Riktningsventil VO40 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum. Katalog HY /SE April 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktningsventil VO40 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum. Katalog HY17-8505/SE April 2007"

Transkript

1 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum Katalog HY /SE April 2007

2 ! VARNING Fel i och felaktigt val och felaktig användning av de produkter och/eller system som beskrivs häri samt tillhörande produkter, kan leda till person- och egendomsskada och i värsta fall dödsfall. I det här dokumentet och annan information från Parker Hannifin Corporation, dess dotterbolag och auktoriserade distributörer beskrivs produkt- och/eller systemalternativ för vidare undersökning av användare med teknisk erfarenhet. Det är viktigt att alla aspekter på en applikation analyseras, inklusive konsekvenserna av eventuellt fel och att informationen om den aktuella produkten eller systemet i aktuell produktkatalog gås igenom noggrant. På grund av de varierande driftförhållandena och användningsområdena för dessa produkter och system bär användaren ensam ansvaret för sin analys och utprovning inför det slutgiltiga valet av produkt och system samt för att säkerställa att alla prestanda-, säkerhets- och varningskrav för applikationen är uppfyllda. De produkter som beskrivs häri, inklusive, dock utan att begränsas därtill, produktegenskaper, specifikationer, konstruktion, tillgänglighet och priser, kan när som helst och utan föregående meddelande därom ändras av Parker Hannifin Corporation eller dess dotterbolag. Offert Kontakta din Parker-representant vid önskemål om detaljerad offert. II Parker Hannifin Corporation

3 Innehåll Inledning...1 Teknisk information Allmän beskrivning...3 Drift...3 Fördelar...3 Tekniska specifikationer...4 Vikt...4 Anslutningar...4 Karakteristik...5 Miljöegenskaper...5 Systemuppkopplingar...6 Dimensioner Spakaktivering...9 Beställningsinformation Beställning av -ventilen...10 Ventiluppbyggnad Allmänt...11 Inloppssektion Utloppssektion Manöversektion Mellaninlopp...21 Orderformulär...22 III Parker Hannifin Corporation

4 Omvandlingsfaktorer 1 kg = 2,2046 lb 1 N = 0,22481 lbf 1 bar = 14,504 psi 1 l = 0,21997 UK gallon 1 l = 0,26417 US gallon 1 cm 3 = 0, in 3 1 m = 3,2808 feet 1 mm = 0,03937 in 9/5 C + 32 = F IV Parker Hannifin Corporation

5 Inledning Sortimentsbredd Parker Hannifin är klassat som ett av företagen i Fortune 500, med en försäljning på 9 miljarder USA-dollar och över kunder i 43 länder. Parker är världsledande som leverantör av komponenter till system för rörelsestyrning och systemlösningar till mobil-, industri- och flygmarknaderna. Parker är den enda leverantör du behöver för alla dina hydraulikbehov. Vi kan erbjuda ett brett sortiment riktningsventiler med konstant flöde (open-center) och lastavkänning för alla slags entreprenadmaskiner, terrängmaskiner och landsvägsgående applikationer. Många av våra konstantflödesventiler kan anpassas och användas med stängt mittläge, dvs som konstanttrycks- och avlastade konstanttrycksventiler. Var och en av dessa tekniker erbjuder unika funktioner för bättre maskinprestanda jämfört med traditionella riktningsventiler med fritt genomlopp. Vi har ett brett sortiment med pilotstyrningar, som är kompakta och tryckanpassade till våra riktningsventiler. Det ger enhetlig och optimerad maskinstyrning vid behov av fjärrkontroll. Vi har också ett antal olika elektroniska styrdon som tillval för ännu bättre maskinkontroll. Parkers förstklassiga elektronikprodukter i IQAN-serien omfattar allt från fristående styrningar till stora, multipla CAN-bussystem med färgskärmar. IQAN kan t ex anslutas till nya elektroniska dieselmotorer via CANbussen SAE J1939. Komponenterna är konstruerade och provade för att säkerställa lång livslängd för mobila applikationer. IQAN-enheterna ger överlägsen styrning av proportionella hydraulfunktioner, vilket leder till högre produktivitet. Personer som inte är programmerare upplever IQAN-programmeringen som enkel. Dessutom bidrar de utmärkta diagnosverktygen och modemuppkopplingen till att servicebehovet i fält minskar. Total rörelsekontroll Du kan vända dig till oss när det gäller allt inom mobil rörelsestyrning. Vi erbjuder fristående ventiler, men också kundkonstruerade systemblock med inbyggda riktningsventiler. Det spelar ingen roll vilken typ av system du väljer, Parkerlösningarna ligger alltid i topp vad gäller prestanda och tillförlitlighet. Våra system är optimerade för att minska komplexiteten, storleken, kostnaden och läckaget. Det är därför ett samarbete med oss på Parker kan ge dig en väsentlig minskning av din maskinbyggnadstid. 1 Parker Hannifin Corporation

6 Inledning Tillverkning med senaste teknik Parker har åtagit sig att minimera avfallet i tillverkningen när vi nu ytterligare förfinar våra processer. Genom att använda teknik som minimerar spillet kan vi uppfylla våra kunders behov ännu snabbare och mer kostnadseffektivt. Vi använder också den modernaste utrustning och teknik, såsom t ex datoriserad bearbetning, för att säkerställa produktkvaliteten. Vi investerar regelbundet i våra ISO9001-certifierade tillverkningsanläggningar, eftersom vi åtagit oss att följa alla internationella säkerhets- och kvalitetsstandarder. De hydraulventiler vi tillverkar uppfyller tillämpliga krav i ISO-, CSA-, CE- och AMEX-standarderna. Våra hydraulventiler och systemblock genomgår dessutom fullständig provning och certifieras innan de lanseras på marknaden. Du kan förvänta dig att Parkers hydraulventiler fungerar direkt, varje gång. Kundservice med global täckning Parkers världsomspännande nätverk med sälj- och mobilsystemtekniker är det bästa på marknaden. Våra säljtekniker arbetar i nära samarbete med dig och är din kontakt vad gäller utvärdering av applikationer och konstruktionslösningar. Mobilsystemteknikerna bistår säljteknikerna vid svåra konstruktionsproblem och uppbyggnad av komplicerade system. Du kan också dra nytta av Parkers s k Mobile Technology Centers (MTC), där det finns särskilt utbildade distributörer som tillhandahåller den absolut bästa kundservice. I dessa kompletta butiker kan du få hjälp med konstruktion av hydraulsystem för mobila applikationer, men också teknisk service såsom t ex diagnostik, felsökning, datoriserad konstruktion, provning och integrering av elektroniska styrningar. Sist, men inte minst, har vi våra tusentals egna distributörer, som du hittar på strategiska platser på just din marknad. De har en lagerhållning som är anpassad till specifika, lokala marknadsbehov och ser till att produkterna kommer fram när och där de behövs. Du kan räkna med att Parkers distributörer arbetar för att göra stilleståndstiderna så korta som möjligt. Du kan hitta din närmaste distributör på vår där du också finner den senaste informationen om riktningsventilen eller hela vår mobilventilserie. 2 Parker Hannifin Corporation

7 Teknisk information Allmän beskrivning är en riktningsventil för konstant flöde och flexibiliteten hos en sektionsindelad konstruktion. Ventilen är, tack vare den tekniska konstruktionen, enkel i sin uppbyggnad, tillförlitlig, lätt att felsöka och kostnadseffektiv. Den allmänna konstruktionen uppfyller dagens maskinkonstruktörers krav på prestanda och kvalitet. Sliderna är försedda med mjukmanöverspår, på tre väsentliga platser, fritt genomlopp, matarkanal och tank, vilket optimerar samtidig utstyrning. Vi använder modern heningsteknik för att få ett mycket litet läckage mellan anslutning och tank. Varje manöversektion är dessutom försedd med en matarbackventil som ser till att en last inte faller vid samkörning. Alla dessa egenskaper, plus de som beskrivs här nedan, finns där för att lyfta maskinstyrningen till nya höjder. Drift är byggd med traditionell konstantflödesteknik. Den ansluts normalt till en konstantflödespump, vars flöde leds direkt till tank när sliderna är i neutralläge. När en eller fler slider aktiveras styrs flödet till arbetsenheterna. Strypningen av flödet beror på slidens läge och utformningen av manöverspåren. Det finns även mellaninlopp för multipla pumpkretsar och delat och kombinerat flöde. Fördelar Bättre manöverbarhet särskilt under samtidig utstyrning, vilket uppnås genom slidens mjukmanöverspår i de tre väsentliga delarna av sliden: fritt genomlopp, matarkanal och tank. Förbättrad samtidig utstyrning med en matarbackventil i varje manöversektion garanteras att lasten inte faller vid manövrering av två eller fler funktioner. Repeterbarhet den höga repeternoggrannheten mellan ventilerna säkerställs genom att de inre bomkanterna precisionsfräses. Detta innebär att spårens lägen relativt slidens slag kontrolleras och är förutbestämt. Resultatet är enhetlig maskinstyrning. Mindre belastning på operatören Konstruktionen av fria genomloppet är en delad vinge eller Y-konstruktion för balansering av strömningskrafterna, som ger låga och likvärdiga spakkrafter vid omställning från neutralläge till något av de bägge ändlägena. Reducerad funktionsstörning mycket litet inre läckage tack vare användning av modernaste heningsteknik. Det finns även pilotstyrda backventiler för de funktioner som kräver näst intill ingen funktionsstörning. Små dimensioner Anslutningstillbehören installeras vertikalt mot sliden, vilket gör att spaken kan placeras närmare ventilhuset. Enkel service De två undre pinnbultarna sitter i spår, vilket innebär att en ventilsektion kan bytas utan fullständig demontering av hela ventilpaketet. Man lossar i stället bara den övre stagbulten och lyfter upp den aktuella sektionen ur enheten. Stilleståndstiden minimeras. Lätt att bygga om en sektion från vänster- till högerhandsmanövrering Sektionshuset och sliden är symmetriska, vilket innebär att sliden kan föras in i huset från vilken som av de två gavelsidorna. Längre slidlivslängd Den kapslade spakenheten skyddar sliden och slidtätningen mot föroreningar och potentiell korrosion. 3 Parker Hannifin Corporation

8 Teknisk information Tankanslutning T2 [25] Chockventil eller plugg för motoranslutning [76 A/B] Mellaninloppssektion [93] Slidkontroll [50] Matarbackventil [66] Tankanslutning T5 [35] Pumpanslutning P1 [26] Pumpanslutning P2 [27] Tankanslutning Spärrkopplingsfunktion T3 [33] Tankanslutning T1 [24] Tankanslutning T4 [34] Inloppssektion [15] Motoranslutning A, sektion 1 Huvudtryckbegränsningsventil [16] Utloppssektion [30] Standardspak SH [51] Tekniska specifikationer Tryck Flöden (rekommenderade maxflöden) Inloppsanslutning: 300 bar Tankanslutning: 50 bar Motoranslutning 300 bar 40 l/min Inre pilottryck Krävs för magnetventiler kontakta Parker Slidläckage från motoranslutning till tank Max. 6 ml/min vid 172 bar Oljetemp. 50 C och en viskositet på 40 cst Vikt Vikterna är ungefärliga, eftersom de varierar med utförandet. Inlopp med tryckbegränsningsventil Utlopp Manöversektion med begränsningsventil och manuell slidkontroll Manöversektion och manuell slidkontroll utan begränsningsventil Manöversektion, backventiler med manuell slidkontroll Joystick 1,92 kg 1,88 kg 1,93 kg 1,98 kg 2,1 kg 0,8 kg Anslutningar Standardventiler finns för 3/8 BSP (DIN 3852/2), SAE-6 och SAE-8 (J1926/1). Anslutning Placering SAE -8 SAE-6 BSP P1, P2 Inlopp ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 T1, T2 Inlopp ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 P3 Utlopp ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 T3 Utlopp ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 PB1 Utlopp ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 Motoranslutningar Manöversektion ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 Mätanslutning Inlopp M\zn-20 UNF M\zn-20 UNF ¼ PC (Hydraulisk anslutning) ACP (Pneumatisk anslutning) Manöversektion Manöver sektion M\zn-20 UNF M\zn-20 UNF ¼ Z\, NPT Z\, NPT Z\, NPT 4 Parker Hannifin Corporation

9 Teknisk information Karakteristik bar P Tryckfall Open Center P T Sidoinlopp [P2] till sidoutlopp [T3] T bar P Tryckfall Open Center P T Toppinlopp [P1] till topputlopp [T4] T Tryck Tryck bar P 8-sektionsventil 3-sektionsventil 1-sektionsventil Flöde l/min Tryckfall P A Toppinlopp [P1] till motoranslutning A 8-sektionsventil 3-sektionsventil 1-sektionsventil Tryck Tryck bar A 8-sektionsventil 3-sektionsventil 1-sektionsventil Flöde l/min Tryckfall A T Motoranslutning till sidoutlopp [T3] T 8-sektionsventil 3-sektionsventil 1-sektionsventil Flöde l/min OBS! ISO VG 46-olja vid 50 C Flöde l/min Miljöegenskaper Ventilen kan monteras i alla tänkbara riktningar. Underlaget skall vara plant och stabilt så att ventilen inte utsätts för spänningar. O-ringarna i ventilen är normalt av nitrilgummi, men finns även att beställa i ett antal specialvarianter av fluorkarbon. Kontakta Parker om du vill ha mer information. Temperatur Oljetemperatur, arbetsområde +20 C till 90 C.* Filtrering Filtrering skall vara ordnad så att smutsklass 20/18/14 enligt ISO 4406 ej överskrids. Till pilotkretsen får smutsklass 18/16/13 enligt ISO 4406 ej överskridas. Hydraulvätskor Bästa prestanda erhålles om mineralolja med hög kvalitet och renhet används i hydraulsystemet. Hydraulvätskor av typ HLP (DIN 51524), olja för automatväxellådor Typ A och motorolja typ API CD kan användas. Viskositet, arbetsområde mm 2 /s.** Tekniska uppgifter i katalogen gäller vid viskositet 30 mm 2 /s och temperatur 50 C samt tätningar av NBR. * Produktens driftgränser ligger väl inom ovan angivna område, med förbehållet att godtagbar drift inom området kanske ändå inte erhålls. Läckage och reaktioner kan påverkas vid drift under extrem temperatur och användaren måste själv avgöra vad som är godtagbart på dessa nivåer. ** Prestandan försämras vid användning utanför idealvärdena. Användaren måste själv bedöma produktens lämplighet under dessa extrema förhållanden. 5 Parker Hannifin Corporation

10 Teknisk information Systemuppkoppling - parallellkrets I en matarkrets med konstant flöde rinner oljan genom det fria genomloppet när alla slider är i neutralläge. När sliderna manövreras styrs oljan in i matarkanalen och ut till var och en av de valda manöversektionerna. Samtidig manövrering kan göras när två eller fler slider väljs. Eftersom oljan emellertid tar den väg som ger minst motstånd, måste operatören styra flödet med lagom spakutslag till varje funktion för att få önskad hastighet. P1 [26] T1 [24] B A B A B A T4 [34] G Systemuppkoppling tandemkrets (prioriterad) I tandemkrets med fritt genomlopp rinner oljan genom det fria genomloppet när alla slider är i neutralläge. Tandemsektionerna matas från det fria genomloppet och matarkanalen är stängd. En tandemsektion prioriterar en manöversektion uppströms. P1 [26] T1 [24] T4 B A B A B A [34] 6 Parker Hannifin Corporation

11 Dimensioner Montering US 207,5 B 92,0 87,0 9,4±0,4 A B 32,0 32,0 32, ,0 70,0 213,6 140,0 161,8 25,0 80,9 70,0 40,0 132, ,0 191,0 20 A = 76,0 (3,00) + 32,0 (1,26) x Antal manöversektioner B = 32,0 (1,26) + 32,0 (1,26) x Antal manöversektioner 15 Slidens slaglängd i manöversektionerna 3-lägesslid lägesslid (flytläge) ,0 25,0 9,5 Flytlägesslaglängd 84,0 5,5 5,5 114,2 5,5 5,5 Slaglängd Slaglängd Slaglängd Slaglängd 7 Parker Hannifin Corporation

12 Dimensioner Mekanisk joystick 295 US Flytläge Flytläge Pneumatisk slidkontroll 30,0 37,0 Spakfäste i båda slidändar 92,0 6,00 4,80 16,25 Handspak 5,50 M8x1 Ø7,3 Ø13 Ø11 62,0 (REF) R R1 Ø7,35 8 Parker Hannifin Corporation

13 Teknisk information Spakaktivering A B Tryck spaken Slid ut Aktivera anslutning B Anslutning A till tank TANK OPEN CENTER TANK OPEN CENTER Drag spaken Slid in Aktivera anslutning A Anslutning B till tank MATAR- KANAL Anm: Kretsen återspeglar slidens läge, inte spakens. MATAR- KANAL Vy uppströms Sektion 1 Inloppssektion Sektion 2 Motoranslutning B Motoranslutning A Joystick för vänsterhandsmanöver Slid UT sektion 1 Tryck till anslutning B Joystick för högerhandsmanöver Slid UT sektion 2 Tryck till anslutning B Slid UT sektion 2 Tryck till anslutning B Slid IN sektion 2 Tryck till anslutning A Slid IN sektion 1 Tryck till anslutning A Slid UT sektion 1 Tryck till anslutning B Slid IN sektion 1 Tryck till anslutning A Slid IN sektion 2 Tryck till anslutning A 9 Parker Hannifin Corporation

14 Beställningsinformation Beställning av -ventilen Längst bak i broschyren finns ett specifikationsblad, som också kan laddas ner som ett Excel-dokument från vår webbsida. Detta formulär kan användas för konfigurering av en ventilenhet. Uppbyggnaden börjar med inloppssektionen på vänster sida, fortsätter med manöversektionerna och mellaninloppen i mitten och avslutas med utloppssektionen längst till höger. Varje fält måste fyllas i och representeras av en positionsreferens [ ] som hjälper dig fram till alternativkoderna på sidorna 11 till 21 i katalogen. [04] Pos Kod-Referens ORT: DATUM: Specifikation för inloppssektion Position KUND ANSLUTNINGS- GÄNGA INLOPP Beskrivning # 1 # 2 23 I PB T1 T2B P1B P2 Pos 12 Max. inloppsflöde (l/mim) Typ av inlopp Huvudtryckbegränsningsv Tryckinställning (bar) 51C Flöde för tryckinställning 17C (l/min) Tankanslutning T Tankanslutning T2 26 Pumpanslutning P1 76A 27 Pumpanslutning P2 76B P/N SEKTION P/N GJUTEN Kundinformation U8 Sektionsnumreringen börjar med inloppssektionen G = ALLA ANSLUTNINGAR MED 3/8" BSP U = ALLA ANSLUTNINGAR MED 9/16" UNF (SAE nr 6) U8 = ALLA ANSLUTNINGAR MED 3/4" UNF (SAE nr 8) U6 = P OCH T 3/4" UNF OCH MOTORANSLUT- NINGAR 9/16" UNF 88A 88B Strypning i anslutning B DISTANSSEKTION 90 Distanssektion MELLANINLOPP C LAND: IFYLLT AV: MANÖVERSEKTION Kretstyp Beskrivning Slidkontroll Spakfäste/Spak Spakplacering Slidlägesindikering Slidfunktion Cylinderns storsida Chockventil, A-sida Chockventil, B-sida Strypning i anslutning A Typ av mellaninlopp Huvudtryckbegränsningsv. Tryckinställning (bar) Flöde för tryckinställning (l/min) Exempel: Inloppssektion (sektion nr 1) Kunden har ett pumpflöde på 23 l/min, behöver en pilotstyrd huvudtrycksbegränsning för 140 bar och vill ha alla anslutningar enligt SAE-8. I referensposition [4] anges gängalternativet för hela ventilenheten (SAE eller BSP) (U8 är koden för alla anslutningar i storlek SAE-8). Anm: Det finns separata specifikationsblad för olika måttsystem. I referensposition [12] anges systemflödet, som kan anges i l/min eller GPM beroende på vilket blad som används (23 har angivits för flödet). I referensposition [15] finns möjlighet att välja ett standardinlopp I eller en inloppssektion med pumpavlastning, IU (I anges för standardinloppssektion). I referensposition [16] anges typ av huvudtryckbegränsningsventil: (PB anges som kod för pilotstyrd tryckbegränsningsventil). I referensposition [17] anges önskad inställning på tryckbegränsningsventilen (140 bar har angivits). I referensposition [17C] anges önskat flöde för tryckbegränsningsventilen (23 l/min har angivits). I referenspositionerna [24-27] anges alternativ för pump- och tankanslutningarna (bearbetade/pluggade): T1 innebär att övre tankanslutningen är öppen. T2B är koden för pluggad sidotankanslutning. P1B är koden för pluggad, övre inloppsanslutning. P2 är koden för öppen, övre inloppsanslutning. 10 Parker Hannifin Corporation

15 Beställningsinformation Ventiluppbyggnad Allmänt har finns i två grundversioner vad gäller gänga - UNF (SAE) och BSP. [04] Anslutningsgänga G 3/8 BSP pump-, tank- och motoranslutningar. U 9/16 UNF (SAE-6) pump-, tank- och motoranslutningar. U6 9/16 UNF (SAE-6) motoranslutningar, 3/4 UNF (SAE-8) pump- och tankanslutningar. U8 3/4 UNF (SAE-8) pump-, tank- och motoranslutningar. [05] Systemspänning Bestäms vid val av magnetventil [07] Ytbehandling (målad) X Omålad. P Grundmålad ventil, svart. [08] Kundens id-nummer på ventilen: Skriv in kundens artikelnummer 11 Parker Hannifin Corporation

16 Beställningsinformation inloppssektion Inloppssektionen på finns i två versioner. Den ena är ett standardinlopp [I] och den andra är ett inlopp med en magnetventilstyrd pumpavlastare [IU] (under utveckling). Pump- och tankanslutningarna kan placeras på följande platser: 1) Topp/sida in- och utlopp. Eventuella oanvända anslutningar kan pluggas. 2) topp endast in- och utlopp. Alla inloppssektioner är försedda med ett mätuttag som är pluggad vid leveransen. SAE #4 (gänga 7/16 x20 UNF) eller 1/4 BSP. [12] Max pumpflöde Pumpflödet kan väljas i l/min. [15] Typ av inlopp I Standardinlopp. IU Inlopp med magnetventilstyrd pumpavlastning (under utveckling). [24] till [27] Anslutningsalternativ för inloppet 1) Standard in- och utloppsanslutningar på topp och sida [26] P1 = Öppen P1B = Pluggad Mätuttag [24] T1 = Öppen T1B = Pluggad 2) Standard in- och utloppsanslutningar på topp [26] P1 = Öppen [24] T1 = Öppen T1B = Pluggad [25] T2 = Öppen T2B = Pluggad [27] P2 = Öppen P2B = Pluggad Kavitet för tryckbegränsningsventil [25] /= Ej bear- [27] betad Kavitet för tryckbegränsningsventil INLOPP UTLOPP INLOPP UTLOPP MÄTANSLUTNING MÄTANSLUTNING TANK INLOPP TANK OPEN CENTER TANK OPEN CENTER MATAR- KANAL MATAR- KANAL 12 Parker Hannifin Corporation

17 Beställningsinformation inloppssektion [16] - Huvudtryckbegränsningsalternativ PS Justerbar, pilotstyrd huvudtryckbegränsning. Inställningsområde: 50 till 300 bar. PB Justerbar, pilotstyrd huvudtryckbegränsning (förseglad med aluminiumkapsel). Inställningsområde: 50 till 300 bar. PN Justerbar direktverkande huvudtryckbegränsning. Inställningsområde: 60 till 207 bar. PA Justerbar direktverkande huvudtryckbegränsning (förseglad med aluminiumkapsel). Inställningsområde: 60 till 207 bar. Y Y-plugg (hålet gängat och pluggat). [17] Tryckinställning Ange tryck i bar Anm: Maxtrycket för ventilerna PN och PA är 207 bar. [17C] Flöde för tryckinställning Ange flöde i l/min. 13 Parker Hannifin Corporation

18 Beställningsinformation utloppssektion Utloppssektionen på finns i två versioner: Standard [US] eller med reduceringsventil för pilottryck [USP] för applikationer med proportionell magnetventil. Standardutloppet finns med två anslutningsalternativ: 1) Topp- och sidotankanslutningar och förberedd för ombyggnad till extraanslutning eller stängt centrum. 2) endast topptankanslutning. [30] Typ av utlopp US Standard. USP Med reduceringsventil för pilottryck (används för elstyrda slidkontroller) (under utveckling). [33] till [35] Anslutningsalternativ för utlopp 1) Tankanslutningar på topp och sida 2) Tankanslutning på topp [34] T4 = Öppen T4B = Pluggad [34] T4 = Öppen T4B = Pluggad [33] T3 = Öppen T3B = Pluggad CT = Closed-Center-plugg* ST = Spärrkopplingsnippel PT = Mottrycksventil * Blockerar fria genomloppet [35] T5 = Öppen T5B = Pluggad [33] /= Ej bearbetad [35] /= Ej bearbetad TANK TANK OPEN CENTER OPEN CENTER 14 Parker Hannifin Corporation

19 Beställningsinformation utloppssektion [33] till [35] Anslutningsalternativ för utlopp Spärrkopplingsnippel Closed-Center-plugg TANK TANK OPEN CENTER SPÄRR- KOPPLING OPEN CENTER CLOSED-CENTER- PLUGG 15 Parker Hannifin Corporation

20 Beställningsinformation manöversektion -ventilen kan levereras i kombinationer med en till tio manöversektioner. Det finns ett antal olika slidalternativ, slidkontroller och chockventiler. Manöversektionerna kan vara kopplade parallellt, i serie och/eller i tandemkrets. Samtliga typer kan kombineras i en och samma ventilenhet. Alla manöversektioner är utrustade med lasthållningventil (s. k. matarbackventil) i neutralläge, utom manöversektioner med fritt flöde i neutralt slidläge (motorslid) som normalt inte är utrustade med matarbackventil. Kontakta din Parker-representant om du har behov av en avvikande konfigurering. Manöversektionerna finns med och utan bearbetning för tryckbegränsnings- och eller återfyllnadsventiler i motoranslutningarna. Integrerade pilotstyrda backventiler [C2] finns med specialbearbetad gjutning (beställningsnummer på sidan 20 [76 A/B]). Det finns också en distanssektion [N], som ger mer utrymme mellan sektionerna (beställningsnummer på sidan 20 [90]). Exempel på olika bearbetning av motoranslutningarna: Sektion utan hål för tryckbegränsningsventil Sektion med hål för tryckbegränsningsventil med pilotstyrd matarbackventil ger ett läckage på nästan noll och kan förhindra funktionsstörning när sliden är i neutralläge. När sliden ställs om till ett driftläge, styrs oljan till en av motoranslutningarna. Oljereturen blockeras tillfälligt tills pilottrycket gör att backventilen öppnar (förhållandet 3,1:1). Med en last på 207 bar krävs ett tryck på 67 bar i den motsatta motoranslutningen för att låsa upp. Sektionen med backventiler [C2] kan ej förses med chockventiler. Sliden är en 4-vägsslid, med 3 lägen och fritt flöde, vilket förhindrar att systemtrycksläckage byggs upp och öppnar backventilerna. Sektion med backventiler [47] Manöversektionskrets P Parallellkoppling. T Tandemkoppling Prioriterar en manöversektion uppströms. S Seriekoppling (under utveckling). 16 Parker Hannifin Corporation

21 Beställningsinformation manöversektion [50] Slidkontroller C Sliden fjädercentrerad i neutralläge. C CD CD Sliden fjädercentrerad med dubbel kontroll, möjlighet till spakplacering på båda sidor av ventilen. CHA2 Tvålägesspärr slid IN. Spärr i neutralt läge och P till A-läge. CHA2 CHB2 CHB3 CHB2 Tvålägesspärr slid UT. Spärr i neutralt läge och P till B-läge. CHB3 Trelägesspärr. B2A B2B B2C CB Sliden fjädercentrerad med spärr IN. Spärr i läge P till A och fjädercentrerad i neutralläge. Sliden fjädercentrerad med spärr UT. Spärr i läge P till B och fjädercentrerad i neutralläge. Sliden fjädercentrerad med spärr i två lägen, P till A och P till B. Sliden fjädercentrerad med spärr i fjärde läget, används med flytlägesslid (F i pos. 60). B2A B2B B2C CB PC Hydrauliskt proportionellt styrd och fjädercentrerad slidkontroll. PC EC Elektrohydraulisk proportionell slidkontroll. (under utveckling) ED Magnetventilstyrd On/off. ACP Pneumatisk proportionellt styrd och fjädercentrerad slidkontroll med möjlighet till steglös manövrering med handspak. Det krävs minst 5,5 bar. Bägge portarna är gängade med 1/8 NPT. 17 Parker Hannifin Corporation

22 Beställningsinformation manöversektion [51] Spakfäste Anm: Handspaken säljs separat (best.nr. i nedanstående lista) SH Inbyggt spakfäste, standard. SR Inbyggt spakfäste, standard, men roterat 180 grader. / Invändig gänga i slidändan, inget spakfäste. lu Slidända med gaffelfäste, inget spakfäste. MJL MJR Mekanisk joystick vänster sida (måste placeras på två intilliggande manöversektioner). Mekanisk joystick höger sida (måste placeras på två intilliggande manöversektioner). Handspaken säljs som en separat artikel Best.nr.: K--H1. [51C] Spakplacering I detta fält anges var spakfästet skall placeras vid ventilens A- eller B-sida på manöversektionen. A B Spakfäste eller gaffelfäste på ventilens A-sida. Spakfäste eller gaffelfäste på ventilens B-sida. Handspak eller gaffelfäste på B-sidan [52] Slidlägesindikering Anslutning på B-sidan Inloppssektion Anslutning på A-sidan Utloppssektion / Utan slidlägesindikering. SD Med mikrobrytare för on/off-indikering av slidläget. (under utveckling) Handspak eller gaffelfäste på A-sidan 18 Parker Hannifin Corporation

23 Beställningsinformation manöversektion [60] Slidfunktion D Dubbelverkande slid (4-vägs). Motoranslutningarna blockeras i neutralläge. EA Enkelverkande slid (3-vägs). Anslutning A blockerad i neutralläge. Anslutning A är aktiv och B pluggad. EB Enkelverkande slid (3-vägs). Anslutning B blockerad i neutralläge. Anslutning B är aktiv och A pluggad. M Dubbelverkande slid (4-vägs). Motoranslutningarna öppna till tank i neutralläge. Anm: Manöversektion med denna slid har ingen matarbackventil som standard. F Dubbelverkande flytlägesslid med ett fjärde läge där bägge motoranslutningarna är anslutna till tank (flytläge). Motoranslutningarna blockeras i neutralläge. DM Dubbelverkande slid (4-vägs). Motoranslutningstrycket avlastas till tank, när sliden är i neutralläge. Avlastningsspåret är konstruerat för 1,9 l/min vid 69 bar. DA Dubbelverkande slid (4-vägs). Trycket i motoranslutning A avlastas till tank, när sliden är i neutralläge. Avlastningsspåret är konstruerat för 1,9 l/min vid 69 bar. DB Dubbelverkande slid (4-vägs). Trycket i motoranslutning B avlastas till tank, när sliden är i neutralläge. Avlastningsspåret är konstruerat för 1,9 l/min vid 69 bar. 19 Parker Hannifin Corporation

24 Beställningsinformation manöversektion [62] Cylinderns kolvsida Förvalet för detta fält är kod M. Koderna A och B används endast när asymmetriska slider skall utvecklas, t ex en cylinder som kräver mjukmanöver vid lyft för ena riktningen och mjukmanöver vid sänkning för den andra. M Symmetrisk slid, cylinder eller motor som standard. A Cylinderns kolvsida ansluten till anslutning A. B Cylinderns kolvsida ansluten till anslutning B. [76 A/B] Chockventiler Detta är ett tillbehör till mmotoranslutningen. / Chockventilhål ej bearbetat. Y2 Hål för chockventil pluggat. N2 Återfyllnadsventil. Återfyllnadsventil, N2 PA, ej ställbar Tryckinställning stansat på locket ( ) PA, tryckbegränsnings- och återfyllnadsventil, ej ställbar: Ange tryck i bar. Anm: PA inställd vid 10 l/min. C2 Pilotstyrda backventiler (lastkontrollventiler) Se sidan 16. Y-plugg för blockering av chockventilborrning [88 A/B] Motoranslutningsalternativ / Ingen flödesbegränsare. Motoranslutningsbegränsaren stryper flödet i ena riktningen och ger fritt flöde i den andra. Begränsar flödet från last till motoranslutning. P1 = 1 mm (0,040 ) P2 = 2 mm (0,080 ) P3 = 3 mm (0,120 ) P4 = 4 mm (0,160 ) ACTUATOR METER OUT FREE Begränsar flödet från motoranslutning till last. N1 = 1 mm (0,040 ) N2 = 1 mm (0,080 ) N3 = 1 mm (0,120 ) N4 = 1 mm (0,160 ) ACTUATOR METER IN FREE [90] Distanssektion N Distanssektion. Denna sektion ansluts till det fria genomloppet, matarkanalen och tankanslutningarna mellan två intilliggande manöversektioner. Denna sektion används för att ge ytterligare distans mellan två manöversektioner. Alla andra fält i manöversektionens kodfält kan lämnas tomma. (kontakta din Parker-representant vid behov av information om andra alternativ.) TANK OPEN CENTER TANK OPEN CENTER MATAR- KANAL MATAR- KANAL 20 Parker Hannifin Corporation

25 Beställningsinformation mellaninlopp Mellaninloppssektionerna på är flödesmässigt delade eller kombinerade och finns med en huvudtryckbegränsningsventil (PA). Det är också möjlighet att få en utloppsanslutning på versionen för delat flöde. Utloppsanslutning, endast för C5 Mellaninloppsanslutning för pump Tryckbegränsningsventil för mellaninlopp Kombinerat flöde, C3 INLOPP UTLOPP Delat flöde, C5 INLOPP TANK TANK TANK OPEN CENTER OPEN CENTER OPEN CENTER MATAR- KANAL MATAR- KANAL [93] Mellaninloppsalternativ C3 Kombinerat flöde (pump till anslutning A - anslutning B är pluggad och kan inte anslutas till tank). C5 Delat flöde (pump till anslutning A - anslutning B kan anslutas till tank). [94] Tryckavlastning Y Utan tryckbegränsning (hålet gängat och pluggat). PA Direktverkande, ej ställbar tryckbegränsningsventil. Tryckinställning stansat på locket [98] Tryckinställning Ange tryck i bar [98C] Flöde för tryckinställning Ange flöde i l/min. 21 Parker Hannifin Corporation

Xpress L90LS Riktningsventil

Xpress L90LS Riktningsventil Xpress L90LS Riktningsventil Katalog HY17-8525/SE December, 2001 Katalog HY17-8525/SE Teknisk information Xpress - allmän information Xpress är en kundanpassningsservice för ventiler som på ett enkelt

Läs mer

Xpress K170LS Riktningsventil

Xpress K170LS Riktningsventil Xpress K170LS Riktningsventil Katalog HY17-8523/SE December 2001 Katalog HY17-8523/SE Teknisk information Xpress - allmän information Xpress är en kundanpassningsservice för ventiler som på ett enkelt

Läs mer

Systemguide. Mobilhydraulik Open centre-, konstanttryckoch lastkännande system

Systemguide. Mobilhydraulik Open centre-, konstanttryckoch lastkännande system Systemguide Mobilhydraulik Open centre-, konstanttryckoch lastkännande system Inledning Definitioner Den här broschyren syftar till att klargöra skillnaderna mellan open centresystem (OC), konstanttrycksystem

Läs mer

Byggprogram Riktningsventil Serie VO40

Byggprogram Riktningsventil Serie VO40 Byggprogram Serie VO40 Gäller från: 1 mars, 2007 Innehåll Teknisk information Sida Allmän beskrivning...1 Drift...1 Fördelar...1 Tekniska specifikationer...2 Inloppssektion...3 Huvudtryckbegränsningstillval...3

Läs mer

Hjälpventil QDS6 Sekvensventil, 3-vägs. Katalog HY17-8542/SE December, 2001

Hjälpventil QDS6 Sekvensventil, 3-vägs. Katalog HY17-8542/SE December, 2001 Hjälpventil ekvensventil, 3-vägs Katalog HY17-8542/E December, 2001 Rätt till ändringar förbehålles. Kurvor och diagram i katalogen är endast typkurvor. Katalogens innehåll uppdateras fortlöpande men kan

Läs mer

Hydraulpump Serie F1Plus Fast Deplacement

Hydraulpump Serie F1Plus Fast Deplacement Fast Deplacement Katalog 9129 8218-01 Augusti 1998, SE Innehåll Allmänt, konstruktion 3 Specifikationer 4 Pump i genomskärning 4 Pumpval och dimensionering 5 Installationsmått Orderinformation 6 F1-25/-41/-51/-61

Läs mer

EX38 prop. riktningsventil med flow-sharing

EX38 prop. riktningsventil med flow-sharing Mycket goda samkörningsegenskaper Fast/variabel pump samma ventil El-, manuell- eller hydraulservostyrd Mycket snabb responstid EX38 är en sektionsbyggd riktningsventil för både fast och variabel pump.

Läs mer

PRS6. Hjälpventiler. Tryckreduceringsventil

PRS6. Hjälpventiler. Tryckreduceringsventil Tryckreduceringsventil Allmänt Rätt till ändringar förbehålles. Kurvor och diagram i katalogen är endast typkurvor. Katalogens innehåll uppdateras fortlöpande men kan trots detta innehålla felaktigheter.

Läs mer

Avståndsmanövrering. Pneumatisk proportionell förstyrventil. Katalog HY /SE Oktober, 2006

Avståndsmanövrering. Pneumatisk proportionell förstyrventil. Katalog HY /SE Oktober, 2006 Avståndsmanövrering Pneumatisk proportionell förstyrventil Katalog HY17-8356/SE Oktober, 2006 Kataloginformation Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av ventilserie,

Läs mer

Modular FRL - 1" Catalogue: PDE2592TCSE-ca Edition: Juli 2007

Modular FRL - 1 Catalogue: PDE2592TCSE-ca Edition: Juli 2007 Modular FRL - " Catalogue: PDE2592TCSE-ca Edition: Juli 2007 Modular FRL - " VRNING FELKTIGT ELLER OLÄMPLIGT VL OCH OLÄMPLIG NVÄNDNING V PRODUKTER OCH/ELLER SYSTEM SOM BESKRIVS HÄRI ELLER V KRINGUTRUSTNING

Läs mer

F130 Mobil riktningsventil

F130 Mobil riktningsventil Proportionell, öppet eller stängt centrum Kataloguppbyggnad Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av ventilserie F, och att göra det lätt för dig att studera och välja

Läs mer

P70 Mobil riktningsventil

P70 Mobil riktningsventil Proportionell, öppet eller stängt centrum Kataloginformation Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av riktningsventil, och att göra det lätt för dig att studera och välja

Läs mer

Scanwill. Parmab Drivelement AB. Produktprogram

Scanwill. Parmab Drivelement AB. Produktprogram Scanwill Produktprogram Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn Hydrauliska Tryckstegrare MP-T En inbyggnadstryckstegrare

Läs mer

M402LS Mobil riktningsventil

M402LS Mobil riktningsventil Proportionell, lastkännande, tryckkompenserad Kataloginformation Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av, och att göra det lätt för dig att studera och välja från tillgängliga

Läs mer

Elektroniska styrsystem enklare än någonsin

Elektroniska styrsystem enklare än någonsin Elektroniska styrsystem enklare än någonsin Robust och smidig maskinstyrning med intelligent elektronik IQAN-TOC2 genvägen till framtiden Lättspecificerat Lättinstallerat Enkel inställning Enkel diagnostik

Läs mer

Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster!

Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster! Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster! Gör ditt jobb lättare och spar tid - allt du behöver för att välja, konstruera och köpa Norgren pneumatikkomponeneter på ett bekvämt sätt - 24

Läs mer

HYDRAULISKA STYRSYSTEM

HYDRAULISKA STYRSYSTEM Avsnitt 3 Innehåll MANÖVERVENTIL V91...2... 2 Anmärkningar... 3 Anslutningar... 3 Slider...4... 4 Dumpventil (stängd)...5... 5 Funktion... 5 Sammanfattning... 6 Anmärkningar... 6 Dumpventil (öppen)...7...

Läs mer

Vakuumteknik. Moduflex vakuumejektor Extern modul. Katalog PDE2548SLSE-ev April 2007

Vakuumteknik. Moduflex vakuumejektor Extern modul. Katalog PDE2548SLSE-ev April 2007 Vakuumteknik Extern modul Katalog PDE2548SLSE-ev April 2007 Innehåll Sida Applikationsområden...3 Vakuumteknik...4 Beställningsnummer...5 Kompletta kombinationer med vakuumejektorer och fristående ventiler...5

Läs mer

Hydrauliska pumpaggregat Serie 108

Hydrauliska pumpaggregat Serie 108 Hydrauliska pumpaggregat Serie 18 Katalog HY17-131/SE Mars 3 Katalog HY17-131/SE Innehåll Serie 18 Innehåll Sid. Serie 18 hydrauliska pumpaggregat... 3 Typiska applikationer... 3 Beställningsinformation...

Läs mer

Hydraulpump Serie F2 Fast deplacement

Hydraulpump Serie F2 Fast deplacement Fast deplacement Katalog 9129 8203-01 Maj 1998 SE Innehåll Sid. Allmän information 3 Specifikationer 4 Flöde/varvtal 4 Moment/tryck 4 Installationsmått 5 Orderinformation 5 BPV-F2 elektriska avlastningsventiler

Läs mer

Riktningsventil P70 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum. Katalog HY /SE Juli, 2005

Riktningsventil P70 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum. Katalog HY /SE Juli, 2005 Riktningsventil Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum Katalog HY17-8546/SE Juli, 2005 Kataloginformation Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av riktningsventil,

Läs mer

Precisionsregulatorer

Precisionsregulatorer Precisionsregulatorer Serie R210 / R220 / R230 Katalog PDE2542TCSE-ca VARNING FELAKTIGT ELLER OLÄMPLIGT VAL OCH OLÄMPLIG ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH/ELLER SYSTEM SOM BESKRIVS HÄRI ELLER AV KRINGUTRUSTNING

Läs mer

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon NAF-Turnex pneumatiska manöverdon för on/off och reglering, NAF 791290/92/94, NAF 791390/92/94 Fk 74.59(8)SE 11.02 Primära egenskaper NAFs pneumatiska manöverdon är konstruerat för 90 vridningsvinkel och

Läs mer

HYDRAULIK INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2007.03.01

HYDRAULIK INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2007.03.01 2007.03.01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Hydraulcylindrar dubbelv 1 Tippcylinder 2 Tippcylinder 3 Tippcylinder 4 Bromscylindrar 5 Hydraulfilter 6 Vedklyvscylindrar / Reglage 7 Hydraulventiler 3/8" / 1/2" 8

Läs mer

Hydraulikcertifiering

Hydraulikcertifiering Grundkurs 1 - Självtest Sid. 1:5 UPPGIFT 1 Stryk under de påståenden som Du anser vara riktiga. (Flera alternativ kan vara rätt) a/ Flödet från en hydraulpump bestäms av: (ev förändring i volymetrisk verkningsgrad

Läs mer

Systemguide. Mobilhydraulik Open centre-, konstanttryckoch lastkännande system

Systemguide. Mobilhydraulik Open centre-, konstanttryckoch lastkännande system Systemguide Mobilhydraulik Open centre-, konstanttryckoch lastkännande system Inledning Definitioner Den här broschyren syftar till att klargöra skillnaderna mellan open centresystem (OC), konstanttrycksystem

Läs mer

Ventil- Antal Tryck Pumpflöde Sida serie sektioner max bar max l/min

Ventil- Antal Tryck Pumpflöde Sida serie sektioner max bar max l/min Index Mobilhydraulik Riktningsventiler. Riktningsventiler Ventil- Antal Tryck Pumpflöde Sida serie sektioner max bar max l/min Rundpumpningsventiler P70 max 10 320 70-1-1 F130 max 11 320 110-2-1 H170CF

Läs mer

hydraulik CEJN Multi-X Flexibla multikopplingar för snabbt och enkelt handhavande www.cejn.se

hydraulik CEJN Multi-X Flexibla multikopplingar för snabbt och enkelt handhavande www.cejn.se hydraulik CEJN MultiX Flexibla multikopplingar för snabbt och enkelt handhavande www.cejn.se Med CEJN MultiX kan du minimera stilleståndstiden vid verktygsbyten ansluta hydraulledningar under resttryck

Läs mer

Servicebulletin Riktningsventil Serie VO40

Servicebulletin Riktningsventil Serie VO40 Servicebulletin Serie VO40 Gäller från: mars, 007 Innehåll service VO40 Byggprogram Innehåll Sida Allmän beskrivning... Tekniska specifikationer... Anslutningar... Konstruktionsprincip Service och reservdelar,

Läs mer

Serie PLC Hjälpventiler. Direktverkande tryckbegränsningsventiler

Serie PLC Hjälpventiler. Direktverkande tryckbegränsningsventiler Serie PLC Hjälpventiler Direktverkande tryckbegränsningsventiler Katalog HY17-872/SE Innehåll Serie PLC Innehåll Sida llmän information...3 PLC53... Enkelhus för PLC53...5 PLC82...6 Enkelhus för PLC82...7

Läs mer

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem Allmänt Allmänt Det finns möjlighet att beställa komponenter från fabrik för att driva hydraulisk utrustning. Följande komponenter finns tillgängliga: Reglage Hydrauloljetank med tryckbegränsningsventil

Läs mer

Tryckknappsventiler. signalögon Serie PXB och PXV. Katalog PDE2587TCSE-ev Utgåva: December 2006

Tryckknappsventiler. signalögon Serie PXB och PXV. Katalog PDE2587TCSE-ev Utgåva: December 2006 Tryckknappsventiler och signalögon Serie PXB och PXV Katalog PDE2587TCSE-ev Utgåva: December 2006 VARNING FELAKTIGT ELLER OLÄMPLIGT VAL OCH OLÄMPLIG ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH/ELLER SYSTEM SOM BESKRIVS

Läs mer

CV300 Riktningsventil Högtryckshydraulik Med Optimal Lastkontroll

CV300 Riktningsventil Högtryckshydraulik Med Optimal Lastkontroll www.nimco-controls.com CV300 Riktningsventil Högtryckshydraulik Med Optimal Lastkontroll www.nimco-controls.com Innehåll Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 10 Sida 11 Sida 12 Sida 13 Sida

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

GP & GH Serien. Pneumatiska och hydrauliska manöverdon för kvartsvarvsventiler. Marknadsledare inom ventilautomatisering

GP & GH Serien. Pneumatiska och hydrauliska manöverdon för kvartsvarvsventiler. Marknadsledare inom ventilautomatisering GP & GH Serien Pneumatiska och hydrauliska manöverdon för kvartsvarvsventiler Marknadsledare inom ventilautomatisering Rotork manöverdon Kvalitetssäkrade Rotork är en global ledare inom teknik för manöverdon.

Läs mer

Systemguide. Mobilhydraulik open centre-, konstanttryck- och lastkännande system

Systemguide. Mobilhydraulik open centre-, konstanttryck- och lastkännande system aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding Systemguide Mobilhydraulik open centre-, konstanttryck- och lastkännande

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1

Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. Pilotventilen c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Lektion 8: Innehåll:

Läs mer

Elektroniska styrsystem - enklare än någonsin. Robust och smidig maskin-styrning med intelligent elektronik

Elektroniska styrsystem - enklare än någonsin. Robust och smidig maskin-styrning med intelligent elektronik Elektroniska styrsystem - enklare än någonsin Robust och smidig maskin-styrning med intelligent elektronik 2 IQAN-TOC2 genvägen til framtiden 1 Lättspecificerat Lättinstallerat Enkel inställning Enkel

Läs mer

Lektion 2: FSR. Förväntade studieresultat (FSR) i kursen: Kunna förklara uppbyggnaden av olika hydrauliska system. c 5MT007: Lektion 2 p.

Lektion 2: FSR. Förväntade studieresultat (FSR) i kursen: Kunna förklara uppbyggnaden av olika hydrauliska system. c 5MT007: Lektion 2 p. Lektion 2: FSR Förväntade studieresultat (FSR) i kursen: Kunna förklara uppbyggnaden av olika hydrauliska system c 5MT007: Lektion 2 p. 1 Lektion 2: FSR Förväntade studieresultat (FSR) i kursen: Kunna

Läs mer

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS PROBLEM: HITTA RÄTT TYP AV AUTOMATISERING FÖR MAXIMAL PRESTANDA LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS solutions for flow technology MANÖVERDON ON/OFF SPECIAL AT3910, AT3911,

Läs mer

nimco www.nimco-controls.com

nimco www.nimco-controls.com nimco Nimcos kundåtagande Luftstyrda Hydraulventiler Elstyrda Hydraulventiler Omkastar-och Lägesventiler Tryckregleringsventiler Chassimonterade Tippcylindrar Frontmonterade Tippcylindrar Luftstyrreglage

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

SWOG. Scandinavian way of grouting. Beslutsamhet ger resultat för våra kunder

SWOG. Scandinavian way of grouting. Beslutsamhet ger resultat för våra kunder SWOG Scandinavian way of grouting Beslutsamhet ger resultat för våra kunder 2 SWOG Scandinavian way of grouting SWOG -serien erbjuder injekteringsanläggningar i varierande storlek och kombinationer för

Läs mer

ACP-serien Kolvackumulatorer PED 97/23/EG ackumulatorer för arbetstryck upp till 275 bar. Katalog HY07-1246/SE Augusti 2002

ACP-serien Kolvackumulatorer PED 97/23/EG ackumulatorer för arbetstryck upp till 275 bar. Katalog HY07-1246/SE Augusti 2002 CP-serien P 97/23/G ackumulatorer för arbetstryck upp till 275 bar Katalog HY07-1246/S ugusti 2002 Katalog HY07-1246/S Introduktion och fördelar Introduktion av den nya CP-serien Parkers nya kolvackumulatorer

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Beskrivning Serie Storlekar Sida. Montering på multipelplatta C 1/8-1, M

Beskrivning Serie Storlekar Sida. Montering på multipelplatta C 1/8-1, M Innehåll Industrihydraulik Backventiler. Backventiler Beskrivning Serie Storlekar Sida Backventiler Direktstyrda Montering på multipelplatta C 1/8-1 M 1-27 -3 Pilotstyrda Montering på multipelplatta CP

Läs mer

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Typblad 8515.1/2-55 Dubbelverkande ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Utgående moment upp till 3200 Nm Konstruerade för manövrering av 1/4-varvsventiler

Läs mer

Riktningsventil H170CF Proportionell ventil för system med fast pump. Katalog HY /SE Juli, 2005

Riktningsventil H170CF Proportionell ventil för system med fast pump. Katalog HY /SE Juli, 2005 Riktningsventil Proportionell ventil för system med fast pump Katalog HY17-8545/SE Juli, 25 Kataloginformation Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av riktningsventil,

Läs mer

Beskrivning Serie Sida

Beskrivning Serie Sida Katalog HY028003/SE Innehåll Industrihydraulik Flödesventiler 5. Flödesventiler Serie Sida Strypventiler MV 56 Strypventiler N 58 Strypbackventiler F 510 Tryckkompenserande stryp och strypbackventiler

Läs mer

Produktprogram. 1nimco

Produktprogram. 1nimco Produktprogram 1nimco NIMCOS ÅTAGANDE TEKNISKA DATA OPEN CENTER TEKNOLOGI LASTKÄNNANDE VENTILER ELEKTRO-HYDRAULISKA PROPORTIONELLA VENTILER FJÄRRSTYRDA KONTROLLER PWM-STYRBOXAR OCH MJUKVARA FLÖDESVENTILER

Läs mer

8. Kolvackumulatorer. Mobilhydraulik Kolvackumulatorer. Typ Volym Tryck Flöde Sida liter max bar max l/min ACP 0,08-0,95 275 100 8-1-1 8-0- 1

8. Kolvackumulatorer. Mobilhydraulik Kolvackumulatorer. Typ Volym Tryck Flöde Sida liter max bar max l/min ACP 0,08-0,95 275 100 8-1-1 8-0- 1 Index Mobilhydraulik 8. Typ Tryck Flöde Sida max bar max l/min CP 0,08-0,95 275 100 8-1-1 8 8-0- 1 CP-serien P 97/23/G ackumulatorer för arbetstryck upp till 275 bar Katalog HY07-1246/S ugusti 2002 CP-serien

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

TYP 3740. Konstruktionsfördelar. Typiska användningsområden

TYP 3740. Konstruktionsfördelar. Typiska användningsområden A Roterande säte B Säteshållare J C Packning D Sätestätning B E O-Ring F Fästskruv E G Stationär tätningsring A H Låsring I Fjäderadapter sats J O-Ring (delad) K Glandplatta L Glandpackning M Specialskruvar

Läs mer

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19.

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19. KARLSTADS UNIVERSITET Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik Kod: MSGB24 Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26 Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00

Läs mer

F130 Mobil riktningsventil

F130 Mobil riktningsventil Proportionell, öppet eller stängt centrum Kataloguppbyggnad Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av ventilserie F, och att göra det lätt för dig att studera och välja

Läs mer

K220LS Mobil riktningsventil

K220LS Mobil riktningsventil Proportionell, lastkännande, tryckkompenserad Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av, och att göra det lätt för dig att studera och välja från tillgängliga ventilfunktioner

Läs mer

Översiktskatalog. Pumpar

Översiktskatalog. Pumpar Översiktskatalog Pumpar Kugghjulspumpar grupp 1-3, Tandem Axialkolvpump J-RP Rotorpump Axialkolvpump J-V Axialkolvpump 45 Lågtryckspump GP1 Handpump PAM, PAM-T Kugghjulspumpar Sauer Danfoss Kugghjulspumpar

Läs mer

Hydraulikcertifiering

Hydraulikcertifiering UH-Tekniker Facit till Självtest sid. 1: UPPGIFT 1 Stryk under de påståenden som Du anser vara riktiga. (Flera alternativ kan vara rätt) a/ Försämringen av den volymetriska verkningsgraden i en pump är

Läs mer

NYHET. NYHET: Megamat RS LÄTTGÅENDE SKJUTDÖRR. PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE

NYHET. NYHET: Megamat RS LÄTTGÅENDE SKJUTDÖRR. PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE Standard Solutions Vertical Carousel NYHET: Megamat RS PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! NYHET MODERN DESIGN AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE LÅG ENERGI- FÖRBRUKNING LÄTTGÅENDE

Läs mer

Konstruera för framtiden

Konstruera för framtiden Konstruera för framtiden Effektivare maskinstyrning med intelligent elektronik IQAN gör framtiden möjlig Avancerat men ändå enkelt varje konstruktörs önskedröm Traditionella, separata maskinstyrsystem

Läs mer

MechSpace P. 734995 Katalog 2006-01-01

MechSpace P. 734995 Katalog 2006-01-01 MechSpace P 734995 Katalog Innehåll...Sida Basmodell... 4 Verktygsinfästning... 5 Pneumatik... 6 Manöverdon... 8 Även om största noggrannhet företagits avseende informationen i denna katalog, fritar vi

Läs mer

AVID F791N Namur magnetventil

AVID F791N Namur magnetventil VI En robust, pilotstyrd magnetventil för direkt montering på pneumatiska ställdon Figur 79E/79 och Premiir Funktioner och egenskaper Kompakt design med standardiserat marknadserkänt Namur monteringsgränssnitt.

Läs mer

17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard. Skydda ditt system Pressa dina priser. ia.danfoss.com

17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard. Skydda ditt system Pressa dina priser. ia.danfoss.com Skydda ditt system Pressa dina priser Magnet-, snedsätes- och termostatventiler en översikt över produkter för vätskeregleringar 17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard ia.danfoss.com Tre

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Nära noll i miljöpåverkan. Om PMC Swedrive

Nära noll i miljöpåverkan. Om PMC Swedrive Mekaniska Cylindrar 1 Snäckväxel 2 Ledlager 3 Motorfläns, IEC-norm 4 Smörjnippel 5 Luftnings nippel 6 Löpmutter 7 Trapetsspindel 8 Cylinderrör 9 Kolvrör 10 Tätning 11 Avskrapare 12 Rotations stopp Nära

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

Styrsystemlösningar. Katalog nr PDE2523SLSE-ca

Styrsystemlösningar. Katalog nr PDE2523SLSE-ca Styrsystemlösningar Katalog nr PDE2523SLSE-ca Vem erbjuder den effektivaste lösningen? SPECIFIKATIONER Uppbyggnad på platsen STEG 1 Kretskonstruktion STEG 6 Mekanisk konstruktion STEG 3 Specificera komponenterna

Läs mer

alla komponenter som krävs för att bygga ett komplett system för högtryckshydraulik och för att komma igång.

alla komponenter som krävs för att bygga ett komplett system för högtryckshydraulik och för att komma igång. alla komponenter som krävs för att bygga ett komplett system för högtryckshydraulik och för att komma igång. Alla komponenter har utvecklats för största möjliga precision och är konstruerade för att fungera

Läs mer

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Bo R. ndersson Fluida och Mekatroniska System, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköping, Sverige E-mail: bo.andersson@liu.se Sammanfattning

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

Tryckstegrare. Serie BLA

Tryckstegrare. Serie BLA Serie Innehåll Innehåll Sida Allmän information... Funktionsbeskrivning... Oljekylning... Filter... Val av tryckstegrare... FTryckstegring... 5 Installation... 5 Inkoppling... 6 Oljetank... 6 Ventiler...

Läs mer

SCM DIN. Andra fördelar:

SCM DIN. Andra fördelar: SCM 012-130 DIN SCM 012-130 DIN är en serie axialkolvmotorer som är särskilt lämpade för mobil hydraulik. SCM 012-130 DIN är av bent-axistyp med sfäriska kolvar. Andra fördelar: Konstruktionen ger en kompakt

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

TENTAMEN I HYDRAULIK 7.5 hp

TENTAMEN I HYDRAULIK 7.5 hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 2016-01-15 TENTAMEN I HYDRAULIK 7.5 hp Tentamensdatum: 15 januari 2016 Skrivtid: 14 00-20 00 Antal uppgifter:

Läs mer

K170LS Mobil riktningsventil

K170LS Mobil riktningsventil Proportionell, lastkännande, tryckkompenserad Kataloginformation Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av, och att göra det lätt för dig att studera och välja från tillgängliga

Läs mer

MOBILPNEUMATIK SNABBÖVERSIKT

MOBILPNEUMATIK SNABBÖVERSIKT Tillbehör Magnetventiler Snabbavluftningsventiler Cylindrar för nordiskt klimat PA-rör enligt DIN 74324 och SAE J844C Instickskopplingar för luft- och bromssystem MOBILPNEUMATIK SNABBÖVERSIKT MAGNETVENTILER

Läs mer

funktionsanslutningar

funktionsanslutningar funktionsanslutningar blockeringsventiler arbetande cylinder stoppad cylinder 12 styrsignal membran membran 1 2 fjäder till riktningsventil fjäder kolv kolv returluft styrsignal ger rörelse Legris blockeringsventiler

Läs mer

Hydrauliska kolvackumulatorer

Hydrauliska kolvackumulatorer Hydrauliska kolvackumulatorer Serie PMC PAC och PMC PAS CE godkända enlig PED 97/23/EG Produktutveckling och tillverkning i PMC Cylinders toppmoderna anläggning i Vaggeryd, Småland. Copyright PMC CYLINDERS

Läs mer

Termoventiler 4H_SE.indd 88000001 150320 4H-SERIEN

Termoventiler 4H_SE.indd 88000001 150320 4H-SERIEN Termoventiler 4H_SE.indd 88000001 150320 4H-SERIEN 4H-SERIEN LADDOMATIC 125 (alternativ) Sida 6-7 LADDOMAT 11-30 125 Sida 4-5 2 THERMOMATIC 125 Sida 8-9 LADDOMAT Pumpenhet 125 Sida 10-11 Fördelningsbalk

Läs mer

Argentina Denmark Italy Russia Slovakia Australia Netherlands Dormer Tools International Middle East, Far East Spain Brazil Austria Bolivia, Panama,

Argentina Denmark Italy Russia Slovakia Australia Netherlands Dormer Tools International Middle East, Far East Spain Brazil Austria Bolivia, Panama, Hårdmetallgängfräsar Introduktion Dormers omfattande program av solida HM-gängfräsar innehåller högpresterande verktyg med en imponerande livslängd och ökad process säkerhet. Hårdmetallen är av premiumtyp

Läs mer

Kapacitet Art nr I J K L M N R Oljevolym Vikt ton mm mm mm mm mm cm 3 kg 18 1,0 29 16 6 16UN CSRA-5D 126 2,48 80 2,9

Kapacitet Art nr I J K L M N R Oljevolym Vikt ton mm mm mm mm mm cm 3 kg 18 1,0 29 16 6 16UN CSRA-5D 126 2,48 80 2,9 SR serien, enkelverkande tryckcylindrar med fjäderretur Samtliga kolvar är, beroende på modell, härdade genom nitrering eller hårdförkromning för att motstå korrosion samt för ökad livslängd. nbyggda bronsguider

Läs mer

SCM DIN. Andra fördelar:

SCM DIN. Andra fördelar: SCM 012-130 DIN SCM 012-130 DIN är en serie axialkolvmotorer som är särskilt lämpade för mobil hydraulik. SCM 012-130 DIN är av bent-axistyp med sfäriska kolvar. Andra fördelar: Konstruktionen ger en kompakt

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Tryckluftdosor. Serie C0D och C0P

Tryckluftdosor. Serie C0D och C0P aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding Serie C0D och C0P Egenskaper Tryckluft- Hydraul- Elektrocylinder cylinder

Läs mer

# /03/2005. Hydrauliska Spännare. Introduktion

# /03/2005. Hydrauliska Spännare. Introduktion Hydrauliska Spännare GATES ART. NUMMER TILLVERKARE MODELL MOTOR MOTOR TYP Introduktion Hydrauliska Spännare FORD / OPEL / VOLKSWAGEN GROUP MULTIPLE Både kamremssystemet och fläktremssystemet kan ha olika

Läs mer

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur Ref..6 0/05. www.axellarsson.se L 33 eskrivning L 33 är en smidd tredelad kulventil vilket garanterar en mycket hög kvalitetsnivå på materialet. Ventilen finns i rostfritt stål och kolstål samt andra material

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

MechSpace Katalog

MechSpace Katalog MechSpace 734992 Katalog Innehåll...Sida Basmodell... 4 Nedpendlingar... 5 Verktygsinfästning... 6 Pneumatik... 7 Manöverdon... 9 Tillbehör... 11 Även om största noggrannhet företagits avseende informationen

Läs mer

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium nerpac lättviktscylindrar i aluminium rån vänster till höger: RC-6, RCL-6, RC-14, RR-6 RC, RCL, RC, RR Serien apacitet: 20-1 @ 700 bar Slaglängd: -2 mm Lättvikt, enkla att bära och placera för att få ut

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

QDS6. Hjälpventiler. Sekvensventil, 3-vägs

QDS6. Hjälpventiler. Sekvensventil, 3-vägs Sekvensventil, 3-vägs Allmänt Rätt till ändringar förbehålles. Kurvor och diagram i katalogen är endast typkurvor. Katalogens innehåll uppdateras fortlöpande men kan trots detta innehålla felaktigheter.

Läs mer

17% Skydda ditt system Pressa dina priser. bättre dämpning av vätskeslag

17% Skydda ditt system Pressa dina priser.  bättre dämpning av vätskeslag MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Skydda ditt system Pressa dina priser Magnet-, snedsätes- och termostatventiler en översikt över produkter för vätskeregleringar 17% bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard

Läs mer

ERIFLEX. FLEXIBAR Vik & Bockverktyg

ERIFLEX. FLEXIBAR Vik & Bockverktyg ERIFLEX FLEXIBAR Vik & Bockverktyg ERIFLEX FLEXIBAR Vikverktyg Vikverktyg MFF Vikverktyg U-Form MFF Fixering MFFV Se sidan 4 Se sidan 5 Se sidan 5 Montageskena MFFR Klämma MFFC Se sidan 6 Se sidan 6 Bockningsverktyg

Läs mer

Hydrauliskt styrd kran

Hydrauliskt styrd kran LiU/IEI 2008-02-04 1 Laboration 4 Hydrauliskt styrd kran Laboration i kursen TMHP02-Fluidmekanisk Systemteknik för M3 LiU/IEI 2008-02-04 2 Inledning Syftet med laborationen är att studenten skall få känna

Läs mer

Electric Drives. Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service. Serie Classic. Technical data

Electric Drives. Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service. Serie Classic. Technical data Electric Drives and Controls Hydralics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Serie Classic Technical data Avstängningsventil 90, 3/2 Kulventil Matartryck 2 bar max., vid 6 bar, p =

Läs mer