Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN"

Transkript

1 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FEBRUARI 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i gruvor Sprängning fokus på miljö och säkerhet Ulf Adelsohn brinner för järnvägen och gruvnäringen Expertpanel om gruvnäringen Guld säkerhet vid oro Konsulter möjliggörare i stora projekt... minskar underhållskostnaden för din anläggning! En hiss... När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer och funktioner, underhålla, reparera och förhindra kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säkert måste komma på plats, har hissen en viktig roll. Våra hissar löser vertikala transportproblem över hela världen. Det har de gjort i sextio år.

2 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 2 ledare läs mer om... Världen behöver metaller Världens behov av metalller växer med efterfrågan på modern miljöteknik. Men att säkra tillgången är inte oproblematiskt. Sverige har goda förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling av gruvindustrin och åter bli ett ledande gruvland. Jan Magnusson Generaldirektör SGU Behovet av metaller och mineraler är stort och växande såväl i Europa som i resten av världen. Den svenska mineralindustrin omsätter tillsammans med stål- och metallverken, som utgör nästa steg i förädlingskedjan, 220 miljarder kronor och sysselsätter nästan människor. Mineralnäringen svarar för 19 procent av det svenska nettoexportvärdet. Tillgång till järn, koppar, silver, sällsynta jordartsmetaller och så vidare är nödvändiga förutsättningar för modern energi- och miljöteknik, till exempel vindkraft, solceller, lågenergilampor och katalysatorer i bilar. Det går åt 40 olika råmaterial för att göra en mobiltelefon, bland annat litium, tantal, kobolt och antimon. En miljöbil innehåller 10 till 15 kiloggram sällsynta jordartsmetaller. Osäker tillgång Men tillgången på många av dessa nödvändiga ämnen är inte oproblematisk. Kina producerar 95 procent av de sällsynta jordartsmetallerna, Rare Earths Elements, Brasilien 90 procent av all niob, som behövs i bland annat pipelines och jetmotorer, och Sydafrika 79 procent av världens radium, bland annat för katalysatorer i bilar. Våra kollegor på British Geological Survey publicerade nyligen en rapport, som beskriver riskerna för leveransavbrott för kritiska mineral (se SGU:s nyhetsbrev Malm och Mineral 16 januari). Av ett 40-tal ämnen på listan är det hälften, därav 9 av de 10 med högt beräknat riskindex, som har Kina som ledande producent. I takt med att Kina ökar sin egen produktion av bilar, miljöteknik och så vidare kommer deras möjligheter att upprätthålla en stor export av dessa ämnen sannolikt att minska.»tillgången på många av dessa nödvändiga ämnen är inte oproblematisk. Den här situationen måste hanteras både med ökad återvinning och med prospektering/utvinning i länder som har förutsättningar för detta. Sverige tillhör dessa länder. Norge har olja, Sverige har framtidens metaller, för att travestera vad Deng Xiaoping sa om Saudiarabien och Kina. För närvarande har vi prospekteringsföretag som söker efter sällsynta jordartsmetaller, platina, volfram, grafit, kobolt och antimon i Sverige. Dessa ämnen står alla på EU:s lista över kritiska mineral. Ett företag har ansökt om bearbetningskoncession (första steget i att etablera en gruva) för sällsynta jordartsmetaller och LKAB arbetar med ett projekt för utvinning av REE ur gruvavfallet. Antalet gruvor i Sverige, som för fem år sedan var nere på rekordlåg nivå, ökar nu med två till tre om året. I dag har Sverige 16 gruvor. Utvinningen sker med modern teknik när det gäller både arbetsmiljö och yttre miljö. En nutida gruva är som all annan industri den blir mer och mer automatiserad, med arbeten som blir allt mer ingenjörsmässiga och som sker i kontorsmiljö och i kontrollrum ovan jord. Det startar nu ett antal forskningsprojekt som syftar till att ytterligare utveckla framtidens hållbara gruvverksamhet. Några av dem presenteras i denna bilaga. Den nationella mineralstrategi som regeringen publicerar i dagarna, ska stödja och driva på denna utveckling. Vi går en spännande tid till mötes. 04 Tillväxtpotential i gruvnäringen överblick 06 Specialistkompetens i gruvprojekt 08 Guld trygg investering 10 Expertpanel om gruvnäringen 12 Råvarupriser snabb utveckling 14 Handel investera i råvaror 16 Profilintervju Ulf Adelsohn 18 Sprängning ökad säkerhet 20 Gruvindustrin förståelsen måste öka 24 Branschutrustning produkternas utveckling 26 Forskning aktuellt i mineralbranschen 28 Krönika NATURAL RESOURCES Projektledare: Markus Kaplun, Produktionsledare: Daniel Sivertsson, Affärsutvecklare: Marcus Carloni, Text: Anders Edström Frejman, Fredrik Dhejne Omslagsbild: Per Myrehed Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Ivar Bigestans Distribution: Dagens industri, februari 2013 Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, MittMediaPrint, Örnsköldsvik Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, Stockholm Tel Detta är Smart Media Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grundläggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för företagets produkter och tjänster. Följ oss: Vi är redo var är malmtågen? newmarket.se Tel +46 (0) At your service! m 2 lageryta m kaj spårmeter 16,5 m djupt

3 annons Bengt Ljung, VD Botnia Exploration Botnia Exploration Malmen från provbrytningen i Vargbäcken anrikades hos Björkdalsgruvan och Botnia Exploration har nu producerat sina första kilon riktigt guld. Bengt Ljung tror att Vindelgransele kan utvecklas till ett gruvområde. Fem kilo guld producerat från provbrytning Prospekteringsbolaget Botnia Exploration fortsätter sina satsningar väster och öster om Vindelgransele. Man har nu producerat sina första dryga fem kg guld från provbrytningen i Vargbäcken och provborrningar fortsätter i den lovande kvartsgången i undersökningstillståndet i väster. De båda tänkta gruvorna ligger på var sin sida om Vindelälven inom en radie av ett par kilometer och i närheten av den lilla orten Vindelgransele i Lycksele kommun. Projektet är lovande ur många aspekter menar Botnia Explorations vd, Bengt Ljung: Vår närvaro uppfattas som positivt av lokalbefolkningen och vi har mycket lovande resultat från provborrningar i dels underökningstillståndet Stenberget 3 (Fäbodliden C) och dels från provbrytnigen i Vargbäcken. I båda fallen handlar det om mineralisering som är relativt enkel såväl att bryta som att anrika och med höga halter av guld framförallt i kvartsgången på den västra DEN GULDHALTIGA KVARTSGÅNGEN SER UT ATT VARA VÄL DEFINIERAD OCH REGELBUNDEN sidan. Höga guldhalter är ytterst viktigt ur transporthänseende. Provborrningarna som avslutades våren 2012 i samband med barmarksperioden visade på synligt guld i borrkronorna och mycket höga halter av guld som redovisades i PM i augusti. Borrningarna har fortsatt under vintern 2012 och fortsätter även under vårvintern Borrningarna under december och januari har varit mycket framgångsrika med synligt guld i fyra borrhål i Fäbodliden C. Den guldhaltiga kvartsgången ser ut att vara väl definierad och regelbunden, vilket är mycket gynnsamt genom att det minimerar gråbergsinblandningen vid brytning. Status just nu är att vi fortsätter att borra för att kunna göra mer noggranna malm- och resursberäkningar och sedan kunna gå vidare med provbrytning. Vi har nu synligt guld på djup över 210 meter. Han uppskattar att en gruvstart i Stenberget 3 ligger tidigast ett par tre år fram i tiden. För Vargbäcken skulle man i bästa fall kunna starta ännu tidigare. Här finns redan en bearbetningskoncession och behöver förutom en lämplig samarbetspartner även ett miljötillstånd. Under vintern 2012 har vi gjort en provbrytning i Vargbäcken. Vi anrikade guldmineraliseringen från provbrytningen i Björkdalsgruvans anläggning med en kombination av gravimetri och flotation. Utbytet blev nära 90 procent och vi har nu producerat våra första 5,5 kg riktigt guld! Han tror att området runt Vindelgransele mycket väl har potential till att utvecklas till ett nytt gruvområde. Vi är i ett mycket intressant skede just nu. Särskilt efter den lyckade provanrikningen från Vargbäcken. Vi söker samarbetspartners samtidigt som vi säkrar malmtillgångar genom ytterligare provborrningar i Stenberget. OM BOTNIA EXPLORATION Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag. Botnias huvudprioritet är guld, men även andra ädel- och basmetaller finns i projektportföljen. Företaget är verksamt i Sverige och inriktar sig på att fyndighetsutveckla mineraliseringar och skapa malmbas. Organisationen består av erfarna geologer och malmletare, med ovärderliga kunskaper om landområden med stor potential som ännu inte upptagits av konkurrenter. Därtill har företaget en styrelse och ledning med gedigen kompetens inom företagsledning och från ledande befattningar i industrin och LTU. Botnia Exploration AB Box 1343 Herserudsvägen Lidingö

4 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 4 aktuellt gruvnäring Stor tillväxtpotential i nya och befintliga Sverige har goda förutsättningar att kanske fördubbla antalet metallgruvor fram till Men det kräver avvägningar och dialoger vid motstridiga intressen. text Anders Edström Frejman foto Fredric Alm Gruvnäringen är en viktig del av den svenska ekonomin. Även om en modern gruva inte sysselsätter lika många arbetare som på till exempel och 1960-talet så inverkar den starkt positivt på den plats där den är lokaliserad. Gruvor har ett mycket högt förädlingsvärde jämfört med många andra industrigrenar med betydligt mer komplexa produkter. Det vill säga värdet av ett gruvföretags produktion minus insatsvarorna är i sammanhanget mycket högt. Det innebär i praktiken stora skatteintäkter till det allmänna. Utöver förädlingsvärdet skapar även gruvverksamhet ringar på vattnet. Stödfunktioner som externa hantverkare, restauranger, livsmedelsbutiker och i förekommande fall även lokalavdelningar av stora konsultbolag är bara några exempel. Den totala mängd arbetstillfällen som i realiteten skapas på en gruvort är i praktiken många gånger större än gruvföretagets. Gruvornas ekonomiska betydelse för etablerade gruvorter som till exempel Malmberget och Kiruna är väl dokumenterade. Gruvöppningar medför miljardinvesteringar och är ofta mycket långsiktiga projekt. LKAB och Boliden har till exempel under åren investerat och investerar löpande miljarder i utvidgningar av befintlig verksamhet. Den till befolkningen blygsamt stora kommunen Pajala är ett exempel på en kommun i norr som under en handfull år gått från kriskommun till att ha en av de högsta tillväxtalen i Sverige. Även det i sammanhanget mindre projektet i Uppländska Österåkers kommun där Dannemora järnmalmsgruva återstartat har bidragit positivt till utvecklingen på orten. En fördel med gruvor är just att de ligger där de ligger. När många andra typer av verksamheter relativt enkelt kan flyttas och till exempel kan hotas av konkurrens från låglöneländer, så är en gruva hårt knuten till en geografisk plats.»i förhållande till många andra näringar tar gruvor en relativt liten yta i anspråk. Det finns inget intresse från statens håll att aktivt engagera sig i fler gruvbolag än den helstatliga vinstmaskinen LKAB. Men man ser gärna att nya gruvor startas i landet och man har till exempel under det gångna året anordnat seminarier och dialogmöten om detta. Från regeringens håll finns en uttalad strategi att på olika sätt underlätta kommande gruvetableringar i landet. Man talar om att landets 15 aktiva metallgruvor mycket väl kan närma sig det dubbla redan år Två medel för att nå detta mål är att på olika sätt underlätta tillståndsgivningar och att säkerställa att landets infrastruktur går i paritet med transportbehoven. Det satsas till exempel miljarder i skattepengar på att rusta upp strategiskt viktiga järnvägssträckningar, bygga mötesplatser för tåg etcetera. Sverige är ett attraktivt gruvland av många orsaker. Bland annat transparens i tillståndsgivning, ett bra nationellt arkiv över tidigare prospektering, väl utbyggd infrastruktur på rätt plats, politisk stabilitet och intressanta fyndigheter i ett i med internationella mått underprospekterat land. Då ska man hålla i minnet att det sannolikt finns enorma obrutna mineraltillgångar i Nordamerika, Ryssland och Asien. Problemet med många av dessa fyndigheter är att en eller flera av de ovan nämnda parametrarna ofta saknas för att möjliggöra brytning. En kritik som framförts mot tänkta gruvetableringar i Sverige och regeringens kommande så kallade Mineralstrategi är att landet kommer att plundras på sina naturtillgångar av utländska företag under några få decennier. Verksamhet som bara efterlämnar sig förstörd natur och förorenade vattendrag och grundvatten. Det som talar mot det förstnämnda är att landet som tidigare nämnts är relativt underprospekterat. Sverige är en del av det så kallade Fennoscandia, ett i geografiskt och geologiskt hänseende mycket intressant område som innefattar Finland, Kolahalvön och den halvö som Norge och Sverige tillsammans bildar. Här ligger Sverige mycket bra till. Jan Magnusson, generaldirektör för Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, konstaterade tidigare i år 2.01 / One look The CGI logo The CGI logo is the primary visual representation of CGI. Our new logo, to be used in our communications beginning January 14, has more presence visually than the current logo quadrupling the size of CGI within the same width to demonstrate a direct, powerful presence for CGI in the market going forward. It is a prominent symbol of our long-term commitment to being the best in our business and a consolidator within the industry. Bara i Norrbotten har vi mer än 100 personer som arbetar uteslutande mot gruvindustrin. Vi är Sveriges största IT-tjänsteföretag One voice. och One look. har specialister inom områden One som CGI. t.ex. SharePoint, Lync, mobilapplikationer, Movex, SAP, Microsoft Dynamics och IT-drift. Protection area Testa oss, bli vår kund de största är det! Läs mer på Color CGI Red (Cherry) CGI Sveriges Pantone största PMS 186 C IT-tjänsteföretag RGB CMYK Web E31937 X X Size CGI brand guide Minimum siz 0.5 inch 14 mm 36 points 50 px (scre

5 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons gruvnäring 5 aktuellt gruvor en debattartikel i Svenska Dagbladet att gruvbrytning skett i Sverige under tusen år och att dessa naturresurser mer än väl räcker lika länge till. Gruvprojekt är som tidigare nämnts miljardprojekt som även kräver uthållighet i tid. Bara ett av hundra så kallade undersökningstillstånd leder dessutom till utvinningstillstånd. Det kräver finansiärer med djupa fickor och utbudet av svenska sådana är begränsat. Inte alla befintliga och sannolikt inte heller alla kommande metallgruvor kommer därför ha svenskt ägande. Men även en utlandsägd gruva är positiv för bolaget Sverige. Intäkterna till staten det vill säga oss medborgare är betydande oavsett vem som äger en gruva. Förutom skatteintäkter från den inledande investeringspuckeln kommer löpande inkomster till statskassan från en gruvas hela livslängd. Detta i form av till exempel arbetsgivaravgifter, inkomstskatt från anställningar, moms, bolagsskatt från gruvbolaget och skatt från utdelningar som svenska ägare betalar. Allt detta gäller även alla andra bolag, till exempel tjänsteföretag och underleverantörer som helt, delvis eller indirekt lever på gruvverksamheten. Tvärtemot vad man kanske kan tro är gruvor som verksamhet per definition starkt begränsade rent geografiskt. Det handlar ju om att bryta en väl utvald så kallad mineralisering en naturlig lokal koncentration av en eller flera ekonomisk intressanta mineral. I många fall handlar det om underjordsbrytning och då blir det i princip bara ett hål i jorden, möjligen i kombination med en permanent avfallsdamm för anriktningssand eller en uppläggningsplats för restprodukter. Även om dagbrott ger synliga och bestående ingrepp i naturen bör det vägas mot den i sammanhanget begränsade ytan som verksamheten kräver. Det finns en lång rad andra näringar som kräver betydligt större ytor för sin verksamhet. På miljöfronten har det hänt oerhört mycket bara under de senaste decennierna. Tekniker för dammhantering, återvinning och rening är bara några exempel. Många av de utsläpp som kan relateras till gruvverksamhet härrör ofta från gruvbrytning som skett på platsen långt tidigare. Tyvärr har modern gruvverksamhet ett oförtjänt dåligt rykte som i många fall bygger på hur verksamheten sköttes längre tillbaka. I dag är miljökraven mycket hårda för gruvverksamhet. Generellt sett har moderna gruvföretag inget emot mycket hårda miljökrav bara man vet de långsiktiga spelreglerna. Behovet av metaller i världen kommer att vara stort under lång tid framöver tack vare befolkningsökningen, ökad levandsstandard och ekonomisk tillväxt i till exempel Kina, Indien och andra länder som står på tur att göra liknande resor. Sedan mycket lång tid tillbaka har metaller återvunnits. Men återvinning av metallskrot kan bara bidra med några tiotals procent av den årliga globala efterfrågan på metaller. Därför kommer det under all överskådlig tid att finnas ett behov av nya gruvor. Smart fakta Gruvverksamhet karaktäriseras av stora initiala kapitalinsatser och möjligheter till stora rörelsemarginaler vid full produktion. Modern gruvdrift är en högt automatiserad industriell verksamhet som tagit mycket stora tekniska kliv bara under de senaste decennierna, speciellt gällande borrning och sprängning. Nystarter och investeringar i svenska gruvor I Sverige finns det i dagsläget 15 aktiva metallgruvor i Sverige. De drivs av åtta svenska bolag. Fyra finns på Stockholmbörsen, ett företag är statligt ägt och de övriga tre är listade på utländska börser. Förklaringen till det senare är att utländskt kapital i praktiken behövs för att utveckla den svenska gruvindustrin. De tre senaste gruvstarterna är järnmalmsgruvan i Pajala, Dannemora Minerals återstartade järnmalmsgruva i uppländska Österåkers kommun samt Bolidens guldgruva Kankberg. Parallellt med nystarter och omstarter görs stora investeringar i befintliga gruvor. I Garpenberg Sveriges äldsta gruva som fortfarande är i drift är ägaren Boliden mitt uppe i en investering om 3,9 miljarder för att öka årskapaciteten med 1,1 miljoner ton till 2,5 miljoner ton malm per år. Full produktion beräknar man uppnå under LKAB slog 2012 alla rekord gällande leveranser. Det tidigare rekordet från 2010 slogs med 0,3 miljoner ton till 26,3 miljoner ton järnmalmsprodukter. Företaget står för 90 procent av järnmalmsproduktionen i EU och man avser att öka produktionen med ytterligare 35 procent när man öppnat ytterligare tre dagbrottsgruvor i Svappavaara i Kiruna kommun under Revisorer som förstår var du kommer ifrån och vart du är på väg Med LRQA och Business Assurance får du mer än ett certifikat. Vi är en naturlig samarbetspartner för dig som kontinuerligt vill förbättra din verksamhet genom ökad effektivitet och minskade risker. LRQA har mer än 25 års erfarenhet inom certifiering av ledningssystem. Med hög kompetens och väl beprövad metodik täcker vi alla dina certifieringsbehov. Kontakta oss på tfn eller besök LRQA Business Assurance Improving performance, reducing risk

6 a n n o n s hela denna bilaga är en annons från smart media annons 6 aktuellt konsulter» Det är van» Miljö ligt att frågor om mark användning kommer upp. aspekterna är som alltid mycket viktiga. Stark åter hämtning för järn malmspriset Jan Lindbäck Klara Eriksson Konsulter viktig nyckel i gruvprojekt Gruvprojekt är komplexa, tar lång tid och kostar miljarder. I nästintill alla led i processen krävs specialistkompetens. Det är här som bolagen vilka levererar ett brett spektrum av tjänster kommer in. text Anders Edström Frejman Eriksson på konsultföretaget Hifab. Dessutom behövs en mängd dokument för att kunna ro en finansiering i hamn. Det senare kräver noggranna analyser och simuleringar av provborrningar och beräkningar. När vi väl kommit så långt som att en gruva verkligen blir av kommer all projektering i form av kraftförsörjning, förädlingsverk och underjordsanläggningar, deponier samt dammar och andra system för att säkerställa en minimerad miljöpåverkan. Vi utför till exempel projektering av processanläggningar, mediasystem samt bygg- och infrastruktur, konstruktioner i gruva och ovan jord. På dammar utför vi även stabilitetsutredningar. Miljöaspekterna är som alltid mycket viktiga, säger Jan Lindbäck på konsultbolaget Sweco. Gruvdrift är mycket komplex till sin natur. Till skillnad från till exempel de flesta industri- och fabriksetableringar hamnar gruvor där de hamnar. En rad tillstånd måste också ordnas längs vägen. Undersökningstillstånd, bearbetningskoncession och miljökonsekvens-beskrivningar (MKB) är bara några. Fokus varierar förstås på projek Det är vanligt att frågor om tets natur. Om en etablering ligger markanvändning kommer upp. Exnära bebyggelse ligger förstås mycket empelvis när en verksamhet planeras fokus på till exempel buller. Sweden_252x120.ai 1 29/01/ :14:57 Finns det känsliga vattendrag i områden med höga naturvärden eller i renbetesområden, säger Klara i närheten blir förstås vattenfrågor extra viktiga, säger Klara Eriksson. Logistiken är en annan hörnsten där järnväg definitivt är att föredra om det är möjligt. Till detta kommer all underjordsprojektering i form av framdrivning av gruvorter, ventilation, kraftförsörjning, nödsystem, kommunikation, avvattning och system för så kallad uppfodring av malm till marknivå. Det är inte svårt att förstå att uppstarten av ett gruvprojekt inte bara tar tid. Notan blir minst tiosiffrig och i alla led behövs det specialistkompetens. Företag som ABB och givetvis Atlas Copco och Sandvik är ofta viktiga samarbetspartners tillika leverantörer. Hifab och Sweco är bara två exempel på konsultbolag som möter många av de specifika behov av specialistkompetens som uppstår redan från idéstudie till färdig driftsatt gruva. En viktig del är att vara en länk mellan företagen och myndigheter. Med undantag av de etablerade gruvföretagen som har egna miljöstaber handlar det ofta om att hjälpa relativt slimmade organisationer att sätta samman ansökningar och hjälpa till att driva processer. I andra fall kan det handla om specialkompentens kring vattenfrågor eller ren byggprojektering, säger Klara Eriksson. håller med: Trenden är att man i stora investeringsprojekt köper konsulttjänster för de olika delarna av processen var för sig. Gruvsidan är inget undantag i detta hänseende. Även i stora bolag behåller man en viss kärnkompetens och beställarkompetens för att kunna beställa, men köper specifika tjänster när man behöver dem. Jan Lindbäck Smart fakta Gruvprojekt karaktäriseras av att de är utsträckta i tid och är ytterst kapitalintensiva sällan mindre än tiosiffriga år för en uppstart av gruva är inte ovanligt. Sedan toppnoteringen i februari 2011 (187 dollar per ton) föll järnmalmspriset kraftigt i september 2011 (135 dollar) för att sedan stabilisera sig och öka fram till april 2012 då en ny nedåtresa påbörjades. Den kul minerade i september 2012 med ett pris under 100 dollar per ton det lägsta sedan november Detta enligt siffror från indexmundi.com. Men sedan dess har järn malmspriset återhämtat sig kraftigt. Sajten di.se konsta terade i början av januari att priserna under de senaste månaderna återhämtat sig med den snabbaste ökningen sedan En starkare kinesisk eko nomi gör att 2013 förutspås bli ett rekordår gällande efterfrå gan på stål. Sajten hänvisar till uppskatt ningar från Westpac Banking som förutspår en ökning av järnmalmspriset till 170 dollar i juni En enkät med 14 analytiker ger vid handen att genomsnittspriset på järnmalm i Tianjan-hamnen som utgör ett viktigt riktmärke kommer att närma sig 120 dollar per ton under första kvartalet och ligga på 122 dollar under nästkom mande månader. Vidare konstateras att lagernivåerna av järnmalm i kinesiska hamnar är de lägsta på två år. Enligt UBS talar det för en möjlig ökning i importen framöver då stålproducenter fyller på sina lager. C M Y CM MY CY CMY K MAXAM Civil Explosives, Initiation Systems och teknisk service: En helhetslösning som bygger på 140 års innovation och erfarenhet. Från Sverige till Brasilien, från gruva till specialprojekt, finns ett över 140 år gammalt arv, grundat av Alfred Nobel. MAXAMs ingenjörer anförtros de mest sofistikerade och utmanande sprängningsprojekten. MAXAMs kompletta serie av produkter tillgodoser den krävande världsmarknadens behov för bergtäkter och specialprojekt på alla 5 kontinenter. Initiation Systems Electronic Systems Packaged Explosives Bulk Explosives MAXAM Sverige AB Sörmons Grusgrop P.L Karlstad Sweden Tel: +46 (0) Global Product Finder

7 Vilka utmaningar du än står inför tar våra tekniska lösningar dig över mållinjen ÅF-medarbetare En järnmalmsgruva i tiden ÅF är teknikkonsulten som löser Gruvindustrins tekniska utmaningar ÅF Mining: från exploatering av en gruvfyndighet till gruvbrytning och malmförädling med hela logistiken till malmkunden. ÅF kombinerar hög kompetens och avancerat ingenjörskunnande, förnyelse och modernaste teknik med lång erfarenhet inom Gruvindustrin. ÅF är hjärtat i teknikvärlden. Följ våra framsteg på afconsult.com. Den 13 juni 2012 återinvigdes Dannemora järnmalmsgruva av kung Carl XVI Gustaf efter att gruvan hade lagts ner Återinvigningen var startskottet till en ny era i Dannemora med omnejd där järnmalm troligen har brutits ända sedan 1200-talet. Dannemora Mineral startade i maj 2005 och på sju år har gruvan gjorts produktionsklar och gruvverksamheten är återigen i full gång. 50 nya medarbetare har anställts i företaget under Dannemora är en spännande arbetsplats som drivs med moderna metoder och med en modern organisation där målsättningen är att minst en tredjedel av medarbetarna ska vara kvinnor. Idag är andelen kvinnor 30 procent av totalt 80 anställda. Vill du arbeta hos oss? Du som är intresserad av att arbeta i en järnmalmsgruva för framtiden, är välkommen att registrera dig på annons Dannemora-Nat rec.indd :31 annons FAKTA Vanadinhaltig metall från reduktion av LD-slagg. LD-slagg är en restprodukt vid ståltillverkning. Swerea MEFOS skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom tillverkning, bearbetning, användning och återvinning av metaller för huvudmännen och andra kunder, för att förstärka deras konkurrenskraft. Våra kunder är stål-, järn-, legerings- och basmetallindustrin, liksom miljöföretag och utrustningsleverantörer. Swerea MEFOS ingår i Swerea-koncernen tillsammans med Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Svensk LD-slagg en levande vanadingruva Med processer utvecklade av Swerea MEFOS kan LD-slagg användas som källa för utvinning av det viktiga legerings ämnet vanadin. Swerea MEFOS driver tillsammans med SSAB, LKAB, SSAB Merox och finska Ruukki ett spännande projekt som handlar om att utvinna vanadin ur så kallad LD-slagg en restprodukt som fås vid stålproduktion. Inom ramen för det Mistrafinansierade gemensamma projektet VILD söker man hitta bra användningsområden för LD-slaggen som idag till stor del mellanlagras av stålverken. Inom VILD har man lyckats utveckla processer som testats både i pilot- och driftskala med gott resultat. På en ort anpassar man nu till och med sin tillverkningsprocess för att regelmässigt börja utvinna vanadin parallellt med befintlig stålframställning. - Genom att använda de processer vi utvecklat för LD-slagg kan man slå fyra flugor i en smäll: en vanadinprodukt, lägre CO 2 -utsläpp, renare stål och en slagg som kan användas vid produktion av cement, säger Guozhu Ye på Swerea MEFOS i Luleå. Men projektet är även intressant ur en femte aspekt. Det är i princip bara Kina och Sydafrika som levererar vanadinråvara idag och det finns i stort sett bara en enda europeisk leverantör. Metallen är dyr (30 USD/kg) och ytterst viktig till exempel vid tillverkning av låglegerat höghållfast stål som är en stor svensk exportprodukt. - På detta sätt skulle beroendet av import av detta legeringsämne på sikt kunna minska, säger han.

8 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 8 aktuellt guld»många ser guld som en safe haven vid osäkerhet och befarad inflation. Jörgen Kennemar»Vi rekommenderar att man köper fysikt guld och att man själv tar kontrollen över sitt eget guld. Christer Granath Guldets värde varar Oroliga tider gynnar guld vars pris ligger på en historiskt hög nivå. Det finns heller inga tecken på att guldets värde kommer att minska. Problemen i USA och eurozonen fortsätter, och räntorna ligger på låga nivåer. text Fredrik Dhejne Vi menar att guld är en bra produkt i en del av en sund investeringsportfölj. Vi rekommenderar att man köper fysikt guld och att man själv tar kontrollen över sitt eget guld, säger Christer Granath, vd för Guldcentralen och fortsätter: Guld är tryggare än många andra investeringar och det är klokt att sprida sina risker. I dåliga tider är det extremt bra att ha guld. En stor fördel med investeringsguld är också att det är undantaget moms. En intressant observation är att man i många andra kulturer har en annan syn på guld än vad vi varit vana vid. I länder där statsmakten inte är att lita på och där det förekommer oroligheter satsar många på att skaffa sig guld som man lätt kan ta med sig. Christer Granath tycker att detta är klokt och uppmanar svenskar att ta efter. Han tycker också att vi borde uppvärdera silver. I dag är skillnaden mellan priserna på guld och silver alldeles för stor. Silver ligger runt 30 USD per oz och borde upp till 400 USD per oz. Långsiktigt har guldpriset stigit, mycket kraftigt. Sedan 2002 har det ökat med 400 procent sålde Guldcentralen investeringsguld för cirka 19 miljoner kronor, 2011 sålde företaget för 227 miljoner kronor. Christer Granath tror att guldpriset och även priser på många andra råvaror långsiktigt kommer att stiga. Fysikt guld har alltid ett inbyggt värde och fungerar som en säkerhet i oroliga tider. Banker har ju gått omkull och de som köper ett värdepapper baserat på guld kan ju inte lösa in det i riktigt guld. Köper du fysiskt guld har du alltid kontroll över det. Jag anser att en sund portfölj bör innehålla 1/3 guld, 1/3 andra»egentligen är guld bara en sparform och en upplevd bevarare av köpkraft. Magnus Strömer råvarubaserade tillgångar och 1/3 aktier och fonder. Egentligen är guld bara en sparform och en upplevd bevarare av köpkraft. Investeringar i guld kan passa den som är rädd för inflation. När räntan är låg är alternativkostnaden för att äga guld också låg. Nu har vi en period med stora stimulanser från centralbanker, vilket en del bedömare befarar kommer att leda till inflation, säger Magnus Strömer, råvaruchef vid Handelsbanken Han säger att intresset för guld är stort nu. Priserna stiger och rekylerna är ganska små. Historiskt har guld varit ett bra skydd mot ekonomisk oro. Ett nytt fenomen är att det senaste året har gulpriset rört sig i takt med basmetallerna. Så har det inte varit historiskt och vi vet inte varför det sker nu. Handelsbanken rekommenderar investeringar i värdepapper baserade på guld. Krisen inom eurozonen och USA:s skuldberg gynnar prisutvecklingen på guld. Guldpriset rör sig dessutom oberoende av aktiekurserna och är inte korrelerat med dem, menar Magnus Strömer. Jörgen Kennemar, Swedbank, delar Magnus Strömers och Christer Granaths bedömningar. Många ser guld som en safe haven vid osäkerhet och befarad inflation. Där har guldet fått ökad betydelse. Stater ser guld som en säkerhet i valutareserven och vi har sett att asiatiska centralbanker ökat andelen guld i sina valutareservers innehav. Guldet har haft en snabbare och säkrare utdelning än aktiefonder och jag tror på ett fortsatt högt guldpris. Det beror bland annat på oron kring euron, Grekland och USA:s finansiella problem. Silver har också ökat men är mer volatilt. Jörgen Kennemar tycker att guld är en bra del i ett sparande och borde vara intressant i en portfölj. Smart fakta Guldets användning Guldet används i stort enligt följande; 70 procent till smycken, 2 procent till tänder, 14 procent till investeringar. Björkdalsgruvan är en guldgruva i dubbel bemärkelse. Gruvan har ovanligt grovt guld och är extremt ren miljömässigt sett. Björkdalsgruvan är belägen cirka 40 kilometer väster om Skellefteå i Västerbottens län. Guldfyndigheten upptäcktes 1985 och verksamheten startade Brytning av guldmalmen sker både i dagbrott och under jord. Gruvan är unik i och med de ovanligt grova guldkornen som ofta är synliga för ögat. De kvartsvener som guldet oftast är bundet till är tydliga och sitter tätt. Årligen bryts närmare 1,3 miljoner ton malm, varav ungefär hälften kommer från underjordsdelen. I dag finns cirka 35 kilometer tunnlar fördelade på nio nivåer i underjorden. Den djupaste är belägen på 305 meters nivå. Björkdalsgruvan planerar att överta och själva utföra en stor del av de underjordsarbeten som idag utförs av entreprenörer. Därför har man bland annat beställt en helt ny och modern maskinpark för de olika driftfaserna. Björkdalsgruvan har eget krossverk och anrikningsverk. Genom anrikning av guldmalmen produceras fyra olika koncentrat som säljs till olika smältverk i Europa. Årligen utvinns cirka kilo guld i Björkdals anläggningar. År 2010 firade företaget att det utvunnits en miljon ounces sedan driftstart, vilket motsvarar cirka 31,1 ton guld. Utvecklingspotentialen för verksamheten är mycket stor. Björkdalsgruvan har idag ca 95 anställda och ungefär lika många hos entreprenörerna. Björkdalsgruvan är en guldgruva i dubbel bemärkelse. Den har sitt grova guld men Är du intresserad av att arbeta hos oss? Vi söker kanske just dig, se vår hemsida! den är också extremt ren miljömässigt sett. Utsläppsvattnet från Björkdalsgruvan är ett av de renaste från alla världens guldgruvor. Den kalkrika malmen har till och med haft positiv effekt på flora och fauna i området. mer information hittar du på

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring Strategisk samverkan för svensk gruvnäring FÖRORD 3 RAPPORTENS INNEHÅLL I KORTHET 4 ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG 7 INLEDNING 12 UTBLICK 14 Gruvnäringen i världen 14 Gruvnäringen i EU och Europa 15 Gruvnäringen

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet!

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet! ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KREDITHANTERING MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI APRIL 2011 Konsumentinkasso står för tillväxten inom branschen Elektronisk fakturahantering

Läs mer

SÅ SKAPAS FRAMTIDEN I STORUMANS KOMMUN 4 VAD ÄR UTVECKLING? 4 GRUVOR SKAPAR JOBB 4 GYNNSAMMA VINDAR GER MEDVIND 4 MILJARDSATSNING I FJÄLLEN

SÅ SKAPAS FRAMTIDEN I STORUMANS KOMMUN 4 VAD ÄR UTVECKLING? 4 GRUVOR SKAPAR JOBB 4 GYNNSAMMA VINDAR GER MEDVIND 4 MILJARDSATSNING I FJÄLLEN GRATISTIDNING INVESTERINGAR OCH FRAMTID I STORUMANS KOMMUN 2012-2020 SÅ SKAPAS FRAMTIDEN I STORUMANS KOMMUN 4 VAD ÄR UTVECKLING? 4 GRUVOR SKAPAR JOBB 4 GYNNSAMMA VINDAR GER MEDVIND 4 MILJARDSATSNING I

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) September/oktober 2012 Råvarumarknaderna drivs på sikt av tillväxtländernas fortsatta expansion med Kina som främsta drivkraft, där infrastrukturinvesteringar

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Utvecklat ledarskap ger framgång

Utvecklat ledarskap ger framgång EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB VIKTOR MATTSSON: Jag är omöjligt vuxen GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 60 MILJONER SATSAS I NY GRÅBERGSKROSS NYHETER SID 3 Nr 3 JUNI 2014 Utvecklat ledarskap ger framgång Efter

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

VÄXER SNABBT I GÖTEBORG

VÄXER SNABBT I GÖTEBORG 32015 VÄXER SNABBT I GÖTEBORG Christer Byhr, hans rådgivare Jakob Skough och en Fiat 1100 Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking Innehåll Å NR 2 2015 Redaktion Å: utges av: Ålandsbankens

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

Svenskt stål. Från naturresurs till toppförädling. Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation www.svenskverkstad.

Svenskt stål. Från naturresurs till toppförädling. Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation www.svenskverkstad. NR 1 18 FEBRUARI 2010 ÅRG 95 Svenskt stål Från naturresurs till toppförädling Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation 1 LÖNSAMHET Öka Din Smart svarvning CVD belagd PVD belagd

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling

Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling Omvärldsrapport på uppdrag av Näringsdepartementet Dnr: 2013/125 Förord Tillväxtanalys fick i januari 2011 ett stående uppdrag från Näringsdepartementet

Läs mer

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet Nr I.20I4 Välkommen till idéseminarium och årsstämma! På fredag förmiddag den 4 april i Kulturhuset i Ytterjärna kommer Ekobankens årliga idéseminarium att äga rum. Seminariet innehåller intressanta föredrag

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

ryssland svenskt företag ventilerar Marknader i fokus: frankrike holland civets chile valutan i världen ut i världen färgglada strumpor på export

ryssland svenskt företag ventilerar Marknader i fokus: frankrike holland civets chile valutan i världen ut i världen färgglada strumpor på export handelskammarens exportmagasin NR 3 2011 Marknader i fokus: frankrike holland civets chile + valutan i världen ut i världen färgglada strumpor på export ryssland www.smakassa.se Småföretagarnas Arbetslöshetskassa

Läs mer

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer