KRETSNYTT. Jubileum! Läs i detta nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:"

Transkript

1 KRETSNYTT Nr Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg! Nu planerar vi att göra tidningen ännu bättre. Och vi vill ha ett nytt namn som bättre visar att vi skriver för villaägare i Södertälje-Nykvarn. Kom med förslag till namn! Vi tänker komma ut under ett nytt namn redan nästa nummer. Tre Trisslotter till den som kommer med förslaget vi väljer! Läs i detta nummer: Om En tidigare redaktör har ordet 3 Om RBB frågar Boel Godner 4 Om RBB frågar Mats Fagerström VD TE 6 Om Järna ska äntligen få fiber 10 Om Moraåns dalgång, nytt naturreservat 13 LANTMÄTARE - FASTIGHETSKONSULT Av SAMHÄLLSBYGGARNA auktoriserad fastighetsvärderare

2 Målerifirma Leijonmarck Mobil Kontor Lövåsavägen Södertälje 2 Kretsnytt

3 En tidigare redaktör har ordet Det är nu ett drygt år sedan jag och hustrun flyttade till mitt föräldrahem i skärgården strax norr om Kalmar. Mycket vatten har flutit genom Södertälje kanal sedan dess! Vi har byggt en gäststuga, renoverat det gamla bostads - huset som samtidigt fått ny isolering och en tillbyggnad. Bergvärme har installerats och vi har de finaste fönster man kan köpa på marknaden. En carport med trädgårdsförråd har byggs, en häck har planterats och sist men inte minst en vit fin 12 meter hög flaggstång har rests. Under tiden har Sjöfartsverket (äntligen) påbörjat en undersökning av botten i kanalen mm för att skapa ett offertunderlag för den utbyggnad som jag föreslog under min tid som chef för kanalen. Jag gläder mig åt att detta projekt nu är igång. Det är väsentligt för ekonomisk bärande sjöfart på Mälaren och för att Södertäljeborna fortsättningsvis skall kunna se många länders flaggor passera genom kanalen! Att flytta från ett liv i Södertälje som varade under 16 år och med deltagande i många lokala aktiviteter är förstås inte helt lätt. Att från en dag till nästa inse att ingen ringer och frågar vad jag tycker i olika frågeställningar, om utvecklingen för villaägare Södertälje, om politik och om miljön i den lokal villaföreningen, om fartyg som passerar kanalen mm Jag saknar dessutom möjligheten att berätta om sjöfarten i kanalen i många föreningar. Samtidigt visade LTs insändarredaktör ovilja att inte längre publicera mina inlägg! Men, varje del av livet har sin tid och just nu försöker jag bli permanent bi - drags givare till sidan Debatt i tidningen Barometern. Rolf B Bertilson. När järnspettet gjort sitt! KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Bankgiro Kretsens ordförande: Per Salberg, Mossvägen 7B, Nykvarn Tel Särskilt ansvar: Myndigheter och leverantörer Vakant Grannsamverkan Kjell-Arne Forsberg Medlemsvård Niclas Möller Ansvarig utgivare: Niclas Möller Redaktör: Niclas Möller Annonser: Bertil Nilsson, Högloftsvägen 39, Södertälje, Hemsida: villaagarna.se/lokalt/abc/lokalforeningar/ Sodertaljekretsen Layout: Göran Hagström Tryckning: Kringel-Offset AB Södertälje Detta nummer har tryckts i en upplaga av ex. Polisen; Pågående inbrott 112 Vid misstanke om förestående brott Anmälan av utfört inbrott m m Ett sista större projekt inom fastigheten håller på att genomföras en jordkällare, eller som många påstår, en vinkällare. De som kommer på besök framöver får väl se vad som kommer att finnas i denna. Att i den småländska stenjorden gräva grunden för denna källare med spade och skyffel ställde krav både på järnspettet och på den som höll i det! Under tiden har jag kunnat aktivera mitt intresse för sjöfartens frågor i Kalmar. Bl a har jag blivit invald i styrelsen för en sjöfartsförening vars huvuduppgift är att tillse verksamheten för Kalmar Sjöfartsmuseum. Ett museum där jag numera deltar i vakthållningen. Så, om Du som läser denna tidning kommer att besöka museet och dagen passar så ses vi där. Välkommen! Då jag blev tillfrågad att delta i detta nummer slog det mig att jag hade några utestående frågor i några tidigare intervjuer i denna tidning. Se svaren på dessa nedan och svaren på nya frågor till några personer i Södertälje som direkt påverkar livet för alla villaägare i staden. Läs mer på nästa sida! Kretsnytt

4 Jag börjar med några frågor till Boel Godner och jag har tagit mig friheten att lägga till några tyckanden! 1. Vilka områden ser Du idag som lämpliga för nya villaområden i Södertälje? Fokus för oss just nu är att de planer som initierats verkligen fullföljs, främst Glasberga, Kallfors, Ritorp och Björ k - mossen. Framför oss ligger sedan Kaxberg och Ekgården. Det är viktigt att vi har möjlighet att erbjuda ett varierat utbud av boendeformer i Södertälje, dock vill jag understryka att den strategi som vi arbetar utifrån, kopplat till den beslutade översiktsplanen inte är att lägga ut omfattande villamattor, utan att hitta sätt att blanda bebyggelse och boendeformer. RBB: Boel vet mycket väl att vi villa - ägare inte tycker om denna inställning! 2. Har ni under 2014 men även för 2015 kunnat allokera mer pengar för underhållet av gator i villaområden i Södertälje? Efter delårsbokslutet så fick kontoret 5 Mkr öronmärkta till att rusta upp Oxbacksleden. När det gäller asfaltering så ska kommunen upprusta ca 5% av gator och vägar varje år för att undvika kapitalförstöring. Det hänger tätt ihop med, och balanseras mot, snöröjning och halkbekämpning, vilket innebär att asfaltsbudgeten ofta blir flexibel beroende på hur tuff vintern har varit. Kontoret har en behovslista på gator som är i stort behov av beläggning, och som man följer. Vi har i nuläget inte allokerat några extrapengar för just villaområdena, men kontoret följer planen, och ser var behoven är störst. RBB: kontoret har listor över villaområdesgator som är i ett bedrövligt skick. Det är tråkigt att inte en plan för underhållet av dessa tas fram. 3. Har den fastighetsnära insamlingen av återvinningsmaterial såsom, plast, metallburkar, flaskor m m i Södertälje haft sådan effekt att taxorna i detta avseende antingen kunnat bibehållas eller i bästa fall kunna sänkas? I nuläget är ingen differentiering i taxorna planerad åt något håll. RBB: jag vill inte ha differentierade taxor men väl sänkta taxor som en följd av att numera alla villaägare på ett vä - sentligt sätt bidrar i insamlingen av re - turmateriel. 4. Hur ser planerna för utvecklingen av centrum ut just nu? Blir det bostadsbyggande i centrum enligt den plan som fastställdes 2009? För Socialdemokraterna är programmet för stadskärnan en helt avgörande del i utvecklingen av staden. Vi tänker, i brett samförstånd med övriga partier (som ju också står bakom programmet) genomföra det. Stadsbyggnadsnämnden har nu godkänt bygglov för kvarteret Venus (parkeringen vid gamla rådhuset), och godkänt detaljplan för kvarteret Orion. Båda är oerhört viktiga delar i stadskärneprogrammet. Vi arbetar också inom samarbetsprojektet Södertälje city- i samverkan för att utveckla vår stadskärna och göra vår stad ännu mer attraktiv för redan boende, besökare, inflyttande och företagare. Ett av målen är att bli Årets Stadskärna RBB: eftersom jag själv hade förtroendet att på ett m-mandat delta i projektet för denna utveckling blir jag glad över svaret. 5. Vad händer i kvarteret Solen där Polisen tidigare hade sitt kontor? Det finns sedan länge en detaljplan för det området. Kommunen har samtal med fastighetsägaren Hemfosa. Frågan kommer att behöva kopplas till den flytt av Tingsrätten till kvarteret Mörten, där nya Polishuset finns, och som nu undersöks och som vi arbetar med förutsättningarna för. Sedan kan ett helhetsgrepp tas om hela kvarteret. 6. På vilket sätt påverkar i nuläget Volkswagens övertagande av Scania Södertälje? Vi ser i nuläget ingen negativ påverkan på Södertälje i och med övertagandet. VW är en stabil ägare som sedan de blev majoritetsägare för många år sedan hållit alla sina utfästelser. RBB: själv är jag sedan 2008 fortsatt arg på Wallenbergarna som jag tyckte då sålde ut SCANIA från Svensk industri! 7. Har planerna i samband med övertagandet av AstraZenecas lokaler i Snäckviken kunnat förverkligas? Ja, vi är på god väg i alla fall. Det händer mycket i Snäckviken. De nya ägarna Acturum (FAM och PEAB tillsammans) samarbetar med kommunen, Astra Ze - neca och KTH kring vårt växande Campus som ska flytta dit. Temat är hållbar produktion och vi kommer att Boel Godner. få ytterligare 600 KTH-platser dit. Vårt samarbete med UIC (Uppsala Inno - vation Centre) har också gett frukt. 23 företag som startats av forskare som tidigare var anställda av AstraZeneca växer nu fram i Snäckviken. Nu bygger vi ett stabilt samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle. RBB: jag själv ger kommunen ett oreserverat grattis till hur man hanterat det dystra beskedet då 1200 forskare för ett antal år sedan sades upp av Astra Ze - neca. Bra hanterat! 8. Hur ser Du på Sjöfartsverkets nu pågående utbyggnad av Södertälje kanal? Jag är mycket kritisk. Det blir åverkan och buller i ca tre år på en av Södertäljes vackraste platser. Vi har ställt många krav. Nu sker en domstolsprövning i Mark och Miljödomstolen. Då staten varit så tydlig med att projektet kommer att genomföras har vi gjort en uppgörelse med Sjöfartsverket. De bygger och be kostar till exempel gångbroar och strand promenader men också en del annat kring kanalen om projektet genomförs. RBB: redan under projektstadiet då jag var chef i kanalen lovade Sjöfarts - verket ordna med gångstråk längs kanalen, nya broförbindelser, hänsyn till trafikfrågor m m Så, stå på Er! 4 Kretsnytt

5 Staffan Norberg är sedan många år ordförande i Stadsbyggnadsnämnden Jag hade en intervju med Staffan i Kretsnytt Här kommer några nya och några följdfrågor till Staffan. 1. Hur många år har Du nu varit ord förande i stadsbyggnadsnämnden? Hela årtusendet! D v s från den 1 januari Men, ledamot i nämnden under 26 år. Ett fantastiskt roligt uppdrag! RBB: jag hade nöjet vara ledamot av nämnden under fyra år med Staffan som ordförande. I de allra flesta fall fanns inte politiks tänkande med i bilden men väl vad som var bäst för Södertälje. Pragmatism! 2. Så här i backspegeln, vilket beslut ångrar du mest och vilket beslut saknar du? Borde ha avbrutit miljonprogramstänket långt innan min tid och utnyttjat alla fantastiska vattenlägen bättre. Önskar även att Stadsbyggnadsnämnden vågat vara tuffare mot omöjlighetskommittén, d v s alla byråkratiska instanser, såväl kommunala som regionala och statliga som var för sig och i stort och smått kan stoppa, eller i åratal fördröja, alla bra byggprojekt. Skulle gärna ha sett fler bygglovansökningar till bostäder med alla former av upplåtelser, småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Gläds däremot över att bygglov till arbetsplatser beviljats under perioden. Det är bra för Södertälje. 3. Hur påverkar valresultatet i år villaägarnas intresse i Södertälje? Södertäljes utmaning är att många som skulle vilja bygga villor har för låg inkomst för att få låna i bank eller betala marknadsmässiga hyror. Vi behöver ta fram mer mark för småhus i hela Södertälje när befolkningen växer så snabbt som den gör. Staffan Norberg. utnyttja stadens fantastiska lägen i centrum och kring de befintliga stadskärnorna för att bygga mer stad med bättre service. Att blanda upplåtelseformer som man gör i våra lite äldre stadsdelar såsom Mariekäll, Grusåsen och Rosen - lund tror jag är rätt. RBB: villaägarnas försvarare i Södertälje numera får väl fortsätta pressa på i denna fråga! 4. Hur går det enligt din uppfattning med den utveckling av stadskärnan som tidigare beslutades gälla fram till 2029? Vad har hänt? Vad är på gång? Bostäder och butiker byggs snart bakom stora Torget och vid Orionkullen och byggprojekten kommer att rulla på i takt med att alla överklaganden avgörs. Parkeringssituationen behöver klaras ut. Hela byggprogrammet längs kanalen mellan Ragnhildsborg och Igelsta håller steg för steg på att bebyggas med fantastiska bostadslägen. RBB: bara inte det urdumma förslaget att bygga bostäder i Lagmanslänten kommer tillbaka! 5. Hur har den tidigare bedrövelsen Glasberga Sjöstad utvecklats det senare året? Har alla kommit till rätta med problemen? Kontoren och myndigheten samordnar sig och försöker tillsammans med Glasbergabolaget på att hitta former för att åtgärda och förebygga nya problem. RBB: Här är det ju viktigt att den lokala villaägareföreningen är aktiv. Det får helt enkelt inte fortsätta som det började! 6. Även om Du själv tycker att man kan blanda s k Medelhavshus med "genuina" svenska stadsvillor, så tycker ju inte "genuina" villaägare så. Hur ser det ut nu? Har ni slutat tillåta utseendemässigt avvikande villor att spränga sig in i genuina svenska miljöer? Vad är en genuin villaägare eller en "genuin stadsvilla". Modet varierar och smaken är som baken, men i en stad där Den gamla majoriteten är ju kvar, men har man tänkt om i någon del? Exempelvis ville man ju inte för några år sedan peka ut särskilda områden för villor utan förespråkade blandade miljöer. I den nyligen antagna översiktsplanen, stadskärneprogrammet går vi nu helt från sättet att bygga nya satelitstadsdelar till att förtäta, bygga samman och Sammelsurium av hus i Glasberga! Kretsnytt

6 bon därifrån! Det kan väl inte Staffan vilja? befolkningen är så varierad så kommer det att avspegla sig i arkitekturen. De mest spännande områdena är oftast där det finns stor variation! Däremot ska de regelverk som faktiskt finns om markuppfyllnader, murar m m alltid följas. Medelhavshus! RBB: Staffan vet väl vad jag menar med genuin villaägare. Det finns många sådana i exempelvis Blombacka. Man kan inte spränga in ett s k Medel - havshus i en genuin Blombackamiljö. Då flyttar den genuina Blombacka - 7. En äldre välkänd villaägare i Södertälje, Bertil Nilsson (fp), föreslog i Länstidningen för ett tag sedan att de som asfalterar sina trädgårdar skulle betala mer i dagvattenavgift än de som behåller sin gröna matta. Jag tycker det var ett rimligt förslag. Vad tycker du? Sannolikt rättvisare, men det är även viktigt att ha ett enkelt och obyråkratiskt system där millimeterrättvisa inte brukar bidra. Man ska snarare inte få asfaltera sina trädgårdar tycker jag! RBB: frågan uppstår i belysningen av situationer där villaägare helt tar bort gröna ytor i sina trädgårdar och lägger plattor. Plattor som dels tar bort naturlig avrinning av regnvatten samtidigt som volymen dagvatten ökar. Jag avslutar med en intervju med Mats Fagerström VD för Telge Energi I Kretsnytt hade jag en intervju med Mats Fagerström som då var ny VD för Telge Energi. Här kommer en uppföljning av den intervjun. 1. Hur har det gått med förslaget på en sänkningen av skatten för sk grön el? Något gehör? Vi är mycket nöjda med vår påverkan för sänkt skatt på ren el. Vi fick över namnunderskrifter under solupproret Vi överlämnade dessa till dåvarande energiministern Anna-Karin Hatt med buller och bång sommaren 2013 och stora delar av vårt förslag ligger nu för beslut. 2. Hur har satsningen på solenergi gått? Bra, men allt kan bli bättre. Under 2013 införde vi en skvätt sol i alla våra avtal. Vi var först i Sverige! Detta för att ytterligare påverka utvecklingen av solkraft positivt. Vi har under året dubblerat antalet Micro producenter som vi köper sol kraft från. Ännu är det små volymer, men någonstans måste man börja. Vi jobbar med sol som vi jobbade med vind. Vi började från noll med vindkraft men idag har vi över 17% vind i vår elmix vilket vi är mycket stolta över. Vi har under året även skänkt en solpanelsanläggning till Blombackaskolan i Södertälje och jobbat med utbildning för lärare och elever gällande solkraft. 3. Efter det att ni förändrat utseendet av er faktura, har antalet klagande/frågande i receptionen minskat? En ny faktura är alltid svår att analysera på så kort tid. Vi upplever att merparten av våra kunder är mycket positiva men när man förändrar något uppstår också frågor hos våra kunder. Så låt oss återkomma till det när det gått lite längre tid. Första känslan är att kunderna gillar den och framförallt förstår den. An - ledningen till att vi bestämde oss att ändra fakturans utseende var en undersökning från SIFO som sa att 7 av 10 svenskar inte förstår sin elräkning. 4. Hur är förhållandet idag till de stora drakarna? Vi har alltid varit uppstickare och stått på kundens sida! Vi har drivit saker som förändrar elmarknaden och gjort det bättre/enklare att vara elkund och det gynnar inte alltid eljättarna. Jag skulle säga att vi har samma relation med dessa idag som igår. Vi har också valt att vara med i sammanslutningen oberoende elhandlare för att snabbare kunna göra påverka läget för våra elkunder. Mats Fagerström Behiye Haidari. 5. Har Du koll på hur ni ligger till med det rörliga priset idag jämfört med de stora drakarna? Det varierar men vi är inte dyrast och inte billigast. Dessutom får alla våra kunder Ren EL från sol, vind och vatten. Generellt är det små skillnader på elpri- 6 Kretsnytt

7 serna. En av de största miljöinsatserna du kan göra är att byta till ett rent avtal. Det gör lika stor skillnad som att panta ca returflaskor/år! Det gör alla kunder i Telge Energi eftersom alla använder endast Ren EL! RBB 1: Denne frågeställare gjorde en snabbkoll mellan Telge och Vattenfall för en villa med kwh/år. Rörligt (inkl skatter och avgifter) hos Telge var öre/kwh exklusive nätkostnader. Motsvarande hos Vattenfall var vi tillfället öre/kwh oberoende om man blandar in kärnkraft eller inte. Hos båda tillkommer en fast månadsavgift på 35 kronor. Vill man bara ha vindel från Vattenfall blir det rörliga priset öre/kwh. Men, alla sådana här jämförelser måste alltid tas med en nypa salt då olika förmåner dyker upp vid tecknande av ett elavtal. Slutsats: just i detta nu ligger alltså Telge 0.76 öre över en av de stora drakarnas pris. På ett år blir det 152 kronor. Mats brukar säga att en sådan avvikelse är värt besväret att vara rädd om miljön! RBB 2: jag lät Telge energi kolla mina siffror. De kom tillbaka och säger OK med följande tillägg: om man som kund hos Vattenfall vill ha ren el får man betala 228 kr mer per månad. Hos oss ingår det alltid i priset. de billigaste avtalen är ofta kampanjerbjudanden som bara gäller under en viss period, sedan höjs priserna. vi är inget prispressarbolag utan vi satsar på att ha ett långsiktigt hållbart pris. För alla våra kunder inte bara nya. vi satsar på kvalité och ger alla våra kunder el från sol, vind och vatten. vi har ett långsiktigt samarbete med WWF med vattenprojekt på gång. vi satsar också på att ha en bra kundservice där det är enkelt att komma i kontakt med oss och vi lyssnar på kundens behov. 6. När jag tittar tillbaka på reportaget efter min intervju med dig inför Kretsnytt hade jag en bild på dig och Behiye Haidari i receptionen. Är Behiye kvar? Absolut Behiye är kvar och gör alltid våra kunder glada. Och, Behiye svarar ju inte bara på frågor om Telge Energi utan hela Telgekoncernen. RBB: vad denne frågeställare avsåg var kanske att klagomålen nu blivit så få att hon därför inte längre behövs. Men, damen i fråga gör ju mycket mer. 7. Vad vill Du säga till villaägarna i Södertälje och Nykvarn. Jag tycker att man skall höra av sig till oss om man har frågor på sitt elavtal. Vi har många bra avtalslösningar beroende på önskemål. En populär produkt nu i höst för villaägare är vårt vinteravtal. Då har du rörligt pris på de varma månaderna och fast pris under vintermånaderna. En uppskattad produkt. Över tid har det rörliga avtalet presterat bäst men vill man ha mer trygghet om priserna sticker i höjden vid en kall vinter är ett vinteravtal en bra lösning. Givetvis önskar vi på Telge Energi också alla villaägare i Södertälje och Ny kvarn en riktigt God Jul & Gott Nytt År. Denne tidigare redaktör tackar berörda för svaren och för att jag fick tillfället att ställa trågorna. Instämmer dessutom i Mats avslutande hälsning om en God Jul och ett Gott Nytt År för alla villa ägare i Södertälje och Nykvarn. Rolf B Bertilson/RBB Kretsnytt

8 Aktuella remisser och planärenden Villaägarna, Kretsen Södertälje-Nykvarn, är remissinstans för planärenden m m. (Gäller Södertälje kommun. Det fungerar tyvärr inte för Nykvarns kommun.) I följande nummer tänker vi följa nedanstående och nytillkomna ärenden. Namn Beskrivning Ansvarig Status lokalförening Viksberg 3:1 Området ligger i Viksberg och Bergvik-Brunnsängs VÄF. Plansamråd. område B i gränsar till Viksbergs golfbana. Svarat: Inga synpunkter. Utställt i Stadshuset Södertälje. Ärendet gäller 6 nya villor. och synpunkter senast Församlingen Planens syfte är att möjliggöra ändrad Järna-Mölnbo VÄF Plansamråd. 27 & 28. användning från allmänt ändamål Området ligger till område för skola, bostäder, Utställt i Stadshuset centralt i Järna kontor, handel och kultur. och synpunkter inom området Församlingen 27 har arean 9370 m 3 senast Tavesta Församlingen 28 har arean 3035 m 3 Föreskrifter om Kommunen har tagit fram ett förslag Samråd avfallshantering om föreskrifter om avfallshantering. i Södertälje Kan laddas ner på: Synpunkter senast kommun eller beställas via: För frågor och kommentarer kontakta respektive lokalförening eller Tommy Skoglund, tel Enhörna VÄF håller årsmöte torsdagen den 19 mars 2015 kl Lokal: Mötesplats Enhörna På agendan finns sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna Bergvik-Brunnsängs VÄF håller årsmöte torsdagen den 19 mars 2015 kl Lokal: Brunnsängskyrkans församlingshem På agendan finns sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Kaffe eller te med smörgås serveras. Alla medlemmar och ännu inte medlemmar är hjärtligt välkomna. Styrelsen Järna-Mölnbo VÄF Dagen för årsmötet är ännu inte bestämd. Titta på vår lokala hemsida i mitten av februari för mer information. Kallelse med förslag till dagordning kommer ut i februari Styrelsen Soldala - Vibergen - Olovshage VÄF håller årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 kl Lokal: Dagcenter Högmohöjden På agendan finns sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Styrelsen Villaägarna i Nykvarn håller årsmöte onsdagen den 5 februari 2015 kl Lokal: Herrgården På agendan finns sedvanliga årsmötesförhandlingar och dessutom Buller i villamiljön Styrelsen 8 Kretsnytt

9 Ett höghus bland villorna i Brunnsäng? Föråldrade planer väcker oro Stadsplanen för Brunnsängs centrala område från 1958 är ett exempel på en föråldrad plan som idag används på ett sätt som aldrig varit meningen överexploatering och uppsplittring av stadsbilden! Gamla planer som kan användas på detta sätt måste upphävas och ersättas av nya som utgår från pågående och etablerad markanvändning. Är planen äldre än 15 år utgår inga ersättningar för uteblivna byggrätter. I oktober publicerade vi fastighetsägare och boende i centrala Brunnsäng (kvarteren Noshörningen, Kobran, Mungon, Boxern och Spetsen) följande upprop i Länstidningen: Insändare Upprop från boende i Brunnsäng Nu är det hög tid att riva upp den gamla planen från1958 för Brunnsängs centrala område innan den orsakar ännu mer skada, oro och förstörd stadsmiljö! Vi vill se en uppdaterad plan utifrån dagens förutsättningar, som kan skapa en fin framtidsmiljö inom området med förtätningar där det passar, och bibehållna sammanhållna miljöer där så är. Vi boende i området har vid två tillfällen, 2008 och nu 2014, protesterat mot förslaget till bygglov för ett höghus (15 m högt och 20 m långt) på en enstaka villatomt (Noshörningen 9) med befint- Trädgårdseminarium 19 mars kl i Herrgården i Nykvarn Nystart för trädgården! Våren är på väg trädgården vill visa dig sin bästa sida ta nu hjälp av en spännande kväll. Och se möjligheterna! Spännande gäster, vackra bilder, kunskap! Föreläsare: Ylva Landerholm Frivillig anmälan till Villaägarna i Nykvarn, mail: eller SMS till Per, Alla är välkomna! ligt hus som rivs, mitt i raden av låga småhus. Om detta bygglov genomförs kommer det att skapa stor osäkerhet och förvirring både i de boendes sinnen och i den fysiska miljön. Endera dan kanske grannhuset rivs och ett 5-våningshus dyker upp! Det är oförsvarligt av Stadsbyggnads - nämnden att skapa en sådan oklar och osäker plansituation för de boende inom och intill kvarteren Noshörningen, Kobran och Mungon. Menar kommunen att detta är ett omvandlingsområde där befintliga villor på sikt (lång- eller omedelbar..) ska ersättas med höga flerfamiljshus på var och varannan tomt? Vi känner stark oro. Boende/fastighetsägare i Brunnsäng Telge Nät skinnar Villaägarna Telge Näts ständiga höjningar av VAtaxan är mycket bekymmersam för oss villaägare och övriga vattenförbrukare i kommunen. Vi villaägare har sparat på vatten men just därför höjs avgifterna! Det är vad kommunala monopolet tycker är rimligt! Telge Nät har inte klarat av att hålla sina kostnader på en rimlig nivå utan bara tänkt på att kräva högre avgifter av brukarna. Begrepp som kostnadskrav, rationaliseringar och samprojekt lyser i de flesta fall med sin frånvaro. Enligt mina räkningar ökade såväl fasta som rörliga kostnader 14 % år I år var ökningen 18 %. Och i det förslag för 2015 som Kommunfull - mäktige ska ta ställning till 15 december föreslås en ytterligare ökning av 19 % (12 + 7). Räknat som ränta på ränta är det 60 % på tre år! Förslaget till Kommunfullmäktige hösten 2012 var att höjningen på de fasta avgifterna skulle bli 40 % men det blir alltså 60 %! Och till detta kommer den tillfälliga (?) förhandsfinansieringen som nu är 17 % av den totala rörliga kostnaden. Att ange ett treårigt underskott på 50 miljoner är ett underbetyg på hur man hanterar företaget resurser. Man borde också ställa dessa 50 miljoner mot den totala omsättningen för att kunna jämföra med den höjning som nu är på gång för de tre gällande åren. Vi villaägare kräver en redovisning i nästa nummer av denna tidning av hur redovisningen går till. Hur redovisas utestående fordringar? (T.ex. anslutningsavgifter vid nyproducerade VA-anläggningar i ytterområdena där fastighetsägaren får uppskov med inbetalningen tills fastigheten säljs). Hur mycket har inkommit till förhandsfinansieringen och hur länge ska den pågå? Hur stor är den totala omsättningen? Bertil Nilsson Temakväll med Villaägarna i Nykvarn! En fin höstkväll i november hade Villaägarna i Nykvarn en välbesökt temakväll i Herrgården i Nykvarn tillsammans med Swedbank, OBM besiktningar, Juristbyrån och Fastighetsbyrån. Vi fick höra fyra trevliga föredrag utförda av proffs inom respektive område. För er som missade chansen att vara med och för er som vill höra mer i ämnena så planerar vi att göra om aktiviteten nästa år. Den här typen av evenemang är gratis för medlemmar och den är till största delen ideell. Därför vill vi gärna veta vad ni tycker om våra aktiviteter och hur de uppfattas. Per Salberg Kretsnytt

10 Järna ska äntligen få fiber mer Södertälje kommun närmare regeringens mål, säger Johan Sundberg. Svensk Infrastruktur har byggt öppna stadsnät i flera kommuner i norra Stockholm och är nu på gång i Järna. Järnaborna räddas från dålig uppkoppling Svensk Infrastruktur har försett cirka hushåll i Österåker, Täby, Jär - fälla, Vallentuna, Nacka, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Tyresö, Haninge och Danderyd med en öppen fiberanslutning. Nu är byggföretaget på gång med en utbyggnad i Järna. Jag vet att det finns boende som efterfrågat fiber i flera år och vi är glada att vi på Svensk Infrastruktur nu kan rädda dem från deras dåliga uppkoppling, säger Johan Sundberg, operativt ansvarig på Svensk Infrastruktur. bättre pris och kvalité för konsumenten. En anslutning till det öppna stadsnätet gör att ett hushåll sparar mellan 1000 till kronor varje år, säger Johan Sundberg. Närmare regeringens mål Dessutom kommer kommunen komma närmare regeringens mål att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till 100 Mbit/s år Enligt statistik från Post och Tele - styrelsen är det 63 procent av Söder - täljes invånare som har tillgång till fiber. Med vår utbyggnad i Järna kom- Många vill komma igång Många boende är angelägna och vill helst ha fibern installerad redan igår. Jag ser det som positivt att många har frågor och är ivriga. Fiber är något självklart idag, precis som el och vatten. Johan Sundberg berättar att det är väldigt vanligt att fastighetsägare hör av sig och vill ansluta sin fastighet när grävmaskinerna anländer och utbyggnaden påbörjas. Självklart är det möjligt att ansluta under den tid bygget av det öppna stadsnätet sker. Vår erfarenhet är att procent ansluter under byggprocessen, det är först då många inser att det faktiskt ska grävas ner fiber, säger han avslutningsvis. Text: Anna Klingsäter & Svensk Infrastruktur Foto: Kent Lundqvist Efter lång väntan finns nu två olika aktuella leverantörer av fiberanslutningar i Järna. I detta nummer presenteras den ena leverantören! Välkomnar alla tjänsteleverantörer Förutom bättre uppkoppling blir det även en ekonomisk vinning för de fastighetsägare som väljer att ansluta sin fastighet. Det är ett öppet och neutralt stadsnät vi bygger vilket betyder att vi välkomnar alla marknadens leverantörer i vårt nät. Alla tjänsteleverantörer konkurrerar med varandra, vilket i sin tur leder till Faktaruta: Vill du ansluta din fastighet till det öppna stadsnätet? Kontakta Patrick Flodqvist, projektansvarig Svensk Infrastruktur bygger ut ett öppet stadsnät i Järna. 10 Kretsnytt

11 Kyl Frys Tvätt Disk Spis Småel Jubileumserbjudande b 2 480: installerat och klart. Jovisgatan 6 Södertälje Tel Gärna Larm AB Tel: E-post: VERISURE PARTNER O rd pris 3 980:-. Larmtjänst 332:-/mån. G äller Södertälje, Nykvarn, Järna, Hölö, Mörkö, Mölnbo och Enhörna, vid nyinstallation, t.o.m , kan ej kombineras med andra rabatter o. erbjudanden. Kretsnytts annonspriser Kretsnytt sprids i ca ex vid varje utgivningstillfälle. Mottagare är villaägare, lokala politiker, kommunkontor, Telge ABs olika kontor, medverkande i varje tidning, annonsörer m fl. Format 1/1-sida, 185x265 mm /2- sida, 185x130 mm /4-sida, 90x130 mm /8-sida, 90x65 mm Framsida, 185x50 mm Priserna gäller t o m Kretsnytt Rabatt lämnas vid tecknande av årskontrakt. Lagstadgad mervärdeskatt MOMS tillkommer Nu även med Citysugbil! Nu även med Citysugbil! AVLOPPSRENSNING Högtrycksspolning Ångning Jour dygnet runt Sanering Klottersanering Rörinspektion Glöm inte Rotavdraget! Kretsnytt

VillaBo. Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund

VillaBo. Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund VillaBo i Södertälje Nykvarn Nr 1 2015 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Styr hemmet utifrån Sidorna 6-7 Freddy Enström med utrustning som gör ditt hem smartare.

Läs mer

VillaBo. De drar västerut. i Södertälje Nykvarn. funderar du på att byta boende? vi hjälper dig hela vägen. Nr 2 2015

VillaBo. De drar västerut. i Södertälje Nykvarn. funderar du på att byta boende? vi hjälper dig hela vägen. Nr 2 2015 VillaBo i Södertälje Nykvarn Nr 2 2015 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund e drar västerut Ny ledamot Anders Liedholm tar nu plats i styrelsen för Villaägarna i Södertälje-Nykvarn.

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Noteringar affärsföreningen ordinarie Styrelsemöte 1 juni 2015.

Noteringar affärsföreningen ordinarie Styrelsemöte 1 juni 2015. Noteringar affärsföreningen ordinarie Styrelsemöte 1 juni 2015. Närvarande: Gunnar Larsson, Anders Hillberg, Palmqvist, Jan-Anders Andersson, Margareta Bergius och Urban Johansson. Välkomna till styrelsemötet

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Besök på nya Igelstaverket

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet Arbetet med att installera föreningens fiberoptiska bredbandsnät är nu avslutat. Endast finjusteringar återstår. Ni kan läsa mer om detta i bilaga till detta blad men jag vill här

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Nr 4-2007 Dyra monopolledningar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Trött på att

Läs mer

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig Vi inom Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar ständigt för att bli bättre. För att bemöta dig och andra linköpingsbor

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10 KRETSNYTT Nr 1-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund När snön ligger vit på taken... Forts på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Utvecklingen

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16

Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16 Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16 Annette Feldt Kanslisekreterare 08-550 219 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: måndag den 30 januari 2006 klockan 17.00 i Trombon i Telge

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Sasa Radisavljevic GunnarScott, närv. t o m 13 c Andreas Johannesson

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1 Sid 01 Informationsbrev 1 2009 Hej alla 122 st medlemmar i samfälligheten. Det är dags för ett informationsbrev igen. Små och stora saker har hänt, och är på gång. På sista sidan vill vi veta vad Du tycker.

Läs mer

Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013

Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013 Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013 1. Mötet öppnades av ordförande Kicki. 2. Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 3. Val av mötesordförande: Kicki 4. Val av mötessekreterare: Petra 5. Val

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster.

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Vatten Vatten och avlopp - ett kretslopp Vatten är en av livets absolut viktigaste nödvändigheter.

Läs mer

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 2015-02-09 1 (5) Plats och tid Deltagande Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 Gräsö Skärgårdsråd Alunda utvecklingsgrupp Norrskedika utvecklingsgrupp Österbybruks

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10 Månadsbrev april I detta nummer kan ni läsa om hur det gick på grilldagen, öppningsdagen och annat som hänt efter det. Det kommer en del uppmaningar och slutligen en inbjudan till jippo från en ny sponsor.

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneliusbladet 2013 Nr 2 Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Ansvarig utgivare: Adnan Hadziagovic, Hg 39 tel 0708 248848 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 tel

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Kraftsamlingen. Dala Elfond. Framtidens elmarknad blir oroligare. Kundförmåner. Nya sättet att handla el tillsammans. Så möter vi utmaningen

Kraftsamlingen. Dala Elfond. Framtidens elmarknad blir oroligare. Kundförmåner. Nya sättet att handla el tillsammans. Så möter vi utmaningen Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2013 Dala Elfond Nya sättet att handla el tillsammans Framtidens elmarknad blir oroligare Så möter vi utmaningen Kundförmåner Hotellpaket

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Till samtliga fastighetsägare i Olsnäs Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Bakgrund och status Du har i dagarna mottagit ett brev från Leksands Kommun avseende Vatten- och

Läs mer

KRETSNYTT. Snöröjning utförd! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Snöröjning utförd! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2013 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Snöröjning utförd! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om Möte med Telge Återvinning 4 Om Besök

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Nu är din fiberanslutning klar att använda!

Nu är din fiberanslutning klar att använda! Nu är din fiberanslutning klar att använda! Hej! Nu när mediaomvandlaren är installerad hos dig kommer vi med startupphjälp från Agera IT. Startupphjälp med internet Varje medlem har möjlighet till fri

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning Ekgården Villatomter i Södertälje Med naturskön omgivning Figur 1 - Ekgården i Södertälje. Tomter till försäljning markerade med svart. Figur 2 Tomter med id-nummer och ungefärlig storlek i kvm. Välkommen

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-20 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 7 september 2007 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 16 december 2014 kl 19:00 Enskededalen

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 16 december 2014 kl 19:00 Enskededalen Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 16 december 2014 kl 19:00 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Närvarande suppleanter Sasa Radisavljevic Anita Hale tjg fr o m

Läs mer

Protestskynke av en julduk. Foto: Ramón Maldonado, 2008, SSM.

Protestskynke av en julduk. Foto: Ramón Maldonado, 2008, SSM. visa rött! Protestskynke av en julduk. Foto: Ramón Maldonado, 2008, SSM. Odenplan rödfärgades. Hundratals röda tyger vajade från fönstren och tävlade med höstlöven i de stora trädkronorna på torget. Från

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein 1. Jag har blivit ombedd att kolla upp en del detaljer när det gäller våra vägar och vad kommunen och Lantmäteriet säger. Det ska jag försöka

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård!

Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård! Ludgo 16 juli 2015 Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård! Viktigt meddelande till alla medlemmar och medborgare i Ludgo/Spelvik! Vår bygdegård har fått krav från kommunen om att byta avloppsanläggning, detta

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a SKREA Härligt område i Falkenberg

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a SKREA Härligt område i Falkenberg think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många SKREA Härligt område i Falkenberg för åtk om ligt lö n ta mycket hus g sni smar ga mån think... r

Läs mer

Nyemission Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013

Nyemission Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013 Nyemission i Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013 1 Allmänt om Vallerstad Vind Ekonomisk Förening (VVEF) Befintliga vindandelar Under hösten 2009 emitterade VVEF 5

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER. Juni 2 0 0 6

MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER. Juni 2 0 0 6 MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER Juni 2 0 0 6 Hej på Er kära medlemmar! Trots lite ostadig väder till att börja med så verkar det nu som att vi ska få en varm

Läs mer