Innehåll. Verksamhetsåret 2013 gav verkligen svart på vitt att ett

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Verksamhetsåret 2013 gav verkligen svart på vitt att ett"

Transkript

1 Verksamhetsåret 2013

2 Innehåll 2013 blev mycket bra blev mycket bra 4 Hela folkets tandvård 8 Förnyelse för framtiden 12 Hållbar utveckling 14 Ekonomi på stabil grund 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Noter 19 Nyckeltal 21 Styrelsen Här finns vi Verksamhetsåret 2013 gav verkligen svart på vitt att ett tydligt fokus på kärnverksamheten lägger grunden till framtida utveckling. Vinsten blev drygt 8,7 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Det är vårt bästa resultat någonsin och bygger på en ökning av intäkterna med 3,3 procent jämfört med året innan. En viktig förklaring är att vi under 2013 hade fler besök jämfört med föregående år. Vi genomförde också fler undersökningar i kategorin vuxna kunder och den bokade vårdtiden steg från 66 till 69 procent. Sammantaget ökade vår produktivitet när det gäller vuxna kunder med omkring 5 procent. Vår långsiktiga inriktning är att arbeta förebyggande. För varje år som går ser vi också en förbättrad munhälsa hos våra kunder. Konceptet med Frisktandvård tandvård till fast pris bidrar i stor utsträckning till denna förbättring. Vi hade aktiva avtal om frisktandvård vid utgången av Folktandvården Sörmland har med detta i särklass störst andel frisktandvårdskunder i landet. I vårt samhällsuppdrag ingår att erbjuda länets alla invånare tandvård av hög kvalitet i en trevlig och välkomnande miljö. Det kräver att våra kliniker fortlöpande moderniseras, ett arbete som fortsatte under Vårt arbete med att ge god vård av hög kvalitet hoppas vi attraherar fler sörmlänningar att välja oss. Folktandvården Sörmland en plats för alla! Nu skriver vi Inledningen lovar gott. En viktig uppgift och en angelägen sådan blir uppdraget att ansvara för den uppsökande verksamheten för den äldre befolkningen i länets samtliga nio kommuner. Vi kommer också på olika sätt arbeta för att det statliga högkostnadsskyddet även ska omfatta kunder med frisktandvårdsavtal. Det skulle betyda mycket för våra äldre med större tandvårdsbehov, som skulle få tandvård till betydligt lägre kostnad. Peter Vrager, VD Folktandvården Sörmland AB 2 3

3 Hela folkets tandvård Folktandvården Sörmland har sedan länge ett samhällsuppdrag att ge invånarna i Södermanlands län tillgång till tandvård med hög tillgänglighet och hög kvalitet. Nu tar vi ytterligare ett steg mot målet att bli ännu attraktivare för våra befintliga kunder och locka fler att välja oss. Vi är på god väg. V i är till för våra kunder och vår uppgift är att göra vårt bästa för våra kunder. Målgruppen är alla invånarna i Södermanlands län. Redan ordet folktandvården antyder ambitionerna: alla ska ha möjlighet att komma till oss. Sedan 2006 erbjuder vi dessutom möjlighet att teckna avtal om frisktandvård till fast pris, från 19 års ålder och uppåt. Detta har hörsammats av inte mindre än sörmlänningar (2013), som nu har frisktandvårdsavtal med Folktandvården Sörmland. Det är en ökning med 614 avtal jämfört med år Med vårt koncept Frisktandvård tandvård till fast pris får våra kunder möjlighet att fördela sina tandvårdskostnader över tid och behöver inte ta denna kostnad vid ett och samma tillfälle. Detta uppskattas mycket. Tanken med frisktandvårdavtalen är annars att på sikt förbättra tandhälsan för våra kunder. Rent allmänt kan vi notera en fortgående förbättring av tandhälsan över tid, exempelvis: 91 % av våra 6-åringar hade 2013 kariesfria mjölk tänder, 82 % år % av våra 19-åringar hade 2013 kariesfria sidoytor, 64 % år Kunder 20 år och äldre, som regelbundet gått hos oss (minst två revisionsomgångar) hade i snitt 25,7 tänder År 2008 var motsvarande siffra 25,5. Samma kundgrupp hade 2013 i snitt 8,2 fyllda tänder, att jämföra med 9,6 år Följsamheten till tandhygienistbehandling är större hos kunder som tecknat frisktandvårdsavtal jämfört med styckepriskunder. För klinikerna innebär frisktandvårdskonceptet att resurserna kan utnyttjas bättre och fördelas till grupper som har de största behoven. På sätt Vi ska vara det självklara valet för länets invånare. Peter Vrager, vd Folktandvården Sörmland och vis kan man säga att frisktandvårds kon ceptet är ett nytt sätt att tänka kring tandvård; betoningen ligger på att förebygga dålig munhälsa. * * * FRISKTANDVÅRDSAVTAL PER ÅLDERSGRUPP 35 % 30,9 % 30 % 25 % 23,2 % 20,6 % 20 % 17,1 % 15 % 10 % 8,2 % 5 % 0 % 2029 år 3039 år 4049 år 5059 år 60 år FRISKTANDVÅRDSAVTAL ÖVER TID Folktandvården Sörmlands anställda representerar mer än 25 skilda nationaliteter. Tillsammans talar vi 29 olika språk, något som underlättar mycket för våra nysvenska kunder. Ska vi vara hela folkets tandvård så måste hela folket självklart stå i fokus. Det kräver att vi i verksamheten har en gemensam syn och står på samma värdegrund: alla våra insatser ska vara för kundens bästa och det får inte göras någon skillnad på person och person. Alla är välkomna oavsett kön, sexuell läggning, etnisk, politisk och religiös tillhörighet eller någon form av funktionsnedsättning. Självklart gäller samma grundförutsättningar vårt sätt att möta varandra. vi är aldrig långt borta Med dagens utvecklade kommunikationer är det aldrig långt till någon av våra 17 allmänkliniker och fyra specialistkliniker. Vi har dessutom generöst tilltagna öppettider; på flera kliniker öppnar man klockan och stänger klockan 18.00, några stänger ännu senare. Det är en anpassning till behovet hos många av våra kunder, men innebär också att vi kan erbjuda plats till flera med kortare väntetider som följd. Numera välkomnar vi (i regel) en ny kund inom en månad. Den ökade tillgängligheten avspeglar sig i antalet kundbesök, som 2013 ökade med till i förhållande till året innan. Merparten av denna ökning låg på allmäntandvården (6 500 besök), resten på specialisttandvården. Pratar vi 4 5

4 Prisvärd egenvård helt nya kunder låg den siffran på Målet var fler vuxna kunder, men den rådande lågkonjunkturen arbe tar emot oss vi har fått uppleva många varsel o m uppsägningar runt om i länet och ungefär femton procent av länets in vånare behöver någon grad av försörjningsstöd. Totalt hade Folktandvården Sörmland ansvar för kunder under verksamhetsåret Av dess var barn och ungdomar i åldern 119 år. Sommaren 2013 presenterade vi en helt omarbe tad och mer lättillgänglig hemsida med ökad in teraktivitet och överskådlighet. Dock finns ännu I september 2012 introducerade vi vårt munapot ek med ett stort urval av tandvårdsprodukter till konkurrenskraftiga priser, allt samlat i en överskådlig displaymonter i väntrummen. Denna nya service till våra kunder har blivit stor succé och omsatte kronor under året, vilket är en ökning med 46 procent jämfört med en del begränsningar, bland annat på grund av komplicerad teknik. Våra kunder kan i dagsläget avboka och ändra sina tider. Hemsidan hade drygt besökare. när allmäntandvården inte räcker till Även om allmäntandvården klarar det mesta och många av våra tandläkare har specialiserat sig på vissa områden, exempelvis implantatkirurgi, så behöver en del kunder remitteras till specialist. Vi hade under 2013 samtliga specialiteter be satta. Tidigare år har det tidvis varit svår att re krytera specialister i käkkirurgi, men sedan 2012 finns en framåtsyftande lösning genom ett sam arbetsavtal med en privat specialistklinik i Norr köping. Våra specialistkliniker finns på tre orter: Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Vi finns mitt bland våra kunder, bland annat på olika mässor, men också i många andra sammanhang. Under 2013 var vi exempelvis synliga med bioreklam och vi ordnade aktivi teter i samband med Internationella munhälsodagen. Vi bedriver även en viktig och uppskattad skolverksamhet och stödjer olika motionslopp, där vi presenterar vår verksamhet och för övrigt själva deltar. 7

5 Förnyelse för framtiden U nder 2013 genomförde vi flera stora ombyggnads- och renoveringsprojekt. I centrala Nyköping har vår klinik Nyckeln fått en helt ny receptions- och väntrumsdel och behandlingsrummen har uppdaterats. Också huvudkontoret i Nyköping har fått en ansiktslyftning och omdaningen av kliniken i Strängnäs har nyligen påbörjats. Ibland är det motiverat att ta ett större grepp. Ett sådant är ombyggnaden av vår allmänklinik i centrala Eskilstuna i samband med att tandregleringen flyttade till helt nya och nyutrustade lokaler i närheten. Resultatet har blivit två helt moderna och tilltalande kliniker. I princip har samtliga kliniker i Folktandvården Sörmland på ett eller annat sätt förnyats under senare år, eller håller på att ses över. Vårt ojämförligt största projekt under 2013, inte minst sett till kostnaderna, var att inreda en helt ny allmänklinik i Flen. Alldeles intill stationshuset och helt nära centrum ligger i dag en toppmodernt utrustad klinik på en yta av drygt 770 m 2 med 11 ljusa och trevliga behandlingsrum fördelade på två plan. En gång i tiden var detta järnvägshotellet i Flen och ett välbekant mål för resenärer och flensbor sedan Totalt har ombyggnaden kostat Folktandvården Sörmland 8,5 miljoner kronor i ny utrustning och lokalanpassning. Andra projekt som syftar till förnyelse och förbättring och som påbörjats eller genomförts under 2013 är ett samarbetsprojekt mellan specialisttandvården och allmäntandvården. Vi har Nya kliniken i Flen 2014 Nytt och fräscht Ljust och trevligt Gamla järnvägshotellet i ny skepnad Vi behöver tänka nytt inom parodvården, vilket är syftet med projektet 2013: Fokus på parodontit, som fortsätter under också påbörjat ett projekt för att höja kvaliteten när det gäller screening, diagnosticering och vårdprogram i tandlossningsvården utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer. Detta arbete fortsätter under Under året har ett stort antal övningar genomförts för att förbättra kalibreringen rörande screening och diagnosticering. kompetensutveckling Framtiden ligger således också i fortlöpande utveckling av den professionella kompetensen. Folktandvården Sörmland har alltid haft kompetensutveckling högt på listan över prioriterade insatser. Förutom riktade utbildningsinsatser, exempelvis för receptionister, tandhygienister och klinikchefer, uppmuntrar och bekostar företaget vidareutbildning till specialistkompetens och nischning. Vi har många egenproducerade specia lister och nischade tandläkare. Som exempel på det senare kan nämnas klinikchefen på vår allmänklinik i Gnesta, som utför implantatkirurgi och tar emot remittenter från våra allmänkliniker i närheten och från privattandläkare. Detta avlastar specialisttandvården. På specialistkliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna arbetar tidigare klinikchefen på vår klinik i Strängnäs som nischad tandläkare inom käkkirurgi, för att nämna ett annat exempel. För närvarande har vi tre tandläkare som genomgår utbildning till specialister, en till ortodontist, två till parodontologer. Sammantaget betyder detta att vi klarar av alla typer av tandvård inom ramen för vår egen verksamhet. Det är en styrka och en trygghet genomfördes utbildningsinsatser på sammanlagt timmar och till en kostnad av omkring 22,3 miljoner kronor. Ca 40 procent (6 236 timmar) föll på gruppen tandläkare, vilket är timmar färre än

6 Fullärd lär jag väl aldrig bli. Men det är en del av tjusningen, att ständigt kunna utvecklas. Mina Tägt Khodabandehloo, nyanställd tandläkare på Citykliniken PERSONALFÖRDELNING 2013 (2012) kvinnliga CHEFER Strängnäs Dorota Svensson, tandläkare intern och extern rekrytering Förnyelse är vidare att fylla de vakanser som av naturliga skäl uppstår med kompetent och ser viceinriktad personal. Det har vi lyckats mycket bra med och vakanserna är få i jämförelse med andra landsting. Det finns flera förklaringar. En är att vi erbjuder goda möjligheter att växa i professionen och vi försöker så långt möjligt att tillmötesgå önskemål om arbetstidens fördelning och utrymme för fortbildning och forskning. Vi har också ett mycket uppskattat och ambi tiöst introduktionsprogram för nyutexaminerade tandläkare med handledning som startar direkt och som fortgår så länge det behövs. Introduk tion och handledning följer vi alltid upp med tera pidiskussioner för att räta ut eventuella fråge tecken. andra åter har utbildat sig till tandhygienister. Vi vill gärna uppmuntra våra kvinnliga medarbe tare att ta chefsansvar. Till höger kan du se hur det ser ut med kvinnliga chefer hos oss. 10 Citykliniken Eskilstuna Barbro Vestman, tandläkare Forskliniken Eskilstuna Camilla Billing, tandhygienist Eskilshem Eskilstuna Katarina Elg-Tomner, tandläkare Flen/Malmköping Anna Ek, tandläkare Katrineholm/Vingåker Pia Gustafsson, tandhygienist Gunilla Staveman, tandsköterska, platschef i Vingåker Oxelösund Ewa Malmström, tandläkare Ekensberg Nyköping Madeléne Bååv, tandsköterska Nyckeln Nyköping Sofia Torbjörner-Widstrand, tandläkare Under 2013 ökade vi från 436 till 448 anställda, varav två var tandläkare. Det är väldigt många år sedan som en klinikchef hos oss exklusivt hämtades ur den manliga grup pen tandläkare. Med 89 procent kvinnor i orga nisationen skulle en sådan policy framstå som yt terst märklig och stötande. Vi har i dag mycket kompetenta klinikchefer hämtade från våra egna led och det är stor spridning på yrkesbakgrund. En del är tandläkare, andra är tansköterskor och Torshälla Malin Sjöman, tandhygienist Mariefred Kajsa Palmblad, tandhygienist Trosa Christina Ekstrand, tandsköterska Specialisttandvården, samtliga Monika Andersson, tandsköterska Viktig för vår rekrytering är den årliga tandvårdsmässan Swedental kunde vi åter glädja oss åt ett stort intresse från etablerade tandläkare och tandläkarstuderande. Spec.klinken Åsidan Nyköping Bodil Linde Olsson, tandläkare Ortodontin Nyköping Monica Bergman, tandsköt. (platschef) Tandläkare Tandhyg. Tandsköt. Klinikchefer Tandv.biträden Ortodontiass. Adm. personal Kliniksamordn. 180 (168) (125) (58) (32) 20 (20) 19 (18) 12 (12) 3 (3) 0 Antalet årsarbetare är 424 (412) och tjänstgöringsgraden 94,6 % (93 %). Vi är 89,5 % kvinnor och 10,5 % män. Medelåldern är 47,3 år (47,5). Personalomsättningen har stadigt sjunkit, från 8,7 % år 2010 till 4,7 % år Under samma period har omsättningen av tandläkare minskat från 11,0 % till 5,5 %. pengar till alla Sedan 1999 har Folktandvården ett resultatdelningssystem som omfattar all personal. Avsättning sker till avtalspension i mån av utrymme. I snitt ligger pensionsavsättningen runt kronor per person. Årets resultatdelning blev kronor. Den som varit anställd sedan starten och har arbetat heltid har under de här åren ökat sitt pensions kapital med kronor. 11

7 Hållbar utveckling Precis som på alla andra områden i samhället ska också vi verka för en bra miljö. Därför har vi en miljöpolicy som ligger till grund för vår verksamhet, på samma sätt som vi har en gemensam värdegrund att stå på. Vi har även ett kundlöfte. I begreppet hållbar utveckling ryms också vår skolverksamhet. D et finns alltid ett alternativ som är mer miljövänligt än andra och valet är vårt. Samtidigt måste det finnas en balans mellan vad som är rimligt i relation till kostnaderna och möjligt att genomföra utan att verksamheten påverkas negativt. Det är något som ständigt måste omprövas och något som vi också fortlöpande ser över. Vi vågar påstå att vi ligger långt framme i miljöarbetet ute på våra kliniker och vi har länge arbetat för att vi ska vara en miljömedveten organisation. All personal på våra kliniker får en grundläggande miljöutbildning, vi ersätter farliga eller tveksamma kemikalier med miljövänligare alternativ om sådana finns och vi blir regelbundet reviderade i vårt miljöarbete. Vi var till exempel tidigt ute med att minska utsläppet av kvicksilver genom att installera amalgamavskiljare på våra kliniker (numera görs inga amalgamfyllningar). Ett stort och viktigt steg mot bättre miljö var att ersätta den kemikalieberoende manuella framkallningen vid röntgen med helt kemikaliefri digital röntgen. Sammantaget har vi drastiskt minskat användningen av miljöskadliga kemika lier. För övrigt ligger våra kliniker ofta centralt och nära allmänna kommunikationer, vilket också är bra ur miljösynpunkt. Numera är vi certifierade enligt ISO 14001, för att ytterligare visa att vi tar seriöst på miljöarbetet. En miljöcertifiering innebär att vi systematiskt ska arbeta för att minska Folktandvården Sörmlands påverkan på vår miljö. Vår strävan är att vara en miljömedveten arbetsplats och vi vill erbjuda våra kunder ett miljömedvetet alternativ med hög kvalitet. Men vi arbetar miljömedvetet inom fler områden. Vi prioriterar exempelvis videokonferenser och telefonmöten framför att resa med bil mellan klinikerna i länet och vi samåker när det är möjligt. Vi försöker också minska förbrukningen av kontorspapper och i stället använda elektroniska dokument. Genom att skaffa skrivare som skriver ut dubbelsidigt kan pappersförbrukningen minskas ytterligare. En annan miljöbesparing är att göra en del utbildning internetbaserad. Under 2011 startade vi en sådan utbildning i miljökunskap för samtlig personal. skolverksamheten I vår skolverksamhet, som har den viktiga uppgiften att lägga grunden till en god och hållbar munhälsa, undervisades och instruerades under 2013 omkring elever i årskurs 1, 4 och 7. Hela 135 skolor, inklusive särskolor, besöks årligen. Gensvaret är fantastiskt bra och den dramapedagogik som tillämpas i undervisningen har skapat stor succé i skolorna med tydliga attitydförändringar till tandborstning och vettiga matvanor. Barnen är med och deltar aktivt för att lära Superhjälten (misstänkt lik stålmannen) hur man sköter tänderna för att inte få hål. Fluortanten och superhjälten Anna-Lena Hell dyker ibland upp i andra sammanhang än skolan. Under 2013 ordnades en tävling, Gaddarna, som lockade 130 klasser. Varje dag under två veckor skulle eleverna svara på frågan om de under gårdagen borstade tänderna morgon och kväll och om de klarade att hålla sig borta från godis och läsk. De klasser i respektive årskurs som lyckades bäst fick åka till Kolmårdens djurpark för en heldag fylld med aktiviteter. värdegrund och kundlöfte En hållbar utveckling i ett lite annorlunda perspektiv är hur vi förhåller oss till varandra och hur vi möter och behandlar våra kunder och patienter. Attityder, vanföreställningar, fördomar, medvetna eller inte, är ibland djupt rotade och svåra att komma tillrätta med. För att bli medvetna om hur det står till med den saken hos var och en av oss finns frågor om etik och moral ständigt på agendan. Det har självklart ett värde att pränta ner våra etiska riktlinjer på ett papper, men sanningen är den att frågor av det här slaget kräver tid. Vill vi ha en hållbar uteckling av våra relationer till varandra som bygger på tillit, respekt och fördomsfrihet, så måste vi vara beredda att hela tiden arbeta för detta. Samma gäller vår relation till kunderna. Vi måste hålla vad vi lovar. Vi måste förstå att vi är till för våra kunder och inte tvärtom. Vi måste anstränga oss att ge bästa möjliga service och vi ska vara tillgängliga så mycket det bara går. Vi ska stå beredda och vi har en plats för alla. Det är endast genom att vara pålitliga, kunniga och korrekta som vi kan bygga en förtroendefull relation som är hållbar över tid. Därför ska vi också vara öppna för kritik och ta till oss synpunkter från våra kunder så att vi kan bli ännu bättre på det vi gör. Först då har vi utsikt att leva upp till vårt mål att vi ska vara det självklara valet för länets invånare. * * * 12 13

8 Ekonomi på stabil grund Å ret inleddes med ett åtgärdsprogram med fokus på våra kunder. Syftet var dels att öka intäkterna, dels att korta väntetiden ytterligare. Samtidigt stod vi fast vid vår plan att hålla kostnadsökningen under 2,4 procent. Re sultatet av dessa insatser fick snabbt genomslag och året slutade över förväntan vad gäller det ekonomiska utfallet: bästa någonsin. Det gör det möjligt att planera för kostnadssidan i ett längre perspektiv. Bland annat har vi själva bekostat lokal anpassningen i den nya kliniken i Flen för att på så sätt få en lägre hyra och en långsiktig överblick av kostnaderna. Samtidigt kan resurser sättas av till insatser som skapar ett ökat kund underlag och vi kan öka servicegraden gentemot våra kunder. Intäkterna ökade med 11,6 miljoner kronor (ca 3,3 %), där vuxentandvården stod för 4 miljoner kronor. Intäkterna från vårt koncept Frisktand vård tandvård till fast pris ökade med 7,5 mil joner kronor (exklusive allmänt tandvårdsbidrag) tack vare mer än 600 nya frisktandvårdsavtal. I stort sett samtliga allmänkliniker uppvisade ett positivt resultat. Specialistklinikerna hade ett krav att balansera ekonomiskt under 2013, vil ket man lyckades med. Under 2013 gällde det för samtliga klinker att lägga kraft på effektivise ring av verksamheten för att på så sätt öka in täkterna. Detta lyckades bra; klinikerna har nu mer bokad vårdtid i relation till arbetad tid för tandläkarna, från 66 till 69 procent kronor (efter skatt) till pensionsav sättning, vilket blir kronor för en heltids anställd. Utdelning i form av pensionsavsättning gäller alla medarbetare. Bokslutsdispositioner har gjorts med 7,6 miljo ner kronor. I den summan ingår ett årligt kon sernbidrag, det vill säga vårt åtagande gentemot moderbolaget Landstinget Sörmland. Årets kon cernbidrag uppgick till kronor. Resten är obeskattade reserver. Blickar vi framåt kan vi konstatera att den kon kurrenssituation som vi lever under kräver att vi har en fortsatt kundinriktad strategi med sikte på såväl ökade intäkter som kontrollerade kost nader. Mer konkret: vi behöver överträffa årets resultat och fortsätta se över kostnadsbilden, till exempel genom omförhandling av avtal där detta är möjligt. Att stå på stabil ekonomisk grund garanterar att vi kan klara framtida inves teringsbehov både när det gäller personal och ut rustning. Då kan vi också fortsätta att ligga i frontlinjen för högkvalitativ tandvård. *** 4,2 %).... fick a lläntan dvård en besö k och speciali sttand vården ökade den sammanlagda vårdtiden för vuxna kunder med timmar.... blev vi ytterligare 12 medarbetare (två tandläkare). Vi är nu 448 anställda. Årets överskott, kronor före boksluts dispositioner, innebär att vi har kunnat dela ut gjordes undersökningar, varav var vuxna (ökning med hade vi r vilket va, r e d n u k ) r (3,3 % 1352 fle 2. med 201 t r ö f m jä... ökade antalet sms med 4 % till En besparing på ca timmar hade vi 298 s. Det besök hos os r beär fle med sök jämfört året innan.... låg personalomsättningen på 4,7 %, vilket är 1 % lägre jämfört med 2012.

9 Resultaträkning Belopp i kkr Not Balansräkning Resultat före avskr AVSKRIVNINGAR Immateriella tillgångar Ränta på skuldebrev Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar INTÄKTER Vuxentandvård I Frisktandvård Barntandvård, inkl. spec.tandvård Spec.tandvård vuxna, inkl spec. ersättn. Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Arbetskraft II Tandvårdsmaterial Köpta tjänster Övriga kostnader III Avskr. maskiner och inventarier Summa kostnader FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER IV Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansnetto EXTRAORDINÄRA POSTER Koncernbidrag Resultat före bokslutsdispositioner och skatt BOKSLUTSDISPOSITIONER Överavskrivningar Resultat före skatt Skatt PERIODENS RESULTAT Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övriga maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Tjänster i arbete och lager Kortfristiga fordringar Kassa/bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital I ( därav årets resultat) Summa eget kapital (1 566) (205) (3 927) Avsättningar Pensioner Ackumelerade avskrivningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Semesterlöneskuld II Skuld, inarbetad tid III Övr. kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättn. och skulder 17

10 Bokslutskommentarer Nyckeltal Resultaträkningen Omsättningen uppgick till 359,7 mkr (348,1 mkr), verksamhetens kostnader till 345,2 tkr (339,6 tkr), avskrivningarna till 4,2 mkr (5,9 mkr), räntenettot till 672,0 tkr (115,0 tkr). Resul taträkningen slutade på 1,6 mkr efter skatt (0,2 mkr). Not I Hur intäkterna från vuxentandvården fördelar sig framgår av sammanställningen under rubri ken Nyckeltal på sidan 19. Folktandvården Sörmland i sammandrag Intäktsfördelning (tkr) Landstinget Sörmland, uppdragsersättning Landstinget Sörmland, övrigt Andra landsting Försäkringskassan Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Soliditet 14,1 % 6,6 % 6,3 % Avkastning på eget kapital 67,4 % 34,8 % 60,2 % kr kr kr Kassalikviditet (omsättningstillgångar/korta skulder) 80 % 88 % 143 % Vinstmarginal före bokslutsdisp. 2,4 % 0,7 % 1,6 % 27,7 % 24,2 % 55,9 % 97 % 68 % 32 % 99 % 68 % 33 % 99 % 67 % 33 % (Föregående års siffror inom parentes) Not II Posten avser i första hand utbetalning av lön till 424 årsarbetare (412) under året, vilket motsva rar 448 anställda (436). Avsättning till resul tat del nings systemet för samtliga anställda i Folk tandvården Sörmland AB gjordes med 2,3 mkr. Not III I posten Övriga kostnader ingår (tkr): Lokalkostnader inkl. städning och fastighets underhåll: (26 394). Hyra, IT, utrustning, el etc.: (4 841). Kontors- och förbrukningsmaterial, program li cen ser: (13 184). Reparation och underhåll av utrustning samt klädtvätt: (6 436). Drivmedel, leasing, transporter, logikostnader: (3 177). Annonser, information, PR: (5 451). Tele, porto, växel, sms-tjänster: (3 979). Köpta tjänster (t.ex. bevakning) (5 822). 18 Not IV Räntenettot blev 672 tkr (115 tkr). En orsak till detta är amortering av ett lån. Balansräkningen Balansräkningen omsluter 101,1 mkr (117,6 mkr). Av dessa utgör 50,3 mkr (66,2 mkr) om sätt nings till gång ar och 50,4 mkr (51,4 mkr) an lägg nings till gång ar. Kort fris ti ga skulder uppgår till 63,3 mkr (75,2 mkr). Långfristiga skulder finns inga. Det egna kapitalet uppgår till 7,2 mkr (6,1 mkr). Not I Soliditeten, det vill säga egenägda andelar av till gångarna, uppgick vid årets slut till 14,1 % (6,3 %). Efter utdelning 12,6 %. Not II I balansräkningen bokförs skulden för de anställ das semesterdagar med 8,2 mkr (7,9 mkr), vilket motsvarar sparade dagar (4 834 dagar). Not III Skulden för anställdas kompensationstid bok förs. Denna uppgick år 2013 till 348,0 tkr (315,0 tkr), vilket motsvarar ca timmar (1 728 timmar). Resultaträkningen (tkr) Omsättning Rörelseresultat Resultat efter avskrivningar Resultat efter finansnetto, bokslutsdisp. och skatt Balansräkningen (tkr) Balansomslutning Eget kapital Resultat före dispositioner per årsarbetare Avkastningskrav Marknadsandelar Barn och ungdomar Unga vuxna Vuxna

11 Framtiden i egna händer Intäktsfördelning 2013 Frisktandvårdsavtal per prisklass Styrelsen 2013 Folktandvården Sörmland AB fick en ny styrelse den 1 juli Även om styrelsens representanter har tidigare erfarenheter av landstingskommunal verksamhet, så är skillnaden stor när det gäller verksamheter som drivs i bolagsform. Därför har samtliga styrelsemedlemmar genomgått en utbildning och under hösten har lagts en grund för styrelsens fortsatta arbete. KÄKKIRURG Vi behöver en duktig och drivande käkkirurg till specialistkliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Verksamheten inbegriper hela käkkirurgiska vårdpanoramat, men har också uppdraget att utbilda odontologisk och medi cinsk per sonal. Vi har ett nära samarbete med sjukhusets öron näsa klinik. Samloka lise ringen ger rika möjligheter till teamutveckling tillsammans med kollegor inom odon tologi och medicin. Specialistklinken är en uppskattad arbetsplats med korta beslutsvägar och bra samarbetsklimat. Möjligheterna till personlig utveckling är utmärkta, liksom arbetsvillkoren. Frisktandvårdsvtal per åldersgrupp Kontakt: Specialistchef Monika Andersson, tfn / , eller käkkirurg Patrik Keshishian, tfn Sista ansökningsdag är 12 januari Välkommen i familjen! ORTODONTIST Folktandvården Sörmlands ortodontikliniker är lokaliserade till Eskilstuna, Katrineholm och Nykö ping och ingår i den samlade specialisttandvården i länet. Den lediga tjänsten är på 80 procent och förlagd till Eskilstuna. Annan grad av tjänstgöring kan diskuteras. På kliniken i Eskilstuna arbetar 18 personer. Av dessa är sex ortodontister och nio är ortodontiassistenter. Lokalerna är mycket fräscha och moderna och kliniken ligger mitt i centrum. Till buss och tåg är det högst fem minuters promenad. intäkter/antal Vi arbetar i journalsystemet årsarbetare Edward 2013 Totala och behandlar ungefär 600 patienter om året. Kontakt: klinikchef Torsten Frost, tfn eller tfn Det går också att nå honom på: Sista ansökningsdag är 12 januari Specialisttandvården i Sörmland är en samlad verksamhet i länet och ingår i Folk tand vår den Sörmland AB. I verksamheten arbetar 85 personer med placering i Eskilstuna, Nykö ping och Katrineholm. Samtliga specialiteter finns representerade i länet. Vår ambi tion är att vara branschens mest attraktiva arbetsplats med ett öppet och utvecklande arbetsklimat. Tillsammans utvecklar vi Folktandvården Sörmland! Läs mer på Folktandvården Sörmland Vi har genom åren haft jämförelsevis få vakanser. År 2013 var personalomsättningen endast tio personer, samtidigt som vi rekryterade ytterligare två tandläkare. Annonsen ovan var införd i Tandläkartidningen i december Produktion: MediaCraft Information AB, Nyköping. Tryck: Österbergs Tryckeri, Nyköping Nuvarande styrelsen. Bakre raden (från vänster): Elisabeth Rytter ström, Urban Alsenmyr (suppl. TT/SACO), Åke Rosandher (suppl.), Lars G. Linder, Peter Vrager (VD). Mitten: Barbro Nordberg (Vision), Carlos Costa, Ann Berglund (suppl.), Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Benita Vikström, Ulf Isaksson (suppl.), Dinitha Lööf (suppl. Vision). Längst fram: Anders Grankvist (TT/SACO) samt Oskar Reimer (ordf.) Infälld: Ulf Westerberg (vice ordf.) 20 21

12 Här finns vi ALLMÄNTANDVÅRD ESKILSTUNA Forskliniken Brunskogsgatan 7 Eskilshemskliniken Kjulavägen 3 Citykliniken Kungsgatan 41 FLEN Södra Järnvägsgatan 2 GNESTA Vårdcentralen, Nygatan 29 SPECIALISTTANDVÅRD HUVUDKONTOR ESKILSTUNA Mälarsjukhuset Bettfysiologi Endodonti Käkkirurgi Medicinsk tandvård Odontol. radiologi Oral protetik Parodontologi Pedodonti Tandreglering Kungsgatan 21A Folktandvården Sörmland Brunnsgatan Nyköping MALMKÖPING Siegrothsvägen 14 KATRINEHOLM Västra Trädgårdsgatan 1C Medicinsk tandvård Ortodonti Pedodonti MARIEFRED Vårdcentralen Solvändan Solvändan 3 NYKÖPING Tandreglering Ö. Kyrkogatan 14 NYKÖPING Nyckeln V. Trädgårdsgatan 41 Ekensbergskliniken Hälsovägen 1 Östra Ö. Kyrkogatan 14 Åsidan KATRINEHOLM Västra Trädgårdsgatan 1C OXELÖSUND Vårdcentralen Biblioteksgatan 2 Visornas väg 2 Bettfysiologi Medicinsk tandvård Oral kirurgi Oral protetik Parodontologi Pedodonti STRÄNGNÄS Finningevägen 40 Stockholm-Skavsta Airport TORSHÄLLA Vårdcentralen Germundsgatan 39 TROSA Vårdcentralen Tomtaklintgatan 2 VINGÅKER Vårdcentralen Storgatan 9 B ÅKERS STYCKEBRUK Folktandvården Gallerian Lohes väg

13 20 framgångsrika år tkr Folktandvården Sörmland Folktandvården Sörmland Brunnsgatan Brunnsgatan Nyköping Nyköping w ww.folktandvarden folktandvarden sormland.se sormland.se

Genväg till något bättre

Genväg till något bättre Genväg till något bättre Genväg till något bättre En plats för alla AB. Produktion: MediaCraft Information, Nyköping Lustgården Sörmland är vackert en riktig lustgård, för att citera Selma Lagerlöf. Böljande

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

Årsredovisning. 09Nässjö kommun

Årsredovisning. 09Nässjö kommun Årsredovisning 09Nässjö kommun Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision SKISS, ÄRENDEHANTERING 09 Agenda 21/ Miljöledningsgrupp Kommunstyrelse 1 Folkhälsoråd Utskott I 13 ledamöter Utskott

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer