Riktningsventil VO40 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum. Katalog HY /SE April 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktningsventil VO40 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum. Katalog HY17-8505/SE April 2007"

Transkript

1 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum Katalog HY /SE April 2007

2 ! VARNING Fel i och felaktigt val och felaktig användning av de produkter och/eller system som beskrivs häri samt tillhörande produkter, kan leda till person- och egendomsskada och i värsta fall dödsfall. I det här dokumentet och annan information från Parker Hannifin Corporation, dess dotterbolag och auktoriserade distributörer beskrivs produkt- och/eller systemalternativ för vidare undersökning av användare med teknisk erfarenhet. Det är viktigt att alla aspekter på en applikation analyseras, inklusive konsekvenserna av eventuellt fel och att informationen om den aktuella produkten eller systemet i aktuell produktkatalog gås igenom noggrant. På grund av de varierande driftförhållandena och användningsområdena för dessa produkter och system bär användaren ensam ansvaret för sin analys och utprovning inför det slutgiltiga valet av produkt och system samt för att säkerställa att alla prestanda-, säkerhets- och varningskrav för applikationen är uppfyllda. De produkter som beskrivs häri, inklusive, dock utan att begränsas därtill, produktegenskaper, specifikationer, konstruktion, tillgänglighet och priser, kan när som helst och utan föregående meddelande därom ändras av Parker Hannifin Corporation eller dess dotterbolag. Offert Kontakta din Parker-representant vid önskemål om detaljerad offert. II Parker Hannifin Corporation

3 Innehåll Inledning...1 Teknisk information Allmän beskrivning...3 Drift...3 Fördelar...3 Tekniska specifikationer...4 Vikt...4 Anslutningar...4 Karakteristik...5 Miljöegenskaper...5 Systemuppkopplingar...6 Dimensioner Spakaktivering...9 Beställningsinformation Beställning av -ventilen...10 Ventiluppbyggnad Allmänt...11 Inloppssektion Utloppssektion Manöversektion Mellaninlopp...21 Orderformulär...22 III Parker Hannifin Corporation

4 Omvandlingsfaktorer 1 kg = 2,2046 lb 1 N = 0,22481 lbf 1 bar = 14,504 psi 1 l = 0,21997 UK gallon 1 l = 0,26417 US gallon 1 cm 3 = 0, in 3 1 m = 3,2808 feet 1 mm = 0,03937 in 9/5 C + 32 = F IV Parker Hannifin Corporation

5 Inledning Sortimentsbredd Parker Hannifin är klassat som ett av företagen i Fortune 500, med en försäljning på 9 miljarder USA-dollar och över kunder i 43 länder. Parker är världsledande som leverantör av komponenter till system för rörelsestyrning och systemlösningar till mobil-, industri- och flygmarknaderna. Parker är den enda leverantör du behöver för alla dina hydraulikbehov. Vi kan erbjuda ett brett sortiment riktningsventiler med konstant flöde (open-center) och lastavkänning för alla slags entreprenadmaskiner, terrängmaskiner och landsvägsgående applikationer. Många av våra konstantflödesventiler kan anpassas och användas med stängt mittläge, dvs som konstanttrycks- och avlastade konstanttrycksventiler. Var och en av dessa tekniker erbjuder unika funktioner för bättre maskinprestanda jämfört med traditionella riktningsventiler med fritt genomlopp. Vi har ett brett sortiment med pilotstyrningar, som är kompakta och tryckanpassade till våra riktningsventiler. Det ger enhetlig och optimerad maskinstyrning vid behov av fjärrkontroll. Vi har också ett antal olika elektroniska styrdon som tillval för ännu bättre maskinkontroll. Parkers förstklassiga elektronikprodukter i IQAN-serien omfattar allt från fristående styrningar till stora, multipla CAN-bussystem med färgskärmar. IQAN kan t ex anslutas till nya elektroniska dieselmotorer via CANbussen SAE J1939. Komponenterna är konstruerade och provade för att säkerställa lång livslängd för mobila applikationer. IQAN-enheterna ger överlägsen styrning av proportionella hydraulfunktioner, vilket leder till högre produktivitet. Personer som inte är programmerare upplever IQAN-programmeringen som enkel. Dessutom bidrar de utmärkta diagnosverktygen och modemuppkopplingen till att servicebehovet i fält minskar. Total rörelsekontroll Du kan vända dig till oss när det gäller allt inom mobil rörelsestyrning. Vi erbjuder fristående ventiler, men också kundkonstruerade systemblock med inbyggda riktningsventiler. Det spelar ingen roll vilken typ av system du väljer, Parkerlösningarna ligger alltid i topp vad gäller prestanda och tillförlitlighet. Våra system är optimerade för att minska komplexiteten, storleken, kostnaden och läckaget. Det är därför ett samarbete med oss på Parker kan ge dig en väsentlig minskning av din maskinbyggnadstid. 1 Parker Hannifin Corporation

6 Inledning Tillverkning med senaste teknik Parker har åtagit sig att minimera avfallet i tillverkningen när vi nu ytterligare förfinar våra processer. Genom att använda teknik som minimerar spillet kan vi uppfylla våra kunders behov ännu snabbare och mer kostnadseffektivt. Vi använder också den modernaste utrustning och teknik, såsom t ex datoriserad bearbetning, för att säkerställa produktkvaliteten. Vi investerar regelbundet i våra ISO9001-certifierade tillverkningsanläggningar, eftersom vi åtagit oss att följa alla internationella säkerhets- och kvalitetsstandarder. De hydraulventiler vi tillverkar uppfyller tillämpliga krav i ISO-, CSA-, CE- och AMEX-standarderna. Våra hydraulventiler och systemblock genomgår dessutom fullständig provning och certifieras innan de lanseras på marknaden. Du kan förvänta dig att Parkers hydraulventiler fungerar direkt, varje gång. Kundservice med global täckning Parkers världsomspännande nätverk med sälj- och mobilsystemtekniker är det bästa på marknaden. Våra säljtekniker arbetar i nära samarbete med dig och är din kontakt vad gäller utvärdering av applikationer och konstruktionslösningar. Mobilsystemteknikerna bistår säljteknikerna vid svåra konstruktionsproblem och uppbyggnad av komplicerade system. Du kan också dra nytta av Parkers s k Mobile Technology Centers (MTC), där det finns särskilt utbildade distributörer som tillhandahåller den absolut bästa kundservice. I dessa kompletta butiker kan du få hjälp med konstruktion av hydraulsystem för mobila applikationer, men också teknisk service såsom t ex diagnostik, felsökning, datoriserad konstruktion, provning och integrering av elektroniska styrningar. Sist, men inte minst, har vi våra tusentals egna distributörer, som du hittar på strategiska platser på just din marknad. De har en lagerhållning som är anpassad till specifika, lokala marknadsbehov och ser till att produkterna kommer fram när och där de behövs. Du kan räkna med att Parkers distributörer arbetar för att göra stilleståndstiderna så korta som möjligt. Du kan hitta din närmaste distributör på vår där du också finner den senaste informationen om riktningsventilen eller hela vår mobilventilserie. 2 Parker Hannifin Corporation

7 Teknisk information Allmän beskrivning är en riktningsventil för konstant flöde och flexibiliteten hos en sektionsindelad konstruktion. Ventilen är, tack vare den tekniska konstruktionen, enkel i sin uppbyggnad, tillförlitlig, lätt att felsöka och kostnadseffektiv. Den allmänna konstruktionen uppfyller dagens maskinkonstruktörers krav på prestanda och kvalitet. Sliderna är försedda med mjukmanöverspår, på tre väsentliga platser, fritt genomlopp, matarkanal och tank, vilket optimerar samtidig utstyrning. Vi använder modern heningsteknik för att få ett mycket litet läckage mellan anslutning och tank. Varje manöversektion är dessutom försedd med en matarbackventil som ser till att en last inte faller vid samkörning. Alla dessa egenskaper, plus de som beskrivs här nedan, finns där för att lyfta maskinstyrningen till nya höjder. Drift är byggd med traditionell konstantflödesteknik. Den ansluts normalt till en konstantflödespump, vars flöde leds direkt till tank när sliderna är i neutralläge. När en eller fler slider aktiveras styrs flödet till arbetsenheterna. Strypningen av flödet beror på slidens läge och utformningen av manöverspåren. Det finns även mellaninlopp för multipla pumpkretsar och delat och kombinerat flöde. Fördelar Bättre manöverbarhet särskilt under samtidig utstyrning, vilket uppnås genom slidens mjukmanöverspår i de tre väsentliga delarna av sliden: fritt genomlopp, matarkanal och tank. Förbättrad samtidig utstyrning med en matarbackventil i varje manöversektion garanteras att lasten inte faller vid manövrering av två eller fler funktioner. Repeterbarhet den höga repeternoggrannheten mellan ventilerna säkerställs genom att de inre bomkanterna precisionsfräses. Detta innebär att spårens lägen relativt slidens slag kontrolleras och är förutbestämt. Resultatet är enhetlig maskinstyrning. Mindre belastning på operatören Konstruktionen av fria genomloppet är en delad vinge eller Y-konstruktion för balansering av strömningskrafterna, som ger låga och likvärdiga spakkrafter vid omställning från neutralläge till något av de bägge ändlägena. Reducerad funktionsstörning mycket litet inre läckage tack vare användning av modernaste heningsteknik. Det finns även pilotstyrda backventiler för de funktioner som kräver näst intill ingen funktionsstörning. Små dimensioner Anslutningstillbehören installeras vertikalt mot sliden, vilket gör att spaken kan placeras närmare ventilhuset. Enkel service De två undre pinnbultarna sitter i spår, vilket innebär att en ventilsektion kan bytas utan fullständig demontering av hela ventilpaketet. Man lossar i stället bara den övre stagbulten och lyfter upp den aktuella sektionen ur enheten. Stilleståndstiden minimeras. Lätt att bygga om en sektion från vänster- till högerhandsmanövrering Sektionshuset och sliden är symmetriska, vilket innebär att sliden kan föras in i huset från vilken som av de två gavelsidorna. Längre slidlivslängd Den kapslade spakenheten skyddar sliden och slidtätningen mot föroreningar och potentiell korrosion. 3 Parker Hannifin Corporation

8 Teknisk information Tankanslutning T2 [25] Chockventil eller plugg för motoranslutning [76 A/B] Mellaninloppssektion [93] Slidkontroll [50] Matarbackventil [66] Tankanslutning T5 [35] Pumpanslutning P1 [26] Pumpanslutning P2 [27] Tankanslutning Spärrkopplingsfunktion T3 [33] Tankanslutning T1 [24] Tankanslutning T4 [34] Inloppssektion [15] Motoranslutning A, sektion 1 Huvudtryckbegränsningsventil [16] Utloppssektion [30] Standardspak SH [51] Tekniska specifikationer Tryck Flöden (rekommenderade maxflöden) Inloppsanslutning: 300 bar Tankanslutning: 50 bar Motoranslutning 300 bar 40 l/min Inre pilottryck Krävs för magnetventiler kontakta Parker Slidläckage från motoranslutning till tank Max. 6 ml/min vid 172 bar Oljetemp. 50 C och en viskositet på 40 cst Vikt Vikterna är ungefärliga, eftersom de varierar med utförandet. Inlopp med tryckbegränsningsventil Utlopp Manöversektion med begränsningsventil och manuell slidkontroll Manöversektion och manuell slidkontroll utan begränsningsventil Manöversektion, backventiler med manuell slidkontroll Joystick 1,92 kg 1,88 kg 1,93 kg 1,98 kg 2,1 kg 0,8 kg Anslutningar Standardventiler finns för 3/8 BSP (DIN 3852/2), SAE-6 och SAE-8 (J1926/1). Anslutning Placering SAE -8 SAE-6 BSP P1, P2 Inlopp ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 T1, T2 Inlopp ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 P3 Utlopp ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 T3 Utlopp ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 PB1 Utlopp ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 Motoranslutningar Manöversektion ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 Mätanslutning Inlopp M\zn-20 UNF M\zn-20 UNF ¼ PC (Hydraulisk anslutning) ACP (Pneumatisk anslutning) Manöversektion Manöver sektion M\zn-20 UNF M\zn-20 UNF ¼ Z\, NPT Z\, NPT Z\, NPT 4 Parker Hannifin Corporation

9 Teknisk information Karakteristik bar P Tryckfall Open Center P T Sidoinlopp [P2] till sidoutlopp [T3] T bar P Tryckfall Open Center P T Toppinlopp [P1] till topputlopp [T4] T Tryck Tryck bar P 8-sektionsventil 3-sektionsventil 1-sektionsventil Flöde l/min Tryckfall P A Toppinlopp [P1] till motoranslutning A 8-sektionsventil 3-sektionsventil 1-sektionsventil Tryck Tryck bar A 8-sektionsventil 3-sektionsventil 1-sektionsventil Flöde l/min Tryckfall A T Motoranslutning till sidoutlopp [T3] T 8-sektionsventil 3-sektionsventil 1-sektionsventil Flöde l/min OBS! ISO VG 46-olja vid 50 C Flöde l/min Miljöegenskaper Ventilen kan monteras i alla tänkbara riktningar. Underlaget skall vara plant och stabilt så att ventilen inte utsätts för spänningar. O-ringarna i ventilen är normalt av nitrilgummi, men finns även att beställa i ett antal specialvarianter av fluorkarbon. Kontakta Parker om du vill ha mer information. Temperatur Oljetemperatur, arbetsområde +20 C till 90 C.* Filtrering Filtrering skall vara ordnad så att smutsklass 20/18/14 enligt ISO 4406 ej överskrids. Till pilotkretsen får smutsklass 18/16/13 enligt ISO 4406 ej överskridas. Hydraulvätskor Bästa prestanda erhålles om mineralolja med hög kvalitet och renhet används i hydraulsystemet. Hydraulvätskor av typ HLP (DIN 51524), olja för automatväxellådor Typ A och motorolja typ API CD kan användas. Viskositet, arbetsområde mm 2 /s.** Tekniska uppgifter i katalogen gäller vid viskositet 30 mm 2 /s och temperatur 50 C samt tätningar av NBR. * Produktens driftgränser ligger väl inom ovan angivna område, med förbehållet att godtagbar drift inom området kanske ändå inte erhålls. Läckage och reaktioner kan påverkas vid drift under extrem temperatur och användaren måste själv avgöra vad som är godtagbart på dessa nivåer. ** Prestandan försämras vid användning utanför idealvärdena. Användaren måste själv bedöma produktens lämplighet under dessa extrema förhållanden. 5 Parker Hannifin Corporation

10 Teknisk information Systemuppkoppling - parallellkrets I en matarkrets med konstant flöde rinner oljan genom det fria genomloppet när alla slider är i neutralläge. När sliderna manövreras styrs oljan in i matarkanalen och ut till var och en av de valda manöversektionerna. Samtidig manövrering kan göras när två eller fler slider väljs. Eftersom oljan emellertid tar den väg som ger minst motstånd, måste operatören styra flödet med lagom spakutslag till varje funktion för att få önskad hastighet. P1 [26] T1 [24] B A B A B A T4 [34] G Systemuppkoppling tandemkrets (prioriterad) I tandemkrets med fritt genomlopp rinner oljan genom det fria genomloppet när alla slider är i neutralläge. Tandemsektionerna matas från det fria genomloppet och matarkanalen är stängd. En tandemsektion prioriterar en manöversektion uppströms. P1 [26] T1 [24] T4 B A B A B A [34] 6 Parker Hannifin Corporation

11 Dimensioner Montering US 207,5 B 92,0 87,0 9,4±0,4 A B 32,0 32,0 32, ,0 70,0 213,6 140,0 161,8 25,0 80,9 70,0 40,0 132, ,0 191,0 20 A = 76,0 (3,00) + 32,0 (1,26) x Antal manöversektioner B = 32,0 (1,26) + 32,0 (1,26) x Antal manöversektioner 15 Slidens slaglängd i manöversektionerna 3-lägesslid lägesslid (flytläge) ,0 25,0 9,5 Flytlägesslaglängd 84,0 5,5 5,5 114,2 5,5 5,5 Slaglängd Slaglängd Slaglängd Slaglängd 7 Parker Hannifin Corporation

12 Dimensioner Mekanisk joystick 295 US Flytläge Flytläge Pneumatisk slidkontroll 30,0 37,0 Spakfäste i båda slidändar 92,0 6,00 4,80 16,25 Handspak 5,50 M8x1 Ø7,3 Ø13 Ø11 62,0 (REF) R R1 Ø7,35 8 Parker Hannifin Corporation

13 Teknisk information Spakaktivering A B Tryck spaken Slid ut Aktivera anslutning B Anslutning A till tank TANK OPEN CENTER TANK OPEN CENTER Drag spaken Slid in Aktivera anslutning A Anslutning B till tank MATAR- KANAL Anm: Kretsen återspeglar slidens läge, inte spakens. MATAR- KANAL Vy uppströms Sektion 1 Inloppssektion Sektion 2 Motoranslutning B Motoranslutning A Joystick för vänsterhandsmanöver Slid UT sektion 1 Tryck till anslutning B Joystick för högerhandsmanöver Slid UT sektion 2 Tryck till anslutning B Slid UT sektion 2 Tryck till anslutning B Slid IN sektion 2 Tryck till anslutning A Slid IN sektion 1 Tryck till anslutning A Slid UT sektion 1 Tryck till anslutning B Slid IN sektion 1 Tryck till anslutning A Slid IN sektion 2 Tryck till anslutning A 9 Parker Hannifin Corporation

14 Beställningsinformation Beställning av -ventilen Längst bak i broschyren finns ett specifikationsblad, som också kan laddas ner som ett Excel-dokument från vår webbsida. Detta formulär kan användas för konfigurering av en ventilenhet. Uppbyggnaden börjar med inloppssektionen på vänster sida, fortsätter med manöversektionerna och mellaninloppen i mitten och avslutas med utloppssektionen längst till höger. Varje fält måste fyllas i och representeras av en positionsreferens [ ] som hjälper dig fram till alternativkoderna på sidorna 11 till 21 i katalogen. [04] Pos Kod-Referens ORT: DATUM: Specifikation för inloppssektion Position KUND ANSLUTNINGS- GÄNGA INLOPP Beskrivning # 1 # 2 23 I PB T1 T2B P1B P2 Pos 12 Max. inloppsflöde (l/mim) Typ av inlopp Huvudtryckbegränsningsv Tryckinställning (bar) 51C Flöde för tryckinställning 17C (l/min) Tankanslutning T Tankanslutning T2 26 Pumpanslutning P1 76A 27 Pumpanslutning P2 76B P/N SEKTION P/N GJUTEN Kundinformation U8 Sektionsnumreringen börjar med inloppssektionen G = ALLA ANSLUTNINGAR MED 3/8" BSP U = ALLA ANSLUTNINGAR MED 9/16" UNF (SAE nr 6) U8 = ALLA ANSLUTNINGAR MED 3/4" UNF (SAE nr 8) U6 = P OCH T 3/4" UNF OCH MOTORANSLUT- NINGAR 9/16" UNF 88A 88B Strypning i anslutning B DISTANSSEKTION 90 Distanssektion MELLANINLOPP C LAND: IFYLLT AV: MANÖVERSEKTION Kretstyp Beskrivning Slidkontroll Spakfäste/Spak Spakplacering Slidlägesindikering Slidfunktion Cylinderns storsida Chockventil, A-sida Chockventil, B-sida Strypning i anslutning A Typ av mellaninlopp Huvudtryckbegränsningsv. Tryckinställning (bar) Flöde för tryckinställning (l/min) Exempel: Inloppssektion (sektion nr 1) Kunden har ett pumpflöde på 23 l/min, behöver en pilotstyrd huvudtrycksbegränsning för 140 bar och vill ha alla anslutningar enligt SAE-8. I referensposition [4] anges gängalternativet för hela ventilenheten (SAE eller BSP) (U8 är koden för alla anslutningar i storlek SAE-8). Anm: Det finns separata specifikationsblad för olika måttsystem. I referensposition [12] anges systemflödet, som kan anges i l/min eller GPM beroende på vilket blad som används (23 har angivits för flödet). I referensposition [15] finns möjlighet att välja ett standardinlopp I eller en inloppssektion med pumpavlastning, IU (I anges för standardinloppssektion). I referensposition [16] anges typ av huvudtryckbegränsningsventil: (PB anges som kod för pilotstyrd tryckbegränsningsventil). I referensposition [17] anges önskad inställning på tryckbegränsningsventilen (140 bar har angivits). I referensposition [17C] anges önskat flöde för tryckbegränsningsventilen (23 l/min har angivits). I referenspositionerna [24-27] anges alternativ för pump- och tankanslutningarna (bearbetade/pluggade): T1 innebär att övre tankanslutningen är öppen. T2B är koden för pluggad sidotankanslutning. P1B är koden för pluggad, övre inloppsanslutning. P2 är koden för öppen, övre inloppsanslutning. 10 Parker Hannifin Corporation

15 Beställningsinformation Ventiluppbyggnad Allmänt har finns i två grundversioner vad gäller gänga - UNF (SAE) och BSP. [04] Anslutningsgänga G 3/8 BSP pump-, tank- och motoranslutningar. U 9/16 UNF (SAE-6) pump-, tank- och motoranslutningar. U6 9/16 UNF (SAE-6) motoranslutningar, 3/4 UNF (SAE-8) pump- och tankanslutningar. U8 3/4 UNF (SAE-8) pump-, tank- och motoranslutningar. [05] Systemspänning Bestäms vid val av magnetventil [07] Ytbehandling (målad) X Omålad. P Grundmålad ventil, svart. [08] Kundens id-nummer på ventilen: Skriv in kundens artikelnummer 11 Parker Hannifin Corporation

16 Beställningsinformation inloppssektion Inloppssektionen på finns i två versioner. Den ena är ett standardinlopp [I] och den andra är ett inlopp med en magnetventilstyrd pumpavlastare [IU] (under utveckling). Pump- och tankanslutningarna kan placeras på följande platser: 1) Topp/sida in- och utlopp. Eventuella oanvända anslutningar kan pluggas. 2) topp endast in- och utlopp. Alla inloppssektioner är försedda med ett mätuttag som är pluggad vid leveransen. SAE #4 (gänga 7/16 x20 UNF) eller 1/4 BSP. [12] Max pumpflöde Pumpflödet kan väljas i l/min. [15] Typ av inlopp I Standardinlopp. IU Inlopp med magnetventilstyrd pumpavlastning (under utveckling). [24] till [27] Anslutningsalternativ för inloppet 1) Standard in- och utloppsanslutningar på topp och sida [26] P1 = Öppen P1B = Pluggad Mätuttag [24] T1 = Öppen T1B = Pluggad 2) Standard in- och utloppsanslutningar på topp [26] P1 = Öppen [24] T1 = Öppen T1B = Pluggad [25] T2 = Öppen T2B = Pluggad [27] P2 = Öppen P2B = Pluggad Kavitet för tryckbegränsningsventil [25] /= Ej bear- [27] betad Kavitet för tryckbegränsningsventil INLOPP UTLOPP INLOPP UTLOPP MÄTANSLUTNING MÄTANSLUTNING TANK INLOPP TANK OPEN CENTER TANK OPEN CENTER MATAR- KANAL MATAR- KANAL 12 Parker Hannifin Corporation

17 Beställningsinformation inloppssektion [16] - Huvudtryckbegränsningsalternativ PS Justerbar, pilotstyrd huvudtryckbegränsning. Inställningsområde: 50 till 300 bar. PB Justerbar, pilotstyrd huvudtryckbegränsning (förseglad med aluminiumkapsel). Inställningsområde: 50 till 300 bar. PN Justerbar direktverkande huvudtryckbegränsning. Inställningsområde: 60 till 207 bar. PA Justerbar direktverkande huvudtryckbegränsning (förseglad med aluminiumkapsel). Inställningsområde: 60 till 207 bar. Y Y-plugg (hålet gängat och pluggat). [17] Tryckinställning Ange tryck i bar Anm: Maxtrycket för ventilerna PN och PA är 207 bar. [17C] Flöde för tryckinställning Ange flöde i l/min. 13 Parker Hannifin Corporation

18 Beställningsinformation utloppssektion Utloppssektionen på finns i två versioner: Standard [US] eller med reduceringsventil för pilottryck [USP] för applikationer med proportionell magnetventil. Standardutloppet finns med två anslutningsalternativ: 1) Topp- och sidotankanslutningar och förberedd för ombyggnad till extraanslutning eller stängt centrum. 2) endast topptankanslutning. [30] Typ av utlopp US Standard. USP Med reduceringsventil för pilottryck (används för elstyrda slidkontroller) (under utveckling). [33] till [35] Anslutningsalternativ för utlopp 1) Tankanslutningar på topp och sida 2) Tankanslutning på topp [34] T4 = Öppen T4B = Pluggad [34] T4 = Öppen T4B = Pluggad [33] T3 = Öppen T3B = Pluggad CT = Closed-Center-plugg* ST = Spärrkopplingsnippel PT = Mottrycksventil * Blockerar fria genomloppet [35] T5 = Öppen T5B = Pluggad [33] /= Ej bearbetad [35] /= Ej bearbetad TANK TANK OPEN CENTER OPEN CENTER 14 Parker Hannifin Corporation

19 Beställningsinformation utloppssektion [33] till [35] Anslutningsalternativ för utlopp Spärrkopplingsnippel Closed-Center-plugg TANK TANK OPEN CENTER SPÄRR- KOPPLING OPEN CENTER CLOSED-CENTER- PLUGG 15 Parker Hannifin Corporation

20 Beställningsinformation manöversektion -ventilen kan levereras i kombinationer med en till tio manöversektioner. Det finns ett antal olika slidalternativ, slidkontroller och chockventiler. Manöversektionerna kan vara kopplade parallellt, i serie och/eller i tandemkrets. Samtliga typer kan kombineras i en och samma ventilenhet. Alla manöversektioner är utrustade med lasthållningventil (s. k. matarbackventil) i neutralläge, utom manöversektioner med fritt flöde i neutralt slidläge (motorslid) som normalt inte är utrustade med matarbackventil. Kontakta din Parker-representant om du har behov av en avvikande konfigurering. Manöversektionerna finns med och utan bearbetning för tryckbegränsnings- och eller återfyllnadsventiler i motoranslutningarna. Integrerade pilotstyrda backventiler [C2] finns med specialbearbetad gjutning (beställningsnummer på sidan 20 [76 A/B]). Det finns också en distanssektion [N], som ger mer utrymme mellan sektionerna (beställningsnummer på sidan 20 [90]). Exempel på olika bearbetning av motoranslutningarna: Sektion utan hål för tryckbegränsningsventil Sektion med hål för tryckbegränsningsventil med pilotstyrd matarbackventil ger ett läckage på nästan noll och kan förhindra funktionsstörning när sliden är i neutralläge. När sliden ställs om till ett driftläge, styrs oljan till en av motoranslutningarna. Oljereturen blockeras tillfälligt tills pilottrycket gör att backventilen öppnar (förhållandet 3,1:1). Med en last på 207 bar krävs ett tryck på 67 bar i den motsatta motoranslutningen för att låsa upp. Sektionen med backventiler [C2] kan ej förses med chockventiler. Sliden är en 4-vägsslid, med 3 lägen och fritt flöde, vilket förhindrar att systemtrycksläckage byggs upp och öppnar backventilerna. Sektion med backventiler [47] Manöversektionskrets P Parallellkoppling. T Tandemkoppling Prioriterar en manöversektion uppströms. S Seriekoppling (under utveckling). 16 Parker Hannifin Corporation

21 Beställningsinformation manöversektion [50] Slidkontroller C Sliden fjädercentrerad i neutralläge. C CD CD Sliden fjädercentrerad med dubbel kontroll, möjlighet till spakplacering på båda sidor av ventilen. CHA2 Tvålägesspärr slid IN. Spärr i neutralt läge och P till A-läge. CHA2 CHB2 CHB3 CHB2 Tvålägesspärr slid UT. Spärr i neutralt läge och P till B-läge. CHB3 Trelägesspärr. B2A B2B B2C CB Sliden fjädercentrerad med spärr IN. Spärr i läge P till A och fjädercentrerad i neutralläge. Sliden fjädercentrerad med spärr UT. Spärr i läge P till B och fjädercentrerad i neutralläge. Sliden fjädercentrerad med spärr i två lägen, P till A och P till B. Sliden fjädercentrerad med spärr i fjärde läget, används med flytlägesslid (F i pos. 60). B2A B2B B2C CB PC Hydrauliskt proportionellt styrd och fjädercentrerad slidkontroll. PC EC Elektrohydraulisk proportionell slidkontroll. (under utveckling) ED Magnetventilstyrd On/off. ACP Pneumatisk proportionellt styrd och fjädercentrerad slidkontroll med möjlighet till steglös manövrering med handspak. Det krävs minst 5,5 bar. Bägge portarna är gängade med 1/8 NPT. 17 Parker Hannifin Corporation

22 Beställningsinformation manöversektion [51] Spakfäste Anm: Handspaken säljs separat (best.nr. i nedanstående lista) SH Inbyggt spakfäste, standard. SR Inbyggt spakfäste, standard, men roterat 180 grader. / Invändig gänga i slidändan, inget spakfäste. lu Slidända med gaffelfäste, inget spakfäste. MJL MJR Mekanisk joystick vänster sida (måste placeras på två intilliggande manöversektioner). Mekanisk joystick höger sida (måste placeras på två intilliggande manöversektioner). Handspaken säljs som en separat artikel Best.nr.: K--H1. [51C] Spakplacering I detta fält anges var spakfästet skall placeras vid ventilens A- eller B-sida på manöversektionen. A B Spakfäste eller gaffelfäste på ventilens A-sida. Spakfäste eller gaffelfäste på ventilens B-sida. Handspak eller gaffelfäste på B-sidan [52] Slidlägesindikering Anslutning på B-sidan Inloppssektion Anslutning på A-sidan Utloppssektion / Utan slidlägesindikering. SD Med mikrobrytare för on/off-indikering av slidläget. (under utveckling) Handspak eller gaffelfäste på A-sidan 18 Parker Hannifin Corporation

23 Beställningsinformation manöversektion [60] Slidfunktion D Dubbelverkande slid (4-vägs). Motoranslutningarna blockeras i neutralläge. EA Enkelverkande slid (3-vägs). Anslutning A blockerad i neutralläge. Anslutning A är aktiv och B pluggad. EB Enkelverkande slid (3-vägs). Anslutning B blockerad i neutralläge. Anslutning B är aktiv och A pluggad. M Dubbelverkande slid (4-vägs). Motoranslutningarna öppna till tank i neutralläge. Anm: Manöversektion med denna slid har ingen matarbackventil som standard. F Dubbelverkande flytlägesslid med ett fjärde läge där bägge motoranslutningarna är anslutna till tank (flytläge). Motoranslutningarna blockeras i neutralläge. DM Dubbelverkande slid (4-vägs). Motoranslutningstrycket avlastas till tank, när sliden är i neutralläge. Avlastningsspåret är konstruerat för 1,9 l/min vid 69 bar. DA Dubbelverkande slid (4-vägs). Trycket i motoranslutning A avlastas till tank, när sliden är i neutralläge. Avlastningsspåret är konstruerat för 1,9 l/min vid 69 bar. DB Dubbelverkande slid (4-vägs). Trycket i motoranslutning B avlastas till tank, när sliden är i neutralläge. Avlastningsspåret är konstruerat för 1,9 l/min vid 69 bar. 19 Parker Hannifin Corporation

24 Beställningsinformation manöversektion [62] Cylinderns kolvsida Förvalet för detta fält är kod M. Koderna A och B används endast när asymmetriska slider skall utvecklas, t ex en cylinder som kräver mjukmanöver vid lyft för ena riktningen och mjukmanöver vid sänkning för den andra. M Symmetrisk slid, cylinder eller motor som standard. A Cylinderns kolvsida ansluten till anslutning A. B Cylinderns kolvsida ansluten till anslutning B. [76 A/B] Chockventiler Detta är ett tillbehör till mmotoranslutningen. / Chockventilhål ej bearbetat. Y2 Hål för chockventil pluggat. N2 Återfyllnadsventil. Återfyllnadsventil, N2 PA, ej ställbar Tryckinställning stansat på locket ( ) PA, tryckbegränsnings- och återfyllnadsventil, ej ställbar: Ange tryck i bar. Anm: PA inställd vid 10 l/min. C2 Pilotstyrda backventiler (lastkontrollventiler) Se sidan 16. Y-plugg för blockering av chockventilborrning [88 A/B] Motoranslutningsalternativ / Ingen flödesbegränsare. Motoranslutningsbegränsaren stryper flödet i ena riktningen och ger fritt flöde i den andra. Begränsar flödet från last till motoranslutning. P1 = 1 mm (0,040 ) P2 = 2 mm (0,080 ) P3 = 3 mm (0,120 ) P4 = 4 mm (0,160 ) ACTUATOR METER OUT FREE Begränsar flödet från motoranslutning till last. N1 = 1 mm (0,040 ) N2 = 1 mm (0,080 ) N3 = 1 mm (0,120 ) N4 = 1 mm (0,160 ) ACTUATOR METER IN FREE [90] Distanssektion N Distanssektion. Denna sektion ansluts till det fria genomloppet, matarkanalen och tankanslutningarna mellan två intilliggande manöversektioner. Denna sektion används för att ge ytterligare distans mellan två manöversektioner. Alla andra fält i manöversektionens kodfält kan lämnas tomma. (kontakta din Parker-representant vid behov av information om andra alternativ.) TANK OPEN CENTER TANK OPEN CENTER MATAR- KANAL MATAR- KANAL 20 Parker Hannifin Corporation

25 Beställningsinformation mellaninlopp Mellaninloppssektionerna på är flödesmässigt delade eller kombinerade och finns med en huvudtryckbegränsningsventil (PA). Det är också möjlighet att få en utloppsanslutning på versionen för delat flöde. Utloppsanslutning, endast för C5 Mellaninloppsanslutning för pump Tryckbegränsningsventil för mellaninlopp Kombinerat flöde, C3 INLOPP UTLOPP Delat flöde, C5 INLOPP TANK TANK TANK OPEN CENTER OPEN CENTER OPEN CENTER MATAR- KANAL MATAR- KANAL [93] Mellaninloppsalternativ C3 Kombinerat flöde (pump till anslutning A - anslutning B är pluggad och kan inte anslutas till tank). C5 Delat flöde (pump till anslutning A - anslutning B kan anslutas till tank). [94] Tryckavlastning Y Utan tryckbegränsning (hålet gängat och pluggat). PA Direktverkande, ej ställbar tryckbegränsningsventil. Tryckinställning stansat på locket [98] Tryckinställning Ange tryck i bar [98C] Flöde för tryckinställning Ange flöde i l/min. 21 Parker Hannifin Corporation

Hjälpventil QDS6 Sekvensventil, 3-vägs. Katalog HY17-8542/SE December, 2001

Hjälpventil QDS6 Sekvensventil, 3-vägs. Katalog HY17-8542/SE December, 2001 Hjälpventil ekvensventil, 3-vägs Katalog HY17-8542/E December, 2001 Rätt till ändringar förbehålles. Kurvor och diagram i katalogen är endast typkurvor. Katalogens innehåll uppdateras fortlöpande men kan

Läs mer

F130 Mobil riktningsventil

F130 Mobil riktningsventil Proportionell, öppet eller stängt centrum Kataloguppbyggnad Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av ventilserie F, och att göra det lätt för dig att studera och välja

Läs mer

P70 Mobil riktningsventil

P70 Mobil riktningsventil Proportionell, öppet eller stängt centrum Kataloginformation Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av riktningsventil, och att göra det lätt för dig att studera och välja

Läs mer

Hydrauliska pumpaggregat Serie 108

Hydrauliska pumpaggregat Serie 108 Hydrauliska pumpaggregat Serie 18 Katalog HY17-131/SE Mars 3 Katalog HY17-131/SE Innehåll Serie 18 Innehåll Sid. Serie 18 hydrauliska pumpaggregat... 3 Typiska applikationer... 3 Beställningsinformation...

Läs mer

Serie PLC Hjälpventiler. Direktverkande tryckbegränsningsventiler

Serie PLC Hjälpventiler. Direktverkande tryckbegränsningsventiler Serie PLC Hjälpventiler Direktverkande tryckbegränsningsventiler Katalog HY17-872/SE Innehåll Serie PLC Innehåll Sida llmän information...3 PLC53... Enkelhus för PLC53...5 PLC82...6 Enkelhus för PLC82...7

Läs mer

Precisionsregulatorer

Precisionsregulatorer Precisionsregulatorer Serie R210 / R220 / R230 Katalog PDE2542TCSE-ca VARNING FELAKTIGT ELLER OLÄMPLIGT VAL OCH OLÄMPLIG ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH/ELLER SYSTEM SOM BESKRIVS HÄRI ELLER AV KRINGUTRUSTNING

Läs mer

Produktprogram. 1nimco

Produktprogram. 1nimco Produktprogram 1nimco NIMCOS ÅTAGANDE TEKNISKA DATA OPEN CENTER TEKNOLOGI LASTKÄNNANDE VENTILER ELEKTRO-HYDRAULISKA PROPORTIONELLA VENTILER FJÄRRSTYRDA KONTROLLER PWM-STYRBOXAR OCH MJUKVARA FLÖDESVENTILER

Läs mer

Systemguide. Mobilhydraulik open centre-, konstanttryck- och lastkännande system

Systemguide. Mobilhydraulik open centre-, konstanttryck- och lastkännande system aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding Systemguide Mobilhydraulik open centre-, konstanttryck- och lastkännande

Läs mer

HYDRAULIK INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2007.03.01

HYDRAULIK INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2007.03.01 2007.03.01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Hydraulcylindrar dubbelv 1 Tippcylinder 2 Tippcylinder 3 Tippcylinder 4 Bromscylindrar 5 Hydraulfilter 6 Vedklyvscylindrar / Reglage 7 Hydraulventiler 3/8" / 1/2" 8

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer

Hydrauliskt styrd kran

Hydrauliskt styrd kran LiU/IEI 2008-02-04 1 Laboration 4 Hydrauliskt styrd kran Laboration i kursen TMHP02-Fluidmekanisk Systemteknik för M3 LiU/IEI 2008-02-04 2 Inledning Syftet med laborationen är att studenten skall få känna

Läs mer

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS PROBLEM: HITTA RÄTT TYP AV AUTOMATISERING FÖR MAXIMAL PRESTANDA LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS solutions for flow technology MANÖVERDON ON/OFF SPECIAL AT3910, AT3911,

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco PMC cyklontank Spar utrymme, pengar och miljön Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7 Foto: Atlas Copco Upp till 90 procent av utrymmet (ibland mer) blir över när man ersätter en traditionell

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

L90LS Mobil riktningsventil

L90LS Mobil riktningsventil Proportionell, lastkännande, tryckkompenserad Kataloginformation Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av, och att göra det lätt för dig att studera och välja från tillgängliga

Läs mer

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Bo R. ndersson Fluida och Mekatroniska System, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköping, Sverige E-mail: bo.andersson@liu.se Sammanfattning

Läs mer

Parker visar vägen mot en spännande framtid

Parker visar vägen mot en spännande framtid Parker visar vägen mot en spännande framtid Jobb, traineeprogram & examensarbeten inom Parker aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium nerpac lättviktscylindrar i aluminium rån vänster till höger: RC-6, RCL-6, RC-14, RR-6 RC, RCL, RC, RR Serien apacitet: 20-1 @ 700 bar Slaglängd: -2 mm Lättvikt, enkla att bära och placera för att få ut

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

TEKNISK DOKUMENTATION

TEKNISK DOKUMENTATION TEKNISK DOKUMENTATION PNEUMATIKENS PRINCIPER Tryck: Atmosfäriskt tryck: Absolut tryck: Manometertryck: Värdet mellan en kraft och ytan mot vilken den arbetar. F (N) P= = Pa S (m ) Lika med det uppmätta

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN För tillfällen då en p är av största vikt. Temperatur kontroll Elektronisk data insamling Laserutrustning Industriell nedkylning Uppvärmning och nedkylning i industriella

Läs mer

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id. www.htc-floorsystems.com

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id. www.htc-floorsystems.com SE HTC Professional Floor Systems HTC 80 id HTC 80 id Det är dags att ta kontroll. Alla företag söker efter sätt att göra sin verksamhet mer lönsam. Men en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk.

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

RC 200-utföranden. Tryckområden RC 200-DA: 2-10 bar / 30-145 psi RC 200-SR: 2-10 bar / 30-145 psi

RC 200-utföranden. Tryckområden RC 200-DA: 2-10 bar / 30-145 psi RC 200-SR: 2-10 bar / 30-145 psi RC-DA/SR Tekniska Data RC-DA RC-SR Alla Remote Control manöverdon Genomgår 0% täthets- och funktionskontroll Märks enligt internationell standard med alla tekniska data Levereras med instruktioner på samtliga

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Tekniska data LS Prestandaintervall Flöde upp till 5 100 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 120

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Your partner in. sign making and digital print

Your partner in. sign making and digital print Your partner in sign making and digital print Mer än 30 års erfarenhet inom skyltindustrin och digitalt tryck. Kärnverksamheten är visuell kommunikation. Ända sedan 1976 har vår verksamhet varit inriktad

Läs mer

WEO Plug-In Cartridge

WEO Plug-In Cartridge WEO Plug-In Cartridge WEO Plug-In Cartridge - Hydrauliska anslutningar som sparar tid, utrymme och pengar Den flexibla lösningen som minskar dina kostnader Minimera monterings- och testtider. Tillverka

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D Magnetventiler EV I7-85D Användning Magnetventiler med sina varierande konstruktioner täcker flertalet användningsområden där det genomströmmande mediet är olja, luft, vatten eller ånga. Det finns två

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

DIMSMÖRJARE TEKNISKA DATA LUB 100 LUB 100 LUB 200 LUB 200 LUB 200 LUB 300 LUB 300 LUB 300 MATERIALSPECIFIKATION

DIMSMÖRJARE TEKNISKA DATA LUB 100 LUB 100 LUB 200 LUB 200 LUB 200 LUB 300 LUB 300 LUB 300 MATERIALSPECIFIKATION SÖRJR imsmörjaren är en enkel men effektiv metod för helautomatisk smörjning av cylindrar och ventiler. Viktiga delar för dimsmörjarens funktioner är: Venturirör, membran för olika sektorer, kupol och

Läs mer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer Med nya slipper du smutsiga händer Nya ligger generationer före Kompakta sanitärpumpar har fått dåligt rykte, men nu är den nya generationen här! Grundfos, sanitärpumpar med skärsystem, utgör ett enormt

Läs mer

Transair: Innovativa rörsystem för vakuum För industriella applikationer av vakuumsystem

Transair: Innovativa rörsystem för vakuum För industriella applikationer av vakuumsystem Transair: Innovativa rörsystem för vakuum För industriella applikationer av vakuumsystem aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control

Läs mer

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa.

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa. SPILLOLJA / PUMPAR Pumputrustning för spillolja för väggmontage med sugsondsats och kolvpump Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Sugpump med tryckförhållande 1:1 med vakuummeter för sugning av spillolja, diesel,

Läs mer

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 LITEN JÄTTE För att skapa en riktigt bra produkt krävs naturligtvis massor av kunskap och nytänkande. Men viktigast av allt är att lyssna på våra kunders behov. Då

Läs mer

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat APT14 Automatisk pump-ångfälla för effektiv dränering av kondensat En ny metod för dränering av värmeväxlare APT14 - Automatisk pump-ångfälla I över 50 år har Spirax Sarco konstruerat och tillverkat produkter

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Produkt översikt. . Energi effektiv. Pålitlig. Mycket långa service intervaller HIGH-PRESSURE SYSTEMS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Produkt översikt. . Energi effektiv. Pålitlig. Mycket långa service intervaller HIGH-PRESSURE SYSTEMS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Produkt översikt. Energi effektiv. Pålitlig. Mycket långa service intervaller HIGH-PRESSURE SYSTEMS Applikations exempel: Brandsläckning: Högtrycks-vattendimma är det effektivaste

Läs mer

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3 Kapitel 13 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

FreFlow. Självsugande Centrifugalpump

FreFlow. Självsugande Centrifugalpump FreFlow Självsugande Centrifugalpump SPX har många års erfarenhet av konstruktion och tillverkning av självsugande centrifugalpumpar för tunnflytande och förorenade vätskor. Utifrån vår erfarenhet har

Läs mer

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16 - installera WC eller kök där DU vill Couverture KATALOG 05- + Års ERFARENHET O R I G I N A L E T FÖR ENSKILT BRUK OCH KOMMERSIELLA UTRYMMEN BDT-PUMP PUMPSTATION SVARTVATTEN Enskilt bruk För det mindre

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id II. www.htc-floorsystems.com

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id II. www.htc-floorsystems.com SE HTC Professional Floor Systems HTC 80 id II FÖRBÄTTRAD PÅ 8 OLIKA PUNKTER Se sid. 4 HTC 80 id II Finslipad in i minsta detalj. HTC s flaggskepp till stoftavskiljare, HTC 80 id II har fått en grundlig

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Teknisk data. Storlek (mm) 318 x 319 x 155. Anslutningar

Teknisk data. Storlek (mm) 318 x 319 x 155. Anslutningar Produk nforma on om BC60/6 ven len Teknisk data Nominellt flöde Max flöde Nominellt tryck Max tryck vid portarna ( och B) Max tryck vid tanklinjen Max servotryck Vikt 60 l/min 70 l/min 300 bar 320 bar

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum.

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. MÄT S0304 8A 8B Mätsystem www.meiro.se 0304 TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. Ett brett sortiment av anslutnings- och övergångsnipplar

Läs mer

Kolargatan 2 784 68 BORLÄNGE Tel 0243 23 05 10 Mobil 070 330 60 10 Fax 0243 23 00 17 Internet: www.mobin.se Mail: info@mobin.se

Kolargatan 2 784 68 BORLÄNGE Tel 0243 23 05 10 Mobil 070 330 60 10 Fax 0243 23 00 17 Internet: www.mobin.se Mail: info@mobin.se Kolargatan 2 784 68 BORLÄNGE Tel 0243 23 05 10 Mobil 070 330 60 10 Fax 0243 23 00 17 Internet: www.mobin.se Mail: info@mobin.se Mobin Hydraulic AB, Tel 0243 23 05 10, www.mobin.se, info@mobin.se 1 Presentation

Läs mer

Power Motion Control. Hydraulcylindrar och hydrauliska system

Power Motion Control. Hydraulcylindrar och hydrauliska system Power Motion Control Hydraulcylindrar och hydrauliska system 1 PMC Group är Nordens ledande hydraulikkoncern med försäljning över hela världen. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför allt från hydrauliska

Läs mer

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE Förser dagens lantbrukare med lösningar för högre kapacitet McHale Fusion Vario är en kombipress,

Läs mer

Saxar med Ursvikenkvalitet

Saxar med Ursvikenkvalitet Gradsaxar Saxar med Ursvikenkvalitet Ursvikens gradsaxar är ett begrepp inom plåtbearbetningsbranschen. Vårt kunnande och vår förmåga att ständigt möta nya kundkrav har fört oss fram till en tätposition

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov Namurventiler Herion 97100-serien elstyrd NAMUR-ventil 6 mm genomlopp (ND) 3/2, 5/2, 5/3, NC/APB, G1/4 3/2 eller 5/2 funktion via adapterplatta Återcirkulation av avloppsluft Positiv överlappning Återgår

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

ELSATS TILL PLOGSTYRNING 2335.00

ELSATS TILL PLOGSTYRNING 2335.00 PLOGSTYRNING 2335.00 BESKRIVNING Elsats 2335.00 är ett komplett canbus-system som är anpassat för att styra hydrauliska funktioner på plogbilar. Det är konstruerat för att monteras på fordon med fast,

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Skyddsnätsystem en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Föreskrifter och standarder Skyddsnätsystemet har genomgått grundliga tester med avseende på prestanda, användningsområden och förenlighet med

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck.

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. Prislista 2015:2 Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. VM Pumpar AB Datavägen 23, Box 9238, Info@vmpumpar.se www.vmpumpar.se Prislista

Läs mer

Tryckvakter, Serie PM1 Tryckområde: -0,9-16 bar mekanisk Elektr. anslutning: Hankontakt, ISO 4400, Form A Bälg, fjäderbelastad, inställbar

Tryckvakter, Serie PM1 Tryckområde: -0,9-16 bar mekanisk Elektr. anslutning: Hankontakt, ISO 4400, Form A Bälg, fjäderbelastad, inställbar Mätenhet Kopplingselement Kopplingsfrekvens Övertryckssäkerhet Omgivningstemperatur min./max. Mediumtemperatur min./max. Medium Stötsäker max. (XYZ-riktning) Vibrationssäker (XYZ-riktning) Inkopplingsläge

Läs mer

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 3 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se info@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls Observera

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Produktsortiment HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Serie- och styckeproduktion med senaste maskinpark. Hög produktkvalitet säkras genom ständiga kvalitetstester efter varje produktionsfas och på den

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell.

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare för SKF tvåledarsystem Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare Doserarna är modulära och installeras på bottenplattor.

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

ELSATS TILL PLOGSTYRNING 2335.01

ELSATS TILL PLOGSTYRNING 2335.01 BESKRIVNING Elsats 2335.01 är ett komplett canbus-system som är anpassat för att styra hydrauliska funktioner på plogbilar. Det är konstruerat för att monteras på fordon med fast, dubbel- eller lastkännande

Läs mer

Stabil och flexibel screen-markis för många typer av byggnader

Stabil och flexibel screen-markis för många typer av byggnader Fönstermarkis/Hestra Brava Stabil och flexibel screen-markis för många typer av byggnader Hestra Brava är en stabil screen-markis som passar för en rad byggnader butiker, kontor, radhus, sjukhus, skolor

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

produktöversikt OptiMaster III

produktöversikt OptiMaster III produktöversikt III Vision-teknologi på en ny nivå III är en vision-mjukvara som är lika avancerad som användarvänlig. Allt för att hjälpa dig att reducera tiden från projektstart till fullskalig produktion.

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R

Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R Oventrop Hydrocontrol gruppventil G-86/2 R reglerar olika värme-, kyl- och tappvarmvattensystem. Inregleringen görs genom förinställning av Ov-värdet (strypvärdet),

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER 107 108 TRYCKT FRÅN INSTLLTÖRR och OM på S har varit hårt: När kommer ni med en växelventil? Som alltid när vi utvecklar produkter, vill vi göra det ordentligt och tillföra nya egenskaper. tt enbart imitera

Läs mer

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar Rening av olja med Emmie Oljerening med Emmie Nu har alla råd med effektiv oljerening Hittills har användning av separatorer för oljerening varit ett ekonomiskt

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer