Svensk Druid-Tidning. 77 årgången. Nr 3 mars Foto: Göran Lindgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Druid-Tidning. 77 årgången. Nr 3 mars 2011. Foto: Göran Lindgren"

Transkript

1 Svensk Druid-Tidning Nr 3 mars årgången Foto: Göran Lindgren

2 Svensk Druid-Tidning Nr3 mars 2011 En ny generation fönster Kunskap och kvalitet i alla led har alltid varit starka ledord för oss och våra produkter. Nu presenterar vi en ny generation fönster med uppdaterad och förbättrad teknik och design. Den innehåller också en nyhet Stabil ett träfönster av allra högsta kvalitet. Beställ vår nya katalog och läs mer om våra produkter på En del av 2

3 Nr 3 mars 2011 I huvudet på en redaktör Finns det samhällsintelligens? När jag, som jag började med förra sommaren, tog mig före att motionera genom att traska på byvägarna i en runda på ca en och en halv timme, så blev det naturligtvis tid till funderingar. Jag såg t ex att det fanns 30 myrstackar utefter en kilometer av vägen. Trots att jag avskyr stackmyror är det ändå med en slags hatkärlek jag iakttar dessa kryp som jag anser är ganska korkade. Min egen personliga och högst ovetenskapliga åsikt om detta grundar sig på att min far hade bisamhällen när jag var liten. Bina, som jag anser vara högst intelligenta individer, kan bl a komma hem till kupan och visa för de andra var de funnit honung. Hur långt bort och i vilken riktning. Jag hade t o m förståelse för varför de ibland stack mig. En myra, kan komma släpande på ett barr mot stacken, stöta på ett grässtrå, släpa upp barret till toppen av strået och ner på andra sidan och sedan släpa barret tillbaka samma väg hon kom(?). När jag står och stirrar på myrors slit så ser jag ingen riktig målmedvetenhet i arbetet. På en myrväg där myror släpar barr och annat fram och tillbaka, ser jag onekligen att de flesta går mot stacken. Stacken växer oavsett att ett antal myror går åt fel håll. Vad det beror på undrar jag. Inte verkar det vara den korkade myran som bestämmer färdriktningen. Det är någon slags samhällsintelligens som gör att merparten av barren hamnar rätt. Nu hade jag kommit på något. Det är kanske därför vissa samhällen överlever bättre än andra. Det finns inte alls så många bisamhällen i skogarna. De är för stora individualister så klart. Men jag tror att de har mycket roligare än den där myran som släpade upp barret på grässtråt. Hur är det med oss människor? Kan man dra likheter? Det har ju funnits samhällen som under mycket långa perioder har slitit och släpat under en överhet, politisk eller religiös, som de enskilda individerna aldrig har sett. Samhället har hållits ihop, ibland några tiotals år, ibland i tusentals år, men så roligt hade det inte varit för undersåtarna och sällan utrymme för några individuella krumsprång har det funnits. Till slut har allt rasat. Det ser vi tydligt nu i de totalitära islamiska staterna. I dag, som tidsmässigt bara är ett nålstick i historien, strävar de flesta av världens människor efter mer frihet och möjlighet att göra egna val och egna små krumsprång. Förhoppningsvis är vi lyckligare när vi själva kan ha glädje av den intelligens vi har som individer även om våra demokratiska samhällen ofta kan vara kaotiska. Vad kan jag lära av det här då? Inte ett dugg. Men jag tycker själv att jag är lycklig för att jag själv kan besluta att gå den här rundan för att sedan känna mig behagligt trött efteråt. Caj Söderberg Caj Söderberg Tel E-post: Svensk Druid-Tidning Svensk Druid-Tidning SVENSKA DRUID-ORDEN F G D O Västergatan 3A Malmö Tel Fax Bankgiro: Bank: Svenska Handelsbanken Org.nr: E-post: Website: Ansvarig utgivare: Björn Cederberg Erlandsvägen Köping, Tel E-post: Redaktion: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö, Tel E-post: Johnny S Andersson Spruthusgränd Söderhamn, Tel E-post: Bertil Carlsson Spinettstråket 1 G Umeå, E-post: Henrik Enander Bolmstadvägen Ljungby, Tel E-post: Caj Söderberg Box Uppsala, Tel E-post: Annonsansvarig - samt layout & original: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö Tel E-post: Adressändringar Adressändringar m.m. skickas till Ordens Kansli i Malmö i samband med övrig rapportering. Prenumeration inom Sverige: 100:-/år Prenumeration utom Sverige: 400:-/år Tryckeri: Jomagp, Ljungby Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända manus. Nummer 4 utkommer den 20 april manusstopp den 25 mars Nummer 5 utkommer den 20 maj manusstopp den 25 april Upplaga: ex ISSN:

4 Svensk Druid-Tidning Nr3 mars 2011 TÄNK PÅ HELHETEN! Vi befinner oss i en tid där vi tycker att tiden är för knappt tilltagen. Stress och jäkt tillhör vardagen. Jag upplever att vi styrs av mobiltelefonens ringsignaler och sms. De s.k. sociala medierna har flyttat in i järnvägsvagnar och flygplatser. Aldrig en lugn stund. Aldrig tid för avkoppling. Finns det något som vi själva kan göra för att mildra verkningarna av detta? Ja, inte har jag någon patentlösning men jag tror att vi måste hitta tillfällen där vi kan bryta detta mönster. En av druidskapets syften är just detta, att vi skall få tiden att dämpa farten en stund när vi har våra möten. Ett loge mötet består ju av tre delar förloge - rituella mötet - efterloge med brödramåltid. Vi träffas i god tid före det rituella mötet, hälsar på varandra och får tillfälle att utbyta tankar och funderingar. Sedan vidtar den rituella delen och när den är klar så väntar brödramåltiden med efterföljande fortsatta samtal. I samband med någon av dessa delar så kan det, med fördel, vara ett ideellt inslag av någon form. Alla dessa delar är lika viktiga för att ett logemöte skall fylla sin avsedda funktion. Jag upplever ibland att det finns bröder som ser den rituella delen som något nödvändigt ont. Det tycker att de mer glättjefulla delarna, som förloge och efterloge utgör, är det viktiga. Det är där jag ser faran att ämbetsmännen, i sin strävan att tillgodose dessa bröders åsikter, glömmer bort vad som håller oss samman De rituella delarna - De värden som vi druider står för. Skulle vi bara vara en allmän diskussionsklubb så kunde vi ju träffas var som helst ett par gånger i månaden för att pokulera. Det är under det rituella mötet vi får den stillhet, avslappning, kontemplation som vi så väl behöver, när vi lyssnar till ämbetsmännens agerande. Vi blir påminda om de starka löften som vi avgivit i de olika graderna och som vi förhoppningsvis gör allt vad vi kan för att kunna uppfylla. Ett rituellt möte behöver inte vara långt och högtravande för att det skall uppfylla kravet för ett bra möte, men som i alla sammanhang är kvaliteten på det som utförs en viktig faktor. Bröder ämbetsmän glöm inte att det är ni som hjälper oss, att genom ert sätt att hantera den rituella delen under logemötet, att varva ner och koppla av och på så sätt orka med den dagliga stressen och hetsen. Tänk på helheten i ett logemöte! Dag Wikman. RSMÄ 4

5 Nr 3 mars 2011 Svensk Druid-Tidning Den sjuuddiga stjärnan av Per Hultberg Sedan jag blev antagen till FGDO har jag alltid haft en nyfikenhet vad gäller den sjuuddiga stjärnan och tittar efter den var jag kommer. Anledningen till min nyfikenhet är att det inte är så vanligt med sju uddar i stärnsymboler, men då jag en kväll satt och tittade på Antikrundan från Sigtuna dök plötsligt Steninge slott upp i rutan. Varför var nu det så speciellt,? Jo där fanns en sjuuddig stjärna på slottsfasaden vilket födde min nyfikenhet för stället och började söka efter kopplingar till Druidismen. Det visade sig att symbolen kommer från ätten Gyllenstiernas släktvapen och härstammar från 1400 talet. Stjärnan används idag utav de nya ägarna och en heraldisk strid har blossat upp då vapnet är skyddat. I sin marknadsföring i dagstidningar och på Internet använder de nuvarande ägarna till Steninge slott en vapensköld. Det är en i blått fält sjuuddig stjärna, och därunder årtalet Skölden är krönt med en grevlig krona. Mot vapnet kan två invändningar riktas. Först mot själva kompositionen. Ett årtal förekommer i vapnet, vilket strider mot den heraldiska seden att i vapensköldar undvika bokstäver och siffror. En långt allvarligare invändning är att det är ett immaterialrättsligt intrång i ätten Gyllenstiernas vapenrätt. I svensk rätt och i den Europeiska rättstraditionen finns en princip, som säger att personliga kännetecken ska skyddas. Detta är hämtat från tidskriften (Vapenbilden nr 48 Av Martin Sunnqvist). Dock hittade jag ingen koppling till FGDO där men det var intressant och jag fick lära mig något som jag inte tidigare visste. Vad jag däremot hittade om den sjuuddiga stjärnan gjorde mig ännu mer intresserad och det var att den sjuuddiga stjärnan har en ännu äldre betydelse hämtad från antiken och härstammar från humanismen, där har den sjuuddiga stjärnan betydelsen Septem-artes-liberale och betyder de sju fria konsterna, denna symbol har humanisterna vid Lunds universitet anammat som symbol för sin fakultet. Jag har gjort en egen tolkning utav de sju konsterna kopplade till Druidismen och kommit fram till följande: Musiken: Som vi kan koppla till vår verksamhet då vi sjunger vår öppnings- och avslutssång, musiken är också kopplad till bardernas färdigheter och deras bärare av kulturen. Vi har ju också andra aktiviteter i lunden där musiken spelar stor roll. Aritmetiken: Räkneläran, där vår verksamhet vilar på vår skattmästares oförvitliga förmåga att hålla reda på kredit och debet samt att barmästaren har förmåga att ta rätt betalt för mat och övrigt tillhörande barverksamhet. Geometrin: Det rumsliga sambandet där vi har vår lund och dess utformning med strikta regler för placeringar av artefakter. Astronomi: Vetenskapsläran om himlakroppar och universum. Kommer vi inte närmre dessa föremål i vår lund än någon annan stans och bär vi inte stjärnan med högt huvud? Grammatik: Regler för orddelar och satsbyggnader. Hur pratar vi i lunden, med färdiga manuskript som vi följer, skrivna av lärda män och förvaltade av oss idag. Dialektik: Samtalskonst. Druidismen bygger på grundstenen att ingen är för mer än någon annan och samtalet mellan bröderna för förbrödringens och ökade kunskapers skull är av väsentlig betydelse. Retorik: Konsten att finna det som i varje situation är ämnat att övertyga. Kunskap är makt och skall förvaltas med ödmjukhet men utan retoriken skulle inte makten finnas. Jag stannar där i min betraktelse över den sjuuddiga stjärnan som tillika som humanisterna i Lund, är vår gemensamma symbol. Jag konstaterar också i min analys av de sju fria konsterna att en Druid är också en bärare av humanismen. Humanisten och Iv i logen Nerevs 5

6 Svensk Druid-Tidning Nr3 mars 2011 Åldrande och visdom text Bertil Carlsson, illustration Kari Katyr Med några års perspektiv på pensioneringen måste jag tillstå att jag emellanåt funderar över saker som inte angick mig speciellt tidigare. Var börjar åldrandet och hur tar det sig uttryck? Kommer det bara smygande utan att det märks, eller är det tydligt? Och den eventuella visdom som åldrandet skulle kunna skänka, var tar det sin början och hur ser det ut? Blir man bara en patetisk gammal besser-wisser, eller kan visdomen bli något vackrare? Nu måste jag göra läsaren besviken, eftersom jag tänker lämna de kroppsliga fenomenen helt. Då jag, en man på 160 cm, upplever att jag får längre ner till golvet när jag knyter skorna allt eftersom åren går, då förstår jag att den sidan av åldrandet är oundviklig. Nej, jag vill koncentrera mig på själen. Jag tänker och famlar i minnet efter tecken på de här två sakerna, åldern och visdomen. Jag erinrar mig att jag för några år sedan i Västerbottens-Kuriren kunde se de tolv Luciakandidaterna och fick för mig att man gjorde narr av läsekretsen. Jag trodde att det var samma flicka som porträtterats i något olika vinklar, men det var helt tydligt, för mig att det var samma flicka. Samma leende, samma frisyr och så vidare. Jag förstår att de unga män som var förälskade i flickorna på pricken kunde skilja dem åt, men för mig var det kört. Allihop såg likadana åt. Snacka om ålderdom! Det är ju samma sak med bilarna! Citroën kunde tidigare sticka ut hakan och se annorlunda ut, men även de har blivit bland de likriktade numera. Jag kan skilja en sedan från en herrgårdsvagn, men inte mycket mer. Ålderdom? Visdomen får jag söka efter mycket mer systematiskt, och jag vill inte skryta med den. Jag såg ett program om humor och underhållning för någon vecka sedan. Monty Python kom på tal och jag erinrade mig den klassiska sketchen med de två radiohandelbiträdena som brutalt gjorde bort en äldre kund som tänkte köpa en musikanläggning, en förstärkare. Kunden hade inte någon inblick i branschen. Anti-skating, rumble och Dolby var helt främmande begrepp och försäljarna var grymma. De himlade med ögonen och gjorde menande miner mellan varandra och njöt ohejdat åt hur de kunde göra bort den äldre mannen. Publiken skrattade åt tillställningen och njöt av hans plåga. Men när jag i minnet spelade upp den här sketchen kunde jag inte se gubben. Han stod i vägen och jag såg bara hans ryggtavla. Däremot såg jag de två försäljarna i ansiktet och jag kände förtrytelse. Jag ville ge de där två en knäpp på näsan, bara för att de betedde sig så dumt. I minnet hade jag bytt kameravinkel och min sympati låg hos gubben. Och det är ganska naturligt. Försäljarna bröt uppenbart mot två av Merlins levnadsregler; Om du har makten, utöva den med klokhet och Lev så att du blir aktad av alla. Jag hoppas att den eventuella visdomen inte berövar mig all humor, men om den kan göra mig något mer sparsmakad kanske det bara är nyttigt. Förr var det bara kungens narr som vågade säga kungen sanningen, numera kan vi alla skoja med allt, bara för att det är tillåtet. Kungens och hela kungahusets tillkortakommanden är en outtömlig källa för diverse underhållningsprogram, men jag tillåter mig att ifrågasätta kvalitén på skämten! Jag är väl yrkesskadad! Hur skulle jag som gammal lärare kunna skratta åt dyslexi i ena stunden, för att i nästa stund ha full respekt för dem, av mina elever, med samma problematik? Om det är visdom får jag välkomna den, är det ålderdom måste jag väl bara acceptera det hela. Och därefter, som man säger i nyhetsprogram; över till något helt annat! Kriminalserien Criminal minds brukar börja och avsluta med att vi ser jetplanet med kriminalarna flyga hem eller bort medan en speakerröst läser ett citat. Det kan vara en filosof, en statsman eller någon annan känd människa som vid något tillfälle yttrat sig och citatet avses kunna kasta ljus på det mänskliga mörker som just skildrats i episoden. Nedan följer två, ett av Tage Danielsson och ett annat som jag själv står för. Utan tvivel är människan galen, sa Tage Danielsson, varvid han visade stor visdom, redan innan han blev gammal. Inget är så patetiskt som en människa som tar sig själv på för stort allvar, sa Bertil. 6

7 Nr 3 mars 2011 Svensk Druid-Tidning Februariträff hos Druttorna i Söderhamn Som tidigare har berättats om här i tidningen finns i Söderhamn det informella, men högst seriösa, sällskapet Druttorna, som träffas regelbundet första onsdagen varje månad. Så har skett sedan starten Det som förenar damerna är att var och en av dem är anhörig till en druidbroder i logen Alir. Februari månads träff samlade dryga tjugotalet förväntansfulla damer, som undrade vad arrangerande grupp hade hittat på. Det är praxis att arrangerande grupp håller meny och program hemligt tills det är dags att träffas. Kvällen startade med servering av hemlagad grönsakssoppa, hembakat bröd med smör och två sorters ost. Till kaffet serverades en chokladkaka, även den egentillverkad. Till måltiden hade också två representanter för kvällens programinslag inbjudits. Efter maten presenterade gästerna Eva Norin och Lilian Meijer verksamheten i solidaritetsföreningen Hand i Hand, som stöttar barnhemmet/internatskolan Dzelzava-Madona i Lettland. Namnet Hand i Hand symboliserar att hjälpen inte passerar några mellanhänder. Detta borgar för att hjälpen hamnar på rätt ställe. Samarbetet med specialskolan för barn med olika funktionshinder har pågått i drygt 10 år och består av hjälpsändningar med bland annat kläder, sängkläder, mattor till de kalla golven, köksredskap och maskiner, samt spel och leksaker. I mån av möjlighet har föreningen, tack vare bidrag, ibland kunnat bidra med hjälp till inköp av tvättmaskiner, diskmaskiner och spisar. Medlemsavgiften i föreningen är 100: - per år och de pengarna går oavkortat till frakt av hjälpsändningarna. Det mycket intressanta föredraget illustrerades av bilder som visades med bildkanon via en dator. Många av de deltagande hade frågor att ställa och få svar på, t.ex. hur man kan hjälpa till i detta angelägna arbete. Som avslutning på kvällen kunde, tack vare givmilda druttor och hemlagad måltid, ett ansenligt bidrag lämnas till föreningen Hand i Hand. Text och foto: Druttan Ing-Marie Lernholt 7

8 Svensk Druid-Tidning Nr3 mars 2011 När skånebönderna blev förbannade i Ljungby Av Henrik Enander, Illustration KariKatyr Ljungby har aldrig fått någon plats i den svenska historien, här har aldrig hänt någonting av historiskt intresse. I druidiska sammanhang är dock Ljungby väl känt som hemvist för den livaktiga logen nr 8 Wirdar. Men en gång var det på vippen att Ljungby skrivits in i den svenska historien och det var när skånebönderna här blev förbannade för nästan 300 år sedan. I december 1715 landsteg Karl XII på svensk jord i Skåne efter femton års frånvaro. Det var med blandade känslor som svenska folket noterade kungens återkomst, i själva verket var det svenska riket bragt till randen av undergång. Krig fördes med Ryssland,Preussen, England-Hannover och Danmark-Norge. Besittningarna utanför det egentliga Sverige var förlorade: Finland, Ingermanland, Estland, Livland, Pommern, Wismar, Bremen och Verden. Näringar och handel var lamslagna, befolkningen i de delar av riket som återstod levde i armod och nöd. Med känd energi började nu Karl XII att efter eget huvud - han var dock enväldig konung av Guds nåde - att ordna regering och rikets affärer. Som ekonomisk och diplomatisk rådgivare hade han den holsteinske friherren Georg von Görtz, som otvivelaktigt hade stor begåvning när det gällde att plocka fram resurser i det krigströtta landet. På kungens befallning skulle han nu fiska fram resurser till krigets utförande. Under Görtz ledning tillsattes en upphandlingsdeputation, ursprungligen med uppgift att ombesörja lån på obligationer men som snart kom att kontrollera hela statshushållningen. Det redbara myntet på guld, silver eller koppar ersattes med nödmynt, allt obearbetat silver beslagtogs och all utrikes- och inrikeshandel kontrollerades av upphandlingsdeputationen. Äganderätten var skenbar då enskild egendom sattes i pant för statsobligationer och då godtyckliga pålagor, tvångslån och konfiskation hotade den enskilde. I september 1718 ålades rikets städer att upprätta statliga magasin med spannmål och salt tillräckligt för åtminstone ett års behov. För att finansiera dessa offentliga magasin skulle var och en betala en sjättedel av alla utstående fordringar i guld, silver eller redbara penningar. Denna omfattande tvångsekonomi var nödvändig för att genomföra Karl XII:s planerade fälttåg. Utan större svårighet, eftersom det inte var brist på manskap, hade han reorganiserat och mobiliserat en ny armé som ersättning för den som gått förlorad i Ryssland. Med huvuddelen av hären, c:a man, tog kungen i oktober vägen över gränsen från Bohuslän mot Norge. En mindre avdelning under general Armfelt marscherade mot Trondheim i norr. Men en armé måste försörjas och i november 1718 skulle tunnor spannmål transporteras från Skåne över Ljungby till Göteborg. Det var ingen liten transport som långsamt drog fram genom södra Småland på senhösten, hela transportforan skulle ha varit över 30 kilometer lång och med tanke på 1700-talets usla vägar var foran förmodligen ännu längre. Det var heller ingen blygsam kvantitet spannmål som fraktades. Omräknat i moderna mått motsvarade de

9 Nr 3 mars 2011 tunnorna något mer än ton spannmål på väg till den svenska armén i Norge. Men den kom aldrig fram, den 14 november 1718 nådde de första vagnarna Ljungby gästgivargård. Här blev skånebönderna förbannade, kanske av trötthet, av hunger, av missnöje eller av känslan av det meningslösa i att tvingas föra kronans spannmål till Norge. Landshövdingen i Växjö, Olof Törnflycht, fick den 20 november veta vad som nu hände: att forevagnar som efter Hans Kungliga Majestäts nådigaste befallning skolat föra tunnor spannemål till Göteborg, vid Ljungby gästgivaregård, den de efter marcherouten bort gå förbi till Ingelstad, egenwilligen och våldsamblingen, uti gästgivaregården och byen befintliga hus och stugor samt under bara himmelen av- och nedlagt samma spannemål.... När nu landshövdingen fått denna rapport från kronobefallningsman Peter Wickenberg i Ljungby måste han ha tyckt att han fått en jobspost. I sin rapport till Karl XII följande dag skyndade han sig att redogöra för hur han som Konungens befallningshavande handlat och skickade med en kopia av sina instruktioner till Wickenberg. Denne beordrades att försöka bärga och tillvarata all spannmål och med trovärdiga män noga mäta upp spannmålen som skulle läggas på tork, väl ansas och man skulle noga förteckna var de olika partierna förvarades. Törnflycht hade sannerligen insett att det var en allvarlig situation som uppstått i Ljungby, hela svenska arméns försörjning var äventyrad och han begärde en utförlig redogörelse från Wickenberg om vad som hade hänt. Denne skrev också den samlade berättelsen om skåneböndernas uppförande den 18 november, hans och Törnflychts brev korsade varandra. Enligt Wickenberg hade allt fungerat bra när de första vagnar passerat Ljungby på väg till Ingelstad norr om Ljungby men den 16:e på eftermiddagen kom folk från två socknar i Göinge härad och krävde foder åt draghästarna. Wickenberg förklarade att det fanns inget foder i Ljungby men väl i Ingelstad men de skånska forbönderna envisades, hästarna var uttröttade, vagnarna hade gått sönder på de dåliga vägarna och därför hade de beslutat att lämpa av spannmålssäckarna på gästgivargården. Den här skånska envisheten lyckades Wickenberg inte bryta trots hot om kungens vrede. Istället försökte han förhandla med de irriterade skånebönderna och följande morgon hade han skaffat fram hö som foder och dessutom 80 skjutsvagnar men det hjälpte inte. Sedan ytterligare foror kommit fortsatte bönderna sin avlastning i tingsbyggnadens stora sal, förstuga, loften över bodarna och i bondstugorna i Ljungby by. Man ser nästan framför sig hur den förtvivlade Wickenberg inser att han kan inte hindra den naturkraft som nu visar sin styrka. Han har hotat med framtida straff och den kungliga vreden, han har skaffat fram hö och nya vagnar men ingenting hjälpte. Tvärtom når krisen sin höjdpunkt enligt Wickenbergs redogörelse:...kommo sidst några sockner skånske slättboar som även hos sig beslutat lägga sina foror här i Ljungby. När de fingo se alla husen så i Ljungby byen som gästgivargården vore uppfyllte och intet mera rum än själva gästgivarestugan ledig, ville de i gästgivarestugan lägga sin spannemål, vilket då ännu de kvarsittande skånska göingar sökte förmena, begyntes ett slagsmål med käppar, stavar och skacklor dem emillan i 2 à 3 timmars tid, och som göingarna till slut behöll platsen, kastade slättboarna en stor del sädessäckar på gästgivaregården i största orenligheten och vätan så blevo säckarna över natten Svensk Druid-Tidning och till deras avresa andra dagen om morgonen där liggande under svins och bördernas egna hästars fötter.... Det är ett saftigt slagsmål på Ljungby gästgivargård som Wickenberg refererar med en nutida journalists detaljrikedom. Samtidigt ger han intryck av en passiv åskådare, av att han står vid sidan och ser på detta säkerligen magnifika skådespel. Det är helt klart att när en tålmodig skånsk bonde blir arg då blir han förbannad. Åsynen av en kronobefallningsman ökade säkert vreden mot överheten. Men när skåningarna slagits färdigt och jagat kronans folk på flykten återvände de hem. Men enligt Wickenberg så måste de ha hyst en alldeles särdeles agg mot smålänningar för...eljest hava de skånska kronoforobönderna tillfogat detta härads inbyggare och allmoge en märkelig skada, icke allenast därmed de alla vid landsvägen befintliga gärdesgårdar uppbränt utan därutinnan att de med våld på åtskilliga ställen utan befallning borttaget allt deras vinterfoder... Med den tidens postgång är det inte troligt att Karl XII i sitt högkvarter fick möjlighet att läsa rapporterna om det stora slagsmålet i Ljungby. På kvällen den 30 november 1718 stod kungen i löpgraven 160 meter framför Fredriksstens fästning. Plötsligt sjönk kungen ihop, en kula hade genomborrat tinningarna.ett krigsråd under ledning av den blivande Fredrik I fördelade krigskassan bland de högre officerarna, Görtz arresterades och avrättades, belägringen avbröts och den svenska armén marscherade hem med det kungliga liket. Karl XII:s syster Ulrika Eleonora blev svensk drottning, dock utan broderns makt. Det kungliga enväldet avskaffades, frihetstiden började och högre officerare och tjänstemän skyndade till Stockholm för att delta i de politiska intrigerna. Olof Törnflycht var en av dem som begav sig till händelsernas centrum, han lämnade Växjö i början av 1719, blev landshövding i Stockholms län samma år, blev riksråd 1727 och kansler för Uppsala universitet. Han gjorde en alls icke föraktlig karriär under den nya regimen. De anonyma skånska slättboarna och göingarna slapp något som helst straff för vad de ställt till med i Ljungby. En person saknas i alla redogörelser och rapporter, nämligen Märta Ljungberg var hon 62 år och änka sedan fyra år. De båda sönerna var döda och hon skötte gästgiverirörelsen ensam och med framgång, gästgivargården beskrevs som välbeställd med ett tiotal drängar och pigor. Men Märta Ljungberg finns inte med i Wickenbergs utförliga redogörelse. Vad gjorde hon, som samtiden beskrev som ordningsam, när skånebönderna fyllde gästgivargården, uthusen och planen framför med tonvis av spannmål? Lämnande hon ut nycklarna till bönderna så att de skulle få in spannmålen under tak? Och sedan - fick kronan någonsin tillbaka all sin spannmål från fru Märta och bönderna i trakten? Om Karl XII nu inte träffats av den dödande kulan och om, till följd av händelserna i Ljungby, den svenska armén inte kunnat fortsätta det norska fälttåget - ja, då hade kanske det stora slagsmålet i Ljungby fått ett omnämnande i historieboken. Bröder Druider! Annonsera i Svensk Druid-Tidning 9

10 Svensk Druid-Tidning Nr3 mars 2011 Avalon-OÄ på Everest basecamp! Text & foto: Staffan Käll Mount Everest, Lhotse, Cho Oyo, Makalau, Nuptse, Ama Dablam, Pumori och alla de andra vackra bergen är för alltid fastetsade i synfältet. Egentligen tror man inte det är sant när man står där mitt bland dessa berg, på världens tak. Man nyper sig i armen och inser att allt faktiskt är på riktigt. Många vill människor vill göra det och en del människor gör det också, vandra eller som det i outdoor-kretsar heter, trekka upp till EBC (Everest Base Camp) i Nepal. Jag, en oldärkbroder från Logen Avalon i Älmhult och min hustru Stella var där nu den gångna hösten. Vi deltog i en grupp med 10 svenskar. Ingen som är där kommer hem besviken. Även om inte alla når sina olika högt ställda uppställda fixmål vilka ofta handlar om ett visst antal höjdmetrar, uppnår nog alla ett själsligt slags nirvana och sinnesfrid bland dessa berg. Redan inflygningen till Lukla på 2800 meters höjd och dess terrass-landningsbana får blodet att isa av välbehag. Man flyger bokstavligen rakt in mot berget. Namche Bazar I Namche stannar nästan alla vandrare i två nätter. Det är för att acklimatisera sig till den redan här tunna luften. I Namche finns allt tänkbart att handla. Skulle man glömt någon viktig utrustning eller ännu värre, att köpa choklad, är det sista stället att bunkra. En liten intim mountaineers bar hittar den som söker också. En härlig bar fulltapetserad av expeditions-tshirts från alla världens hörn (numera även svenska). Grymt! Det är också i Namche man ser första blicken av giganterna Everest och Lhotse Lukla airstip I Himalaya-utposten Lukla slutar det som vi i vår moderna värld betecknar som civilisation. Här tar bärandet och den andliga upplevelsen vid, (som om det vore skapat till oss druidbröder). Det finns inga andra transportmedel än fötter. Inte ens cyklar eller ettriga små 4-hjuliga motorcyklar som annars finns överallt. Det är befriande basic. I Lukla blir man som trekking-vandrare också presenterad för sina bärare vilka oftast inte stammar från Sherpafolket utan kommer från kringliggande dalgångar. Sherpas är bara de som härstammar från the hidden valley, Solo Khumbo. Sherpas själva jobbar sällan som bärare utan är engagerade i övrig turistindustri som hotellägare eller som expedtionsmedlemmar för de stora bergen. En styv dags marsch från Lukla utmed den forsande floden Dodi Kosi och efter en hård stigning kommer man till Sherpas huvudstad Namche Bazar. Namche är sägenomspunnet och redan vid anslaget förstår man varför. Staden med 2000 invånare ligger på 3400 meters höjd i en skyddad gryta på alla sidor omgivna av berg med evigt vita toppar upp mot 7000 meter. Vy över Everest och Lhotse med handskriven sherpaskylt Nästa etappmål är klostret Tengboche en bit in i dalen mot EBC. Tengboche är ett vackert,säreget och betydelsefullt buddisttempel som ligger högst upp på en 3900 meter hög ås. Invändigt fick man nära på druidlundskänsla. Här börjar dessutom höjden verkligen kännas av. I vår grupp fick två personer känning av lungproblem och tvingades att redan här att kasta in handduken. Trots höjden berättas det att många storheter besökt templet, bl.a. flera av Amerikas presidenter som exempelvis Jimmy Carter. Med lite tur blir man också välsignad på sin höga väg av någon högt rankad SÄÄ, förlåt buddistmunk. Det är stort. 10

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen. H LOGEMÖTE 2015-09-09 an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. Väl

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Uppfinning av skor Rabindra Nath Tagore Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Utgivare Internationella Kojan, Göteborg i.kojan@hotmail.com Uppfinning av skor ROLLER

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Den 6 maj 2010 åkte vi fem optikerstudenter från Karolinska

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag!

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Resebrev nr 4, 2014 Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Efter att vi själva seglat runt någon vecka hann vi med ett trevligt möte

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Kallen Hansen lätt nervös kramar ratten hårt i Anders Wängström M5 som han fick provköra på vägen mellan Pcdoktorns jobb och festplatsen.

Kallen Hansen lätt nervös kramar ratten hårt i Anders Wängström M5 som han fick provköra på vägen mellan Pcdoktorns jobb och festplatsen. Bimmerabend mit öl tänker ni, är dom inte friska eller vad gjorde dom på tyska lektionerna? Namnet kom fram efter ett antal olika namn, mit öl biten var av lite dubbelbottnad betydelse och humorn var givetvis

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007 Måndag 27 december Så fort jag vaknade i morse, tänkte jag: Jag är så glad. Så särskilt glad. Varför är jag så glad idag? Julaftonen var ju över för tusen år sen. Inte hade jag tappat några nya tänder.

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av J U L B O R D E T 2 0 1 5 Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av eldarna som brinner. Granriset frasar under våra skor. Utanför kluckar vattnet i den vintriga krispiga luften. Det doftar

Läs mer

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse!

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Smaka! I din hand håller du presentkortet Smaka på Norrköping. Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Med presentkortet,

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

INBJUDAN TILL POSTSIMMET

INBJUDAN TILL POSTSIMMET INBJUDAN TILL POSTSIMMET och PIF-GALAN I MALMÖ 2008-11-15 Postens Kamratklubb Malmö och Postens Idrottsförbund inbjuder till Postsimmet och PIF- Galan 2008. Det är med glädje som vi i Malmö hälsar Er välkomna

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer