ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG JUNI NÅR FRAM 2005 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADETI JUNI 2006 ANNONS FOTO: SANDRA ZETTERMAN FOTO: MINSTORADAG.ORG FOTO: KVINNA TILL KVINNA KUNGLIGT BESKYDD AV STIFTELSE Svenska Scoutrådet har initierat till "Konung Carl XVI Gustafs insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap". Stiftelsen var en gåva till Kungen på hans 60-årsdag tidigare i år. läs mer sid. 4 Afrikas flygande läkare DRÖMMAR BLIR SANNA Stiftelsen Min Stora Dag har förverkligat över 400 barns önskedrömmar. Prinsessan Madeleine är första beskyddare. Hon är mycket engagerad och älskar barn, säger Claire Roswall. läs mer sid. 6 SFI HAR FÅTT NY LEDNING Jag kände mig oerhört stolt när jag erbjöds tjänsten som kanslichef, säger Eva Birath. läs mer sid. 2 BORTGLÖMDA BARN I TSUNAMINS KÖLVATTEN Organisationen Bris har på olika sätt tagit del av hur barn och ungdomar som drabbats av Tsunamin har reagerat efteråt. läs mer sid. 8 Ur fattigdom genom bättre hälsa Hemsida Telefon E-post Plusgiro KVINNA TILL KVINNA ARBETE FÖR FRED OCH KVINNORS RÄTT Anna Lithander berättar om sin resa till Georgien där människor är på flykt. läs mer sid. 7 ANNONS

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS SFI:s nya kanslichef Eva Birath. Kära läsare! Jag kände mig oerhört stolt när jag erbjöds tjänsten som kanslichef för Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI. 90-kontona har för mig liksom för många andra alltid utgjort en garanti för att mitt bidrag når fram. Denna kvalitetsstämpel vill jag värna om. Jag har även i mitt tidigare arbete haft som huvuduppgift att se till att donatorers intentioner så långt som möjligt uppfylls. Behovet av ideella insatser i samhället ökar. Ideella föreningar och insamlingsstiftelser gör en enorm insats. Många organisationer gör ett fantastiskt jobb inom områden där samhällets FOTO: AMELIE WESTERBERG insatser inte räcker till. Ofta oavlönade eldsjälar arbetar hårt för att få in medel. Om de har ett 90-konto kan givaren känna sig trygg med att vi kontrollerar dem. Dessutom har alla en av revisorsnämnden godkänd revisor som granskar ekonomi och förvaltning. Drygt 400 insamlingsorganisationer, med de mest skiftande ändamål, har 90-konto. På finns de presenterade. De formella kraven för att beviljas ett 90- konto är höga. Eftersom samhället förändras måste även SFIs kontroll ständigt förändras. Insamlingar sker inte heller på samma sätt som tidigare. Målsättningen är att ytterligare höja kvalitén på granskningsarbetet speciellt avseende ändamålskontrollen. Styrelsen har antagit nya föreskrifter som börjar gälla den 1 juli Våra regler har förenklats och regelsystemet skärps. Under 2004 användes i genomsnitt 88 procent av kontoinnehavarnas totala verksamhetsintäkter till ändamålet. Resterande gick till administration. SFI granskar att dessa kostnader inte är för höga. Insamlingsorganisationer som med hjälp av telemarketing samlat in medel och lämnat ett gåvobevis har tidigare fått ha högre insamlingskostnader. Från och med i år får de inte överstiga 25 procent av de totala intäkterna, oavsett insamlingsform. Är omkostnaderna högre måste organisationen förklara orsaken och inkomma med en plan på hur dessa skall sänkas. Har omkostnaderna överskridits under tre år kan SFI dra in kontot. Det är viktigt för oss att de som är missnöjda med någon insamlingsorganisation hör av sig till oss. Sådana klagomål tar SFI på största allvar. Givaren skall aldrig känna sig lurad. I år har SFI avslutat fem 90- konton på grund av att SFIs föreskrifter inte efterföljts. Namn: Eva Birath Ålder: 58 år Yrke: Jurist Det finns ingen allmän lagstiftning om offentliga insamlingar, vem som helst kan samla in pengar. Lag som reglerar hur stora omkostnader en insamlare får ha saknas också. Så - innan du skänker - tar reda på om insamlaren är seriös, att det finns en ideell juridisk person bakom insamlingen så att pengarna inte bara går ner i insamlarens egen ficka. Att välja en organisation med 90-konto, som arbetar med dina hjärtefrågor, är alltid ett gott val. Eva Birath Kanslichef Bakgrund: Suttit ting vid Stockholms tingsrätt. Arbetat 27 år på Kammarkollegiet. Varit ansvarig för att praxis varit enhetlig samt beslutsfattare i frågor som rör stiftelserätt. Det har gällt bl.a. ärenden om att ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i stiftelseförordnanden. Det kan även gälla ändring m.m. i bestämmelser i gåvobrev och testamenten som inte avser stiftelser. Detta myndighetsbeslut brukar kallas för permutation. Har även sysslat med tillsyn över vissa stiftelser där landshövdingen varit ordförande. Sådana ärenden handläggs normalt av länsstyrelsen. Har också varit föredragande i Fideikommissnämnden. Det har då gällt ärenden om dels permutation av fideikommissförordnanden, avveckling av fideikommiss samt beslut i vissa ärenden som rör fideikommissaktiebolag. Sagt av Eva Birath: Det är en viktig och spännande uppgift att ta tillvara givarnas förtroende för insamlingsorganisationer med 90- konton och granska att de insamlade medlen verkligen används för ändamålet. Jag har i mitt nya arbete stor nytta av mina tidigare erfarenheter och kommer att arbeta för att ytterligare förstärka kvalitén i granskningen. INFO: Ditt bidrag når fram är en tematidning som hjälper dig som bidragsgivare att hitta den organisation du vill stödja.stiftelsen för Inamlingskontrolls roll är att kontrollera och övervaka att ditt bidrag når fram INNEHÅLL l Kungligt Beskydd av stiftelse för ungt ledarskap sid. 4 l RBU- Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar sid. 5 Riksföreningen Aktiva Synskadade ger sedan mer än trettiofem år synskadade barn och ungdomar en meningsfull och stimulerande fritid. l Min Stora Dag en stor dag för många små sid. 6 l Kvinna till Kvinna- för fred och kvinnors rätt sid. 7 l Bortglömda barn i Tsunamins kölvatten sid. 8 l AMREF fick miljonpris av Bill Gates sid. 8 l Alla behöver vi Semester sid. 10 l Telemarketing- bra eller dåligt? sid. 12 Vi har verksamhet varje helg. På sommaren har vi läger och på vintern åker vi skidor l Nya och gamla 90- konton sid. 14 Sedan mer än tio år har vi haft sommarläger för synskadade barn från staden Cesis i Lettland tillsammans med våra svenska barn. pg bg MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACKTIDNINGENS FOKUS SFI- EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET I SAMMARBETE MED SFI Projektledare: Joséphine d Otrante Mediaplanet, Orginal:Mikaela Thimmig, Mediaplanet. Repro: Ordbild Produktionsledare: Amelie Westerberg, Mediaplanet. Tryck: STC. Om inget annat anges kommer foto från Istock-Photo. Mediaplanet är världsledande inom tematidningar i dags- och kvällspress. För infomation, kontakta: Rickard Wilton, Mediaplanet: Distribueras med Svenska Dagbladet 2006 Synpunkter på Mediaplanets tematidningar:

3 FÖR EN RÄTTVIS VÄRLD UTAN HUNGER, FATTIGDOM OCH FÖRTRYCK Stöd Lutherhjälpens arbete. Magnus Rosshagen/IKON Pg , bg

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS Kungligt beskydd av stiftelse för Ungt ledarskap Kungligt beskydd av stiftelse för Ungt ledarskap Svenska Scoutrådet har tagit initiativet till "Konung Carl XVI Gustafs insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap". Stiftelsen var en gåva till Kungen på hans 60- årsdag. Stiftelsen ska främja ungdomars utbildning i värdebaserat ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen. Kungen på invigningscermonin av Norra Järva Scoutkår med grundaren Magnus Birke. FOTO: SANDRA ZETTERMAN Allas lag Alla Scouter måste av lägga ett löfte som lyder Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen! Lagen lyder: 1. En scout söker sin tro och respekterar andras 2. En scout är ärlig och pålitlig 3. En scout är vänlig och hjälpsam 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat 5. En scout möter svårigheter med gott humör 6. En scout lär känna och vårdar naturen 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra Kung Carl Gustaf har varit scout i 50 år. Det framgick allt tydligare i hans tal, i samband med presentationen av stiftelsen, att anknytningen till Scouterna har blivit både stark och viktig för honom. Som scout övar man sig att både lösa en uppgift tillsammans med andra och göra klart för sig själv och andra varför man löser den på ett visst sätt, sa kungen bland annat då han mottog gåvan. Kungen är Förste hedersledamot i Svenska Scoutförbundet, hedersmedlem i Svenska Scoutrådet och hedersordförande i World Scout Foundation. Stiftelsen Ungt ledarskap ska framför allt dela ut stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap stödja scoutrörelsens ledarskapsutbildning stödja ungdomars utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer Scouting sträcker sig över alla geografiska, politiska och religiösa gränser. I snart hundra år har scoutrörelsen hjälpt unga människor i hela världen att utvecklas och ha roligt. Det finns drygt scouter i Sverige. I hela världen finns 38 miljoner scouter. Varför väljer miljontals människor i alla åldrar att ägna stora delar av sin fritid åt scouting, frågar sig Johan Stridh, Svenska Scoutrådets generalsekreterare. Kanske finns det 38 miljoner olika svar på den frågan, säger han, men alla scouter är nog överens om att det är väldigt kul att vara scout. Man utvecklas som person på flera sätt. Du kan åka på läger med grymma aktiviteter, resa jorden runt och träffa scouter från andra länder, vara ute i naturen, paddla, klättra, lära dig att Nationella jamboreen i Kristianstad hjälpa någon som råkat ut för en olycka och mycket mer. Samtidigt lär du dig att ta ansvar för dig själv, dina vänner och miljön. Du blir också bättre på att leda och samarbeta med andra. Scouting hjälper dig att bli en ansvarsfull människa på planeten Jorden. På köpet får du massvis av kompisar. I hela världen. Insamlingsstiftelsen Ungt Ledarskap PG , BG FOTO: SCOUT:SE Oskarfonden stödjer forskning och rehabilitering för svårt sjuka och handikappade barn i Sverige Barnkonventionen gäller i Sverige också I Sverige är vi jättebra på att samla in pengar till barn i andra länder, men glömmer att det finns barn i Sverige som lever i ett utanförskap. Barnkonventionen säger att barn med funktionshinder ska "ges möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling" (artikel 23). RBUs påverkansarbete gör det möjligt för barn och unga med rörelsehinder att få ett bra liv. Stöd RBU i vårt arbete för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder! PG Hjälp svårt sjuka och handikappade barn. Sätt in din gåva på pg Telefon: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS 5 RBU Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar Bara 1,4 procent av landets lekplatser är tillgängliga för barn med funktionshinder. Detta uppmärksammas nu av RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Alla barn måste få del av den glädje och utveckling som leken ger, säger förbundsordförande i RBU Agnetha Mbuyamba. RBU skriver i sin årsrapport att barn som inte leker går miste om en viktig del i sin utveckling. Leken behövs för att vi ska bli trygga, glada, öppna och livsbejakande vuxna. Genom leken lär vi oss det viktiga sociala samspelet, förklarar Agnetha Mbuyamba. RBU:s vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och ungdomar med rörelsehinder. Enligt RBU lever inte vårt samhälle upp till detta. Enligt Barnkonventionen har alla barn samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Ändå sker detta dagligen. 80 procent av föräldrar till barn med funktionshinder säger att deras barn inte kan utnyttja sin närmaste lekplats på grund av bristande tillgänglighet. RBU frågade i en enkät dessa föräldrar vad som skulle behövas på deras lekplats för att deras barn skulle kunna leka där. Här är föräldrarnas önskelista: Markbeläggning som inte hindrar rullstolar eller ostadiga gångare Tillgängliga gungor som inte sitter för lågt Lekhus med klätterställningar med plats för rullstol och /eller vuxen medhjälpare Rutschbana utan trappa Gräs istället för grus Sandlåda på ben som man når från rullstol Större sandlåda Ryggstöd på lekredskapen Stöd och handtag Roliga saker att titta och lyssna på Bänkar och toalett Ett exempel på en rutschbana för rörelsehindrade barn. Före 2010 borde alla dessa önskemål ha blivit förverkligade. Då ska samhället vara tillgängligt för alla enligt politiska löften! I RBU samlas barn och ungdomar med olika rörelsehinder och deras familjer. RBU erbjuder gemenskap, råd och stöd. RBU har en mängd föräldrar som gärna delar med sig av sina erfarenheter och sitt engagemang. Till RBU kan man vända sig oavsett om man har ett litet barn eller en tonåring, om man behöver stöd eller vill hjälpa andra. PG Den indiska ögruppen Andamanerna drabbades hårt av tsunamin Låt kyrkans verksamhet vara ett svar på samhällets behov! Mottot för Hindustani Covenant Church (HCC), Missionskyrkans systerkyrka i Indien Svenska Missionskyrkans internationella arbete är omfattande. Vi jobbar genom systerkyrkor som har goda lokala kontaktnät vilket gör vårt arbete effektivt till låga kostnader. Tack för ditt bidrag! Ge din gåva till pg Endast 2 % till administration enligt SFI Stiftelsen för insamlingskontroll. Låga omkostnader gör att ditt bidrag gör större nytta. HCC:s arbete på Andamanerna Utfört under 2005 tack vare givarstöd: 110 tillfälliga bostäder uppförda 90 reparerade båtar 21 nya båtar distribuerade 68 fiskenät distribuerade 10 tillfälliga kök för personer (jan feb) familjepaket distribuerade 20 hektar odlingsmark räddat genom byggandet av havsbank vid Mithakhadi Tillfälligt katastrofcenter i Patrapur Getter och kor utdelade Självhjälpsgrupper startade Brunnsborrning o installation av hand- & elpump Psykologiskt stöd för människor i trauma Verktyg till hushåll och för yrkesutövning Byggande av toaletter i Hutbay Att göra Många nya utmaningar i världen, särskilt i Kongo-republikerna: Hiv- och aids-arbete Fred och försoning Valförberedelser Integration med fotboll som redskap Jord- och skogsbruk Tack för ditt fortsatta stöd till Missionskyrkans internationella arbete. Tillsammans gör vi skillnad. tel

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS Prinsessan Madeleine på besök på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. En Stor Dag för många små FOTO: MINSTORADAG.ORG Många sjuka barn har fått se sin önskedröm gå i uppfyllelse tack vare stiftelsen Min Stora Dag. Stiftelsens beskyddare är Prinsessan Madeleine. Ambassadörer är bland andra Martin Timell, Tobbe Blom och Kajsa Bergqvist. De besöker regelbundet sängliggande barn på sjukhus runtom i landet. Urvalet av barn som får sin önskedröm förverkligad sköts av de många läkare som stödjer verksamheten. Stiftelsen Min Stora Dag arbetar för att på olika sätt förgylla tillvaron för svårt sjuka barn och deras familjer. Med hjälp av gåvor och frivilliga insatser, inte minst av många artister och företag, har man gett tusentals barn ett oförglömligt minne och ett välbehövligt avbrott i tunga och smärtsamma behandlingar. Stiftelsens mål är att förverkliga så många önskedrömmar som möjligt. Vi ger ett glädjeavbrott i en tung vardag och ger barnen något positivt att tänka på, något de själva väljer som vi sedan förverkligar långt från deras vardagliga miljö. Många barn känner att de ställer till det för sin familj och vill därför oftast inkludera dem i den Stora Dagen. Det ger barnen och anhöriga något glädjefyllt att tänka tillbaka på i deras svåra situation, säger grundaren Claire Rosvall. HKH Prinsessan Madeleine är Stiftelsens högsta beskyddare. Claire berättar med stor värme om prinsessans genuina engagemang och kärleksfulla bemötande. Hon älskar barn och får mycket bra kontakt med dem när hon är ute och besöker något sjukhus. Vi tycker att vi får se den riktiga Madeleine, långt ifrån den bild som veckopressen många gånger målar upp, säger Claire. Genom att ge sjuka barn en fantastisk upplevelse gör man en viktig insats också för barnets familj, som många gånger har det mycket svårt i sin anhörigroll. Vårt arbete spiller även över på de anhöriga, berättar Claire. De rycks med och blir entusiasmerade, precis som alla andra som jobbar med oss. Alla visar verkligen sina bästa sidor när vi genomför våra projekt, det är underbart att se! Några röster från Stiftelsens gästbok: Hej! Jag vill tacka Min Stora dag som gav Emil en fyrhjuling med tillbehör. Jag har aldrig sett honom lyckligare. Jag vill även tacka volontärerna som kom, helt underbara människor!!! Kram på er alla från kusin Emma med vilden Villiam Emma, Skutskär HEEEJ Min Stora dag! jag vill tacka för att ni bjöd oss på Mama mia det var suveränt! Christoffer, Upplands Väsby Tack för en helt underbar upplevelse på Disney Land i Paris. Vi hade jättekul och jag fick träffa Långben, det var verkligen något extra!!! Han gick till och med en promenad med mig och jag var överlycklig för han har varit min Disneyfavorit i massor av år. Kramar Linn Fredriksson, Västerås Stort tack för att Viktoria blev bjuden på Disney on ice på Scandinavium i Göteborg, tillsammans med mamma, pappa och lillebror. Pappa Mats Viktoria Isaksson, Varberg Tack för att just jag fick åka på föreställningen Mamma Mia och ta med mig min bästa vän Johanna och min pappa. Den här dagen kommer vi aldrig att glömma och att få åka taxi ända från Köping fram till dörrarna på Cirkus i Stockholm var inte alls dumt. Tack så hemskt mycket för att ni på föreningen finns. Tack Tack Tack! Kramar från oss tre... Malin Pettersson, kompisen Johanna & Pappa Lars- Erik, Köping Tack så hemskt mycket för allt ni gjort för mig och min familj. Föreställningen var helt fantastisk bra. Vi hade det jätteroligt. Det som även var pricken över i:et det var att få åka limmo dit och hem. Tack än en gång för allt. Det ni gör finns det inga stora ord för, för det är helt enkelt underbart bra. Kramar! Emelie med familjen Grann Klinke, Bålsta Hej alla på min stora dag Jag och min familj vill tacka för en helt otroligt härlig helg i Stockholm och dagen på Gröna lund.. Strålande solsken fick vi också trots att det inte såg så lysande ut på morgonen.. Felicia Karlsson-Bjerkevall, Bastuträsk Stiftelsen MinStoraDag uppfyller svårt sjuka barns önskedrömmar. Barnen är 3-18 år och bor i Sverige. Barnet ska få bestämma och känna igen sin önskedröm när den genomförs. En "Stor Dag" är ett avbrott i långa, jobbiga dagar på sjukhus fyllda av svåra behandlingar. Konsert med favoritartisten, rida en ponny eller få en efterlängtad docka, träffa sina idrottsidoler eller åka MC på motocrossbana, allt kan bli verklighet för en dag. PG BG Vi vet av erfarenhet att denna jord är fylld av hoppfulla människor som bestämt sig för att förändra världen. Och de vet att det går. Vi vet att det går. Du kan vara med att förändra världen genom att stödja de människornas kamp. Ett sätt att göra det är att bli förändringsfadder. Gå in på Sundbyberg pg

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS 7 Kvinna till Kvinna för fred och kvinnors rätt Kvinna till Kvinna stödjer kvinnoorganisationer i konfliktfyllda regioner på Balkan, i Kaukasus och Mellanöstern. Organisationerna arbetar för fred och demokrati samt för att stärka kvinnors fysiska och psykiska hälsa. Kvinna till Kvinna anser att jämställdhet, mänskliga rättigheter, fred och utveckling är oskiljaktiga och beroende av varandra. Den svenska insamlingsstiftelsen stödjer drygt 100 kvinnoorganisationer i konfliktområden, som på olika sätt arbetar för att förbättra kvinnors villkor. De hjälper kvinnor både rättsligt och psykosocialt, bland annat genom att skapa mötesplatser, utbilda, informera om rättigheter och hälsa samt genom stöd till kvinnliga politiker. Stödet är lika viktigt under en pågående konflikt som då freden skapas och nya samhällen byggs, säger Anna Lithander, som precis har kommit tillbaka från en resa i Georgien, ett land som lider av sviterna efter flera inbördeskrig och fortfarande präglas av olösta konflikter. Minst människor lever på flykt, framför allt från utbrytarrepubliken Abchasien. Konflikten påverkar alla. Arbetslösheten är hög och framtidstron låg. Många kvinnor vittnar om hur de patriarkala normerna har förstärks våld mot kvinnor är utbrett och få kvinnor deltar i politik och samhällsliv. Särskilt utsatta är unga kvinnor och flickor som tvingas stanna hemma från skolan för att bidra till försörjningen. Många flickor gifts bort som mycket unga. De får små chanser till egen försörjning, har få platser att mötas på och blir lätt isolerade. Tjejernas villkor, tankar och önskemål måste tas på allvar. Om inte deras situation uppmärksammas riskerar en hel generation att gå förlorad, säger Anna Lithander. Unga tjejer som deltar i diskussionsgrupp hos kvinnoorganisationen i Gaenati i Zugdidi Hos organisationen Gaenati i Zugdidi, precis vid gränsen mot Abchasien, får unga tjejer utrymme. Här anordnas kurser och samtalsgrupper. Det dansas och spelas teater. För många är det här den enda platsen de har att gå till utanför hemmet. Här tillåts de prata om saker de tycker är viktiga och lära sig om sina rättigheter. Ofta handlar samtalen om viljan av att få bestämma över sina liv. När tjejerna inser att de också har rätt att vara med och påverka kommer många idéer kring samhällsförändring och konfliktlösning fram. Kvinna till Kvinna anser att varaktig förändring endast kan skapas av befolkningen på plats. Deras stöd till lokala kvinnoorganisationer är ett bidrag till demokratiutveckling. När kvinnor får kunskap om sina rättigheter ökar självkänslan och de kan ta mer plats i arbetet för fred och demokrati. Det handlar om mänskliga rättigheter att få delta i och påverka samhället. Därför stödjer vi kvinnor i krig och konflikter. PG FOTO: KVINNA TILL KVINNA Ge med hjärtat Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete.vi vill ge stöd till människor som befi nner sig i en utsatt situation och vill vara en resurs, både operativt och förebyggande. På ett 90-tal platser gör 500 anställda och ett par tusen engagerade människor insatser för att förebygga, behandla, stödja och bilda opinion för ett värdigt samhälle. Vi går från ord till handling tillsammans. Stöd vårt arbete med en gåva på vårt 90-konto SKRATT FÖRLÄNGER LIVET! STÖD CLOWNERNA PÅ CANCERAVDELNINGARNA PÅ ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS & AKADEMISKASJUKHUSET I UPPSALA ALLA BARN BEHÖVER SKRATTA STORA SOM SMÅ. GE EN UTMÄRKT MEDICIN ETT GOTT SKRATT! curo Riksföreningen för Cancersjuka pg /Clown Du behövs, Bli fadder! Som fadder är du med och skapar en rättvisare värld för utsatta barn. Bli fadder! Ring: Din gåva gör skillnad! Det finns över 100 neurologiska diagnoser och vem som helst kan vara i riskzonen. Vi arbetar för personer med: Stroke, Parkinson, MS, ALS, Skolios, CP, ataxier och Huntington mfl. Genom NHR-fonden stödjer vi neurologisk forskning. Din gåva hjälper människor och är värdefull! PG: BG: (Ange ref.nr: ) Box: Tel: Stockholm Besök: S:t Eriksg. 44

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS Bortglömda barn i Tsunamins kölvatten I en uppmärksammad debattartikel nyligen kritiserade organisationen BRIS det faktum att nära 4000 svenska barn som drabbats av tsunamin glömts bort av myndigheterna. För dessa barn spelar BRIS en stor roll. Organisationen Bris har på olika sätt tagit del av hur barn och ungdomar som drabbats av Tsunamin har reagerat efteråt. Den närmaste tiden efter katastrofen tog vi emot över 200 samtal och e-brev från drabbade barn och ungdomar. Många var direkt berörda, hade varit på plats och förlorat anhöriga. Andra var skadade, saknade syskon eller anhöriga och saknade besked om dessa. Vissa väntade på att kompisen skulle komma hem, berättar BRIS generalsekreterare Göran Harnesk och samordnaren för stödverksamheten Eva Waltré. BRIS konstaterar bland annat att ingen av Sveriges kommuner haft i uppdrag att ta reda på hur den stora majoriteten hemkomna barn mår, hur de tagits om hand och vilka behov de haft eller fortfarande har. I februari 2005 startade Bris pedagogiska sorg- och traumagrupper för barn och ungdomar som drabbats av tsunamin. Tillsammans med Rädda Barnen och Ersta referenspunkt fick Bris pengar av Allmänna Arvsfonden för att stödja de drabbade. - Intresset och trycket var mycket stort. Förutom barn och ungdomar själva hörde bland annat skolor, barn- och ungdomspsykiatrin och socialförvaltningar av sig. Många svenska barn som drabbades av Tsunamin har glömts bort av myndigheterna. Bris har under det senaste året drivit sju barngrupper om sammanlagt 40 barn; fem i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö. I Stockholm startades dessutom två föräldra- och anhöriggrupper som träffades ett par gånger i veckan under över ett år. Bris konstaterar efter samtal med deltagarna att de upplevt gemenskapen som mycket värdefull. Barnen och ungdomarna uttrycker att de inte kände sig så ensamma och att det känts lättare att hantera sorgen och saknaden efter anhöriga. Här gör jag saker som är bra för mig och som jag inte gör annars sagt av flicka i en av stödgrupperna AMREF fick miljonpris av Bill Gates Hjälporganisationen AMREF, Afrikas flygande läkare, tilldelades nyligen Gates Award for Global Health 2005, världens största utmärkelse för internationella hälsoinsatser. Prissumman är 1 miljon dollar. Vi kommer inte med färdiga lösningar. Allt arbete sker i nära samarbete med befolkningen. För mig är det otroligt viktigt att AMREF har sitt huvudkontor i Afrika och att Helena Bonnier. 97 procent av de anställda är afrikaner, säger ordförande i Sverige, Helena Bonnier. Högst på Helena Bonniers önskelista stod för ett år sedan donationer till arbetet i Etiopien, samt att få möjlighet att fortsätta med vattenprojektet i Uganda. Det är otroligt glädjande att AMREF fått möjlighet att både fortsätta vattenprojekten i Uganda samt starta ett nytt projekt i slumområdet Kechene, Addis Abeba. Radiohjälpen- Världens Barn är den stora givaren till båda projekten men också andra organisationer och privatpersoner. WIZO I GÖTEBORG Pg Afrikagrupperna har arbetat i södra Afrika i över 30 år. Tillsammans med våra samarbetspartner verkar vi för en rättvis värld och positiv utveckling i Afrika.

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL för tidiga insatser mot barn och unga. Bris säger att de under valåret 2006 kommer att fortsätta betona vikten av vuxengaranti, det vill säga varje barns rätt till en vuxen persons närvaro i deras liv. BRIS PG Tsunamin var ett stort trauma som drabbade många- inte minst barn. om har fått liten eller ingen hjälp. Socialtjänsten får, enligt Bris, delade omdömen av dem som berörts av katastrofen. Vissa barn, hävdar de, har fått byta socialsekreterare och psykolog så många gånger att de inte längre vill träffa någon ny person. Barnpsykiatrin får i många fall hård kritik beträffande deras sätt att erbjuda hjälp. Mer positiva omdömen får de främst av dem som haft akuta problem. De övriga av de omkring 4000 barnen som det rör sig - Det största behovet bland dessa barn är förebyggande hjälp för att bearbeta problem som annars kan ligga till grund för framtida, allvariga problem, menar Harnesk och Waltré. Bris frågar sig vem som bör ta ansvar för förebyggande arbete och konstaterar att förebyggande arbetet framför allt måste vara lättillgängligt. - Det betyder att man vet var hjälpen finns och att det finns en fysisk person där. Bris har daglig kontakt med barn som inte vet var de ska vända sig. Barnen skämtar ironiskt om att om de ska må dåligt så ska det vara en onsdag i en jämn vecka, då är skolsyster där. Föräldrar som Bris kommer i kontakt med vittnar om samma sak, inte heller de vet var de ska vända sig. Bris efterlyser en nationell utvärdering av hur de tsunami-drabbade barnen blivit bemötta. Syftet med denna utvärdering ska enligt Bris vara att hjälpa de utsatta barnen samt att fördjupa kunskapen och beredskapen inför kommande katastrofer som drabbar barn. Bris yrkar på en konkret nationell strategi för hur överlevande, krisdrabbade barn ska bemötas efter större olyckor och katastrofer. De stöder därför också den nationella psykiatrisamordningens förslag på ett nationellt kunskapscenter Foldern Barn finns att ladda ner på BRIS hemsida och innehåller bra och användbar information för vuxna. PLAN STARTAR INSAMLING TILL INDONESIEN Omkring 6000 personer uppgifterna varierar och mörkertalet tros vara stort tros ha omkommit, och många hundratusen har blivit hemlösa, på grund av jordskalvet i Indonesien den 27 maj. Situationen förvärras av det hotande vulkanutbrottet som gjort att man låtit evakuera alla människor som bor i dess närhet. Plan startade omedelbart en insamling för både akuta och långsiktiga behov. Även Röda Korset vädjar om stöd. Även de påbörjade omedelbart efter katastrofen arbetet med att mobilisera drygt 400 frivilligarbetare och anställda i den jordbävningsdrabbade regionen på Java. De arbetar med att dela ut förnödenheter till de drabbade. Röda Korset vädjar - mer resurser behövs! PG: PG: AMREF:s vattenprojekt i Uganda är mycket glädjande. AMREF mottog nyligen priset Gates Award for Global Health 2005, världens största utmärkelse för internationella hälsoinsatser. Prissumman var 1 miljon dollar Det känns nästan ofattbart att AMREF, i konkurrens med alla världens stora och små hjälporganisationer fått motta utmärkelsen. Visserligen är AMREF Afrikas både största och äldsta hjälporganisation men arbetet ger inte ofta de stora rubrikerna. Bill Gates far, William H. Gates Sr, överlämnade utmärkelsen vid en ceremoni i Washington. Erkännandet ger styrka i det dagliga arbetet, såväl för De Flygande Läkarnas akuta verksamhet som för det långsiktiga hälsoarbetet. Självfallet betyder det även oerhört mycket för vårt fortlöpande arbete i östra Afrika. PG: hemlösheten tar inte semester. En hemlös är lika utsatt och rädd en julinatt som på julafton. Vi har öppet året runt. bankgiro 9oo-3518 plusgiro 9oo PG Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS Alla behöver vi Semester Begreppet SEMESTER ligger djupt i våra hjärtan. Vi sparar, längtar och drömmer. Frivilligorganisationernas sommarvisten finns till för dem som inte har råd eller egen kraft att dela dessa drömmar. Varje sommar får hundratals människor ett välkommet avbrott i vardagstristessen tack vare ideella krafter och generösa sponsorer. Utan ideella organisationers verksamheter skulle många svenskar aldrig få uppleva det vi så varmt värnar om, nämligen semester. Tack vare generösa givare och sponsorer kan flera sommarvisten välkomna även dem som inga pengar har, men som likt alla andra behöver vila och komma bort från vardagen. Inte minst på sommaren. Frälsningsarmén Frälsningsarmén hjälper varje sommar till på olika sätt för att människor ska få möjlighet till en fin sommarupplevelse. Äldre personer får möjlighet att komma till någon av deras sommargårdar eller pensionat för att under en vecka eller 10 dagar få njuta av sommar, sol, god mat och fin gemenskap. Man betalar efter förmåga och kan även få hjälp med avgiften av socialtjänsten. Även ensamstående mammor och deras barn får tillsammans njuta av en pensionatssemester där det ordnas aktiviteter för både barn och föräldrar. Efteråt fortsätter Fräslningsarmén att hålla kontakt med familjerna för att erbjuda stöd och hjälp och social gemenskap. På ett par platser i landet har Frälsningsarmén även koloniverksamhet för barn. - Flera familjer får också ekonomisk hjälp för att kunna göra någon sommaraktivitet. Det kan till exempel vara en tågbiljett så att de kan åka och hälsa på barnens mormor och morfar som bor i en annan del av Sverige. Det kan också vara bidrag till sommarkläder eller hjälp att betala kostnaden för att kunna åka på scoutläger, berättar Inger Thrysin på Frälsnigasarmén. Stockholms Stadmisson - Det bästa med Stenfasta är ju att det är så vackert, som förgården till himmelen. Tänk när jag kom dit första gången. Det var tidigt på sommaren och allt blommade, syrener, förgätmigej, pioner och löjtnantshjärtan. Jag tycker så mycket om den där stigen ner mot sjön. När jag går den känns det som om jag är i paradiset, säger en av Stenfastas gäster. Stockholms Stadsmissions gästhem är beläget vid Mälaren mellan Mariefred och Strängnäs. Där bryter många ensamma gamla sin isolering när de erbjuds ett par sommarveckors rekreation. Här finns möjlighet att byta stadens ensamhet mot grönt gräs, hemlagad mat och upplevelser tillsammans med nya vänner: Musikunderhållning, tipspromenader, lyrikkvällar, gymnastik och utflykter förgyller gästernas tillvaro. Många får tillbaka sin aptit, både på mat och på själva livet. Det är många som reser hem med nya krafter. - Det är stor efterfrågan på att komma till Stockholms Stadsmissions gästhem Stenfasta mellan Mariefred och Strängnäs. Stenfasta. I sommar är det fullt med mer än 250 gäster, berättar Thomas Knuthammar på Stadsmissionen. Äldreverksamheten på Stenfasta har gamla traditioner sedan många årtionden tillbaka. Tore Andrén är 98 år och har bott i trakten länge. Han har stöttat verksamheten i många år. För fem år sedan startade han, tillsammans med sin numera bortgångna hustru Gugge, en alldeles speciell stiftelse inom Stadsmissionen. När vi förstod att jag och min fru hade sparat ihop mer pengar än vi själva kunde utnyttja bestämde vi oss för att göra något till glädje för andra, säger Tore. Ju äldre vi blev, Gugge blev 94 år, desto flera Blodcancerfonden pg Till stöd för forskning och utveckling inom hematologin Resesällskap sökes Följ med oss på en annorlunda resa för att sprida glädje, kunskap och hopp om en bättre framtid. Tillsammans kan vi ge nya möjligheter till de fattiga och utsatta i Latinamerika samtidigt som vi själva utvecklas och har kul. För Svalorna Latinamerika är ditt stöd och deltagande avgörande för att vi ska kunna göra ett bra jobb. Därför vill vi också att du ska få något tillbaks

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS 11 av våra vänner gick bort. Gemensamt hos alla var att de på sin ålders höst inte tyckte sig få träffa någon läkare, förutom i akuta fall. De önskade någon att samtala med om krämpor och problem som kommer med åren. Eftersom Gugge och jag genom många års hårt arbete och sparsamhet hade mer än vad vi behövde, bestämde vi oss för att göra något vettigt för pengarna. Tore tog kontakt med Stadsmissionen och presenterade sina idéer. De nappade direkt. Att sätta upp formerna för stiftelsen innebar en hel del arbete, men när det väl var gjort fixade Stadsmissionen en läkare till Stenfasta på en gång. Convictus På Convictus sommarviste Tomtebo har många trasiga själar fått näring och hopp. Här har utsatta människor tagit livsavgörande beslut. Från droger, kyla, utanförskap och destruktivt arbete - kanske tjugo timmar per dygn för att berättar med egna ord om när han tog ner en grupp uteliggare till Tomtebo, något han gjort många gånger. Det som var så givande var att detta var den första gången som alla gemensamt var drogfria. Hemma i Väsby är det i regel alltid flera som är drogade på något sätt. Ofta blir det slagsmål och kaotiskt och de får ingen kontakt med varandra. Alla hade en egen säng att ligga i. De kunde duscha och känna sig rena och fräscha. Alla fick uppleva att komma till ett dukat bord och prata med varandra. Under en middag sa jag till mina kamrater att detta var det underbaraste ögonblick i mitt liv. Att jag fick vara här på Tomtebo och att vi alla var drogfria! Alla höll med mig. Gud vilken underbar känsla som drog igenom min kropp! Ja, att få se hur det lyste, ja strålade från alla. Vi firade Lasse som fyllde år. Monika som är vår husmor hade gjort en god tårta som hon kom ut med på söndagen tillsammans med son och far på sin lediga dag. Artister för Livet - utom all kontroll! Det har stormat ordentligt kring stiftelsen "Artister för Livet" på sistone. De är alltså INTE innehavare av kontrollgirokonto och således inte kontrollerade av SFI. Stiftelsen säger sig samla in pengar till välgörenhet genom olika kändisarrangemang. Ofta handlar det om välgörenhetsmatcher i fotboll, rugby och golf. Artister och kända idrottare ställer upp på ideell basis. Stiftelsen lägger alla intäkter och kostnader i ett aktiebolag som ägs av stiftelsen. Omsättningen var förra året 2,2 miljoner kronor, men bara gick till välgörenhet. Ett bra exempel på hur det kan gå när ideella verksamheter i Sverige får verka utan insyn eller kontroll! Tankefrid Därför behöver en människa som inte arbetar - men alltid arbetar som tigger, stjäl, knarkar och är hemlös sin semester. I öppna landskap. För att själen ska få ro Så att den goda tanken kan födas! Elisabeth Roubert volontär Convictus Convictus sommarviste Tomtebo. skaffa pengar till nästa flykt undan verkligheten - till en vecka i egen säng, hemlagad mat, vänlighet, bekräftelse och frid. Jack Östergren, volontär hos Convictus, Hälsningar från Jack Att vara volontär på Tomtebo under en gästvecka innebär att tillsammans med personal planera och göra gästernas vistelse på Tomtebo så bra som möjlig. En vistelse på Tomtebo kan också leda till att du lär känna någon som du vill fortsätta att stödja i Stockholm. PG PG BG PG BG Skattefria företagsgåvor Centerpartiets ledare Maud Olofsson. Maud Olofsson (C) föreslår att företags donationer till forskning ska bli skattebefriade, dvs. avdragsgilla. - I USA finns möjligheten till skattefria donationer och det har bidragti till ökad forskning. Det behöver vi också, säger hon. Kan Saras forskning leda till effektivare behandling mot benskörhet? Sara Windahl, SSMF-stipendiat, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Det kvinnliga könshormonet östrogen bidrar till att benvolymen i kroppen är konstant. När halten östrogen sjunker efter klimakteriet, bryts skelettet snabbare ner. Det kan leda till benskörhet, som drabbar hälften av kvinnorna i Sverige.Visserligen minskar östrogenpreparat risken för benskörhet, men ökar dessvärre risken för cancer i bl a livmoder och bröst. Sara Windahl studerar hur östrogen styr de celler som bryter ner respektive bygger upp ben för att få balans. Hon söker svar på frågan varför östrogen är bra för skelettet, men riskabelt för flera andra organ i kroppen. Kunskapen om östrogenets olika sätt att verka kan resultera i läkemedel som hindrar benskörhet, utan att orsaka cancer. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar varje år ut medel till ett stort antal unga, lovande medicinska forskare. I år är Sara en av dem. Medlen i form av bidrag, minnesgåvor, donationer eller testamentsgåvor kommer främst från privatpersoner. Stöder du oss kan du själv bestämma forskningsområde. Om du så önskar kan du bilda en egen forskningsfond. Sällskapet står under kontroll av SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll. För ytterligare information ring eller NIMBUS Grundat 1919 H.M. Drottning Silvia är Sällskapets beskyddare Stöd unga medicinska forskare

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS vet skriver bland annat följande: Det finns fulsälj och det beror på callcentrens dåliga löner och provisioner, eller sälj 25 st så får du gå en timme tidigare. Har man då haft dåligt med raster, inte kunnat ringa hem, inte hunnit äta pga kort rast, solen skiner och man är påpassad för att få stanna kvar och få förlängt, ja då tror jag det är lätt att gå över gränsen En annan anonym röst, som själv jobbat på callcenters skräder inte orden: Telemarketing har både för- och nackdelar. Telemarketing bra eller dåligt? Varje år rings 60 miljoner telefonsamtal till svenska hushåll från olika så kallade callcenters. Merparten avser ren produktförsäljning, men en del görs också på uppdrag av ideella organisationer i syfte att samla in pengar. Många blir irriterade av att bli störda via sin privata telefon, men Telemarketing har också gett upphov till många nya arbetstillfällen i landets glesbygd och för ungdomar som vill få in en fot på arbetsmarknaden. En stor majoritet av dem som blir uppringda blir irriterade och bara lägger på luren, sen finns det lätta offer som går att övertala. Jag har jobbat på 3 olika telemarketingföretag och alla lurar en på lönerna. Man sliter som ett djur hela månaden sen får man bara ut 50% av den lön man egentligen skulle haft. Vi lyssnade inte på kundens behov, målet var att övertala så många som möjligt att binda sig till något som de egentligen inte ville ha. Vår lön var provitionsbaserad, vilket betyder att man tjänar efter vad man säljer. Alla som jobbar med telemarketing är rena svindlare som bara låter mjuka i telefon, men egentligen bara vill pracka på en massa onödigt skit som man aldrig skulle köpt iallafall. Signaturen Snakie lägger på luren direkt: Jag blir så heligt förbannad på dessa nasare, som inte vågar stå öga mot öga med kunden utan har flyttat in och använder telefonen som sitt terrorvapen numera. Jag säger inte ens nej längre utan lägger på luren direkt när jag hör att det är en nasare. Åsikterna är många om fenomenet Telemarketing. Metoden används inte bara för att sälja produkter utan även av insamlingsorganisationer i syfte att samla in pengar, men den är både dyr och illa sedd då många upplever det som ett intrång i den privata sfären att bli uppringd på sin privattelefon. Numera finns metoder att spärra sin telefon för oönskade samtal och även sätta stopp för adresserade utskick. Adresserade utskick. Ring SWEDMAs register Nix adresserat, tel Begär att få bli uppsatt på listan över adressater som inte vill ha adresserad reklam. Du kan också vända dig direkt till det företag som skickat ut reklamen. Man kan även slippa oadresserad reklam genom att sätta en skylt med texten "Nej tack - ingen reklam" på brevlådan. Samhällsinformation, som kommunala informationsblad och gratis lokaltidningar, får man ändå. Stopp för telefonförsäljning. Ring NIX-telefon på och knappa in ditt telefonnummer. Ring igen inom två dagar och fyra veckor för att aktivera spärren. Du kan även skriva till Nix-telefon, Box 600, Strömsund, och begära att få slippa telefonförsäljning. Att registrera sig i spärregistret är gratis. Elektroniska brev. Från och med den 1 april 2004 är det förbjudet att skicka e-postreklam som inte är beställd. Mer information om detta och möjligheter att anmäla sådan e-postreklam till Konsumentverket finns på sidan En åsiktssida på Internet speglar verkligheten bakom telefonförsäljning. Signaturen En som Positiva röster. Inge Korkala, Andreas Bergström och Johanna Lilja, på SITEL Nordic AB i Örebro, försvarar sin arbetsgivare och säger bland annat att företaget ställer krav på att alla uppdragsgivare kontrollerar sina kunddatabaser gentemot NIX. Företaget följer kollektivavtalet, vi får fast lön varje månad inkl ob-tillägg och andra ersättningar och har även möjlighet att få provision. Vi följer SWEDMA:s etiska regler, är medlemmar i Callcenterföreningen och vi följer dess uppsatta regler och rekommendationer. Vi tycker också att det är av stor vikt att alla som inte vill bli uppringda anmäler sig till NIX-telefoni men att man även är medveten om att det kan ta upp till tre månader innan det börjar gälla fullt ut Ditt bidrag, vår framtid! Pg

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS ANNONS Nedira hjälp till bättre liv Nedirafonden är en ideell förening som arbetar med att hjälpa svårt sjuka eller handikappade barn till ett bättre liv, genom operationer eller annan vård. Fonden bygger helt och hållet på frivilliga insatser och har därför ingen kostsam administration. Alla insamlade medel går till barnen. Det mesta av Nedirafondens medel kommer från privatpersoner. Nedira Muratovic har fått låna sitt namn till fonden. Hon var det första barn som grundaren Kurt Sköld försökte hjälpa till en operation i Sverige. Nedira kom till Sverige med sin mamma, pappa och en bror Familjen var på flykt undan inbördeskriget på Balkan och hamnade på en flyktingförläggning i Ystad. Nedira led av Aperts syndrom som bland annat ger sammanväxta händer och fötter. Eftersom Nedira var flykting kunde hon inte få hjälp i Sverige - flyktingar får bara akutsjukvård. PG Forskning finansieras utifrån Var fjärde svensk professor uppger att deras forskning finansieras helt och hållet av externa finansiärer. Statsvetarna oroas över det faktum att den forskning som bedrivs på landets lärosäten finaniseras av andra intressen än deras egna. Det är Sveriges Radios program Kaliber som frågat runt bland 2100 professorer om deras forskningsstöd. Sex av tio uppger att de får minst två tredjedelar av sitt ekonomiska stöd från stiftelser, utländska fonder, myndigheter och EU. Även företag bidrar i stor utsträckning till forskning inom olika områden vilket äventyrar neutraliteten i de resultat som man får. TT Sveriges Cancersjukas Riksförbund arbetar dels för att ekonomiskt stödja forskning och dels för att genom bidrag och telefonjourer förbättra tillvaron för cancersjuka. Gåvor och testamenten går oavkortat till önskat ändamål. Bankgiro Plusgiro Sveriges Cancersjukas Riksförbund, Barksväg 14 nb, Box 7107, Solna Tel , Fax , E-post: Hemsida:

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS Indragna 90-konton Den 12 januari 2006 beslutade Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, att dra in Insamlingsstiftelsen Barnallergifondens kontrollgirokonto eftersom insamlingsstiftelsen inte följt SFIs föreskrifter. Det har kommit till SFIs kännedom att Insamlingsstiftelsen fortfarande har insamlingsbössor ute med det indragna 90-kontots plusgironummer. På dessa bössor uppger sig Insamlingsstiftelsen för att heta BAF Barnens Allergi Fond. Någon organisation med det senare namnet har aldrig ansökt eller beviljats 90-konto hos SFI. SFI beslutade den 8 februari 2006 att inte bevilja Move & Walk Insamlingsstiftelse förlängd giltighet vad avser kontrollgirokontot på grund av att insamlingsstiftelsen inte följt SFIs anvisningar. SFI beslutade att avsluta kontrollgirokontot för Stiftelsen Barnkirurgiska kliniken i Uppsala forskningsfond för att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighet av kontot, PG SFI beslutade den 5 april att inte bevilja Insamlingsstiftelsen för Handikappades Rekreation förlängd giltighet vad avser kontrollgirokonto PG på grund av att insamlingsstiftelsen inte följt SFIs föreskrifter och anvisningar. Stiftelsen har sålt sitt namn till ett företag benämnt Malmtex AB, som bedriver klädinsamlingar. Det har kommit till SFIs kännedom, att Malmtex AB fortfarande delar ut reklamlappar för klädinsamlingen med det indragna 90- kontogironumret angivet. SFI vill därför varna för denna verksamhet. SFI beslutade att avsluta kontrollgirokontot för Riksförbundet HIV-positivas Stödfond för att de inte ansökt om förlängd giltighet av kontot, PG Nya kontrollgirokontoinnehavare Kounung Carl XIV Gustafs insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap PG BG Ändamål :Främja ungdomars utbildning i värdebaserat ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen. Mölndals Rotaryklubbs insamlingsstiftels för Barntandvårdsprojekt i Arad, Rumänien PG Ändamål: Samla in medel för profylaktisk barntandvård i staden Arad i västra Rumänien. SAM:s Insamlingsstiftelse PG BG Ändamål: Samla in pengar för humanitärt bistånd och projekt för erfarenhetsutbyte mellan olika kulturer och nationer. Ger anslag till enskilda personer, institutioner, hjälporganisationer eller liknande. Anslag till enskilda personer skall i första hand avse utom Sverige bosatta och gälla kostnad för vård eller hjälpmedel eller grundutbildning. Ideella föreningen Actionaid International- Sverige PG BG Ändamål: Att stödja och främja ActionAid Internationals inom Sverige välgörenhets/ utvecklings- och ideella aktiviteter för att bekämpa fattigdom och nöd över hela världen (biståndsverksamhet i 42 länder). Nya 90 konton: Ungt Ledarskap PG Barntandvårdsprojekt i Arad, Rumänien PG SAM:s insammlingsstifteelse PG BG Actionaid International Sverige PG Plasma- eller LCD-TV? Bli fadder medan du funderar. Att vara fadder kostar 200 kr i månaden och räcker till att ge ett utsatt barn friskt vatten, mat på bordet, sjukvård och utbildning. Kort sagt; ett värdigt liv. Gå in på barnfonden.se eller ring Barnfonden har 90-konto och kontrolleras av Stiftelsen för Insamlingskontroll.

15 Palestinainsamlingen Stöd det palestinska folket Bli fadder! Ge en gåva! Arbetar för kvinnor och barn i Ghana och Indien. Pg Pg Din gåva gör skillnad! Ersta diakoni arbetar för och med människor i utsatta situationer. Din gåva kan göra skillnad för våldsutsatta kvinnor och barn, personer med demenshandikapp och människor som drabbats av svåra cancersjukdomar. Tack för ditt stöd! Pg Tfn Gör ditt testamente till en gåva för livet Att skriva testamente är att uttrycka din vilja för framtiden. En personlig önskan som lever vidare efter din bortgång. Det är också en trygghet för anhöriga att känna till och kunna respektera hur du själv vill att dina ägodelar och ekonomiska tillgångar ska fördelas. Beställ vår broschyr om hur du skriver testamente och vilka regler som gäller. Läs också hur du gör när du vill ge delar av dina tillgångar till välgörande ändamål. Ett sätt att rädda liv i kommande generationer är att stödja forskningen om cancer - en av vår tids största folksjukdomar. Ja, jag vill ha broschyren om att skriva testamente Namn Adress Postnr Postadress Posta till: Cancerfonden, Stockholm. Skriv FRISVAR på kuvertet så slipper du sätta på frimärke. Du kan också beställa broschyren på telefon eller på cancerfonden.se SvD 14/6

16 Ett dopp i det blå: 50 kr Den giftiga algblomningen i Östersjön satte förra sommaren stopp för många härliga havsbad. Och algerna, som är ett resultat av kraftiga föroreningar i havet, kommer med största sannolikhet dyka upp i år igen. Tyvärr är det inte bara badsemestern som drabbas, under den gröna sörjan är nämligen både havsbottnen och djurlivet på väg att dö ut. Genom att sms:a ordet BADA till skänker du 50 kr* till SNF:s arbete med att göra ett av världens mest förorenade innanhav lite blåare igen. Du får gärna skänka mer genom att ringa (200 kr*) eller sätta in din gåva på PG Tack för ditt stöd! *Vissa operatörskostnader avgår. Läs mer om hur vi använder pengarna på Vi har kraft att förändra

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Leka för livet Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Utgivare RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Projektledare: Eva Janson Fotografer: Mikael

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

våldet Det tysta de allra minsta barnen mest utsatta Tema: Aga

våldet Det tysta de allra minsta barnen mest utsatta Tema: Aga Tidningen om barns rättigheter Tema: Aga Vuxnas våld mot barn ökar Emilia, 22, blev slagen hemma Libanon Rädda Barnen utbildar lärarna Det tysta våldet de allra minsta barnen mest utsatta Sista ordet:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3 Många syns inte men finns ändå B O :S RAPPORT TILL REGERINGEN 2002 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 4 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 5 Innehåll F

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Förändrade verksamheter eller verksamma förändringar? Tone Engen, Anette Klippe och Per Skoglund

Läs mer