Viktig information. Konfidentiellt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information. Konfidentiellt"

Transkript

1 NOTHING BUT STYLE

2 Viktig information Med NA-KD eller Bolaget avses med org.nr och med Consensus avses Consensus Asset Management AB (publ) med org.nr Detta informationsmemorandum ( Memorandumet ) har upprättats efter beslut på extra bolagsstämma i NA-KD den 10 februari 2015 om att genomföra en nyemission ( Emissionen ) av B-aktier utan företrädesrätt för NA-KDs aktieägare. Styrelsen för NA-KD ( Styrelsen ), bestående av Jarno Vanhatapio, ansvarar för Memorandumet och försäkrar att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet så vitt Styrelsen vet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att inget är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I de fall information har inhämtats från tredje man har informationen återgivits korrekt och ingen information har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Consensus är finansiell rådgivare i samband med Emissionen. Då samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från NA-KD friskriver sig Consensus från allt ansvar i förhållande till aktieägare i NA-KD och andra parter avseende direkta och indirekta konsekvenser till följd av investeringsbeslut eller andra beslut, vilka helt eller delvis grundas på uppgifterna i Memorandumet. Konfidentiellt

3 Bakgrund & sammanfattning NA-KD grundades januari 2015 av e-handelsentreprenören Jarno Vanhatapio. Jarno Vanhatapio grundade och drev e-butiken Nelly.com som idag är Nordens största e-butik för kläder, skor och accessoarer. Nelly.com har en årlig bruttoförsäljning på över 2 miljarder SEK. År 2014 startade Jarno Vanhatapio e-handelsbutiken ZooZoo.com, nu Nordens näst största renodlade djurbutik på nätet. Jarno Vanhatapio är även engagerad i klädbutiken Wakakuu.com där han också är delägare. Jarno Vanhatapio är VD och styrelseledamot i NA-KD. NA-KD har för avsikt att bli en ledande aktör i det nedre mittsegmentet av den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor, accessoarer och livsstilsprodukter genom att på ett underhållande och engagerande sätt erbjuda ett brett, unikt och modemässigt relevant sortiment. Bolagets sortiment ska till största del bestå av egna varumärken framtagna av NA-KDs kläddesigners eller i samarbete med modeikoner och celebriteter runtom i världen. Utöver egna varumärken ska NA-KD erbjuda externa varumärken som Bolagets ledning anser stärker sortimentet och NA-KD som varumärke. NA-KDs försäljning kommer ske genom Bolagets e-handelsplattform NA-KD.com. Med bas i den open sourcebaserade webbapplikationen Magento har IT-strukturen i NA-KD.com utvecklats av systemarkitekter med erfarenhet av storskalig global e-handel. NA-KD.com kombinerar de bästa funktionerna från beprövade sociala medier, såsom Instagram och Tumblr, till en bildbaserad och social upplevelse, d v s en plattform för dagens e-handelskonsumenter. NA-KD har en mycket erfaren och kompetent ledning som var och en har handplockats av Jarno Vanhatapio. Samtliga personer i NA-KDs ledningsgrupp är delägare i Bolaget och bidrar med stort engagemang.

4 4

5 Innehållsförteckning Del 1 - Erbjudande Del 2 - VD har ordet Del 3 - Verksamhetsbeskrivning Affärsidé & mål Strategi Del 4 - Marknad Marknadsdrivkrafter Konkurrens Del 5 - Grundare & nyckelpersoner Del 6 - Finansiell information Del 7 - Villkor & anvisningar

6 DEL 1 ERBJUDANDE

7 DEL 1 Erbjudande NA-KD genomför, på en pre-money-värdering om 17,5 miljoner SEK, en emission av B-aktier uppgående till ca 20 miljoner SEK, motsvarande ca 53,3 % av Bolagets kapital och ca 29 % av Bolagets röster efter Emissionen. Bolaget kommer således att tillföras upp till ca 20 miljoner SEK före sedvanliga emissionskostnader. Likviden från Emissionen ska användas till att starta samt expandera verksamheten i enlighet med Bolagets budgeterade intäkter och kostnader. NA-KD har som mål för 2015 att ansluta ett 50-tal attraktiva varumärken till NA-KD.com som är Bolagets e-handelsplattform. Försäljningen kommer i uppstartsfasen, d v s de första tolv månaderna, till stor del bestå av externa varumärken men även av egna varumärken som är under utveckling. Över tid kommer Bolaget att fortsätta addera egna varumärken. Under andra kvartalet 2016 beräknar Bolaget att ca 70 % av omsättningen kommer bestå av egna varumärken och ca 30 % av externa varumärken. Bolaget räknar med att på sikt ha en fördelning på 80 % egna varumärken och 20 % externa varumärken. Motiv för investering i NA-KD: NA-KD är Jarno Vanhatapios andra projekt inom modebranschen. Jarno Vanhatapio har tidigare grundat och drivit e-butiken Nelly.com. Under Jarno Vanhatapios ledning gick Nelly.com från 0 till 820 miljoner SEK i omsättning. År 2014 grundade Jarno Vanhatapio ZooZoo.com, idag Nordens näst största renodlade djurbutik på nätet. Under det tredje verksamhetsåret beräknas ZooZoo.com nå en omsättning på 100 miljoner SEK. Jarno Vanhatapio har till NA-KDs ledningsgrupp rekryterat fyra personer med stor erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva stora företag med ett globalt fokus. De fyra första i ledningsgruppen kommer från start vara delägare i Bolaget, 1 % vardera av Bolagets kapital och röster efter Emissionen. NA-KD riktar sig till en global marknad och ämnar erbjuda ett brett, unikt och modemässigt relevant sortiment av kläder, skor, accessoarer och livsstilsprodukter via NA-KD.com. NA-KD.com kommer vara en social modedestination som på timbasis uppdateras med inspirerande produkter, bilder, videor och blogginlägg, d v s en plattform för dagens e-handelskonsumenter. Stor framtida potential i den kraftigt växande globala e-handelsmarknaden. Erbjudandet i sammandrag: Aktie: Teckningskurs: Antal aktier före Emissionen: Bolagsvärde före Emissionen: Antal nyemitterade aktier: Emissionsbelopp: Minsta teckningspost: 3,50 SEK per B-aktie A-aktier och B-aktier SEK B-aktier Högst SEK B-aktier ( SEK) 1

8 DEL 2 VD HAR ORDET

9 DEL 2 VD har ordet Möjligheten att skapa en e-handelsupplevelse med global distribution och DNA har aldrig varit större... Efter att ha levt och andats e-handel i snart 12 år anses jag vara en veteran inom området. Inte enbart för att jag startade min första e-butik Nelly.com så tidigt som år 2003 eller för att jag t ex var Klarnas allra första företagskund utan även för att jag varit delaktig och involverad i många stora e-handelsbolag. Min delaktighet sträcker sig främst genom konsultation, men även genom keynoteföreläsningar på mässor runt om i Europa och USA. Genom åren har jag sett e-handeln gå från att vara en nischkanal till att ha utvecklats till den gigantiska storlek som den idag är. Tillväxten är inte slut ännu och e-handeln fortsätter överträffa förväntningarna även i stora föregångsländer såsom USA och England. Utvecklingen och möjligheterna därav är nu större än någonsin framförallt globalt där vi inom e-handeln upplever något av ett paradigmskifte i metodiken kring hur man bygger snabbväxande och lönsamma e-handelsbutiker. I princip alla e-butiker växer då marknaden växer, men det är bara de som har förstått den nya metodiken som kan växa hypersnabbt och med lönsamhet. Spelreglerna på marknaden har förändrats de bästa marknadsföringsmetoderna som fungerade så sent som 2012 fungerar inte Antingen förstår man sig på framtiden inom handeln eller så kommer man se sina online- och offlineaffärer minska eller stagnera. Den mobila revolutionen, framväxten av den andra generationens sociala medier, tilliten till e-handeln och de nya betalningsmedlen samt den nya generationens konsumenter har skapat enorma affärsmöjligheter. Globala, virala och snabbväxande succéer såsom Spotify, King, m fl är tydliga exempel på detta. Lika stor potential återfinns inom e-handeln möjligheten att skapa en e-handelsupplevelse med global distribution och DNA har aldrig varit större. 3

10 DEL 2 VD HAR ORDET De marknadsaktörer som förstår sig på de nya konsumenterna, den sociala shoppingen och de nya marknadsföringsteknikerna kommer vara vinnarna. NA-KD har även de andra delar som krävs för att kunna vara med och tävla om en marknad värd miljarder SEK. Delar såsom ledning, anställda, IT-kunskapen, designkunskapen men även de rätta tillverknings- och leverantörskontakterna globalt för att kunna ha en äkta vertikalt integrerad affärsmodell d v s från fabrik till eget lager och sedan till slutkonsument oavsett produktkategori. NA-KDs kunder, primärt mellan år gamla, lyssnar på engelska låtar, använder globala sociala appar, har inget tålamod och kommunicerar i bilder. Det är till dem vi har byggt en rättfram, stilren, inspirerande, friktionslös och självklar produkt som kombinerar det bästa av deras nuvarande världar. NA-KD är: 1. En intuitiv shoppingsite som är en korsbefruktning mellan e-handel och de snabbast växande globala sociala bilddelnings-apparna Instagram och Tumblr. NA-KD.com kommer att ha sociala funktioner och vara ständigt uppdaterad med de trendigaste måste-ha-plaggen och märkena samt med priser, leverans och service som överträffar förväntningarna. 2. Innehållsmarknadsföring i sin allra bästa och modernaste form. NA-KDs marknadsföring sker främst genom storskalig sponsring och genom sociala medier där kunderna själva står för den största delen av spridningen av varumärket och innehållet. NA-KD kommer att skriva kontrakt och göra rena designsamarbeten med de allra räckviddsmässigt största globala stjärnorna på de sociala medierna. Bolaget kommer även att ha traditionella trafiksamarbeten för att snabbt skala upp försäljningen globalt. För mig är marknadsmöjligheterna, metodiken, kontakterna och timingen här nu och jag vill som entreprenör få möjligheten att uppleva en global viral succé. 3. En starkt kostnadskontrollerad organisation med en metodik och kultur där inte bara tillväxt är viktigt utan där resultat och kassaflöde är primärt. Min befintliga onlinesatsning inom Zoo-segmentet, ZooZoo.com, gick online januari 2014 och växer på enligt plan. Butiken har en tillväxttakt som indikerar en årsomsättning om MSEK andra året. Omsättningen förväntas nå 100 MSEK under det tredje helåret, med ett positivt resultat och kassaflöde. Denna snabba tillväxt har åstadkommits genom försäljning i enbart Sverige och Norge på en nischmarknad. Även då ZooZoo.com snabbt nått framgång så har jag bestämt mig för att NA-KD kommer att vara mitt huvudprojekt. Jag blir därför enbart kvar som styrelseledamot och delägare i ZooZoo. Den 1 januari 2015 upphävdes min karantän inom mode online. Som VD och huvudägare kommer NA-KD bli mitt livs projekt. För mig är marknadsmöjligheterna, metodiken, kontakterna och timingen här nu och jag vill som entreprenör få möjligheten att uppleva en global viral succé. Min första start-up-butik, Nelly.com, främst ett nordiskt fenomen. NA-KDs time to market är nu, då det globala gränsöverskridande e-handelsfönstret är vidöppet. Jarno Vanhatapio, VD 4

11

12 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING

13 DEL 3 Verksamhetsbeskrivning Affärsidé & mål Att erbjuda ett brett, unikt och modemässigt relevant sortiment av kläder, skor, accessoarer och livsstilsprodukter via den sociala e-handelsplattformen NA-KD.com. Operationella mål NA-KD har nedanstående operationella mål: Att vara en ledande aktör i det nedre mittsegmentet av den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer. Att konstant erbjuda ett brett och modemässigt relevant sortiment av kläder, skor och accessoarer. Att leverera en intuitiv, social, smidig och visuellt tilltalande e-handelsplattform. Att snabbt skapa och upprätthålla en stabil kundbas med hög återköpsfrekvens. Finansiella mål NA-KD har följande finansiella mål: Att växa under lönsamhet från och med verksamhetsår tre med en tillväxt överstigande marknaden i sin helhet. Att uppnå en rörelsemarginal (före avskrivningar) om ca % per verksamhetsår. NA-KD.com kommer särskilja sig från existerande modebutiker på nätet genom att ha en unik shoppingupplevelse som mer liknar de sociala apparna Instagram, Tumblr och Tinder än en traditionell webbutik. NA-KDs absolut största försäljningskanal kommer att vara målgruppens käraste ägodel mobiltelefonen. 7

14 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Strategi Övergripande strategi NA-KD har för avsikt att bli en stor aktör i det nedre mittsegmentet av den globala marknaden för kläder, skor och accessoarer genom att på ett inspirerande och engagerande sätt erbjuda ett brett, unikt och modemässigt relevant sortiment. Sortiment Av erfarenhet vet Bolagets grundare att konverteringsgraden och försäljningsmarginalen är betydligt högre vid försäljning av en unik produkt jämfört med en generisk. Därför ska Bolagets sortiment till största del bestå av egna varumärken (s k private labels ) framtagna av NA-KDs kläddesigners eller i samarbete med modeikoner och celebriteter runtom i världen. Utöver egna varumärken ska NA-KD sälja externa varumärken som Bolagets ledning anser stärker sortimentet och NA-KD som varumärke. NA-KDs målgrupp är främst män och kvinnor i åldrarna år. Samtliga varumärken, egna och externa, kommer att handplockas av Bolagets ledning för att tilltala denna målgrupp. NA-KD har som mål att under år 2015 kontraktera minst tio globala modeikoner och/eller celebriteter för att designa en kollektion tillsammans med Bolaget. Ledtiden från design till tillverkning är i snitt sex månader. Under uppstartsfasen, det vill säga de första tolv månaderna, kommer därför NA-KDs sortiment till stor del bestå av externa varumärken. Bolaget räknar med att på sikt ha en fördelning på 80 % egna varumärken och 20 % externa varumärken. NA-KDs grundare och nyckelpersoner har sedan år 2009 tillverkat egna varumärken inom textil för hundratals miljoner SEK. 8

15 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Strategiska designsamarbeten Kontraktering av nutidens sociala modeikoner och etablerade celebriteter i bred global skala Bolagets grundare och VD, Jarno Vanhatapio, har mångårig erfarenhet av modebranschen och har tidigare kontrakterat och tagit fram klädkollektioner tillsammans med bland annat skådespelaren Sienna Miller och modedesignern Savannah Miller, modeikonen Elin Kling m fl. År 2014 omsatte hans tidigare start-upbutik, Nelly.com, över 400 miljoner SEK från private labels. NA-KDs fyra första anställda är handplockade seniora modedesigners och direktriser. Deras kunskap är direkt specialiserad på Bolagets huvudsakliga målgrupp. Samtliga fyra rekryter är från start delägare i NA-KD (1 % vardera av Bolagets kapital och röster efter Emissionen) och ingår i Bolagets ledningsgrupp. Tillsammans med Bolagets VD utgör de basen för design och tillverkning som är en förutsättning för att kunna kontraktera och skapa kollektioner med modeikoner och celebriteter. Kontrakteringen av modeikoner och celebriteter sker genom en förskottsbetalning av kommande försäljningsprovisioner (normalt ca 0,1-0,2 miljoner SEK). Den löpande provisionen är ca 4-25 % av kollektionens nettovinst. Att etablera ett varumärke kräver engagemang vid lansering och marknadsföring av varumärket. Av erfarenhet vet Bolagets ledning att det långsiktiga engagemanget blir som störst med intäktsdelning som ersättningsmodell istället för fast arvode. Jarno Vanhatapio har tidigare tagit fram en klädkollektion tillsammans med Savannah och Sienna Miller m fl. För att kunna rekrytera de stora namnen inom modebranschen krävs ett stort kontaktnät och en väl fungerande organisation. Att kunna erbjuda full service och hjälp vid design och tillverkning är en förutsättning. Den kunskap och de kontakter Bolagets ledningsgrupp redan nu besitter är därmed av yttersta vikt och en stor konkurrensfördel. NA-KD har redan säkrat fem designsamarbeten med globala ikoner som tillsammans har över en miljon följare online. 9

16 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Vertikalt produktionsled Tillverkning NA-KDs ryggrad är egentillverkning (d v s private label) och det som kommer att särskilja Bolaget i en generisk och konkurrensutsatt marknad. Genom mångårig erfarenhet av tillverkning av bland annat kläder, skor, badmode, underkläder och accessoarer. har Bolagets grundare ett väl upparbetat kontaktnät inom tillverkningsledet. Bolaget kan således producera de flesta produkter i egen regi. NA-KD kommer i största möjliga mån arbeta direkt med tillverkningsfabrikerna. På så sätt slipper Bolaget dyra och långsamma mellanhänder. NA-KDs ledningsgrupp har idag kontakt med över 40 tillverkare som uppfyller de höga krav Bolaget ställer på design, kvalitet, leverans, miljömedvetenhet och socialt ansvarstagande. Fabrikerna är spridda över Europa, Asien och Sydamerika. Produktionskapaciteten är stor och säkerställer att Bolaget kan tillverka produkter i den takt som idag krävs för en global marknad. NA-KD kommer att ha en vertikalt integrerad affärsmodell utan mellanhänder. Från fabrik direkt till NA-KDs huvudlager. 10

17 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Beprövad teknik unik presentation Försäljningsstrategi Det absolut viktigaste efter ett tilltalande sortiment är försäljningsplattformen. NA-KDs primära målgrupp, d v s dagens e-handelskonsumenter av mode, ställer helt andra krav på innehåll och funktionalitet än tidigare generationer. Shoppingupplevelsen ska för dessa vara främst bildbaserad och social. Den ska likna den sociala interaktionen bland vänner i fysiska butiker, fast online. Det är av stor vikt att e-handelsplattformen även är anpassad för mobil access då NA-KDs målgrupp främst handlar via sina mobiltelefoner och surfplattor. Ungefär 80 % av trafiken till NA-KD.com beräknas komma från mobila enheter. Bolagets grundare har omfattande expertis och erfarenhet av att utveckla e-butiker med goda shoppingupplevelser från både fasta och mobila enheter. En bra utformad e-butik har en hög konverteringsgrad och ett högt genomsnittligt ordervärde. NA-KD.com utvecklas med inspiration från populära webbaserade tjänster såsom Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, Tinder och Tumblr, tjänster som dagens e-handelskonsumenter använder dagligen. Basen i NA-KDs e-handelsplattform är den open sourcebaserade webbapplikationen Magento. Magento har en bevisad teknisk stabilitet och används därför av ca 20 % av världens e-handelsbutiker. Flexibiliteten i Magento tillåter NA-KD att kunna leverera en intuitiv, smidig och visuellt tilltalande e-handelsplattform vilken maximerar kundernas shoppingupplevelse. NA-KD.com kommer att vara en social modedestination som på timbasis uppdateras med inspirerande produkter, bilder, videor och blogginlägg, d v s en plattform för dagens e-handelskonsumenter. Vidare är Magento en väldigt kostnadseffektiv och skalbar plattform med Amazon Cloud som grund för tillväxt. NA-KD.com klar för lansering Q I september 2014 påbörjade Bolaget arbetet med försäljningsplattformen. Arbetet har skett i samarbete med externa systemarkitekter och designers med erfarenhet av storskalig global e-handel. Sedan start har utvecklingsprojektet finansierats av NA-KDs grundare Jarno Vanhatapio. NA-KD.com kommer lanseras publikt under det andra kvartalet

18 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Social marknadsföring Marknadsföringsstrategi NA-KD ska uppnå snabb tillväxt genom att utnyttja sociala mediekanaler till att smart och effektivt marknadsföra NA-KD.com och Bolagets olika kollektioner. Flera nya aktörer, däribland Daniel Wellington AB och Triangl Swimwear Ltd, har rönt stora framgångar genom användandet av sponsrings- och ambassadörsprogram. Strategin är här att ansluta s k nätkändisar, eller ambassadörer, med stora användarnätverk i sociala medier, mätt i antalet följare på Instagram och Tumblr. Förutom att generera en direktkanal till ambassadörernas sociala nätverk och följare skapar sponsringsoch ambassadörsprogram användbart innehåll vilket vidare driver trafik och försäljning. Ambassadörer kan anslutas genom olika kombinationer av följande; utskick av sponsringsprodukter (kläder, skor, accessoarer och livsstilsprodukter), genom betalning, erbjudande om egen kollektion och andra sponsringskontrakt. Då stor närvaro i sociala medier och användandet av sponsrings- och ambassadörsprogram har bevisat sig vara ett framgångsrikt recept, bl a för Daniel Wellington AB och Triangl Swimwear Ltd., ska även NA-KD använda sig av denna metodik. NA-KDs nyckelpersoner har ett brett kontaktnätverk av lämpliga ambassadörer. De har, utöver Savannah och Sienna Miller, samarbetat med kända bloggare och modeikoner som Angelica Blick ( följare), Fanny Lyckman ( följare), Elin Kling ( följare) och Rebecca Stella ( följare) m fl. 12

19 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Sponsring och ambassadörer Sponsrings- och ambassadörsprogram NA-KD kommer att skapa sitt sponsrings- och ambassadörsprogram genom att använda sig av en så kallad Freemium - modell. En Freemium-modell innebär att ett företag gratis delar sin produkt för att uppnå viral spridning för att senare kapitalisera på betalande kunder. Även skaparna bakom mobilspelen Angry Birds och Candy Crush Saga använde sig av denna modell för att framgångsrikt uppnå global spridning. NA-KD Instagram Gratisprodukter / Rabatterade produkter Nya följare Inspirerande innehåll NA-KD Ambassadör 1. Skapa volym > 2. Engagera > 3. Kapitalisera Följare Innehåll NA-KD kommer, tack vare den vertikalt integrerade produktionsmodellen med hög marginal (60-75 %), kunna sponsra och dela ut upp till 25 % av de tillverkade private label volymerna. Dessa plagg kommer att ges bort gratis eller till rabatterade priser till tiotusentals Instagram- och nätkändisar med de allra största globala och inhemska anhängarbaserna. Enligt kontrakt tar sedan ambassadörerna inspirerande bilder av sig själva i plaggen och hänvisar sina följare att shoppa på NA-KD.com. Kontrakteringen av kändisar skapar samtidigt stor trovärdighet för e-handelsplattformen och Bolaget samt minskar kostnaderna för mediaproduktion. Nya följare Inspirerande innehåll Följare / kunder / nya ambassadörer De inspirerande bilderna ska leda till en pyramidliknande viral spridning av NA-KD.com. Kontrakteringen av kändisar skapar samtidigt stor trovärdighet för e-handelsplattformen och Bolaget. Det globala sociala ekosystemet för spridning av varumärke och innehåll för maximal försäljning. Här illustrerat med Instagram som bas men ska även genomföras med Pinterest och Tumblr. 13

20 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Kundservice och leverans Utöver ett brett, unikt och modemässigt relevant sortiment samt en bra shoppingupplevelse ska NA-KD snabbt skapa och upprätthålla en stabil kundbas med hög återköpsfrekvens genom att erbjuda hög kvalitet i sin kundservice. En nyckelfaktor i Bolagets erbjudande är smidig och säker betalning. NA-KD kommer enbart att stödja säkra globala betalningsalternativ som de flesta kunder är väl bekanta med. Bolaget är redan i process med att rekrytera erfaren personal som kommer sköta all orderhantering. Till en början hanteras alla ordrar från Göteborg, där NA-KD har hyrt ett varulager om ca m 2. Leverans kan genom avtal med internationella transportföretag och speditörer ske under 1-7 dagar var kunden än befinner sig i världen. 14

21 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillväxt med lönsamhet Finansiell strategi Försäljningsmarginalen på egendesignade kläder och skor beräknas till omkring % medan samma marginal på egendesignade accessoarer beräknas uppgå till ca 80 %. Externa varumärken har ca % försäljningsmarginal. NA-KDs rörelsemarginalmål ska nås genom att upprätthålla goda försäljningsmarginaler parallellt med en god kostnadskontroll. Bolagets kostnader har från start hållits under ständig bevakning och finansierats av NA-KDs grundare Jarno Vanhatapio. NA-KDs målsättning gällande omsättning och rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) sammanfattas nedan i Figur 1. En mer detaljerad redogörelse för budget och finansiell målsättning finns att tillgå under avsnittet Finansiell information. Figur 1. NA-KDs målsättning för omsättning (i miljoner SEK) Miljoner SEK Omsättning EBITDA p 2016p 2017p 2018p 2019p -10 Källa: Egen konstruktion Omsättning EBITDA 15

22 - Informationsmemorandum februari 2015 DEL 4 MARKNAD

23 Marknad NA-KD.com offers worldwide consumers a raw and non-nonsense way to be inspired of fashion and design on any device and with a constant flow of products, images and videos to engage upon, comment, share, crave and shop. Combining the best of a decade of traditional and ever growing online fashion and hyper growing social shopping features. 17

24 DEL 4 MARKNAD Fortsatt stark tillväxt för e-handeln Marknadsdrivkrafter NA-KD agerar primärt på den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer. Denna marknad delas ofta upp efter kläder, skor och accessoarer till kvinnor, män och barn samt efter prissegmenten premium, mellanpris och lågpris. NA-KDs verksamhet har ett prismässigt fokus på det nedre mittsegmentet till kvinnor och män i åldrarna år. Den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer drivs till stor del av den totala e-handelsmarknaden för konsumentvaror. Figur 2 nedan visar den totala omsättningen på den globala e-handelsmarknaden för konsumentvaror år , samt prognos för år ). Omsättningen anges i miljarder USD. År 2013 uppgick den totala e-handelsmarknaden för konsumentvaror till ca 638 miljarder USD, motsvarande ca miljarder SEK. Även om e-handelsmarknaden snabbt har ökat mellan år bedömer Statista (2015) att den årliga tillväxten mellan kommer att uppgå till ca 16 %. År 2018 beräknas därmed e-handelsmarknaden för konsumentvaror uppgå till ca miljarder USD, motsvarande ca miljarder SEK, vilket skulle innebära en ökning med ca 111 % jämfört med år The e-commerce industry is a force that no investor can afford to ignore. Credit Suisse Figur 2. Den globala e-handelsmarknaden för konsumentvaror , samt prognos (i miljarder USD) * 2015* 2016* 2017* 2018* Källa: Statista (2015) 1 Statista, Global Retail E-commerce Sales Volume from 2009 to 2018, januari

25 DEL 4 MARKNAD Mode en av e-handelns vinnare Figur 3 visar den totala omsättningen på den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer år samt prognos för år ), se nedan. År 2013 uppgick den totala omsättningen på e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer till ca 56 miljarder euro, motsvarande ca 533 miljarder SEK. Den årliga tillväxten år bedöms ha uppgått till ca 13 %. Euromonitor International (2014) beräknar att marknadens omsättning år 2015 kommer att uppgå till ca 79 miljarder euro, motsvarande ca 752 miljarder SEK. De beräknar därmed att tillväxttakten framgent kommer att vara ca 19 % per år. Den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer bedöms alltså växa med en snabbare framtida takt än den totala e-handelsmarknaden för konsumentvaror. Figur 3. Den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer , samt prognos (i miljarder euro) McKinsey & Company (2014) förväntar sig att marknadstillväxten kommer att accelerera fram till år ). Förutsatt att marknaden växer med samma takt som från år 2013 till år 2015, skulle den kunna utvecklas enligt nedan figur. Figur 4. Exempel på hur den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer kan växa (i miljarder euro) % % Källa: Euromonitor International (2014) Källa: Egen konstruktion baserad på data från Euromonitor International (2014) Enligt McKinsey & Company (2014) beror denna utveckling främst på grund av växande efterfrågan på kläder, skor och accessoarer i tillväxtländer. Kina är ett framstående exempel på ett tillväxtland där en växande medelklass har börjat spendera en allt större del av sin inkomst på kläder, skor och accessoarer. År 2020 beräknas kinesiska konsumenter spendera ca 450 miljarder USD, motsvarande ca miljarder SEK, på lyxvaror, däribland kläder, skor och accessoarer (McKinsey & Company, 2014). 2 Euromonitor International, Apparel and Footwear Retailing in the Digital Era, maj McKinsey & Company, Succeeding in Tomorrow s Global Fashion Market, september

26 DEL 4 MARKNAD Globalt har köpkraften snabbt skiftat från mer mogna marknader, som exempelvis Västeuropa och Nordamerika, till tillväxtmarknader, som Ostasien, Östeuropa och Sydamerika. Skiftet blir speciellt tydligt om man ser på marknaden för kläder, skor och accessoarer till kvinnor, den historiskt sett mest lukrativa kategorin jämfört med den till män och den till barn. Figur 5 visar hur stor andel av denna marknad som kommer från mer mogna marknader respektive tillväxtmarknader år 2004 och 2011 samt en prognos för år Det globala skiftet är påtagligt i marknadens mittsegment, där marknadsandelen från tillväxtländer uppgick till ca 25 % år 2004, ca 37 % år 2011 och prognosticeras uppgå till hela 55 % år Det blir således alltmer viktigt för återförsäljare att kunna erbjuda ett sortiment som tilltalar en global marknad gentemot att enbart fokusera på enskilda regioner. Utöver växande efterfrågan i tillväxtländer anser Styrelsen att e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer kommer att växa i snabb takt då e-handeln ger en rad följande viktiga fördelar såsom: ökad tillgänglighet och bekvämlighet, större varuutbud och förbättrat inspirationsvärde. Figur 5. Ett globalt skifte håller på att ske på marknaden för kläder, skor och accessoarer till kvinnor. Den växande medelklassen på tillväxtmarknader skapar ny köpkraft i låg- och mellanprissegmenten. By 2022, brick and mortar retail spaces will be little more than showrooms Eddie Machaalani, vvd Bigcommerce Källa: McKinsey & Company (2014) 20

27 DEL 4 MARKNAD Mode + Mobilt = NA-KD Människor spenderar alltmer tid online, speciellt unga människor som växer upp i en värld där användandet av smartphones och surfplattor är vida utbrett. Ett utökat mobildatanät gör det möjligt att vara uppkopplad var man än befinner sig och man är inte längre hänvisad till att koppla upp sig via en stationär dator. I Europa har antalet timmar spenderade online ökat från i snitt 24 timmar per månad i 2009 till i snitt 48 timmar per månad i 2013 (IDC, 2014) 4). År 2018 beräknas antalet timmar spenderade online nå i snitt 75 timmar per månad (IDC, 2014). En liknande utveckling är att förvänta även i mindre mogna marknader. Med antalet timmar spenderade online ökar även e-handeln. Att shoppa online är generellt smidigt, enkelt och tryggt. Till skillnad från fysisk butiksförsäljning är e-försäljning tillgänglig alla dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, var man än befinner sig i världen. E-försäljningen konvergerar därmed med hur människor alltmer lever sina liv och den bekvämlighet som idag efterfrågas. Då e-butiker inte är begränsade av hyllplatser kan de erbjuda ett större varuutbud än fysiska butiker. Vidare är det enklare och snabbare för kunden att gå igenom sortimentet. E-butiker har även fördelar när det kommer till att spåra användarbeteenden och kan därigenom på ett smidigt sätt visa upp produkter efter konsumenternas preferenser. 180% Styrelsen är övertygad om att webbaserade mobilapplikationer, såsom NA-KD.com, gör det möjligt att utveckla underhållningsvärdet vidare, och på så sätt driva trafik och försäljning. Enligt McKinsey & Company (2014) är det tack vare mobilapplikationer som e-försäljningen av kläder och skor växer snabbare än den fysiska försäljningen, främst genom att öka underhållningsvärdet och bekvämligheten i shoppingupplevelsen. Figur 6 nedan visar att det totala mobilanvändandet växte med 76 % år 2014 jämfört med år ). Det som främst drog upp snittanvändandet var just e-handel, med en tillväxt på 174 %. 174% One of the reasons that mobile is convenient is because it can capitalize on the impulse sales. Simon Khalaf, VD Flurry Figur 6. Mobilanvändandet 2014 jämfört med 2013 E-försäljning innebär att konsumenter kan tillfredsställa sina shoppingbehov snabbt och bekvämt hemifrån eller varifrån de råkar befinna sig. Shopping online har fått stor spridning på grund av sociala medier. Modebloggar har exempelvis blivit populära då många människor tycker om att följa och få inspiration av nya trender. E-försäljning underlättar denna typ av fönstershopping. E-butiker marknadsför sig därför ofta i sociala medier, t ex via Twitter, Facebook och Instagram. I slutet av år 2013 hade dessa siter och webbaserade mobilapplikationer totalt ca 1,9 miljarder användare (Ecommerce Europe, 2014) 5). Den mängd potentiella kunder som nås via dessa och andra sociala medier är därmed att anse som betydlig. 4 Källa: Flurry (2015) IDC, Worldwide New Media Market Model, 2H13, maj Ecommerce Europe, European B2C E-commerce Report 2014, juni Flurry, Flurry CEO: The end of PCs is coming, januari % 90% 45% 0% Lifestyle & Shopping 121% Utilities & Productivity 103% üüüü Social 89% 89% 74% 49% Health & Fitness Travel Sports News & üüüü 33% Music, Media & Entertainment Average 76% 30% Games 21

Innehålls förteckning

Innehålls förteckning Affärsplan 1 2 Innehålls förteckning Del 1 Erbjudande Del 2 Koncernens grundare Del 3 Verksamhetsbeskrivning Affärsidé, mål och strategi. Del 4 Marknad Marknad, Konkurrens Del 5 Nyckelpersoner Del 6 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds når idag en marknad med 1,6 miljarder människor och 370 miljoner Internetanvändare.

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari - december 2015 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2015 Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-12-01 2016-02-29. Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 april 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Kvartalsrapport 2015-12-01 2016-02-29. Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 april 2016 Styrelsen för Sleepo AB Kvartalsrapport 2015-12-01 2016-02-29 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 april 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren E-handel utan mellanhänder ger bättre marginaler och tydlig konkurrensfördel i branschen Omsättning 31,6 MSEK (+11%) med

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Europas nya, snabbväxande e-butikskedja

Inbjudan att teckna aktier i Europas nya, snabbväxande e-butikskedja Inbjudan att teckna aktier i Europas nya, snabbväxande e-butikskedja By Parents, For Parents TM Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen Aktiespararen. Allt ansvar för dess innehåll vilar på ValueTree

Läs mer

5 oktober 2006 31 december 2007. 1 oktober 2007 31 december 2007. Efter rapportperiodens utgång. Helårsperiod 5 oktober 2006 31 december 2007

5 oktober 2006 31 december 2007. 1 oktober 2007 31 december 2007. Efter rapportperiodens utgång. Helårsperiod 5 oktober 2006 31 december 2007 5 oktober 2006 31 december 2007 Helårsperiod 5 oktober 2006 31 december 2007 Bolagets aktier togs upp till handel på Aktietorget den 14 maj 2007 Pour AB, förvärvades den 28 december 2007. Nordens första

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 RLS Global AB Delårsrapport januari mars 2013 1 januari - 31 mars i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)»

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

VD kommentar till kvartal tre rapport

VD kommentar till kvartal tre rapport VD kommentar till kvartal tre rapport INEV Studios inleder kraftfull expansion Förvärvet av Tourn Media i juni 2014 har varit en bra affär för INEV Studios. Tourn Media är en marknadsplats för content

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016 Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling Delårsrapport för perioden jan-sep 216 Publicerad 15 november 216 INTEGRERAD I 24 MOBILA ENHETER I kvartal tre lanserades 24 mobila enheter med Precise

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 2015-10-01 2015-12-31

Bokslutskommuniké 2015 2015-10-01 2015-12-31 Bokslutskommuniké 2015 2015-10-01 2015-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Rapportperiod fjärde kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 4 102 kkr (4 023 kkr) Rörelseresultatet före avskrivningar

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 1 Innehållsförteckning 1. Erbjudandet 2. Motiv till Erbjudandet 3. Gullberg & Jansson

Läs mer

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0) Rörelseresultatet Blev -1,7 MSEK (-1,9) Rörelsemarginalen blev -1,2% (-1,7%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q2 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Henrik Bunge Tillträdde som VD 1 aug Juristexamen från Uppsala Universitet samt studier i ekonomi och marknadskommunikation Tidigare uppdrag VD Peak Performance

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Nettoomsättning 18 691 (18 408) KSEK Rörelseresultat 1 750 (3 231) KSEK Resultat efter skatt 1 316 (2 394) KSEK Resultat per aktie 0,27

Läs mer