Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN"

Transkript

1 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FEBRUARI 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i gruvor Sprängning fokus på miljö och säkerhet Ulf Adelsohn brinner för järnvägen och gruvnäringen Expertpanel om gruvnäringen Guld säkerhet vid oro Konsulter möjliggörare i stora projekt... minskar underhållskostnaden för din anläggning! En hiss... När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer och funktioner, underhålla, reparera och förhindra kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säkert måste komma på plats, har hissen en viktig roll. Våra hissar löser vertikala transportproblem över hela världen. Det har de gjort i sextio år.

2 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 2 ledare läs mer om... Världen behöver metaller Världens behov av metalller växer med efterfrågan på modern miljöteknik. Men att säkra tillgången är inte oproblematiskt. Sverige har goda förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling av gruvindustrin och åter bli ett ledande gruvland. Jan Magnusson Generaldirektör SGU Behovet av metaller och mineraler är stort och växande såväl i Europa som i resten av världen. Den svenska mineralindustrin omsätter tillsammans med stål- och metallverken, som utgör nästa steg i förädlingskedjan, 220 miljarder kronor och sysselsätter nästan människor. Mineralnäringen svarar för 19 procent av det svenska nettoexportvärdet. Tillgång till järn, koppar, silver, sällsynta jordartsmetaller och så vidare är nödvändiga förutsättningar för modern energi- och miljöteknik, till exempel vindkraft, solceller, lågenergilampor och katalysatorer i bilar. Det går åt 40 olika råmaterial för att göra en mobiltelefon, bland annat litium, tantal, kobolt och antimon. En miljöbil innehåller 10 till 15 kiloggram sällsynta jordartsmetaller. Osäker tillgång Men tillgången på många av dessa nödvändiga ämnen är inte oproblematisk. Kina producerar 95 procent av de sällsynta jordartsmetallerna, Rare Earths Elements, Brasilien 90 procent av all niob, som behövs i bland annat pipelines och jetmotorer, och Sydafrika 79 procent av världens radium, bland annat för katalysatorer i bilar. Våra kollegor på British Geological Survey publicerade nyligen en rapport, som beskriver riskerna för leveransavbrott för kritiska mineral (se SGU:s nyhetsbrev Malm och Mineral 16 januari). Av ett 40-tal ämnen på listan är det hälften, därav 9 av de 10 med högt beräknat riskindex, som har Kina som ledande producent. I takt med att Kina ökar sin egen produktion av bilar, miljöteknik och så vidare kommer deras möjligheter att upprätthålla en stor export av dessa ämnen sannolikt att minska.»tillgången på många av dessa nödvändiga ämnen är inte oproblematisk. Den här situationen måste hanteras både med ökad återvinning och med prospektering/utvinning i länder som har förutsättningar för detta. Sverige tillhör dessa länder. Norge har olja, Sverige har framtidens metaller, för att travestera vad Deng Xiaoping sa om Saudiarabien och Kina. För närvarande har vi prospekteringsföretag som söker efter sällsynta jordartsmetaller, platina, volfram, grafit, kobolt och antimon i Sverige. Dessa ämnen står alla på EU:s lista över kritiska mineral. Ett företag har ansökt om bearbetningskoncession (första steget i att etablera en gruva) för sällsynta jordartsmetaller och LKAB arbetar med ett projekt för utvinning av REE ur gruvavfallet. Antalet gruvor i Sverige, som för fem år sedan var nere på rekordlåg nivå, ökar nu med två till tre om året. I dag har Sverige 16 gruvor. Utvinningen sker med modern teknik när det gäller både arbetsmiljö och yttre miljö. En nutida gruva är som all annan industri den blir mer och mer automatiserad, med arbeten som blir allt mer ingenjörsmässiga och som sker i kontorsmiljö och i kontrollrum ovan jord. Det startar nu ett antal forskningsprojekt som syftar till att ytterligare utveckla framtidens hållbara gruvverksamhet. Några av dem presenteras i denna bilaga. Den nationella mineralstrategi som regeringen publicerar i dagarna, ska stödja och driva på denna utveckling. Vi går en spännande tid till mötes. 04 Tillväxtpotential i gruvnäringen överblick 06 Specialistkompetens i gruvprojekt 08 Guld trygg investering 10 Expertpanel om gruvnäringen 12 Råvarupriser snabb utveckling 14 Handel investera i råvaror 16 Profilintervju Ulf Adelsohn 18 Sprängning ökad säkerhet 20 Gruvindustrin förståelsen måste öka 24 Branschutrustning produkternas utveckling 26 Forskning aktuellt i mineralbranschen 28 Krönika NATURAL RESOURCES Projektledare: Markus Kaplun, Produktionsledare: Daniel Sivertsson, Affärsutvecklare: Marcus Carloni, Text: Anders Edström Frejman, Fredrik Dhejne Omslagsbild: Per Myrehed Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Ivar Bigestans Distribution: Dagens industri, februari 2013 Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, MittMediaPrint, Örnsköldsvik Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, Stockholm Tel Detta är Smart Media Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grundläggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för företagets produkter och tjänster. Följ oss: Vi är redo var är malmtågen? newmarket.se Tel +46 (0) At your service! m 2 lageryta m kaj spårmeter 16,5 m djupt

3 annons Bengt Ljung, VD Botnia Exploration Botnia Exploration Malmen från provbrytningen i Vargbäcken anrikades hos Björkdalsgruvan och Botnia Exploration har nu producerat sina första kilon riktigt guld. Bengt Ljung tror att Vindelgransele kan utvecklas till ett gruvområde. Fem kilo guld producerat från provbrytning Prospekteringsbolaget Botnia Exploration fortsätter sina satsningar väster och öster om Vindelgransele. Man har nu producerat sina första dryga fem kg guld från provbrytningen i Vargbäcken och provborrningar fortsätter i den lovande kvartsgången i undersökningstillståndet i väster. De båda tänkta gruvorna ligger på var sin sida om Vindelälven inom en radie av ett par kilometer och i närheten av den lilla orten Vindelgransele i Lycksele kommun. Projektet är lovande ur många aspekter menar Botnia Explorations vd, Bengt Ljung: Vår närvaro uppfattas som positivt av lokalbefolkningen och vi har mycket lovande resultat från provborrningar i dels underökningstillståndet Stenberget 3 (Fäbodliden C) och dels från provbrytnigen i Vargbäcken. I båda fallen handlar det om mineralisering som är relativt enkel såväl att bryta som att anrika och med höga halter av guld framförallt i kvartsgången på den västra DEN GULDHALTIGA KVARTSGÅNGEN SER UT ATT VARA VÄL DEFINIERAD OCH REGELBUNDEN sidan. Höga guldhalter är ytterst viktigt ur transporthänseende. Provborrningarna som avslutades våren 2012 i samband med barmarksperioden visade på synligt guld i borrkronorna och mycket höga halter av guld som redovisades i PM i augusti. Borrningarna har fortsatt under vintern 2012 och fortsätter även under vårvintern Borrningarna under december och januari har varit mycket framgångsrika med synligt guld i fyra borrhål i Fäbodliden C. Den guldhaltiga kvartsgången ser ut att vara väl definierad och regelbunden, vilket är mycket gynnsamt genom att det minimerar gråbergsinblandningen vid brytning. Status just nu är att vi fortsätter att borra för att kunna göra mer noggranna malm- och resursberäkningar och sedan kunna gå vidare med provbrytning. Vi har nu synligt guld på djup över 210 meter. Han uppskattar att en gruvstart i Stenberget 3 ligger tidigast ett par tre år fram i tiden. För Vargbäcken skulle man i bästa fall kunna starta ännu tidigare. Här finns redan en bearbetningskoncession och behöver förutom en lämplig samarbetspartner även ett miljötillstånd. Under vintern 2012 har vi gjort en provbrytning i Vargbäcken. Vi anrikade guldmineraliseringen från provbrytningen i Björkdalsgruvans anläggning med en kombination av gravimetri och flotation. Utbytet blev nära 90 procent och vi har nu producerat våra första 5,5 kg riktigt guld! Han tror att området runt Vindelgransele mycket väl har potential till att utvecklas till ett nytt gruvområde. Vi är i ett mycket intressant skede just nu. Särskilt efter den lyckade provanrikningen från Vargbäcken. Vi söker samarbetspartners samtidigt som vi säkrar malmtillgångar genom ytterligare provborrningar i Stenberget. OM BOTNIA EXPLORATION Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag. Botnias huvudprioritet är guld, men även andra ädel- och basmetaller finns i projektportföljen. Företaget är verksamt i Sverige och inriktar sig på att fyndighetsutveckla mineraliseringar och skapa malmbas. Organisationen består av erfarna geologer och malmletare, med ovärderliga kunskaper om landområden med stor potential som ännu inte upptagits av konkurrenter. Därtill har företaget en styrelse och ledning med gedigen kompetens inom företagsledning och från ledande befattningar i industrin och LTU. Botnia Exploration AB Box 1343 Herserudsvägen Lidingö

4 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 4 aktuellt gruvnäring Stor tillväxtpotential i nya och befintliga Sverige har goda förutsättningar att kanske fördubbla antalet metallgruvor fram till Men det kräver avvägningar och dialoger vid motstridiga intressen. text Anders Edström Frejman foto Fredric Alm Gruvnäringen är en viktig del av den svenska ekonomin. Även om en modern gruva inte sysselsätter lika många arbetare som på till exempel och 1960-talet så inverkar den starkt positivt på den plats där den är lokaliserad. Gruvor har ett mycket högt förädlingsvärde jämfört med många andra industrigrenar med betydligt mer komplexa produkter. Det vill säga värdet av ett gruvföretags produktion minus insatsvarorna är i sammanhanget mycket högt. Det innebär i praktiken stora skatteintäkter till det allmänna. Utöver förädlingsvärdet skapar även gruvverksamhet ringar på vattnet. Stödfunktioner som externa hantverkare, restauranger, livsmedelsbutiker och i förekommande fall även lokalavdelningar av stora konsultbolag är bara några exempel. Den totala mängd arbetstillfällen som i realiteten skapas på en gruvort är i praktiken många gånger större än gruvföretagets. Gruvornas ekonomiska betydelse för etablerade gruvorter som till exempel Malmberget och Kiruna är väl dokumenterade. Gruvöppningar medför miljardinvesteringar och är ofta mycket långsiktiga projekt. LKAB och Boliden har till exempel under åren investerat och investerar löpande miljarder i utvidgningar av befintlig verksamhet. Den till befolkningen blygsamt stora kommunen Pajala är ett exempel på en kommun i norr som under en handfull år gått från kriskommun till att ha en av de högsta tillväxtalen i Sverige. Även det i sammanhanget mindre projektet i Uppländska Österåkers kommun där Dannemora järnmalmsgruva återstartat har bidragit positivt till utvecklingen på orten. En fördel med gruvor är just att de ligger där de ligger. När många andra typer av verksamheter relativt enkelt kan flyttas och till exempel kan hotas av konkurrens från låglöneländer, så är en gruva hårt knuten till en geografisk plats.»i förhållande till många andra näringar tar gruvor en relativt liten yta i anspråk. Det finns inget intresse från statens håll att aktivt engagera sig i fler gruvbolag än den helstatliga vinstmaskinen LKAB. Men man ser gärna att nya gruvor startas i landet och man har till exempel under det gångna året anordnat seminarier och dialogmöten om detta. Från regeringens håll finns en uttalad strategi att på olika sätt underlätta kommande gruvetableringar i landet. Man talar om att landets 15 aktiva metallgruvor mycket väl kan närma sig det dubbla redan år Två medel för att nå detta mål är att på olika sätt underlätta tillståndsgivningar och att säkerställa att landets infrastruktur går i paritet med transportbehoven. Det satsas till exempel miljarder i skattepengar på att rusta upp strategiskt viktiga järnvägssträckningar, bygga mötesplatser för tåg etcetera. Sverige är ett attraktivt gruvland av många orsaker. Bland annat transparens i tillståndsgivning, ett bra nationellt arkiv över tidigare prospektering, väl utbyggd infrastruktur på rätt plats, politisk stabilitet och intressanta fyndigheter i ett i med internationella mått underprospekterat land. Då ska man hålla i minnet att det sannolikt finns enorma obrutna mineraltillgångar i Nordamerika, Ryssland och Asien. Problemet med många av dessa fyndigheter är att en eller flera av de ovan nämnda parametrarna ofta saknas för att möjliggöra brytning. En kritik som framförts mot tänkta gruvetableringar i Sverige och regeringens kommande så kallade Mineralstrategi är att landet kommer att plundras på sina naturtillgångar av utländska företag under några få decennier. Verksamhet som bara efterlämnar sig förstörd natur och förorenade vattendrag och grundvatten. Det som talar mot det förstnämnda är att landet som tidigare nämnts är relativt underprospekterat. Sverige är en del av det så kallade Fennoscandia, ett i geografiskt och geologiskt hänseende mycket intressant område som innefattar Finland, Kolahalvön och den halvö som Norge och Sverige tillsammans bildar. Här ligger Sverige mycket bra till. Jan Magnusson, generaldirektör för Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, konstaterade tidigare i år 2.01 / One look The CGI logo The CGI logo is the primary visual representation of CGI. Our new logo, to be used in our communications beginning January 14, has more presence visually than the current logo quadrupling the size of CGI within the same width to demonstrate a direct, powerful presence for CGI in the market going forward. It is a prominent symbol of our long-term commitment to being the best in our business and a consolidator within the industry. Bara i Norrbotten har vi mer än 100 personer som arbetar uteslutande mot gruvindustrin. Vi är Sveriges största IT-tjänsteföretag One voice. och One look. har specialister inom områden One som CGI. t.ex. SharePoint, Lync, mobilapplikationer, Movex, SAP, Microsoft Dynamics och IT-drift. Protection area Testa oss, bli vår kund de största är det! Läs mer på Color CGI Red (Cherry) CGI Sveriges Pantone största PMS 186 C IT-tjänsteföretag RGB CMYK Web E31937 X X Size CGI brand guide Minimum siz 0.5 inch 14 mm 36 points 50 px (scre

5 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons gruvnäring 5 aktuellt gruvor en debattartikel i Svenska Dagbladet att gruvbrytning skett i Sverige under tusen år och att dessa naturresurser mer än väl räcker lika länge till. Gruvprojekt är som tidigare nämnts miljardprojekt som även kräver uthållighet i tid. Bara ett av hundra så kallade undersökningstillstånd leder dessutom till utvinningstillstånd. Det kräver finansiärer med djupa fickor och utbudet av svenska sådana är begränsat. Inte alla befintliga och sannolikt inte heller alla kommande metallgruvor kommer därför ha svenskt ägande. Men även en utlandsägd gruva är positiv för bolaget Sverige. Intäkterna till staten det vill säga oss medborgare är betydande oavsett vem som äger en gruva. Förutom skatteintäkter från den inledande investeringspuckeln kommer löpande inkomster till statskassan från en gruvas hela livslängd. Detta i form av till exempel arbetsgivaravgifter, inkomstskatt från anställningar, moms, bolagsskatt från gruvbolaget och skatt från utdelningar som svenska ägare betalar. Allt detta gäller även alla andra bolag, till exempel tjänsteföretag och underleverantörer som helt, delvis eller indirekt lever på gruvverksamheten. Tvärtemot vad man kanske kan tro är gruvor som verksamhet per definition starkt begränsade rent geografiskt. Det handlar ju om att bryta en väl utvald så kallad mineralisering en naturlig lokal koncentration av en eller flera ekonomisk intressanta mineral. I många fall handlar det om underjordsbrytning och då blir det i princip bara ett hål i jorden, möjligen i kombination med en permanent avfallsdamm för anriktningssand eller en uppläggningsplats för restprodukter. Även om dagbrott ger synliga och bestående ingrepp i naturen bör det vägas mot den i sammanhanget begränsade ytan som verksamheten kräver. Det finns en lång rad andra näringar som kräver betydligt större ytor för sin verksamhet. På miljöfronten har det hänt oerhört mycket bara under de senaste decennierna. Tekniker för dammhantering, återvinning och rening är bara några exempel. Många av de utsläpp som kan relateras till gruvverksamhet härrör ofta från gruvbrytning som skett på platsen långt tidigare. Tyvärr har modern gruvverksamhet ett oförtjänt dåligt rykte som i många fall bygger på hur verksamheten sköttes längre tillbaka. I dag är miljökraven mycket hårda för gruvverksamhet. Generellt sett har moderna gruvföretag inget emot mycket hårda miljökrav bara man vet de långsiktiga spelreglerna. Behovet av metaller i världen kommer att vara stort under lång tid framöver tack vare befolkningsökningen, ökad levandsstandard och ekonomisk tillväxt i till exempel Kina, Indien och andra länder som står på tur att göra liknande resor. Sedan mycket lång tid tillbaka har metaller återvunnits. Men återvinning av metallskrot kan bara bidra med några tiotals procent av den årliga globala efterfrågan på metaller. Därför kommer det under all överskådlig tid att finnas ett behov av nya gruvor. Smart fakta Gruvverksamhet karaktäriseras av stora initiala kapitalinsatser och möjligheter till stora rörelsemarginaler vid full produktion. Modern gruvdrift är en högt automatiserad industriell verksamhet som tagit mycket stora tekniska kliv bara under de senaste decennierna, speciellt gällande borrning och sprängning. Nystarter och investeringar i svenska gruvor I Sverige finns det i dagsläget 15 aktiva metallgruvor i Sverige. De drivs av åtta svenska bolag. Fyra finns på Stockholmbörsen, ett företag är statligt ägt och de övriga tre är listade på utländska börser. Förklaringen till det senare är att utländskt kapital i praktiken behövs för att utveckla den svenska gruvindustrin. De tre senaste gruvstarterna är järnmalmsgruvan i Pajala, Dannemora Minerals återstartade järnmalmsgruva i uppländska Österåkers kommun samt Bolidens guldgruva Kankberg. Parallellt med nystarter och omstarter görs stora investeringar i befintliga gruvor. I Garpenberg Sveriges äldsta gruva som fortfarande är i drift är ägaren Boliden mitt uppe i en investering om 3,9 miljarder för att öka årskapaciteten med 1,1 miljoner ton till 2,5 miljoner ton malm per år. Full produktion beräknar man uppnå under LKAB slog 2012 alla rekord gällande leveranser. Det tidigare rekordet från 2010 slogs med 0,3 miljoner ton till 26,3 miljoner ton järnmalmsprodukter. Företaget står för 90 procent av järnmalmsproduktionen i EU och man avser att öka produktionen med ytterligare 35 procent när man öppnat ytterligare tre dagbrottsgruvor i Svappavaara i Kiruna kommun under Revisorer som förstår var du kommer ifrån och vart du är på väg Med LRQA och Business Assurance får du mer än ett certifikat. Vi är en naturlig samarbetspartner för dig som kontinuerligt vill förbättra din verksamhet genom ökad effektivitet och minskade risker. LRQA har mer än 25 års erfarenhet inom certifiering av ledningssystem. Med hög kompetens och väl beprövad metodik täcker vi alla dina certifieringsbehov. Kontakta oss på tfn eller besök LRQA Business Assurance Improving performance, reducing risk

6 a n n o n s hela denna bilaga är en annons från smart media annons 6 aktuellt konsulter» Det är van» Miljö ligt att frågor om mark användning kommer upp. aspekterna är som alltid mycket viktiga. Stark åter hämtning för järn malmspriset Jan Lindbäck Klara Eriksson Konsulter viktig nyckel i gruvprojekt Gruvprojekt är komplexa, tar lång tid och kostar miljarder. I nästintill alla led i processen krävs specialistkompetens. Det är här som bolagen vilka levererar ett brett spektrum av tjänster kommer in. text Anders Edström Frejman Eriksson på konsultföretaget Hifab. Dessutom behövs en mängd dokument för att kunna ro en finansiering i hamn. Det senare kräver noggranna analyser och simuleringar av provborrningar och beräkningar. När vi väl kommit så långt som att en gruva verkligen blir av kommer all projektering i form av kraftförsörjning, förädlingsverk och underjordsanläggningar, deponier samt dammar och andra system för att säkerställa en minimerad miljöpåverkan. Vi utför till exempel projektering av processanläggningar, mediasystem samt bygg- och infrastruktur, konstruktioner i gruva och ovan jord. På dammar utför vi även stabilitetsutredningar. Miljöaspekterna är som alltid mycket viktiga, säger Jan Lindbäck på konsultbolaget Sweco. Gruvdrift är mycket komplex till sin natur. Till skillnad från till exempel de flesta industri- och fabriksetableringar hamnar gruvor där de hamnar. En rad tillstånd måste också ordnas längs vägen. Undersökningstillstånd, bearbetningskoncession och miljökonsekvens-beskrivningar (MKB) är bara några. Fokus varierar förstås på projek Det är vanligt att frågor om tets natur. Om en etablering ligger markanvändning kommer upp. Exnära bebyggelse ligger förstås mycket empelvis när en verksamhet planeras fokus på till exempel buller. Sweden_252x120.ai 1 29/01/ :14:57 Finns det känsliga vattendrag i områden med höga naturvärden eller i renbetesområden, säger Klara i närheten blir förstås vattenfrågor extra viktiga, säger Klara Eriksson. Logistiken är en annan hörnsten där järnväg definitivt är att föredra om det är möjligt. Till detta kommer all underjordsprojektering i form av framdrivning av gruvorter, ventilation, kraftförsörjning, nödsystem, kommunikation, avvattning och system för så kallad uppfodring av malm till marknivå. Det är inte svårt att förstå att uppstarten av ett gruvprojekt inte bara tar tid. Notan blir minst tiosiffrig och i alla led behövs det specialistkompetens. Företag som ABB och givetvis Atlas Copco och Sandvik är ofta viktiga samarbetspartners tillika leverantörer. Hifab och Sweco är bara två exempel på konsultbolag som möter många av de specifika behov av specialistkompetens som uppstår redan från idéstudie till färdig driftsatt gruva. En viktig del är att vara en länk mellan företagen och myndigheter. Med undantag av de etablerade gruvföretagen som har egna miljöstaber handlar det ofta om att hjälpa relativt slimmade organisationer att sätta samman ansökningar och hjälpa till att driva processer. I andra fall kan det handla om specialkompentens kring vattenfrågor eller ren byggprojektering, säger Klara Eriksson. håller med: Trenden är att man i stora investeringsprojekt köper konsulttjänster för de olika delarna av processen var för sig. Gruvsidan är inget undantag i detta hänseende. Även i stora bolag behåller man en viss kärnkompetens och beställarkompetens för att kunna beställa, men köper specifika tjänster när man behöver dem. Jan Lindbäck Smart fakta Gruvprojekt karaktäriseras av att de är utsträckta i tid och är ytterst kapitalintensiva sällan mindre än tiosiffriga år för en uppstart av gruva är inte ovanligt. Sedan toppnoteringen i februari 2011 (187 dollar per ton) föll järnmalmspriset kraftigt i september 2011 (135 dollar) för att sedan stabilisera sig och öka fram till april 2012 då en ny nedåtresa påbörjades. Den kul minerade i september 2012 med ett pris under 100 dollar per ton det lägsta sedan november Detta enligt siffror från indexmundi.com. Men sedan dess har järn malmspriset återhämtat sig kraftigt. Sajten di.se konsta terade i början av januari att priserna under de senaste månaderna återhämtat sig med den snabbaste ökningen sedan En starkare kinesisk eko nomi gör att 2013 förutspås bli ett rekordår gällande efterfrå gan på stål. Sajten hänvisar till uppskatt ningar från Westpac Banking som förutspår en ökning av järnmalmspriset till 170 dollar i juni En enkät med 14 analytiker ger vid handen att genomsnittspriset på järnmalm i Tianjan-hamnen som utgör ett viktigt riktmärke kommer att närma sig 120 dollar per ton under första kvartalet och ligga på 122 dollar under nästkom mande månader. Vidare konstateras att lagernivåerna av järnmalm i kinesiska hamnar är de lägsta på två år. Enligt UBS talar det för en möjlig ökning i importen framöver då stålproducenter fyller på sina lager. C M Y CM MY CY CMY K MAXAM Civil Explosives, Initiation Systems och teknisk service: En helhetslösning som bygger på 140 års innovation och erfarenhet. Från Sverige till Brasilien, från gruva till specialprojekt, finns ett över 140 år gammalt arv, grundat av Alfred Nobel. MAXAMs ingenjörer anförtros de mest sofistikerade och utmanande sprängningsprojekten. MAXAMs kompletta serie av produkter tillgodoser den krävande världsmarknadens behov för bergtäkter och specialprojekt på alla 5 kontinenter. Initiation Systems Electronic Systems Packaged Explosives Bulk Explosives MAXAM Sverige AB Sörmons Grusgrop P.L Karlstad Sweden Tel: +46 (0) Global Product Finder

7 Vilka utmaningar du än står inför tar våra tekniska lösningar dig över mållinjen ÅF-medarbetare En järnmalmsgruva i tiden ÅF är teknikkonsulten som löser Gruvindustrins tekniska utmaningar ÅF Mining: från exploatering av en gruvfyndighet till gruvbrytning och malmförädling med hela logistiken till malmkunden. ÅF kombinerar hög kompetens och avancerat ingenjörskunnande, förnyelse och modernaste teknik med lång erfarenhet inom Gruvindustrin. ÅF är hjärtat i teknikvärlden. Följ våra framsteg på afconsult.com. Den 13 juni 2012 återinvigdes Dannemora järnmalmsgruva av kung Carl XVI Gustaf efter att gruvan hade lagts ner Återinvigningen var startskottet till en ny era i Dannemora med omnejd där järnmalm troligen har brutits ända sedan 1200-talet. Dannemora Mineral startade i maj 2005 och på sju år har gruvan gjorts produktionsklar och gruvverksamheten är återigen i full gång. 50 nya medarbetare har anställts i företaget under Dannemora är en spännande arbetsplats som drivs med moderna metoder och med en modern organisation där målsättningen är att minst en tredjedel av medarbetarna ska vara kvinnor. Idag är andelen kvinnor 30 procent av totalt 80 anställda. Vill du arbeta hos oss? Du som är intresserad av att arbeta i en järnmalmsgruva för framtiden, är välkommen att registrera dig på annons Dannemora-Nat rec.indd :31 annons FAKTA Vanadinhaltig metall från reduktion av LD-slagg. LD-slagg är en restprodukt vid ståltillverkning. Swerea MEFOS skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom tillverkning, bearbetning, användning och återvinning av metaller för huvudmännen och andra kunder, för att förstärka deras konkurrenskraft. Våra kunder är stål-, järn-, legerings- och basmetallindustrin, liksom miljöföretag och utrustningsleverantörer. Swerea MEFOS ingår i Swerea-koncernen tillsammans med Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Svensk LD-slagg en levande vanadingruva Med processer utvecklade av Swerea MEFOS kan LD-slagg användas som källa för utvinning av det viktiga legerings ämnet vanadin. Swerea MEFOS driver tillsammans med SSAB, LKAB, SSAB Merox och finska Ruukki ett spännande projekt som handlar om att utvinna vanadin ur så kallad LD-slagg en restprodukt som fås vid stålproduktion. Inom ramen för det Mistrafinansierade gemensamma projektet VILD söker man hitta bra användningsområden för LD-slaggen som idag till stor del mellanlagras av stålverken. Inom VILD har man lyckats utveckla processer som testats både i pilot- och driftskala med gott resultat. På en ort anpassar man nu till och med sin tillverkningsprocess för att regelmässigt börja utvinna vanadin parallellt med befintlig stålframställning. - Genom att använda de processer vi utvecklat för LD-slagg kan man slå fyra flugor i en smäll: en vanadinprodukt, lägre CO 2 -utsläpp, renare stål och en slagg som kan användas vid produktion av cement, säger Guozhu Ye på Swerea MEFOS i Luleå. Men projektet är även intressant ur en femte aspekt. Det är i princip bara Kina och Sydafrika som levererar vanadinråvara idag och det finns i stort sett bara en enda europeisk leverantör. Metallen är dyr (30 USD/kg) och ytterst viktig till exempel vid tillverkning av låglegerat höghållfast stål som är en stor svensk exportprodukt. - På detta sätt skulle beroendet av import av detta legeringsämne på sikt kunna minska, säger han.

8 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 8 aktuellt guld»många ser guld som en safe haven vid osäkerhet och befarad inflation. Jörgen Kennemar»Vi rekommenderar att man köper fysikt guld och att man själv tar kontrollen över sitt eget guld. Christer Granath Guldets värde varar Oroliga tider gynnar guld vars pris ligger på en historiskt hög nivå. Det finns heller inga tecken på att guldets värde kommer att minska. Problemen i USA och eurozonen fortsätter, och räntorna ligger på låga nivåer. text Fredrik Dhejne Vi menar att guld är en bra produkt i en del av en sund investeringsportfölj. Vi rekommenderar att man köper fysikt guld och att man själv tar kontrollen över sitt eget guld, säger Christer Granath, vd för Guldcentralen och fortsätter: Guld är tryggare än många andra investeringar och det är klokt att sprida sina risker. I dåliga tider är det extremt bra att ha guld. En stor fördel med investeringsguld är också att det är undantaget moms. En intressant observation är att man i många andra kulturer har en annan syn på guld än vad vi varit vana vid. I länder där statsmakten inte är att lita på och där det förekommer oroligheter satsar många på att skaffa sig guld som man lätt kan ta med sig. Christer Granath tycker att detta är klokt och uppmanar svenskar att ta efter. Han tycker också att vi borde uppvärdera silver. I dag är skillnaden mellan priserna på guld och silver alldeles för stor. Silver ligger runt 30 USD per oz och borde upp till 400 USD per oz. Långsiktigt har guldpriset stigit, mycket kraftigt. Sedan 2002 har det ökat med 400 procent sålde Guldcentralen investeringsguld för cirka 19 miljoner kronor, 2011 sålde företaget för 227 miljoner kronor. Christer Granath tror att guldpriset och även priser på många andra råvaror långsiktigt kommer att stiga. Fysikt guld har alltid ett inbyggt värde och fungerar som en säkerhet i oroliga tider. Banker har ju gått omkull och de som köper ett värdepapper baserat på guld kan ju inte lösa in det i riktigt guld. Köper du fysiskt guld har du alltid kontroll över det. Jag anser att en sund portfölj bör innehålla 1/3 guld, 1/3 andra»egentligen är guld bara en sparform och en upplevd bevarare av köpkraft. Magnus Strömer råvarubaserade tillgångar och 1/3 aktier och fonder. Egentligen är guld bara en sparform och en upplevd bevarare av köpkraft. Investeringar i guld kan passa den som är rädd för inflation. När räntan är låg är alternativkostnaden för att äga guld också låg. Nu har vi en period med stora stimulanser från centralbanker, vilket en del bedömare befarar kommer att leda till inflation, säger Magnus Strömer, råvaruchef vid Handelsbanken Han säger att intresset för guld är stort nu. Priserna stiger och rekylerna är ganska små. Historiskt har guld varit ett bra skydd mot ekonomisk oro. Ett nytt fenomen är att det senaste året har gulpriset rört sig i takt med basmetallerna. Så har det inte varit historiskt och vi vet inte varför det sker nu. Handelsbanken rekommenderar investeringar i värdepapper baserade på guld. Krisen inom eurozonen och USA:s skuldberg gynnar prisutvecklingen på guld. Guldpriset rör sig dessutom oberoende av aktiekurserna och är inte korrelerat med dem, menar Magnus Strömer. Jörgen Kennemar, Swedbank, delar Magnus Strömers och Christer Granaths bedömningar. Många ser guld som en safe haven vid osäkerhet och befarad inflation. Där har guldet fått ökad betydelse. Stater ser guld som en säkerhet i valutareserven och vi har sett att asiatiska centralbanker ökat andelen guld i sina valutareservers innehav. Guldet har haft en snabbare och säkrare utdelning än aktiefonder och jag tror på ett fortsatt högt guldpris. Det beror bland annat på oron kring euron, Grekland och USA:s finansiella problem. Silver har också ökat men är mer volatilt. Jörgen Kennemar tycker att guld är en bra del i ett sparande och borde vara intressant i en portfölj. Smart fakta Guldets användning Guldet används i stort enligt följande; 70 procent till smycken, 2 procent till tänder, 14 procent till investeringar. Björkdalsgruvan är en guldgruva i dubbel bemärkelse. Gruvan har ovanligt grovt guld och är extremt ren miljömässigt sett. Björkdalsgruvan är belägen cirka 40 kilometer väster om Skellefteå i Västerbottens län. Guldfyndigheten upptäcktes 1985 och verksamheten startade Brytning av guldmalmen sker både i dagbrott och under jord. Gruvan är unik i och med de ovanligt grova guldkornen som ofta är synliga för ögat. De kvartsvener som guldet oftast är bundet till är tydliga och sitter tätt. Årligen bryts närmare 1,3 miljoner ton malm, varav ungefär hälften kommer från underjordsdelen. I dag finns cirka 35 kilometer tunnlar fördelade på nio nivåer i underjorden. Den djupaste är belägen på 305 meters nivå. Björkdalsgruvan planerar att överta och själva utföra en stor del av de underjordsarbeten som idag utförs av entreprenörer. Därför har man bland annat beställt en helt ny och modern maskinpark för de olika driftfaserna. Björkdalsgruvan har eget krossverk och anrikningsverk. Genom anrikning av guldmalmen produceras fyra olika koncentrat som säljs till olika smältverk i Europa. Årligen utvinns cirka kilo guld i Björkdals anläggningar. År 2010 firade företaget att det utvunnits en miljon ounces sedan driftstart, vilket motsvarar cirka 31,1 ton guld. Utvecklingspotentialen för verksamheten är mycket stor. Björkdalsgruvan har idag ca 95 anställda och ungefär lika många hos entreprenörerna. Björkdalsgruvan är en guldgruva i dubbel bemärkelse. Den har sitt grova guld men Är du intresserad av att arbeta hos oss? Vi söker kanske just dig, se vår hemsida! den är också extremt ren miljömässigt sett. Utsläppsvattnet från Björkdalsgruvan är ett av de renaste från alla världens guldgruvor. Den kalkrika malmen har till och med haft positiv effekt på flora och fauna i området. mer information hittar du på

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FeBruari 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i

Läs mer

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Redeye Investor Forum 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Agenda Affärsidé Styrelse och ledning Lägesrapport Sammanfattning av Vargbäcken Koncentration till Fäbodliden C Sammanfattning Affärsidé

Läs mer

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011 Bengt Ljung VD Botnia Exploration Agenda Organisation och struktur Botnia Exploration historik Vad är Prospektering? Visioner, strategier och målsättningar

Läs mer

PRESENTATION Datum: 15-11-09

PRESENTATION Datum: 15-11-09 PRESENTATION Datum: 15-11-09 1 Agenda Bolaget i korthet Marknad Copperstone-projektet Sammanfattning 2 Copperstone Resources i korthet Ett gruvutvecklingsbolag - fokus på projekt i Skelleftefältet med

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013 1 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag

Läs mer

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Johan Holmberg Managing Director, Invest in Dalarna Agency 736 RÅSTÅLSPRODUKTION 176 Källa: WSA, McKinsey 2009 2015 PRODUCTON PROGNOSIS (Source: SGU

Läs mer

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR Här finns grunden för framtidens teknik Världen behöver Norra Kärr Strax norr om Gränna, öster om E4:an, ligger Norra Kärr. Här finns världens fjärde största fyndighet av sällsynta

Läs mer

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen VD har ordet Sommaren är nu slut även om vädret fortfarande håller i sig. Den här veckan är det förresten älgjakt i norra Sverige vilket för många är heligt varför normal verksamhet avstannar i de flesta

Läs mer

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad VD har ordet Blockletningssäsongen lider snabbt mot sitt slut. Snön har nu kommit och istället fortsätter arbetet med magnetiska mätningar i Vindelgranseleområdet. Det finns fortfarande intressanta luckor

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

Kompletterande undersökningstillstånd.

Kompletterande undersökningstillstånd. VD har ordet När jag nu återigen sätter mig ner för att sammanfatta vinterns arbeten uppe i Vindelgransele känns det mycket glädjande att Länsstyrelsen i Västerbotten godkänt vår ansökan för provbrytning

Läs mer

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning metaller och mineral Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning april 214 Nästa nummer kommer 14 maj nytt rekord för svensk malmproduktion under 213 213 blev ytterligare ett rekordår för malmproduktionen

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB Ordinarie Bolagsstämma den 28 maj Vaskat Guld från borrhål RC34 70m!!!!!!

Botnia Exploration Holding AB Ordinarie Bolagsstämma den 28 maj Vaskat Guld från borrhål RC34 70m!!!!!! Botnia Exploration Holding AB Ordinarie Bolagsstämma den 28 maj 2010 Vaskat Guld från borrhål RC34 70m!!!!!! Botnia Exploration Mission Statement Att inom en 2-årsperiod ta steget bort från ett juniorbolag

Läs mer

WÄSA STONE & MINING AB

WÄSA STONE & MINING AB WÄSA STONE & MINING AB 1 Affärsidé Wäsa Stone & Minings AB (WSM) affärsidé är att genom framgångsrik och kostnadseffektiv mineralprospektering påvisa brytvärda fyndigheter, som kan utvinnas och förädlas

Läs mer

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung www.botniaexploration.com Strategi Botnia Exploration är ett rent prospekteringsbolag. I dagsläget finns alltså inga ambitioner att starta

Läs mer

Nordic Iron Ore AB (publ)

Nordic Iron Ore AB (publ) Nordic Iron Ore AB (publ) Information till aktieägare i samband med företrädesemission i september 2014 www.nordicironore.se Ett tillfälle att investera i ett järnmalmsprojekt med produktion inom en snar

Läs mer

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Program 10:00 Kaffe och genomgång av dagen Uppdatering strategiska nätverk och gruvbolag Presentation av Ramirent AB Ca. 10.50 Uppdelning

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010 Investor presentation Gexco June 2007 29 juni 2010 1 Investor presentation Gexco June 2007 2 ÄGARE Antal aktier Teckningsrätter Andel Timo Lindborg perheineen 31 710 607 0 13,2 % Jouko Jylänki 31 500 000

Läs mer

Webbhearing med Botnia Explorations VD Bengt Ljung

Webbhearing med Botnia Explorations VD Bengt Ljung Mer från bolaget Stockholm, 15 maj 2012 Webbhearing med Botnia Explorations VD Bengt Ljung Här följer svar och frågor från den webbhearing som Botnia Exploration Holding anordnade den 11 maj 2012. Sida

Läs mer

Återstart av verksamheten i Dannemora

Återstart av verksamheten i Dannemora Återstart av verksamheten i Dannemora 2010-09-21 Peter Svensson Dannemora Mineral AB GEOGRAFI Dannemora ligger i Östhammars kommun, cirka 40 km norr om Uppsala och 35 km väster om Hargshamn från vilken

Läs mer

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Boliden levererar metaller till det moderna samhället Ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling Kärnkompetens inom prospektering,

Läs mer

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1.

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1. ANALYSGARANTI* 10:e januari 2006 Update Lappland Goldminers (GOLD.ST) Lönsamhetsstudie viktigt steg guldhalten avgörande Den preliminära lönsamhetsstudien visar på låg produktionskostnad och god lönsamhetspotential

Läs mer

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN 1 24.4.2015 2 BOLAGETS MÅL MÅL PA KORT SIKT - Fortsätta och genomföra finansieringsförhandlingar

Läs mer

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka Piteå Rotaryklubb Brunnsprojekt i Sri Lanka Miningdag 26 augusti 2010 Furunäset hotell & konferens Piteå Dagens Program 14:00 Välkomna! Piteå Rotaryklubb 14:15 Wiking Mineral Vd Dick Levin 15:00 Endomines

Läs mer

Gruvverksamhetens beslutsprocess. Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines 1

Gruvverksamhetens beslutsprocess. Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines 1 Gruvverksamhetens beslutsprocess Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines Boliden Mines 1 2014-01-29 Boliden 2014 Nordiskt metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetens

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Riddarhyttan Resources AB

Riddarhyttan Resources AB Riddarhyttan Resources AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR HELÅRET 2002 Göteborg den 20 februari 2003 Brytnings- och miljötillstånd för Suurikuusikko erhölls Private placement till nordamerikanska och asiatiska placerare

Läs mer

PRESENTATION Datum: 15-11-12

PRESENTATION Datum: 15-11-12 PRESENTATION Datum: 15-11-12 Agenda Bolaget i korthet Marknad Copperstone-projektet Sammanfattning 2 Copperstone Resources i korthet Ett gruvutvecklingsbolag - fokus på projekt i Skelleftefältet med omnejd

Läs mer

GEORANGE. Ideell förening. Ca 70 medlemmar. Verksam i 15 år. www.georange.se

GEORANGE. Ideell förening. Ca 70 medlemmar. Verksam i 15 år. www.georange.se GEORANGE Ideell förening Ca 70 medlemmar Verksam i 15 år GEORANGE SYFTE.skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag utifrån regionens malm- och mineraltillgångar GEORANGE MÅL Stärka

Läs mer

Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter

Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter Pär Weihed Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten, Skellefteå 20121023 Metaller och mineral Metaller och mineral har

Läs mer

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning.

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning. Pressmeddelande Stockholm, 24 mars 2009 Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning., vars aktie är upptagen

Läs mer

Sveriges andel av Europas produktion 1. Tre huvudregioner i Sverige producerar idag ett flertal mineraler. Järn. Bly. Norra Norrland ~30% 80- ~90%

Sveriges andel av Europas produktion 1. Tre huvudregioner i Sverige producerar idag ett flertal mineraler. Järn. Bly. Norra Norrland ~30% 80- ~90% Tre huvudregioner i Sverige producerar idag ett flertal mineraler Sveriges andel av Europas produktion 1 Norra Norrland Produktion Tillstånd erhållet eller under process Järn Bly Järnmalm ~30% Sulfidmalm

Läs mer

Boliden 2011 - Koncernpresentation

Boliden 2011 - Koncernpresentation Boliden - Koncernpresentation Detta är Boliden Ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr 1 2013 01 29. Optimism om konjunkturen lyfter metallpriserna

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr 1 2013 01 29. Optimism om konjunkturen lyfter metallpriserna Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Optimism om konjunkturen lyfter metallpriserna Swedbanks totala Råvaruprisindex steg i december med knappt 1 % i dollartermer,

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång

Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång PRESSMEDDELANDE 25 maj 2016 Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång Nordic Mines ( Nordic Mines eller Bolaget ) presenterar en ny preliminär ekonomisk

Läs mer

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Affärsidé Swerea MEFOS skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom tillverkning,

Läs mer

Jan-Olof Hedström f. d. bergmästare

Jan-Olof Hedström f. d. bergmästare www.bergsstaten.se... Jan-Olof Hedström f. d. bergmästare janolof.hedstrom@gmail.com REE = Rare Earth Elements Prospekteringskostnader i Sverige 1982-2011 (löpande priser) Malmtillgångarna i Skelleftefältet

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Nu öppnar gruvorna igen!

Nu öppnar gruvorna igen! Nu öppnar gruvorna igen! Stefan Sädbom Gruv och prospekteringsgeolog Projektledare Bergskraft 11 13 Bergskraft vill bidra till tillväxt och hållbar utveckling inom Bergsbruk och Bergsbruksrelaterade näringar

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

Kopparberg Mineral AB: Intressanta resultat från Borrningarna i Håkansboda Redeye börsdagar Stockholm 7 november 2011 Per Storm, VD

Kopparberg Mineral AB: Intressanta resultat från Borrningarna i Håkansboda Redeye börsdagar Stockholm 7 november 2011 Per Storm, VD 1 Kopparberg Mineral AB: Intressanta resultat från Borrningarna i Håkansboda Redeye börsdagar Stockholm 7 november 2011 Per Storm, VD Agenda Kort om Kopparberg Mineral Positiv exponering mot tillväxtmarknader

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Källa USGS Källa USGS Källa USGS Källa USGS Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Pär Weihed Professor Malmgeologi Luleå tekniska universitet KVA Inspirationsdagar - Jordens resurser

Läs mer

Delårsrapport Q3 2009

Delårsrapport Q3 2009 Delårsrapport Q3 2009 Alcaston Exploration AB (publ) 556569-3602 AktieTorget: Alca viktiga händelser under tredje kvartalet Under Q3 avslutades en nyemission som tillförde bolaget 6,6 mkr. Tillsammans

Läs mer

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI 1 2 AKTIE INFORMATION Aktie information Kortnamnn SOSI Marknads plats NGM Equity; Burgundy Aktiepris 1 SEK Utestående aktier 228 301 985 (innehåller ej optioner)

Läs mer

Närvarande: Linda Wikström Copperstone Resources AB. Gunnar Rauseus Dannemora Mineral AB Lars Malmström Zinkgruvan AB

Närvarande: Linda Wikström Copperstone Resources AB. Gunnar Rauseus Dannemora Mineral AB Lars Malmström Zinkgruvan AB 1(6) SAMMANTRÄDESDATUM 2015-04-14 Närvarande: Linda Wikström Copperstone Resources AB Bengt Ljung Botnia Exploration AB Magnus Leijd Tasman Minerals AB Gunnar Rauseus Dannemora Mineral AB Lars Malmström

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

För dig som vill arbeta i gruvnäringen

För dig som vill arbeta i gruvnäringen För dig som vill arbeta i gruvnäringen 1 2 Den svenska gruvnäringen sysselsätter allt fler. Inte sedan i början av 1990-talet har gruvorna sysselsatt så många som idag. Och produktionen av malm slog i

Läs mer

Naturen Människorna Tekniken BERGSSTATEN 2012

Naturen Människorna Tekniken BERGSSTATEN 2012 Naturen Människorna Tekniken BERGSSTATEN 2012 Utdrag ur SGUs verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Bergsstaten - en del av tillståndsprocessen Nu råder det något av en gruvboom i Sverige och det

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser 1

Sammanfattning och slutsatser 1 1 Syftet med denna rapport är att ur ett nationalekonomiskt perspektiv analysera hur Sverige bäst utnyttjar sina mineraltillgångar. Fokus ligger på fördelningen av vinsterna mellan staten och privata företag,

Läs mer

Chris Carlon. Nordisk överblick fyra aktuella projekt. med hela världen som arbetsfält. FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANsCHEN

Chris Carlon. Nordisk överblick fyra aktuella projekt. med hela världen som arbetsfält. FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANsCHEN annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANsCHEN JUNI 2013 Nordisk överblick fyra aktuella projekt Ledande branschutrustning effektiviserar

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011

Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011 Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -3,8 (-4,2) Resultat per aktie: SEK -0,06 (-0,06) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Publicerad -08-16 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste kvartalet 472 (252) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl

Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl Sveriges mineralstrategi Fem strategiska områden och 19 identifierade åtgärder idag pågår arbete med 14 av dem 1 En gruv- och mineralnäring

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Botnia Exploration Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde genom att fyndighetsut veckla

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 14 mars 2011 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Projektportfölj tar form Kopparberg Mineral är ett prospekteringsbolag med inriktning mot basmetaller, järnmalm och guld. Genom ett

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

metaller och mineral Årets fältarbete i Prospekteringstakten lägre under 2013 Barentsområdet Nästa nummer kommer i november!

metaller och mineral Årets fältarbete i Prospekteringstakten lägre under 2013 Barentsområdet Nästa nummer kommer i november! metaller och mineral Nästa nummer kommer i november! Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning oktober 213 Prospekteringstakten lägre under 213 Prognoserna för helåret 213 pekar på att investeringsnivån

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00 SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015, SAMMANDRAG FJÄRDE KVARTALET (3 månader; oktober december) Kvartalets resultat uppgick

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Vad händer efter. Bergskraft 11 13? Bergskraft 11. 13. Reservera 18-19-20 september för Bergskraft! I detta nummer

Vad händer efter. Bergskraft 11 13? Bergskraft 11. 13. Reservera 18-19-20 september för Bergskraft! I detta nummer Juni 2013 Nyhetsbrev Bergskraft 11. 13 I detta nummer Bergskraft och framtiden Möten i september Vad händer efter. Bergskraft 11 13? Gruvnytt Rätt utbildad på rätt plats Fynd av gamla borrkärnor Lyckat

Läs mer

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. BESLUT 2013-04-29 Dnr: 12/02649 SAKEN Kaliber, P1, 2012-10-28, program om den svenska gruvnäringen; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider

Läs mer

Centrala framtidstrender och innovationsutmaningar i gruv- och mineralindustrin

Centrala framtidstrender och innovationsutmaningar i gruv- och mineralindustrin 2014-05-22, 08:30 - Bergforskdagarna 2014, Luleå........................................ Centrala framtidstrender och innovationsutmaningar i gruv- och mineralindustrin JOHAN FRISHAMMAR Ph.D., Professor

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 7 november 2013

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 7 november 2013 Nr 090/2013 (sid 1 av 6) Torsdagen den 7 november 2013 5 Anno 2005 2 0 1 3 Nummer 090 OMXS 30 index 1 293,03 OMXS 30 satte högsta noteringen i år redan den 22 oktober vid 1 301 för att sedantveka en del

Läs mer

Det finns guld i våra berg. NASDAQOMX First North Premier: GOLD

Det finns guld i våra berg. NASDAQOMX First North Premier: GOLD Det finns guld i våra berg NASDAQOMX First North Premier: GOLD Vision Att bli Europas största guldproducent 2 June, 2010 2 Vår strategiska styrka PAHTAVAARA ERSMARKS -BERGET Fäboliden Strategisk Position

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Delårsrapport januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Perioden i korthet EKN garanterade exportaffärer till ett

Läs mer

NAUTANEN KOPPARMINERALISERING I NORRA SVERIGE

NAUTANEN KOPPARMINERALISERING I NORRA SVERIGE NAUTANEN KOPPARMINERALISERING I NORRA SVERIGE Boliden Minerals prospektering i Norrbotten har identifierat en mineralisering nordost Gällivare nära den gamla gruvan i Nautanen som bröts i början av 1900

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

IGE Lägesrapport maj 2006 pågående projekt

IGE Lägesrapport maj 2006 pågående projekt IGE Lägesrapport maj 2006 pågående projekt Pågående verksamhet Område av intresse Industrimineral Energimineral Diamant Ädelmetall Basmetall Specialmetall Projekt fas 3 - Skandinavien Stekenjokk Resource:

Läs mer

Presentation Drillcon AB (publ) November Mikael Berglund VD

Presentation Drillcon AB (publ) November Mikael Berglund VD Presentation Drillcon AB (publ) November 2007 Mikael Berglund VD Dagens agenda Presentation av Drillcon AB (publ) Verksamhet Företagsledning och ägarstruktur Marknad Finans Förvärvet av Suomen Malmi Oy

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Pressmeddelande Stockholm, 7 maj 2008 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Prospekteringsframgång i Långträsk Pågående borrprogram i Långträsk, Gladhammar, Bastutjärnen och Petikträsk

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

VERKSAMHETEN 2015 / 2016

VERKSAMHETEN 2015 / 2016 VERKSAMHETEN 2015 / 2016 OM VÄSMAN INVEST sid. 3 VDs KOMMENTARER sid. 4 AKTUELLA ENGAGEMANG sid. 5 6 VISION sid. 6 AFFÄRSIDÉ sid. 6 ÄGARE OCH HUVUDMÄN sid. 6 STYRELSE & LEDNING sid. 7 OM VÄSMAN INVEST

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer