SAP Best Practices. Använd SAP Best Practices om du vill komma igång snabbt med implementeringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAP Best Practices. Använd SAP Best Practices om du vill komma igång snabbt med implementeringar"

Transkript

1 SAP Best Practices Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how Använd SAP Best Practices om du vill komma igång snabbt med implementeringar

2 Agenda SAP Best Practices översikt Implementering Verktyg SAP Best Practices for CRM Så här lyckas du i korthet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 2

3 Introduktion till SAP Best Practices SAP Best Practices är paket som erbjuder förkonfigurerade verksamhetsflöden och projektacceleratorer för att effektivisera kundimplementeringar. Justeringar inom projekt Justeringar inom projekt SAP Best Practices Standardsystem Standardsystem Vanligt projekt Med SAP Best Practices SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 3

4 Vad är det som gör att SAP Best Practices är bäst? Med SAP:s och partners erfarenhet förbättras SAP Best Practices Över 35 års erfarenhet, design och feedback från företag av alla storlekar Fler än 36 SAP-partners bidrar till direkt utveckling, med fokus på effektivitet och giltighet Fler än implementeringar SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 4

5 SAP Best Practices används för en rad olika typer av projekt SAP Business All-in-One för delbranscher SAP Best Practices-paket erbjuder en stabil grund för snabb utveckling av lösningar för delbranscher Prototyp/demonstration Förhandsgranska och förstå SAP-applikationer och processer snabbt Referenssystem Konfigurera och effektivisera lösningsförslag och lösningsomfattning Utgångspunkt Uppfylla i genomsnitt 30 % till 80 % av behoven för medelstora företag Komplettera med fler funktioner när det behövs i projektet Rollout till dotterbolag Effektivisera rollout av SAP till dotterbolag i flera regioner eller branscher SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 5

6 SAP Best Practices att underlätta för mindre & medelstora företag är ett nyckelelement i SAP Business All-in- One on-demandbranschlösning Branschlösningar Partners En enda affärsapplikation med alla grundfunktioner för mindre företag Fullständig, anpassningsbar Konfigurerbar och utbyggbar egen branschlösning med beprövade branschmetoder Utökad med SAP Best Practices SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 6

7 Vad ingår?: SAP Best Practices levererar dokumentation och förkonfigurering Fullständig dokumentation och förkonfigurering ingår i alla SAP Best Practices-paket. Innehållet omfattar: Dokumentation Scenarieöversikter Dokumentation för verksamhetsflöde Snabbguide för förutsättningar och handledd aktivering av inställningar Konfigurationshandledning Kursmaterial Förkonfigurering Förkonfigureringsinställningar Exempel på basdata Konfigurationsdokumentation Automatiseringsverktyg Utskriftsformulär Användarroller för nya SAP NetWeaver Business Client Nedläsning av dokumentation Affärsdokumentation, teknisk dokumentation, dokumentationsmallar, och konverteringsmallar Teknisk nedläsning Konfigurationsinställningar Automatiseringsverktyg Förbättrade utskriftsformulär och rapporter i en SAP-addon SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 7 Obs!: En del SAP Best Practices levereras endast som nedläsning av dokumentation. I Snabbguiden finns mer information

8 Agenda SAP Best Practices översikt Implementering Verktyg SAP Best Practices for CRM Så här lyckas du i korthet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 8

9 Fem grundläggande steg för användande av SAP Best Practices 1. Granskning och nedläsning Granska SAP Best Practices-dokumentationen och scenarieomfattningen, så att du väljer rätt installationsscenarier på SAP Help Portal. Läs sedan ned det valda paketet. 2. Installera Installera SAP-applikationerna och erforderliga kommentarer. 3. Aktivera Läs in och aktivera de förkonfigurerade scenarierna eller konfigurera systemet manuellt och granska eller testa sedan scenarier med hjälp av dokumentationen för verksamhetsflödet 4. Justera Komplettera de förkonfigurerade scenarierna genom att identifiera och lägga till krav 5. Anpassa & förbättra Anpassa och förbättra systemet för uppfyllande av kundoch delbranschsspecifika krav. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 9

10 Ta SAP Best Practices i drift SAP Best Practices tillägg Installera alla scenarier Installera valda scenarier Prototyp DEV Identifiera vilken omfattning som behövs Välj scenarier Utbilda projektteamet Förstå verksamhetsflödet QAS PROD SAP Best Practices är grunden i hela implementeringsprojektet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 10

11 Agenda SAP Best Practices översikt Implementering Verktyg SAP Best Practices for CRM Så här lyckas du i korthet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 11

12 IMPLEMENTERA Solution Builder Förenklat sätt att aktivera SAP Best Practices OMFATTNING ANPASSA AKTIVERA Grafiskt scenariourval Standardomfattningsmallar levereras av SAP Best Practices Enkelt att utöka med ytterligare mallar Grafisk anpassning av företagsstrukturen Anpassning av basdata Automatiserad installation av valda scenarier med personanpassade data Förbättrad prestanda och användbarhet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 12

13 Solution Builder Komponenter + grundläggande funktioner Solution Builder Solution Builder Hanterar olika lösnings- och paketomfattningar Grafisk omfattningsbestämning Organisationsstrukturredigerare och anpassning Editor för applikationsområde + allokering Implementering sguide Hanterar och bevakar implementering av lösning/paket (scenariobaserat), loggåtkomst Building block-allokering, hantering av information om scenarionivå/scenarioredigeringsvy (t.ex. prisparametrar) Building Block Builder Skapa building blocks Infoga olika typer av uppgifter för implementeringsaktiviteter Underhåll av installationsdata SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 13

14 Agenda SAP Best Practices översikt Implementering Verktyg SAP Best Practices for CRM Så här lyckas du i korthet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 14

15 SAP Best Practices for CRM: Funktioner Stort företag Medelstort företag Scenarieomfattning lämplig för SMB-marknad (affärskrav och systemmiljö) Litet företag Fokus Teleförsäljning inkommande Hantering inkommande lead Teleförsäljning utgående Kampanjstyrning Utökad kundorderbearbetning Generella scenarier som enkelt kombineras till avancerade lösningar Hantering utgående lead Aktivitetsstyrning Internetförsäljning B2C Opportunity Management Internetförsäljning B2B Flexibilitet Kanaler Förbättrad CRM standardlösning Building blocks för modulanvändning av CRMkomponenter standardlösning Supportfasorienterad CRMinstallation BP grund BP bransch Integration SAP CRM BP CRM SAP BW SAP ERP Förkonfigurerad integration med andra versioner av SAP Best Practices Integration med andra SAP Business Suite-lösningar SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 15

16 SAP Best Practices for CRM: Innehållsomfattning (1) Scenarielista MARKNADSFÖRINGSSCENARIER Förenklad kampanjstyrning Leadhantering Interaction Center-marknadsföring FÖRSÄLJNINGSSCENARIER Konto- och kontaktadministration Aktivitetsstyrning Opportunity Management Områdesadministration Pipeline Performance Management Interaction Center - Försäljning SERVICESCENARIER Interaction Center - Service Serviceorderhantering Reklamations- och returhantering E-tjänst: Lösningsstöd E-tjänst: Hantering av serviceanmodan E-tjänst: Reklamations- och returhantering ANALYSSCENARIER Rapportering för marknadsföring, försäljning och servicescenarier via SAP BI eller CRM interaktiv rapportering SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 16

17 SAP Best Practices for CRM: Innehållsomfattning (2) Annat medföljande material UI-KONFIGURATION Förkonfigurerade roller för CRM WebClient, anpassade för BP CRM-scenarieomfattningen GRUPPVARA Komplexitetsminskning med gruppvaruintegration och en-till-ene-post på klientsidan RAPPORTERING Förenklad kundinformationsrapportering utan SAP BW ERP-INTEGRATION Integrerade bas- och transaktionsdata för SAP ERP och SAP CRM, anpassade för BP CRM-scenarieomfattningen Grundläggande UI-integration mellan ERP NetWeaver Business Client och CRM WebClient SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 17

18 SAP Best Practices for CRM: Building Blocks (1) Skikt 0 Building blocks Skikt 1 Building blocks BB-namn BB-namn C00 SAP Best Practices Installation B08 CRM Cross-Topic Functions B01 CRM Generation C41 CRM Interactive Reporting C71 CRM Connectivity C11 CRM Marketing Master Data C72 CRM Connectivity Standalone C23 CRM Basic Sales C04 CRM WebClient User Interface C13 CRM Service Master Data B09 CRM Customizing Replication C12 CRM Service Master Data Standalone C01 CRM Organizational Model C02 CRM Organizational Model Standalone C03 CRM Master Data Replication C10 CRM Central Master Data C09 CRM Central Master Data Standalone Grundläggande BB:er Obligatoriska för alla scenarier SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 18 BB:er för flera scenarier Valfria (eller obligatoriska bara för vissa scenariegrupper)

19 SAP Best Practices for CRM: Building Blocks (2) Skikt 2 Building blocks C22 C37 C31 C36 C32 C34 C06 C26 C40 C28 C78 C33 C74 BB-namn CRM Lean Campaign Management CRM Lead Management CRM Activity Management CRM Account and Contact Management CRM Opportunity Management CRM Integr. ERP Order & Quotation Mgmt. CRM Territory Management CRM Service CRM Service Standalone CRM Complaints CRM Interaction Center CRM Teleservice CRM E-Service SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 19 Scenariespecifika BB:er Obligatoriska bara för ett specifikt scenario

20 Förkonfigurerat WebClient UI Följande element i WebClient UI är förkonfigurerade till SAP Best Practices scenarieomfattning: Navigeringsfält 5 Skapa snabbt-länk Produktionsgrupp Länkgrupp för produktionsgrupp 2 Logiska länkar SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 20

21 Förkonfigurerade användarroller för WebClient Marknadsföring Marknadsmedarbetare Marknadschef IC-agent för marknadsföring IC-chef Försäljning Försäljningsmedarbetare Försäljningschef IC-agent för försäljning IC-chef Service IC-agent för service IC-agent för support Servicemedarbetare Servicetekniker Servicechef SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 21

22 SAP Best Practices for CRM V2.70 Integration för SAP CRM <-> SAP ERP ERP Scenario CRM SAP Best Practices for CRM Produkter för leverans Offert- och orderbearbetning utförs bara i SAP ERP, t.ex. ERP-offert/-kundorder från CRM Interaction Center ERP-offert baseras på CRM-opportunity ERP-offert/-kundorder skapas direkt från CRM WebClient UI med begränsade funktioner Inget utbyte av försäljningsdokument mellan SAP ERP och SAP CRM Systemmiljö Organisationsmodell Basdata anpassa Användargränssnitt 3 möjliga varianter för organisationsmodellintegration: Bara integration med ERP SD-försäljningsområde Integration med ERP HR-organisationsmodell Ingen integration om fristående CRM används Flexibilitet enligt specifika kundkrav Utbyte av basdataobjekt mellan SAP ERP och SAP CRM: Konton, kontakter Produkter Villkor (grundpris) Rekommendationer för integration: huvudsystem, värdeintervall o.s.v. Integration mellan SAP ERP NWBC och SAP CRM WebClient ERP NWBC CRM WebClient Fullständig återgivning av CRM WebClient i NWBC Basnivå: CRM-aktivitet, t.ex. lead CRM WebClient ERP NWBC ERP SAP GUI-transaktion körs i CRM WebClient-ram Basnivå: ERP-transaktion Konfigurationsstöd för anslutning mellan SAP ERP och SAP CRM SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 22

23 Agenda SAP Best Practices översikt Implementering Verktyg SAP Best Practices for CRM Så här lyckas du i korthet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 23

24 PT Nippon Indosari väljer ett SAP Best Practices-baserat paket SNABBFAKTA PT Nippon Indosari Corpindo Plats: Bekasi, Indonesien Bransch: Märkesvaror Produkter och tjänster: Bagerivaror Antal anställda: 760 Webbplats: SAP-lösningar och tjänster: SAP Business All in One, SAP Best Practices Partner: Metrodata e-bisnis De fördelar i fråga om sänkta kostnader, ökade intäkter samt ITstrategier som vi får av SAP får stor betydelse och hjälper Nippon Indosari att nå nya framgångar Utmaningar och möjligheter Integrering och effektivisering av verksamhetsflöden Ledningsrapportering Databascentraliserad Mål Effektivisera verksamhetsflöden och öka produktiviteten Göra verksamheten mer transparent Utveckla ett system som kan växa med företaget Implementeringens största fördelar Implementeringen slutfördes på 20 veckor Varför SAP Bra referenser från liknande projekt tillsammans med SAP:s rykte inom konsumentvaruindustrin SAP erbjuder många funktioner som kan hantera alla typer av verksamhetsflöden Fördelar Förkonfigurerad lösning gör att implementeringen går snabbare Fullständig integration av försörjningskedjan och användning av ett stort utbud av logiska och analytiska funktioner Informationen är korrekt, tillförlitlig och tillgänglig i realtid Möjliggjorde fler analyser för beslutsfattande Alex Honki Projektledare PT Nippon Indosari Corp. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 24

25 WEG China väljer ett SAP Best Practicesbaserat paket SNABBFAKTA WEG China Plats: Nantong, Kina Bransch: IM&C Produkter och tjänster: Motorer Antal anställda: 600 Webbplats: SAP-lösningar och tjänster: SAP ERP, SAP Best Practices Partner: hartung:consult Vi hade aldrig trott att det var möjligt att implementera en fullständig SAPlösning på så kort tid. Fernando Lima Projektledare WEG Nantong Utmaningar och möjligheter Användarna hade ingen ERP-lösning innan SAP Mycket kort implementeringsperiod Mål Snabb SAP-implementering Ge alla verksamhetsavdelningar en integrerad applikation Använda optimala branschlösningar Implementeringens största fördelar Implementeringen slutfördes på tre månader Varför SAP Marknadskunskap Tillgång till SAP Best Practice-paket Företagets huvudkontor implementerar SAP Fördelar SAP Best Practices-paketet hjälpte kunden att få en prototyp på väldigt kort tid. Endast smärre modifieringar behövdes för att slutföra systemkonfigureringen. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 25

26 Cereal Comércio väljer ett SAP Best Practices-baserat paket SNABBFAKTA Cereal Comércio Plats: Rio Verde-GO, Brasilien Bransch: Konsumentvaror, spannmålsprodukter Produkter och tjänster: Soja och derivat, lagertjänster Omsättning: 100 miljoner USD Antal anställda: 100 Webbplats: SAP -lösningar och tjänster: SAP Business All-In-One, SAP Best Practices Partner: Inove Soluções Den SAP Best Practices-baserade lösningen har visat sig vara det snabbaste sättet att lösa våra verksamhetsbehov. Utmaningen att gå från noll till att vara helt aktiverat på mindre än åtta veckor fullföljdes av vår partner, Inove Soluções med utmärkt resultat. Utmaningar och möjligheter Transparent likviditetsflöde i företaget Ekonomisk styrning och redovisning Lagerstyrning, produktionsstyrning och tillhörande kostnader Mål Uppnå en högpresterande verksamhet Förbättra den operativa effektiviteten Reducera kostnader och förbättra produktiviteten Bättre rapportering och analyser Implementeringens största fördelar Fullständig implementering på mindre än åtta veckor Totala startkostnader på under USD Över 90 % av SAP Best Practice Baseline för Brasilien var användningsklart vid leveransen Varför SAP Beprövat, pålitligt resursplaneringssystem (ERP) Stöd för snabb implementering av affärshändelser och verksamhetsflöden Fördelar Implementeringen har givit Cereal Comercio full kontroll över inköp, lager, tillverkning, försäljning och ekonomi SAP-lösningen stödjer alla tillverkningssteg och distributionsprocesser från godsmottagning, via produktion, till slutförandet av försäljningsprocessen. Likviditetsflödet utöver standardfunktionen för likviditetsflöde i SAP har Cereal utvecklat lager- /likviditetsflödet, ett nytt sätt att utvärdera materialrörelsens påverkan i förhållande till den ekonomiska tidsplanen. Evaristo Jr. Koncernchef för SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 26 Cereal Comerico

27 Mikro+Polo d.o.o. väljer ett SAP Best Practices-baserat paket SNABBFAKTA Mikro+Polo d.o.o. Plats: Maribor, Slovenien Bransch: Partihandel Produkter och tjänster: Konstruktion, medicin och produkter för kalibreringslaboratorier Omsättning: 10,3 miljoner euro Antal anställda: 70 Webbplats: SAP -lösningar och tjänster: SAP Business All-In-One solution, SAP Best Practices package Partner: itelligence d.o.o. Vi valde itelligences itwholesalelösning eftersom vi var fast beslutna att skaffa ett informationssystem som stödjer och automatiserar våra verksamhetsflöden så mycket som möjligt. Utifrån detta valde vi SAP på grund de utmärkta referenserna och för att det är det system de flesta av våra viktigaste kunder och leverantörer har valt. Utmaningar och möjligheter Dålig möjlighet att förutsäga resultat Ekonomisk styrning och redovisning Tillgång till rätt information vid en given tidpunkt Mål Förbättra den operativa effektiviteten Förbättra kundrelationer Snabb anpassning till förändrade affärskrav Implementeringens största fördelar Implementering av hela systemet inom 23 veckor Använding av implementeringsverktyg Effektiviserad system- och användardokumentation Förenklad utbildning av kund Färre konsulteringsdagar krävs Varför SAP Integrerade optimala branschlösningar Beprövat, pålitligt resursplaneringssystem (ERP) Möjlighet att anpassa lösningen till växande eller förändrade verksamhetsbehov Stöd för lokaliserad/landsspecifik verksamhetspraxis Fördelar Centraliserad datahantering och rapportering Fullständigt integrerat affärssystem Marko Podgornik Verkställande direktör Mikro+Polo d.o.o. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 27

28 Nöjda kunder Med-Health Companies Snabb installation inom 10 veckor med SAP Best Practices-baserade lösningen SAP Business All-in-One Utvalda optimala branschlösningar som kan anpassas till framtida behov Med-Health Companies, en ledande distributör av medicinska produkter övergick till lösningen SAP All-in-One, implementerad av Ki Solutions Snabb installation inom 10 veckor med ett mycket begränsat antal personer för att underhålla driften Med-Health behövde förbättra sina system med omfattande funktioner anpassade för distibutionshantering av läkemedel och grossistvaror, när de skulle aktivera sin webbaserade distribution av medicinska artiklar. Lösningen SAP All-in-One, baserad på SAP Best Practices med en infrastruktur enligt branschstandard, bidrog till att etablera trovärdighet hos kunder och partners SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 28

29 Nöjda kunder Polyglass Kostnadseffektiv implementering för medelstora företag med SAP Best Practices-baserade lösningen SAP Business All-in-One Bygger en grund för framtida innovationer Andy Hastings, COO, USA POLYGLASS, en ledande tillverkare av takmaterial av modifierad bitumen, implemen-terade SAP Allin-One-partner-lösningen EDGE TM från Technology Solutions Company (TSC) Polyglass ville ansöka om ISOcertifiering och var intresserade av en lösning som skulle kunna klara kraven på detaljerad dokumentation och detaljerade verksamhetsflödesprocedurer. SAP All-in-One var den enda lösningen som kunde leverera dessa krav i tid och inom budgetens ramar. Kostnadseffektiv implementering, förväntningar uppfyllda enligt tidsplanen Omfattande dokumentation av verksamhetsflöden och procedurer inför ISO-certifiering SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 29

30 Internationella studier visar värdet av SAP Best Practices Snabbare implementering: Genomsnittlig implementeringstid var 4,2 månader för fler än 20 exempelprojekt i USA och Latinamerika Behovet av konsult- och kundprojektresurser minskas med i genomsnitt 50 %. Total implementeringstid minskas med i genomsnitt 32 %. Uppfylla kundens behov: Leverera en produkt som till 72 % (i genomsnitt) motsvarar kundkraven 1 Utan SAP Best Practices skulle projektet ha blivit onödigt komplext. Hela projektet gick mycket snabbare. 2 1 Resultat enligt en SAP-enkät , besvarad av kunder som började använda SAP Best Practices i sina implementeringsprojekt. 2 Enligt en SAP Best Practices-studie utförd av Ludwigshafen University of Applied Sciences, 2004 SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 30 ERP SCM, SRM CRM/BI PLM IT SCM, SRM ERP PLM IT CRM/BI Tidsförkortning (mantimmar) Kostnadssänkning ( i 1000 euro) n = 51 Median Medelvärde

31 SAP Best Practices För framgång på marknaden för medelstora företag Paket anpassade till medelstora företags behov Stabil grund för förkonfigurerade, användningsklara affärsscenarier, baserade på SAP:s väl beprövade branscherfarenhet Snabb implementering och minskade kostnader Verktyg, innehåll och metoder för att minska kostnaderna jämfört med traditionella metoder Förpaketerad affärsexpertis Återanvändbar dokumentation och konfigurering som kan anpassas efter särskilda behov Skapa eller utöka dina affärslösningar Använd en fullständigt dokumenterad implementeringsprocedur inklusive automatiseringsoch anpassningsverktyg som bas för att skapa din egen SAP Business All-in-One-lösning Bygg en fungerande prototyp Du har en fungerande, fullständigt dokumenterad prototyp på bara några dagar Förbättra projektresultat och förståelse av kundbehov Använd SAP Best Practices som ett integrerat verktyg för utvärdering, utbildning och implementering SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 31

32 Var finns mer information? SAP:s officiella webbplats SAP Business All-in-One SAP Best Practices SAP Service Marketplace endast partner och kunder SAP Business All-in-One SAP Best Practices SAP Best Practices-portfölj Tillgänglighets SAP Help Portal offentlig SAP Best Practices SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 32

33 Tack! SAP Best Practices SAP AG SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sidan 33

SAP Best Practices Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how

SAP Best Practices Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how SAP Best Practices Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how Använd SAP Best Practices om du vill komma igång snabbt med implementeringar Agenda 1.SAP Best Practices översikt 2.Implementering

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

Erfarenheter CRM Vattenfall

Erfarenheter CRM Vattenfall Erfarenheter CRM Vattenfall ADSIG 2006 05 30 Agenda CRM ett helt nytt system för försäljning på Vattenfall SAP CRM på Vattenfall Frontoffice (CIC) Sales Marketing Förberedelsefasen Processkunskap SAP kompetens

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Vad? Varför? Hur? Business Discovery: Business User-Driven BI App Model Remixability and Reassembly Social and

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Försäljning & Eftermarknad

Försäljning & Eftermarknad Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce vad ska vi välja? Helena Bjurhult och Emma Karlsson Infor Solution Consulting 1 Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce - vad skall vi välja? 11.30-12.15

Läs mer

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION 1 (7) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION SOLUTION DESCRIPTION 2 (7) INNEHÅLL 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. BESKRIVNING AV DOCUMENT MANAGER... 3 2.1 Produkter... 4 2.1.1

Läs mer

BW behörigheter. Therese Burwall

BW behörigheter. Therese Burwall BW behörigheter Therese Burwall Behörigheter i R/3 Behörigheter i R/3 fokuserar på: Transaktions koder Vilka aktiviteter en användare kan utföra Fältvärden Behörigheter i BW Behörigheter i BW fokuserar

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy utförs implementering

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people Bli framgångsrik med CRM Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people CRM handlar i grund och botten om att komma ihåg att ringa dina kunder! Du kan använda ett CRM-system oavsett om du

Läs mer

SAS Intelligence Architecture. Patrick Eckemo IT Arkitekt / PM Arkitektur EIP @ SAS Institute

SAS Intelligence Architecture. Patrick Eckemo IT Arkitekt / PM Arkitektur EIP @ SAS Institute SAS Intelligence Architecture Patrick Eckemo IT Arkitekt / PM Arkitektur EIP @ SAS Institute Agenda Inledning vad är arkitektur? Definition Vyer Nivåer av arkitektur Behovet av arkitektur SAS Intelligence

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Hur lär man sig att göra rätt? Genom att göra misstag och lära sig av dem Det finns genvägar Lär av

Läs mer

EN BERÄTTELSE OM SAMARBETE OCH FRAMGÅNG

EN BERÄTTELSE OM SAMARBETE OCH FRAMGÅNG EN BERÄTTELSE OM SAMARBETE OCH FRAMGÅNG 2015-11 2016-03 Där målen för både kundupplevelse affärskrav uppfylldes NOVARTO FAKTA & SIFFROR 2008 Företaget grundades 40+ Högt kvalificerade mjukvaruingenjörer

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformsstrategi för processindustrin Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformar- ett beprövat koncept Page: 2 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Multisided: problemägare

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Canon Essential Business Builder Program Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Essential Business Builder Program Inledning Att driva en tryckeriverksamhet är en utmaning. Att få den att

Läs mer

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Produktoch Kundservice. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Produkt-

Läs mer

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System).

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Att optimera materialflöden är komplext. Kostnadsoptimering, optimering av materialflöden, utökning av kapacitet, resursoptimering,

Läs mer

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell Christian Krysander Tomas Svensson Översikt av Lips Projektstyrningsmodell Utvecklingsmodell Vad är ett projekt? Definition av ett projekt: En grupp

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Kom-Igång-Guide för Plugboard CDON

Kom-Igång-Guide för Plugboard CDON Kom-Igång-Guide för Plugboard CDON Vad är Plugboard? En introduktion till verktyget Plugboard är ett verktyg som hjälper dig hantera digitala flöden och sedan mellanlagra information för att sedan importera

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

KURSKATALOG. qlikview.com

KURSKATALOG. qlikview.com KURSKATALOG qlikview.com Om katalogen I den här katalogen finns all information du behöver om QlikViews utbildningar. Katalogen är indelad i två delar: utbildningar med instruktör antingen i QlikTechs

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

MARKNADSFÖRING. Industriellmarknadsföring B2B Marknadsföring Peter Magnusson

MARKNADSFÖRING. Industriellmarknadsföring B2B Marknadsföring Peter Magnusson MARKNADSFÖRING Industriellmarknadsföring B2B Marknadsföring Peter Magnusson Universitetslektor Centrum för Tjänsteforskning 054-700 21 32 E-post: peter.magnusson@kau.se 8 9 Peter Magnusson B2B Marketing

Läs mer

Mamut Enterprise Call Center

Mamut Enterprise Call Center Mamut Enterprise Call Center Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Call Center. Först får du en genomgång av fördelarna med att använda Mamut Enterprise Call

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 20 december 2013 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Fashion Retail Supply Chain 2015 25/11/2015 CASE INTERSPORT. Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin.

Fashion Retail Supply Chain 2015 25/11/2015 CASE INTERSPORT. Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin. CASE INTERSPORT Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin Robert Fredholm Intersport bakgrund och mål för samarbetet med RELEX Företaget Sportkedja 150 butiker i Sverige Intersport

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

ETS Inside. En helt ny programvara från KNX Association. Rikard Nilsson. Jan Hammarsköld. Ordförande KNX Sweden. Sekreterare KNX Sweden

ETS Inside. En helt ny programvara från KNX Association. Rikard Nilsson. Jan Hammarsköld. Ordförande KNX Sweden. Sekreterare KNX Sweden ETS Inside En helt ny programvara från KNX Association Rikard Nilsson Ordförande KNX Sweden Jan Hammarsköld Sekreterare KNX Sweden ETS Inside Smart, enkelt, säkert Nytt revolutionerande verktyg idealiskt

Läs mer

Kom-Igång-Guide för Plugboard. Fyndiq

Kom-Igång-Guide för Plugboard. Fyndiq Kom-Igång-Guide för Plugboard Fyndiq Vad är Plugboard? En introduktion till verktyget Plugboard är ett verktyg som hjälper dig hantera digitala flöden och sedan mellanlagra information för att sedan importera

Läs mer

Affärssystem. Affärssystem - 1. Affärssystem. Informationssystem (IS) Tobias Nyström

Affärssystem. Affärssystem - 1. Affärssystem. Informationssystem (IS) Tobias Nyström Affärssystem Affärssystem - 1 Tobias Nyström 111123 Affärssystem ERP ERP = Enterprise Resource Planning System (ingen klar definition av ERP i litt.) Tidigare affärsaktiviteter ex. HR, Finans och försäljning

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Upptäck fördelarna med underhållssystemet MaintMaster.

Upptäck fördelarna med underhållssystemet MaintMaster. Upptäck fördelarna med underhållssystemet MaintMaster. I en tid som genomsyras av effektivisering krävs ett underhållssystem som kan hantera alla tänkbara situationer. Därför har vi tagit fram MaintMaster.

Läs mer

Working Together Conference 2012-03-21

Working Together Conference 2012-03-21 Working Together Conference 2012-03-21 Systemair-koncernen Systemair AB är moderbolaget för Systemair-koncernen och grundades 1974(under namnet Kanalfläkt AB) av bl.a. Gerald Engström som fortfarande är

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

Releaseinformation för Remote Support Platform 3.0

Releaseinformation för Remote Support Platform 3.0 Releaseinformation Remote Support Platform for SAP Business One Dokumentversion: 1.0 2012-10-08 OFFENTLIGT Releaseinformation för Remote Support Platform 3.0 Alla länder Typografiska konventioner Teckenstil

Läs mer

Erfarenheter från Volvo Aero. Henrik Gustafsson & Per-Anders Gunnarsson

Erfarenheter från Volvo Aero. Henrik Gustafsson & Per-Anders Gunnarsson Henrik Gustafsson & Per-Anders Gunnarsson Kort om Volvo Aero Verksam inom flygindustrin Tillverkning av civila flygmotordetaljer Underhåll av flygmotorer Montering av RM12-motorn till JAS 39 Gripen Tillverkning

Läs mer

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER Med appen kan alla mobila och resande medarbetare registrera närvaro, frånvaro och tid på olika uppgifter i sin mobiltelefon när och var som helst. De kan också se

Läs mer

Kontrollera din mobila anläggning!

Kontrollera din mobila anläggning! Kontrollera din mobila anläggning! Mobil Styrning Partners Vår idé Erbjuda en driftad manageringslösning för kundens mobilanläggning vilket ger kontroll, styrning och besparingar Tjänsten köps per användare

Läs mer

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10 Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM Centiro Solutions -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace Version 1.0 2001-01-10 1 AVSNITT A: SAMMANFATTNING Detta white paper ( vitbok ) handlar om Astro Centiro Solutions-modul

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder ITWorks Group System Integration Specialists Tel: 08 625 46 40 E-post: filexfilexpress ... gör vi vägen både rakare, snabbare och

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 14 februari 2014 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

GMC Software Technology CCM Made Easy

GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology Nordic CCM Meeting November 2013 With over 2 billion customer communications a year, GMC Inspire delivered a top 5 US bank streamlined CCM

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline Niklas Thulin SOA Summit, Stockholm 2009 Agenda OM B&B TOOLS UTMANINGAR

Läs mer

Mer information hittar du på:

Mer information hittar du på: Mer information hittar du på: Effektiv frankering: www.pitneybowes.se Prisvärda förbrukningsmaterial: www.pbdirect.se Huvudkontor Regionkontor Regionkontor Box 408 Box 1063 Box 23011 191 24 Sollentuna

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Welcome to the world of Jeeves Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Jeeves APPs & APPs Market Jeeves World 2011 Tomas Enblom, Chief Architect Innovation historiska ögonblick Ca 3500 f kr Ca 2000

Läs mer

LOGO Hitta a v ä v r ä de e i n y n a a ka k n a a n l a er e 2013-05-22

LOGO Hitta a v ä v r ä de e i n y n a a ka k n a a n l a er e 2013-05-22 LOGO Hitta värde i nya kanaler 2013-05-22 Hur gör andra Dagens första exempel på hur man hittar värde i sociala medier Vi tar det igen, lite tydligare Hur gör andra Big Data Without big data, you are blind

Läs mer

Process IT-utveckling, översikt

Process IT-utveckling, översikt Process IT-utveckling, översikt Producent Externt Producent SLU Beslutsfattare Kund Användare Ide-utveckling Kravspec Resursanalys Offert Offert Upphandling Beslut kravspeccifikation uppdragsspecifikat

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

Minikurs Effektivit inköp

Minikurs Effektivit inköp Minikurs Effektivit inköp Föreläsare: Fredrik Lindman, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Här ger vi handfasta tips på hur du kan hantera dina inköp. Vi visar bl.a. hur inköpsstödet

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

Välkommen till Be in Business

Välkommen till Be in Business Välkommen till Be in Business Be in Business erbjuder konsultation vid anskaffning, implementation och underhåll av affärssystem. Specialområden är Visma Business och elektronisk fakturahantering. Den

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

Intelligenta lösningar för integration av tekniska tjänster på sjukhus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Intelligenta lösningar för integration av tekniska tjänster på sjukhus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Intelligenta lösningar för I Europa står fastigheter för 40 procent av den totala energiförbrukningen. Särskilt sjukhus förbrukar

Läs mer

Användarhandbok Installationskonfigurator

Användarhandbok Installationskonfigurator Användarhandbok Installationskonfigurator Kom i gång... 2 Lägg in detaljerna i ditt projektet... 2 Välj tilläggstjänster... 3 Spara projektet... 4 Beställ installationen... 5 Förkortning som används...

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Agenda. Kaffe och smörgås finns uppdukat till de som anländer tidigt. Focus on Team performance - sports as inspiration Kevin Ryan

Agenda. Kaffe och smörgås finns uppdukat till de som anländer tidigt. Focus on Team performance - sports as inspiration Kevin Ryan Agenda 08:45 09:00-09:45 09:45-10:15 10:30-11.15 11:30-12:15 12:15-13:30 13:30-14:15 14:15-15:00 15:00-15:45 16:00 16:45 Kaffe och smörgås finns uppdukat till de som anländer tidigt Registrering Välkomsttal

Läs mer

SOK Sponsorer. Sponsorevenemang inför OS i Rio 2016

SOK Sponsorer. Sponsorevenemang inför OS i Rio 2016 SOK Sponsorer Sponsorevenemang inför OS i Rio 2016 Presentation Introduktion & översikt av Jet Set Sports/CoSport Möjligheter för sponsoraktiviteter Rekommenderade aktiviteter Introduktion Jet Set Sports

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer