Svensk Druid-Tidning. 77 årgången. Nr 3 mars Foto: Göran Lindgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Druid-Tidning. 77 årgången. Nr 3 mars 2011. Foto: Göran Lindgren"

Transkript

1 Svensk Druid-Tidning Nr 3 mars årgången Foto: Göran Lindgren

2 Svensk Druid-Tidning Nr3 mars 2011 En ny generation fönster Kunskap och kvalitet i alla led har alltid varit starka ledord för oss och våra produkter. Nu presenterar vi en ny generation fönster med uppdaterad och förbättrad teknik och design. Den innehåller också en nyhet Stabil ett träfönster av allra högsta kvalitet. Beställ vår nya katalog och läs mer om våra produkter på En del av 2

3 Nr 3 mars 2011 I huvudet på en redaktör Finns det samhällsintelligens? När jag, som jag började med förra sommaren, tog mig före att motionera genom att traska på byvägarna i en runda på ca en och en halv timme, så blev det naturligtvis tid till funderingar. Jag såg t ex att det fanns 30 myrstackar utefter en kilometer av vägen. Trots att jag avskyr stackmyror är det ändå med en slags hatkärlek jag iakttar dessa kryp som jag anser är ganska korkade. Min egen personliga och högst ovetenskapliga åsikt om detta grundar sig på att min far hade bisamhällen när jag var liten. Bina, som jag anser vara högst intelligenta individer, kan bl a komma hem till kupan och visa för de andra var de funnit honung. Hur långt bort och i vilken riktning. Jag hade t o m förståelse för varför de ibland stack mig. En myra, kan komma släpande på ett barr mot stacken, stöta på ett grässtrå, släpa upp barret till toppen av strået och ner på andra sidan och sedan släpa barret tillbaka samma väg hon kom(?). När jag står och stirrar på myrors slit så ser jag ingen riktig målmedvetenhet i arbetet. På en myrväg där myror släpar barr och annat fram och tillbaka, ser jag onekligen att de flesta går mot stacken. Stacken växer oavsett att ett antal myror går åt fel håll. Vad det beror på undrar jag. Inte verkar det vara den korkade myran som bestämmer färdriktningen. Det är någon slags samhällsintelligens som gör att merparten av barren hamnar rätt. Nu hade jag kommit på något. Det är kanske därför vissa samhällen överlever bättre än andra. Det finns inte alls så många bisamhällen i skogarna. De är för stora individualister så klart. Men jag tror att de har mycket roligare än den där myran som släpade upp barret på grässtråt. Hur är det med oss människor? Kan man dra likheter? Det har ju funnits samhällen som under mycket långa perioder har slitit och släpat under en överhet, politisk eller religiös, som de enskilda individerna aldrig har sett. Samhället har hållits ihop, ibland några tiotals år, ibland i tusentals år, men så roligt hade det inte varit för undersåtarna och sällan utrymme för några individuella krumsprång har det funnits. Till slut har allt rasat. Det ser vi tydligt nu i de totalitära islamiska staterna. I dag, som tidsmässigt bara är ett nålstick i historien, strävar de flesta av världens människor efter mer frihet och möjlighet att göra egna val och egna små krumsprång. Förhoppningsvis är vi lyckligare när vi själva kan ha glädje av den intelligens vi har som individer även om våra demokratiska samhällen ofta kan vara kaotiska. Vad kan jag lära av det här då? Inte ett dugg. Men jag tycker själv att jag är lycklig för att jag själv kan besluta att gå den här rundan för att sedan känna mig behagligt trött efteråt. Caj Söderberg Caj Söderberg Tel E-post: Svensk Druid-Tidning Svensk Druid-Tidning SVENSKA DRUID-ORDEN F G D O Västergatan 3A Malmö Tel Fax Bankgiro: Bank: Svenska Handelsbanken Org.nr: E-post: Website: Ansvarig utgivare: Björn Cederberg Erlandsvägen Köping, Tel E-post: Redaktion: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö, Tel E-post: Johnny S Andersson Spruthusgränd Söderhamn, Tel E-post: Bertil Carlsson Spinettstråket 1 G Umeå, E-post: Henrik Enander Bolmstadvägen Ljungby, Tel E-post: Caj Söderberg Box Uppsala, Tel E-post: Annonsansvarig - samt layout & original: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö Tel E-post: Adressändringar Adressändringar m.m. skickas till Ordens Kansli i Malmö i samband med övrig rapportering. Prenumeration inom Sverige: 100:-/år Prenumeration utom Sverige: 400:-/år Tryckeri: Jomagp, Ljungby Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända manus. Nummer 4 utkommer den 20 april manusstopp den 25 mars Nummer 5 utkommer den 20 maj manusstopp den 25 april Upplaga: ex ISSN:

4 Svensk Druid-Tidning Nr3 mars 2011 TÄNK PÅ HELHETEN! Vi befinner oss i en tid där vi tycker att tiden är för knappt tilltagen. Stress och jäkt tillhör vardagen. Jag upplever att vi styrs av mobiltelefonens ringsignaler och sms. De s.k. sociala medierna har flyttat in i järnvägsvagnar och flygplatser. Aldrig en lugn stund. Aldrig tid för avkoppling. Finns det något som vi själva kan göra för att mildra verkningarna av detta? Ja, inte har jag någon patentlösning men jag tror att vi måste hitta tillfällen där vi kan bryta detta mönster. En av druidskapets syften är just detta, att vi skall få tiden att dämpa farten en stund när vi har våra möten. Ett loge mötet består ju av tre delar förloge - rituella mötet - efterloge med brödramåltid. Vi träffas i god tid före det rituella mötet, hälsar på varandra och får tillfälle att utbyta tankar och funderingar. Sedan vidtar den rituella delen och när den är klar så väntar brödramåltiden med efterföljande fortsatta samtal. I samband med någon av dessa delar så kan det, med fördel, vara ett ideellt inslag av någon form. Alla dessa delar är lika viktiga för att ett logemöte skall fylla sin avsedda funktion. Jag upplever ibland att det finns bröder som ser den rituella delen som något nödvändigt ont. Det tycker att de mer glättjefulla delarna, som förloge och efterloge utgör, är det viktiga. Det är där jag ser faran att ämbetsmännen, i sin strävan att tillgodose dessa bröders åsikter, glömmer bort vad som håller oss samman De rituella delarna - De värden som vi druider står för. Skulle vi bara vara en allmän diskussionsklubb så kunde vi ju träffas var som helst ett par gånger i månaden för att pokulera. Det är under det rituella mötet vi får den stillhet, avslappning, kontemplation som vi så väl behöver, när vi lyssnar till ämbetsmännens agerande. Vi blir påminda om de starka löften som vi avgivit i de olika graderna och som vi förhoppningsvis gör allt vad vi kan för att kunna uppfylla. Ett rituellt möte behöver inte vara långt och högtravande för att det skall uppfylla kravet för ett bra möte, men som i alla sammanhang är kvaliteten på det som utförs en viktig faktor. Bröder ämbetsmän glöm inte att det är ni som hjälper oss, att genom ert sätt att hantera den rituella delen under logemötet, att varva ner och koppla av och på så sätt orka med den dagliga stressen och hetsen. Tänk på helheten i ett logemöte! Dag Wikman. RSMÄ 4

5 Nr 3 mars 2011 Svensk Druid-Tidning Den sjuuddiga stjärnan av Per Hultberg Sedan jag blev antagen till FGDO har jag alltid haft en nyfikenhet vad gäller den sjuuddiga stjärnan och tittar efter den var jag kommer. Anledningen till min nyfikenhet är att det inte är så vanligt med sju uddar i stärnsymboler, men då jag en kväll satt och tittade på Antikrundan från Sigtuna dök plötsligt Steninge slott upp i rutan. Varför var nu det så speciellt,? Jo där fanns en sjuuddig stjärna på slottsfasaden vilket födde min nyfikenhet för stället och började söka efter kopplingar till Druidismen. Det visade sig att symbolen kommer från ätten Gyllenstiernas släktvapen och härstammar från 1400 talet. Stjärnan används idag utav de nya ägarna och en heraldisk strid har blossat upp då vapnet är skyddat. I sin marknadsföring i dagstidningar och på Internet använder de nuvarande ägarna till Steninge slott en vapensköld. Det är en i blått fält sjuuddig stjärna, och därunder årtalet Skölden är krönt med en grevlig krona. Mot vapnet kan två invändningar riktas. Först mot själva kompositionen. Ett årtal förekommer i vapnet, vilket strider mot den heraldiska seden att i vapensköldar undvika bokstäver och siffror. En långt allvarligare invändning är att det är ett immaterialrättsligt intrång i ätten Gyllenstiernas vapenrätt. I svensk rätt och i den Europeiska rättstraditionen finns en princip, som säger att personliga kännetecken ska skyddas. Detta är hämtat från tidskriften (Vapenbilden nr 48 Av Martin Sunnqvist). Dock hittade jag ingen koppling till FGDO där men det var intressant och jag fick lära mig något som jag inte tidigare visste. Vad jag däremot hittade om den sjuuddiga stjärnan gjorde mig ännu mer intresserad och det var att den sjuuddiga stjärnan har en ännu äldre betydelse hämtad från antiken och härstammar från humanismen, där har den sjuuddiga stjärnan betydelsen Septem-artes-liberale och betyder de sju fria konsterna, denna symbol har humanisterna vid Lunds universitet anammat som symbol för sin fakultet. Jag har gjort en egen tolkning utav de sju konsterna kopplade till Druidismen och kommit fram till följande: Musiken: Som vi kan koppla till vår verksamhet då vi sjunger vår öppnings- och avslutssång, musiken är också kopplad till bardernas färdigheter och deras bärare av kulturen. Vi har ju också andra aktiviteter i lunden där musiken spelar stor roll. Aritmetiken: Räkneläran, där vår verksamhet vilar på vår skattmästares oförvitliga förmåga att hålla reda på kredit och debet samt att barmästaren har förmåga att ta rätt betalt för mat och övrigt tillhörande barverksamhet. Geometrin: Det rumsliga sambandet där vi har vår lund och dess utformning med strikta regler för placeringar av artefakter. Astronomi: Vetenskapsläran om himlakroppar och universum. Kommer vi inte närmre dessa föremål i vår lund än någon annan stans och bär vi inte stjärnan med högt huvud? Grammatik: Regler för orddelar och satsbyggnader. Hur pratar vi i lunden, med färdiga manuskript som vi följer, skrivna av lärda män och förvaltade av oss idag. Dialektik: Samtalskonst. Druidismen bygger på grundstenen att ingen är för mer än någon annan och samtalet mellan bröderna för förbrödringens och ökade kunskapers skull är av väsentlig betydelse. Retorik: Konsten att finna det som i varje situation är ämnat att övertyga. Kunskap är makt och skall förvaltas med ödmjukhet men utan retoriken skulle inte makten finnas. Jag stannar där i min betraktelse över den sjuuddiga stjärnan som tillika som humanisterna i Lund, är vår gemensamma symbol. Jag konstaterar också i min analys av de sju fria konsterna att en Druid är också en bärare av humanismen. Humanisten och Iv i logen Nerevs 5

6 Svensk Druid-Tidning Nr3 mars 2011 Åldrande och visdom text Bertil Carlsson, illustration Kari Katyr Med några års perspektiv på pensioneringen måste jag tillstå att jag emellanåt funderar över saker som inte angick mig speciellt tidigare. Var börjar åldrandet och hur tar det sig uttryck? Kommer det bara smygande utan att det märks, eller är det tydligt? Och den eventuella visdom som åldrandet skulle kunna skänka, var tar det sin början och hur ser det ut? Blir man bara en patetisk gammal besser-wisser, eller kan visdomen bli något vackrare? Nu måste jag göra läsaren besviken, eftersom jag tänker lämna de kroppsliga fenomenen helt. Då jag, en man på 160 cm, upplever att jag får längre ner till golvet när jag knyter skorna allt eftersom åren går, då förstår jag att den sidan av åldrandet är oundviklig. Nej, jag vill koncentrera mig på själen. Jag tänker och famlar i minnet efter tecken på de här två sakerna, åldern och visdomen. Jag erinrar mig att jag för några år sedan i Västerbottens-Kuriren kunde se de tolv Luciakandidaterna och fick för mig att man gjorde narr av läsekretsen. Jag trodde att det var samma flicka som porträtterats i något olika vinklar, men det var helt tydligt, för mig att det var samma flicka. Samma leende, samma frisyr och så vidare. Jag förstår att de unga män som var förälskade i flickorna på pricken kunde skilja dem åt, men för mig var det kört. Allihop såg likadana åt. Snacka om ålderdom! Det är ju samma sak med bilarna! Citroën kunde tidigare sticka ut hakan och se annorlunda ut, men även de har blivit bland de likriktade numera. Jag kan skilja en sedan från en herrgårdsvagn, men inte mycket mer. Ålderdom? Visdomen får jag söka efter mycket mer systematiskt, och jag vill inte skryta med den. Jag såg ett program om humor och underhållning för någon vecka sedan. Monty Python kom på tal och jag erinrade mig den klassiska sketchen med de två radiohandelbiträdena som brutalt gjorde bort en äldre kund som tänkte köpa en musikanläggning, en förstärkare. Kunden hade inte någon inblick i branschen. Anti-skating, rumble och Dolby var helt främmande begrepp och försäljarna var grymma. De himlade med ögonen och gjorde menande miner mellan varandra och njöt ohejdat åt hur de kunde göra bort den äldre mannen. Publiken skrattade åt tillställningen och njöt av hans plåga. Men när jag i minnet spelade upp den här sketchen kunde jag inte se gubben. Han stod i vägen och jag såg bara hans ryggtavla. Däremot såg jag de två försäljarna i ansiktet och jag kände förtrytelse. Jag ville ge de där två en knäpp på näsan, bara för att de betedde sig så dumt. I minnet hade jag bytt kameravinkel och min sympati låg hos gubben. Och det är ganska naturligt. Försäljarna bröt uppenbart mot två av Merlins levnadsregler; Om du har makten, utöva den med klokhet och Lev så att du blir aktad av alla. Jag hoppas att den eventuella visdomen inte berövar mig all humor, men om den kan göra mig något mer sparsmakad kanske det bara är nyttigt. Förr var det bara kungens narr som vågade säga kungen sanningen, numera kan vi alla skoja med allt, bara för att det är tillåtet. Kungens och hela kungahusets tillkortakommanden är en outtömlig källa för diverse underhållningsprogram, men jag tillåter mig att ifrågasätta kvalitén på skämten! Jag är väl yrkesskadad! Hur skulle jag som gammal lärare kunna skratta åt dyslexi i ena stunden, för att i nästa stund ha full respekt för dem, av mina elever, med samma problematik? Om det är visdom får jag välkomna den, är det ålderdom måste jag väl bara acceptera det hela. Och därefter, som man säger i nyhetsprogram; över till något helt annat! Kriminalserien Criminal minds brukar börja och avsluta med att vi ser jetplanet med kriminalarna flyga hem eller bort medan en speakerröst läser ett citat. Det kan vara en filosof, en statsman eller någon annan känd människa som vid något tillfälle yttrat sig och citatet avses kunna kasta ljus på det mänskliga mörker som just skildrats i episoden. Nedan följer två, ett av Tage Danielsson och ett annat som jag själv står för. Utan tvivel är människan galen, sa Tage Danielsson, varvid han visade stor visdom, redan innan han blev gammal. Inget är så patetiskt som en människa som tar sig själv på för stort allvar, sa Bertil. 6

7 Nr 3 mars 2011 Svensk Druid-Tidning Februariträff hos Druttorna i Söderhamn Som tidigare har berättats om här i tidningen finns i Söderhamn det informella, men högst seriösa, sällskapet Druttorna, som träffas regelbundet första onsdagen varje månad. Så har skett sedan starten Det som förenar damerna är att var och en av dem är anhörig till en druidbroder i logen Alir. Februari månads träff samlade dryga tjugotalet förväntansfulla damer, som undrade vad arrangerande grupp hade hittat på. Det är praxis att arrangerande grupp håller meny och program hemligt tills det är dags att träffas. Kvällen startade med servering av hemlagad grönsakssoppa, hembakat bröd med smör och två sorters ost. Till kaffet serverades en chokladkaka, även den egentillverkad. Till måltiden hade också två representanter för kvällens programinslag inbjudits. Efter maten presenterade gästerna Eva Norin och Lilian Meijer verksamheten i solidaritetsföreningen Hand i Hand, som stöttar barnhemmet/internatskolan Dzelzava-Madona i Lettland. Namnet Hand i Hand symboliserar att hjälpen inte passerar några mellanhänder. Detta borgar för att hjälpen hamnar på rätt ställe. Samarbetet med specialskolan för barn med olika funktionshinder har pågått i drygt 10 år och består av hjälpsändningar med bland annat kläder, sängkläder, mattor till de kalla golven, köksredskap och maskiner, samt spel och leksaker. I mån av möjlighet har föreningen, tack vare bidrag, ibland kunnat bidra med hjälp till inköp av tvättmaskiner, diskmaskiner och spisar. Medlemsavgiften i föreningen är 100: - per år och de pengarna går oavkortat till frakt av hjälpsändningarna. Det mycket intressanta föredraget illustrerades av bilder som visades med bildkanon via en dator. Många av de deltagande hade frågor att ställa och få svar på, t.ex. hur man kan hjälpa till i detta angelägna arbete. Som avslutning på kvällen kunde, tack vare givmilda druttor och hemlagad måltid, ett ansenligt bidrag lämnas till föreningen Hand i Hand. Text och foto: Druttan Ing-Marie Lernholt 7

8 Svensk Druid-Tidning Nr3 mars 2011 När skånebönderna blev förbannade i Ljungby Av Henrik Enander, Illustration KariKatyr Ljungby har aldrig fått någon plats i den svenska historien, här har aldrig hänt någonting av historiskt intresse. I druidiska sammanhang är dock Ljungby väl känt som hemvist för den livaktiga logen nr 8 Wirdar. Men en gång var det på vippen att Ljungby skrivits in i den svenska historien och det var när skånebönderna här blev förbannade för nästan 300 år sedan. I december 1715 landsteg Karl XII på svensk jord i Skåne efter femton års frånvaro. Det var med blandade känslor som svenska folket noterade kungens återkomst, i själva verket var det svenska riket bragt till randen av undergång. Krig fördes med Ryssland,Preussen, England-Hannover och Danmark-Norge. Besittningarna utanför det egentliga Sverige var förlorade: Finland, Ingermanland, Estland, Livland, Pommern, Wismar, Bremen och Verden. Näringar och handel var lamslagna, befolkningen i de delar av riket som återstod levde i armod och nöd. Med känd energi började nu Karl XII att efter eget huvud - han var dock enväldig konung av Guds nåde - att ordna regering och rikets affärer. Som ekonomisk och diplomatisk rådgivare hade han den holsteinske friherren Georg von Görtz, som otvivelaktigt hade stor begåvning när det gällde att plocka fram resurser i det krigströtta landet. På kungens befallning skulle han nu fiska fram resurser till krigets utförande. Under Görtz ledning tillsattes en upphandlingsdeputation, ursprungligen med uppgift att ombesörja lån på obligationer men som snart kom att kontrollera hela statshushållningen. Det redbara myntet på guld, silver eller koppar ersattes med nödmynt, allt obearbetat silver beslagtogs och all utrikes- och inrikeshandel kontrollerades av upphandlingsdeputationen. Äganderätten var skenbar då enskild egendom sattes i pant för statsobligationer och då godtyckliga pålagor, tvångslån och konfiskation hotade den enskilde. I september 1718 ålades rikets städer att upprätta statliga magasin med spannmål och salt tillräckligt för åtminstone ett års behov. För att finansiera dessa offentliga magasin skulle var och en betala en sjättedel av alla utstående fordringar i guld, silver eller redbara penningar. Denna omfattande tvångsekonomi var nödvändig för att genomföra Karl XII:s planerade fälttåg. Utan större svårighet, eftersom det inte var brist på manskap, hade han reorganiserat och mobiliserat en ny armé som ersättning för den som gått förlorad i Ryssland. Med huvuddelen av hären, c:a man, tog kungen i oktober vägen över gränsen från Bohuslän mot Norge. En mindre avdelning under general Armfelt marscherade mot Trondheim i norr. Men en armé måste försörjas och i november 1718 skulle tunnor spannmål transporteras från Skåne över Ljungby till Göteborg. Det var ingen liten transport som långsamt drog fram genom södra Småland på senhösten, hela transportforan skulle ha varit över 30 kilometer lång och med tanke på 1700-talets usla vägar var foran förmodligen ännu längre. Det var heller ingen blygsam kvantitet spannmål som fraktades. Omräknat i moderna mått motsvarade de

9 Nr 3 mars 2011 tunnorna något mer än ton spannmål på väg till den svenska armén i Norge. Men den kom aldrig fram, den 14 november 1718 nådde de första vagnarna Ljungby gästgivargård. Här blev skånebönderna förbannade, kanske av trötthet, av hunger, av missnöje eller av känslan av det meningslösa i att tvingas föra kronans spannmål till Norge. Landshövdingen i Växjö, Olof Törnflycht, fick den 20 november veta vad som nu hände: att forevagnar som efter Hans Kungliga Majestäts nådigaste befallning skolat föra tunnor spannemål till Göteborg, vid Ljungby gästgivaregård, den de efter marcherouten bort gå förbi till Ingelstad, egenwilligen och våldsamblingen, uti gästgivaregården och byen befintliga hus och stugor samt under bara himmelen av- och nedlagt samma spannemål.... När nu landshövdingen fått denna rapport från kronobefallningsman Peter Wickenberg i Ljungby måste han ha tyckt att han fått en jobspost. I sin rapport till Karl XII följande dag skyndade han sig att redogöra för hur han som Konungens befallningshavande handlat och skickade med en kopia av sina instruktioner till Wickenberg. Denne beordrades att försöka bärga och tillvarata all spannmål och med trovärdiga män noga mäta upp spannmålen som skulle läggas på tork, väl ansas och man skulle noga förteckna var de olika partierna förvarades. Törnflycht hade sannerligen insett att det var en allvarlig situation som uppstått i Ljungby, hela svenska arméns försörjning var äventyrad och han begärde en utförlig redogörelse från Wickenberg om vad som hade hänt. Denne skrev också den samlade berättelsen om skåneböndernas uppförande den 18 november, hans och Törnflychts brev korsade varandra. Enligt Wickenberg hade allt fungerat bra när de första vagnar passerat Ljungby på väg till Ingelstad norr om Ljungby men den 16:e på eftermiddagen kom folk från två socknar i Göinge härad och krävde foder åt draghästarna. Wickenberg förklarade att det fanns inget foder i Ljungby men väl i Ingelstad men de skånska forbönderna envisades, hästarna var uttröttade, vagnarna hade gått sönder på de dåliga vägarna och därför hade de beslutat att lämpa av spannmålssäckarna på gästgivargården. Den här skånska envisheten lyckades Wickenberg inte bryta trots hot om kungens vrede. Istället försökte han förhandla med de irriterade skånebönderna och följande morgon hade han skaffat fram hö som foder och dessutom 80 skjutsvagnar men det hjälpte inte. Sedan ytterligare foror kommit fortsatte bönderna sin avlastning i tingsbyggnadens stora sal, förstuga, loften över bodarna och i bondstugorna i Ljungby by. Man ser nästan framför sig hur den förtvivlade Wickenberg inser att han kan inte hindra den naturkraft som nu visar sin styrka. Han har hotat med framtida straff och den kungliga vreden, han har skaffat fram hö och nya vagnar men ingenting hjälpte. Tvärtom når krisen sin höjdpunkt enligt Wickenbergs redogörelse:...kommo sidst några sockner skånske slättboar som även hos sig beslutat lägga sina foror här i Ljungby. När de fingo se alla husen så i Ljungby byen som gästgivargården vore uppfyllte och intet mera rum än själva gästgivarestugan ledig, ville de i gästgivarestugan lägga sin spannemål, vilket då ännu de kvarsittande skånska göingar sökte förmena, begyntes ett slagsmål med käppar, stavar och skacklor dem emillan i 2 à 3 timmars tid, och som göingarna till slut behöll platsen, kastade slättboarna en stor del sädessäckar på gästgivaregården i största orenligheten och vätan så blevo säckarna över natten Svensk Druid-Tidning och till deras avresa andra dagen om morgonen där liggande under svins och bördernas egna hästars fötter.... Det är ett saftigt slagsmål på Ljungby gästgivargård som Wickenberg refererar med en nutida journalists detaljrikedom. Samtidigt ger han intryck av en passiv åskådare, av att han står vid sidan och ser på detta säkerligen magnifika skådespel. Det är helt klart att när en tålmodig skånsk bonde blir arg då blir han förbannad. Åsynen av en kronobefallningsman ökade säkert vreden mot överheten. Men när skåningarna slagits färdigt och jagat kronans folk på flykten återvände de hem. Men enligt Wickenberg så måste de ha hyst en alldeles särdeles agg mot smålänningar för...eljest hava de skånska kronoforobönderna tillfogat detta härads inbyggare och allmoge en märkelig skada, icke allenast därmed de alla vid landsvägen befintliga gärdesgårdar uppbränt utan därutinnan att de med våld på åtskilliga ställen utan befallning borttaget allt deras vinterfoder... Med den tidens postgång är det inte troligt att Karl XII i sitt högkvarter fick möjlighet att läsa rapporterna om det stora slagsmålet i Ljungby. På kvällen den 30 november 1718 stod kungen i löpgraven 160 meter framför Fredriksstens fästning. Plötsligt sjönk kungen ihop, en kula hade genomborrat tinningarna.ett krigsråd under ledning av den blivande Fredrik I fördelade krigskassan bland de högre officerarna, Görtz arresterades och avrättades, belägringen avbröts och den svenska armén marscherade hem med det kungliga liket. Karl XII:s syster Ulrika Eleonora blev svensk drottning, dock utan broderns makt. Det kungliga enväldet avskaffades, frihetstiden började och högre officerare och tjänstemän skyndade till Stockholm för att delta i de politiska intrigerna. Olof Törnflycht var en av dem som begav sig till händelsernas centrum, han lämnade Växjö i början av 1719, blev landshövding i Stockholms län samma år, blev riksråd 1727 och kansler för Uppsala universitet. Han gjorde en alls icke föraktlig karriär under den nya regimen. De anonyma skånska slättboarna och göingarna slapp något som helst straff för vad de ställt till med i Ljungby. En person saknas i alla redogörelser och rapporter, nämligen Märta Ljungberg var hon 62 år och änka sedan fyra år. De båda sönerna var döda och hon skötte gästgiverirörelsen ensam och med framgång, gästgivargården beskrevs som välbeställd med ett tiotal drängar och pigor. Men Märta Ljungberg finns inte med i Wickenbergs utförliga redogörelse. Vad gjorde hon, som samtiden beskrev som ordningsam, när skånebönderna fyllde gästgivargården, uthusen och planen framför med tonvis av spannmål? Lämnande hon ut nycklarna till bönderna så att de skulle få in spannmålen under tak? Och sedan - fick kronan någonsin tillbaka all sin spannmål från fru Märta och bönderna i trakten? Om Karl XII nu inte träffats av den dödande kulan och om, till följd av händelserna i Ljungby, den svenska armén inte kunnat fortsätta det norska fälttåget - ja, då hade kanske det stora slagsmålet i Ljungby fått ett omnämnande i historieboken. Bröder Druider! Annonsera i Svensk Druid-Tidning 9

10 Svensk Druid-Tidning Nr3 mars 2011 Avalon-OÄ på Everest basecamp! Text & foto: Staffan Käll Mount Everest, Lhotse, Cho Oyo, Makalau, Nuptse, Ama Dablam, Pumori och alla de andra vackra bergen är för alltid fastetsade i synfältet. Egentligen tror man inte det är sant när man står där mitt bland dessa berg, på världens tak. Man nyper sig i armen och inser att allt faktiskt är på riktigt. Många vill människor vill göra det och en del människor gör det också, vandra eller som det i outdoor-kretsar heter, trekka upp till EBC (Everest Base Camp) i Nepal. Jag, en oldärkbroder från Logen Avalon i Älmhult och min hustru Stella var där nu den gångna hösten. Vi deltog i en grupp med 10 svenskar. Ingen som är där kommer hem besviken. Även om inte alla når sina olika högt ställda uppställda fixmål vilka ofta handlar om ett visst antal höjdmetrar, uppnår nog alla ett själsligt slags nirvana och sinnesfrid bland dessa berg. Redan inflygningen till Lukla på 2800 meters höjd och dess terrass-landningsbana får blodet att isa av välbehag. Man flyger bokstavligen rakt in mot berget. Namche Bazar I Namche stannar nästan alla vandrare i två nätter. Det är för att acklimatisera sig till den redan här tunna luften. I Namche finns allt tänkbart att handla. Skulle man glömt någon viktig utrustning eller ännu värre, att köpa choklad, är det sista stället att bunkra. En liten intim mountaineers bar hittar den som söker också. En härlig bar fulltapetserad av expeditions-tshirts från alla världens hörn (numera även svenska). Grymt! Det är också i Namche man ser första blicken av giganterna Everest och Lhotse Lukla airstip I Himalaya-utposten Lukla slutar det som vi i vår moderna värld betecknar som civilisation. Här tar bärandet och den andliga upplevelsen vid, (som om det vore skapat till oss druidbröder). Det finns inga andra transportmedel än fötter. Inte ens cyklar eller ettriga små 4-hjuliga motorcyklar som annars finns överallt. Det är befriande basic. I Lukla blir man som trekking-vandrare också presenterad för sina bärare vilka oftast inte stammar från Sherpafolket utan kommer från kringliggande dalgångar. Sherpas är bara de som härstammar från the hidden valley, Solo Khumbo. Sherpas själva jobbar sällan som bärare utan är engagerade i övrig turistindustri som hotellägare eller som expedtionsmedlemmar för de stora bergen. En styv dags marsch från Lukla utmed den forsande floden Dodi Kosi och efter en hård stigning kommer man till Sherpas huvudstad Namche Bazar. Namche är sägenomspunnet och redan vid anslaget förstår man varför. Staden med 2000 invånare ligger på 3400 meters höjd i en skyddad gryta på alla sidor omgivna av berg med evigt vita toppar upp mot 7000 meter. Vy över Everest och Lhotse med handskriven sherpaskylt Nästa etappmål är klostret Tengboche en bit in i dalen mot EBC. Tengboche är ett vackert,säreget och betydelsefullt buddisttempel som ligger högst upp på en 3900 meter hög ås. Invändigt fick man nära på druidlundskänsla. Här börjar dessutom höjden verkligen kännas av. I vår grupp fick två personer känning av lungproblem och tvingades att redan här att kasta in handduken. Trots höjden berättas det att många storheter besökt templet, bl.a. flera av Amerikas presidenter som exempelvis Jimmy Carter. Med lite tur blir man också välsignad på sin höga väg av någon högt rankad SÄÄ, förlåt buddistmunk. Det är stort. 10

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

Elva framgångsrika år

Elva framgångsrika år tidskrift för svenska frimurare orden no 1 2012 Elva framgångsrika år STIFTELSEN FRIMURARE BARNHUSET I STOCKHOLM Frimurarebröder inrättade det första barnhuset år 1753 i Stockholm. Verksamheten växte och

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 1 2013 YIF Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 Stora idrottsdagen Sponsorjakt på Glimmingehus När Olyckan är framme - Björn Grön, Gustav Thulin och Kristoffer Ohlson berättar Vi serverar Dagens

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien 1 Från Dicksonsgatan Vågar man säga äntligen? Det är kanske för tidigt att ropa hej,

Läs mer

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Copyright: Förlaget Boksidan 2007 Box 558 146 33 Tullinge Tre vardagsrysare, ISBN-nummer: 978-91-86199-19-7 Du får gärna kopiera denna

Läs mer

KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF

KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Vi tar gärna emot dina förslag och synpunkter på denna

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

50 år sedan starten. Jubileet sid 14 T K N 57 (3/06) N 2006

50 år sedan starten. Jubileet sid 14 T K N 57 (3/06) N 2006 T K N 57 (3/06) N 2006 Adventure Racing Sales & Event stärker varumärket Kustjägarna. Bildar Kustjägarna Adventure Racing Se sidan 12 När helvetet bröt ut i Beirut... var Röda Korset och Räddningstjänst

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK popcorn Unga tankar om film och filmvåld innehåll Förord 5 Inledning 9 Wow! Puh! Film! 17 Action, skräck, porr och tecknat 51

Läs mer

Resa till Brasilien med Östras gäng 12-26 september 2008

Resa till Brasilien med Östras gäng 12-26 september 2008 Resa till Brasilien med Östras gäng 12-26 september 2008 I detta dokument har olika minnen och händelser blivit nedtecknade. Flera av Brasilienresenärerna har bidragit med texter, visor, fotografier, teckningar

Läs mer

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta.

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås nr temalönashult Utdrag ur Lunds Universitets Folkminnesarkiv nedtecknat av Sven Blomén 1932. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se

Läs mer

OFT C A V U M. Förbrödring av de nordiska odontologiska utbildningarna genom OS... ISSN 1401-1638

OFT C A V U M. Förbrödring av de nordiska odontologiska utbildningarna genom OS... ISSN 1401-1638 OFT C A V U M ISSN 1401-1638 Förbrödring av de nordiska odontologiska utbildningarna genom OS... Årgång 67, nr 3 2003 OFT-Cavum Grundad 1936 av Axel Fritiof Hansson Innehåll Odontologiska Föreningens Tidskrift

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

INTRO CARLSTENS FÄSTNING ANN ROSMAN STENA MATCH CUP VISIONEN OM EN LEVANDE KUSTSTAD STIGARNA PÅ MARSTRANDSÖN INTERVJU MED EIWE UTDRAG FRÅN MERCURIUM

INTRO CARLSTENS FÄSTNING ANN ROSMAN STENA MATCH CUP VISIONEN OM EN LEVANDE KUSTSTAD STIGARNA PÅ MARSTRANDSÖN INTERVJU MED EIWE UTDRAG FRÅN MERCURIUM INTRO ETT MAGASIN OM KUNGÄLVS KOMMUN CARLSTENS FÄSTNING INTERVJU MED EIWE ANN ROSMAN UTDRAG FRÅN MERCURIUM STENA MATCH CUP SÅ BÖRJADE DET VISIONEN OM EN LEVANDE KUSTSTAD ENTRÉ MARSTRAND STIGARNA PÅ MARSTRANDSÖN

Läs mer

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR Uråldrig visdom för vår tid e ECKANKAR Uråldrig visdom för vår tid Den här boken har blivit granskad och utgiven under överinseende

Läs mer

Sida 1 av 44 Jontas Foto Multipel skleros Topp 100 Friskrivning Arkiverat 1999 Februari 1999 Mars 1999 April 1999 Maj 1999 Juni 1999 Juli 1999 Augusti 1999 September 1999 Oktober 1999 November 1999 December

Läs mer

"Riksdagen kan dra åt he..."

Riksdagen kan dra åt he... 2 "Riksdagen kan dra åt he..." är en avslöjande politisk historia av riksdagens Gossen Ruda 1991-1994. Den är skriven med väljarnas egna språkbruk och tar fram vad som egentligen hände i Sverige sedan

Läs mer

Sällskapet har spelat in en CD-skiva med J. P. Johanssons vals och Morgonskift i smedjan. Kan bli din för 60:. Sid 13.

Sällskapet har spelat in en CD-skiva med J. P. Johanssons vals och Morgonskift i smedjan. Kan bli din för 60:. Sid 13. Nr 1 2010 Årgång 19 Medlemstidning för J. P. Johansson Sällskapet Sällskapet har spelat in en CD-skiva med J. P. Johanssons vals och Morgonskift i smedjan. Kan bli din för 60:. Sid 13. Innehåll: Argentina-Chile,

Läs mer

Sverigekontakt. Minnesmärke: Swedish fish Hjälp oss med fler! En tidning för all världens svensktalande Nr 3 augusti 2012.

Sverigekontakt. Minnesmärke: Swedish fish Hjälp oss med fler! En tidning för all världens svensktalande Nr 3 augusti 2012. Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 3 augusti 2012 Minnesmärke: Swedish fish Hjälp oss med fler! Swedish Fish namn på dessa godisfiskar i Nordamerika Sverigekontakt 1 Från Dicksonsgatan

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer