Utsikt Beijerskajen Sälj&Marknadshögskolan i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utsikt Beijerskajen Sälj&Marknadshögskolan i Malmö"

Transkript

1 Utsikt Beijerskajen Sälj&Marknadshögskolan i Malmö Introduktion Bäste läsare, I din hand håller du nu det allra första numret av Utsikt Beijerskajen. Ett spännande nyhetsforum för alla oss som vill veta mer om vad som händer och är på gång på Sälj & Marknadshögskolan i Malmö. Syftet med Utsikt Beijerskajen är att skapa kommunikation och samhörighetskänsla på skolan såväl som att hålla externa intressenter uppdaterade om våra förtjänster och fortsatt utveckling. I detta nummer kan du bl.a läsa om; - Nyhetsbrev Juni publicerad är helt säkert något som många av er kommer att göra i framtiden så ta gärna tillfället till en övning som ger färdighet och lämna ditt bidrag till Utsikt Beijerskajen redan till nästa nummer. Vår förhoppning när vi nu stolta förklarar praktverket Utsikt Beijerskajen Nr 1 för utgivit är att ni läsare med detta nyhetsbrev som stöd inspireras till fortsatt engagemang i Sälj & Marknadshögskolan. Mycket läsnöje önskar redaktionen i form av Malin, Nathalie, Paul, Katty, Birgitta & Lars KAM examen den 11 april Alumni vad menas med det och betydelsen av att odla ett personligt nätverk Information om ledningsgruppen som arbetar efter parollen, att vara och att synas. Man kan i artikeln läsa om dess ansvarsområden, målsättning nationellt såväl som regionalt, sammansättning samt en översiktlig presentation av medlemmarna Företagsspel med Celemi, några studenter delar med sig av sina erfarenheter från en arbetssam men givande heldag med dessa spel YH-mässan den 21 mars SMH var där och samlade intryck LIA på reklamföretaget Grey i Libanon vår utsände Rachell Maria Kairouz berättar LIA på Celemi ett företag som tillhandahåller spel för företagssimuleringar Pernilla Lejon ger en intervju LIA på Apsis International AB i Istanbul vår utsände Aziz Eyvel rapporterar LIA på apotek, vad är relevant då man arbetar inom apoteksbranschen både praktikanter och handledare ger sin syn på den saken Kläder ur automat en fluga eller något för framtiden? På skolan har man sedan en tid tillbaka kunnat köpa T-skirts och kalsonger ur en klädautomat Era synpunkter på Utsikt Beijerskajen är naturligtvis synnerligen välkomna ris såväl som ros. Vad vill ni ser mer/mindre av och vad kan ni själva bidra med? Att skriva en artikel och få den Den 11 april hade vi traditionsenligt examensfirande för vår Key Account Manager klass KAM 5. Vi samlades på restaurang Haqvin Bager på St Gertrud i Malmö för en lunch tillsammans där Thorsten Karlén från ledningsgruppen höll ett inspirerande examenstal och delade ut examensbevisen. Utmärkelsen bästa examensarbete gick till Camilla Persson och vi hade glädjen att dela ut utmärkelsen Bästa prestation till 3 studenter, Madeleine Liljewall, Jimmi Lundin och Emil Stridberg som alla haft VG på alla genomförda kurser. Vi önskar alla examinerade studenter ett stort Lycka till med framtida utmaningar! - 1 -

2 Nytt alumni på SMH Våren 2014 lanserades Sälj&Marknadshögskolans nya alumni på Linkdin En alumniförening är till för de som precis är på väg att avsluta sina studier eller har tagit sin examen på ett visst läroverk. Det primära syftet med ett alumni är att behålla de kontakter man förvärvar med sina studiekamrater och ha nytta av dessa i sin yrkeskarriär efter studierna. Det ökar också närheten till näringslivet genom sin existens. För den som funderar på att läsa på ett visst läroverk är alumnit något som kan attrahera som faktor att välja den ena eller den andra skolan. Ett bra personligt nätverk är aldrig fel! Vilka delar som ingår varierar från skola till skola, och tar vi amerikanska läroverk som exempel har många av de stora universiteten ett nära samarbete med föreningarna. Inflytelserika alumner med kapital och stort nätverk ger fördelar för läroverken. På Sälj och Marknadshögskolan (SMH) har det funnits ett alumni sedan flera år tillbaka. Medverkande studenter berättar bl.a. att de har sett nyttan i att de får relevant information om alla utbildningar och de ser det även positivt att få jobbtips och intryck från studiekamrater med liknande bakgrund. Ett deltagande i alumni är positivt, och man väljer såklart själv aktivitetsnivå! Plattformen för deltagande i SMH s alumni låg förut i studentportalen PingPong som nu ersatts av Novo, där funktioner för alumni inte finns och då existerande alumner riskerade att tappas bort beslutade man våren 2014 att starta upp en alumnigrupp på Linkdin. Ett medlemskap i SMH s alumni är givetvis kostnadsfritt och ger exempelvis: Nyheter från skolan Aktiviteter Annonser från samarbetspartners Undersökningar för skolan Inbjudningar till events/seminarier Diskussionsforum, tips till andra medlemmar Aktuell information från era respektive företag Då det är ett levande nätverk tar SMH gärna emot tips och förslag om innehållet på (Skriv Alumni i ämnesraden). YH - Mässan Fredagen den 21 mars ägde årets YH mässa rum och Sälj&Marknadshögskolan var givetvis representerad där. Mässan ägde rum i utställningslokalerna på Arenan i Malmö och flertalet av regionens YH skolor ställde ut. Det var mycket folk på plats och vi träffade många intresserade blivande studenter I mars 2014 lanserades den nya alumnigruppen på Linkedin, Sälj&Marknadshögskolan Alumni, och alla utexaminerade studenter bjöds in. Därigenom säkrades nätverkets fortlevnad. Administrationen av sidan sköts av SMH och examinerade elever får aktivt söka medlemskap på Linkedin för att kunna bli medlemmar. I samband med examen får nuvarande studenter en inbjudan till alumnit och om de har en linkdinprofil kan de enkelt acceptera inbjudan

3 Ledningsgruppen Ledningsgruppen för Sälj & Marknadshögskolan i Malmö Att Vara och att Synas För varje yrkeshögskoleutbildning ska det finnas en ledningsgrupp så också i Malmö. Ledningsgruppen är det forum där utbildningens olika aktörer träffas och har möjlighet att tillsammans ta ställning till de frågor som rör utbildningens inriktning och genomförande. I praktiken innebär det att se till att utbildningsplanen följs och att utbildningen når uppsatta mål. Ledningsgruppen har även ansvar för utveckling av utbildningen. Ledningsgruppen skall hålla fyra ordinarie möten per läsår. Ledningsgruppens utpekade ansvarsområden Tillsyn, ledningsgruppen ska se till att utbildningen genomförs enligt lag och förordning Vid behov besluta om ändringar i utbildningsplanen Fastställande av kursplaner, ledningsgruppen är ansvarig för innehållet i kursplanerna och fattar också beslut om ändringar i dem Kvalitetsarbete, en viktig uppgift för ledningsgruppen är att kontrollera att utbildningen håller en hög kvalitet och genomförs i enlighet med målen Arbetslivsförankring, säkerställa att utbildningen speglar arbetsmarknaden behov Antagning av de studerande Pröva frågan om tillgodoräknande Utfärda examens- och utbildningsbevis Ledningsgruppen i Malmös långsiktiga mål Minst 100 kvalificerande sökanden till varje kursstart Öka genomströmningen Etablera skolan på den regionala marknaden, benchmarking mot liknande utbildningar så som IHM, EFL, Academica Båstad etc Ledningsgruppens särskilda ambitioner för Malmö Öka den regionala kännedomen om skolans existens och förtjänster bland näringsliv och studerande Skapa och underhålla funktionella nätverk Prioritera kvalitetsarbetet Bli mer synliga på skolan Ledningsgruppens sammansättning Ledningsgruppens generella sammansättning och de enskilda ledamöternas särskilda ansvarsområden En majoritet av ledningsgruppens medlemmar representerar arbetslivet. Syftet är att arbetslivets representation ska ge legitimitet och relevans för utbildningarna Två studeranderepresentanter ska ingå i ledningsgruppen. Studeranderepresentanterna har ett särskilt ansvar för att fånga upp och förmedla synpunkter från de studerande samt att återrapportera information från ledningsgruppens möten Utbildningsledaren är företrädare för utbildningsanordnaren (SMH) och ska ingå i ledningsgruppen. Sälj & Marknadshögskolan ansvarar för utbildningens genomförande Högskolans representant har ett särskilt ansvar för nivån och kvaliteten på utbildningen En företrädare för det offentliga skolväsendet ska ingå i ledningsgruppen om utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen Näringslivsrepresentanter Lars Broström, BillerudKorsnäs Jonas Gullberg, DJO Global Stefan Wikenhed, Novotek Sverige AB Elisabeth Sussum, DJO Global Magnus Olausson, Eniro Torsten Karlén, Landskrona Stad Tore Byström, Celemi Mikael Egnell, Manpower Mikael Gudmundsson, Unionen Studeranderepresentanter Sandra Åberg & Nura Mahmod, INT 12 Pernilla Lejon & Linus Fridberg, INT 13 Benny Sand & Malin Ohlqvist, KAM 13 Högskola/Skolväsendet Kristina Ekelund, Skolväsendet, Malmö Stad, YH Malmö Jenny Wendle, Högskolan, Malmö Högskola Sälj&Marknadshögskolan Birgitta Jonsson, Utbildningsledare SMH - 3 -

4 LIA på Celemi Pernilla Leijon Intervju med Pernilla Leijon INT 13 Hur är din LIA? Spännande! Jag får pröva på både marknadsaktiviteter och aktiviteter inom försäljning. Det var så jag ville att min praktikperiod skulle se ut; att få lära och bidra inom båda områdena eftersom de ofta går hand i hand. konsulten själv eller partners. Efter en simulering har deltagarna fått ett ovanifrån perspektiv och kan dra slutsatser kopplat till det egna förstaget, som i sin tur kan leda till effektivisering och ökad försäljning eller vinst för kunden. Celemi Apple & Oranges Fredagen den 14 mars var studenterna på skolan inbjudna till att ta del av en företagssimulering. Spelet heter Apples and Oranges och är ett utmanande spel i affärstänkande. Företaget bakom detta spel heter Celemi. -Vad har du lärt dig? Jag har lärt mig mycket om företagets produkter, hur ett mindre företag arbetar organisationsmässigt och strategiskt. Mycket kan jag känna igen från min tidigare arbetsplats men många saker, så som försäljningen, skiljer sig. Celemi arbetar inte främst med uppsökande försäljning, de flesta kunderna tar själva kontakt med företaget. -Vad får du göra? Första veckan av min praktikperiod hade företaget ett event för sina kunder som skulle planeras och utföras. Där var jag involverad i diverse aktiviteter. Jag har även fått arbeta med företagets hemsida, konkurrensanalys, varit med på säljmöten samt kommer att delta i planeringen av marknadsaktiviteter. -Vilken avdelning är du på? Jag praktiserar både på marknad- och säljavdelningen. -Vad har du tagit med från skola till din LIA? En bättre förståelse för det mesta inom försäljning och marknadsföring. Allt ifrån teorier och termer till det rent praktiska så som tidsplanering och utförande. -Beskriv företaget. Celemi erbjuder sina kunder företagssimuleringar, färdigpaketerade eller skräddarsydda. Deltagarna får experimentera med verkligheten utan att de driver sin egen verksamhet. Det finns 10 färdiga paket med olika karaktär och expertis så som; företagsekonomi, projektledning, strategiska beslut och innovationstänk. Celemi s konsulter tar även fram skräddarsydda simuleringar som sedan faciliteras av Vi har frågat två tjejer från klassen vad de tyckte om dagen. Malin Jönsson: Ja det var lärorikt! Ett praktiskt och roligt sätt att lära sig om t ex: cashflow, vilka kunder som företag bör satsa på, hur förändringar i olika avdelningar påverkar likviditeten och hur man sen kan ändra på olika områden i företaget för att förbättra nyckeltalen. Man fick också ett helikopterperspektiv över hur företag fungerar och hur viktigt teamwork är. Det var en lång men givande dag. Pernilla: Jag tyckte att dagen med Celemi var mycket givande, speciellt med tanke på att vi precis läst Företagsekonomi och nu fick ett helhetsperspektiv på hur ekonomin verkligen fungerar i ett företags "kretslopp". Apples and oranges bidrog till en Aha-upplevelse när man själv fick göra en resultatrapport och en balansrapport för varje period och samtidigt se resultatet rent fysiskt framför sig." Vi vill tacka Celemi för att vi fick chansen att vara med

5 LIA utomlands Varje år är det ett antal studenter som väljer att förlägga sin LIA till utlandet. I år är två studenter i Australien, en i Turkiet och en i Libanon. Vi har haft möjlighet att prata med en del av dem för att ta del av deras erfarenheter av att ha LIA utomlands. LIA på Apsis International - Turkiet Intervju med Aziz Eyvel, INT 13 Hur är din LIA? Det är väldigt intressant och lärorikt att få ha LIA på ett internationellt företag som arbetar med många olika marknader runt om i världen! Vad har du lärt dig? Vad får du göra? Jag är med och lär mig hur Apsis arbetar för att få nya kunder och hur de arbetar med befintliga kunder. Jag får lära mig hur de arbetar med de olika stegen i försäljningscykeln, träna på olika försäljningstekniker och interagera med potentiella kunder. Jag får lära mig hur man tar sig över olika typer av utmaningar och att marknadsföra Apsis programvara och tjänster till både B2B och B2C kunder. Jag gör kund- och marknadsanalyser, konkurrentanalyser, cold calling och får även vara med på olika affärsmöten. Vilken avdelning är du på? Jag är på säljavdelningen. Vad har du tagit med från skola till LIA? Mycket av det jag lärt mig i skolan har jag haft nytta av på min LIA. Kursen i Försäljning är väldigt bra att ha med sig och jag har användning av mina kunskaper från den kursen. Beskriv företaget. Mitt LIA-företag heter Apsis International AB och de har huvudkontor i Malmö. Företaget har även kontor i Norge, Danmark, Finland, Polen, Istanbul och Hongkong. Företaget har 180 anställda som hjälper 6000 kunder världen över. Apsis arbetar med digital kommunikation och e-postmarknadsföring. De tror på kraften, potentialen och möjligheterna i prenumererad e- post. Därför utvecklar de tjänster som gör att företag och organisationer kan skräddarsy kommunikationen med sina målgrupper. Apsis arbetar för att skapa framgångsrik e-post genom nyhetsbrev. Varför valde du att ha din LIA utomlands? Jag hade läst att Apsis bland annat arbetar med den turkiska marknaden och att de har kontor i Istanbul där jag kommer ifrån, vilket lät väldigt intressant och därför tog jag kontakt med dem. Jag får chans till att knyta kontakter både i Turkiet och i Sverige eftersom Apsis huvudkontor ligger just i Malmö. LIA utomlands är en bra erfarenhet och merit att ha med sig eftersom jag i framtiden vill arbeta på ett internationellt företag i Sverige som har Turkiet som marknad. LIA på Grey - Libanon LIA på Grey Global Group av Rachell Maria Kairouz, INT 13 Grey Global Group är ett utav världens största samt ledande företag inom reklam och marknadsföring, huvudkontoret finns i New York City och nu har Grey 432 kontor i 96 olika länder. Grey Global Group skapades av Arthur Fatt Grey startades i Beirut 1987 och har sedan dess vart det ledande företaget inom advertising runt hela mellanöstern

6 MEDIA Grey erbjuder ett komplett utbud av medieplanering och inköp, kanalstrategi och digital strategi. REKLAM Grey är en fullservice reklambyrå med kompetens inom alla marknadsföringsdiscipliner. PUBLIC RELATIONS En av de enda marknadskommunikation organisationer med en full PR service. PR spelar en stor roll i deras arbete för att konstant skapa ett famously effective work. DIGITAL Grey erbjuder digitala team på över 100 engagerade digitala strateger, teknologer, producenter, utvecklare, copywriters, art directors samt en komplett uppsättning av digitala kompetenser. AKTIVERING Greys prisbelönta Activa team utvecklar och producerar famously effective arbete för deras kunder genom att ansluta varumärken till kultur människor, platser, trender, händelser och partners på ett sätt som fångar konsumenternas intresse. KULTUR väldigt viktigt att förstå kulturen när man arbetar med reklam i mellanöstern, om vi ex skall göra en reklam för Digestivekex så kan den inte se likadan ut i Libanon och Dubai. I Libanon är det fritt att placera kvinnors ansikten och kroppar på reklambladen, i Dubai är det förbjudet att visa en kvinna utan slöja. Därför är det väldigt viktigt att bearbeta marknaden och förstå dess kultur. Grey är ett extremt väletablerat och stabilt företag i Libanon, därför behöver dem inte marknadsföra sig på samma sätt längre, men deras logga syns överallt. Grey Beirut samarbetar mest med Grey Dubai i mellanöstern, då dem arbetar med liknande kunder. På Greys kontor sitter det många olika människor som bär på stor kompetens inom olika områden, men alla samarbetar mot exakt samma mål att alltid göra kunden nöjd! Att alla samarbetar på Grey är extremt viktigt, den digitala avdelningen måste delta och bli lika mycket informerad om kunden som client servecing avdelningen blir, för att de skall kunna erbjuda exakt vad kunden vill ha. En utav våra kunder är Beirut City Center, ett utav Libanons största och lyxigaste shoppingcenter som erbjuder shopping, fik, restauranger, nöjen, aktiviteter, bio mm. Vår uppgift är att hjälpa Beirut City Center att locka så många kunder som möjligt på ett nytt och unikt sätt. Beirut City Center kontaktar oss på Grey och ber oss göra en stor presentation om hur vi kan hjälpa dem att bli mer stabila. Då sätter sig client servecing och PR för att diskutera och planera strategier och aktiviteter. Beirut City Center blir sedan inbjudna på ett stort möte. Här deltar även chefen på Grey, med tanke på att det är en väldigt stor kund och att det rör sig om stora kostnader. Beirut City Center var väldigt nöjda med vår presentation och bestämde sig för att påbörja ett samarbete. Då började hela Grey arbeta med olika förslag inom aktiviteter, erbjudanden, marknadsföringskanaler mm. Vid olika tillfällen som mors dag, jul, påsk, planerar Grey ytterligare aktiviteter och skapar all marknadsföring åt Beirut City Center, banners och skyltar sätts upp över hela landet, hemsidan uppdateras, radio och tv-kanalerna marknadsför, beroende på vilka marknadsföringskanaler vi har valt. Allt skall självklart analyseras först, konkurrentanalyser, marknadsanalyser, den viktigaste frågan vi ställer oss är vad är det VI kan erbjuda som inte våra konkurrenter kan? vi försöker att alltid arbeta utifrån den frågan med alla våra kunder. Grey har många olika kunder, till exempel Shopping center, banker, sjukhus, flygplatser, Hugo Boss, Digestivekex, Maserati Cars, Suzuki, Kinder, samt flera hundra till. Som jag tidigare nämnt och förklarat så erbjuder Grey marknadsföring och reklam inom många olika kanaler. Kunderna kontaktar oss oftast när de känner ett behov av utveckling, när företaget är på väg att rasa, när de skall lansera en ny produkt eller tjänst. Då vänder de sig till Grey, vår uppgift är då att ta fram all information om denna kund (om det inte redan är en kund sedan tidigare) och omedelbart börja planera, vi plockar fram alla möjliga planer som skulle kunna lyfta företaget. Allt presenteras för kunden som i sin tur självklart skall godkänna det, om kunden inte känner sig bekväm eller säker på det vi har planerat så börjar vi plocka fram andra idéer. Ett behov av utveckling Grey Group planering idéer presentation Ungefär så här ser flödet ut. Sedan så skall även vi (creators och digitals) arbeta med hur marknadsföringen skall se ut, skapa egna och unika affischer, loggor, bilder, olika inspirationer, hemsidor osv. Grey skapar även design, design för nya spel som skall lanseras, design och koder för olika hemsidor, applikationer, Visa Card osv

7 Jag har varit med och deltagit när vi på Client Servecing och PR har arbetat med Beirut City Center, Maserati Cars, Suzuki och Digestivekex. BEIRUT CITY CENTER vi planerar ett nytt projekt inför WORLD CUP som startar 12e juni. Målet är att vi skall locka så många kunder som möjligt att komma till BeCC och kolla på matcherna. Översta våningen på BeCC erbjuder många olika restauranger och cafeterior. Min uppgift är att skapa nya idéer och aktiviteter för att kunderna skall välja att se på World Cup hos BeCC. Exempel på aktiviteter jag planerar Discover the new football world with 3D alla restaurangerna skall sätta upp stora skärmar där matcherna skall visas, de skall även erbjuda 3D, unikt och spännande. De 5 sista matcherna skall visas i biosalongen för de som köper biljetter. Olika fotbollstävlingar skall ske i centret, tävla och vinn unika priser. Vi skall dekorera hela centret, det skall hänga tusentals flaggor runt om i hela shoppingcentret. Restaurangerna skall erbjuda olika world cup meal och happy hour Vi skall få dit ett cheerleader team som skall skapa en härligare stämning under matchernas gång. Vi skall ordna Mini World Cup för barnen och familjerna, alla skall ha roligt på BeCC under World Cup, inte endast fotbollsfansen. Olika små boll lekar skall finnas för alla små barn, gratis ansiktsmålning, små flaggor och ballonger. En artist/känd profil skall finnas på plats under World Cup, under matchernas gång skall artisten/kända profilen tala i mikrofon och underhålla kunderna, även gå runt i de olika restaurangerna och prata med kunderna och ställa frågor. En fotograf skall finnas på plats och ta kort på alla kunder och de olika aktiviteterna, alla bilder läggs sedan ut på hemsidan. MASERATI CARS Maserati är en kund vi på Grey haft länge. De skall nu lansera en helt ny modell och kontaktar oss på PR. De vill ordna ett stort event som vi skall planera. Vi bestämmer oss först om vart vi skall vara, vi väljer en fin och lyxig lokal i Downtown. Vi bjuder in 300 VIP kunder, planerar catering, dj, modeller, bjuder in all media (ex, MTV, Beirut.com) fler än 40 olika mediabyråer kommer att finnas på plats. Creators skapar inbjudningskorten som skall skickas till alla VIP kunderna och designar även olika förpackningar och goodiebags som skall finnas på plats. Onsdag 30/5 skall vi finnas på plats mellan och ordna allt inför eventet och välkomna alla gäster och media som skall finnas på plats. Vi skickar först ut inbjudningar till alla kunder och till all media. Efter ca 1 vecka kontaktar jag all media över telefon eller mail för att se om jag kan få svar ifrån de som inte redan tackat ja via mail. Två dagar innan eventet skickar jag ut en liten påminnelse till all media via mail. SUZUKI vill öka deras försäljning så de vill komma med nya förslag och erbjudanden för att locka fler kunder att köpa en Suzuki. De bestämde sig för att satsa på den yngre generationen och satte de som deras huvudmålgrupp. Erbjudandet lyder buy a new Suzuki and get free customization. Jag kontaktade de tre största universiteten i Libanon (American university of Beirut, Lebanese American university, Notre Dame university) och planerade med deras marketing department att sätta deras Grafisk Design studenter i en tävling, varje student skall skapa deras egna unika design av customization och studenten med den bästa designen vinner en helt ny Suzuki

8 LIA på Apotek Är du nyfiken på hur det fungerar med LIA på andra Yrkeshögskolor och inom andra yrken? Läs då vår artikel om att göra LIA på ett apotek. LIA och praktik LIA och praktik är en viktig del i studenternas utbildning och apoteken erbjuder platser spridda över hela landet. Vi försöker ha så många praktikapotek som möjligt i regioner som är speciellt eftertraktade av studenterna. Alla våra praktikapotek har utbildade handledare och intresset för att ta emot praktikanter är mycket stort. skriver Apoteket AB på sin hemsida för studenter. Jag har besökt Apoteket Gripen i Malmö, Södervärn. Intervju med Apotekarstudent, Nora A. Sarhan Vad var det som gjorde att du kontaktade apoteket eller Lernia angående LIA? Jag kontaktade apoteket gällande ett sommarjobb för några år sedan, vilket ledde till att jag fortsatte på samma apotek även för praktiken. Varför valde du Apoteket AB för LIA plats? Bra apotek, så är Apoteket AB dessutom statligt. Vilka andra LIA platser var du intresserad av? Apoteket Hjärtat och Apoteket Kronan. Hur har det varit generellt? Mycket bra. Jag stortrivs på Apoteket AB. Personalen är supertrevlig. Jag har även lärt mig oerhört mycket och fått en massa erfarenheter av just detta stora apotek. Vilket var särskilt intressant? Kunderna som är väldigt karaktäristiska för Gripen. Något som du har lärt dig specifikt? Hantera kunder i olika situationer, vilket har förbrett mig inför arbetslivet. Vilka egenskaper/kunskaper är bra att ha med sig, då man skall jobba på ett Apotek? Farmaceutiska kunskaper och lite försäljningsteknik. Vad skulle du ändra på om du skulle göra LIA tjänsten igen? Jag kanske kunde få testa på att göra en vecka eller två på läkemedelsföretag, och se hur de jobbar, framför allt på försäljningssidan/ marknadsföring. Eventuellt om man skulle kunna vara på Apotekets huvudkontor i Stockholm en vecka och se hur de jobbar. Jag hade även velat få möjligheten till att skugga en apotekschef och se hur deras vardag ser ut. Jag menar ju mer man har sett desto mer man lär sig och därmed kommer man kunna använda dessa i framtiden. Kanske även i valet med att vad jag egentligen vill jobba med. Skulle du kunna rekommendera andra att genomföra praktik på Apoteket AB? Ja, absolut. Man får mycket erfarenheter av det här apoteket. Jag har varit ute på praktik i ca 11 veckor och jag har lärt mig en hel del saker som många andra inte har. Intervju med Apotekschef Gripen Malmö, Handledare Kiana Göransson Vad innebär din roll för praktikanterna? Jag som handledare på apoteket, erbjuds en handledarekurs genom högskolan eller Lernia. Varje år, några veckor innan eleverna skickas ut till olika apotek får vi en maillista med namn på elever och deras kontaktuppgifter. Vi får även en mall på hur vi ska betygsätta eleverna och ett ungefärligt schema på vad som ska göras. Hur fungerar samarbetet med praktikanter? Det fungerar väldigt bra. Stabilt, beprövat och lärorikt. De flesta elever brukar bli framtida kollegor. Varför valde du att bli handledare? Jag tycker om att dela med mig av mina kunskaper. Jag har själv varit praktikant, så jag vet vad eleverna vill lära sig. Men jag försöker även påvisa vad de kommer att ha nytta av, både i det vardagliga livet och inför framtida arbetslivet. Det är rätt mycket som man lär sig genom det verkliga arbetet som inte är nämnd i skolböcker. Vad har du för råd till studenterna?ibland kan det kännas att praktiktiden är för kort och det är rätt mycket som vi ska hinna gå genom. Stressa inte! Vi hinner, inte bara med det som skolan kräver även mycket annat. Ta din praktikplats på största allvar, visa vad du vill och vad du går för. Våga fråga, hellre att fråga många gånger än att gå tillbaka till skolan och inte har lärt sig något. Tänk på att din praktikplats är oftast dörren till ditt framtida arbete. En glad handledare kan alltid vara en bra referens till ditt CV. Klädautomaten på skolan??? Klädautomaten Notis! För er som undrat varför där har stått en automat som säljer kalsonger och T-shirtar på skolan så har vi svaret! Den tillhör företaget Universalpixel AB inne på Drivhuset. För er som är sugna på att köpa från denna automat så kommer den att befinna sig på NK i Stockholm

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22 NR 1 2014 I huvudet på Peter Apelgren Sidan 6 Camilla Nyman gör oss redo för Kina Next Step Sidan 17 MiG Kinaseminarium Sidan 20-21 MiG 80år Sidan 22 Där och då var han helt säker på att det gick att leva

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer