla en ny gröda? Det nya är det gamla! Ämnen för dagen är odlingsteknik, växtföljd, sorter, etablering, ogräshantering, växtskydd, skörd och marknad. Vi kommer även prata om gamla gotländska baljväxtsorter samt andra gamla sorter som kan bli det nya! Medverkar gör Per Modig rådgivare på Hushållningssällskapet Skåne. Per driver även gården Fagra slätt som odlar olika proteingrödor bl a svarta bönor, soldatbönor och linser. Matbönorna packas sedan och säljs. Lisa Germundsson, Partnerskap Alnarp och Georg Carlsson, Institutionen för biosystem och teknologi, SLU. Georg forskar och undervisar om odlingssystem, hållbarhet och baljväxternas potential. Stefan Haase, kulturhistoriker och odlare av gamla baljväxtsorter från bl a. Gotland, Sverige och Litauen. När: Måndagen den 9 februari Tid: (fika kl. 9,30) Plats: Stora konferenssalen, Lövsta Välkomna! Partnerskap Alnarp bjuder på lunch och fika. Anmäl dig på hemsidan: 11

12 God Jul & Gott Nytt År önskar Länsförsäkringar Gotland och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Tillsammans med samarbetspartnern ReAgro börjar Länsförsäkringar Gotland det nya året med att återigen erbjuda möjligheten att boka hämtning av skrot och farligt avfall. Läs mer på reagro.se/gotland Tel , 12

13 Projekt kring ekologiska grönsaker Under hösten 2014 har Hushållningssällskapet i samverkan med föreningen Gotlands Ekologiska Odlare drivit projekt med fokus på ekologiska grönsaker. Satsningen utgjordes av två delprojekt finansierade av Leader Gotland. Det första projektet hade fokus på samverkan mellan odlare samt potentiella nya odlare och branschföreträdare verksamma med handel/uppköp av ekologiska grönsaker. Det andra projektet hade fokus på rådgivning till ekologisk grönsaksodling samt kompetensutveckling för odlarna. Den 7 november genomfördes en branschdag på Lövsta där branschföreträdare medverkande. Syftet med dagen var att samordna inför odlingssäsongen Medverkande branschföreträdare var Widegrens Gård, Ryftes Gård, Stora Tollby Gård samt Svenska Odlarlaget från Helsingborg. Dagen besöktes av ett 35 tal personer inklusive grundkursen på Lövsta. Dagen förgicks av att en resa till Helsingborg gjordes i slutet av oktober där odlarmöte hos Svenska Odlarlaget bevistades för att jobba för utvecklingen av ekologiska grönsaker från Gotland. Odlarlagets försäljningsansvarig för ekologiska produkter närvarade sedan på branschdagen den 7 november. Under besöket i Skåne träffades även grönsaksrådgivare på HS i Kristianstad för att informera om hur de arbetar med grönsaksrådgivningen i Skåne. Torsdagen den 27 november arrangerades en rådgivardag om ekologisk grönsaksodling. Dagen riktade sig till intresserade konventionella odlare, intresserade nya odlare samt till redan befintliga ekologiska odlare. Dagen inleddes Marie Håkansson och Jörgen Thomsson, När i samspråk med säljare av grönsakspackningsmaskin på ELMIA. med att Hermann Leggedör, Agri- Kultur i Småland, föreläste med rubriken Ta steget till en ekologisk grönsaksodling. Hermann tog upp vad som man bör tänka på när man börjar odla ekologiska grönsaker samt maskinval och olika tekniska lösningar för odlingen. Dagen fortsatte med David Hansson från SLU Alnarp som föreläste under rubriken Ogräsbekämpning i ekologiska grönsaker, främst morötter. David redogjorde för sin forskning om olika strategier för ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling så som falska såbäddar och strategisk 13

14 14

15 bevattning. Han berättade även kort om sin nuvarande forskning om ogräsreglering via växtföljdsplanering. Dagen avslutades med att Anders Östlund, Källsprångs Gård utanför Örebro, berättade om sin odling och sitt företag. Anders är ekologisk grönsaksodlare som succesivt byggt upp ett samarbete med lokal grossist och levererar mycket till offentlig upphandling i sin region. Anders redogjorde för sina odlingsstrategier med fokus på kål- och morotsodling december arrangerades Elmia Odla i Jönköping. Elmia Odla inriktar sig på frilands- och potatisodling. I projektets regi arrangerades en bussresa med ett 20 tal deltagare. Resan startade med kvällsbåten till Oskarshamn den 9:e. Övernattning på hotell i Jönköping för att sedan spendera hela nästa dag på mässan. Sedan togs kvällsbåten hem från Oskarshamn. Utställare på mässan var allt inom frilandsodling så som maskiner och redskap, fröfirmor och förpackningsmaskiner och sorteringsverk. Gotland inte har någon etablerad rådgivning för grönsaksodling. Vare sig för ekologisk odling eller konventionell. Ett av projektens syfte har varit att kunna starta ett samarbete, med början i den ekologiska odlingen, för att under nästa år kunna bredare gå fram med en satsning på odlingsrådgivning till Gotlands grönsaksodlare. Arvid Mickelåker Projektledare Osäker på tvärvillkoren? I år är sista chansen att få rådgivning så passa på att boka nu! Jag kommer ut på besök och vi går igenom vad som gäller på din gård. Besöket tar ca 3 timmar inklusive en rundvandring på gården. Vi går igenom vilka åtgärder som måste göras du får ut det skriftligen efteråt. Jag har tystnadsplikt och anmäler inga avvikelser till någon annan! Extra! Är du EU-kund på Hushållningssällskapet är besöket kostnadsfritt! Andra lantbrukare betalar 30 % av kostnaden, resten finansieras av EU. Christina Mellberg Hushållningssällskapet telefon:

16 Svenska ärtor och bönor på tallriken -hemma och på krogen, ny framtidsgröda för Gotland? Bönor och ärter utgör bra växtproteiner som komplement till kött och fisk. Intresset för ärtor och bönor i maten behöver återuppväckas, allt är inte fläsk med bruna bönor eller ärtsoppa och med tanke på att det finns flera hundra olika baljväxter i världen som används som människoföda och varje böna eller ärta kan tillagas på många sätt borde man kunna hitta sorter som passar både hemma och på restaurang i olika rätter för att profilera sin region. Bönorna (även ärtorna och linser) är gamla kulturväxter, liksom spannmålen, och odlades i medelhavsområdet för ca 4000 år sedan. Alla har vi en relation till odling. Bara en eller två generationer bakåt i tiden odlade vår släkt den egna maten. Att odla bönor är att hålla kontakten bakåt i tiden. Får du frö från en arvesort var rädd om dem, spara frö till nästa sådd, låt berättelsen om sorten leva vidare om du ger bort frö. Så hålls minnet levande av den långa tradition av odling av ärter som vi har i landet. För 150 år sedan fanns det en uppsjö av lokala sorter som vi inte kan se idag. Lokala förhållanden och traditionen att behålla en del av det bästa utsädet gjorde att sortrikedomen den odlade mångfalden- var stor. Programmet för odlad mångfald (POM) som samordnas av centrum för biologisk mångfald CMB, har genom åren samlat in s.k. arvesorter för att 16

17 rädda dem åt eftervärlden. Bland dessa sorter finns även Gulbönan från Östergarn, som Märta från Lärbro berättat om: Gulbönan från Östergarn har odlats av fyra generationer på Gotland. Bönan kommer ursprungligen från mormor Julia som troligen fick med sig den från sitt föräldrahem på Östergarnslandet runt 1861, sedan odlades den av min mamma, först i Norrlanda, sedan i Lärbro och sen av mig. Gulbönan såddes när risken för frost var över. Den var lättodlad och gav en riklig skörd. Man skördade baljorna allteftersom och la dem luftigt att eftertorka. Sedan lades baljorna i vita mjölsäckar. Man trampade på säcken så att bönorna lossnade ur baljorna. Dessa bönor har en mildare smak än de bönor man kan köpa idag. Under alla år den specifika bönan odlats av släkten har den flyttat drygt 5 mil. Näringsinnehåll i baljväxter Proteinhalten i baljväxter: linser och sojabönor 24 % bruna bönor 19 % vita bönor 21 % gula ärter 22 % Som jämförelse ger potatis 2 %, fisk ca 18 % och biff ca 19 % protein. Bönor och ärter innehåller också mycket energi (kalorier=kcal): bruna bönor 347 kcal/100 g gula ärter 310 kcal/100 g Dessutom innehåller de fosfor, järn och stora mängder vitamin B1 och B2. Det går att leva på en kost som baseras på bönor om man tillför livsmedel som innehåller C-vitamin, t.ex. potatis eller vitkål, dessutom är det billigt och gott. Sommaren 2003 visades en utställning på konstmuseet i Visby om fröer och det gröna kulturarvet som baserades på den gotländske amatörbotanisten Bengt Larssons samlingar och utmärkelsen Guldärtan instiftades och utdelades av Lillemor Arvidsson postumt till Bengt Larsson. Guldärtan är en avgjutning av en gotländsk blåärt och har delats ut i många län i Sverige till kloka mångfaldsbevarare, som många gånger arbetar i det tysta. Vägen till att på nytt få ut dessa odlingsvärda sorter i odling är lång. Det tar tid att uppföröka sorterna i den mängd som behövs för att de ska säkras för framtiden. Lena Nygårds har lagt ner mycket arbete genom åren för att hitta dessa arvesorter som mycket väl skulle kunna återupptas i småskalig odling för husbehov och till restaurang för att ge den regionala maten ytterligare profil. Ett frölager av de insamlade sorterna finns i Alnarp i Skåne. Är man intresserad av vilka sorter som finns att tillgå från Gotland kan man söka i registret. De fröer som visat sig vara unika finns i Nordiska genbankens säkerhetslager på Svalbard Läs mer på Ett seminarium om odling av ärtor och bönor på Gotland äger rum på Lövsta den 9 februari 2015 med syfte att väcka intresse och initiera en odling på ön. Arbetet med att återinföra ärtor, bönor, ev linser i odling igen på Gotland för att användas till annat än djurfoder är välkommet. 17

18 EU-service 2015 Ett seminarium om odling av ärtor och bönor på Gotland äger rum på Lövsta den 9 februari 2015 med syfte att väcka intresse och initiera en odling på ön. Man måste dock räkna med att det kommer att behövas en hel del ideellt arbete för bevarande och uppförökning innan man kan uppnå lönsamhet i odlingen. Inför 2015-års SAM-ansökan finns liksom tidigare många frågor att ta ställning till. Hushållningssällskapet hjälper Dig med detta! En jämförelse med hur ett sådant återinförande kan gå till är att se på hur Gutekorn ekonomisk förening arbetat med att ta omhand sortmaterial av kulturspannmål funna på Gotland och sett till att dessa kommit i odling med lönsamhet för vissa av sorterna. www. gutekorn.se Av Hushållningssällskapets EU-rådgivare får Du den bästa hjälpen och vi lämnar en garanti på att inga misstag görs när vi optimerar Din SAM-ansökan. Ring och beställ rådgivning på tel Riina Noodapera Landsbygdsrådgivare Hushållningssällskapet telefon: mobil:

19 Nytt utseende på vår hemsida Nu blir det ännu lättare för dig som är medlem i och/eller kund hos Hushållningssällskapet att hålla dig uppdaterad om vad som är på gång. I slutet av november lanserade vi en ny hemsida. Hitta spännande evenemang, kurser och nyheter för landsbygdens näringar. Vi gör det lätt för dig att hitta rätt kompetens inom det område du behöver hjälp inom. Vad kan vi göra för dig? Alla Hushållningssällskapen har gått ihop och producerat en gemensam hemsida för alla våra tjänsteområden, nyheter och evenemang för att du som kund eller sökare av information skall hitta den så enkelt och snabbt som möjligt på en och samma plats. Du kan som tidigare även med fördel gå in på Hushållningssällskapet Gotlands lokala sidor för att hitta den information just Du söker och sådant som gäller Gotland i synnerhet. De lokala sidorna hittar du snabbast genom att endera klicka på menyn i överkanten Om oss och sedan i menyn som dyker upp i vänsterspalten välja Hushållningssällskapet Gotland. Du kan även direkt i webbläsarfönstret skriva in vår lokala adress: Vi fyller på de lokala sidorna succesivt så att du snart kan finna det du är van att hitta på vår hemsida och lite till. Besök vårt artikelarkiv, läs senaste numret av tidskriften, ta en sväng i vår receptbank, läs aktuell information mm. Den nya hemsidan är uppbyggd för att automatiskt anpassa sig efter den typ av webläsare du använder: oavsett om det är PC, platta eller mobil. Välkommen in och besök oss! 19

20 Gott Nytt År Ny omgång av grundkursen i jordbruk Den 2 mars startar en 34 veckor lång grundkurs i jordbruk för dig som är intresserad av lantbruk eller helt eller delvis är verksam inom jordbruket och vill lära dig mer. Utbildningen genomförs på Lövsta landsbygdscentrum. Ansök senast den 30 januari. Har du frågor om utbildningen? Kontakta gärna expeditionen på Lövsta, tel: eller Jörgen Olsson, tel: Läs mer om utbildningen och ansök på Komvux hemsida. Välkommen med din ansökan! önskar vi alla våra medlemmar och kunder Komvux Gotland Gesällgatan 7, Visby Hushållningssällskapet Gotland 20

21 Avbytarverksamheten på Gotland 40 år På initiativ av Hushållningssällskapet kom Gotland med i en försöksverksamhet som startade hösten 1974 och pågick till den 30 juni Huvudman var Lantbrukarnas Riksförbund som uppdrog åt Hushållningssällskapet att handha arbetsledning och administration. Efter statlig utredning och riksdagsbeslut om bidrag till verksamheten byggdes densamma successivt ut i landet från den 1 juli Svalt intresse i början Här på Gotland satte Hushållningssällskapet igång med att utröna intresset för avbytarverksamhet inom djurskötseln på Gotland, dra upp riktlinjer för ev. verksamhet samt planera utbildning av avbytare. Frågeformulär skickades till samtliga jordbrukare med mer än 2 ha åker eller 3025 st. 825 svar erhölls och av dessa anmälde 110 intresse för att utnyttja avbytarsystemet regelbundet, tex två gånger per månad. Av enkätundersökningen framgick vidare bl.a. att det ansågs för dyrt och att behovet av avbytare vid sjukdom, militärinkallelse och längre semesterledighet var större än för den regelbundet återkommande ledigheten. Första avbytarkursen Samtidigt undersöktes intresset för att arbeta som avbytare, vilket gav till resultat att 11 anmälde intresse för arbete på heltid, 16 på deltid och 35 var intresserade av att rycka in vid enstaka tillfällen. På basis av detta igångsattes en 5-veckors avbytarkurs på Lövsta lantbruksskola med 12 kursdeltagare. Start med 53 gårdar och fem avbytare Under det avbytarkursen pågick skulle abonnemangskontrakt tecknas samt indelning i avbytarkretsar göras. Av olika anledningar svalnade intresset och svårigheter uppstod att få in abonnemangskontrakten. Informationen intensifierades, vilket gav till resultat att när avbytarverksamheten kunde starta den 1 oktober 1974 hade 53 gårdar anslutit sig och tillsammans tecknat 73 avbytardagar per månad. Verksamheten blev organiserad i fem kretsar med vardera en avbytare. Positiv utveckling med toppnotering 1990 Verksamheten ökade undan för undan och 1983 var 226 gårdar anslutna med 6133 avbytardagar. Detta år var det organiserat i 40 kretsar med vardera en avbytare på hel-eller deltid. Därtill fanns 30 reservavbytare att tillgå för oplanerade situationer. Den positiva utvecklingen fortsatte. Kulmen nåddes 1990 med utförda avbytardagar. Vi hade 65 avbytarkretsar och med reservavbytare förfogade vi över ca 100 resurspersoner. I juli månad fanns hela 110 avbytare på avlöningslistan. 21

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i Författare Bunnvik C. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Ekologisk odling av grönsaker på friland. Kurspärm Jordbruksverket 2003

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Välkommen till Gotland - möjligheternas ö!

Välkommen till Gotland - möjligheternas ö! Välkommen till Gotland - möjligheternas ö! Information om landsbygdsutvecklingsresan till Gotland 8-12 Arrangör LRFs kommungrupp i Ljusdal och Länsstyrelsen Gävleborg Vi kommer att uppleva Gotland när

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Innehållsförteckning. Adress: Roma Lövsta 10, 622 54 Romakloster Telefon: (växel): 0498-20 22 40 Telefax: 0498-20 22 49 Telefontid: 08.30-16.

Innehållsförteckning. Adress: Roma Lövsta 10, 622 54 Romakloster Telefon: (växel): 0498-20 22 40 Telefax: 0498-20 22 49 Telefontid: 08.30-16. nr 3 2015 Innehållsförteckning sid Ledare: Gotlands framtid behöver ett livkraftigt lantbruk 3 Grönsaksodling på Buters gård i Eskelhem 5 Aktuell markkartering hösten 2015 11 Lantbrukarträff och sortfältsvandring

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Baljväxter till humankonsumtion - Sverige och Europa. AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala, Sverige

Baljväxter till humankonsumtion - Sverige och Europa. AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala, Sverige Baljväxter till humankonsumtion - Sverige och Europa AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala, Sverige Vilka baljväxter pratar vi om? Åkerböna/bondböna Trädgårdsböna

Läs mer

tema familjen och företaget

tema familjen och företaget 32 EMMISLÖV. Även Lantbrukarfamiljer spricker. För Johan Lindgren, mjölkbonde på Nymölla gård i norra Skåne, blev det ett hårt slag när hans före detta sambo tog deras son med sig och flyttade till Norrland.

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Förslag till ledamöter i Förvaltningsutskott för Jämtland läns Hushållningssällskap

Förslag till ledamöter i Förvaltningsutskott för Jämtland läns Hushållningssällskap Förslag till ledamöter i Förvaltningsutskott för Jämtland läns Hushållningssällskap Inledning Det är varje valberednings utmaning är att få en bra kombination av kompetens, erfarenhet och drivkraft som

Läs mer

Biologiskt kulturarv på kykogården

Biologiskt kulturarv på kykogården Biologiskt kulturarv på kykogården Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra med? Eva Jansson Visby 20120904 Ett nationellt program för att långsiktigt bevara och hållbart nyttja kulturväxterna

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Årsredovisning för Hushållningssällskapet Gotland

Årsredovisning för Hushållningssällskapet Gotland Årsredovisning för Hushållningssällskapet Gotland 2013 1 Hushållningssällskapets ordförande 2013/2014 Cecilia Schelin Seidegård Residenset, Strandgatan 1 621 57 Visby tel: 010-223 92 10 e-post: cecilia.schelin.seidegard@lansstyrelsen.se

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

Årsstämma Sveriges Grisföretagare

Årsstämma Sveriges Grisföretagare Årsstämma Sveriges Grisföretagare Karlstad 16-17 juni 2009 Arrangör: Värmlands Grisföretagare Program, anmälan etc i denna pdf samt i Stämmotidningen (bilaga till Svensk Gris med knorr nr 5-2009) 9 Välkommen!

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Syfte- att bidra till miljömålen

Syfte- att bidra till miljömålen Greppa Näringen -ett redskap för åtgärder Stina Olofsson, Jordbruksverket Kristianstad 2010-12-02 Syfte- att bidra till miljömålen Begränsad klimatpåverkan Ingen övergödning Giftfri miljö Foto: Stina Olofsson

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Årsredovisning för Gotlands läns Hushållningssällskap

Årsredovisning för Gotlands läns Hushållningssällskap Årsredovisning för Gotlands läns Hushållningssällskap 2007 1 Förvaltningsutskott 2007/2008 Marianne Samuelsson, ordförande Residenset, Strandgatan 1 621 57 Visby tel: 0498-29 21 00 e-post: marianne.samuelsson@i.lst.se

Läs mer

Den gröna Framtidsdagen

Den gröna Framtidsdagen Den gröna Framtidsdagen Den gröna Framtidsdagen Den gröna framtidssatsningen vänder sig till företag och personer som bor och verkar på landsbygden och har intresse av att starta och utveckla verksamhet.

Läs mer

Samodlingseffekter - tre växtföljdsomlopp med samodling av trindsäd och havre

Samodlingseffekter - tre växtföljdsomlopp med samodling av trindsäd och havre Samodlingseffekter - tre växtföljdsomlopp med samodling av trindsäd och havre Thorsten Rahbek Pedersen Jordbruksverket 040-41 52 82 thorsten.pedersen@sjv.se Seminarium på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Omläggning till Ekologisk växtodling Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Marknaden ekospannmål 2007 uppdelning av 150 000 ton 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Livsmedel Export

Läs mer

Odlingssystemforskning för framtiden

Odlingssystemforskning för framtiden Välkommen till Odlingssystemforskning för framtiden Partnerskap Alnarp ett möte mellan akademi och näringsliv 1 Henrik Stridh, adviser: Five years ago, scientists in Alnarp were involved with what they

Läs mer

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun.

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. Ansvarig utgivare: Stig Kerttu TillväxtNytt nr 17 Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. KarriärExpo 2015 Torsdag 29 januari anordnades KarriärExpo för tredje

Läs mer

Vad kan SLU göra? Utdrag ur Jordbruksboken - En studie- och debattbok om jordbruk och miljö. Redaktörer Hesselman, Klas & Rönnelid, Johan

Vad kan SLU göra? Utdrag ur Jordbruksboken - En studie- och debattbok om jordbruk och miljö. Redaktörer Hesselman, Klas & Rönnelid, Johan Vad kan SLU göra? Sammanfatta - syntetisera - befintlig kunskap Kommunicera dvs. det vi gör idag Ny kunskap behövs också.. Biologiskt fokuserar på aminosyror Kvaliten på produkterna? Ekonomiskt- marginalutbytet

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Förnybar energi och självförsörjning på gården Erik Steen Jensen teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Innehåll Bakgrund Ekologisk jordbruk, uthållighet och funktionell integritet Möjligheter och tilltag

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 3/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 16.30 18.00 Plats Närvarande Övriga Dömle Herrgård, Deje Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Partnerskap Alnarp. möteplatsen mellan akademi och näringsliv

Partnerskap Alnarp. möteplatsen mellan akademi och näringsliv Partnerskap Alnarp möteplatsen mellan akademi och näringsliv Bengt Persson, Lantbrukare och LRF:: Framtiden ligger i kunskap ny kunskap eller bättre utnyttjande av existerande kunskap Henrik Stridh, rådgivare:

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Greppa Näringen Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Karlskrona 22 april Vad är Greppa Näringen? Resultat för Blekinge Skyddszoner och fosforläckage Material från Greppa Näringen Allmänt Rådgivningsprojekt

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 4 (20 24 JANUARI 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 4 (20 24 JANUARI 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 4 (20 24 JANUARI 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel SYV Informerar Skolledningen informerar

Läs mer

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009!

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! 14, 15, 16 maj 2009 Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! Företagare i branschen har försäljning av garn, vävstolar, vävredskap m m i Holma-Helsinglands fabrikslokaler i Sörforsa. Textila utställningar,

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan är nyckeln till framgång Samverkan är nyckeln till framgång Sten Moberg, Svalöf Weibull Oljeväxterna har inte endast Jan Elmeklo, Karlshamns AB betydelse för att förse svenska konsumenter med svensk rapsolja och rapsmjöl. Det

Läs mer

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen Affischen Utskickat och utdelat i Skivarp och Abbekås Vår kära mölla Landmärke och symbol för Skivarp Vardag i Skivarp 2009 Foto Jonas Dahlgren Branden 27/10 2010 Foto Jonas Dahlgren Agenda 1. Mötets öppnande.

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

Dagordning 2015-04-29

Dagordning 2015-04-29 Dagordning 2015-04-29 Bakgrund till projektet Presentation av resultaten: energieffektivisering potentialen energinyckeltal utbildning och kalibrering av energikartläggare På gång inom Greppa Näringen

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Bollerup. mer än en vanlig skola. Bollerup är annorlunda! Sveriges kanske vackraste gymnasieskola! Här har vi utbildat människor i över hundra år!

Bollerup. mer än en vanlig skola. Bollerup är annorlunda! Sveriges kanske vackraste gymnasieskola! Här har vi utbildat människor i över hundra år! Bollerup mer än en vanlig skola Bollerup är annorlunda! Sveriges kanske vackraste gymnasieskola! Här har vi utbildat människor i över hundra år! Bollerup satsar på Trygghet, Trivsel och Kvalitet. Välkomna

Läs mer

B e r ä t t e l s e ö v e r Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings verksamhet 2012-01-01 12-31.

B e r ä t t e l s e ö v e r Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings verksamhet 2012-01-01 12-31. B e r ä t t e l s e ö v e r Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings verksamhet 2012-01-01 12-31. 1 Aktiviteter under året. 2 Ordinarie Årsmöte Den 21 maj höll föreningen ordinarie föreningsstämma på Skogsstyrelsens

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför

Läs mer

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat?

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat? Hur påverkas lantbruket av ett förändrat klimat? Hur påverkas ditt företag av ett förändrat klimat? Syfte:Rusta svenska lantbrukare med kunskap, så att de kan anpassa sina företag till ett förändrat klimat

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

STRUKTURKALKNING med LOVA-stöd i Dalberså-Holmsåns avrinningsområde

STRUKTURKALKNING med LOVA-stöd i Dalberså-Holmsåns avrinningsområde STRUKTURKALKNING med LOVA-stöd i Dalberså-Holmsåns avrinningsområde BÄCKENS GÅRD BÄCKENS GÅRD Vad gör vi på Bäckens Gård för att förhindra packningsskador? Strävar efter så lätta traktorer som möjligt

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Småskalig ekologisk odling oktober 2014 - september 2015

Småskalig ekologisk odling oktober 2014 - september 2015 Småskalig ekologisk odling oktober 2014 - september 2015 Kursinnehåll och preliminär planering www.farnebo.se Vem ska läsa kursen? Kursen vänder sig till dem som vill lära sig mer om ekologisk grönsaksodling

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34. Vecka 34 201208 25/26. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34. Vecka 34 201208 25/26. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34 Vecka 34 201208 25/26 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

en berättelse om en guldskatt 10 kr

en berättelse om en guldskatt 10 kr en berättelse om en guldskatt 10 kr Bild framsidan. På bilden färgrika kultursorter av spannmål funna vid Kaupungs i Ardre under uppförökning av Gutekorn ekonomisk förening. Från vänster höstsådda spannmål,

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Välkomsterbjudande! Under 36 Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet och vill påverka? Då är LRF Ungdomen ditt forum LRF UNGDOMEN 2015 1 Om LRF Ungdomen Hej ungdom! Vår framtid ligger

Läs mer