Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exportguide för Dalarnas besöksnäring"

Transkript

1 Exportguide för Dalarnas besöksnäring

2 Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som en av länets basnäringar. Dalarna är den största besöksdestinationen i landet utanför de två storstadsregionerna Stockholm och Göteborg. Men besöksnäringen utvecklas i snabb takt över hela världen och vi får inte halka efter och förlita oss på gamla meriter bestämde vi oss för att förbättra samarbetet mellan länets destinationer och aktörer i turismbranschen. I samband med detta inleddes ett arbete med att skapa en gemensam vision, mål och strategier för besöksnäringen i hela regionen. Högt satta mål innebär också att vi måste öka andelen utländska besökare i Dalarna. Den här guiden är till för dig som företag/ organisation och ska förhoppningsvis hjälpa dig att hitta din roll i vårt internationella arbete. Tillsammans ska vi göra Dalarna till norra Europas ledande och mest spännande besöksregion. Innehåll Bakgrund 4 Vem gör vad? 8 Att arbeta internationellt 10 VisitSwedens prioriterade marknader 12 Målgrupper & kommunikation 14 Exporttrappan 18 Ordlista 23

3 BAKGRUND Dalarna: vision-mål-strategi I Dalarna har vi sedan 2009 en gemensam regional vision, gemensamma mål och ett antal strategier för att nå dem. Strategierna har arbetats fram av branschen. Under ett antal workshops 2009/2010 enades Dalarnas besöksnäring kring framtida behov, fokusområden och samordning. Resultatet blev 5 strategiområden vilka i sin tur under åren som gått resulterat i ett antal projekt, aktiviteter, utbildningar, med mera. Dalarnas strategi samordnas även med den nationella. Vill du veta mer om hur detta arbete växte fram, se: DALARNA VISION - MÅL Dalarna är norra Europas ledande och mest spännande besöksregion 3 miljoner gästnätter 5% tillväxt 11% marknadsandel En vision för hela Sverige Den nationella strategin är ett dokument för den svenska besöksnäringen som presenterades Strategin växte fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer SHR, VisitSweden, Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors Board, Sveriges Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet, och med stöd från Jordbruksverket. Strategin formulerar en vision: Med fokus på hållbarhet ska svensk besöksnäring fördubblas på tio år, fram till 2020 och vara Sveriges nya basnäring, omsätta 500 miljarder kronor och erbjuda 35 exportmogna destinationer. Även i den nationella strategin kan vi se att en tillväxt på den internationella marknaden lyfts fram som en viktig framgångsfaktor. Läs mer: eller på 4 5

4 Dalarnas 5 strategiområden 1. Försäljning och distribution av Dalarnas samlade utbud Behov: en modern, kundanpassad IT-plattform för Dalarnas totala utbud. Både nationellt och internationellt. 4. Kompetensutveckling för exportmognad Behov: Termen exportmognad används flitigt i diskussioner, men ofta saknas en tydlig innebörd gällande vilka krav som faktiskt ställs, både för företag och i ett destinationsperspektiv. Aktiviteter och projekt: Projekt som 2011 resulterade i lansering av den gemensamma boknings- och informationsplattformen visitdalarna.se som idag finns på svenska samt ytterligare fem språk. Gemensam bokningslösning i Citybreak och informationssystem CBIS, samt biljettsystemet iticket. Internationell försäljning, med syfte att driva gemensamma exportfrämjande sälj- och marknadsaktiviteter i partnerskap med VisitSweden. B2B arbete och B2C aktiviteter samt kampanjer på prioriterade marknader. 2. Strategisk mätning och uppföljning av besöksnäringens betydelse för Dalarna Behov: Utarbeta en modell för kontinuerlig mätning och uppföljning av besöksnäringens betydelse för regionens utveckling. Besöksnäringen är en miljardindustri i tillväxt och underlagen blir ett viktigt verktyg för att positionera besöksnäringen som ett av regionens mest spännande tillväxtområden gentemot politiker och investerare. Aktiviteter och projekt: Statistik och prognoser, verktyg för beslutsunderlag. 3. Idéforum för gemensam produktutveckling och paketering Behov: Utveckla ett gemensamt forum för alla goda idéer som kan utvecklas till framtidens besöks- och upplevelseprodukter. Inom forumet diskuteras och utvecklas gemensamma produkt- och upplevelsekoncept i samverkan. Genom kompetensutveckling i företagen och ökad förståelse för hur framgångsrika destinationer utvecklas förbereds företag och destinationer i Dalarna för den internationella marknaden. Aktiviteter och projekt: Kompetensportalen BNC Kurbits Export Geografiskt partnerskap med VisitSweden 5. Omvärldsbevakning Behov: Bli duktiga på att samla in, förstå och omvandla omvärldskunskap. Bra kanaler finns för tillgång till omvärldsinformation. Vi behöver utveckla vår beställarkompetens och bli bättre på att förstå vilken typ av information vi behöver efterfråga. Marknadsfakta, trender och tendenser exempelvis avseende resebeteenden och konsumtionsmönster måste omsättas till användbara beslutsunderlag för företagen och destinationerna. Aktiviteter och projekt: Genom analysnätverk och genom Dalarnas partnerskap med VisitSweden har vi tagit fram mer kunskap om kunden genom undersökningar, studieresor mm. Kunskapen förmedlas ut genom olika kanaler, t.ex. genom årligt Up to Date, konferens för näringen, utskick av omvärldsanalyser mm. STRATEGIOMRÅDEN 1. Försäljning och distribution av Dalarnas samlade utbud 2. Strategisk mätning och uppföljning av besöksnäringens betydelse för Dalarna 3. Besöksnäringens idéforum för gemensam produktutveckling och produktpaketering 4. Kompetensutveckling mot exportmognad 5. Omvärldsobservatorium Infrastruktur Kapital LÖSNINGAR/HANDLINGSPLAN visitdalarna.se B2B partnerskap Tyskland, Nederländerna VisitSwedens analysnätverk Lärandekoncept Kurbits affärsutveckling Kompetensportalen (BNC) VisitSwedens analysnätverk Export och försäljning Kunskapsområde innovativ upplevelseprod. Affärsdrivna nätverk World class-seminarier Fjällpaket Regional översiktsplan Cykelledsprojekt Aktiviteter och projekt: Produktutveckling, t.ex. Biking Dalarna och Skating Dalarna Lärandekoncept, t.ex. Lugnet i Falun och Älvdalens porfyr Worldclass-seminarium Affärsdrivna nätverk 6 7

5 VEM GÖR VAD? Många aktörer i samarbete I Dalarna är utvecklingen av besöksnäringen organiserad på olika sätt. Mellan kommunerna och de regionala turistorganisationerna, företagen samt Region Dalarna sker samarbeten inom flera olika områden både på strategisk och operativ nivå. Allt för att tillsammans lyfta näringen genom fokus på utveckling. Destination Dalarna (Region Dalarna) Destination Dalarna är ett kluster som bildades 2007 av Region Dalarna och Dalarnas samtliga destinationsbolag. Ett destinationsbolag kallas inom branschen ofta för DMO (Destination Marketing Organization). Klustret är ingen organisation utan en samverkansform inom besöksnäringen, gemensamt mål är att lyfta vår besöksnäring genom utveckling. Destination Dalarna drivs via Region Dalarna. Kontaktperson: Lotta Magnusson, Region Dalarna. Läs mer: Visit Dalarna AB Utvecklingsbolaget Visit Dalarna AB äger och driver den gemensamma försäljnings- och bokningsplattformen visitdalarna.se. Sidan är en viktig informationskanal för aktiviteter och evenemang där det ska vara lätt för kunden att boka och planera sin resa i Dalarna och enkelt för företagen att distribuera sina produkter. Visit Dalarna AB ägs gemensamt av de flesta destinationsbolagen i Dalarna. Visitdalarna.se finns i flera språkversioner och är den sida vi kommunicerar internationellt. Vill du veta mer om Visit Dalarna kan du kontakta ditt destinationsbolag. Läs mer: Destinationsbolag, DMO/ Lokal turistorganisation I Dalarna finns sex olika destinationsbolag, DMO:er. Turistorganisationerna har ett nära samarbete, dels inom klustret Destination Dalarna, dels via Visit Dalarna AB. Destinationsbolagen är: Visit Södra Dalarna AB, Siljan Turism AB, Visit Idre AB, Malung-Sälen Turism AB, Året runt i Sälenfjällen AB, Södra Dalarna Turism. VisitSweden VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. VisitSweden ägs till 50% av staten och ligger under näringsdepartementet, resterande 50% ägs av Svensk Turism. I Dalarna samarbetar vi med VisitSweden i olika sammanhang, t.ex. genom B2B-arbete (se sid 16). Läs mer: 8 9

6 ATT ARBETA INTERNATIONELLT Exportmognad vad är det? Ordet exportmognad används ofta som en generell beskrivning av vad som krävs för att arbeta på internationella marknader. VisitSwedens definition av exportmognad: Att känna den internationella målgruppens behov och drivkrafter, för att kunna anpassa den egna verksamheten och erbjuda produkter och tjänster som matchar deras efterfrågan. VisitSwedens definition av en exportmogen destination: Destinationen kan erbjuda 2 5 dagars helhetsupplevelse (bo, äta, göra, resa). Destinationens erbjudande är samlat, paketerat och köpbart. Språkanpassad kommunikation. Destinationens tillgänglighet är god. Det finns en lokal organisation med tydligt mandat att representera destinationen. Gemensam prioritering av marknader och målgrupper. Det finns en plan och långsiktig finansiering av marknadsaktiviteter samt en gemensam varumärkesplattform. Den lokala organisationen ansvarar för utveckling och implementering av destinationens gemensamma affärsplan utifrån kunskap om marknad, målgrupp, produktutbud, resurser. Destinationen har en affärsmodell för hur samverkande företag på destinationen kan utvecklas lönsamt. Dessutom bör... det finnas en hållbarhetsstrategi för destinationen. destinationen aktivt arbeta för att kvalitetssäkra sina produkter. destinationen säkerställa delaktighet av lokalbefolkningen för ett gott värdskap. Hur ska vi lyckas? För att vi i Dalarna ska lyckas nå våra gemensamma mål måste vi arbeta med att hela Dalarna ska bli en exportmogen destination. Sedan 2011 har vi arbetat mer strategiskt för att uppnå detta. Arbetet har utgått från ett partnerskap med VisitSweden. För att lyckas krävs exportmogna produkter, tillgänglighet till marknaden, försäljningskanaler anpassade till målgruppens behov och en effektiv och engagerande kommunikation. Alla delar är lika viktiga

7 PRIORITERADE MARKNADER Siffrorna anger antal övernattningar i Sverige och i Dalarna Siffran i parentesen anger Dalarnas placering i förhållande till andra regioner i Sverige. Prioriterad marknad för Dalarna Nederländerna Varav i Dalarna (nr 2 i Sverige) Storbritannien Prioriterad marknad för Dalarna Norge Varav i Dalarna (nr 7 i Sverige) Prioriterad marknad för Dalarna Danmark Varav i Dalarna (nr 1 i Sverige) Finland Prioriterad marknad för Dalarna Tyskland Varav i Dalarna (nr 11 i Sverige) Ryssland USA Kina Frankrike Prioriterade marknader för Dalarnas besöksnäring Kartan visar VisitSwedens prioriterade marknader och inom Visit Dalarna/Destination Dalarna arbetar vi gemensamt på ett urval av dem. De länder vi prioriterat har processats fram genom workshops i marknadsgrupper. Samordningen av detta arbete drivs i ett internationaliseringsprojekt hos Region Dalarna. Det praktiska arbetet mot varje land styrs genom marknadsgrupper. Spanien Italien De marknader där vi arbetar gemensamt är: Sommar: Norge, Nederländerna, Tyskland Vinter: Danmark, Nederländerna Källa: VisitSweden/SCB/Tillväxtverket

8 MÅLGRUPPER & KOMMUNIKATION Målgrupper vem pratar vi med? Den globala resenären VisitSweden har genom noggrann analys av flera geografiska marknader identifierat en köpstark målgrupp med stor potential att välja Sverige som resmål. De kallar målgruppen för Den globala resenären. All effektiv kommunikation riktar sig till målgruppen och vad och hur vi kommunicerar utgår från deras verklighet. Först då kan vi matcha efterfrågan med Sveriges mest attraktiva upplevelser. Kännetecken för Den globala resenären globalt medveten söker nya annorlunda upplevelser i interaktion med naturen eller storstäder resvana både privat och i tjänsten föredrar genuina resmål och lärande upplevelser är kulturintresserad har högre disponibel inkomst och högre utbildning än genomsnittet bättre kunskaper i engelska språket högre internetmognad än genomsnittet I privatresemålgruppen Den globala resenären är tre segment intressanta att bearbeta. Två av dem, Double Income No Kids (DINKs) och Wealthy Healthy Older People (WHOPs) tillhör den så kallade första respektive andra frihetstiden. Dessa grupper kommer att driva nya resemönster och står tillsammans för en stor tillväxtpotential. Ett tredje viktigt segment är de som reser med familjen, Active Family. Huvudmålgrupper I Dalarna har vi valt att inom privatresemarknaden arbeta mot två målgrupper, Active Family & WHOPs. Aktiva familjen (Active Family) Typiskt för Active Family-resenärerna är att de har ett starkt intresse för kultur, naturupplevelser och olika sportaktiviteter. Under semestern vill de umgås och uppleva saker med familj och vänner. De värdesätter stort utbud av aktiviteter där hela familjen kan delta. Par som reser utan barn (WHOPs) Oftast äldre par som reser utan barn, de har mer tid och pengar till att resa och ofta ett starkt intresse för kultur och naturupplevelser. Deras nyfikenhet gör att de vill uppleva och lära nya saker

9 Vad berättar vi om Dalarna? För att lättare presentera, paketera och sälja erbjudanden från Dalarna arbetar vi i vår kommunikation med ett antal teman. Outdoor sommar, Kultur och tradition, Alpin utförsåkning samt Outdoor vinter. Slutkund Utländsk resebyrå Utländsk researrangör Incomingoperatör Teman Produktsamordnare Produktsamordnare* Flyg Stuga Ridning Fiske Buss Hotell Leverantörer Bilden illustrerar hur den egna produkten kan passera många led inom business to business innan den når slutkunden, konsumenten. Källa: VisitSweden * Tex boendeanläggning eller destinationsbolag. Outdoor sommar Kultur & tradition Alpin utförsåkning Outdoor vinter På egen hand eller i arrangerad tur i naturen. Paddla kanot, rida, fiska eller åka på djursafari. Arrangemang bör fungera bra för hela familjen och innehålla olika svårighetsgrader. Exempel på profilbärare: Fulufjällets nationalpark med Njupeskär, Rovdjursparken i Orsa och Cykelvasan. Dalarnas kulturhistoria, världsarv och traditioner i tillgänglig form med möjlighet för gästen att själv aktivera sig och prova på. Dalarnas starka symboler som dräkter, konstnärshem, vackra byar, röda hus och dalahästar. Exempel på profilbärare: Midsommar, Carl Larsson och Anders Zorn, Falu Rödfärg och Falu Gruva, Dalhalla och Dansbandsveckan. Dalarna har de närmaste riktiga fjällen i Sverige och dessutom ett antal skidanläggningar som erbjuder tätortsnära bra skidåkning. Effektiva liftsystem, hög standard på boende tillsammans med lättillgängliga skidområden passar allt från nybörjare till erfarna skidåkare och parkbesökare. Dalarnas långa vinter erbjuder stora möjligheter till olika vinteraktiviteter som kan aktivera hela familjen eller erbjuda utmaningar för den som önskar. Att på egen hand eller i arrangerad tur ta sig ut i naturen på skidor eller snöskor, i skog och på fjäll, skridskoturer på fina isar eller plogade banor. Hundspann, ridning, skoter, isfiske. Exempel på profilbärare: Vasaloppet, Skating Dalarnanätverket, vinteranläggningar med ett brett utbud av olika aktiviteter. Hur nås målgrupperna? Försäljning och marknadsföring genom samarbetspartners B2B Business to Business Att arbeta med utländska researrangörer, travel trade, betyder att du väljer att någon hjälper dig att sälja din produkt i utlandet. Det kräver en förståelse för att försäljningen sker i flera led. Här ser vi en bild som förklarar hur många led den egna produkten kan passera innan den når ut till slutkunden. Ofta tar researrangören en provision på 20 30%, men sköter då all marknadsföring och försäljning av din produkt på respektive marknad. Researrangören kan i sin tur sälja produkten via ett resebyråled. Ibland kan även ett incomingbolag behöva hjälpa till med paketeringen. Genom B2B-avtal med VisitSweden kan vi försöka hjälpa dig att hitta rätt researrangör om du har en anläggning/ produkt som är exportmogen. B2C Business to Consumer Marknadsföring och försäljning till slutkonsument. Här når du kunden genom olika former av kampanjer, via tidningar, direktutskick, mässor, tävlingar, sociala medier osv. Marknadsföring och försäljning kan ske via flera olika kanaler, t.ex. anläggningarnas egna, destinationsbolagen, VisitSwedens kampanjer, OTA som booking.com PR I vårt internationella arbete är PR ett viktigt verktyg för att bygga kunskap och öka kännedomen om Dalarna samt våra erbjudanden sommar som vinter. Detta gör vi bland annat genom att arrangera press-resor för inbjudna journalister från de prioriterade marknaderna

10 EXPORTTRAPPAN Ta det första steget på exporttrappan För att tydliggöra vad en utlandssatsning innebär för dig som företag/organisation arbetar vi med modellen som vi kallar Exporttrappan. Här illustrerar vi i stora drag vad som krävs för att arbeta på olika marknader. Vi har valt att arbeta efter VisitSwedens områdesindelning; Direktmarknader och Potentialmarknader. Direktmarknader är våra grannländer Norge och Danmark. Potentialmarknader är Nederländerna och Tyskland. Steg nr 1 är den svenska marknaden. Modellen är ett verktyg för att hjälpa företag/organisationer att, utifrån sina förutsättningar, delta i rätt aktiviteter, på rätt marknad och mot rätt målgrupp samt se vilka utvecklingsinsatser som krävs för de olika stegen. Kriterier i exporttrappan Generella kriterier för Dalarna I exporttrappan beskrivs vilka kriterier som krävs av dig som företagare/organisation för att arbeta på de olika marknaderna. Denna modell har utarbetats gemensamt av och för Dalarnas destinationsbolag. Nationellt Sverige Direktmarknader Norden Potentialmarknader Världen 1.1 Lagstadgade krav Lagstadgade krav Lagstadgade krav 1.2 Branschkrav Branschkrav Branschkrav 1.3 Statistik Statistik Statistik 1.4 E-post, telefon, svar till kund E-post, telefon, svar till kund E-post, telefon, svar till kund 1.5 Publicerad information Publicerad information Publicerad information 1.6 Bilder Bilder Bilder 1.7 Priser och prissättning Priser och prissättning Priser och prissättning 1.8 Webbplats Webbplats 1.9 Information på olika språk Information på olika språk 1.10 Bokning online Bokning online 1.11 Provision Provision 1.12 Internationell affärsstruktur 1.13 Målgruppsanpassade produkter, texter, bilder Förklaringar till begreppen 1.1 Lagstadgade krav Företaget/organisationen ska följa de lagstadgade krav som gäller den juridiska form företaget/organisationen har. Exempel kan vara F-skattesedel, momsregistrering, ställd resegaranti, försäkringar etc. 1.2 Branschkrav Om företaget/organisationen är medlem i en branschorganisation (t.ex. Visita, SCR, STF) ska branschorganisationens regler och krav följas. 1.3 Statistik En boendeanläggning med minst 5 rum eller 9 bäddar ska rapportera statistik till Statistiska centralbyrån. SCB-statistiken är ett mycket viktigt mätverktyg för att följa branschens utveckling. För stugby gäller rapportering vid minst 5 stugor eller 20 bäddar. 1.4 E-post, telefon, svar till kund Företaget/ organisationen ska ha; en e-postadress som läses dagligen, ett telefonnummer om man inte har möjlighet att svara ska ett tydligt meddelande förklara när man förväntas ge återkoppling. Svar till kund och affärspartner, alla förfrågningar, t.ex. pris- och bokningsförfrågan ska besvaras så snart som möjligt och följa branschens tidsrekommendationer och gällande avtal. Internationell praxis är 24 timmar. 1.5 Publicerad information Informationen ska vara aktuell och överensstämma med vad som levereras. Kunden ska i förväg kunna sätta sig in i vad som ingår i erbjudandet och vilken standard man kan förvänta sig. Tänk på att alltid uppdatera alla informationskanaler och eventuella språkversioner samtidigt så att informationen överensstämmer, t.ex. öppettider och priser. Avvikelser t.ex. på grund av lågsäsong måste tydligt förmedlas. Tänk även på att andra aktörer kan hämta din information och publicera/sprida. 1.6 Bilder Bilder för webb: För den svenska marknaden krävs bilder för publicering på gemensamma webbplatser som t.ex. Destinationsbolagens hemsidor. Övriga bilder: För tryck krävs högupplösta bilder anpassade efter målgruppen. Den som levererar bilderna ansvarar för att bilderna är fria att använda. Vi kan inte garantera att fotografens namn alltid publiceras. Tänk på att bra bilder ger mycket större möjlighet till bra exponering, t.ex. vid arbete med PR är bra bilder en förutsättning. Arbetar du med flera olika utländska researrangörer är det viktigt att de får olika bilder. 1.7 Priser och prissättning Företaget/organisationen ska kunna lämna priser/information på den svenska marknaden med minst 1 års framförhållning och internationellt med 1,5 2 års framförhållning. Beroende på hur man väljer att sälja mot slutkonsument måste man vara bered att lämna provisioner, kom ihåg att priset ut till slutkund bör vara detsamma, för samma produkt, oberoende av säljkanal. Många researrangörer har svårt att hantera för många olika prisperioder. 1.8 Webbplats Företaget/organisationen ska ha en webbplats där besökaren lätt hittar information om vad som erbjuds, priser, kontaktuppgifter och karta med vägbeskrivningar. Tips: Kom ihåg att uppdatera länkar. Språkversioner beroende på vilken marknad man vill jobba på, se Information på olika språk För närmarknaderna fungerar det oftast med svenska men t.ex. danska resenärer blir mer och mer engelsktalande. På potentialmarknaderna krävs minst engelska. Det är dock alltid en fördel med respektive marknads eget språk. I lokal kommunikation, t.ex. i annonser på olika marknader, är det viktigt med respektive lands språk. Tänk på att det gäller all information t.ex. webbplats, skyltar, menyer, aktivitets- och utflyktstips. Tänk också på att personalen ska kunna möta kunden på minst engelska Bokning online Produkterna ska kunna bokas på den egna webbplatsen eller via återförsäljare t.ex. ditt destinationsbolag och/eller andra samarbetspartners Provision Företaget/organisationen ska kunna arbeta med provisionsbaserad försäljning. På potentialmarknaderna krävs även en kunskap om internationella provisionsnivåer, ofta 20 30%. Provisionen ska täcka researrangörens kostnader för marknadsföring, personal och kanske i sin tur provisioner till ytterligare ett säljled i hemlandet Internationell affärsstruktur Företaget/organisationen ska ha kunskaper om internationella affärsstrukturer och en uttalad vilja att arbeta utifrån marknadens förutsättningar. Tänk på företagets roll. Ska du arbeta själv mot en internationell marknad eller är ditt företag kanske en underleverantör till någon annan? Avtal med utländska researrangörer är ett ömsesidigt, långsiktigt engagemang och det kan ta lång tid att få lönsamhet. Internationella avtal innehåller ofta krav på allotment, mm Målgruppsbaserade produkter Produkten/programmet måste vara färdigt, permanent, ges regelbundet hela säsongen. Tänk på att ingen vill ha känslan att man kommer utanför säsong! Har du guider måste de guida på rätt språk. Engelska är oftast ok, men tänk på hur du sålt in produkten. Produkterna med texter och bilder ska vara anpassade efter respektive marknads målgrupp. Hur man uttrycker sig i text och bild skiljer sig åt mellan olika länder

11 Erbjudanden Generella kriterier för Dalarna Nedan följer en beskrivning över stöd och insatser som företaget/organisationen kan ta del av beroende på vilka marknader du väljer att arbeta med. Dalarnas destinationsbolag arbetar på olika sätt därför kan erbjudanden. Mer information får du via ditt destinationsbolag. Vissa erbjudanden samordnas regionalt via Region Dalarna. Denna modell har utarbetats gemensamt av och för Dalarnas destinationsbolag. Nationellt Sverige Direktmarknader Norden Potentialmarknader Världen 2.1 Exponering på internet Exponering på internet Exponering på internet 2.2 Online-bokningssystem Online-bokningssystem Online-bokningssystem 2.3 Utbildningar Utbildningar Utbildningar 2.4 Omvärldsbevakning/ inbjudningar Omvärldsbevakning/ inbjudningar Omvärldsbevakning/ inbjudningar 2.5 Marknadsföring Marknadsföring Marknadsföring 2.6 Pressresor Pressresor 2.7 Internationell försäljning 2.10 Visningsresor 2.11 Produktportfölj Förklaringar till begreppen 2.1 Exponering på internet Företag/organisationer som är medlem/ delägare i något av Dalarnas destinationsbolag exponeras på den svenska språkversionen av webbplatsen visitdalarna.se och respektive destinationsbolags hemsida. 2.2 Online-bokningssystem Möjlighet att teckna avtal för försäljning på webb-platsen visitdalarna.se eller annan lokal webb. 2.3 Utbildning Utbilda medarbetare i t.ex. bokningssystemet Citybreak, service och bemötande, Kurbits affärsutveckling, besöksnäringscollege, försäljning som erbjuds via destinationsbolagen. 2.4 Omvärldsbevakning och branschträffar Inbjudningar till kurser, konferenser, utvecklings- och försäljningsinsatser både genom ditt lokala destinationsbolag och genom Destination Dalarna, t.ex. nätverksträffar, UP-to-date, statistik, övrig omvärldsbevakning. 2.5 Marknadsföring Kontakta ditt destinationsbolag för aktuell produktkatalog/aktivitetsplan med gällande kampanjer, PR och trycksaker. 2.6 PR Pressresor, pressnyhetsbrev samt sociala medier i avtal med VisitSweden på utvalda marknader hanteras regionalt. Möjlighet att medverka i pressnyhetsbrev och sociala medier via respektive destinationsbolag samt vid pressresor under förutsättning att nedanstående policy accepteras. 2.7 Internationell försäljning Företag/organisationer som medverkar i försäljningsarbetet på potentialmarknader kan ta del av den internationella säljarens affärsnätverk och de insatser, t.ex. workshops som genomförs på aktuella marknader Visningsresor Möjlighet att medverka vid visningsresor för researrangörer under förutsättning att nedanstående policy accepteras Produktportfölj Företag/organisationer som medverkar i försäljningsarbetet på potentialmarknader har möjlighet att exponeras vid t.ex. workshops. Kom ihåg inför studie- och pressbesök. INBJUDAN & BESÖK En säljande och inspirerande inbjudan ska skickas ut i god tid. I Dalarna sker inbjudan oftast i samverkan med VisitSweden. Längden på besöket bör vara 2 3 dagar. Om flera arrangörer eller medier bjuds in samtidigt, tänk då på att det behövs utrymme för individuella möten eller visningar. KOSTNADER De flesta internationella besökare förväntar sig att få sina kostnader betalda. Det omfattar kostnader för aktiviteter som finns med i programmet, mat, boende samt resor. PROGRAMMET Vid inbjudan kan programmet vara ganska öppet men ändå ge en tydlig bild av vad som kommer att ingå. Det detaljerade programmet, som skickas inför vistelsen, ska innehålla klockslag och platser, kontaktpersoner med kontaktuppgifter på varje plats samt om besökaren behöver några särskilda kläder, skor, utrustning eller liknande. Innehållet i programmet bör anpassas efter grundlig research om vad besökaren förväntar sig, men lägg gärna till egna guldkorn som du tror skulle kunna passa just den här besökaren. Lägg alltid till lite tid för fria aktiviteter så att besökaren kan göra egen research. Om ni är flera olika aktörer som deltar i programmet tänk på att samordna aktiviteter och måltider så det blir en variation. VÄRDSKAP Ofta förväntas en värd att delta i hela eller under delar av programmet. Det viktiga är att det framgår när och hur värden deltar. Det kan vara fler värdar som tar ansvar för olika saker/ dagar men det är viktigt att besökaren känner att allt hänger ihop. UPPFÖLJNING Kontakta alltid besökaren så snart som möjligt efter besöket. Har du lovat att komplettera med uppgifter som priser, bilder etc., kom ihåg att göra det så snart som möjligt. Är det en researrangör som besökt dig förväntar de sig att besöket ska leda till affärer! 20 21

12 Arbetsprocess vid samarbeten med researrangörer Att utveckla och marknadsföra en produkt är ett långsiktigt arbete. Räkna med att det tar cirka 1,5 år från idé till dess att gästen anländer. I denna modell vill vi visa de olika momenten i produktcykeln, både för sommar- och vinterprodukter. Vinterresor Sommarresor Produktutveckling Prissättning Produktion Leverantörsavtal Distribution Marknadsföring Resultatmätning Vinter Vår Sommar Höst Vinter Vår Sommar Höst Gästen kommer Gästen kommer Källa: VisitSweden Foto: Visit Södra Dalarna Ordlista Allotment Innebär att produktägaren ska reservera ett antal rum/ stugor till en researrangör fram till ett avtalat releasedatum. De rum/stugor som ej är bokade vid releasedatumet lämnas då tillbaka. Anledningen till att en researrangör vill ha allotment är för att kunna sälja rummet/stugan till kunden utan att först stämma av vad som finns ledigt. Avtal Avtalet mellan dig och researrangören ska tydligt redogöra för de villkor som gäller mellan er. Researrangörerna har oftast juridiskt godkända avtal förberedda. Bokningsbekräftelse En garanti på bokningen. Bekräftelsen ska innehålla information som kunden behöver för att genomföra köpet. Bruttopris Det pris som slutkunden, d.v.s. resenären, ser. Detta pris bör alltid vara detsamma om kunden bokar direkt med dig, som när kunden bokar genom en researrangör. Om kunden kan boka din produkt billigare genom att kontakta dig direkt kommer researrangörer att välja bort dig! B2B Business to business Försäljning till researrangörer (kallas också travel trade). Citybreak Digital försäljningsplattform. FIT Free Independent Travellers är resenärer som bokar sin resa på egen hand eller skräddarsyr via arrangör. Reser inte i grupp. Incentive Incentive är en typ av motivationsresa för personal, kunder eller affärspartners. Incoming Incomingbolag får ofta i uppdrag av researrangörer att producera en viss typ av resa. De avtalar priser på boende och aktiviteter men säljer oftast inte direkt till slutkund. Leisure travel Leisure travel används för att beskriva privatresor som görs på fritiden. Nettopris Det pris en utländsk researrangör får från en anläggning i Sverige. Ditt pris minus provision till researrangör. OBS! Utländska researrangörer förutsätter att svensk moms är inkluderat i det de kallar nettopris! On request När en researrangör inte har allotment utan bokar en produkt genom att fråga leverantören inför varje försäljning. Endast mindre researrangörer arbetar på detta sätt och det gör din produkt mer svårsåld. MICE Meetings, Incentives, Conferences, Events dvs mötesindustrin eller affärsresande. OTA Online Travel Agencies t. ex. Expedia och Booking.com, erbjuder jämförelser på ex. priser och bokningar för konsument. Pressresa Vid en pressresa besöker journalister en destination eller region för att skaffa sig input och uppslag till en artikel i t. ex. dagspress, magasin eller sociala medier. Produkt Det kunden köper. Det kan vara ett hotellrum, en stuga, en guidad tur eller ett paket med flera delar. Provision En researrangör lever på provisioner. (Slutkunden ska dock få samma pris oavsett om han/hon bokar direkt med dig eller genom en researrangör.) Det innebär att du måste ge researrangören ca 15 30% av priset när kunden köper din produkt den vägen. Se det som en marknadsföringskostnad du får möjlighet att synas i researrangörens broschyrer, du får ökade chanser till större volymer och du betalar först när kunden köpt din produkt! Det kan i längden bli mycket billigare än att försöka nå kunden själv. Releasedatum Det datum som icke sålda rum/stugor som en researrangör har allotment på släpps tillbaka till leverantörer (dvs dig) så att du kan sälja dem till någon annan. Releasetiden varierar men brukar ligga på ca 2 4 veckor. Det är förstås bra att förhandla fram en så lång releasetid som möjligt! Researrangör Företag som paketerar och säljer turismprodukter. Större arrangörer säljer ofta sina produkter via en resebyrå medan de mindre säljer dem själva. (se figur sid 16). Kan även kallas turoperatör/tour operator. Resebyrå Återförsäljare av researrangörers paket. Resegaranti Alla som arrangerar paketresor är enligt resegarantilagen skyldiga att ställa en bankgaranti som skydd till kunderna. rattsavdelningen/ resegarantier/du-somarrangerar-resor Slutkund Den person som utnyttjar produkten resenären. Voucher En värdehandling eller biljett på det kunden köpt. Den som säljer din produkt till kunden ställer ut en voucher som kunden sedan överlämnar till dig. Därefter får du fakturera den researrangör som sålt produkten. Då ska du bifoga vouchern som bevis på att kunden faktiskt har varit hos dig. Workshop En workshop innefattar i turistiska termer ett mötesforum för researrangörer och produktägare/destinationsföreträdare där de träffas och diskuterar affärer. Visningsresa/Fam-trip Vid en visningsresa eller familiarization trip som är det internationella begreppet besöker researrangörer en eller flera produktägare i en region för att skaffa sig kunskap om regionen/ produkten. USP Unique Selling Point är det unika hos en produkt som gör att den sticker ut och lockar till köp eller besök

13 Medfinansierat av

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden En guide för Måltidsupplevelser Foto: Håkan Hjort Foto: Jennie Pettersson Handbok för Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden Foto: Håkan Stenlund Då kör vi! Landsbygdens unika resurser kan i rätt

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2012-12-19 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål och aktiviteter för att nå det övergripande mål som är formulerat i Gästbok Gävle,

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Hållbar besöksnäring

Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring Hållbar användning av de resurser som är turismens bas natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är branschens viktigaste framtidsfråga. 2 Förord

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige

Besöksnäringen i Sverige Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2010 Topp 100 Trendrapport: Business as (un)usual Besöksnäringen i Sverige Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Inledning...sid 4 Business as (un)usual - trendrapport

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer