Viktig information. Konfidentiellt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information. Konfidentiellt"

Transkript

1 NOTHING BUT STYLE

2 Viktig information Med NA-KD eller Bolaget avses med org.nr och med Consensus avses Consensus Asset Management AB (publ) med org.nr Detta informationsmemorandum ( Memorandumet ) har upprättats efter beslut på extra bolagsstämma i NA-KD den 10 februari 2015 om att genomföra en nyemission ( Emissionen ) av B-aktier utan företrädesrätt för NA-KDs aktieägare. Styrelsen för NA-KD ( Styrelsen ), bestående av Jarno Vanhatapio, ansvarar för Memorandumet och försäkrar att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet så vitt Styrelsen vet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att inget är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I de fall information har inhämtats från tredje man har informationen återgivits korrekt och ingen information har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Consensus är finansiell rådgivare i samband med Emissionen. Då samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från NA-KD friskriver sig Consensus från allt ansvar i förhållande till aktieägare i NA-KD och andra parter avseende direkta och indirekta konsekvenser till följd av investeringsbeslut eller andra beslut, vilka helt eller delvis grundas på uppgifterna i Memorandumet. Konfidentiellt

3 Bakgrund & sammanfattning NA-KD grundades januari 2015 av e-handelsentreprenören Jarno Vanhatapio. Jarno Vanhatapio grundade och drev e-butiken Nelly.com som idag är Nordens största e-butik för kläder, skor och accessoarer. Nelly.com har en årlig bruttoförsäljning på över 2 miljarder SEK. År 2014 startade Jarno Vanhatapio e-handelsbutiken ZooZoo.com, nu Nordens näst största renodlade djurbutik på nätet. Jarno Vanhatapio är även engagerad i klädbutiken Wakakuu.com där han också är delägare. Jarno Vanhatapio är VD och styrelseledamot i NA-KD. NA-KD har för avsikt att bli en ledande aktör i det nedre mittsegmentet av den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor, accessoarer och livsstilsprodukter genom att på ett underhållande och engagerande sätt erbjuda ett brett, unikt och modemässigt relevant sortiment. Bolagets sortiment ska till största del bestå av egna varumärken framtagna av NA-KDs kläddesigners eller i samarbete med modeikoner och celebriteter runtom i världen. Utöver egna varumärken ska NA-KD erbjuda externa varumärken som Bolagets ledning anser stärker sortimentet och NA-KD som varumärke. NA-KDs försäljning kommer ske genom Bolagets e-handelsplattform NA-KD.com. Med bas i den open sourcebaserade webbapplikationen Magento har IT-strukturen i NA-KD.com utvecklats av systemarkitekter med erfarenhet av storskalig global e-handel. NA-KD.com kombinerar de bästa funktionerna från beprövade sociala medier, såsom Instagram och Tumblr, till en bildbaserad och social upplevelse, d v s en plattform för dagens e-handelskonsumenter. NA-KD har en mycket erfaren och kompetent ledning som var och en har handplockats av Jarno Vanhatapio. Samtliga personer i NA-KDs ledningsgrupp är delägare i Bolaget och bidrar med stort engagemang.

4 4

5 Innehållsförteckning Del 1 - Erbjudande Del 2 - VD har ordet Del 3 - Verksamhetsbeskrivning Affärsidé & mål Strategi Del 4 - Marknad Marknadsdrivkrafter Konkurrens Del 5 - Grundare & nyckelpersoner Del 6 - Finansiell information Del 7 - Villkor & anvisningar

6 DEL 1 ERBJUDANDE

7 DEL 1 Erbjudande NA-KD genomför, på en pre-money-värdering om 17,5 miljoner SEK, en emission av B-aktier uppgående till ca 20 miljoner SEK, motsvarande ca 53,3 % av Bolagets kapital och ca 29 % av Bolagets röster efter Emissionen. Bolaget kommer således att tillföras upp till ca 20 miljoner SEK före sedvanliga emissionskostnader. Likviden från Emissionen ska användas till att starta samt expandera verksamheten i enlighet med Bolagets budgeterade intäkter och kostnader. NA-KD har som mål för 2015 att ansluta ett 50-tal attraktiva varumärken till NA-KD.com som är Bolagets e-handelsplattform. Försäljningen kommer i uppstartsfasen, d v s de första tolv månaderna, till stor del bestå av externa varumärken men även av egna varumärken som är under utveckling. Över tid kommer Bolaget att fortsätta addera egna varumärken. Under andra kvartalet 2016 beräknar Bolaget att ca 70 % av omsättningen kommer bestå av egna varumärken och ca 30 % av externa varumärken. Bolaget räknar med att på sikt ha en fördelning på 80 % egna varumärken och 20 % externa varumärken. Motiv för investering i NA-KD: NA-KD är Jarno Vanhatapios andra projekt inom modebranschen. Jarno Vanhatapio har tidigare grundat och drivit e-butiken Nelly.com. Under Jarno Vanhatapios ledning gick Nelly.com från 0 till 820 miljoner SEK i omsättning. År 2014 grundade Jarno Vanhatapio ZooZoo.com, idag Nordens näst största renodlade djurbutik på nätet. Under det tredje verksamhetsåret beräknas ZooZoo.com nå en omsättning på 100 miljoner SEK. Jarno Vanhatapio har till NA-KDs ledningsgrupp rekryterat fyra personer med stor erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva stora företag med ett globalt fokus. De fyra första i ledningsgruppen kommer från start vara delägare i Bolaget, 1 % vardera av Bolagets kapital och röster efter Emissionen. NA-KD riktar sig till en global marknad och ämnar erbjuda ett brett, unikt och modemässigt relevant sortiment av kläder, skor, accessoarer och livsstilsprodukter via NA-KD.com. NA-KD.com kommer vara en social modedestination som på timbasis uppdateras med inspirerande produkter, bilder, videor och blogginlägg, d v s en plattform för dagens e-handelskonsumenter. Stor framtida potential i den kraftigt växande globala e-handelsmarknaden. Erbjudandet i sammandrag: Aktie: Teckningskurs: Antal aktier före Emissionen: Bolagsvärde före Emissionen: Antal nyemitterade aktier: Emissionsbelopp: Minsta teckningspost: 3,50 SEK per B-aktie A-aktier och B-aktier SEK B-aktier Högst SEK B-aktier ( SEK) 1

8 DEL 2 VD HAR ORDET

9 DEL 2 VD har ordet Möjligheten att skapa en e-handelsupplevelse med global distribution och DNA har aldrig varit större... Efter att ha levt och andats e-handel i snart 12 år anses jag vara en veteran inom området. Inte enbart för att jag startade min första e-butik Nelly.com så tidigt som år 2003 eller för att jag t ex var Klarnas allra första företagskund utan även för att jag varit delaktig och involverad i många stora e-handelsbolag. Min delaktighet sträcker sig främst genom konsultation, men även genom keynoteföreläsningar på mässor runt om i Europa och USA. Genom åren har jag sett e-handeln gå från att vara en nischkanal till att ha utvecklats till den gigantiska storlek som den idag är. Tillväxten är inte slut ännu och e-handeln fortsätter överträffa förväntningarna även i stora föregångsländer såsom USA och England. Utvecklingen och möjligheterna därav är nu större än någonsin framförallt globalt där vi inom e-handeln upplever något av ett paradigmskifte i metodiken kring hur man bygger snabbväxande och lönsamma e-handelsbutiker. I princip alla e-butiker växer då marknaden växer, men det är bara de som har förstått den nya metodiken som kan växa hypersnabbt och med lönsamhet. Spelreglerna på marknaden har förändrats de bästa marknadsföringsmetoderna som fungerade så sent som 2012 fungerar inte Antingen förstår man sig på framtiden inom handeln eller så kommer man se sina online- och offlineaffärer minska eller stagnera. Den mobila revolutionen, framväxten av den andra generationens sociala medier, tilliten till e-handeln och de nya betalningsmedlen samt den nya generationens konsumenter har skapat enorma affärsmöjligheter. Globala, virala och snabbväxande succéer såsom Spotify, King, m fl är tydliga exempel på detta. Lika stor potential återfinns inom e-handeln möjligheten att skapa en e-handelsupplevelse med global distribution och DNA har aldrig varit större. 3

10 DEL 2 VD HAR ORDET De marknadsaktörer som förstår sig på de nya konsumenterna, den sociala shoppingen och de nya marknadsföringsteknikerna kommer vara vinnarna. NA-KD har även de andra delar som krävs för att kunna vara med och tävla om en marknad värd miljarder SEK. Delar såsom ledning, anställda, IT-kunskapen, designkunskapen men även de rätta tillverknings- och leverantörskontakterna globalt för att kunna ha en äkta vertikalt integrerad affärsmodell d v s från fabrik till eget lager och sedan till slutkonsument oavsett produktkategori. NA-KDs kunder, primärt mellan år gamla, lyssnar på engelska låtar, använder globala sociala appar, har inget tålamod och kommunicerar i bilder. Det är till dem vi har byggt en rättfram, stilren, inspirerande, friktionslös och självklar produkt som kombinerar det bästa av deras nuvarande världar. NA-KD är: 1. En intuitiv shoppingsite som är en korsbefruktning mellan e-handel och de snabbast växande globala sociala bilddelnings-apparna Instagram och Tumblr. NA-KD.com kommer att ha sociala funktioner och vara ständigt uppdaterad med de trendigaste måste-ha-plaggen och märkena samt med priser, leverans och service som överträffar förväntningarna. 2. Innehållsmarknadsföring i sin allra bästa och modernaste form. NA-KDs marknadsföring sker främst genom storskalig sponsring och genom sociala medier där kunderna själva står för den största delen av spridningen av varumärket och innehållet. NA-KD kommer att skriva kontrakt och göra rena designsamarbeten med de allra räckviddsmässigt största globala stjärnorna på de sociala medierna. Bolaget kommer även att ha traditionella trafiksamarbeten för att snabbt skala upp försäljningen globalt. För mig är marknadsmöjligheterna, metodiken, kontakterna och timingen här nu och jag vill som entreprenör få möjligheten att uppleva en global viral succé. 3. En starkt kostnadskontrollerad organisation med en metodik och kultur där inte bara tillväxt är viktigt utan där resultat och kassaflöde är primärt. Min befintliga onlinesatsning inom Zoo-segmentet, ZooZoo.com, gick online januari 2014 och växer på enligt plan. Butiken har en tillväxttakt som indikerar en årsomsättning om MSEK andra året. Omsättningen förväntas nå 100 MSEK under det tredje helåret, med ett positivt resultat och kassaflöde. Denna snabba tillväxt har åstadkommits genom försäljning i enbart Sverige och Norge på en nischmarknad. Även då ZooZoo.com snabbt nått framgång så har jag bestämt mig för att NA-KD kommer att vara mitt huvudprojekt. Jag blir därför enbart kvar som styrelseledamot och delägare i ZooZoo. Den 1 januari 2015 upphävdes min karantän inom mode online. Som VD och huvudägare kommer NA-KD bli mitt livs projekt. För mig är marknadsmöjligheterna, metodiken, kontakterna och timingen här nu och jag vill som entreprenör få möjligheten att uppleva en global viral succé. Min första start-up-butik, Nelly.com, främst ett nordiskt fenomen. NA-KDs time to market är nu, då det globala gränsöverskridande e-handelsfönstret är vidöppet. Jarno Vanhatapio, VD 4

11

12 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING

13 DEL 3 Verksamhetsbeskrivning Affärsidé & mål Att erbjuda ett brett, unikt och modemässigt relevant sortiment av kläder, skor, accessoarer och livsstilsprodukter via den sociala e-handelsplattformen NA-KD.com. Operationella mål NA-KD har nedanstående operationella mål: Att vara en ledande aktör i det nedre mittsegmentet av den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer. Att konstant erbjuda ett brett och modemässigt relevant sortiment av kläder, skor och accessoarer. Att leverera en intuitiv, social, smidig och visuellt tilltalande e-handelsplattform. Att snabbt skapa och upprätthålla en stabil kundbas med hög återköpsfrekvens. Finansiella mål NA-KD har följande finansiella mål: Att växa under lönsamhet från och med verksamhetsår tre med en tillväxt överstigande marknaden i sin helhet. Att uppnå en rörelsemarginal (före avskrivningar) om ca % per verksamhetsår. NA-KD.com kommer särskilja sig från existerande modebutiker på nätet genom att ha en unik shoppingupplevelse som mer liknar de sociala apparna Instagram, Tumblr och Tinder än en traditionell webbutik. NA-KDs absolut största försäljningskanal kommer att vara målgruppens käraste ägodel mobiltelefonen. 7

14 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Strategi Övergripande strategi NA-KD har för avsikt att bli en stor aktör i det nedre mittsegmentet av den globala marknaden för kläder, skor och accessoarer genom att på ett inspirerande och engagerande sätt erbjuda ett brett, unikt och modemässigt relevant sortiment. Sortiment Av erfarenhet vet Bolagets grundare att konverteringsgraden och försäljningsmarginalen är betydligt högre vid försäljning av en unik produkt jämfört med en generisk. Därför ska Bolagets sortiment till största del bestå av egna varumärken (s k private labels ) framtagna av NA-KDs kläddesigners eller i samarbete med modeikoner och celebriteter runtom i världen. Utöver egna varumärken ska NA-KD sälja externa varumärken som Bolagets ledning anser stärker sortimentet och NA-KD som varumärke. NA-KDs målgrupp är främst män och kvinnor i åldrarna år. Samtliga varumärken, egna och externa, kommer att handplockas av Bolagets ledning för att tilltala denna målgrupp. NA-KD har som mål att under år 2015 kontraktera minst tio globala modeikoner och/eller celebriteter för att designa en kollektion tillsammans med Bolaget. Ledtiden från design till tillverkning är i snitt sex månader. Under uppstartsfasen, det vill säga de första tolv månaderna, kommer därför NA-KDs sortiment till stor del bestå av externa varumärken. Bolaget räknar med att på sikt ha en fördelning på 80 % egna varumärken och 20 % externa varumärken. NA-KDs grundare och nyckelpersoner har sedan år 2009 tillverkat egna varumärken inom textil för hundratals miljoner SEK. 8

15 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Strategiska designsamarbeten Kontraktering av nutidens sociala modeikoner och etablerade celebriteter i bred global skala Bolagets grundare och VD, Jarno Vanhatapio, har mångårig erfarenhet av modebranschen och har tidigare kontrakterat och tagit fram klädkollektioner tillsammans med bland annat skådespelaren Sienna Miller och modedesignern Savannah Miller, modeikonen Elin Kling m fl. År 2014 omsatte hans tidigare start-upbutik, Nelly.com, över 400 miljoner SEK från private labels. NA-KDs fyra första anställda är handplockade seniora modedesigners och direktriser. Deras kunskap är direkt specialiserad på Bolagets huvudsakliga målgrupp. Samtliga fyra rekryter är från start delägare i NA-KD (1 % vardera av Bolagets kapital och röster efter Emissionen) och ingår i Bolagets ledningsgrupp. Tillsammans med Bolagets VD utgör de basen för design och tillverkning som är en förutsättning för att kunna kontraktera och skapa kollektioner med modeikoner och celebriteter. Kontrakteringen av modeikoner och celebriteter sker genom en förskottsbetalning av kommande försäljningsprovisioner (normalt ca 0,1-0,2 miljoner SEK). Den löpande provisionen är ca 4-25 % av kollektionens nettovinst. Att etablera ett varumärke kräver engagemang vid lansering och marknadsföring av varumärket. Av erfarenhet vet Bolagets ledning att det långsiktiga engagemanget blir som störst med intäktsdelning som ersättningsmodell istället för fast arvode. Jarno Vanhatapio har tidigare tagit fram en klädkollektion tillsammans med Savannah och Sienna Miller m fl. För att kunna rekrytera de stora namnen inom modebranschen krävs ett stort kontaktnät och en väl fungerande organisation. Att kunna erbjuda full service och hjälp vid design och tillverkning är en förutsättning. Den kunskap och de kontakter Bolagets ledningsgrupp redan nu besitter är därmed av yttersta vikt och en stor konkurrensfördel. NA-KD har redan säkrat fem designsamarbeten med globala ikoner som tillsammans har över en miljon följare online. 9

16 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Vertikalt produktionsled Tillverkning NA-KDs ryggrad är egentillverkning (d v s private label) och det som kommer att särskilja Bolaget i en generisk och konkurrensutsatt marknad. Genom mångårig erfarenhet av tillverkning av bland annat kläder, skor, badmode, underkläder och accessoarer. har Bolagets grundare ett väl upparbetat kontaktnät inom tillverkningsledet. Bolaget kan således producera de flesta produkter i egen regi. NA-KD kommer i största möjliga mån arbeta direkt med tillverkningsfabrikerna. På så sätt slipper Bolaget dyra och långsamma mellanhänder. NA-KDs ledningsgrupp har idag kontakt med över 40 tillverkare som uppfyller de höga krav Bolaget ställer på design, kvalitet, leverans, miljömedvetenhet och socialt ansvarstagande. Fabrikerna är spridda över Europa, Asien och Sydamerika. Produktionskapaciteten är stor och säkerställer att Bolaget kan tillverka produkter i den takt som idag krävs för en global marknad. NA-KD kommer att ha en vertikalt integrerad affärsmodell utan mellanhänder. Från fabrik direkt till NA-KDs huvudlager. 10

17 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Beprövad teknik unik presentation Försäljningsstrategi Det absolut viktigaste efter ett tilltalande sortiment är försäljningsplattformen. NA-KDs primära målgrupp, d v s dagens e-handelskonsumenter av mode, ställer helt andra krav på innehåll och funktionalitet än tidigare generationer. Shoppingupplevelsen ska för dessa vara främst bildbaserad och social. Den ska likna den sociala interaktionen bland vänner i fysiska butiker, fast online. Det är av stor vikt att e-handelsplattformen även är anpassad för mobil access då NA-KDs målgrupp främst handlar via sina mobiltelefoner och surfplattor. Ungefär 80 % av trafiken till NA-KD.com beräknas komma från mobila enheter. Bolagets grundare har omfattande expertis och erfarenhet av att utveckla e-butiker med goda shoppingupplevelser från både fasta och mobila enheter. En bra utformad e-butik har en hög konverteringsgrad och ett högt genomsnittligt ordervärde. NA-KD.com utvecklas med inspiration från populära webbaserade tjänster såsom Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, Tinder och Tumblr, tjänster som dagens e-handelskonsumenter använder dagligen. Basen i NA-KDs e-handelsplattform är den open sourcebaserade webbapplikationen Magento. Magento har en bevisad teknisk stabilitet och används därför av ca 20 % av världens e-handelsbutiker. Flexibiliteten i Magento tillåter NA-KD att kunna leverera en intuitiv, smidig och visuellt tilltalande e-handelsplattform vilken maximerar kundernas shoppingupplevelse. NA-KD.com kommer att vara en social modedestination som på timbasis uppdateras med inspirerande produkter, bilder, videor och blogginlägg, d v s en plattform för dagens e-handelskonsumenter. Vidare är Magento en väldigt kostnadseffektiv och skalbar plattform med Amazon Cloud som grund för tillväxt. NA-KD.com klar för lansering Q I september 2014 påbörjade Bolaget arbetet med försäljningsplattformen. Arbetet har skett i samarbete med externa systemarkitekter och designers med erfarenhet av storskalig global e-handel. Sedan start har utvecklingsprojektet finansierats av NA-KDs grundare Jarno Vanhatapio. NA-KD.com kommer lanseras publikt under det andra kvartalet

18 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Social marknadsföring Marknadsföringsstrategi NA-KD ska uppnå snabb tillväxt genom att utnyttja sociala mediekanaler till att smart och effektivt marknadsföra NA-KD.com och Bolagets olika kollektioner. Flera nya aktörer, däribland Daniel Wellington AB och Triangl Swimwear Ltd, har rönt stora framgångar genom användandet av sponsrings- och ambassadörsprogram. Strategin är här att ansluta s k nätkändisar, eller ambassadörer, med stora användarnätverk i sociala medier, mätt i antalet följare på Instagram och Tumblr. Förutom att generera en direktkanal till ambassadörernas sociala nätverk och följare skapar sponsringsoch ambassadörsprogram användbart innehåll vilket vidare driver trafik och försäljning. Ambassadörer kan anslutas genom olika kombinationer av följande; utskick av sponsringsprodukter (kläder, skor, accessoarer och livsstilsprodukter), genom betalning, erbjudande om egen kollektion och andra sponsringskontrakt. Då stor närvaro i sociala medier och användandet av sponsrings- och ambassadörsprogram har bevisat sig vara ett framgångsrikt recept, bl a för Daniel Wellington AB och Triangl Swimwear Ltd., ska även NA-KD använda sig av denna metodik. NA-KDs nyckelpersoner har ett brett kontaktnätverk av lämpliga ambassadörer. De har, utöver Savannah och Sienna Miller, samarbetat med kända bloggare och modeikoner som Angelica Blick ( följare), Fanny Lyckman ( följare), Elin Kling ( följare) och Rebecca Stella ( följare) m fl. 12

19 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Sponsring och ambassadörer Sponsrings- och ambassadörsprogram NA-KD kommer att skapa sitt sponsrings- och ambassadörsprogram genom att använda sig av en så kallad Freemium - modell. En Freemium-modell innebär att ett företag gratis delar sin produkt för att uppnå viral spridning för att senare kapitalisera på betalande kunder. Även skaparna bakom mobilspelen Angry Birds och Candy Crush Saga använde sig av denna modell för att framgångsrikt uppnå global spridning. NA-KD Instagram Gratisprodukter / Rabatterade produkter Nya följare Inspirerande innehåll NA-KD Ambassadör 1. Skapa volym > 2. Engagera > 3. Kapitalisera Följare Innehåll NA-KD kommer, tack vare den vertikalt integrerade produktionsmodellen med hög marginal (60-75 %), kunna sponsra och dela ut upp till 25 % av de tillverkade private label volymerna. Dessa plagg kommer att ges bort gratis eller till rabatterade priser till tiotusentals Instagram- och nätkändisar med de allra största globala och inhemska anhängarbaserna. Enligt kontrakt tar sedan ambassadörerna inspirerande bilder av sig själva i plaggen och hänvisar sina följare att shoppa på NA-KD.com. Kontrakteringen av kändisar skapar samtidigt stor trovärdighet för e-handelsplattformen och Bolaget samt minskar kostnaderna för mediaproduktion. Nya följare Inspirerande innehåll Följare / kunder / nya ambassadörer De inspirerande bilderna ska leda till en pyramidliknande viral spridning av NA-KD.com. Kontrakteringen av kändisar skapar samtidigt stor trovärdighet för e-handelsplattformen och Bolaget. Det globala sociala ekosystemet för spridning av varumärke och innehåll för maximal försäljning. Här illustrerat med Instagram som bas men ska även genomföras med Pinterest och Tumblr. 13

20 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Kundservice och leverans Utöver ett brett, unikt och modemässigt relevant sortiment samt en bra shoppingupplevelse ska NA-KD snabbt skapa och upprätthålla en stabil kundbas med hög återköpsfrekvens genom att erbjuda hög kvalitet i sin kundservice. En nyckelfaktor i Bolagets erbjudande är smidig och säker betalning. NA-KD kommer enbart att stödja säkra globala betalningsalternativ som de flesta kunder är väl bekanta med. Bolaget är redan i process med att rekrytera erfaren personal som kommer sköta all orderhantering. Till en början hanteras alla ordrar från Göteborg, där NA-KD har hyrt ett varulager om ca m 2. Leverans kan genom avtal med internationella transportföretag och speditörer ske under 1-7 dagar var kunden än befinner sig i världen. 14

21 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillväxt med lönsamhet Finansiell strategi Försäljningsmarginalen på egendesignade kläder och skor beräknas till omkring % medan samma marginal på egendesignade accessoarer beräknas uppgå till ca 80 %. Externa varumärken har ca % försäljningsmarginal. NA-KDs rörelsemarginalmål ska nås genom att upprätthålla goda försäljningsmarginaler parallellt med en god kostnadskontroll. Bolagets kostnader har från start hållits under ständig bevakning och finansierats av NA-KDs grundare Jarno Vanhatapio. NA-KDs målsättning gällande omsättning och rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) sammanfattas nedan i Figur 1. En mer detaljerad redogörelse för budget och finansiell målsättning finns att tillgå under avsnittet Finansiell information. Figur 1. NA-KDs målsättning för omsättning (i miljoner SEK) Miljoner SEK Omsättning EBITDA p 2016p 2017p 2018p 2019p -10 Källa: Egen konstruktion Omsättning EBITDA 15

22 - Informationsmemorandum februari 2015 DEL 4 MARKNAD

23 Marknad NA-KD.com offers worldwide consumers a raw and non-nonsense way to be inspired of fashion and design on any device and with a constant flow of products, images and videos to engage upon, comment, share, crave and shop. Combining the best of a decade of traditional and ever growing online fashion and hyper growing social shopping features. 17

24 DEL 4 MARKNAD Fortsatt stark tillväxt för e-handeln Marknadsdrivkrafter NA-KD agerar primärt på den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer. Denna marknad delas ofta upp efter kläder, skor och accessoarer till kvinnor, män och barn samt efter prissegmenten premium, mellanpris och lågpris. NA-KDs verksamhet har ett prismässigt fokus på det nedre mittsegmentet till kvinnor och män i åldrarna år. Den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer drivs till stor del av den totala e-handelsmarknaden för konsumentvaror. Figur 2 nedan visar den totala omsättningen på den globala e-handelsmarknaden för konsumentvaror år , samt prognos för år ). Omsättningen anges i miljarder USD. År 2013 uppgick den totala e-handelsmarknaden för konsumentvaror till ca 638 miljarder USD, motsvarande ca miljarder SEK. Även om e-handelsmarknaden snabbt har ökat mellan år bedömer Statista (2015) att den årliga tillväxten mellan kommer att uppgå till ca 16 %. År 2018 beräknas därmed e-handelsmarknaden för konsumentvaror uppgå till ca miljarder USD, motsvarande ca miljarder SEK, vilket skulle innebära en ökning med ca 111 % jämfört med år The e-commerce industry is a force that no investor can afford to ignore. Credit Suisse Figur 2. Den globala e-handelsmarknaden för konsumentvaror , samt prognos (i miljarder USD) * 2015* 2016* 2017* 2018* Källa: Statista (2015) 1 Statista, Global Retail E-commerce Sales Volume from 2009 to 2018, januari

25 DEL 4 MARKNAD Mode en av e-handelns vinnare Figur 3 visar den totala omsättningen på den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer år samt prognos för år ), se nedan. År 2013 uppgick den totala omsättningen på e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer till ca 56 miljarder euro, motsvarande ca 533 miljarder SEK. Den årliga tillväxten år bedöms ha uppgått till ca 13 %. Euromonitor International (2014) beräknar att marknadens omsättning år 2015 kommer att uppgå till ca 79 miljarder euro, motsvarande ca 752 miljarder SEK. De beräknar därmed att tillväxttakten framgent kommer att vara ca 19 % per år. Den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer bedöms alltså växa med en snabbare framtida takt än den totala e-handelsmarknaden för konsumentvaror. Figur 3. Den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer , samt prognos (i miljarder euro) McKinsey & Company (2014) förväntar sig att marknadstillväxten kommer att accelerera fram till år ). Förutsatt att marknaden växer med samma takt som från år 2013 till år 2015, skulle den kunna utvecklas enligt nedan figur. Figur 4. Exempel på hur den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer kan växa (i miljarder euro) % % Källa: Euromonitor International (2014) Källa: Egen konstruktion baserad på data från Euromonitor International (2014) Enligt McKinsey & Company (2014) beror denna utveckling främst på grund av växande efterfrågan på kläder, skor och accessoarer i tillväxtländer. Kina är ett framstående exempel på ett tillväxtland där en växande medelklass har börjat spendera en allt större del av sin inkomst på kläder, skor och accessoarer. År 2020 beräknas kinesiska konsumenter spendera ca 450 miljarder USD, motsvarande ca miljarder SEK, på lyxvaror, däribland kläder, skor och accessoarer (McKinsey & Company, 2014). 2 Euromonitor International, Apparel and Footwear Retailing in the Digital Era, maj McKinsey & Company, Succeeding in Tomorrow s Global Fashion Market, september

26 DEL 4 MARKNAD Globalt har köpkraften snabbt skiftat från mer mogna marknader, som exempelvis Västeuropa och Nordamerika, till tillväxtmarknader, som Ostasien, Östeuropa och Sydamerika. Skiftet blir speciellt tydligt om man ser på marknaden för kläder, skor och accessoarer till kvinnor, den historiskt sett mest lukrativa kategorin jämfört med den till män och den till barn. Figur 5 visar hur stor andel av denna marknad som kommer från mer mogna marknader respektive tillväxtmarknader år 2004 och 2011 samt en prognos för år Det globala skiftet är påtagligt i marknadens mittsegment, där marknadsandelen från tillväxtländer uppgick till ca 25 % år 2004, ca 37 % år 2011 och prognosticeras uppgå till hela 55 % år Det blir således alltmer viktigt för återförsäljare att kunna erbjuda ett sortiment som tilltalar en global marknad gentemot att enbart fokusera på enskilda regioner. Utöver växande efterfrågan i tillväxtländer anser Styrelsen att e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer kommer att växa i snabb takt då e-handeln ger en rad följande viktiga fördelar såsom: ökad tillgänglighet och bekvämlighet, större varuutbud och förbättrat inspirationsvärde. Figur 5. Ett globalt skifte håller på att ske på marknaden för kläder, skor och accessoarer till kvinnor. Den växande medelklassen på tillväxtmarknader skapar ny köpkraft i låg- och mellanprissegmenten. By 2022, brick and mortar retail spaces will be little more than showrooms Eddie Machaalani, vvd Bigcommerce Källa: McKinsey & Company (2014) 20

27 DEL 4 MARKNAD Mode + Mobilt = NA-KD Människor spenderar alltmer tid online, speciellt unga människor som växer upp i en värld där användandet av smartphones och surfplattor är vida utbrett. Ett utökat mobildatanät gör det möjligt att vara uppkopplad var man än befinner sig och man är inte längre hänvisad till att koppla upp sig via en stationär dator. I Europa har antalet timmar spenderade online ökat från i snitt 24 timmar per månad i 2009 till i snitt 48 timmar per månad i 2013 (IDC, 2014) 4). År 2018 beräknas antalet timmar spenderade online nå i snitt 75 timmar per månad (IDC, 2014). En liknande utveckling är att förvänta även i mindre mogna marknader. Med antalet timmar spenderade online ökar även e-handeln. Att shoppa online är generellt smidigt, enkelt och tryggt. Till skillnad från fysisk butiksförsäljning är e-försäljning tillgänglig alla dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, var man än befinner sig i världen. E-försäljningen konvergerar därmed med hur människor alltmer lever sina liv och den bekvämlighet som idag efterfrågas. Då e-butiker inte är begränsade av hyllplatser kan de erbjuda ett större varuutbud än fysiska butiker. Vidare är det enklare och snabbare för kunden att gå igenom sortimentet. E-butiker har även fördelar när det kommer till att spåra användarbeteenden och kan därigenom på ett smidigt sätt visa upp produkter efter konsumenternas preferenser. 180% Styrelsen är övertygad om att webbaserade mobilapplikationer, såsom NA-KD.com, gör det möjligt att utveckla underhållningsvärdet vidare, och på så sätt driva trafik och försäljning. Enligt McKinsey & Company (2014) är det tack vare mobilapplikationer som e-försäljningen av kläder och skor växer snabbare än den fysiska försäljningen, främst genom att öka underhållningsvärdet och bekvämligheten i shoppingupplevelsen. Figur 6 nedan visar att det totala mobilanvändandet växte med 76 % år 2014 jämfört med år ). Det som främst drog upp snittanvändandet var just e-handel, med en tillväxt på 174 %. 174% One of the reasons that mobile is convenient is because it can capitalize on the impulse sales. Simon Khalaf, VD Flurry Figur 6. Mobilanvändandet 2014 jämfört med 2013 E-försäljning innebär att konsumenter kan tillfredsställa sina shoppingbehov snabbt och bekvämt hemifrån eller varifrån de råkar befinna sig. Shopping online har fått stor spridning på grund av sociala medier. Modebloggar har exempelvis blivit populära då många människor tycker om att följa och få inspiration av nya trender. E-försäljning underlättar denna typ av fönstershopping. E-butiker marknadsför sig därför ofta i sociala medier, t ex via Twitter, Facebook och Instagram. I slutet av år 2013 hade dessa siter och webbaserade mobilapplikationer totalt ca 1,9 miljarder användare (Ecommerce Europe, 2014) 5). Den mängd potentiella kunder som nås via dessa och andra sociala medier är därmed att anse som betydlig. 4 Källa: Flurry (2015) IDC, Worldwide New Media Market Model, 2H13, maj Ecommerce Europe, European B2C E-commerce Report 2014, juni Flurry, Flurry CEO: The end of PCs is coming, januari % 90% 45% 0% Lifestyle & Shopping 121% Utilities & Productivity 103% üüüü Social 89% 89% 74% 49% Health & Fitness Travel Sports News & üüüü 33% Music, Media & Entertainment Average 76% 30% Games 21

Innehålls förteckning

Innehålls förteckning Affärsplan 1 2 Innehålls förteckning Del 1 Erbjudande Del 2 Koncernens grundare Del 3 Verksamhetsbeskrivning Affärsidé, mål och strategi. Del 4 Marknad Marknad, Konkurrens Del 5 Nyckelpersoner Del 6 Finansiell

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds når idag en marknad med 1,6 miljarder människor och 370 miljoner Internetanvändare.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Europas nya, snabbväxande e-butikskedja

Inbjudan att teckna aktier i Europas nya, snabbväxande e-butikskedja Inbjudan att teckna aktier i Europas nya, snabbväxande e-butikskedja By Parents, For Parents TM Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen Aktiespararen. Allt ansvar för dess innehåll vilar på ValueTree

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q2 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Henrik Bunge Tillträdde som VD 1 aug Juristexamen från Uppsala Universitet samt studier i ekonomi och marknadskommunikation Tidigare uppdrag VD Peak Performance

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 27 AUGUSTI 2015 KONCERNEN I KORTHET Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 7 476 ksek (8544 ksek) Nettoomsättning för Koncernen första

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2015 Kvartalsredogörelse, Q3 2015 22 OKTOBER 2015 Januari - september 2015 unity Entertainment NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 785 (1 224). RÖRELSERESULTAT före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2011 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2011 Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent

Läs mer

årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier

årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier 2014 årlig avkastning 12% OM EMISSIONEN Till årsskiftet kommer 24Gold International AB (publ) förutsatt lyckad emission att fusioneras med

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Halvårsbokslut. 20 augusti 2013

Halvårsbokslut. 20 augusti 2013 Halvårsbokslut 20 augusti 2013 unity Entertainment Halvårsbokslut 20 augusti 2013 FÖRSTA HALVÅRET 2013 (informationen inom parantes avser motsvarande period 2012) NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen?

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Sverige har långa traditioner av konfektionsindustri och i landet har framgångsrika företag som HM, KappAhl och Lindex startats och på senare år

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Bokslutskommuniké för GiftToday Sweden AB (publ) 2008-01-01-2008-12-31

Bokslutskommuniké för GiftToday Sweden AB (publ) 2008-01-01-2008-12-31 Bokslutskommuniké för GiftToday Sweden AB (publ) 2008-01-01-2008-12-31 Nettoomsättningen för helåret ökade med 114 procent till 7.48 MSEK (3.5 MSEK) Rörelseresultat före avskrivningar för helåret uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014 VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014 AFFÄRSIDÉ Bolagets affärsidé är att våra närodlade naturchips ska upplevas som godare,

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa. Något ökad försäljning av julkollektionen. Stärkt bruttovinstmarginal och fortsatt kostnadsfokus

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 5 maj - 1 juni 2014 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer