Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna"

Transkript

1 2015 AKTIVITETSPLAN

2 Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för Aktiviteternas mål och syfte är att profilera Södra Dalarna. Med de aktiviteter som genomförs vill VSD bidra till en positiv bild, tillväxt inom besöksnäringen och bidra till ökad försäljning i vårt område. Vårt uppdrag är att attrahera fler besökare till Södra Dalarna och öka vår marknadsandel av svensk turismomsättning. Genom att samordna aktörerna inom besöksnäringen, åstad kommer vi förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Våra gemensamma resurser i form av tid och pengar är begränsade och vi måste göra prioriteringar. Detta innebär att våga välja och även välja bort såväl marknader som målgrupper. Visit Södra Dalarna AB ska, tillsammans med näringen och kommunerna i Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Säter, Smedjebacken och Vansbro, utveckla Den Södra Delen av Dalarna till en framgångsrik destination. Företagets verksamhet är inriktad på produktutveckling, marknadsföring, försäljning, etableringar och besöksservice inom turism, evenemang samt konferenser. Visit Södra Dalarna AB ägs av Samverkan Visit Södra Dalarna ek. förening samt kommunerna i Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Föreningen äger 51% och kommunerna gemensamt 49%. Visit Södra Dalarna AB har under 2014 inlett ett samarbete med Avesta Kommun och Hedemora Kommun gällande marknadsföring och destinationsutveckling. Varumärket Visit Södra Dalarna I destinationens varumärkesplattform finns en koppling både till plattformen för Visit Dalarna och Visit Sweden liksom vår destinations egna aktörer och deras förutsättningar och visioner. Den kommunikativa idén vi har som ledstjärna är: Gör något! Vi ska sticka ut lite mer 365 dagar om året. Varumärkeslöfte Vårt varumärkeslöfte som all kommunikation utgår ifrån är: Stadsnära vildmarksliv i Dalarna (kontrast; stadsnära vildmark). Till skillnad från andra aktörer som gärna uttrycker allt för alla ska vi använda kontrasten som präglar regionen. Historia nutid, storstad landsbygd, idrott kultur, moderna festivaler hembygdsspel. Positionering Vi ska sticka ut och förmedla vår starka karaktär. Den Södra Delen av Dalarna ska präglas av liv och rörelse, aktivitet och energi. När andra säger upplev säger vi Hitta på, när andra säger se på säger vi Upptäck. Det vi menar är Gör något! Denna positionering kommer ge bilden av en rätt så (mentalt) ung och expansiv region, attraktiv för den som själv vill göra och inte bara matas med intryck. Personlighet Ledord för varumärkets personlighet är: Dalarna, naturskönt, ärligt, friskt, progressivt, industribygd, småstad och oupptäckt. VISION Vi tar täten och gör Dalarna till Sveriges mest attraktiva besöksmål. AFFÄRSIDÉ Vi skall vara motorn i försäljning och utveckling av besöksnäringen i vår destination. 2 3

3 Vår omvärld Mellan kommunerna och de regionala turistorganisationerna och företagen samt Region Dalarna sker samarbeten inom flera olika områden både på strategisk och operativ nivå. Allt för att tillsammans lyfta näringen genom fokus på utveckling. Här följer en kort beskrivning på några av de organisationer i vår omvärld som jobbar med frågor som berör besöksnäringen. Prioriterade marknader Tillväxten för svensk turism är idag hög och det finns goda chanser till fortsatt tillväxt. Nationellt Vi riktar främst in oss på området i Mälardalen beträffande vår marknadsföring i Sverige. I de fall det passar in på utbudet och våra anläggningar kan vi rikta vår marknadsföring mot andra marknader för att komma åt specifika målgrupper. Destination Dalarna (Region Dalarna) Destination Dalarna är ett kluster som bildades 2007 på initiativ av Region Dalarna och Dalarnas samtliga destinationsbolag, s.k kallade DMO:er. Klustret är ingen organisation utan en samverkansform som samlar privata och offentliga aktörer inom besöksnäringen med det gemensamma målet att lyfta Dalarnas besöksnäring genom utveckling. Destination Dalarna drivs via Region Dalarna. www2.regiondalarna.se/destinationdalarna Kontaktperson: Lotta Magnusson, Region Dalarna Destinationsbolag / lokala turistorganisationer I Dalarna finns 5 st lokala turistorganisa tioner vilka ofta också kallas destinations bolag. Turist organisationerna har ett nära samarbete via Visit Dalarna AB och inom klustret Destination Dalarna. - Siljan Turism AB - Visit Södra Dalarna AB - Visit Idre - Malung-Sälen Turism - Södra Dalarna Turism Visit Dalarna AB Visit Dalarna AB äger och driver den gemensamma försäljnings- och bokningsplattformen visitdalarna.se. Webbplatsen är en viktig informationskanal för aktiviteter och evenemang där det ska vara lätt för kunden att boka och planera sin resa i Dalarna och enkelt för företagen att distribuera sina produkter. Visit Dalarna ägs gemensamt av destinationsbolagen i länet. visitdalarna.se VisitSweden VisitSweden arbetar med att marknadsföra Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. De ägs till 50 % av staten och ligger under näringsdepartementet, resterande 50 % ägs av Svensk Turism. Vi samarbetar med Visit Sweden genom Destinations Dalarnas internationella projekt. visitsweden.com Kontaktperson: Elisabet Asp-Christiansson, Region Dalarna Internationellt Bland de utländska marknaderna prioriterar vi marknadsföringsinsatser mot Norge, Tyskland och Holland. I Tyskland och Holland bearbetas framför allt researrangörer i samarbete med Visit Sweden kallat B2B (business to business). Utöver detta finns en flexibilitet att delta i utvalda kampanjer B2C, till exempel syns Dalarna genom IKEA FAMILY i Tyskland till och med september Dalarnas avtal med Visit Sweden inkluderar arbete med PR i olika media för Tyskland, Holland och Norge. Exempel på detta är nyhetsbrev, presskontakter och pressresor. Viss medverkan sker i Visit Swedens stora kampanj Funtastic Natural Playground, FNP, i Norge, Danmark, Tyskland och Holland. Kampanjen är i huvudsak digital och bygger mycket på att skapa reslust genom bilder och interaktivitet, se Swedish moments

4 Strategier Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med stolta anor. Dalarna är den största besöksdestinationen i landet utanför storstadsområdena. Besöksnäringen är en bransch som utvecklas i snabb takt över hela världen. Tillsammans ska vi göra Dalarna till Norra Europas ledande och mest besökta region. Nationella strategin Nationella strategin är ett dokument för den svenska besöksnäringen som presenterades Strategin växte fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med besöksnäringens olika aktörer och i samarbete med SHR, VisitSweden, Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors Board, Sveriges Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet, och med stöd från Jordbruksverket. Strategin formulerar en vision: Med fokus på hållbarhet ska svensk besöksnäring fördubblas på tio år, fram till 2020 och vara Sveriges nya basnäring, omsätta 500 miljarder kronor och erbjuda 35 exportmogna destinationer. Dalastrategin (5 strategiområden), Destination Dalarna Vision: Dalarna är norra Europas ledande och mest spännande besöksregion Destination Dalarna har brutit ner visionen i fem strategier som ska leda oss i konkreta aktiviteter för att nå visionen. De grundar sig på ett antal målsättningar som vi under själva visionsarbetet kallade för drömscenarior. 1. Försäljning och distribution av Dalarnas samlade utbud 2. Strategisk mätning och uppföljning av besöks näringens betydelse för Dalarna 3. Besöksnäringens idéforum för gemensam produktutveckling och paketering 4. Kompetensutveckling mot exportmognad 5. Omvärldsobservatorium Målgrupper Vi arbetar enligt Visit Swedens målgruppsanalys som identifierat en köpstark målgrupp med stor potential att välja Sverige som resmål. Målgruppen kallas Den globala resenären och de viktigaste segmenten för oss är Active Family och Wealthy Healthy Older People (Whops). Två av de positionsteman som Visit Sweden fokuserar på stämmer också väl överens med Dalarnas utbud: 1) Natural Playground, Sverige som naturlig lekplats 2) Swedish Lifestyle, Svenska kulturupplevelser Trender Vi omvärlds bevakar trender via ett analysnätverk som jobbar med Kairos Future. De tydliga trender som vi ser är att besökaren vill ha det mysigt i en vacker omgivning och vara tillsammans. Det är status att göra saker tillsammans och fredagsmyset tippar även över i vår semesterupplevelse. En annan stark trend är längtan efter det unika/spektakulära, vi har det i Dalarna och paketeringen är viktig på vår internationella marknad. Målgrupper Sverige Mosaic Vi har gjort en analys av våra befintliga kunder i Dalarna utifrån livsstil och beteende. I vårt område har vi likartade målgrupper både sommar och vinter. Karaktärsdrag för de olika målgrupperna ser ni nedan. Bollibompa och nybygge Köpstarka pionjärer. Sommar. Karriär och RUT-avdrag Köpstarka pionjärer. Vinter. www2.regiondalarna.se/sv/destination-dalarna/strategiomraden/strategier/ Fotbollsläger och fjällresor Familjecentrerade efterföljare med köpkraft. Sommar/vinter. Gräddhyllan Köpstarka pionjärer. Vinter. 6 7

5 Biking Dalarna är ett samarbete mellan fem destinationer i Dalarna. Vår strävan är att ge våra gäster den bästa cykelupplevelsen. När du ser Biking Dalarna-skyltar kan du förvänta dig välmarkerade leder, bra kringservice och härlig cykling. Välkommen! Destinationsutveckling Möten & Evenemang Sveriges cykelcentrum SÄFSEN FALUN RÄTTVIK SÄLEN IDRE Destinationsutveckling innebär ett systematiskt arbete med att hjälpa produktägare och områden att utvecklas för att möta besökarens krav, och helst ligga steget före. För att arbetet ska generera tillväxt i form av ökad lönsamhet och fler besökare till vår destination behövs fler insatser och utvecklingsområden. Sverige är vår viktigaste marknad men den största tillväxt potentialen finns på de utländska marknaderna. Därför är det av stor vikt att de utvecklings insatser vi initierar alltid har fokus på exportmognad. Bolagets tre huvudspår inom destinationsutveckling Kompetensutveckling; t ex seminarier och föreläsningar, dialog och frukostmöten, utbildningar mm. Framtagande av verktygslådor, beslutsunderlag och analyser; statistik, kartläggningar, omvärldsanalys mm. Processer för att driva olika utvecklingsfrågor; framtagande av tematiska handlingsplaner ( Biking Dalarna, Skating Dalarna, vandring m fl), produktutvecklingsprocesser, matchmakingprocesser och liknande. Nytt analysverktyg Nu finns ett kvalitetssäkrande arbetssätt och modell för att kartlägga företagens nuläge, ambitioner och utvecklingsbehov. Vad krävs för att ta nästa steg? Företagen gör en självanalys i dialog med en destinationsutvecklare. Verktygen kallas Tillväxt i befintlig näring TBN samt Kompetens i befintlig näring KBN. Ambitionen är att införa detta under Vi medverkar tillsammans med aktivitetsaktörer och Destination Dalarna i temabaserad produktutveckling. Arbetet sker i nätverksform och bedrivs för närvarande inom vandring, skridskoåkning och cykel. Biking Dalarna Ett samarbete mellan destinationerna Säfsen, Falun, Sälen, Rättvik och Idre med syfte att erbjuda våra gäster högkvalitativa cykelupplevelser. Det har vi gjort genom gemensamma ledmarkeringar, en gemensam gradering av våra leder samt att vi garanterar att du hittar bra kringservice, mat och boende vid våra cykelområden. Ytterligare utveckling av cykelleder för rekreation och dagsutflykter, så kallad leisure cykling, kommer att ske inom ett 2-årigt projekt. Det sker som en steg 1 åtgärd inom Region Dalarnas Länstransportplan, med Ulf Backéus som projektledare. bikingdalarna.se Vandring Walking in Dalarna är en guidebok med 21 vandringsleder som tagits fram i samarbete med det holländska förlaget, One Day Walks. Boken finns på holländska, engelska, tyska och svenska. Via förlaget distribueras den online samt på mässor i Holland och Tyskland. Boken säljs också på alla turistbyråer i Dalarna. Förhoppningen är att ett projekt kopplat till vandringsleder och produktutveckling kan initieras under året. Skating Dalarna Ett samarbete mellan Falun Borlänge, Hedemora, Säter och Dala-Floda där vi erbjuder våra gäster mer än 70 km välplogade banor. Skating Dalarna arbetar med gemensam skyltning och hemsidan skatingdalarna.se som ger aktuella tips och israpporter. Vårt uppdrag är att utveckla Falun & Borlänge som mötesoch evenemangsstäder. Vi hjälper våra uppdragsgivare att hitta de alternativ och leverantörer som lyfter mötet/kongressen/eventet till det lilla extra. Vår breda kunskap om Falun & Borlänge och dess utbud garanterar en upplevelse utöver det vanliga. Vi kan bl.a. hjälpa till med: Projektledning/logistikansvar Deltagaradministation Logiadministration Ekonomiadministration Mindre grupper och internationella evenemang Visit Södra Dalarna har genom åren arrangerat flertalet möten och evenemang i varierande storlekar, från mindre grupper om personer till större internationella evenemang med deltagare. Evenemangen har varit regionala, nationella och internationella. Vi fokuserar på ett stort nätverkande lokalt och nationellt, en stor del av våra prospects hittar vi via aktivt sökande på nätet efter olika organisationers återkommande aktiviteter, möten och evenemang. Vi bearbetar löpande aktörerna inom idrottens och föreningslivets riks- och specialförbund samt näringslivet. DITT NÄSTA MÖTE! MÖTEN AKTIVITETER EVENEMANG KONFERENSER FALUN & BORLÄNGE NÄSTA MÖTE! Hjälp oss att få fler evenemang till vår region. Hör gärna av er till oss om ni har tips på en organisation, förening eller ett företag som ni vet ska arrangera ett möte, en kongress eller någon typ av evenemang framöver. Då kan vi kontakta dem och försöka locka dem till att förlägga mötet i vår region. Kontaktuppgifter: Eva-Marie Vernersdotter Ryan Mail: Tel:

6 Medlemsaktiviteter Statistik Medlemsträffar Vi bjuder in till medlems träffar där vi inspirerar till produktutveckling och samarbete. VSD bjuder in föreläsare i t.ex sociala medier, bildhantering, paketering, värdskap. Vi behöver dessutom träffas regelbundet för kunskapsöverföring och dialog i lokala branschträffar. Träffarna kan ha olika teman, kopplat till aktuell utmaning eller specifikt evenemang. Företagsbesök VSD genomför kontinuerligt företagsbesök för att hålla sig informerade om våra medlemmars verksamheter samt för att informera om våra aktiviteter. Kurbits affärsutvecklingsprogram Träffarna sker i form av workshop och föreläsningar i grupper. Mellan träffarna får du coachning och verktyg att arbeta med hemma. Målet är fler exportmogna produkter, samt bättre affärer och ökad lönsamhet. Läs mer på kurbits.org Up to date Nätverksträffar för verksamma inom besöksnäringen i Dalarna. Genomförs en gång per år och samordnas av Destination Dalarna. Medlemssida För att hålla dig uppdaterad kring vår verksamhet gå in på vår medlemssida: Användarnamn: medlem Lösenord: södradalarna Kontaktuppgifter: Cecilia Linnteg, Helena Kvarnström, Anette Kotilainen, ORD & bild WORKSHOP Föreläsning och workshop med Anders Johansson. Kostnadsfritt för medlemmar i Visit Södra Dalarna ekonomisk förening Välkommen till en ny givande föreläsning med workshop 13 mars i Borlänge Träffen har tema ord & bild med fokus på praktisk nytta. Boel Blomqvist och Lena Lagestam från BNG Communication hjälper oss med tips och inspiration till hur du väljer de texter och bilder som marknadsför din verksamhet på bästa sätt. Program Under eftermiddagen varvas föreläsning i olika delar med workshop, d v s praktiska övningar. När dagen är slut har du fått hjälp att påbörja en beskrivning av ditt företag som blir säljande och intressant. Inledning allmänt om kommunikation, varumärke och hur människor fungerar när vi tar emot ett budskap. Det skrivna ordet, ordval och tonalitet. Hitta ordval för olika situationer och produkter. Olika typer av bilder, vad är en bra bild? Hur väljer jag bild till min text? Här får du konkreta tips och en checklista. Bilden av Dalarna hur kan Dalarna addera till det egna varumärket? Avslutande diskussion och sammanfattning. Om Boel och Lena Boel Blomqvist och Lena Lagestam är båda konsulter med många års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation. Boel är Art Director och Lena jobbar som kommunikationsstrateg och copy writer/skribent. Både Boel och Lena har också tidigare jobbat med projekten kring varumärket Dalarna för Region Dalarna i bland annat projekten Ord om en Plats och Kontaktevenemangen. Info & anmälan Plats: Sahlins Struts, Borlänge Datum: torsdag 13 mars Tid: kl 12 17, lunch ingår Kostnad: fritt för medlemmar i Samverkan Visit Södra Dalarna ek. förening Anmälan: senast 10 mars till TEM Turistekonomisk modell, visar gästnätter, omsättning och turismens effekt på ekonomi och sysselsättning. Vi köper för hela vår destination vartannat år, senast Nästa statistikköp gäller Vi är på rätt väg! Totalt antal gästnätter i vårt område 2013: Av dessa var 88 % från Sverige och 12 % från utlandet. SCB Statistik för gästnätter beställs kommunvis de år vi ej köper hela TEM. Totala antalet gästnätter i vårt område juni augusti 2014 ökade med 4 % jämfört med samma period De utländska gästnätterna ökade 18 %. Källa: Tillväxtverket och SCB Källa: Tillväxtverket och SCB TURISTBYRÅER Vi bedriver turistbyråverksamhet i Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika och Säter. Vi förmedlar logi, aktiviteter och biljetter i hela Dalarna. Här guidar vi alla besökare med hög personlig service. Vi hjälper även arrangörer att hitta bra lokaler och lägga upp evenemang till försäljning, samt marknadsför evenemangen via våra kanaler. Bolaget utvecklar hela tiden nya sätt att vara tillgängliga med information och bokningsmöjligheter. Samtliga turistbyråer nås via det gemensamma telefonnumret till vårt callcenter: Inresande och regional turism i vårt område genererade en omsättning på totalt 1,3 miljarder kronor under 2012, vilket motsvarar drygt 1000 årssysselsatta personer. Källa: RESURS 10 11

7 MARKNADSAKTIVITETER MARKNADSAKTIVITETER Webb visitsodradalarna.se ca besök % av besökarna kommer från Dalarna. 40% av besökarna kommer från Stockholms län. 20% av besökarna kommer resten av Sverige och världen. Mindre biltid ger mer skidtid Annonskampanjer visitsodradalarna.se är vår viktigaste försäljningskanal och vi har ett tydligt mål att öka vår onlineförsäljning genom ständig kvalitetsförbättring, uppdatering och utveckling. All vår kommunikation styrs i första hand till webbplatsen. Vi jobbar med att lyfta paketerade produkter utifrån våra teman. Det är ett bra skyltfönster att synas i. Utbudet visas även på visitdalarna.se, vilken är vår gemensamma försäljningsplattform i Dalarna. Evenemangskalendariet Här har alla evenemang som är öppna för allmänheten möjlighet att synas utan kostnad. Kalendariet används flitigt av vår lokalbefolkning, kommunerna och medier för att bevaka vad som händer i vår destination. Nyhetsbrev För att inspirera besökaren och få dem att vilja köpa era produkter är det viktigt att vi får tillgång till bra bilder och relevanta texter om din anläggning/evenemang/ besöksmål. Tipsa om evenemang Du som arrangör kan lätt lägga in information om ditt evenemang via vår hemsida. visitsodradalarna.se/tips Som medlem i vår förening finns även möjlighet att köpa bannerutrymme på visitsodradalarna.se Kostnad: Startsida 6 mån 3300 kr, Startsida 3 mån 1800 kr Kontaktuppgifter Catarina Jacobs, Toppa Vasaloppsformen i VM-spåren Träna din teknik på Lugnets officiella Vasaloppscenter. Bo på skönt hotell och slappna av efter träningen. Boka på visitsodradalarna.se Med kort resväg och skidåkning jämförbar med de svenska fjällen är Romme Alpin, Säfsen och Bjursås SkiCenter bra val både för dagsturen, weekendtrippen och semester veckan. I Den Södra Delen av Dalarna hittar du även miltals av fina längdskidspår, från krävande utmaningar för den seriöse motionären till lättare slingor i mysig dalanatur. Boka på visitsodradalarna.se Sociala medier Facebook Vi kommunicerar nyheter, reseanledningar och evenemang. Används dessutom som en kompletterande Turistbyrå. Vi gillar våra medlemmars Facebook-sidor och delar intressanta inlägg. Det får en ökad spridning om ni gillar oss och delar det vi publicerar. Vi gör en vinter- och en sommarkampanj som i första hand syns i Mälardalsområdet. Vi avgränsar våra kampanjer till målgrupperna Active Family, Whop s samt aktiva utövare. I kommunikationen har vi alltid med något paketerat erbjudande från vårt område. Vi kommunicerar också alltid att vi är Dalarna nära. Vi sänder ut nyhetsbrev med säsongs- och målgruppsanpassade erbjudanden minst 4 ggr per år till kunder som tidigare bokat hos oss. Varje månad sänder vi dessutom ut nyhetsbrev med tips på evenemang som vi säljer biljetter till. Till medlemmar sänder vi ut nyhets brev 4 6 gånger per år med information kring vår verksamhet och vad som är på gång. För att fylla dessa utskick med lockande innehåll så behöver det finnas bra säsongsanpassade paketerbjudanden bokningsbara på vår webb. Om du har något som kan vara intressant att skicka ut i vårt nyhetsbrev till våra medlemmar, hör av dig till oss. Kontaktuppgifter Cecilia Linnteg, Instagram Används för att sprida bilder från vår fantastiska miljö i stadsnära vildmark. Vi märker bilden med #dalarna #gilladalarna #södradalarna #sodradalarna och eventuell hashtag för orten/motivet. Twitter Här kommunicerar vi vårt arbete inom destinationsutveckling, driver PR och följer branschfrågor. You Tube Vi lyfter filmklipp från vårt område när det är lämpligt och finns bra material att tillgå. Google+ Vi följer kanalen ur ett omvärldsbevakningsperspektiv

8 MARKNADSAKTIVITETER Trycksaker Turistbroschyren Syftet med turistbroschyren är att inspirera till besök genom att visa såväl stora reseanledningar som små pärlor, året runt. Upplagan är på och kommer i januari. Här väcker vi nyfikenhet och upptäckarlust samt presenterar områdets utbud. Broschyren distribueras genom mässor, direktutskick till nya och tidigare kunder, researrangörer, turistbyråerna i Sverige och vår hemsida. Den kommer även att finnas på informationsplatser i Dalarna och på publika platser i Södra Dalarna. Vi har under 2014 ökat trafiken till vår webb och antalet bokningar från Mälar dalen, tack vare bland annat riktade utskick av broschyren. Medlemsrabatt 20% på annonspriser (2014). Priserna är exkl moms och reklamskatt. Annonser & kostnad 1/1 sida: kr ½ sida: kr ¼ sida: kr 1/8 sida: kr MARKNADSAKTIVITETER Falun Gagnef Vansbro Borlänge Karta/Map 2014 Karta/Map 2014 Karta/Map 2014 Karta/Map 2014 Besökskartor Vi kommer i år göra turistkartor för respektive kommun Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika/Smedjebacken och Säter. Kartorna produceras i sam arbete med Inceptum Media, vilka sköter all annonsförsäljning. Dessa är de officiella besökskartor som distribueras via våra turistbyråer. Utgivning av kartorna planeras till jan april Ludvika & Smedjebacken Säter 14 Karta/ Map 20 Karta/Map 2014 r A l u d v i k A s m e d j e B A c k e n s ät e r Av e s ta B o r l ä n g e FA l u n g A g n e F H e d e m o Gästguiden Syftet med gästguiden är att ge besökarna på plats mer detaljerad information om boende, restauranger/caféer, sevärdheter, aktiviteter och shopping. Den kommer att göras i en svensk/engelsk version och distribueras på informationsplatser i Dalarna och på publika platser i Södra Dalarna. Format blir något mindre än A5, för att guiden ska vara lätt att bära med. Planerad utgivning april/maj. Medlemsrabatt 20% på annonspriser (2015). Priserna är exkl moms och reklamskatt. 14 Annonser & kostnad 1/1 sida: kr ½ sida: kr 1/3: kr EvEnEmangstips och kalendarium 2013 Evenemangsguide sommar I samverkan med Annonsbladet i Dalarna. Guiden distribueras till alla hushåll i vårt område samt på våra turistbyråer, totalt ca ex. Här listas evenemang som pågår i vårt område under sommaren. För att ha möjlighet att komma med i guiden är det viktigt att evenemangsarrangörer läm nar in information om evenemangen så tidigt som möjligt. Guiden delas ut i mitten på juni. Tipsa om dina evenemang via visitsodradalarna.se/tips 15

9 MARKNADSAKTIVITETER MARKNADSAKTIVITETER Pressbearbetning Vi förser regelbundet journalister på våra prioriterade marknader hög service i form av relevanta nyheter från oss. Vi använder oss också av press tjänsten My Newsdesk där vi löpande lägger ut nyheter och intressanta händelser. Den service vi ger resulterar ofta i artiklar i magasin, på internet och i tidningar. VSD tar ofta emot förfrågningar från journalister som vill skriva om Södra Dalarna. Ibland vill de ha tips och idéer om rundturer de kan göra med speciell inriktning. VSD koordinerar och förmedlar kontakter för att ge journalisterna en så bra bild som möjligt. Vi följer upp resultatet av detta arbete genom att erhålla skrivna artiklar etc. Redaktionell publicitet är många gånger effektivare än köpt annonsutrymme. God publicitet skapar kännedom och förtroende för företaget och dess produkter på ett kostnadseffektivt sätt, både hos nya och befintliga kunder. Kontaktuppgifter Cecilia Linnteg Närvaro på mässor och publika platser Under 2015 kommer vi att synas på flera publika platser och delta i ett antal olika evenemang, både med inriktningen turism och på temat Möten & Evenemang. Genom att förse VSD med information om intressanta nyheter på turismanläggningarna blir du en del av den pressbearbetning som sker löpande. Inför journalistbesök sätter VSD tillsammans med anläggningar och besöksmål, ihop en resa som är anpassad efter journalistens önskemål om inriktning. Viktigt för del tagande är att du står för ett gott värdskap under journalist besöket. Värt att notera är att utländska journalister räknar med att de inte behöver betala för sitt uppehälle, entréavgifter och visningar. VSD och näringen får tillsammans dela på kostnaderna. PR värdet av de skrivna artiklarna är oftast väldigt högt. Helena Kvarnström Länk till pressrummet:

10 Anteckningar 18 19

11 20 visitsodradalarna.se

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden En guide för Måltidsupplevelser Foto: Håkan Hjort Foto: Jennie Pettersson Handbok för Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden Foto: Håkan Stenlund Då kör vi! Landsbygdens unika resurser kan i rätt

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län Inledning: SMÅ ORTER MED STORA MÖJLIGHETER Med hjälp av enkla idéer, olika samarbeten och lokalt engagemang kan du få din

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Hållbar besöksnäring

Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring Hållbar användning av de resurser som är turismens bas natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är branschens viktigaste framtidsfråga. 2 Förord

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2012-12-19 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål och aktiviteter för att nå det övergripande mål som är formulerat i Gästbok Gävle,

Läs mer

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA KOMMUNIKATIONSSTRATEGI ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA SLUTRAPPORT 2012-12-21 Uppdrag: 242597, Förstudie EU-projekt Prewaste Titel på rapport: Kommunikationsstrategi för att förebygga avfall Status:

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

VD har ordet. Om Informus. Våra sponsorer och partners

VD har ordet. Om Informus. Våra sponsorer och partners VD har ordet Annie Bengtson vd Informus Mötesplats Snart utses ännu en ametist. Det betyder att det då kommer att finnas totalt åtta hotell och konferensanläggningar i landet som har en stor ametistgrotta

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Juni 2011 www.a-focus.se Nyttan med Bredband, - Goda Exempel, 2011 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige

Besöksnäringen i Sverige Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2010 Topp 100 Trendrapport: Business as (un)usual Besöksnäringen i Sverige Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Inledning...sid 4 Business as (un)usual - trendrapport

Läs mer