Viktig information. Konfidentiellt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information. Konfidentiellt"

Transkript

1 NOTHING BUT STYLE

2 Viktig information Med NA-KD eller Bolaget avses med org.nr och med Consensus avses Consensus Asset Management AB (publ) med org.nr Detta informationsmemorandum ( Memorandumet ) har upprättats efter beslut på extra bolagsstämma i NA-KD den 10 februari 2015 om att genomföra en nyemission ( Emissionen ) av B-aktier utan företrädesrätt för NA-KDs aktieägare. Styrelsen för NA-KD ( Styrelsen ), bestående av Jarno Vanhatapio, ansvarar för Memorandumet och försäkrar att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet så vitt Styrelsen vet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att inget är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I de fall information har inhämtats från tredje man har informationen återgivits korrekt och ingen information har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Consensus är finansiell rådgivare i samband med Emissionen. Då samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från NA-KD friskriver sig Consensus från allt ansvar i förhållande till aktieägare i NA-KD och andra parter avseende direkta och indirekta konsekvenser till följd av investeringsbeslut eller andra beslut, vilka helt eller delvis grundas på uppgifterna i Memorandumet. Konfidentiellt

3 Bakgrund & sammanfattning NA-KD grundades januari 2015 av e-handelsentreprenören Jarno Vanhatapio. Jarno Vanhatapio grundade och drev e-butiken Nelly.com som idag är Nordens största e-butik för kläder, skor och accessoarer. Nelly.com har en årlig bruttoförsäljning på över 2 miljarder SEK. År 2014 startade Jarno Vanhatapio e-handelsbutiken ZooZoo.com, nu Nordens näst största renodlade djurbutik på nätet. Jarno Vanhatapio är även engagerad i klädbutiken Wakakuu.com där han också är delägare. Jarno Vanhatapio är VD och styrelseledamot i NA-KD. NA-KD har för avsikt att bli en ledande aktör i det nedre mittsegmentet av den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor, accessoarer och livsstilsprodukter genom att på ett underhållande och engagerande sätt erbjuda ett brett, unikt och modemässigt relevant sortiment. Bolagets sortiment ska till största del bestå av egna varumärken framtagna av NA-KDs kläddesigners eller i samarbete med modeikoner och celebriteter runtom i världen. Utöver egna varumärken ska NA-KD erbjuda externa varumärken som Bolagets ledning anser stärker sortimentet och NA-KD som varumärke. NA-KDs försäljning kommer ske genom Bolagets e-handelsplattform NA-KD.com. Med bas i den open sourcebaserade webbapplikationen Magento har IT-strukturen i NA-KD.com utvecklats av systemarkitekter med erfarenhet av storskalig global e-handel. NA-KD.com kombinerar de bästa funktionerna från beprövade sociala medier, såsom Instagram och Tumblr, till en bildbaserad och social upplevelse, d v s en plattform för dagens e-handelskonsumenter. NA-KD har en mycket erfaren och kompetent ledning som var och en har handplockats av Jarno Vanhatapio. Samtliga personer i NA-KDs ledningsgrupp är delägare i Bolaget och bidrar med stort engagemang.

4 4

5 Innehållsförteckning Del 1 - Erbjudande Del 2 - VD har ordet Del 3 - Verksamhetsbeskrivning Affärsidé & mål Strategi Del 4 - Marknad Marknadsdrivkrafter Konkurrens Del 5 - Grundare & nyckelpersoner Del 6 - Finansiell information Del 7 - Villkor & anvisningar

6 DEL 1 ERBJUDANDE

7 DEL 1 Erbjudande NA-KD genomför, på en pre-money-värdering om 17,5 miljoner SEK, en emission av B-aktier uppgående till ca 20 miljoner SEK, motsvarande ca 53,3 % av Bolagets kapital och ca 29 % av Bolagets röster efter Emissionen. Bolaget kommer således att tillföras upp till ca 20 miljoner SEK före sedvanliga emissionskostnader. Likviden från Emissionen ska användas till att starta samt expandera verksamheten i enlighet med Bolagets budgeterade intäkter och kostnader. NA-KD har som mål för 2015 att ansluta ett 50-tal attraktiva varumärken till NA-KD.com som är Bolagets e-handelsplattform. Försäljningen kommer i uppstartsfasen, d v s de första tolv månaderna, till stor del bestå av externa varumärken men även av egna varumärken som är under utveckling. Över tid kommer Bolaget att fortsätta addera egna varumärken. Under andra kvartalet 2016 beräknar Bolaget att ca 70 % av omsättningen kommer bestå av egna varumärken och ca 30 % av externa varumärken. Bolaget räknar med att på sikt ha en fördelning på 80 % egna varumärken och 20 % externa varumärken. Motiv för investering i NA-KD: NA-KD är Jarno Vanhatapios andra projekt inom modebranschen. Jarno Vanhatapio har tidigare grundat och drivit e-butiken Nelly.com. Under Jarno Vanhatapios ledning gick Nelly.com från 0 till 820 miljoner SEK i omsättning. År 2014 grundade Jarno Vanhatapio ZooZoo.com, idag Nordens näst största renodlade djurbutik på nätet. Under det tredje verksamhetsåret beräknas ZooZoo.com nå en omsättning på 100 miljoner SEK. Jarno Vanhatapio har till NA-KDs ledningsgrupp rekryterat fyra personer med stor erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva stora företag med ett globalt fokus. De fyra första i ledningsgruppen kommer från start vara delägare i Bolaget, 1 % vardera av Bolagets kapital och röster efter Emissionen. NA-KD riktar sig till en global marknad och ämnar erbjuda ett brett, unikt och modemässigt relevant sortiment av kläder, skor, accessoarer och livsstilsprodukter via NA-KD.com. NA-KD.com kommer vara en social modedestination som på timbasis uppdateras med inspirerande produkter, bilder, videor och blogginlägg, d v s en plattform för dagens e-handelskonsumenter. Stor framtida potential i den kraftigt växande globala e-handelsmarknaden. Erbjudandet i sammandrag: Aktie: Teckningskurs: Antal aktier före Emissionen: Bolagsvärde före Emissionen: Antal nyemitterade aktier: Emissionsbelopp: Minsta teckningspost: 3,50 SEK per B-aktie A-aktier och B-aktier SEK B-aktier Högst SEK B-aktier ( SEK) 1

8 DEL 2 VD HAR ORDET

9 DEL 2 VD har ordet Möjligheten att skapa en e-handelsupplevelse med global distribution och DNA har aldrig varit större... Efter att ha levt och andats e-handel i snart 12 år anses jag vara en veteran inom området. Inte enbart för att jag startade min första e-butik Nelly.com så tidigt som år 2003 eller för att jag t ex var Klarnas allra första företagskund utan även för att jag varit delaktig och involverad i många stora e-handelsbolag. Min delaktighet sträcker sig främst genom konsultation, men även genom keynoteföreläsningar på mässor runt om i Europa och USA. Genom åren har jag sett e-handeln gå från att vara en nischkanal till att ha utvecklats till den gigantiska storlek som den idag är. Tillväxten är inte slut ännu och e-handeln fortsätter överträffa förväntningarna även i stora föregångsländer såsom USA och England. Utvecklingen och möjligheterna därav är nu större än någonsin framförallt globalt där vi inom e-handeln upplever något av ett paradigmskifte i metodiken kring hur man bygger snabbväxande och lönsamma e-handelsbutiker. I princip alla e-butiker växer då marknaden växer, men det är bara de som har förstått den nya metodiken som kan växa hypersnabbt och med lönsamhet. Spelreglerna på marknaden har förändrats de bästa marknadsföringsmetoderna som fungerade så sent som 2012 fungerar inte Antingen förstår man sig på framtiden inom handeln eller så kommer man se sina online- och offlineaffärer minska eller stagnera. Den mobila revolutionen, framväxten av den andra generationens sociala medier, tilliten till e-handeln och de nya betalningsmedlen samt den nya generationens konsumenter har skapat enorma affärsmöjligheter. Globala, virala och snabbväxande succéer såsom Spotify, King, m fl är tydliga exempel på detta. Lika stor potential återfinns inom e-handeln möjligheten att skapa en e-handelsupplevelse med global distribution och DNA har aldrig varit större. 3

10 DEL 2 VD HAR ORDET De marknadsaktörer som förstår sig på de nya konsumenterna, den sociala shoppingen och de nya marknadsföringsteknikerna kommer vara vinnarna. NA-KD har även de andra delar som krävs för att kunna vara med och tävla om en marknad värd miljarder SEK. Delar såsom ledning, anställda, IT-kunskapen, designkunskapen men även de rätta tillverknings- och leverantörskontakterna globalt för att kunna ha en äkta vertikalt integrerad affärsmodell d v s från fabrik till eget lager och sedan till slutkonsument oavsett produktkategori. NA-KDs kunder, primärt mellan år gamla, lyssnar på engelska låtar, använder globala sociala appar, har inget tålamod och kommunicerar i bilder. Det är till dem vi har byggt en rättfram, stilren, inspirerande, friktionslös och självklar produkt som kombinerar det bästa av deras nuvarande världar. NA-KD är: 1. En intuitiv shoppingsite som är en korsbefruktning mellan e-handel och de snabbast växande globala sociala bilddelnings-apparna Instagram och Tumblr. NA-KD.com kommer att ha sociala funktioner och vara ständigt uppdaterad med de trendigaste måste-ha-plaggen och märkena samt med priser, leverans och service som överträffar förväntningarna. 2. Innehållsmarknadsföring i sin allra bästa och modernaste form. NA-KDs marknadsföring sker främst genom storskalig sponsring och genom sociala medier där kunderna själva står för den största delen av spridningen av varumärket och innehållet. NA-KD kommer att skriva kontrakt och göra rena designsamarbeten med de allra räckviddsmässigt största globala stjärnorna på de sociala medierna. Bolaget kommer även att ha traditionella trafiksamarbeten för att snabbt skala upp försäljningen globalt. För mig är marknadsmöjligheterna, metodiken, kontakterna och timingen här nu och jag vill som entreprenör få möjligheten att uppleva en global viral succé. 3. En starkt kostnadskontrollerad organisation med en metodik och kultur där inte bara tillväxt är viktigt utan där resultat och kassaflöde är primärt. Min befintliga onlinesatsning inom Zoo-segmentet, ZooZoo.com, gick online januari 2014 och växer på enligt plan. Butiken har en tillväxttakt som indikerar en årsomsättning om MSEK andra året. Omsättningen förväntas nå 100 MSEK under det tredje helåret, med ett positivt resultat och kassaflöde. Denna snabba tillväxt har åstadkommits genom försäljning i enbart Sverige och Norge på en nischmarknad. Även då ZooZoo.com snabbt nått framgång så har jag bestämt mig för att NA-KD kommer att vara mitt huvudprojekt. Jag blir därför enbart kvar som styrelseledamot och delägare i ZooZoo. Den 1 januari 2015 upphävdes min karantän inom mode online. Som VD och huvudägare kommer NA-KD bli mitt livs projekt. För mig är marknadsmöjligheterna, metodiken, kontakterna och timingen här nu och jag vill som entreprenör få möjligheten att uppleva en global viral succé. Min första start-up-butik, Nelly.com, främst ett nordiskt fenomen. NA-KDs time to market är nu, då det globala gränsöverskridande e-handelsfönstret är vidöppet. Jarno Vanhatapio, VD 4

11

12 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING

13 DEL 3 Verksamhetsbeskrivning Affärsidé & mål Att erbjuda ett brett, unikt och modemässigt relevant sortiment av kläder, skor, accessoarer och livsstilsprodukter via den sociala e-handelsplattformen NA-KD.com. Operationella mål NA-KD har nedanstående operationella mål: Att vara en ledande aktör i det nedre mittsegmentet av den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer. Att konstant erbjuda ett brett och modemässigt relevant sortiment av kläder, skor och accessoarer. Att leverera en intuitiv, social, smidig och visuellt tilltalande e-handelsplattform. Att snabbt skapa och upprätthålla en stabil kundbas med hög återköpsfrekvens. Finansiella mål NA-KD har följande finansiella mål: Att växa under lönsamhet från och med verksamhetsår tre med en tillväxt överstigande marknaden i sin helhet. Att uppnå en rörelsemarginal (före avskrivningar) om ca % per verksamhetsår. NA-KD.com kommer särskilja sig från existerande modebutiker på nätet genom att ha en unik shoppingupplevelse som mer liknar de sociala apparna Instagram, Tumblr och Tinder än en traditionell webbutik. NA-KDs absolut största försäljningskanal kommer att vara målgruppens käraste ägodel mobiltelefonen. 7

14 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Strategi Övergripande strategi NA-KD har för avsikt att bli en stor aktör i det nedre mittsegmentet av den globala marknaden för kläder, skor och accessoarer genom att på ett inspirerande och engagerande sätt erbjuda ett brett, unikt och modemässigt relevant sortiment. Sortiment Av erfarenhet vet Bolagets grundare att konverteringsgraden och försäljningsmarginalen är betydligt högre vid försäljning av en unik produkt jämfört med en generisk. Därför ska Bolagets sortiment till största del bestå av egna varumärken (s k private labels ) framtagna av NA-KDs kläddesigners eller i samarbete med modeikoner och celebriteter runtom i världen. Utöver egna varumärken ska NA-KD sälja externa varumärken som Bolagets ledning anser stärker sortimentet och NA-KD som varumärke. NA-KDs målgrupp är främst män och kvinnor i åldrarna år. Samtliga varumärken, egna och externa, kommer att handplockas av Bolagets ledning för att tilltala denna målgrupp. NA-KD har som mål att under år 2015 kontraktera minst tio globala modeikoner och/eller celebriteter för att designa en kollektion tillsammans med Bolaget. Ledtiden från design till tillverkning är i snitt sex månader. Under uppstartsfasen, det vill säga de första tolv månaderna, kommer därför NA-KDs sortiment till stor del bestå av externa varumärken. Bolaget räknar med att på sikt ha en fördelning på 80 % egna varumärken och 20 % externa varumärken. NA-KDs grundare och nyckelpersoner har sedan år 2009 tillverkat egna varumärken inom textil för hundratals miljoner SEK. 8

15 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Strategiska designsamarbeten Kontraktering av nutidens sociala modeikoner och etablerade celebriteter i bred global skala Bolagets grundare och VD, Jarno Vanhatapio, har mångårig erfarenhet av modebranschen och har tidigare kontrakterat och tagit fram klädkollektioner tillsammans med bland annat skådespelaren Sienna Miller och modedesignern Savannah Miller, modeikonen Elin Kling m fl. År 2014 omsatte hans tidigare start-upbutik, Nelly.com, över 400 miljoner SEK från private labels. NA-KDs fyra första anställda är handplockade seniora modedesigners och direktriser. Deras kunskap är direkt specialiserad på Bolagets huvudsakliga målgrupp. Samtliga fyra rekryter är från start delägare i NA-KD (1 % vardera av Bolagets kapital och röster efter Emissionen) och ingår i Bolagets ledningsgrupp. Tillsammans med Bolagets VD utgör de basen för design och tillverkning som är en förutsättning för att kunna kontraktera och skapa kollektioner med modeikoner och celebriteter. Kontrakteringen av modeikoner och celebriteter sker genom en förskottsbetalning av kommande försäljningsprovisioner (normalt ca 0,1-0,2 miljoner SEK). Den löpande provisionen är ca 4-25 % av kollektionens nettovinst. Att etablera ett varumärke kräver engagemang vid lansering och marknadsföring av varumärket. Av erfarenhet vet Bolagets ledning att det långsiktiga engagemanget blir som störst med intäktsdelning som ersättningsmodell istället för fast arvode. Jarno Vanhatapio har tidigare tagit fram en klädkollektion tillsammans med Savannah och Sienna Miller m fl. För att kunna rekrytera de stora namnen inom modebranschen krävs ett stort kontaktnät och en väl fungerande organisation. Att kunna erbjuda full service och hjälp vid design och tillverkning är en förutsättning. Den kunskap och de kontakter Bolagets ledningsgrupp redan nu besitter är därmed av yttersta vikt och en stor konkurrensfördel. NA-KD har redan säkrat fem designsamarbeten med globala ikoner som tillsammans har över en miljon följare online. 9

16 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Vertikalt produktionsled Tillverkning NA-KDs ryggrad är egentillverkning (d v s private label) och det som kommer att särskilja Bolaget i en generisk och konkurrensutsatt marknad. Genom mångårig erfarenhet av tillverkning av bland annat kläder, skor, badmode, underkläder och accessoarer. har Bolagets grundare ett väl upparbetat kontaktnät inom tillverkningsledet. Bolaget kan således producera de flesta produkter i egen regi. NA-KD kommer i största möjliga mån arbeta direkt med tillverkningsfabrikerna. På så sätt slipper Bolaget dyra och långsamma mellanhänder. NA-KDs ledningsgrupp har idag kontakt med över 40 tillverkare som uppfyller de höga krav Bolaget ställer på design, kvalitet, leverans, miljömedvetenhet och socialt ansvarstagande. Fabrikerna är spridda över Europa, Asien och Sydamerika. Produktionskapaciteten är stor och säkerställer att Bolaget kan tillverka produkter i den takt som idag krävs för en global marknad. NA-KD kommer att ha en vertikalt integrerad affärsmodell utan mellanhänder. Från fabrik direkt till NA-KDs huvudlager. 10

17 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Beprövad teknik unik presentation Försäljningsstrategi Det absolut viktigaste efter ett tilltalande sortiment är försäljningsplattformen. NA-KDs primära målgrupp, d v s dagens e-handelskonsumenter av mode, ställer helt andra krav på innehåll och funktionalitet än tidigare generationer. Shoppingupplevelsen ska för dessa vara främst bildbaserad och social. Den ska likna den sociala interaktionen bland vänner i fysiska butiker, fast online. Det är av stor vikt att e-handelsplattformen även är anpassad för mobil access då NA-KDs målgrupp främst handlar via sina mobiltelefoner och surfplattor. Ungefär 80 % av trafiken till NA-KD.com beräknas komma från mobila enheter. Bolagets grundare har omfattande expertis och erfarenhet av att utveckla e-butiker med goda shoppingupplevelser från både fasta och mobila enheter. En bra utformad e-butik har en hög konverteringsgrad och ett högt genomsnittligt ordervärde. NA-KD.com utvecklas med inspiration från populära webbaserade tjänster såsom Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, Tinder och Tumblr, tjänster som dagens e-handelskonsumenter använder dagligen. Basen i NA-KDs e-handelsplattform är den open sourcebaserade webbapplikationen Magento. Magento har en bevisad teknisk stabilitet och används därför av ca 20 % av världens e-handelsbutiker. Flexibiliteten i Magento tillåter NA-KD att kunna leverera en intuitiv, smidig och visuellt tilltalande e-handelsplattform vilken maximerar kundernas shoppingupplevelse. NA-KD.com kommer att vara en social modedestination som på timbasis uppdateras med inspirerande produkter, bilder, videor och blogginlägg, d v s en plattform för dagens e-handelskonsumenter. Vidare är Magento en väldigt kostnadseffektiv och skalbar plattform med Amazon Cloud som grund för tillväxt. NA-KD.com klar för lansering Q I september 2014 påbörjade Bolaget arbetet med försäljningsplattformen. Arbetet har skett i samarbete med externa systemarkitekter och designers med erfarenhet av storskalig global e-handel. Sedan start har utvecklingsprojektet finansierats av NA-KDs grundare Jarno Vanhatapio. NA-KD.com kommer lanseras publikt under det andra kvartalet

18 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Social marknadsföring Marknadsföringsstrategi NA-KD ska uppnå snabb tillväxt genom att utnyttja sociala mediekanaler till att smart och effektivt marknadsföra NA-KD.com och Bolagets olika kollektioner. Flera nya aktörer, däribland Daniel Wellington AB och Triangl Swimwear Ltd, har rönt stora framgångar genom användandet av sponsrings- och ambassadörsprogram. Strategin är här att ansluta s k nätkändisar, eller ambassadörer, med stora användarnätverk i sociala medier, mätt i antalet följare på Instagram och Tumblr. Förutom att generera en direktkanal till ambassadörernas sociala nätverk och följare skapar sponsringsoch ambassadörsprogram användbart innehåll vilket vidare driver trafik och försäljning. Ambassadörer kan anslutas genom olika kombinationer av följande; utskick av sponsringsprodukter (kläder, skor, accessoarer och livsstilsprodukter), genom betalning, erbjudande om egen kollektion och andra sponsringskontrakt. Då stor närvaro i sociala medier och användandet av sponsrings- och ambassadörsprogram har bevisat sig vara ett framgångsrikt recept, bl a för Daniel Wellington AB och Triangl Swimwear Ltd., ska även NA-KD använda sig av denna metodik. NA-KDs nyckelpersoner har ett brett kontaktnätverk av lämpliga ambassadörer. De har, utöver Savannah och Sienna Miller, samarbetat med kända bloggare och modeikoner som Angelica Blick ( följare), Fanny Lyckman ( följare), Elin Kling ( följare) och Rebecca Stella ( följare) m fl. 12

19 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Sponsring och ambassadörer Sponsrings- och ambassadörsprogram NA-KD kommer att skapa sitt sponsrings- och ambassadörsprogram genom att använda sig av en så kallad Freemium - modell. En Freemium-modell innebär att ett företag gratis delar sin produkt för att uppnå viral spridning för att senare kapitalisera på betalande kunder. Även skaparna bakom mobilspelen Angry Birds och Candy Crush Saga använde sig av denna modell för att framgångsrikt uppnå global spridning. NA-KD Instagram Gratisprodukter / Rabatterade produkter Nya följare Inspirerande innehåll NA-KD Ambassadör 1. Skapa volym > 2. Engagera > 3. Kapitalisera Följare Innehåll NA-KD kommer, tack vare den vertikalt integrerade produktionsmodellen med hög marginal (60-75 %), kunna sponsra och dela ut upp till 25 % av de tillverkade private label volymerna. Dessa plagg kommer att ges bort gratis eller till rabatterade priser till tiotusentals Instagram- och nätkändisar med de allra största globala och inhemska anhängarbaserna. Enligt kontrakt tar sedan ambassadörerna inspirerande bilder av sig själva i plaggen och hänvisar sina följare att shoppa på NA-KD.com. Kontrakteringen av kändisar skapar samtidigt stor trovärdighet för e-handelsplattformen och Bolaget samt minskar kostnaderna för mediaproduktion. Nya följare Inspirerande innehåll Följare / kunder / nya ambassadörer De inspirerande bilderna ska leda till en pyramidliknande viral spridning av NA-KD.com. Kontrakteringen av kändisar skapar samtidigt stor trovärdighet för e-handelsplattformen och Bolaget. Det globala sociala ekosystemet för spridning av varumärke och innehåll för maximal försäljning. Här illustrerat med Instagram som bas men ska även genomföras med Pinterest och Tumblr. 13

20 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Kundservice och leverans Utöver ett brett, unikt och modemässigt relevant sortiment samt en bra shoppingupplevelse ska NA-KD snabbt skapa och upprätthålla en stabil kundbas med hög återköpsfrekvens genom att erbjuda hög kvalitet i sin kundservice. En nyckelfaktor i Bolagets erbjudande är smidig och säker betalning. NA-KD kommer enbart att stödja säkra globala betalningsalternativ som de flesta kunder är väl bekanta med. Bolaget är redan i process med att rekrytera erfaren personal som kommer sköta all orderhantering. Till en början hanteras alla ordrar från Göteborg, där NA-KD har hyrt ett varulager om ca m 2. Leverans kan genom avtal med internationella transportföretag och speditörer ske under 1-7 dagar var kunden än befinner sig i världen. 14

21 DEL 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillväxt med lönsamhet Finansiell strategi Försäljningsmarginalen på egendesignade kläder och skor beräknas till omkring % medan samma marginal på egendesignade accessoarer beräknas uppgå till ca 80 %. Externa varumärken har ca % försäljningsmarginal. NA-KDs rörelsemarginalmål ska nås genom att upprätthålla goda försäljningsmarginaler parallellt med en god kostnadskontroll. Bolagets kostnader har från start hållits under ständig bevakning och finansierats av NA-KDs grundare Jarno Vanhatapio. NA-KDs målsättning gällande omsättning och rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) sammanfattas nedan i Figur 1. En mer detaljerad redogörelse för budget och finansiell målsättning finns att tillgå under avsnittet Finansiell information. Figur 1. NA-KDs målsättning för omsättning (i miljoner SEK) Miljoner SEK Omsättning EBITDA p 2016p 2017p 2018p 2019p -10 Källa: Egen konstruktion Omsättning EBITDA 15

22 - Informationsmemorandum februari 2015 DEL 4 MARKNAD

23 Marknad NA-KD.com offers worldwide consumers a raw and non-nonsense way to be inspired of fashion and design on any device and with a constant flow of products, images and videos to engage upon, comment, share, crave and shop. Combining the best of a decade of traditional and ever growing online fashion and hyper growing social shopping features. 17

24 DEL 4 MARKNAD Fortsatt stark tillväxt för e-handeln Marknadsdrivkrafter NA-KD agerar primärt på den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer. Denna marknad delas ofta upp efter kläder, skor och accessoarer till kvinnor, män och barn samt efter prissegmenten premium, mellanpris och lågpris. NA-KDs verksamhet har ett prismässigt fokus på det nedre mittsegmentet till kvinnor och män i åldrarna år. Den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer drivs till stor del av den totala e-handelsmarknaden för konsumentvaror. Figur 2 nedan visar den totala omsättningen på den globala e-handelsmarknaden för konsumentvaror år , samt prognos för år ). Omsättningen anges i miljarder USD. År 2013 uppgick den totala e-handelsmarknaden för konsumentvaror till ca 638 miljarder USD, motsvarande ca miljarder SEK. Även om e-handelsmarknaden snabbt har ökat mellan år bedömer Statista (2015) att den årliga tillväxten mellan kommer att uppgå till ca 16 %. År 2018 beräknas därmed e-handelsmarknaden för konsumentvaror uppgå till ca miljarder USD, motsvarande ca miljarder SEK, vilket skulle innebära en ökning med ca 111 % jämfört med år The e-commerce industry is a force that no investor can afford to ignore. Credit Suisse Figur 2. Den globala e-handelsmarknaden för konsumentvaror , samt prognos (i miljarder USD) * 2015* 2016* 2017* 2018* Källa: Statista (2015) 1 Statista, Global Retail E-commerce Sales Volume from 2009 to 2018, januari

25 DEL 4 MARKNAD Mode en av e-handelns vinnare Figur 3 visar den totala omsättningen på den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer år samt prognos för år ), se nedan. År 2013 uppgick den totala omsättningen på e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer till ca 56 miljarder euro, motsvarande ca 533 miljarder SEK. Den årliga tillväxten år bedöms ha uppgått till ca 13 %. Euromonitor International (2014) beräknar att marknadens omsättning år 2015 kommer att uppgå till ca 79 miljarder euro, motsvarande ca 752 miljarder SEK. De beräknar därmed att tillväxttakten framgent kommer att vara ca 19 % per år. Den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer bedöms alltså växa med en snabbare framtida takt än den totala e-handelsmarknaden för konsumentvaror. Figur 3. Den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer , samt prognos (i miljarder euro) McKinsey & Company (2014) förväntar sig att marknadstillväxten kommer att accelerera fram till år ). Förutsatt att marknaden växer med samma takt som från år 2013 till år 2015, skulle den kunna utvecklas enligt nedan figur. Figur 4. Exempel på hur den globala e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer kan växa (i miljarder euro) % % Källa: Euromonitor International (2014) Källa: Egen konstruktion baserad på data från Euromonitor International (2014) Enligt McKinsey & Company (2014) beror denna utveckling främst på grund av växande efterfrågan på kläder, skor och accessoarer i tillväxtländer. Kina är ett framstående exempel på ett tillväxtland där en växande medelklass har börjat spendera en allt större del av sin inkomst på kläder, skor och accessoarer. År 2020 beräknas kinesiska konsumenter spendera ca 450 miljarder USD, motsvarande ca miljarder SEK, på lyxvaror, däribland kläder, skor och accessoarer (McKinsey & Company, 2014). 2 Euromonitor International, Apparel and Footwear Retailing in the Digital Era, maj McKinsey & Company, Succeeding in Tomorrow s Global Fashion Market, september

26 DEL 4 MARKNAD Globalt har köpkraften snabbt skiftat från mer mogna marknader, som exempelvis Västeuropa och Nordamerika, till tillväxtmarknader, som Ostasien, Östeuropa och Sydamerika. Skiftet blir speciellt tydligt om man ser på marknaden för kläder, skor och accessoarer till kvinnor, den historiskt sett mest lukrativa kategorin jämfört med den till män och den till barn. Figur 5 visar hur stor andel av denna marknad som kommer från mer mogna marknader respektive tillväxtmarknader år 2004 och 2011 samt en prognos för år Det globala skiftet är påtagligt i marknadens mittsegment, där marknadsandelen från tillväxtländer uppgick till ca 25 % år 2004, ca 37 % år 2011 och prognosticeras uppgå till hela 55 % år Det blir således alltmer viktigt för återförsäljare att kunna erbjuda ett sortiment som tilltalar en global marknad gentemot att enbart fokusera på enskilda regioner. Utöver växande efterfrågan i tillväxtländer anser Styrelsen att e-handelsmarknaden för kläder, skor och accessoarer kommer att växa i snabb takt då e-handeln ger en rad följande viktiga fördelar såsom: ökad tillgänglighet och bekvämlighet, större varuutbud och förbättrat inspirationsvärde. Figur 5. Ett globalt skifte håller på att ske på marknaden för kläder, skor och accessoarer till kvinnor. Den växande medelklassen på tillväxtmarknader skapar ny köpkraft i låg- och mellanprissegmenten. By 2022, brick and mortar retail spaces will be little more than showrooms Eddie Machaalani, vvd Bigcommerce Källa: McKinsey & Company (2014) 20

27 DEL 4 MARKNAD Mode + Mobilt = NA-KD Människor spenderar alltmer tid online, speciellt unga människor som växer upp i en värld där användandet av smartphones och surfplattor är vida utbrett. Ett utökat mobildatanät gör det möjligt att vara uppkopplad var man än befinner sig och man är inte längre hänvisad till att koppla upp sig via en stationär dator. I Europa har antalet timmar spenderade online ökat från i snitt 24 timmar per månad i 2009 till i snitt 48 timmar per månad i 2013 (IDC, 2014) 4). År 2018 beräknas antalet timmar spenderade online nå i snitt 75 timmar per månad (IDC, 2014). En liknande utveckling är att förvänta även i mindre mogna marknader. Med antalet timmar spenderade online ökar även e-handeln. Att shoppa online är generellt smidigt, enkelt och tryggt. Till skillnad från fysisk butiksförsäljning är e-försäljning tillgänglig alla dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, var man än befinner sig i världen. E-försäljningen konvergerar därmed med hur människor alltmer lever sina liv och den bekvämlighet som idag efterfrågas. Då e-butiker inte är begränsade av hyllplatser kan de erbjuda ett större varuutbud än fysiska butiker. Vidare är det enklare och snabbare för kunden att gå igenom sortimentet. E-butiker har även fördelar när det kommer till att spåra användarbeteenden och kan därigenom på ett smidigt sätt visa upp produkter efter konsumenternas preferenser. 180% Styrelsen är övertygad om att webbaserade mobilapplikationer, såsom NA-KD.com, gör det möjligt att utveckla underhållningsvärdet vidare, och på så sätt driva trafik och försäljning. Enligt McKinsey & Company (2014) är det tack vare mobilapplikationer som e-försäljningen av kläder och skor växer snabbare än den fysiska försäljningen, främst genom att öka underhållningsvärdet och bekvämligheten i shoppingupplevelsen. Figur 6 nedan visar att det totala mobilanvändandet växte med 76 % år 2014 jämfört med år ). Det som främst drog upp snittanvändandet var just e-handel, med en tillväxt på 174 %. 174% One of the reasons that mobile is convenient is because it can capitalize on the impulse sales. Simon Khalaf, VD Flurry Figur 6. Mobilanvändandet 2014 jämfört med 2013 E-försäljning innebär att konsumenter kan tillfredsställa sina shoppingbehov snabbt och bekvämt hemifrån eller varifrån de råkar befinna sig. Shopping online har fått stor spridning på grund av sociala medier. Modebloggar har exempelvis blivit populära då många människor tycker om att följa och få inspiration av nya trender. E-försäljning underlättar denna typ av fönstershopping. E-butiker marknadsför sig därför ofta i sociala medier, t ex via Twitter, Facebook och Instagram. I slutet av år 2013 hade dessa siter och webbaserade mobilapplikationer totalt ca 1,9 miljarder användare (Ecommerce Europe, 2014) 5). Den mängd potentiella kunder som nås via dessa och andra sociala medier är därmed att anse som betydlig. 4 Källa: Flurry (2015) IDC, Worldwide New Media Market Model, 2H13, maj Ecommerce Europe, European B2C E-commerce Report 2014, juni Flurry, Flurry CEO: The end of PCs is coming, januari % 90% 45% 0% Lifestyle & Shopping 121% Utilities & Productivity 103% üüüü Social 89% 89% 74% 49% Health & Fitness Travel Sports News & üüüü 33% Music, Media & Entertainment Average 76% 30% Games 21

Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation

Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Detta memorandum innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar BrandWorlds aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL)

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) Februari 2009 556666-9460 Kunskapslogistik för en global marknad Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 1 Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET...4

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2011 2 BJÖRN BORG I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 12 BJÖRN LOVES JOHN 14 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 23 PRODUKTOMRÅDEN 26 GEOGRAFISKA MARKNADER

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm 1 Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

The Future in Home Entertainment. Memorandum Horse Creek Entertainment AB (publ) HomeTV. Storgatan 26, 171 63 SOLNA Org nr.

The Future in Home Entertainment. Memorandum Horse Creek Entertainment AB (publ) HomeTV. Storgatan 26, 171 63 SOLNA Org nr. The Future in Home Entertainment Memorandum Horse Creek Entertainment AB (publ) HomeTV Horse Creek Entertainment AB (publ) Storgatan 26, 171 63 SOLNA Org nr. 556371-1224 Innehåll 1. En sammanfattning av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 2 WBM i korthet 4 VD har ordet 6 7 Affärsidé, mål och strategi 8 9 Varumärket Björn Borg 12 Björn Borg i England 13 14 15 Affärsmodellen 18 Koncernens

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) Innehåll 1 Sammanfattning 7 Riskfaktorer 8 I nbjudan till teckning av aktier i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 9 Bakgrund och

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439)

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Maj 2014 1 Distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Detta memorandum vänder

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Företrädesemission 16 31 mars 2015 Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Viktig information Denna information finns endast på svenska.» Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) (556889-7887) är ett

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer