Riktningsventil VO40 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum. Katalog HY /SE April 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktningsventil VO40 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum. Katalog HY17-8505/SE April 2007"

Transkript

1 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum Katalog HY /SE April 2007

2 ! VARNING Fel i och felaktigt val och felaktig användning av de produkter och/eller system som beskrivs häri samt tillhörande produkter, kan leda till person- och egendomsskada och i värsta fall dödsfall. I det här dokumentet och annan information från Parker Hannifin Corporation, dess dotterbolag och auktoriserade distributörer beskrivs produkt- och/eller systemalternativ för vidare undersökning av användare med teknisk erfarenhet. Det är viktigt att alla aspekter på en applikation analyseras, inklusive konsekvenserna av eventuellt fel och att informationen om den aktuella produkten eller systemet i aktuell produktkatalog gås igenom noggrant. På grund av de varierande driftförhållandena och användningsområdena för dessa produkter och system bär användaren ensam ansvaret för sin analys och utprovning inför det slutgiltiga valet av produkt och system samt för att säkerställa att alla prestanda-, säkerhets- och varningskrav för applikationen är uppfyllda. De produkter som beskrivs häri, inklusive, dock utan att begränsas därtill, produktegenskaper, specifikationer, konstruktion, tillgänglighet och priser, kan när som helst och utan föregående meddelande därom ändras av Parker Hannifin Corporation eller dess dotterbolag. Offert Kontakta din Parker-representant vid önskemål om detaljerad offert. II Parker Hannifin Corporation

3 Innehåll Inledning...1 Teknisk information Allmän beskrivning...3 Drift...3 Fördelar...3 Tekniska specifikationer...4 Vikt...4 Anslutningar...4 Karakteristik...5 Miljöegenskaper...5 Systemuppkopplingar...6 Dimensioner Spakaktivering...9 Beställningsinformation Beställning av -ventilen...10 Ventiluppbyggnad Allmänt...11 Inloppssektion Utloppssektion Manöversektion Mellaninlopp...21 Orderformulär...22 III Parker Hannifin Corporation

4 Omvandlingsfaktorer 1 kg = 2,2046 lb 1 N = 0,22481 lbf 1 bar = 14,504 psi 1 l = 0,21997 UK gallon 1 l = 0,26417 US gallon 1 cm 3 = 0, in 3 1 m = 3,2808 feet 1 mm = 0,03937 in 9/5 C + 32 = F IV Parker Hannifin Corporation

5 Inledning Sortimentsbredd Parker Hannifin är klassat som ett av företagen i Fortune 500, med en försäljning på 9 miljarder USA-dollar och över kunder i 43 länder. Parker är världsledande som leverantör av komponenter till system för rörelsestyrning och systemlösningar till mobil-, industri- och flygmarknaderna. Parker är den enda leverantör du behöver för alla dina hydraulikbehov. Vi kan erbjuda ett brett sortiment riktningsventiler med konstant flöde (open-center) och lastavkänning för alla slags entreprenadmaskiner, terrängmaskiner och landsvägsgående applikationer. Många av våra konstantflödesventiler kan anpassas och användas med stängt mittläge, dvs som konstanttrycks- och avlastade konstanttrycksventiler. Var och en av dessa tekniker erbjuder unika funktioner för bättre maskinprestanda jämfört med traditionella riktningsventiler med fritt genomlopp. Vi har ett brett sortiment med pilotstyrningar, som är kompakta och tryckanpassade till våra riktningsventiler. Det ger enhetlig och optimerad maskinstyrning vid behov av fjärrkontroll. Vi har också ett antal olika elektroniska styrdon som tillval för ännu bättre maskinkontroll. Parkers förstklassiga elektronikprodukter i IQAN-serien omfattar allt från fristående styrningar till stora, multipla CAN-bussystem med färgskärmar. IQAN kan t ex anslutas till nya elektroniska dieselmotorer via CANbussen SAE J1939. Komponenterna är konstruerade och provade för att säkerställa lång livslängd för mobila applikationer. IQAN-enheterna ger överlägsen styrning av proportionella hydraulfunktioner, vilket leder till högre produktivitet. Personer som inte är programmerare upplever IQAN-programmeringen som enkel. Dessutom bidrar de utmärkta diagnosverktygen och modemuppkopplingen till att servicebehovet i fält minskar. Total rörelsekontroll Du kan vända dig till oss när det gäller allt inom mobil rörelsestyrning. Vi erbjuder fristående ventiler, men också kundkonstruerade systemblock med inbyggda riktningsventiler. Det spelar ingen roll vilken typ av system du väljer, Parkerlösningarna ligger alltid i topp vad gäller prestanda och tillförlitlighet. Våra system är optimerade för att minska komplexiteten, storleken, kostnaden och läckaget. Det är därför ett samarbete med oss på Parker kan ge dig en väsentlig minskning av din maskinbyggnadstid. 1 Parker Hannifin Corporation

6 Inledning Tillverkning med senaste teknik Parker har åtagit sig att minimera avfallet i tillverkningen när vi nu ytterligare förfinar våra processer. Genom att använda teknik som minimerar spillet kan vi uppfylla våra kunders behov ännu snabbare och mer kostnadseffektivt. Vi använder också den modernaste utrustning och teknik, såsom t ex datoriserad bearbetning, för att säkerställa produktkvaliteten. Vi investerar regelbundet i våra ISO9001-certifierade tillverkningsanläggningar, eftersom vi åtagit oss att följa alla internationella säkerhets- och kvalitetsstandarder. De hydraulventiler vi tillverkar uppfyller tillämpliga krav i ISO-, CSA-, CE- och AMEX-standarderna. Våra hydraulventiler och systemblock genomgår dessutom fullständig provning och certifieras innan de lanseras på marknaden. Du kan förvänta dig att Parkers hydraulventiler fungerar direkt, varje gång. Kundservice med global täckning Parkers världsomspännande nätverk med sälj- och mobilsystemtekniker är det bästa på marknaden. Våra säljtekniker arbetar i nära samarbete med dig och är din kontakt vad gäller utvärdering av applikationer och konstruktionslösningar. Mobilsystemteknikerna bistår säljteknikerna vid svåra konstruktionsproblem och uppbyggnad av komplicerade system. Du kan också dra nytta av Parkers s k Mobile Technology Centers (MTC), där det finns särskilt utbildade distributörer som tillhandahåller den absolut bästa kundservice. I dessa kompletta butiker kan du få hjälp med konstruktion av hydraulsystem för mobila applikationer, men också teknisk service såsom t ex diagnostik, felsökning, datoriserad konstruktion, provning och integrering av elektroniska styrningar. Sist, men inte minst, har vi våra tusentals egna distributörer, som du hittar på strategiska platser på just din marknad. De har en lagerhållning som är anpassad till specifika, lokala marknadsbehov och ser till att produkterna kommer fram när och där de behövs. Du kan räkna med att Parkers distributörer arbetar för att göra stilleståndstiderna så korta som möjligt. Du kan hitta din närmaste distributör på vår där du också finner den senaste informationen om riktningsventilen eller hela vår mobilventilserie. 2 Parker Hannifin Corporation

7 Teknisk information Allmän beskrivning är en riktningsventil för konstant flöde och flexibiliteten hos en sektionsindelad konstruktion. Ventilen är, tack vare den tekniska konstruktionen, enkel i sin uppbyggnad, tillförlitlig, lätt att felsöka och kostnadseffektiv. Den allmänna konstruktionen uppfyller dagens maskinkonstruktörers krav på prestanda och kvalitet. Sliderna är försedda med mjukmanöverspår, på tre väsentliga platser, fritt genomlopp, matarkanal och tank, vilket optimerar samtidig utstyrning. Vi använder modern heningsteknik för att få ett mycket litet läckage mellan anslutning och tank. Varje manöversektion är dessutom försedd med en matarbackventil som ser till att en last inte faller vid samkörning. Alla dessa egenskaper, plus de som beskrivs här nedan, finns där för att lyfta maskinstyrningen till nya höjder. Drift är byggd med traditionell konstantflödesteknik. Den ansluts normalt till en konstantflödespump, vars flöde leds direkt till tank när sliderna är i neutralläge. När en eller fler slider aktiveras styrs flödet till arbetsenheterna. Strypningen av flödet beror på slidens läge och utformningen av manöverspåren. Det finns även mellaninlopp för multipla pumpkretsar och delat och kombinerat flöde. Fördelar Bättre manöverbarhet särskilt under samtidig utstyrning, vilket uppnås genom slidens mjukmanöverspår i de tre väsentliga delarna av sliden: fritt genomlopp, matarkanal och tank. Förbättrad samtidig utstyrning med en matarbackventil i varje manöversektion garanteras att lasten inte faller vid manövrering av två eller fler funktioner. Repeterbarhet den höga repeternoggrannheten mellan ventilerna säkerställs genom att de inre bomkanterna precisionsfräses. Detta innebär att spårens lägen relativt slidens slag kontrolleras och är förutbestämt. Resultatet är enhetlig maskinstyrning. Mindre belastning på operatören Konstruktionen av fria genomloppet är en delad vinge eller Y-konstruktion för balansering av strömningskrafterna, som ger låga och likvärdiga spakkrafter vid omställning från neutralläge till något av de bägge ändlägena. Reducerad funktionsstörning mycket litet inre läckage tack vare användning av modernaste heningsteknik. Det finns även pilotstyrda backventiler för de funktioner som kräver näst intill ingen funktionsstörning. Små dimensioner Anslutningstillbehören installeras vertikalt mot sliden, vilket gör att spaken kan placeras närmare ventilhuset. Enkel service De två undre pinnbultarna sitter i spår, vilket innebär att en ventilsektion kan bytas utan fullständig demontering av hela ventilpaketet. Man lossar i stället bara den övre stagbulten och lyfter upp den aktuella sektionen ur enheten. Stilleståndstiden minimeras. Lätt att bygga om en sektion från vänster- till högerhandsmanövrering Sektionshuset och sliden är symmetriska, vilket innebär att sliden kan föras in i huset från vilken som av de två gavelsidorna. Längre slidlivslängd Den kapslade spakenheten skyddar sliden och slidtätningen mot föroreningar och potentiell korrosion. 3 Parker Hannifin Corporation

8 Teknisk information Tankanslutning T2 [25] Chockventil eller plugg för motoranslutning [76 A/B] Mellaninloppssektion [93] Slidkontroll [50] Matarbackventil [66] Tankanslutning T5 [35] Pumpanslutning P1 [26] Pumpanslutning P2 [27] Tankanslutning Spärrkopplingsfunktion T3 [33] Tankanslutning T1 [24] Tankanslutning T4 [34] Inloppssektion [15] Motoranslutning A, sektion 1 Huvudtryckbegränsningsventil [16] Utloppssektion [30] Standardspak SH [51] Tekniska specifikationer Tryck Flöden (rekommenderade maxflöden) Inloppsanslutning: 300 bar Tankanslutning: 50 bar Motoranslutning 300 bar 40 l/min Inre pilottryck Krävs för magnetventiler kontakta Parker Slidläckage från motoranslutning till tank Max. 6 ml/min vid 172 bar Oljetemp. 50 C och en viskositet på 40 cst Vikt Vikterna är ungefärliga, eftersom de varierar med utförandet. Inlopp med tryckbegränsningsventil Utlopp Manöversektion med begränsningsventil och manuell slidkontroll Manöversektion och manuell slidkontroll utan begränsningsventil Manöversektion, backventiler med manuell slidkontroll Joystick 1,92 kg 1,88 kg 1,93 kg 1,98 kg 2,1 kg 0,8 kg Anslutningar Standardventiler finns för 3/8 BSP (DIN 3852/2), SAE-6 och SAE-8 (J1926/1). Anslutning Placering SAE -8 SAE-6 BSP P1, P2 Inlopp ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 T1, T2 Inlopp ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 P3 Utlopp ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 T3 Utlopp ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 PB1 Utlopp ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 Motoranslutningar Manöversektion ¾-16 UNF >\zn-18 UNF C\,-19 Mätanslutning Inlopp M\zn-20 UNF M\zn-20 UNF ¼ PC (Hydraulisk anslutning) ACP (Pneumatisk anslutning) Manöversektion Manöver sektion M\zn-20 UNF M\zn-20 UNF ¼ Z\, NPT Z\, NPT Z\, NPT 4 Parker Hannifin Corporation

9 Teknisk information Karakteristik bar P Tryckfall Open Center P T Sidoinlopp [P2] till sidoutlopp [T3] T bar P Tryckfall Open Center P T Toppinlopp [P1] till topputlopp [T4] T Tryck Tryck bar P 8-sektionsventil 3-sektionsventil 1-sektionsventil Flöde l/min Tryckfall P A Toppinlopp [P1] till motoranslutning A 8-sektionsventil 3-sektionsventil 1-sektionsventil Tryck Tryck bar A 8-sektionsventil 3-sektionsventil 1-sektionsventil Flöde l/min Tryckfall A T Motoranslutning till sidoutlopp [T3] T 8-sektionsventil 3-sektionsventil 1-sektionsventil Flöde l/min OBS! ISO VG 46-olja vid 50 C Flöde l/min Miljöegenskaper Ventilen kan monteras i alla tänkbara riktningar. Underlaget skall vara plant och stabilt så att ventilen inte utsätts för spänningar. O-ringarna i ventilen är normalt av nitrilgummi, men finns även att beställa i ett antal specialvarianter av fluorkarbon. Kontakta Parker om du vill ha mer information. Temperatur Oljetemperatur, arbetsområde +20 C till 90 C.* Filtrering Filtrering skall vara ordnad så att smutsklass 20/18/14 enligt ISO 4406 ej överskrids. Till pilotkretsen får smutsklass 18/16/13 enligt ISO 4406 ej överskridas. Hydraulvätskor Bästa prestanda erhålles om mineralolja med hög kvalitet och renhet används i hydraulsystemet. Hydraulvätskor av typ HLP (DIN 51524), olja för automatväxellådor Typ A och motorolja typ API CD kan användas. Viskositet, arbetsområde mm 2 /s.** Tekniska uppgifter i katalogen gäller vid viskositet 30 mm 2 /s och temperatur 50 C samt tätningar av NBR. * Produktens driftgränser ligger väl inom ovan angivna område, med förbehållet att godtagbar drift inom området kanske ändå inte erhålls. Läckage och reaktioner kan påverkas vid drift under extrem temperatur och användaren måste själv avgöra vad som är godtagbart på dessa nivåer. ** Prestandan försämras vid användning utanför idealvärdena. Användaren måste själv bedöma produktens lämplighet under dessa extrema förhållanden. 5 Parker Hannifin Corporation

10 Teknisk information Systemuppkoppling - parallellkrets I en matarkrets med konstant flöde rinner oljan genom det fria genomloppet när alla slider är i neutralläge. När sliderna manövreras styrs oljan in i matarkanalen och ut till var och en av de valda manöversektionerna. Samtidig manövrering kan göras när två eller fler slider väljs. Eftersom oljan emellertid tar den väg som ger minst motstånd, måste operatören styra flödet med lagom spakutslag till varje funktion för att få önskad hastighet. P1 [26] T1 [24] B A B A B A T4 [34] G Systemuppkoppling tandemkrets (prioriterad) I tandemkrets med fritt genomlopp rinner oljan genom det fria genomloppet när alla slider är i neutralläge. Tandemsektionerna matas från det fria genomloppet och matarkanalen är stängd. En tandemsektion prioriterar en manöversektion uppströms. P1 [26] T1 [24] T4 B A B A B A [34] 6 Parker Hannifin Corporation

11 Dimensioner Montering US 207,5 B 92,0 87,0 9,4±0,4 A B 32,0 32,0 32, ,0 70,0 213,6 140,0 161,8 25,0 80,9 70,0 40,0 132, ,0 191,0 20 A = 76,0 (3,00) + 32,0 (1,26) x Antal manöversektioner B = 32,0 (1,26) + 32,0 (1,26) x Antal manöversektioner 15 Slidens slaglängd i manöversektionerna 3-lägesslid lägesslid (flytläge) ,0 25,0 9,5 Flytlägesslaglängd 84,0 5,5 5,5 114,2 5,5 5,5 Slaglängd Slaglängd Slaglängd Slaglängd 7 Parker Hannifin Corporation

12 Dimensioner Mekanisk joystick 295 US Flytläge Flytläge Pneumatisk slidkontroll 30,0 37,0 Spakfäste i båda slidändar 92,0 6,00 4,80 16,25 Handspak 5,50 M8x1 Ø7,3 Ø13 Ø11 62,0 (REF) R R1 Ø7,35 8 Parker Hannifin Corporation

13 Teknisk information Spakaktivering A B Tryck spaken Slid ut Aktivera anslutning B Anslutning A till tank TANK OPEN CENTER TANK OPEN CENTER Drag spaken Slid in Aktivera anslutning A Anslutning B till tank MATAR- KANAL Anm: Kretsen återspeglar slidens läge, inte spakens. MATAR- KANAL Vy uppströms Sektion 1 Inloppssektion Sektion 2 Motoranslutning B Motoranslutning A Joystick för vänsterhandsmanöver Slid UT sektion 1 Tryck till anslutning B Joystick för högerhandsmanöver Slid UT sektion 2 Tryck till anslutning B Slid UT sektion 2 Tryck till anslutning B Slid IN sektion 2 Tryck till anslutning A Slid IN sektion 1 Tryck till anslutning A Slid UT sektion 1 Tryck till anslutning B Slid IN sektion 1 Tryck till anslutning A Slid IN sektion 2 Tryck till anslutning A 9 Parker Hannifin Corporation

14 Beställningsinformation Beställning av -ventilen Längst bak i broschyren finns ett specifikationsblad, som också kan laddas ner som ett Excel-dokument från vår webbsida. Detta formulär kan användas för konfigurering av en ventilenhet. Uppbyggnaden börjar med inloppssektionen på vänster sida, fortsätter med manöversektionerna och mellaninloppen i mitten och avslutas med utloppssektionen längst till höger. Varje fält måste fyllas i och representeras av en positionsreferens [ ] som hjälper dig fram till alternativkoderna på sidorna 11 till 21 i katalogen. [04] Pos Kod-Referens ORT: DATUM: Specifikation för inloppssektion Position KUND ANSLUTNINGS- GÄNGA INLOPP Beskrivning # 1 # 2 23 I PB T1 T2B P1B P2 Pos 12 Max. inloppsflöde (l/mim) Typ av inlopp Huvudtryckbegränsningsv Tryckinställning (bar) 51C Flöde för tryckinställning 17C (l/min) Tankanslutning T Tankanslutning T2 26 Pumpanslutning P1 76A 27 Pumpanslutning P2 76B P/N SEKTION P/N GJUTEN Kundinformation U8 Sektionsnumreringen börjar med inloppssektionen G = ALLA ANSLUTNINGAR MED 3/8" BSP U = ALLA ANSLUTNINGAR MED 9/16" UNF (SAE nr 6) U8 = ALLA ANSLUTNINGAR MED 3/4" UNF (SAE nr 8) U6 = P OCH T 3/4" UNF OCH MOTORANSLUT- NINGAR 9/16" UNF 88A 88B Strypning i anslutning B DISTANSSEKTION 90 Distanssektion MELLANINLOPP C LAND: IFYLLT AV: MANÖVERSEKTION Kretstyp Beskrivning Slidkontroll Spakfäste/Spak Spakplacering Slidlägesindikering Slidfunktion Cylinderns storsida Chockventil, A-sida Chockventil, B-sida Strypning i anslutning A Typ av mellaninlopp Huvudtryckbegränsningsv. Tryckinställning (bar) Flöde för tryckinställning (l/min) Exempel: Inloppssektion (sektion nr 1) Kunden har ett pumpflöde på 23 l/min, behöver en pilotstyrd huvudtrycksbegränsning för 140 bar och vill ha alla anslutningar enligt SAE-8. I referensposition [4] anges gängalternativet för hela ventilenheten (SAE eller BSP) (U8 är koden för alla anslutningar i storlek SAE-8). Anm: Det finns separata specifikationsblad för olika måttsystem. I referensposition [12] anges systemflödet, som kan anges i l/min eller GPM beroende på vilket blad som används (23 har angivits för flödet). I referensposition [15] finns möjlighet att välja ett standardinlopp I eller en inloppssektion med pumpavlastning, IU (I anges för standardinloppssektion). I referensposition [16] anges typ av huvudtryckbegränsningsventil: (PB anges som kod för pilotstyrd tryckbegränsningsventil). I referensposition [17] anges önskad inställning på tryckbegränsningsventilen (140 bar har angivits). I referensposition [17C] anges önskat flöde för tryckbegränsningsventilen (23 l/min har angivits). I referenspositionerna [24-27] anges alternativ för pump- och tankanslutningarna (bearbetade/pluggade): T1 innebär att övre tankanslutningen är öppen. T2B är koden för pluggad sidotankanslutning. P1B är koden för pluggad, övre inloppsanslutning. P2 är koden för öppen, övre inloppsanslutning. 10 Parker Hannifin Corporation

15 Beställningsinformation Ventiluppbyggnad Allmänt har finns i två grundversioner vad gäller gänga - UNF (SAE) och BSP. [04] Anslutningsgänga G 3/8 BSP pump-, tank- och motoranslutningar. U 9/16 UNF (SAE-6) pump-, tank- och motoranslutningar. U6 9/16 UNF (SAE-6) motoranslutningar, 3/4 UNF (SAE-8) pump- och tankanslutningar. U8 3/4 UNF (SAE-8) pump-, tank- och motoranslutningar. [05] Systemspänning Bestäms vid val av magnetventil [07] Ytbehandling (målad) X Omålad. P Grundmålad ventil, svart. [08] Kundens id-nummer på ventilen: Skriv in kundens artikelnummer 11 Parker Hannifin Corporation

16 Beställningsinformation inloppssektion Inloppssektionen på finns i två versioner. Den ena är ett standardinlopp [I] och den andra är ett inlopp med en magnetventilstyrd pumpavlastare [IU] (under utveckling). Pump- och tankanslutningarna kan placeras på följande platser: 1) Topp/sida in- och utlopp. Eventuella oanvända anslutningar kan pluggas. 2) topp endast in- och utlopp. Alla inloppssektioner är försedda med ett mätuttag som är pluggad vid leveransen. SAE #4 (gänga 7/16 x20 UNF) eller 1/4 BSP. [12] Max pumpflöde Pumpflödet kan väljas i l/min. [15] Typ av inlopp I Standardinlopp. IU Inlopp med magnetventilstyrd pumpavlastning (under utveckling). [24] till [27] Anslutningsalternativ för inloppet 1) Standard in- och utloppsanslutningar på topp och sida [26] P1 = Öppen P1B = Pluggad Mätuttag [24] T1 = Öppen T1B = Pluggad 2) Standard in- och utloppsanslutningar på topp [26] P1 = Öppen [24] T1 = Öppen T1B = Pluggad [25] T2 = Öppen T2B = Pluggad [27] P2 = Öppen P2B = Pluggad Kavitet för tryckbegränsningsventil [25] /= Ej bear- [27] betad Kavitet för tryckbegränsningsventil INLOPP UTLOPP INLOPP UTLOPP MÄTANSLUTNING MÄTANSLUTNING TANK INLOPP TANK OPEN CENTER TANK OPEN CENTER MATAR- KANAL MATAR- KANAL 12 Parker Hannifin Corporation

17 Beställningsinformation inloppssektion [16] - Huvudtryckbegränsningsalternativ PS Justerbar, pilotstyrd huvudtryckbegränsning. Inställningsområde: 50 till 300 bar. PB Justerbar, pilotstyrd huvudtryckbegränsning (förseglad med aluminiumkapsel). Inställningsområde: 50 till 300 bar. PN Justerbar direktverkande huvudtryckbegränsning. Inställningsområde: 60 till 207 bar. PA Justerbar direktverkande huvudtryckbegränsning (förseglad med aluminiumkapsel). Inställningsområde: 60 till 207 bar. Y Y-plugg (hålet gängat och pluggat). [17] Tryckinställning Ange tryck i bar Anm: Maxtrycket för ventilerna PN och PA är 207 bar. [17C] Flöde för tryckinställning Ange flöde i l/min. 13 Parker Hannifin Corporation

18 Beställningsinformation utloppssektion Utloppssektionen på finns i två versioner: Standard [US] eller med reduceringsventil för pilottryck [USP] för applikationer med proportionell magnetventil. Standardutloppet finns med två anslutningsalternativ: 1) Topp- och sidotankanslutningar och förberedd för ombyggnad till extraanslutning eller stängt centrum. 2) endast topptankanslutning. [30] Typ av utlopp US Standard. USP Med reduceringsventil för pilottryck (används för elstyrda slidkontroller) (under utveckling). [33] till [35] Anslutningsalternativ för utlopp 1) Tankanslutningar på topp och sida 2) Tankanslutning på topp [34] T4 = Öppen T4B = Pluggad [34] T4 = Öppen T4B = Pluggad [33] T3 = Öppen T3B = Pluggad CT = Closed-Center-plugg* ST = Spärrkopplingsnippel PT = Mottrycksventil * Blockerar fria genomloppet [35] T5 = Öppen T5B = Pluggad [33] /= Ej bearbetad [35] /= Ej bearbetad TANK TANK OPEN CENTER OPEN CENTER 14 Parker Hannifin Corporation

19 Beställningsinformation utloppssektion [33] till [35] Anslutningsalternativ för utlopp Spärrkopplingsnippel Closed-Center-plugg TANK TANK OPEN CENTER SPÄRR- KOPPLING OPEN CENTER CLOSED-CENTER- PLUGG 15 Parker Hannifin Corporation

20 Beställningsinformation manöversektion -ventilen kan levereras i kombinationer med en till tio manöversektioner. Det finns ett antal olika slidalternativ, slidkontroller och chockventiler. Manöversektionerna kan vara kopplade parallellt, i serie och/eller i tandemkrets. Samtliga typer kan kombineras i en och samma ventilenhet. Alla manöversektioner är utrustade med lasthållningventil (s. k. matarbackventil) i neutralläge, utom manöversektioner med fritt flöde i neutralt slidläge (motorslid) som normalt inte är utrustade med matarbackventil. Kontakta din Parker-representant om du har behov av en avvikande konfigurering. Manöversektionerna finns med och utan bearbetning för tryckbegränsnings- och eller återfyllnadsventiler i motoranslutningarna. Integrerade pilotstyrda backventiler [C2] finns med specialbearbetad gjutning (beställningsnummer på sidan 20 [76 A/B]). Det finns också en distanssektion [N], som ger mer utrymme mellan sektionerna (beställningsnummer på sidan 20 [90]). Exempel på olika bearbetning av motoranslutningarna: Sektion utan hål för tryckbegränsningsventil Sektion med hål för tryckbegränsningsventil med pilotstyrd matarbackventil ger ett läckage på nästan noll och kan förhindra funktionsstörning när sliden är i neutralläge. När sliden ställs om till ett driftläge, styrs oljan till en av motoranslutningarna. Oljereturen blockeras tillfälligt tills pilottrycket gör att backventilen öppnar (förhållandet 3,1:1). Med en last på 207 bar krävs ett tryck på 67 bar i den motsatta motoranslutningen för att låsa upp. Sektionen med backventiler [C2] kan ej förses med chockventiler. Sliden är en 4-vägsslid, med 3 lägen och fritt flöde, vilket förhindrar att systemtrycksläckage byggs upp och öppnar backventilerna. Sektion med backventiler [47] Manöversektionskrets P Parallellkoppling. T Tandemkoppling Prioriterar en manöversektion uppströms. S Seriekoppling (under utveckling). 16 Parker Hannifin Corporation

21 Beställningsinformation manöversektion [50] Slidkontroller C Sliden fjädercentrerad i neutralläge. C CD CD Sliden fjädercentrerad med dubbel kontroll, möjlighet till spakplacering på båda sidor av ventilen. CHA2 Tvålägesspärr slid IN. Spärr i neutralt läge och P till A-läge. CHA2 CHB2 CHB3 CHB2 Tvålägesspärr slid UT. Spärr i neutralt läge och P till B-läge. CHB3 Trelägesspärr. B2A B2B B2C CB Sliden fjädercentrerad med spärr IN. Spärr i läge P till A och fjädercentrerad i neutralläge. Sliden fjädercentrerad med spärr UT. Spärr i läge P till B och fjädercentrerad i neutralläge. Sliden fjädercentrerad med spärr i två lägen, P till A och P till B. Sliden fjädercentrerad med spärr i fjärde läget, används med flytlägesslid (F i pos. 60). B2A B2B B2C CB PC Hydrauliskt proportionellt styrd och fjädercentrerad slidkontroll. PC EC Elektrohydraulisk proportionell slidkontroll. (under utveckling) ED Magnetventilstyrd On/off. ACP Pneumatisk proportionellt styrd och fjädercentrerad slidkontroll med möjlighet till steglös manövrering med handspak. Det krävs minst 5,5 bar. Bägge portarna är gängade med 1/8 NPT. 17 Parker Hannifin Corporation

22 Beställningsinformation manöversektion [51] Spakfäste Anm: Handspaken säljs separat (best.nr. i nedanstående lista) SH Inbyggt spakfäste, standard. SR Inbyggt spakfäste, standard, men roterat 180 grader. / Invändig gänga i slidändan, inget spakfäste. lu Slidända med gaffelfäste, inget spakfäste. MJL MJR Mekanisk joystick vänster sida (måste placeras på två intilliggande manöversektioner). Mekanisk joystick höger sida (måste placeras på två intilliggande manöversektioner). Handspaken säljs som en separat artikel Best.nr.: K--H1. [51C] Spakplacering I detta fält anges var spakfästet skall placeras vid ventilens A- eller B-sida på manöversektionen. A B Spakfäste eller gaffelfäste på ventilens A-sida. Spakfäste eller gaffelfäste på ventilens B-sida. Handspak eller gaffelfäste på B-sidan [52] Slidlägesindikering Anslutning på B-sidan Inloppssektion Anslutning på A-sidan Utloppssektion / Utan slidlägesindikering. SD Med mikrobrytare för on/off-indikering av slidläget. (under utveckling) Handspak eller gaffelfäste på A-sidan 18 Parker Hannifin Corporation

23 Beställningsinformation manöversektion [60] Slidfunktion D Dubbelverkande slid (4-vägs). Motoranslutningarna blockeras i neutralläge. EA Enkelverkande slid (3-vägs). Anslutning A blockerad i neutralläge. Anslutning A är aktiv och B pluggad. EB Enkelverkande slid (3-vägs). Anslutning B blockerad i neutralläge. Anslutning B är aktiv och A pluggad. M Dubbelverkande slid (4-vägs). Motoranslutningarna öppna till tank i neutralläge. Anm: Manöversektion med denna slid har ingen matarbackventil som standard. F Dubbelverkande flytlägesslid med ett fjärde läge där bägge motoranslutningarna är anslutna till tank (flytläge). Motoranslutningarna blockeras i neutralläge. DM Dubbelverkande slid (4-vägs). Motoranslutningstrycket avlastas till tank, när sliden är i neutralläge. Avlastningsspåret är konstruerat för 1,9 l/min vid 69 bar. DA Dubbelverkande slid (4-vägs). Trycket i motoranslutning A avlastas till tank, när sliden är i neutralläge. Avlastningsspåret är konstruerat för 1,9 l/min vid 69 bar. DB Dubbelverkande slid (4-vägs). Trycket i motoranslutning B avlastas till tank, när sliden är i neutralläge. Avlastningsspåret är konstruerat för 1,9 l/min vid 69 bar. 19 Parker Hannifin Corporation

24 Beställningsinformation manöversektion [62] Cylinderns kolvsida Förvalet för detta fält är kod M. Koderna A och B används endast när asymmetriska slider skall utvecklas, t ex en cylinder som kräver mjukmanöver vid lyft för ena riktningen och mjukmanöver vid sänkning för den andra. M Symmetrisk slid, cylinder eller motor som standard. A Cylinderns kolvsida ansluten till anslutning A. B Cylinderns kolvsida ansluten till anslutning B. [76 A/B] Chockventiler Detta är ett tillbehör till mmotoranslutningen. / Chockventilhål ej bearbetat. Y2 Hål för chockventil pluggat. N2 Återfyllnadsventil. Återfyllnadsventil, N2 PA, ej ställbar Tryckinställning stansat på locket ( ) PA, tryckbegränsnings- och återfyllnadsventil, ej ställbar: Ange tryck i bar. Anm: PA inställd vid 10 l/min. C2 Pilotstyrda backventiler (lastkontrollventiler) Se sidan 16. Y-plugg för blockering av chockventilborrning [88 A/B] Motoranslutningsalternativ / Ingen flödesbegränsare. Motoranslutningsbegränsaren stryper flödet i ena riktningen och ger fritt flöde i den andra. Begränsar flödet från last till motoranslutning. P1 = 1 mm (0,040 ) P2 = 2 mm (0,080 ) P3 = 3 mm (0,120 ) P4 = 4 mm (0,160 ) ACTUATOR METER OUT FREE Begränsar flödet från motoranslutning till last. N1 = 1 mm (0,040 ) N2 = 1 mm (0,080 ) N3 = 1 mm (0,120 ) N4 = 1 mm (0,160 ) ACTUATOR METER IN FREE [90] Distanssektion N Distanssektion. Denna sektion ansluts till det fria genomloppet, matarkanalen och tankanslutningarna mellan två intilliggande manöversektioner. Denna sektion används för att ge ytterligare distans mellan två manöversektioner. Alla andra fält i manöversektionens kodfält kan lämnas tomma. (kontakta din Parker-representant vid behov av information om andra alternativ.) TANK OPEN CENTER TANK OPEN CENTER MATAR- KANAL MATAR- KANAL 20 Parker Hannifin Corporation

25 Beställningsinformation mellaninlopp Mellaninloppssektionerna på är flödesmässigt delade eller kombinerade och finns med en huvudtryckbegränsningsventil (PA). Det är också möjlighet att få en utloppsanslutning på versionen för delat flöde. Utloppsanslutning, endast för C5 Mellaninloppsanslutning för pump Tryckbegränsningsventil för mellaninlopp Kombinerat flöde, C3 INLOPP UTLOPP Delat flöde, C5 INLOPP TANK TANK TANK OPEN CENTER OPEN CENTER OPEN CENTER MATAR- KANAL MATAR- KANAL [93] Mellaninloppsalternativ C3 Kombinerat flöde (pump till anslutning A - anslutning B är pluggad och kan inte anslutas till tank). C5 Delat flöde (pump till anslutning A - anslutning B kan anslutas till tank). [94] Tryckavlastning Y Utan tryckbegränsning (hålet gängat och pluggat). PA Direktverkande, ej ställbar tryckbegränsningsventil. Tryckinställning stansat på locket [98] Tryckinställning Ange tryck i bar [98C] Flöde för tryckinställning Ange flöde i l/min. 21 Parker Hannifin Corporation

L90LS Mobil riktningsventil

L90LS Mobil riktningsventil Proportionell, lastkännande, tryckkompenserad Kataloginformation Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av, och att göra det lätt för dig att studera och välja från tillgängliga

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

Power with hydraulics

Power with hydraulics Power with hydraulics INDUSTRIPRODUKTER PRODUKTÖVERSIKT 100 R 256 TON enstegshandpump, tvåstegshandpump, lufthydraulisk pump, bensinmotordriven pump, elmotordriven pump, CYLIN- DRR, HÅLXELCYLINDRR, TILLEHÖR

Läs mer

Global serie ISO-ventiler för mobila applikationer. ISO 5599-1 Storlek 1, 2 och 3

Global serie ISO-ventiler för mobila applikationer. ISO 5599-1 Storlek 1, 2 och 3 Global serie ISO-ventiler för mobila applikationer ISO 5599-1 Storlek 1, 2 och 3 Katalog PDE2607TCSE. April 2009 Innehåll...2 Applikationer...3 ISO-specifikation... 4-5 Allmänt... 6-7 Flöde...8 Materialspecifikation

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

E C N A R T N N E A E K A M

E C N A R T N N E A E K A M MAKE AN ENTRANCE Inledning ITAB Shop Products är ett tillverknings- och exportföretag specialiserat på att leverera butiksutrustning som entrésystem och köledarprodukter till detaljhandelskunder och andra

Läs mer

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco PMC cyklontank Spar utrymme, pengar och miljön Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7 Foto: Atlas Copco Upp till 90 procent av utrymmet (ibland mer) blir över när man ersätter en traditionell

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

Varför välja Racor? En objektiv granskning av icke auktoriserade Racor-kopior på bränslefilterområdet

Varför välja Racor? En objektiv granskning av icke auktoriserade Racor-kopior på bränslefilterområdet Varför välja Racor? En objektiv granskning av icke auktoriserade Racor-kopior på bränslefilterområdet Racor sätter en ära i att tillverka en kvalitetsprodukt som fungerar och är hållbar i alla applikationer.

Läs mer

CEJN WEO Plug-In. - Hydrauliska anslutningar som sparar tid, kraft och pengar. weo plug-in

CEJN WEO Plug-In. - Hydrauliska anslutningar som sparar tid, kraft och pengar. weo plug-in CEJN WEO Plug-In - Hydrauliska anslutningar som sparar tid, kraft och pengar weo plug-in WEO Plug-In slanganslutningar Spara installationstid och pengar genom att snabbt och enkelt plugga in till hydrauliska

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

Ge dina besparingar ett lyft Kalmar DCG90-180

Ge dina besparingar ett lyft Kalmar DCG90-180 Ge dina besparingar ett lyft Kalmar DCG90-180 Säljbroschyr Effektivare truck- och förarteam och ökade livslängdsbesparingar Att hålla lasten i rörelse är självklart mycket viktigt. Samtidigt har trucken

Läs mer

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual Innehåll 1. Inledning............................................................................2 2. Allmänt.............................................................................2

Läs mer

Precisionsregulatorer

Precisionsregulatorer Precisionsregulatorer Serie R210 / R220 / R230 Katalog PDE2542TCSE-ca VARNING FELAKTIGT ELLER OLÄMPLIGT VAL OCH OLÄMPLIG ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH/ELLER SYSTEM SOM BESKRIVS HÄRI ELLER AV KRINGUTRUSTNING

Läs mer

PARKER BAD. Bakåtlutande höj- och sänkbart sittbadkar. with people in mind

PARKER BAD. Bakåtlutande höj- och sänkbart sittbadkar. with people in mind PARKER BAD Bakåtlutande höj- och sänkbart sittbadkar with people in mind 2 Parker Bad UPPTÄCK EN SMIDIGARE LÖSNING FÖR ASSISTERAD BADNING Fristående Parker Bath från ArjoHuntleigh är ett unikt bakåtlutande

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Quicke dimension. There s no limit

Quicke dimension. There s no limit Quicke dimension There s no limit se Quicke Dimension ARBETAR SOM INGEN ANNAN Hur lämnar man konkurrenterna långt bakom sig? Tillverka en lastarserie som är smartare. Ge användare innovativa tekniska lösningar.

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner UTBYGGBART SNABB UPPSTART 2 2 40 MIN. ROTATION STRECKKODS- INMATNING AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt val! LÅNG

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer