Miljövänlig hybriddrift i yrkesmässig trafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljövänlig hybriddrift i yrkesmässig trafik"

Transkript

1 Miljövänlig hybriddrift i yrkesmässig trafik ABB har lång erfarenhet av hybriddrifter, det vill säga kombinerad drift med el- och förbränningsmotor. Nu presenterar ABB tillsammans med Volvo sitt tredje koncept för miljövänliga hybriddrifter. Denna gång ska tekniken praktiskt utvärderas under en försöksperiod då två hybridlastbilar används i kommersiell distributionstrafik i Göteborg. Simuleringar har visat att bränsleförbrukningen och de miljöpåverkande emissionerna är betydligt lägre med hybridlastbilen än med konventionella lastbilar. Möjligheten att köra hybridbilen helt emissionsfritt är ytterligare en bidragande miljöfördel. A BB inledde i slutet av 980-talet forskningsstudier kring små högvarviga kraftaggregat och för att undersöka möjligheterna att använda dessa i hybridsystem. Den största andelen av de skadliga koldioxidutsläppen, som påverkar drivhuseffekten, kommer från våra vägfordon. Målsättningen med hybriddrift är minskade emissioner men även att kunna köra emissionsfritt i speciellt känsliga miljöer. Detta för att möta de allt hårdare krav som ställs på minskade utsläpp. Eftersom hybriddrift i första hand är avsedd för transporter i områden där miljön är känslig och påverkas av avgasutsläpp eller buller, ska föraren enkelt kunna välja att köra dessa sträckor med elektrisk drift. Det ger låg ljudnivå och inga skadliga utsläpp. Den första praktiska tillämpningen visades 992 i en personbil, då ABB i samarbete med biltillverkaren Volvo, tog fram en specialbyggd bil kallad ECC (Environmental Concept Car) []. Den utrustades med gasturbin och högvarvig generator monterade på samma axel. Det konceptet användes också senare som bas för två andra projekt, i en lastbil för distributionstrafik respektive i en buss [2]. I det nu lanserade tredje konceptet för miljövänliga hybriddrifter är det åkeriföretaget TGM AB i Göteborg som praktiskt ska använda tekniken. Under en försöksperiod om tre år kör företaget två lastbilar i reguljär distributionstrafik. Uppdraget är dagliga transporter av gods med lastbilar i Göteborgs centrum och förorter. Under den nu inledda försöksperioden sker mätningar av bland annat bränsleförbrukning, avgasutsläpp och ljudnivå. Dessutom studeras och utvärderas andra faktorer, bland annat förarnas attityd till den nya tekniken, fordonets köregenskaper och effekt på övrig trafik med hänsyn till accelerationsförmåga vid eldrift, servicebehovet och andra praktiska detaljer. Niclas P. Berg ABB Hybrid Systems AB Nytt koncept med differentierade mål Fördelen med det nya konceptet är att föraren kan köra i hybriddrift 2 till och från miljökänsliga områden genom att koppla in elektrisk drift, varvid fordonets drivsystem får sitt energibehov från batterier. Fordonet ska kunna köras av förare med sedvanliga yrkeskunskaper, utan specialkunskaper för körning med hybridteknik. Det ska räcka med en kort introduktion för att till fullo utnyttja fordonets egenskaper. För denna lösning har en väl renad dieselmotor valts för att driva konventionella generatorer och där driften av hjulen alltid sker med elektriska motorer via differential och drivaxel. ABB har levererat det kompletta elektriska drivsystemet, inklusive utrustning för övervakning och reglering av detsamma. Fordonen som används under den treåriga försöksperioden Hybridfordonet är uppbyggt kring en konventionell Volvo FL6 lastbil. Den elektriska utrustningen är huvudsakligen placerad längs sidorna på lastbilen 3. Mervikten blir ca 3 ton jämfört med en konventionell lastbil. Det är viktigt att de komponenter som finns i fordonen är både pålitliga och tål hård daglig drift, eftersom fordonen ska köras under en treårsperiod i distributionstrafik. För utveckling och utvärdering av hybridfordon är det komponenttekniskt sett viktigt att kunna samla in fakta byggda på erfarenhet av drift under verkliga och realistiska förhållanden, vilket sker i det nu aktuella fallet. Projektets förutsättningar är att varje fordon ska ha en genomsnittlig körsträcka på cirka 50 km per dag (typisk citydistributionscykel för en lastbil). Av dessa kan totalt 30 km ske med enbart elektrisk drift. Tabell visar fordonets huvuddata. 40 ABB Tidning 3/998

2 Drivlinan Volvo FL6 Hybrid, är ett seriehybridfordon. 4 visar ett blockdiagram över drivlinan. En dieselmotor genererar likström via två generatorer med varsin likriktare till ett likspänningsmellanled. De två batteristrängarna är kopplade till likspänningsmellanledet via två likspänningsomvandlare. Batterierna är av typ NiCd (nickelkadmium) och förser också hjälpkraftsystemen med energi. Hjälpkraftsystemen består bland annat av laddare för 2 och 24 V batterier samt en likströmsmotor som driver bromskompressor och styrservopump. Lastbilens drivmotorer utgörs av två asynkronmotorer. De två energikällorna, dieselmotor och batterier, kan kombineras på olika sätt. Drivlinan kan köras antingen helt elektriskt eller med hybriddrift. Vid elektrisk drift avges all energi från batterierna. Räckvidden och effektuttaget begränsas av batteriernas kapacitet. Återladdning av batterierna sker vid inbromsning av fordonet, då elmotorerna fungerar som generatorer. Laddningsaggregaten klarar att ladda batterierna på cirka 8 timmar från ett trefasuttag med 400 V, 6 A. Vid hybriddrift genereras huvuddelen av nödvändig effekt av dieselmotorn. Det överskott som generatorerna avger utnyttjas till att ladda batterierna. Vid höga effektuttag, under exempelvis acceleration, ger batterierna extra effekt till elmotorerna. Reglering och styrning av dieselmotorn är baserad på fordonets totala effektbehov. Tabell 2 visar de ingående delarna i hybriddrivlinan. Lastbilens styrenhet VMU (Vehicle Management Unit) är huvudenhet för reglering av drivlinan. Enheten styr också de ingående undersystem som påverkas av förarens manövrer. En ICU-enhet (Instrument Computer Unit) styr reglagens och instrumentbrädans funktioner. Den är också kommunikationskanal för dieselmotorns reglerfunktioner och mätgivare. BMU-enheten (Battery Management Unit) har till uppgift att övervaka kondition och Ett av TGMs fordon som ska användas i Göteborg för varudistribution under en treårig försöksperiod Tabell : Fordonets huvuddata Toppfart 90 km/h Räckvidd vid eldrift 5 30 km Totalvikt chassi 8,300 kg Mervikt hybrid 3,400 kg Nyttolast 4,600 kg Stigförmåga (vid full last) 6% Fordonslängd 8.6 m Fordonshöjd 3.3 m ABB Tidning 3/998 4

3 Reglering Vid eldrift tas all energi från batterierna. Likspänningsomvandlarna håller spänningen på likspänningsmellanledet vid 600 V. Under hybriddrift tas effekten till elmotorerna via generatorerna från dieselmotorn och vid behov också från batterierna. Effektflödet sker enligt P eds = P gen + η dcdc (P bat P aux ) () Reglagen i lastbilens förarhytt 2 tillstånd i batterierna samt kommunicera med VMU-enheten. Dieselmotorn har här samma placering som i en standardlastbil. De delar som tillkommit är placerade bakom förarhytten och längs lastbilens chassi 3. Elmotorerna och generatorerna är placerade i egen ram under lastbilens mitt. Varje batteri är utrustat med egen övervakningsutrustning. Batterienheterna är placerade på var sida av fordonet. Bakom Tabell 2: Specifikation över hybriddrivlinan Total motoreffekt Batterispänning (nom) Batterikapacitet (nom) Total generatoreffekt Dieselmotoreffekt (max) bakaxeln är kraftelektronik för hjälpkraften samt övrig elektrisk kopplingsutrustning och VMU installerade. 30 kw (kont) och 370 kw (topp) 2 strängar à 26 V 00 Ah/sträng, 43 kwh totalt 0 kw 54 kw vid 2,400 v/min där P eds är den totalt inmatade effekten till strömriktare och motorer, P gen den av dieselmotorn och generatorerna genererade effekten, η dcdc likspänningsomvandlarnas verkningsgrad, P bat batterieffekten och P aux hjälpkraften. Vid körning med hybriddrift regleras likspänningsmellanledets spänning mellan V beroende på effektuttag från generatorerna samt dess varvtal och temperaturer. Vid hastigheter under 7 km/h och då gaspedalen inte är nedtryckt, styr VMUenheten ned dieselmotorns varvtal och generatoreffekten för att begränsa ljudemissionerna vid exempelvis inbromsning vid övergångsställe eller trafikljus. VMUenheten begränsar effektuttaget från kraftaggregatet APU (Auxiliary Power Unit) inom området 0 0 kw. Kraftaggregatet består av generatorerna och dieselmotorn. Genom att minska det maximala effektuttaget från kraftaggregatet och den regenerativa effekten från det elektriska drivsystemet, håller VMU-enheten ned batterispänningen vid laddning av batterierna. På så sätt undviks skador på grund av överspänning i batterierna. Systemet ger automatiskt prioritet till elmotorbehovet (huvudsakligen vid acceleration) framför batteriladdning, vilket ger föraren möjlighet att maximalt utnyttja fordonets drivsystem med hänsyn till trafiksituationen. Regenerativ bromsning, dvs då fordonet bromsas genom att elmotorerna arbetar som generatorer och alstrar elenergi, används också för att erhålla bästa möjliga bränsleekonomi. Underspänningar i batterierna undviks genom att successivt begränsa möjligt effektuttag i det elektriska drivsystemet. 42 ABB Tidning 3/998

4 Placering av de olika komponenterna i hybridfordonets drivlina och chassi 3 Oljepumpar 2 Likriktare 3 Generatorer 4 Motorer 5 Transmission 6 24 V batteri 7 Dieselmotor 8 Dieseltank 9 Växelriktare 0 Batterier Hjälpkraftaggregat 2 HV-box med DC/DC-omformare 3 Kylsystem 4 2 V batteri 5 Batterienhet (BMU) Elektrisk motordrift Lastbilen använder sig av två vattenkylda asynkronmotorer med strömriktare för all drivning av fordonet. Elmotorerna är förbundna via en reduktionsväxel över en differential till bakaxeln. Den totala elmotoreffekten är 30 kw vid kontinuerligt effektuttag. Elmotorerna klarar momentant av 370 kw, men begränsas i denna fordonsapplikation av den totalt tillgängliga effekten på cirka 250 kw. 5 visar mätvärden för maximalt moment och effekt från en av de elektriska motorerna då den är kopplad till reduktionsväxeln och ansluten till sin strömriktare. 6 visar uppmätt verkningsgrad för en elektrisk motor då den är kopplad till reduktionsväxeln och ansluten till sin strömriktare. Verkningsgraden för elmotor och reduktionsväxel är över 92 % under större delen av driften. Strömriktarens verkningsgrad håller sig runt 97 % utom vid låga värden på såväl motorvarvtal som moment. Batterisystemet Batterierna är NiCd-batterier och väger 940 kg och har en sammanlagd energimängd på 43 kwh. För att hålla god effektiv arbetstemperatur är de vattenkylda. Batterierna är fördelade i två strängar med en nominell spänning på 26 V per sträng. Detta ger stort spänningsintervall för likspänningsmellanledet, vilket i sin tur ger stort arbetsområde för dieselmotorn och generatorn att arbeta inom. Det resulterar också i minskad bränsleförbrukning och lägre emissioner från lastbilen. Batteristyrningsenheten BMU beräknar och sänder gränsvärden och börvärden för batterierna till VMU. Fordonet eftersträvar via BMU optimala driftförhållanden utan att åldra batterierna för snabbt. Den övervakar också batteriladdningen. En ampere-timme-baserad algoritm beräknar laddningstillståndet för båda batterienheterna. BMU-enheten är utvecklad av Volvo, vilket också möjliggjort kompletteringar så att BMU inte or- ABB Tidning 3/998 43

5 Cabin Instrument computer unit Accelerator Brake Ignition key Drive mode Emergency stop Vehicle inputs Vehicle management unit Smartcharger 400V/50Hz G Rectifier Inverter IM Internal combustion engine DC bus APU G2 Rectifier DC/DC converter Auxiliary power system DC/DC converter 2 Inverter 2 IM 2 Electric drive system B B2 Battery management unit Blockdiagram över det elektriska drivsystemet i en hybridlastbil med dieselmotor 4 APU Hjälpkraftaggregat G, 2 Generator och 2 B, 2 Batteri och 2 IM, 2 Induktionsmotor och 2 sakar plötsliga ändringar av fordonets uppträdande i trafikförhållanden. Till exempel finns spänningsbegränsningar inlagda, orsakade av onormal batteritemperatur, som gradvis påverkar fordonet, så att detta inte plötsligt förändrar mo- nätsladden avlägsnas från fordonet eller då BMU-enheten indikerar att laddningen är fullbordad. Kraftaggregat tio gånger och sotpartiklarna fyra gånger, bättre än en motor utan filter. Ytterligare en fördel är att filtret också reducerar ljudet från motorn. Generatorerna är vattenkylda trefas synkronmaskiner med inre permanenta torns vridmoment. 7 visar en översikts- Kraftaggregatet är sammankopplat med magneter. Synkronmaskinerna är sam- bild av en BMU-enhet. För laddning av fordonets batterier används en enhet som kallas Smartcharger. Denna är i princip en on-board charger, likspänningsmellanledet via generatorernas likriktare. Dieseln erbjuder hög effektivitet och låg bränslekostnad, jämfört med bensindrivna fordon. Motorn i det mankopplade med dieseln via en växellåda. Generatorerna alstrar vardera 55 kw vid ca 550 V och 6000 varv/min, som motsvarar dieselns varvtal på 700 men med den skillnaden att inget särskilt här fallet är en standard sexcylindrig di- varv. 8 visar beräknad generatoreffekt. laddaggregat finns ombord, utan delar av fordonets drivlina används vid nätladdning. För laddning krävs ett 400 V trefas uttag med minst 6 A. Laddningen startas automatiskt då fordonet ansluts till nätuttaget och avslutas automatiskt om rektinsprutad turboladdad diesel. Dess maximala effekt är 54 kw vid 2400 varv. Dieselmotorn är utrustad med ett CRT-filter (Continuously Regeneration Trap) på avgassidan. Filtret renar kolvätehalten (HC) fem gånger, koloxiden (CO) mer än Mätningen av faktiska värden sammanfaller med beräkningarna. Generatorerna arbetar med en verkningsgrad på dryga 94 %. Förlusterna i likriktaren är mindre än %. 44 ABB Tidning 3/998

6 Mätningar och simuleringar 9 visar mätningar av den totala effekten för det elektriska drivsystemet (P eds ), generator- och batterieffekt relaterat till fart Nm kw när lastbilen körs med hybriddrift. Generatorns effektuttag följer motorlasten enligt den tidigare beskrivna börvärdesmetoden. Batterierna laddas av generatorerna, utom i de fall då elmotorernas effektbehov är större än det som generatorerna momentant kan bidra med. Då bidrar bat- T min n P terierna med effekt för att hjälpa till vid accelerationen. Uppmätta värden för maximalt moment T och effekt P från en av de elektriska motorerna jämfört med varvtalet n 5 Bränsleekonomi och föroreningar Vid projekteringen av hybridbilen har miljöhänsyn vägt tyngre än bränsleekonomin. Volvo har genomfört simuleringar för att jämföra hybridfordonet med en konventionell lastbil under identiska citydistributionscykler. Fordonets lastkapacitet är cirka 5 ton nyttolast. Med de tidigare nämnda projektförutsättningarna för el- Röd Maximal effekt Mörkblå Maximalt moment Ljusblå Kontinuerlig effekt Grön Kontinuerligt moment och hybriddrift samt det faktum att batterierna laddas med 39 kwh varje kväll, visar 0 bränsleförbrukning och emissioner. Beräkningarna visar att bränsleförbrukningen och emissioner av kväveoxider (NO x ) är lägre för hybridfordonet än för en konventionell lastbil. Olika hybridfordon Grovt kan hybridfordonen indelas i två typer: serie och parallell. I seriehybriden drivs fordonets hjul alltid elektriskt. Seriehybridens energikällor är någon typ av förbränningsmotor (exempelvis gasturbin, diesel- eller bensin- Uppmätt verkningsgrad för en elektrisk motor kopplad till reduktionsväxeln och matad av sin strömriktare n Varvtal T Moment 6 Schematisk skiss av batterisystemet (BMU) som har till uppgift att övervaka kondition och tillstånd i batterierna samt kommunicera med VMU-enheten T Nm Battery Battery 2 voltages 2 currents 2 temperatures 4 digital inputs Digital input Key or mains Digital output Cooling enable BMU Serial link Serial link VMU Terminal n min ABB Tidning 3/998 45

7 motorn kan dimensioneras efter fordonets medeleffektbehov och därmed η 96.0 % kw 80 P En generators verkningsgrad η jämfört med effektuttaget P, beräknad vid olika varvtal 4500 min min min min - motor) och ett energilager (exempelvis i form av batteri eller svänghjul). Eftersom hjulen alltid drivs elektriskt, måste elmotorerna dimensioneras för fordonets fulla prestanda, bland annat med hänsyn till acceleration och toppfart. Förbrännings- Fordonshastighet n, motoreffekt, batterieffekt och generatoreffekt under körning med en Volvo FL6 Hybrid P Effekt t Tid P,n Speed n (km/h) P gen (kw) P batt (kw) P eds (kw) s 50 t 8 9 göras mindre än om den skulle ha drivit hjulen direkt. Effektbalans måste alltid råda i ett elektriskt system, så även i ett hybridfordon. Vid höga effektbehov skjuter energilagret till effekt. Vid låga effektbehov och vid regenerativ bromsning kan energilagret laddas. I parallellhybriden drivs fordonets hjul elektriskt och/eller direkt av en förbränningsmotor. Såväl den elektriska motorn som förbränningsmotorn är nämligen mekaniskt kopplade till fordonets hjul via gemensam transmission. Sådana transmissioner har tenderat att bli tekniskt sett ganska komplicerade. Energikällorna och energilagren är desamma som i seriehybridfallet. I parallellhybridfallet är det vanligast att förbränningsmotorn dimensioneras efter fordonets fulla prestanda medan elmotorn dimensioneras för lägre prestanda. Effektbalansen hanteras på samma sätt som i seriehybridfallet. Det är tveksamt att säga exakt när en seriehybrid är att föredra framför en parallellhybrid och hur ett energilager ska dimensioneras. Valet av systemlösning kan underlättas genom systemsimuleringar, där olika krav beaktas, exempelvis: Är körsträcka prioriterad framför prestanda vid nollemissionskörning? I vilken miljö (miljözoner, nattetid etc) ska fordonen köras? I det av ABB Hybrid Systems levererade systemet har seriehybridlösningen valts, eftersom kraven på nollemissionskörning varit höga (fordonen ska gå i distributionstrafik med lastning och lossning i de centrala delarna av Göteborg) och eftersom fordonen ej ska köras långa sträckor på landsväg. Nollemissionskravet har också inneburit att batterierna är dimensionerade enligt energikravet (körsträcka) framför effektkravet (effekttillskott), dock utan att göra avkall på accelerationskravet. 46 ABB Tidning 3/998

8 Slutsatser Vid utvecklingen av hybridlastbilen har eftersträvats att utgå från ett standardfordon utrustad med elektrisk drivlina från ABB. Under hybriddrift körs dieselmotorn i det gynnsammaste driftläget (optimalt varvtal och effekt) och får då låg bränsleförbrukning. Under hybriddrift genereras fordonets medeleffektbehov av APU-enheten och effektöverskottet laddar fordonets batterier. Vid högre effektuttag ger batterierna det extra effektbehov fordonet behöver. Simuleringarna visar att hybridlastbilen har lägre bränsleförbrukning och betydligt lägre miljöpåverkande emissioner än en konventionell lastbil. Möjligheten att köra lastbilen helt emissionsfritt är ytterligare en bidragande miljöfördel. Volvo och ABB har byggt två hybridlastbilar för ett distributionsföretag i Göteborg. Dessa ska utvärderas praktiskt under en treårsperiod. Ett av syftena är att utvärdera kundacceptansen för denna nya teknik. Dessutom samlas också erfarenheter för att utröna vilka delar i hybridsystemet som kan bli föremål för förbättringar. Fordonets mervikt jämfört med en konventionell Volvo FL6 är drygt 3 ton. Detta betingat av de extra komponenter som den elektriska drivlinan består av. Den fortsatta utvecklingen av komponenterna minskar på sikt dessa vikter. Volvo FL6 Hybrid har en total lastkapacitet på ca 5 ton. Fordonets mervikt påverkar inte volymkapaciteten vad gäller lastförmåga. Fordonet uppfyller med andra ord de krav som ställs på lastförmåga för ett distributionsfordon. Idag är den elektriska drivlinan dyr, men det beror till stor del på att produktionsserierna av de ingående komponenterna är små. Kostnaden minskar vid massproduktion, och studier tyder på att priset för en elektrisk drivlina i framtiden inte blir högre än för dagens konventionella drivsystem. n Jämförelsestudie av simulerade värden för emissioner och bränsleförbrukning mellan en konventionell Volvo FL6 lastbil och en hybridbil byggd på samma chassi. Körningen är simulerad under ett typiskt distributionsfall i tätort. a Konventionell Volvo FL6, 000 kg b Volvo FL6 Hybrid, kg, 7 km/dag, laddad med 39 kwh per natt c Volvo FL6 Hybrid, kg, 40 km/dag, laddad med 39 kwh per natt n Hastighet (km/h) Orange Bränsleförbrukning (liter/00 km) Blå Medelhastighet (km/h) Gul NOx-emission (g/km) Referenser [] Chudi, P.; Malmquist, A.: Hybriddrift för bilar. ABB Tidning 9/93, 3 2. [2] Chudi, P.; Malmquist, A.: Miljövänlig hybriddrift för moderna lastbilar och bussar. ABB Tidning 6/7 96, a b c 4.7 Författarens adress Niclas P. Berg ABB Hybrid Systems S Västerås Fax: +46 (0) ABB Tidning 3/998 47

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning Volvo FE Hybrid Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning En ren och lönsam framtidslösning Volvo Lastvagnar har över tjugo års erfarenhet av hybridteknologi. Redan 1985 presenterades

Läs mer

Arbete med hybridfordon

Arbete med hybridfordon Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Scanias hybridfordon är parallellhybrider och utgörs av en förbränningsmotor och en elmotor. I en parallellhybrid kan fordonet

Läs mer

Ett laddningsbart batteri, Duracell NiMH size AA, är märkt 2050 mah samt 1,2V.

Ett laddningsbart batteri, Duracell NiMH size AA, är märkt 2050 mah samt 1,2V. H:1 Ett laddningsbart batteri, Duracell NiMH size AA, är märkt 2050 mah samt 1,2V. Med scopemeter och några yttre motstånd mäts ett antal punkter (I, U). Mätningarna ritas in i ett UI-diagram och en ekvivalent

Läs mer

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL ATT VÄLJA RÄTT MOTOR. DIESEL. BENSIN. HYBRID. ELEKTRISK. Utvecklingen av motorer har tagit enorma steg de senaste åren. BMWs diesel-, bensin- och plug-in hybridmotorer är inget

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Volvo Energieffektivt fordon Fas 5 Energimyndighetens konferens Energirelaterad fordonsforskning Åke Othzén

Volvo Energieffektivt fordon Fas 5 Energimyndighetens konferens Energirelaterad fordonsforskning Åke Othzén Volvo Energieffektivt fordon Fas 5 Energimyndighetens konferens Energirelaterad fordonsforskning 2017 Åke Othzén 2017-10-05 Projektinformation Projekttid 2011-2017 Fas 5: 2016-02-03-2017-11-01 Volvo Technology

Läs mer

TransportForsK. Transportforum 2017 Session 33. Elektrifierade fordon för citydistribution av styckegods med elförsörjning under färd ELFÄRD

TransportForsK. Transportforum 2017 Session 33. Elektrifierade fordon för citydistribution av styckegods med elförsörjning under färd ELFÄRD TransportForsK Session 33 Elektrifierade fordon för citydistribution av styckegods med elförsörjning under färd ELFÄRD Angelika Treiber angelika.treiber@tfk.se 08-562 491 04 Bakgrund Distribution av dagligvaror

Läs mer

Elanvändning direkt och indirekt. Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation

Elanvändning direkt och indirekt. Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation Elanvändning direkt och indirekt Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation Översikt Belysning Pumpar och fläktar Elhybridfordon Värma & kyla (Examinerbart) Lunds universitet/lth/bme/iea

Läs mer

Innovativt hybridbusskoncept från Scania ökar bränsleeffektiviteten med 25%

Innovativt hybridbusskoncept från Scania ökar bränsleeffektiviteten med 25% PRESS info P09601SE / Per-Erik Nordström Maj 2009 Innovativt hybridbusskoncept från Scania ökar bränsleeffektiviteten med 25% Scania påbörjar omfattande driftprov med en unik elhybriddrivlina som konstruerats

Läs mer

Skärgårdstrafik. Stadstrafik

Skärgårdstrafik. Stadstrafik Orust e-boats AB Förstudie av elektrisk drivlina för energieffektivt skrov Orust e-boats AB startad 2014 som en avknoppning till Orust Kretsloppsakademi (ideell förening) Konstruera, tillverka och sälja

Läs mer

Vattenfall & Stockholms Stad. 12. April 2010

Vattenfall & Stockholms Stad. 12. April 2010 Vattenfall & Stockholms Stad 12. April 2010 PEUGEOT MOTION & EMOTION Teknologi HDI og FAP Elmobilitet e-hdi HDi HYbrid4 Plug-in HDi Hybrid Upplevelse Design Körglädje Telematik Peugeots återförsäljare

Läs mer

Vilka är vi. Varför Arvika

Vilka är vi. Varför Arvika Vilka är vi. Varför Arvika Vad är YH-utbildning Yrkeshögskoleutbildning är sedan 2009 en ny eftergymnasial utbildningsform med stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna är utformade utifrån arbetslivets

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

Förnybar energi i trafiken

Förnybar energi i trafiken Förnybar energi i trafiken Nils-Olof Nylund Energikonferens- Vilja, vision och verklighet 15.10.2009 Hanaholmen, Esbo Utmaningar i transportsektorn Innehåll Bilarna idag Projektioner för framtiden Biodrivmedel

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Introduktion till Elektriska Drivsystem

Introduktion till Elektriska Drivsystem Introduktion till Elektriska Drivsystem Elektriska drivsystem finns tillgängliga för hela skalan av effekter. täcker ett mycket brett spektrum av hastigheter och moment. kan anpassas till nästan godtyckliga

Läs mer

Volvo 7900 Hybrid. Bättre affärer för grönare städer

Volvo 7900 Hybrid. Bättre affärer för grönare städer Volvo 7900 Hybrid Bättre affärer för grönare städer Modellprogrammet Volvo 7900 Hybrid tar begreppet Grön Effektivitet till en ny nivå, långt bortom Euro 6-kraven. Volvo 7900 Hybrid är den energieffektivaste

Läs mer

Tillståndsmaskin (Se separat skrift Tillståndsdiagram som hör till föreläsningen) insignal = övergångsvillkor, tillstånd, utsignal Switch Case

Tillståndsmaskin (Se separat skrift Tillståndsdiagram som hör till föreläsningen) insignal = övergångsvillkor, tillstånd, utsignal Switch Case Elektroteknik MF1016 föreläsning 8, MF1017 föreläsning 6 Tillståndsmaskin (Se separat skrift Tillståndsdiagram som hör till föreläsningen) insignal = övergångsvillkor, tillstånd, utsignal Switch Case Hållbar

Läs mer

Att uppnå det omöjliga

Att uppnå det omöjliga 1 Att uppnå det omöjliga Ta kontroll över landströmmen med Phoenix Multi/ Multiplus från Victron Energy Ibland kan funktionerna hos nya produkter vara så unika att fördelarna kan vara svåra att förstå

Läs mer

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Fältprov av laddhybridbussar i Göteborg 2013-09-03, tf projektledare, BRG Om Projektet Projektperiod sept 2011 höst 2014 Totalbudget 32

Läs mer

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Miljöfordon Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Dettifoss 200 ton per sekund Dramatiskt ökande transport behov Lagstiftning, en kraftfull grön resurs PM (g/kwh) 0.36 Eu1 (1993) Existerande och planerad

Läs mer

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal.

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal. Förbränningsmotorns utsläpp av koldioxid, CO2, påverkar klimatet negativt. Vi försöker minska användandet av våra bilar för att komma bort från problemet. Vi föreslår istället ett nytt koncept som man

Läs mer

Saab BioPower Hybrid Concept får sk. Two-Mode Hybrid Transmission

Saab BioPower Hybrid Concept får sk. Two-Mode Hybrid Transmission Information Paris, 28 september 2006 Saab BioPower Hybrid Concept får sk. Two-Mode Hybrid Transmission Världen första hybrid som kan köras på enbart förnyelsebart bränsle Two-Mode Hybrid Transmission av

Läs mer

JCB din nya favorit

JCB din nya favorit JCB 457 - din nya favorit En ny maskin i maskinparken. För att göra det enkelt vill vi presentera en ny JCB 457 med bara några få bilder. Låt dina medarbetare ta del av denna nya fantastiska produkt från

Läs mer

Elektroteknik MF1016 föreläsning 8, MF1017 föreläsning 6

Elektroteknik MF1016 föreläsning 8, MF1017 föreläsning 6 Elektroteknik MF1016 föreläsning 8, MF1017 föreläsning 6 Tillståndsmaskin (Tillståndsdiagram) insignal = övergångsvillkor, tillstånd, utsignal Switch Case Hållbar utveckling Framdrivning av elbilar och

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS Allmänt om funktionen Allmänt om funktionen Drivaxelfrånskiljande kraftuttag används framför allt när mycket stora effektuttag krävs. Fördelen är att drivaxlarna då är frånkopplade och all kraft kan användas

Läs mer

Feature: Framtidens hybrid är här

Feature: Framtidens hybrid är här Pressinformation Feature: Framtidens hybrid är här Redan på 1980-talet antog Volvo Lastvagnar utmaningen att ta fram en hybridmotor. Flera års forskning, utveckling och testning har resulterat i toppmoderna

Läs mer

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Energieffektivitet... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 På grund av ständigt stigande energipriser är företagen

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW.

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Alternative fuels Regional Manager Sales, Trucks VATTEN LUFT Vad är egentligen ett ton CO 2? 10 m diameter

Läs mer

TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco

TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Regional Manager, Sales & Marketing

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Volvo Car Corporation - Elektrifieringsstrategi Volvo Cars Electrification Strategy Presentation 24 November, 2009 Paul Gustavsson Anders WahlénDirector of Electrification Strategy at Volvo Cars Miljötalesman

Läs mer

teknik inte till sin rätt utan blir bara ett tomt ord på bakluckan och i reklambroschyren.

teknik inte till sin rätt utan blir bara ett tomt ord på bakluckan och i reklambroschyren. teknik TEXT: JONAS JARLMARK, BILD PORSCHE AG Hybridtekniken tar snabba kliv framåt när Porsche skräddarsyr den för sina modeller. Porsche 918 Spyder Porsche Cayenne S Hybrid Porsche 911 GT3 R Hybrid HYBRID.

Läs mer

STARTKLAR MED CALIX. Batteriladdarsortiment. www.calix.se

STARTKLAR MED CALIX. Batteriladdarsortiment. www.calix.se STARTKLAR MED CALIX Batteriladdarsortiment www.calix.se 1 INNEHÅLL Varför behövs batteriladdare?... 3 Personbil... 4 Buss och lastbil... 5 Jordbruksmaskiner... 6 Entreprenadmaskiner... 7 Industri... 8

Läs mer

PRTM:s prognos av försäljningsandel av olika sorters fordon 2020 (globalt) Vid en global tillverkning av 70 miljoner fordon per år

PRTM:s prognos av försäljningsandel av olika sorters fordon 2020 (globalt) Vid en global tillverkning av 70 miljoner fordon per år Robert Aronsson PRTM:s prognos av försäljningsandel av olika sorters fordon 2020 (globalt) 49.7% ICE 20.1% Micro HEVs 10.1% Mild HEVs 10.1% Full HEVs 6.6% PHEV/REV 3.5% BEV Vid en global tillverkning

Läs mer

Nytänkande inom miljöbilsområdet MARKUS LUNDBORG JOEL PERSSON

Nytänkande inom miljöbilsområdet MARKUS LUNDBORG JOEL PERSSON Nytänkande inom miljöbilsområdet MARKUS LUNDBORG JOEL PERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Nytänkande inom miljöbilsområdet Markus Lundborg Joel Persson Examensarbete MMKB 2011:56 MKNB 039 KTH

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG PorscheMag17_28-33_Jarlmark.qxp:Layout1 11-03-03 Kör 12.59 Sida 28 ryckigt Vad går all bensin egentligen åt till när vi kör? Dagligen tar ingenjörerna hos Porsche väldigt avancerade beräkningar till hjälp

Läs mer

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK Utvecklingen av ren energi fokuseras allt mer på vindkraftverk, vilket innebär att det blir allt viktigare att få ut största möjliga verkningsgrad av dessa. Mängden användbar

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed.

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed. 13.5.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 118/13 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 385/2009 av den 7 maj 2009 om ersättande av bilaga IX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTROTEKNIK Inlämningstid Kl: 1 MSKINKONSTRUKTION KTH TENTMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVR Elektroteknik MF1017 013 10 31 Kl: 14:00 17:00 Du får, som hjälpmedel, använda räknedosa, kursens lärobok

Läs mer

Volvo Energieffektivt fordon Volvo Energy efficient Vehicle, VEV

Volvo Energieffektivt fordon Volvo Energy efficient Vehicle, VEV Volvo Energieffektivt fordon Volvo Energy efficient Vehicle, VEV Energimyndighetens konferens om energirelaterad fordonsforskning Projektinformation Projekttid 2011-2016 Volvo Technology i samarbete med

Läs mer

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras?

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Per Kågeson IVA Vägval El 2015-04-14 Innebörden av elektrifiering Energiåtgången i fordonet reduceras med 50-75 % jämfört med en konventionell

Läs mer

NYA PARTNER ELECTRIC

NYA PARTNER ELECTRIC NYA PARTNER ELECTRIC PARTNER ELECTRIC PARTNER ELECTRIC FÖR ALLA BEHOV Vi tar ytterligare ett steg i den tekniska utvecklingen och har nu en modell med en motor som är 100 % eldriven. Med minskad miljöpåverkan

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

FH, FM, FE, FL. Kompletterande fakta Rekommendationer för batteri- och generatorkapacitet

FH, FM, FE, FL. Kompletterande fakta Rekommendationer för batteri- och generatorkapacitet Kompletterande fakta Kompletterande fakta 1. Allmänt Denna information syftar till att ge en vägledning för rätt val av generator och batterier. Strömförbrukningen i fordonet ökar ständigt och för att

Läs mer

alt alt X

alt alt X Allmän information om beställning Allmän information om beställning Beställ kraftuttag och elektriska förberedelser för kraftuttag från fabrik. Att komplettera i efterhand blir mycket dyrt. Behovsrekommendationer

Läs mer

Analys och utvärdering av elektromekanisk drivlina för hybridfordon

Analys och utvärdering av elektromekanisk drivlina för hybridfordon Analys och utvärdering av elektromekanisk drivlina för hybridfordon Analysis and Evaluation of Electromechanical Power Train for Hybrid Vehicles Jacob Wedin och Hampus Neuenfeldt Fakulteten för hälsa,

Läs mer

Pressen hyllar nya Passat GTE

Pressen hyllar nya Passat GTE Pressen hyllar nya Passat GTE En laddhybrid har nog aldrig varit så attraktiv som nu. Bytbil.com, 28 augusti Grönare mil med bil är svårt att finna i den här populära klassen. TT (Nyhetsbyrå), november

Läs mer

Welcome to Wilhelmsen Technical Solutions KNOWLEDGE

Welcome to Wilhelmsen Technical Solutions KNOWLEDGE Welcome to Wilhelmsen Technical Solutions KNOWLEDGE COMPETENCE EXPERIENCE WILHELMSEN TECHNICAL SOLUTIONS PART OF WILHELMSEN MARITIME SERVICES Occupies a leading position in the global maritime service

Läs mer

P Om 2 av de 3 storheterna P, U eller I är kända kan den tredje räknas ut enligt följande formler (se bilden):

P Om 2 av de 3 storheterna P, U eller I är kända kan den tredje räknas ut enligt följande formler (se bilden): Allmänt om strömförbrukning Allmänt om strömförbrukning VIKTIGT! För att inte batterierna ska ta skada måste generatorns laddningskapacitet vara anpassad till strömförbrukningen. Batterier, generator och

Läs mer

Livet med en laddhybrid

Livet med en laddhybrid Livet med en laddhybrid Erfarenheter från Vattenfalls tester under 2010 2011-06-09, Skånes Energiting Sara-Linnéa Östervall, presenterat av Stefan Liljemark Vattenfall Power Consultant 1 Sara-Linnéa Östervall,

Läs mer

CrossBlue nytt SUV-koncept från Volkswagen

CrossBlue nytt SUV-koncept från Volkswagen PRESSINFORMATION Marcus Thomasfolk Kontaktperson Informationschef 08 553 867 97 Telefon 070 35 896 57 Mobil marcus.thomasfolk@volkswagen.se E-post 2013-01-14 Datum CrossBlue nytt SUV-koncept från Volkswagen

Läs mer

Nya motorversioner Euro 5

Nya motorversioner Euro 5 Nya Ducato Kära återförsäljare, Sedan lanseringen 1981är Ducato en av de ledande inom 2G-segmentet och presenterar ständigt uppdaterade och innovativa funktioner. Den nya versionen av Ducato erbjuder ett

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

Polestars effektoptimeringar:

Polestars effektoptimeringar: Polestars effektoptimeringar utvecklas tillsammans med Volvo och ger ökad motoreffekt med bibehållna Volvo Originalgarantier. Med Volvos intyg ska kunden registreringsbesiktiga sin bil och därmed höja

Läs mer

VOLVO S60 & V60 DRIV. Tillägg till instruktionsbok

VOLVO S60 & V60 DRIV. Tillägg till instruktionsbok VOLVO S60 & V60 DRIV Tillägg till instruktionsbok Om detta tillägg Denna trycksak Denna bruksanvisning är ett kompletterande tillägg till bilens ordinarie instruktionsbok. Volvo Personvagnar AB Tillägget

Läs mer

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag:

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag: Opel miljöbilar En översikt Thomas Forslund Företagsbilar Opel Sverige AB 17 November 2009 070-377 53 83 thomas.forslund@gm.com www.opel.com 1 www.opel.se 2009-11-18 Thomas Forslund - Opel Sverige AB Ny

Läs mer

VOLVO PENTA VÅRSÄSONG 2009 TIPS FRÅN DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

VOLVO PENTA VÅRSÄSONG 2009 TIPS FRÅN DIN ÅTERFÖRSÄLJARE VÅRSÄSONG 2009 TIPS FRÅN DIN VOLVO PENTA ÅTERFÖRSÄLJARE Priserna gäller t.o.m. 15 Maj 2009 om inget annat anges. Alla priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Vissa produkter kan vara beställningsvaror.

Läs mer

Säljstart för nya Volkswagen Jetta Hybrid

Säljstart för nya Volkswagen Jetta Hybrid PRESSINFORMATION Marcus Thomasfolk Kontaktperson Informationschef 08 553 867 97 Telefon 070 35 896 57 Mobil marcus.thomasfolk@volkswagen.se E-post 2013-01-23 Datum Säljstart för nya Volkswagen Jetta Hybrid

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 Tävlingsuppgifter (Kvalificeringstävlingen) Riv loss detta blad och häfta ihop det med de lösta tävlingsuppgifterna. Resten av detta uppgiftshäfte får du behålla. Fyll i uppgifterna

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter Linköpings Universitet Vinjetter Matematiska institutionen/optimeringslära 0915 Kaj Holmberg IT Termin 5 IT Termin 5 20 Vinjetter Inledning Miljöaspekter blir allt viktigare att ta med i beräkningen vid

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling

Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling Winner of the Future transport Award 2011 Presentation by Boh Westerlund CEO at Hybricon AB Elbussprojekt i kallt klimat och batteriutveckling Presentation

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

Alternativa drivmedel och ny fordonsteknik. Marcus Olsson Volvo Lastvagnar Sverige

Alternativa drivmedel och ny fordonsteknik. Marcus Olsson Volvo Lastvagnar Sverige Alternativa drivmedel och ny fordonsteknik Marcus Olsson Volvo Lastvagnar Sverige Dettifoss 200 ton per sekund Lagstiftning, en kraftfull grön resurs PM (g/kwh) 0.36 Eu1 (1993) Existerande och planerad

Läs mer

Tunga hybridfordon och elektriska vägar

Tunga hybridfordon och elektriska vägar Tunga hybridfordon och elektriska vägar 1 Håkan Gustavsson Senior Researcher Hybrid systems development Johan Lindström Senior Technical Expert Hybrid System Development Vad är/gör ett tungt hybridfordon?

Läs mer

Statoils nya Diesel. Tekniska fördelar och funktion

Statoils nya Diesel. Tekniska fördelar och funktion Statoils nya Diesel Tekniska fördelar och funktion Introduktion Statoils nya Diesel innehåller 95 vol-% MK1-diesel och 5 vol-% RME (rapsmetylester) samt ett multi-funktionellt additiv som har en renhållande

Läs mer

Volvo Personvagnar AB

Volvo Personvagnar AB Volvo Personvagnar AB C30 Electric Annelie Gustavsson, Produkt chef Page 1 Drive towards zero Varför elektrifiering C30 Electric Utmaningar Page 2 Drive Towards Zero Vision : Att konstruera bilar som inte

Läs mer

Sparsam körning En pusselbit för hållbara transporter

Sparsam körning En pusselbit för hållbara transporter Sparsam körning En pusselbit för hållbara transporter Miljöförvaltningen i Stockholm September 2014, rev februari 2015 CLEAN and energy efficient TRUCKs for urban goods distribution LIFE08/S/000269 Innehållsförteckning

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

Systemkonstruktion Z3

Systemkonstruktion Z3 Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY 046) Tentamen 22 oktober 2010 Lösningsförslag 1 Skriv en kravspecifikation för konstruktionen! Kravspecifikationen ska innehålla information kring fordonets prestanda

Läs mer

Bedömning av amatörbyggt fordon, ombyggt fordon, ändrat fordon samt uppbyggt fordon

Bedömning av amatörbyggt fordon, ombyggt fordon, ändrat fordon samt uppbyggt fordon Bedömning av amatörbyggt fordon, ombyggt fordon, ändrat fordon samt uppbyggt fordon version 20140522 Denna PM är framtaget som resultat av fordonshobbymötena mellan Transportstyrelsen, Motorhistoriska

Läs mer

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Elfordon i samhället Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Vad styr elfordonsutvecklingen? Vilka är de starkaste drivkrafterna för elfordon nu? Styrmedel om ökad energieffektivitet,

Läs mer

Kompletterande fakta Rekommendationer för generator- och batterikapacitet

Kompletterande fakta Rekommendationer för generator- och batterikapacitet Kompletterande fakta 1. Allmänt Denna information syftar till att ge en vägledning för rätt val av generator och batterier. Strömförbrukningen i fordonet ökar ständigt och för att kunna behålla en fortsatt

Läs mer

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Avgasemissioner Buller Miljöpåverkan Kostnader Lars Eriksson Göteborg den 20 november 2015 - Avgasemissioner är inte längre något stort problem för stadsbussar.

Läs mer

Volvo FE Hybrid Volvo FE Hybrid

Volvo FE Hybrid Volvo FE Hybrid Vlv FE Hybrid Vlv FE Hybrid Systemöversikt Mtr D7F Eur 5 Dieselmtr med parallellhybrid Vridmment 3 2 1 Varvtal 1. Elmtr 2. Dieselmtr 3. Hybridläge Jämförelse D7F-specifikatin 300 hk 340 hk Distributin

Läs mer

Svenska 130/160. LEGUAN Member of Avant Group

Svenska 130/160. LEGUAN Member of Avant Group Svenska 130/160 LEGUAN Member of Avant Group Leguan - föregångare Leguan Lifts var den första tillverkaren i 1994 som kom ut med självgående mobila arbetsplattformar, utrustade med stödben. Leguan har

Läs mer

Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda

Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda Energirelaterad fordonsforskning 2016 4 april Elväg -en hållbar möjlighet på väg Sofia Lundberg, VTI Innehåll Elvägar eroadarlanda

Läs mer

7 ÅRS. Världsrekord i bränsleförbrukning

7 ÅRS. Världsrekord i bränsleförbrukning 02 Kia Optima Hybrid Världsrekord i bränsleförbrukning 7 ÅRS NYBILS- GARANTI 7 års nybilsgaranti Nybilsgaranti 7 år/15 000 mil. Giltig i EU (även Norge, Schweiz, Island och Gibraltar) och enligt lokala

Läs mer

Markfrigång under differentialen Markfrigång under förarhytten. Längd utan aggregat

Markfrigång under differentialen Markfrigång under förarhytten. Längd utan aggregat Sida 1 av 6 Copyright 2000-2011 Bobcat Europe 2200D Nyttofordon 2352 11001 2352 99999 24/08/2005 Mått Markfrigång under differentialen Markfrigång under förarhytten Höjd Längd utan aggregat Hjulbas Lastflakets

Läs mer

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS.

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. Skandinaviens mest nöjda bilägare i mellanbilsklassen kör Toyota Prius 2007-2010. - AUTOINDEX 2011 Hybridåret 2012. Smygpremiär 3 X Prius. Som Priusägare är du redan

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2012-08-17 Sal TER3 Tid 14-18 Kurskod TSFS04 Provkod TEN1 Kursnamn Elektriska drivsystem Institution ISY Antal uppgifter

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Svenska. Arbetsplattformar. Föregångaren - 125 Allt i ett - 135 Solid och stabil - 160. Member of AVANT Group

Svenska. Arbetsplattformar. Föregångaren - 125 Allt i ett - 135 Solid och stabil - 160. Member of AVANT Group Svenska Arbetsplattformar Föregångaren - 125 Allt i ett - 135 Solid och stabil - 160 Member of AVANT Group Leguan arbetsplattformar är konstruerade för tunga professionella jobb och för uthyrning. Det

Läs mer

Perspektiv på eldrivna fordon

Perspektiv på eldrivna fordon Perspektiv på eldrivna fordon Perspek'v på elfordon Elbilens historia Varför är elfordon bra? Kommer vi kunna göra så många elfordon som vi vill? Elfordon och energiproduk'on Elfordon och infrastruktur

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

VOLVO HJULLASTARE L330D

VOLVO HJULLASTARE L330D VOLVO HJULLASTARE L330D Volvo L330D muskler och intelligens i effektiv förening Att kombinera styrka och intelligens kräver stor kunskap, en kunskap som gett Volvo L330D helt unika egenskaper. Ett nytt

Läs mer

ŠkodaRoomster TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOKEN

ŠkodaRoomster TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOKEN SIMPLY CLEVER ŠkodaRoomster TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOKEN Tekniska ändringar 05/2010 Inledning 1 Inledning Denna komplettering är avsedd för Instruktionsbok Roomster utgåva 03.10 (nedan endast kallad

Läs mer

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Teknikerna har lyckats med det som länge verkade vara omöjligt: att minska bränsleförbrukningen men ändå uppfylla

Läs mer

Toyota Prius & Plug in hybrider. Peter Åstrand UppLYSning 2007 10 02

Toyota Prius & Plug in hybrider. Peter Åstrand UppLYSning 2007 10 02 Toyota Prius & Plug in hybrider Peter Åstrand UppLYSning 2007 10 02 Agenda Första delen: Toyota Hybrid Synergy Drive Paus Andra delen: Plug in hybrider Om mig Intresserad av... Teknik i alla dess former:

Läs mer