Innehåll. Verksamhetsåret 2013 gav verkligen svart på vitt att ett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Verksamhetsåret 2013 gav verkligen svart på vitt att ett"

Transkript

1 Verksamhetsåret 2013

2 Innehåll 2013 blev mycket bra blev mycket bra 4 Hela folkets tandvård 8 Förnyelse för framtiden 12 Hållbar utveckling 14 Ekonomi på stabil grund 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Noter 19 Nyckeltal 21 Styrelsen Här finns vi Verksamhetsåret 2013 gav verkligen svart på vitt att ett tydligt fokus på kärnverksamheten lägger grunden till framtida utveckling. Vinsten blev drygt 8,7 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Det är vårt bästa resultat någonsin och bygger på en ökning av intäkterna med 3,3 procent jämfört med året innan. En viktig förklaring är att vi under 2013 hade fler besök jämfört med föregående år. Vi genomförde också fler undersökningar i kategorin vuxna kunder och den bokade vårdtiden steg från 66 till 69 procent. Sammantaget ökade vår produktivitet när det gäller vuxna kunder med omkring 5 procent. Vår långsiktiga inriktning är att arbeta förebyggande. För varje år som går ser vi också en förbättrad munhälsa hos våra kunder. Konceptet med Frisktandvård tandvård till fast pris bidrar i stor utsträckning till denna förbättring. Vi hade aktiva avtal om frisktandvård vid utgången av Folktandvården Sörmland har med detta i särklass störst andel frisktandvårdskunder i landet. I vårt samhällsuppdrag ingår att erbjuda länets alla invånare tandvård av hög kvalitet i en trevlig och välkomnande miljö. Det kräver att våra kliniker fortlöpande moderniseras, ett arbete som fortsatte under Vårt arbete med att ge god vård av hög kvalitet hoppas vi attraherar fler sörmlänningar att välja oss. Folktandvården Sörmland en plats för alla! Nu skriver vi Inledningen lovar gott. En viktig uppgift och en angelägen sådan blir uppdraget att ansvara för den uppsökande verksamheten för den äldre befolkningen i länets samtliga nio kommuner. Vi kommer också på olika sätt arbeta för att det statliga högkostnadsskyddet även ska omfatta kunder med frisktandvårdsavtal. Det skulle betyda mycket för våra äldre med större tandvårdsbehov, som skulle få tandvård till betydligt lägre kostnad. Peter Vrager, VD Folktandvården Sörmland AB 2 3

3 Hela folkets tandvård Folktandvården Sörmland har sedan länge ett samhällsuppdrag att ge invånarna i Södermanlands län tillgång till tandvård med hög tillgänglighet och hög kvalitet. Nu tar vi ytterligare ett steg mot målet att bli ännu attraktivare för våra befintliga kunder och locka fler att välja oss. Vi är på god väg. V i är till för våra kunder och vår uppgift är att göra vårt bästa för våra kunder. Målgruppen är alla invånarna i Södermanlands län. Redan ordet folktandvården antyder ambitionerna: alla ska ha möjlighet att komma till oss. Sedan 2006 erbjuder vi dessutom möjlighet att teckna avtal om frisktandvård till fast pris, från 19 års ålder och uppåt. Detta har hörsammats av inte mindre än sörmlänningar (2013), som nu har frisktandvårdsavtal med Folktandvården Sörmland. Det är en ökning med 614 avtal jämfört med år Med vårt koncept Frisktandvård tandvård till fast pris får våra kunder möjlighet att fördela sina tandvårdskostnader över tid och behöver inte ta denna kostnad vid ett och samma tillfälle. Detta uppskattas mycket. Tanken med frisktandvårdavtalen är annars att på sikt förbättra tandhälsan för våra kunder. Rent allmänt kan vi notera en fortgående förbättring av tandhälsan över tid, exempelvis: 91 % av våra 6-åringar hade 2013 kariesfria mjölk tänder, 82 % år % av våra 19-åringar hade 2013 kariesfria sidoytor, 64 % år Kunder 20 år och äldre, som regelbundet gått hos oss (minst två revisionsomgångar) hade i snitt 25,7 tänder År 2008 var motsvarande siffra 25,5. Samma kundgrupp hade 2013 i snitt 8,2 fyllda tänder, att jämföra med 9,6 år Följsamheten till tandhygienistbehandling är större hos kunder som tecknat frisktandvårdsavtal jämfört med styckepriskunder. För klinikerna innebär frisktandvårdskonceptet att resurserna kan utnyttjas bättre och fördelas till grupper som har de största behoven. På sätt Vi ska vara det självklara valet för länets invånare. Peter Vrager, vd Folktandvården Sörmland och vis kan man säga att frisktandvårds kon ceptet är ett nytt sätt att tänka kring tandvård; betoningen ligger på att förebygga dålig munhälsa. * * * FRISKTANDVÅRDSAVTAL PER ÅLDERSGRUPP 35 % 30,9 % 30 % 25 % 23,2 % 20,6 % 20 % 17,1 % 15 % 10 % 8,2 % 5 % 0 % 2029 år 3039 år 4049 år 5059 år 60 år FRISKTANDVÅRDSAVTAL ÖVER TID Folktandvården Sörmlands anställda representerar mer än 25 skilda nationaliteter. Tillsammans talar vi 29 olika språk, något som underlättar mycket för våra nysvenska kunder. Ska vi vara hela folkets tandvård så måste hela folket självklart stå i fokus. Det kräver att vi i verksamheten har en gemensam syn och står på samma värdegrund: alla våra insatser ska vara för kundens bästa och det får inte göras någon skillnad på person och person. Alla är välkomna oavsett kön, sexuell läggning, etnisk, politisk och religiös tillhörighet eller någon form av funktionsnedsättning. Självklart gäller samma grundförutsättningar vårt sätt att möta varandra. vi är aldrig långt borta Med dagens utvecklade kommunikationer är det aldrig långt till någon av våra 17 allmänkliniker och fyra specialistkliniker. Vi har dessutom generöst tilltagna öppettider; på flera kliniker öppnar man klockan och stänger klockan 18.00, några stänger ännu senare. Det är en anpassning till behovet hos många av våra kunder, men innebär också att vi kan erbjuda plats till flera med kortare väntetider som följd. Numera välkomnar vi (i regel) en ny kund inom en månad. Den ökade tillgängligheten avspeglar sig i antalet kundbesök, som 2013 ökade med till i förhållande till året innan. Merparten av denna ökning låg på allmäntandvården (6 500 besök), resten på specialisttandvården. Pratar vi 4 5

4 Prisvärd egenvård helt nya kunder låg den siffran på Målet var fler vuxna kunder, men den rådande lågkonjunkturen arbe tar emot oss vi har fått uppleva många varsel o m uppsägningar runt om i länet och ungefär femton procent av länets in vånare behöver någon grad av försörjningsstöd. Totalt hade Folktandvården Sörmland ansvar för kunder under verksamhetsåret Av dess var barn och ungdomar i åldern 119 år. Sommaren 2013 presenterade vi en helt omarbe tad och mer lättillgänglig hemsida med ökad in teraktivitet och överskådlighet. Dock finns ännu I september 2012 introducerade vi vårt munapot ek med ett stort urval av tandvårdsprodukter till konkurrenskraftiga priser, allt samlat i en överskådlig displaymonter i väntrummen. Denna nya service till våra kunder har blivit stor succé och omsatte kronor under året, vilket är en ökning med 46 procent jämfört med en del begränsningar, bland annat på grund av komplicerad teknik. Våra kunder kan i dagsläget avboka och ändra sina tider. Hemsidan hade drygt besökare. när allmäntandvården inte räcker till Även om allmäntandvården klarar det mesta och många av våra tandläkare har specialiserat sig på vissa områden, exempelvis implantatkirurgi, så behöver en del kunder remitteras till specialist. Vi hade under 2013 samtliga specialiteter be satta. Tidigare år har det tidvis varit svår att re krytera specialister i käkkirurgi, men sedan 2012 finns en framåtsyftande lösning genom ett sam arbetsavtal med en privat specialistklinik i Norr köping. Våra specialistkliniker finns på tre orter: Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Vi finns mitt bland våra kunder, bland annat på olika mässor, men också i många andra sammanhang. Under 2013 var vi exempelvis synliga med bioreklam och vi ordnade aktivi teter i samband med Internationella munhälsodagen. Vi bedriver även en viktig och uppskattad skolverksamhet och stödjer olika motionslopp, där vi presenterar vår verksamhet och för övrigt själva deltar. 7

5 Förnyelse för framtiden U nder 2013 genomförde vi flera stora ombyggnads- och renoveringsprojekt. I centrala Nyköping har vår klinik Nyckeln fått en helt ny receptions- och väntrumsdel och behandlingsrummen har uppdaterats. Också huvudkontoret i Nyköping har fått en ansiktslyftning och omdaningen av kliniken i Strängnäs har nyligen påbörjats. Ibland är det motiverat att ta ett större grepp. Ett sådant är ombyggnaden av vår allmänklinik i centrala Eskilstuna i samband med att tandregleringen flyttade till helt nya och nyutrustade lokaler i närheten. Resultatet har blivit två helt moderna och tilltalande kliniker. I princip har samtliga kliniker i Folktandvården Sörmland på ett eller annat sätt förnyats under senare år, eller håller på att ses över. Vårt ojämförligt största projekt under 2013, inte minst sett till kostnaderna, var att inreda en helt ny allmänklinik i Flen. Alldeles intill stationshuset och helt nära centrum ligger i dag en toppmodernt utrustad klinik på en yta av drygt 770 m 2 med 11 ljusa och trevliga behandlingsrum fördelade på två plan. En gång i tiden var detta järnvägshotellet i Flen och ett välbekant mål för resenärer och flensbor sedan Totalt har ombyggnaden kostat Folktandvården Sörmland 8,5 miljoner kronor i ny utrustning och lokalanpassning. Andra projekt som syftar till förnyelse och förbättring och som påbörjats eller genomförts under 2013 är ett samarbetsprojekt mellan specialisttandvården och allmäntandvården. Vi har Nya kliniken i Flen 2014 Nytt och fräscht Ljust och trevligt Gamla järnvägshotellet i ny skepnad Vi behöver tänka nytt inom parodvården, vilket är syftet med projektet 2013: Fokus på parodontit, som fortsätter under också påbörjat ett projekt för att höja kvaliteten när det gäller screening, diagnosticering och vårdprogram i tandlossningsvården utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer. Detta arbete fortsätter under Under året har ett stort antal övningar genomförts för att förbättra kalibreringen rörande screening och diagnosticering. kompetensutveckling Framtiden ligger således också i fortlöpande utveckling av den professionella kompetensen. Folktandvården Sörmland har alltid haft kompetensutveckling högt på listan över prioriterade insatser. Förutom riktade utbildningsinsatser, exempelvis för receptionister, tandhygienister och klinikchefer, uppmuntrar och bekostar företaget vidareutbildning till specialistkompetens och nischning. Vi har många egenproducerade specia lister och nischade tandläkare. Som exempel på det senare kan nämnas klinikchefen på vår allmänklinik i Gnesta, som utför implantatkirurgi och tar emot remittenter från våra allmänkliniker i närheten och från privattandläkare. Detta avlastar specialisttandvården. På specialistkliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna arbetar tidigare klinikchefen på vår klinik i Strängnäs som nischad tandläkare inom käkkirurgi, för att nämna ett annat exempel. För närvarande har vi tre tandläkare som genomgår utbildning till specialister, en till ortodontist, två till parodontologer. Sammantaget betyder detta att vi klarar av alla typer av tandvård inom ramen för vår egen verksamhet. Det är en styrka och en trygghet genomfördes utbildningsinsatser på sammanlagt timmar och till en kostnad av omkring 22,3 miljoner kronor. Ca 40 procent (6 236 timmar) föll på gruppen tandläkare, vilket är timmar färre än

6 Fullärd lär jag väl aldrig bli. Men det är en del av tjusningen, att ständigt kunna utvecklas. Mina Tägt Khodabandehloo, nyanställd tandläkare på Citykliniken PERSONALFÖRDELNING 2013 (2012) kvinnliga CHEFER Strängnäs Dorota Svensson, tandläkare intern och extern rekrytering Förnyelse är vidare att fylla de vakanser som av naturliga skäl uppstår med kompetent och ser viceinriktad personal. Det har vi lyckats mycket bra med och vakanserna är få i jämförelse med andra landsting. Det finns flera förklaringar. En är att vi erbjuder goda möjligheter att växa i professionen och vi försöker så långt möjligt att tillmötesgå önskemål om arbetstidens fördelning och utrymme för fortbildning och forskning. Vi har också ett mycket uppskattat och ambi tiöst introduktionsprogram för nyutexaminerade tandläkare med handledning som startar direkt och som fortgår så länge det behövs. Introduk tion och handledning följer vi alltid upp med tera pidiskussioner för att räta ut eventuella fråge tecken. andra åter har utbildat sig till tandhygienister. Vi vill gärna uppmuntra våra kvinnliga medarbe tare att ta chefsansvar. Till höger kan du se hur det ser ut med kvinnliga chefer hos oss. 10 Citykliniken Eskilstuna Barbro Vestman, tandläkare Forskliniken Eskilstuna Camilla Billing, tandhygienist Eskilshem Eskilstuna Katarina Elg-Tomner, tandläkare Flen/Malmköping Anna Ek, tandläkare Katrineholm/Vingåker Pia Gustafsson, tandhygienist Gunilla Staveman, tandsköterska, platschef i Vingåker Oxelösund Ewa Malmström, tandläkare Ekensberg Nyköping Madeléne Bååv, tandsköterska Nyckeln Nyköping Sofia Torbjörner-Widstrand, tandläkare Under 2013 ökade vi från 436 till 448 anställda, varav två var tandläkare. Det är väldigt många år sedan som en klinikchef hos oss exklusivt hämtades ur den manliga grup pen tandläkare. Med 89 procent kvinnor i orga nisationen skulle en sådan policy framstå som yt terst märklig och stötande. Vi har i dag mycket kompetenta klinikchefer hämtade från våra egna led och det är stor spridning på yrkesbakgrund. En del är tandläkare, andra är tansköterskor och Torshälla Malin Sjöman, tandhygienist Mariefred Kajsa Palmblad, tandhygienist Trosa Christina Ekstrand, tandsköterska Specialisttandvården, samtliga Monika Andersson, tandsköterska Viktig för vår rekrytering är den årliga tandvårdsmässan Swedental kunde vi åter glädja oss åt ett stort intresse från etablerade tandläkare och tandläkarstuderande. Spec.klinken Åsidan Nyköping Bodil Linde Olsson, tandläkare Ortodontin Nyköping Monica Bergman, tandsköt. (platschef) Tandläkare Tandhyg. Tandsköt. Klinikchefer Tandv.biträden Ortodontiass. Adm. personal Kliniksamordn. 180 (168) (125) (58) (32) 20 (20) 19 (18) 12 (12) 3 (3) 0 Antalet årsarbetare är 424 (412) och tjänstgöringsgraden 94,6 % (93 %). Vi är 89,5 % kvinnor och 10,5 % män. Medelåldern är 47,3 år (47,5). Personalomsättningen har stadigt sjunkit, från 8,7 % år 2010 till 4,7 % år Under samma period har omsättningen av tandläkare minskat från 11,0 % till 5,5 %. pengar till alla Sedan 1999 har Folktandvården ett resultatdelningssystem som omfattar all personal. Avsättning sker till avtalspension i mån av utrymme. I snitt ligger pensionsavsättningen runt kronor per person. Årets resultatdelning blev kronor. Den som varit anställd sedan starten och har arbetat heltid har under de här åren ökat sitt pensions kapital med kronor. 11

7 Hållbar utveckling Precis som på alla andra områden i samhället ska också vi verka för en bra miljö. Därför har vi en miljöpolicy som ligger till grund för vår verksamhet, på samma sätt som vi har en gemensam värdegrund att stå på. Vi har även ett kundlöfte. I begreppet hållbar utveckling ryms också vår skolverksamhet. D et finns alltid ett alternativ som är mer miljövänligt än andra och valet är vårt. Samtidigt måste det finnas en balans mellan vad som är rimligt i relation till kostnaderna och möjligt att genomföra utan att verksamheten påverkas negativt. Det är något som ständigt måste omprövas och något som vi också fortlöpande ser över. Vi vågar påstå att vi ligger långt framme i miljöarbetet ute på våra kliniker och vi har länge arbetat för att vi ska vara en miljömedveten organisation. All personal på våra kliniker får en grundläggande miljöutbildning, vi ersätter farliga eller tveksamma kemikalier med miljövänligare alternativ om sådana finns och vi blir regelbundet reviderade i vårt miljöarbete. Vi var till exempel tidigt ute med att minska utsläppet av kvicksilver genom att installera amalgamavskiljare på våra kliniker (numera görs inga amalgamfyllningar). Ett stort och viktigt steg mot bättre miljö var att ersätta den kemikalieberoende manuella framkallningen vid röntgen med helt kemikaliefri digital röntgen. Sammantaget har vi drastiskt minskat användningen av miljöskadliga kemika lier. För övrigt ligger våra kliniker ofta centralt och nära allmänna kommunikationer, vilket också är bra ur miljösynpunkt. Numera är vi certifierade enligt ISO 14001, för att ytterligare visa att vi tar seriöst på miljöarbetet. En miljöcertifiering innebär att vi systematiskt ska arbeta för att minska Folktandvården Sörmlands påverkan på vår miljö. Vår strävan är att vara en miljömedveten arbetsplats och vi vill erbjuda våra kunder ett miljömedvetet alternativ med hög kvalitet. Men vi arbetar miljömedvetet inom fler områden. Vi prioriterar exempelvis videokonferenser och telefonmöten framför att resa med bil mellan klinikerna i länet och vi samåker när det är möjligt. Vi försöker också minska förbrukningen av kontorspapper och i stället använda elektroniska dokument. Genom att skaffa skrivare som skriver ut dubbelsidigt kan pappersförbrukningen minskas ytterligare. En annan miljöbesparing är att göra en del utbildning internetbaserad. Under 2011 startade vi en sådan utbildning i miljökunskap för samtlig personal. skolverksamheten I vår skolverksamhet, som har den viktiga uppgiften att lägga grunden till en god och hållbar munhälsa, undervisades och instruerades under 2013 omkring elever i årskurs 1, 4 och 7. Hela 135 skolor, inklusive särskolor, besöks årligen. Gensvaret är fantastiskt bra och den dramapedagogik som tillämpas i undervisningen har skapat stor succé i skolorna med tydliga attitydförändringar till tandborstning och vettiga matvanor. Barnen är med och deltar aktivt för att lära Superhjälten (misstänkt lik stålmannen) hur man sköter tänderna för att inte få hål. Fluortanten och superhjälten Anna-Lena Hell dyker ibland upp i andra sammanhang än skolan. Under 2013 ordnades en tävling, Gaddarna, som lockade 130 klasser. Varje dag under två veckor skulle eleverna svara på frågan om de under gårdagen borstade tänderna morgon och kväll och om de klarade att hålla sig borta från godis och läsk. De klasser i respektive årskurs som lyckades bäst fick åka till Kolmårdens djurpark för en heldag fylld med aktiviteter. värdegrund och kundlöfte En hållbar utveckling i ett lite annorlunda perspektiv är hur vi förhåller oss till varandra och hur vi möter och behandlar våra kunder och patienter. Attityder, vanföreställningar, fördomar, medvetna eller inte, är ibland djupt rotade och svåra att komma tillrätta med. För att bli medvetna om hur det står till med den saken hos var och en av oss finns frågor om etik och moral ständigt på agendan. Det har självklart ett värde att pränta ner våra etiska riktlinjer på ett papper, men sanningen är den att frågor av det här slaget kräver tid. Vill vi ha en hållbar uteckling av våra relationer till varandra som bygger på tillit, respekt och fördomsfrihet, så måste vi vara beredda att hela tiden arbeta för detta. Samma gäller vår relation till kunderna. Vi måste hålla vad vi lovar. Vi måste förstå att vi är till för våra kunder och inte tvärtom. Vi måste anstränga oss att ge bästa möjliga service och vi ska vara tillgängliga så mycket det bara går. Vi ska stå beredda och vi har en plats för alla. Det är endast genom att vara pålitliga, kunniga och korrekta som vi kan bygga en förtroendefull relation som är hållbar över tid. Därför ska vi också vara öppna för kritik och ta till oss synpunkter från våra kunder så att vi kan bli ännu bättre på det vi gör. Först då har vi utsikt att leva upp till vårt mål att vi ska vara det självklara valet för länets invånare. * * * 12 13

8 Ekonomi på stabil grund Å ret inleddes med ett åtgärdsprogram med fokus på våra kunder. Syftet var dels att öka intäkterna, dels att korta väntetiden ytterligare. Samtidigt stod vi fast vid vår plan att hålla kostnadsökningen under 2,4 procent. Re sultatet av dessa insatser fick snabbt genomslag och året slutade över förväntan vad gäller det ekonomiska utfallet: bästa någonsin. Det gör det möjligt att planera för kostnadssidan i ett längre perspektiv. Bland annat har vi själva bekostat lokal anpassningen i den nya kliniken i Flen för att på så sätt få en lägre hyra och en långsiktig överblick av kostnaderna. Samtidigt kan resurser sättas av till insatser som skapar ett ökat kund underlag och vi kan öka servicegraden gentemot våra kunder. Intäkterna ökade med 11,6 miljoner kronor (ca 3,3 %), där vuxentandvården stod för 4 miljoner kronor. Intäkterna från vårt koncept Frisktand vård tandvård till fast pris ökade med 7,5 mil joner kronor (exklusive allmänt tandvårdsbidrag) tack vare mer än 600 nya frisktandvårdsavtal. I stort sett samtliga allmänkliniker uppvisade ett positivt resultat. Specialistklinikerna hade ett krav att balansera ekonomiskt under 2013, vil ket man lyckades med. Under 2013 gällde det för samtliga klinker att lägga kraft på effektivise ring av verksamheten för att på så sätt öka in täkterna. Detta lyckades bra; klinikerna har nu mer bokad vårdtid i relation till arbetad tid för tandläkarna, från 66 till 69 procent kronor (efter skatt) till pensionsav sättning, vilket blir kronor för en heltids anställd. Utdelning i form av pensionsavsättning gäller alla medarbetare. Bokslutsdispositioner har gjorts med 7,6 miljo ner kronor. I den summan ingår ett årligt kon sernbidrag, det vill säga vårt åtagande gentemot moderbolaget Landstinget Sörmland. Årets kon cernbidrag uppgick till kronor. Resten är obeskattade reserver. Blickar vi framåt kan vi konstatera att den kon kurrenssituation som vi lever under kräver att vi har en fortsatt kundinriktad strategi med sikte på såväl ökade intäkter som kontrollerade kost nader. Mer konkret: vi behöver överträffa årets resultat och fortsätta se över kostnadsbilden, till exempel genom omförhandling av avtal där detta är möjligt. Att stå på stabil ekonomisk grund garanterar att vi kan klara framtida inves teringsbehov både när det gäller personal och ut rustning. Då kan vi också fortsätta att ligga i frontlinjen för högkvalitativ tandvård. *** 4,2 %).... fick a lläntan dvård en besö k och speciali sttand vården ökade den sammanlagda vårdtiden för vuxna kunder med timmar.... blev vi ytterligare 12 medarbetare (två tandläkare). Vi är nu 448 anställda. Årets överskott, kronor före boksluts dispositioner, innebär att vi har kunnat dela ut gjordes undersökningar, varav var vuxna (ökning med hade vi r vilket va, r e d n u k ) r (3,3 % 1352 fle 2. med 201 t r ö f m jä... ökade antalet sms med 4 % till En besparing på ca timmar hade vi 298 s. Det besök hos os r beär fle med sök jämfört året innan.... låg personalomsättningen på 4,7 %, vilket är 1 % lägre jämfört med 2012.

9 Resultaträkning Belopp i kkr Not Balansräkning Resultat före avskr AVSKRIVNINGAR Immateriella tillgångar Ränta på skuldebrev Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar INTÄKTER Vuxentandvård I Frisktandvård Barntandvård, inkl. spec.tandvård Spec.tandvård vuxna, inkl spec. ersättn. Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Arbetskraft II Tandvårdsmaterial Köpta tjänster Övriga kostnader III Avskr. maskiner och inventarier Summa kostnader FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER IV Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansnetto EXTRAORDINÄRA POSTER Koncernbidrag Resultat före bokslutsdispositioner och skatt BOKSLUTSDISPOSITIONER Överavskrivningar Resultat före skatt Skatt PERIODENS RESULTAT Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övriga maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Tjänster i arbete och lager Kortfristiga fordringar Kassa/bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital I ( därav årets resultat) Summa eget kapital (1 566) (205) (3 927) Avsättningar Pensioner Ackumelerade avskrivningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Semesterlöneskuld II Skuld, inarbetad tid III Övr. kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättn. och skulder 17

10 Bokslutskommentarer Nyckeltal Resultaträkningen Omsättningen uppgick till 359,7 mkr (348,1 mkr), verksamhetens kostnader till 345,2 tkr (339,6 tkr), avskrivningarna till 4,2 mkr (5,9 mkr), räntenettot till 672,0 tkr (115,0 tkr). Resul taträkningen slutade på 1,6 mkr efter skatt (0,2 mkr). Not I Hur intäkterna från vuxentandvården fördelar sig framgår av sammanställningen under rubri ken Nyckeltal på sidan 19. Folktandvården Sörmland i sammandrag Intäktsfördelning (tkr) Landstinget Sörmland, uppdragsersättning Landstinget Sörmland, övrigt Andra landsting Försäkringskassan Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Soliditet 14,1 % 6,6 % 6,3 % Avkastning på eget kapital 67,4 % 34,8 % 60,2 % kr kr kr Kassalikviditet (omsättningstillgångar/korta skulder) 80 % 88 % 143 % Vinstmarginal före bokslutsdisp. 2,4 % 0,7 % 1,6 % 27,7 % 24,2 % 55,9 % 97 % 68 % 32 % 99 % 68 % 33 % 99 % 67 % 33 % (Föregående års siffror inom parentes) Not II Posten avser i första hand utbetalning av lön till 424 årsarbetare (412) under året, vilket motsva rar 448 anställda (436). Avsättning till resul tat del nings systemet för samtliga anställda i Folk tandvården Sörmland AB gjordes med 2,3 mkr. Not III I posten Övriga kostnader ingår (tkr): Lokalkostnader inkl. städning och fastighets underhåll: (26 394). Hyra, IT, utrustning, el etc.: (4 841). Kontors- och förbrukningsmaterial, program li cen ser: (13 184). Reparation och underhåll av utrustning samt klädtvätt: (6 436). Drivmedel, leasing, transporter, logikostnader: (3 177). Annonser, information, PR: (5 451). Tele, porto, växel, sms-tjänster: (3 979). Köpta tjänster (t.ex. bevakning) (5 822). 18 Not IV Räntenettot blev 672 tkr (115 tkr). En orsak till detta är amortering av ett lån. Balansräkningen Balansräkningen omsluter 101,1 mkr (117,6 mkr). Av dessa utgör 50,3 mkr (66,2 mkr) om sätt nings till gång ar och 50,4 mkr (51,4 mkr) an lägg nings till gång ar. Kort fris ti ga skulder uppgår till 63,3 mkr (75,2 mkr). Långfristiga skulder finns inga. Det egna kapitalet uppgår till 7,2 mkr (6,1 mkr). Not I Soliditeten, det vill säga egenägda andelar av till gångarna, uppgick vid årets slut till 14,1 % (6,3 %). Efter utdelning 12,6 %. Not II I balansräkningen bokförs skulden för de anställ das semesterdagar med 8,2 mkr (7,9 mkr), vilket motsvarar sparade dagar (4 834 dagar). Not III Skulden för anställdas kompensationstid bok förs. Denna uppgick år 2013 till 348,0 tkr (315,0 tkr), vilket motsvarar ca timmar (1 728 timmar). Resultaträkningen (tkr) Omsättning Rörelseresultat Resultat efter avskrivningar Resultat efter finansnetto, bokslutsdisp. och skatt Balansräkningen (tkr) Balansomslutning Eget kapital Resultat före dispositioner per årsarbetare Avkastningskrav Marknadsandelar Barn och ungdomar Unga vuxna Vuxna

11 Framtiden i egna händer Intäktsfördelning 2013 Frisktandvårdsavtal per prisklass Styrelsen 2013 Folktandvården Sörmland AB fick en ny styrelse den 1 juli Även om styrelsens representanter har tidigare erfarenheter av landstingskommunal verksamhet, så är skillnaden stor när det gäller verksamheter som drivs i bolagsform. Därför har samtliga styrelsemedlemmar genomgått en utbildning och under hösten har lagts en grund för styrelsens fortsatta arbete. KÄKKIRURG Vi behöver en duktig och drivande käkkirurg till specialistkliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Verksamheten inbegriper hela käkkirurgiska vårdpanoramat, men har också uppdraget att utbilda odontologisk och medi cinsk per sonal. Vi har ett nära samarbete med sjukhusets öron näsa klinik. Samloka lise ringen ger rika möjligheter till teamutveckling tillsammans med kollegor inom odon tologi och medicin. Specialistklinken är en uppskattad arbetsplats med korta beslutsvägar och bra samarbetsklimat. Möjligheterna till personlig utveckling är utmärkta, liksom arbetsvillkoren. Frisktandvårdsvtal per åldersgrupp Kontakt: Specialistchef Monika Andersson, tfn / , eller käkkirurg Patrik Keshishian, tfn Sista ansökningsdag är 12 januari Välkommen i familjen! ORTODONTIST Folktandvården Sörmlands ortodontikliniker är lokaliserade till Eskilstuna, Katrineholm och Nykö ping och ingår i den samlade specialisttandvården i länet. Den lediga tjänsten är på 80 procent och förlagd till Eskilstuna. Annan grad av tjänstgöring kan diskuteras. På kliniken i Eskilstuna arbetar 18 personer. Av dessa är sex ortodontister och nio är ortodontiassistenter. Lokalerna är mycket fräscha och moderna och kliniken ligger mitt i centrum. Till buss och tåg är det högst fem minuters promenad. intäkter/antal Vi arbetar i journalsystemet årsarbetare Edward 2013 Totala och behandlar ungefär 600 patienter om året. Kontakt: klinikchef Torsten Frost, tfn eller tfn Det går också att nå honom på: Sista ansökningsdag är 12 januari Specialisttandvården i Sörmland är en samlad verksamhet i länet och ingår i Folk tand vår den Sörmland AB. I verksamheten arbetar 85 personer med placering i Eskilstuna, Nykö ping och Katrineholm. Samtliga specialiteter finns representerade i länet. Vår ambi tion är att vara branschens mest attraktiva arbetsplats med ett öppet och utvecklande arbetsklimat. Tillsammans utvecklar vi Folktandvården Sörmland! Läs mer på Folktandvården Sörmland Vi har genom åren haft jämförelsevis få vakanser. År 2013 var personalomsättningen endast tio personer, samtidigt som vi rekryterade ytterligare två tandläkare. Annonsen ovan var införd i Tandläkartidningen i december Produktion: MediaCraft Information AB, Nyköping. Tryck: Österbergs Tryckeri, Nyköping Nuvarande styrelsen. Bakre raden (från vänster): Elisabeth Rytter ström, Urban Alsenmyr (suppl. TT/SACO), Åke Rosandher (suppl.), Lars G. Linder, Peter Vrager (VD). Mitten: Barbro Nordberg (Vision), Carlos Costa, Ann Berglund (suppl.), Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Benita Vikström, Ulf Isaksson (suppl.), Dinitha Lööf (suppl. Vision). Längst fram: Anders Grankvist (TT/SACO) samt Oskar Reimer (ordf.) Infälld: Ulf Westerberg (vice ordf.) 20 21

12 Här finns vi ALLMÄNTANDVÅRD ESKILSTUNA Forskliniken Brunskogsgatan 7 Eskilshemskliniken Kjulavägen 3 Citykliniken Kungsgatan 41 FLEN Södra Järnvägsgatan 2 GNESTA Vårdcentralen, Nygatan 29 SPECIALISTTANDVÅRD HUVUDKONTOR ESKILSTUNA Mälarsjukhuset Bettfysiologi Endodonti Käkkirurgi Medicinsk tandvård Odontol. radiologi Oral protetik Parodontologi Pedodonti Tandreglering Kungsgatan 21A Folktandvården Sörmland Brunnsgatan Nyköping MALMKÖPING Siegrothsvägen 14 KATRINEHOLM Västra Trädgårdsgatan 1C Medicinsk tandvård Ortodonti Pedodonti MARIEFRED Vårdcentralen Solvändan Solvändan 3 NYKÖPING Tandreglering Ö. Kyrkogatan 14 NYKÖPING Nyckeln V. Trädgårdsgatan 41 Ekensbergskliniken Hälsovägen 1 Östra Ö. Kyrkogatan 14 Åsidan KATRINEHOLM Västra Trädgårdsgatan 1C OXELÖSUND Vårdcentralen Biblioteksgatan 2 Visornas väg 2 Bettfysiologi Medicinsk tandvård Oral kirurgi Oral protetik Parodontologi Pedodonti STRÄNGNÄS Finningevägen 40 Stockholm-Skavsta Airport TORSHÄLLA Vårdcentralen Germundsgatan 39 TROSA Vårdcentralen Tomtaklintgatan 2 VINGÅKER Vårdcentralen Storgatan 9 B ÅKERS STYCKEBRUK Folktandvården Gallerian Lohes väg

13 20 framgångsrika år tkr Folktandvården Sörmland Folktandvården Sörmland Brunnsgatan Brunnsgatan Nyköping Nyköping w ww.folktandvarden folktandvarden sormland.se sormland.se

Innehåll. VERKSAMHETEN 6 Värdegrund 6 Samhällsaspekter 6 Företagskultur 7 Projekt 7 Ekonomi 8

Innehåll. VERKSAMHETEN 6 Värdegrund 6 Samhällsaspekter 6 Företagskultur 7 Projekt 7 Ekonomi 8 1 2014 blev ännu ett år där alla viktiga delar i verksamheten samverkar på ett bra sätt, där våra kunder har en fortsatt god tandhälsa och där det ekonomiska resultatet åter har överträffat målen. Det

Läs mer

INNEHÅLL. KUNDERNA 18 Ökad tillströmning 18 Nio år med frisktandvård 19 Tandvård till asylsökande 21 SLUTRADER 22 BILDER 2015 23 HÄR FINNS VI 24

INNEHÅLL. KUNDERNA 18 Ökad tillströmning 18 Nio år med frisktandvård 19 Tandvård till asylsökande 21 SLUTRADER 22 BILDER 2015 23 HÄR FINNS VI 24 1 Det finns många goda skäl att göra tummen upp för 2015, som blev ett starkt år, kanske det starkaste någonsin. Vi kan se tillbaka på ett år med många utmaningar och påfrestningar. Inte minst har antalet

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB

Vallentuna, Värme, VVS AB Vallentuna, Värme, VVS AB Grundinformation Vallentuna, Värme, VVS AB Besöksadress: Bergvägen 7 Postadress: Bergvägen 7, 86 4 VALLENTUNA Organisationsnummer: 5567 929 D&B D-U-N-S nummer: 77-458-745 Telefonnummer:

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Genväg till något bättre

Genväg till något bättre Genväg till något bättre Genväg till något bättre En plats för alla AB. Produktion: MediaCraft Information, Nyköping Lustgården Sörmland är vackert en riktig lustgård, för att citera Selma Lagerlöf. Böljande

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

med passion för tandvård

med passion för tandvård med passion för tandvård Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna. Det är så vi ska möta framtiden. Kunskap, idéer och handlingskraft är våra viktigaste verktyg för att ge våra kunder det

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Tid att skörda, tid att så

Tid att skörda, tid att så Tid att skörda, tid att så Året 2016 Folktandvården Sörmland AB Vår vision Folktandvården Sörmlands vision är att aktivt verka för att problem med karies, parodontit och andra odontologiskt relaterade

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september 2008-11-13 Delårsrapport januari september 2008 Rapportperiod (juli - september 2008) Nettoomsättningen ökade till 14 779 (11 216) KSEK Rörelseresultatet ökade till 5 938 (3 758) KSEK Rörelsemarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer