Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna"

Transkript

1 2015 AKTIVITETSPLAN

2 Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för Aktiviteternas mål och syfte är att profilera Södra Dalarna. Med de aktiviteter som genomförs vill VSD bidra till en positiv bild, tillväxt inom besöksnäringen och bidra till ökad försäljning i vårt område. Vårt uppdrag är att attrahera fler besökare till Södra Dalarna och öka vår marknadsandel av svensk turismomsättning. Genom att samordna aktörerna inom besöksnäringen, åstad kommer vi förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Våra gemensamma resurser i form av tid och pengar är begränsade och vi måste göra prioriteringar. Detta innebär att våga välja och även välja bort såväl marknader som målgrupper. Visit Södra Dalarna AB ska, tillsammans med näringen och kommunerna i Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Säter, Smedjebacken och Vansbro, utveckla Den Södra Delen av Dalarna till en framgångsrik destination. Företagets verksamhet är inriktad på produktutveckling, marknadsföring, försäljning, etableringar och besöksservice inom turism, evenemang samt konferenser. Visit Södra Dalarna AB ägs av Samverkan Visit Södra Dalarna ek. förening samt kommunerna i Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Föreningen äger 51% och kommunerna gemensamt 49%. Visit Södra Dalarna AB har under 2014 inlett ett samarbete med Avesta Kommun och Hedemora Kommun gällande marknadsföring och destinationsutveckling. Varumärket Visit Södra Dalarna I destinationens varumärkesplattform finns en koppling både till plattformen för Visit Dalarna och Visit Sweden liksom vår destinations egna aktörer och deras förutsättningar och visioner. Den kommunikativa idén vi har som ledstjärna är: Gör något! Vi ska sticka ut lite mer 365 dagar om året. Varumärkeslöfte Vårt varumärkeslöfte som all kommunikation utgår ifrån är: Stadsnära vildmarksliv i Dalarna (kontrast; stadsnära vildmark). Till skillnad från andra aktörer som gärna uttrycker allt för alla ska vi använda kontrasten som präglar regionen. Historia nutid, storstad landsbygd, idrott kultur, moderna festivaler hembygdsspel. Positionering Vi ska sticka ut och förmedla vår starka karaktär. Den Södra Delen av Dalarna ska präglas av liv och rörelse, aktivitet och energi. När andra säger upplev säger vi Hitta på, när andra säger se på säger vi Upptäck. Det vi menar är Gör något! Denna positionering kommer ge bilden av en rätt så (mentalt) ung och expansiv region, attraktiv för den som själv vill göra och inte bara matas med intryck. Personlighet Ledord för varumärkets personlighet är: Dalarna, naturskönt, ärligt, friskt, progressivt, industribygd, småstad och oupptäckt. VISION Vi tar täten och gör Dalarna till Sveriges mest attraktiva besöksmål. AFFÄRSIDÉ Vi skall vara motorn i försäljning och utveckling av besöksnäringen i vår destination. 2 3

3 Vår omvärld Mellan kommunerna och de regionala turistorganisationerna och företagen samt Region Dalarna sker samarbeten inom flera olika områden både på strategisk och operativ nivå. Allt för att tillsammans lyfta näringen genom fokus på utveckling. Här följer en kort beskrivning på några av de organisationer i vår omvärld som jobbar med frågor som berör besöksnäringen. Prioriterade marknader Tillväxten för svensk turism är idag hög och det finns goda chanser till fortsatt tillväxt. Nationellt Vi riktar främst in oss på området i Mälardalen beträffande vår marknadsföring i Sverige. I de fall det passar in på utbudet och våra anläggningar kan vi rikta vår marknadsföring mot andra marknader för att komma åt specifika målgrupper. Destination Dalarna (Region Dalarna) Destination Dalarna är ett kluster som bildades 2007 på initiativ av Region Dalarna och Dalarnas samtliga destinationsbolag, s.k kallade DMO:er. Klustret är ingen organisation utan en samverkansform som samlar privata och offentliga aktörer inom besöksnäringen med det gemensamma målet att lyfta Dalarnas besöksnäring genom utveckling. Destination Dalarna drivs via Region Dalarna. www2.regiondalarna.se/destinationdalarna Kontaktperson: Lotta Magnusson, Region Dalarna Destinationsbolag / lokala turistorganisationer I Dalarna finns 5 st lokala turistorganisa tioner vilka ofta också kallas destinations bolag. Turist organisationerna har ett nära samarbete via Visit Dalarna AB och inom klustret Destination Dalarna. - Siljan Turism AB - Visit Södra Dalarna AB - Visit Idre - Malung-Sälen Turism - Södra Dalarna Turism Visit Dalarna AB Visit Dalarna AB äger och driver den gemensamma försäljnings- och bokningsplattformen visitdalarna.se. Webbplatsen är en viktig informationskanal för aktiviteter och evenemang där det ska vara lätt för kunden att boka och planera sin resa i Dalarna och enkelt för företagen att distribuera sina produkter. Visit Dalarna ägs gemensamt av destinationsbolagen i länet. visitdalarna.se VisitSweden VisitSweden arbetar med att marknadsföra Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. De ägs till 50 % av staten och ligger under näringsdepartementet, resterande 50 % ägs av Svensk Turism. Vi samarbetar med Visit Sweden genom Destinations Dalarnas internationella projekt. visitsweden.com Kontaktperson: Elisabet Asp-Christiansson, Region Dalarna Internationellt Bland de utländska marknaderna prioriterar vi marknadsföringsinsatser mot Norge, Tyskland och Holland. I Tyskland och Holland bearbetas framför allt researrangörer i samarbete med Visit Sweden kallat B2B (business to business). Utöver detta finns en flexibilitet att delta i utvalda kampanjer B2C, till exempel syns Dalarna genom IKEA FAMILY i Tyskland till och med september Dalarnas avtal med Visit Sweden inkluderar arbete med PR i olika media för Tyskland, Holland och Norge. Exempel på detta är nyhetsbrev, presskontakter och pressresor. Viss medverkan sker i Visit Swedens stora kampanj Funtastic Natural Playground, FNP, i Norge, Danmark, Tyskland och Holland. Kampanjen är i huvudsak digital och bygger mycket på att skapa reslust genom bilder och interaktivitet, se Swedish moments

4 Strategier Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med stolta anor. Dalarna är den största besöksdestinationen i landet utanför storstadsområdena. Besöksnäringen är en bransch som utvecklas i snabb takt över hela världen. Tillsammans ska vi göra Dalarna till Norra Europas ledande och mest besökta region. Nationella strategin Nationella strategin är ett dokument för den svenska besöksnäringen som presenterades Strategin växte fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med besöksnäringens olika aktörer och i samarbete med SHR, VisitSweden, Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors Board, Sveriges Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet, och med stöd från Jordbruksverket. Strategin formulerar en vision: Med fokus på hållbarhet ska svensk besöksnäring fördubblas på tio år, fram till 2020 och vara Sveriges nya basnäring, omsätta 500 miljarder kronor och erbjuda 35 exportmogna destinationer. Dalastrategin (5 strategiområden), Destination Dalarna Vision: Dalarna är norra Europas ledande och mest spännande besöksregion Destination Dalarna har brutit ner visionen i fem strategier som ska leda oss i konkreta aktiviteter för att nå visionen. De grundar sig på ett antal målsättningar som vi under själva visionsarbetet kallade för drömscenarior. 1. Försäljning och distribution av Dalarnas samlade utbud 2. Strategisk mätning och uppföljning av besöks näringens betydelse för Dalarna 3. Besöksnäringens idéforum för gemensam produktutveckling och paketering 4. Kompetensutveckling mot exportmognad 5. Omvärldsobservatorium Målgrupper Vi arbetar enligt Visit Swedens målgruppsanalys som identifierat en köpstark målgrupp med stor potential att välja Sverige som resmål. Målgruppen kallas Den globala resenären och de viktigaste segmenten för oss är Active Family och Wealthy Healthy Older People (Whops). Två av de positionsteman som Visit Sweden fokuserar på stämmer också väl överens med Dalarnas utbud: 1) Natural Playground, Sverige som naturlig lekplats 2) Swedish Lifestyle, Svenska kulturupplevelser Trender Vi omvärlds bevakar trender via ett analysnätverk som jobbar med Kairos Future. De tydliga trender som vi ser är att besökaren vill ha det mysigt i en vacker omgivning och vara tillsammans. Det är status att göra saker tillsammans och fredagsmyset tippar även över i vår semesterupplevelse. En annan stark trend är längtan efter det unika/spektakulära, vi har det i Dalarna och paketeringen är viktig på vår internationella marknad. Målgrupper Sverige Mosaic Vi har gjort en analys av våra befintliga kunder i Dalarna utifrån livsstil och beteende. I vårt område har vi likartade målgrupper både sommar och vinter. Karaktärsdrag för de olika målgrupperna ser ni nedan. Bollibompa och nybygge Köpstarka pionjärer. Sommar. Karriär och RUT-avdrag Köpstarka pionjärer. Vinter. www2.regiondalarna.se/sv/destination-dalarna/strategiomraden/strategier/ Fotbollsläger och fjällresor Familjecentrerade efterföljare med köpkraft. Sommar/vinter. Gräddhyllan Köpstarka pionjärer. Vinter. 6 7

5 Biking Dalarna är ett samarbete mellan fem destinationer i Dalarna. Vår strävan är att ge våra gäster den bästa cykelupplevelsen. När du ser Biking Dalarna-skyltar kan du förvänta dig välmarkerade leder, bra kringservice och härlig cykling. Välkommen! Destinationsutveckling Möten & Evenemang Sveriges cykelcentrum SÄFSEN FALUN RÄTTVIK SÄLEN IDRE Destinationsutveckling innebär ett systematiskt arbete med att hjälpa produktägare och områden att utvecklas för att möta besökarens krav, och helst ligga steget före. För att arbetet ska generera tillväxt i form av ökad lönsamhet och fler besökare till vår destination behövs fler insatser och utvecklingsområden. Sverige är vår viktigaste marknad men den största tillväxt potentialen finns på de utländska marknaderna. Därför är det av stor vikt att de utvecklings insatser vi initierar alltid har fokus på exportmognad. Bolagets tre huvudspår inom destinationsutveckling Kompetensutveckling; t ex seminarier och föreläsningar, dialog och frukostmöten, utbildningar mm. Framtagande av verktygslådor, beslutsunderlag och analyser; statistik, kartläggningar, omvärldsanalys mm. Processer för att driva olika utvecklingsfrågor; framtagande av tematiska handlingsplaner ( Biking Dalarna, Skating Dalarna, vandring m fl), produktutvecklingsprocesser, matchmakingprocesser och liknande. Nytt analysverktyg Nu finns ett kvalitetssäkrande arbetssätt och modell för att kartlägga företagens nuläge, ambitioner och utvecklingsbehov. Vad krävs för att ta nästa steg? Företagen gör en självanalys i dialog med en destinationsutvecklare. Verktygen kallas Tillväxt i befintlig näring TBN samt Kompetens i befintlig näring KBN. Ambitionen är att införa detta under Vi medverkar tillsammans med aktivitetsaktörer och Destination Dalarna i temabaserad produktutveckling. Arbetet sker i nätverksform och bedrivs för närvarande inom vandring, skridskoåkning och cykel. Biking Dalarna Ett samarbete mellan destinationerna Säfsen, Falun, Sälen, Rättvik och Idre med syfte att erbjuda våra gäster högkvalitativa cykelupplevelser. Det har vi gjort genom gemensamma ledmarkeringar, en gemensam gradering av våra leder samt att vi garanterar att du hittar bra kringservice, mat och boende vid våra cykelområden. Ytterligare utveckling av cykelleder för rekreation och dagsutflykter, så kallad leisure cykling, kommer att ske inom ett 2-årigt projekt. Det sker som en steg 1 åtgärd inom Region Dalarnas Länstransportplan, med Ulf Backéus som projektledare. bikingdalarna.se Vandring Walking in Dalarna är en guidebok med 21 vandringsleder som tagits fram i samarbete med det holländska förlaget, One Day Walks. Boken finns på holländska, engelska, tyska och svenska. Via förlaget distribueras den online samt på mässor i Holland och Tyskland. Boken säljs också på alla turistbyråer i Dalarna. Förhoppningen är att ett projekt kopplat till vandringsleder och produktutveckling kan initieras under året. Skating Dalarna Ett samarbete mellan Falun Borlänge, Hedemora, Säter och Dala-Floda där vi erbjuder våra gäster mer än 70 km välplogade banor. Skating Dalarna arbetar med gemensam skyltning och hemsidan skatingdalarna.se som ger aktuella tips och israpporter. Vårt uppdrag är att utveckla Falun & Borlänge som mötesoch evenemangsstäder. Vi hjälper våra uppdragsgivare att hitta de alternativ och leverantörer som lyfter mötet/kongressen/eventet till det lilla extra. Vår breda kunskap om Falun & Borlänge och dess utbud garanterar en upplevelse utöver det vanliga. Vi kan bl.a. hjälpa till med: Projektledning/logistikansvar Deltagaradministation Logiadministration Ekonomiadministration Mindre grupper och internationella evenemang Visit Södra Dalarna har genom åren arrangerat flertalet möten och evenemang i varierande storlekar, från mindre grupper om personer till större internationella evenemang med deltagare. Evenemangen har varit regionala, nationella och internationella. Vi fokuserar på ett stort nätverkande lokalt och nationellt, en stor del av våra prospects hittar vi via aktivt sökande på nätet efter olika organisationers återkommande aktiviteter, möten och evenemang. Vi bearbetar löpande aktörerna inom idrottens och föreningslivets riks- och specialförbund samt näringslivet. DITT NÄSTA MÖTE! MÖTEN AKTIVITETER EVENEMANG KONFERENSER FALUN & BORLÄNGE NÄSTA MÖTE! Hjälp oss att få fler evenemang till vår region. Hör gärna av er till oss om ni har tips på en organisation, förening eller ett företag som ni vet ska arrangera ett möte, en kongress eller någon typ av evenemang framöver. Då kan vi kontakta dem och försöka locka dem till att förlägga mötet i vår region. Kontaktuppgifter: Eva-Marie Vernersdotter Ryan Mail: Tel:

6 Medlemsaktiviteter Statistik Medlemsträffar Vi bjuder in till medlems träffar där vi inspirerar till produktutveckling och samarbete. VSD bjuder in föreläsare i t.ex sociala medier, bildhantering, paketering, värdskap. Vi behöver dessutom träffas regelbundet för kunskapsöverföring och dialog i lokala branschträffar. Träffarna kan ha olika teman, kopplat till aktuell utmaning eller specifikt evenemang. Företagsbesök VSD genomför kontinuerligt företagsbesök för att hålla sig informerade om våra medlemmars verksamheter samt för att informera om våra aktiviteter. Kurbits affärsutvecklingsprogram Träffarna sker i form av workshop och föreläsningar i grupper. Mellan träffarna får du coachning och verktyg att arbeta med hemma. Målet är fler exportmogna produkter, samt bättre affärer och ökad lönsamhet. Läs mer på kurbits.org Up to date Nätverksträffar för verksamma inom besöksnäringen i Dalarna. Genomförs en gång per år och samordnas av Destination Dalarna. Medlemssida För att hålla dig uppdaterad kring vår verksamhet gå in på vår medlemssida: Användarnamn: medlem Lösenord: södradalarna Kontaktuppgifter: Cecilia Linnteg, Helena Kvarnström, Anette Kotilainen, ORD & bild WORKSHOP Föreläsning och workshop med Anders Johansson. Kostnadsfritt för medlemmar i Visit Södra Dalarna ekonomisk förening Välkommen till en ny givande föreläsning med workshop 13 mars i Borlänge Träffen har tema ord & bild med fokus på praktisk nytta. Boel Blomqvist och Lena Lagestam från BNG Communication hjälper oss med tips och inspiration till hur du väljer de texter och bilder som marknadsför din verksamhet på bästa sätt. Program Under eftermiddagen varvas föreläsning i olika delar med workshop, d v s praktiska övningar. När dagen är slut har du fått hjälp att påbörja en beskrivning av ditt företag som blir säljande och intressant. Inledning allmänt om kommunikation, varumärke och hur människor fungerar när vi tar emot ett budskap. Det skrivna ordet, ordval och tonalitet. Hitta ordval för olika situationer och produkter. Olika typer av bilder, vad är en bra bild? Hur väljer jag bild till min text? Här får du konkreta tips och en checklista. Bilden av Dalarna hur kan Dalarna addera till det egna varumärket? Avslutande diskussion och sammanfattning. Om Boel och Lena Boel Blomqvist och Lena Lagestam är båda konsulter med många års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation. Boel är Art Director och Lena jobbar som kommunikationsstrateg och copy writer/skribent. Både Boel och Lena har också tidigare jobbat med projekten kring varumärket Dalarna för Region Dalarna i bland annat projekten Ord om en Plats och Kontaktevenemangen. Info & anmälan Plats: Sahlins Struts, Borlänge Datum: torsdag 13 mars Tid: kl 12 17, lunch ingår Kostnad: fritt för medlemmar i Samverkan Visit Södra Dalarna ek. förening Anmälan: senast 10 mars till TEM Turistekonomisk modell, visar gästnätter, omsättning och turismens effekt på ekonomi och sysselsättning. Vi köper för hela vår destination vartannat år, senast Nästa statistikköp gäller Vi är på rätt väg! Totalt antal gästnätter i vårt område 2013: Av dessa var 88 % från Sverige och 12 % från utlandet. SCB Statistik för gästnätter beställs kommunvis de år vi ej köper hela TEM. Totala antalet gästnätter i vårt område juni augusti 2014 ökade med 4 % jämfört med samma period De utländska gästnätterna ökade 18 %. Källa: Tillväxtverket och SCB Källa: Tillväxtverket och SCB TURISTBYRÅER Vi bedriver turistbyråverksamhet i Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika och Säter. Vi förmedlar logi, aktiviteter och biljetter i hela Dalarna. Här guidar vi alla besökare med hög personlig service. Vi hjälper även arrangörer att hitta bra lokaler och lägga upp evenemang till försäljning, samt marknadsför evenemangen via våra kanaler. Bolaget utvecklar hela tiden nya sätt att vara tillgängliga med information och bokningsmöjligheter. Samtliga turistbyråer nås via det gemensamma telefonnumret till vårt callcenter: Inresande och regional turism i vårt område genererade en omsättning på totalt 1,3 miljarder kronor under 2012, vilket motsvarar drygt 1000 årssysselsatta personer. Källa: RESURS 10 11

7 MARKNADSAKTIVITETER MARKNADSAKTIVITETER Webb visitsodradalarna.se ca besök % av besökarna kommer från Dalarna. 40% av besökarna kommer från Stockholms län. 20% av besökarna kommer resten av Sverige och världen. Mindre biltid ger mer skidtid Annonskampanjer visitsodradalarna.se är vår viktigaste försäljningskanal och vi har ett tydligt mål att öka vår onlineförsäljning genom ständig kvalitetsförbättring, uppdatering och utveckling. All vår kommunikation styrs i första hand till webbplatsen. Vi jobbar med att lyfta paketerade produkter utifrån våra teman. Det är ett bra skyltfönster att synas i. Utbudet visas även på visitdalarna.se, vilken är vår gemensamma försäljningsplattform i Dalarna. Evenemangskalendariet Här har alla evenemang som är öppna för allmänheten möjlighet att synas utan kostnad. Kalendariet används flitigt av vår lokalbefolkning, kommunerna och medier för att bevaka vad som händer i vår destination. Nyhetsbrev För att inspirera besökaren och få dem att vilja köpa era produkter är det viktigt att vi får tillgång till bra bilder och relevanta texter om din anläggning/evenemang/ besöksmål. Tipsa om evenemang Du som arrangör kan lätt lägga in information om ditt evenemang via vår hemsida. visitsodradalarna.se/tips Som medlem i vår förening finns även möjlighet att köpa bannerutrymme på visitsodradalarna.se Kostnad: Startsida 6 mån 3300 kr, Startsida 3 mån 1800 kr Kontaktuppgifter Catarina Jacobs, Toppa Vasaloppsformen i VM-spåren Träna din teknik på Lugnets officiella Vasaloppscenter. Bo på skönt hotell och slappna av efter träningen. Boka på visitsodradalarna.se Med kort resväg och skidåkning jämförbar med de svenska fjällen är Romme Alpin, Säfsen och Bjursås SkiCenter bra val både för dagsturen, weekendtrippen och semester veckan. I Den Södra Delen av Dalarna hittar du även miltals av fina längdskidspår, från krävande utmaningar för den seriöse motionären till lättare slingor i mysig dalanatur. Boka på visitsodradalarna.se Sociala medier Facebook Vi kommunicerar nyheter, reseanledningar och evenemang. Används dessutom som en kompletterande Turistbyrå. Vi gillar våra medlemmars Facebook-sidor och delar intressanta inlägg. Det får en ökad spridning om ni gillar oss och delar det vi publicerar. Vi gör en vinter- och en sommarkampanj som i första hand syns i Mälardalsområdet. Vi avgränsar våra kampanjer till målgrupperna Active Family, Whop s samt aktiva utövare. I kommunikationen har vi alltid med något paketerat erbjudande från vårt område. Vi kommunicerar också alltid att vi är Dalarna nära. Vi sänder ut nyhetsbrev med säsongs- och målgruppsanpassade erbjudanden minst 4 ggr per år till kunder som tidigare bokat hos oss. Varje månad sänder vi dessutom ut nyhetsbrev med tips på evenemang som vi säljer biljetter till. Till medlemmar sänder vi ut nyhets brev 4 6 gånger per år med information kring vår verksamhet och vad som är på gång. För att fylla dessa utskick med lockande innehåll så behöver det finnas bra säsongsanpassade paketerbjudanden bokningsbara på vår webb. Om du har något som kan vara intressant att skicka ut i vårt nyhetsbrev till våra medlemmar, hör av dig till oss. Kontaktuppgifter Cecilia Linnteg, Instagram Används för att sprida bilder från vår fantastiska miljö i stadsnära vildmark. Vi märker bilden med #dalarna #gilladalarna #södradalarna #sodradalarna och eventuell hashtag för orten/motivet. Twitter Här kommunicerar vi vårt arbete inom destinationsutveckling, driver PR och följer branschfrågor. You Tube Vi lyfter filmklipp från vårt område när det är lämpligt och finns bra material att tillgå. Google+ Vi följer kanalen ur ett omvärldsbevakningsperspektiv

8 MARKNADSAKTIVITETER Trycksaker Turistbroschyren Syftet med turistbroschyren är att inspirera till besök genom att visa såväl stora reseanledningar som små pärlor, året runt. Upplagan är på och kommer i januari. Här väcker vi nyfikenhet och upptäckarlust samt presenterar områdets utbud. Broschyren distribueras genom mässor, direktutskick till nya och tidigare kunder, researrangörer, turistbyråerna i Sverige och vår hemsida. Den kommer även att finnas på informationsplatser i Dalarna och på publika platser i Södra Dalarna. Vi har under 2014 ökat trafiken till vår webb och antalet bokningar från Mälar dalen, tack vare bland annat riktade utskick av broschyren. Medlemsrabatt 20% på annonspriser (2014). Priserna är exkl moms och reklamskatt. Annonser & kostnad 1/1 sida: kr ½ sida: kr ¼ sida: kr 1/8 sida: kr MARKNADSAKTIVITETER Falun Gagnef Vansbro Borlänge Karta/Map 2014 Karta/Map 2014 Karta/Map 2014 Karta/Map 2014 Besökskartor Vi kommer i år göra turistkartor för respektive kommun Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika/Smedjebacken och Säter. Kartorna produceras i sam arbete med Inceptum Media, vilka sköter all annonsförsäljning. Dessa är de officiella besökskartor som distribueras via våra turistbyråer. Utgivning av kartorna planeras till jan april Ludvika & Smedjebacken Säter 14 Karta/ Map 20 Karta/Map 2014 r A l u d v i k A s m e d j e B A c k e n s ät e r Av e s ta B o r l ä n g e FA l u n g A g n e F H e d e m o Gästguiden Syftet med gästguiden är att ge besökarna på plats mer detaljerad information om boende, restauranger/caféer, sevärdheter, aktiviteter och shopping. Den kommer att göras i en svensk/engelsk version och distribueras på informationsplatser i Dalarna och på publika platser i Södra Dalarna. Format blir något mindre än A5, för att guiden ska vara lätt att bära med. Planerad utgivning april/maj. Medlemsrabatt 20% på annonspriser (2015). Priserna är exkl moms och reklamskatt. 14 Annonser & kostnad 1/1 sida: kr ½ sida: kr 1/3: kr EvEnEmangstips och kalendarium 2013 Evenemangsguide sommar I samverkan med Annonsbladet i Dalarna. Guiden distribueras till alla hushåll i vårt område samt på våra turistbyråer, totalt ca ex. Här listas evenemang som pågår i vårt område under sommaren. För att ha möjlighet att komma med i guiden är det viktigt att evenemangsarrangörer läm nar in information om evenemangen så tidigt som möjligt. Guiden delas ut i mitten på juni. Tipsa om dina evenemang via visitsodradalarna.se/tips 15

9 MARKNADSAKTIVITETER MARKNADSAKTIVITETER Pressbearbetning Vi förser regelbundet journalister på våra prioriterade marknader hög service i form av relevanta nyheter från oss. Vi använder oss också av press tjänsten My Newsdesk där vi löpande lägger ut nyheter och intressanta händelser. Den service vi ger resulterar ofta i artiklar i magasin, på internet och i tidningar. VSD tar ofta emot förfrågningar från journalister som vill skriva om Södra Dalarna. Ibland vill de ha tips och idéer om rundturer de kan göra med speciell inriktning. VSD koordinerar och förmedlar kontakter för att ge journalisterna en så bra bild som möjligt. Vi följer upp resultatet av detta arbete genom att erhålla skrivna artiklar etc. Redaktionell publicitet är många gånger effektivare än köpt annonsutrymme. God publicitet skapar kännedom och förtroende för företaget och dess produkter på ett kostnadseffektivt sätt, både hos nya och befintliga kunder. Kontaktuppgifter Cecilia Linnteg Närvaro på mässor och publika platser Under 2015 kommer vi att synas på flera publika platser och delta i ett antal olika evenemang, både med inriktningen turism och på temat Möten & Evenemang. Genom att förse VSD med information om intressanta nyheter på turismanläggningarna blir du en del av den pressbearbetning som sker löpande. Inför journalistbesök sätter VSD tillsammans med anläggningar och besöksmål, ihop en resa som är anpassad efter journalistens önskemål om inriktning. Viktigt för del tagande är att du står för ett gott värdskap under journalist besöket. Värt att notera är att utländska journalister räknar med att de inte behöver betala för sitt uppehälle, entréavgifter och visningar. VSD och näringen får tillsammans dela på kostnaderna. PR värdet av de skrivna artiklarna är oftast väldigt högt. Helena Kvarnström Länk till pressrummet:

10 Anteckningar 18 19

11 20 visitsodradalarna.se

Målsättningen är att den nya organisationen skall vara på plats vid halvårsskiftet 2016.

Målsättningen är att den nya organisationen skall vara på plats vid halvårsskiftet 2016. 2016 Det här är Visit Södra Dalarna AB Visit Södra Dalarna AB ska, tillsammans med näringen och kommunerna i Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Hedemora och Avesta, utveckla

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

DGH Föreningsstämma 13 april. regiongavleborg.se

DGH Föreningsstämma 13 april. regiongavleborg.se DGH Föreningsstämma 13 april Arbetet 2012-2016 MUS Marknads- och utbudstrategi prioriterade marknader & målgrupper B2B Business to Business & B2C Business to consumer Aktiviteter och samarbeten: Mässor,

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER. Visit Södra Dalarna

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER. Visit Södra Dalarna FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Visit Södra Dalarna Större, synligare och slagkraftigare Tillsammans har vi en uppsjö av attraktiva besöksmål, välkända varumärken, populära arrangemang,

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015 Visit Hemavan Tärnaby AB Marknadsplan juli-dec 2015 Under 2016 kommer vi att destinationsmarknadsföra Hemavan Tärnaby i olika reklamkampanjer på mässor, säljresor och via vår hemsida www.hemavantarnaby.se

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå a part of Swedish Lapland ekonomisk förening Destination Piteå arbetar för att främja sina medlemmars intressen genom att

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Rekommendation /kommentar. Detta krav gäller endast delårsöppen turistbyrå och behöver inte signeras av helårsöppen turistbyrå.

Rekommendation /kommentar. Detta krav gäller endast delårsöppen turistbyrå och behöver inte signeras av helårsöppen turistbyrå. Sammanställning av auktorisationskrav och rekommendationer auktorisation 2015 1. MEDARBETARE 1.1 Utbildning Tillsvidareanställda (fast anställda) medarbetare på turistbyrån har en utbildning som minst

Läs mer

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MASTERPLAN NU BÖRJAR DET Med avstamp i den Nationella strategin för svensk besöksnäring, har Tourism in Skåne, Malmö Turism och VisitSweden tagit fram en

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016/17 UTVECKLING AV BESÖKSNÄRING 4 MÄLARSTÄDER

HANDLINGSPLAN 2016/17 UTVECKLING AV BESÖKSNÄRING 4 MÄLARSTÄDER HANDLINGSPLAN 2016/17 UTVECKLING AV BESÖKSNÄRING 4 MÄLARSTÄDER Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTE MED SAMVERKAN... 3 4. MÅLBILD 2020... 4 5. NULÄGE... 4 6. PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar Län 2015. Den tyska marknaden... 6 PR och kommunikation Kampanj Kampanj IKEA Övriga insatser B2B

Regionförbundet i Kalmar Län 2015. Den tyska marknaden... 6 PR och kommunikation Kampanj Kampanj IKEA Övriga insatser B2B Regionförbundet i Kalmar Län 2015 Marknadsplan Internationell marknadsföring i Kalmar län Bakgrund... 2 Nationella strategin Besöksnäringens betydelse Arbetssätt och ansvarsfördelning Samverkanspartners

Läs mer

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med!

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med! Samordning av utvecklingen av besöksnäringen inom Södra Dalarna Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Ludvika, Avesta och Smedjebacken Idé och tanke från Anders Ahlgren Krav från Visit Falun Borlänge

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Sverige - Norden - Världen

Sverige - Norden - Världen Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Foto: Lasse Forsberg Sverige Norden Världen Turistrådet Västsverige arbetar, sedan 1999, med utveckling och marknadsföring av besöksnäringen

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Turismen i Västsverige 34 miljarder kr (2010) Fyrbodal 11 miljarder 20 miljarder varav Göteborg ca 17 miljarder Sjuhärad 1 miljard

Läs mer

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Prioriterade marknader 2014 Målgrupp Snabb och korrekt information. Fysisk komfort, goda faciliteter, bekvämt transportsätt och tillgänglighet. Ett bra utbud

Läs mer

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/399-9 Besöksplan Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-11-29 219/2016 För revidering

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 3 april 2013 3.8.3-225/2013 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande över

Läs mer

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Kopplad till den turismstrategiska planen 2017-03-31 Vi vill gå från att samverka till att samproducera och ha en gemensam handlingsplan som innehåller vad vi

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna FJÄLLBACKA Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia Vilka vi är Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna Svensk Turism Medverka till att utveckla minst 20 nya exportmogna

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020.

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020. Förord I strategiarbetet vill vi ta vara på tidigare arbetet och även se till så att den kommande strategin synkas med dessa. Upplägget är indelat i nationellt, regionalt och lokalt. I den nationella kolumnen

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Nu kör vi. Resumé och på G från projektet Nu kör vi mars/april 2012

Nu kör vi. Resumé och på G från projektet Nu kör vi mars/april 2012 Det är bråda tider men också spirande tider! Med våren och värmen tog Nu kör vi ännu ett litet kliv framåt. Under mars och april har många aktiviteter genomförts i projektet Nu kör vi och en diger lista

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen Första förslag på Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Kopplad till den turismstrategiska planen Vi vill gå från att samverka till att samproducera och ha en gemensam handlingsplan som innehåller

Läs mer

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång Cykelleder för rekreation och turism Nationella Strategin bakgrund kvalitetskriterier mål och utveckling referensgrupp utmärkning övergång & checklista Foto: Sofia Ernerot leder på gång Lena Stävmo VD

Läs mer

Samhällets roll för besöksnäringen -

Samhällets roll för besöksnäringen - Samhällets roll för besöksnäringen - Västerås 2011-10-12 Jörgen Elbe Högskolan Dalarna www.du.se/tourism jel@du.se Kurbits Kurbits Destinationsutveckling Utveckla turistdestinationer Exportmognad Exportmognadsguiden

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt!

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Uppdraget Destinations- och produktutveckling Marknadskommunikation

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

TURISTINFORMATIONS- AUKTORISATION 2016

TURISTINFORMATIONS- AUKTORISATION 2016 TURISTINFORMATIONS- AUKTORISATION 2016 Auktorisationshandling Turistinformationsauktorisation (f d grön/vit turistbyråauktorisation): - Auktorisationsavtal - Kontaktuppgifter - Grunduppgifter - Krav och

Läs mer

Vill du också ta del av en positiv utveckling?

Vill du också ta del av en positiv utveckling? 2 Vill du också ta del av en positiv utveckling? Tio procent av jordens befolkning står idag för hälften av allt resande. Men enligt alla prognoser kommer fler människor att börja upptäcka världen omkring

Läs mer

Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014

Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014 Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014 Vi tänkte fråga om flera av dem får komma till dig? SWEDISH MOMENT #28 PON TUS HO L DI NG S O ME T H I N G ELS E THAN AN I P H O NE

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI. För Gävleborg 2009-2020

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI. För Gävleborg 2009-2020 BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI För Gävleborg 2009-2020 1 2 Vill du också ta del av en positiv utveckling? Tio procent av jordens befolkning står idag för hälften av allt resande. Men enligt alla prognoser kommer

Läs mer