Contact Dr. Sigvald Harryson Founder and CEO Office Location Turning Torso 275 SE Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Contact Sigvald@innoventum.se Dr. Sigvald Harryson Founder and CEO Office Location Turning Torso 275 SE- 211 15 Malmö +46 732 50 49 81"

Transkript

1 Contact Dr. Sigvald Harryson Founder and CEO Office Location Turning Torso 275 SE Malmö InnoVentums Bakgrund InnoVentum grundades den 5 maj 2010 och har idag 4 heltidsanställda: Morgan Widung, Ala Kazlova, Julien Daligault och Jacky Parkhouse. En handfull av InnoVentums 27 delägare är aktivt involverade i olika tillväxtaktiviteter och vi har en växande mängd Lead Developers. I samarbete med who.com (InnoVentums partner för R&D), LTH i Lund och ENSTIB (Ledande universitet för träkonstruktioner i Epinal, Frankrike) har vi tagit fram olika trätornskonstruktioner för vind och solenergi. Vi har 9 designskydd, ett flertal varumärkesskydd samt ett PCT (världspatent). Grundaren som har doktorsexamina i F&U styrning (1994) samt innovation (2002), erhöll docentkompetens ifrån Lunds Universitet (2006) för sin nya affärsmodell för kostnadseffektiv kommersialisering av den innovationskraft universitet och högskolor kan erbjuda. Många delägare bidrar med kompletterande internationella nätverk. Detta ger InnoVentum en unik förmåga att skapa innovativa och resurseffektiva lösningar med kortare ledtider och till lägre kostnader än någon konkurrent. Exclusive designs to those who can afford Affordable solutions to those who need Vår vision är att tillhandahålla världens mest miljövänliga lösning för förnyelsebar energi till alla som behöver i enlighet med vårt mission statement: Power to the People. Vår strategi är att erbjuda exklusiv design till de som har råd och kostnadsseffektiv design till de som behöver. R&D (Research & Design) processen med iknow- who.com gör detta möjligt. Vårt starka fokus på IP- skyddad design och CAD- CAM tillverkning i CNC maskiner (Computer Numeric Control) möjliggör kommersialisering på global nivå även via licensiering till marknader med behov av stora volymer. Efter avslutad valideringsfas och påbörjad försäljning i Sverige, räknar vi nu med att växa inom viktiga marknader såsom Danmark, Tyskland, Norge och Frankrike. I en andra tillväxtfas väntar UK, Japan och USA för att nå en årsomsättning på 600 miljoner SEK för räkenskapsåret Vår minsta hybrid produkt PowerTower har en så god kostnadseffiktivitet och DIY (Do It Yourself) potential att denna kommer att kommersialiseras även i utvecklingsmarknader där behovet för decentraliserad produktion av förnyelsebar energi är särskilt stort. 1,4 miljarder människor saknar helt tillgång till el idag. Genom starkt fokus på design och tack vare vår immateriella rättighet att använda varumärket Dali för våra torn, arbetar vi upp en premium- positionering för att snabbt nå goda marginaler på våra produkter. Inom våra premium- marknader får vi upp bruttomarginalen ifrån 40% till 60% genom att successivt bygga upp volymeffekter via snabbt växande Power to the People marknader. Vår välfokuserade produktportfölj bygger på unik kompetens i funktionell och resurseffektiv design av strukturer som integrerar väl utvalda standardkomponenter för förnyelsebar energi ifrån vind och sol. Produktportföljen kan därför appliceras till ett antal attraktiva målsegment. 1

2 Målsegment för InnoVentums Nuvarande Produktportfölj Det fiberrika trämaterialet i strukturerna gör våra hybridlösningar mycket tysta och starka. Varken stormarna Sven eller Simone har tillfogat någon skada på våra torn. Hybridkombinationen gör att vi kan få ut mer än dubbelt så mycket energi ifrån samma takyta eller markyta jämfört med en ren installation av bara solpanel. Giraffen är dessutom en perfekt carport med laddstation för elbilar exempelvis vid parkeringsplatser kring köpcentra, hotellkedjor eller kommunala inrättningar. Den kan även ge skydd för cyklar eller barnvagnar och ren el till förskolor och en rad andra inrättningar där pedagogiska och sociala värden har stor betydelse. Vi ser därför ett flertal attraktiva segment: Det starka signalvärdet, den vackra designen, den höga energidensiteten, tillförlitligheten och den vibrationsfria (tysta) driften gör våra lösningar mycket attraktiva för tak och publika ytor i urbana och peri- urbana områden. Därför är kommuner och städer som vill uppnå allt skarpare miljömål ett 2

3 viktigt segment. Köpcentra och större varuhus, men även fastighetsbolag, visar stort intresse för vår unika produktlösning. Försäljningarna till Hyllie (Emporia) och Karlskrona Högskola är bra exempel: performance/nggallery/slideshow Installationen vid Scaniabadets parkering i Västra Hamnen har också blivit en magnet för event med elbilar och dagliga guidade turer av Malmö Stads representanter under hela sommarsäsongen. Mängder av privatpersoner har tagit foton på Giraffen och lagt upp dessa på Facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a &type=1 Giraffen är lika mycket en social innovation med pedagogisk potential inom samhällen och städer som en teknisk innovation med sin höga densitet, varaktiga energiproduktion och exceptionellt jämna energikurva tack vare smart vinkling av panelerna i hybridfunktion med vindgenerator: Just med anledning av dessa fördelar fick InnoVentum nyligen ett anslag på 1,6 miljoner SEK av Energimyndigheten för att vi tillsammans med Statens Provningsanstalt skall certifiera energileverans, hållbarhet och ljudnivå på Giraffen. Denna certifiering gäller för hela EU. Som ytterligare tillväxtsegment finns både vanliga lantbruk med stora elbehov samt alltfler lantbrukare med ekologisk odling och gårdsbutiker. Dessa är enkelt identifierbara, har större intresse av förnyelsebara material med vacker design och har högre marknadsföringsvärde för InnoVentum tack vare gårdsbutiker och användande av sociala medier. Till dessa first movers introducerar vi Dalifanten med premiumpositionering (http://www.innoventum.se/dalifanten/?lang=sv). Vi fick nyligen en rekommendation för fortsatt anslag av VINNOVA på drygt 1,7 mio SEK för kommersialiseringen av Dalifanten i tre marknadsföringsinstallationer. Detta öppnar en ny marknad. 3

4 Segmentering och Marknadsplan för : Fullt B2B fokus i Sverige för Giraffen (360kSEK): tex kommuner, parkeringsbolag, skolor, museer, hotell och motell. Även Dalifanten är främst B2B (Lantbruk, Ekologiska odlingar, Gårdsbutiker) och ger intäkter på 860kSEK per enhet; Vi planerar utveckla online sales till B2C kunder för vår minsta (bygglovsbefriade) produkt: PowerTower (160kSEK). För de mer payback- orienterade lantbruken med större energibehov fast mindre fokus på design och förnyelsebara material erbjuder vi Kassakossan Endurance (http://www.innoventum.se/kassakossan/?lang=sv) för 1,8 mio SEK. Med hjälp av tillväxtkapital kommer vi även börja bearbeta fokuserade segment via egen säljstyrka i Danmark, Norge, Frankrike och Tyskland. Danmark har bland de högsta elpriserna i EU och införde nyligen dessutom högst incitament för småskalig vindkraft 3 SEK per kwh. Detta kan jämföras med Sveriges certifikat på 20 öre som enligt lagförslag kommer att få ett skatteavdrags- incitament som ger ytterligare 60 öre vilket är en viktig fyrdubbling för Sverige men fortfarande bara en fjärdedel av Danmark och en åttondedel av incitamenten i Japan där våra produkter trots premium- pricing har en paybacktid på mindre än 5 år. Det skrivs redan mycket om våra produkter i Japan content/uploads/2012/05/landscape_design_article2- Cropped.pdf och vi kommer att satsa långsiktigt på denna marknad först via distributörer och senare via Joint Venture. Denna modell kommer även appliceras på USA och längre fram även på Kina. Tack vare modulär konstruktion och patenterad resningsmekanism kan våra trätorn transporteras långt och installeras utan hjälp av kranar. Därför kan Power to the Offgrid People segmentet växa sig stort. Köpstarka segment är t.ex. ägare av icke nätanslutna semesterboenden på öar och i fjäll. Bara i grannlandet Norge finns det mer än icke nätanslutna stugor. Globalt sett är behovet enormt 1.4 miljarder människor står helt utan el. Olika köpkraft kräver differentierade affärsmodeller. Premiumsegmentet erbjuds exklusiv design, medan Power to the People segmentet erbjuds värdefull energi på otillgängliga platser till rimlig kostnad. Affärsmodellen för Power to the People segmentet inkluderar hjälporganisationer och andra finansiärer. Denna marknad är därför primärt B2B med mycket stora volymer per kund. En första pilot inleddes nyligen i Filippinerna där vi installerar ett PowerTower i samarbete med Barnmissionen och deras barnbyar: barnmissionen- samarbetar- med- innoventum/ Rekrytering: Vi anställer främst säljare och stärker den lokala produktionskedjan via samarbetsavtal med företag inom bygg, metall och logistik. Vi behöver även intern och extern kompetens inom IT för att bygga plattformar för crowdfunding, online sales, online performance monitoring och CRM. Vid utgång 2015 har InnoVentum ca 30 anställda InnoVentum Lead Developers som arbetar på sales commission bas. För Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike siktar på på att ha viss egen personal samt avtal med 30 validerade distributörer. Vid utgång 2016 har InnoVentum en omsättning på 600 mio SEK med ca 60 anställda fokuserade på försäljning, marknadsföring och projektkoordination. Vi sysselsätter minst lika många personer i det lokala samhället inom bygg, trä och metall industri samt IT, logistik och elteknik. Malmös industriella historia i kombination med enkla upplärningscykler för våra tornstrukturer möjliggör denna snabba tillväxt. 4

5 Totalomsättning och Huvudmarknader år 2016 för Respektive InnoVentum Produkter PowerTower: 150 miljoner Power to the People, NO, SE, DK, DE, NL, US Dali Rooftop: 200 miljoner Giraffe: 200 miljoner SE, DK, DE, JP, FR, NL SE, DK, NO, DE, FR, NL Dalifant/CashCow: 50 mio SE, DK, DE, UK Vi räknar med att årsomsättningen för 2016 har en relativt jämn fördelning med tre ungefär lika stora volymer i (I) Sverige; (II) övriga premium marknader; och (III) Power to the People marknader. Dalifanten kommer att valideras under detta år och kommersialiseras 2015 med viss volym Värdeutveckling: För att klara av tillväxtmålen räknar vi med att ta in 9 mio SEK för 15% av InnoVentum under 2014, samt 12 mio SEK för 10% av InnoVentum under Strategin är att göra en börsintroduktion (IPO) när vi nått en omsättning på 600 mio SEK vilket är beräknat till slutet av 2016 då investerare kan göra sin exit. En neutral värdering av SE Banken indikerar ett pre- IPO värde på 1,2 miljarder SEK när vi når en omsättning på 600 mio SEK med en bruttomarginal på 60%. Tuffa men uppnåbara mål. Skulle vi p.g.a. resursbrist bara uppnå hälften av våra försäljningsmål för 2016 är en procent av InnoVentum då värd 6 mio SEK d.v.s. 10 gånger insatsen för den som nu går in på värderingen SEK per procent och fem gånger insatsen för den som går in på värderingen 1.2 mio SEK per procent år Kurvan till vänster visar värdeutvecklingen från företagets etablering Q tills Q Kurvan till höger visar genomförda emissioner med svarta siffror, samt planerade emissioner i gröna siffror: 5

6 De främsta anledningarna till att vi kommer att uppnå vår vision är: AFFÄRSUTVECKING: Sedan vi anställde vår förste säljare 2013 har vi gjort tre gånger mer försäljning på nio månader än under företagets tre första år som främst fokuserade på produktutveckling. Affärsutveckling i ksek: 2011: 100; 2012: 200; 2013: 900. DISTRIBUTION: Vi utvecklar partnerskap med distributörer och installationsföretag i Europa, Japan och USA. Sex distributionsavtal är underskrivna: Tre i EU och tre i Japan. WEB: Antal web- besökare och följare på Facebook har mer än dubblats för varje år hittills med exponentiell tillväxttendens. Vi kommer att nyttja webben som plattform för B2C sales. SYNLIGHET: De spektakulära installationerna under maj och juni 2013 inför Eurovision i Hyllie, Green Vehicle Days i Västra Hamnen och på bibliotekstaket vid Blekinges Tekniska Högskola (BTH) i Karlskrona skapar en ström av leads då det är stora människoflöden kring dem. POWER TO THE PEOPLE SEGMENTET: Tillväxtländer i Sydostasien och Afrika kommer att vara grogrund för försäljning av PowerTowers och Giraffer i samarbete med hjälporganisationer som Barnmissionen och United Nations Environment Programme. FINANSIERING: Partnerskap med bank (Swedbank) ger finanslösning till våra kunder i Sverige. FÖRSÄKRING: Samarbete med försäkringsbolag (IF) ger trygga lösningar till våra kunder i Sverige har inletts med en rad framgångar såsom priset för hållbar utveckling av Malmö Näringslivsgala, anslaget på 1,6 miljoner kronor ifrån Energimyndigheten för EU certifiering av Giraffen och preliminärt besked från VINNOVA kring anslag för kommersialisering av Dalifanten. Investeringsbudget för 2014 och 2015 Investeringar på 9 miljoner SEK planeras för 2014 och 12 miljoner SEK för 2015 för att skapa tillväxt inom våra målmarknader i Väst samt i Power to the People marknader vilket ger viktiga skalfördelar även för premium segmentet. Stora investeringar kommer att göras inom IT för att utöka funktionalitet av nuvarande wind- check app, integrera vår CAD- CAM med supply- chain och CRM, samt bygga plattformar för kommunikation och crowdfunding relaterat till Power to the People projekt. Stora delar går till marknadsföringsinstallationer och säljpersonal. Category Detail IT3Budget Marketing Sales3Growth Certification IP Expand'Wind'check'App'to'Hybrid'and'NO,'DK'and'DE;'On;Line'Monitoring;'CRM;'Crowdfunding covering'hybrid'solutions'and Total: Printed'Materials;'Events;'Exhibitions;'Online'Advertising'incl'FB'and'Google'Ad'Words Sales'People'and'Marketing'Installations'for'SE,'DK,'NO'and'DE Tower'certification'for'Dali'and'Dalifant'in'DK,'DE'and'UK: Designs'(US'&'Japan),'Trademarks'and'Expanding'Patents'to'also'cover'China,'Hong'Kong Total: Total: Total: Total: Project Project'execution'manager'responsible'for'supply'chain'and'Malmö;Copenhagen'Harbor'logistics Execution Total: OPEX Running'costs'including:'salaries,'tax,'communication,'storage,'travel'(300,000sek'per'month) 3'600'000 7'200'000 Income3from3Operations3(IFO) 400'000 4'300'000 INVESTMENTS AND

7 Ägarstruktur och ägarförteckning (+ tecken anger att vissa investerare har gått in flera gånger): Name Shares Complementarity of Investors Sigvald Harryson 320 Founder and Global Alliance Manager Henrik Hildebrand 174 Legal Compliance Expert Mohsen Djalali Senior Executive within Tetra Pak Mark Pilgerman 12+6 Operations and Germany- expansion Ewa Dudkowska 18 Baltic Market Expansion Niklas Åkerman 18 Product Management Martin Ertl 12 Chief Innovation Officer, Bombardier Percy Petersson 12 Advisor in IP Kaj Kangeman 12 Marketing & Sales in Stockholm Rafal Dudkowski Strategic Planning & Business Development Bettina Ullman 6 Marketing & Sales in Austria Ala Kazlova 6 IP Management and Media Innovation Stefan Sjöblom 6 CEO of Delta Energy Systems, Scandinavia Nils Bohlin Founder of Arthur D. Little Scandinavia and our First Business Angel Yang HAN 6 Sourcing&Business Development in China Christoph Appert 6 R&D Management and IP protection Danuta Sikorska 6 Business Development in Telecom Olof Sjögren 6 Business Development in West- Sweden Mats Kemi 6 Business Development in North- Sweden Morgan Widung 12+6 Our New Head of Sales Manne Widung 3 Design and Business Development in Åland Jim Håkansson & Charlotta Grahn 4 Head of R&D of Nolato, Material Expert Alexander Stern 2 PhD in Crowdsourcing of Innovation Dan Olsson 7 CEO of Swedish Healthcare company Per Nilsson 1 Managing Partner, Roland Berger Tord Wingren 6 CEO of Ericsson Mobile Platforms, MD of Samsung Electronics, Chairman of TAT Vi välkomnar investerare med kompletterande nätverk och ambitionen att göra en hållbar insats. Kontakta för nästa steg. Följ oss på Facebook och se mer om oss på YouTube: Let s Reverse the Trend: Let s Change the Source: Let s Change the Material: 7

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

PRODUKT- REVOLUTIONEN

PRODUKT- REVOLUTIONEN EN TIDNING OM INGENJÖRSTJÄNSTER & PRODUKTINFORMATION # 3 2011 1MINESTO SKAPAR EL UNDER VATTEN 1 ABB DUBBLERAR VOLYM MED SAMMA FABRIK 1 SCIENCE FICTION MED NANOTEKNIK Kina tillverkar inte bara världens

Läs mer

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck BUSINESS NR 1 APRIL 2014 ihyllie w w w.ihy llie.s e Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck Konfererapå och spela bowling på O Learys Företagsträff O Learys

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

Fortsatt tillväxt under helåret 2013

Fortsatt tillväxt under helåret 2013 ZetaDisplay AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Fortsatt tillväxt under helåret 2013 HELÅR 2013 OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 60,9 [52,8] MSEK Tillväxt med 17 % under helåret Licensintäkter ökade med 50 % Investering

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 2 WBM i korthet 4 VD har ordet 6 7 Affärsidé, mål och strategi 8 9 Varumärket Björn Borg 12 Björn Borg i England 13 14 15 Affärsmodellen 18 Koncernens

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2011 2 BJÖRN BORG I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 12 BJÖRN LOVES JOHN 14 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 23 PRODUKTOMRÅDEN 26 GEOGRAFISKA MARKNADER

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer