IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

2 Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Tilläggsupplysningar 16 Revisionsberättelse 26 Styrelse 27 Ledning 28 II

3 ÅRSREDOVISNING 2013 IDROTTENS SPEL I KORTHET Idrottens Spel i korthet Koncernen Idrottens Spel driver i huvudsak två stora affärsområden; Idrottens Digital Print AB och Idrottens Bingo i Göteborg AB. IDP är ett tryckeri specialiserat på variabeltryck i stora volymer, hög hastighet och med högsta säkerhet. IDP trycker och printar skraplotter, bingolotter, deklarationsblanketter, bingobrickor, nummerlotter och andra variabla trycksaker. Idrottens Bingo bedriver bingospel i 26 bingohallar över hela Sverige. Utöver IDP och Idrottens Bingo har Idrottens Spel genom åren initierat och skapat ett antal framgångsrika spel och lotterier. Flera av dem har förverkligats och blivit kommersiellt framgångsrika, som till exempel Sverigelotten. Idrottens Spel utvecklar och driver pågående och nyframtagna spelkoncept. IDROTTENS SPELS AFFÄRSIDÉ Målsättningen med Idrottens Spels verksamhet är att erbjuda våra kunder spelupplevelser som i sin tur skapar mer resurser till föreningslivet. IDROTTENS SPELS VISION Ledstjärnan för vår verksamhet är att skapa mer resurser och större finansiell kraft till idrotten. Totalt har Idrottens Spel koncernen ca 300 medarbetare. Idrottens Spel ägs av Västsvenska Idrottsförbundet. Idrottens Spels omsättning uppgick under året till 578 miljoner kronor. Idrottens Spel delade ut 24 miljoner till föreningslivet. Idrottens Bingo bedrev bingospel på 26 platser runt om Sverige. IDP tryckte 7,6 miljoner deklarationsblanketter för Skatteverket och tryckte 18 miljoner skraplotter, 34 miljoner bingobrickor för flera stora speloperatörer i Sverige. Omsättningsutveckling MSEK Rörelseresultat efter finansiella poster MSEK Rörelseresultat exkl föreningspengar Rörelseresultat inkl föreningspengar

4 ÅRSREDOVISNING 2013 VD HAR ORDET VD har ordet När nu Idrottens Spel koncernen avslutat sitt 35:e verksamhetsår summerar vi det som ett mycket spännande och omvälvande sådant, där alla i organisationen verkligen har fått bekänna färg. Trots ett antal förseningar för några av våra stora projekt har vi ändå lyckats vara lönsamma och ser med tillförsikt fram emot flera stora lanseringar och nya affärer under det kommande året. Idrottens Spel fortsätter att leverera stora pengar till svenskt föreningsliv men har haft en del stora utmaningar, inte minst med det nya regelverket gällande Vegasautomater som medfört att vi tappat mycket intäkter från Svenska Spels produkter under året. I vissa regioner har vi däremot haft en positiv utveckling av bingon och vi planerar för att stärka de produkter vi själva styr över för att säkra ökade resurser till föreningslivet i framtiden. Mycket av våra organisationsförändringar är på plats, vilket säkerställer en stark kommande tillväxt inom flera affärsområden. Under det kommande året ser vi fram emot många nyheter och lanseringar. IDROTTENS BINGO.SE Efter många turer och omtag med denna produkt närmar vi oss lansering och inväntar godkännande från Lotteriinspektionen. När detta tillstånd är klart kan vi få ut denna fantastiska produkt som vi tror kommer att revolutionera marknaden på flera sätt. Plattformen är helt utvecklad av oss tillsammans med Proactive Gaming och kommer att förutom många roliga spel innehålla ett stort mått av sociala aktiviteter för att på så många sätt som möjligt likna spelet i en hall. Devisen är Hallbingo åt alla. våren att presentera ett helt nytt sätt på den svenska marknaden att stödja föreningslivet via produkten Supporter.se. BINGOHALLSUPPLEVELSER Efter en spännande start med denna utveckling kommer vi inom en snar framtid se resultat av detta arbete. Det finns många spännande tankar om hur våra gäster skall få en ännu bättre upplevelse när de besöker Idrottens Bingo i framtiden. SPELUTVECKLING Det ligger dessutom ett antal spännande projekt med mycket starka partners inom både media och spelutveckling och väntar på uppstart för att ytterligare stärka vår position på marknaden och i framtiden leverera än mer pengar till idrottsrörelsen. SVERIGELOTTEN Under året har det pågått långtgående samtal med Folkspel att förvärva Sverigelotten som nu hunnit bli 10 år och Sveriges näst största butikslott. Denna affär beräknas vara genomförd under första delen av OPERATIVT SYSTEM FÖR BINGOSPEL Vårt nya operativsystem för bingohallar, som nu är döpt till IDPlay Bingosystem, kommer att ge massor av nya möjligheter för både oss och våra kunder. Planen är att detta system också skall levereras till ett antal utländska aktörer och inom det närmaste året bli en stor affär för oss. Systemet ligger i absoluta framkant och kommer att ge de olika aktörerna fantastiska möjligheter att utveckla sin verksamhet. IDROTTENS ODDS Efter ett fantastiskt utvecklingsarbete tillsammans med våra partners Telegram Studios och Supporter.com kommer vi under UTMANINGAR Vi står inför ett stort antal utmaningar inte minst att försöka kompensera oss för det stora tapp vi gör på våra Vegasmaskiner. Svenska Spel införde obligatorisk registrering av våra kunder för att kunna spela denna produkt. Detta har inneburit att spelandet minskat drastiskt vilket givetvis direkt påverkar mängden pengar till föreningarna. Vad än värre är verkar många av dessa som tidigare spelade på reglerade maskiner i skyddade miljöer ha gått över till att spela på olagliga maskiner i avsevärt mer oskyddade miljöer där man gynnar rent kriminell verksamhet. Detta är ett mycket konstigt sätt att hantera spelansvar. Men det verkar som man bara tar ansvar för de kunder som finns i ens eget kundregister och 2

5 ÅRSREDOVISNING 2013 VD HAR ORDET Mycket av våra organisationsförändringar är nu på plats vilket säkerställer en stark kommande tillväxt inom flera affärsområden. inte de man tvingar ut i en helt okontrollerad miljö. Dessutom är det enligt min mening inte helt etiskt att Svenska Spel tvingar in våra kunder i sitt kundregister för att sedan kunna bearbeta dem med sina produkter som konkurrerar med oss. Den reglering av spelmarknaden som vi väntat på länge närmar sig. Dock var besvikelsen stor när regeringen meddelade att man avsåg att vänta med denna på grund av försiktighetsprincipen vad det nu kan vara när vi översvämmas av både seriösa och oseriösa aktörer baserade utanför Sveriges gränser. Det måste vara dags att se till att vi alla seriösa aktörer kan konkurrera på lika villkor. Vi kommer att göra allt i vår makt för att i framtiden bli en stark aktör inom våra affärsområden och vi vill med vår utveckling vara ett bolag som hela tiden ligger i framkant vad gäller produktutveckling, spelutveckling och spelansvar. Ett stort steg har vi tagit under det gångna året genom att bli medlemmar i SPER (Spelbranschens Etiska Råd) och följa dess riktlinjer. Styrelsen för SPER består av alla de reglerade bolagens VD:ar vilket innebär att jag numera sitter i denna styrelse. EN VINNANDE GEMENSKAP Detta uttryck tillsammans med våra fyra ledord: Spänning, Omtanke, Gemenskap och Trygghet stakar ut vägen som gör att jag känner att vi är på god väg att lägga grunden för en framgångsrik framtid. Slutligen vill jag återigen framföra ett mycket varmt tack till alla våra duktiga medarbetare som givetvis är en mycket viktig del av våra framgångar och framtid. Matz Wallander Koncernchef 3

6 ÅRSREDOVISNING 2013 IDROTTENS BINGO Idrottens Bingo expanderar Idrottens Bingo har under året expanderat med tre nya bingohallar i Luleå, Uppsala och Västerås. Vi har i dessa nya hallar arbetat med att utveckla det som kännetecknar vår verksamhet, hög kvalitet och framåtanda. Under året har också bingohallen i Helsingborg tillkommit via vårt franchisekoncept. Totalt bedrev vi spel i 26 bingohallar under året, 20 hallar i egen regi och sex hallar via franchise. Under 2013 blev nettoutbetalningen till föreningslivet drygt 21 miljoner, vilket innebar en nedgång med drygt fyra miljoner jämfört med En starkt bidragande orsak till bingohallarnas minskade netto är Svenska Spel som under andra halvåret införde ett Spelkort med registreringskrav på Vegas. Detta har initialt minskat bingohallarnas intäkter med många miljoner! Idrottens Bingo kan dock konstatera att vår 35-åriga erfarenhet från bingobranschen gör, att vi överträffar resultatet jämfört med de flesta andra hallar på den svenska bingomarknaden. Göteborg var under 2013 den mest framgångsrika regionen i Sverige och här driver Idrottens Bingo 7 av 9 hallar. SUPERBINGO Den sista torsdagen i varje månad har vi fortsatt med vår lyckosamma kampanj SuperBingo. En för Idrottens Bingo gemensam månatlig aktivitet, där vi verkligen fyller alla våra 26 bingohallar med nöjda gäster. Samarbetet med Leif Loket Olsson har under året varit fortsatt framgångsrikt med mycket uppskattade besök i olika bingohallar och Månadsfinaler i Nordens största bingohall, Grand, som det stora utropstecknet. UTVECKLING Under 2013 har vi arbetat vidare med utveckling och utbildning av våra medarbetare. Årets stora utbildningssatsning har riktats mot våra verksamhetschefer med mycket gott resultat. En gemensam syn på vårt ledarskap har också utvecklats ytterligare. Vi har under 2013 fortsatt med provköp genom s.k. Mystery Players med ett väldigt bra resultat som följd. Våra medarbetare är verkligen duktiga på att ta hand om såväl tidigare som nytillkomna gäster. Dessa undersökningar ger ett jättebra underlag för arbetet med att ständigt förbättra vårt gästbemötande. Ett ämne som alltid står i fokus för Idrottens Bingo är det viktiga arbetet med vårt spelansvar. Under nästa år kommer det arbetet att intensifieras och nya utbildningsmetoder kommer att utvecklas för samtliga medarbetare. IDROTTENSBINGO.SE Idrottens Bingo har under 2013 också avsatt betydande personella resurser till projektet idrottensbingo.se, som kommer att revolutionera bingospel på nätet. För Idrottens Bingo är detta vår viktigaste satsning för framtiden. Vi kommer efter lanseringen att kunna knyta samman en väl fungerande hallverksamhet med bingospel på internet. Detta är en unik satsning som inget annat företag i branschen kan matcha, allt till förmån för det lokala föreningslivet. FRAMTIDEN De närmaste åren står Idrottens Bingo inför många spännande utmaningar. Konceptet runt vårt varumärke kommer att attrahera fler bingohallar, och vi har under året tagit fram en ny central organisation för att förbereda oss för en kommande expansion. Idrottens Bingo ser verkligen framtiden an med tillförsikt och har höga ambitioner när vi under 2014 samordnar bingospel på internet med våra bingohallar. Nettoutbetalningarna till föreningslivet ska även i framtiden vara både stora och beständiga. Ingemar Dahlén Affärsområdeschef 4

7 ÅRSREDOVISNING 2013 IDROTTENS BINGO Idrottens Bingo är Sveriges största bingooperatör, vi har 26 hallar runt om i Sverige och erbjuder en spännande upplevelse i en trevlig miljö till tusentals bingo spelare varje år. Idrottens Bingo drivs utan privat vinstintresse, vilket innebär att största delen av vår vinst tillfaller föreningslivet. När du spelar bingo hos oss är du med och stärker Sveriges föreningsliv. 5

8 ÅRSREDOVISNING 2013 IDP IDP går från klarhet till klarhet IDP:s vision är att bli den största leverantören i Europa gällande stöd till spelaktörer. Detta innebär att sälja skraplottsproduktion av världsklass, moderna och funktionella bingosystem, paketering och postsortering av utskick, lotterikoncept som Sverigelotten med mera. Under år 2013 har vi kommit mycket långt med våra förberedelser för att ge oss ut på den europeiska marknaden. Kompetensen har ökat bland både personal och teknik. Satsningar har gjorts på utveckling av system och IT. Koncept- och idébanken har kompletterats. Organisationen har setts över. Långsiktiga planer har skapats. Under kommande år skall ytterligare kompetenshöjningar ske. Målet är att visa upp oss på den stora europeiska lotterimässan i Oslo i juni Där skall marknaden på allvar få se den nya starka aktören IDP. TRYCKNING Tryckdelen av IDP har under året som gått skapat de förutsättningar som krävs för att vara en av de absolut mest kvalitativa skraplottsproducenterna i världen. Vi kan nu göra fyrfärgsövertryck på skrapmassan. Tack vare detta fick IDP redan under hösten år 2013 in ytterligare sex nya olika skraplotter till produktionen. Trots att detta var ett år med mycket ny teknik och rutiner, personal i nya roller och flera nya produkter, har IDP levererat i rätt tid, i rätt mängd och med rätt kvalitet. Denna läroperiod har dock krävt mycket, vilket belastat personal och maskiner och krävt investeringar. Trots detta har IDP som helhet klarat budget med marginal. REKLAMSERVICE För Reklamservice har året som gått varit lite turbulent. Satsning på egen teknisk kompetens slog fel och volymen utskick minskade. Mycket kraft har lagts på att organisera produktionen bättre, med bland annat skiftgående arbetsledare. Detta har gett en bra effekt och trots en lägre orderingång har man i princip klarat budget. En satsning på säljsidan kommer nu att ske. DEKLARATIONSBLANKETTEN Även 2013 var ett år där allt fungerade utan anmärkning. Detta år levererades även alla deklarationer i PDF-format. IDP fick förnyat förtroende för ett fjärde år (2014). Ny upphandling för kommande fyra år kommer att ske under våren Mats Palmgren Affärsområdeschef SYSTEM Under år 2013 har arbetet med nästa generation av Probingo (som vi döpt till IDPlay) tagit fart. Ambitionen är att kunna lansera denna produkt till marknaden under 3:e kvartalet år På den svenska marknaden har ytterligare bingohallar installerat vårt system och nu ser vi möjligheterna utanför Sverige, i första hand Norge. Gällande den egna kraften av IT-utveckling har IDP förstärkt med ytterligare en person. 6

9 ÅRSREDOVISNING 2013 IDP IDP är ett av få företag i världen som kan trycka fyrfärgsövertryck på skrap. IDP håller dessutom högsta säkerhetsklass och trycker bland annat deklarationsblanketten, Sverigelotten, alla bingolotterna och många andra produkter. IDP utvecklar också bingosystem och IT-lösningar som används i bingohallar i hela Sverige. 7

10 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRENINGAR Jitex BK är en av Sveriges mest framgångsrika damfotbollsföreningar. De är också en av de över 600 föreningar som får pengar från Idrottens Bingo. På bilden ovan kämpar ett av deras flicklag i Gothia Cup, världens största ungdomsturnering i fotboll. Från och med 2014 är Idrottens Spel officiell partner till Gothia Cup. 8

11 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRENINGAR Vi tycker att spel ska ge möjligheter för alla! Tillsammans skapar vi möjligheter för det ideella föreningslivet runt om i Sverige och ger unga chansen att utöva det de älskar. Idrottens Spel finns till för att stötta föreningslivet. Där andra spelbolag har som idé att göra ägarna rika, är vår idé att göra både ditt och föreningslivet rikare! Genom Idrottens Bingo ger vi årligen över 20 miljoner kronor till det ideella föreningslivet i Sverige. Det gör att tusentals ungdomar har möjlighet att utöva sin favoritidrott. Det tycker vi är viktigt! 9

12 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och VD för Idrottens Spel i Göteborg AB, organisationsnummer får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret ALLMÄNT OM IDROTTENS SPELS VERKSAMHET Bolaget skall utveckla och marknadsföra spel och lotteri. Moderbolaget har under året handhaft management- och koncernledningsfunktioner. Försäljning av bingosystem som utvecklats internt överfördes under 2013 till dotterbolag, genom en omorganisation inom koncernen. Koncernen har under året bedrivit tryckeriverksamhet, cafeteriaoch spelombudsverksamhet, spel- och bingoverksamhet, utvecklingsarbete av spelprodukter, hyresadministrativa tjänster och fastighetsservice samt förmedling av information om idrott och idrottsanknutna produkter. VÄSENTLIGA HÄNDELSER Under räkenskapsåret har 51% av aktierna i Idrottens Odds i Göteborg AB förvärvats och genom dotterbolaget Idrottens Bingo i Göteborg AB 100% av aktierna i Idrottens Bingo i Mellansverige AB (fd Nygab Service AB). Det senare förvärvet innebar att ytterligare två bingohallar förvärvades. Koncernen driver nu 20 egna hallar och ytterligare 6 hallar är franchisetagare. Stora resurser har under året lagts ned på tre olika utvecklingsprojekt. Utveckling av en nätbingosite, vidareutveckling av koncernens operativsystem för bingohallar samt utveckling av en ny spelprodukt i Idrottens Odds. Samtliga dessa projekt kommer att lanseras under I samtliga bingohallar driver vi även Svenska Spels Vegasautomater. Under året har Svenska Spel förändrat förutsättningarna för detta spel på flera olika punkter vilket försämrar bingohallarnas lönsamhet på dessa automater. Hur stort genomslag dessa förändringar får är för tidigt att bedöma i dagsläget, men föreningslivet kommer sannolikt att erhålla ett mindre överskott från bingohallarna. För att motverka denna försämrade lönsamhet har ett antal åtgärder vidtagits, dessa har dock inte introducerats i verksamheten ännu. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Koncernens fria egna kapital uppgår till kronor. Avsättning till bundna fonder föreslås ej. Till årsstämmans förfogande står: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att i ny räkning överföra Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultaträkningar och balansräkningar samt tillhörande upplysningar och noter. RESULTAT OCH STÄLLNING (TKR) MODERBOLAGET Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 27,4% 31,2% 20,2% 20,0% 18,2% Medelantalet anställda Nettoomsättning Bingoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning * * * Soliditet (%) 32,5% 31,5% * 54,0% * 47,4% * 40,1% Medelantalet anställda * 48 * 49 * 45 *Koncernen har från och med i år förändrat redovisningsprinciper (se not 1). Omräkning enligt förändrade redovisningsprinciper har ej skett för nyckeltal som avser perioden före

13 ÅRSREDOVISNING 2013 RESULTATRÄKNING Resultaträkning MODERBOLAGET NOT Rörelsens intäkter 1 Nettoomsättning Bingoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Kostnad för Bingo Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader 17, 19, Personalkostnader Avskrivningar 3, 5, 6, 7, Upplösning av badwill Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella investeringar Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Förändring latent skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Minoritetens andel av resultatet Årets resultat

14 ÅRSREDOVISNING 2013 BALANSRÄKNING Balansräkning MODERBOLAGET NOT TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätt Goodwill Aktiverade utvecklingskostnader Investering annans fastighet Summa Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier i bingohallar Maskiner och inventarier Markanläggningar Summa Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Fordringar koncernbolag Summa Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Summa Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar koncernbolag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 ÅRSREDOVISNING 2013 BALANSRÄKNING Balansräkning MODERBOLAGET NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 Eget kapital 24 Bundet eget kapital Aktiekapital (20 000st aktier) Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserat resultat Fria reserver Årets resultat Summa Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Latent skatteskuld Långfristiga skulder 13 Skuld moderförening Skuld kreditinstitut Skuld koncernföretag Övriga skulder 0 0 Summa Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Skuld kreditinstitut Skuld moderförening Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckning Fastighetsinteckning Ansvarsförbindelser Inga Inga Borgensförbindelser koncernbolag

16 ÅRSREDOVISNING 2013 KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalys NOT Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet avskrivningar avskrivningar minoritetens andel av resultatet realisationsvinster realisationsförluster Summa Erlagd ränta Erhållen ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapitalet Minskning/ökning av av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av varulager Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Badwill vid förvärv av dotterbolag Förvärv av dotterbolag Minoritetsintresse förvärvat dotterbolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 ÅRSREDOVISNING 2013 IDP IDP är idag marknadsledande i Norden på tryck av skraplotter och är certifierat med högsta säkerhetsklass. Vi levererar kreativa produkter av högsta kvalitet som uppfyller alla säkerhetsmässiga krav. IDPs affärsområde skraplotter omfattar såväl skraplottsdesign, tillverkning och tryck som spelkoncept och spelidéer. 15

18 AVSNITT Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper 17 Not 2 Anställda och personalkostnader 19 Not 3 Maskiner och inventarier 19 Not 4 Inventarier bingohallar 20 Not 5 Byggnader 20 Not 6 Markanläggningar 20 Not 7 Investering annans fastighet 21 Not 8 Goodwill 21 Not 9 Aktiverade utvecklingskostnader 21 Not 10 Hyresrätt 22 Not 11 Andelar i koncernbolag 22 Not 12 Övriga aktier 22 Not 13 Långfristiga skulder 23 Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 Not 16 Beviljad checkräkningskredit 23 Not 17 Inköp och försäljning koncernbolag 23 Not 18 Övriga intäkter 24 Not 19 Leasingkostnader 24 Not 20 Revisionsarvode 24 Not 21 Specifikation av bingokostnader 25 Not 22 Bokslutsdispositioner 25 Not 23 VD-Avtal 25 Not 24 Eget kapital 25

19 ÅRSREDOVISNING 2013 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I tillämpliga fall har vägledning hämtats från Rådets rekommendationer. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år, förutom nedanstående. Koncernen driver 20 stycken bingohallar i Sverige. Dessa hallars överskott tillfaller de föreningar som är knutna till hallen genom en allians. Tidigare år har enbart bingohallarnas omsättning och kostnader redovisats i årsredovisningen. För att ge en bättre bild av bolagets verksamhet totalt sett redovisas från denna årsredovisning även hallarnas balansräkning som en del av koncernens balansräkning. Koncernen har ingen del av bingohallarnas överskott, utan detta tillfaller i sin helhet föreningslivet. Vid eventuella underskott belastar de koncernens resultat. Koncernen erhåller administrativ ersättning för att bedriva verksamheten i bingohallarna. Bytet av redovisningsprinciper föranleder ingen påverkan på eget kapital. I följande tilläggsupplysningar har i vissa fall bingohallarna och den centrala administrationen redovisats separat för att tydligare åskådliggöra koncernens verksamhet. De korrigeringar som skett av jämförelseårets balansräkning när poster omräknats med anledning av byte av redovisningsprincip framgår nedan. Justeringar har även gjorts av föregående års siffror avseende klassificeringsfel. Enligt fastställd balansräkning Justering vid byte av redovisningsprincip Enligt omräknad balansräkning Tillgångar Maskiner, inventarier od i Bingohallar Andra långfristiga fordringar Övriga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Förändring balansomslutning vid byte av redovisningsprincip samt justering för klassificeringsfel Enligt fastställd balansräkning Justering vid byte av redovisningsprincip Enligt omräknad balansräkning Skulder Skuld moderförening (lång) Skuld till kreditinstitut Andra långfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld moderförening (kort) Skuld till kreditinstitut Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förändring balansomslutning vid byte av redovisningsprincip samt justering för klassificeringsfel

20 AVSNITT ÅRSREDOVISNING 2013 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen har upprättats med vägledning av Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning, RR 1:00. Samtliga förvärv av företag har redovisats enligt förvärvsmetoden. Obeskattade reserver uppdelas i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till bundna reserver och skattedelen redovisas som latent skatteskuld. Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen. INTÄKTER Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. VARULAGER Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har principen först -in- först-ut tillämpats. FORDRINGAR OCH SKULDER Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det belopp de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges. Fordringar eller skulder i utländsk valuta förekommer ej. LEASING Leasingavtal redovisas enligt BFN:s allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande: Maskiner och inventarier 20% Hyresrätt 20% Investering i annans fastighet 5% Inventarier i bingohallar 20% Byggnad 2% - 4% Markanläggningar 5% 18

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén,

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer