Utsikt Beijerskajen Sälj&Marknadshögskolan i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utsikt Beijerskajen Sälj&Marknadshögskolan i Malmö"

Transkript

1 Utsikt Beijerskajen Sälj&Marknadshögskolan i Malmö Introduktion Bäste läsare, I din hand håller du nu det allra första numret av Utsikt Beijerskajen. Ett spännande nyhetsforum för alla oss som vill veta mer om vad som händer och är på gång på Sälj & Marknadshögskolan i Malmö. Syftet med Utsikt Beijerskajen är att skapa kommunikation och samhörighetskänsla på skolan såväl som att hålla externa intressenter uppdaterade om våra förtjänster och fortsatt utveckling. I detta nummer kan du bl.a läsa om; - Nyhetsbrev Juni publicerad är helt säkert något som många av er kommer att göra i framtiden så ta gärna tillfället till en övning som ger färdighet och lämna ditt bidrag till Utsikt Beijerskajen redan till nästa nummer. Vår förhoppning när vi nu stolta förklarar praktverket Utsikt Beijerskajen Nr 1 för utgivit är att ni läsare med detta nyhetsbrev som stöd inspireras till fortsatt engagemang i Sälj & Marknadshögskolan. Mycket läsnöje önskar redaktionen i form av Malin, Nathalie, Paul, Katty, Birgitta & Lars KAM examen den 11 april Alumni vad menas med det och betydelsen av att odla ett personligt nätverk Information om ledningsgruppen som arbetar efter parollen, att vara och att synas. Man kan i artikeln läsa om dess ansvarsområden, målsättning nationellt såväl som regionalt, sammansättning samt en översiktlig presentation av medlemmarna Företagsspel med Celemi, några studenter delar med sig av sina erfarenheter från en arbetssam men givande heldag med dessa spel YH-mässan den 21 mars SMH var där och samlade intryck LIA på reklamföretaget Grey i Libanon vår utsände Rachell Maria Kairouz berättar LIA på Celemi ett företag som tillhandahåller spel för företagssimuleringar Pernilla Lejon ger en intervju LIA på Apsis International AB i Istanbul vår utsände Aziz Eyvel rapporterar LIA på apotek, vad är relevant då man arbetar inom apoteksbranschen både praktikanter och handledare ger sin syn på den saken Kläder ur automat en fluga eller något för framtiden? På skolan har man sedan en tid tillbaka kunnat köpa T-skirts och kalsonger ur en klädautomat Era synpunkter på Utsikt Beijerskajen är naturligtvis synnerligen välkomna ris såväl som ros. Vad vill ni ser mer/mindre av och vad kan ni själva bidra med? Att skriva en artikel och få den Den 11 april hade vi traditionsenligt examensfirande för vår Key Account Manager klass KAM 5. Vi samlades på restaurang Haqvin Bager på St Gertrud i Malmö för en lunch tillsammans där Thorsten Karlén från ledningsgruppen höll ett inspirerande examenstal och delade ut examensbevisen. Utmärkelsen bästa examensarbete gick till Camilla Persson och vi hade glädjen att dela ut utmärkelsen Bästa prestation till 3 studenter, Madeleine Liljewall, Jimmi Lundin och Emil Stridberg som alla haft VG på alla genomförda kurser. Vi önskar alla examinerade studenter ett stort Lycka till med framtida utmaningar! - 1 -

2 Nytt alumni på SMH Våren 2014 lanserades Sälj&Marknadshögskolans nya alumni på Linkdin En alumniförening är till för de som precis är på väg att avsluta sina studier eller har tagit sin examen på ett visst läroverk. Det primära syftet med ett alumni är att behålla de kontakter man förvärvar med sina studiekamrater och ha nytta av dessa i sin yrkeskarriär efter studierna. Det ökar också närheten till näringslivet genom sin existens. För den som funderar på att läsa på ett visst läroverk är alumnit något som kan attrahera som faktor att välja den ena eller den andra skolan. Ett bra personligt nätverk är aldrig fel! Vilka delar som ingår varierar från skola till skola, och tar vi amerikanska läroverk som exempel har många av de stora universiteten ett nära samarbete med föreningarna. Inflytelserika alumner med kapital och stort nätverk ger fördelar för läroverken. På Sälj och Marknadshögskolan (SMH) har det funnits ett alumni sedan flera år tillbaka. Medverkande studenter berättar bl.a. att de har sett nyttan i att de får relevant information om alla utbildningar och de ser det även positivt att få jobbtips och intryck från studiekamrater med liknande bakgrund. Ett deltagande i alumni är positivt, och man väljer såklart själv aktivitetsnivå! Plattformen för deltagande i SMH s alumni låg förut i studentportalen PingPong som nu ersatts av Novo, där funktioner för alumni inte finns och då existerande alumner riskerade att tappas bort beslutade man våren 2014 att starta upp en alumnigrupp på Linkdin. Ett medlemskap i SMH s alumni är givetvis kostnadsfritt och ger exempelvis: Nyheter från skolan Aktiviteter Annonser från samarbetspartners Undersökningar för skolan Inbjudningar till events/seminarier Diskussionsforum, tips till andra medlemmar Aktuell information från era respektive företag Då det är ett levande nätverk tar SMH gärna emot tips och förslag om innehållet på (Skriv Alumni i ämnesraden). YH - Mässan Fredagen den 21 mars ägde årets YH mässa rum och Sälj&Marknadshögskolan var givetvis representerad där. Mässan ägde rum i utställningslokalerna på Arenan i Malmö och flertalet av regionens YH skolor ställde ut. Det var mycket folk på plats och vi träffade många intresserade blivande studenter I mars 2014 lanserades den nya alumnigruppen på Linkedin, Sälj&Marknadshögskolan Alumni, och alla utexaminerade studenter bjöds in. Därigenom säkrades nätverkets fortlevnad. Administrationen av sidan sköts av SMH och examinerade elever får aktivt söka medlemskap på Linkedin för att kunna bli medlemmar. I samband med examen får nuvarande studenter en inbjudan till alumnit och om de har en linkdinprofil kan de enkelt acceptera inbjudan

3 Ledningsgruppen Ledningsgruppen för Sälj & Marknadshögskolan i Malmö Att Vara och att Synas För varje yrkeshögskoleutbildning ska det finnas en ledningsgrupp så också i Malmö. Ledningsgruppen är det forum där utbildningens olika aktörer träffas och har möjlighet att tillsammans ta ställning till de frågor som rör utbildningens inriktning och genomförande. I praktiken innebär det att se till att utbildningsplanen följs och att utbildningen når uppsatta mål. Ledningsgruppen har även ansvar för utveckling av utbildningen. Ledningsgruppen skall hålla fyra ordinarie möten per läsår. Ledningsgruppens utpekade ansvarsområden Tillsyn, ledningsgruppen ska se till att utbildningen genomförs enligt lag och förordning Vid behov besluta om ändringar i utbildningsplanen Fastställande av kursplaner, ledningsgruppen är ansvarig för innehållet i kursplanerna och fattar också beslut om ändringar i dem Kvalitetsarbete, en viktig uppgift för ledningsgruppen är att kontrollera att utbildningen håller en hög kvalitet och genomförs i enlighet med målen Arbetslivsförankring, säkerställa att utbildningen speglar arbetsmarknaden behov Antagning av de studerande Pröva frågan om tillgodoräknande Utfärda examens- och utbildningsbevis Ledningsgruppen i Malmös långsiktiga mål Minst 100 kvalificerande sökanden till varje kursstart Öka genomströmningen Etablera skolan på den regionala marknaden, benchmarking mot liknande utbildningar så som IHM, EFL, Academica Båstad etc Ledningsgruppens särskilda ambitioner för Malmö Öka den regionala kännedomen om skolans existens och förtjänster bland näringsliv och studerande Skapa och underhålla funktionella nätverk Prioritera kvalitetsarbetet Bli mer synliga på skolan Ledningsgruppens sammansättning Ledningsgruppens generella sammansättning och de enskilda ledamöternas särskilda ansvarsområden En majoritet av ledningsgruppens medlemmar representerar arbetslivet. Syftet är att arbetslivets representation ska ge legitimitet och relevans för utbildningarna Två studeranderepresentanter ska ingå i ledningsgruppen. Studeranderepresentanterna har ett särskilt ansvar för att fånga upp och förmedla synpunkter från de studerande samt att återrapportera information från ledningsgruppens möten Utbildningsledaren är företrädare för utbildningsanordnaren (SMH) och ska ingå i ledningsgruppen. Sälj & Marknadshögskolan ansvarar för utbildningens genomförande Högskolans representant har ett särskilt ansvar för nivån och kvaliteten på utbildningen En företrädare för det offentliga skolväsendet ska ingå i ledningsgruppen om utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen Näringslivsrepresentanter Lars Broström, BillerudKorsnäs Jonas Gullberg, DJO Global Stefan Wikenhed, Novotek Sverige AB Elisabeth Sussum, DJO Global Magnus Olausson, Eniro Torsten Karlén, Landskrona Stad Tore Byström, Celemi Mikael Egnell, Manpower Mikael Gudmundsson, Unionen Studeranderepresentanter Sandra Åberg & Nura Mahmod, INT 12 Pernilla Lejon & Linus Fridberg, INT 13 Benny Sand & Malin Ohlqvist, KAM 13 Högskola/Skolväsendet Kristina Ekelund, Skolväsendet, Malmö Stad, YH Malmö Jenny Wendle, Högskolan, Malmö Högskola Sälj&Marknadshögskolan Birgitta Jonsson, Utbildningsledare SMH - 3 -

4 LIA på Celemi Pernilla Leijon Intervju med Pernilla Leijon INT 13 Hur är din LIA? Spännande! Jag får pröva på både marknadsaktiviteter och aktiviteter inom försäljning. Det var så jag ville att min praktikperiod skulle se ut; att få lära och bidra inom båda områdena eftersom de ofta går hand i hand. konsulten själv eller partners. Efter en simulering har deltagarna fått ett ovanifrån perspektiv och kan dra slutsatser kopplat till det egna förstaget, som i sin tur kan leda till effektivisering och ökad försäljning eller vinst för kunden. Celemi Apple & Oranges Fredagen den 14 mars var studenterna på skolan inbjudna till att ta del av en företagssimulering. Spelet heter Apples and Oranges och är ett utmanande spel i affärstänkande. Företaget bakom detta spel heter Celemi. -Vad har du lärt dig? Jag har lärt mig mycket om företagets produkter, hur ett mindre företag arbetar organisationsmässigt och strategiskt. Mycket kan jag känna igen från min tidigare arbetsplats men många saker, så som försäljningen, skiljer sig. Celemi arbetar inte främst med uppsökande försäljning, de flesta kunderna tar själva kontakt med företaget. -Vad får du göra? Första veckan av min praktikperiod hade företaget ett event för sina kunder som skulle planeras och utföras. Där var jag involverad i diverse aktiviteter. Jag har även fått arbeta med företagets hemsida, konkurrensanalys, varit med på säljmöten samt kommer att delta i planeringen av marknadsaktiviteter. -Vilken avdelning är du på? Jag praktiserar både på marknad- och säljavdelningen. -Vad har du tagit med från skola till din LIA? En bättre förståelse för det mesta inom försäljning och marknadsföring. Allt ifrån teorier och termer till det rent praktiska så som tidsplanering och utförande. -Beskriv företaget. Celemi erbjuder sina kunder företagssimuleringar, färdigpaketerade eller skräddarsydda. Deltagarna får experimentera med verkligheten utan att de driver sin egen verksamhet. Det finns 10 färdiga paket med olika karaktär och expertis så som; företagsekonomi, projektledning, strategiska beslut och innovationstänk. Celemi s konsulter tar även fram skräddarsydda simuleringar som sedan faciliteras av Vi har frågat två tjejer från klassen vad de tyckte om dagen. Malin Jönsson: Ja det var lärorikt! Ett praktiskt och roligt sätt att lära sig om t ex: cashflow, vilka kunder som företag bör satsa på, hur förändringar i olika avdelningar påverkar likviditeten och hur man sen kan ändra på olika områden i företaget för att förbättra nyckeltalen. Man fick också ett helikopterperspektiv över hur företag fungerar och hur viktigt teamwork är. Det var en lång men givande dag. Pernilla: Jag tyckte att dagen med Celemi var mycket givande, speciellt med tanke på att vi precis läst Företagsekonomi och nu fick ett helhetsperspektiv på hur ekonomin verkligen fungerar i ett företags "kretslopp". Apples and oranges bidrog till en Aha-upplevelse när man själv fick göra en resultatrapport och en balansrapport för varje period och samtidigt se resultatet rent fysiskt framför sig." Vi vill tacka Celemi för att vi fick chansen att vara med

5 LIA utomlands Varje år är det ett antal studenter som väljer att förlägga sin LIA till utlandet. I år är två studenter i Australien, en i Turkiet och en i Libanon. Vi har haft möjlighet att prata med en del av dem för att ta del av deras erfarenheter av att ha LIA utomlands. LIA på Apsis International - Turkiet Intervju med Aziz Eyvel, INT 13 Hur är din LIA? Det är väldigt intressant och lärorikt att få ha LIA på ett internationellt företag som arbetar med många olika marknader runt om i världen! Vad har du lärt dig? Vad får du göra? Jag är med och lär mig hur Apsis arbetar för att få nya kunder och hur de arbetar med befintliga kunder. Jag får lära mig hur de arbetar med de olika stegen i försäljningscykeln, träna på olika försäljningstekniker och interagera med potentiella kunder. Jag får lära mig hur man tar sig över olika typer av utmaningar och att marknadsföra Apsis programvara och tjänster till både B2B och B2C kunder. Jag gör kund- och marknadsanalyser, konkurrentanalyser, cold calling och får även vara med på olika affärsmöten. Vilken avdelning är du på? Jag är på säljavdelningen. Vad har du tagit med från skola till LIA? Mycket av det jag lärt mig i skolan har jag haft nytta av på min LIA. Kursen i Försäljning är väldigt bra att ha med sig och jag har användning av mina kunskaper från den kursen. Beskriv företaget. Mitt LIA-företag heter Apsis International AB och de har huvudkontor i Malmö. Företaget har även kontor i Norge, Danmark, Finland, Polen, Istanbul och Hongkong. Företaget har 180 anställda som hjälper 6000 kunder världen över. Apsis arbetar med digital kommunikation och e-postmarknadsföring. De tror på kraften, potentialen och möjligheterna i prenumererad e- post. Därför utvecklar de tjänster som gör att företag och organisationer kan skräddarsy kommunikationen med sina målgrupper. Apsis arbetar för att skapa framgångsrik e-post genom nyhetsbrev. Varför valde du att ha din LIA utomlands? Jag hade läst att Apsis bland annat arbetar med den turkiska marknaden och att de har kontor i Istanbul där jag kommer ifrån, vilket lät väldigt intressant och därför tog jag kontakt med dem. Jag får chans till att knyta kontakter både i Turkiet och i Sverige eftersom Apsis huvudkontor ligger just i Malmö. LIA utomlands är en bra erfarenhet och merit att ha med sig eftersom jag i framtiden vill arbeta på ett internationellt företag i Sverige som har Turkiet som marknad. LIA på Grey - Libanon LIA på Grey Global Group av Rachell Maria Kairouz, INT 13 Grey Global Group är ett utav världens största samt ledande företag inom reklam och marknadsföring, huvudkontoret finns i New York City och nu har Grey 432 kontor i 96 olika länder. Grey Global Group skapades av Arthur Fatt Grey startades i Beirut 1987 och har sedan dess vart det ledande företaget inom advertising runt hela mellanöstern

6 MEDIA Grey erbjuder ett komplett utbud av medieplanering och inköp, kanalstrategi och digital strategi. REKLAM Grey är en fullservice reklambyrå med kompetens inom alla marknadsföringsdiscipliner. PUBLIC RELATIONS En av de enda marknadskommunikation organisationer med en full PR service. PR spelar en stor roll i deras arbete för att konstant skapa ett famously effective work. DIGITAL Grey erbjuder digitala team på över 100 engagerade digitala strateger, teknologer, producenter, utvecklare, copywriters, art directors samt en komplett uppsättning av digitala kompetenser. AKTIVERING Greys prisbelönta Activa team utvecklar och producerar famously effective arbete för deras kunder genom att ansluta varumärken till kultur människor, platser, trender, händelser och partners på ett sätt som fångar konsumenternas intresse. KULTUR väldigt viktigt att förstå kulturen när man arbetar med reklam i mellanöstern, om vi ex skall göra en reklam för Digestivekex så kan den inte se likadan ut i Libanon och Dubai. I Libanon är det fritt att placera kvinnors ansikten och kroppar på reklambladen, i Dubai är det förbjudet att visa en kvinna utan slöja. Därför är det väldigt viktigt att bearbeta marknaden och förstå dess kultur. Grey är ett extremt väletablerat och stabilt företag i Libanon, därför behöver dem inte marknadsföra sig på samma sätt längre, men deras logga syns överallt. Grey Beirut samarbetar mest med Grey Dubai i mellanöstern, då dem arbetar med liknande kunder. På Greys kontor sitter det många olika människor som bär på stor kompetens inom olika områden, men alla samarbetar mot exakt samma mål att alltid göra kunden nöjd! Att alla samarbetar på Grey är extremt viktigt, den digitala avdelningen måste delta och bli lika mycket informerad om kunden som client servecing avdelningen blir, för att de skall kunna erbjuda exakt vad kunden vill ha. En utav våra kunder är Beirut City Center, ett utav Libanons största och lyxigaste shoppingcenter som erbjuder shopping, fik, restauranger, nöjen, aktiviteter, bio mm. Vår uppgift är att hjälpa Beirut City Center att locka så många kunder som möjligt på ett nytt och unikt sätt. Beirut City Center kontaktar oss på Grey och ber oss göra en stor presentation om hur vi kan hjälpa dem att bli mer stabila. Då sätter sig client servecing och PR för att diskutera och planera strategier och aktiviteter. Beirut City Center blir sedan inbjudna på ett stort möte. Här deltar även chefen på Grey, med tanke på att det är en väldigt stor kund och att det rör sig om stora kostnader. Beirut City Center var väldigt nöjda med vår presentation och bestämde sig för att påbörja ett samarbete. Då började hela Grey arbeta med olika förslag inom aktiviteter, erbjudanden, marknadsföringskanaler mm. Vid olika tillfällen som mors dag, jul, påsk, planerar Grey ytterligare aktiviteter och skapar all marknadsföring åt Beirut City Center, banners och skyltar sätts upp över hela landet, hemsidan uppdateras, radio och tv-kanalerna marknadsför, beroende på vilka marknadsföringskanaler vi har valt. Allt skall självklart analyseras först, konkurrentanalyser, marknadsanalyser, den viktigaste frågan vi ställer oss är vad är det VI kan erbjuda som inte våra konkurrenter kan? vi försöker att alltid arbeta utifrån den frågan med alla våra kunder. Grey har många olika kunder, till exempel Shopping center, banker, sjukhus, flygplatser, Hugo Boss, Digestivekex, Maserati Cars, Suzuki, Kinder, samt flera hundra till. Som jag tidigare nämnt och förklarat så erbjuder Grey marknadsföring och reklam inom många olika kanaler. Kunderna kontaktar oss oftast när de känner ett behov av utveckling, när företaget är på väg att rasa, när de skall lansera en ny produkt eller tjänst. Då vänder de sig till Grey, vår uppgift är då att ta fram all information om denna kund (om det inte redan är en kund sedan tidigare) och omedelbart börja planera, vi plockar fram alla möjliga planer som skulle kunna lyfta företaget. Allt presenteras för kunden som i sin tur självklart skall godkänna det, om kunden inte känner sig bekväm eller säker på det vi har planerat så börjar vi plocka fram andra idéer. Ett behov av utveckling Grey Group planering idéer presentation Ungefär så här ser flödet ut. Sedan så skall även vi (creators och digitals) arbeta med hur marknadsföringen skall se ut, skapa egna och unika affischer, loggor, bilder, olika inspirationer, hemsidor osv. Grey skapar även design, design för nya spel som skall lanseras, design och koder för olika hemsidor, applikationer, Visa Card osv

7 Jag har varit med och deltagit när vi på Client Servecing och PR har arbetat med Beirut City Center, Maserati Cars, Suzuki och Digestivekex. BEIRUT CITY CENTER vi planerar ett nytt projekt inför WORLD CUP som startar 12e juni. Målet är att vi skall locka så många kunder som möjligt att komma till BeCC och kolla på matcherna. Översta våningen på BeCC erbjuder många olika restauranger och cafeterior. Min uppgift är att skapa nya idéer och aktiviteter för att kunderna skall välja att se på World Cup hos BeCC. Exempel på aktiviteter jag planerar Discover the new football world with 3D alla restaurangerna skall sätta upp stora skärmar där matcherna skall visas, de skall även erbjuda 3D, unikt och spännande. De 5 sista matcherna skall visas i biosalongen för de som köper biljetter. Olika fotbollstävlingar skall ske i centret, tävla och vinn unika priser. Vi skall dekorera hela centret, det skall hänga tusentals flaggor runt om i hela shoppingcentret. Restaurangerna skall erbjuda olika world cup meal och happy hour Vi skall få dit ett cheerleader team som skall skapa en härligare stämning under matchernas gång. Vi skall ordna Mini World Cup för barnen och familjerna, alla skall ha roligt på BeCC under World Cup, inte endast fotbollsfansen. Olika små boll lekar skall finnas för alla små barn, gratis ansiktsmålning, små flaggor och ballonger. En artist/känd profil skall finnas på plats under World Cup, under matchernas gång skall artisten/kända profilen tala i mikrofon och underhålla kunderna, även gå runt i de olika restaurangerna och prata med kunderna och ställa frågor. En fotograf skall finnas på plats och ta kort på alla kunder och de olika aktiviteterna, alla bilder läggs sedan ut på hemsidan. MASERATI CARS Maserati är en kund vi på Grey haft länge. De skall nu lansera en helt ny modell och kontaktar oss på PR. De vill ordna ett stort event som vi skall planera. Vi bestämmer oss först om vart vi skall vara, vi väljer en fin och lyxig lokal i Downtown. Vi bjuder in 300 VIP kunder, planerar catering, dj, modeller, bjuder in all media (ex, MTV, Beirut.com) fler än 40 olika mediabyråer kommer att finnas på plats. Creators skapar inbjudningskorten som skall skickas till alla VIP kunderna och designar även olika förpackningar och goodiebags som skall finnas på plats. Onsdag 30/5 skall vi finnas på plats mellan och ordna allt inför eventet och välkomna alla gäster och media som skall finnas på plats. Vi skickar först ut inbjudningar till alla kunder och till all media. Efter ca 1 vecka kontaktar jag all media över telefon eller mail för att se om jag kan få svar ifrån de som inte redan tackat ja via mail. Två dagar innan eventet skickar jag ut en liten påminnelse till all media via mail. SUZUKI vill öka deras försäljning så de vill komma med nya förslag och erbjudanden för att locka fler kunder att köpa en Suzuki. De bestämde sig för att satsa på den yngre generationen och satte de som deras huvudmålgrupp. Erbjudandet lyder buy a new Suzuki and get free customization. Jag kontaktade de tre största universiteten i Libanon (American university of Beirut, Lebanese American university, Notre Dame university) och planerade med deras marketing department att sätta deras Grafisk Design studenter i en tävling, varje student skall skapa deras egna unika design av customization och studenten med den bästa designen vinner en helt ny Suzuki

8 LIA på Apotek Är du nyfiken på hur det fungerar med LIA på andra Yrkeshögskolor och inom andra yrken? Läs då vår artikel om att göra LIA på ett apotek. LIA och praktik LIA och praktik är en viktig del i studenternas utbildning och apoteken erbjuder platser spridda över hela landet. Vi försöker ha så många praktikapotek som möjligt i regioner som är speciellt eftertraktade av studenterna. Alla våra praktikapotek har utbildade handledare och intresset för att ta emot praktikanter är mycket stort. skriver Apoteket AB på sin hemsida för studenter. Jag har besökt Apoteket Gripen i Malmö, Södervärn. Intervju med Apotekarstudent, Nora A. Sarhan Vad var det som gjorde att du kontaktade apoteket eller Lernia angående LIA? Jag kontaktade apoteket gällande ett sommarjobb för några år sedan, vilket ledde till att jag fortsatte på samma apotek även för praktiken. Varför valde du Apoteket AB för LIA plats? Bra apotek, så är Apoteket AB dessutom statligt. Vilka andra LIA platser var du intresserad av? Apoteket Hjärtat och Apoteket Kronan. Hur har det varit generellt? Mycket bra. Jag stortrivs på Apoteket AB. Personalen är supertrevlig. Jag har även lärt mig oerhört mycket och fått en massa erfarenheter av just detta stora apotek. Vilket var särskilt intressant? Kunderna som är väldigt karaktäristiska för Gripen. Något som du har lärt dig specifikt? Hantera kunder i olika situationer, vilket har förbrett mig inför arbetslivet. Vilka egenskaper/kunskaper är bra att ha med sig, då man skall jobba på ett Apotek? Farmaceutiska kunskaper och lite försäljningsteknik. Vad skulle du ändra på om du skulle göra LIA tjänsten igen? Jag kanske kunde få testa på att göra en vecka eller två på läkemedelsföretag, och se hur de jobbar, framför allt på försäljningssidan/ marknadsföring. Eventuellt om man skulle kunna vara på Apotekets huvudkontor i Stockholm en vecka och se hur de jobbar. Jag hade även velat få möjligheten till att skugga en apotekschef och se hur deras vardag ser ut. Jag menar ju mer man har sett desto mer man lär sig och därmed kommer man kunna använda dessa i framtiden. Kanske även i valet med att vad jag egentligen vill jobba med. Skulle du kunna rekommendera andra att genomföra praktik på Apoteket AB? Ja, absolut. Man får mycket erfarenheter av det här apoteket. Jag har varit ute på praktik i ca 11 veckor och jag har lärt mig en hel del saker som många andra inte har. Intervju med Apotekschef Gripen Malmö, Handledare Kiana Göransson Vad innebär din roll för praktikanterna? Jag som handledare på apoteket, erbjuds en handledarekurs genom högskolan eller Lernia. Varje år, några veckor innan eleverna skickas ut till olika apotek får vi en maillista med namn på elever och deras kontaktuppgifter. Vi får även en mall på hur vi ska betygsätta eleverna och ett ungefärligt schema på vad som ska göras. Hur fungerar samarbetet med praktikanter? Det fungerar väldigt bra. Stabilt, beprövat och lärorikt. De flesta elever brukar bli framtida kollegor. Varför valde du att bli handledare? Jag tycker om att dela med mig av mina kunskaper. Jag har själv varit praktikant, så jag vet vad eleverna vill lära sig. Men jag försöker även påvisa vad de kommer att ha nytta av, både i det vardagliga livet och inför framtida arbetslivet. Det är rätt mycket som man lär sig genom det verkliga arbetet som inte är nämnd i skolböcker. Vad har du för råd till studenterna?ibland kan det kännas att praktiktiden är för kort och det är rätt mycket som vi ska hinna gå genom. Stressa inte! Vi hinner, inte bara med det som skolan kräver även mycket annat. Ta din praktikplats på största allvar, visa vad du vill och vad du går för. Våga fråga, hellre att fråga många gånger än att gå tillbaka till skolan och inte har lärt sig något. Tänk på att din praktikplats är oftast dörren till ditt framtida arbete. En glad handledare kan alltid vara en bra referens till ditt CV. Klädautomaten på skolan??? Klädautomaten Notis! För er som undrat varför där har stått en automat som säljer kalsonger och T-shirtar på skolan så har vi svaret! Den tillhör företaget Universalpixel AB inne på Drivhuset. För er som är sugna på att köpa från denna automat så kommer den att befinna sig på NK i Stockholm

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Outplacement. - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader

Outplacement. - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader Outplacement - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader Välkommen till ditt program ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas

Läs mer

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP!

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! 02 SPORTFIVE PARTNER TILL AIK FOTBOLL OCH LEDANDE INOM SPORTS MARKETING Exklusiv agentur till AIK Fotboll & många toppklubbar i Tyskland & övriga Europa Säljer in

Läs mer

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader Outplacement - Din karriär i fokus 6 månader Välkommen till ditt program ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas vi

Läs mer

Välkommen till Yrkeshögskoleutbildning. Guldsmed 2015-2017

Välkommen till Yrkeshögskoleutbildning. Guldsmed 2015-2017 Välkommen till Yrkeshögskoleutbildning Guldsmed 2015-2017 Välkommen till Lärcenter Falköping Lärcenter är en mötesplats för lärande på olika nivåer. Vi anpassar utbildning till vem du är och vill vara.

Läs mer

Outplacement. - Vi följer dig i mål 12 månader

Outplacement. - Vi följer dig i mål 12 månader Outplacement - Vi följer dig i mål 12 månader Välkommen till ditt program - ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas

Läs mer

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola 29-30 januari, 2014 Välkomna till Industriell ekonomi vid LTH En av Sveriges mest framstående och attraktiva utbildningar! Den

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Eventportfölj. Malvina 14/15

Eventportfölj. Malvina 14/15 Hej! Har du kommit så här långt är DU säkert nyfiken på vilket sätt din organisation kan samarbeta med Malvina? Malvina är nätverket för kvinnliga studenter på KTH och vi har över 1000 medlemmar som ni

Läs mer

Vi välkomnar dig som partner 2014

Vi välkomnar dig som partner 2014 Vi välkomnar dig som partner 2014 Ett partnerskap som bygger på hjärta och hjärna. Som partner till IFK Göteborg erbjuder vi dig och ditt företag en fantastisk möjlighet att stärka ert nätverk, både i

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Varumärket Miun...4 Att vara ett varumärke...6 Att hålla intressanta presentationer...8 Att locka till samtal...10 Intervju:

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST FLORIST Är du estetiskt lagd och vill arbeta praktiskt med skapande och kreativitet? Då är August Kobbs

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Nätverka med Bergsskolan en kort startguide

Nätverka med Bergsskolan en kort startguide Nätverka med Bergsskolan en kort startguide STEG 1: Registrera dig på http://www.linkedin.com STEG 2: Bjud in vänner Väl registrerad möts du av ovanstående välkomstskärm. Här kan du bjuda in eller importera

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa Varumärkesfrämjande möjligheter Nordens största fastfood- & cafémässa Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen 2 Guldpartner Som Guldpartner har du en unik möjlighet att markera din position på marknaden

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13.

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Lunds Universitet VT - 13 Nina Glücksman Praktikrapport Under en 12 veckors period har jag praktiserat på Minnesota Communication AB.

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre separata delar på fem olika företag. Dessa tre delar har jag

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

PRAKTIKRAPPORT Lämnas in på Fronter-praktikmapp efter avslutad utlandspraktik

PRAKTIKRAPPORT Lämnas in på Fronter-praktikmapp efter avslutad utlandspraktik PRAKTIKRAPPORT Lämnas in på Fronter-praktikmapp efter avslutad utlandspraktik Ditt praktikår Detta arbete ska syfta till att Du under Dina praktikperioder inhämtar kunskap om Dina praktikplatser och i

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng

Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng Projektledarutbildning, 2 år med examen Vill du bli projektledare och skapa tillväxt? Vill du utveckla ditt ledarskap, skaffa en verktygslåda och

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Svensk Internetbanks-Dashboard

Svensk Internetbanks-Dashboard Mapa www.mapa-uk.com contact@mapa-uk.com 1 Svensk Internetbanks-Dashboard Innehåll 1.Introduktion 2.Identifiera er konkurrensmässiga position 3.Håll er uppdaterade kring vad som händer på marknaden 4.Skapa

Läs mer

Ett evenemang utöver det vanliga!

Ett evenemang utöver det vanliga! Evenemangsbeskrivning 2011 MPC Stjärnjakten 2011 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där Stockholms skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter

Varumärkesfrämjande. möjligheter Varumärkesfrämjande möjligheter 2015 Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har extraexponering blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa sin ställning

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Mottagningsteam Kontinuer Jobbar för att skapa en heldag

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Coaching och Sport Management, 180 hp

Coaching och Sport Management, 180 hp Coaching och Sport Management, 180 hp En bred utbildning för dig som vill arbeta med coaching/ ledarskap och utveckling inom de växande idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna. 1 2 Coaching

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer