Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över"

Transkript

1 Ledare: Efterlyses: Bredare statistikredovisning Foto: Gustav Gerdes TV-året i siffror - här är branschens vinnare Conax nya giv: Kompletta lösningar i stället för tjänster SFI: Små biografägare måste samarbeta för att bli SF-alternativ Nummer Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över

2 Exakt Media AB Johannesgränd Stockholm Telefon: Fax: E-post: Redaktionsråd Redaktionsrådet ger stöd i övergripande frågor om nyhetsbrevets inriktning och utveckling. Det består av följande personer: 1 2 Ansvarig utgivare: Malin Svenberg Telefon: Mobil: E-post: 1. Mats Almgren Telenor 2. Karin Zingmark Viasat 3. Annika Sten Pärson Com Hem 4. Stefan Widmark Mannheimer Swartling Chefredaktör: Mats Sjödin Telefon: Mobil: E-post: 5. Jan Friedman Tevefolket 6. Helene Miksche Com Advokatbyrå 7. Stephan Guiance Teracom Redaktör: Robert Karlsson Telefon: Mobil: E-post: 8. Jan Danielsson Huawei 9. Märta Rydbeck Ericsson 10. Johan Brunnberg Stelacon 2 Prenumeration: Jenny Stenberg Telefon: E-post: Prenumeration kr + moms. I prenumerationen ingår även e-postade nyheter två gånger/vecka. Prenumerationen betalas i förskott och kan endast avslutas vid periodens slut, det går dock bra att byta mottagare under prenumerationsperioden. TV-Nyheterna skyddas av upphovsrättslagen. Det är inte tillåtet att vidarebefordra eller på annat sätt mångfaldiga innehållet utan redaktionens tillåtelse. Utgivning 10 nr per år. Detta nummer är presslagt 27 juni 2012.

3 LEDARE 3 Avslöjande statistik visar mycket, men inte allt Tiden går fort och sommaren närmar sig med stormsteg, med allt vad det innebär med semestrar och ledighet. Vi lär inte få se några nya lanseringar i branschen innan alla är tillbaka till sensommaren uppladdade till fullo inför hösten. Då kan det passa bra med att blicka tillbaka och se vad som faktiskt har hänt och vilka förutsättningar som finns att jobba utifrån till hösten. TV-Nyheterna har gjort ett nummer fullspäckat med statistik ur både TV- och filmbranschen. Det är intressant att studera marknadsutvecklingen bland TV-operatörerna genom att gräva ner sig i Post- och telestyrelsens officiella statistik. Där går bland annat att utläsa att Boxer på nytt tappar kunder, vilket har skett vid varje halvårsmätning sedan utgången av 2007, eller att Boxers minskning under sista halvåret i kombination med Com Hems kraftiga ökning gör att Boxer för första gången inte längre är Sveriges största digital-tvoperatör. På söndag inleds licensperioden för de nya kanaler som fick tillstånd att sända i marknätet. Kan de fem nya kanalerna locka tillbaka förlorade kunder och attrahera nya till Boxer och marknätet? En annan intressant siffra att hålla koll på framöver i statistiken är de mindre aktörernas marknadsandelar. Com Hem, Boxer, Telia, Canal Digital, Viasat och Tele2 har tillsammans knappt 95 procent av marknaden, men vad händer bakom? Det senaste året har övriga aktörer ökat sin marknadsandel från 3,1 procent till 5,1 procent. En stor ökning har skett på stadsnätsmarknaden. Statistiken visar exempelvis att de kommunala bolagen har rapporterat in TV-kunder i häradet kring Hur kommer den siffran att ha förändrats om ett halvår när nästa statistikrapport skickas ut från Post- och telestyrelsen? En aktör som inte går under kategorin kommunala bolag men som även bidrar till ökningen bland både övriga bolag och stadsnät är Serverado. Läs en längre intervju med bolagets vd Thomas Holmström i den här utgåvan av TV-Nyheterna. Åter till statistiken. Under 2011 ökade antal TV-abonnemang med stycken netto. Jag skulle vilja efterlysa en bredare rapportering av de abonnemang som inte fångas in i den statistiken. Jag tänker på over the top-tjänster som Viaplay, TV4 Play Premium, Csports men även nya Telia Play+ och andra kommande TV Everywherelösningar. Enligt Mediavisions analys är det runt svenska hushåll som betalar för OTT-tjänster i Sverige i dag. Många av dessa faller säkert inom ramen för PTS statistik men det finns säkert hushåll som bara ser på TV via den här typen av tjänster och som därmed inte räknas in i statistiken. I vilket fall bidrar OTT-tjänsterna, och kommer att bidra långt större i framtiden, till den totala TVmarknaden, och bör således tas i beaktande på något sätt. Till dess får vi hålla till godo med de siffror som faktiskt finns att tillgå i dag. Och njuta av en skön sommar. Det kommer jag, och jag önskar detsamma till dig så hörs vi till hösten! Mats Sjödin Chefredaktör

4 SERVERADO Serverado om kommunikationsoperatörer hot eller möjlighet för mediaoperatören? Sverige har den senaste tiden sett en ökad aktivitet på kommunikationsoperatörsmarknaden. Alltele ändrar inriktningen på Kramnet till att bli KO och Telenor skapade sin egen KO Open Universe och förvärvade nyligen OpenNet. Vad innebär de här nya förutsättningarna för en spelare som Serverado, som å ena sidan är en kommunikationsoperatör själv på TVsidan, och å andra sidan är en TV-distributör med egna must carry-kanaler. TV-Nyheterna har träffat Serverados vd Thomas Holmström för att prata om det förändrade TV-landskapet och framtiden för Serverado. 4 Serverado har gjort sig känd som en av tre TV-kommunikationsoperatörer i Sverige, vid sidan av Kalejdo och Connect TV, där Serverado är den i särklass största sett till antal nät som operatören finns i. Kunder kan välja Serverado i drygt 40 nät från Malmö i söder till Östersund och Sollefteå i norr. Bakgrunden till bolaget går att hitta i systerbolaget Ålcom som är en internetleverantör på Åland och i Finland. Redan 2005 byggde Ålcom en egen IPTV-plattform och tog den till marknaden kommersiellt. Olika stadsnät i Sverige började höra av sig med förfrågningar till Ålcom om de inte kunde ta fram en liknande tjänst i Sverige. Flera svenska stadsnät frågade om vi kunde vara med och hjälpa till att bygga upp TV i de svenska näten. Det tyckte vi lät intressant. Framför allt utifrån att basboxprojektet och tankarna kring bredbands-tv var något som utmanade de rådande leverantörerna, säger Thomas Holmström, vd för Serverado, Ålcoms systerbolag och varumärket som används i Sverige, till TV-Nyheterna. Vi insåg att de etablerade aktörerna, som Com Hem och Canal Digital, var minst måna om att driva den här frågan om öppen bredbands-tv. Då var det intressant att titta på hur vi kunde komma med på något sätt. Det här var runt årsskiftet 2008/2009 och stadsnäts-tv var fortfarande ett relativt okänt begrepp. När Serverado startade valde vissa stora stadsnät att bara använda Serverado som leverantörer av TV-kanaler medan mindre stadsnät var mer tveksamma till de stora investeringar som krävs med egen middleware, eget krypteringssystem, vod-server och allt annat som behövs för att bli en IPTV-leverantör. Det var då Serverado beslutade sig för att ta fram en färdigpaketerad tjänst med allt som krävs för att leverera TV via stadsnäten. Ur stadsnätens perspektiv blir tjänsten också väldigt lätt att hantera. De kan se oss som en tjänsteleverantör vilken som helst och ha öppen bredbands-tv parallellt med andra vertikalt integrerade TV-leverantörer, säger Thomas Holmström. Hur skulle du säga att ert arbete påverkas i de fall Serverados plattform erbjuds vid sidan av en vertikalt integrerad aktör? Jag skulle säga att det inte är så stor skillnad. Serverado har en lite speciell modell eftersom vi som bolag ska stå för den tekniska leveransen, digitalboxen och någon form av miniabonnemang. Det är egentligen miniabonnemanget som fastighetsägaren är intresserad av att teckna, så vår primära kund är fastighetsägarna, medan de tjänsteleverantörer som vi har avtal med levererar det för slutkunden int ressanta innehållet. Deras kunder är hushållet och

5 5 konsumenterna. Vår inriktning är att nå de fastighetsägare som antingen bygger nytt eller ser över sina kabel-tv-avtal eller på de platser där man jobbar hårt med att sälja fiberanslutningar till BRF:er och andra gruppanslutningar. Det betyder att Serverado framför allt konkurrerar mot andra TV-leverantörer gentemot fastighetsägarna. Utöver att bara erbjuda TV via stadsnäten levererar Serverado även TV via de nationella kommunikationsoperatörerna, som Zitius, Telia och Itux. Fördelen med att jobba med de stora KO:erna är, enligt Thomas Holmström, att man kan nå ut till en stor andel hushåll och flera nät med bara ett avtal. Men Serverado tar tillväxttakten med ro. Det är alltid intressant när man kommer igång att få så mycket marknad som möjligt att sälja på. Men i dagsläget är vi mer intresserade av att jobba med att stabilt bygga upp på de platser vi finns snarare än att vi måste finnas i vartenda stadsnät, säger Thomas Holmström. Enligt den officiella statistiken från Post- och telestyrelsen, i form av svensk Telemarknad 2011, hade Serverado kunder vid utgången av I den siffran ingår alla hushåll som har tecknat upp sig för en Serverado-box, oavsett vilken ytterligare paketering hushållet väljer att köpa bland Serverados tjänsteleverantörer. Den är bra utifrån vilken tillväxttakt vi vill ha. Vårt syfte är i första Så här kan gränssnittet se ut för de kunder som abonnerar på TV via Serverado. hand att bygga en stabil och trygg kundbas snarare än att försöka ta marknad så snabbt som möjligt. Omsättningsmässigt så har vi i princip fördubblat omsättningen varje år. Det tror jag att man inte ska försöka hålla fast vid. Bygg hellre långsamt och se till att kunderna är nöjda. Den senaste årsredovisningen som har lämnats till Bolagsverket vittnar om en omsättning på 7,48 miljoner kr för verksamhetsåret Året dessförinnan redovi sade Serverado en omsättning på 4,74 miljoner kr. Den Foto: Gustav Gerdes siffran gäller 18 månader eftersom bolaget var inne i en förändring från brutet räkenskaps år till kalenderår. Resultatet på nedersta raden blev kr efter att ha gjort ett negativt resultat året innan, ett resultat om -1,09 miljoner kr. Hur presterar ni ekonomiskt för 2011? Styrelsen har inte godkänt bokslutet än. Men jag kan säga att vi nästan dubblar omsättningen igen. Däremot gör vi en liten förlust för i fjol, säger Thomas Holmström En väg att nå ut brett för att få ytterligare förbättrad omsättning är genom kommunikationsoperatörerna. Vad tänker du om KO-marknaden i ett större perspektiv? Du säger att det är lättare att nå ut till många med färre avtal, samtidigt som de i någon mån är konkurrenter till er. Är kommunikationsoperatörerna ett hot eller en möjlighet? Jag tror att det är bra om det finns en diversifiering av marknaden. Vi räknar även de kommunala stadsnäten och energibolagen som kommunikationsoperatörer. Jag tror att det är bra om det finns en bredd av olika kommunikationsoperatörer samtidigt som hela branschen ökar kostnaderna just därför att det finns en modell där många olika parter ska vara med och täcka sin risk. Och risk täcker man genom att ha marginal på sin verksamhet. Så det finns ett behov av konsolidering, att försöka skära bort overhead för att öka effektiviteten genom leveranskedjorna. En stor kommunikationsoperatör har, åtminstone på

6 6 Thomas Holmström, vd på Serverado. Foto: Gustav Gerdes pappret, bättre förutsättningar att göra det, samtidigt som vi märker att små kommunikationsoperatörer eller lokala stadsnät ofta har en oöverträffad kontakt med sin lokala marknad och sina kunder, och återförsäljare i sin stad. Det finns både för och nackdelar med båda varianterna. För oss är det dyrare att ha många olika avtal mot parter vars processer ser olika ut. Då är sådana initiativ som stadsnätsfabriken väldigt bra, där aktörer som annars är oberoende av varandra går ihop och samarbetar kring gemensamma processer, gemensamma gränssnitt eller gemensamma avtalsstrukturer. Det är små marginaler överhuvudtaget. Att konsolidera för att kunna skaffa sig en styrkeposition för att kunna pressa sin motpart tror jag nödvändigtvis inte är en bra utveckling. Å andra sidan får vi se vad som händer. Fastighetsägarna är en väldigt stark part i de här avtalen och de sitter ofta på fastig hetsnäten till slutkunden. Vad tror du annars när Telia ökar närvaron på öppna nät, Telenor skapar Open Universe eller Com Hem som har sitt systerbolag Itux, om risken att de egna tjänsteleverantörerna gynnas i sina respektive kommunikationsoperatörer? En risk finns det alltid. Hur det konkret och påtagligt ser ut vet jag inte. I Sverige har vi levt så länge med den gamla Skanovadiskussionen, så det finns nog ingen i branschen som inte har ögonen öppna för att det behöver bevakas och hållas efter. Stora leverantörer har också goda förutsättningar att kunna bearbeta marknaden med kommunikation och erbjudanden. I det fallet är vi trygga i var vi befinner oss. För vårt mål är egentligen inte att konkurrera ut Telia eller Com Hem, utan vårt mål är att bli den bästa leverantören till de kunder som av en eller annan anledning inte vill ha Telia eller Com Hem. Där tror vi att det fortfarande kan finnas en ganska intressant nisch att växa på. Det är inte alltid dåligt att vara följaren. Okej att man kanske inte vill teckna avtal med Telia eller Com Hem, men vad tror du är den enskilt viktigaste faktorn till att man väljer Serverado? Lättrörlighet. Du kan byta leverantör eller teckna tilläggsavtal bara genom att ringa in en beställning, eller teckna via webben. Det finns inga fysiska skillnader i vilket innehåll du kan få. Som jag nämnde tidigare så riktar sig Serverado i första hand till fastighetsägaren medan innehållsleverantören riktar sig till slutkunden. Till en fastighetsägare vill vi kunna ge så bred valfrihet som möjligt så att deras slutkunder har så stor chans som möjligt att välja det innehåll som intresserar dem. Så ju fler fastighetsägare som väljer bort den traditionella vertikala strukturen för öppna nät innebär desto ljusare framtid för er? Jag tror att TV som tjänst ligger väldigt långt ifrån fastighetsägarnas kärnaffär eller det som intresserar fastighetsägare. Det betyder egentligen att de vill lämna över så mycket som möjligt till någon annan och ha så lite som möjligt själv att göra med det. Traditionellt sett så har man situationen med sitt kabel-tv-bolag som byter ut en kanal mot en annan på grund av någon avtalsförändring. I det fallet får man de boende emot sig och det tror inte jag är en situation som fastighetsägaren vill Vår inriktning är att nå de fastighetsägare som antingen bygger nytt eller ser över sina kabel-tv-avtal sitta i. Däremot kan det vara lite olika mellan olika fastighetsägare huruvida man är beredd att gå med på att bara ha ett must carry-utbud. Men jag tror att det är utbudet och valmöjligheten som är det som styr och just den här möjligheten att man kan byta. Man kanske är trött på en leverantör men sitter fast i bindnings tid. Då är det väldigt enkelt, man behöver bara ringa ett samtal så blir det en förändring. Men det finns även en baksida av öppenheten och det är att det möjliggör för fler leverantörer och att det då kan bli krångligt för slutkunden att överblicka erbjudandet, avslutar Thomas Holmström.

7 CONAX Så ska Conax öka lönsamheten Krypteringsspecialisten Conax ska inte bara sälja smartcards. I stället går man samman med ett antal partnerföretag för att ta fram skräddarsydda lösningar så att små operatörer kan konkurrera med nya tidens TV-tjänster. 7 Telenorägda Conax är bland de största leverantörerna av kryp teringskort för TV. Men i stället för att bara behålla sin del i värdekedjan har man inlett en satsning där man går från att bara leverera säkerhet till att ta fram helhetslösningar för operatörer. Kursförändringen meddelades tidigare i våras och för TV-Nyheterna berättar Conax vd Morten Solbakken varför man har tagit det här beslutet. Vi tror att TV-operatörerna när de ser komplexiteten i vad de försöker att uppnå inser att det är väldigt komplext. Det är inte bara att skicka ut ett TV-paket. Det ska vara digital- TV, set top-box, multi-screen, OTTdistribuerad video on demand, det finns affärsmodeller som ska hänga ihop med det kunderna abonnerar på som styr vilka on demand-kanaler man får tillgång till utifrån vilket kanalpaket man abonnerar på. Så det kan bli ganska komplext och de flesta operatörerna som vi diskuterar med frågar oss om råd vilket content management-system som är att satsa på, vilken middleware som är bäst och hur digital-boxen ska se ut, säger han och fortsätter: Om man som oss får de här frågorna från de flesta operatörerna så har vi tänkt att den bästa hjälpen som vi kan ge är att sätta samman färdiga lösningar med partnerbolag som passar in och som vi jobbar ihop med. Conax kommer inte, i alla fall inte på medellång sikt, att utveckla egen middleware eller ta fram egna digital-boxar. Vi kommer fortsätta fokusera på säkerhet. Och så plockar vi ihop bra samarbets partners som är duktiga på middle ware, CMSsystem och digital-boxutveckling. Tillsammans ska vi ta fram de bästa lösningarna. Hur har det fungerat tidigare? Vi har sagt till kunderna att här är säkerhetslösningen, nu kan du ta den och gå till vilken digitalboxtillverkare du vill. Här är listan på de över 200 som stöder Conax. Så kan du välja. Det blir lite för komplicerat för de allra flesta operatörerna, säger Morten Solbakken. Dessutom sparas kostnader och tid eftersom lösningarna är pre-integrerade. Exempel på partnerföretag som ska ta fram lösningar tillsammans med Conax är Cubiware som tar fram digitalboxar och svenska MPS Broadband som levererar content management system, CMS, för video. Conax siktar in sig på alla typer av leve rantörer med sina lösningar. Redan i dag använder indiska Dish TV, världens tredje största TV-operatör, Conax teknik och man kommer att fortsätta att leverera till små som stora distributörer. Morten Solbakken, vd för Conax. Foto: Conax

8 8 Foto: Conax Att operatörerna ska kunna administrera vilket innehåll slutkunderna ska få tillgång till på respektive enhet, utifrån vilket kanalpaket man abonnerar på och vilka tilläggstjänster man använder, är bara ett av Conax uppdrag att lösa. Lika viktig är säkerhetsfrågan och att hindra piraterna från att sälja vidare eller sprida olika kanaler och program. Trots den piratverksamhet som finns på TV-sidan, inte minst i Sverige, hävdar Morten Solbakken att Conax inte kan ställas till svars för att man inte har tillräckligt starka produkter. Conax teknik har aldrig hackats, men set top-boxen är mer komplex än Conax teknik. Vi rankar alla system på en skala från noll till nio inom säkerhet. Vårt bästa smart card ligger på nivå nio, medan boxarna ute på marknaden ofta ligger på nivå tre, fyra eller fem. Rankingnivån baseras på vilken kompetens som krävs för att hacka systemet, vilken utrustning som krävs och vad det kommer att kosta i tid och pengar att ta sig in. Generellt så vill man ha ett kort som har en högre säkerhetsnivå än boxen eftersom boxen har en del bakdörrar in. Det vi ser är att det är en stor grad av piratism, men alla angrepp som vi ser är riktade mot själva boxen och inte mot smart cardet. Det är lättare att hacka sig in i boxen än att hacka kortet. I Sverige är det ett problem och vi jobbar med både operatörer och set top-box-tillverkare för att täppa till luckorna. Det låter som en ljus framtid för Conax och era konkurrenter. Det är spännande, med en stor tillväxt i marknaden, säger han. Hur ligger ni till i nord- och sydamerika, där ni har genomfört en stor omorganisation och förlagt basen till Brasilien? På intäktssidan så är det ungefär 15 procent som kommer från Nord- och Sydamerika. Speciellt Sydamerika är en stor tillväxtmarknad. Vi satsar på alla marknader för att nå tillväxt och Sydamerika är ett tillväxtområde. Indien och Asien är ett tillväxtområde. Även Europa är ett tillväxtområde, men då mer på tjänstesidan än i antal subscribers. Det är övergången från analog till digital som driver vår tillväxt på många av dessa marknader. Men det vi också ser är att på vissa marknader, speciellt i Sydamerika, så hoppar man över naturliga led i evolutionskedjan. Kunderna går inte från analog-tv till digital-tv, och därefter till PVR, HD-uppgradering och sedan video on demand. En operatör i Mexiko gick från analog- TV till digital-tv och sedan hoppade man direkt till en multi-screen video on demand levererad över OTT. Det är det mest avancerade som finns, berättar han. Slutligen, kommer vi att bli av med banditer i TV-branschen? Nej, det tror jag inte. Det ligger för mycket pengar i betal-tv för att bli kvitt piraterna. Men vi ska göra det vi kan för att se till att de inte får någon stor del av kakan, säger Morten Solbakken. Conax levererar 40- procentig marginal Telenorägda Conax ebitda-marginal rör sig mellan 35 och 42 procent de senaste åren. Så här har resultatutvecklingen för Conax sett ut de senaste fyra kvartalen, i miljoner NOK. Bolaget har kunder i fler än 80 länder, i alla värdsdelar utom Oceanien. Q Nettoomsättning: 129 Ebitda före andra poster: 49 Ebitda-marginal: 38,0% Rörelseresultat: 34 Q Nettoomsättning: 144 Ebitda före andra poster: 62 Ebitda-marginal: 43,1% Rörelseresultat: 50 Q Nettoomsättning: 155 Ebitda före andra poster: 54 Ebitda-marginal: 34,8% Rörelseresultat: 28 Q Nettoomsättning: 139 Ebitda före andra poster: 60 Ebitda-marginal: 43,2% Rörelseresultat: 39

9 9 BIOGRAFSTATISTIK SF står stark i biokampen Tre biografkedjor står för närmare 86 procent av biobesöken som görs i Sverige. Fem år tidigare stod samma tre kedjor för drygt 81 procent av besöken. Alltjämt är det marknadsgiganten SF Bio som håller täten med sina 65 procent av marknaden. Det visar TV- Nyheternas genomgång av Svenska Filminstitutets årsrapporter för de senaste fem filmåren. Den största ökningen för SF Bio gjordes från 2006 till 2007, som är det första år som TV-Nyheternas sammanställning tar avstamp i. Jämfört med året innan ökade SF Bio sin marknadsandel med närmare 11 procentenheter och gick då upp till 65,2 procent av biomarknaden. Runt den perioden såg Sverige den största förändringen som har skett på biomarknaden i närtid. Biografkedjan Astoria genomgick stora ekonomiska problem och tvingades sälja biografer. Det slutade med konkurs. Krisen innebar att Astoria gick från en marknadsandel om 14 procent 2006 till 3,7 procent under Sverige gick då från fyra viktiga aktörer av olika storlek till tre aktörer varav SF Bio gjorde den största ökningen och därmed drygade ut sitt redan stora försprång på biomarknaden. Förra året hade SF Bio samma marknadsandel som 2007, på 65,2 procent men har däremellan varit uppe och vänt på 68,9 procent under Men är det bara av ondo med en så stor aktör i ett land som Sverige eller kan det finnas fördelar som ligger till gagn för filmbranschen? TV-Nyheterna ställer frågan till Anna Serner som är vd för Svenska Filminstitutet. Den dominanta ägaren som vi har i Sverige är inte positivt för någon, inte ens SF själv. SF:s ofrivilliga position som i princip monopolistisk ägare har gett dem ett kulturpolitiskt ansvar som de inte självmant har tagit. Det är ett ansvar som jag anser en så dominant aktör måste ta. Vad krävs för att marknaden ska kunna ändras så att SF inte längre blir det i praktiken enda alternativet? Anna Serner, vd för Svenska filminstitutet Foto: Per Myrehed Jag skulle säga att de 20 procent som inte tillhör SF Bio och Svenska Bio måste bli bättre på att samarbeta för att ta fram ett gemensamt alternativ. Då kan det över tid bli skillnad, men det måste till ett större samarbete, säger Anna Serner. Bakom SF är det Svenska Bio som är nummer två med 15,4 procent av marknaden och på tredje platsen återfinns Folkets hus och parker med sina 5,3 procent. Båda dessa har ökat sin marknadsandel de senaste fem åren, från 12,5 respektive 4,0 procent. Men steget upp till SF är fortfarande långt. Även bland filmdistributörerna är det SF som är marknadsledande i Sverige, genom SF Film. Filmdistributionsmarknaden är dock inte lika koncentrerad som biografmarknaden, då det finns fler stora konkurrenter med likvärdig marknadsandel. SF Film har på den här marknaden en andel om 19,1 procent. Om man räknar grovt så står SF Film, Walt Disney, Warner, Sony, Nordisk Film, 20th Century Fox samt Paramount och Universal för drygt 93 procent av marknaden. Bland övriga aktörer finns bland andra Scanbox och NonStop Entertainment. Marknadsandelarna här är mer flytande från år till år beroende på om något bolag distribuerar en film som ger en större tittarsuccé än vanligt. Och det är filmerna från dessa distributörer som avgör hur filmtittandet i Sverige ska se ut. Det är faktiskt så att vi går på alltmer bio i Sverige. Både antal biobesök och biljettintäkterna för biograferna ökar. Kurvan pekar jämnt uppåt mellan 2007 och 2011 med ett undantag för 2009 som var ett extremt bra filmår för att därefter sjunka ner till normala nivåer under Anna Serner på filminstitutet är inne på att biobesöken kan öka ytterligare. Intäkterna ökar på grund av att nya tekniker som 3D och 4D driver på utvecklingen. Biljettpriserna är högre på dessa typer av filmer och så länge de fortsätter att förändra tekniska format och marknadsföring så kommer biljettintäkterna fortsätta att öka, säger hon och fortsätter:

10 Det höga priset gör att antal sålda biljetter inte ökar mer än det gör i dag. Den ökning i antal biljetter som sker be ror på att vi får fram starka filmer. Filmer som är tillräckligt angelägna kommer att få genomslag, trots piracy och digitala alternativ. En bra film kommer man även i fortsättningen att vilja se tillsammans. Samtidigt ser hon en varningssignal i vilka filmer som attraherar mest publik. Det som är lite oroväckande är att de filmer som drar tittare inte är de smala alternativen, utan filmer som bygger på någon form av förlaga. Som Hungerspelen eller Twilight, säger Anna Serner. Tittar man på vilka filmer som är popu lärast så kan man urskilja en markant gräns efter ursprungslandet. Hela 64,7 procent av biobiljetterna under 2011 var för filmer från USA. Svenska filmer ligger någorlunda konstant runt 20 procent av biljettförsäljningen med undantag för 2009 då svenska filmer stod för 32,7 procent. Filmer från övriga europeiska länder stod för 14,6 procent förra året och filmer från övriga världen stod 2011 för 0,9 procent av biljettförsäljningen. Värre är det för filmer som inte kommer från Europa eller USA. Sammanfattningsvis kan sägas att antalet biobesök blir fler i Sverige för varje år trots att antal biografer och biosalonger minskar i jämn takt. Och de biobesök som görs fortsätter att domineras av amerikanska filmer på någon av SF:s biografer. Marknadsandel för besök per distributör (%) 100% SF Film 17,8 21,9 10,1 14,6 19,1 Walt Disney* 14,4 9,6 9,4 10,3 13,6 Warner* 12,5 7,9 8,7 15,9 13,6 Sony* 8,4 8,8 9,7 6,5 11,6 Nordisk Film 3,2 3 26,2 15,5 11,2 20th Century Fox 10,7 9,4 13,3 15,1 10,1 UIP (Paramount/Universal)* 16,9 27, ,3 14,1 Scanbox Entertainment 2,2 1,5 2,9 2 NonStop Entertainment 1,2 Folkets Bio 1,4 1,2 1,4 Sandrew Metronome 5,7 5,1 5,3 Sonet Film 3,8 Övriga 6,6 2,8 2,5 3,7 3,4 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Övriga Sonet Film Sandrew Metronome Folkets Bio NonStop Entertainment Scanbox Entertainment UIP (Paramount/Universal)* 20th Century Fox Nordisk Film Sony* Warner* Walt Disney* SF Film * TV-Nyheterna har valt att slå samman flera olika distributionskonstellationer till kort och gott Warner, Sony, UIP (Paramount/Universal) och Walt Disney. Svenska filminstitutet har i sin statistik kategoriserat bolagen/koncernerna olika under olika år beroende på skiftande distributionsavtal och distributionsbolag. 10% 10 0%

11 Marknadsandel per biografägare (%) SF Bio 65, ,7 68,91 65,2 Svenska Bio 12, ,4 13,23 15,4 Folkets hus och parker 4 5,8 5,7 4,38 5,3 Astoria Cinemas 3,7 Eurostar 1,7 1,6 1,6 1,43 1,6 Folkets Bio 0,9 1,2 1,2 1,08 1,1 Cinemascenen i Katrineholm 1 1,1 1,05 1,2 Våra gårdar 1,3 1,2 0,95 1,2 Capitol Invest 0,61 0,6 Biograf Sture 0,59 0,7 Övriga 12,1 9,2 9,1 7,78 7,7 100% 90% 80% 70% 60% 50% Övriga Biograf Sture Capitol Invest Våra gårdar Cinemascenen i Katrineholm Folkets Bio 40% Eurostar Astoria Cinemas 30% Folkets hus och parker Svenska Bio 20% SF Bio 10% 11 0%

12 Biobesök Biobesök Bruttobiljettintäkter biograf SEK Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Biobesök/capita 1,62 1,65 1,86 1,68 1,73 Biobesök Bru$obilje+ntäkter biograf SEK 18,000,000 17,500,000 17,000,000 16,500,000 16,000,000 15,500,000 15,000,000 14,500,000 14,000,000 13,500, Biobesök 1,800,00 0,000 1,600,00 0,000 1,400,00 0,000 1,200,00 0,000 1,000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Bru.obilje5ntäkter biograf SEK 12

13 Marknadsandel för besök per region och spelår (%) Sverige 21,8 20,4 32,7 20,8 19,8 Europa 18, ,3 13,9 14,6 USA 59,6 68,1 53,9 64,2 64,7 Övriga världen 0,4 1,5 3,1 1,1 0,9 Biografer, salonger och platser Antal biografer Antal salonger Antal platser Antal digitala salonger (2K) % % Antal biografer 80% Antal salonger 70% Antal digitala salonger (2K) % % Övriga världen USA 40% Europa Sverige % % Antal platser % %

14 ENKÄT Hur påverkas försäljningen av TV-apparater med anledning av fotbolls-em och andra stora evenemang? 14 Kalle Olsson Svensk marknadschef på Samsung Sommaren 2012 bjuder på både fotbolls-em och OS i London. Det är två stora mästerskap och tv-händelser. Av erfarenhet vet vi att TV-tittarna då gärna vill byta ut sin tidigare TV mot en ny. Ofta vill man ha en TV med både större och bättre bild, men ser det även som ett bra tillfälle att uppdatera till en smart-tv. Andra väljer att köpa en liten mindre modell som de vill ha med sig ut till sommarstugan eller husvagnen. Det är få som vill missa stora idrottsevenemang när man är ledig från jobbet, trots att solen skiner och det är varmt. Det är inte bara tv-försäljningen som ökar utan även andra och mer mobila produkter såsom smartphones och surfplattor eftersom vi följer stora mästerskap på ett mer mobilt sätt. Så trots att man har semester vill man på ett snabbt sätt bli uppdaterad på vad som händer på arenan. Dessutom lanserar vi precis nu androidmobilen Galaxy Beam med en inbyggd projektor som gör det möjligt att tillsammans med vänner och andra fotbollsfans streama EM i upp till 50 tum. Thomas Wering Nordic Marketing Manager Home Entertainment & IT på LG Stora mästerskap brukar leda till att fler slår till och uppdaterar TV-rummet med en ny TV. Inte bara på grund av själva eventet, utan minst lika mycket på grund av alla bra erbjudanden som de olika kedjorna har i samband med dessa, och där även våra produkter är med. Så ja, vi ser en ökad försäljning kring fotbolls-em av olika anledningar. Vad gäller TV-försäljningen generellt så ser vi i branschen att marknaden minskar något, även om vi ser att LG ökar i år jämfört med föregående år. Vi ser att smart-tv och 3D tillsammans med bättre design och bildkvalitet göra att många fortsatt är intresserade av att byta ut sina tidigare TV. Vi står dessutom på tröskeln till en ny teknik i och med lanseringen av OLED, vilket inom de närmaste åren definitivt kommer att få många att vilja byta TV igen. Per-Martin Öhman Nordic product manager consumer products på Sharp Det som vi sett i år är ett stort konsumentintresse för större skärmar. I år har Sharp lanserat nya modeller i 60, 70 och 80, och det har varit ett mycket stort intresse både från handeln och från konsumenterna. Segmentet över 60 växer snabbt, och det är framförallt sport som driver utvecklingen. Sportsändningar = Stor bild! Stora mästerskap skapar alltid en ökad TV-försäljning, både för att konsumenten vill ha ny och större bild, och även att marknaden driver på med ökad marknadsföring och erbjudanden inför händelserna. Dock är kanske ökningen i dag mindre än tidigare i samband med övergången tjock-tv-platt-tv. Torbjörn Sjöving Nordic product manager TV på Sony Ja, det säljs definitivt mer TV vid stora mästerskap som till exempel EM, VM och OS. De ledande återförsäljarna gör kampanjer tillsammans med Sony för att till godose marknaden med intressanta produkterbjudanden som kommer i samband med stora mästerskap. Som du kanske noterat så har de flesta stora kedjorna redan dragit igång kampanjer sen flera veckor tillbaka och de fortsätter nog så länge som EM pågår.

15 PERSONNYHETERNA 15 Joel Westin lämnar Telia blir nordisk affärsutvecklingschef på Viasat Joel Westin har valt att lämna Telia för att i stället ta ett toppjobb på konkurrenten Viasat. Han var länge affärschef för Telia digital-tv innan han vid en omorganisation under våren blev tillförordnad chef för Business Management inom Telias konsumentaffär. Nu får han i stället rollen som nordisk affärsutvecklingschef på Viasat. Han börjar det nya jobbet i september. På Telia är det inte klart vem som blir ny affärschef för digital-tv. Och man ser möjligheterna att ha Joel Westin hos Viasat. Det är kul. Då har vi Joel hos en partner. Det gör förhoppningsvis samarbetet ännu bättre, säger Jonas Hasselberg, produktchef TV för Norden och Baltikum på TeliaSonera, till TV-Nyheterna. De blir kommunikationschef och marknadschef på TV4 TV4-Gruppen har meddelat att personal- och kommunikationsavdelningarna omorganiseras i fyra områden; kommunikation, marknad, talang och omvärld. I samband med det blir presschef Jennifer McShane ny kommunikationschef med ansvar för företagsinformation, pressinformation, kundservice och programpresentation, och Lotta Lindborg, i dag marknadchef B2B, blir marknads chef med ansvar för B2B, B2C, event, crosspromotion, varumärkesfrågor, kampanjer samt säljstöd och retorik. Cheferna med ansvar för talangfrågor respektive omvärldsbevakning håller på att rekryteras. Carl Fredrik Mannerberg ny distributionschef på SF Anytime Carl Fredrik Mannerberg lämnar SBS TV och går i stället till SF Anytime. Han lämnar bolaget efter elva år, dit han först kom som trainee och de senaste åren har varit distributionschef. Det innebär att han lämnar en verksamhet med stort fokus på linjär distribution i Kanal 5 och Kanal 9 för en verksamhet uppbyggd kring on demand-filmer. Det var ett bra tillfälle som dök upp och jag tror att SF Anytime har framtiden för sig. Jag har varit med på hela den här resan som SBS har gjort med fler kanaler och ökade intäkter och det känns bra att lämna nu. SBS TV står bra positionerat för framtiden, säger Carl Fredrik Mannerberg till TV-Nyheterna. På SF Anytime kommer han att få titeln head of distribution & business development och efterträder Jakob Hammarstedt som går till Telenor Sverige. Crister Fritzon lämnar Teracom Teracom Groups vd och koncernchef Crister Fritzson lämnar en statlig koncern för en annan. Detta är klart sedan han meddelat att han tar över som vd och koncernchef för SJ. Han tillträder det nya jobbet under senhösten Cristers viktigaste uppgift blir att tillsammans med alla duktiga medarbetare på SJ fortsätta utveckla punktlighets- och kvalitetsarbetet, som är SJ:s viktigaste frågor för att få nöjda resenärer, enligt SJ. Alla medarbetare ska vara stolta över sina insatser och valet att jobba på SJ. Jag vill bygga en företagskultur och ett ledarskap som underlättar arbetet för medarbetarna att ge våra kunder den bästa servicen, säger Crister Fritzon i en presskommentar. Crister Fritzson, 51, har jobbat som koncernchef och vd på Teracom Group sedan Innan dess var han vd för Boxer och är i dag styrelseledamot i Systembolaget. John Nordin ny Sverige-vd för Canal Digital när Mats Almgren går till Telenor Canal Digital Sveriges vd Mats Almgren lämnar TV-operatören. I stället blir han chef för koncernsystern Telenor Sveriges nya affärsområde Enterprise, där han kommer att arbeta med de större företagskunderna som efterfrågar integrerade och internationella lösningar. På Canal Digital blir det vice vd tillika operative chefen för Canal Digital Finland, John Nordin, som tar över ansvaret som tillförordnad vd. Därmed kommer han att ha högsta ansvaret för Canal Digitals verksamheter i både Sverige och Finland. Det är en riktigt spännande utmaning för mig. I dag har jag fokuserat mycket av min tid på Finland som operativ chef och i egenskap av vice vd i Sverige har jag ansvarat för B2B. Nu blir det mer fokus på Sverige med helhetsansvaret, säger han till TV-Nyheterna. TV-N: Kommer Canal Digital Finland att bli lidande när ditt fokus flyttas mot Sverige?

16 16 Vi har gjort en omställningsprocess under det senaste året där vi har integrerat de svenska och finska verksamheterna tillsammans och det fungerar riktigt bra nu. Det har gett bra utväxling både när det gäller abonnemang och det ekonomiska, så omställningsarbetet har gått som vi har tänkt, och det ska inte innebära något negativt för Finland. Han berättar att det inte finns några planer på ytterligare förändringar i Canal Digitals organisation. I stället ligger fokus kvar enligt tidigare. Den fastlagda produktlanseringsplanen fortsätter, bland annat med att få ut boxar med follow me-funktionalitet på marknaden. TV-N: Kommer ni att ta in en vice-vd nu i stället för dig? Jag går in i den här rollen nu så får vi se hur det fungerar. Det är klart att vi blir en man kort. Men vi tror att det ska fungera även framöver och jag har fått bra förtroende från Patrik Hofbauer och ledningen i Norge, säger John Nordin. John Nordin kom till Canal Digital 2002 och har utöver nuvarande roller arbetat som CFO och director Product and Business Development. Mats Almgren har varit vd för Canal Digital Sverige sedan Manfred Aronsson lämnar MTG Manfred Aronsson, vd för MTG:s fri-tv-verksamhet i Sverige sedan 2008, har beslutat att lämna MTG i mitten av juni. Joakim Nordlind har utsetts till tillförordnad vd för verksamheten, där TV3, TV6, TV8 och TV10 ingår. Han har tidigare varit intäktsdirektör för MTG Media, med ansvar för den kombinerade försäljningen av MTG:s fri-tv, radio och online i Sverige. Min tid på MTG har varit en spännande resa och vi har åstadkommit många bra saker. Men nu är en lämplig tidpunkt för mig att gå vidare och hitta nya utmaningar. Jag önskar alla mina kollegor det bästa och att verksamheten fortsätter att utvecklas starkt, säger Manfred Aronsson i en presskommentar. Joachim Nordlind började sin karriär på MTG 1996 och har tidigare varit försäljningsdirektör på MTG TV Sverige och Account Manager och sedan försäljningschef för MTG: s svenska fri-tv-kanaler. Mellan 2003 och 2007 arbetade Joachim som Broadcastchef för Aegis Media byrå i Sverige. Sökandet efter en permanent ersättare pågår. Per Tellander blir chef för betal-tv Norden på Viasat Viasats sportchef Per Tellander byter jobb inom koncernen och blir nordisk chef för Viasat Film och Viasats faktakanaler. Den officiella titeln blir head of Viasat Broadcasting s Nordic Pay-TV Channels. Det rapporterar Resumé. Ny sportchef på Viasat blir Erik Westberg som fram till nu har varit redaktionschef på Viasat Sport. Andreas Modig sköter Copyswedes förhandlingar Rättighetsorganisationen Copyswede har gjort klart med rekrytering av förhandlingschef. Andreas Modig börjar den 22 augusti och kommer dessförinnan från jobbet som förhandlare och jurist på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen där han har varit anställd sedan år Innan dess arbetade han på Advokatfirman Nordia. Ove Anebygd tar över som TV-chef på Ericsson efter Staffan Persson Ove Anebygd är sedan knappt två månader chef för Ericssons TV-verksamhet, eller som titeln så fint lyder: Vice President and Head of Solution Area Media. Han ersätter Staffan Pehrson, som har haft tjänsten sedan tre år tillbaka. Ove Anebygd kommer närmast från jobbet som chef för IPTV och Connected home på Ericsson. Agnes Reuterskiöld ny försäljningschef på Com Hem Agnes Reuterskiöld kommer efter sommaren att börja som försäljningschef på Com Hem, där hon ersätter Christoffer Svanberg som tidigare i vintras lämnade operatören för ett jobb på Skellefteå Kraft. Närmast kommer Agnes Reuterskiöld från en roll som försäljningschef för lokaltidningen Mitt i Stockholm som varje vecka ger ut 31 tidningar i Storstockholm. Hon har också gedigen erfarenhet från telekom- och TV-branschen efter att bland annat ha ansvarat för direktförsäljningen hos Viasat och varit ansvarig för nykundsförsäljning på Telenor. På Com Hem kommer Agnes Reuterskiöld att ansvara för operatörens hela försäljning mot konsumenter genom bland annat kundservice, direktförsäljning, återförsäljare och comhem.se.

17 HÄNT SEDAN SIST 17 Telia lanserar TV Everywherelösning under namnet Telia Play+ Telia har lanserat sin TV Everywherelösning på marknaden. Tjänsten som går under namnet Telia Play+ lanseras med kanalpaketen Barn och Stor, som man tror stort på redan i sommar. Vi tror att Play+ kommer att uppskattas på campingplatser, i gästhamnar och i fritidshus runt om i sommarsverige. Sport till de vuxna och barnprogram till de yngre tror vi är en kombination som kommer att slå, säger Kent Jonsson, chef för konsumentmarknad bredband på Telia, i ett pressmeddelande. Tjänsten innebär att man får linjära kanaler, programbibliotek och videouthyrning på PC och Mac. Det som krävs är antingen ett bredbandsabonnemang eller ett digital-tvabonnemang från Telia för att få abonnera på Play+. Det är dock inte samtliga kanaler som ingår från motsvarande paket. Normalt ingår exempelvis 46 kanaler och 24 programbibliotek i kanalpaket Stor. I paketet Play+ Stor ingår 24 kanaler och 21 programbibliotek. Så här paketeras Play+ vid lanseringen: Play+ Stor 24 kanaler och 21 programbibliotek 149 kr/månad för Telia-kunder med fast bredband eller digital-tv 74 kr/månad för Telia digital-tvkunder med kanalpaket Stor. Play+ Barn 7 kanaler och 6 programbibliotek 69 kr/månad för Telia-kunder med fast bredband eller digital-tv 34 kr/månad för Telia digital-tvkunder med ett barnpaket. Alla kan skaffa ett konto på Play+ kostnadsfritt för att hyra film i Telia Play+ digitala videobutik med hyrfilmer i prisläget från 9 till 39 kr per hyrtillfälle. Så mycket betalade BC Partners för Com Hem BC Partners betalade 9,6 miljarder kr för Com Hem. Det framgår av årsredovisningen från Com Hems tidigare moderbolag Nordic Cable Acquisition Company Holding AB. Enligt årsredovisningen förväntas inte någon ytterligare tilläggsköpeskilling. I början av 2011 inledde bolaget en process för att sälja sina aktier i Nordic Cable Acquisition Company Sub-Holding AB. Den 21 juli 2011 undertecknade företaget ett slutgiltigt avtal om att sälja Nordic Cable Acquisition Company Sub-Holding AB till riskkapitalbolaget BC Partners. Försäljningen ägde rum 29 september Priset för aktierna uppgick till miljoner kr. Någon ytterligare tilläggsköpeskilling förväntas inte, skriver bolaget. Exakt hur stora skulder som följde med i Nordic Cable Acquisition Company Sub Holding AB är inte klart, men nettoskulden uppgick vid utgången av 2011 till miljoner kr. Det innebär att den totala köpeskillingen bör ha hamnat tämligen nära de 17 miljarder kr som det spekulerades i när affären skedde. SVT överens med Copyswede om öppet arkiv från 2013 SVT har kommit överens med rättighetsorganisationen Copyswede om villkoren för ett större öppet arkiv från SVT. Det nya avtalet börjar gälla den 1 januari nästa år och omfattar program som har sänts före den 1 juli Grundförutsättningen för det här avtalet är den nya avtalslicensbestämmelse som trädde i kraft den 1 april förra året. Sedan dess har vi suttit i förhandlingar med SVT. Nu har vi ett avtal som gör att allt egenproducerat material och vissa samproduktioner som har sänts före den 1 juli 2005 kan tillgängliggöras i Öppet arkiv, säger Mattias Åkerlind, vd på Copyswede, till TV-Nyheterna. TV-N: Finns det några begränsningar i avtalet eller kan man tänka sig att SVT lägger ut programmen även i operatörernas digitalboxar? Det finns en begränsning i lagtexten och avtalet som gör att det bara kan läggas ut i SVT:s egen tjänst. Lagbestämmelsens konstruktion gör att det i dagsläget inte går att lägga ut tjänsten i operatörernas digitalboxar, men med en generell avtalslicensbestämmelse som kan komma till nästa år skulle den här typen av tjänster mycket väl kunna licensieras även för operatörernas digitalboxar, säger han. Tjänsten Öppet arkiv har funnits på svt.se sedan 2005 och där finns idag cirka 200 timmar klipp ur TV-program. Tack vare avtalet med Copyswede kan SVT nu successivt bygga ut den populära tjänsten och även erbjuda hela program, skriver SVT på sin webbplats. Vi har längtat efter denna dag, då vi kan öppna SVT:s arkiv via webben. Nu har det blivit möjligt, tack vare en ny lag och rättighetsklarering, tack vare stöd från kulturdepartementet och tack vare ett nytt avtal med Copyswede, säger Eva Hamilton, i en kommentar. MTG:s OTT-tjänst Viaplay säljs numera även som en egen Viaplaybox. Boxen marknadsförs på Viaplays webbplats som är den enda säljkanalen. Samtliga MTG:s linjära kanaler distribueras via bredbandsuppkopplingen och därtill möjliggör en antenn att få tillgång till SVT:s kanaler och TV4. Totalt innebär det 25 linjära kanaler utöver Viaplays on demand-tjänst.

18 18 Vi ser ett behov på marknaden att slutkunder vill få tillgång till Viaplay på sin TV. Med den här boxen får vi möjlighet att även distribuera alla MTG:s linjära kanaler, säger Niclas Ekdahl, vd för Viaplay, till TV- Nyheterna. Priset är 99 kr utöver det man betalar för sitt Viaplay-abonnemang (49, 99 eller 199 kr beroende på paket). Tecknar man sig för tolv månader ingår boxen. Här är alla som sökte tillstånd i marknätet Myndigheten för radio och TV har meddelat tillstånd att sända SDkanaler i marknätet. Totalt fick sex kanaler tillstånd från den 1 juli. Här är hela listan: Meddelade nationella tillstånd BBC Entertainment (BBC Worldwide Limited) Canal+ Mix (C More Entertainment AB) TV4 News (Nyhetsbolaget Sverige AB) Travel Channel (Travel Channel International Limited) Viasat Explorer (Viasat Broadcasting UK Ltd) Meddelade regionala tillstånd 24 HD (Helsingborgs Dagblad Nya Medier AB) Tillstånd som fick avslag BBC HD (BBC Worldwide Ltd) BBC Lifestyle (BBC Worldwide Ltd) BBC Knowledge (BBC Worldwide Ltd) Discovery World (Discovery Communication Europe Limited) Investigation Discovery (Discovery Communication Europe Limited) Discovery HD Showcase (Discovery Communication Europe Limited) Animal Planet HD (Discovery Communication Europe Limited) Eurosport HD (Eurosport Société Anonyme) Eurosport 2 HD (Eurosport Société Anonyme) Disney Junior (The Walt Disney Company Ltd) TV6 HD (Viasat Broadcasting UK Ltd) Kanal 10 (Kristen TV i Sverige AB) Pegasus (Medge Consulting Sports AB) Nick Jr (Nickelodeon International Ltd) TV4 Fakta 2 (TV4 AB) TV4 Guld (TV4 AB) TV4 Sport 2 (TV4 AB) NEW (SBS Broadcasting Networks Limited) Canal+ Sport 2 (C More Entertainment AB) Canal+ Emotion (C More Entertainment AB) Tillstånden gäller under tiden 1 juli mars För utsändning av programtjänsterna kommer komprimeringstekniken MPEG4 att användas och för de nationella programtjänsterna ställs även krav på att använda utsändningstekniken DVB-T2. Samtliga tillstånd i marknätet upphör den 31 mars TV4:s distribution blir stabsfunktion direkt under vd TV4-Gruppen meddelar att hela distributionsavdelningen får ett utökat ansvar och en strategisk roll direkt under vd Casten Almqvist. Samtidigt inrättar man en styrgrupp för distributionsfrågar där David Österlund, distributionschef, Casten Almqvist, vd, Malte Andreasson, planeringsdirektör, Cecilia Beck-Friis, direktör digitala medier, samt Jonas Lönnqvist, landschef på C More Entertainment, ingår. Det innebär att distributionschefen åter stiger i graderna på TV4 efter att man i september 2010 delegerade funktionen från ledningsgruppen. Distribution av TV över Internet skapar nya förutsättningar. Med möjligheten för TV4 att själv nå ut med sitt innehåll till tittarna och där begrepp som TV Everywhere och TV Anytime blir alltmer vanliga är det viktigt att samtliga frågor som rör distribution inom TV4-Gruppen samordnas, säger Casten Almqvist i en presskommentar. I och med förändringen blir distributionsavdelningen en stabsfunktion under vd. David Österlund fortsätter som distributionschef och rapporterar direkt till vd Casten Almqvist, dock utan att ta plats i företagsledningsgruppen. Distributionsfrågorna, det vill säga hur TV4:s kanaler och innehåll distribueras till tittarna och kunderna, har redan i dag en stor effekt på alla delar av TV4:s verksamhet. De påverkar dels vår betalaffär och dels våra traditionella reklamaffärer, både för riks- och lokalreklamen, kommenterar David Österlund. IOGT kräver fortsatt utredning av TV3 och Kanal 5:s alkoholreklam Trots att brittiska Ofcom slagit fast att ägarbolagen till TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9 är etablerade i Storbritannien och ska lyda under brittisk jurisdiktion kräver IOGT-NTO att granskningsnämnden och Myndigheten för radio och TV, MRTV, går vidare i ärendet. Nykterhetsorganisationen har skickat ett brev till MRTV med önskemål om att driva processen vidare med ytterligare krav på Ofcom eller i förlängningen ta det till EUdomstolen. Nästa steg för granskningsnämnden om den väljer att gå vidare skulle vara att begära hos Ofcom

19 19 att de kräver att programbolagen ska följa svenska regler. Nu måste vi bestämma hur vi ska gå vidare, säger Anna Dingertz, jurist på Myndigheten för radio och TV, till TV- Nyheterna. Johan Kleberg om strategin när C+ blir C More C More Entertainment har meddelat att hela varumärket Canal+ skrotas på den nordiska marknaden. I stället byter kanalerna namn till C More i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudanledningen till förändringen är att vi ser en allt snabbare teknisk utveckling som ger oss fantastiska möjligheter att distribuera våra filmer och TV-serier på andra plattformar. Canal+ är ett extremt starkt varumärke men i dag lider det av en så stark koppling till linjär TV. Nu utvecklar och förändrar vi produkten för att anpassa oss, säger Johan Kleberg, vd för C More Entertainment, till TV-Nyheterna. TV-N: Du pratar om film och TV on demand. Jag antar att ni inte släpper fokus från den viktiga sporten? De stora sporträttigheterna är en förutsättning för att kunna hålla på med betal-tv. Sporten är och förblir det viktigaste innehållet. Med C More kommer du att kunna ta med dig ditt abonnemang och titta på våra sportsändningar var du vill. Förändringen sker den 4 september och som Johan Kleberg nämner så är en del i satsningen att även förbättra playtjänsten. Men även framöver kommer de linjära kanalerna att vara viktiga för C More Entertainment. Värdet av linjär TV kommer framöver även fortsatt att vara högt, både på sport och film. Det är en svårbedömd verklighet där det kommer en massa nya apparater och appar. Det viktigaste för oss är att se vad som får konsumentgenomslag. Vi tittar på dator, surfplatta, mobil, spelkonsoller, smart-tv. TV-N: Vilket varumärke kommer ni att använda för play-tjänsten? C More Play kommer att bli namnet på vår on demand-tjänst, där kunder kan se sitt innehåll, antingen via sin distributörs digitalbox eller direkt via C More Play på webben. TV-N: Ni har ansökt om varumärkesskydd för C Now. Vad ska det varumärket användas till? C Now är en vidareutveckling av det vi har gjort med C Sports på sporten. Vårt huvudfokus är att jobba tätt med distributörer, men vi har även viss försäljning direkt till slutkund i C Sports. Där kommer vi att använda C Now för allt innehåll, säger Johan Kleberg. Telenor Sverige markerar vikten av TV i nya organisationen Mats Almgren lämnar Canal Digital Sverige för Telenor Sverige som ett led i en stor omorganisation inom Telenor Sverige. I stället för att ha två affärsområden, privat och företag, ändrar man till tre affärsområden, nämligen fastnät, mobil och stora företagskunder. Intressant är namnet på fastnätsområdet där TV lyfts fram. Broadband & TV kommer att ledas av Mats Lundquist, i dag affärsområdeschef för Business. TV har varit en viktig del i vår affär, och att det nu inkluderas i namnet är en markering om att fastnätssidan inklusive TV kommer att vara viktigt även i fortsättningen, säger Andreas Hamrin, presschef på Telenor Sverige, till TV-Nyheterna. Vad det konkret kommer att innebära för TV-produkterna och vilka varumärken man kommer att satsa på lär klarna framöver. Klart är att alla fasta verksamheter hamnar i affärsområdet, som hela Bredbandsbolaget, kommunikationsoperatören Open Universe och Canal Digital Kabel-TV. Namnen på de andra affärsområdena är Mobile och Enterprise. Så många svenskar abonnerar på OTT-tjänster Närmare svenska hushåll har i dag någon form av abonnemangstjänst för webb-tv. Det visar en analys som Mediavision har genomfört. Viaplay, TV4 Play Premium och Voddler är störst men även internationella tjänster lockar de svenska hushållen, skriver Mediavision utan att ange några siffror. Vi ser i dag att de flesta konsumenter använder webb-tv som komplement till redan befintligt betal- TV-abonnemang, vilket är glädjande för TV-aktörerna i olika led. Framöver kan vi förvänta oss ett flertal kommersiellt drivna onlinebaserade TV-tjänster från såväl gamla som nya företag. Till exempel spekuleras att den amerikanska film- och TVtjänsten Netflix lanseras i Norden i slutet av året. På sin hemmamarknad har bolagets streamingtjänst blivit mycket populär, med en kundbas på cirka 20 procent av hushållen, säger Marie Nilsson, vd på Mediavision, i ett pressmeddelande. Du som är prenumerant på TV-Nyheterna hittar alla artiklar i ett sökbart arkiv på:

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

Ericsson siar om framtidens TV

Ericsson siar om framtidens TV Ledare: De regulatoriska frågornas höst Foto: Malin Sydne/Eurosport TV-branschen i juridisk process piratsajterna 700 MHz-frågan fortsätter att debatteras Personnyheter och statistik från de senaste mätningarna

Läs mer

Nyheter från CES-mässan

Nyheter från CES-mässan 1/2012 Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 70 Nyheter från CES-mässan Förhoppningarna inför 2012 Euronics nye vd om framtiden Å ena sidan. Kan du använda vår unika pekfunktion. Där fjärrkontrollen

Läs mer

TV-marknaden i Sverige

TV-marknaden i Sverige TV-marknaden i Sverige En rapport skriven av Ernst & Young på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 17 maj 2001, klockan 09.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen,

Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 17 maj 2001, klockan 09.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen, BOLAGSSTÄMMA BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 17 maj 2001, klockan 09.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 2 APRIL TV SID 4 TV4 poppar till sig med MTVs topplista TV4 och MTV inleder

Läs mer

Från TV till RÖRLIG BILD

Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-85229-28-4 Grafisk form Elin Bergh Diagram och illustrationer Done Production AB Omslagsfoto Jeff Nishinaka, Matton Images Tryck

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351 14.173 11.351 2007 13.166 2008 ÅRSREDOVISNING 2009 Modern Times Group MTG AB Innehållsförteckning VD har ordet 1 Finanschefen har ordet 4 Styrelse 6 Verkställande ledning 9 Fem år med MTG 13 Modernt ansvarstagande

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Svensk internet- och etermedia

Svensk internet- och etermedia Svensk internet- och etermedia en omvärldsanalys 2002 2006 2010 2015 Handelshögskolan i Stockholm 2011 Sammanfattning Vi har på uppdrag av Sveriges Television och Sveriges Radio gjort en uppdatering av

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 30 APRIL TV SID 4 Välgörenhetsdoku vårens starkaste trend Dokusåpor med välgörenhetstema

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer