RALT AB Affärsmodell i praktiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RALT AB Affärsmodell i praktiken"

Transkript

1 RALT AB Affärsmodell i praktiken Ragnar Norbäck

2 Mina åsikter baseras på min bakgrund 35 år i näringslivet, varav 29 år som VD Befattningar: 2004 Juli CEO Nobina (fd Concordia Bus) 2004 Feb COO Concordia Bus VD American Express Corporate Travel Nordic (Nyman&Schultz) GM American Express Nordic VD RALT AB + others VD Volvo Aero Engine Services VP Commercial Engine Services VD Linjebuss Sweden COO LinjebussGroup VD GLAB (Adidas in Sweden) VD TNT Ipec Sweden Sandvik, ITT, GLAB logistik, IT, försäljning,marknadsföring RALT AB 2

3 Vad mina åsikter baseras på Övriga uppdrag: Ledamot i styrelsen för N3 Group AB och K2 Forskningsinstitut samt tidigare ordförande i Svea Ekonomi, Stiftelsen Sthlm Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet i Sthlm mm och ledamot i en lång rad styrelser Utbildning: Civilingenjör, Logistik, Chalmers 79 RALT AB 3

4 Varudeklaration ATT STYRA EN BUSS med passagerare är ett stort ansvar. Att styra ett företag med medarbetare, kunder och samarbetspartners är också en ansvarsfull uppgift. Vi använder alla vår egen personliga kunskaps- och erfarenhetsbank när vi fattar beslut och genomför det vi beslutat. Därför har vi kommunicerat tjugo grundläggande tankesätt som styr oss i vårt sätt att styra Nobina. RALT AB 4

5 Kundfokus Processer Åtaganden Rekrytering Ämneslära Avtal Värderingar Delaktighet Ändhållplats V I K Ö R P Å R Ä T T S I D A V Ä G E N. Individer Evolution Önskat tillstånd Talanger Information Viktigt Genomförande

6 VÄRDERINGAR Alla vi människor är unika individer, med olika bagage på livets resa. Vi har olika åldrar, bakgrunder, erfarenheter och kulturer. Varje medarbetare har naturligtvis sina personliga uppfattningar, åsikter och synpunkter det berikar både vårt jobb och våra liv. Det finns med andra ord inte bara ett rätt sätt här i tillvaron. Men när vi arbetar tillsammans i Nobina behöver vi vara överens om vilka gemensamma värderingar vi har här. Som företag vill vi vara öppna med, och överens om, vilka värderingar vi arbetar efter. Detta kallar vi kort och gott Våra Värderingar. Vi kör på rätt sida vägen.

7 PROCESSER Allt vi gör är en kedja av aktiviteter en process. Vi kan aldrig gå tillbaka och göra en aktivitet ogjord, men vi kan göra om och göra bättre. Vår arbetsmetodik ska hjälpa oss att göra så rätt som möjligt så tidigt som möjligt i varje process. Därför utformas våra arbetsmetoder i processteam som består av medarbetare som senare i aktivitetskedjan kommer att drabbas av dessa metoder. Medarbetare som kan se och inse konsekvenserna av de beslut vi tar. Vi tänker alltid på hela arbetsflödet när vi planerar våra aktiviteter och genomför våra processer. VI KÖR På rätt sida vägen.

8 ÄMNESLÄRA Fyra ämnen som det framgångsrika företaget måste behärska är: Identitet, Organisation, Konkurrenskraft och Expansion. Det är också viktigt att inse hur dessa ämnen hänger ihop. Först kommer företagets identitet. Det handlar om att identifiera de unika egenskaper som finns hos våra medarbetare och som ger oss möjlighet att serva våra kunder bättre än våra konkurrenter. Därefter kommer organisationen, dvs hur vi formerar oss och arbetar tillsammans, för att få ut det mesta av vår identitet. Lyckas vi organisera oss utifrån vår identitet, så stärks vår konkurrenskraft och vi får fler, nöjdare och lönsammare kunder. Då när vi har en tydlig identitet, en god organisation och kraften att konkurrera är vi redo att öka vår omsättning och expandera både i storlek och styrka. VI KÖR PÅ RÄtt sida vägen.

9 TALANGER Uthållig lönsamhet kräver tre talanger som multipliceras med varandra: Marknadseffektivitet, Resurshushållning och Medarbetare i utveckling. Detta tror vi på. Just att de multipliceras med varandra gör att alla tre förmågorna alltid behöver vara på topp. (Gör testet att multiplicera tre 4:or eller tre 5:or med varandra och se skillnaden). Vi behöver vara säkra på att ständigt utveckla oss i dessa tre talangområden. Samtidigt. VI KÖR PÅ RÄTt sida vägen.

10 TILLÅTANDE Att leda andra är ett stort ansvar. Vår definition av Ledarskap är: Att få andra att av egen vilja nå överenskomna mål. Nyckelorden är av egen vilja, för vilja är en mycket starkare drivkraft än måste. Att målen uppfylls är det viktiga, och vi vill att varje medarbetare skall ha friheten att nå sina mål utifrån sin egen förståelse och sina personliga förutsättningar. Här har ledarens roll avgörande betydelse för resultatet. En bra ledare är tillåtande och stöttande och hjälper medarbetaren att nå sina mål på sitt eget sätt, och samtidigt göra det i linje med Våra Värderingar. Målen ska vara överens-komna i förväg. VI KÖR PÅ RÄTT sida vägen.

11 Att få andra att Ledarskap av egen vilja nå överenskomna mål Ledarens framgång ligger i att få andra att lyckas RALT AB 11

12 Ledarskapets viktigaste fråga! Hur vet du om du gör ett bra jobb? När alla medarbetare, själva, i varje ögonblick, kan ge ett redigt svar på den frågan då vinner man! RALT AB 12

13 Affärsplanen - knyter Ägarskap till Ledarskap Affärsplanens innehåll: Vision Omvärldsförutsättningar Marknadsförutsättningar Affärsidé (Identitet) Långsiktiga mål Strategi Korta mål (Mål) Handlingsplan RALT AB 13

14 Detta ska finnas i en affärsidé Marknaden Vad ska vi fokusera på? Vad ska vi avstå ifrån? Vilka personer/företag ska vi rikta oss till? Vilka målgrupper ska vi avstå ifrån? Produkter, tjänster Produktion, organisation system Vad är det vi ska erbjuda dessa personer/företag? Hur ska det här gå till? Vad är unikt för vårt företag? Vilka (närbesläktade) produkter/tjänster ska vi avstå ifrån? Vilka lösningar ska vi inte använda? skäl till det? Källa: Rune Brandinger RALT AB 14

15 Nyttan med en affärsidé Internt, för varje medarbetare: Tydligt beskriva vad företaget finns till för ( reason for being ) Vilken nytta ska vi göra för kunderna? Med vad? På vilket sätt? Vilken nytta kan jag göra, i mitt jobb, för att förverkliga idén? I det ideala fallet är idén så tydlig att hela organisationen förstår och dessutom tänder på den! Källa: Rune Brandinger RALT AB 15

16 Affärsmodellen har en avgörande betydelse - tre case som visar exempel på detta Case Linta-verken: mission impossible affärsidén som räddade ett Case Nyman&Schultz: visionen som förändrade affärsmodellen Case Nobina: affärsidé RALT AB 16 hur dotterbolag behåller egen identitet i en gemensam

17 Case: Volvo Aero Linta-verken Service av flygmotorer (Jumbo, 767, MD80, m.fl) Grundat av SAS Förvärvat av Volvo Aero 1988 Läget 1996 mycket dystert RALT AB 17

18 Case: Volvo Aero Linta-verken Problembild Inte ägt av någon flygmotortillverkare Inte ägt av något flygbolag Perifer geografisk placering Liten kapacitet Långa ledtider Dyra timkostnader Eftersatt investering RALT AB 18

19 Case: Volvo Aero Linta-verken Hur få humlan att flyga? Våra kunder sänder flygmotorer på service efter nästan dubbelt så många flygtimmar; hm Våra kunder har, trots allt, låg kostnad per flygtimme; hm.. Vi får förfrågningar på annat än pris; hm. RALT AB 19

20 Case: Volvo Aero Linta-verken Varför får våra kunder fler flygtimmar mellan motorbyten? Snävare tolerans på axelvibrationer Blanda aldrig rotor- och turbinblad från olika tillverkare Optimera flygtider på utbytta delar mm RALT AB 20

21 Total Engine Maintenance Cost (TEMC) per flight hour ($/EFH) Capital costs Spare engines & components Finance Engines & components Engine performance Fuel cost Total engine maintenance cost per flight hour Total engine maintenance cost Field and heavy maintenance Unscheduled events Delays & cancellations IFSD (in-flight shutdown) Out station removal Unplanned removal Product support RALT AB 21

22 Total Engine Maintenance Cost (TEMC) per flight hour ($/EFH) 56$/EFH/(30) Capital costs Spare engines & components Airline rules Finance Engines & components X$/EFH/= Nominal (X) = Potential 418$/EFH/(8) Engine performance Fuel cost Total engine maintenance cost per flight hour 145$/EFH/(35) Total engine maintenance cost Field and heavy maintenance 16$/EFH/(8) Unscheduled events Delays & cancellations IFSD (in-flight shutdown) Out station removal Unplanned removal 5$/EFH/(1,5) Product support RALT AB 22

23 What is influencing these cost elements? Total Engine Maintenance Cost (TEMC) per flight hour ($/EFH) Capital costs Spare engines & components Finance Engines & components SVR (shop visit rate) TAT (turn around time) Transportation time MRS (maint. req. system) Relates to customers internal rules Engine performance Fuel cost Total engine maintenance cost per flight hour Total engine maintenance cost Field and heavy maintenance Build program Build practices Modification Fit & function Repair quality Attention to detail Verified by test-cell performance Deterioration (performance retention on wing) Operation (severity, h/c-ratio) Environmental condition (snow, ice, sand) Unscheduled events Delays & cancellations IFSD (in-flight shutdown) Out station removal Unplanned removal SVR MRS Troubleshooting Product support Engineering Planning Experience Knowledge Labor Material Subcontract MRS (threshold limits) Troubleshooting Workscope decision Build program Build practices Modification Fit & function Attention to detail Repair quality Deterioration Operation Environmental conditions Previous build standard SVR RALT AB 23

24 What is the connection between these cost elements? How do they relate to each other? Total Engine Maintenance Cost (TEMC) per flight hour ($/EFH) Capital costs Spare engines & components Finance Engines & components SVR (shop visit rate) TAT (turn around time) Transportation time MRS (maint. req. system) Relates to customers internal rules Engine performance Fuel cost Total engine maintenance cost Field and heavy maintenance Build program Build practices Modification Fit & function Repair quality Attention to detail Verified by test-cell performance Deterioration (performance retention on wing) Operation (severity, h/c-ratio) Environmental condition (snow, ice, sand) Unscheduled events Delays & cancellations IFSD (in-flight shutdown) Out station removal Unplanned removal SVR MRS Troubleshooting Product support Engineering Planning Experience Knowledge Labor Material Subcontract MRS (threshold limits) Troubleshooting Workscope decision Build program Build practices Modification Fit & function Attention to detail Repair quality Deterioration Operation Environmental conditions Previous build standard SVR RALT AB 24

25 Why LCC approach? Total Engine Maintenance Cost (TEMC) per flight hour ($/EFH) Finance Engines & components Capital costs Spare engines & components Product support Total engine maintenance cost Field and heavy maintenance Engine performance Fuel cost Because the more upfront in the flow chain we can solve the maintenance the less fire fighting we have to accomplish (cost efficiency) Unscheduled events Delays & cancellations IFSD (in-flight shutdown) Out station removal Unplanned removal RALT AB 25

26 Case: Volvo Aero Linta-verken Affärsidén som räddade bolaget! Lägsta totalkostnad per flygtimme RALT AB 26

27 Case: Volvo Aero Linta-verken Effekter av ny Affärsmodell Nej tack till alla one-off jobb Förnyat avtal för alla SAS MD80 motorer, efter att ha blivit utslängda tre gånger! 5-årigt avtal för Continental Airlines alla MD80 motorer alla flögs från Houston till Stockholm! Omsättningen fördubblades på tre år, och en förlust på -90 MSEK vändes till vinst RALT AB 27

28 Case: Volvo Aero Linta-verken Dessutom fick vi en ny Vision Resenärer väljer flygbolag efter vem som underhåller motorerna RALT AB 28

29 Case: Nyman&Schultz Affärsresebyrå Hur en Vision kan påverka Affärsidén RALT AB 29

30 Case: Nyman&Schultz 80 resebyråer i Sverige, Norge, Finland och Danmark Pressade av snabbt ökande internetanvändning Stark press på lägre transaktionsavgifter Behov av snabb omställning från boka biljett till ge bästa reseråd Befintlig Vision: Nordens bästa affärsresebyrå RALT AB 30

31 Case: Nyman&Schultz Ny Vision: Resenären lämnar alla resebeslut till oss RALT AB 31

32 Case: Nyman&Schultz Effekter: Ändrade Affärsidén Medförde nya måltal Skapade nya hjältar Nyman&Schultz klarade som enda större resebyrå att generera vinst (post 9/11) RALT AB 32

33 Case: Nobina AB 04- Kollektivtrafik med buss Hur få dotterbolag med olika förutsättningar att samlas i en koncern? RALT AB 33

34 Case: Nobina AB s Dotterbolag Nobina Sverige; oms 4300 MSEK, 8300 anställda, marknadsandel ~30% Nobina Norge; oms 750 MSEK, 770 anställda, marknadsandel ~17% Nobina Finland; oms 800 MSEK, 1000 anställda, marknadsandel ~26% Swebus Express; oms 410 MSEK, 200 anställda, marknadsandel ~50%, men andel av långväga 6% RALT AB 34

35 Case: Nobina AB Uppskattad, trovärdig och resurseffektiv leverantör av vägburna resor Nobina Sverige Nobina Norge Vid varje tillfälle erbjuda trygga och effektiva bussresor med omtanke och respekt för kunden Verdsatt, troverdig og resurseffektiv leverandør av kundetilpassede busstjenester Nobina Finland Swebus Express Respected, trustworthy and effective bus operator Swebus Express ska som uppskattat och effektivt reseföretag erbjuda ett prisvärt alternativ som ger fler möjlighet att resa mer RALT AB 35

36 Case: Nobina AB : Vände rörelseresultatet från 350 msek till +200 msek på tre år Vann >50% av volymen i alla upphandlingar under 2008 Ökat omsättningen från 4,5 miljarder sek till 6,1 miljarder sek Kraftigt förbättrade EMI-värden (Employee Motivation Index) Utmärkelse från NTF för vårt trafiksäkerhetsarbete Express-bolaget enda bussbolag som tilldelats Bra Miljöval RALT AB 36

37 Så här arbetar vi inom Nobina RALT AB 37

38 Vårt historiska perspektiv Primärt B2B, sekundärt B2C Nobina Uppdragsgivare Kund Historiskt har vi främst haft ett B2B-perspektiv, där fokuset i verksamheten har varit att lösa uppdragsgivarens problem och behov Fokus på kunden har varit indirekt (B2C) 38

39 Vårt perspektiv imorgon B2B och B2C Lösningar Nobina Uppdragsgivare Kund Behov Vi behöver ytterligare stärka vår kundorientering (att förstå och möta våra kunders behov), även om uppdragsgivaren förblir vår viktigaste samarbetspartner 39

40 Vi vill ta ansvar för hela värdekedjan Ledning Kundbehov Produktutveckling Mf/Försäljning Leverans Nöjd kund Samhällsn ytta Leverera persontrafik Marknadsföring o Försäljning Produktutveckling Ledning styrning Express buss idag Vi tillhandahåller idag kollektivtrafik Men vi kan också marknadsföra och sälja kollektivtrafik - och utveckla produkter - och leda arbetet Swebus har idag hela affären i sin egen hand 40 40

41 Case: Nobina AB Förenkla kundens vardagsresor Nobina Sverige Nobina Norge Nobina Danmark Nobina Finland Swebus Express Förenkla kundens vardagsresor Vi forenkler kundenes hverdagsreiser Vi forenkler kundernes hverdagsrejser We simplify customers everyday travel Smart resande Omsättning > 7 miljarder, rörelseresultat > 300 msek RALT AB 41

42 Affärsmodellen har en avgörande inverkan på framgången! Ett företag byggs i 4 steg Expansion Konkurrenskraft Organisation Identitet Identiteten bestäms genom Affärsidé och Affärsmodell Affärsidén skall uttrycka det unika det kunderna saknar om vi försvinner RALT AB 42

43 RALT AB Ragnar Norbäck

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna Jobba hos oss här hittar du möjligheterna 1 Överallt där människor arbetar och kommunicerar! För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda möjligheter till personlig utveckling

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 101 24 Stockholm Telefon: 08-555 650 00 Fax: 08-555 650 01 Org.nr: 556447-9912 www.poolia.com Framsidan består av våra medarbetare i

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer