Skolan för e-affärer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolan för e-affärer"

Transkript

1 CERTIFIERAD AV DATAFÖRENINGEN KOMPETENS Skolstart Skolan för e-affärer 7 oktober 2003 certifierad e-affärsarkitekt EN SKOLA MED 6 AVSNITT ÖVER 100 TIMMAR E D I FA C T, e b X M L, C o r e C o m p o n e n t s, X M L Analysera din verksamhet och lär dig utveckla dina sätt att samarbeta elektroniskt. U t v e c k l a d i n a : e - i n k ö p, e - f ö r s ä l j n i n g a r, e - l e v e r a n s e r, e - b e t a l n i n g a r, e - k a t a l o g e r, e - u p p h a n d l i n g a r, e - s a m a r b e t e n OBS! Finns även för offentliga sektorn se E-AFFÄRS- IT- BESTÄLLARE VERK- SAMHETS- IT- EN AV DATAFÖRENINGEN KOMPETENS SKOLOR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING PROJEKT- LEDNING LEDAR- UTBILDNING INFOR- MATIONS- SÄKERHET

2 Dataföreningen Kompetens arrangerar kontinuerligt ett mycket stort antal konferenser, skolor och kurser med framstående nationella och internationella lärare och föreläsare. Ämnena uppvisar en stor spännvidd från datatekniska frågor till områden som är verksamhetsnära. Dataföreningen har ett brett utbud av skolor. Flera av dem har genomförts några år, som t ex Projektskolan, IT-arkitekt och Ledarutbildningen. Ny är skolan för e-affärer, Certifierad e-affärsarkitekt. Skolorna kompletterar varandra så att olika yrkesinriktningar inom företaget tillgodoses. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat erhålles ett certifikat. IT- VERK- BESTÄLLARE SAMHETS- LEDAR- PROJEKT- UTBILDNING IT- LEDNING INFOR- MATIONS- E-AFFÄRS- SÄKERHET E-affärer där verksamheten, ekonomi, juridik, IT och olika yrkesroller möts på lika villkor Praktiska och standardiserade metoder, teknologier för beskrivning och genomförande av verksamhetsprocesser med elektroniska samarbeten Bakgrund Nyckelroll Som certifierad e-affärsarkitekt har du möjlighet att få ett övergripande ansvar för e-handel, e-affärer och e-samarbeten med leverantörer, kunder och andra verksamhetspartners, både på verksamhetsoch IT-nivå inom en organisation. Certifiering Som bevis på genomförd utbildning utdelas ett certifikat till samtliga deltagare som godkänts. Det bör betonas att deltagande i kursen inte automatiskt leder till certifiering, utan för certifiering krävs deltagande i samtliga kursavsnitt, utförda inlämningsuppgifter samt godkänd tentamen. Allt fler upptäcker fördelarna med att samverka elektroniskt med kunder, leverantörer och andra verksamhetspartners. Skolan för e-samarbeten och e-affärer ger Dig kunskap om olika praktiska och standardiserade metoder, principer och tekniker för att genomföra en sådan elektronisk samverkan så att den främjar en organisations målsättning och fortsatta utveckling. Särskild vikt kommer att läggas vid att visa på hur klyftan mellan verksamhets- och IT-perspektiven kan överbryggas. I dessa metoder och teknologier finns det inbyggt ett antal Röda trådar som kopplar samman verksamhets-, ekonomiska och legala aspekter med IT-arkitekturer och IT-teknologier. Utbildningen ger dig också kunskap om olika standardiserade metoder och tekniker för strukturerad och långsiktig informationshantering. Metoderna och teknikerna är oberoende av tekniska miljöer och passar därmed ihop med såväl EDIFACT, ebxml, XML och Web Services som idag okända teknologier. Vidare kommer utbildningen presentera tekniska lösningar som syftar till att automatisera och integrera verksamhetsflöden mellan och inom organisationer. Utbildningen ger dig, med andra ord, det Du behöver för att forma en organisations strategi och koordinera nödvändig kompetens för e-inköp, e-försäljning, e-leverans, e-betalning, e-katalog och e-upphandling.

3 Översiktlig karta med de aspekter som behöver belysas för att uppnå framgångsrika e-samarbeten mellan organisationers verksamhetsprocesser. ORGANISATION A AFFÄRSOMRÅDE / BRANSCH LEVERANTÖRSKEDJA / VÄRDENÄTVERK e-samarbete MODELL ORGANISATION B Målgrupp Du som vill fördjupa Dina kunskaper inom kompetensområdena elektroniska samarbeten, e-handel samt e-affärer och arbetar inom den privata eller offentliga sektorn Du som arbetar i verksamheten och vill förkovra Dig i metoder, Internet teknologier och best practices vilka kan användas för nya former av samarbeten och därmed effektivisera verksamheten Du som arbetar med IT och affärssystem och som vill komplettera Din kompetens med kunskap om verksamhetsstyrda e-samarbeten Du som arbetar i yrkesrollen: verksamhetsutvecklare, verksamhetsarkitekt, datamodellerare, IT-arkitekt, projektledare, IT-ansvarig, IT-samordnare, e-handelsansvarig, kravspecificerare, affärssystemutvecklare eller programvaruutvecklare, och vill förstärka Din yrkesroll Vad gör en e-affärsarkitekt? En e-samarbetsarkitekt är något av en generalist. Förutom att behärska horisontella samarbeten mellan organisationer över legala gränser agerar arkitekten dessutom som en förmedlande länk mellan verksamhets- och IT-perspektivet inom en organisation och kan därmed möjliggöra en vertikal förståelse inom organisationen. Det kan leda till att klyftan minskas mellan medarbetare som har olika perspektiv, intressen och yrkesroller. Med denna utbildning får Du: God kännedom om principer och metoder för utformning av verksamhetsstyrda IS/IT-system för e-handel, e-affärer, e-samarbeten och breddtjänster God förståelse för och kunskap om hur man tar fram, beskriver och värderar verksamhetsarkitekturer för e-handel, e-affärer och e-samarbeten God förståelse för hur olika kompetensområden kompletterar varandra i e-affärssituationer Med denna utbildning kan Du: Tillämpa dessa färdigheter inom olika samarbetssituationer Analysera, förstå och värdera den egna verksamhetens behov av krav på samarbeten Kommunicera verksamhetens krav och IT:s möjligheter till både verksamhets- och IT-experter Omsätta verksamhetens krav och IT-teknikens möjligheter till nyttoskapande e-samarbeten Förstå behovet och nyttan av att ha en välordnad arkitektur för e-samarbeten Förstå användningen av traditionell EDI såväl som nya Internet-baserade standarder som ebxml för att främja verksamhetens målsättningar. Utbildningsmål Utbildningen skall ska ge en nödvändig grund för den som vill förändra en organisation så att olika former av samarbeten mellan verksamheter kan möjliggöras och genomföras på ett effektivt sätt med hjälp av digitala teknologier. VÄRDE- ERBJUDANDE PRODUKTER OCH TJÄNSTER INTERN FÖRSÄLJNINGS- PROCESS AFFÄRSSYSTEM Förkunskaper Inga formella förkunskaper krävs men Du bör ha intresse för teknikens möjligheter. Du rekommenderas att ha vissa baskunskaper i informationsmodellering eller vara insatt i systematiska och strukturerade arbetsmetoder. Studieform Studierna genomförs i form av föreläsningar, gruppövningar och självstudier. För att skapa en målinriktad studiemiljö inbjuds kursdeltagarna till att bidra med problemformuleringar från det egna verksamhetsområdet. Skolan innehåller en blandning av teori, praktik och erfarenhetsutbyte. I utbildningen ingår ett antal redovisningsuppgifter, hemuppgifter samt inläsning av litteratur. Omfattning Utbildningen omfattar två-dagars internat med tre-fyra veckors intervall. Dessutom krävs lika mycket tid för egna självstudier för att lösa hemuppgifter under mellanperioderna. Du bör alltså, för att kunna fullfölja utbildningen på ett tillfredsställande sätt, planera din tid så att Du vid sidan av internatvistelsen kan disponera minst 12 dagar för inläsning och eget arbete. PROFIT, GRÄNSSNITT Strategi/Målsättning Värde/Resursöverföring Lagstiftning och Redovisning Process och Dialog Information Risk/Säkerhet/ Trovärdighet IT-system och Teknologier PREFERENSER PENGAR INTERN INKÖPS- PROCESS AFFÄRSSYSTEM Standardiserade och praktiska metoder, principer, begrepp och teknologier Verksamhetsarkitekturer för e-samarbeten, e-handel och e-affärer mellan företag och organisationer Olika sätt att göra affärer, idka handel och samarbeta elektroniskt Standardiserade metoder för leverantörskedje-, process- och samarbetskartläggning och värdering Metoder för informationsanalys och återanvändning Begrepp: meddelande, dokument, verksamhetsinformation, informationskomponenter, verksamhetsentiteter, objekt, metadata och affärstermer Verksamhetsutveckling, leverantörskedja, värdeskapande nätverk: e-inköp, e-försäljning, e-leveranser, e-betalningar, e-kataloger, e-upphandling Fallstudier och best practices Samhället, lagar, förordningar, avtal och skatter Riskhantering, säkerhet, signaturer och tillit IT-arkitekturer och ramverk för affärssystemintegration EDIFACT, ebxml, Core Components, XML, Web Services Kvällsaktiviteter som syftar till att bredda kunskaperna i ett vidare perspektiv PROFIT, GRÄNSSNITT

4 Utbildningsledning Rektor Anders W. Tell (huvudlärare verksamhetsarkitekturer och modellering). Anders är utbildare och konsult inom området e-samarbeten via Toolsmiths. Anders är Svensk delegat i UN/CEFACT och medlem i teknik och metodutvecklingsgruppen samt projektledare för UN/CEFACT:s kontraktsteknologier. Anders arbetar med forskning och utveckling av elektroniska samarbetsmetoder och teknologier och han är koordinator för GEA:s intressegrupp för ebxml. Lärarkår Peter Fredholm (huvudlärare verksamhetsutveckling). Peter är utbildare och konsult inom området via Fredholm Consulting. Han arbetar med strategier, rådgivning och projekt runt e-affärer. Peter utbildar både inom näringsliv och på universitet/högskola samt har skrivit tre böcker om e-affärer. Han har utvecklat och genomfört kurser inom området sedan Lars Dykert (huvudlärare samhället, lagar och förordningar). Lars är auktoriserad revisor och ledamot i FAR. Han driver verksamhet i egen firma, LRD Revision och Rådgivning. Har tidigare under många år varit revisionspartner i KPMG. Han är rådgivare inom e-handel, författare till ett flertal böcker, rapporter och artiklar inom detta område. May-Lis Farnes (huvudlärare risk och informationsäkerhet). May-Lis Farnes är VD och grundare av företaget Trust2You. May-Lis Farnes har lång erfarenhet inom området elektronisk identifiering och signering, har skrivit artiklar och bok inom området och är en ofta anlitad föreläsare. May-Lis Farnes var tidigare VD för föreningen SEIS, Säker Elektronisk Information i Samhället, och är i dag ordförande i GEAs verksamhetsråd Tillit och säkerhet samt styrelserepresentant i föreningen Produktkvalitet. Lars Wiktorin (huvudlärare IT-arkitekturer). Lars har mångårig erfarenhet av objektorienterade metoder och system. Han har arbetat med analys, design och utveckling av både tekniska och administrativa system. Lars har författat och medverkat i ett flertal böcker kring objektorientering och återanvändning. Som konsult arbetar han främst med tidiga faser inom arkitektur- och systemutveckling. Erik Perjons. Erik undervisar och forskar på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), vid Stockholms universitet/ KTH, inom områdena informations- och processmodellering, systemintegration, e-samarbeten, databaser och data warehousing. Han har deltagit i flera nationella projekt och har stor praktisk erfarenhet av processmodellering och systemintegration (EAI, B2B). Paul Johannesson. Paul är professor i informationssystem vid KTH. Han har arbetat med bl.a. distribuerade informationssystem, verksamhets- och processmodellering och e-handel. Paul är en ledande expert på REA-metoden. Lennart Arvius. Lennart arbetar vid Arete AB som projektledare, certifierad av PMI med inriktning processbaserad verksamhetsutveckling och e-affärer. Han har 25 års erfarenhet med större delen i roller som länk mellan verksamhet och IS/IT. Har arbetat med e-handelsservice för KF, projektledare för NCC Trade och SFTI Kansliet. Tullverket. Utbildare från Tullverket medverkar i avsnitten om gränsöverskridande logistikkedjor samt Servicetrappan. Dessutom medverkar ytterligare experter som presenterar fördjupningar inom sina specialområden. Efter genomförd utbildning Efter genomförd utbildning och certifiering har Du möjlighet att engagera Dig i Dataföreningens kompetensnätverk för e-affärer. Kompetensnätverket stöds av GEA den nationella Gemenskapen för Elektroniska Affärer. Företag med anställda som genomgår kursen erbjuds gratis GEA-medlemskap under 2003 och rabatterat medlemskap under Dessutom inbjuds Du till att delta i GEA:s arbetsgrupper samt seminarier, workshops och intressegrupper vilka GEA organiserar inom området e-affärer. ORGANISATION HORISONTELLA VERKSAMHETEN VERTIKAL FÖRSTÅELSE SAMARBETEN ORGANISATION Kvällsaktiviteter som syftar till att bredda kunskaperna i ett vidare perspektiv 1. Mikael von Otter (VD för GEA Gemenskapen för Elektroniska Affärer) berättar om e-affärer och småföretagarens vedermödor samt GEA:s arbete 2. Kerstin Wiss Holmdahl (ansvarig för kommunförbundets arbete med elektronisk handel) och Tomas Wennebo (SFTI:s tekniska kansli) berättar om SFTI, elektroniska affärer med offentlig sektor, upphandling och avropsprocessen 3. Lars-Åke Nygren (ITDM, Fd vice ordförande i EDIFICE) berättar om erfarenheter från elektronikindustrin, EDIFICE och RosettaNet 4. Tullverket berättar om DVT, Det Virtuella Tullkontoret, och resan mot 24-timmarsmyndigheten 5. Birgitta Wallin från Scania CV AB berättar om bilindustrins erfarenheter från Odette och dess tillämpningar för e-affärer 6. En representant från ett större svenskt industriföretag med internationell verksamhet berättar om sina erfarenheter av affärssystemintegration INFORMATIONS- TEKNOLOGI

5 Program Utbildningen till certiferad e-affärsarkitekt omfattar tolv utbildningsdagar indelade i sex block om vardera två dagar. Förutom den schemalagda tiden ingår inläsning av litteratur samt hemuppgifter. Utbildningen omfattar ca 100 timmar lärarledd utbildning samt självstudier och projektarbete. Introduktion till principer, arkitekturer och standarder för elektroniska affärer 7-8 oktober Detta avsnitt syftar till att ge en orientering om olika principer, strategier, standarder, metoder och teknologier som kan användas för e-affärer, e-samarbeten samt främja en organisations målsättningar. Affärs-, handels-, och samarbetsprinciper Marknadsföring, försäljning och inköp via Internet och webbplats Från affärssystem till affärssystem (EDI) B2C, B2B, Gov2B, marknadsplatser Olika sätt att utföra handel: auktioner, prissättning, förhandling Faser: Hitta potentiella partners/kunder, etablera relationer, förhandling, avtalsskrivande, genomförande, garantier, arkivering Verksamhetsarkitekturer Helheten, intressenter och perspektiv Zachman ramverket, VA-Kuben Ramverk för verksamhetssamarbeten: UN/CEFACT Business Collaboration Framework med EDIFACT och ebxml Diverse standarder och specifikationer Open EDI, EDIFACT, OBI, EAN, RosettaNet, OASIS, W3C, SFTI, med flera Att driva e-affärsprojekt I detta avsnitt behandlas vad som krävs för att lyckas med e-affärsprojekt Vad kan ingå i leverans av en fungerande helhetslösning för e-affärer? Belysning av speciella förhållanden och möjligheter att hantera dessa. Kartläggning och analys av affärsprocesser och samarbeten 5-6 november I detta avsnitt redogörs för grundläggande och praktiska metoder för leverantörskedje-, process- och samarbetskartläggning. Dessa metoder och principer kopplas samman med IT-perspektivet och dess tekniska möjligheter Röda Tråden Processkartläggning, affärsdialoger, scenarion, affärstransaktioner och affärstjänster Samarbetsprocesser enligt den globala och standardiserade UN/CEFACTmetoden för EDIFACT och ebxml Analys och nyttovärdering av leverantörskedjor (REA, PENG) Återanvändning av och mönster för processer, dialoger och transaktioner Övningar och grupparbeten Introduktion till informationshantering och återanvändning 9-10 december I avsnittet ges en introduktion till globala, standardiserade informations-, objektmodelleringsmetoder och teknologier, vilka är anpassade för e-affärer. Vidare beskrivs hur informationskomponenter från olika industriorganisationer kan återanvändas. Informationshantering Förvaltning av informationsresurser Informationens livscykler Meddelanden, dokument och paketering Affärsinformation, affärsobjekt, affärsentiteter, affärstermer Metadata och metamodeller Återanvändning och Core Components ebxml Registry & Repository, UDDI UML och UN/CEFACT:s UMM Informationsmodellering och format I detta avsnitt redogörs för olika sätt att kartlägga, beskriva och formatera affärsinformation inför överföring mellan affärsparter samt hur man automatisk kan generera dessa format från informationsmodeller Röda Tråden Från kartläggning av begrepp till format Model Driven Architecture -principen Informationsbeskrivning och UML XML-format och relaterade principer EDIFACT- och XML-format Övningar och grupparbeten * Affärsutveckling, leverantörskedjor och värdeskapande nätverk januari Efter att grundläggande metoder, principer och teknologier har avhandlats ska vi studera hur dessa kan användas för att utveckla verksamheten. Vi ska visa på användning, scenarion och best practices. Vi tittar också på de viktigaste trenderna i användningen av e-affärer och e-samarbeten. Påverkan inom upphandling, inköp, marknadsföring, försäljning, logistik och ekonomi/finans Verksamhetsnytta och risk För- och nackdelar med olika tekniklösningar Genomgång av koncept som Supply Chain Management (SCM) och Straight Through Processing (STP) Affärsmässiga gränssnitt Verksamhetskrav på tekniska lösningar Praktikfall och grupparbeten Samhället, lagar och förordningar februari I detta avsnitt redogörs på vilket sätt e-affärer och e-handel regleras av lagar och förordningar. Bokföringslagen och god redovisningssed Revisionssynpunkter, skattefrågor Implementering av EU-direktivet, om momskontroll av fakturor Avtal inom e-handel, konfliktlösning EDI-avtal med teknisk bilagor Personuppgiftslagen, ansvarsfrågor och konsumentskydd Utveckling inom området lagar, avtal, kontraktsteknologier, ADR och ODR Risk, säkerhet, signaturer och tillit I detta avsnitt redogörs för grundläggande riskhantering, informationssäkerhetsmetoder, elektronisk identifiering och signering samt IT-säkerhet. Ledningssystem för informationssäkerhet ISO 7799, Riskanalys Elektronisk identifiering och signering eid, certifikat, PKI och roller, SAMSET Lagstiftning, regler, samhällets roll och ansvar, EU-direktiv, tillit Överblick av aktörer och drivkrafter på marknaden Tullverket och internationella affärer Kvalitet och säkerhet i gränsöverskridande logistikkedjor Servicetrappan*, StairSec* och CSI IT-arkitekturer och ramverk för systemintegration 2-3 mars I detta avsnitt redogörs för på vilket sätt och med vilka teknologier som elektroniska samarbeten kan realiseras. Dessa kopplas samman med verksamhetsperspektivet och dess affärsprocesser samt affärssystem genom en verksamhetsarkitektur och dess Röda Trådar. Generellt om IT-arkitekturer och ramverk Systemintegration och anpassning till affärssystem Applikationservrar, meddelande- och köhantering, Business Process Management System, workflowsystem EDIFACT och ebxml Webbtjänster, Service Oriented Architectures,.NET IT-säkerhetsteknologier,PKI,SSL,S/MIME Examination, certifiering och diplomering Kurssammanfattning och paneldiskussion *Finns även för offentliga sektorn. För mer information, se

6 CERTIFIERAD AV DATAFÖRENINGEN KOMPETENS U T B I L D N I N G E N S S Y F T E Utveckla dina e-affärer och lär dig göra bättre affärer med hjälp av Internet. R E F E R E N S E R Användningen av e-affärer utvecklas snabbt, snabbare än vad många tror. Därför ligger skolan rätt i tiden och motsvarar behovet för svenska företag. Mikael Von Otter, VD för GEA Storföretagens ökade användning av elektroniska affärer ställer i sin tur högre krav på mindre företags förmåga och beredskap att delta i elektroniska affärsprocesser. Användningen av IT är därmed en viktig komponent i den strukturella omvandlingen i såväl näringslivet som samhället i stort, säger Olof Hallström, talesman för IT-frågor på Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringslivs webbsida, Certifierad e-affärsarkitekt 23230[1201] Målgrupp Du som vill fördjupa Dina kunskaper inom kompetensområdena elektroniska samarbeten, e-handel samt e-affärer. Tid Kursstart den 7 oktober Plats Stora Brännbo ligger placerat centralt i Sigtuna cirka 40 km norr om Stockholm. Pris kr exkl moms ( kr inkl moms). Kostnad för internat (kost och logi), ca :- exkl moms ( inkl moms) tillkommer. Förfrågningar om kursen Har Du frågor om skolan är Du välkommen att tala med Helen Kanne, tel på Dataföreningen Kompetens, eller Anders W Tell, tel , För mer information och anmälan: SKOLAN FÖR E-AFFÄRER CERTIFIERAD E-AFFÄRS Anmäl dig på eller sänd in talongen till Dataföreningen Kompetens, Box 45153, Stockholm. Du kan även faxa på De uppgifter Du lämnar här kommer att användas i vår kursadministration och för information om kommande utbildningar. Namn... Befattning... Företag... Avdelning... Adress... Postnr...Postadress... Fakturaadress... Postnr...Postadress... Tel... E-post... Var god texta tydligt!

Certifierad IT-arkitekt

Certifierad IT-arkitekt Certifierad IT-arkitekt En utbildning med sex fristående tvådagarsavsnitt och 100 timmar lärarledd utbildning, samt självstudier Har du och ditt företag kompetensen att välja den lämpligaste tekniska lösningen?

Läs mer

Praktiska och standardiserade metoder, teknologier för elektroniska affärer och samarbeten, samt det globala ramverket ebxml

Praktiska och standardiserade metoder, teknologier för elektroniska affärer och samarbeten, samt det globala ramverket ebxml Praktiska och standardiserade metoder, teknologier för elektroniska affärer och samarbeten, samt det globala ramverket ebxml ebxml - den globala standarden där verksamhet, ekonomi, juridik och IT-arkitekturer

Läs mer

Certifierad verksamhetsarkitekt

Certifierad verksamhetsarkitekt Certifierad verksamhetsarkitekt EN UTBILDNING MED SEX TVÅDAGARSAVSNITT, ÖVER 100 TIMMAR En verksamhetsarkitekt strävar efter att öka företagets förmåga att möta nya affärskrav! Lottie Aderinne är ansvarig

Läs mer

Hur blir man IT-arkitekt?

Hur blir man IT-arkitekt? Hur blir man IT-arkitekt? Erfarenheter från Dataföreningens kurs Certifierad IT-arkitekt, IT plan lars.wiktorin@itplan.se 1 Frågan Kan man utbilda sig till IT-arkitekt? Är det något man blir i kraft av

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

Utbildning av IT-arkitekter

Utbildning av IT-arkitekter IT-arkitektur som utbildningsområde Erfarenheter från Dataföreningens kurs Certifierad IT-arkitekt Perioden 1 - Lars Wiktorin, IT plan lars.wiktorin@itplan.se 1 Förändringens vindar Omgivningen Verksamheten

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

UTBILDNING Processbaserad verksamhetsutveckling

UTBILDNING Processbaserad verksamhetsutveckling UTBILDNING Processbaserad verksamhetsutveckling 2 veckor i maj 4 8/5 och 18 22/5 2015 Flexeurope AB SYFTE UPPLÄGG Få kompetens kring alla moment vid utveckling och implementering av körbara verksamhetsprocesser.

Läs mer

Affärsinriktad Enterprisearkitekt. Lär dig gå från strategi till lösning

Affärsinriktad Enterprisearkitekt. Lär dig gå från strategi till lösning A Affärsinriktad Enterprisearkitekt Lär dig gå från strategi till lösning Henrik och Lars har med sitt engagemang gjort kursen mycket intressant riktigt bra och kunniga lärare! Cordial utmanar invanda

Läs mer

Landstingskanslier Inköp IT-ansvarig Kommunala bolag Höstens arbete med elektronisk handel, GEA m.m. Varför bildas GEA?

Landstingskanslier Inköp IT-ansvarig Kommunala bolag Höstens arbete med elektronisk handel, GEA m.m. Varför bildas GEA? Cirkulärnr: 1999:111 Diarienr: 1999/2082 Handläggare: Sektion/Enhet: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Datum: 1999-09-15 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Landstingskanslier Inköp IT-ansvarig

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Olika slags e- fakturor

Olika slags e- fakturor Olika slags e- fakturor Odette/GEA Arlanda den 28 november, 2003 Peter Fredholm Fredholm Consulting AB Verksamhet inom eaffärer! Rådgivning! Utredningar! Föredrag och utbildning Tel: 08 466 99 60, 070

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 28-29 september 2016 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

Inköp IT Näringsliv Kommunala bolag Ekonomi Landstingskanslier LfU Aktuellt om elektronisk handel; ny SFTI standard, informationsdagar/ goda

Inköp IT Näringsliv Kommunala bolag Ekonomi Landstingskanslier LfU Aktuellt om elektronisk handel; ny SFTI standard, informationsdagar/ goda Cirkulärnr: 2001:30 Diarienr: 2001/0453 Handläggare: Sektion/Enhet: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Datum: 2001-02-27 Mottagare: Rubrik: Kommunledningen Inköp IT Näringsliv Kommunala bolag Ekonomi

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 750 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Processbaserad Verksamhetsutveckling

Processbaserad Verksamhetsutveckling Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk Logistik Processbaserad Verksamhetsutveckling MTTN05 Kursprogram 2009 Anders Ljungberg Kursens målsättning Kursens övergripande målsättning är att

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 20-21 mars 2017 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Vad behöver man veta när man ska införa elektronisk handel? Denna kurs riktar sig till Er som inför

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor 2014-11-21 15/22 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor BAKGRUND/ SYFTE De sociala

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Riktlinjer för stadens arbetssätt,

Riktlinjer för stadens arbetssätt, Riktlinjer för stadens arbetssätt, metoder och verksamhetsarkitektur inom it-området tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stadens arkitekturramverk...

Läs mer

Elektroniska affärer Status och trender 2006

Elektroniska affärer Status och trender 2006 Elektroniska affärer Status och trender 2006 NEA, 12 juni 2006 Agenda Om rapporten Status Branschjämförelse Sverige Drivkrafter och hinder Trender Infrastruktur Nästa steg - diskussion Om rapporten Bakgrund

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 15 16 mars 2016 18 19 oktober 2016 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 14-15 november 2016 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald 2014-12-15 15/11 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

Momsdag för kommuner

Momsdag för kommuner 2014-09-12 14/87 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND Mervärdesskattereglerna är svåra både att tolka och tillämpa. Vad gäller

Läs mer

Nyvalda och omvalda 2014

Nyvalda och omvalda 2014 2014-10-31 15/03 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Nyvalda och omvalda 2014! BAKGRUND I en väl fungerande demokrati är valbarheten

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel idag Organisation Individer som har något gemensamt tex arbetar för att uppnå ett gemensamt mål ( obs! ett

Läs mer

Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder till tre kurser: Kurs i Processanalys & Verksamhetsutveckling 31/1-1/2 2007

Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder till tre kurser: Kurs i Processanalys & Verksamhetsutveckling 31/1-1/2 2007 Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder till tre kurser: Kurs i Processanalys & Verksamhetsutveckling 31/1-1/2 2007 Kurs i IT-systems handlingsbarhet design & utvärdering 7-8/3 2007

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (7) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-1918-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Data- och systemvetenskap Computer and Systems Sciences Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 12 13 mars 2013 22 23 oktober 2013 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Kurs i avtal om e-kommunikation. 2007-10-18 Nätverket för Elektroniska Affärer: www.nea.nu

Kurs i avtal om e-kommunikation. 2007-10-18 Nätverket för Elektroniska Affärer: www.nea.nu Kurs i avtal om e-kommunikation Dagens agenda 09.30 Välkomna Introduktion och översikt Leif Forsman 10.00 Allmänna bestämmelser Peter Nordbeck 11.00 Teknisk bilaga Peter Fredholm 11.45 Frågor och diskussion

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Forum för kommunala arkivarier 2010

Forum för kommunala arkivarier 2010 Forum för kommunala arkivarier 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 augusti 2010 TALARE FRÅN SKL Ulrika Gustafsson LDB-centrum Östen Jonsson Järfälla kommun Susanne Strangert Arbetssätt och

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Diplomerad Junior Upphandlare

Diplomerad Junior Upphandlare Diplomerad Junior Upphandlare Deltidsutbildning vårterminen 2017 Diplomerad Junior upphandlare med praktiktid I samarbete med Påhlmans Handelsinstitut Vi har satt fart på karriärer sen 1881! Diplomeringsutbildningar

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Projektgruppen för Fakturadirektivet

Projektgruppen för Fakturadirektivet Volvo Information Technology Per-Olof Frantzén Edi Strategy, Business Consultant E-mail: per-olof.frantzen@volvo.com Tele: 031-3222353 Presentation av Projektgruppen : Anita Saloniemi, Volvo Car Corp Anna

Läs mer

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Hur skall man... Knyta kontakter med kollegor, kunder och leverantörer i IT-branschen Möta branschprofiler utan att betala dyra konferenskostnader

Läs mer

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 SFTI (Single Face

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Nyvalda och omvalda 2014 Ta ditt ansvar som förtroendevald!

Nyvalda och omvalda 2014 Ta ditt ansvar som förtroendevald! 2014-11-19 15/20 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Nyvalda och omvalda 2014 Ta ditt ansvar som förtroendevald! BAKGRUND I en väl fungerande

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som ska arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för

Läs mer

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras.

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras. KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålskyddsutbildning kan vi göra det bättre? 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor radiologiska

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2016 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

Vilken roll har Odette Sweden inom industrin och vad är på gång just nu? Sten Lindgren, Odette Sweden

Vilken roll har Odette Sweden inom industrin och vad är på gång just nu? Sten Lindgren, Odette Sweden Vilken roll har Odette Sweden inom industrin och vad är på gång just nu? Sten Lindgren, Odette Sweden 1 Vad är Odette? Märkning/ identifiering Datakommunikation Logistikscenarios 2 Odette Sweden Mission

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Elektronisk offentlig upphandling

Elektronisk offentlig upphandling Elektronisk offentlig upphandling Vad innebär förslagen till nya upphandlingsdirektiv? Andra sätt EU kommissionen vill främja e-upphandling? Några reflexioner; vad anser vi från svensk sida? Vad händer

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2015 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor

Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor Kerstin Wiss Holmdahl 2006-03-30 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting - Hittills har ca en

Läs mer

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09 The Swedish Alliance for Electronic Business NEA Julkarameller 2009-12-09 Lite om NEA s... Förändringsarbete Arbetsgrupperna Index e-handel B2B Övrigt Nätverket för Elektroniska Affärer NEA är en branschoberoende

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

NEA Studiecirkel ebxml, 19 januari 2006 1

NEA Studiecirkel ebxml, 19 januari 2006 1 1 ! " #$ % & ' 2 ! 3 ( W3C: Technical recommendations ISO: Komponenter. ISO 15000-x (ebxml), ISO 20022 etc UN/Cefact: ebxml, BCF, cc, meddelanden (ebxml: Ramverk och tillämpningsrekommendationer) OASIS:

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

Diagnos och design av Verksamhet och IT, 7, 5 HP. Föreläsning 1 Sofie Pilemalm

Diagnos och design av Verksamhet och IT, 7, 5 HP. Föreläsning 1 Sofie Pilemalm Diagnos och design av Verksamhet och IT, 7, 5 HP Föreläsning 1 Sofie Pilemalm Dagens Agenda Presentation av föreläsare Kursintroduktion Mål, innehåll, uppgifter, litteratur, examination et c Introduktion

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument är att förklara riskbaserat tänkande i ISO 9001 bemöta uppfattningar om och oro för att riskbaserat tänkande ersätter processinriktning bemöta

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering REMISSVAR 1 (9) 2007/214 ERT ER BETECKNING N2007/5876/ITP Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig

Läs mer