HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr 3 2014 Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING"

Transkript

1 Roder ladet Nr Årgång 21 BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN FISKEBÄCKS BÅTFÖRENING HINSHOLMENS BÅTFÖRENING HOVÅS HHF H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS HAMNFÖRENING KILLINGSHOLMENS BÅTKLUBB SALTHOLMENS BÅTÄGAREFÖRENING HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN Sid 6-7 grefab AVBOLAGISERAS Sid 3

2 2 Innehåll i detta nummer: Omslagsbild: Ingvar Sundvall Klubbsidorna Hovås...14 Hinsholmen Björlanda Kile...16 Saltholmen...18 Torslanda Lagun Fiskebäck Killingholmen Grefab...10 Allmänna sidor Grefab avbolagiseras...3 Glas ersätter vax på båten...4 Sommarbildtävling Nytt forskningsfartyg...8 Seniorseglare Konserveringstips...22 Roderbladet Förtroligheten 15, Onsala Adressändring ska meddelas till din klubb, inte till Roderbladet Roderbladet utges av Roderbladets redaktionskommitté. Tidningen distribueras gratis till medlemmarna i de deltagande hamnklubbarna. Chefredaktör: Kjell Arvidsson, Ansvarig utgivare: Katarina Sevelin, Artiklar, notiser, bilder och ändringar i funktionärsrutorna skickas till din förenings representant i redaktionskommittén: Saltholmens Båtägareförening Göran Svensson Björlanda Kile Hamnförening Sivert Jonsson Fiskebäcks Båtförening Ove Paulusson Hinsholmens Båtförening Katarina Sevelin Hovås Hamnförening Arne Magnusson Båtlaget Torslanda Lagun Jan Wagner Killingholmens Båklubb Annonser: Kjell Arvidsson Lennart Sjöberg Tryck: Nästa nummer av Roderbladet kommer ut 2 dec Manusstopp 5 nov RL Kornet, Rävlanda Strategi för oljeskadeskydd Under juni i år presenterade Sverige en rapport om landets strategi (fjärde strategidokumentet) för oljeskadeskydd. Det är ett dokument som gemensamt arbetats fram av en samverkansgrupp. Det ska ligga till underlag för den långsiktiga planeringen att uppnå tillräcklig förmåga för hela Sveriges oljeskadeskydd vid kusterna och de stora sjöarna. Parterna i samverkansgruppen, som arbetat fram rapporten är MSB, Havs- och vattenmyndigheten, Hav:s oljejour, Kustbevakningen, Sjöfartverket, Transportstyrelsen, Länsstyrelserna, Det kommunala perspektivet. Det är således en bred samlad kompetens, som varit med om att ta fram rapporten. Det är flera orsaker som gör att det funnits ett starkt behov att ta fram en ny strategi inom detta område. En viktig orsak är den starkt ökade trafiken av olja från Ryssland genom Östersjön. Den ökade trafiken beror på att Ryssland seglat upp bland världens största oljeexportörer under de senaste 15 åren. Trafiken genom Östersjön ut till Nordsjön har tiodubblats under denna tid. Även importen till Sverige från Ryssland har ökat till ca 40 procent av vår totala oljeimport. Den viktigaste orsaken till behovet av ny strategi var dock det inträffade oljeutsläppet utanför Tjörn Roderbladet har i en tidigare artikel (RB2-2013) berättat om detta utsläpp. I rapporten finns en målbild för att minimiera skadorna från oljeutsläpp. För att nå denna målbild så finns prioriterade arbetsområden framtill Det är totalt elva områden som listas i rapporten som viktiga att arbeta med. Här finns till exempel krav på en ökad regional samordnande förmåga, där Länsstyrelsen pekas ut som ansvarig. Här finns även krav på att de sammantagna resurserna optimeras. Sverige har förstärkt skyddet mot oljeutsläpp under de senaste 15 åren genom att Kustbevakningen fått nya fartyg för oljebekämpning och flyg för övervakning. Sverige har emellertid många mil kust från längst upp i norr och även mitt i landet runt de stora sjöarna. Sverige är också ett glest befolkat land där långa kuststräckor är ödebygd. Detta gör det viktigt att alla berörda parter vet vad som förväntas av dem, när oljeutsläppet händer. För att det kommer att hända, trots bättre fartyg och hårdare övervakning av sjöfarten. För ytterligare information så heter rapporten MSB701-juni2014. ISBN: Finns även att hämta på Kustbevakningens hemsida. Olle Clarin Utebliven tidning Om du inte får ditt exemplar av Roderbladet, måste du reklamera det samma dag som utgivningen skulle varit. På finns det ett formulär som du kan använda. Du kan också mejla till (Ange att det gäller Roderbladet, samt medlemmens namn, adress och postadress. Lämna gärna telefonnumret ifall VTD vill ta kontakt.) Du kan även ringa direkt till Denna tidning ska vara utdelad tisdag den 23 september. Nästa nummer av Roderbladet ska vara utdelat tisdag den 2 december. Skriv datumet - tillsammans med - i din kalender så blir det lätt för dig att reklamera om tidningen inte kommer den dagen. Alternativt klipper du ut denna info och sätter på kylskåpet.

3 3 Grefab på väg att avbolagiseras H är följer en kort statusrapport om Göteborgs stads arbete med framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad Regionala bolag. De regionala bolagen är Renova, Gryaab och Grefab. Inriktningen är att minska antalet kommunalt ägda bolag. Stadsledningskontoret tog i mars i år fram ett förslag om den framtida inriktningen för dessa bolag. Ett antal alternativ föreslogs för den fortsatta processen; från det att sälja ut hela bolaget till att Grefab skulle vara kvar i stadens ägo. I början av april skickade Grefabs hamnars ordförande ett brev till ansvariga politiker i kommunstyrelsen angående det framtida ägandet av Grefab. Citat ur brevet: Som ni förstår är denna fråga av yttersta vikt för oss båtägare i göteborgsregionen. Vi är oroliga inför en ev. försämring av möjligheter till ett aktivt båtliv till rimliga kostnader. Vi är övertygade om att ett attraktivt båtliv är en vital förmån för regionen och dess möjlighet till expansion. I den händelse att kommunstyrelsen beslutar att förändra Grefabs nuvarande ägarstruktur vill vi från nuvarande, berörda hamnar vara delaktiga i en sådan diskussion. Vi ser helst att Grefab helt eller delvis står kvar i Göteborgs stads ägo. Det aningen komplexa ärendet var planerat att behandlas i kommunstyrelsen den 9/4, men bordlades först till 30 april och sedan fram till 21 maj. Den 21 maj föreslog kommunstyrelsen till kommunfull mäktige: Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från MP, S och V i skrivelse den 21 maj 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en dialog med övriga ägare av Grefab i syfte att utreda förutsättningarna för att helt avveckla de övriga kommunernas ägande i bolaget. 2. Göteborgs Stadshus ges i uppdrag att utreda möjligheten TVÄTT, IMPREGNERING OCH REPARATION AV BÅTKAPELL Vi tvättar även segel och husvagnstält Efter ett par års användande har impregneringsskyddet på ditt kapell försämrats på grund av väder och vind. Det uppstår då jordslag/mögel (små svarta prickar) på kapellet som måsta avlägsnas för att inte kvaliteten på väven ska försämras. Föroreningar och nedfall smutsar ner ditt kapell och behöver tvättas bort. Regelbundet underhåll efter varannan säsong håller ditt kapell fräscht och helt längre Ring för prisuppgift! SJÖVERKSTAN Mer än 25 år i branschen Öppet: Måndag - torsdag 10-17, fredag Östergärde Industriväg 504, Göteborg Tel: för en nämnd i Göteborgs kommun att överta verksamheten. Kommunfullmäktige beslöt den 5 juni enligt Kommunstyrelsens förslag. Vad händer nu? Som väntat har inte mycket hänt under semesterperioden. Göteborgs Stadshus AB är från och med den 1 januari 2014 ett nytt koncernbolag som är ägare till stadens samtliga bolag. Möten kommer att påbörjas i slutet av augusti så vi får avvakta och se vad som händer. Säkerligen startar man med att utreda förutsättningarna för att avveckla de övriga kommunernas (Ale, Mölndal och Partille) ägande i bolaget. På Grefabs hemsida skriver VD Ann-Christine Alkner-Dahl: Göteborgs Stadshus och Grefab kommer under det närmaste halvåret att ta fram konsekvensanalyser av det fattade beslutet. Kommentar G refab kommer att avbolagiseras och integreras i det kommunala förvaltningssystemet, om kommunfull mäktiges beslut från i juni fullföljs. Viljeinriktningen hos den rödgröna majoriteten är att behålla Grefab i stadens famn. Den borgerliga oppositionen röstade istället för ett förslag från stadshusledningen att...staden bör initiera ett arbete i syfte att avveckla sitt ägande i bolaget.... I klartext: Utförsäljning av Grefab. Men - vi har ett kommunval som äger rum efter presslägg ningen, men före distributionen av denna tidning. När du har den i handen kanske det finns en annan majoritet i kommunfull mäktige och då kanske det trots allt blir en utförsäljning. Vi får se. Sivert Jonsson Kjell Arvidsson Hanse Yachts Tysk kvalitet, modern design, lättseglade och snabba segelbåtar till oslagbart pris. Mer än 500 båtar sålda i Sverige på 10 år. Kom och se nya modellerna 385 och :an blev årets båt 2014, (från kr). Läs juryns motivering på vår hemsida. Vi värderar och säljer din gamla båt. Ring redan i dag, för kostnadsfri värdering. Hanseåterförsäljare för Sverige sedan 1999

4 4 Glas ersätter vax på båten Nanotekniken gör nu sitt inträde i båtvården: Istället för vax kan man nu använda det som kallas glasscoating - ett polermedel som skapar en blank, hård, keramisk glasyta på lacken - till ett pris som är detsamma som för vaxning. Tekniken är utvecklad i Japan och ursprungligen avsedd för bilar, men Rickard Ryden och Meher Aziz har under det senaste halvåret kört olika tester i olika vatten för att se hur hållbar tekniken är. Och svaret är att glasskiktet håller omkring åtta till tolv månader på en båt, vilket i svenska förhållanden betyder minst en hel säsong. Och det här med nano, vad står det för? Jo, det är verkligen små mängder som behövs. Rickard visar en pytteliten flaska: - Det här är tre centiliter. För att täcka en vanlig personbil går det åt två centiliter. Hur mycket som behövs på en båt beror naturligtvis på storleken på båten. En snabb kalkyl säger att glasskiktet blir omkring en mikrometer tjockt, eller annorlunda uttryckt; en tusendels millimeter. En intressant bieffekt är att påväxningen av havstulpaner och annat som båtägaren inte önskar på sin båt är betydlig mindre, och det som ändå sätter sig på glasytan är lätt att skrapa bort. - Giftfärg är fortfarande mest effektivt, men vill man vara miljövänlig så kan man använda glasscoating istället för bottenfärg, säger Rikard. Dessutom, ju mer båten rör sig i vattnet under säsongen, desto mindre bli påväxningen. Så det ät lätt att skrapa bort organismerna efter upptagningen. - Eftersom glasytan är vattenfrånstötande så har saltstänk och smuts svårt att fastna, Båten ligger blank som ett nybonat golv skulle Povel Ramel ha sagt. Meher Aziz polerar upp den glasblanka och hårda ytan på båtskrovet. så det är extremt lätt att hålla skrovet rent, säger Rikard. - Men det är viktigt att ha ordentligt rent och polerat så att silikon, vax och smuts är borta från lacken vid behandlingen, säger Meher. Annars kapslar man ju in smutsen och när den lossnar lossnar även glasskiktet. Rikard och Meher har bildat ett bolag som heter Nanogruppen. Hemsidan heter mrdry.se De har varit runt på olika platser, bland andra i Kroatien och på Mallorca och har även kontakter med en hamn i Miami i Florida. - Vår kontakt i Florida tyckte att glasskiktet blev för tunt, skrattar Rikard. Men det är ju det som är vitsen med nanoteknik! - Här i Skandinavien kommer vi att ha stationer i Göteborg, Stockholm och Oslo till att börja med. Nu under upptagningssäsongen erbjuder de ambulerande rekond, det vill säga de åker dit där båten finns för att göra båten vårfin redan på hösten. - För dem som anlitar oss i höst lägger vi till en extrabonus - vi plastar in hela båten i krympplast utan extra kostnad för båtägaren. Då är det bara att ta av plasten och sjösätta på våren. Men för säkerhets skull finns det en dragkedja i plasten, ifall man behöver komma in båten och hämta något under vintern. Kjell Arvidsson MrDry finns som flera olika produkter. De flesta säljs till kund, men den som ger den mest slitstarka ytan, EcoPro, används bara när proffsen själva gör ytbehandlingen. Höstbonus för nya kunder: Båten blir inkapslad i krympplast - inget nedfall behöver tvättas bort före sjösättningen till våren. Översta fältet: Bottenfärg som används av kommersiella fartyg. Ingen beväxning. Mittfältet: Ingen behandling. Kraftig beväxning, svår att ta bort. Nedre fältet: Glasscoating. Liten beväxning, lätt att skrapa bort. Denna gelcoatskiva har legat i stilla, väst svenskt havsvatten i tre veckor.

5 5

6 6 Sommarbildstävlingen Bästa sommarbilden i Roderbladets sommarbildstävling togs av Kent Forsen i Mölndal. Du har redan sett den på första sidan. Även om striden var jämn mellan olika bilder, så tyckte flertalet röstande att det var en spännande och ovanlig bild där man från djupet ser hur solstrålarna sprider sig i vattnet och hur vågorna förvränger bilden av båten och personerna därovan. Mycket spännande! På delad andraplats kom Annette Lindelöfs steniga strand (till vänster) och till höger Helena Bergströms fiskegubbar på väg ut i gryningen (eller på väg hem i skymningen). Redaktionen gratulerar alla tre pristagarna! Kent Forsen får en läcker middag för två på Pensionat Styrsö Skäret. Annette Lindelöf och Helena Bergström vinner var sin t-shirt. Slutligen kan vi inte låta bli att ge ett hedersomnämnande till Maddä Lagerkrans för hennes fantasirika bild nedan. Här har hon sommaren i sin hand! Samtliga bilder finns att beskåda på. Kjell Arvidsson NYA SEGEL? Kontakta oss för rätt produkt till rätt pris Rullsystem - Segelkapell Fall och skot - Däcksutrustning m m Reparationer och service av segel FULLSERVICEVARV I Varmt maj månad välkomna kommer till vår vi att nya öppna anläggning vår nya på anläggning Hälsö i Göteborgs på Hälsö i Göteborgs norra skärgård norra skärgård bästa bästa läget läget vid havets vid havets E6! E6! Service Reparationer Plast & Lackskador Blästring Nyinstallationer & monteringar Reservdelsbutik UK Syversen Flöjelbergsgatan 3A, Box 189, Mölndal Tfn: Fax: Hämtning av båtar, motorer & drev Reparerar alla typer av försäkringsskador Försäljning av nya och begagnade motorer Servicebrygga & servicebilar Lyft upp till 100 fot EgEn Hamn med uthyrning av båtplatser Ett FåtaL platser FinnS kvar! Välkomna att ringa eller besöka oss! Besöksadress: Varvsvägen 40, Hälsö

7 7 Båtfolk lär båtfolk Förarintyg (medl.pris 1300:-) Kustskepparintyg Utsjöskepparintyg Kanalintyg Tidvatten Sjukvård ombord HLR Väder för båtfolk SRC LRC El ombord Vårda din dieselmotor Radarintyg och många andra utbildningar för dig. Svenska Kryssarklubben Tvätt & Impregnering Kapell/Dynor/Markiser Mallning, tillverkning av bågar Handtvätt, impregnering, reparationer Nytillverkning, omklädsel, tillskärning av skum till dynor Byte av kedjor, rutor, knappar och öljetter största sortimentet i göteborg på VOLVO PENTA originaldelar Vi har mångårig erfarenhet av Volvo Penta. Välkommen in och prata med oss när du har en fråga! Lager av färdiga kapell, sprayhoods, bomkapell PRISEX: Ryds originalkapell Camping 8 500:- Sprayhood Maxi 77: Lilla 2 200:-, stora 4 500:- Bomkapell 600:-/m Sjölanders Marin & Markistextil Backa Bergögata Hisings Backa. Tel Fax E-post: Pumpgatan 9, Lundbystrand

8 8 Nytt forskningsfartyg ersätter Argos I mitten av augusti i år överlämnade cheferna för SMHI, SLU och Kustbevakningen en förprojekteringsrapport till regeringen om ett nytt forskningsfartyg. Detta ska ersätta fartyget Argos, som fick skrotas på grund av stora brister i arbetsmiljön för personal och forskare ombord. Det nya forskningsfartyget be räk nas kosta 430 miljoner och ska rymma en besättning på 13 man plus lika många forskare. Det ska vara utrustat för fiske och vattenprovtagningar med laboratorier, där man ska kunna ta in fisk och andra prover direkt från havet. Fartyget ska ha kapacitet att kunna stanna ute till havs under 16 dygn utan NYÖPPNAT! påfyllning av bränsle eller förråd. I uppdraget att utreda hur det Välkommen in att oceangående Argos skulle ersättas fanns tankar om att anpassa något av Kustbevakningens fartyg till höstserva 1 augusti 2011 öppnade Lindahl båten Motorverkstad ett forskningsfartyg. Utredningen visade att en sådan ombyggnad en filial i Björlanda Kile småbåtshamn. av befintligt fartyg riskerade att bli dyr, varför ett helt nytt fartyg föreslås. butik Rapporten fastslår att tillgång till Service/konservering Garantiservice forskningsfartyg är nödvändigt för med tillbehör att samla in data om miljön i haven. Vinterförvaring Nymontering Enligt rapporten är det viktigt att Sverige har ett eget fartyg. Enligt Av och påmontering, även ute i hamn rapporten så skulle driften beräknas Den 1 augusti 2011 eller öppnar hemma Lindahl hos Motorverkstad med våra kranbilar kosta 55 miljoner per år. För ytterligare information: en filial i Björlanda Stöldskador Kile småbåtshamn. Försäkringsskador Vi övertar lokalerna efter Lindahl Motorverkstad Sjömarkens Olle Clarin Motor & Marin Grundkörningsskador är auktoriserad Försäljning verkstad av motorer när Leif går i välförtjänt pension. för följande fabrikat: NYHET NYHET Reservdelar / tillbehör Den 1 augusti 2011 öppnar Lindahl Motorverkstad Lindahl Motorverkstad en filial i Björlanda Kile småbåtshamn. Gps / ekolod / etc. Glöm inte grundades 1977och har en komplett serviceverkstad för Vi övertar lokalerna efter Lindahl Motorverkstad utombordare i Västra Frölunda Sjömarkens Motor & Marin är auktoriserad verkstad där vi kan erbjuda följande: när Leif går att i välförtjänt lyssna pension. för följande fabrikat: Service/konservering på Garantiservice Lindahl Motorverkstad Vinterförvaring grundades sjörapporten! 1977och har Av och påmontering, komplett serviceverkstad för Allt detta kommer vi även ute i hamn eller hemma utombordare När i du Västra är på Frölunda sjön hos är er det med viktigt våra att kranbilar i även att kunna erbjuda där vi kan förväg erbjuda veta följande: hur vädret Nymontering kommer att via vår filial i Service/konservering bli. Sjörapporten sänds Försäkringsskador i Sveriges Björlanda Kile, där det Garantiservice Radio P1 på dessa tider: också kommer att finnas Stöldskador Vinterförvaring en mindre butik med Grundkörningsskador Av och påmontering, servicedelar och tillbehör. Försäljning Allt detta av motorer kommer vi även ute i hamn eller hemma Reservdelar Vi övertog lokalerna även att / kunna tillbehör erbjuda hos er med Kl våra kranbilar 5 55 Startspärr 7 55 i Björlanda efter via / stöldmärkning vår filial i Nymontering Gps Björlanda / ekolod / etc Kile, där Sjömarkens det Försäkringsskador också kommer att Stöldskador Motor finnas & Marin en mindre butik med För mer information, Grundkörningsskador när Leif gått i servicedelar och tillbehör. besök oss gärna i vår butik på Försäljning av motorer välförtjänt Klangfärgsgatan pension Västra Frölunda Reservdelar / tillbehör Startspärr / stöldmärkning Gps / ekolod / etc För mer information, besök oss gärna i vår butik på Klangfärgsgatan Västra Frölunda Auktoriserad verkstad för: BUTIK Startspärr / stöldmärkning Björlanda Kile småbåtshamn Öppettider: vardagar 8-17, lunchstängt med tillbehör & servicedelar & reservdelar

9 Alla har vi seglat förbi Knippla, eller rätteligen Källö Knippla, många av oss har legat över en natt eller flera, ja vissa verkar flytta hit med båten på sommaren. Ute på piren kan det bli gungigt vid vind från syd till sydväst, annars är det en mycket skyddad hamn som är lätt att angöra såväl från utomskärssegling som från rännan. Hamnkapten Alex håller ordning på ett föredömligt sätt och de unga hamnvärdarna är uppmärksamma, trevliga och tjänstvilliga vid tilläggning och avgång. Avgiften ligger ungefär som på andra hamnar på kusten som har bra service och toaletterna, duscharna och tvättstugan som finns på två ställen är mycket fräscha. som på flera andra hamnar betalar man avgiften med kort i en automat och får ut biljetten tillsammans med kvittot praktiskt att slippa invänta hamnvärden som man gjorde förr. En service som inte är vanlig, men fantastiskt uppskattad, är Källö Knippla en levande idyll den frukostbuffe` som dukas upp klockan 8-11 varje morgon på kafé Skansen i samma hus som vandrarhemmet(!) nere vid hamnen. Kaffe, bröd, rikligt med pålägg, ägg, fil, juice, flingor mm.- ja, allt för att mätt och nöjd starta dagens seglats. En annan facilitet är de stora grillar och utemöbler som står längs kajerna som är till för båtgästernas trivsel och grillröken ligger stundom tät över hamnen medan nya bekantskaper odlas vid grillarna med en öl i näven. Badplats finns såväl från piren som en barnvänlig strand med flytbryggor och hopptorn och så finns ju badet från klippor med trappa på västsidan med underbar utsikt mot väster och solnedgång. Knippla befolkades på 1700 talet och det dröjde ett tag innan Källö bebyggdes och först 1936 byggdes Knippla och Källö ihop i samband med hamnens färdig- 9 ställande. Idag är det som då, att hamnföreningen är den som styr och ställer mycket av det som sker på Knippla, nu tillsammans med KIK, Knippla idrottsklubb och dom är verkligen aktiva med arrangemang; midsommarfirande, hamnens dag, visaftnar och mycket mer. Det finns mycket som talar för Knippla men kanske framför allt den välkomnande, trygga och vänliga atmosfären. Göran Svensson Martins Båtsnickeri & Inredning Teakläggning av däck och i sittbrunn, nedgångsluckor, inredningar, skåp, hyllor, instrumentpanel, bord, durkar, intarcia, specialanpassade heminredningar och mycket annat! Tel martinsbatsnickeri.se BLANKT OCH HÅRT SOM GLAS det ÄR glas! NY-KUND-BONUS! Få din båt inplastad - ren och fin till sjösättningen Gäller i höst vid rekondarbete på plats Vi kommer till din båt, tvättar, polerar och glasscoatar. Vill du hellre ha vax ordnar vi det såklart. MrDry glasscoating förbättrar ytan med högre glans, lättare att tvätta och håller avsevärt längre än vax utan att för den skull kosta mer. Läs mer: mrdry.se

10 10 Grefab Box Göteborg Telefon Telefax Göteborgsregionens Fritidsbåthamnar AB VD: Ann-Christine Alkner-Dahl Kontakt för Roderbladet: Karin Fredell Hemsida: grefab.se Teknisk chef presenterar sig Hej alla båtägare! Som framgått tidigare så började jag på Grefab strax innan semestern och har sedan dess försökt att både sätta mig in i verksamheten och ta tag i de frågor som vi funnit mest prioriterade. Själv har jag sedan barnsben alltid haft försmak för båtlivet, till att börja med som jolleseglare (medverkade bland annat i VMseglingarna i OK-jolle, Varberg -76) och sedan med familjen i kölbåtar utefter Bohuskusten, Danmark och Norge. Idag har vi en Uttern D55 liggande i Hinsholmen, plus kajaker, vilket passar vår livssituation just nu, ihop med golf och allt annat man vill ägna sig åt. Men seglingen ligger mig fortfarande varmt om hjärtat Som säkert de flesta som skriver inlägg i denna upplaga kommer att nämna så har ju denna sommar varit helt fantastisk (!), nästan så man önskade att ett litet moln skulle passera ibland. Nu får vi bara hoppas att vi får lite av sommarvärmen och ljuset tillbaka innan säsongen är slut. På Grefab arbetar vi intensivt med ett flertal åtgärder i våra hamnar, inte minst för att allt skall vara klart och redo Före och efter renovering och målning i Björlanda Kile inför de stundande båtupptagningarna. Under försommaren har alla kranar besiktigats och eventuella anmärkningar åtgärdats. Våra befintliga båtvagnar har genomgått samma kontroller och de sista åtgärderna görs i skrivande stund. I Hinsholmen och Torslanda (där vi har flest stora båtar) har vi under sommaren fått två nya båtvagnar som nu håller på att provköras för att vara klara inför upptagningarna. Utöver detta har vi under sommaren genomfört en mängd förbättringsåtgärder i samtliga hamnar i form av underhåll av våra byggnader och utrustningar. Allt arbete är gjort med egen personal och det mest omfattande arbetena är genomföra i Björlanda där ett flertal fasader är helt ersatta med nytt, men även våra övriga hamnar har genomfört liknande arbeten vilket vi hoppas att våra kunder noterar och återkopplar till vår hamnpersonal, som gjort jobbet. När det gäller de mer långsiktiga projekten i våra hamnar så kommer vi i Saltholmen Yttre att under senhösten bygga ett nytt bryggdäck utefter piren, som gör att utsticksbryggorna får en bättre funktion. Under våren 2015 kommer även den gamla hamninfarten att fyllas igen så att piren får samma utseende hela vägen. I Fiskebäck pågår just nu asfalteringsarbeten med syfte att reducera de sättningsskador vi har och att förbättra genomfartsvägen. I Björlanda kommer vi under hösten att förse ett 50-tal pålar med isskydd. Mottagningsstationerna på Killingholmen, i Fiskebäck och i Björlanda (ytterligare en) är under projektering/upphandling för att installeras efter årsskiftet. Parallellt med dessa arbeten pågår utredningar kring åtgärder i Killingholmen, Fiskebäck (nya bryggor), Inre Saltholmen (nya bryggor) plus annat. En sak som vi går ut med inom kort gäller införande av båtmärkning. Idag saknar vi möjligheten att enkelt koppla era båtar till en ägare, vilket i många lägen försvårar arbetet med att nå fram med information. Frågan håller på att utredas och ett förslag kommer att tas fram med syfte att förankras med våra hamnföreningar innan något går ut. Men vi hoppas att detta kommer att få ett positivt mottagande. Med detta sagt så vill jag bara avsluta med att jag vill önska er en riktigt bra avslutning på sommaren med hopp om att vi får en snäll höst, med tanke på höststormar och andra väderfenomen. Thomas Ödlund Teknisk chef BÅTKAPELL SPRAYHOOD MARINSÖMNAD MATTLANGETTERING REDEGATAN 9, VäSTRA FRÖLuNDA Telefon

11 Killingsholmens Båtklubb 11 Nio butiker och Nordens största webshop för båttillbehör Bilden visar en 7,5m A-ställning 6 meter ,5 meter meter ,5 meter (Alltid lågt pris!) 7,5 meter (2490.-N) 9 meter (2750.-N) 10,5 meter (3080.-N) 12 meter (3480.-N) 6 meter 7,5 meter 9 meter 10,5 meter A-Ställning Däckställning 38mm rör av aluminium, klicksystem - enkel att montera ,5 meter 9 meter 10,5 meter 12 meter NOA Ställningar och tillbehör Vi erbjuder ett stort sortiment av NOA. Se för aktuella priser! 4x6m x8m x10m x12m (Alltid lågt pris!) Lev. inkl. ankarstroppar, reptejp, och väska (endast till formskuren) Presenning - Proflex Slitstark presenning 4x6 meter 6x8 meter 6x10 meter 8x12 meter Från 240 gram / m Nr (Alltid lågt pris!) 5x10m (990.-) 6x10m (1150.-) 6x12m (1590.-) 7x14m (1990.-) Presenning formskuren - Proflex Slitstark presenning, 240gram/m 2 5x10 meter 6x10 meter 6x12 meter 7x14 meter Marin olja av hög kvalité! Mineralolja till dieselmotorer (och bensin före år 2000) 4 L 4 L Premium syntetolja till dieselmotorer Spec: Volvo VDS-4, API CJ-4, ACEA E9/E7, MB 228, 31, CAT ECF- 3/2/1a, m fl. Limhamn Helsingborg Göteborg Stenungsund Västerås Karlstad Bromma Uppsala Sundsvall Gäller till den 31/ Nr (Alltid lågt pris!)

12 12 Seglarna som aldrig Den augusti 1994 seglar fem för varandra obekanta personer tillsammans från Hinsholmen i Göteborg till Väderöarna och åter. Tre västkustbor, en stockholmare och en skåning. Upprinnelsen var en privat annons riktad till seglande pensionärer. Under seglingen fattar de beslutet att inbjuda till möte för att bilda föreningen Seniorseglarna. Den idag enda föreningen i sitt slag i Sverige. Ingen av grundarna trodde att intresset skulle vara så stort att det redan vid det konstituerande mötet hösten 1994 deltog 15 personer. Utvecklingen har sedan varit god och medlemsantalet har stadigt ökat. Den 22 augusti fyller föreningen 20 år. Seniorseglarna har nu omkring 40 medlemmar med skiftande båtliv, utbildning och yrkesbakgrund. Medlemmarna är födda under 1910-, 20-, 30- och 40-talen. Den äldste fyller 97 i år. De har 28 båtar tillsammans i storlek från 22 till 37 fot, främst segelbåtar, samt en stor norsk Skøyte i trä. Många båtar ligger i Hinsholmen och Björlanda kile. Seniorseglarna har tillsammans runt tusenårs seglingserfarenhet. Normalt är man inte så aktiv när man sålt sin sista båt, men föreningen har program året runt, även för medlemmar som slutat sitt aktiva seglarliv. Målet är att ge alla möjlighet att ha kontakt med båtlivet och få ett rikare liv. De som inte längre har egen båt kan segla med andra medlemmar. Carl-Erik Carlsson, en av grundarna, säger: - När vi bildade vår förening hade jag inte en tanke att jag skulle segla 20 år till. Det hade jag inte gjort utan Seniorseglarna. Verksamheten på sommaren utgörs av dagseglingar och eskaderseglingar. Dagseglingarna är en av hörnstenarna. De går omväxlande till Göteborgs södra och norra skärgård. Det kan verka ganska odramatiskt att gå ut över dagen, men väder och vind kan skifta ordentligt på några timmar, säger Carl-Erik. Varje år under 20 år har föreningen genomfört en långsegling i form av våreskader. I regel till danska och norska farvatten. Dessutom en och annan eskader i Bohuslän. Förutom dessa årligen återkommande seglingsaktiviteter har medlemmar övat mörkernavigering teoretiskt och praktiskt, åkt på engelska kanaler, seglat i Kroatien och Grekland, samt seglat i Östersjön med medlem som bor och har sin båt där. Under vintersäsongen har föreningen varje onsdag under 20 år presenterat ett fullödigt program. Främst studiebesök, föredrag och kurser, där medlemmarna även själva medverkat, t.ex. i form av föredrag under rubriken Mitt Båtliv. Bland medlemmarna finns en stor och respektingivande kunskap som de använder till att hålla kurser för varandra. Navigation, astronomi, el ombord eller annat som kan vara aktuellt. Föreningens husband The Swinging Sailors höjer temperaturen på en träff varje år. Hur många segelklubbar har en sådan tillgång? Den positiva medlemsutvecklingen har lett till att vinteraktiviteterna under senare år flyttats från klubbstugan i Hinsholmen till Långedrags Segelsällskaps (LSS) klubbhus. Godkända LED Lanternor och Däcksbelysning. Även kombilanternor för toppljus och Tricolor/ Ankarlanterna inkl Windexfäste finns i utbudet. PONTOS nya vinschar TRIMMER och GRINDER är 4-växlade och ger dig antingen mycket snabb skotning eller oerhört stor kraft vid skotning eller hissning. Ett lämpligt alternativ istället för elvinschar. Levereras i storlekarna 34, 40, 46 och 52. Handtag i kolfiber för enhands eller dubbelhands fattning. AUTOMAGIC Raymarine NYA Autopilotsystem Evolution ger en mycket god kurshållning utan att egentligen behöva justera in parametrar. Den 9- axliga kompass sensorn ger en otrolig stabilitet till systemet. Raymarine e7 Multifunktionsdisplay har den senaste Light House II programvaran installerad. E7/D har inbyggd ekolodsmodul. Motordata är nu möjligt att koppla in i systemet. Knipplagatan 12, Göteborg marindieslar byggda på Mitsubishimotorer 16 hk :- 27 hk :- 42 hk :- 65 hk :- 80 hk :- komplett med instrument & motortassar. Vi betalar 5 000:- för din gamla motor vid inbyte bogpropellrar 35 kg 7 499:- 55 kg 8 499:- 80 kg 9 499:- 95 kg :- 125 kg :- Högåsa Västra 6A TORSLANDA Tel

13 13 går iland Seniorseglare i Staverns hamn vid eskader till Norge 2013 Vi har flyttat ett hus närmare sta n

14 14 HOVÅS HOVÅS HHF H A M N F Ö R E N H A M N F Ö R E N I N G I N G Hovås Hamnförening Hemsida: hovashamnforening.se Plusgiro Ordförande: Christer Olausson Ledamöter: Arne Magnusson Stina Löfgren P-O Lundberg Alf Härsjö Förbättringar i hamnen Sommaren har varit fantastisk med alla möjligheter för oss att njuta av båtliv. I föreningen sysslar vi ju mest med praktiska frågor som skall underlätta detta vårt båtliv. Hovåshamnen har gått med i Polisens Båtsamverkan, sök Polisen Båtsamverkan Västra Götaland på nätet. Skyltar har satts upp i hamnen. Polisen betonade vikten av att begränsa tillgängligheten till båtarna speciellt icke dagtid för att förhindra stölder. Vi begärde i våras av Grefab att bommen till jollebryggan, som rostat ner och som togs bort, sätts upp igen snarast (vi tog upp detta när Roger Lindberg besökte vårt årsmöte i april 2014). Vi föreslår ytterligare en bom för att förhindra att obehöriga bilar kan köra in på uppställningsplatsen vintertid. Tillgrepp av motorer och andra föremål har skett från uppställda båtar. Båda bommarna förses lämpligen med kodlås. Kontakta gärna hamnföreningens styrelse för samråd. Vi uppmanar alla som haft inbrott, stöld etc att meddela någon av oss i styrelsen förutom att ni anmäler till polisen. Ibland får vi inte kännedom förrän långt efter händelsen. Vi har inte fått information om något tillgrepp under denna säsong ännu. Sänd till hovas. eller sms till någon av oss i styrelsen. Styrelsen kommer att summera loggboken från vakterna och gå igenom behov av åtgärder med Grefabs personal. Arne Magnusson Roderbladet: Revisorer: Johan Löfgren Arne Magnusson Sten Adlersson Fredrik Patriksson Revisorssuppl: Kurt Maak Valberdning: Arne Johansson En sjöman har kastat loss Under högsommaren nådde oss beskedet att Bengt Appelgren hastigt insjuknat och avlidit. Bengt var under många år medlem i Hamnföreningens styrelse och var fortfarande med i valberedningen. Bengt lät i våras reperara en skada på kölen på sin Najad 34 hos Steve Olsson. Han var väldigt nöjd med arbetet och planerade flera seglatser när han hastigt insjuknade. Arne Magnusson Har du flyttat? Meddela adressändring till din hamnklubb! Du behöver inte meddela Roderbladet, vi får färska adress listor från klubbarna inför varje utgivning. Vi ses på Scandinavian Boat Show i monter A22:20 Vi översänder färdig säck med betald frakt, för inlämning på posten. Textila Båtinredningar i Lindome AB Var tvättar du ditt båtkapell och segel? HENSONS TVÄTT Koppargatan 9, Lomma Tel

15 15 Hinsholmens Båtförening Ordförande:RustanZachrison Viceordförande: Lars-Olof Larsson Sekreterare: Claus Kassör: Ingegerd Ordinarie ledamöter: Erik, Boo, Katarina, Johan Suppleanter: Ove, Bengt R., Evert Revisor: Bengt C. Box 5122, V. FRÖLUNDA Plusgiro E-post: Hemsida: * Snart skall klubbstugan få ny ytterdörr med kodlås. Då slipper vi jobbet med alla nycklar som faktiskt försvinner. Vi har även gått med i polisens Båtsamver- Detta är på gång i hamnen Efter en härlig sommar med kan och prövat bevakning med bad i 23-gradigt vatten och Securitas. Skyltar med deras trevliga pratstunder i sittbrunnen, kanske en långtur med Vi skall nu utvärdera hur detta logotype har satts upp i hamnen. båten eller en tur till ett favoritställe, så undrar Du kanske vad * har fungerat. har vi har gjort i klubben? Vaktdeltagandet har glädjande * Vi började med att lösa problemen med parkeringskorten. Det blev många telefonsamtal och mejl etc. och vi lyckades lösa allt till sist! nog blivit mycket bättre. De nya vaktrutinerna/vaktpassen har bidragit till ökat intresse. * Vi vill påminna om att det gäller fem knop hastighetsbegränsning i hela hamnen och inte halva hamnen som en del tror. Man kan se några som kommer i mycket höga hastigheter och inte minskar farten förrän i mitten av hamnen! I mitten av augusti kom hösten med en liten kuling. Det rullade rejält på VB-bryggan och bryggorna innanför. Det gäller att ha ordning på förtöjningen så gott det går. Vi har många nya båtplatsinnehavare i hamnen som inte vet vad som gäller när det blåser upp. Prata gärna med grannen och ge en hjälpande hand och byt kanske telefonnummer med varandra. * Klubben har även jobbat med att få nya medlemmar. Kanske kan du hjälpa till också för det behövs! Styrelsen gick i somras ut med information som sattes på alla båtar och vi fick några nya medlemmar vilket var glädjande. Vi hoppas på en fin och trevlig Wahlborgs Marina AB Etabl höst och att vi ses när fiket i klubbstugan öppnas igen. Titta gärna på vår hemsida, www. hinsholmen.se om tider och aktuella artiklar. * Slutligen vill vi uppmana alla som haft påhälsningar, såsom stöld, inbrott etc. i båtar eller bodar att ni hör av er till styrelsen. Ibland får vi inte reda på tillgreppen förrän efter flera månader. E-post till kontaktformuläret på hemsidan eller sms till någon i styrelsen går bra. Statistiken är viktig för vår kontakt med polisen i arbetet med båtsamverkan. Rustan Tel: Hinsholmskilen, Västra Frölunda

16 16 Björlanda Kile Småbåtshamn Torslanda Tel ; Plusgiro Hemsida: Ordförande: Bernt Nilsson Q69 Vice ordf: Göran Ekeroth Q10 Kassör: Clas Jernström B110 Sekreterare: Lars Gustavsson R 94 Ledamöter: Lennart Adolfson P 10 Kalle Maxe D105 Sivert Jonsson A 40 Hans Eriksson G48 Björlanda Kile Hamnförening Suppl.: Lars Forsberg ÖP 44 Linda Sjöberg B 146 Revisorer: Bernd Harms Q 89 Britt-Marie Olofsson ÖP13 Rev.suppl Hans Eriksson G48 Valberedn.: Bjarne Andersson P 45 Ulla Lindgren-Karlsson C147 Birger Olofsson ÖP13 Roderbladet: Sivert Jonsson, Bernt Nilsson (suppl) Intendentur: Kalle Maxe, Hans Eriksson Matrikelmanager: Lennart Adolfsson Säkerhetsbesiktn: Ivan Johannisson E59 Webmaster: Emil Bergvall D33 Utbildning: Lars Forsberg Ockuperad båtplats Här kommer en uppföljning av en tidigare artikel i Roderbladet nr (Bernt N) om vad man kan göra om den båtplats man äger/hyr är upptagen av en annan båt. Först ett klargörande angående flyttning av båt. Det som står i Grefabs allmänna villkor 6b om flyttning strider mot lagen (egenmäktigt förfarande); Båtar som ligger på av annan förhyrd båtplats, borttransporteras av hamnpersonal på båtägarens bekostnad. Detta vet Grefab men har ännu inte lyckats få riktig information om hur paragrafen bör skrivas om. Nu gäller att om båtplatsen är ockuperad av annan båt skall man kontakta Grefabs huvudkontor, inte hamnen, och om dom kan så hjälper dom med att anvisa temporär plats. Får man inte tag på huvudkontoret så får man lägga båten vid t.ex. kranbryggan, vid mastkranarna eller annan icke uthyrd plats och då bör man sätta en förklarande lapp på Båtkvällar i höst Obs! Kolla bkh.nu om eventuella ändringar Anmälan görs till Lars Forsberg, tel el epost: Förarintyg Lö sö den oktober Kontakta Ivan Johannesson Tel Med båt genom Europas kanaler till Paris Thomas v.d Heiden berättar om sin resa till Paris Onsdag den 5 november kl 19 Lokal Färjenäs (FSMK) klubbhus (Vägbeskrivning på fsmk.n.nu under Kontakta oss) Avgift 50:- Medlemmar i BKH går in gratis. Klubben bjuder på kaffe och bulle. Kurser till våren Elkurs Lennart Adolfsson Motorkurs Kalle Maxe Information om dag,tid och plats hittar Du i Roderbladet nr 1 och på bkh.nu Frågor? Lars Forsberg Tel Epost: båten och gärna en lapp till hamnpersonalen också och sedan kontakta huvudkontoret vid lämplig tidpunkt. Grefab flyttar ingen båt, om den inte ligger så att den skadar annans egendom eller möjligen hindrar deras arbete. Något tydligare är det om man vet eller misstänker att båten som ockuperar platsen är stulen. Då kan man kalla på polisen som då kan flytta och omhänderta båten. Om man inte är säker på om båten är stulen kan vi i BKH under veckodagarna kontakta vår närpolis Crister Melvinsson på telefon Vid andra tider kan man kontakta polisen på Sivert Jonsson KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Alla båtplatsinnehavare i Björlanda Kile kallas till höstmöte tisdagen den 25 november 2014 i Toleredsskolan, Vinlandsgatan 1 (vid Toleredskyrkan). Mötet börjar kl 18.30, men vi kommer att ha insläpp redan kl 17.30, då kaffe med dopp serveras. På dagordningen bl.a. ekonomi och bevakningen. Vi kommer även i år att lotta ut 20 st presentkort á 500 kr bland dem som ställt upp på bevakningen, förutom de premier vi förväntas få från firmorna i hamnen. Härutöver kommer närvaropremier att utlottas. Blir Du en av årets vinnare? Genom välvilligt tillmötesgående från Svenska Mässan kan vi även i år sälja mässbiljetter till våra medlemmar till rabatterat pris, 100 kr. Ordinarie pris är 150 kr, pensionär 100 (måndfred). Välkomna! Styrelsen/Bernt Nilsson Lån av symaskin i vaktstugan Som medlem i BKH kan Du låna våra symaskiner för att sy eller laga segel och kapell. Du kontaktar i så fall vår symaskinsansvarige, Lars Forsberg, tel Priset är 50 kr/gång. Sivert Jonsson

17 4x5m Ord: 415:- 5x7m Ord: 725:- Art: Ord: 995:- Ord: 249:- Klass 3 Ord: 1225:- Art: Ord: 325:- Art: Klass 3 1,5m Ord: 1 995:- Art: Art: 7166 Art: Ord: 112:- Art: 7161 Art: 6567 Grundmålat stål. Art: 7164 Art: liter Ord: 1 130:- Art: RED DUTY 20x20cm Aluminium A-Ställning Aluminium uteliggarställning meter Art: Art: Ord: 495:- Oljebytare 6 L Art: 7303 Art: 6529 Art: 6569 UV-stabiliserad. Art: x15cm Art: 6576 Art: RED DUTY 20x20cm Art: 6571 Art: ,6x5,4m Ord: 235:- Lövhult Ord: 145:- Art: 6573 Art: ,4x7,2m Ord: 440:- Mega Ord: 129:- Art: 9513 Art: Art: x20cm Art: x12m Ord: 1 995:- Art: x10m Ord: 675:- Lövhult Art: 9518 Ord: 145:- Ord: 950:- Art: ,2x12m Standard Ord: 79:- Art: x5m Ord: 415:- Lövhult Ord: 65:- Art: 7161 Ord: 375:- Ord: 112:- Art Ord: 65:- Ord: 248:- Art: 7077 Art: liter Art Ord. 69:- Art: 7166 Quicksilver SAE 25W-40 4-liter Art Art: x7m Ord: 725:- 4x6m Ord: 1 295:- Art: Engångs Ord: 85:- Art: 9514 Ord: 995:- 5x7m 6x8m Ord: 1 895:- Lövhult Ord: 55:- Art: 7164 Quicksilver SAE 10W liter Ord: 1 130:- Art Art liter Art liter Ord: 59:- Ord: 198:- Art Art: 7076 Art: 7286 Ord: 1225:- 6x8m 6x10m Ord: 2 595:- Art: 9516 Art: 9517 Lövhult Ord: 135:- Art: Ord: 495:- Art: 7303 Art: liter Art liter Spolmuff Ord. 199:- Art: Art: Ord: 1 995:- Art: x12m 6x10m Ord: 3 195:- Refill 1st. Ord: 35:- Refill 4st Ord: 95:- Kit Ord: 148:- Mineral-1L Art liter Art Art: 6799 Art: 7270 Styck 420X510 Oljeduk Syntet 1-lit Art Syntet 5-lit Art Art: 7302 ProSupply 6-liter Ord: 349:- Spolmuff FÖR VOLVO Art 7301 DREVOLJA Ord: 119:- Mässing Ord: 165:- Art: 4498 Art: 8812 Art: liter DREVOLJA Ord: 425:- BLANDAS 1:9 Ord. 145:- Art: 8803 Art: 7301 Art Art: 7325 SAE5W40 Art liter Ord. 269:- SAE5W40 Art ml 95:- Art Art liter Ord: 795:- Ord: 62:- Art: 7306 Quicksilver Art: liter Ord: 440:- Art 7314 Art: 4490 Art: 7314 SAE10W40 Art liter SAE10W40 Art 8752 Oljepump 17 TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET! HÖSTERBJUDANDE SEASEA BÅTTILLBEHÖR 4x5m 329:- Ord: 415:- 5x7m 549:- Ord: 725:- Art: PRO 6x8m 799:- Ord: 995:- 4-5m 1995:- Ord: 2 595:- TÄCKSTÄLLNING EASYTEC KOMPLETT MED PRESENNING 240GR/M² NYHET! Art: x10m 899:- Ord: 1225:- 3x5m 249:- Ord: 315:- 8x12m 1399:- Ord: 1 995:- Art: Art: Art: Art: Art: kg 2295:- Ord: 2 495:- HÖST GÄLLER T O M 22 NOVEMBER 2014 SEASEA VÄXER MED NYA BUTIKER 2014 Vi öppnade 3 stycken nya butiker Vi är nu 26 stycken båttillbehörsbutiker fulla med kraftfulla erbjudanden och djup kunskap. Hitta din butik på baksidan av bilagan eller på seasea.se Vi ser fram emot ditt besök. Nya butiker 2014: Luleå, Gävle & Mariestad. 329:- Art: Välkommen! PRO 549:- 6x8m 799:- PRESENNING MICROFLEX PRO 250G/M² TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET 3x5m 249:- NYHET! Ord: 315:- 6x10m 899:- 8x12m 1399:- Art: Art: Art: Art: Art: D-icer 6690:- Ord: 8990:- STRÖMBILDARE TAYLOR D-ICER 0,75 HK BÅTBOCK RED DUTY 4-liter 259:- Ord: 375:- Art: :- Ord: 112:- Art: 7161 Hänglås 229:- 1500kg 2295:- Ord: 2 495:- Båtbock 1500kg RED DUTY Max belastning 1500 kg / bock. Galvaniserat stål. OBS! BOCKAR, VAGGOR OCH TÄCKSTÄLLNINGAR VISAS MED HÄMTPRIS. SPECIALFRAKT TILLKOMMER VID POSTORDER ArtNr B H Ord pris Kampanj XXX 2 495: :- Typ II TILLSAMMANS 1250:- Ord: 1 495:- GÖR VI BÅTLIVET EasyTec täckställning inklusive presenning! Låskätting 295:- TYRESÖBOCKEN TYP II Max belastning: 500 kg / bock. ArtNr B H Ord pris Kampanj : :- Försedd med teskopiska ben och ledadade skrovplattor. 2 m tvärbalk av trä 45 x 145 mm ingår. TÄCKSTÄLLNING EASYTEC KOMPLETT MED PRESENNING 240GR/M² 1500kg 2295:- Ord: 2 495:- 4-liter 259:- Ord: 375:- 79:- Roligare 4-5m 1995:- Ord: 2 595:- BÅTVAGGA TYRESÖ Enkelt demonterbar. Ställbara teleskopiska stöttor med finjusterbara kulledade skrovplattor. Grundmålat stål 80 mm u-profil stöttor av 57 mm rör. Typ 1: För båtar med max djup 1,6 m och vikt max 7 ton. Typ 2: För båtar med max djup 1,9 m vikt max 7 ton. Typ 4: För båtar med max djup Skrovskydd 95:- WEBBORDER 2ST BOCKAR FRAKT 500:- H ,2 m ochvikt max 10 ton. TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET 899:- Motorolja MOBIL DELVAC MX SAE 15W/40 A-ställningar NOA system Lämplig till båtar utan pulpit och pushpit. Fördelen med A-Ställningen är att A-benen avlastar vindtrycket mot båten och lyfter ut presenningen så att det kommer in luft i för och akter. Däcksbenen placeras mot relingslisten eller annan lämplig plats på däck, rufftak alternativt i sittbrunn. Vikten på en A-ställning varierar från 12 till 22 kg beroende på ställningens längd, finns i standardlängderna 5-11 meter. Typ :- Ord: 3 375:- TYRESÖBOCKEN 1500 Max belastning 1500 kg / bock. Grundmålat stål. ArtNr B H Ord pris Kampanj : :- Försedd med teskopiska ben, finjustering och kulledadade skrovplattor. Från 9395:- Ord: :- UtliggarställningarNOA system Besök våra butiker eller vår hemsida för att se alla våra aktuella kampanjpriser! Art: :- Ord: 1 395:- 5000kg 3195:- Ord: 3 495:- WEBBORDER 2ST BOCKAR FRAKT 500:- Båtbock 5000kg RED DUTY Max belastning 5000 kg / bock. Galvaniserat stål. ArtNr B H Ord pris Kampanj XXX 3 495: :- Passar utmärkt på båtar med pulpit och pushpit samt mantågsstöttsfötter. Ställningen ger mer utrymme ovanför däck tack vare benen som sitter i mantågsstöttsfötterna. Utliggarröret som håller ut presenningen från skrovsidan ser till att det blir god ventilation och att presenningen inte nöter mot skrovet. Ställningen är justerbar åt två håll, dels höjden med teleskopbenen, dels utliggarrörens avstånd från båten med fästbenet i mantågsfoten. Antal ben beror på hur många mantågsstöttor båten är försedd med. Finns i längderna 9-13 WEBBORDER VAGGA FRAKT 1000:- WEBBORDER 2ST BOCKAR FRAKT 500:- ArtNr H stötta L B Typ Ord pris Kampanj : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :- Skrovskydd 95:- Typ I 2,5m 3995:- Ord: 4 695:- 189:- TYRESÖBOCKEN TYP I 6x10m 995:- Ord: 1 395:- FORMSKUREN PRESENNING MICROFLEX PRO 240G/M² Classic 349:- PRESENNING CLASSIC 180 G/M² Max belastning 5000 kg / bock. Kraftig kvalitet i dubbel LD-polyeten med armering av HD-polyeten. TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET Formskuren 1395:- Formskuren transparent rutarmerad lenoväv, 240 g/m². UV-stabiliserad. Svetsad kantförstärkning runt hela presenningen för bästa öljettfäste. Mässingsöljetter varje meter. Plastförstärkta hörn. 489:- FROSTSKYDD VÄRMERÖR HYLITE LÅGEFFEKT 240V 89:- Ord: 110:- Frost & kondensskydd samt värme under vinterförvaringen. Hylites värmerör finns i 3-storlekar och har en låg förbrukning. 2,5x3,6m 749:- Art: 6412 Art: 6410 Art: 6411 Art: 6414 ArtNr B H Ord pris Kampanj : : : :- Inklusive mittstöd. Försedd med teskopiska ben, finjustering och kulledadade skrovplattor. H :- Ord: 2 895:- TYRESÖBOCKEN Stävbock 129:- Typ I 3m 4195:- Ord: 4 895:- 119:- Max belastning 5000 kg. Justerbart stöd i höjdled. Pulverlackat stål. Skrovskydd TYRESÖ 185:- OBS! BOCKAR, VAGGOR OCH TÄCKSTÄLLNINGAR VISAS MED HÄMTPRIS. SPECIALFRAKT TILLKOMMER VID POSTORDER 6-liter 349:- Skrovskydd TYRESÖ 210:- Priserna gäller t.o.m 22 November 2014 Vi reserverar oss för att vissa varor kan ta slut H :- 69:- 329:- PRESENNING MICROFLEX PRO 250G/M² Art: 8891 & :- Glykol / Frostskydd 79:- TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET 4-liter 259:- Motorolja MOBIL DELVAC MX SAE 15W/40 149:- 600:- 131:- 899:- Oljebytare 6 L 510:- 349:- 116:- Petrol Oil Volvo Penta Diesel Oil Volvo Penta Transmissionsolja Volvo 4-cycle Engine Oil 59:- 4-liter 189:- 299:- 549:- Inhiberad Propylenglykol (Miljöglykol) med korrosionsskydd. Uppvisar samma goda frys och korrosionshämmande egenskaper som etylenglykol men har betydligt lägre toxisk effekt på hälsa och miljö. Även lämplig för motorer med aluminiumblock. Spolmuff 59:- Spolmuff utombordare & drev PRO 799:- 119:- 375:- 4-stroke outboard Oil Besök våra butiker eller vår hemsida för att se alla våra aktuella kampanjpriser! 55:- 4-liter 159:- Glykol / Frostskydd Etylenglykol med korrosionsskydd. 179:- Spolmuff +50hk 2-anslutningar NYHET! 899:- Transparent rutarmerad lenoväv, 250 g/m². UV-stabiliserad. Svetsad kantförstärkning runt hela presenningen för bästa öljettfäste. Mässingsöljetter varje meter. Plastförstärkta hörn. Spolmuff Monteras över kylvattenintaget. Koppla till färskvatten. Kör ej utombordsmotorer över 1200 v/ min. Mercruiserdrev ej över 600 v/min. Kontrollera att motorn ej överhettas. Montera av propellern. Följ alltid motortillverkarens anvisning. 3x5m 249:- Ord: 315:- 1399:- Art: Art: Art: Art: Art: HeavyDuty 999:- 1499:- 1999:- PRESENNING PVC HEAVYDUTY 400 G/M² 3x5m 649:- Ord: 795:- 2599:- Art: Art: Art: Art: Kraftig vit PVC-belagd polyesterväv. Svetsad samt repförstärkta kanter. Mässingsöljetter varje meter samt plastförstärkta hörn. REDUCERAR FUKTEN.PERFEKT FÖR STUGAN, HUSVAGNEN & BÅTEN! För reducering av luftfuktigheten i slutna utrymmen med liten eller ingen ventilation. LÖVHULTS BÅTHUSBESLAG Ord: 2 990:- 16 SIDORS - BILAGA SEASEA.SE BÅTSTÖTTA RED DUTY 20-liter 899:- Ord: 1 130:- 69:- 49:- 119:- 29:- 89:- 1812:- 529:- 125:- 25:- 303:- 1407:- Besök våra butiker eller vår hemsida för att se alla våra aktuella kampanjpriser! Spolmuff Volvo Penta ABSORBENTKIT Quicksilver 4-cycle OPTIMAX/DFI Oil SPILLKIT OIL ONLY. Kit med 5 stycken oljedukar ett par handskar samt skräppåse. 155:- 235:- 119:- Kylmantelskydd Oljepump handpump Oljebytare SUGSNABBEN 299:- Oljebytare PORTABEL 6 Liter 149:- 545:- Motorolja syntetisk MOBIL SUPER 3000, För alla fyrtakts högprestanda bensinmotorer. Quicksilver High Performance Gear Lube 89:- 349:- Rostskydds och konserveringsmedel för kylsystem. 239:- 214:- 139:- Drevoljepump Konserveringssats för drev 699:- Oljebytare 9 L Motorolja delsyntetisk MOBIL SUPER 2000, 379:- 135:- 465:- SAE 10W-40. För alla fyrtakts bensin motorer med och utan turbo. Premium Gear Lube 250ml DREVOLJA 45:- H :- Ord: 1 395:- 6-liter Art: :- Art: :- Ord: 495:- PRESENNING MICROFLEX PRO 250G/M² PRIS BOMB! 2845:- Ord: 3 895:- -90 HK Art: HYDRAULSTYRNING - 90 HK NORDFLEX MF90 PAKET Hydraulstyrning för båtar med utombordare upp till 90 hk. PRIS BOMB! 6490:- Ord: 7 850:- Art: UTOMBORDSMOTOR 4-TAKT 2,5 HK S MARITIM POWER INKLUSIVE MANÖVERPANEL TRIMINDIKATOR VÄRDE 3550:- Motorolja MOBIL DELVAC MX SAE 15W/40 PRIS 7495:- GARANTI Ord: 8 295:- TRIMPLAN PAKET LENCO MARINE Eldrivet trimplan. Trimplan i rostfritt 9x12 tum. Passar båtar med längd 4,8-7,6 meter. Manöverpanel med LED lägesindikator 1990:- Art: 4203 Oljebytare 6 L TOALETT MARINE ELECTRIC Björlanda Gbg Björlanda Kile Småbåtshamn Tel Långedrag Gbg Redegatan 1 Tel Frihamnen Gbg Frihamnen 15 Tel Henån Orust Rödbergsvägen 2 Tel Eliassons Varberg Getterön Tel TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET Besök våra butiker eller vår hemsida för att se alla våra aktuella kampanjpriser!

18 18 Saltholmens Båtägareförening Saltholmens Båthamn, V Frölunda Plusgiro: Ordf, webmaster: Magnus Legnehed Vice ordf, registeransv.: Charlotte Kjellsson Kassör: Birgitta Andersson Sekreterare: Ann Hellman Vakt- o hamnansvarig.: Claes Edenberg V. vaktansvarig.: Lennart Eriksson Sponsoransv.: Ingemar Fredriksson Roderbladet: Göran Svensson Valberedning: Anders Edvinsson Brev till Grefab - och svar Ref samtal v Farthindret nedanför vaktlokalen är borta. Bilarna kör alldeles för fort. Måste åtgärdas innan det händer en olycka. 2 Vi samarbetar nu med polisen mot stölder. Det vore bra om vi kunde få grindar på i första hand brygga 3 och brygga Vi efterlyser ett journummer att ringa till Grefab under helger och kvällstid. 4. Gavelväggen på vaktlokalen bör åtgärdas. Om vi får medlen kanske några medlemmar kan vara behjälpliga. 5. Vi tackar för de nya vagnarna men de var tyvärr inte lämpliga för ändamålet. Man kunde inte packa i dem eftersom sidoskydden var alldeles för låga. Under vecka 27 har jag bara sett en kärra som dessutom var i det närmaste obrukbar. När nästa omgång kärror inköps hör ordentligt med hamnkillarna hur de skall vara beskaffade och måla dom i grälla färger med Gefabss logga och kolla om vi kan få ett låssystem typ kundvagnar på Coop med två stationer en vid brygga 3 och en vid brygga Före omorganisationen kunde hamnkillarna vara äldre, även yngre, medlemmar behjälpliga med moment som de inte klarade av. Detta har tyvärr nu upphört då sådant kan missuppfattas av arbetsgivaren och det känns därför nu som att servicen och stämningen har försämrats vilket många tycker är tråkigt. Speciellt tråkigt var det vid sjösättningen då flera båtar kunde satts i tidigare om killarna haft mandat till egna initiativ. Så här vill vi inte ha det. Hoppas att en ändring kommer till stånd redan till höstupptagningen och smidigheten återställs. 7. Jag har noterat att det ligger obehöriga båtar på en del platser. Vid förfrågan om detta upplyser vederbörande att man lånat Omgående svar Svar kom omgående på nyckeln passar till detta lås. ovanstående brev och punkt När detta införs har det redan 1 åtgärdades veckan efter. varit en del kulingvarningar och För övrigt har det varit god eventuella stormar. Åk ner och vaktning under maj och fram se till båtar och förtöjningar. till midsommar, därefter har det varit ungefär 50 procent vaktning, tyvärr ofta bara en person PS Jag skickade ytterligare ett Claes Edenberg som vaktar. Vi måste bli bättre mail till områdeschefen där jag på detta. ville att mailet skulle vidarebefordras till VD:n. Mastkranen är numera låst eftersom lekfulla personer ibland DS klättrar upp i densamma. Toalett- platsen för några dagar eller bytt tillfälligt och detta är väl för närvarande inte tillåtet men borde ju kunna ordnas under ordnade former och på sikt kanske leda till att frihamns ordningen kunde återinföras vilken togs bort av förre vd:n till mångas förtret. Kommunfullmäktige har ju också deklarerat att vi skall ha en öppen hamn och locka turister till Göteborg och vi vet ju att många båtturister vill ligga i Saltholmen därför rimmar det väldigt illa med att man satte upp en stor fin skylt med gästhamn överkorsat. Även detta gjordes av förre vd:n. Som det är nu kommer många efter kl 16, ligger över natten och går tidigt. Det vore inte svårt att ha ett antal platser med vänd bara röda och gröna plåtar och få en öppen och levande hamn. 8 Undertecknad tycker också att vi som är intresserade av hamnen, dvs hamnkillarna nya cheferna och repr. för SBF borde träffas och diskutera problem, förändringar och ev. lösningar innan nya beslut tas som påverkar alla båtägare och personal. Vi vill se oss som en remissinstans. Claes Edenberg Kompletta rullfocksystem i olika storlekar från 2750 kr Tel

19 Vi gör båtlivet tryggt och bekvämt hela året. Testa vår Iphone app MyBoatmanager, som innehåller flera praktiska funktioner så som: Vår målsättning är att göra båtlivet tryggt och bekvämt året om för alla våra kunder. YachtSafe positionslarm och övervakningssystem. Enkla formulär för att skicka serviceförfrågningar till oss. Uppringning till vår VIP-support. Min profil - samla all fakta och information om din båt. Vi är Volvo Penta auktoriserade och utför service, installationer, garantireparationer och motorbyten. Vi säljer hela Volvo Pentas sortiment av reservdelar och tillbehör. Du beställer via våra hemsidor för hemleverans eller avhämtning. Vi erbjuder vinterförvaring med fullservice året runt. Välkommen till oss: Drevia i Lysekil, , drevia.se MITAB i Långedrag, , mitabmarin.se Service

20 20 Båtlaget Torslanda Lagun Viktor Setterbergs väg 11, Torslanda Medlemsavgift 2014: 150 kr. Plusgiro: E-post: Ordförande: Jan Wagner A 09 Kassör: Karl-Erik Bolin M 31 Ledamöter: K-A Stenborg B 4 Per-Olof Törnqvist N 32 Revisor: Rolf Nordström C 09 Hemsida: Ansv. hemsida Karl-Erik Bolin Tjôta! Vi har samlat ihop lite av den vanliga höstinformationen. Inte nu igen, kanske någon tycker men repetition är kunskapens moder. Hallarna Nu börjar det återigen att röra på sig i hallarna. Håll koll på obehöriga spanare och stäng dörrarna och lås. Är du osäker på om du blir sist tala med grannarna och bestäm vem som låser. Toasugen Med adress till Grefab skulle vi önska att toasugen fungerade. Hur skall det gå nästa år när inte någon har kunnat träna eller skaffa sig goda vanor. Det är långt till öppet hav. Kräftskivan Det har varit så litet intresse för kräftskivan och Riggarfesten på våren, att styrelsen beslutat att avvakta i höst. Vi tar upp frågan på årsmötet och vi är tacksamma för idéer och synpunkter i denna fråga. Båtsamverkan Polisen har tagit initiativet till ett ökat fokus på stölder och skadegörelse i hamnarna. Enligt uppgift har man redan sett ett positivt resultat. Tala med grannarna och håll koll på varandras båtar och bilar. I samråd med Grefab sätter vi upp affischer på området som förhoppningsvis ger en tankeväckande uppmärksamhet. Pallning Läs Grefabs ordningsregler. Bind inte presenningen i stödbockarna och sätt en lina mellan sidostöttorna så att kulingarna inte kan skaka loss dem. Årsmötet Vi planerar årsmötet till torsdag 20 november. Kallelse kommer. Vädret Juli var ljuvlig för en båtsemestrare och i augusti har vi betalat tillbaka med råge, kan man tycka. Men september är kvar! Håll ut och utkik Styrelsen Ordförande K-G Lewerth D7 Kassör: Evy Börjesson D51 Sekreterare Ove Paulusson D34 Hälleflundregatan 115 Ord. ledamöter: Ulf G Andersson B Västra Frölunda Lennart Espenholt D23 Tel: Claes Ivarson D 72 E-postadresser finns på Revisorer: Lennart Ramsvik A119 Fiskebäcks Båtförening Fiskebäcks Båtförening välkomnar nya medlemmar. Varje förening behöver förnyas och vitaliseras genom att tillföras nya idéer och ny energi från nya medlemmar, gärna yngre, kvinnor som män. Du kan vara med och påverka föreningens utveckling till en reell remissinstans gentemot kommunen och dess olika bolag. Ju fler medlemmar vi blir ju starkare blir vår röst. Ett aktivt båtliv är dessutom en konkurrensfördel för Göteborgs kommun och dess kranskommuner i en föränderlig värld. Vi har i föreningen många trevliga aktiviteter, som ökar trivselfaktorn, till båtnad för Dig som medlem och föreningen i stort. Vi lever i symbios, Du behövs för föreningen och föreningen är till för Dig. Årsavgiften är låga 150 kronor. Har Du båtplats i Benny Claésson D35 Rev. suppl: Lennart Hansson A 60 Valberedning: Åke Nyberg B67 P-O Espenholt D21 Organisationsnummer Till alla med båt i Fiskebäcks småbåtshamn Fiskebäcks småbåtshamn och kanske även vinterkontrakt bör det vara mycket angeläget för Dig då det händer mycket i kommunen och i vår hamn, som kommer att påverka båtlivet. Har Du ingen båt just nu är Du välkommen ändå. Alla nya medlemmar för året deltar i en utlottning av två trisslotter, som bara utlottas bland de nya medlemmarna. Sätt alltså in 150,- på Plusgirokonto och bli medlem! Välkommen! Claes Ivarsson Funktioner: Vakttjänsten: Lennart Espenholt och Bengt Holmskog Roderbladet: Ove Paulusson Klubbmästare, lokaler mm: Lennart Espenholt Miljö & försäkring: Bengt Holmskog Hemsidan: Ulf G Andersson Gå din vakt Nu lider denna underbara sommar, vädermässigt, mot sitt slut och den första höststormen är här. Det blåste enligt vindmätaren i Fiskebäck 32 m/s i byarna. Tyvärr har det varit en hel del skadegörelse här i hamnen i sommar, t.ex stölder i båtar m.m. Någon stoppade även in en vattenslang på Grefabs hamnkontor och fyllde det med vatten. En händig människa fyllde även Göteborgs Marincenters lastbils dieseltank med vatten. Vaktandet har gått upp och ner. Började bra men har sedan dalat betänkligt. SNÄLLA. VAR SOLIDARISK MOT DIN BÅTGRANNE OCH GÅ DIN VAKT. Det är otroligt viktigt. Lennart Espenholt

EasyTec täckställning inklusive presenning! 1 995,- Ord: 2 495,- 8x12m. 1299,- Ord: 1 995,- 4-liter. 259,- Ord: 375,- Art: 7166.

EasyTec täckställning inklusive presenning! 1 995,- Ord: 2 495,- 8x12m. 1299,- Ord: 1 995,- 4-liter. 259,- Ord: 375,- Art: 7166. Høst 2014 GJELDER TOM. 22. NOVEMBER 2014 TA VARE PÅ BÅTEN DIN I VINTER! Gjør det enklere for deg selv, ta vare på båten din i vinter. Det er mange store jobber om våren som kan unngås ved å gjøre litt

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

1395,- HøstKampanje 2012 SE PRISEN! PRO. HeavyDuty. Classic. 5995,- Ord: 7995,- 195,- Ord: 245,- 495,- Ord: 665,- 59,- Ord: 89,- NYHET! D-icer.

1395,- HøstKampanje 2012 SE PRISEN! PRO. HeavyDuty. Classic. 5995,- Ord: 7995,- 195,- Ord: 245,- 495,- Ord: 665,- 59,- Ord: 89,- NYHET! D-icer. Høst 2012 GJELDER TOM. 3. NOVEMBER 2012 TA VARE PÅ BÅTEN DIN I VINTER! Gjør det enklere for deg selv, ta vare på båten din i vinter. Det er mange store jobber om våren som kan unngås ved å gjøre litt ekstra

Läs mer

ÅRETS TRÄBÅTS- SEGLARE finns i en Grefabhamn HHF. Nr 3 2013 Årgång 20. minhamn.se. Sid 10 H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING

ÅRETS TRÄBÅTS- SEGLARE finns i en Grefabhamn HHF. Nr 3 2013 Årgång 20. minhamn.se. Sid 10 H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING Roder ladet Nr 3 2013 Årgång 20 ÅRETS TRÄBÅTS- SEGLARE finns i en Grefabhamn Sid 10 HOVÅS HHF H A M N F Ö R E N I N G HINSHOLMENS BÅTFÖRENING BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING HOVÅS HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Roder ladet. SÄKERHETEN TILL SJÖSS: - Vi har lärt av Estonia - Sid 4 - Grefab inför nytt båtmärkningssystem - Sid 10 - VOLVO OCEAN RACE LIMFJORDEN

Roder ladet. SÄKERHETEN TILL SJÖSS: - Vi har lärt av Estonia - Sid 4 - Grefab inför nytt båtmärkningssystem - Sid 10 - VOLVO OCEAN RACE LIMFJORDEN Nr 4 2014 Årgång 21 minhamn.se SÄKERHETEN TILL SJÖSS: - Vi har lärt av Estonia - Sid 4 - LIMFJORDEN visar vägen till FORNTIDEN - Sid 12-13 - Grefab inför nytt båtmärkningssystem - Sid 10 - VOLVO OCEAN

Läs mer

1922 MÖLNDALS MK 2010

1922 MÖLNDALS MK 2010 Tryckt på papper från: Årgång 37 Nr. 2 / Mars 2010 1922 MÖLNDALS MK 2010 Dan Liljendahl, vinnare i 2010 års KM i folkrace. Här på Torslandabanan. Innehåll i detta nummer: OBS!!! Nytt telefonnummer till

Läs mer

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 ASEF Styrelse 2013-01-17 Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmänt... 3 1.1.1 Båthamnen... 3 1.1.2 Vår båthamn... 3 1.1.3 Medlemsavgift ASEF... 4 1.2 Några jämförelser...

Läs mer

6sätt att slippa bottenmåla

6sätt att slippa bottenmåla 6 sätt att slippa bottenmåla Äntligen! Nu slipper du bottenmåla Varje år försöker du överlista dem. Havstulpanerna. Och varje år står du där i snålblåsten, med värkande armar och målar tappert botten på

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

HØSTkampanjE GJELDER T O M 11 OKTOBER 2015

HØSTkampanjE GJELDER T O M 11 OKTOBER 2015 Sveriges største båttillbehørskjede med 30 butikker i hele Sverige! HØST GJELDER T O M 11 OKTOBER 2015 4x5m! 349,- Ord: 465,- 5x7m! 599,- Ord: 795,- Typ I I Ord: 1 195,- 6x8m! 799,- Ord: 1 095,- Presenning

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Dokumenttyp Bestämmelser och anvisningar Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2015-06-17, 154 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Hjo

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

VINDKRAFTVERK I HAMNINLOPPET Sid 3

VINDKRAFTVERK I HAMNINLOPPET Sid 3 Roder ladet Nr 3 2012 Årgång 19 BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN FISKEBÄCKS BÅTFÖRENING HINSHOLMENS BÅTFÖRENING HOVÅS HHF H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS HAMNFÖRENING KILLINGSHOLMENS

Läs mer

Gör vi båtlivet. Roligare. pris. 3850:- Ord: 4 990:- 945:- 4395:- Ord: 5 995:- 3495:- Ord: 4 295:- seasea växer med Nya butiker 2014 650:- 1600:-

Gör vi båtlivet. Roligare. pris. 3850:- Ord: 4 990:- 945:- 4395:- Ord: 5 995:- 3495:- Ord: 4 295:- seasea växer med Nya butiker 2014 650:- 1600:- Vinter GÄLLER T O M 19 Januari 2015 seasea växer med Nya butiker 2014 Vi öppnade 3 stycken nya butiker 2014. Vi är nu 26 stycken båttillbehörsbutiker fulla med kraftfulla erbjudanden och djup kunskap.

Läs mer

Grötviks Segelsällskap

Grötviks Segelsällskap Grötviks Segelsällskap Halvårsmöte Tid: Lördagen den 25 november 2000 kl 10.00 Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet Mötets öppnande Ordförande Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

STORA HÖSTKAMPANJEN 2011! FANTASTISKA HÖSTKLIPP!

STORA HÖSTKAMPANJEN 2011! FANTASTISKA HÖSTKLIPP! DJUP KUNSKAP, BRETT SORTIMENT, BRA ERBJUDANDEN. VI HAR 350.000 BÅTARTIKLAR PÅ LAGER. www.seasea.se HÖSTERNA GÄLLER TILL 8 NOVEMBER 2011 I SVERIGE STORA HÖSTKAMPANJEN 2011! FANTASTISKA HÖSTKLIPP! STRÖMBILDARE

Läs mer

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 Definitioner Småbåtshamn (ÖPXX definition): Förtöjningsanläggning för båtar med minst 10 samlade båtplatser Marina (SCB): båtplatser som hyrs ut via privat/kommersiell

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Näsbyviken den 5 mars 2010 Kallelse till årsmöte med NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Måndag 22 mars 2010 kl 19.00 i NBS klubbhus Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Fr.o.m. i år är det förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Måla med hårda färger och tvätta under säsongen! Se sid 6 under Miljöregler Beslutad vid

Läs mer

Roder ladet BÅTMÄSSAN 2015 HHF. minhamn.se. Nr 1 2015 Årgång 22. Sid 4-8 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN

Roder ladet BÅTMÄSSAN 2015 HHF. minhamn.se. Nr 1 2015 Årgång 22. Sid 4-8 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN Nr 1 2015 Årgång 22 minhamn.se BÅTMÄSSAN 2015 Sid 4-8 HOVÅS HHF H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN FISKEBÄCKS BÅTFÖRENING HINSHOLMENS BÅTFÖRENING HOVÅS HAMNFÖRENING

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

HHF. Nr 1 2014 Årgång 21. minhamn.se H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING HINSHOLMENS BÅTFÖRENING KILLINGSHOLMENS BÅTKLUBB

HHF. Nr 1 2014 Årgång 21. minhamn.se H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING HINSHOLMENS BÅTFÖRENING KILLINGSHOLMENS BÅTKLUBB Roder minhamn.se ladet Nr 1 2014 Årgång 21 HOVÅS HHF H A M N F Ö R E N I N G HINSHOLMENS BÅTFÖRENING BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING HOVÅS HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN KILLINGSHOLMENS BÅTKLUBB FISKEBÄCKS

Läs mer

ÄNTLIGEN KOMMER NYA RÄDDNINGS- HELIKOPTRAR

ÄNTLIGEN KOMMER NYA RÄDDNINGS- HELIKOPTRAR Roder ladet Nr 4 2012 Årgång 19 BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN FISKEBÄCKS BÅTFÖRENING HINSHOLMENS BÅTFÖRENING PLATS FÖR BÅTLIV Följ med på kanalfärd i England Sid 4-6 HOVÅS HHF H

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN MARS (nr 2) 2007

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN MARS (nr 2) 2007 Nu kommer keramikugnen gå varm HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN MARS (nr 2) 2007 NYTT NÄR VÅREN STUNDAR Vi har nu tagit de sista stegen och slutfört vår ombyggnad. Våra ambitioner att skapa rymd och trivsel

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen.

Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen. Beslutad den 2015-05-01 1 Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen. Allmänt För att nyttja slipen måste du vara seniormedlem och har erlagt

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1. Allmänt Båtägare och av honom anlitad personal som nyttjar eller vistas inom anläggningen är skyldig att känna till och noga följa dessa föreskrifter, stadgar och av Föreningen

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Mässans gata 10, 412 51 Göteborg, Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund År 2002 genomförde

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT. Din båt vårt gemensamma intresse! För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT. Din båt vårt gemensamma intresse! För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1 VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT Din båt vårt gemensamma intresse! För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1 Atlantica ger dig mer! Förbättringar och Nyheter 2015 NYHET Allriskförsäkring vilket

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete 1 Problemet med marin påväxt En obehandlad yta som sänks i havsvatten kommer redan efter några minuter att drabbas av marin påväxt. Påväxt ökar farkostens friktion i vattnet. Ökad friktion leder till ökad

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Beachflaggor. 1. Beach Original

Beachflaggor. 1. Beach Original Beachflaggor abab Beachflaggor En beachflagga är en smidig reklambärare året om som gör att du direkt syns med ditt budskap. Det är ett utmärkt alternativ för kortare kampanjer och events på mässor, i

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Station Linné, 12 feb 2011, hos Gunhild Kullenberg, Stockholm

Styrelsemöte Föreningen Station Linné, 12 feb 2011, hos Gunhild Kullenberg, Stockholm Styrelsemöte Föreningen Station Linné, 12 feb 2011, hos Gunhild Kullenberg, Stockholm Närvarande: Ordförande: Fredrik Ronquist Vice ordf. Dave Karlsson Eje Rosén Gunhild Kullenberg Göran Hoppe Helena Lager

Läs mer

Välkommen till Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening. Områdesfrågor i Årsmötesform 2011

Välkommen till Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening. Områdesfrågor i Årsmötesform 2011 Välkommen till Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening Områdesfrågor i Årsmötesform 2011 Styrelsen BVVF 2011 Ordförande Lennart Lindh Kassör Vlademir Mijatovic Trafikchef Yngve Nordström Sekreterare

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Välkommen till medlemsmöte Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Tyresö Strands båtklubb (aktuell statistik 150509) Idag 231 medlemmar (ny-ansökningar ligger på 3 blivande medlemmar) Båtplatser idag: Brygga

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Årets eskaderträff. Anmäl dig idag!

Årets eskaderträff. Anmäl dig idag! Årets eskaderträff Anmäl dig idag! GKSS har glädjen att inbjuda våra nordiska systerklubbar till Vikingaträff 2014. Efter århundraden av strider firar vi i år att de nordiska länderna haft oavbruten fred

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002

Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002 Intresseföreningen Råcksta Sjöhage Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002 Box 4413 165 03 Hässelby PG: 45 22 07-4 För vinterförvaring av båt på IRS - uppläggningsområde

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 Sommar sommar sommar... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB UPPTAGNING SJÖSÄTTNING VAGGOR & BOCKAR FÖRTÖJNING VID Y-BOM

INSTRUKTIONER FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB UPPTAGNING SJÖSÄTTNING VAGGOR & BOCKAR FÖRTÖJNING VID Y-BOM INSTRUKTIONER FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB UPPTAGNING SJÖSÄTTNING VAGGOR & BOCKAR FÖRTÖJNING VID Y-BOM Uppdaterad 13 februari 2010 Upptagning Lyftet: Ta alltid med giltigt försäkringsbevis! Inget försäkringsbevis,

Läs mer

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver göras avseende spolplatta, mastkran, lyft och transportfordon

Läs mer

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap INFORMATION 1 (5) Information till båtplatsinnehavare i genomför nu en modernisering av hamnen i enlighet med årsmötesbeslutet från februari 2014. Beslutet innebär att de gamla pontonerna byts ut till

Läs mer

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07 1 (5) Tid: 19.30-20.15 Plats: Närvarande: Telefonsammanträde Ledamöter Ulla Y Gustafsson, ordförande Kurt Kvarnström, vice ordförande Alf Svensson, kassör Ulla Norman, sekreterare 1 Sammanträdets öppnande

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 1 RESEFAKTA, FLYG OCH BÅTAR FLYG Vi kommer att flyga till Split med SAS morgonflyg från Göteborg och Stockholm. Utresa Göteborg Split Stockholm Split

Läs mer

Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren.

Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren. Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren. Det finns tyvärr en del som lockar till bra köp. Här gäller det att vara försiktig och följa våra råd! SÄLJES Finfin

Läs mer

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats den stora FÖRdELEN med vintercamping är att man kommer nära backen med sitt boende till ett rimligt pris. Ett halvårs uppställning kostar ungefär som en

Läs mer

Ängsviks Båtsällskap. Medlemsinformation. Aktuella arbetsuppgifter under städdagen framgår av bifogad inbjudan och på hemsidan.

Ängsviks Båtsällskap. Medlemsinformation. Aktuella arbetsuppgifter under städdagen framgår av bifogad inbjudan och på hemsidan. Ängsviks Båtsällskap Medlemsinformation Detta är utskick nr 2, år 2015 och det innehåller: Årets vaktlistor för hamnen Kallelse till städdagen Byte av koder samt inloggning på hemsidan Justerad hamnordning

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer