Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exportguide för Dalarnas besöksnäring"

Transkript

1 Exportguide för Dalarnas besöksnäring

2 Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som en av länets basnäringar. Dalarna är den största besöksdestinationen i landet utanför de två storstadsregionerna Stockholm och Göteborg. Men besöksnäringen utvecklas i snabb takt över hela världen och vi får inte halka efter och förlita oss på gamla meriter bestämde vi oss för att förbättra samarbetet mellan länets destinationer och aktörer i turismbranschen. I samband med detta inleddes ett arbete med att skapa en gemensam vision, mål och strategier för besöksnäringen i hela regionen. Högt satta mål innebär också att vi måste öka andelen utländska besökare i Dalarna. Den här guiden är till för dig som företag/ organisation och ska förhoppningsvis hjälpa dig att hitta din roll i vårt internationella arbete. Tillsammans ska vi göra Dalarna till norra Europas ledande och mest spännande besöksregion. Innehåll Bakgrund 4 Vem gör vad? 8 Att arbeta internationellt 10 VisitSwedens prioriterade marknader 12 Målgrupper & kommunikation 14 Exporttrappan 18 Ordlista 23

3 BAKGRUND Dalarna: vision-mål-strategi I Dalarna har vi sedan 2009 en gemensam regional vision, gemensamma mål och ett antal strategier för att nå dem. Strategierna har arbetats fram av branschen. Under ett antal workshops 2009/2010 enades Dalarnas besöksnäring kring framtida behov, fokusområden och samordning. Resultatet blev 5 strategiområden vilka i sin tur under åren som gått resulterat i ett antal projekt, aktiviteter, utbildningar, med mera. Dalarnas strategi samordnas även med den nationella. Vill du veta mer om hur detta arbete växte fram, se: DALARNA VISION - MÅL Dalarna är norra Europas ledande och mest spännande besöksregion 3 miljoner gästnätter 5% tillväxt 11% marknadsandel En vision för hela Sverige Den nationella strategin är ett dokument för den svenska besöksnäringen som presenterades Strategin växte fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer SHR, VisitSweden, Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors Board, Sveriges Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet, och med stöd från Jordbruksverket. Strategin formulerar en vision: Med fokus på hållbarhet ska svensk besöksnäring fördubblas på tio år, fram till 2020 och vara Sveriges nya basnäring, omsätta 500 miljarder kronor och erbjuda 35 exportmogna destinationer. Även i den nationella strategin kan vi se att en tillväxt på den internationella marknaden lyfts fram som en viktig framgångsfaktor. Läs mer: eller på 4 5

4 Dalarnas 5 strategiområden 1. Försäljning och distribution av Dalarnas samlade utbud Behov: en modern, kundanpassad IT-plattform för Dalarnas totala utbud. Både nationellt och internationellt. 4. Kompetensutveckling för exportmognad Behov: Termen exportmognad används flitigt i diskussioner, men ofta saknas en tydlig innebörd gällande vilka krav som faktiskt ställs, både för företag och i ett destinationsperspektiv. Aktiviteter och projekt: Projekt som 2011 resulterade i lansering av den gemensamma boknings- och informationsplattformen visitdalarna.se som idag finns på svenska samt ytterligare fem språk. Gemensam bokningslösning i Citybreak och informationssystem CBIS, samt biljettsystemet iticket. Internationell försäljning, med syfte att driva gemensamma exportfrämjande sälj- och marknadsaktiviteter i partnerskap med VisitSweden. B2B arbete och B2C aktiviteter samt kampanjer på prioriterade marknader. 2. Strategisk mätning och uppföljning av besöksnäringens betydelse för Dalarna Behov: Utarbeta en modell för kontinuerlig mätning och uppföljning av besöksnäringens betydelse för regionens utveckling. Besöksnäringen är en miljardindustri i tillväxt och underlagen blir ett viktigt verktyg för att positionera besöksnäringen som ett av regionens mest spännande tillväxtområden gentemot politiker och investerare. Aktiviteter och projekt: Statistik och prognoser, verktyg för beslutsunderlag. 3. Idéforum för gemensam produktutveckling och paketering Behov: Utveckla ett gemensamt forum för alla goda idéer som kan utvecklas till framtidens besöks- och upplevelseprodukter. Inom forumet diskuteras och utvecklas gemensamma produkt- och upplevelsekoncept i samverkan. Genom kompetensutveckling i företagen och ökad förståelse för hur framgångsrika destinationer utvecklas förbereds företag och destinationer i Dalarna för den internationella marknaden. Aktiviteter och projekt: Kompetensportalen BNC Kurbits Export Geografiskt partnerskap med VisitSweden 5. Omvärldsbevakning Behov: Bli duktiga på att samla in, förstå och omvandla omvärldskunskap. Bra kanaler finns för tillgång till omvärldsinformation. Vi behöver utveckla vår beställarkompetens och bli bättre på att förstå vilken typ av information vi behöver efterfråga. Marknadsfakta, trender och tendenser exempelvis avseende resebeteenden och konsumtionsmönster måste omsättas till användbara beslutsunderlag för företagen och destinationerna. Aktiviteter och projekt: Genom analysnätverk och genom Dalarnas partnerskap med VisitSweden har vi tagit fram mer kunskap om kunden genom undersökningar, studieresor mm. Kunskapen förmedlas ut genom olika kanaler, t.ex. genom årligt Up to Date, konferens för näringen, utskick av omvärldsanalyser mm. STRATEGIOMRÅDEN 1. Försäljning och distribution av Dalarnas samlade utbud 2. Strategisk mätning och uppföljning av besöksnäringens betydelse för Dalarna 3. Besöksnäringens idéforum för gemensam produktutveckling och produktpaketering 4. Kompetensutveckling mot exportmognad 5. Omvärldsobservatorium Infrastruktur Kapital LÖSNINGAR/HANDLINGSPLAN visitdalarna.se B2B partnerskap Tyskland, Nederländerna VisitSwedens analysnätverk Lärandekoncept Kurbits affärsutveckling Kompetensportalen (BNC) VisitSwedens analysnätverk Export och försäljning Kunskapsområde innovativ upplevelseprod. Affärsdrivna nätverk World class-seminarier Fjällpaket Regional översiktsplan Cykelledsprojekt Aktiviteter och projekt: Produktutveckling, t.ex. Biking Dalarna och Skating Dalarna Lärandekoncept, t.ex. Lugnet i Falun och Älvdalens porfyr Worldclass-seminarium Affärsdrivna nätverk 6 7

5 VEM GÖR VAD? Många aktörer i samarbete I Dalarna är utvecklingen av besöksnäringen organiserad på olika sätt. Mellan kommunerna och de regionala turistorganisationerna, företagen samt Region Dalarna sker samarbeten inom flera olika områden både på strategisk och operativ nivå. Allt för att tillsammans lyfta näringen genom fokus på utveckling. Destination Dalarna (Region Dalarna) Destination Dalarna är ett kluster som bildades 2007 av Region Dalarna och Dalarnas samtliga destinationsbolag. Ett destinationsbolag kallas inom branschen ofta för DMO (Destination Marketing Organization). Klustret är ingen organisation utan en samverkansform inom besöksnäringen, gemensamt mål är att lyfta vår besöksnäring genom utveckling. Destination Dalarna drivs via Region Dalarna. Kontaktperson: Lotta Magnusson, Region Dalarna. Läs mer: Visit Dalarna AB Utvecklingsbolaget Visit Dalarna AB äger och driver den gemensamma försäljnings- och bokningsplattformen visitdalarna.se. Sidan är en viktig informationskanal för aktiviteter och evenemang där det ska vara lätt för kunden att boka och planera sin resa i Dalarna och enkelt för företagen att distribuera sina produkter. Visit Dalarna AB ägs gemensamt av de flesta destinationsbolagen i Dalarna. Visitdalarna.se finns i flera språkversioner och är den sida vi kommunicerar internationellt. Vill du veta mer om Visit Dalarna kan du kontakta ditt destinationsbolag. Läs mer: Destinationsbolag, DMO/ Lokal turistorganisation I Dalarna finns sex olika destinationsbolag, DMO:er. Turistorganisationerna har ett nära samarbete, dels inom klustret Destination Dalarna, dels via Visit Dalarna AB. Destinationsbolagen är: Visit Södra Dalarna AB, Siljan Turism AB, Visit Idre AB, Malung-Sälen Turism AB, Året runt i Sälenfjällen AB, Södra Dalarna Turism. VisitSweden VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. VisitSweden ägs till 50% av staten och ligger under näringsdepartementet, resterande 50% ägs av Svensk Turism. I Dalarna samarbetar vi med VisitSweden i olika sammanhang, t.ex. genom B2B-arbete (se sid 16). Läs mer: 8 9

6 ATT ARBETA INTERNATIONELLT Exportmognad vad är det? Ordet exportmognad används ofta som en generell beskrivning av vad som krävs för att arbeta på internationella marknader. VisitSwedens definition av exportmognad: Att känna den internationella målgruppens behov och drivkrafter, för att kunna anpassa den egna verksamheten och erbjuda produkter och tjänster som matchar deras efterfrågan. VisitSwedens definition av en exportmogen destination: Destinationen kan erbjuda 2 5 dagars helhetsupplevelse (bo, äta, göra, resa). Destinationens erbjudande är samlat, paketerat och köpbart. Språkanpassad kommunikation. Destinationens tillgänglighet är god. Det finns en lokal organisation med tydligt mandat att representera destinationen. Gemensam prioritering av marknader och målgrupper. Det finns en plan och långsiktig finansiering av marknadsaktiviteter samt en gemensam varumärkesplattform. Den lokala organisationen ansvarar för utveckling och implementering av destinationens gemensamma affärsplan utifrån kunskap om marknad, målgrupp, produktutbud, resurser. Destinationen har en affärsmodell för hur samverkande företag på destinationen kan utvecklas lönsamt. Dessutom bör... det finnas en hållbarhetsstrategi för destinationen. destinationen aktivt arbeta för att kvalitetssäkra sina produkter. destinationen säkerställa delaktighet av lokalbefolkningen för ett gott värdskap. Hur ska vi lyckas? För att vi i Dalarna ska lyckas nå våra gemensamma mål måste vi arbeta med att hela Dalarna ska bli en exportmogen destination. Sedan 2011 har vi arbetat mer strategiskt för att uppnå detta. Arbetet har utgått från ett partnerskap med VisitSweden. För att lyckas krävs exportmogna produkter, tillgänglighet till marknaden, försäljningskanaler anpassade till målgruppens behov och en effektiv och engagerande kommunikation. Alla delar är lika viktiga

7 PRIORITERADE MARKNADER Siffrorna anger antal övernattningar i Sverige och i Dalarna Siffran i parentesen anger Dalarnas placering i förhållande till andra regioner i Sverige. Prioriterad marknad för Dalarna Nederländerna Varav i Dalarna (nr 2 i Sverige) Storbritannien Prioriterad marknad för Dalarna Norge Varav i Dalarna (nr 7 i Sverige) Prioriterad marknad för Dalarna Danmark Varav i Dalarna (nr 1 i Sverige) Finland Prioriterad marknad för Dalarna Tyskland Varav i Dalarna (nr 11 i Sverige) Ryssland USA Kina Frankrike Prioriterade marknader för Dalarnas besöksnäring Kartan visar VisitSwedens prioriterade marknader och inom Visit Dalarna/Destination Dalarna arbetar vi gemensamt på ett urval av dem. De länder vi prioriterat har processats fram genom workshops i marknadsgrupper. Samordningen av detta arbete drivs i ett internationaliseringsprojekt hos Region Dalarna. Det praktiska arbetet mot varje land styrs genom marknadsgrupper. Spanien Italien De marknader där vi arbetar gemensamt är: Sommar: Norge, Nederländerna, Tyskland Vinter: Danmark, Nederländerna Källa: VisitSweden/SCB/Tillväxtverket

8 MÅLGRUPPER & KOMMUNIKATION Målgrupper vem pratar vi med? Den globala resenären VisitSweden har genom noggrann analys av flera geografiska marknader identifierat en köpstark målgrupp med stor potential att välja Sverige som resmål. De kallar målgruppen för Den globala resenären. All effektiv kommunikation riktar sig till målgruppen och vad och hur vi kommunicerar utgår från deras verklighet. Först då kan vi matcha efterfrågan med Sveriges mest attraktiva upplevelser. Kännetecken för Den globala resenären globalt medveten söker nya annorlunda upplevelser i interaktion med naturen eller storstäder resvana både privat och i tjänsten föredrar genuina resmål och lärande upplevelser är kulturintresserad har högre disponibel inkomst och högre utbildning än genomsnittet bättre kunskaper i engelska språket högre internetmognad än genomsnittet I privatresemålgruppen Den globala resenären är tre segment intressanta att bearbeta. Två av dem, Double Income No Kids (DINKs) och Wealthy Healthy Older People (WHOPs) tillhör den så kallade första respektive andra frihetstiden. Dessa grupper kommer att driva nya resemönster och står tillsammans för en stor tillväxtpotential. Ett tredje viktigt segment är de som reser med familjen, Active Family. Huvudmålgrupper I Dalarna har vi valt att inom privatresemarknaden arbeta mot två målgrupper, Active Family & WHOPs. Aktiva familjen (Active Family) Typiskt för Active Family-resenärerna är att de har ett starkt intresse för kultur, naturupplevelser och olika sportaktiviteter. Under semestern vill de umgås och uppleva saker med familj och vänner. De värdesätter stort utbud av aktiviteter där hela familjen kan delta. Par som reser utan barn (WHOPs) Oftast äldre par som reser utan barn, de har mer tid och pengar till att resa och ofta ett starkt intresse för kultur och naturupplevelser. Deras nyfikenhet gör att de vill uppleva och lära nya saker

9 Vad berättar vi om Dalarna? För att lättare presentera, paketera och sälja erbjudanden från Dalarna arbetar vi i vår kommunikation med ett antal teman. Outdoor sommar, Kultur och tradition, Alpin utförsåkning samt Outdoor vinter. Slutkund Utländsk resebyrå Utländsk researrangör Incomingoperatör Teman Produktsamordnare Produktsamordnare* Flyg Stuga Ridning Fiske Buss Hotell Leverantörer Bilden illustrerar hur den egna produkten kan passera många led inom business to business innan den når slutkunden, konsumenten. Källa: VisitSweden * Tex boendeanläggning eller destinationsbolag. Outdoor sommar Kultur & tradition Alpin utförsåkning Outdoor vinter På egen hand eller i arrangerad tur i naturen. Paddla kanot, rida, fiska eller åka på djursafari. Arrangemang bör fungera bra för hela familjen och innehålla olika svårighetsgrader. Exempel på profilbärare: Fulufjällets nationalpark med Njupeskär, Rovdjursparken i Orsa och Cykelvasan. Dalarnas kulturhistoria, världsarv och traditioner i tillgänglig form med möjlighet för gästen att själv aktivera sig och prova på. Dalarnas starka symboler som dräkter, konstnärshem, vackra byar, röda hus och dalahästar. Exempel på profilbärare: Midsommar, Carl Larsson och Anders Zorn, Falu Rödfärg och Falu Gruva, Dalhalla och Dansbandsveckan. Dalarna har de närmaste riktiga fjällen i Sverige och dessutom ett antal skidanläggningar som erbjuder tätortsnära bra skidåkning. Effektiva liftsystem, hög standard på boende tillsammans med lättillgängliga skidområden passar allt från nybörjare till erfarna skidåkare och parkbesökare. Dalarnas långa vinter erbjuder stora möjligheter till olika vinteraktiviteter som kan aktivera hela familjen eller erbjuda utmaningar för den som önskar. Att på egen hand eller i arrangerad tur ta sig ut i naturen på skidor eller snöskor, i skog och på fjäll, skridskoturer på fina isar eller plogade banor. Hundspann, ridning, skoter, isfiske. Exempel på profilbärare: Vasaloppet, Skating Dalarnanätverket, vinteranläggningar med ett brett utbud av olika aktiviteter. Hur nås målgrupperna? Försäljning och marknadsföring genom samarbetspartners B2B Business to Business Att arbeta med utländska researrangörer, travel trade, betyder att du väljer att någon hjälper dig att sälja din produkt i utlandet. Det kräver en förståelse för att försäljningen sker i flera led. Här ser vi en bild som förklarar hur många led den egna produkten kan passera innan den når ut till slutkunden. Ofta tar researrangören en provision på 20 30%, men sköter då all marknadsföring och försäljning av din produkt på respektive marknad. Researrangören kan i sin tur sälja produkten via ett resebyråled. Ibland kan även ett incomingbolag behöva hjälpa till med paketeringen. Genom B2B-avtal med VisitSweden kan vi försöka hjälpa dig att hitta rätt researrangör om du har en anläggning/ produkt som är exportmogen. B2C Business to Consumer Marknadsföring och försäljning till slutkonsument. Här når du kunden genom olika former av kampanjer, via tidningar, direktutskick, mässor, tävlingar, sociala medier osv. Marknadsföring och försäljning kan ske via flera olika kanaler, t.ex. anläggningarnas egna, destinationsbolagen, VisitSwedens kampanjer, OTA som booking.com PR I vårt internationella arbete är PR ett viktigt verktyg för att bygga kunskap och öka kännedomen om Dalarna samt våra erbjudanden sommar som vinter. Detta gör vi bland annat genom att arrangera press-resor för inbjudna journalister från de prioriterade marknaderna

10 EXPORTTRAPPAN Ta det första steget på exporttrappan För att tydliggöra vad en utlandssatsning innebär för dig som företag/organisation arbetar vi med modellen som vi kallar Exporttrappan. Här illustrerar vi i stora drag vad som krävs för att arbeta på olika marknader. Vi har valt att arbeta efter VisitSwedens områdesindelning; Direktmarknader och Potentialmarknader. Direktmarknader är våra grannländer Norge och Danmark. Potentialmarknader är Nederländerna och Tyskland. Steg nr 1 är den svenska marknaden. Modellen är ett verktyg för att hjälpa företag/organisationer att, utifrån sina förutsättningar, delta i rätt aktiviteter, på rätt marknad och mot rätt målgrupp samt se vilka utvecklingsinsatser som krävs för de olika stegen. Kriterier i exporttrappan Generella kriterier för Dalarna I exporttrappan beskrivs vilka kriterier som krävs av dig som företagare/organisation för att arbeta på de olika marknaderna. Denna modell har utarbetats gemensamt av och för Dalarnas destinationsbolag. Nationellt Sverige Direktmarknader Norden Potentialmarknader Världen 1.1 Lagstadgade krav Lagstadgade krav Lagstadgade krav 1.2 Branschkrav Branschkrav Branschkrav 1.3 Statistik Statistik Statistik 1.4 E-post, telefon, svar till kund E-post, telefon, svar till kund E-post, telefon, svar till kund 1.5 Publicerad information Publicerad information Publicerad information 1.6 Bilder Bilder Bilder 1.7 Priser och prissättning Priser och prissättning Priser och prissättning 1.8 Webbplats Webbplats 1.9 Information på olika språk Information på olika språk 1.10 Bokning online Bokning online 1.11 Provision Provision 1.12 Internationell affärsstruktur 1.13 Målgruppsanpassade produkter, texter, bilder Förklaringar till begreppen 1.1 Lagstadgade krav Företaget/organisationen ska följa de lagstadgade krav som gäller den juridiska form företaget/organisationen har. Exempel kan vara F-skattesedel, momsregistrering, ställd resegaranti, försäkringar etc. 1.2 Branschkrav Om företaget/organisationen är medlem i en branschorganisation (t.ex. Visita, SCR, STF) ska branschorganisationens regler och krav följas. 1.3 Statistik En boendeanläggning med minst 5 rum eller 9 bäddar ska rapportera statistik till Statistiska centralbyrån. SCB-statistiken är ett mycket viktigt mätverktyg för att följa branschens utveckling. För stugby gäller rapportering vid minst 5 stugor eller 20 bäddar. 1.4 E-post, telefon, svar till kund Företaget/ organisationen ska ha; en e-postadress som läses dagligen, ett telefonnummer om man inte har möjlighet att svara ska ett tydligt meddelande förklara när man förväntas ge återkoppling. Svar till kund och affärspartner, alla förfrågningar, t.ex. pris- och bokningsförfrågan ska besvaras så snart som möjligt och följa branschens tidsrekommendationer och gällande avtal. Internationell praxis är 24 timmar. 1.5 Publicerad information Informationen ska vara aktuell och överensstämma med vad som levereras. Kunden ska i förväg kunna sätta sig in i vad som ingår i erbjudandet och vilken standard man kan förvänta sig. Tänk på att alltid uppdatera alla informationskanaler och eventuella språkversioner samtidigt så att informationen överensstämmer, t.ex. öppettider och priser. Avvikelser t.ex. på grund av lågsäsong måste tydligt förmedlas. Tänk även på att andra aktörer kan hämta din information och publicera/sprida. 1.6 Bilder Bilder för webb: För den svenska marknaden krävs bilder för publicering på gemensamma webbplatser som t.ex. Destinationsbolagens hemsidor. Övriga bilder: För tryck krävs högupplösta bilder anpassade efter målgruppen. Den som levererar bilderna ansvarar för att bilderna är fria att använda. Vi kan inte garantera att fotografens namn alltid publiceras. Tänk på att bra bilder ger mycket större möjlighet till bra exponering, t.ex. vid arbete med PR är bra bilder en förutsättning. Arbetar du med flera olika utländska researrangörer är det viktigt att de får olika bilder. 1.7 Priser och prissättning Företaget/organisationen ska kunna lämna priser/information på den svenska marknaden med minst 1 års framförhållning och internationellt med 1,5 2 års framförhållning. Beroende på hur man väljer att sälja mot slutkonsument måste man vara bered att lämna provisioner, kom ihåg att priset ut till slutkund bör vara detsamma, för samma produkt, oberoende av säljkanal. Många researrangörer har svårt att hantera för många olika prisperioder. 1.8 Webbplats Företaget/organisationen ska ha en webbplats där besökaren lätt hittar information om vad som erbjuds, priser, kontaktuppgifter och karta med vägbeskrivningar. Tips: Kom ihåg att uppdatera länkar. Språkversioner beroende på vilken marknad man vill jobba på, se Information på olika språk För närmarknaderna fungerar det oftast med svenska men t.ex. danska resenärer blir mer och mer engelsktalande. På potentialmarknaderna krävs minst engelska. Det är dock alltid en fördel med respektive marknads eget språk. I lokal kommunikation, t.ex. i annonser på olika marknader, är det viktigt med respektive lands språk. Tänk på att det gäller all information t.ex. webbplats, skyltar, menyer, aktivitets- och utflyktstips. Tänk också på att personalen ska kunna möta kunden på minst engelska Bokning online Produkterna ska kunna bokas på den egna webbplatsen eller via återförsäljare t.ex. ditt destinationsbolag och/eller andra samarbetspartners Provision Företaget/organisationen ska kunna arbeta med provisionsbaserad försäljning. På potentialmarknaderna krävs även en kunskap om internationella provisionsnivåer, ofta 20 30%. Provisionen ska täcka researrangörens kostnader för marknadsföring, personal och kanske i sin tur provisioner till ytterligare ett säljled i hemlandet Internationell affärsstruktur Företaget/organisationen ska ha kunskaper om internationella affärsstrukturer och en uttalad vilja att arbeta utifrån marknadens förutsättningar. Tänk på företagets roll. Ska du arbeta själv mot en internationell marknad eller är ditt företag kanske en underleverantör till någon annan? Avtal med utländska researrangörer är ett ömsesidigt, långsiktigt engagemang och det kan ta lång tid att få lönsamhet. Internationella avtal innehåller ofta krav på allotment, mm Målgruppsbaserade produkter Produkten/programmet måste vara färdigt, permanent, ges regelbundet hela säsongen. Tänk på att ingen vill ha känslan att man kommer utanför säsong! Har du guider måste de guida på rätt språk. Engelska är oftast ok, men tänk på hur du sålt in produkten. Produkterna med texter och bilder ska vara anpassade efter respektive marknads målgrupp. Hur man uttrycker sig i text och bild skiljer sig åt mellan olika länder

11 Erbjudanden Generella kriterier för Dalarna Nedan följer en beskrivning över stöd och insatser som företaget/organisationen kan ta del av beroende på vilka marknader du väljer att arbeta med. Dalarnas destinationsbolag arbetar på olika sätt därför kan erbjudanden. Mer information får du via ditt destinationsbolag. Vissa erbjudanden samordnas regionalt via Region Dalarna. Denna modell har utarbetats gemensamt av och för Dalarnas destinationsbolag. Nationellt Sverige Direktmarknader Norden Potentialmarknader Världen 2.1 Exponering på internet Exponering på internet Exponering på internet 2.2 Online-bokningssystem Online-bokningssystem Online-bokningssystem 2.3 Utbildningar Utbildningar Utbildningar 2.4 Omvärldsbevakning/ inbjudningar Omvärldsbevakning/ inbjudningar Omvärldsbevakning/ inbjudningar 2.5 Marknadsföring Marknadsföring Marknadsföring 2.6 Pressresor Pressresor 2.7 Internationell försäljning 2.10 Visningsresor 2.11 Produktportfölj Förklaringar till begreppen 2.1 Exponering på internet Företag/organisationer som är medlem/ delägare i något av Dalarnas destinationsbolag exponeras på den svenska språkversionen av webbplatsen visitdalarna.se och respektive destinationsbolags hemsida. 2.2 Online-bokningssystem Möjlighet att teckna avtal för försäljning på webb-platsen visitdalarna.se eller annan lokal webb. 2.3 Utbildning Utbilda medarbetare i t.ex. bokningssystemet Citybreak, service och bemötande, Kurbits affärsutveckling, besöksnäringscollege, försäljning som erbjuds via destinationsbolagen. 2.4 Omvärldsbevakning och branschträffar Inbjudningar till kurser, konferenser, utvecklings- och försäljningsinsatser både genom ditt lokala destinationsbolag och genom Destination Dalarna, t.ex. nätverksträffar, UP-to-date, statistik, övrig omvärldsbevakning. 2.5 Marknadsföring Kontakta ditt destinationsbolag för aktuell produktkatalog/aktivitetsplan med gällande kampanjer, PR och trycksaker. 2.6 PR Pressresor, pressnyhetsbrev samt sociala medier i avtal med VisitSweden på utvalda marknader hanteras regionalt. Möjlighet att medverka i pressnyhetsbrev och sociala medier via respektive destinationsbolag samt vid pressresor under förutsättning att nedanstående policy accepteras. 2.7 Internationell försäljning Företag/organisationer som medverkar i försäljningsarbetet på potentialmarknader kan ta del av den internationella säljarens affärsnätverk och de insatser, t.ex. workshops som genomförs på aktuella marknader Visningsresor Möjlighet att medverka vid visningsresor för researrangörer under förutsättning att nedanstående policy accepteras Produktportfölj Företag/organisationer som medverkar i försäljningsarbetet på potentialmarknader har möjlighet att exponeras vid t.ex. workshops. Kom ihåg inför studie- och pressbesök. INBJUDAN & BESÖK En säljande och inspirerande inbjudan ska skickas ut i god tid. I Dalarna sker inbjudan oftast i samverkan med VisitSweden. Längden på besöket bör vara 2 3 dagar. Om flera arrangörer eller medier bjuds in samtidigt, tänk då på att det behövs utrymme för individuella möten eller visningar. KOSTNADER De flesta internationella besökare förväntar sig att få sina kostnader betalda. Det omfattar kostnader för aktiviteter som finns med i programmet, mat, boende samt resor. PROGRAMMET Vid inbjudan kan programmet vara ganska öppet men ändå ge en tydlig bild av vad som kommer att ingå. Det detaljerade programmet, som skickas inför vistelsen, ska innehålla klockslag och platser, kontaktpersoner med kontaktuppgifter på varje plats samt om besökaren behöver några särskilda kläder, skor, utrustning eller liknande. Innehållet i programmet bör anpassas efter grundlig research om vad besökaren förväntar sig, men lägg gärna till egna guldkorn som du tror skulle kunna passa just den här besökaren. Lägg alltid till lite tid för fria aktiviteter så att besökaren kan göra egen research. Om ni är flera olika aktörer som deltar i programmet tänk på att samordna aktiviteter och måltider så det blir en variation. VÄRDSKAP Ofta förväntas en värd att delta i hela eller under delar av programmet. Det viktiga är att det framgår när och hur värden deltar. Det kan vara fler värdar som tar ansvar för olika saker/ dagar men det är viktigt att besökaren känner att allt hänger ihop. UPPFÖLJNING Kontakta alltid besökaren så snart som möjligt efter besöket. Har du lovat att komplettera med uppgifter som priser, bilder etc., kom ihåg att göra det så snart som möjligt. Är det en researrangör som besökt dig förväntar de sig att besöket ska leda till affärer! 20 21

12 Arbetsprocess vid samarbeten med researrangörer Att utveckla och marknadsföra en produkt är ett långsiktigt arbete. Räkna med att det tar cirka 1,5 år från idé till dess att gästen anländer. I denna modell vill vi visa de olika momenten i produktcykeln, både för sommar- och vinterprodukter. Vinterresor Sommarresor Produktutveckling Prissättning Produktion Leverantörsavtal Distribution Marknadsföring Resultatmätning Vinter Vår Sommar Höst Vinter Vår Sommar Höst Gästen kommer Gästen kommer Källa: VisitSweden Foto: Visit Södra Dalarna Ordlista Allotment Innebär att produktägaren ska reservera ett antal rum/ stugor till en researrangör fram till ett avtalat releasedatum. De rum/stugor som ej är bokade vid releasedatumet lämnas då tillbaka. Anledningen till att en researrangör vill ha allotment är för att kunna sälja rummet/stugan till kunden utan att först stämma av vad som finns ledigt. Avtal Avtalet mellan dig och researrangören ska tydligt redogöra för de villkor som gäller mellan er. Researrangörerna har oftast juridiskt godkända avtal förberedda. Bokningsbekräftelse En garanti på bokningen. Bekräftelsen ska innehålla information som kunden behöver för att genomföra köpet. Bruttopris Det pris som slutkunden, d.v.s. resenären, ser. Detta pris bör alltid vara detsamma om kunden bokar direkt med dig, som när kunden bokar genom en researrangör. Om kunden kan boka din produkt billigare genom att kontakta dig direkt kommer researrangörer att välja bort dig! B2B Business to business Försäljning till researrangörer (kallas också travel trade). Citybreak Digital försäljningsplattform. FIT Free Independent Travellers är resenärer som bokar sin resa på egen hand eller skräddarsyr via arrangör. Reser inte i grupp. Incentive Incentive är en typ av motivationsresa för personal, kunder eller affärspartners. Incoming Incomingbolag får ofta i uppdrag av researrangörer att producera en viss typ av resa. De avtalar priser på boende och aktiviteter men säljer oftast inte direkt till slutkund. Leisure travel Leisure travel används för att beskriva privatresor som görs på fritiden. Nettopris Det pris en utländsk researrangör får från en anläggning i Sverige. Ditt pris minus provision till researrangör. OBS! Utländska researrangörer förutsätter att svensk moms är inkluderat i det de kallar nettopris! On request När en researrangör inte har allotment utan bokar en produkt genom att fråga leverantören inför varje försäljning. Endast mindre researrangörer arbetar på detta sätt och det gör din produkt mer svårsåld. MICE Meetings, Incentives, Conferences, Events dvs mötesindustrin eller affärsresande. OTA Online Travel Agencies t. ex. Expedia och Booking.com, erbjuder jämförelser på ex. priser och bokningar för konsument. Pressresa Vid en pressresa besöker journalister en destination eller region för att skaffa sig input och uppslag till en artikel i t. ex. dagspress, magasin eller sociala medier. Produkt Det kunden köper. Det kan vara ett hotellrum, en stuga, en guidad tur eller ett paket med flera delar. Provision En researrangör lever på provisioner. (Slutkunden ska dock få samma pris oavsett om han/hon bokar direkt med dig eller genom en researrangör.) Det innebär att du måste ge researrangören ca 15 30% av priset när kunden köper din produkt den vägen. Se det som en marknadsföringskostnad du får möjlighet att synas i researrangörens broschyrer, du får ökade chanser till större volymer och du betalar först när kunden köpt din produkt! Det kan i längden bli mycket billigare än att försöka nå kunden själv. Releasedatum Det datum som icke sålda rum/stugor som en researrangör har allotment på släpps tillbaka till leverantörer (dvs dig) så att du kan sälja dem till någon annan. Releasetiden varierar men brukar ligga på ca 2 4 veckor. Det är förstås bra att förhandla fram en så lång releasetid som möjligt! Researrangör Företag som paketerar och säljer turismprodukter. Större arrangörer säljer ofta sina produkter via en resebyrå medan de mindre säljer dem själva. (se figur sid 16). Kan även kallas turoperatör/tour operator. Resebyrå Återförsäljare av researrangörers paket. Resegaranti Alla som arrangerar paketresor är enligt resegarantilagen skyldiga att ställa en bankgaranti som skydd till kunderna. rattsavdelningen/ resegarantier/du-somarrangerar-resor Slutkund Den person som utnyttjar produkten resenären. Voucher En värdehandling eller biljett på det kunden köpt. Den som säljer din produkt till kunden ställer ut en voucher som kunden sedan överlämnar till dig. Därefter får du fakturera den researrangör som sålt produkten. Då ska du bifoga vouchern som bevis på att kunden faktiskt har varit hos dig. Workshop En workshop innefattar i turistiska termer ett mötesforum för researrangörer och produktägare/destinationsföreträdare där de träffas och diskuterar affärer. Visningsresa/Fam-trip Vid en visningsresa eller familiarization trip som är det internationella begreppet besöker researrangörer en eller flera produktägare i en region för att skaffa sig kunskap om regionen/ produkten. USP Unique Selling Point är det unika hos en produkt som gör att den sticker ut och lockar till köp eller besök

13 Medfinansierat av

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

DGH Föreningsstämma 13 april. regiongavleborg.se

DGH Föreningsstämma 13 april. regiongavleborg.se DGH Föreningsstämma 13 april Arbetet 2012-2016 MUS Marknads- och utbudstrategi prioriterade marknader & målgrupper B2B Business to Business & B2C Business to consumer Aktiviteter och samarbeten: Mässor,

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MASTERPLAN NU BÖRJAR DET Med avstamp i den Nationella strategin för svensk besöksnäring, har Tourism in Skåne, Malmö Turism och VisitSweden tagit fram en

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland 2016

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland 2016 Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland 2016 Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Sverige - Norden - Världen

Sverige - Norden - Världen Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Foto: Lasse Forsberg Sverige Norden Världen Turistrådet Västsverige arbetar, sedan 1999, med utveckling och marknadsföring av besöksnäringen

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Utvecklingsprocess. för turismnäringen i Västmanland 2017

Utvecklingsprocess. för turismnäringen i Västmanland 2017 Utvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland 2017 Region Västmanland ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet är att stödja utvecklingen av en hållbar och

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Danmark

Marknadsprofil 2009 Danmark Marknadsprofil 2009 Danmark Sammanfattning Ekonomi och befolkning Danmark har 5,5 miljoner invånare och en åldersfördelning som liknar Sveriges. Precis som i resten av världen har Danmark märkt av finanskrisen.

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

men många slåss om uppmärksamheten.

men många slåss om uppmärksamheten. Svensk turismnäring Det går bra nu! men många slåss om uppmärksamheten. POSITIONSTEMAN Utgångsläget Historic and charming and also contemporary and evolving. Depth, heat, vitality. Storbritannien Keep

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER. Visit Södra Dalarna

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER. Visit Södra Dalarna FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Visit Södra Dalarna Större, synligare och slagkraftigare Tillsammans har vi en uppsjö av attraktiva besöksmål, välkända varumärken, populära arrangemang,

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna FJÄLLBACKA Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia Vilka vi är Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna Svensk Turism Medverka till att utveckla minst 20 nya exportmogna

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå a part of Swedish Lapland ekonomisk förening Destination Piteå arbetar för att främja sina medlemmars intressen genom att

Läs mer

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014 DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Sammanfattning Gotland som resmål har lägre andel internationella besökare

Läs mer

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre Tourism in Skåne Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre VÅRT UPPDRAG Som Skånes officiella marknadsbolag för besöksnäringen marknadsför, säljer och utvecklar vi Skåne som destination. Vi ska öka antalet

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Sverigekatalogen 2010

Sverigekatalogen 2010 Sverigekatalogen 2010 Kungligt romantiskt i Sverigekatalogen 2010 Nästa sommars kungliga bröllop kommer att ge oss en enorm uppmärksamhet internationellt. Det ska vi att dra nytta av! Sverigekatalogernas

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015 Visit Hemavan Tärnaby AB Marknadsplan juli-dec 2015 Under 2016 kommer vi att destinationsmarknadsföra Hemavan Tärnaby i olika reklamkampanjer på mässor, säljresor och via vår hemsida www.hemavantarnaby.se

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Prioriterade marknader 2014 Målgrupp Snabb och korrekt information. Fysisk komfort, goda faciliteter, bekvämt transportsätt och tillgänglighet. Ett bra utbud

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med!

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med! Samordning av utvecklingen av besöksnäringen inom Södra Dalarna Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Ludvika, Avesta och Smedjebacken Idé och tanke från Anders Ahlgren Krav från Visit Falun Borlänge

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Jämtland Härjedalen EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

Jämtland Härjedalen EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN Jämtland Härjedalen EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 Tack till Foto: Anders Robertsson Varmaste tack till VisitSweden som inspirerat och bidragit med kunskap om exporterande turismnäring. Och en stor

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Hållbar destinationsutveckling i fokus! 9 februari 2016

Hållbar destinationsutveckling i fokus! 9 februari 2016 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Hållbar destinationsutveckling i fokus! 9 februari 2016 Välkommen! Anna Bünger, Tillväxtverket Thomas Brühl, VisitSweden Eva Lindström, statssekreterare,

Läs mer

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Paketresan gör det möjligt att nå ut till utlandsmarknaden via VS och arrangörsledet Paketresan främjar exportmognaden internationella

Läs mer

Målsättningen är att den nya organisationen skall vara på plats vid halvårsskiftet 2016.

Målsättningen är att den nya organisationen skall vara på plats vid halvårsskiftet 2016. 2016 Det här är Visit Södra Dalarna AB Visit Södra Dalarna AB ska, tillsammans med näringen och kommunerna i Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Hedemora och Avesta, utveckla

Läs mer

1. Bas. Online i teori & praktik

1. Bas. Online i teori & praktik 1. Bas. Online i teori & praktik En introduktion och utbildning i de mest grundläggande kunskaperna kring digital närvaro. Vi går igenom dagens digitala landskap och vad som krävs för att navigera där.

Läs mer

Innehåll. Västerås 14/2 2013

Innehåll. Västerås 14/2 2013 Innehåll Västerås 14/2 2013 Presentation och inspirationsdel, lite om mina verksamheter Målgrupper, Exportmarknad, paketering, agenter Prissättning, prisstrategier och den turistiska näringskedjan. Per

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Finland

Marknadsprofil 2009 Finland Marknadsprofil 2009 Finland Sammanfattning Ekonomi och befolkning Finland har 5,3 miljoner invånare, andelen äldre, 65+, ökar. Enligt Finlands banks prognos för 2009-2011 krymper Finlands ekonomi kraftigt

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar Län 2015. Den tyska marknaden... 6 PR och kommunikation Kampanj Kampanj IKEA Övriga insatser B2B

Regionförbundet i Kalmar Län 2015. Den tyska marknaden... 6 PR och kommunikation Kampanj Kampanj IKEA Övriga insatser B2B Regionförbundet i Kalmar Län 2015 Marknadsplan Internationell marknadsföring i Kalmar län Bakgrund... 2 Nationella strategin Besöksnäringens betydelse Arbetssätt och ansvarsfördelning Samverkanspartners

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Jan Ökning i januari med 13 inleddes med en gästnattsökning i januari på 13. Totalt gjordes under månaden drygt 46. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Mar Fortsatt ökning Gästnätterna i summerade till nästan 44. i mars (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 2 jämfört med mars. Observera

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

Smålands Turism. Visit Sweden Helene Berg 2015-10-15

Smålands Turism. Visit Sweden Helene Berg 2015-10-15 Smålands Turism Visit Sweden Helene Berg 2015-10-15 Vilka är vi? Ägda till 50 % av staten och till 50 % av Svensk Turism AB. Kommunikationsbolaget för Sverige Internationell marknadsföring med två fokus

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning också i december Gästnätterna i summerade till 44. i december (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Hotellen ökade med 12 (till 35. gästnätter)

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Fotograf: Mattias Leppäniemi/imagebank.sweden.se Slott & Herrgårdskampanj på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Slott & Herrgårdskampanj Vid gränsövergången

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Okt Hotellen upp 18 i oktober Gästnätterna i summerade till nästan 67. i oktober (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med totalt 38. Hotellen

Läs mer

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång Cykelleder för rekreation och turism Nationella Strategin bakgrund kvalitetskriterier mål och utveckling referensgrupp utmärkning övergång & checklista Foto: Sofia Ernerot leder på gång Lena Stävmo VD

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2015

Verksamhetsberattelse ~ 2015 Verksamhetsberattelse ~ 2015 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2016-02-11 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2015 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Norge

Marknadsprofil 2009 Norge Marknadsprofil 2009 Norge Sammanfattning Ekonomi och befolkning -Norge har 4,8 miljoner invånare där den äldre befolkningen ökar i antal. -Ökningen av BNP under 2008 var 2,1 procent, men förväntas falla

Läs mer

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020.

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020. Förord I strategiarbetet vill vi ta vara på tidigare arbetet och även se till så att den kommande strategin synkas med dessa. Upplägget är indelat i nationellt, regionalt och lokalt. I den nationella kolumnen

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Marknadsprofil 2009 USA

Marknadsprofil 2009 USA Marknadsprofil 2009 USA Sammanfattning Ekonomi och befolkning Befolkningsmängden i USA är idag cirka 307 miljoner invånare. USAs äldre befolkning ökar i antal, där den största åldersgruppen är mellan 40-44

Läs mer