KRETSNYTT. Jubileum! Läs i detta nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:"

Transkript

1 KRETSNYTT Nr Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg! Nu planerar vi att göra tidningen ännu bättre. Och vi vill ha ett nytt namn som bättre visar att vi skriver för villaägare i Södertälje-Nykvarn. Kom med förslag till namn! Vi tänker komma ut under ett nytt namn redan nästa nummer. Tre Trisslotter till den som kommer med förslaget vi väljer! Läs i detta nummer: Om En tidigare redaktör har ordet 3 Om RBB frågar Boel Godner 4 Om RBB frågar Mats Fagerström VD TE 6 Om Järna ska äntligen få fiber 10 Om Moraåns dalgång, nytt naturreservat 13 LANTMÄTARE - FASTIGHETSKONSULT Av SAMHÄLLSBYGGARNA auktoriserad fastighetsvärderare

2 Målerifirma Leijonmarck Mobil Kontor Lövåsavägen Södertälje 2 Kretsnytt

3 En tidigare redaktör har ordet Det är nu ett drygt år sedan jag och hustrun flyttade till mitt föräldrahem i skärgården strax norr om Kalmar. Mycket vatten har flutit genom Södertälje kanal sedan dess! Vi har byggt en gäststuga, renoverat det gamla bostads - huset som samtidigt fått ny isolering och en tillbyggnad. Bergvärme har installerats och vi har de finaste fönster man kan köpa på marknaden. En carport med trädgårdsförråd har byggs, en häck har planterats och sist men inte minst en vit fin 12 meter hög flaggstång har rests. Under tiden har Sjöfartsverket (äntligen) påbörjat en undersökning av botten i kanalen mm för att skapa ett offertunderlag för den utbyggnad som jag föreslog under min tid som chef för kanalen. Jag gläder mig åt att detta projekt nu är igång. Det är väsentligt för ekonomisk bärande sjöfart på Mälaren och för att Södertäljeborna fortsättningsvis skall kunna se många länders flaggor passera genom kanalen! Att flytta från ett liv i Södertälje som varade under 16 år och med deltagande i många lokala aktiviteter är förstås inte helt lätt. Att från en dag till nästa inse att ingen ringer och frågar vad jag tycker i olika frågeställningar, om utvecklingen för villaägare Södertälje, om politik och om miljön i den lokal villaföreningen, om fartyg som passerar kanalen mm Jag saknar dessutom möjligheten att berätta om sjöfarten i kanalen i många föreningar. Samtidigt visade LTs insändarredaktör ovilja att inte längre publicera mina inlägg! Men, varje del av livet har sin tid och just nu försöker jag bli permanent bi - drags givare till sidan Debatt i tidningen Barometern. Rolf B Bertilson. När järnspettet gjort sitt! KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Bankgiro Kretsens ordförande: Per Salberg, Mossvägen 7B, Nykvarn Tel Särskilt ansvar: Myndigheter och leverantörer Vakant Grannsamverkan Kjell-Arne Forsberg Medlemsvård Niclas Möller Ansvarig utgivare: Niclas Möller Redaktör: Niclas Möller Annonser: Bertil Nilsson, Högloftsvägen 39, Södertälje, Hemsida: villaagarna.se/lokalt/abc/lokalforeningar/ Sodertaljekretsen Layout: Göran Hagström Tryckning: Kringel-Offset AB Södertälje Detta nummer har tryckts i en upplaga av ex. Polisen; Pågående inbrott 112 Vid misstanke om förestående brott Anmälan av utfört inbrott m m Ett sista större projekt inom fastigheten håller på att genomföras en jordkällare, eller som många påstår, en vinkällare. De som kommer på besök framöver får väl se vad som kommer att finnas i denna. Att i den småländska stenjorden gräva grunden för denna källare med spade och skyffel ställde krav både på järnspettet och på den som höll i det! Under tiden har jag kunnat aktivera mitt intresse för sjöfartens frågor i Kalmar. Bl a har jag blivit invald i styrelsen för en sjöfartsförening vars huvuduppgift är att tillse verksamheten för Kalmar Sjöfartsmuseum. Ett museum där jag numera deltar i vakthållningen. Så, om Du som läser denna tidning kommer att besöka museet och dagen passar så ses vi där. Välkommen! Då jag blev tillfrågad att delta i detta nummer slog det mig att jag hade några utestående frågor i några tidigare intervjuer i denna tidning. Se svaren på dessa nedan och svaren på nya frågor till några personer i Södertälje som direkt påverkar livet för alla villaägare i staden. Läs mer på nästa sida! Kretsnytt

4 Jag börjar med några frågor till Boel Godner och jag har tagit mig friheten att lägga till några tyckanden! 1. Vilka områden ser Du idag som lämpliga för nya villaområden i Södertälje? Fokus för oss just nu är att de planer som initierats verkligen fullföljs, främst Glasberga, Kallfors, Ritorp och Björ k - mossen. Framför oss ligger sedan Kaxberg och Ekgården. Det är viktigt att vi har möjlighet att erbjuda ett varierat utbud av boendeformer i Södertälje, dock vill jag understryka att den strategi som vi arbetar utifrån, kopplat till den beslutade översiktsplanen inte är att lägga ut omfattande villamattor, utan att hitta sätt att blanda bebyggelse och boendeformer. RBB: Boel vet mycket väl att vi villa - ägare inte tycker om denna inställning! 2. Har ni under 2014 men även för 2015 kunnat allokera mer pengar för underhållet av gator i villaområden i Södertälje? Efter delårsbokslutet så fick kontoret 5 Mkr öronmärkta till att rusta upp Oxbacksleden. När det gäller asfaltering så ska kommunen upprusta ca 5% av gator och vägar varje år för att undvika kapitalförstöring. Det hänger tätt ihop med, och balanseras mot, snöröjning och halkbekämpning, vilket innebär att asfaltsbudgeten ofta blir flexibel beroende på hur tuff vintern har varit. Kontoret har en behovslista på gator som är i stort behov av beläggning, och som man följer. Vi har i nuläget inte allokerat några extrapengar för just villaområdena, men kontoret följer planen, och ser var behoven är störst. RBB: kontoret har listor över villaområdesgator som är i ett bedrövligt skick. Det är tråkigt att inte en plan för underhållet av dessa tas fram. 3. Har den fastighetsnära insamlingen av återvinningsmaterial såsom, plast, metallburkar, flaskor m m i Södertälje haft sådan effekt att taxorna i detta avseende antingen kunnat bibehållas eller i bästa fall kunna sänkas? I nuläget är ingen differentiering i taxorna planerad åt något håll. RBB: jag vill inte ha differentierade taxor men väl sänkta taxor som en följd av att numera alla villaägare på ett vä - sentligt sätt bidrar i insamlingen av re - turmateriel. 4. Hur ser planerna för utvecklingen av centrum ut just nu? Blir det bostadsbyggande i centrum enligt den plan som fastställdes 2009? För Socialdemokraterna är programmet för stadskärnan en helt avgörande del i utvecklingen av staden. Vi tänker, i brett samförstånd med övriga partier (som ju också står bakom programmet) genomföra det. Stadsbyggnadsnämnden har nu godkänt bygglov för kvarteret Venus (parkeringen vid gamla rådhuset), och godkänt detaljplan för kvarteret Orion. Båda är oerhört viktiga delar i stadskärneprogrammet. Vi arbetar också inom samarbetsprojektet Södertälje city- i samverkan för att utveckla vår stadskärna och göra vår stad ännu mer attraktiv för redan boende, besökare, inflyttande och företagare. Ett av målen är att bli Årets Stadskärna RBB: eftersom jag själv hade förtroendet att på ett m-mandat delta i projektet för denna utveckling blir jag glad över svaret. 5. Vad händer i kvarteret Solen där Polisen tidigare hade sitt kontor? Det finns sedan länge en detaljplan för det området. Kommunen har samtal med fastighetsägaren Hemfosa. Frågan kommer att behöva kopplas till den flytt av Tingsrätten till kvarteret Mörten, där nya Polishuset finns, och som nu undersöks och som vi arbetar med förutsättningarna för. Sedan kan ett helhetsgrepp tas om hela kvarteret. 6. På vilket sätt påverkar i nuläget Volkswagens övertagande av Scania Södertälje? Vi ser i nuläget ingen negativ påverkan på Södertälje i och med övertagandet. VW är en stabil ägare som sedan de blev majoritetsägare för många år sedan hållit alla sina utfästelser. RBB: själv är jag sedan 2008 fortsatt arg på Wallenbergarna som jag tyckte då sålde ut SCANIA från Svensk industri! 7. Har planerna i samband med övertagandet av AstraZenecas lokaler i Snäckviken kunnat förverkligas? Ja, vi är på god väg i alla fall. Det händer mycket i Snäckviken. De nya ägarna Acturum (FAM och PEAB tillsammans) samarbetar med kommunen, Astra Ze - neca och KTH kring vårt växande Campus som ska flytta dit. Temat är hållbar produktion och vi kommer att Boel Godner. få ytterligare 600 KTH-platser dit. Vårt samarbete med UIC (Uppsala Inno - vation Centre) har också gett frukt. 23 företag som startats av forskare som tidigare var anställda av AstraZeneca växer nu fram i Snäckviken. Nu bygger vi ett stabilt samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle. RBB: jag själv ger kommunen ett oreserverat grattis till hur man hanterat det dystra beskedet då 1200 forskare för ett antal år sedan sades upp av Astra Ze - neca. Bra hanterat! 8. Hur ser Du på Sjöfartsverkets nu pågående utbyggnad av Södertälje kanal? Jag är mycket kritisk. Det blir åverkan och buller i ca tre år på en av Södertäljes vackraste platser. Vi har ställt många krav. Nu sker en domstolsprövning i Mark och Miljödomstolen. Då staten varit så tydlig med att projektet kommer att genomföras har vi gjort en uppgörelse med Sjöfartsverket. De bygger och be kostar till exempel gångbroar och strand promenader men också en del annat kring kanalen om projektet genomförs. RBB: redan under projektstadiet då jag var chef i kanalen lovade Sjöfarts - verket ordna med gångstråk längs kanalen, nya broförbindelser, hänsyn till trafikfrågor m m Så, stå på Er! 4 Kretsnytt

5 Staffan Norberg är sedan många år ordförande i Stadsbyggnadsnämnden Jag hade en intervju med Staffan i Kretsnytt Här kommer några nya och några följdfrågor till Staffan. 1. Hur många år har Du nu varit ord förande i stadsbyggnadsnämnden? Hela årtusendet! D v s från den 1 januari Men, ledamot i nämnden under 26 år. Ett fantastiskt roligt uppdrag! RBB: jag hade nöjet vara ledamot av nämnden under fyra år med Staffan som ordförande. I de allra flesta fall fanns inte politiks tänkande med i bilden men väl vad som var bäst för Södertälje. Pragmatism! 2. Så här i backspegeln, vilket beslut ångrar du mest och vilket beslut saknar du? Borde ha avbrutit miljonprogramstänket långt innan min tid och utnyttjat alla fantastiska vattenlägen bättre. Önskar även att Stadsbyggnadsnämnden vågat vara tuffare mot omöjlighetskommittén, d v s alla byråkratiska instanser, såväl kommunala som regionala och statliga som var för sig och i stort och smått kan stoppa, eller i åratal fördröja, alla bra byggprojekt. Skulle gärna ha sett fler bygglovansökningar till bostäder med alla former av upplåtelser, småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Gläds däremot över att bygglov till arbetsplatser beviljats under perioden. Det är bra för Södertälje. 3. Hur påverkar valresultatet i år villaägarnas intresse i Södertälje? Södertäljes utmaning är att många som skulle vilja bygga villor har för låg inkomst för att få låna i bank eller betala marknadsmässiga hyror. Vi behöver ta fram mer mark för småhus i hela Södertälje när befolkningen växer så snabbt som den gör. Staffan Norberg. utnyttja stadens fantastiska lägen i centrum och kring de befintliga stadskärnorna för att bygga mer stad med bättre service. Att blanda upplåtelseformer som man gör i våra lite äldre stadsdelar såsom Mariekäll, Grusåsen och Rosen - lund tror jag är rätt. RBB: villaägarnas försvarare i Södertälje numera får väl fortsätta pressa på i denna fråga! 4. Hur går det enligt din uppfattning med den utveckling av stadskärnan som tidigare beslutades gälla fram till 2029? Vad har hänt? Vad är på gång? Bostäder och butiker byggs snart bakom stora Torget och vid Orionkullen och byggprojekten kommer att rulla på i takt med att alla överklaganden avgörs. Parkeringssituationen behöver klaras ut. Hela byggprogrammet längs kanalen mellan Ragnhildsborg och Igelsta håller steg för steg på att bebyggas med fantastiska bostadslägen. RBB: bara inte det urdumma förslaget att bygga bostäder i Lagmanslänten kommer tillbaka! 5. Hur har den tidigare bedrövelsen Glasberga Sjöstad utvecklats det senare året? Har alla kommit till rätta med problemen? Kontoren och myndigheten samordnar sig och försöker tillsammans med Glasbergabolaget på att hitta former för att åtgärda och förebygga nya problem. RBB: Här är det ju viktigt att den lokala villaägareföreningen är aktiv. Det får helt enkelt inte fortsätta som det började! 6. Även om Du själv tycker att man kan blanda s k Medelhavshus med "genuina" svenska stadsvillor, så tycker ju inte "genuina" villaägare så. Hur ser det ut nu? Har ni slutat tillåta utseendemässigt avvikande villor att spränga sig in i genuina svenska miljöer? Vad är en genuin villaägare eller en "genuin stadsvilla". Modet varierar och smaken är som baken, men i en stad där Den gamla majoriteten är ju kvar, men har man tänkt om i någon del? Exempelvis ville man ju inte för några år sedan peka ut särskilda områden för villor utan förespråkade blandade miljöer. I den nyligen antagna översiktsplanen, stadskärneprogrammet går vi nu helt från sättet att bygga nya satelitstadsdelar till att förtäta, bygga samman och Sammelsurium av hus i Glasberga! Kretsnytt

6 bon därifrån! Det kan väl inte Staffan vilja? befolkningen är så varierad så kommer det att avspegla sig i arkitekturen. De mest spännande områdena är oftast där det finns stor variation! Däremot ska de regelverk som faktiskt finns om markuppfyllnader, murar m m alltid följas. Medelhavshus! RBB: Staffan vet väl vad jag menar med genuin villaägare. Det finns många sådana i exempelvis Blombacka. Man kan inte spränga in ett s k Medel - havshus i en genuin Blombackamiljö. Då flyttar den genuina Blombacka - 7. En äldre välkänd villaägare i Södertälje, Bertil Nilsson (fp), föreslog i Länstidningen för ett tag sedan att de som asfalterar sina trädgårdar skulle betala mer i dagvattenavgift än de som behåller sin gröna matta. Jag tycker det var ett rimligt förslag. Vad tycker du? Sannolikt rättvisare, men det är även viktigt att ha ett enkelt och obyråkratiskt system där millimeterrättvisa inte brukar bidra. Man ska snarare inte få asfaltera sina trädgårdar tycker jag! RBB: frågan uppstår i belysningen av situationer där villaägare helt tar bort gröna ytor i sina trädgårdar och lägger plattor. Plattor som dels tar bort naturlig avrinning av regnvatten samtidigt som volymen dagvatten ökar. Jag avslutar med en intervju med Mats Fagerström VD för Telge Energi I Kretsnytt hade jag en intervju med Mats Fagerström som då var ny VD för Telge Energi. Här kommer en uppföljning av den intervjun. 1. Hur har det gått med förslaget på en sänkningen av skatten för sk grön el? Något gehör? Vi är mycket nöjda med vår påverkan för sänkt skatt på ren el. Vi fick över namnunderskrifter under solupproret Vi överlämnade dessa till dåvarande energiministern Anna-Karin Hatt med buller och bång sommaren 2013 och stora delar av vårt förslag ligger nu för beslut. 2. Hur har satsningen på solenergi gått? Bra, men allt kan bli bättre. Under 2013 införde vi en skvätt sol i alla våra avtal. Vi var först i Sverige! Detta för att ytterligare påverka utvecklingen av solkraft positivt. Vi har under året dubblerat antalet Micro producenter som vi köper sol kraft från. Ännu är det små volymer, men någonstans måste man börja. Vi jobbar med sol som vi jobbade med vind. Vi började från noll med vindkraft men idag har vi över 17% vind i vår elmix vilket vi är mycket stolta över. Vi har under året även skänkt en solpanelsanläggning till Blombackaskolan i Södertälje och jobbat med utbildning för lärare och elever gällande solkraft. 3. Efter det att ni förändrat utseendet av er faktura, har antalet klagande/frågande i receptionen minskat? En ny faktura är alltid svår att analysera på så kort tid. Vi upplever att merparten av våra kunder är mycket positiva men när man förändrar något uppstår också frågor hos våra kunder. Så låt oss återkomma till det när det gått lite längre tid. Första känslan är att kunderna gillar den och framförallt förstår den. An - ledningen till att vi bestämde oss att ändra fakturans utseende var en undersökning från SIFO som sa att 7 av 10 svenskar inte förstår sin elräkning. 4. Hur är förhållandet idag till de stora drakarna? Vi har alltid varit uppstickare och stått på kundens sida! Vi har drivit saker som förändrar elmarknaden och gjort det bättre/enklare att vara elkund och det gynnar inte alltid eljättarna. Jag skulle säga att vi har samma relation med dessa idag som igår. Vi har också valt att vara med i sammanslutningen oberoende elhandlare för att snabbare kunna göra påverka läget för våra elkunder. Mats Fagerström Behiye Haidari. 5. Har Du koll på hur ni ligger till med det rörliga priset idag jämfört med de stora drakarna? Det varierar men vi är inte dyrast och inte billigast. Dessutom får alla våra kunder Ren EL från sol, vind och vatten. Generellt är det små skillnader på elpri- 6 Kretsnytt

7 serna. En av de största miljöinsatserna du kan göra är att byta till ett rent avtal. Det gör lika stor skillnad som att panta ca returflaskor/år! Det gör alla kunder i Telge Energi eftersom alla använder endast Ren EL! RBB 1: Denne frågeställare gjorde en snabbkoll mellan Telge och Vattenfall för en villa med kwh/år. Rörligt (inkl skatter och avgifter) hos Telge var öre/kwh exklusive nätkostnader. Motsvarande hos Vattenfall var vi tillfället öre/kwh oberoende om man blandar in kärnkraft eller inte. Hos båda tillkommer en fast månadsavgift på 35 kronor. Vill man bara ha vindel från Vattenfall blir det rörliga priset öre/kwh. Men, alla sådana här jämförelser måste alltid tas med en nypa salt då olika förmåner dyker upp vid tecknande av ett elavtal. Slutsats: just i detta nu ligger alltså Telge 0.76 öre över en av de stora drakarnas pris. På ett år blir det 152 kronor. Mats brukar säga att en sådan avvikelse är värt besväret att vara rädd om miljön! RBB 2: jag lät Telge energi kolla mina siffror. De kom tillbaka och säger OK med följande tillägg: om man som kund hos Vattenfall vill ha ren el får man betala 228 kr mer per månad. Hos oss ingår det alltid i priset. de billigaste avtalen är ofta kampanjerbjudanden som bara gäller under en viss period, sedan höjs priserna. vi är inget prispressarbolag utan vi satsar på att ha ett långsiktigt hållbart pris. För alla våra kunder inte bara nya. vi satsar på kvalité och ger alla våra kunder el från sol, vind och vatten. vi har ett långsiktigt samarbete med WWF med vattenprojekt på gång. vi satsar också på att ha en bra kundservice där det är enkelt att komma i kontakt med oss och vi lyssnar på kundens behov. 6. När jag tittar tillbaka på reportaget efter min intervju med dig inför Kretsnytt hade jag en bild på dig och Behiye Haidari i receptionen. Är Behiye kvar? Absolut Behiye är kvar och gör alltid våra kunder glada. Och, Behiye svarar ju inte bara på frågor om Telge Energi utan hela Telgekoncernen. RBB: vad denne frågeställare avsåg var kanske att klagomålen nu blivit så få att hon därför inte längre behövs. Men, damen i fråga gör ju mycket mer. 7. Vad vill Du säga till villaägarna i Södertälje och Nykvarn. Jag tycker att man skall höra av sig till oss om man har frågor på sitt elavtal. Vi har många bra avtalslösningar beroende på önskemål. En populär produkt nu i höst för villaägare är vårt vinteravtal. Då har du rörligt pris på de varma månaderna och fast pris under vintermånaderna. En uppskattad produkt. Över tid har det rörliga avtalet presterat bäst men vill man ha mer trygghet om priserna sticker i höjden vid en kall vinter är ett vinteravtal en bra lösning. Givetvis önskar vi på Telge Energi också alla villaägare i Södertälje och Ny kvarn en riktigt God Jul & Gott Nytt År. Denne tidigare redaktör tackar berörda för svaren och för att jag fick tillfället att ställa trågorna. Instämmer dessutom i Mats avslutande hälsning om en God Jul och ett Gott Nytt År för alla villa ägare i Södertälje och Nykvarn. Rolf B Bertilson/RBB Kretsnytt

8 Aktuella remisser och planärenden Villaägarna, Kretsen Södertälje-Nykvarn, är remissinstans för planärenden m m. (Gäller Södertälje kommun. Det fungerar tyvärr inte för Nykvarns kommun.) I följande nummer tänker vi följa nedanstående och nytillkomna ärenden. Namn Beskrivning Ansvarig Status lokalförening Viksberg 3:1 Området ligger i Viksberg och Bergvik-Brunnsängs VÄF. Plansamråd. område B i gränsar till Viksbergs golfbana. Svarat: Inga synpunkter. Utställt i Stadshuset Södertälje. Ärendet gäller 6 nya villor. och synpunkter senast Församlingen Planens syfte är att möjliggöra ändrad Järna-Mölnbo VÄF Plansamråd. 27 & 28. användning från allmänt ändamål Området ligger till område för skola, bostäder, Utställt i Stadshuset centralt i Järna kontor, handel och kultur. och synpunkter inom området Församlingen 27 har arean 9370 m 3 senast Tavesta Församlingen 28 har arean 3035 m 3 Föreskrifter om Kommunen har tagit fram ett förslag Samråd avfallshantering om föreskrifter om avfallshantering. i Södertälje Kan laddas ner på: Synpunkter senast kommun eller beställas via: För frågor och kommentarer kontakta respektive lokalförening eller Tommy Skoglund, tel Enhörna VÄF håller årsmöte torsdagen den 19 mars 2015 kl Lokal: Mötesplats Enhörna På agendan finns sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna Bergvik-Brunnsängs VÄF håller årsmöte torsdagen den 19 mars 2015 kl Lokal: Brunnsängskyrkans församlingshem På agendan finns sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Kaffe eller te med smörgås serveras. Alla medlemmar och ännu inte medlemmar är hjärtligt välkomna. Styrelsen Järna-Mölnbo VÄF Dagen för årsmötet är ännu inte bestämd. Titta på vår lokala hemsida i mitten av februari för mer information. Kallelse med förslag till dagordning kommer ut i februari Styrelsen Soldala - Vibergen - Olovshage VÄF håller årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 kl Lokal: Dagcenter Högmohöjden På agendan finns sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Styrelsen Villaägarna i Nykvarn håller årsmöte onsdagen den 5 februari 2015 kl Lokal: Herrgården På agendan finns sedvanliga årsmötesförhandlingar och dessutom Buller i villamiljön Styrelsen 8 Kretsnytt

9 Ett höghus bland villorna i Brunnsäng? Föråldrade planer väcker oro Stadsplanen för Brunnsängs centrala område från 1958 är ett exempel på en föråldrad plan som idag används på ett sätt som aldrig varit meningen överexploatering och uppsplittring av stadsbilden! Gamla planer som kan användas på detta sätt måste upphävas och ersättas av nya som utgår från pågående och etablerad markanvändning. Är planen äldre än 15 år utgår inga ersättningar för uteblivna byggrätter. I oktober publicerade vi fastighetsägare och boende i centrala Brunnsäng (kvarteren Noshörningen, Kobran, Mungon, Boxern och Spetsen) följande upprop i Länstidningen: Insändare Upprop från boende i Brunnsäng Nu är det hög tid att riva upp den gamla planen från1958 för Brunnsängs centrala område innan den orsakar ännu mer skada, oro och förstörd stadsmiljö! Vi vill se en uppdaterad plan utifrån dagens förutsättningar, som kan skapa en fin framtidsmiljö inom området med förtätningar där det passar, och bibehållna sammanhållna miljöer där så är. Vi boende i området har vid två tillfällen, 2008 och nu 2014, protesterat mot förslaget till bygglov för ett höghus (15 m högt och 20 m långt) på en enstaka villatomt (Noshörningen 9) med befint- Trädgårdseminarium 19 mars kl i Herrgården i Nykvarn Nystart för trädgården! Våren är på väg trädgården vill visa dig sin bästa sida ta nu hjälp av en spännande kväll. Och se möjligheterna! Spännande gäster, vackra bilder, kunskap! Föreläsare: Ylva Landerholm Frivillig anmälan till Villaägarna i Nykvarn, mail: eller SMS till Per, Alla är välkomna! ligt hus som rivs, mitt i raden av låga småhus. Om detta bygglov genomförs kommer det att skapa stor osäkerhet och förvirring både i de boendes sinnen och i den fysiska miljön. Endera dan kanske grannhuset rivs och ett 5-våningshus dyker upp! Det är oförsvarligt av Stadsbyggnads - nämnden att skapa en sådan oklar och osäker plansituation för de boende inom och intill kvarteren Noshörningen, Kobran och Mungon. Menar kommunen att detta är ett omvandlingsområde där befintliga villor på sikt (lång- eller omedelbar..) ska ersättas med höga flerfamiljshus på var och varannan tomt? Vi känner stark oro. Boende/fastighetsägare i Brunnsäng Telge Nät skinnar Villaägarna Telge Näts ständiga höjningar av VAtaxan är mycket bekymmersam för oss villaägare och övriga vattenförbrukare i kommunen. Vi villaägare har sparat på vatten men just därför höjs avgifterna! Det är vad kommunala monopolet tycker är rimligt! Telge Nät har inte klarat av att hålla sina kostnader på en rimlig nivå utan bara tänkt på att kräva högre avgifter av brukarna. Begrepp som kostnadskrav, rationaliseringar och samprojekt lyser i de flesta fall med sin frånvaro. Enligt mina räkningar ökade såväl fasta som rörliga kostnader 14 % år I år var ökningen 18 %. Och i det förslag för 2015 som Kommunfull - mäktige ska ta ställning till 15 december föreslås en ytterligare ökning av 19 % (12 + 7). Räknat som ränta på ränta är det 60 % på tre år! Förslaget till Kommunfullmäktige hösten 2012 var att höjningen på de fasta avgifterna skulle bli 40 % men det blir alltså 60 %! Och till detta kommer den tillfälliga (?) förhandsfinansieringen som nu är 17 % av den totala rörliga kostnaden. Att ange ett treårigt underskott på 50 miljoner är ett underbetyg på hur man hanterar företaget resurser. Man borde också ställa dessa 50 miljoner mot den totala omsättningen för att kunna jämföra med den höjning som nu är på gång för de tre gällande åren. Vi villaägare kräver en redovisning i nästa nummer av denna tidning av hur redovisningen går till. Hur redovisas utestående fordringar? (T.ex. anslutningsavgifter vid nyproducerade VA-anläggningar i ytterområdena där fastighetsägaren får uppskov med inbetalningen tills fastigheten säljs). Hur mycket har inkommit till förhandsfinansieringen och hur länge ska den pågå? Hur stor är den totala omsättningen? Bertil Nilsson Temakväll med Villaägarna i Nykvarn! En fin höstkväll i november hade Villaägarna i Nykvarn en välbesökt temakväll i Herrgården i Nykvarn tillsammans med Swedbank, OBM besiktningar, Juristbyrån och Fastighetsbyrån. Vi fick höra fyra trevliga föredrag utförda av proffs inom respektive område. För er som missade chansen att vara med och för er som vill höra mer i ämnena så planerar vi att göra om aktiviteten nästa år. Den här typen av evenemang är gratis för medlemmar och den är till största delen ideell. Därför vill vi gärna veta vad ni tycker om våra aktiviteter och hur de uppfattas. Per Salberg Kretsnytt

10 Järna ska äntligen få fiber mer Södertälje kommun närmare regeringens mål, säger Johan Sundberg. Svensk Infrastruktur har byggt öppna stadsnät i flera kommuner i norra Stockholm och är nu på gång i Järna. Järnaborna räddas från dålig uppkoppling Svensk Infrastruktur har försett cirka hushåll i Österåker, Täby, Jär - fälla, Vallentuna, Nacka, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Tyresö, Haninge och Danderyd med en öppen fiberanslutning. Nu är byggföretaget på gång med en utbyggnad i Järna. Jag vet att det finns boende som efterfrågat fiber i flera år och vi är glada att vi på Svensk Infrastruktur nu kan rädda dem från deras dåliga uppkoppling, säger Johan Sundberg, operativt ansvarig på Svensk Infrastruktur. bättre pris och kvalité för konsumenten. En anslutning till det öppna stadsnätet gör att ett hushåll sparar mellan 1000 till kronor varje år, säger Johan Sundberg. Närmare regeringens mål Dessutom kommer kommunen komma närmare regeringens mål att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till 100 Mbit/s år Enligt statistik från Post och Tele - styrelsen är det 63 procent av Söder - täljes invånare som har tillgång till fiber. Med vår utbyggnad i Järna kom- Många vill komma igång Många boende är angelägna och vill helst ha fibern installerad redan igår. Jag ser det som positivt att många har frågor och är ivriga. Fiber är något självklart idag, precis som el och vatten. Johan Sundberg berättar att det är väldigt vanligt att fastighetsägare hör av sig och vill ansluta sin fastighet när grävmaskinerna anländer och utbyggnaden påbörjas. Självklart är det möjligt att ansluta under den tid bygget av det öppna stadsnätet sker. Vår erfarenhet är att procent ansluter under byggprocessen, det är först då många inser att det faktiskt ska grävas ner fiber, säger han avslutningsvis. Text: Anna Klingsäter & Svensk Infrastruktur Foto: Kent Lundqvist Efter lång väntan finns nu två olika aktuella leverantörer av fiberanslutningar i Järna. I detta nummer presenteras den ena leverantören! Välkomnar alla tjänsteleverantörer Förutom bättre uppkoppling blir det även en ekonomisk vinning för de fastighetsägare som väljer att ansluta sin fastighet. Det är ett öppet och neutralt stadsnät vi bygger vilket betyder att vi välkomnar alla marknadens leverantörer i vårt nät. Alla tjänsteleverantörer konkurrerar med varandra, vilket i sin tur leder till Faktaruta: Vill du ansluta din fastighet till det öppna stadsnätet? Kontakta Patrick Flodqvist, projektansvarig Svensk Infrastruktur bygger ut ett öppet stadsnät i Järna. 10 Kretsnytt

11 Kyl Frys Tvätt Disk Spis Småel Jubileumserbjudande b 2 480: installerat och klart. Jovisgatan 6 Södertälje Tel Gärna Larm AB Tel: E-post: VERISURE PARTNER O rd pris 3 980:-. Larmtjänst 332:-/mån. G äller Södertälje, Nykvarn, Järna, Hölö, Mörkö, Mölnbo och Enhörna, vid nyinstallation, t.o.m , kan ej kombineras med andra rabatter o. erbjudanden. Kretsnytts annonspriser Kretsnytt sprids i ca ex vid varje utgivningstillfälle. Mottagare är villaägare, lokala politiker, kommunkontor, Telge ABs olika kontor, medverkande i varje tidning, annonsörer m fl. Format 1/1-sida, 185x265 mm /2- sida, 185x130 mm /4-sida, 90x130 mm /8-sida, 90x65 mm Framsida, 185x50 mm Priserna gäller t o m Kretsnytt Rabatt lämnas vid tecknande av årskontrakt. Lagstadgad mervärdeskatt MOMS tillkommer Nu även med Citysugbil! Nu även med Citysugbil! AVLOPPSRENSNING Högtrycksspolning Ångning Jour dygnet runt Sanering Klottersanering Rörinspektion Glöm inte Rotavdraget! Kretsnytt

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Utan Panna 7 hade betydligt mer olja gått åt till fjärrvärmen SID 3 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Förskolor i baracker möter kritik

Förskolor i baracker möter kritik 6 SEPTEMBER 2011 ÅRG 22, NR 36 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Läs även: NVP.se VÄRMDÖ 12-13 Högsäsong för båtstölder HAMMARBY SJÖSTAD

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Fortsatt tufft för fastighetsbranschen. "Vi vill få en bra mix av butiker i city." HYRESFÖRHANDLINGARNA BLIR

Fortsatt tufft för fastighetsbranschen. Vi vill få en bra mix av butiker i city. HYRESFÖRHANDLINGARNA BLIR Utredning visar stor vilja att bygga om vindar sid 5 Dags att ha koll på sin egenkontroll sid 3 Fjärrvärmemonopolet på väg att luckras upp sid 4 Nyhetsbrev från Fastighetsägarna GFR Foto: Sofia Sabel NR

Läs mer

Stäms på 127 000 för bad och fotbollsspel

Stäms på 127 000 för bad och fotbollsspel 27 JANUARI 2015 ÅRG 25, NR 5 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Läs även: NVP.se NYHETER 10 Supermandrog florerar i Värmdö NACKA 16-17

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

dags för fjärrvärme! det lönar sig att konvertera Sista sidan De fornskandinaviska gudarna i centrum

dags för fjärrvärme! det lönar sig att konvertera Sista sidan De fornskandinaviska gudarna i centrum Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Vad gör lite regnstänk när det går att leka med såpbubblor, gå hinderbana, känna på slemmiga vinbergssnäckor... Sid 8 BORLÄNGE

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping NUMMER 7 OKTOBER 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009 + Så kan du bidra till utvecklingen av Nyköping Politikerna berättar: Mitt viktigaste beslut Företagarpanel

Läs mer

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Lånespecial Råd och tips om boende och konsumtion Möt en sid 4 personlig bankman Finansiera sid 21 båten rätt Sambo, sid 22 glöm inte

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

Granne varnade för tågkrasch redan 2003

Granne varnade för tågkrasch redan 2003 22 JANUARI 2013 ÅRG 23, NR 4 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se SICKLA/SJÖSTADEN 19 Banarbete drar igång KULTUR 26 Konsten

Läs mer

Hetsande brännvinsost

Hetsande brännvinsost Årgång 7 Oktober 2009 Pris 10:- Med kunden i centrum De flesta företag månar om sina kunder, men det finns också företag som inte har någon större anledning att göra det. Kunderna kommer ändå. Det gäller

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

SPARBANKERNA SPARBANKERNA LEDER DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

SPARBANKERNA SPARBANKERNA LEDER DEN DIGITALA UTVECKLINGEN SPARBANKERNA EN PUBLIKATION OM 60 SPARBANKER OCH DERAS VERKSAMHET 2014 SPARBANKERNA VAD GÖR OSS ANNORLUNDA? För den stora del av Sverige som ligger utanför storstadsregionerna är vi på sparbankerna stolta

Läs mer

Joakim vet hur Tarzan blev till. Spöklik skola får stå kvar. NVP frågar ut Årets Nackabor. Svarttaxi körde på kund. SM-brons i bodybuiling

Joakim vet hur Tarzan blev till. Spöklik skola får stå kvar. NVP frågar ut Årets Nackabor. Svarttaxi körde på kund. SM-brons i bodybuiling 7 OKTOBER 2008 ÅRG 19, NR 41 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 nvp.se NACKA 10-11 NVP frågar ut Årets Nackabor KULTUR 29 Joakim vet hur Tarzan blev till NYHETER

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer