GaloppInfo med Hästar i träning i Skandinavien. Ingår som nr 12/2010 av Skandinavisk Galopp/Svensk, Dansk och Norsk Galoppkalender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GaloppInfo 2010. - med Hästar i träning i Skandinavien. Ingår som nr 12/2010 av Skandinavisk Galopp/Svensk, Dansk och Norsk Galoppkalender"

Transkript

1 GaloppInfo med Hästar i träning i Skandinavien Hesteguiden.com Ingår som nr 12/2010 av Skandinavisk Galopp/Svensk, Dansk och Norsk Galoppkalender

2 Vill du vinna? Åk med Jardbys! Hesteguiden/catch

3 Tel: +33 (0) FRBC your gateway to france Come knock on our door! To arrange your stay in France To visit stud farms and training centres To register your colours in France To board your mare to France & find a French stallion To experience French racing Buy at the French sales and fly for free!* The FRBC will reimburse your flight tickets and give you an extra bonus of 250 if you re a first time buyer *Travel tickets will be reimbursed on an apex economy basis FRENCH RACING AND BREEDING COMMITTEE

4

5 NÄR RESULTATEN FÅR TALA Krafft gratulerar Gloria de Campeao och ägaren Stefan Friborg till segern i Dubai World Cup! KRAFFT är en del av Lantmännen

6 Jockeyagenter i Skandinavien 2010 Sverige (46) Dennis Madsen, Rafael Schistl Mario Riderelli, Manuel Martinez Andres Polanco Gustavo Solis Aldo Videla, , Martin Rodriguez Luis Santos Manuel Santos Norge (47) Knut O Arnesen, Carlos Lopez Frederick Salvador Ola Jakobsen, Espen Ski Fredrik Johansson Morten Myhre, Mari Vaadan Hallvard Soma, Benedichte Halvorsen Madeleine Haugland Danmark (45) Peter Leth Keller, , mob Nicolaj Stott Innehåll Organisationer och allmänt 2 Jockeyagenter i Skandinavien 3 Förord 4 Mål- och strategidokument 6 Sportslig utveckling 11 Svenska organisationer 13 Kommittéer m m Medlemssällskap 14 Galoppbanor Övriga organisationer 17 Organisationer och förbund 19 Danmark 20 Norge 22 Organisationer i utlandet 25 Övrigt 26 Försäkringar 27 SG:s hemsidor 28 Avgifter 2010 Valutatabell 2010 Hästar i träning i Sverige 29 Hästar i träning i Sverige Sammanställning hästar i svensk träning Hästar i träning i Norge 79 Hester i trening i Norge 2010 Sammenstilling over heste i norsk trening Hästar i träning i Danmark 93 Heste i træning i Danmark Sammenstilling heste i dansk træning Sökregister och telefonlista ryttare 109 Sökregister för hästar i träning 123 Ryttares telefonnummer Omslagsbilden visar den nya syntetiska träningsbanan på Jägersro som tillkom i maj 2008 efter en större donation av framlidne Erik Söderberg (Mr Ascot). Döpt till Ascotbanan har det skonsamma underlaget (Cushion Track) kommit att betyda ett stort fall framåt för galopptränarna på Jägersro. En av de första som prövade den nya banan vid invigningen den 8 maj 2008 var Johan Reuterskiöld på Stall Zadas veteran Diaghilew. Foto Stefan Olsson. 2 - NET

7 Skandinavisk Galopp/Kalendern nr 12/2010 GaloppInfo 2010 med hästar i träning i Sverige, Danmark och Norge Skandinavien integreras allt mer inte minst på spelsidan Det blir allt lättare att spela över de skandinaviska gränserna. Det understryks av ett besked som kommer i skrivande stund. Övrevolls tävlingar den 17 maj kommer att kunna följas i ATGs Kanal 75 och naturligtvis går det att spela via ATG. Samma gäller Klampenborgs tävlingar den 24 maj. Detta kommer att bli allt vanligare framöver. Sportsligt behöver vi varandra mer och mer. För antalet hästar i träning krymper i alla de tre länderna. Framför allt gäller det de viktiga 2- och 3-årsårgångarna. Sverige är nere på 80-talsnivå. Men det innebär naturligtvis mer pengar för de unghästar som lyckas. För prispengarna minskar inte i motsats till antalet hästar. Som exempel kan tas de 168 svenskuppfödda tvååringar som var i träning i april i år. För dessa är 18 maidenlöpningar reserverade, d v s stängda för icke svenskuppfödda hästar. Till det kommer fem Svenskpottlöpngar, SM och bonus. Det innebär att mer än 5 miljoner kr delas ut till dessa hästar. Till det kommer alla öppna tvåårslöpningar. Det är därför uppseendeväckande att andelen svenskuppfödda hästar i träning minskar. I Sverige är nu andelen 62 procent. För några år sedan var den uppe i 70 procent. Utvecklingen är liknande i Danmark och Norge. I Danmark utgör de inhemska hästarna 64 procent, efter att länge ha varit över 70. I Norge är 30 procent av hästarna norskuppfödda efter tidigare ha varit upp mot 50. Den skandinaviska aveln behöver förstärkas. Det bör påpekas att träningsuppgifterna ändras ideligen. Numera kan man kontrollera förändringarna lätt via nätet. Väl mött på Skandinaviens galoppbanor 2010! Dag Johansson Hans Petter Eriksen Peter Knudsen Svensk Galopp Norsk Jockeyklub Dansk Galop /Björn Eklund Svensk Galopp NET - 3

8 Mål och strategidokument Vision Svensk Galopp ska göra galoppsporten till en av de tio mest medialt uppmärksammade sporterna i landet samt få den att bli självförsörjande. Övergripande mål Sporten Galoppsporten i Sverige ska baseras på svenskuppfödda hästar och antalet svenskuppfödda föl ska öka. Antalet svenskbaserade hästar av hög kvalitet ska förbättras. Svensk galoppsport ska bedrivas så att djurskydd och säkerhet för de aktiva har högsta prioritet. Organisation Svensk Galopp leder galoppsporten och ska vara en kostnadseffektiv organisation Svensk Galopp ska vara en aktiv ägare i ATG Svensk Galopp ska öka rekryteringen av utövare, spelare och åskådare till sporten. Marknad och kommunikation Svensk Galopp ska stärka sportens anseende och profilering i landet genom bl a en aktiv mediastrategi. Svensk Galopp ska stå för en positiv organisationskultur. Ekonomi Galoppsportens intäkter ska, efter avsättningar för att främja sportens ställning, användas till prispengar. Galoppspelets överskott ska minst motsvara Svensk Galopps ägarandel av ATG. Svensk Galopps intäkter från andra intäktskällor än spelet ska öka. Strategier Sporten Sporten ska i första hand bedrivas på arenor i de tre storstadsområdena men kan kompletteras med landsbygdsbanor för propagandaändamål. Tävlingsverksamheten ska äga rum året runt och planeras av Svensk Galopp. För hindersporten finns ett särskilt program för åren , varefter en utvärdering ska ske. Galoppsporten i Sverige ska baseras på svenskuppfödda hästar. De skapar ett större nätverk av intressenter än importerade hästar och därmed en bredare förankring av sporten. Kvaliteten på svenskuppfödda hästar ska höjas genom fortsatt svenskprogram och avelssatsningar. Samtidigt måste det finnas ett internationellt perspektiv med fortsatt satsning på pattern races (grupplöpningar och listed races). Kraftsamling bör ske kring storloppsdagarna och särskilt en enskild tävlingsdag med extremt hög prissumma. Samtidigt fyller vardagsgaloppen en viktig funktion. För att kunna delta i internationella storlöpningar och för att öka antalet pattern races måste antalet hästar med formtal på 90 och högre 4 - NET

9 öka. För att nå ett sådant elitskikt, måste även kvaliteten på den breda massan av hästar öka. Dagens genomsnittliga formtal på kg måste upp till Sportens största prestigelöpningar är Svenskt Derby (listed race), Stockholms Stora Pris (Grupp 3) och Stockholm Cup International (Grupp 3). I dessa löpningar ska de bästa hästarna tävla utan andra restriktioner än de som internationella bestämmelser ger. Det sker genom attraktiva prissummor och aktiv marknadsföring procent av de hästar som tävlar i Sverige är svenskuppfödda. För att denna andel inte ska minska behöver antalet svenskuppfödda föl öka från dagens nivå på drygt 300 till minst 400. Stödåtgärder för aveln är därför viktig. Medel bör avsättas för att öka kvaliteten på avelsmaterialet. En ny större löpning för skandinaviskuppfödda hästar ska skapas. Det skandinaviska perspektivet är också betydelsefullt. Fortlöpande utvärderingar ska göras av uppfödningssatsningarna. Organisation Svensk Galopp har tre medlemssällskap, Stockholms Galoppsällskap, Skånska Fältrittklubben och Göteborgs Galoppsällskap. Genom fullmäktige tillsätter de Svensk Galopps hela styrelse och utfärdar riktlinjer för styrelsens arbete. Gentemot banor och intresseorganisationer har fullmäktige och därmed medlemssällskapen fått en starkare roll. Svensk Galopp ska aktivt arbeta med och stödja tävlings- och den löpande verksamheten vid vardera sällskap. Svensk Galopp ska ha kontrollen över resurserna som tillkommer sporten från ATG och fördela dessa inom sporten. Svensk Galopp ska särskilt driva frågan om ett eget spel för galoppen inom ATG. Det är ett måste att galoppsporten har en aktiv ungdomsverksamhet. Den har successivt byggts upp under den senaste tioårsperioden och fyller en allt viktigare roll. Arbetet måste intensifieras. Det är viktigt att det sker vid samtliga tre banor. Verksamheten ska inte bara innefatta ponnytävlingar utan måste också erbjuda samvaro och aktiviteter utan konkurrenssyfte. En egen utbildningsverksamhet har också byggts upp under de senaste tio åren. Satsningen måste fortsätta och intensifieras. Utbildningen måste också innefatta fortbildning. Lönsamheten för de aktiva inom sporten har försämrats. Det är därför angeläget att öka prispengarna. Ökande prispengar innebär inte automatiskt ökande intäkter för de aktiva. Stigande prissummor attraherar fler till sporten och skapar större uppmärksamhet, vilket är positivt, men innebär också ökande konkurrens för de redan aktiva. Därför är det nödvändigt att skapa även andra värden att vara t ex hästägare. Medel behövs också till förbättrade banunderlag, väl fungerande tävlingsanläggningar, djurskydd och säkerhet. Ett brett hästägarprogram skapas. En ny huvudstadsbana ska anläggas inom de närmaste åren. Den ska erbjuda säkra och skonsamma underlag. Den ska vara väl förankrad såväl lokalt som nationellt och internationellt. Den ska vara så attraktivt utformad att den medverkar till att höja intresse och status för galoppsporten samt locka publik till tävlingarna. Marknad och kommunikation En satsning på profilering och marknadsföring av sporten måste ske för att öka intresset för sporten, locka fler till tävlingarna, öka rekryteringen av hästägare, ungdomar och spelare samt göra det attraktivt att vara samarbetspartner till sporten. Satsningen ska ske genom en marknads- och kommunikationsfunktion inom Svensk Galopp med uppdrag att bygga varumärket Svensk Galopp. För detta ändamål behöver resurser avsättas från galoppens gemensamma medel och gränsdragningar mellan Svensk Galopp och framförallt ATG och JTG upprättas. Byggnationen av en ny huvudstadsbanan ska användas i kommunikationsarbetet för att visa galoppens nystart och generera nytt galoppintresse i hela landet En uppförandekod, som skapar en välkomnande attityd inom sporten, ska utarbetas. Ekonomi Medel till de aktiva ska definieras som prismedel. För att kunna överleva i en osäker framtid och för NET - 5

10 ett utökat handlingsutrymme behöver självfinansieringsgraden öka. Detta kan enbart ske genom ett ökat spel på galopphästar. Svensk Galopp ska därför driva frågan om ett eget unikt spel inom ramen samt en ökad marknadsföring av galoppspelet genom ATG. Galoppsporten är till procent beroende av intäkterna från spelet för sin finansiering. För att skapa ytterligare resurser till sporten behöver de externa intäkterna öka. I dagsläget utgörs en stor del av galoppsportens externa intäkter av galoppintern omsättning, t ex stallhyror. Galoppsporten ska sträva efter en självkostnadsprincip, vilket kommer att medföra att den galoppinterna omsättningen ökar. Utöver detta ska sporten söka externa intäkter genom att vara en värdefull samarbetspartner i sponsring och Business to Business. Vidare bör galoppens evenemang sträva efter att både generera resultatöverskott, t ex genom ökade publikintäkter, och ökade sponsorintäkter. Strategier bör skapas för att attrahera fler hästägare Försäljningen av fastigheten Hästen 1 och etableringen av en ny huvudstadsbana ska ske på ett sådant vis att galoppsporten tillförsäkras maximal ekonomisk nytta för framtiden. Dokumentet antaget av Svensk Galopps styrelse den 13 oktober 2009 och presenterat för Fullmäktige den 17 oktober Sportslig utveckling för svensk galoppsport A Mål- och strategiprogram Styrelsen och fullmäktige i Svensk Galopp har antagit ett Mål- och strategidokument. Bland målen heter det bl a: Galoppsporten i Sverige ska baseras på svenskuppfödda hästar och antalet svenskuppfödda föl ska öka. Antalet svenskbaserade hästar av hög kvalitet ska förbättras. Detta utvecklas strategiskt enligt följande: Galoppsporten i Sverige ska baseras på svenskuppfödda hästar. De skapar ett större nätverk av intressenter än importerade hästar och därmed en bredare förankring av sporten. Kvaliteten på svenskuppfödda hästar ska höjas genom fortsatt svenskprogram och avelssatsningar. Samtidigt måste det finnas ett internationellt perspektiv med fortsatt satsning på pattern races (grupplöpningar och listed races). Vidare heter det: I dessa löpningar (grupplöpningar och listed races) ska de bästa hästarna tävla utan andra restriktioner än de som internationella bestämmelser ger. Det sker genom attraktiva prissummor och aktiv marknadsföring. Men påpekas det: Samtidigt fyller vardagsgaloppen en viktig funktion. 6 - NET

11 B Vardagsgalopp Detta dokument fokuserar på en sportslig utveckling och på en stärkt avel, så att svenskuppfödda hästar fortfarande utgör basen i sporten. Men även breddåtgärder behövs: 1. Lördagskomben/Trion måste förstärkas. Den prissummehöjning som skedde för några år sedan har inte lett till motsvarande uppgång i marknadsföring eller omsättning. Löpningarna bör därför ges ökad uppmärksamhet genom att också vara en konkurrens mellan tränare, ryttare och hästägare. Särskilda potter avsätts för detta. Propositionen för samtliga ingående lopp bör vara likartad. 2. Ökad differentiering. För att kunna genomföra önskade kvalitativa åtgärder inom sporten krävs en differentiering av prissummorna. Under en följd av år har vardagsgaloppen prioriterats och prissummegafflarna minskat. Det måste vara bättre ekonomi att ha en häst av medelklass än en av låg klass. Under de närmaste åren bör i stället de bättre hästarna prioriteras, samtidigt som det är viktigt att tävlingstillfällena för breddhästarna inte minskar utan snarast kan öka till följd av fler tävlingstillfällen. Dessa hästar är inte minst viktiga för fortsatta satsningar på lunchgaloppen. 3. Insatser/anmälningsavgifter. Det är angeläget att stödja hästägarna genom minskade insatser. Ett par insatslöpningar kan med fördel göras om till vanliga löpningar. Även anmälningsavgifter och startavgifter begränsas. 4. Sweepstakes. Sweepstakes är relevanta att använda när det ekonomiska risktagandet är stort. I de flesta löpningar för äldre hästar finns idag inga motiv att använda sweepstakes. Styrkan av att kunna marknadsföra en garanterad prissumma är väsentlig, inte minst för de löpningar som kan vara internationellt gångbara. 5. Dirt track. Dirttrack eller all weather är en viktig del i svensk galoppsport. Acceptansen för dessa underlag har ju ökat kraftigt i Europa på senare år. Här har vi en styrka och konkurrensfördel som vi kan utnyttja på ett bättre sätt. På längre sikt bör övervägas om några befintliga storlöpningar ska flyttas till dirttrack. C Insatslopp 6. Stärkt Treårsprogram. Galoppsporten ska fortsatt ha den svenskuppfödda hästen som sin bas, som understrukits ovan. Samtidigt ska det finnas ett internationellt och ett kvalitetsperspektiv. Traditionellt ligger tyngdpunkten på de treåriga hästarna, derbyårgången. Så bör det vara också i fortsättningen. Ett starkt unghästprogram behövs för avelns avsättningsmöjligheter och för att skapa nya elithästar. Det är också viktigt att skapa möjligheter att få fram profilhästar. De goda treåringarna måste stimuleras till en vidare storloppskarriär. För de skandinaviskfödda/svenskuppfödda treåringarna inrättas en serie av Triple Crownkaraktär, kallad Swedish Champion: Jockeyklubbens Jubileumslöpning 1600 m Stockholm juni Swedish Champion Classic 2400 m Stockholm aug/sept St Leger 2800 m Stockholm sept/okt Swedish Champion Classic är bara öppen för svenskuppfödda hästar och kompletteras av pendanglöpningen Swedish Champion Sprint (1200 m). Med Danmark och Norge bör föras diskussion om Skandinaviskt St Leger som ersättning för dagens tre lopp. Till Swedish Champion Classic/Sprint finns särskilt kvalificerade platser. Dessa erövras genom poäng i ett antal löpningar: Svenskt Kriterium Svensk Auktionslöpning Jockeyklubbens Jubileumslöpning Upp till tre Champion Trial-löpningar (Stockholm, Göteborg och Malmö) under sommaren på m. Bästa svenskuppfödda häst belönas. NET - 7

12 De öppna Triple Crown-löpningarna består av: Svenskt 2000 Guineas 1600 m Stockholm juni Svenskt Derby 2400 m Malmö aug Hurricanelöpning 2800 m Malmö sep/okt För 2010 finns redan Voterlöpning som första benet i Triple Crown. För prisplacerade svenskuppfödda hästar utdelas bonus. Stonas Dianalöpning (namnändras ev till 1000 Guineas) och Oaks är som hittills öppna löpningar. 7. Samordnat Breeders-program. Breeders Trophyprogrammet består som hittills Juvenile, Mile, Classic och Stayer - men flyttas till en gemensam tävlingsdag i oktober. Consolations tillkommer. Måste tidsmässigt samordnas med St Leger. Med Danmark och Norge diskuteras ett gemensamt förloppsprogram. För att stödja uppfödare och hästägare bör anmälningsinsatserna minskas. Den förändring som föreslås är att avkommor till icke anmälda hingstar kan anmälas in för ett belopp av kr. Frågan om att tillåta skandinaviskfödda avkommor till icke anslutna hingstar att anmälas in för kr ska utredas vidare. 8. Tvåårsprogrammet. Tvååringarna har i dag ett omfattande program som det inte är motiverat att bygga ut. Huvudloppen är: Malmö Stads Pris Malmö aug Amacitalöpning Stockholm sept Vinterfavoriternas Pris Stockholm okt BT Juvenile Stockholm okt Juvenile Stayer/Sprint Malmö okt Svealandlöpning Stockholm okt/nov Svenskt Kriterium Malmö nov Götalandlöpning Malmö nov Auktionslöpning Stockholm nov 9. Stärkt äldrehästprogram. Nuvarande löpningar behålls med förstärkta prissummor, vilket speciellt gäller grupplöpningar och listed races samt även någon eller några stolöpningar. Det kan konstateras att tonvikten i äldreprogrammet i dag ligger på öppna löpningar. För att skapa en sportslig dynamik, skapa intresse från media, skapa intresse från nya hästägare och bli en hävstång för hela sporten är det viktigt att ekonomiskt, propositionsmässigt och på övriga sätt motivera och ta hand om de kvalitativa satsningar som görs på 8 - NET att förbättra och utveckla galoppsporten. Syftet bör vara att öka antalet Pattern Races. 10. Förbättra stolöpningsprogrammet. Fem av dagens insatslöpningar som är öppna för ston är listed races. Dessa har i dag svårt att fylla kraven på listed races. Därför bör prissumman ökas kraftigt (minst fördubblas) i något av nuvarande listed races för ston (Boomers Vase, Wettermarks Minneslöpning, Coolmore Matchmaker Stakes, Lanwades Stakes eller Jockeyklubbens Avelslöpning) och stärkas i övriga. Ett av dessa lopp bör avridas vid en särskild Million Mare Day under hösten, då bara stolopp rids. Att kommersialisera och öka värdet på vårt stobestånd är av stor betydelse för möjligheterna att öka kvaliteten i vår avel. Långsiktigt bör vi arbeta hårt för att få upp några stolöpningar i Grupp 3-nivå samt att erhålla ytterligare några Listed Races. D Avelsprogram 11. Svenskprogrammet. Det är angeläget med en fortsatt satsning på svenskuppfödda hästar. Dessa utgör i dag minst 65 procent av antalet hästar i träning. Det är inte troligt att antalet importer kommer att öka kraftigt, så länge den internationella köpmarknaden är stark. Antalet svenskuppfödda föl, som nu uppgår till drygt 300 behöver öka för att säkra fortsatt tävlingsunderlag. Svenskprogrammet behövs därför men bör få en mer medveten struktur och kvalitativ inriktning. Avsikten är att i slutändan uppnå ett ekonomiskt stöd som är bättre än i dag. Det är önskvärt att svenskuppfödda hästar kan tävla i de mest prestigefyllda loppen. Förteckningen ska bara ses som exempel. Vilka medel som står till förfogande 2010 och kommande år är ännu inte känt. Följande förändringar bör göras: Bland ordinarie löpningar bör följande löpningar (som exempel) för svenskuppfödda hästar ingå:

13 25 maidenlöpningar à = Svenskpotten (2-år) á = novislöpn (3-år) á = treårslöpningar á = Treårsfinal á = Treårseliten á = Melmac-löpning à = Ulriksdals Minneslöpn á = Fyraårspokalen (Gbg) á = Nationaldagspokalen á = SM (Classic och Sprint) = Auktionslöpningen = Summa = (prissummorna är ännu inte fastställda) Beräkningen av ordinarie löpningar i Svenskprogrammet ska ske enligt exemplet ovan Större löpningar (insats/tillskott - hästägarinsatser tillkommer) För svenskuppfödda SM (2 år) = Swedish Champion (Sprint och Classic) = (Troliga prissummor inkl hästägarinsatser) = ) För skandinaviskuppfödda* Svenskt Kriterium/Götalandlöpning = Kapplöpningssällskapets Stora Pris = Jockeyklubbens Jubileumslöpn = Svenskt St Leger = Derbydrömmen (fr 2011) = *Ur lagstiftnings- och EU-perspektiv spelar det ingen roll om löpningen är för svensk- eller skandinaviskuppfödda hästar, eftersom de i båda fallen räknas som restriktiva. Bonus för svenskuppfödda hästar (kan ske först 2011) 2000 Guineas = Dianalöpning = Svenskt Oaks = Svenskt Derby = Hurricanelöpning = Bonus införs i alla öppna, klassiska löpningar. Segerbonus 25 premier för 2-år à = premier för 3-år à * = premier för 3-år à = Summa = *t o m 30 september För fortsättningen tas ställning under året. Segerbonusen höjs till kr för treåringar under perioden 1 januari-30 september. Sammanlagt erhåller svenskuppfödda hästar enligt dessa exempel drygt 12 miljoner kr. Därutöver kommer 2 miljoner kr i löpningar för skandinaviskuppfödda hästar samt ca 4 miljoner kr, varav arrangören svarar för 1,1 miljoner kr i Breeders Trophy-löpningarna. Se bilaga Ändrat system för uppfödarpremier. Uppfödarpremier som motsvarar drygt 10 procent på de prispengar som förmedlas från ATG utbetalas varje år till uppfödare i Sverige. Under senare år har det rört sig om bortåt 5 miljoner kr beslöt Svensk Galopps styrelse att premier bara ska utbetalas till 2-4-åriga, svenskuppfödda hästar samt äldre hästar varje gång de vinner pris på minst kr. Dessutom utbetalas inte premier på mindre än kr. Enligt gjorda studier kommer detta att gynna mer professionella uppfödare och höja de utbetalade beloppen till bortåt 20 procent. Av totalbeloppet används sedan många år en mindre del till särskilda ändamål. Under 2009 har det rört sig om kr. För 2010 gäller följande fördelning. Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) Stöd till inköp av importerade, dräktiga ston Stimulansbidraget för utlandsbetäckning upphör fr o m Dokumentet antaget av Svensk Galopps styrelse den 15 februari För Bilagorna 1-4, se nästa sida! NET - 9

14 Bilagor 1. Prissummor i storlopp. Under en lång följd av år har prispengarna i storlöpningarna legat still eller haft en synnerligen svag utveckling. Se följande exempel: Löpning 1. pr pr 2008 Svenskt Kriterium Dianalöpning JK Jubileumslöpning Svenskt Oaks Svenskt St Leger Swedish Open Mile Nickes Minneslöpning Coolmore M Stakes Födda föl i Skandinavien Land Danmark Norge Sverige Summa Hästar i träning År 2 år 3 år äldre Totalt varav svenskuppfödda 2 år 3 år äldre Totalt Sv uppf * * prel. (siffrorna är tagna ur GaloppInfo) 4. Finansiering till Breeders Trophy sker enligt följande: Hingstavgifter (2010) Insats 1 (uppfödaren 2011) 1.000x Efteranmälda skand födda x Insats 2 (ägaren våren 2012) 1.000x Insats 3 (äg hösten 2012) 1.000x Insats 4 (äg våren 2013) 3.000x Insats 5 (äg hösten 2013) 3.000x Anmälningsavgifter Svensk Galopp Summa Låt din häst åka med Håkans Hästtransporter till vinnarcirkeln! Håkan mobil 10 - NET

15 Svenska organisationer Svensk Galopp AB (The Swedish Jockey Club) Svensk Galopp AB (SG) är huvudorgan för svensk galoppsport. SG är galoppsportens central- och serviceorgan, samt leder, organiserar och reglerar verksamheten inom sporten. Det är förbundets uppgift att efter samråd med sportens medlemsorganisationer utfärda gemensamma regler och be stämmelser samt företräda sporten gentemot utlandet. Svensk Galopp är dessutom ett serviceorgan för alla aktiva inom sporten, vilka faller under galopp regle mentet (RG). Styrelse Hans Hansson, ordf Håkan Fredlund Mats Genberg Bo Helander Jacqueline Henriksson Sven-Christer Nilsson Annelie Telford Revisorer Per Gustafsson, auktoriserad revisor Åsa Persson, suppl Svensk Galopps överdomstol Olof Köhl, ordf Alf Dorselius Ronney Hagelberg Jesko von Koenigsegg Björn Zacke Gisela Jardby, suppl Erik Kylengren, suppl Staffan Strömer, suppl Svensk Galopp - ideell förening Stockholm Besöksadress: Hästsportens Hus, Solvalla Telefon Fax Hemsida: e-post Plusgiro Bankgiro Svensk Galopp AB Stockholm Besöksadress Hästsportens Hus, Solvalla Telefon Fax e-post Bankgiro Svensk Galopp AB/Täby Box 29, TÄBY Telefon Fax E-post Kontaktuppgifter - personal: Dag Johansson VD e-post galoppsport.se Telefon Birgitta Agö e-post Ekonomi/administration taby.galoppsport.se Telefon Mobil Anders Ekberg Platschef Täby e-post taby.galoppsport.se Mobil Björn Eklund Secretary General e-post Telefon Anna Fischer Ombudsansvarig och marknadsassistent e-post Telefon Mobil Ann Gillberg Anläggningschef Göteborg e-post goteborggalopp.se Mobil Bo Gillborg e-post Sportchef taby.galoppsport.se, eller Telefon Mobil NET - 11

16 Helena Gärtner Administrativ chef e-post galoppsport.se Telefon Mobil Utbildning, licenser, transportbidrag, försäkringsfrågor, reglemente, djurskydd. Stuart McLaren Registrering samt IT e-post galoppsport.se Telefon Ägarskiften, registrering av hästägarfärger, pseudonymer, exporter, importer, tillförlig införsel, utlandsanmälningar. Stefan Olsson Informationskoordinator e-post svenskgalopp.se Telefon Mobil Information, foto, web och programproduktion, presskontakt. Fredrik Otter Tävlingsansvarig Täby e-post taby.galoppsport.se Mobil Linda Persson e-post Evenemang Täby Galopp galoppsport.se Telefon Mobil Stina Swartling Ekonomiansvarig e-post galoppsport.se Telefon Gunnar Werner Marknadsansvarig e-post galoppsport.se Mobil Marita Wirenstål e-post Tävlingsekreterare taby.galoppsport.se Telefon Mobil Monica Wolf Registrering e-post Telefon Avelsärenden, inregistrering av svenska hästar, pass, DNA typning, avelsvärdering, namngivning, namnändring, exporter, återimporter, tillfällig utförsel. Margareta Östgård Svennehed IT och Data e-post galoppsport.se Telefon Arbetar IT samordnare, webbtjänsten, data Ung Galopp Hemsida: Lotta Malmborg e-post: galoppsport.se Mobil Cecilia Gråberg e-post: galoppsport.se Telefon Svensk Galopps avelsråd Björn Eklund, ordf Stig Ahlengärd Bo Helander Jessica Long Lotta Månsby Eva CS Pettersson Svensk Galopps avelsvärderingsnämnd Hans Engblom, ordf Lennart Rådberg Christina Olsson, suppl Charlie Lindberg, suppl Svensk Galopps besvärsnämnd för avelsvärdering Olof Köhl, ordf Erik Kylengren Kjell Sjöberg 12 - NET

17 Kommittéer, m m Svensk Galopp Tävlingskommittén Helena Gärtner, ordf Bo Ahlquist Bo Gillborg Bo Helander Jacqueline Henriksson Stefan Jönsson Fredrik Otter Marita Wirenstål Reglementskommittén Björn Eklund, ordf Bo Gillborg Jan-Åke Gunnarsson Helena Gärtner Ronney Hagelberg Olof Köhl Bo-Gunnar Paulsson Licens- och Utbildningskommittén Helena Gärtner, ordf Bo Gillborg Emelie Lundin Fredrik Otter Claes-Göran Wallenius Marknadskommittén Skall tillsättas. Inregistreringskommissionen Helena Gärtner, ordf Stuart McLaren Monica Wolf Margareta Östgård Svennehed Galopprepresentation utanför Svensk Galopp ATG Forskningskommittén: Kjell Sjöberg STC Ansvarsnämnden för dopningsfrågor Björn Edgren, ord Rolf Stenberg, suppl Hästnäringens Nationella Stiftelse Dag Johansson Föreningen Ridskolan Strömsholm Annelie Telford Hästsportens Folkhögskola Helena Gärtner Medlemssällskap Göteborgs Galoppsällskap (GGS) Adress Box 22010, Göteborg Telefon Telefax Plusgiro Hemsida Styrelse 2010 Sewerin Ekman, ordf Anders Garbratt, vice ordf Lars Gradin, sekr Kalle Sörgren, kassör Lars-Inge Hägglund Lennart Jarvén Roland Johansson Bo Magnusson Camilla Moberg Rolf Persson Marianne Jahreskog, suppl Magnus Johansson, suppl Ronja Risberg, suppl Charlotte Widell, suppl Skånska Fältrittklubben (SFK) Adress Box 9506, Malmö Telefon Telefax (polling), Styrelse 2010 Jacqueline Henriksson, ordf Christer Ljnung, v ordf Håkan Birger Mathias Schildt Maria Westman NET - 13

18 Stockholms Galoppsällskap Adress Box 29, Täby Telefon ordf sekr E-post procurama.se Bankgiro Styrelse 2010 Claes-Göran Wallenius, ordf Jan Kleerup, v ordf Anne-Marie Sörensen, sekr Kent Alstermark Christer Häggström Annika Källse Leif Wretman Galoppbanor Täby Galopp Adress Box Täby Telefon Telefax , anmälningar E-post Hemsida Täby Hemsida Strömsh svensktgrandnational.se Bankgiro Jägersro Adress 14 - NET Jägersro trav & galopp (JTG) Box 9506, Malmö Telefon Programändr o res Telefax (anmälningar), (ang Göteborg) E-post Hemsida Plusgiro Bankgiro Göteborg Galopp Adress Göteborg Galopp AB Box 22010, Göteborg Telefon Telefax Hemsida Blommeröd Adress Blommeröd Galoppsällskap Box 83, Höör Telefon Telefax Mobil E-post Hemsida Plusgiro Strömsholm - se under Täby Galopp Övriga organisationer Amatörryttarklubben (ARK) Adress Box 29, Täby Telefon o fax (klubbstugan) Mobil ordföranden Telefax anm (Täby/SG) Plusgiro (klubbsekt) (tävl sekt) Bankgiro Hemsida Styrelse 2010 Hans Engblom, ordf Ingrid Önning, vice ordf Eva Dalbark, Tina Henriksson, Josephine Kelly, David Lenneblad, Hillevi Ljungquist, Daniel Wirenstål, Jennie Österberg. Christopher Roberts och Robert Sjöblom, suppl Scandinavian Arabian Racing Association (SARA) Adress c/o Mats Genberg Örnaberga Gård Simrishamn Telefon (sekr) Telefax (sekr) Plusgiro Hemsida E-post E-post sekretariat

19 Jockeyklubben (JK) (The Jockey Club of Sweden) Adress c/o Täby Galopp Box 29, Täby telefon (sekr) Plusgiro Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) (Swedish Thoroughbred Breeders Association) Adress c/o Nadja Bellander Centralvägen 8, 2 tr Vallentuna Telefon (ordf) (sekr) Telefax (ordf) Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida Styrelse 2010 Bo Helander, ordf Bengt Morberg, vice ordf Ture Lindblad, Jessica Long, Eva CS Pettersson, Helena Sigfridsson Conny Mobeck, suppl, Ida Rehnström, suppl Stefan Uppström, suppl, Nadja Bellander, adj sekr Peter Josefsson, adj kassör Skånes Galoppsällskap (SGS) Adress c/o Gerdtsson Stora Mölleberga, Pl Staffanstorp Telefon ordf bost fax Epost Telefon kassör Plusgiro Styrelse 2010 Eva CS Pettersson, ordf Kristina Sandrup, vice ordf Bodil Brandoné, sekr Birgit Gerdtsson, kassör Lena Jarvén-Areskoug Marianne Leander Amelie von Leithner Jan Östlund Jan Carlson, suppl Ulf Stjernfeldt, suppl Svenska Galopptränarnas Riksförbund (SGR) Adress c/o Annika Källse (2009) Hangarvägen 3, 6 tr Täby Telefon Mobil Plusgiro Täby Galopptränarförening (TGTF) Adress c/o Täby Galopp AB, Box 29, Täby Telefon (ordf) Telefax (ordf) Plusgiro Styrelse 2010 Claes Björling, ordf Ylva Brandt, Sigyn Dysell, Johan Lindberg Caroline Malmborg, Bo Neuman Yvonne Durant, suppl, Barry McGann, suppl Alex McLaren, suppl, Annika Källse, suppl, sekr Maud Drews, adj kassör Södra Sveriges Galopptränarförening (SSGTF) Adress c/o Östlund, Tågarpsvägen Asmundtorp Telefon (sekr) Telefax (sekr) Bankgiro Styrelse 2010 Ole Larsen, ordf Catharina Östlund, sekr Annelie Larsson, Jessica Long, Lennart Reuterskiöld Göteborgs Galopptränarförening (GGTF) Adress c/o Rolf Persson Doktor Westrings Gata Göteborg Telefon ordf Telefon sekr NET - 15

20 Amatörtränarnas Riksförbund (ATF) Adress c/o Kuningas, Ågården Blentarp Telefon Styrelse 2010 Rein Kuningas, ordf Ann Bresle, vice ordf Gunilla Johansson John Kelly Sveriges Amatörtränarförening(SATF) Adress c/o Anki Svedberg-Karlsson Tunnbindarvägen Munka Ljungby Telefon (ordf) (sekr) Bankgiro E-post telia.com Styrelse 2010 Rein Kuningas, ordf Anki Svedberg-Karlsson, sekr Anki Halpin, kassör, Camilla Osterman Göran Westerlund, Anna-Maria Andersson, suppl Christel Ernst, suppl, Gunilla Johansson, suppl Anne-Beth Thörn, adj, kontakt Göteborg Galopp Täby Amatörtränarförening (TATF) Adress c/o Ann Bresle, Rörsby Almunge Tel o fax sekr E-post Hemsida Plusgiro Styrelse 2010 Ann Bresle, sekr och företrädare Lotta Lien, klubbmästare John Kelly, kontakt Täby Anders Flodberg, Göran Hesse Anne-Lie Lindgren, suppl Harriet Ohlsson, adj kassör Ordförandeposten är rullande. Skandinavisk Hindersport (SHS) Adress c/o Nadja Bellander Centralvägen 8, 2 tr Vallentuna Telefon (ordf) (sekr) Bankgiro E-post Hemsida Styrelse 2010 Jesko von Koenigsegg, ordf Nadja Bellander, sekr Dennis Persson, kassör Rein Kuningas Föreningen SKANDINAVISK Marianne Peyron HINDERSPORT John Kelly, suppl Anders Herlin, adj, Per Michanek, adj, Sven Rosenqvist, adj Skandinavisk Jockeyförening (SJF) Adress c/o Per-Anders Gråberg Norrövägen Åkersberga Mobil E-post Jägersrogaloppens Vänner (JGV) Adress c/o Ann-Kristin Halpin Västergatan Vollsjö Telefon sekr Telefon kassör Plusgiro Ung Jägersro Adress c/o Jägersro trav & galopp Box 9506, Malmö Telefon Telefax NET

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

GaloppInfo 2009. Låt din häst åka med Håkans till vinnarcirkeln! Håkans Hästtransporter

GaloppInfo 2009. Låt din häst åka med Håkans till vinnarcirkeln! Håkans Hästtransporter SVERIGE POSTTIDNING A A NORGE A Låt din häst åka med Håkans till vinnarcirkeln! Håkans Hästtransporter 08-540 262 10 Stockholm 040-44 10 45 Malmö 08-540 262 93 Fax 070-591 24 00 Håkan mobil 070-554 08

Läs mer

Svensk Galopp Höststämma Presentation av VD Torbjörn Westöö

Svensk Galopp Höststämma Presentation av VD Torbjörn Westöö Svensk Galopp Höststämma 2013-10-12 Presentation av VD Torbjörn Westöö Agenda Varför måste vi spara? Anläggningar Avgifter, Prispengar och Transportbidrag Publikationer och Banprogram Organisation Kommunikation

Läs mer

Världens snabbaste, tuffaste och största hästsport. Galopp!

Världens snabbaste, tuffaste och största hästsport. Galopp! Världens snabbaste, tuffaste och största hästsport. Varje vecka i Sverige. Galopp! Galopp är världens största hästsport. Både vad gäller publik och spel. Spänning. Fa rt. Skönhet. Jockeys. Full blod. Högsta

Läs mer

En ny tidning. Bara om Galopp.

En ny tidning. Bara om Galopp. En ny tidning. Bara om Galopp. Svensk Galopp (SG) Telefon: 08-627 20 00 Fax: 08-764 50 28 E-post: info@galoppsport.se E-post personal: namn.efternamn@galoppsport.se Öppettider: kl 08.00 16.30, lunch kl

Läs mer

Breeders Crown-finaler och Jackpot i V75

Breeders Crown-finaler och Jackpot i V75 Breeders Crown-finaler och Jackpot i V75 Vecka 45-2009 På lördag samlas de flesta av landets bästa tre- och fyraåringar för att göra upp i årets sista stora kraftmätning. Det handlar om fyra Breeders Crown-finaler

Läs mer

Avel och införsel. Stambokens indelning. Importbestämmelser för varmblodig travhäst. Allmänt. Tvångsstartsummor

Avel och införsel. Stambokens indelning. Importbestämmelser för varmblodig travhäst. Allmänt. Tvångsstartsummor Avel och införsel Stambokens indelning Hästar som är registrerade i avdelning I i stambok hos STC har fri starträtt i Sverige samt rätt att delta i premielopp och erhålla uppfödarpremie. Hästar som är

Läs mer

Information 4-2013 från Svensk Galopps valberedning våren 2013. Förslag till val av styrelse, revisorer och galoppöverdomstol

Information 4-2013 från Svensk Galopps valberedning våren 2013. Förslag till val av styrelse, revisorer och galoppöverdomstol Information 4-2013 från Svensk Galopps valberedning våren 2013 Förslag till val av styrelse, revisorer och galoppöverdomstol Efter slutfört uppdrag överlämnar valberedningen nedanstående förslag till ledamöter

Läs mer

SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2014 DU MÅSTE ANMÄLA DIN HÄST OM DU VILL VARA MED! www.jagersro.se

SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2014 DU MÅSTE ANMÄLA DIN HÄST OM DU VILL VARA MED! www.jagersro.se SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2014 DU MÅSTE ANMÄLA DIN HÄST OM DU VILL VARA MED! www.jagersro.se PROPOSITION SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2014 Till Svensk Uppfödningslöpning 2014 kan svenskfödda hästar födda

Läs mer

SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2017 DAGS ATT ANMÄLA DIN UNGHÄST!

SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2017 DAGS ATT ANMÄLA DIN UNGHÄST! SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2017 DAGS ATT ANMÄLA DIN UNGHÄST! SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2017 Till Svensk Uppfödningslöpning 2017 kan svenskfödda hästar födda 2015 och i Svensk Travsports (ST) register för

Läs mer

Poänglördag. Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.

Poänglördag. Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan. BERGSÅKER Tisdag 2 oktober Startanmälan: senast onsdag 26 september kl. 09:00 Utländsk anmälan samt övrig tid (0046 60) 66 96 01. Häst som startar senast tisdag 25 september har företräde till start. Idag

Läs mer

PROPOSITIONER STÖRRE LÖPNINGAR SKANDINAVIEN 2013

PROPOSITIONER STÖRRE LÖPNINGAR SKANDINAVIEN 2013 PROPOSITIONER STÖRRE LÖPNINGAR SKANDINAVIEN 2013 Utgivna av Svensk Galopp, Norsk Jockeyklub och Dansk Galop i februari 2013 1 Anmälningsterminer Sverige Januari 21 mån Täb 3. ins Breeders Trophy Juvenile

Läs mer

Sista chansen att rösta fram Årets Häst och tävla om en Niceresa!

Sista chansen att rösta fram Årets Häst och tävla om en Niceresa! Vecka 3 2009 Sista chansen att rösta fram Årets Häst och tävla om en Niceresa! På fredag ska travåret 2008 summeras med fest och glamour vid Årets Häst-galan på Restaurang Rondo i Göteborg. Under kvällen

Läs mer

Andelsstall unghästar anno 2016

Andelsstall unghästar anno 2016 Honey Badger Racing i samarbete med galopptränaren Marie Lustig presenterar Andelsstall unghästar anno 2016 Andel i tre unghästar Spelskola Besök på träningscampen och tävlingsbanor Livesändningar på internet

Läs mer

PROPOSITIONER STÖRRE LÖPNINGAR SKANDINAVIEN 2014

PROPOSITIONER STÖRRE LÖPNINGAR SKANDINAVIEN 2014 PROPOSITIONER STÖRRE LÖPNINGAR SKANDINAVIEN 2014 Utgivna av Svensk Galopp, Norsk Jockeyklub och Dansk Galop i februari 2014 1 2 De större slätlöpningarna på Jägersro och Täby 2013 Vinnare av de större

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 17 oktober 2016 (nr 8)

Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 17 oktober 2016 (nr 8) Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 17 oktober 2016 (nr 8) Tid: kl 17.30 20.20 Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordf), Per Larsson, Jan Carlson, Staffan Lidström,

Läs mer

spelstrategier 76 GALOPP MAGASINET

spelstrategier 76 GALOPP MAGASINET 76 GALOPP MAGASINET 76-81 Spelstratergier-del-2.indd 76 08-01-16 14.04.19 Spela på Galopp! BLI RIK PÅ ATT KUNNA MER ÄN ANDRA Åldersvikter... utveckling... tränarstall... och födelsedag viktiga faktorer

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Swedish Reined Cowhorse Association. inbjuder till. Hjo-ko. 23-26 juli 2015. 1xSRCHA, 1x NRCHA 1x NCHA samt Allbreedsklasser

Swedish Reined Cowhorse Association. inbjuder till. Hjo-ko. 23-26 juli 2015. 1xSRCHA, 1x NRCHA 1x NCHA samt Allbreedsklasser Swedish Reined Cowhorse Association i samarbete med Abrahamstorps Gård inbjuder till Hjo-ko 23-26 juli 2015 1xSRCHA, 1x NRCHA 1x NCHA samt Allbreedsklasser Domare: Tom Neel Tävlingsledare: Peter Pettersson

Läs mer

Swedish Reined Cowhorse Association. inbjuder till. Hjo-ko. 23-26 juli 2015. 1xSRCHA, 1x NRCHA, 1x NCHA samt Allbreedsklasser

Swedish Reined Cowhorse Association. inbjuder till. Hjo-ko. 23-26 juli 2015. 1xSRCHA, 1x NRCHA, 1x NCHA samt Allbreedsklasser Swedish Reined Cowhorse Association i samarbete med Abrahamstorps Gård inbjuder till Hjo-ko 23-26 juli 2015 1xSRCHA, 1x NRCHA, 1x NCHA samt Allbreedsklasser Domare: Tom Neel Tävlingsledare: Peter Pettersson

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Arvid Stjernswärds Minneslöpning huvudnumret på V75

Arvid Stjernswärds Minneslöpning huvudnumret på V75 Vecka 6 Arvid Stjernswärds Minneslöpning huvudnumret på V75 I veckans V75-omgång på Jägersro ingår anrika Arvid Stjernswärds Minneslöpning (V75-3, Gulddivisionen, försök 2) ett lopp som kördes första gången

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

Internationell V75:a med repris i C.L. Müllers Memorial?

Internationell V75:a med repris i C.L. Müllers Memorial? Vecka 44-2009 Internationell V75:a med repris i C.L. Müllers Memorial? V75 landar på Jägersro på lördag. Omgången har en internationell prägel, med gästhästar och kuskar från flera olika länder. Spelare

Läs mer

29 Trav- och galoppsportverksamhet

29 Trav- och galoppsportverksamhet Trav- och galoppsportverksamhet, Avsnitt 29 653 29 Trav- och galoppsportverksamhet 29.1 Hästsport i Sverige I Sverige bedrivs hästsportverksamhet i många olika former. De mest vanliga är ridsport, t.ex.

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

PROPOSITIONER JANUARI 2014

PROPOSITIONER JANUARI 2014 PROPOSITIONER JANUARI 2014 2 STARTANMÄLNINGAR DECEMBER 23 måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 27 fredag 28 lördag 29 söndag 30 måndag 31 tisdag JANUARI 1 onsdag 2 torsdag 3 fredag 4 lördag 5 söndag 6

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Strategi för galoppsporten

Strategi för galoppsporten Strategipresentation Strategi för galoppsporten (Arbetsmaterial, utgåva per 2015-03-20) Bakgrund Vi saknar en tydlig och långsiktig strategi Vi saknar en tydlig prioritering Vi saknar mätbara mål Innehåll

Läs mer

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag NOMINERADE ÅRSMÖTESVAL DEN 23 MARS 2014 med valberedningens förslag Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Avsagt sig uppdraget 27 november 2013 Helén Pettersson

Läs mer

AVTAL OM GEMENSAM VERKSAMHET I ENKELT BOLAG AVSEENDE PROJEKT TROJKA,

AVTAL OM GEMENSAM VERKSAMHET I ENKELT BOLAG AVSEENDE PROJEKT TROJKA, Svenska Ridsportförbundets Dressyrkommitté Ny version 2011-12-19, ersätter tidigare AVTAL OM GEMENSAM VERKSAMHET I ENKELT BOLAG AVSEENDE PROJEKT TROJKA, en satsning mellan uppfödare, ryttare och Svenska

Läs mer

Proposition för Scandinavian Arabian Sporthorse Championships (open) 24-26 Juli 2009 Näsbyholms Säteri

Proposition för Scandinavian Arabian Sporthorse Championships (open) 24-26 Juli 2009 Näsbyholms Säteri Proposition för Scandinavian Arabian Sporthorse Championships (open) 24-26 Juli 2009 Näsbyholms Säteri Med allroundklasser i Classic och western, SM och Nordiska öppna Mästerskap i dressyr, hoppning och

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 Folksam Scandinavian Open 2014 Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda

Läs mer

Propositioner till SG:s Höststämma den 17 oktober 2015

Propositioner till SG:s Höststämma den 17 oktober 2015 Propositioner till SG:s Höststämma den 17 oktober 2015 Styrelsen i Svensk Galopp kommer att föreslå 2 propositioner till höststämman den 17 oktober. Det handlar om: 1) Strategier för galoppsporten 2) Hindersporten

Läs mer

Sundsmåla gård ligger några mil söder om Linköping. Här bor familjen Rinné, en riktig hästfamilj, där mamma Gunnel ridit i hela sitt liv, pappa Claes

Sundsmåla gård ligger några mil söder om Linköping. Här bor familjen Rinné, en riktig hästfamilj, där mamma Gunnel ridit i hela sitt liv, pappa Claes Sundsmåla gård ligger några mil söder om Linköping. Här bor familjen Rinné, en riktig hästfamilj, där mamma Gunnel ridit i hela sitt liv, pappa Claes har ridit och sen Jonas som är hoppryttare och systern

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Skandinavisk Galopp/Kalendern nr 7/2011 PROPOSITIONER SKANDINAVIEN

Skandinavisk Galopp/Kalendern nr 7/2011 PROPOSITIONER SKANDINAVIEN Skandinavisk Galopp/Kalendern nr 7/2011 PROPOSITIONER SKANDINAVIEN Propositioner för Sverige, Norge och Danmark huvudsäsongen 2011 GALOPPFESTER JÄGERSRO 2011 Vårpremiär! Sön 17 april Pramms & British Evening

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 22 augusti 2016 (nr 7)

Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 22 augusti 2016 (nr 7) Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 22 augusti 2016 (nr 7) Tid: kl 16.00 20.20 Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordf), Per Larsson, Jan Carlson, Staffan Lidström

Läs mer

PROPOSITIONER NOVEMBER 2014

PROPOSITIONER NOVEMBER 2014 PROPOSITIONER NOVEMBER 2014 2 STARTANMÄLNINGAR OKTOBER 23 torsdag 24 fredag 25 lördag 26 söndag 27 måndag 28 tisdag 29 onsdag 30 torsdag 31 fredag NOVEMBER 1 lördag 2 söndag 3 måndag 4 tisdag 5 onsdag

Läs mer

29 Trav- och galoppsportverksamhet

29 Trav- och galoppsportverksamhet Trav- och galopp Avsnitt 29 621 29 Trav- och galoppsportverksamhet 29.1 Hästsport i Sverige I Sverige bedrivs hästsportverksamhet i många olika former. De mest vanliga är ridsport, t.ex. vanlig fritidsridning,

Läs mer

SVENSK GALOPP (SG) Styrelse. Kansli

SVENSK GALOPP (SG) Styrelse. Kansli SVENSK GALOPP (SG) www.svenskgalopp.se Kontorstid: Mån-fre 08.00-16.30, lunch 11.30-12.30 Adress: Svensk Galopp, 161 89 Stockholm Besök: Hästsportens Hus, Solvalla (Expeditionstid: mån-fre 09.00-16.00,

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet Rimbo den 7 augusti 2009

Svenska Ridsportförbundet Rimbo den 7 augusti 2009 Svenska Ridsportförbundet Rimbo den 7 augusti 2009 Körkommittén DAGORDNING 1. Val av justeringsman 2. Föregående protokoll 3. Ekonomi 4. Strategi, taktik och principer omkring landslagen 5. Brev från Lotta

Läs mer

V75 med Gösta Bergengrens Minneslopp

V75 med Gösta Bergengrens Minneslopp V75 med Gösta Bergengrens Minneslopp Vecka 2-10 V75 avgörs på Bergsåker den här veckan. Två av banans största profiler genom tiderna hedras Gösta Bergengren, Norrlands Travsällskaps förste ordförande och

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE Resultatlista Knivsta Triathlon Lördagen den 16 augusti 2008 Klass 1: HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE 1 Jan Wallin Uppsala 50,17 2 Bengt Appelqvist Knivsta 51,37 3 Leif Harrå Knivsta 53,50 4 Jonny Persson

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014

Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014 Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014 Gjensidige Försäkring P.O. Box 3031 SE-103 61 Stockholm Telefon +46 (0)771 326 326 Telefax +46 (0)8 753 61 71 Org.nr. 516407-0384 info@gjensidige.se

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

STADGAR för Svensk Galopp

STADGAR för Svensk Galopp STADGAR för Svensk Galopp antagna vid ordinarie föreningsstämma den 17 oktober 2015 och fastställda vid extra stämma för Svensk Galopp den 30 januari 2016 1 Föreningens firma och medlemmar Föreningens

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Göteborgs Galoppsällskap Årsredovisning 2015

Göteborgs Galoppsällskap Årsredovisning 2015 Göteborgs Galoppsällskap Årsredovisning 2015 Verksamhetsberättelse Styrelsen för Göteborgs Galoppsällskap får härmed avge redovisning för sin förvaltning under räkenskapsåret 2015. Göteborgs Galoppsällskap

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

DET INTERNATIONELLA SPELET. Hasse Skarplöth, 4 april

DET INTERNATIONELLA SPELET. Hasse Skarplöth, 4 april DET INTERNATIONELLA SPELET Hasse Skarplöth, 4 april AGENDA Varför internationellt spel? Nuläge, internationella avtal Framtid, internationella avtal INFORMATION Alltid inbjudande Äkta och trovärdiga Vi

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm

Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm FOLKBILDNINGSRÅDET Representantskapet Protokoll Vårsammanträdet 2005 Datum 20 april 2005 Plats Närvarande ombud Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm Folkbildningsförbundet Mats Bernerstedt Rolf Carlsson

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Tränarkåren allt äldre men de yngre kvinnorna blir allt fler

Tränarkåren allt äldre men de yngre kvinnorna blir allt fler Vecka 7-2010 Tuffa damer på hemmaplan Hilda Zonett och Lundås Emelie har två saker gemensamt. De har båda två Bergsåker som hemmaadress och de har båda två tillskrivits titeln landets bästa sto. Det finns

Läs mer

alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1.

alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1. alecta ÖVERSTYRELSEN Löpande nr 57 PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, ordinarie möte torsdagen den 10 april 2014 i Stockholm Närvarande överstyrelseledamöter och

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

29 Trav- och galoppsportverksamhet

29 Trav- och galoppsportverksamhet Trav- och galopp, Avsnitt 29 641 29 Trav- och galoppsportverksamhet 29.1 Hästsport i Sverige I Sverige bedrivs hästsportverksamhet i många olika former. De mest vanliga är ridsport, t.ex. vanlig fritidsridning,

Läs mer

Årsredovisning för. Jockeyklubben 802001-6260. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Jockeyklubben 802001-6260. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Jockeyklubben Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår! Västra skolområdet PM till föräldrar och elever i Västra skolområdet. Läsåret 2012/2013 Välkommen till ett nytt läsår! Vi i Västra skolområdet vill arbeta för att Västra skolområdet ska genomsyras av samhörighet

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Årsmöte Svenska Thaiboxningsförbundet, 3 mars 2007 kl 12:00 på Martenson hotell Halmstad

Årsmöte Svenska Thaiboxningsförbundet, 3 mars 2007 kl 12:00 på Martenson hotell Halmstad Sida: 1 av : 5 Årsmöte Svenska Thaiboxningsförbundet, 3 mars 2007 kl 12:00 på Martenson hotell Halmstad Närvarande: Klubb Person Vallentuna Mats Söderström Slagskeppet MT Peter Lööf, Teemu Lehtinen Fighting

Läs mer