IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

2 Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Tilläggsupplysningar 16 Revisionsberättelse 26 Styrelse 27 Ledning 28 II

3 ÅRSREDOVISNING 2013 IDROTTENS SPEL I KORTHET Idrottens Spel i korthet Koncernen Idrottens Spel driver i huvudsak två stora affärsområden; Idrottens Digital Print AB och Idrottens Bingo i Göteborg AB. IDP är ett tryckeri specialiserat på variabeltryck i stora volymer, hög hastighet och med högsta säkerhet. IDP trycker och printar skraplotter, bingolotter, deklarationsblanketter, bingobrickor, nummerlotter och andra variabla trycksaker. Idrottens Bingo bedriver bingospel i 26 bingohallar över hela Sverige. Utöver IDP och Idrottens Bingo har Idrottens Spel genom åren initierat och skapat ett antal framgångsrika spel och lotterier. Flera av dem har förverkligats och blivit kommersiellt framgångsrika, som till exempel Sverigelotten. Idrottens Spel utvecklar och driver pågående och nyframtagna spelkoncept. IDROTTENS SPELS AFFÄRSIDÉ Målsättningen med Idrottens Spels verksamhet är att erbjuda våra kunder spelupplevelser som i sin tur skapar mer resurser till föreningslivet. IDROTTENS SPELS VISION Ledstjärnan för vår verksamhet är att skapa mer resurser och större finansiell kraft till idrotten. Totalt har Idrottens Spel koncernen ca 300 medarbetare. Idrottens Spel ägs av Västsvenska Idrottsförbundet. Idrottens Spels omsättning uppgick under året till 578 miljoner kronor. Idrottens Spel delade ut 24 miljoner till föreningslivet. Idrottens Bingo bedrev bingospel på 26 platser runt om Sverige. IDP tryckte 7,6 miljoner deklarationsblanketter för Skatteverket och tryckte 18 miljoner skraplotter, 34 miljoner bingobrickor för flera stora speloperatörer i Sverige. Omsättningsutveckling MSEK Rörelseresultat efter finansiella poster MSEK Rörelseresultat exkl föreningspengar Rörelseresultat inkl föreningspengar

4 ÅRSREDOVISNING 2013 VD HAR ORDET VD har ordet När nu Idrottens Spel koncernen avslutat sitt 35:e verksamhetsår summerar vi det som ett mycket spännande och omvälvande sådant, där alla i organisationen verkligen har fått bekänna färg. Trots ett antal förseningar för några av våra stora projekt har vi ändå lyckats vara lönsamma och ser med tillförsikt fram emot flera stora lanseringar och nya affärer under det kommande året. Idrottens Spel fortsätter att leverera stora pengar till svenskt föreningsliv men har haft en del stora utmaningar, inte minst med det nya regelverket gällande Vegasautomater som medfört att vi tappat mycket intäkter från Svenska Spels produkter under året. I vissa regioner har vi däremot haft en positiv utveckling av bingon och vi planerar för att stärka de produkter vi själva styr över för att säkra ökade resurser till föreningslivet i framtiden. Mycket av våra organisationsförändringar är på plats, vilket säkerställer en stark kommande tillväxt inom flera affärsområden. Under det kommande året ser vi fram emot många nyheter och lanseringar. IDROTTENS BINGO.SE Efter många turer och omtag med denna produkt närmar vi oss lansering och inväntar godkännande från Lotteriinspektionen. När detta tillstånd är klart kan vi få ut denna fantastiska produkt som vi tror kommer att revolutionera marknaden på flera sätt. Plattformen är helt utvecklad av oss tillsammans med Proactive Gaming och kommer att förutom många roliga spel innehålla ett stort mått av sociala aktiviteter för att på så många sätt som möjligt likna spelet i en hall. Devisen är Hallbingo åt alla. våren att presentera ett helt nytt sätt på den svenska marknaden att stödja föreningslivet via produkten Supporter.se. BINGOHALLSUPPLEVELSER Efter en spännande start med denna utveckling kommer vi inom en snar framtid se resultat av detta arbete. Det finns många spännande tankar om hur våra gäster skall få en ännu bättre upplevelse när de besöker Idrottens Bingo i framtiden. SPELUTVECKLING Det ligger dessutom ett antal spännande projekt med mycket starka partners inom både media och spelutveckling och väntar på uppstart för att ytterligare stärka vår position på marknaden och i framtiden leverera än mer pengar till idrottsrörelsen. SVERIGELOTTEN Under året har det pågått långtgående samtal med Folkspel att förvärva Sverigelotten som nu hunnit bli 10 år och Sveriges näst största butikslott. Denna affär beräknas vara genomförd under första delen av OPERATIVT SYSTEM FÖR BINGOSPEL Vårt nya operativsystem för bingohallar, som nu är döpt till IDPlay Bingosystem, kommer att ge massor av nya möjligheter för både oss och våra kunder. Planen är att detta system också skall levereras till ett antal utländska aktörer och inom det närmaste året bli en stor affär för oss. Systemet ligger i absoluta framkant och kommer att ge de olika aktörerna fantastiska möjligheter att utveckla sin verksamhet. IDROTTENS ODDS Efter ett fantastiskt utvecklingsarbete tillsammans med våra partners Telegram Studios och Supporter.com kommer vi under UTMANINGAR Vi står inför ett stort antal utmaningar inte minst att försöka kompensera oss för det stora tapp vi gör på våra Vegasmaskiner. Svenska Spel införde obligatorisk registrering av våra kunder för att kunna spela denna produkt. Detta har inneburit att spelandet minskat drastiskt vilket givetvis direkt påverkar mängden pengar till föreningarna. Vad än värre är verkar många av dessa som tidigare spelade på reglerade maskiner i skyddade miljöer ha gått över till att spela på olagliga maskiner i avsevärt mer oskyddade miljöer där man gynnar rent kriminell verksamhet. Detta är ett mycket konstigt sätt att hantera spelansvar. Men det verkar som man bara tar ansvar för de kunder som finns i ens eget kundregister och 2

5 ÅRSREDOVISNING 2013 VD HAR ORDET Mycket av våra organisationsförändringar är nu på plats vilket säkerställer en stark kommande tillväxt inom flera affärsområden. inte de man tvingar ut i en helt okontrollerad miljö. Dessutom är det enligt min mening inte helt etiskt att Svenska Spel tvingar in våra kunder i sitt kundregister för att sedan kunna bearbeta dem med sina produkter som konkurrerar med oss. Den reglering av spelmarknaden som vi väntat på länge närmar sig. Dock var besvikelsen stor när regeringen meddelade att man avsåg att vänta med denna på grund av försiktighetsprincipen vad det nu kan vara när vi översvämmas av både seriösa och oseriösa aktörer baserade utanför Sveriges gränser. Det måste vara dags att se till att vi alla seriösa aktörer kan konkurrera på lika villkor. Vi kommer att göra allt i vår makt för att i framtiden bli en stark aktör inom våra affärsområden och vi vill med vår utveckling vara ett bolag som hela tiden ligger i framkant vad gäller produktutveckling, spelutveckling och spelansvar. Ett stort steg har vi tagit under det gångna året genom att bli medlemmar i SPER (Spelbranschens Etiska Råd) och följa dess riktlinjer. Styrelsen för SPER består av alla de reglerade bolagens VD:ar vilket innebär att jag numera sitter i denna styrelse. EN VINNANDE GEMENSKAP Detta uttryck tillsammans med våra fyra ledord: Spänning, Omtanke, Gemenskap och Trygghet stakar ut vägen som gör att jag känner att vi är på god väg att lägga grunden för en framgångsrik framtid. Slutligen vill jag återigen framföra ett mycket varmt tack till alla våra duktiga medarbetare som givetvis är en mycket viktig del av våra framgångar och framtid. Matz Wallander Koncernchef 3

6 ÅRSREDOVISNING 2013 IDROTTENS BINGO Idrottens Bingo expanderar Idrottens Bingo har under året expanderat med tre nya bingohallar i Luleå, Uppsala och Västerås. Vi har i dessa nya hallar arbetat med att utveckla det som kännetecknar vår verksamhet, hög kvalitet och framåtanda. Under året har också bingohallen i Helsingborg tillkommit via vårt franchisekoncept. Totalt bedrev vi spel i 26 bingohallar under året, 20 hallar i egen regi och sex hallar via franchise. Under 2013 blev nettoutbetalningen till föreningslivet drygt 21 miljoner, vilket innebar en nedgång med drygt fyra miljoner jämfört med En starkt bidragande orsak till bingohallarnas minskade netto är Svenska Spel som under andra halvåret införde ett Spelkort med registreringskrav på Vegas. Detta har initialt minskat bingohallarnas intäkter med många miljoner! Idrottens Bingo kan dock konstatera att vår 35-åriga erfarenhet från bingobranschen gör, att vi överträffar resultatet jämfört med de flesta andra hallar på den svenska bingomarknaden. Göteborg var under 2013 den mest framgångsrika regionen i Sverige och här driver Idrottens Bingo 7 av 9 hallar. SUPERBINGO Den sista torsdagen i varje månad har vi fortsatt med vår lyckosamma kampanj SuperBingo. En för Idrottens Bingo gemensam månatlig aktivitet, där vi verkligen fyller alla våra 26 bingohallar med nöjda gäster. Samarbetet med Leif Loket Olsson har under året varit fortsatt framgångsrikt med mycket uppskattade besök i olika bingohallar och Månadsfinaler i Nordens största bingohall, Grand, som det stora utropstecknet. UTVECKLING Under 2013 har vi arbetat vidare med utveckling och utbildning av våra medarbetare. Årets stora utbildningssatsning har riktats mot våra verksamhetschefer med mycket gott resultat. En gemensam syn på vårt ledarskap har också utvecklats ytterligare. Vi har under 2013 fortsatt med provköp genom s.k. Mystery Players med ett väldigt bra resultat som följd. Våra medarbetare är verkligen duktiga på att ta hand om såväl tidigare som nytillkomna gäster. Dessa undersökningar ger ett jättebra underlag för arbetet med att ständigt förbättra vårt gästbemötande. Ett ämne som alltid står i fokus för Idrottens Bingo är det viktiga arbetet med vårt spelansvar. Under nästa år kommer det arbetet att intensifieras och nya utbildningsmetoder kommer att utvecklas för samtliga medarbetare. IDROTTENSBINGO.SE Idrottens Bingo har under 2013 också avsatt betydande personella resurser till projektet idrottensbingo.se, som kommer att revolutionera bingospel på nätet. För Idrottens Bingo är detta vår viktigaste satsning för framtiden. Vi kommer efter lanseringen att kunna knyta samman en väl fungerande hallverksamhet med bingospel på internet. Detta är en unik satsning som inget annat företag i branschen kan matcha, allt till förmån för det lokala föreningslivet. FRAMTIDEN De närmaste åren står Idrottens Bingo inför många spännande utmaningar. Konceptet runt vårt varumärke kommer att attrahera fler bingohallar, och vi har under året tagit fram en ny central organisation för att förbereda oss för en kommande expansion. Idrottens Bingo ser verkligen framtiden an med tillförsikt och har höga ambitioner när vi under 2014 samordnar bingospel på internet med våra bingohallar. Nettoutbetalningarna till föreningslivet ska även i framtiden vara både stora och beständiga. Ingemar Dahlén Affärsområdeschef 4

7 ÅRSREDOVISNING 2013 IDROTTENS BINGO Idrottens Bingo är Sveriges största bingooperatör, vi har 26 hallar runt om i Sverige och erbjuder en spännande upplevelse i en trevlig miljö till tusentals bingo spelare varje år. Idrottens Bingo drivs utan privat vinstintresse, vilket innebär att största delen av vår vinst tillfaller föreningslivet. När du spelar bingo hos oss är du med och stärker Sveriges föreningsliv. 5

8 ÅRSREDOVISNING 2013 IDP IDP går från klarhet till klarhet IDP:s vision är att bli den största leverantören i Europa gällande stöd till spelaktörer. Detta innebär att sälja skraplottsproduktion av världsklass, moderna och funktionella bingosystem, paketering och postsortering av utskick, lotterikoncept som Sverigelotten med mera. Under år 2013 har vi kommit mycket långt med våra förberedelser för att ge oss ut på den europeiska marknaden. Kompetensen har ökat bland både personal och teknik. Satsningar har gjorts på utveckling av system och IT. Koncept- och idébanken har kompletterats. Organisationen har setts över. Långsiktiga planer har skapats. Under kommande år skall ytterligare kompetenshöjningar ske. Målet är att visa upp oss på den stora europeiska lotterimässan i Oslo i juni Där skall marknaden på allvar få se den nya starka aktören IDP. TRYCKNING Tryckdelen av IDP har under året som gått skapat de förutsättningar som krävs för att vara en av de absolut mest kvalitativa skraplottsproducenterna i världen. Vi kan nu göra fyrfärgsövertryck på skrapmassan. Tack vare detta fick IDP redan under hösten år 2013 in ytterligare sex nya olika skraplotter till produktionen. Trots att detta var ett år med mycket ny teknik och rutiner, personal i nya roller och flera nya produkter, har IDP levererat i rätt tid, i rätt mängd och med rätt kvalitet. Denna läroperiod har dock krävt mycket, vilket belastat personal och maskiner och krävt investeringar. Trots detta har IDP som helhet klarat budget med marginal. REKLAMSERVICE För Reklamservice har året som gått varit lite turbulent. Satsning på egen teknisk kompetens slog fel och volymen utskick minskade. Mycket kraft har lagts på att organisera produktionen bättre, med bland annat skiftgående arbetsledare. Detta har gett en bra effekt och trots en lägre orderingång har man i princip klarat budget. En satsning på säljsidan kommer nu att ske. DEKLARATIONSBLANKETTEN Även 2013 var ett år där allt fungerade utan anmärkning. Detta år levererades även alla deklarationer i PDF-format. IDP fick förnyat förtroende för ett fjärde år (2014). Ny upphandling för kommande fyra år kommer att ske under våren Mats Palmgren Affärsområdeschef SYSTEM Under år 2013 har arbetet med nästa generation av Probingo (som vi döpt till IDPlay) tagit fart. Ambitionen är att kunna lansera denna produkt till marknaden under 3:e kvartalet år På den svenska marknaden har ytterligare bingohallar installerat vårt system och nu ser vi möjligheterna utanför Sverige, i första hand Norge. Gällande den egna kraften av IT-utveckling har IDP förstärkt med ytterligare en person. 6

9 ÅRSREDOVISNING 2013 IDP IDP är ett av få företag i världen som kan trycka fyrfärgsövertryck på skrap. IDP håller dessutom högsta säkerhetsklass och trycker bland annat deklarationsblanketten, Sverigelotten, alla bingolotterna och många andra produkter. IDP utvecklar också bingosystem och IT-lösningar som används i bingohallar i hela Sverige. 7

10 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRENINGAR Jitex BK är en av Sveriges mest framgångsrika damfotbollsföreningar. De är också en av de över 600 föreningar som får pengar från Idrottens Bingo. På bilden ovan kämpar ett av deras flicklag i Gothia Cup, världens största ungdomsturnering i fotboll. Från och med 2014 är Idrottens Spel officiell partner till Gothia Cup. 8

11 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRENINGAR Vi tycker att spel ska ge möjligheter för alla! Tillsammans skapar vi möjligheter för det ideella föreningslivet runt om i Sverige och ger unga chansen att utöva det de älskar. Idrottens Spel finns till för att stötta föreningslivet. Där andra spelbolag har som idé att göra ägarna rika, är vår idé att göra både ditt och föreningslivet rikare! Genom Idrottens Bingo ger vi årligen över 20 miljoner kronor till det ideella föreningslivet i Sverige. Det gör att tusentals ungdomar har möjlighet att utöva sin favoritidrott. Det tycker vi är viktigt! 9

12 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och VD för Idrottens Spel i Göteborg AB, organisationsnummer får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret ALLMÄNT OM IDROTTENS SPELS VERKSAMHET Bolaget skall utveckla och marknadsföra spel och lotteri. Moderbolaget har under året handhaft management- och koncernledningsfunktioner. Försäljning av bingosystem som utvecklats internt överfördes under 2013 till dotterbolag, genom en omorganisation inom koncernen. Koncernen har under året bedrivit tryckeriverksamhet, cafeteriaoch spelombudsverksamhet, spel- och bingoverksamhet, utvecklingsarbete av spelprodukter, hyresadministrativa tjänster och fastighetsservice samt förmedling av information om idrott och idrottsanknutna produkter. VÄSENTLIGA HÄNDELSER Under räkenskapsåret har 51% av aktierna i Idrottens Odds i Göteborg AB förvärvats och genom dotterbolaget Idrottens Bingo i Göteborg AB 100% av aktierna i Idrottens Bingo i Mellansverige AB (fd Nygab Service AB). Det senare förvärvet innebar att ytterligare två bingohallar förvärvades. Koncernen driver nu 20 egna hallar och ytterligare 6 hallar är franchisetagare. Stora resurser har under året lagts ned på tre olika utvecklingsprojekt. Utveckling av en nätbingosite, vidareutveckling av koncernens operativsystem för bingohallar samt utveckling av en ny spelprodukt i Idrottens Odds. Samtliga dessa projekt kommer att lanseras under I samtliga bingohallar driver vi även Svenska Spels Vegasautomater. Under året har Svenska Spel förändrat förutsättningarna för detta spel på flera olika punkter vilket försämrar bingohallarnas lönsamhet på dessa automater. Hur stort genomslag dessa förändringar får är för tidigt att bedöma i dagsläget, men föreningslivet kommer sannolikt att erhålla ett mindre överskott från bingohallarna. För att motverka denna försämrade lönsamhet har ett antal åtgärder vidtagits, dessa har dock inte introducerats i verksamheten ännu. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Koncernens fria egna kapital uppgår till kronor. Avsättning till bundna fonder föreslås ej. Till årsstämmans förfogande står: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att i ny räkning överföra Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultaträkningar och balansräkningar samt tillhörande upplysningar och noter. RESULTAT OCH STÄLLNING (TKR) MODERBOLAGET Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 27,4% 31,2% 20,2% 20,0% 18,2% Medelantalet anställda Nettoomsättning Bingoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning * * * Soliditet (%) 32,5% 31,5% * 54,0% * 47,4% * 40,1% Medelantalet anställda * 48 * 49 * 45 *Koncernen har från och med i år förändrat redovisningsprinciper (se not 1). Omräkning enligt förändrade redovisningsprinciper har ej skett för nyckeltal som avser perioden före

13 ÅRSREDOVISNING 2013 RESULTATRÄKNING Resultaträkning MODERBOLAGET NOT Rörelsens intäkter 1 Nettoomsättning Bingoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Kostnad för Bingo Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader 17, 19, Personalkostnader Avskrivningar 3, 5, 6, 7, Upplösning av badwill Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella investeringar Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Förändring latent skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Minoritetens andel av resultatet Årets resultat

14 ÅRSREDOVISNING 2013 BALANSRÄKNING Balansräkning MODERBOLAGET NOT TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätt Goodwill Aktiverade utvecklingskostnader Investering annans fastighet Summa Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier i bingohallar Maskiner och inventarier Markanläggningar Summa Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Fordringar koncernbolag Summa Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Summa Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar koncernbolag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 ÅRSREDOVISNING 2013 BALANSRÄKNING Balansräkning MODERBOLAGET NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 Eget kapital 24 Bundet eget kapital Aktiekapital (20 000st aktier) Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserat resultat Fria reserver Årets resultat Summa Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Latent skatteskuld Långfristiga skulder 13 Skuld moderförening Skuld kreditinstitut Skuld koncernföretag Övriga skulder 0 0 Summa Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Skuld kreditinstitut Skuld moderförening Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckning Fastighetsinteckning Ansvarsförbindelser Inga Inga Borgensförbindelser koncernbolag

16 ÅRSREDOVISNING 2013 KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalys NOT Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet avskrivningar avskrivningar minoritetens andel av resultatet realisationsvinster realisationsförluster Summa Erlagd ränta Erhållen ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapitalet Minskning/ökning av av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av varulager Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Badwill vid förvärv av dotterbolag Förvärv av dotterbolag Minoritetsintresse förvärvat dotterbolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 ÅRSREDOVISNING 2013 IDP IDP är idag marknadsledande i Norden på tryck av skraplotter och är certifierat med högsta säkerhetsklass. Vi levererar kreativa produkter av högsta kvalitet som uppfyller alla säkerhetsmässiga krav. IDPs affärsområde skraplotter omfattar såväl skraplottsdesign, tillverkning och tryck som spelkoncept och spelidéer. 15

18 AVSNITT Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper 17 Not 2 Anställda och personalkostnader 19 Not 3 Maskiner och inventarier 19 Not 4 Inventarier bingohallar 20 Not 5 Byggnader 20 Not 6 Markanläggningar 20 Not 7 Investering annans fastighet 21 Not 8 Goodwill 21 Not 9 Aktiverade utvecklingskostnader 21 Not 10 Hyresrätt 22 Not 11 Andelar i koncernbolag 22 Not 12 Övriga aktier 22 Not 13 Långfristiga skulder 23 Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 Not 16 Beviljad checkräkningskredit 23 Not 17 Inköp och försäljning koncernbolag 23 Not 18 Övriga intäkter 24 Not 19 Leasingkostnader 24 Not 20 Revisionsarvode 24 Not 21 Specifikation av bingokostnader 25 Not 22 Bokslutsdispositioner 25 Not 23 VD-Avtal 25 Not 24 Eget kapital 25

19 ÅRSREDOVISNING 2013 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I tillämpliga fall har vägledning hämtats från Rådets rekommendationer. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år, förutom nedanstående. Koncernen driver 20 stycken bingohallar i Sverige. Dessa hallars överskott tillfaller de föreningar som är knutna till hallen genom en allians. Tidigare år har enbart bingohallarnas omsättning och kostnader redovisats i årsredovisningen. För att ge en bättre bild av bolagets verksamhet totalt sett redovisas från denna årsredovisning även hallarnas balansräkning som en del av koncernens balansräkning. Koncernen har ingen del av bingohallarnas överskott, utan detta tillfaller i sin helhet föreningslivet. Vid eventuella underskott belastar de koncernens resultat. Koncernen erhåller administrativ ersättning för att bedriva verksamheten i bingohallarna. Bytet av redovisningsprinciper föranleder ingen påverkan på eget kapital. I följande tilläggsupplysningar har i vissa fall bingohallarna och den centrala administrationen redovisats separat för att tydligare åskådliggöra koncernens verksamhet. De korrigeringar som skett av jämförelseårets balansräkning när poster omräknats med anledning av byte av redovisningsprincip framgår nedan. Justeringar har även gjorts av föregående års siffror avseende klassificeringsfel. Enligt fastställd balansräkning Justering vid byte av redovisningsprincip Enligt omräknad balansräkning Tillgångar Maskiner, inventarier od i Bingohallar Andra långfristiga fordringar Övriga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Förändring balansomslutning vid byte av redovisningsprincip samt justering för klassificeringsfel Enligt fastställd balansräkning Justering vid byte av redovisningsprincip Enligt omräknad balansräkning Skulder Skuld moderförening (lång) Skuld till kreditinstitut Andra långfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld moderförening (kort) Skuld till kreditinstitut Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förändring balansomslutning vid byte av redovisningsprincip samt justering för klassificeringsfel

20 AVSNITT ÅRSREDOVISNING 2013 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen har upprättats med vägledning av Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning, RR 1:00. Samtliga förvärv av företag har redovisats enligt förvärvsmetoden. Obeskattade reserver uppdelas i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till bundna reserver och skattedelen redovisas som latent skatteskuld. Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen. INTÄKTER Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. VARULAGER Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har principen först -in- först-ut tillämpats. FORDRINGAR OCH SKULDER Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det belopp de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges. Fordringar eller skulder i utländsk valuta förekommer ej. LEASING Leasingavtal redovisas enligt BFN:s allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande: Maskiner och inventarier 20% Hyresrätt 20% Investering i annans fastighet 5% Inventarier i bingohallar 20% Byggnad 2% - 4% Markanläggningar 5% 18

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Idrottens Spel i korthet

Idrottens Spel i korthet Årsredovisning 2012 Idrottens Spel i korthet Idrottens Spel utvecklar och driver pågående och nyframtagna spelkoncept. Målsättningen med verksamheten är att erbjuda våra kunder spelupplevelser som i sin

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Innehåll. 02 Idrottens Spel i korthet 04 Koncernchefen har ordet 06 Idrottens Bingo 08 Idrottens Digital Print

Innehåll. 02 Idrottens Spel i korthet 04 Koncernchefen har ordet 06 Idrottens Bingo 08 Idrottens Digital Print Årsredovisning 2011 Idrottens Spel i korthet Idrottens Spel utvecklar och driver pågående och nyframtagna spelkoncept. Innehåll Målsättningen med verksamheten är att erbjuda våra kunder spelupplevelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer