Presentationsbilder till sammanträdet för Kommunförbundet Norrbottens styrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentationsbilder till sammanträdet för Kommunförbundet Norrbottens styrelse 2012-03-22"

Transkript

1 Presentationsbilder till sammanträdet för Kommunförbundet Norrbottens styrelse Rapport, Projekt Låt Vildlaxen vandra hem Muntlig information av projektledare Glenn Douglas 4. Förstudie Digitala trygghetslarm Muntlig information av Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten 5. Samverkan mot våld Muntlig information av projektledare Annika Stävenborg-Vennberg.

2 Bilder till 3. Rapport, Projekt Låt Vildlaxen vandra hem Muntlig information av projektledare Glenn Douglas

3 Uppdrag: Projekt Låt vildlaxen vandra hem Att utveckla besöksnäring baserad på Norrbottens vildlaxälvar. Projektet ska arbeta med att maximera antalet vildlaxar som återvandrar till sina hemälvar, i syfte att säkra vildlaxens fortlevnad och samtidigt stimulera sportfisketurism genom ökad tillgång på vuxen lax.

4 Projekt aktiviteter Informera beslutsfattare inom fiskeförvaltning om behovet av att skapa en mer hållbart och rättvist fördelning av laxresursen. Sprida information om sportfiskebaserad besöksnäring. Entreprenörsutbildningar inom sportfiskebaserad besöksnäring.

5 Vildlaxälvar i Norrbotten Torne Råne Kalix Byske Åby Pite

6 Fakta om Norrbottens region % of Östersjöns vildlax kommer från Norrbottens älvar. Norrbotten är östersjölaxens kärnområde. 46 % av alla yrkesfångade laxar i Östersjön är vildlax från Norrbottens älvar.

7 % av fångst Östersjön Älv 31 Torneälven vild 14 Kalixälven 8 Luleälven 7 Kemiälv 5 Vindelälven 4 Iijoki 4 Indalsälven 3 Åbyälven 3 Neva 3 Ångermanälven 2 Simojoki 2 Skellefteälven 2 Byskeälven 2 Oulujoki 2 Umeälven 1 Råneälven 1 Gauja 1 Ljungan 1 Dalälven 1 Mörrumsån 1 Daugava

8 Nuvarande lax förvaltning förhindrar ekonomisk utveckling inom älvdalar Laxfiske i Tweed älvdal skapar 9.87 miljon årligen till den lokala ekonomin och skapar 487 helårs arbeten. 75 % av sportfiskarna är inte från Skottland. Sportfiskare betalar 208 dag i snitt jämfört med 61.8 av icke fiskande turister. Utan lax eller öring skulle besöksantal minska med 71 % till området. Sportfiske i Skottland omsätter miljoner årligen och mer än helårsarbeten. Sportfiske efter Atlantlax i Kanada omsätter 97 miljoner år 2010 (864 milj kr). Irland 60 miljoner % av sportfiskarna var utländska turister. Snittpris för laxfiske i bättre fiskecamper i Ryssland, vecka. Endast fiskekortsförsäljning vid Mörrumsån inbringade kr år Fångst 653 st laxar.

9 Prognos för våra laxbestånd Antalet återvandrande laxar minskar Lax återkomster Älv Torne Kalix Pite Byske Simo (-40%) (-58%) 571 (-46%) 989 (-50%) 874 (-24%) Långrevfiske i östersjön ökar

10 Problem Nuvarande laxförvaltning utgår från ett traditionellt perspektiv där älvarna betraktas som smoltproducerande enheter och där fångstuttag sker i hav och kustfas. Detta medför ett biologiskt felaktigt fiske i havet på blandade bestånd där svaga stammar inte kan återhämta sig. Även i starka älvar blir antalet uppvandrande laxar för lågt för att tillåta utveckling av fisketurism. Viktiga stakeholders t.ex. fiskerättsägare och medborgare i älvdalar ser inget värde i vildlaxbestånden.

11 Syfte EU kommissionens förslag till ny förvaltningsplan för Östersjölax Östersjöns laxbestånd ska nyttjas på ett hållbart sätt och den genetiska integriteten och mångfalden bevaras.

12 EU s förslag till ny laxförvaltningsplan EU s förslag till ny förvaltningsplan tillåter ett fortsatt blandbeståndsfiske efter lax i södra östersjön. Förslaget innebär dock en minskning av havsfiske efter lax Sverige stoppar sitt havsfiske från 2013.

13 EU s förslag till ny laxförvaltningsplan Utsättning av odlad lax i de älvar som har byggts ut ska fasas ut inom 7 år. Lax utsättningar kommer att fasas ut i bl.a. vid Luleälv, Heden fiskodling i Boden.

14 EU s mål - älvar ska producera 75% av sin potentiella laxsmolt Är detta ett lämpligt mål? Smoltproduktion i Norrbottens älvar (ICES) River Potential Smolt production (1000) Smolt production 2010 (1000) 2010 % of potential Torne % Kalix % Råne % Pite % Slutsats 75% smoltmål tillåter utökad fisketryck och mindre antal lekande vildlax i Norrbottens älvar. 90% smoltmål inom 5 år är bättre leder till större mängd fisk i havet och mer stabila återkomster till älvarna.

15 EU s förslag till ny laxförvaltningsplan Fiskekontroll och det Polska tjuvfisket Polska fiskare rapporterar lax som öring för att undkomma kvotbegränsningar. Nya laxplanen har åtgärder som bör stoppa Polskt tjuvfiske. Jämförelse av havsfångst Svenska yrkesfiskets fångster Polska yrkesfiskets fångster 2-6 % havsöring 59-94% havsöring

16 Projekt Resultat Svenska havsfisket efter lax i södra östersjön har stoppats. Endast kust och älvfiske kommer att tillåtas i framtiden. Mer lax kommer att vandra hem. Norrbottens syn på laxförvaltning presenteras och är känt av EU både parlament och kommissionen. Polska tjuvfisket undersöks av EU. Falskrapportering kommer troligen att stoppas. Vi deltar med EU Östersjöns rådgivande nämnd BS RAC. Samarbete med Lapin Liitto, info till intressegrupper inom länet och landet.

17 Framtida insatser Tillämpning av EU S ny laxförvaltningsplan Samarbete med Lapin Liitto ang. fiske utefter Finska kusten. Samarbete med övriga nationer (t.ex. Polen) om inlösen av deras havsfiske. Predatorers påverkan på fiskbestånd (säl, skarv)

18 Våra Mål Förvaltande av Östersjölax måste anta principen att kompensationsodlad lax ska användas för yrkesfiske medan vildlax ska tillåtas att återvända till sin hemälv för reproduktion och småskaligt skördande baserat på varje bestånds specifika bärkraft. Anta ett mål av ett minsta antal återvandrande leklax för varje älv. Smoltproduktionstmål måste vara minst 90 % av beräknad maxproduktion.

19 Vår budskap till EU kommissonen Norra Sverige är ett av Europas minst befolkade områden med flera kommuner med den lägsta genomsnittliga hushållsinkomsten i Sverige. Nyttjandet av våra naturresurser är viktigt för oss. Utan en rättvis fördelning av laxresursen kommer resursägarna inte se ett värde i den art som de har en nyckelroll i att förvalta. De måste vara delaktiga i förvaltning av laxresursen om europeiska unionens mål ska uppnås.

20 Bilder till 4. Förstudie Digitala trygghetslarm Muntlig information av Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten

21

22 REGERINGSUPPDRAG

23 OLIKA TEKNIKER - TRYGGHETSLARM FAST TELEFONI (analog) - Bristande standard - Bristande trygghet - Begränsad funktionalitet MOBIL TELEFONI (GSM) - Bristande standard - Bristande trygghet - Begränsad funktionalitet FAST BREDBAND MOBILT BREDBAND (IP) - Standard - Säkrare larm - Ökad funktionalitet - Kommunerna återtar kontrollen I dagsläget befinner vi oss i tre tekniska miljöer, såväl analog, mobilt/gsm som bredband (IP). Detta skapar utökad komplexitet med en blandning av olika miljöer avseende såväl trygghetstelefoner som larmcentraler.

24 LARMKEDJA

25 UPPHANDLINGSPROCESS IT Norrbotten begär fullmakt för upphandling från samtliga kommuner Tre delupphandlingar a. Digitala trygghetstelefoner b. Den nya världen, smarta telefoner etc. c. Larmcentral - som tjänst - Norrbotten egen larmcentral

26 IT NORRBOTTEN UPPHANDLINGS GRUPP REFERENS- GRUPP STYRGRUPP

27 Bilder till 5. Samverkan mot våld Muntlig information av projektledare Annika Stävenborg-Vennberg

28 Nu sätter vi fokus på dem som utsätts för våld i nära relation Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Projektledare Annika Stävenborg Vennberg Tfn

29 Viktigt kunskap! Ett allvarligt brott. Mäns våld mot kvinnor och barn är ett allvarligt samhällsproblem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem. Mäns våld mot kvinnor och barn finns i alla samhällsklasser. Kunskap är inte tillräckligt. Vilka är våra attityder och värderingar? Våldet påverkar hela familjen och det krävs ett helhetsperspektiv. Det krävs förebyggande åtgärder för att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld och ett tydligt ansvar för dem som redan utsatts för våld/utövat våld. Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

30 Resultat 2011 Uttalad basnivå för länet och pågående internt förbättringsarbete RVC Piteå och Barnsamråd Piteå RVC: Det bästa som startats upp på länge, gemensamt arbete, den utsatte tas på allvar, klara besked, hjälp och stöd. Barnsamråd: Brottet blir synligt, rättsprocessen går snabbare, barnen får stöd av soc/bup, stöd inom arbetsgruppen, handledning. Kartläggning Samordnare funktioner och inte personbundet (täcker inte alla kommuner idag) Öppenvårdsmottagning Luleå/Boden/Piteå Utveckling av Ickevåldsmottagningen Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

31 Politisk ledningsgrupp sociala beredningen, kommunalråd, landstingsråd, polisstyrelsen Länsstyrgrupp Divisionschefer från landstinget, fyra socialchefer samt fyra barnoch utbildningschefer Operativ styrgrupp Socialchef, IFO chef, sektionschef HSV, verksamhetschef BUP, verksamhetsstrateg vuxenpsykiatrin, länschef primärvården Norr, kammaråklagare, poliskommissarie, samt FoU samordnare kommunförbundet, projektledare Specialist grupp Samordnare ViNR och representanter från polis, hsv, länsstyrelsen Spec.gr Frivilligorganisationer Rädda Barnen, kvinnojouren, HSO, BoJ, RFSL Referensnätverk Andra kommuner, landsting och polismyndigheter Specialister Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

32 Fokusområden ; Samverkansmyndigheternas efterlevnad av basnivå. Utveckling av beprövade rutiner för myndighetssamverkan. Webbportal som kompetenscentrum och informationsstrategi. Kartläggning av våldets förekomst och myndigheters insatser. Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

33 Rutiner för myndighetssamverkan Barnsamråd och RVC Webbportal med information och kompetenscentrum Kartläggning av myndigheternas insatser Samordna Socialtjänsten Skydd, råd, stöd och behandling Helhetsansvar för brottsutsatt och närstående. Kompetens, synliggöra, bemötande, information och hjälp vid kontakt med andra stödinstanser. Hälso och sjukvården Dokumentera Vård, stöd och behandling i ordinarie verksamhet Kompetens, synliggöra, bemötande, anm. 14:1 SoL. information och hjälp vid kontakt med andra stödinstanser. Rättsväsendet Riskanalys med säkerhetssamtal Brottsprocess Kompetens, synliggöra, bemötande, anm 14:1 SoL. information och hjälp vid kontakt med andra stödinstanser. 14 kommuner Hur? - Lokalt - Länsdel - 2 noder Myndighetsanpassat SoS Vårdprogram för länet NCK Resursförstärkning RPS Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

34 Kommunernas basnivå (5 kap 11 SoL) - Samordna insatser - Skydd - Stöd och behandling, individuellt/grupp, till våldsutsatt och anhörig - Myndighetsgemensam webbportal som informationsstrategi och kunskapscentrum - Mer.. Hur? - Lokalt - Länsdel - Myndighetsanpassat 2 noder Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

35 Tack för att ni lyssnade! Vill du veta mer och ta del av Basnivån och genomförd kartläggning? Gå in på Kontakta gärna Annika Stävenborg Vennberg genom att mejla till eller ringa

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

Östersjöns och Torneälvens lax- och öringbestånd. Johan Dannewitz & Stefan Palm Sötvattenslaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Östersjöns och Torneälvens lax- och öringbestånd. Johan Dannewitz & Stefan Palm Sötvattenslaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Östersjöns och Torneälvens lax- och öringbestånd Johan Dannewitz & Stefan Palm Sötvattenslaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Upplägg Bakgrund: beståndsövervakning, biologisk rådgivning och

Läs mer

Svensk förvaltning av lax och öring - redovisning av ett regeringsuppdrag. Anders Skarstedt

Svensk förvaltning av lax och öring - redovisning av ett regeringsuppdrag. Anders Skarstedt Svensk förvaltning av lax och öring - redovisning av ett regeringsuppdrag Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Regeringsuppdraget Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens

Läs mer

Bernt Moberg. Framtiden för laxen?

Bernt Moberg. Framtiden för laxen? Bernt Moberg Framtiden för laxen? 3 , Testeboån Vattendirektivet det viktigaste som hänt fiskevården. Vattenrådet är en mötesplats för ökad demokrati i vattenförvaltningen. Vattenrådet är en kunskapsspridare

Läs mer

Sportfiskarna har tagit del av förslaget och önskar lämna följande synpunkter.

Sportfiskarna har tagit del av förslaget och önskar lämna följande synpunkter. 2011-10-31 sid 1 (6) Landsbygdsdepartementet Jakt-, fiske- och sameenheten 103 33 Stockholm Yttrande angående förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 11/ 15 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp), Luleå

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Bevarande, restaurering och hållbar förvaltning av laxbestånd. Jens Persson, utredare enheten för fiskereglering (Fr)

Bevarande, restaurering och hållbar förvaltning av laxbestånd. Jens Persson, utredare enheten för fiskereglering (Fr) Bevarande, restaurering och hållbar förvaltning av laxbestånd Jens Persson, utredare enheten för fiskereglering (Fr) Jens.persson@havochvatten.se Dagens presentation Regeringsuppdrag 2015 Förvaltning av

Läs mer

Projekt slutrapport Laxfiske framtidens besöksnäring. Sportfiskarna rapport 2015:01

Projekt slutrapport Laxfiske framtidens besöksnäring. Sportfiskarna rapport 2015:01 Projekt slutrapport Laxfiske framtidens besöksnäring Sportfiskarna rapport 2015:01 Sportfiskarna Tel: 70-570 22 89 E-post: glenn.douglas@sportfiskarna.se Postadress: Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Svensk förvaltning av lax och öring - redovisning av ett regeringsuppdrag. Håkan Carlstrand

Svensk förvaltning av lax och öring - redovisning av ett regeringsuppdrag. Håkan Carlstrand Svensk förvaltning av lax och öring - redovisning av ett regeringsuppdrag Håkan Carlstrand Hakan.carlstrand@havochvatten.se Dagens presentation HaVs instruktion och uppdrag HaVs regeringsuppdrag om förvaltning

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Prioriterade områden

Prioriterade områden 2017-10-25 Överenskommelse om organisering av länsstyrgruppens samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola, mellan länets kommuner och Region Norrbotten. Bakgrund Länets kommuner och Region

Läs mer

Projekt Laxförvaltning för framtiden & Älvspecifik laxförvaltning Salmon Management for the Future / River Specific Management

Projekt Laxförvaltning för framtiden & Älvspecifik laxförvaltning Salmon Management for the Future / River Specific Management Projekt Laxförvaltning för framtiden & Älvspecifik laxförvaltning Salmon Management for the Future / River Specific Management 48 of the Baltic Seas 82 wild salmon rivers are extirpated due to: Migration

Läs mer

Från polisanmälan till stöd och hjälp

Från polisanmälan till stöd och hjälp samverkan mellan polis och socialtjänst vid brott i nära relation då målsägande är över 18 år Från polisanmälan till stöd och hjälp Handbok för införande av arbetsmetod grundad på Relationsvåldscentrum

Läs mer

Förvaltning av fisk i Dalälven. Karl Gullberg Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Förvaltning av fisk i Dalälven. Karl Gullberg Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Gävleborgs län Förvaltning av fisk i Dalälven Karl Gullberg Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Gävleborgs län Hur förvaltas lax och öring idag? Lax: Internationell förvaltning, EU:s GFP - TAC för Östersjön m m Öring:

Läs mer

Genetisk forskning om beståndspecifik fiskereglering

Genetisk forskning om beståndspecifik fiskereglering Genetisk forskning om beståndspecifik fiskereglering Johan Östergren Emma Lind, Johan Dannewitz, Stefan Palm, Institutionen för akvatiska resurser, SLU, Drottningholm Atso Romakkaniemi, RKTL (VFFI) Laxens

Läs mer

Förvaltningsmål för vild lax Beståndens utveckling kort historik. Havsöverlevnad hos vild och odlad lax Sammanfattning

Förvaltningsmål för vild lax Beståndens utveckling kort historik. Havsöverlevnad hos vild och odlad lax Sammanfattning Laxbeståndens utveckling i Östersjön Johan Dannewitz Institutionen för akvatiska resurser (SLU (SLU Aqua) Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm Upplägg Förvaltningsmål för vild lax Beståndens utveckling

Läs mer

Biologiskt underlag och rådgivning inför beslut om kustfiskeregler för lax 2013

Biologiskt underlag och rådgivning inför beslut om kustfiskeregler för lax 2013 DNR: SLU.aqua.213.5.5-56 Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet 213 2 15 Biologiskt underlag och rådgivning inför beslut om kustfiskeregler för lax 213 Johan Östergren, Stefan Palm,

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Samverkan mot våld i nära relation Hur ser situationen ut idag och vilken grad av framtida insatser behövs?

Samverkan mot våld i nära relation Hur ser situationen ut idag och vilken grad av framtida insatser behövs? Samverkan mot våld i nära relation Hur ser situationen ut idag och vilken grad av framtida insatser behövs? Preliminär sammanställning av kartläggning av våldets omfattning och myndigheters insatser vid

Läs mer

Slutrapport projekt Samverkan mot våld

Slutrapport projekt Samverkan mot våld Slutrapport projekt Samverkan mot våld 1. Bakgrund Projekt Samverkan mot våld startade februari 2011som ettårigt projekt mot våld i nära relationer mellan Norrbottens kommuner, Norrbottens läns landsting,

Läs mer

Samverkan mot våld. Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Samverkan mot våld. Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Samverkan mot våld Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. marianne.karlsson@bd.komforb.se Mobil 070-693 54 56 Utgångspunkter Mäns

Läs mer

Östersjölaxälvar i Samverkan

Östersjölaxälvar i Samverkan Östersjölaxälvar i Samverkan Yttrande angående remiss Datum Dnr Mottagare 2015-05-01 1344-15 Havs- och Vattenmyndigheten Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde

Läs mer

Anpassa utredningar efter barnens behov

Anpassa utredningar efter barnens behov myndighetssamverkan då det finns misstanke om att barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp Anpassa utredningar efter barnens behov En handbok för er som vill arbeta med Barnsamråd 1 Handboken

Läs mer

Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven

Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven Massor med oro och frågor om fisken i Dalälven Oroande minskning av öring, harr, sik! Lax, harr, öring: Vad kan vi göra för att få det bättre för våra laxfiskar?

Läs mer

Norrbottens Kustfiskareförbund

Norrbottens Kustfiskareförbund Norrbottens Kustfiskareförbund Yrkesfiskarnas förbund i länet ingår som avdelning 68 i SFR, Sveriges Fiskares Riksförbund, med huvudkontor i Göteborg. Norrbottens Kustfiskareförbund har cirka 45 medlemmar

Läs mer

Stamsammansättning av lax i kustfisket 2013 genetisk provtagning och analys

Stamsammansättning av lax i kustfisket 2013 genetisk provtagning och analys Dnr: SLU.aqua.2014.5.5-39 Institutionen för akvatiska resurser 2014-02-24 Stamsammansättning av lax i kustfisket 2013 genetisk provtagning och analys Johan Östergren, Jens Olsson, Sara Bergek, Stefan Palm,

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Angående dioxin och dioxinliknande PCBer i Fisk

Angående dioxin och dioxinliknande PCBer i Fisk 2011-02-20 sid 1 (7) Till: Statsrådet Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Angående dioxin och dioxinliknande PCBer i Fisk Sammanfattning Det är allvarligt och tragiskt att förgiftningen

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriet i Finland

Jord- och skogsbruksministeriet i Finland Jord- och skogsbruksministeriet i Finland 2019-01-25 kirjaamo@mmm.fi ÖVERSÄTTNING Jord- och skogsbruksministeriets yttrandebegäran om förhandlingar med Sverige angående Torneälvs fiskestadga för år 2019

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Biologisk rådgivning angående fördelning av svensk laxkvot till ICES område 27 22

Biologisk rådgivning angående fördelning av svensk laxkvot till ICES område 27 22 1(12) DNR: SLU.aqua.2014.5.5-11 Institutionen för akvatiska resurser Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm 2014-01-17 Biologisk rådgivning angående fördelning av svensk laxkvot till ICES område 27 22 Johan

Läs mer

LAXEN en lokal resurs. En idé från Bernt Moberg om hur vi lokalt kan optimera nytta av naturresursen lax.

LAXEN en lokal resurs. En idé från Bernt Moberg om hur vi lokalt kan optimera nytta av naturresursen lax. LAXEN en lokal resurs En idé från Bernt Moberg om hur vi lokalt kan optimera nytta av naturresursen lax. 1 Gävle 8 april 2013 Om vi vill så kan vi optimera den lokala förvaltningen av lax i Gävlebukten,

Läs mer

Markus Lundgren. med underlag från

Markus Lundgren. med underlag från Havsöring i Sverige förvaltning och beståndsövervakning Markus Lundgren med underlag från Havsöring leker i många små vattendrag.... och är en karaktärsart viktig för övrig biologisk mångfald! 2017-03-28

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jerry T. Johansson, (s), Arvidjaur 18-26 Tommy Nyström, (s), Gällivare

Läs mer

Hur påverkas fisk av ett kraftverk?

Hur påverkas fisk av ett kraftverk? Hur påverkas fisk av ett kraftverk? Dalälvens vattenråd och DVVF Vansbro, 2015-09-25 Marco Blixt, Fiskeansvarig Fortum Generation AB Innehåll Hur och varför påverkas fisk i Dalälven? Hur kompenseras fiskeskador?

Läs mer

Birgitta Adell Miljösamordnare

Birgitta Adell Miljösamordnare Birgitta Adell Miljösamordnare Fortums vattenkraft i Norden Flod Antal anläggn. MW* Ångermanälven 3 57 Indalsälven 10 615 Ljungan 4 103 Ljusnan 18 629 Dalälven 39 935 Klarälven 24 357 Byälven 5 37 Norsälven

Läs mer

Optimerad lokal laxförvaltning Adaptiv förvaltning på riktigt

Optimerad lokal laxförvaltning Adaptiv förvaltning på riktigt Optimerad lokal laxförvaltning Adaptiv förvaltning på riktigt Idéer från Bernt Moberg om hur vi lokalt runt Gävlebukten kan optimera nyttan av naturresursen lax. Så här kan vi skapa en win win win win

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-06-10 138(144) 94 Centrum mot våld Socialcheferna har under sitt senaste nätverksmöte gett FoU Norrbotten uppdraget att till länsstyrelsen inlämna

Läs mer

Hur kan vi optimera förvaltningen av lax i Gävlebukten, Dalälven och Testeboån?

Hur kan vi optimera förvaltningen av lax i Gävlebukten, Dalälven och Testeboån? Förstudie maj 2015: Hur kan vi optimera förvaltningen av lax i Gävlebukten, Dalälven och Testeboån? Målsättning: Att ta vara på en stor befintlig resurs i form av lax i Dalälven, och göra det på ekologiskt

Läs mer

Basnivån. Vad har hänt från november 2011 till november 2012?

Basnivån. Vad har hänt från november 2011 till november 2012? Sida 1 av 6 Basnivån Vad har hänt från november 2011 till november 2012? Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Överenskommelse om skyddat boende

Överenskommelse om skyddat boende Överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn i Norrbottens län Kvinnor i Norrbottens län som är utsatta för våld i nära relation, och deras medföljande barn, ska

Läs mer

Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern

Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern Anton Halldén (TACK Malin Setzer) Länsfiskerikonsulent, Länsstyrelsen i Jönköpings län Anton.hallden@lansstyrelsen.se Vad är en förvaltningsplan? Vad? Hur? Vart?

Läs mer

Hur ser situationen ut idag och vilken grad av framtida insatser behövs?

Hur ser situationen ut idag och vilken grad av framtida insatser behövs? Hur ser situationen ut idag och vilken grad av framtida insatser behövs? Kartläggning av våldets omfattning och myndigheters insatser vid våld i nära relation i Norrbotten. Januari 2012 Annika Stävenborg

Läs mer

Förvaltning av fisket i grunda havsvikar i Blekinge

Förvaltning av fisket i grunda havsvikar i Blekinge Förvaltning av fisket i grunda havsvikar i Blekinge Förvaltning av fisket i grunda havsvikar i Blekinge Syfte: att bevara den biologiska mångfalden i grunda havsområden längs Blekingekusten genom att optimera

Läs mer

Biologiskt underlag till arbetet med Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag om förvaltning av lax och öring

Biologiskt underlag till arbetet med Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag om förvaltning av lax och öring 1(34) DNR: SLU.aqua.2015-5.5-334 Institutionen för akvatiska resurser Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm 2015-11-04 Biologiskt underlag till arbetet med Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag

Läs mer

Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer

Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer 3 juni Hannah Kejerhag Oldenmark Regional utvecklingsledare för arbetet mot våld i nära relationer Länsstyrelsen Västernorrland Kartläggning 2011-2012

Läs mer

Närvårdsutveckling som utgår från medborgarna

Närvårdsutveckling som utgår från medborgarna Närvårdsutveckling som utgår från medborgarna Nätverkskonferens Göteborg 8 februari 2012 Tinna Cars-Björling, Närvårdsstrateg Landstinget i Uppsala län Uppsala län i Sverige Åtta kommuner i tre länsdelar

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.8.2011 KOM(2011) 470 slutlig 2011/0206 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Märkning av odlad lax är DNA ett alternativ? Stefan Palm, Sötvattenslaboratoriet, SLU Aqua Nationellt smoltkompensationsseminarium

Märkning av odlad lax är DNA ett alternativ? Stefan Palm, Sötvattenslaboratoriet, SLU Aqua Nationellt smoltkompensationsseminarium Märkning av odlad lax är DNA ett alternativ? Stefan Palm, Sötvattenslaboratoriet, SLU Aqua Nationellt smoltkompensationsseminarium 2017-02-23 A 1 // A 1 A 1 // A 1 A 1 // A 2 A 2 // A 2 A 2 // A 2 A

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Yttrande gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 Hållbart fiske och nyttig mat Dnr 3.3.

Yttrande gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 Hållbart fiske och nyttig mat Dnr 3.3. 2016-03-08 sid 1 (5) Fiskerienheten Jordbruksverket 551 82 Jönköping Yttrande gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 Hållbart fiske och nyttig mat Dnr 3.3.17-985/16

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Org. nr. 802474-6185 Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsåret 2016-01-01-2016-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande, Thomas Johansson - Kågeälven Sekreterare, Jan Isaksson - Piteälven Kassör,

Läs mer

Sydost. Nordväst Nordost. Sydväst. Fiskekort Arvidsjaur-Älvsbyn, översiktskarta

Sydost. Nordväst Nordost. Sydväst. Fiskekort Arvidsjaur-Älvsbyn, översiktskarta översiktskarta Det vidsträckta skogslandskapet i området erbjuder varierat fiske och härliga vildmarksupplevelser. Här finns både strömmande vatten med harr, öring och tidvis lax samt skogstjärnar med

Läs mer

Projekt slutrapport Låt vildlaxen vandra hem. Sportfiskarna rapport 2013:02

Projekt slutrapport Låt vildlaxen vandra hem. Sportfiskarna rapport 2013:02 Projekt slutrapport Låt vildlaxen vandra hem Sportfiskarna rapport 2013:02 Sportfiskarna Tel: 08-704 44 80, fax: 08-795 96 73 E-post: xxxxxxx@sportfiskarna.se Postadress: Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma

Läs mer

Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2015

Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2015 1 (31) Dnr: SLU.aqua. 215.5.5-41 215-2-16 Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 215 Stefan Palm

Läs mer

1. HaVs uppdrag och underlagets upplägg 1(17) 2014-10-01

1. HaVs uppdrag och underlagets upplägg 1(17) 2014-10-01 1(17) DNR: SLU.aqua.2014.5.5-334 Institutionen för akvatiska resurser Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm 2014-10-01 Översyn av fångststatistiken inom fritidsfisket efter lax i Östersjön Emma Björkvik

Läs mer

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Genomförandeplan för Borlänge 2011 Berörda verksamheter- Kommun och Landsting åtar sig att genomföra följande under 2011. Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Styrgrupp

Läs mer

Smoltkriterier för godkänd smolt. Smoltseminarium FUG Stockholm, Februari 2018

Smoltkriterier för godkänd smolt. Smoltseminarium FUG Stockholm, Februari 2018 Smoltkriterier för godkänd smolt Smoltseminarium FUG Stockholm, 21-22 Februari 2018 Smoltkriterier för godkänd smolt De kriterier som Fiskeutredningsgruppen (FUG) främst har utrett för bedömning av lax-

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Forskning och åtgärder om/för fisk i Gävleborg

Forskning och åtgärder om/för fisk i Gävleborg Forskning och åtgärder om/för fisk i Gävleborg Kalle Gullberg Erfarenheter från ett fiskvandringsprojekt Kortkurs: Bygg Din egen ålfälla Laxförvaltning ökat behov av dataunderlag Skräckfilm Fiskvandring

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår.

Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår. Gävle 2012-04-25 En idé för att optimera förvaltningen av lax i en del av södra Bottenhavet: Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår.

Läs mer

SAMVERKAN MOT VÅLD Från projekt till ordinarie verksamhet

SAMVERKAN MOT VÅLD Från projekt till ordinarie verksamhet Slutrapport Version 2013-03-26 1.0-2 SAMVERKAN MOT VÅLD Från projekt till ordinarie verksamhet Projekt Samverkan mot våld startade februari 2011 och avslutas juni 2013. I rapportens första del presenteras

Läs mer

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Nationell Fiskevattenägarekonferens 22-23 november 2017 Per-Erik Larson, Länsstyrelsen Östergötland Håkan Carlstrand, Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Socialberedningen 2012-02-23 Ordinarie ledamöter i Socialberedningen Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2012-02-23 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Västra Varvsgatan 11, Luleå (där Kommunförbundet Norrbotten har sina lokaler) Förmiddagens sammanträde hålls

Läs mer

Yttrande över Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) avseende fiske efter lax och öring i Skagerak och Kattegatt.

Yttrande över Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) avseende fiske efter lax och öring i Skagerak och Kattegatt. 2014-02-06 sid 1 (5) Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404 39 Göteborg Yttrande över Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) avseende fiske efter lax och öring i Skagerak

Läs mer

Konferens Levande laxälvar 1 februari 2017

Konferens Levande laxälvar 1 februari 2017 Konferens Levande laxälvar 1 februari 2017 Ers Majestät, Statsrådet, Konferensdeltagare Hjärtligt välkomna till Umeå, till Västerbotten och till denna konferens. En konferens där vi helhjärtat ska ägna

Läs mer

ReBorN - LIFE. Projektledare Tommy Vennman Roger Vallin. Teknisk koordinator Robert Ström. Laxförvaltning Stefan Larsson

ReBorN - LIFE. Projektledare Tommy Vennman Roger Vallin. Teknisk koordinator Robert Ström. Laxförvaltning Stefan Larsson ReBorN - LIFE Projektledare Tommy Vennman Roger Vallin Teknisk koordinator Robert Ström Laxförvaltning Stefan Larsson Varför ReBorN? - Gynnsam bevarandestatus inom Natura 2000-nätverket Aktuella Natura

Läs mer

Fiskarter som utgör grund för fisketurism i Blekinge.

Fiskarter som utgör grund för fisketurism i Blekinge. 1 (7) Länsfiskekonsulent Lars Lundahl lars.lundahl@lansstyrelsen.se Fiskarter som utgör grund för fisketurism i Blekinge. Redovisning av uppdrag 30 i Länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2008. 1. SAMMANFATTNING..

Läs mer

Patiensäkerhetsberättelse PSYKIATRICENTRUM MAGNUS FRITHIOF

Patiensäkerhetsberättelse PSYKIATRICENTRUM MAGNUS FRITHIOF Patiensäkerhetsberättelse PSYKIATRICENTRUM 171227 MAGNUS FRITHIOF Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier... 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 3 Struktur

Läs mer

Biologisk rådgivning och underlag inför beslut om kustfiskeregler 2014

Biologisk rådgivning och underlag inför beslut om kustfiskeregler 2014 1(19) DNR: dnr SLU.aqua.2014.5.5-58 Institutionen för akvatiska resurser Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm 2014-02-24 Biologisk rådgivning och underlag inför beslut om kustfiskeregler 2014 Johan Östergren,

Läs mer

Överenskommelse om skyddat boende

Överenskommelse om skyddat boende 2015-05-07 Överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn i Norrbottens län Kvinnor i Norrbottens län som är utsatta för våld i nära relation, och deras medföljande

Läs mer

Marknadsnytta av fiskeåtgärder i Bottenvikens vattendistrikt

Marknadsnytta av fiskeåtgärder i Bottenvikens vattendistrikt Marknadsnytta av fiskeåtgärder i Bottenvikens vattendistrikt -Pilotstudie- Pontus Grahn Magnus Johansson Julee Thang Hnin Dan Blomkvist 1 Förord Denna studie har genomförts av Pontus Grahn, Vatten- och

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

Vänerlaxens fria gång:

Vänerlaxens fria gång: Vänerlaxens fria gång: Vad vi vet och inte vet om laxen i Klarälven Larry Greenberg Avdelningen för biologi, Karlstad Universitet Vilka på Kau skall jobba med projektet? Eva Bergman Larry Greenberg Björn

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

2008 gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga- Norrbus. Antagen Region Norrbottens styrelse, sept 2013

2008 gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga- Norrbus. Antagen Region Norrbottens styrelse, sept 2013 2008 gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga- Norrbus 2013 Överenskommelse Norrbus Antagen Region Norrbottens styrelse, sept 2013 Antagen av samtliga kommuner i Norrbotten 2013-14 Utvärderas

Läs mer

PRIO-nätverket Resurscentra och Programområde Psykisk Hälsa. Stockholm

PRIO-nätverket Resurscentra och Programområde Psykisk Hälsa. Stockholm PRIO-nätverket Resurscentra och Programområde Psykisk Hälsa Stockholm 17-12-06 Regionalt och lokalt Analys och handlingsplaner ÖK Psykisk hälsa 2016-2018 Regionalt programområde psykisk hälsa Struktur

Läs mer

Uttalande från Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland och Sverige om fritidsfiske efter torsk

Uttalande från Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland och Sverige om fritidsfiske efter torsk Europeiska unionens råd Bryssel den 11 november 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 REV 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Remiss av Vision 2020 för Laholms fritidsfiske och fisketurism

Remiss av Vision 2020 för Laholms fritidsfiske och fisketurism 2016-04-05 sid 1 (7) Remiss av Vision 2020 för s fritidsfiske och fisketurism Bakgrund Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit fram ett förslag till strategi för att främja och utveckla fritidsfisket

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-28 Ärendenr: NV-05553-15 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och

Läs mer

Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med

Läs mer

Regional överenskommelse för att motverka våld i nära relation. Jämtlands län

Regional överenskommelse för att motverka våld i nära relation. Jämtlands län Regional överenskommelse för att motverka våld i nära relation Jämtlands län 2015 2020 Regional överenskommelse Ledningsgruppen Myndighetssamverkan mot våld i nära relation har tillsammans beslutat stärka

Läs mer

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten - Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten Siken och sikfiskets status i Bottniska viken Stefan Larsson,

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens Styrelsen 2012-03-22 Sida 1 (28) Plats Videokonferens Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s), Boden Gunnel Simu,

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM9. Förordning om flerartsplan för Östersjön. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM9. Förordning om flerartsplan för Östersjön. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om flerartsplan för Östersjön Landsbygdsdepartementet 2014-11-12 Dokumentbeteckning KOM (2014) 614 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Praktikfallsgruppen. Slutrapport

Praktikfallsgruppen. Slutrapport Praktikfallsgruppen Slutrapport Omsorg genom bredband -digitalisering i praktiken Förstudie gällande konkreta användningsfall i kommunal omsorg larmfunktion med tal kamera för nattillsyn på distans videokonferensmöjlighet

Läs mer

Stora sjöarna landningar i yrkes- och fritidsfisket

Stora sjöarna landningar i yrkes- och fritidsfisket Stora sjöarna landningar i yrkes- och fritidsfisket Beståndsmodell för vild lax i Vänern Rebecca Whitlock, Katarina Magnusson, Anders Kagerwall In Beståndsmodell nyttjas idag av ICES för lax i Östersjön

Läs mer

Lax. Lax Salmo salar Bild:Wilhelm von Wright. Vänern och Vättern Yrkes- och fritidsfiske

Lax. Lax Salmo salar Bild:Wilhelm von Wright. Vänern och Vättern Yrkes- och fritidsfiske Lax Lax Salmo salar Bild:Wilhelm von Wright UTBREDNINGSOMRÅDE Finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Västkustlaxen har sina uppväxtområden i Atlanten. Östersjölaxen har sina uppväxtområden

Läs mer

Länsstrategi Västernorrland

Länsstrategi Västernorrland Förebygga Barnperspektiv Uppmärksamma Långsiktighet Kvalitet Länsstrategi Västernorrland För arbetet mot mäns våld mot kvinnor/ våld i nära relationer 2017-2020 Framtagen i samverkan mellan Länsstyrelsen

Läs mer