ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG JUNI NÅR FRAM 2005 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADETI JUNI 2006 ANNONS FOTO: SANDRA ZETTERMAN FOTO: MINSTORADAG.ORG FOTO: KVINNA TILL KVINNA KUNGLIGT BESKYDD AV STIFTELSE Svenska Scoutrådet har initierat till "Konung Carl XVI Gustafs insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap". Stiftelsen var en gåva till Kungen på hans 60-årsdag tidigare i år. läs mer sid. 4 Afrikas flygande läkare DRÖMMAR BLIR SANNA Stiftelsen Min Stora Dag har förverkligat över 400 barns önskedrömmar. Prinsessan Madeleine är första beskyddare. Hon är mycket engagerad och älskar barn, säger Claire Roswall. läs mer sid. 6 SFI HAR FÅTT NY LEDNING Jag kände mig oerhört stolt när jag erbjöds tjänsten som kanslichef, säger Eva Birath. läs mer sid. 2 BORTGLÖMDA BARN I TSUNAMINS KÖLVATTEN Organisationen Bris har på olika sätt tagit del av hur barn och ungdomar som drabbats av Tsunamin har reagerat efteråt. läs mer sid. 8 Ur fattigdom genom bättre hälsa Hemsida Telefon E-post Plusgiro KVINNA TILL KVINNA ARBETE FÖR FRED OCH KVINNORS RÄTT Anna Lithander berättar om sin resa till Georgien där människor är på flykt. läs mer sid. 7 ANNONS

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS SFI:s nya kanslichef Eva Birath. Kära läsare! Jag kände mig oerhört stolt när jag erbjöds tjänsten som kanslichef för Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI. 90-kontona har för mig liksom för många andra alltid utgjort en garanti för att mitt bidrag når fram. Denna kvalitetsstämpel vill jag värna om. Jag har även i mitt tidigare arbete haft som huvuduppgift att se till att donatorers intentioner så långt som möjligt uppfylls. Behovet av ideella insatser i samhället ökar. Ideella föreningar och insamlingsstiftelser gör en enorm insats. Många organisationer gör ett fantastiskt jobb inom områden där samhällets FOTO: AMELIE WESTERBERG insatser inte räcker till. Ofta oavlönade eldsjälar arbetar hårt för att få in medel. Om de har ett 90-konto kan givaren känna sig trygg med att vi kontrollerar dem. Dessutom har alla en av revisorsnämnden godkänd revisor som granskar ekonomi och förvaltning. Drygt 400 insamlingsorganisationer, med de mest skiftande ändamål, har 90-konto. På finns de presenterade. De formella kraven för att beviljas ett 90- konto är höga. Eftersom samhället förändras måste även SFIs kontroll ständigt förändras. Insamlingar sker inte heller på samma sätt som tidigare. Målsättningen är att ytterligare höja kvalitén på granskningsarbetet speciellt avseende ändamålskontrollen. Styrelsen har antagit nya föreskrifter som börjar gälla den 1 juli Våra regler har förenklats och regelsystemet skärps. Under 2004 användes i genomsnitt 88 procent av kontoinnehavarnas totala verksamhetsintäkter till ändamålet. Resterande gick till administration. SFI granskar att dessa kostnader inte är för höga. Insamlingsorganisationer som med hjälp av telemarketing samlat in medel och lämnat ett gåvobevis har tidigare fått ha högre insamlingskostnader. Från och med i år får de inte överstiga 25 procent av de totala intäkterna, oavsett insamlingsform. Är omkostnaderna högre måste organisationen förklara orsaken och inkomma med en plan på hur dessa skall sänkas. Har omkostnaderna överskridits under tre år kan SFI dra in kontot. Det är viktigt för oss att de som är missnöjda med någon insamlingsorganisation hör av sig till oss. Sådana klagomål tar SFI på största allvar. Givaren skall aldrig känna sig lurad. I år har SFI avslutat fem 90- konton på grund av att SFIs föreskrifter inte efterföljts. Namn: Eva Birath Ålder: 58 år Yrke: Jurist Det finns ingen allmän lagstiftning om offentliga insamlingar, vem som helst kan samla in pengar. Lag som reglerar hur stora omkostnader en insamlare får ha saknas också. Så - innan du skänker - tar reda på om insamlaren är seriös, att det finns en ideell juridisk person bakom insamlingen så att pengarna inte bara går ner i insamlarens egen ficka. Att välja en organisation med 90-konto, som arbetar med dina hjärtefrågor, är alltid ett gott val. Eva Birath Kanslichef Bakgrund: Suttit ting vid Stockholms tingsrätt. Arbetat 27 år på Kammarkollegiet. Varit ansvarig för att praxis varit enhetlig samt beslutsfattare i frågor som rör stiftelserätt. Det har gällt bl.a. ärenden om att ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i stiftelseförordnanden. Det kan även gälla ändring m.m. i bestämmelser i gåvobrev och testamenten som inte avser stiftelser. Detta myndighetsbeslut brukar kallas för permutation. Har även sysslat med tillsyn över vissa stiftelser där landshövdingen varit ordförande. Sådana ärenden handläggs normalt av länsstyrelsen. Har också varit föredragande i Fideikommissnämnden. Det har då gällt ärenden om dels permutation av fideikommissförordnanden, avveckling av fideikommiss samt beslut i vissa ärenden som rör fideikommissaktiebolag. Sagt av Eva Birath: Det är en viktig och spännande uppgift att ta tillvara givarnas förtroende för insamlingsorganisationer med 90- konton och granska att de insamlade medlen verkligen används för ändamålet. Jag har i mitt nya arbete stor nytta av mina tidigare erfarenheter och kommer att arbeta för att ytterligare förstärka kvalitén i granskningen. INFO: Ditt bidrag når fram är en tematidning som hjälper dig som bidragsgivare att hitta den organisation du vill stödja.stiftelsen för Inamlingskontrolls roll är att kontrollera och övervaka att ditt bidrag når fram INNEHÅLL l Kungligt Beskydd av stiftelse för ungt ledarskap sid. 4 l RBU- Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar sid. 5 Riksföreningen Aktiva Synskadade ger sedan mer än trettiofem år synskadade barn och ungdomar en meningsfull och stimulerande fritid. l Min Stora Dag en stor dag för många små sid. 6 l Kvinna till Kvinna- för fred och kvinnors rätt sid. 7 l Bortglömda barn i Tsunamins kölvatten sid. 8 l AMREF fick miljonpris av Bill Gates sid. 8 l Alla behöver vi Semester sid. 10 l Telemarketing- bra eller dåligt? sid. 12 Vi har verksamhet varje helg. På sommaren har vi läger och på vintern åker vi skidor l Nya och gamla 90- konton sid. 14 Sedan mer än tio år har vi haft sommarläger för synskadade barn från staden Cesis i Lettland tillsammans med våra svenska barn. pg bg MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACKTIDNINGENS FOKUS SFI- EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET I SAMMARBETE MED SFI Projektledare: Joséphine d Otrante Mediaplanet, Orginal:Mikaela Thimmig, Mediaplanet. Repro: Ordbild Produktionsledare: Amelie Westerberg, Mediaplanet. Tryck: STC. Om inget annat anges kommer foto från Istock-Photo. Mediaplanet är världsledande inom tematidningar i dags- och kvällspress. För infomation, kontakta: Rickard Wilton, Mediaplanet: Distribueras med Svenska Dagbladet 2006 Synpunkter på Mediaplanets tematidningar:

3 FÖR EN RÄTTVIS VÄRLD UTAN HUNGER, FATTIGDOM OCH FÖRTRYCK Stöd Lutherhjälpens arbete. Magnus Rosshagen/IKON Pg , bg

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS Kungligt beskydd av stiftelse för Ungt ledarskap Kungligt beskydd av stiftelse för Ungt ledarskap Svenska Scoutrådet har tagit initiativet till "Konung Carl XVI Gustafs insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap". Stiftelsen var en gåva till Kungen på hans 60- årsdag. Stiftelsen ska främja ungdomars utbildning i värdebaserat ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen. Kungen på invigningscermonin av Norra Järva Scoutkår med grundaren Magnus Birke. FOTO: SANDRA ZETTERMAN Allas lag Alla Scouter måste av lägga ett löfte som lyder Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen! Lagen lyder: 1. En scout söker sin tro och respekterar andras 2. En scout är ärlig och pålitlig 3. En scout är vänlig och hjälpsam 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat 5. En scout möter svårigheter med gott humör 6. En scout lär känna och vårdar naturen 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra Kung Carl Gustaf har varit scout i 50 år. Det framgick allt tydligare i hans tal, i samband med presentationen av stiftelsen, att anknytningen till Scouterna har blivit både stark och viktig för honom. Som scout övar man sig att både lösa en uppgift tillsammans med andra och göra klart för sig själv och andra varför man löser den på ett visst sätt, sa kungen bland annat då han mottog gåvan. Kungen är Förste hedersledamot i Svenska Scoutförbundet, hedersmedlem i Svenska Scoutrådet och hedersordförande i World Scout Foundation. Stiftelsen Ungt ledarskap ska framför allt dela ut stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap stödja scoutrörelsens ledarskapsutbildning stödja ungdomars utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer Scouting sträcker sig över alla geografiska, politiska och religiösa gränser. I snart hundra år har scoutrörelsen hjälpt unga människor i hela världen att utvecklas och ha roligt. Det finns drygt scouter i Sverige. I hela världen finns 38 miljoner scouter. Varför väljer miljontals människor i alla åldrar att ägna stora delar av sin fritid åt scouting, frågar sig Johan Stridh, Svenska Scoutrådets generalsekreterare. Kanske finns det 38 miljoner olika svar på den frågan, säger han, men alla scouter är nog överens om att det är väldigt kul att vara scout. Man utvecklas som person på flera sätt. Du kan åka på läger med grymma aktiviteter, resa jorden runt och träffa scouter från andra länder, vara ute i naturen, paddla, klättra, lära dig att Nationella jamboreen i Kristianstad hjälpa någon som råkat ut för en olycka och mycket mer. Samtidigt lär du dig att ta ansvar för dig själv, dina vänner och miljön. Du blir också bättre på att leda och samarbeta med andra. Scouting hjälper dig att bli en ansvarsfull människa på planeten Jorden. På köpet får du massvis av kompisar. I hela världen. Insamlingsstiftelsen Ungt Ledarskap PG , BG FOTO: SCOUT:SE Oskarfonden stödjer forskning och rehabilitering för svårt sjuka och handikappade barn i Sverige Barnkonventionen gäller i Sverige också I Sverige är vi jättebra på att samla in pengar till barn i andra länder, men glömmer att det finns barn i Sverige som lever i ett utanförskap. Barnkonventionen säger att barn med funktionshinder ska "ges möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling" (artikel 23). RBUs påverkansarbete gör det möjligt för barn och unga med rörelsehinder att få ett bra liv. Stöd RBU i vårt arbete för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder! PG Hjälp svårt sjuka och handikappade barn. Sätt in din gåva på pg Telefon: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS 5 RBU Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar Bara 1,4 procent av landets lekplatser är tillgängliga för barn med funktionshinder. Detta uppmärksammas nu av RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Alla barn måste få del av den glädje och utveckling som leken ger, säger förbundsordförande i RBU Agnetha Mbuyamba. RBU skriver i sin årsrapport att barn som inte leker går miste om en viktig del i sin utveckling. Leken behövs för att vi ska bli trygga, glada, öppna och livsbejakande vuxna. Genom leken lär vi oss det viktiga sociala samspelet, förklarar Agnetha Mbuyamba. RBU:s vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och ungdomar med rörelsehinder. Enligt RBU lever inte vårt samhälle upp till detta. Enligt Barnkonventionen har alla barn samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Ändå sker detta dagligen. 80 procent av föräldrar till barn med funktionshinder säger att deras barn inte kan utnyttja sin närmaste lekplats på grund av bristande tillgänglighet. RBU frågade i en enkät dessa föräldrar vad som skulle behövas på deras lekplats för att deras barn skulle kunna leka där. Här är föräldrarnas önskelista: Markbeläggning som inte hindrar rullstolar eller ostadiga gångare Tillgängliga gungor som inte sitter för lågt Lekhus med klätterställningar med plats för rullstol och /eller vuxen medhjälpare Rutschbana utan trappa Gräs istället för grus Sandlåda på ben som man når från rullstol Större sandlåda Ryggstöd på lekredskapen Stöd och handtag Roliga saker att titta och lyssna på Bänkar och toalett Ett exempel på en rutschbana för rörelsehindrade barn. Före 2010 borde alla dessa önskemål ha blivit förverkligade. Då ska samhället vara tillgängligt för alla enligt politiska löften! I RBU samlas barn och ungdomar med olika rörelsehinder och deras familjer. RBU erbjuder gemenskap, råd och stöd. RBU har en mängd föräldrar som gärna delar med sig av sina erfarenheter och sitt engagemang. Till RBU kan man vända sig oavsett om man har ett litet barn eller en tonåring, om man behöver stöd eller vill hjälpa andra. PG Den indiska ögruppen Andamanerna drabbades hårt av tsunamin Låt kyrkans verksamhet vara ett svar på samhällets behov! Mottot för Hindustani Covenant Church (HCC), Missionskyrkans systerkyrka i Indien Svenska Missionskyrkans internationella arbete är omfattande. Vi jobbar genom systerkyrkor som har goda lokala kontaktnät vilket gör vårt arbete effektivt till låga kostnader. Tack för ditt bidrag! Ge din gåva till pg Endast 2 % till administration enligt SFI Stiftelsen för insamlingskontroll. Låga omkostnader gör att ditt bidrag gör större nytta. HCC:s arbete på Andamanerna Utfört under 2005 tack vare givarstöd: 110 tillfälliga bostäder uppförda 90 reparerade båtar 21 nya båtar distribuerade 68 fiskenät distribuerade 10 tillfälliga kök för personer (jan feb) familjepaket distribuerade 20 hektar odlingsmark räddat genom byggandet av havsbank vid Mithakhadi Tillfälligt katastrofcenter i Patrapur Getter och kor utdelade Självhjälpsgrupper startade Brunnsborrning o installation av hand- & elpump Psykologiskt stöd för människor i trauma Verktyg till hushåll och för yrkesutövning Byggande av toaletter i Hutbay Att göra Många nya utmaningar i världen, särskilt i Kongo-republikerna: Hiv- och aids-arbete Fred och försoning Valförberedelser Integration med fotboll som redskap Jord- och skogsbruk Tack för ditt fortsatta stöd till Missionskyrkans internationella arbete. Tillsammans gör vi skillnad. tel

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS Prinsessan Madeleine på besök på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. En Stor Dag för många små FOTO: MINSTORADAG.ORG Många sjuka barn har fått se sin önskedröm gå i uppfyllelse tack vare stiftelsen Min Stora Dag. Stiftelsens beskyddare är Prinsessan Madeleine. Ambassadörer är bland andra Martin Timell, Tobbe Blom och Kajsa Bergqvist. De besöker regelbundet sängliggande barn på sjukhus runtom i landet. Urvalet av barn som får sin önskedröm förverkligad sköts av de många läkare som stödjer verksamheten. Stiftelsen Min Stora Dag arbetar för att på olika sätt förgylla tillvaron för svårt sjuka barn och deras familjer. Med hjälp av gåvor och frivilliga insatser, inte minst av många artister och företag, har man gett tusentals barn ett oförglömligt minne och ett välbehövligt avbrott i tunga och smärtsamma behandlingar. Stiftelsens mål är att förverkliga så många önskedrömmar som möjligt. Vi ger ett glädjeavbrott i en tung vardag och ger barnen något positivt att tänka på, något de själva väljer som vi sedan förverkligar långt från deras vardagliga miljö. Många barn känner att de ställer till det för sin familj och vill därför oftast inkludera dem i den Stora Dagen. Det ger barnen och anhöriga något glädjefyllt att tänka tillbaka på i deras svåra situation, säger grundaren Claire Rosvall. HKH Prinsessan Madeleine är Stiftelsens högsta beskyddare. Claire berättar med stor värme om prinsessans genuina engagemang och kärleksfulla bemötande. Hon älskar barn och får mycket bra kontakt med dem när hon är ute och besöker något sjukhus. Vi tycker att vi får se den riktiga Madeleine, långt ifrån den bild som veckopressen många gånger målar upp, säger Claire. Genom att ge sjuka barn en fantastisk upplevelse gör man en viktig insats också för barnets familj, som många gånger har det mycket svårt i sin anhörigroll. Vårt arbete spiller även över på de anhöriga, berättar Claire. De rycks med och blir entusiasmerade, precis som alla andra som jobbar med oss. Alla visar verkligen sina bästa sidor när vi genomför våra projekt, det är underbart att se! Några röster från Stiftelsens gästbok: Hej! Jag vill tacka Min Stora dag som gav Emil en fyrhjuling med tillbehör. Jag har aldrig sett honom lyckligare. Jag vill även tacka volontärerna som kom, helt underbara människor!!! Kram på er alla från kusin Emma med vilden Villiam Emma, Skutskär HEEEJ Min Stora dag! jag vill tacka för att ni bjöd oss på Mama mia det var suveränt! Christoffer, Upplands Väsby Tack för en helt underbar upplevelse på Disney Land i Paris. Vi hade jättekul och jag fick träffa Långben, det var verkligen något extra!!! Han gick till och med en promenad med mig och jag var överlycklig för han har varit min Disneyfavorit i massor av år. Kramar Linn Fredriksson, Västerås Stort tack för att Viktoria blev bjuden på Disney on ice på Scandinavium i Göteborg, tillsammans med mamma, pappa och lillebror. Pappa Mats Viktoria Isaksson, Varberg Tack för att just jag fick åka på föreställningen Mamma Mia och ta med mig min bästa vän Johanna och min pappa. Den här dagen kommer vi aldrig att glömma och att få åka taxi ända från Köping fram till dörrarna på Cirkus i Stockholm var inte alls dumt. Tack så hemskt mycket för att ni på föreningen finns. Tack Tack Tack! Kramar från oss tre... Malin Pettersson, kompisen Johanna & Pappa Lars- Erik, Köping Tack så hemskt mycket för allt ni gjort för mig och min familj. Föreställningen var helt fantastisk bra. Vi hade det jätteroligt. Det som även var pricken över i:et det var att få åka limmo dit och hem. Tack än en gång för allt. Det ni gör finns det inga stora ord för, för det är helt enkelt underbart bra. Kramar! Emelie med familjen Grann Klinke, Bålsta Hej alla på min stora dag Jag och min familj vill tacka för en helt otroligt härlig helg i Stockholm och dagen på Gröna lund.. Strålande solsken fick vi också trots att det inte såg så lysande ut på morgonen.. Felicia Karlsson-Bjerkevall, Bastuträsk Stiftelsen MinStoraDag uppfyller svårt sjuka barns önskedrömmar. Barnen är 3-18 år och bor i Sverige. Barnet ska få bestämma och känna igen sin önskedröm när den genomförs. En "Stor Dag" är ett avbrott i långa, jobbiga dagar på sjukhus fyllda av svåra behandlingar. Konsert med favoritartisten, rida en ponny eller få en efterlängtad docka, träffa sina idrottsidoler eller åka MC på motocrossbana, allt kan bli verklighet för en dag. PG BG Vi vet av erfarenhet att denna jord är fylld av hoppfulla människor som bestämt sig för att förändra världen. Och de vet att det går. Vi vet att det går. Du kan vara med att förändra världen genom att stödja de människornas kamp. Ett sätt att göra det är att bli förändringsfadder. Gå in på Sundbyberg pg

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS 7 Kvinna till Kvinna för fred och kvinnors rätt Kvinna till Kvinna stödjer kvinnoorganisationer i konfliktfyllda regioner på Balkan, i Kaukasus och Mellanöstern. Organisationerna arbetar för fred och demokrati samt för att stärka kvinnors fysiska och psykiska hälsa. Kvinna till Kvinna anser att jämställdhet, mänskliga rättigheter, fred och utveckling är oskiljaktiga och beroende av varandra. Den svenska insamlingsstiftelsen stödjer drygt 100 kvinnoorganisationer i konfliktområden, som på olika sätt arbetar för att förbättra kvinnors villkor. De hjälper kvinnor både rättsligt och psykosocialt, bland annat genom att skapa mötesplatser, utbilda, informera om rättigheter och hälsa samt genom stöd till kvinnliga politiker. Stödet är lika viktigt under en pågående konflikt som då freden skapas och nya samhällen byggs, säger Anna Lithander, som precis har kommit tillbaka från en resa i Georgien, ett land som lider av sviterna efter flera inbördeskrig och fortfarande präglas av olösta konflikter. Minst människor lever på flykt, framför allt från utbrytarrepubliken Abchasien. Konflikten påverkar alla. Arbetslösheten är hög och framtidstron låg. Många kvinnor vittnar om hur de patriarkala normerna har förstärks våld mot kvinnor är utbrett och få kvinnor deltar i politik och samhällsliv. Särskilt utsatta är unga kvinnor och flickor som tvingas stanna hemma från skolan för att bidra till försörjningen. Många flickor gifts bort som mycket unga. De får små chanser till egen försörjning, har få platser att mötas på och blir lätt isolerade. Tjejernas villkor, tankar och önskemål måste tas på allvar. Om inte deras situation uppmärksammas riskerar en hel generation att gå förlorad, säger Anna Lithander. Unga tjejer som deltar i diskussionsgrupp hos kvinnoorganisationen i Gaenati i Zugdidi Hos organisationen Gaenati i Zugdidi, precis vid gränsen mot Abchasien, får unga tjejer utrymme. Här anordnas kurser och samtalsgrupper. Det dansas och spelas teater. För många är det här den enda platsen de har att gå till utanför hemmet. Här tillåts de prata om saker de tycker är viktiga och lära sig om sina rättigheter. Ofta handlar samtalen om viljan av att få bestämma över sina liv. När tjejerna inser att de också har rätt att vara med och påverka kommer många idéer kring samhällsförändring och konfliktlösning fram. Kvinna till Kvinna anser att varaktig förändring endast kan skapas av befolkningen på plats. Deras stöd till lokala kvinnoorganisationer är ett bidrag till demokratiutveckling. När kvinnor får kunskap om sina rättigheter ökar självkänslan och de kan ta mer plats i arbetet för fred och demokrati. Det handlar om mänskliga rättigheter att få delta i och påverka samhället. Därför stödjer vi kvinnor i krig och konflikter. PG FOTO: KVINNA TILL KVINNA Ge med hjärtat Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete.vi vill ge stöd till människor som befi nner sig i en utsatt situation och vill vara en resurs, både operativt och förebyggande. På ett 90-tal platser gör 500 anställda och ett par tusen engagerade människor insatser för att förebygga, behandla, stödja och bilda opinion för ett värdigt samhälle. Vi går från ord till handling tillsammans. Stöd vårt arbete med en gåva på vårt 90-konto SKRATT FÖRLÄNGER LIVET! STÖD CLOWNERNA PÅ CANCERAVDELNINGARNA PÅ ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS & AKADEMISKASJUKHUSET I UPPSALA ALLA BARN BEHÖVER SKRATTA STORA SOM SMÅ. GE EN UTMÄRKT MEDICIN ETT GOTT SKRATT! curo Riksföreningen för Cancersjuka pg /Clown Du behövs, Bli fadder! Som fadder är du med och skapar en rättvisare värld för utsatta barn. Bli fadder! Ring: Din gåva gör skillnad! Det finns över 100 neurologiska diagnoser och vem som helst kan vara i riskzonen. Vi arbetar för personer med: Stroke, Parkinson, MS, ALS, Skolios, CP, ataxier och Huntington mfl. Genom NHR-fonden stödjer vi neurologisk forskning. Din gåva hjälper människor och är värdefull! PG: BG: (Ange ref.nr: ) Box: Tel: Stockholm Besök: S:t Eriksg. 44

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS Bortglömda barn i Tsunamins kölvatten I en uppmärksammad debattartikel nyligen kritiserade organisationen BRIS det faktum att nära 4000 svenska barn som drabbats av tsunamin glömts bort av myndigheterna. För dessa barn spelar BRIS en stor roll. Organisationen Bris har på olika sätt tagit del av hur barn och ungdomar som drabbats av Tsunamin har reagerat efteråt. Den närmaste tiden efter katastrofen tog vi emot över 200 samtal och e-brev från drabbade barn och ungdomar. Många var direkt berörda, hade varit på plats och förlorat anhöriga. Andra var skadade, saknade syskon eller anhöriga och saknade besked om dessa. Vissa väntade på att kompisen skulle komma hem, berättar BRIS generalsekreterare Göran Harnesk och samordnaren för stödverksamheten Eva Waltré. BRIS konstaterar bland annat att ingen av Sveriges kommuner haft i uppdrag att ta reda på hur den stora majoriteten hemkomna barn mår, hur de tagits om hand och vilka behov de haft eller fortfarande har. I februari 2005 startade Bris pedagogiska sorg- och traumagrupper för barn och ungdomar som drabbats av tsunamin. Tillsammans med Rädda Barnen och Ersta referenspunkt fick Bris pengar av Allmänna Arvsfonden för att stödja de drabbade. - Intresset och trycket var mycket stort. Förutom barn och ungdomar själva hörde bland annat skolor, barn- och ungdomspsykiatrin och socialförvaltningar av sig. Många svenska barn som drabbades av Tsunamin har glömts bort av myndigheterna. Bris har under det senaste året drivit sju barngrupper om sammanlagt 40 barn; fem i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö. I Stockholm startades dessutom två föräldra- och anhöriggrupper som träffades ett par gånger i veckan under över ett år. Bris konstaterar efter samtal med deltagarna att de upplevt gemenskapen som mycket värdefull. Barnen och ungdomarna uttrycker att de inte kände sig så ensamma och att det känts lättare att hantera sorgen och saknaden efter anhöriga. Här gör jag saker som är bra för mig och som jag inte gör annars sagt av flicka i en av stödgrupperna AMREF fick miljonpris av Bill Gates Hjälporganisationen AMREF, Afrikas flygande läkare, tilldelades nyligen Gates Award for Global Health 2005, världens största utmärkelse för internationella hälsoinsatser. Prissumman är 1 miljon dollar. Vi kommer inte med färdiga lösningar. Allt arbete sker i nära samarbete med befolkningen. För mig är det otroligt viktigt att AMREF har sitt huvudkontor i Afrika och att Helena Bonnier. 97 procent av de anställda är afrikaner, säger ordförande i Sverige, Helena Bonnier. Högst på Helena Bonniers önskelista stod för ett år sedan donationer till arbetet i Etiopien, samt att få möjlighet att fortsätta med vattenprojektet i Uganda. Det är otroligt glädjande att AMREF fått möjlighet att både fortsätta vattenprojekten i Uganda samt starta ett nytt projekt i slumområdet Kechene, Addis Abeba. Radiohjälpen- Världens Barn är den stora givaren till båda projekten men också andra organisationer och privatpersoner. WIZO I GÖTEBORG Pg Afrikagrupperna har arbetat i södra Afrika i över 30 år. Tillsammans med våra samarbetspartner verkar vi för en rättvis värld och positiv utveckling i Afrika.

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL för tidiga insatser mot barn och unga. Bris säger att de under valåret 2006 kommer att fortsätta betona vikten av vuxengaranti, det vill säga varje barns rätt till en vuxen persons närvaro i deras liv. BRIS PG Tsunamin var ett stort trauma som drabbade många- inte minst barn. om har fått liten eller ingen hjälp. Socialtjänsten får, enligt Bris, delade omdömen av dem som berörts av katastrofen. Vissa barn, hävdar de, har fått byta socialsekreterare och psykolog så många gånger att de inte längre vill träffa någon ny person. Barnpsykiatrin får i många fall hård kritik beträffande deras sätt att erbjuda hjälp. Mer positiva omdömen får de främst av dem som haft akuta problem. De övriga av de omkring 4000 barnen som det rör sig - Det största behovet bland dessa barn är förebyggande hjälp för att bearbeta problem som annars kan ligga till grund för framtida, allvariga problem, menar Harnesk och Waltré. Bris frågar sig vem som bör ta ansvar för förebyggande arbete och konstaterar att förebyggande arbetet framför allt måste vara lättillgängligt. - Det betyder att man vet var hjälpen finns och att det finns en fysisk person där. Bris har daglig kontakt med barn som inte vet var de ska vända sig. Barnen skämtar ironiskt om att om de ska må dåligt så ska det vara en onsdag i en jämn vecka, då är skolsyster där. Föräldrar som Bris kommer i kontakt med vittnar om samma sak, inte heller de vet var de ska vända sig. Bris efterlyser en nationell utvärdering av hur de tsunami-drabbade barnen blivit bemötta. Syftet med denna utvärdering ska enligt Bris vara att hjälpa de utsatta barnen samt att fördjupa kunskapen och beredskapen inför kommande katastrofer som drabbar barn. Bris yrkar på en konkret nationell strategi för hur överlevande, krisdrabbade barn ska bemötas efter större olyckor och katastrofer. De stöder därför också den nationella psykiatrisamordningens förslag på ett nationellt kunskapscenter Foldern Barn finns att ladda ner på BRIS hemsida och innehåller bra och användbar information för vuxna. PLAN STARTAR INSAMLING TILL INDONESIEN Omkring 6000 personer uppgifterna varierar och mörkertalet tros vara stort tros ha omkommit, och många hundratusen har blivit hemlösa, på grund av jordskalvet i Indonesien den 27 maj. Situationen förvärras av det hotande vulkanutbrottet som gjort att man låtit evakuera alla människor som bor i dess närhet. Plan startade omedelbart en insamling för både akuta och långsiktiga behov. Även Röda Korset vädjar om stöd. Även de påbörjade omedelbart efter katastrofen arbetet med att mobilisera drygt 400 frivilligarbetare och anställda i den jordbävningsdrabbade regionen på Java. De arbetar med att dela ut förnödenheter till de drabbade. Röda Korset vädjar - mer resurser behövs! PG: PG: AMREF:s vattenprojekt i Uganda är mycket glädjande. AMREF mottog nyligen priset Gates Award for Global Health 2005, världens största utmärkelse för internationella hälsoinsatser. Prissumman var 1 miljon dollar Det känns nästan ofattbart att AMREF, i konkurrens med alla världens stora och små hjälporganisationer fått motta utmärkelsen. Visserligen är AMREF Afrikas både största och äldsta hjälporganisation men arbetet ger inte ofta de stora rubrikerna. Bill Gates far, William H. Gates Sr, överlämnade utmärkelsen vid en ceremoni i Washington. Erkännandet ger styrka i det dagliga arbetet, såväl för De Flygande Läkarnas akuta verksamhet som för det långsiktiga hälsoarbetet. Självfallet betyder det även oerhört mycket för vårt fortlöpande arbete i östra Afrika. PG: hemlösheten tar inte semester. En hemlös är lika utsatt och rädd en julinatt som på julafton. Vi har öppet året runt. bankgiro 9oo-3518 plusgiro 9oo PG Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS Alla behöver vi Semester Begreppet SEMESTER ligger djupt i våra hjärtan. Vi sparar, längtar och drömmer. Frivilligorganisationernas sommarvisten finns till för dem som inte har råd eller egen kraft att dela dessa drömmar. Varje sommar får hundratals människor ett välkommet avbrott i vardagstristessen tack vare ideella krafter och generösa sponsorer. Utan ideella organisationers verksamheter skulle många svenskar aldrig få uppleva det vi så varmt värnar om, nämligen semester. Tack vare generösa givare och sponsorer kan flera sommarvisten välkomna även dem som inga pengar har, men som likt alla andra behöver vila och komma bort från vardagen. Inte minst på sommaren. Frälsningsarmén Frälsningsarmén hjälper varje sommar till på olika sätt för att människor ska få möjlighet till en fin sommarupplevelse. Äldre personer får möjlighet att komma till någon av deras sommargårdar eller pensionat för att under en vecka eller 10 dagar få njuta av sommar, sol, god mat och fin gemenskap. Man betalar efter förmåga och kan även få hjälp med avgiften av socialtjänsten. Även ensamstående mammor och deras barn får tillsammans njuta av en pensionatssemester där det ordnas aktiviteter för både barn och föräldrar. Efteråt fortsätter Fräslningsarmén att hålla kontakt med familjerna för att erbjuda stöd och hjälp och social gemenskap. På ett par platser i landet har Frälsningsarmén även koloniverksamhet för barn. - Flera familjer får också ekonomisk hjälp för att kunna göra någon sommaraktivitet. Det kan till exempel vara en tågbiljett så att de kan åka och hälsa på barnens mormor och morfar som bor i en annan del av Sverige. Det kan också vara bidrag till sommarkläder eller hjälp att betala kostnaden för att kunna åka på scoutläger, berättar Inger Thrysin på Frälsnigasarmén. Stockholms Stadmisson - Det bästa med Stenfasta är ju att det är så vackert, som förgården till himmelen. Tänk när jag kom dit första gången. Det var tidigt på sommaren och allt blommade, syrener, förgätmigej, pioner och löjtnantshjärtan. Jag tycker så mycket om den där stigen ner mot sjön. När jag går den känns det som om jag är i paradiset, säger en av Stenfastas gäster. Stockholms Stadsmissions gästhem är beläget vid Mälaren mellan Mariefred och Strängnäs. Där bryter många ensamma gamla sin isolering när de erbjuds ett par sommarveckors rekreation. Här finns möjlighet att byta stadens ensamhet mot grönt gräs, hemlagad mat och upplevelser tillsammans med nya vänner: Musikunderhållning, tipspromenader, lyrikkvällar, gymnastik och utflykter förgyller gästernas tillvaro. Många får tillbaka sin aptit, både på mat och på själva livet. Det är många som reser hem med nya krafter. - Det är stor efterfrågan på att komma till Stockholms Stadsmissions gästhem Stenfasta mellan Mariefred och Strängnäs. Stenfasta. I sommar är det fullt med mer än 250 gäster, berättar Thomas Knuthammar på Stadsmissionen. Äldreverksamheten på Stenfasta har gamla traditioner sedan många årtionden tillbaka. Tore Andrén är 98 år och har bott i trakten länge. Han har stöttat verksamheten i många år. För fem år sedan startade han, tillsammans med sin numera bortgångna hustru Gugge, en alldeles speciell stiftelse inom Stadsmissionen. När vi förstod att jag och min fru hade sparat ihop mer pengar än vi själva kunde utnyttja bestämde vi oss för att göra något till glädje för andra, säger Tore. Ju äldre vi blev, Gugge blev 94 år, desto flera Blodcancerfonden pg Till stöd för forskning och utveckling inom hematologin Resesällskap sökes Följ med oss på en annorlunda resa för att sprida glädje, kunskap och hopp om en bättre framtid. Tillsammans kan vi ge nya möjligheter till de fattiga och utsatta i Latinamerika samtidigt som vi själva utvecklas och har kul. För Svalorna Latinamerika är ditt stöd och deltagande avgörande för att vi ska kunna göra ett bra jobb. Därför vill vi också att du ska få något tillbaks

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS 11 av våra vänner gick bort. Gemensamt hos alla var att de på sin ålders höst inte tyckte sig få träffa någon läkare, förutom i akuta fall. De önskade någon att samtala med om krämpor och problem som kommer med åren. Eftersom Gugge och jag genom många års hårt arbete och sparsamhet hade mer än vad vi behövde, bestämde vi oss för att göra något vettigt för pengarna. Tore tog kontakt med Stadsmissionen och presenterade sina idéer. De nappade direkt. Att sätta upp formerna för stiftelsen innebar en hel del arbete, men när det väl var gjort fixade Stadsmissionen en läkare till Stenfasta på en gång. Convictus På Convictus sommarviste Tomtebo har många trasiga själar fått näring och hopp. Här har utsatta människor tagit livsavgörande beslut. Från droger, kyla, utanförskap och destruktivt arbete - kanske tjugo timmar per dygn för att berättar med egna ord om när han tog ner en grupp uteliggare till Tomtebo, något han gjort många gånger. Det som var så givande var att detta var den första gången som alla gemensamt var drogfria. Hemma i Väsby är det i regel alltid flera som är drogade på något sätt. Ofta blir det slagsmål och kaotiskt och de får ingen kontakt med varandra. Alla hade en egen säng att ligga i. De kunde duscha och känna sig rena och fräscha. Alla fick uppleva att komma till ett dukat bord och prata med varandra. Under en middag sa jag till mina kamrater att detta var det underbaraste ögonblick i mitt liv. Att jag fick vara här på Tomtebo och att vi alla var drogfria! Alla höll med mig. Gud vilken underbar känsla som drog igenom min kropp! Ja, att få se hur det lyste, ja strålade från alla. Vi firade Lasse som fyllde år. Monika som är vår husmor hade gjort en god tårta som hon kom ut med på söndagen tillsammans med son och far på sin lediga dag. Artister för Livet - utom all kontroll! Det har stormat ordentligt kring stiftelsen "Artister för Livet" på sistone. De är alltså INTE innehavare av kontrollgirokonto och således inte kontrollerade av SFI. Stiftelsen säger sig samla in pengar till välgörenhet genom olika kändisarrangemang. Ofta handlar det om välgörenhetsmatcher i fotboll, rugby och golf. Artister och kända idrottare ställer upp på ideell basis. Stiftelsen lägger alla intäkter och kostnader i ett aktiebolag som ägs av stiftelsen. Omsättningen var förra året 2,2 miljoner kronor, men bara gick till välgörenhet. Ett bra exempel på hur det kan gå när ideella verksamheter i Sverige får verka utan insyn eller kontroll! Tankefrid Därför behöver en människa som inte arbetar - men alltid arbetar som tigger, stjäl, knarkar och är hemlös sin semester. I öppna landskap. För att själen ska få ro Så att den goda tanken kan födas! Elisabeth Roubert volontär Convictus Convictus sommarviste Tomtebo. skaffa pengar till nästa flykt undan verkligheten - till en vecka i egen säng, hemlagad mat, vänlighet, bekräftelse och frid. Jack Östergren, volontär hos Convictus, Hälsningar från Jack Att vara volontär på Tomtebo under en gästvecka innebär att tillsammans med personal planera och göra gästernas vistelse på Tomtebo så bra som möjlig. En vistelse på Tomtebo kan också leda till att du lär känna någon som du vill fortsätta att stödja i Stockholm. PG PG BG PG BG Skattefria företagsgåvor Centerpartiets ledare Maud Olofsson. Maud Olofsson (C) föreslår att företags donationer till forskning ska bli skattebefriade, dvs. avdragsgilla. - I USA finns möjligheten till skattefria donationer och det har bidragti till ökad forskning. Det behöver vi också, säger hon. Kan Saras forskning leda till effektivare behandling mot benskörhet? Sara Windahl, SSMF-stipendiat, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Det kvinnliga könshormonet östrogen bidrar till att benvolymen i kroppen är konstant. När halten östrogen sjunker efter klimakteriet, bryts skelettet snabbare ner. Det kan leda till benskörhet, som drabbar hälften av kvinnorna i Sverige.Visserligen minskar östrogenpreparat risken för benskörhet, men ökar dessvärre risken för cancer i bl a livmoder och bröst. Sara Windahl studerar hur östrogen styr de celler som bryter ner respektive bygger upp ben för att få balans. Hon söker svar på frågan varför östrogen är bra för skelettet, men riskabelt för flera andra organ i kroppen. Kunskapen om östrogenets olika sätt att verka kan resultera i läkemedel som hindrar benskörhet, utan att orsaka cancer. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar varje år ut medel till ett stort antal unga, lovande medicinska forskare. I år är Sara en av dem. Medlen i form av bidrag, minnesgåvor, donationer eller testamentsgåvor kommer främst från privatpersoner. Stöder du oss kan du själv bestämma forskningsområde. Om du så önskar kan du bilda en egen forskningsfond. Sällskapet står under kontroll av SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll. För ytterligare information ring eller NIMBUS Grundat 1919 H.M. Drottning Silvia är Sällskapets beskyddare Stöd unga medicinska forskare

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS vet skriver bland annat följande: Det finns fulsälj och det beror på callcentrens dåliga löner och provisioner, eller sälj 25 st så får du gå en timme tidigare. Har man då haft dåligt med raster, inte kunnat ringa hem, inte hunnit äta pga kort rast, solen skiner och man är påpassad för att få stanna kvar och få förlängt, ja då tror jag det är lätt att gå över gränsen En annan anonym röst, som själv jobbat på callcenters skräder inte orden: Telemarketing har både för- och nackdelar. Telemarketing bra eller dåligt? Varje år rings 60 miljoner telefonsamtal till svenska hushåll från olika så kallade callcenters. Merparten avser ren produktförsäljning, men en del görs också på uppdrag av ideella organisationer i syfte att samla in pengar. Många blir irriterade av att bli störda via sin privata telefon, men Telemarketing har också gett upphov till många nya arbetstillfällen i landets glesbygd och för ungdomar som vill få in en fot på arbetsmarknaden. En stor majoritet av dem som blir uppringda blir irriterade och bara lägger på luren, sen finns det lätta offer som går att övertala. Jag har jobbat på 3 olika telemarketingföretag och alla lurar en på lönerna. Man sliter som ett djur hela månaden sen får man bara ut 50% av den lön man egentligen skulle haft. Vi lyssnade inte på kundens behov, målet var att övertala så många som möjligt att binda sig till något som de egentligen inte ville ha. Vår lön var provitionsbaserad, vilket betyder att man tjänar efter vad man säljer. Alla som jobbar med telemarketing är rena svindlare som bara låter mjuka i telefon, men egentligen bara vill pracka på en massa onödigt skit som man aldrig skulle köpt iallafall. Signaturen Snakie lägger på luren direkt: Jag blir så heligt förbannad på dessa nasare, som inte vågar stå öga mot öga med kunden utan har flyttat in och använder telefonen som sitt terrorvapen numera. Jag säger inte ens nej längre utan lägger på luren direkt när jag hör att det är en nasare. Åsikterna är många om fenomenet Telemarketing. Metoden används inte bara för att sälja produkter utan även av insamlingsorganisationer i syfte att samla in pengar, men den är både dyr och illa sedd då många upplever det som ett intrång i den privata sfären att bli uppringd på sin privattelefon. Numera finns metoder att spärra sin telefon för oönskade samtal och även sätta stopp för adresserade utskick. Adresserade utskick. Ring SWEDMAs register Nix adresserat, tel Begär att få bli uppsatt på listan över adressater som inte vill ha adresserad reklam. Du kan också vända dig direkt till det företag som skickat ut reklamen. Man kan även slippa oadresserad reklam genom att sätta en skylt med texten "Nej tack - ingen reklam" på brevlådan. Samhällsinformation, som kommunala informationsblad och gratis lokaltidningar, får man ändå. Stopp för telefonförsäljning. Ring NIX-telefon på och knappa in ditt telefonnummer. Ring igen inom två dagar och fyra veckor för att aktivera spärren. Du kan även skriva till Nix-telefon, Box 600, Strömsund, och begära att få slippa telefonförsäljning. Att registrera sig i spärregistret är gratis. Elektroniska brev. Från och med den 1 april 2004 är det förbjudet att skicka e-postreklam som inte är beställd. Mer information om detta och möjligheter att anmäla sådan e-postreklam till Konsumentverket finns på sidan En åsiktssida på Internet speglar verkligheten bakom telefonförsäljning. Signaturen En som Positiva röster. Inge Korkala, Andreas Bergström och Johanna Lilja, på SITEL Nordic AB i Örebro, försvarar sin arbetsgivare och säger bland annat att företaget ställer krav på att alla uppdragsgivare kontrollerar sina kunddatabaser gentemot NIX. Företaget följer kollektivavtalet, vi får fast lön varje månad inkl ob-tillägg och andra ersättningar och har även möjlighet att få provision. Vi följer SWEDMA:s etiska regler, är medlemmar i Callcenterföreningen och vi följer dess uppsatta regler och rekommendationer. Vi tycker också att det är av stor vikt att alla som inte vill bli uppringda anmäler sig till NIX-telefoni men att man även är medveten om att det kan ta upp till tre månader innan det börjar gälla fullt ut Ditt bidrag, vår framtid! Pg

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS ANNONS Nedira hjälp till bättre liv Nedirafonden är en ideell förening som arbetar med att hjälpa svårt sjuka eller handikappade barn till ett bättre liv, genom operationer eller annan vård. Fonden bygger helt och hållet på frivilliga insatser och har därför ingen kostsam administration. Alla insamlade medel går till barnen. Det mesta av Nedirafondens medel kommer från privatpersoner. Nedira Muratovic har fått låna sitt namn till fonden. Hon var det första barn som grundaren Kurt Sköld försökte hjälpa till en operation i Sverige. Nedira kom till Sverige med sin mamma, pappa och en bror Familjen var på flykt undan inbördeskriget på Balkan och hamnade på en flyktingförläggning i Ystad. Nedira led av Aperts syndrom som bland annat ger sammanväxta händer och fötter. Eftersom Nedira var flykting kunde hon inte få hjälp i Sverige - flyktingar får bara akutsjukvård. PG Forskning finansieras utifrån Var fjärde svensk professor uppger att deras forskning finansieras helt och hållet av externa finansiärer. Statsvetarna oroas över det faktum att den forskning som bedrivs på landets lärosäten finaniseras av andra intressen än deras egna. Det är Sveriges Radios program Kaliber som frågat runt bland 2100 professorer om deras forskningsstöd. Sex av tio uppger att de får minst två tredjedelar av sitt ekonomiska stöd från stiftelser, utländska fonder, myndigheter och EU. Även företag bidrar i stor utsträckning till forskning inom olika områden vilket äventyrar neutraliteten i de resultat som man får. TT Sveriges Cancersjukas Riksförbund arbetar dels för att ekonomiskt stödja forskning och dels för att genom bidrag och telefonjourer förbättra tillvaron för cancersjuka. Gåvor och testamenten går oavkortat till önskat ändamål. Bankgiro Plusgiro Sveriges Cancersjukas Riksförbund, Barksväg 14 nb, Box 7107, Solna Tel , Fax , E-post: Hemsida:

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS Indragna 90-konton Den 12 januari 2006 beslutade Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, att dra in Insamlingsstiftelsen Barnallergifondens kontrollgirokonto eftersom insamlingsstiftelsen inte följt SFIs föreskrifter. Det har kommit till SFIs kännedom att Insamlingsstiftelsen fortfarande har insamlingsbössor ute med det indragna 90-kontots plusgironummer. På dessa bössor uppger sig Insamlingsstiftelsen för att heta BAF Barnens Allergi Fond. Någon organisation med det senare namnet har aldrig ansökt eller beviljats 90-konto hos SFI. SFI beslutade den 8 februari 2006 att inte bevilja Move & Walk Insamlingsstiftelse förlängd giltighet vad avser kontrollgirokontot på grund av att insamlingsstiftelsen inte följt SFIs anvisningar. SFI beslutade att avsluta kontrollgirokontot för Stiftelsen Barnkirurgiska kliniken i Uppsala forskningsfond för att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighet av kontot, PG SFI beslutade den 5 april att inte bevilja Insamlingsstiftelsen för Handikappades Rekreation förlängd giltighet vad avser kontrollgirokonto PG på grund av att insamlingsstiftelsen inte följt SFIs föreskrifter och anvisningar. Stiftelsen har sålt sitt namn till ett företag benämnt Malmtex AB, som bedriver klädinsamlingar. Det har kommit till SFIs kännedom, att Malmtex AB fortfarande delar ut reklamlappar för klädinsamlingen med det indragna 90- kontogironumret angivet. SFI vill därför varna för denna verksamhet. SFI beslutade att avsluta kontrollgirokontot för Riksförbundet HIV-positivas Stödfond för att de inte ansökt om förlängd giltighet av kontot, PG Nya kontrollgirokontoinnehavare Kounung Carl XIV Gustafs insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap PG BG Ändamål :Främja ungdomars utbildning i värdebaserat ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen. Mölndals Rotaryklubbs insamlingsstiftels för Barntandvårdsprojekt i Arad, Rumänien PG Ändamål: Samla in medel för profylaktisk barntandvård i staden Arad i västra Rumänien. SAM:s Insamlingsstiftelse PG BG Ändamål: Samla in pengar för humanitärt bistånd och projekt för erfarenhetsutbyte mellan olika kulturer och nationer. Ger anslag till enskilda personer, institutioner, hjälporganisationer eller liknande. Anslag till enskilda personer skall i första hand avse utom Sverige bosatta och gälla kostnad för vård eller hjälpmedel eller grundutbildning. Ideella föreningen Actionaid International- Sverige PG BG Ändamål: Att stödja och främja ActionAid Internationals inom Sverige välgörenhets/ utvecklings- och ideella aktiviteter för att bekämpa fattigdom och nöd över hela världen (biståndsverksamhet i 42 länder). Nya 90 konton: Ungt Ledarskap PG Barntandvårdsprojekt i Arad, Rumänien PG SAM:s insammlingsstifteelse PG BG Actionaid International Sverige PG Plasma- eller LCD-TV? Bli fadder medan du funderar. Att vara fadder kostar 200 kr i månaden och räcker till att ge ett utsatt barn friskt vatten, mat på bordet, sjukvård och utbildning. Kort sagt; ett värdigt liv. Gå in på barnfonden.se eller ring Barnfonden har 90-konto och kontrolleras av Stiftelsen för Insamlingskontroll.

15 Palestinainsamlingen Stöd det palestinska folket Bli fadder! Ge en gåva! Arbetar för kvinnor och barn i Ghana och Indien. Pg Pg Din gåva gör skillnad! Ersta diakoni arbetar för och med människor i utsatta situationer. Din gåva kan göra skillnad för våldsutsatta kvinnor och barn, personer med demenshandikapp och människor som drabbats av svåra cancersjukdomar. Tack för ditt stöd! Pg Tfn Gör ditt testamente till en gåva för livet Att skriva testamente är att uttrycka din vilja för framtiden. En personlig önskan som lever vidare efter din bortgång. Det är också en trygghet för anhöriga att känna till och kunna respektera hur du själv vill att dina ägodelar och ekonomiska tillgångar ska fördelas. Beställ vår broschyr om hur du skriver testamente och vilka regler som gäller. Läs också hur du gör när du vill ge delar av dina tillgångar till välgörande ändamål. Ett sätt att rädda liv i kommande generationer är att stödja forskningen om cancer - en av vår tids största folksjukdomar. Ja, jag vill ha broschyren om att skriva testamente Namn Adress Postnr Postadress Posta till: Cancerfonden, Stockholm. Skriv FRISVAR på kuvertet så slipper du sätta på frimärke. Du kan också beställa broschyren på telefon eller på cancerfonden.se SvD 14/6

16 Ett dopp i det blå: 50 kr Den giftiga algblomningen i Östersjön satte förra sommaren stopp för många härliga havsbad. Och algerna, som är ett resultat av kraftiga föroreningar i havet, kommer med största sannolikhet dyka upp i år igen. Tyvärr är det inte bara badsemestern som drabbas, under den gröna sörjan är nämligen både havsbottnen och djurlivet på väg att dö ut. Genom att sms:a ordet BADA till skänker du 50 kr* till SNF:s arbete med att göra ett av världens mest förorenade innanhav lite blåare igen. Du får gärna skänka mer genom att ringa (200 kr*) eller sätta in din gåva på PG Tack för ditt stöd! *Vissa operatörskostnader avgår. Läs mer om hur vi använder pengarna på Vi har kraft att förändra

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Curo Riksföreningen för Cancersjuka Curo Riksföreningen för Cancersjuka Adam & Julia sep -07 Curo är en allmännyttig, ideell förening med uppgift att göra livet lättare för cancerdrabbade, anhöriga och vårdpersonal Tack! Många vet inte att

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Cancer- och Trafikskadades Riksförbund Årsskrift 2012 Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Ett stort och varmt tack till...... alla givare, sponsorer, medlemmar, medarbetare och samarbetspartners som

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 I detta nyhetsbrev: v Hälsningsgille på AF-Borgen v Många kom för att lära sig om Rädda Barnen på Intro v Infoträffen drog fullt hus v Bli fadder och var med i SMILE v Familj

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Europarådet. pass. till dina rättigheter

Europarådet. pass. till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter 1 Välkommen med på en resa Livet är en fantastisk resa. Vi har många reskamrater på färden, och vi vill alla få en så säker,

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Låt oss förverkliga drömmar

Låt oss förverkliga drömmar Låt oss förverkliga drömmar Om att testamentera eller lämna en gåva till Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. Barn med rörelsehinder är i första hand barn. Att testamentera till RBU

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER INNEHÅLL En ny situation 1 Be om hjälp och stöd 2 Var medmänniska 4 Låt inte er omgivning styra 6 Ta hand om dig själv 8 Hitta saker att uppskatta 10

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Frågor & svar om Operation Smile Sverige

Frågor & svar om Operation Smile Sverige Frågor & svar om Operation Smile Sverige Vad är Operation Smile? Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige grundades 2010 och är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation. Operation Smile

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Ett vanligt hem Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar vuxna som fi nns och har tid och kärlek för sina barn. Men alla har det inte så. Många barn och ungdomar

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad.

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. Ditt bidrag till allergi forskningen är viktigt! De finns överallt, men de syns inte allergikerna. Alla de som med rinnande näsor och kliande ögon har

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

2009 ett år du kan vara stolt över!

2009 ett år du kan vara stolt över! 2009 ett år du kan vara stolt över! Årsrapport 2009 Utan dig räddas inte barnen. Med din hjälp har vi åstadkommit många bestående förbättringar för barn. Rädda Barnen är en del av Save the Children, världens

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren

Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren Här kommer ett unikt redskap att använda i skolans undervisning om FN:s barnkonvention och millenniemål som passar hela grundskolan! Genom att spela

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Våld mot djur och våld i nära relationer

Våld mot djur och våld i nära relationer Våld mot djur och våld i nära relationer Med svansen mellan benen Sällskapsdjur, hästar och lantbrukets djur är beroende av människors välvilja, att vi tar hand om dem och vill dem väl. När djur far illa

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Effektrapport. Maj 2015

Effektrapport. Maj 2015 Effektrapport Maj 2015 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Bakgrund... 2 2. Vad vill er organisation uppnå?... 2 3. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 4. Vilka startegier har

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Gör ditt testamente. till en gåva för livet. Om Cancerfonden

Gör ditt testamente. till en gåva för livet. Om Cancerfonden Gör ditt testamente Om Cancerfonden till en gåva för livet Cancerfonden bildades 1951. Under 60 år har Cancerfonden samlat in 7,2 miljarder kronor och avsatt 7 miljarder kronor till svensk cancerforskning.

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Vänner kan man bli hela livet!

Vänner kan man bli hela livet! Vänner kan man bli hela livet! Vänner kan man tydligen bli hela livet, men är man riktigt gammal och rätt så ensam behöver man ibland lite hjälp på traven (deltagaren Marianne 88 år med nya väninnan Ansa

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Effektrapport. 16 november 2016

Effektrapport. 16 november 2016 Effektrapport 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Bakgrund... 2 2. Vad vill er organisation uppnå... 2 3. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation... 3 4. Vilka startegier

Läs mer