nr Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År!"

Transkript

1 nr Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År!

2 Innehållsförteckning sid Ledare: Hushållningssällskapet ställer upp! 3 Förgröning -nytt EU-stöd Gotland Grönt Centrum AB har startat 9 Projekt kring Ekologiska grönsaker 13 Svenska ärtor och bönor -odling på Gotland? 16 Nytt utseende på vår hemsida 19 Avbytarverksamheter fyller 40 år 21 Nyvalda ledamöter i Förvaltningsutskottet 27 Hushållningssällskapets 223:e årsmöte 28 Gotlandsjul har fyllt 30 år 30 Adress: Roma Lövsta 2, Romakloster Telefon: (växel): Telefax: Telefontid: Hemsida: E-post: Individuella e-postadresser: Plusgiro , Bankgiro Länsbygderåd Gotland / Hela Sverige skall leva Gotland Adress: c/o Hushållningssällskapet, Roma Lövsta 2, Romakloster Ordförande: Bengt Wickman tel e-post: Sekr/kansli: Riina Noodapera, tel E-post: Hushållningssällskapets russtam, Lojsta hed: Tillsynsman Ingvar Andersson, Autsarve, Lojsta, tel Hushållningssällskapets tidskrift: Ansvarig utgivare: Mats Pettersson Redaktionskommitté: Mats Pettersson, Peter Olofsson och Veronica Östling Annonser: Peter Olofsson, Mats Pettersson Omslagsbild: Rondellbock av halm visar vägen till Gotlandsjul Hushållningssällskapets 30:e julmarknad Foto: Marie Bodin 2 VD Mats Pettersson , Växtodllingsrådgivare Göran Qviberg , (sjukskriven) Birgitta Kallings , Bengt Viken , Hanna Ahlsten , Matkonsult Veronica Östling , Husdjursrådgivare Christina Mellberg , Företagsrådgivare Kenneth Eckard , Landsbygdsrådgivare och projektledare Riina Noodapera , Markkartering Bengt Viken , Redovisning/Avbytartjänst Peter Olofsson , Receptionist Inger Nielsen Hallfreda Försöksstation Försöksledare Bo Pettersson ,

3 Hushållningssällskapet ställer upp! Hushållningssällskapet och LRF ställer upp för att Sveriges lantbrukare ska få vettiga förutsättningar som företagare. Vi tar striden. Det borde fler göra, tex regeringen och olika myndigheter. Värna företagandet och våra arbetstillfällen. Det borde naturligtvis funnits en svensk livsmedelsstrategi för länge sedan. Konkurrenskraftsutredningen är ett bra initiativ. Hushållningssällskapet och LRF deltar i detta arbete. Förenklingsresan som Jordbruksverket och LRF genomför är också ett bra initiativ. Men när sker det verkliga förändringar i Sverige som höjer vår konkurrenskraft? Finns det några svenska djurbönder kvar då? Det har börjat hända saker som går i rätt riktning. Vi var många som tog striden i våras, bla med uppmaningar om bojkott av handelns egna varumärken, så att matens ursprung inte blir anonym och att konsumenterna får en rimlig chans att välja svenskproducerade livsmedel. Efter den senaste tidens larm om antibiotikaresistens orsakad av bla dansk grisproduktion har försäljningen av svenskt griskött, enligt ICA, ökat med 10 % i våra livsmedelsbutiker. Importen har samtidigt minskat med 10 %. Konkurrenskraftsutredningen måste leda till förbättringar som leder till ökad lönsamhet inom svensk lantbruksproduktion. Utredningsuppdraget har bestått av följande delar: Belysa konkurrenskraften i svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion Redovisa ett huvudscenario för en trolig utveckling av det svenska jordbruket och trädgårdsnäringens produktion fram till år 2030 Ta fram förslag till strategi och åtgärder för en livskraftig svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion Den 1 mars 2015 ska ett slutligt betänkande med åtgärdsförslag redovisas. Då måste vi alla vara med och påverka, så att de föreslagna förbättringarna för svenskt lantbruk, verkligen genomförs. Gotland Grönt Centrum AB har startat. Läs mer om de satsningar som nu görs på Lövsta i detta nummer av Hushållningssällskapets tidsskrift. Årets julmarknad på Wisby Strand blev även i år mycket lyckad, med ett 100-tal utställare och över besökare under tre dagar. Stort tack till alla funktionärer som gjorde detta möjligt. Jag önskar alla medlemmar och övriga läsare ett GOTT NYTT ÅR! Mats Pettersson 3

4 Vi finns nära dig! Återförsäljare nära dig: Fole Kvarn AB Visby Tel Svenska Foder AB Box Lidköping Vxl

5 Förgröning -nytt EU-stöd 2015 Det har väl inte undgått någon att vi nästa år får ett nytt gårdsstöd. Förgröningsstödet skall ses som en form av miljövillkor inom gårdsstödet och politiskt motiveras det med minskat kväveläckage, ökad biologisk mångfald och minskad växtsjukdomstryck. Om du bedriver certifierad ekologisk produktion anses du direktkvalifierad till stödet. Reformen är komplicerad och inte lätt att förstå i alla stycken. Hushållningssällskapet har aktivt påvisat för svenska myndigheter de många nackdelar detta regelverk medför för odlingen i Sverige och det lilla det tillför till de uppsatta miljömålen. Hushållningssällskapet har också påpekat den ohållbara situationen där regelverk inte finns färdiga inom rimlig tid före de skall implementeras. Krav på tre olika grödor Har du hektar åkermark ska du odla minst 2 grödor, har du mer än 30 ha åkermark eller mer ska du odla minst 3 grödor. Den enskilt största grödan får maximalt täcka 75 % av arealen och de två största grödorna tillsammans får täcka max 95 % av arealen. Vall (grödkod 49, 50, 51, 57, 58, 59) räknas som en gröda men i övrigt representerar varje grödkod en gröda som (höst)korn och (vår)korn har olika koder i SAM-ansökan och räknas då som två olika grödor. Förgröningstöd utan att ha minst 2 eller 3 grödor Vid mindre än 10 hektar åkermark eller om minst 75 procent av din åkermark är träda eller vall och resten av din åkermark är mindre än 30 hektar. Minst 5 % av din åkermark ska vara fokusarealer EFA-arealer Förgröningsstödet innebär även att minst 5 % av din åkermark ska vara sk fokusarealer om du har mer än 15 ha åker. Vallar äldre än 5 år ( ), betesmarker och permanenta grödor som ex. fruktodling ska räknas bort för att räkna ut 5 % fokusareal. Ta reda på hur stor andel av din åkermark som har legat i vall (i SAMinternet) sedan redan nu när du planerar inför kommande år. Till fokusarealer räknas med en omräkningsfaktor: Träda x 1,0 Salix x 0,3 Kvävefixerande grödorna ärter, åkerbönor, bönor (dock inte bruna bönor), sötlupin, kikärter, vicker, lucern och klöver, de kvävefixerande grödorna ska odlas i renbestånd. Grödorna får skördas tidigast den 1 augusti. x 0,7 Obrukad fältkant på åkermark, det vill säga en remsa utmed åkerkanten där du inte har någon produktion, x 9 per löpmeter. De får vara 1-20 meter breda, men vi räknar bara löpmeter multiplicerat med 9.0. Du vinner alltså ingen ekologisk fokusareal om du har bredare kanter än 1 meter. De obrukade fältkanterna ska vara bevuxna. Du får inte använda mineralgödselmedel eller växtskyddsmedel där. De får inte ligga 5

6 Vi är lantbrukarens bästa affärspartner På Swedbank är vi stolta över våra specialkunskaper om det gotländska lantbrukets särskilda förutsättningar. Med kontor i Slite, Visby och Hemse finns vi alltid nära dig. Mats, här i mitten, är din lokala mäklare på Fastighetsbyrån. Mats omger sig med medarbetare på Swedbank Gotland. Gör dina affärer med banken och Fastighetsbyrån i ryggen! Vi ger dig kunskap och trygghet hela vägen. Välkommen att kontakta någon av oss! /Juliana Falke, Anders Ahlin, Åsa Johansson, Kerstin Sjögren, Ann Rydell Tellström och Mats Hedqvist 6

7 där det finns ett åtagande för skyddszoner längs vattendrag, eftersom du inte kan få miljöersättningar på ekologiska fokusarealer. Vallinsådd i huvudgröda på våren eller försommaren i en huvudgröda x 0,3. Det får inte vara arealer som du får miljöersättningar för minskat kväveläckage för. Om du sår in vallen på våren eller försommaren räknas marken som ekologisk fokusareal samma år. Vallinsådd som du gör i en höstgröda räknas som ekologisk fokusareal året därpå. Du får bryta insådden tidigast den 1 november. Vallinsådd får endast ske i spannmål eller oljeväxter. Förgröningsstödet utan att ha fokusarealer Mindre än 15 ha åker. Om minst 75 procent av din åkermark är träda eller vall och resten av din åkermark är mindre än 30 hektar. Långliggande vallar kommer din mark bli uppmärkt i ett nytt system i SAM internet som antigen åkermark eller långliggande vall. Vall mellan år Om man har odlat vall med grödkoderna på åkermark mellan år kommer blocket att vara uppmärkt som långliggande vall i SAM internet Det betyder alltså att din mark har använts för vallodling minst 5 år i rad år i SAM internet. På nationell nivå finns ett krav på att andelen permanenta gräsmarker (betesmarker samt åkermark som odlats med vall i mer än 5 år) inte får sjunka mer än 5 % jämfört med en fastställd referensareal från år Du får odla upp åkermark som klassats som permanent gräsmark men skulle den nationella nivån sjunka för mycket kan det krävas av dig att du sår in marken igen. När det gäller fokusarealer på mark som är uppmärkt som långliggande vall bör man observera att man inte kan söka träda som fokusareal. Det går dock att bryta vallen och etablera en annan typ av fokusareal. Vall mellan år Om en man har odlat vall på åkermark mellan år kommer blocket att vara vanlig åkermark i SAM Internet Marken har då använts för vallodling 4 år i rad år I detta fall kommer marken att fortsätta att vara vanlig åkermark i blockdatabasen år 2015 oavsett om man väljer att fortsätta med vallodling på skiftet eller väljer att odla en annan gröda inklusive träda. Marken räknas med då den totala arealen åkermark beräknas för förgröningsstödet och det går bra att använda marken som ekologisk fokusareal inklusive träda. Om lantbrukaren fortsätter med vall på skiftet eller väljer att byta till träda kommer marken att klassas om till långliggande vall året därpå, alltså år 2016, det sjätte året. Stödrätter 2015 får du bara behålla så många stödrätter som du redovisar mark 7

8 för i din SAM-ansökan och som du får gårdstöd för. Försök att sälja de stödrätter du inte använder eller passa på att köp om du saknar. Just nu finns det olika värden på stödrätter men kommer stegvis att jämnas ut och år 2020 kommer alla stödrätter ha lika värde. EU-service 2015 SAM-internet kommer troligtvis öppna för 2015 års ansökan i mitten av mars och sista ansökningsdag blir troligtvis den 12 maj. Greppa näringen Kontakta din EU-rådgivare på Hushållningssällskapet om du har frågor kring hur förgröningsstödet påverkar dig. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning inom Greppa Näringen, bl.a. växtnäringsbalanser, kvävestrategier, bekämpningsstrategier, betesstrategier och klimatkoll. Greppa Näringen bidrar till att sänka dina kostnader och öka lönsamheten. are på Gotland är: Bengt Viken tel Birgitta Kallings tel Christina Mellberg tel Hanna Ahlsten tel Victor Olaisson tel Erik Siggelin tel Hushållningssällskapet har ny telefonväxel. Vi har samma telefonnummer som tidigare, bara tekniken är ny. För dig som söker oss innebär det att oavsett om du ringer på det fasta telefonnumret eller på mobiltelefonnumret kopplas du till rådgivarens mobil. Du kan även SMS:a till det fasta numret inom Sverige. Alla våra telefonnummer hittar du på sidan 2. 8

9 Gotland Grönt Centrum AB har startat Efter nästan två års diskussioner och förberedelser har vi nu i startat Gotland Grönt Centrum AB (svb). Skoljordbrukspersonal, vaktmästare, IT- och servicefunktioner samt personal inom restaurang- och konferensdelen, totalt 16 st, har redan den 1 januari gått över till bolaget. Lärarna på Lövsta (5 st inom karaktärsämnen) går över först i sommar, när nuvarande läsår tar slut. Naturbruksgymnasieeleverna kommer att vara knutna till Wisbygymnasiet. De ska fortfarande läsa sina kärnämnen som svenska, engelska och matematik inne i Visby. Om några år räknar vi med att ett ökat elevunderlag ska göra att all undervisning ska kunna ske på Lövsta. Med hjälp av olika satsningar och erbjudanden ska eleverna på Naturbruksprogrammet fördubblas från dagens ca 40 till 80 elever inom fem år. Inför kommande läsår kan vi erbjuda de gymnasieelever som börjar på Lövsta fler profiler att välja mellan. Liksom tidigare finns inriktningarna Lantbruk samt Djur. Det nya är att inriktningen Djur ska delas upp i profilerna Lantbruksdjur respektive Häst. Längre fram hoppas vi också kunna erbjuda t.ex. Djursjukvård som en ny profil. Andra nyheter för nya gymnasieelever är möjlighet till elevboende på skolan samt möjlighet att få körkortsutbildningen för B-körkort betald. Initialt kommer några av de bostadshus som finns på Lövsta att användas till elevboende. Därefter hoppas vi 9

10 kunna bygga om t.ex. Hushållningssällskapets nuvarande kontor till ett nytt elevhem. Målet är att detta också ska kunna nyttjas av elever på olika sommarkurser med koppling till t.ex. mat, djur eller landsbygd. En annan utbildning som startar snart är Grundkurs i jordbruk, G34. Det är en grundläggande lantbruksutbildning som läses på Lövsta och bedrivs på uppdrag av Komvux. Du söker vid Komvux och kursen börjar i mars och slutar till julen Kursen innehåller ett brett utbud av yrkeskurser inom växtodling, lantbruksmaskiner, lantbruksdjur, motorsåg och företagsekonomi. I kursen ingår också praktik som görs antingen på Lövsta gård eller på andra gårdar runtom på Gotland. Gotland Grönt Centrum AB (svb) är icke vinstutdelande och är samägt mellan det offentliga och näringen. Hushållningssällskapet Gotland är majoritetsägare med 55%, LRF äger 5% och Region Gotland 40% av aktierna. Bolagets affärsidé är att utbilda, utveckla, sälja tjänster och produkter samt erbjuda en attraktiv mötesplats för de gröna näringarna. Det övergripande målet är att Gotland Grönt Centrum ska bidra till Gotlands utveckling och en levande landsbygd. Gotland Grönt Centrum ska också att samla företag och organisationer i en klusterbildning för att åstadkomma olika samordningsfördelar. I april hoppas vi att Växa Sverige ska flytta in i fd Kultur- och Fritidshuset, efter en viss anpassning av lokalerna. Efter sommaren hoppas vi att även Mellanskog och LRF, ska flytta in. Sedan tidigare finns redan tex Hushållningssällskapet, Svenska Djurhälsovården, Vuxenskolan, Leader Gotland, Cillas Byggkonsult och LivsTek på Lövsta. Syftet med klusterbildningen kopplat till Gotland Grönt Centrum kan t.ex. beskrivas enligt följande: Vara ett nav mellan utbildning, forskning och företag inom Gotlands gröna näringar. Skapa en attraktiv mötesplats för nätverkande och förmedling av kontakter inom Gotlands gröna näringar för såväl befintliga som nya rådgivare. 10

11 Bidra till ökat utbud av helhets- rådgivning till kunderna Bidra till optimism, framtidstro och gynna rekryteringen till de gröna näringarna Ge aktörerna samordningsvinster och ökad lönsamhet Det är stor omfattning på det skoljordbruk som nu ska drivas av Gotland Grönt Centrum AB. Ägandet av fastigheten ligger kvar hos Region Gotland. Med sidoarrenden kommer bolaget att bruka 234 ha åker, 6 ha beten och 130 ha skog. Av åkermarken är 182 ha anslutet till KRAV och resten odlas konventionellt. Mjölkproduktionen omfattar ca 80 mjölkkor i KRAV med en avkastning på kg ECM. Grisproduktionen är konventionell och är ansluten till en suggring och det produceras årligen nästan smågrisar och slaktsvin. En mindre lammbesättning av Gotlandsfår finns också sedan några år tillbaka. Det är en mycket stimulerande utmaning för undertecknad att på halvtid (tjänstledig från Hushållningssällskapet på 50%) få vara VD för Gotland Grönt Centrum AB och medverka i nysatsningen på Lövsta. Det känns också bra att satsningen görs i stor politisk enighet. Mats Pettersson, VD Hushållningssällskapet och Gotland Grönt Centrum AB telefon: mobil: Odling av baljväxter Vill du lyckas bättre med din baljväxtodling? Funderar du på att odla en ny gröda? Det nya är det gamla! Ämnen för dagen är odlingsteknik, växtföljd, sorter, etablering, ogräshantering, växtskydd, skörd och marknad. Vi kommer även prata om gamla gotländska baljväxtsorter samt andra gamla sorter som kan bli det nya! Medverkar gör Per Modig rådgivare på Hushållningssällskapet Skåne. Per driver även gården Fagra slätt som odlar olika proteingrödor bl a svarta bönor, soldatbönor och linser. Matbönorna packas sedan och säljs. Lisa Germundsson, Partnerskap Alnarp och Georg Carlsson, Institutionen för biosystem och teknologi, SLU. Georg forskar och undervisar om odlingssystem, hållbarhet och baljväxternas potential. Stefan Haase, kulturhistoriker och odlare av gamla baljväxtsorter från bl a. Gotland, Sverige och Litauen. När: Måndagen den 9 februari Tid: (fika kl. 9,30) Plats: Stora konferenssalen, Lövsta Välkomna! Partnerskap Alnarp bjuder på lunch och fika. Anmäl dig på hemsidan: 11

12 God Jul & Gott Nytt År önskar Länsförsäkringar Gotland och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Tillsammans med samarbetspartnern ReAgro börjar Länsförsäkringar Gotland det nya året med att återigen erbjuda möjligheten att boka hämtning av skrot och farligt avfall. Läs mer på reagro.se/gotland Tel , 12

13 Projekt kring ekologiska grönsaker Under hösten 2014 har Hushållningssällskapet i samverkan med föreningen Gotlands Ekologiska Odlare drivit projekt med fokus på ekologiska grönsaker. Satsningen utgjordes av två delprojekt finansierade av Leader Gotland. Det första projektet hade fokus på samverkan mellan odlare samt potentiella nya odlare och branschföreträdare verksamma med handel/uppköp av ekologiska grönsaker. Det andra projektet hade fokus på rådgivning till ekologisk grönsaksodling samt kompetensutveckling för odlarna. Den 7 november genomfördes en branschdag på Lövsta där branschföreträdare medverkande. Syftet med dagen var att samordna inför odlingssäsongen Medverkande branschföreträdare var Widegrens Gård, Ryftes Gård, Stora Tollby Gård samt Svenska Odlarlaget från Helsingborg. Dagen besöktes av ett 35 tal personer inklusive grundkursen på Lövsta. Dagen förgicks av att en resa till Helsingborg gjordes i slutet av oktober där odlarmöte hos Svenska Odlarlaget bevistades för att jobba för utvecklingen av ekologiska grönsaker från Gotland. Odlarlagets försäljningsansvarig för ekologiska produkter närvarade sedan på branschdagen den 7 november. Under besöket i Skåne träffades även grönsaksrådgivare på HS i Kristianstad för att informera om hur de arbetar med grönsaksrådgivningen i Skåne. Torsdagen den 27 november arrangerades en rådgivardag om ekologisk grönsaksodling. Dagen riktade sig till intresserade konventionella odlare, intresserade nya odlare samt till redan befintliga ekologiska odlare. Dagen inleddes Marie Håkansson och Jörgen Thomsson, När i samspråk med säljare av grönsakspackningsmaskin på ELMIA. med att Hermann Leggedör, Agri- Kultur i Småland, föreläste med rubriken Ta steget till en ekologisk grönsaksodling. Hermann tog upp vad som man bör tänka på när man börjar odla ekologiska grönsaker samt maskinval och olika tekniska lösningar för odlingen. Dagen fortsatte med David Hansson från SLU Alnarp som föreläste under rubriken Ogräsbekämpning i ekologiska grönsaker, främst morötter. David redogjorde för sin forskning om olika strategier för ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling så som falska såbäddar och strategisk 13

14 14

15 bevattning. Han berättade även kort om sin nuvarande forskning om ogräsreglering via växtföljdsplanering. Dagen avslutades med att Anders Östlund, Källsprångs Gård utanför Örebro, berättade om sin odling och sitt företag. Anders är ekologisk grönsaksodlare som succesivt byggt upp ett samarbete med lokal grossist och levererar mycket till offentlig upphandling i sin region. Anders redogjorde för sina odlingsstrategier med fokus på kål- och morotsodling december arrangerades Elmia Odla i Jönköping. Elmia Odla inriktar sig på frilands- och potatisodling. I projektets regi arrangerades en bussresa med ett 20 tal deltagare. Resan startade med kvällsbåten till Oskarshamn den 9:e. Övernattning på hotell i Jönköping för att sedan spendera hela nästa dag på mässan. Sedan togs kvällsbåten hem från Oskarshamn. Utställare på mässan var allt inom frilandsodling så som maskiner och redskap, fröfirmor och förpackningsmaskiner och sorteringsverk. Gotland inte har någon etablerad rådgivning för grönsaksodling. Vare sig för ekologisk odling eller konventionell. Ett av projektens syfte har varit att kunna starta ett samarbete, med början i den ekologiska odlingen, för att under nästa år kunna bredare gå fram med en satsning på odlingsrådgivning till Gotlands grönsaksodlare. Arvid Mickelåker Projektledare Osäker på tvärvillkoren? I år är sista chansen att få rådgivning så passa på att boka nu! Jag kommer ut på besök och vi går igenom vad som gäller på din gård. Besöket tar ca 3 timmar inklusive en rundvandring på gården. Vi går igenom vilka åtgärder som måste göras du får ut det skriftligen efteråt. Jag har tystnadsplikt och anmäler inga avvikelser till någon annan! Extra! Är du EU-kund på Hushållningssällskapet är besöket kostnadsfritt! Andra lantbrukare betalar 30 % av kostnaden, resten finansieras av EU. Christina Mellberg Hushållningssällskapet telefon:

16 Svenska ärtor och bönor på tallriken -hemma och på krogen, ny framtidsgröda för Gotland? Bönor och ärter utgör bra växtproteiner som komplement till kött och fisk. Intresset för ärtor och bönor i maten behöver återuppväckas, allt är inte fläsk med bruna bönor eller ärtsoppa och med tanke på att det finns flera hundra olika baljväxter i världen som används som människoföda och varje böna eller ärta kan tillagas på många sätt borde man kunna hitta sorter som passar både hemma och på restaurang i olika rätter för att profilera sin region. Bönorna (även ärtorna och linser) är gamla kulturväxter, liksom spannmålen, och odlades i medelhavsområdet för ca 4000 år sedan. Alla har vi en relation till odling. Bara en eller två generationer bakåt i tiden odlade vår släkt den egna maten. Att odla bönor är att hålla kontakten bakåt i tiden. Får du frö från en arvesort var rädd om dem, spara frö till nästa sådd, låt berättelsen om sorten leva vidare om du ger bort frö. Så hålls minnet levande av den långa tradition av odling av ärter som vi har i landet. För 150 år sedan fanns det en uppsjö av lokala sorter som vi inte kan se idag. Lokala förhållanden och traditionen att behålla en del av det bästa utsädet gjorde att sortrikedomen den odlade mångfalden- var stor. Programmet för odlad mångfald (POM) som samordnas av centrum för biologisk mångfald CMB, har genom åren samlat in s.k. arvesorter för att 16

17 rädda dem åt eftervärlden. Bland dessa sorter finns även Gulbönan från Östergarn, som Märta från Lärbro berättat om: Gulbönan från Östergarn har odlats av fyra generationer på Gotland. Bönan kommer ursprungligen från mormor Julia som troligen fick med sig den från sitt föräldrahem på Östergarnslandet runt 1861, sedan odlades den av min mamma, först i Norrlanda, sedan i Lärbro och sen av mig. Gulbönan såddes när risken för frost var över. Den var lättodlad och gav en riklig skörd. Man skördade baljorna allteftersom och la dem luftigt att eftertorka. Sedan lades baljorna i vita mjölsäckar. Man trampade på säcken så att bönorna lossnade ur baljorna. Dessa bönor har en mildare smak än de bönor man kan köpa idag. Under alla år den specifika bönan odlats av släkten har den flyttat drygt 5 mil. Näringsinnehåll i baljväxter Proteinhalten i baljväxter: linser och sojabönor 24 % bruna bönor 19 % vita bönor 21 % gula ärter 22 % Som jämförelse ger potatis 2 %, fisk ca 18 % och biff ca 19 % protein. Bönor och ärter innehåller också mycket energi (kalorier=kcal): bruna bönor 347 kcal/100 g gula ärter 310 kcal/100 g Dessutom innehåller de fosfor, järn och stora mängder vitamin B1 och B2. Det går att leva på en kost som baseras på bönor om man tillför livsmedel som innehåller C-vitamin, t.ex. potatis eller vitkål, dessutom är det billigt och gott. Sommaren 2003 visades en utställning på konstmuseet i Visby om fröer och det gröna kulturarvet som baserades på den gotländske amatörbotanisten Bengt Larssons samlingar och utmärkelsen Guldärtan instiftades och utdelades av Lillemor Arvidsson postumt till Bengt Larsson. Guldärtan är en avgjutning av en gotländsk blåärt och har delats ut i många län i Sverige till kloka mångfaldsbevarare, som många gånger arbetar i det tysta. Vägen till att på nytt få ut dessa odlingsvärda sorter i odling är lång. Det tar tid att uppföröka sorterna i den mängd som behövs för att de ska säkras för framtiden. Lena Nygårds har lagt ner mycket arbete genom åren för att hitta dessa arvesorter som mycket väl skulle kunna återupptas i småskalig odling för husbehov och till restaurang för att ge den regionala maten ytterligare profil. Ett frölager av de insamlade sorterna finns i Alnarp i Skåne. Är man intresserad av vilka sorter som finns att tillgå från Gotland kan man söka i registret. De fröer som visat sig vara unika finns i Nordiska genbankens säkerhetslager på Svalbard Läs mer på Ett seminarium om odling av ärtor och bönor på Gotland äger rum på Lövsta den 9 februari 2015 med syfte att väcka intresse och initiera en odling på ön. Arbetet med att återinföra ärtor, bönor, ev linser i odling igen på Gotland för att användas till annat än djurfoder är välkommet. 17

18 EU-service 2015 Ett seminarium om odling av ärtor och bönor på Gotland äger rum på Lövsta den 9 februari 2015 med syfte att väcka intresse och initiera en odling på ön. Man måste dock räkna med att det kommer att behövas en hel del ideellt arbete för bevarande och uppförökning innan man kan uppnå lönsamhet i odlingen. Inför 2015-års SAM-ansökan finns liksom tidigare många frågor att ta ställning till. Hushållningssällskapet hjälper Dig med detta! En jämförelse med hur ett sådant återinförande kan gå till är att se på hur Gutekorn ekonomisk förening arbetat med att ta omhand sortmaterial av kulturspannmål funna på Gotland och sett till att dessa kommit i odling med lönsamhet för vissa av sorterna. www. gutekorn.se Av Hushållningssällskapets EU-rådgivare får Du den bästa hjälpen och vi lämnar en garanti på att inga misstag görs när vi optimerar Din SAM-ansökan. Ring och beställ rådgivning på tel Riina Noodapera Landsbygdsrådgivare Hushållningssällskapet telefon: mobil:

19 Nytt utseende på vår hemsida Nu blir det ännu lättare för dig som är medlem i och/eller kund hos Hushållningssällskapet att hålla dig uppdaterad om vad som är på gång. I slutet av november lanserade vi en ny hemsida. Hitta spännande evenemang, kurser och nyheter för landsbygdens näringar. Vi gör det lätt för dig att hitta rätt kompetens inom det område du behöver hjälp inom. Vad kan vi göra för dig? Alla Hushållningssällskapen har gått ihop och producerat en gemensam hemsida för alla våra tjänsteområden, nyheter och evenemang för att du som kund eller sökare av information skall hitta den så enkelt och snabbt som möjligt på en och samma plats. Du kan som tidigare även med fördel gå in på Hushållningssällskapet Gotlands lokala sidor för att hitta den information just Du söker och sådant som gäller Gotland i synnerhet. De lokala sidorna hittar du snabbast genom att endera klicka på menyn i överkanten Om oss och sedan i menyn som dyker upp i vänsterspalten välja Hushållningssällskapet Gotland. Du kan även direkt i webbläsarfönstret skriva in vår lokala adress: Vi fyller på de lokala sidorna succesivt så att du snart kan finna det du är van att hitta på vår hemsida och lite till. Besök vårt artikelarkiv, läs senaste numret av tidskriften, ta en sväng i vår receptbank, läs aktuell information mm. Den nya hemsidan är uppbyggd för att automatiskt anpassa sig efter den typ av webläsare du använder: oavsett om det är PC, platta eller mobil. Välkommen in och besök oss! 19

20 Gott Nytt År Ny omgång av grundkursen i jordbruk Den 2 mars startar en 34 veckor lång grundkurs i jordbruk för dig som är intresserad av lantbruk eller helt eller delvis är verksam inom jordbruket och vill lära dig mer. Utbildningen genomförs på Lövsta landsbygdscentrum. Ansök senast den 30 januari. Har du frågor om utbildningen? Kontakta gärna expeditionen på Lövsta, tel: eller Jörgen Olsson, tel: Läs mer om utbildningen och ansök på Komvux hemsida. Välkommen med din ansökan! önskar vi alla våra medlemmar och kunder Komvux Gotland Gesällgatan 7, Visby Hushållningssällskapet Gotland 20

21 Avbytarverksamheten på Gotland 40 år På initiativ av Hushållningssällskapet kom Gotland med i en försöksverksamhet som startade hösten 1974 och pågick till den 30 juni Huvudman var Lantbrukarnas Riksförbund som uppdrog åt Hushållningssällskapet att handha arbetsledning och administration. Efter statlig utredning och riksdagsbeslut om bidrag till verksamheten byggdes densamma successivt ut i landet från den 1 juli Svalt intresse i början Här på Gotland satte Hushållningssällskapet igång med att utröna intresset för avbytarverksamhet inom djurskötseln på Gotland, dra upp riktlinjer för ev. verksamhet samt planera utbildning av avbytare. Frågeformulär skickades till samtliga jordbrukare med mer än 2 ha åker eller 3025 st. 825 svar erhölls och av dessa anmälde 110 intresse för att utnyttja avbytarsystemet regelbundet, tex två gånger per månad. Av enkätundersökningen framgick vidare bl.a. att det ansågs för dyrt och att behovet av avbytare vid sjukdom, militärinkallelse och längre semesterledighet var större än för den regelbundet återkommande ledigheten. Första avbytarkursen Samtidigt undersöktes intresset för att arbeta som avbytare, vilket gav till resultat att 11 anmälde intresse för arbete på heltid, 16 på deltid och 35 var intresserade av att rycka in vid enstaka tillfällen. På basis av detta igångsattes en 5-veckors avbytarkurs på Lövsta lantbruksskola med 12 kursdeltagare. Start med 53 gårdar och fem avbytare Under det avbytarkursen pågick skulle abonnemangskontrakt tecknas samt indelning i avbytarkretsar göras. Av olika anledningar svalnade intresset och svårigheter uppstod att få in abonnemangskontrakten. Informationen intensifierades, vilket gav till resultat att när avbytarverksamheten kunde starta den 1 oktober 1974 hade 53 gårdar anslutit sig och tillsammans tecknat 73 avbytardagar per månad. Verksamheten blev organiserad i fem kretsar med vardera en avbytare. Positiv utveckling med toppnotering 1990 Verksamheten ökade undan för undan och 1983 var 226 gårdar anslutna med 6133 avbytardagar. Detta år var det organiserat i 40 kretsar med vardera en avbytare på hel-eller deltid. Därtill fanns 30 reservavbytare att tillgå för oplanerade situationer. Den positiva utvecklingen fortsatte. Kulmen nåddes 1990 med utförda avbytardagar. Vi hade 65 avbytarkretsar och med reservavbytare förfogade vi över ca 100 resurspersoner. I juli månad fanns hela 110 avbytare på avlöningslistan. 21

Ovanstående gäller inte för företag med ekologisk produktion. Om man omfattas av undantag, oavsett skäl, så får man ändå del av stödet.

Ovanstående gäller inte för företag med ekologisk produktion. Om man omfattas av undantag, oavsett skäl, så får man ändå del av stödet. Förgröningsstödet Sammanfattning av förgröningsstödet Det är tre villkor som ska uppfyllas: 1. Lantbrukare ska odla minst tre grödor på sin åkermark. Den största grödan får utgöra maximalt 75 % av arealen

Läs mer

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor 1(13) Förgröningsstöd 2016 Här finns den information som gällde för förgröningsstödet 2016. Du som söker gårdsstöd söker också förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ett stöd för jordbruksmetoder som är

Läs mer

Rå dgivning fö rgrö ning

Rå dgivning fö rgrö ning Rå dgivning fö rgrö ning Rådgivare: Datum för rådgivningen: Lantbrukare/företag: Checkpunkt Checklista FÖRGRÖNING Logga in i SAM Internet, ta fram karta och skiften, Förgröningsstöd. Fyll i vad som gäller

Läs mer

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr Förgröningsstödet Nyheter och bakgrund Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr britta.lundstrom@jordbruksverket.se Arbete som pågår Förenklingar på EU-nivå - Enkät om förgröningsstödet bland EU:s aktörer

Läs mer

Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020

Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020 Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020 Foto: Nils-Erik Nordh Lena Niemi Hjulfors, klimatenheten, Jordbruksverket. lena.niemi@jordbruksverket.se Ny gemensam jordbrukspolitik 2015 Förändringar

Läs mer

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Lars Hansson Stödkommunikationsenheten Jordbruksverket Gårdsstöd oförändrat i grunden EU:s definitioner och villkor styr stödberättigandet Minst 4 hektar och 4 stödrätter

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Direktstöd 2015-2020

Direktstöd 2015-2020 Direktstöd 2015-2020 Direktstöd är de EU-finansierade jordbrukarstöden, utom ersättningarna i landsbygdsprogrammet. Från 2015 är direktstöden: Gårdsstöd Förgröningsstöd Stöd till unga jordbrukare Nötkreatursstöd

Läs mer

Plustrafik Gotland. Spara broschyren! TURLISTA OCH INFORMATION FRÅN GOTLANDS KOMMUN

Plustrafik Gotland. Spara broschyren! TURLISTA OCH INFORMATION FRÅN GOTLANDS KOMMUN TURLISTA OCH INFORMATION GOTLANDS KOMMUN Plustrafik Gotland TAXI ELLER BUSS OCH 90 SOCKNAR PÅ GOTLAND. GÄLLER 2002-08-19 S VIDARE Spara broschyren! VÄLKOMMEN PLUSTRAFIKEN Plustrafiken, det som tidigare

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2017 Ingemar Henningsson 0706628403 HIR Skåne Tillbakablick på 2016 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd (kurs 9,62) 70% oktober, 20% December resten Juni 17? Nya miljöstöd sena utbetalningar

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2016 Ingemar Henningsson 070-6628403 HIR Skåne Tillbaka blick på 2015 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd det mesta under December (kurs 9,41) Gamla Miljöstöd delbetalning början

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Greppa Näringen. - rådgivning för lantbruk och miljö

Greppa Näringen. - rådgivning för lantbruk och miljö Greppa Näringen - rådgivning för lantbruk och miljö Det här är Greppa Näringen Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt som arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten

Läs mer

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Ny jordbrukspolitik Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Gårdsstödet För vem? Aktiv brukare Tvingande negativlista (direktstödsförordningen) Ett minsta skötselkrav på jordbruksmark Småbrukare

Läs mer

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Nu vässar vi klorna... Var med och påverka fortsättningen av Greppa Näringen! Utbyt rådgivningserfarenheter med andra rådgivare!

Läs mer

Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk

Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk åtgärder som lantbrukarna själva inte har inflytande över Seminarium KSLA den 25 april 2012 KSLA Fri och oberoende organisation som arbetar med frågor

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

I händelse av kris...

I händelse av kris... I händelse av kris... Behöver du hjälp med något akut? LRF Gotland kan hjälpa till med samtalshjälp, praktisk hjälp eller förmedla kontakt med rådgivare. Vi finns där när något händer. Hej Ove Andersson,

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

VAD ÄR PÅ GÅNG I LEAN LANTBRUK OKTOBER 2015?

VAD ÄR PÅ GÅNG I LEAN LANTBRUK OKTOBER 2015? VAD ÄR PÅ GÅNG I LEAN LANTBRUK OKTOBER 2015? Nytt från projektledningen Hanna Åström, projektledare Lean Lantbruk och leancoach Som vi berättade i vårt förra nyhetsbrev planerar vi för fullt för kommande

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Innehåll E IV c: Gotlands län (Visby län) (I) 1832/33

Innehåll E IV c: Gotlands län (Visby län) (I) 1832/33 Innehåll E IV c: Gotlands län (Visby län) (I) 1832/33 I1. Gottlands Län, tillskrivet i efterhand med bläck 1843, innehåller Sammandrag öfver Upgifter angående Sockne Magazin inom Gottlands Län, 10 dubbelvikta

Läs mer

Pressrelease. Årets lantbruksföretag 2010 i Gävleborgs län tre gårdar är nu nominerade.

Pressrelease. Årets lantbruksföretag 2010 i Gävleborgs län tre gårdar är nu nominerade. Pressrelease Årets lantbruksföretag 2010 i Gävleborgs län tre gårdar är nu nominerade. Tävlingen Årets lantbruksföretag 2010 anordnas för tredje året. Juryn har nu nominerat tre gårdar. En av gårdarna

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Demo-rutor av aktuella jordbruksgrödor

Demo-rutor av aktuella jordbruksgrödor Slutredovisning av Demo-rutor av aktuella jordbruksgrödor Partnerskapsprojekt 224 Projektledare: Lena Haby, Område Jordbruk Demoodlingen var planerad att starta hösten 2007 och skulle förläggas utmed vägen

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv

Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv Annelie Moldin, Lantmännen R&D 2017-05-19 Lantmännen agerar på en global marknad, med basen i norra Europa Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus EU-nyheter 2013 Emma Hjelm, HIR Malmöhus SAM 2013 18 april sista ansökningsdag SAMI öppnar 14 februari Utskick med lösenord: 14 februari Ändrade block är rödmarkerade i SAMI i år! Max tre ändringar per

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö

Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö :: Fosforprojekt Förluster av fosfor från jordbruksmark i Stockholms- och Mälarregionen, sammanställning av rådgivningsanpassad information samt möjligheterna

Läs mer

Studieresa med inriktning Närodlat/Ekologiskt & Gårdsbutik till södra Tyskland Bayern, september 2012

Studieresa med inriktning Närodlat/Ekologiskt & Gårdsbutik till södra Tyskland Bayern, september 2012 Västernorrlandsgården är varumärket för god och smakrik mat av hög kvalitet från Västernorrland. Smakstart är projektet som ökar lönsamhet, utbud och efterfrågan av lokala råvaror och förädlade livsmedel.

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Tre typgårdar i VERA. Typgård växtodling

Tre typgårdar i VERA. Typgård växtodling Sida 1(8) Tre typgårdar i VERA Nedan finns tre typgårdar beskrivna. Till gårdarna hör även frågor på de olika avsnitten i kursen. Glöm inte att fylla i Greppadata för de två gårdar du har valt att räkna

Läs mer

Välkommen till Gotland - möjligheternas ö!

Välkommen till Gotland - möjligheternas ö! Välkommen till Gotland - möjligheternas ö! Information om landsbygdsutvecklingsresan till Gotland 8-12 Arrangör LRFs kommungrupp i Ljusdal och Länsstyrelsen Gävleborg Vi kommer att uppleva Gotland när

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i Författare Bunnvik C. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Ekologisk odling av grönsaker på friland. Kurspärm Jordbruksverket 2003

Läs mer

Regelverket inom ekologisk produktion

Regelverket inom ekologisk produktion Regelverket inom ekologisk produktion www.jordbruksverket.se/ekoregler www.ifoam.org www.organic-farming.eu ann-marie.dock-gustavsson@jordbruksverket.se niels.andresen@jordbruksverket.se Disposition Regelverket

Läs mer

Antal brukningsenheter med nötkreatur (1000 tal) (Källa SCB, SJV). 5000 mjölkbönder med 350 000 kor producerar 3 milj ton

Antal brukningsenheter med nötkreatur (1000 tal) (Källa SCB, SJV). 5000 mjölkbönder med 350 000 kor producerar 3 milj ton Växjö möte 4 december 2012 Christer Nilsson, Agonum Antal brukningsenheter med nötkreatur (1000 tal) (Källa SCB, SJV). 5000 mjölkbönder med 350 000 kor producerar 3 milj ton 1 Spannmålsarealer (Källa SCB)

Läs mer

Omläggning till ekologisk grönsaksodling

Omläggning till ekologisk grönsaksodling Ekologisk odling av grönsaker på friland Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Foto: Åsa Rölin Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Text

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Var vi befinner oss i Landet Ekologisk mjölkproduktion I Västra Götaland och här ligger

Läs mer

Vilken roll spelar baljväxter i eko- och livsmedelssystem, globalt och i Sverige?

Vilken roll spelar baljväxter i eko- och livsmedelssystem, globalt och i Sverige? Vilken roll spelar baljväxter i eko- och livsmedelssystem, globalt och i Sverige? SLU, institutionen för biosystem och teknologi Alnarp georg.carlsson@slu.se Vilken roll spelar baljväxter i eko- och livsmedelssystem,

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Störst på ekologisk drift och robot

Störst på ekologisk drift och robot FOTO: PERARNE FORSBERG Störst på ekologisk drift och robot Det var svårt att säga nej till den bättre kalkyl som det ekologiska alternativet erbjöd när SörbNäs AB projekterades. CHRISTINA FORLIN EN ENORM

Läs mer

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skåne är Sveriges kornbod. Här finns landets bästa jordbruksmark. Här odlas också 70 procent av Sveriges grönsaker, frukt och bär.

Läs mer

Ekologisk djurproduktion

Ekologisk djurproduktion Ekologisk djurproduktion Introduktionskurs för rådgivare Uppsala, 2016-01-20 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Mjölk loket i den ekologiska

Läs mer

Nu tar vi nästa steg!

Nu tar vi nästa steg! Greppa Näringens slut- och startkonferens för rådgivare Nu tar vi nästa steg! 6-7 september 2006 Hotell Strandbaden i Falkenberg Var med och påverka fortsättningen av Greppa Näringen! Utbyt rådgivningserfarenheter

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet

Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Tillsammans gör vi skillnad! Tycker du det är viktigt med en livskraftig landsbygd?

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

Stenastorp- en pilotgård inom Odling i Balans. Demonstration av integrerat och säkert växtskydd. Odling i Balans pilotgårdar

Stenastorp- en pilotgård inom Odling i Balans. Demonstration av integrerat och säkert växtskydd. Odling i Balans pilotgårdar Stenastorp- en pilotgård inom Odling i Balans Demonstration av integrerat och säkert växtskydd Odling i Balans pilotgårdar Inom Odling i Balans samsas gårdar som drivs både ekologiskt och konventionellt.

Läs mer

Ekologisk mjölk- och grisproduktion

Ekologisk mjölk- och grisproduktion Ekologisk mjölk- och grisproduktion Introduktionskurs för rådgivare Linköping, 2015-10-13 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Utvecklingen

Läs mer

Vårprogrammet 2008. Kallelse till årsmöte Upprop inför Gillets deltagande i mässan Rum & Trädgård

Vårprogrammet 2008. Kallelse till årsmöte Upprop inför Gillets deltagande i mässan Rum & Trädgård Vårprogrammet 2008 Så har året vänt ännu en gång. Frökatalogerna har kommit. Visst återstår största delen av vintern men nog börjar det väl bli dags att planera den kommande växtsäsongen? Välkommen att

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

Stödrättigheter ger: grundstöd förgröningsstöd stöd till unga odlare. (hette gårdsstöd förut)

Stödrättigheter ger: grundstöd förgröningsstöd stöd till unga odlare. (hette gårdsstöd förut) Stödrättigheter ger: grundstöd förgröningsstöd stöd till unga odlare (hette gårdsstöd förut) Nya stödregioner: AB C Stödrättigheternas ägande- och besittningsrättförhållanden kvarstår kontrollera 103A!

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Slutrapport för projektet Eko- något för dig!

Slutrapport för projektet Eko- något för dig! Slutrapport för projektet Eko- något för dig! 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-481 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Ekologisk produktion Eko- något för dig Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 MSVR Sida: 1 ( 7) Region Gotland 2015-02-10 Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2014 Förslag till verksamhetsberättelse att antas vid granskande möte 2015-02-11 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning

Läs mer

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling Jordbruksinformation 7 2010 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet Ska du använda växtskyddsmedel? Var med och ansök om pengar för vattenvård Utbetalning av jordbrukarstöd Felaktiga utbetalningar efter fältkontroll Mindre

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar 2015-04-13 Det talade ordet gäller! Palle Borgströms inledningstal Guldmedaljen 2015 Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar Det är en ära

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Gotlands Veteranbilklubb 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Gotlands Veteranbilklubb 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Gotlands Veteranbilklubb 2015 MEDLEMSAKTIVITETER Aktiviteterna för Gotlands Veteranbilklubb (GV) under verksamhetsåret 2015 inleddes med ett årsmöte 22 mars då vi avslutade det förutvarande

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

Omställning. av Åsa Rölin

Omställning. av Åsa Rölin LING PÅ D O S K A S N Ö R G EKOLOGISK Omställning av Åsa Rölin FRILAND Omställning - förutsättningar och strategi Text: Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Skaraborg Foto framsida: Elisabeth Ögren En ekologisk

Läs mer

Rådgivning för lantbruk och miljö

Rådgivning för lantbruk och miljö Rådgivning för lantbruk och miljö Original: Holmbergs i Malmö AB Version 6 2013 Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser,

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion Ekologisk produktion Varför matchar inte utbudet efterfrågan? en kortversion Foto: Johan Ascard Producentpriset för ekologiskt producerade jordbruksprodukter är betydligt högre än för konventionellt producerade

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 1/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30 16.00 Plats Närvarande Länsförsäkringar, Karlstad Dag Rogne, ordförande Karl-Axel Ström, vice ordförande Britt

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Baljväxter till humankonsumtion - Sverige och Europa. AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala, Sverige

Baljväxter till humankonsumtion - Sverige och Europa. AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala, Sverige Baljväxter till humankonsumtion - Sverige och Europa AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala, Sverige Vilka baljväxter pratar vi om? Åkerböna/bondböna Trädgårdsböna

Läs mer

Förgröningsstöd. Neuvo 2020 Hösten 2014. Materialet bygger på den information som var tillgänglig vid tidpunkten för presentationen.

Förgröningsstöd. Neuvo 2020 Hösten 2014. Materialet bygger på den information som var tillgänglig vid tidpunkten för presentationen. Förgröningsstöd Neuvo 2020 Hösten 2014 Förgröningsstöd Ett nytt direkt EU-stöd Cirka 157 miljoner per år Två stödregioner och stödnivåer: AB och C Tre krav: Diversifiering av grödor Bevarande av permanent

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Mera Mjölk i Jönköpings län Journalnummer: 2010-4423 Namn på myndighet

Läs mer

Slutrapport för projektet Mera Grönt

Slutrapport för projektet Mera Grönt Slutrapport för projektet Mera Grönt 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-1061 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Trädgård Dalarna-Gävleborg Mera Grönt Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad 20 januari 2016 Maria Dirke Punkter Ekologiska Lantbrukarna Ekologisk produktion i Sverige Jordbrukspolitik, landsbygdsprogram Mål? Marknad eko Ekonomi

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Kontaktpersoner i Greppa Näringen

Kontaktpersoner i Greppa Näringen er i Greppa Näringen Den senast uppdaterade listan över rådgivningsföretag och projektledning hittar du på hemsidan: www.greppa.nu Kalmar 2005 Namn Länsstyrelsen Kalmar län Ann-Charlotte Olsson 0480-820

Läs mer

Greppa Näringen. - ett projekt i samverkan mellan lantbruksnäringen, länsstyrelserna och Jordbruksverket.

Greppa Näringen. - ett projekt i samverkan mellan lantbruksnäringen, länsstyrelserna och Jordbruksverket. Greppa Näringen - ett projekt i samverkan mellan lantbruksnäringen, länsstyrelserna och Jordbruksverket. Ett kunskaps- och rådgivningsprojekt Greppa Näringen är den enskilt största satsning som gjorts

Läs mer

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk }

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } Deltagaröverenskommelse 2015 GRÖNSAKSLÅDA Bondgård Adress Email STACKVALLEN Krokshult Stackvallen 570 91 Kristdala info@stackvallen.se Org.nr.

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

Biologiskt kulturarv på kykogården

Biologiskt kulturarv på kykogården Biologiskt kulturarv på kykogården Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra med? Eva Jansson Visby 20120904 Ett nationellt program för att långsiktigt bevara och hållbart nyttja kulturväxterna

Läs mer

Greppa Näringen 2010. Josefin Kihlberg Janne Andersson

Greppa Näringen 2010. Josefin Kihlberg Janne Andersson Verksamhetsberättelse för 2008 och 2009 SNABB FAKTA... 3 RÅDGIVNING OCH LANTBRUKARKURSER... 4 KURSER FÖR LANTBRUKARE... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. INFORMATION... 7 FÖRBRUKADE MEDEL... 9 Greppa

Läs mer