SAP Best Practices. Använd SAP Best Practices om du vill komma igång snabbt med implementeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAP Best Practices. Använd SAP Best Practices om du vill komma igång snabbt med implementeringar"

Transkript

1 SAP Best Practices Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how Använd SAP Best Practices om du vill komma igång snabbt med implementeringar

2 Agenda SAP Best Practices översikt Implementering Verktyg SAP Best Practices for CRM Så här lyckas du i korthet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 2

3 Introduktion till SAP Best Practices SAP Best Practices är paket som erbjuder förkonfigurerade verksamhetsflöden och projektacceleratorer för att effektivisera kundimplementeringar. Justeringar inom projekt Justeringar inom projekt SAP Best Practices Standardsystem Standardsystem Vanligt projekt Med SAP Best Practices SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 3

4 Vad är det som gör att SAP Best Practices är bäst? Med SAP:s och partners erfarenhet förbättras SAP Best Practices Över 35 års erfarenhet, design och feedback från företag av alla storlekar Fler än 36 SAP-partners bidrar till direkt utveckling, med fokus på effektivitet och giltighet Fler än implementeringar SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 4

5 SAP Best Practices används för en rad olika typer av projekt SAP Business All-in-One för delbranscher SAP Best Practices-paket erbjuder en stabil grund för snabb utveckling av lösningar för delbranscher Prototyp/demonstration Förhandsgranska och förstå SAP-applikationer och processer snabbt Referenssystem Konfigurera och effektivisera lösningsförslag och lösningsomfattning Utgångspunkt Uppfylla i genomsnitt 30 % till 80 % av behoven för medelstora företag Komplettera med fler funktioner när det behövs i projektet Rollout till dotterbolag Effektivisera rollout av SAP till dotterbolag i flera regioner eller branscher SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 5

6 SAP Best Practices att underlätta för mindre & medelstora företag är ett nyckelelement i SAP Business All-in- One on-demandbranschlösning Branschlösningar Partners En enda affärsapplikation med alla grundfunktioner för mindre företag Fullständig, anpassningsbar Konfigurerbar och utbyggbar egen branschlösning med beprövade branschmetoder Utökad med SAP Best Practices SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 6

7 Vad ingår?: SAP Best Practices levererar dokumentation och förkonfigurering Fullständig dokumentation och förkonfigurering ingår i alla SAP Best Practices-paket. Innehållet omfattar: Dokumentation Scenarieöversikter Dokumentation för verksamhetsflöde Snabbguide för förutsättningar och handledd aktivering av inställningar Konfigurationshandledning Kursmaterial Förkonfigurering Förkonfigureringsinställningar Exempel på basdata Konfigurationsdokumentation Automatiseringsverktyg Utskriftsformulär Användarroller för nya SAP NetWeaver Business Client Nedläsning av dokumentation Affärsdokumentation, teknisk dokumentation, dokumentationsmallar, och konverteringsmallar Teknisk nedläsning Konfigurationsinställningar Automatiseringsverktyg Förbättrade utskriftsformulär och rapporter i en SAP-addon SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 7 Obs!: En del SAP Best Practices levereras endast som nedläsning av dokumentation. I Snabbguiden finns mer information

8 Agenda SAP Best Practices översikt Implementering Verktyg SAP Best Practices for CRM Så här lyckas du i korthet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 8

9 Fem grundläggande steg för användande av SAP Best Practices 1. Granskning och nedläsning Granska SAP Best Practices-dokumentationen och scenarieomfattningen, så att du väljer rätt installationsscenarier på SAP Help Portal. Läs sedan ned det valda paketet. 2. Installera Installera SAP-applikationerna och erforderliga kommentarer. 3. Aktivera Läs in och aktivera de förkonfigurerade scenarierna eller konfigurera systemet manuellt och granska eller testa sedan scenarier med hjälp av dokumentationen för verksamhetsflödet 4. Justera Komplettera de förkonfigurerade scenarierna genom att identifiera och lägga till krav 5. Anpassa & förbättra Anpassa och förbättra systemet för uppfyllande av kundoch delbranschsspecifika krav. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 9

10 Ta SAP Best Practices i drift SAP Best Practices tillägg Installera alla scenarier Installera valda scenarier Prototyp DEV Identifiera vilken omfattning som behövs Välj scenarier Utbilda projektteamet Förstå verksamhetsflödet QAS PROD SAP Best Practices är grunden i hela implementeringsprojektet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 10

11 Agenda SAP Best Practices översikt Implementering Verktyg SAP Best Practices for CRM Så här lyckas du i korthet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 11

12 IMPLEMENTERA Solution Builder Förenklat sätt att aktivera SAP Best Practices OMFATTNING ANPASSA AKTIVERA Grafiskt scenariourval Standardomfattningsmallar levereras av SAP Best Practices Enkelt att utöka med ytterligare mallar Grafisk anpassning av företagsstrukturen Anpassning av basdata Automatiserad installation av valda scenarier med personanpassade data Förbättrad prestanda och användbarhet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 12

13 Solution Builder Komponenter + grundläggande funktioner Solution Builder Solution Builder Hanterar olika lösnings- och paketomfattningar Grafisk omfattningsbestämning Organisationsstrukturredigerare och anpassning Editor för applikationsområde + allokering Implementering sguide Hanterar och bevakar implementering av lösning/paket (scenariobaserat), loggåtkomst Building block-allokering, hantering av information om scenarionivå/scenarioredigeringsvy (t.ex. prisparametrar) Building Block Builder Skapa building blocks Infoga olika typer av uppgifter för implementeringsaktiviteter Underhåll av installationsdata SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 13

14 Agenda SAP Best Practices översikt Implementering Verktyg SAP Best Practices for CRM Så här lyckas du i korthet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 14

15 SAP Best Practices for CRM: Funktioner Stort företag Medelstort företag Scenarieomfattning lämplig för SMB-marknad (affärskrav och systemmiljö) Litet företag Fokus Teleförsäljning inkommande Hantering inkommande lead Teleförsäljning utgående Kampanjstyrning Utökad kundorderbearbetning Generella scenarier som enkelt kombineras till avancerade lösningar Hantering utgående lead Aktivitetsstyrning Internetförsäljning B2C Opportunity Management Internetförsäljning B2B Flexibilitet Kanaler Förbättrad CRM standardlösning Building blocks för modulanvändning av CRMkomponenter standardlösning Supportfasorienterad CRMinstallation BP grund BP bransch Integration SAP CRM BP CRM SAP BW SAP ERP Förkonfigurerad integration med andra versioner av SAP Best Practices Integration med andra SAP Business Suite-lösningar SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 15

16 SAP Best Practices for CRM: Innehållsomfattning (1) Scenarielista MARKNADSFÖRINGSSCENARIER Förenklad kampanjstyrning Leadhantering Interaction Center-marknadsföring FÖRSÄLJNINGSSCENARIER Konto- och kontaktadministration Aktivitetsstyrning Opportunity Management Områdesadministration Pipeline Performance Management Interaction Center - Försäljning SERVICESCENARIER Interaction Center - Service Serviceorderhantering Reklamations- och returhantering E-tjänst: Lösningsstöd E-tjänst: Hantering av serviceanmodan E-tjänst: Reklamations- och returhantering ANALYSSCENARIER Rapportering för marknadsföring, försäljning och servicescenarier via SAP BI eller CRM interaktiv rapportering SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 16

17 SAP Best Practices for CRM: Innehållsomfattning (2) Annat medföljande material UI-KONFIGURATION Förkonfigurerade roller för CRM WebClient, anpassade för BP CRM-scenarieomfattningen GRUPPVARA Komplexitetsminskning med gruppvaruintegration och en-till-ene-post på klientsidan RAPPORTERING Förenklad kundinformationsrapportering utan SAP BW ERP-INTEGRATION Integrerade bas- och transaktionsdata för SAP ERP och SAP CRM, anpassade för BP CRM-scenarieomfattningen Grundläggande UI-integration mellan ERP NetWeaver Business Client och CRM WebClient SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 17

18 SAP Best Practices for CRM: Building Blocks (1) Skikt 0 Building blocks Skikt 1 Building blocks BB-namn BB-namn C00 SAP Best Practices Installation B08 CRM Cross-Topic Functions B01 CRM Generation C41 CRM Interactive Reporting C71 CRM Connectivity C11 CRM Marketing Master Data C72 CRM Connectivity Standalone C23 CRM Basic Sales C04 CRM WebClient User Interface C13 CRM Service Master Data B09 CRM Customizing Replication C12 CRM Service Master Data Standalone C01 CRM Organizational Model C02 CRM Organizational Model Standalone C03 CRM Master Data Replication C10 CRM Central Master Data C09 CRM Central Master Data Standalone Grundläggande BB:er Obligatoriska för alla scenarier SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 18 BB:er för flera scenarier Valfria (eller obligatoriska bara för vissa scenariegrupper)

19 SAP Best Practices for CRM: Building Blocks (2) Skikt 2 Building blocks C22 C37 C31 C36 C32 C34 C06 C26 C40 C28 C78 C33 C74 BB-namn CRM Lean Campaign Management CRM Lead Management CRM Activity Management CRM Account and Contact Management CRM Opportunity Management CRM Integr. ERP Order & Quotation Mgmt. CRM Territory Management CRM Service CRM Service Standalone CRM Complaints CRM Interaction Center CRM Teleservice CRM E-Service SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 19 Scenariespecifika BB:er Obligatoriska bara för ett specifikt scenario

20 Förkonfigurerat WebClient UI Följande element i WebClient UI är förkonfigurerade till SAP Best Practices scenarieomfattning: Navigeringsfält 5 Skapa snabbt-länk Produktionsgrupp Länkgrupp för produktionsgrupp 2 Logiska länkar SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 20

21 Förkonfigurerade användarroller för WebClient Marknadsföring Marknadsmedarbetare Marknadschef IC-agent för marknadsföring IC-chef Försäljning Försäljningsmedarbetare Försäljningschef IC-agent för försäljning IC-chef Service IC-agent för service IC-agent för support Servicemedarbetare Servicetekniker Servicechef SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 21

22 SAP Best Practices for CRM V2.70 Integration för SAP CRM <-> SAP ERP ERP Scenario CRM SAP Best Practices for CRM Produkter för leverans Offert- och orderbearbetning utförs bara i SAP ERP, t.ex. ERP-offert/-kundorder från CRM Interaction Center ERP-offert baseras på CRM-opportunity ERP-offert/-kundorder skapas direkt från CRM WebClient UI med begränsade funktioner Inget utbyte av försäljningsdokument mellan SAP ERP och SAP CRM Systemmiljö Organisationsmodell Basdata anpassa Användargränssnitt 3 möjliga varianter för organisationsmodellintegration: Bara integration med ERP SD-försäljningsområde Integration med ERP HR-organisationsmodell Ingen integration om fristående CRM används Flexibilitet enligt specifika kundkrav Utbyte av basdataobjekt mellan SAP ERP och SAP CRM: Konton, kontakter Produkter Villkor (grundpris) Rekommendationer för integration: huvudsystem, värdeintervall o.s.v. Integration mellan SAP ERP NWBC och SAP CRM WebClient ERP NWBC CRM WebClient Fullständig återgivning av CRM WebClient i NWBC Basnivå: CRM-aktivitet, t.ex. lead CRM WebClient ERP NWBC ERP SAP GUI-transaktion körs i CRM WebClient-ram Basnivå: ERP-transaktion Konfigurationsstöd för anslutning mellan SAP ERP och SAP CRM SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 22

23 Agenda SAP Best Practices översikt Implementering Verktyg SAP Best Practices for CRM Så här lyckas du i korthet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 23

24 PT Nippon Indosari väljer ett SAP Best Practices-baserat paket SNABBFAKTA PT Nippon Indosari Corpindo Plats: Bekasi, Indonesien Bransch: Märkesvaror Produkter och tjänster: Bagerivaror Antal anställda: 760 Webbplats: SAP-lösningar och tjänster: SAP Business All in One, SAP Best Practices Partner: Metrodata e-bisnis De fördelar i fråga om sänkta kostnader, ökade intäkter samt ITstrategier som vi får av SAP får stor betydelse och hjälper Nippon Indosari att nå nya framgångar Utmaningar och möjligheter Integrering och effektivisering av verksamhetsflöden Ledningsrapportering Databascentraliserad Mål Effektivisera verksamhetsflöden och öka produktiviteten Göra verksamheten mer transparent Utveckla ett system som kan växa med företaget Implementeringens största fördelar Implementeringen slutfördes på 20 veckor Varför SAP Bra referenser från liknande projekt tillsammans med SAP:s rykte inom konsumentvaruindustrin SAP erbjuder många funktioner som kan hantera alla typer av verksamhetsflöden Fördelar Förkonfigurerad lösning gör att implementeringen går snabbare Fullständig integration av försörjningskedjan och användning av ett stort utbud av logiska och analytiska funktioner Informationen är korrekt, tillförlitlig och tillgänglig i realtid Möjliggjorde fler analyser för beslutsfattande Alex Honki Projektledare PT Nippon Indosari Corp. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 24

25 WEG China väljer ett SAP Best Practicesbaserat paket SNABBFAKTA WEG China Plats: Nantong, Kina Bransch: IM&C Produkter och tjänster: Motorer Antal anställda: 600 Webbplats: SAP-lösningar och tjänster: SAP ERP, SAP Best Practices Partner: hartung:consult Vi hade aldrig trott att det var möjligt att implementera en fullständig SAPlösning på så kort tid. Fernando Lima Projektledare WEG Nantong Utmaningar och möjligheter Användarna hade ingen ERP-lösning innan SAP Mycket kort implementeringsperiod Mål Snabb SAP-implementering Ge alla verksamhetsavdelningar en integrerad applikation Använda optimala branschlösningar Implementeringens största fördelar Implementeringen slutfördes på tre månader Varför SAP Marknadskunskap Tillgång till SAP Best Practice-paket Företagets huvudkontor implementerar SAP Fördelar SAP Best Practices-paketet hjälpte kunden att få en prototyp på väldigt kort tid. Endast smärre modifieringar behövdes för att slutföra systemkonfigureringen. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 25

26 Cereal Comércio väljer ett SAP Best Practices-baserat paket SNABBFAKTA Cereal Comércio Plats: Rio Verde-GO, Brasilien Bransch: Konsumentvaror, spannmålsprodukter Produkter och tjänster: Soja och derivat, lagertjänster Omsättning: 100 miljoner USD Antal anställda: 100 Webbplats: SAP -lösningar och tjänster: SAP Business All-In-One, SAP Best Practices Partner: Inove Soluções Den SAP Best Practices-baserade lösningen har visat sig vara det snabbaste sättet att lösa våra verksamhetsbehov. Utmaningen att gå från noll till att vara helt aktiverat på mindre än åtta veckor fullföljdes av vår partner, Inove Soluções med utmärkt resultat. Utmaningar och möjligheter Transparent likviditetsflöde i företaget Ekonomisk styrning och redovisning Lagerstyrning, produktionsstyrning och tillhörande kostnader Mål Uppnå en högpresterande verksamhet Förbättra den operativa effektiviteten Reducera kostnader och förbättra produktiviteten Bättre rapportering och analyser Implementeringens största fördelar Fullständig implementering på mindre än åtta veckor Totala startkostnader på under USD Över 90 % av SAP Best Practice Baseline för Brasilien var användningsklart vid leveransen Varför SAP Beprövat, pålitligt resursplaneringssystem (ERP) Stöd för snabb implementering av affärshändelser och verksamhetsflöden Fördelar Implementeringen har givit Cereal Comercio full kontroll över inköp, lager, tillverkning, försäljning och ekonomi SAP-lösningen stödjer alla tillverkningssteg och distributionsprocesser från godsmottagning, via produktion, till slutförandet av försäljningsprocessen. Likviditetsflödet utöver standardfunktionen för likviditetsflöde i SAP har Cereal utvecklat lager- /likviditetsflödet, ett nytt sätt att utvärdera materialrörelsens påverkan i förhållande till den ekonomiska tidsplanen. Evaristo Jr. Koncernchef för SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 26 Cereal Comerico

27 Mikro+Polo d.o.o. väljer ett SAP Best Practices-baserat paket SNABBFAKTA Mikro+Polo d.o.o. Plats: Maribor, Slovenien Bransch: Partihandel Produkter och tjänster: Konstruktion, medicin och produkter för kalibreringslaboratorier Omsättning: 10,3 miljoner euro Antal anställda: 70 Webbplats: SAP -lösningar och tjänster: SAP Business All-In-One solution, SAP Best Practices package Partner: itelligence d.o.o. Vi valde itelligences itwholesalelösning eftersom vi var fast beslutna att skaffa ett informationssystem som stödjer och automatiserar våra verksamhetsflöden så mycket som möjligt. Utifrån detta valde vi SAP på grund de utmärkta referenserna och för att det är det system de flesta av våra viktigaste kunder och leverantörer har valt. Utmaningar och möjligheter Dålig möjlighet att förutsäga resultat Ekonomisk styrning och redovisning Tillgång till rätt information vid en given tidpunkt Mål Förbättra den operativa effektiviteten Förbättra kundrelationer Snabb anpassning till förändrade affärskrav Implementeringens största fördelar Implementering av hela systemet inom 23 veckor Använding av implementeringsverktyg Effektiviserad system- och användardokumentation Förenklad utbildning av kund Färre konsulteringsdagar krävs Varför SAP Integrerade optimala branschlösningar Beprövat, pålitligt resursplaneringssystem (ERP) Möjlighet att anpassa lösningen till växande eller förändrade verksamhetsbehov Stöd för lokaliserad/landsspecifik verksamhetspraxis Fördelar Centraliserad datahantering och rapportering Fullständigt integrerat affärssystem Marko Podgornik Verkställande direktör Mikro+Polo d.o.o. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 27

28 Nöjda kunder Med-Health Companies Snabb installation inom 10 veckor med SAP Best Practices-baserade lösningen SAP Business All-in-One Utvalda optimala branschlösningar som kan anpassas till framtida behov Med-Health Companies, en ledande distributör av medicinska produkter övergick till lösningen SAP All-in-One, implementerad av Ki Solutions Snabb installation inom 10 veckor med ett mycket begränsat antal personer för att underhålla driften Med-Health behövde förbättra sina system med omfattande funktioner anpassade för distibutionshantering av läkemedel och grossistvaror, när de skulle aktivera sin webbaserade distribution av medicinska artiklar. Lösningen SAP All-in-One, baserad på SAP Best Practices med en infrastruktur enligt branschstandard, bidrog till att etablera trovärdighet hos kunder och partners SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 28

29 Nöjda kunder Polyglass Kostnadseffektiv implementering för medelstora företag med SAP Best Practices-baserade lösningen SAP Business All-in-One Bygger en grund för framtida innovationer Andy Hastings, COO, USA POLYGLASS, en ledande tillverkare av takmaterial av modifierad bitumen, implemen-terade SAP Allin-One-partner-lösningen EDGE TM från Technology Solutions Company (TSC) Polyglass ville ansöka om ISOcertifiering och var intresserade av en lösning som skulle kunna klara kraven på detaljerad dokumentation och detaljerade verksamhetsflödesprocedurer. SAP All-in-One var den enda lösningen som kunde leverera dessa krav i tid och inom budgetens ramar. Kostnadseffektiv implementering, förväntningar uppfyllda enligt tidsplanen Omfattande dokumentation av verksamhetsflöden och procedurer inför ISO-certifiering SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 29

30 Internationella studier visar värdet av SAP Best Practices Snabbare implementering: Genomsnittlig implementeringstid var 4,2 månader för fler än 20 exempelprojekt i USA och Latinamerika Behovet av konsult- och kundprojektresurser minskas med i genomsnitt 50 %. Total implementeringstid minskas med i genomsnitt 32 %. Uppfylla kundens behov: Leverera en produkt som till 72 % (i genomsnitt) motsvarar kundkraven 1 Utan SAP Best Practices skulle projektet ha blivit onödigt komplext. Hela projektet gick mycket snabbare. 2 1 Resultat enligt en SAP-enkät , besvarad av kunder som började använda SAP Best Practices i sina implementeringsprojekt. 2 Enligt en SAP Best Practices-studie utförd av Ludwigshafen University of Applied Sciences, 2004 SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 30 ERP SCM, SRM CRM/BI PLM IT SCM, SRM ERP PLM IT CRM/BI Tidsförkortning (mantimmar) Kostnadssänkning ( i 1000 euro) n = 51 Median Medelvärde

31 SAP Best Practices För framgång på marknaden för medelstora företag Paket anpassade till medelstora företags behov Stabil grund för förkonfigurerade, användningsklara affärsscenarier, baserade på SAP:s väl beprövade branscherfarenhet Snabb implementering och minskade kostnader Verktyg, innehåll och metoder för att minska kostnaderna jämfört med traditionella metoder Förpaketerad affärsexpertis Återanvändbar dokumentation och konfigurering som kan anpassas efter särskilda behov Skapa eller utöka dina affärslösningar Använd en fullständigt dokumenterad implementeringsprocedur inklusive automatiseringsoch anpassningsverktyg som bas för att skapa din egen SAP Business All-in-One-lösning Bygg en fungerande prototyp Du har en fungerande, fullständigt dokumenterad prototyp på bara några dagar Förbättra projektresultat och förståelse av kundbehov Använd SAP Best Practices som ett integrerat verktyg för utvärdering, utbildning och implementering SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 31

32 Var finns mer information? SAP:s officiella webbplats SAP Business All-in-One SAP Best Practices SAP Service Marketplace endast partner och kunder SAP Business All-in-One SAP Best Practices SAP Best Practices-portfölj Tillgänglighets SAP Help Portal offentlig SAP Best Practices SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 32

33 Tack! SAP Best Practices SAP AG SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 33

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform.

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. En plattform för hela din digitala värld För att vinna kunder

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Drift Implema Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Implemas driftsorganisation består av ett tiotal medarbetare som tillsammans delar ansvaret - dygnet runt - för första till tredje linjens

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten KUNDVÅRD ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten 1 SÄTT 2 MÄT KUNDEN I CENTRUM Hur vill dina kunder att du ska kommunicera med dem?

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE!

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE! 2012 NUMMER 17 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG I ONE FÖRÄNDRINGAR ÄR BRA Reagera på din verksamhets behov LIGG STEGET FÖRE Få konkurrensfördelar ATT LEVA MED FÖRÄNDRINGAR Gör dem till en del av vardagen BLI EN MÄSTARE

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget

Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget RAPPORT: FÖRENKLA HANTERINGEN AV SSL-CERTIFIKAT I HELA FÖRETAGET Rapport Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget Innehåll Inledning..............................................................

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer