Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2"

Transkript

1 Fonders Marknadsrapport Nr God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 gör entré i Göteborg sidan 3 Global bättre än enskilda länder sidan 4 Höstens informationsträffar sidan 13 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE Reducerad risk i aktiemarknaderna Läs mer på sidan 6 Krönikan Räntesänkningar att vänta från Bernanke Torgeir Høien sidan 24

2 SEK 2Sk agen Fonder investerar i undervärderade, impopulära och underanalyserade företag i olika branscher över hela världen. Företaget, som startades 1993 i Stavanger, är Norges största aktiefondförvaltare med ett förvaltat kapital på cirka 85 miljarder svenska kronor. Fonder etablerade 2004 en filial i Sverige med kontor i Stockholm och Göteborg. BesöksadressER Drottninggatan 86, Stockholm Drottninggatan 31, Göteborg Tel: Fax: Postadress: Box 11, Stockholm Redak tion Jonas A. Eriksson Tel: Michael Metzler Tel: Innehåll Stark tillväxt för 3 gör entré i Göteborg 3 Global bättre än enskilda länder 4 Vad hinner man lära sig på 2 sekunder? 5 Portföl jförvaltarnas ber ät telse Reducerad risk i aktiemarknaderna 6 Höstens informationsträffar 13 Fondportföl jer Vekst 14 Global 16 Kon-Tiki 18 Krona 20 Avkastning 20 Tellus 21 Avkastning- och riskredovisning 22 Fondranking 23 K rönik an Räntesänkningar att vänta från Bernanke 24 Omslaget: USA:s centralbankschef Ben S. Bernanke, 31 augusti 2007, vid ett möte i Jackson Hole, Wyoming, U.S. Centralbankschefen meddelade att han kommer att göra vad han kan för att minska skadorna av den förvärrade amerikanska bostadsmarknaden. Foto av Matthew Staver/Bloomberg News I rapporten redovisas belopp i SVENSK A k ronor om inte annat anges. Ledaren Bäste andelsägare, Per Wennberg VD, Fonder Sverige Under sensommaren har vi återigen fått erfara perioder präglade av hög osäkerhet på världens börser. Nuvarande oro är sprungen ur räntemarknaden. Aktiemarknaderna är generellt inte högt värderade enligt vår bedömning och vi ser kraftiga börsfall som faktiskt innebär REA på många aktier. Vår grundtes är att börserna svänger mer än bolagens underliggande värden. Denna syn delar vi med många av våra kunder och juli var en rekordmånad vad gäller nytt sparande i våra fonder. I tidigare ledare har jag slagit ett slag för månadssparande och vill passa på att nu göra det igen. Det finns en rad fördelar med att spara regelbundet. Den kanske främsta fördelen för flertalet sparare är att de uppnår en god riskspridning med ett regelbundet sparande över tid. Grunden för riskspridning via månadssparande ligger i att timingen, den specifika risk som en sparare tar vid just investeringsögonblicket, sprids genom många insättningar över en längre period. Det gör att enskilda större rörelser på börserna får en mindre effekt på spararen, och att ett bra Krönikan Jonas A Eriksson Redaktör marknadsrapporten Insiders laddar för börsuppgång Under de senaste veckorna har det dominerande temat för världens finansiella marknader varit kreditproblem i USA kopplade till bolånemarknaden. Många aktörer oroar sig över hur bolåneproblemen kommer påverka tillväxten i USA och övriga världen. Oron har lett till stora svängningar på världens börser och höjda räntor för mer riskabla räntepapper. För att dämpa oron på finansmarknaderna genomförde amerikanska centralbanken, FED, en sänkning av diskontoräntan den 17 augusti. Marknaden tror nu att detta kommer följas av flera räntesänkningar. Historiskt sett har perioder med lättare penningpolitik i USA varit positiva för börsen, även om det ofta varit en fördröjning mellan tiden genomsnittligt anskaffningsvärde erhålls över tid. I tillägg krävs inga större belopp för att kunna börja månadsspara. Fonder har en lägsta gräns på 250 kronor i månaden. I Sverige finns en lång tradition av att månadsspara i fonder. Omkring två tredjedelar av svenska fondsparare har ett regelbundet månadssparande. Det är uppseendeväckande många människor då undersökningar visar att hela 77 procent av svenskarna äger fondandelar, PPM exkluderat. Den historiska grunden till svenskars fondsparande generellt och deras månadssparande specifikt tog ordentlig fart i och med introduktionen av de skattegynnade allemansfonderna i början av 1980-talet. Ett tak på månadssparande sattes i begynnelsen till 600 kronor för att därefter successivt ha ökat till 2000 kr i månaden vid allemansfondernas upphörande. Många svenskar som månadssparat över en längre tid har erfarit att även mindre månatliga insättningar över tid växt till betydande sparat kapital. Gå gärna in på vår hemsida eller tag kontakt med någon av våra rådgivare på telefon för mer information om månadssparande. Trevlig höst, Per Wennberg när räntorna sänkts och börserna tagit fart. Många bedömare tror att en lättare penningpolitik i USA även denna gång kommer vara positiv för börsen. De som borde känna börsbolagen bäst, företagsledningarna, är också optimistiska. Om inte till börsen som helhet, så i varje fall till aktierna i de företagen de leder. Dessa insiders, som måste meddela om de köper eller säljer aktier i det egna bolaget, har under de senaste veckorna köpt väsentligt mycket fler aktier än de sålt enligt global statistik. Svenska insiders är bland de mest positiva av alla. Under de senaste veckorna har mer än 90 procent av de avslut som gjorts av insiders i Sverige varit köp av aktier. Vi kan även skönja en optimism hos våra kunder. Under tidigare turbulenta perioder har vi sett utflöden i våra fonder. Det har vi inte gjort denna gång i samma utsträckning. Istället verkar det som om många sparare ser nedgången som en möjlighet att köpa fondandelar billigt. Detta är något som visat sig vara en bra strategi historiskt.

3 Nyheter 3 Stark tillväxt för Ny statistik visar att juli blev en rekordmånad för Fonder, med ett nettoinflöde på cirka 1,8 miljarder kronor. har därmed en total andel på 45 procent av nettoinflödet i aktiefonder i Sverige under Populäraste valet i PPM Störst del av nettoinflödet i Fonder under juli månad kom via PPM, med cirka 1,1 miljarder kronor. Därmed har Fonder en nettoandel på 70 procent av allt kapital som investerats i aktiefonder via PPM under 2007 (siffrorna avser nettoflödet av kapital per den sista juli 2007). Det sammanlagda nettoinflödet för hela svenska aktiefondmarknaden var 967 miljoner under juli månad. Statistiken över fondernas nettoflöden publiceras av Moneymate, (före detta Svensk Fondstatistik AB). Fortsatt rekordstark utveckling under 2006 Under 2006 var Fonder det mest populära valet bland samtliga fondbolag på den svenska aktiefondmarknaden. Det är både privatpersoner och institutioner som på allvar fått upp ögonen för Fonder. Sommarmånaderna juni och juli har varit rekordstarka och det är glädjande att utvecklingen för Fonder håller i sig från rekordåret 2006, säger Per Wennberg, vd för Fonders filial i Sverige. Hur förklarar du framgången? Allt Fonder gör är att förvalta fonder, därför måste vi göra det på ett sätt som våra kunder upplever som tillfredställande. Bästa sättet att lyckas med det har vi funnit vara genom att vara långsiktiga och grundliga när vi gör investeringar, säger Per Wennberg. 11 av 581 fonder har toppbetyg via PPM:s betygsättare En bidragande orsak till vår framgång kan också ha att göra med att Fonders samtliga aktiefonder tilldelats högsta betyg av ratingföretaget Standard & Poor s. Därmed tillhör s aktiefonder den begränsade skara på 11 fonder av totalt 581 aktiefonder i PPM:s utbud som har högsta betyg, säger Per Wennberg. Marie Lindebäck lockades hem till Sverige och Fonder efter sju år som mäklare på First Securities i Oslo. Tommy Taponen lockades i sin tur till bland annat av entreprenörsandan som infunnit sig efter 20 år hos SEB. gör entré i Göteborg Marie Lindebäck och Tommy Taponen har lång erfarenhet från väletablerade företag i finansbranschen. Nu är de däremot i full gång med att öppna :s första kontor i Göteborg under september. Förberedelserna för att öppna portarna till :s nya kontor på Drottninggatan 31 i centrala Göteborg pågår för fullt. Innan sommaren anställdes Marie Lindebäck och Tommy Taponen som kapitalförvaltare med ansvar för att iordningställa det nya kontoret. Lokalen är vi väldigt nöjda med och att det blev på Drottninggatan, precis som i Stockholm, ser vi som en trevlig slump, säger Marie Lindebäck. Parallellt med kontorsförberedelserna har kapitalförvaltarna Marie Lindebäck och Tommy rest till :s kontor i Stockholm och till huvudkontoret i norska Stavanger. Där har de bekantat sig med företaget och nya kollegor. Norge är däremot inte okänd mark för Marie Lindebäck som arbetat i finansbranschen i Oslo sedan Vad är det som lockade till just Fonder? Investeringsfilosofin som har bäddat för den goda avkastningen som fonderna presterat är en filosofi som jag har stor tro på och jag tycker att det är på tiden att Fonder kommer till Göteborg, säger Marie Lindebäck. Tommy Taponen har breda erfarenheter från 20 år på SEB. Bland annat har han varit företagsrådgivare och kontorschef. De senaste åtta åren har han varit regionansvarig för SEB:s fonder. Varför lämnar man en etablerad storbank för något av en uppstickare i svenska fondbranschen? Det var entrepenörsandan i mig som fick mig till Fonder. Att få möjlighet att bygga upp kontoret och etablera verksamheten i min hemstad kändes spännande, säger Tommy Taponen. Det finns stor entusiasm inför öppnandet av det nya kontoret och timingen är bra. I Sverige fondsparar 94 % av alla svenskar mellan år medräknat sparande via Premiepensionsmyndigheten, PPM. Det gör fondsparande till den mest utbredda sparformen. Genom att öppna kontor i Göteborg kommer Fonder närmare de cirka befintliga kunderna i den västra regionen och kan samtidigt jobba mer aktivt för nya kunder i området. Potentialen för Fonder i västra Sverige borde vara enorm, etableringen gör att vi enklare når ut till de 2 miljoner privatpersoner som bor i vårt huvudsakliga upptagningsområde. Tiden känns rätt för vår långsiktiga satsning på lokal närvaro i västra Sverige, säger Tommy Taponen. Marie Lindebäck och Tommy Taponen räknar med att kunna ta emot kunder i lokalen från mitten av september, till dess sitter de i en tillfällig lokal och nås på sina mobiltelefoner: Marie Lindebäck och Tommy Taponen:

4 4 nyheter Filip Weintraub visar ett bildspel vid en tillställning för att fira Globals första tio år. Filip Weintraub ser förvaltandet som ett hantverk där hårt arbete, sunt förnuft och ett ständigt ifrågasättande är viktiga byggstenar. Global bättre än enskilda länder Enkelt i teorin... men svårt i praktiken Sunt förnuft, försiktighet och logik. Det är viktiga ingredienser i det investeringsrecept som gjort att Global visar en avkastning på 704 procent under fondens första tio år, som firades under augusti. Det senaste decenniet har varit relativt svagt för världens aktiemarknader. Världsindex har bara ökat med 35 procent, eller omkring 3 procent per år, vilket kan jämföras med den genomsnittliga uppgången det senaste seklet som varit drygt 10 procent per år. Stora skillnader mellan länder Spridningen mellan olika länders börsuppgångar har däremot varit stor. Den bästa börsen har varit den i Botswana, som ökat med 701 procent, och den sämsta i Ecuador där börsen fallit med 85 procent. Börsuppgången på Stockholmsbörsen placerar sig på en 18:e plats med en uppgång på 88 procent (justerat för utdelningar). Sedan Globals start 7 augusti 1997 har avkastningen uppgått till 704 procent. Under samma tid har världen präglats av en rad omvälvande händelser: Asienkrisen, eurons införande, IT-bubblan, terrorattacken i New York och redovisningsskandaler i stora företag, för att nämna några. Globalisering och fallande inflation Under senare år har viktiga tillväxtmarknaders inträde i världsekonomin, som Kina och Indien, och private equity-bolagens återuppvaknande färgat bilden. Vad som mest präglat den senaste tioårsperioden i globala finansmarknader är dock globalisering och fallande inflation menar Filip Weintraub, som förvaltar Global. Den senaste tidens oro i finansmarknaderna, som bottnar i problem i den amerikanska bolånemarknaden, ger dock Filip Weintraub inte mycket för. Ofta överskattar vi som arbetar i finanssektorn det som sker i marknaderna bara för att vi själva påverkas. När vi i framtiden ser tillbaka på det som nu sker i USA tror jag vi kommer att se att det inte hade någon särskild effekt på den reala ekonomin, säger Filip Weintraub. En riktigt god investeringsidé gör inget väsen av sig. Den blir inte förstasidesstoff i tidningarna. Ofta är den så enkel att den kan beskrivas med en eller ett par meningar. Men om en investering verkar för bra för att vara sann då är den antagligen inte det heller enligt Filip Weintraub. Framgångsreceptet för Filip Weintraub har varit att leta efter investeringar där inte alla andra letar. Han har hittat företag som varit underväderade, underanalyserade och impopulära. Missuppfattade bolag som sedan av ett eller flera skäl värderats upp på börsen. Filip Weintraub ser ljust på den globala börsutvecklingen framöver, även om han tror att det kommer att fortsätta att vara turbulent. Han menar dock att man inte ska fästa så stor vikt vid hur marknaden går överlag. Bra investeringar går alltid att finna, även i de sämsta av marknader. Exempel på detta är investeringen i Samsung som gjordes i Asienkrisens kölvatten, december 1997 en investering som gett en cirka tjugofaldig avkastning. Ett annat exempel är investeringen i Techtronic Industries som gjordes efter IT-bubblan sprack, en investering som gav en avkastning på cirka 1000 procent. Global vs. Länders börsindex Sammanställningen nedan visar utvecklingen för Global jämfört med de länder vars börs-index noterat de främsta uppgångarna under Globals första tio år. Globals framgång jämfört med enskilda länders börsutveckling är en indikation på fördelen att leta efter investeringar i fler än ett specifikt land. 1. Global 704% 2. Botswana 701% 3. Slovenien 644% 4. Island 509% 5. Tjeckien 318% 6. Mexiko 212% 7. Österrike 208% 8. Finland (MSCI*) 190% 9. Grekland 189% 10. Norge 181% *MSCI index de senaste 10 åren är inte utdelningsjusterade. Totalavkastningen kan därför vara upp till 20 procentenheter högre. Samtliga tal i tabellen och intilliggande artikel är beräknade i.

5 nyheter 5 Vad hinner man lära sig på 2 sekunder? Behavioural finance förklarar hur människor faktiskt agerar snarare än klassisk ekonomisk teori, som förklarar hur den rationella människan skulle ha agerat. Utifrån dessa teorier ger portföljförvaltaren Omid Gholamifar en inblick i vad det är som skapar oro bland människor, när investeringar tappar i pris. Omid Gholamifar har en bakgrund som jurist, ekonom och fotbollsspelare. Hos Fonder arbetar han som portföljförvaltare med fokus på Global. På samma vis sätt som fondandelar kan falla i pris under en period så kan favoritlaget i fotboll inleda säsongen med förluster. När så sker blir investerarna eller fotbollslagets supporters oroade och frustrerade trots att fotbollssäsongen är lång och fonden har en bra investeringsfilosofi. Det finns alltså situationer då hjärna och hjärta inte är samspelta. Vi vet att vi inte borde oroa oss, men gör det likafullt. Förklaringen till varför vi reagerar som vi gör kan verka obegriplig: Vi människor är inte skapta för den miljö vi idag lever i. Människan har existerat i två miljoner år, medan den moderna världen har existerat i omkring 50 år. Evolution bygger på att organismer konkurrerar för att överleva och överlämna sina gener till nästa generation. Denna process sker över mycket lång tid, därav ordet evolution. För att sätta detta i perspektiv, föreställ er att de senaste två miljoner åren motsvarar ett dygn, alltså 24 timmar, och att vi nu befinner oss vid midnatt. Det skulle innebära att den moderna världen vi måste förhålla oss till började klockan , det vill säga två sekunder före midnatt. Frågan vi då ställer är vad hinner man lära sig på två sekunder? För att besvara frågan måste vi förstå hur människan har levt de senaste två miljoner åren. Det är ju endast under en begränsad tid som människosläktet i en informationsrik värld med alfabet, TV, ipod, och oljeswaps. Vad vi vet så levde människor ursprungligen i små grupper i geografiskt begränsade områden. De jagade och blev jagade och var sannolikt mer fokuserade på överlevnad än något annat. Morgondagen skiljde sig inte nämnvärt från gårdagen och det var få saker att hålla reda på. Man eftersträvade att bokstavligen överleva dagen. Gruppsamhörighet, koncensus och samarbete var alla viktiga element för att överleva. Att gå sin egen väg, tänka själv och agera själviskt gjorde livet svårare inte bara av sociala anledningar. Likaså var impulsiv handling, allt-elleringet-beslut och rädsla viktiga överlevnadsmekanismer; den som stannat upp för att fundera när ett rovdjur angrep skulle inte överleva och ha en chans att reproducera sina gener. Fly eller slåss var alternativen som gällde. Tidshorisonten för att planera saker och ting var kortare därför att man hur som helst riskerade att dö under morgondagen. Hur påverkar då människosläktets utveckling och bakgrund dagens investerare eller fotbollssupporters? Människan vill bli omtyckt Viljan att följa John eller längtan efter att vara populär och accepterad gör att vi snarare håller med gruppen än agerar och tänker självständigt. Kom ihåg att gruppsamhörighet har varit livsnödvändig genom nästan hela människosläktets livstid. Vi kommer därför att rådfråga andra, imitera och undvika kritik. Ekonomen John Maynard Keynes sade att: Worldly wisdom teaches that it is better for reputation to fail conventionally than to succeed unconventionally. Det är psykologiskt lätttare att köpa populära aktier än de som får utstå kritik i media och av mäklare var dag. På samma sätt är det bekvämt att hålla på ett fotbollslag som många tycker om. Filosofen Bertrand Russell sade att: Most men would rather die than think. Many do. Induktionsfenomenet Vi står också inför induktionsfenomenet, som innebär att människan drar slutsatser om framtiden baserat på tidigare händelser, vilket våra förfäder gjorde för att förenkla sin tillvaro. Men om framtiden skulle skilja sig drastiskt från våra förväntningar skulle konsekvenserna kunna bli skadliga. I investeringsvärlden är LTCM ett ökänt exempel bland hedgefonder som gjorde massiva förluster på grund av induktiva resonemang. If past history was all there was to picking the right stocks, librarians would be the richest people in the world, har investeraren Warren Buffett sagt. Och bara för att fotbollslaget har förlorat några matcher, eller fondandelarna har fallit några dagar, utgår vi från att detta mönster kommer att fortsätta i framtiden. Filosofen Ludwig Wittgenstein sade att: When we think about the future of the world, we always have in mind its being at the place where it would be if it continued to move as we see it moving now. We do not realize that it moves not in straight line and that its direction changes constantly. Vi är alla kortsiktiga Keynes sade att In the long run, we are all dead. Sett från ett evolutionsperspektiv har the long run varat mycket länge jämfört med människans genomsnittliga livslängd. Undersökningar visar att kortsiktighet förorsakas av stress, eftersom en stressad människa känner att den måste agera NU. Stress förorsakas i sin tur av oförutsägbarhet. Kapitalförvaltare som utvärderas kvartalsmässigt kännare stor oförutsägbarhet om huruvida de kommer att ha ett arbete att gå till nästa kvartal om de inte gör bra ifrån sig innevarande kvartal. Fortsättning på sidan 13.

6 Reducerad 6 risk Portföljförvaltarnas i aktiemarknaderna berättelse Brandsläckande centralbankchefer pytsade under augusti månad in mer likviditet i de krisdrabbade kreditmarknaderna än vad som gjordes i samband med 11 september Fortsatt är det emellertid mycket grus i lånemarknaden, vilket kommer att skapa oro på marknaden även framöver. Lyckligtvis har centralbankcheferna valt att inte ge upp sina inflationsmål för kravet från finansaktörerna om lägre ränta. De har räntesänkningar som slutligt vapen, men det är ett mycket tvivelaktigt medel i en global ekonomi som fortsatt dundrar i väg i en global högkonjunktur utan motstycke. Högst upp. En varvsarbetare framför en rigg tillhörande China Oilfield Services, i Liaoning provinsen i Kina, tisdagen 30 maj Innehavet i China Oilfield Services uppgår till 3,95 procent av Kon-Tikis fondförmögenhet. Foto: Natalie Behring/Bloomberg News. På det nedre fotot: En anställd i Nestlé sorterar Nespresso kaffe i en affär i Bern, Schweiz, 15 augusti Nestlé SA, världens största livsmedelsproducent, har kommit med en rad positiva meddelanden. Företaget är ett större innehav i Global (omfattande circa två procent av innehavet). Foto: Adrian Moser/Bloomberg News. När det tidigare varit företagen som varit tungt belånade, är det nu konsumenterna som är skuldtyngda. Speciellt i Norden, Storbritannien och USA, där det råder stor osäkerhet om hur konsumenterna kommer att reagera om inte bara priset utan också tillgängligheten på krediter blir ett problem. De tre miljarder människor som finns i de globala tillväxtmarknaderna, som sparar för att säkra sig en bättre framtid, tror vi kommer att väga tyngre än de hundra miljontals människorna i USA, Storbritannien, Spanien och Norden som har spekulerat i levnadsstandardtillväxt via kreditbaserad fatighetsspekulation. Spannet mellan riskfria räntor och intjäningen från företagen har utvidgats kraftigt i år. Som stock picker, eller aktieplockare, är det fortsatt företagens intjäning som betyder mest. Och vi ser få moln på himlen avseende intjäningen. Solida företag tycks vara en av de minst riskabla platserna för en investerare att vara på just nu. Samtliga procentuella förändringar i portföljförvaltarnas berättelse avseende fonderna och respektive jämförelseindex är baserade på norska kronor. För fondernas och jämförelseindex utveckling baserat på svenska kronor, se sidan 23.

7 Portföljförvaltarnas berättelse 7 Den senaste tidens oro på finansmarknaderna har naturligtvis också satt sina spår i våra aktie- och obligationsfonder. Med ett fall på en procent hittills under tredje kvartalet (vid utgången av augusti) är Kon-Tiki den absoluta vinnaren bland våra aktiefonder. Global och Vekst var ned 3,1 respektive 3,5 procent. De globala tillväxtmarknaderna steg med 1,6 procent, jämfört med världsindex som föll 3,7 procent. Oslobörsens huvudindex föll 6,8 procent under juli och augusti. Som en generell reaktion på global riskaversion korrigerade obligationsfonderna Avkastning och Tellus ned i augusti. Dessa fonder investerar bara i säkra utställare som stater, solida finansinstitutioner och multinationella långivare med hög kreditvärdering, som Världsbanken. Både obligations- och valutakurserna föll på tillväxtmarknaderna, samt i några OECDländer. Euroavkastningen i Tellus är hittills under kvartalet negativt med 1,2 procent, medan Avkastning kan hänvisa till ett plus på 0,2 procent (minus 0,2 procent i augusti). En klassisk bankkris Augusti erbjöd mer dramatik på kapitalmarknaderna än vad många hade föreställt sig. Inte oväntat var det räntemarknaderna som upplevde mest turbulens. Orsaken till oron är problemen på den amerikanska bolånemarknaden, som synliggjordes under andra halvåret Den globala lånemarknaden har därefter påverkats och utvecklat sig mot en situation med bristande tillgång på likviditet under augusti. Likheterna med en traditionell bankkris är slående. Ingen litar på någon, krediter torkar ut, och priset på risk går upp. Aktiemarknaderna reagerade i samklang med detta. I takt med goda fundamentala nyheter såg vi i en första omgång bara ett mindre fall. I mitten av augusti föll emellertid aktiemarknaderna mer tvärt som följd av att många aktörer försökte säkra sin likviditet. De senaste veckorna har vi sett en betydande comeback på aktiemarknaderna tack vare likviditetsinjektioner och lugnande toner från världens centralbankchefer, med amerikanska FED och europeiska ECB i spetsen. Dessutom har det kommit goda nyheter från både den globala ekonomin och företagen. Internationell ekonomi Tillväxten överraskar uppåt Under sommaren pekade en rad indikatorer i riktning mot en uppjustering av den globala tillväxten i år. Kinesisk ekonomi har skapat en tvåsiffrig tillväxttakt, driven av både expansion i konsumtionen samt fortsatt ökade investeringar och export. Även Indien överraskar positivt och är på god väg mot en tvåsiffrig tillväxttakt. Utöver dessa tungvik- tare har det skett uppjusteringar av tillväxten i länder som Korea, Thailand, Filippinerna och Indonesien. Detta sker trots en åtstramning av penningpolitiken, i form av ökade styrräntor. Asien är det område där många trodde att en svagare efterfrågan från de amerikanska konsumenterna skulle slå hårdast. En utplaning av tillväxten bland konsumenterna i USA har emellertid hittills blivit ersatt av större efterfrågan från både Europa och från inhemska marknader. Baserat på förväntansindikatorer är det många som nu spår ett fall i den europeiska tillväxttakten. Fastän det är problem på fastighetsmarknaden i Spanien, svagt konsumentförtroende i Tyskland och bränder i Grekland, ser den europeiska ekonomin totalt sett ut att upprätthålla sitt starka tillväxtmomentum. Stimulanserna är stora, konkurrenskraften är under förbättring och arbetslösheten faller kraftigt i viktiga områden. Hushållens finanser är, med enskilda undantag, i mycket bra skick, och den uppmätta inflationen är låg och fallande. Mot recession i USA? I USA är den stora frågan om fallande fastighetspriser leder till minskad efterfrågan bland konsumenterna och därmed om det kan leda in landet i en nedgångsperiod. Vi har inga historiska belägg för att sia om svaret på det. Ekonomiska nedgångsperioder har däremot normalt kommit som följd av externa chocker eller ordentliga räntehöjningar och ökad arbetslöshet. Arbetsmarknaden och konsumtionen håller sig fortsatt på en hyfsad nivå i USA. En stark global ekonomi har lett till att exporten ökar kraftigt, med god hjälp från en låg dollarkurs. Samtidigt håller sig investeringsnivån hög. Redan förra året ansåg vi att konsumtionsvecklingen i USA skulle bidra till en lägre tillväxttakt än vad som var fallet under perioden Vi ansåg då, liksom nu, att denna utveckling är positiv för att balansera ekonomin bättre. Under 2007 har vi kommit en lång bit på väg. Både utrikesekonomin och budgetbalansen är på rätt spår, och tillväxten är relativt hög. Den kan stärka tilltron till amerikansk ekonomi framöver. Råvaror Livsmedel kan skapa inflationstryck Det kanske mest intressanta att notera, under korrektionsperioden i sommar, är att råvarupriserna höll sig uppe väl. Bekymmersamt är emellertid att livsmedelspriserna har ökat starkt. Den kan bidra till att hålla inflationsförväntningarna uppe, särskilt i de länder där livsmedel utgör en stor del av hushållsutgifterna. Trösten är att detta kan bli en tillfällig historia, eftersom jordbruksarealen stiger kraftigt. Likafullt kan fortsatt stor efterfrågan på biobränsle upprätthålla ett rekordhögt tryck på vegetabiliska råvaror Konkurserna lär vänta på sig Kronkurser % Oljepriset borde normalt sätt vara inne i en säsongsmässigt nedgående korrektion. Men med fortsatt mindre produktion än väntat utanför OPEC, och fortsatt hög disciplin inom OPEC, håller sig oljepriset högre än de flesta har förväntat. Kortsiktigt är det vår uppfattning att överraskningarna nu kan komma på nedsidan. Men detta tycks redan vara diskonterat i marknaden, som fortsatt visar att oljepriset och flera industriråvaror har ett pris idag som inte kan försvaras på längre sikt. Pessimisterna har emellertid haft dåliga dagar de senaste åren, och vi ser inte tecken på att de får det bättre i första taget. Den globala produktionskapaciteten för råvaror är fullt utnyttjade, och det tar tid innan bilden förändrar sig. Shippingmarknaden har blivit allt starkare inom torrlast och frakt av förädlade varor. Mer än något annat illustrerar detta styrkan i den globala konjunkturen, och det faktum att den globala infrastrukturen är otillräckligt utbyggd. Det intressanta är att detta sker under en period där vi ser rekordleveranser av nytt tonnage. Något av detsamma ser vi inom offshore. Särskilt för djuphavsriggar, där nivåerna håller sig höga i en marknad där utbudet i vissa delar är starkt stigande. Investeringsstrategi HY Aset swap spread Räntemarknadernas dot.com Då kreditrisk under längre tid har varit allt för lågt prissatt, var det inte oväntat att kreditmarknaden skulle få problem. Samtidigt har globala investerare haft stark press på sig att placera sina medel i räntemandat som endast gett marginellt bättre avkastning än riskfria räntor. Efter aktiekollapsen 2000 till 2003 blev en rad förvaltare tvingade in i ränteplaceringar med avkastningskrav som var högre än vad marknaderna kunde försvara i det som blev ett lågränteklimat. Det ser ut som att det är detta som har föranlett en rad investerare att exponera sig mot risk som de inte har kunnat se räckvidden av, eller som har varit komplicerade till den grad att de inte har varit analyserbara Source: ecowin, First Securities Hittills har senaste tidens oro på kreditmarknaderna bara slagit ut i en något högre riskpremie för riskabla lån (svart graf, högra Y-axeln), dock utifrån en mycket låg nivå. De fundamentala förhållandena har inte förändrat sig, antal konkurser ligger fortfarande på en låg nivå (blå graf, vänster Y-axel).

8 8 Portföljförvaltarnas berättelse Kanske kan man säga att de senaste åren har varit räntemarknadernas motsvarighet till aktiernas dot.com-boom för sju år sedan. Man visste inte vad man köpte, man visste föga om vilken risk man tog, men tog för givet att riskfria räntor skulle vara för evigt. Augusti 2007 har på många sätt varit exceptionellt i detta sammanhang. För att hålla nere interbankräntorna har centralbankerna pumpat in mer likviditet i finansmarknaderna än efter elfte september Räntan, särskilt på korta statspapper, har under senare tid fallit dramatiskt. Samtidigt som riskpremien för annars solida låntagare har stigit kraftigt. Dels kan detta förklaras med att informationen har spritts dåligt. Misstron har brett ut sig i systemet, så att de normala marknadsmekanismerna mellan bankerna har fallerat. Dels reflekterar detta att mycket av dagens kreditgivning går förbi den reglerade marknaden, via hedgefonder, via icke-bankreglerade finansinstitutioner och i värdepappersmarknaden. Spelreglerna är med andra ord lite annorlunda än vad som har varit vanligt efter talet, och som skapat paralleller till tidigare bankkriser. Oron inte över Vid månadsskiftet har centralbanker pytsat ut nog med likviditet för att mätta marknaden, i USA har det gjorts till lägre priser än tidigare. Fortsatt är det emellertid mycket grus i kreditmarknaden som kommer att ge mer oro framöver. Misstro till motparter kommer fortsatt att vara den viktigaste ingrediensen. Det är viktigt att vara klar över att detta inte beror på amerikanska hushålls bristande vilja eller förmåga att betala sina skulder, utan snarare en hittills oupptäckt systemsvaghet i en ny globaliserad värld, där risken uppträder på oväntade platser. Effekten har varit att riskfria räntor, särskilt på korta fordringar, har fallit kraftigt. Riskpremien på allt annat, från lån mellan banker till fordringar på företag och solida länder, har ökat kraftigt. Många låntagare med kortsiktig finansiering kan därför bränna sig ordentligt. Hushållen är de nya skuldslavarna Strukturen på kredit är också väsentligt förändrad. Förr i tiden var det hushållen som sparade pengar, medan företagen var låntagare. Idag är det omvänt. Företagen är mycket noggrant konsoliderade, med en genomsnittligt låg historisk belåning. Hushållen däremot är starkt belånade, speciellt i Norden, Storbritannien och USA. Det råder fortsatt stor osäkerhet om hur de kommer att reagera när inte bara priset men också tillgängligheten på kredit blir ett problem. Detta har skapat ny osäkerhet över det globala konjunkturförloppet som såg ut att accelerera kraftigt vid ingången till tredje kvartalet. Vi för vår del är fortsatt optimistis- ka. De tre miljarder människorna i de globala tillväxtmarknader som fortsatt är nettosparare, för att säkra sig en bättre framtid, tror vi kommer väga tyngre än de 100 miljoner människor i USA, UK, Spanien och Norden som har spekulerat i levnadsstandardtillväxt via kreditbaserad fastighetsspekulation. Har inte korsfäst inflationen Många spekulerar nu i räntesänkningar för att lägga lite olja på oroliga farvatten. Lyckligtvis har de globala centralbankerna valt en mer subtil metod denna gång. De har inte korsfäst sina inflationsmål mot kravet från finansaktörerna om lägre ränta. De har däremot ställt likviditet till disposition, till ett givet pris. Därmed har de hittills uppehållit trovärdigheten och hållit inflationsmålen intakta, samtidigt som kreditsystemet fortsatt att fungera. De har kvar räntesänkningar som slutligt vapen, men det är ett mycket tvivelaktigt medel i en global ekonomi som fortsatt dundrar i väg i en global högkonjunktur utan motstycke. Köp konsumtionsaktier i länder med låg skuldsättning En stark kraft i aktiemarknaderna de senaste åren har varit raden av uppköp av företag som effekt av tillgängligheten av billiga lån. Detta har varit mest utpräglat i de industrialiserade ländernas aktiemarknader. Denna drivkraft lär nu ta en paus. Flera globala konsumtionsberoende företagsaktier har under den senaste tidens oro sålts ner kraftigt. Det tror vi ger bra tillfällen att köpa. Den marginella konsumtionstillväxten globalt de nästkommande tio åren kommer hur som helst ske där skuldsättningen nu är lägst. Som följd av låg räntenivå, hög och stigande intjäning från företagen, låga riskpremier och volatilitet trodde vi vid 2007 års början på en uppvärdering av aktiemarknaderna globalt under året. I efterhand fick vi rätt. Aktiemarknaderna har prisats om, men åt ett annat håll än väntat. Riskpremier och volatilitet har ökat brutalt. Det riskfria avkastningskravet har fallit, medan intjäningen från företagen är fortsatt högt och stigande. Vi tror som nämnt inte att vi har sett slutet på de dåliga nyheterna från kreditmarknaden, men spannet mellan riskfria räntor och intjäningen i företagen har utvidgats kraftigt under året. Som stock picker, eller aktieplockare, är det fortsatt företagens intjäning som intresserar oss mest, och här ser vi få moln på himlen. Med de senaste 30 åren av erfarenheter är det positivt att se att solida företag tycks vara en av de minst riskabla platser att befinna sig på för en investerare just nu. Vekst Fortsatt relativt bra Sedan förra Marknadsrapporten har avkastningen i Vekst varit negativ med 3,6 procent, mot Oslobörsen som föll med 4,4 procent under samma period. Morgan Stanleys världsindex, mätt i norska kronor, slutade oförändrat i augusti. Hittills i år har Vekst uppnått en avkastning på 9,6 procent, medan Oslobörsen är upp 7,5 procent. Världsindex mätt i norska kronor har sedan nyår fallit i värde med 0,5 procent. Fonden hade vid utgången av juli 55 procent av sina medel investerade i Norge (enligt mandatet ska minst 50 procent investeras i Norge), resten av medlen var väl utspridda i de globala aktiemarknaderna. Avkastningen för den norska delen av Vekst var minus 4,2 procent i augusti, 0,2 procentenheter bättre än Oslobörsen. Den globala delen av Vekst hade under samma period en avkastning på minus 3,9 procent, vilket var 3,9 procentenheter svagare än världsindex. Hittills i år har fondens norska aktier givit en avkastning på 8,0 procent, vilket är 0,5 procentenheter bättre än Oslobörsens huvudindex. De utländska aktierna har gett en avkastning på 13,2 procent, vilket är 13,7 procentenheter bättre än världsindex Mer turbulent INNAN vi når toppen * Smoothed VIX* (RS) A maturing bull market often sees the VIX rise along with prices BCA Research 2007 Utifrån vad som fanns på plats på och 1990-talen kan vi förvänta en period med stigande volatilitet (högra Y-axeln) före vi når nästa topp för aktiemarknaderna. Här representerat av kursutvecklingen för S&P 500, det breda amerikanska aktieindex (avläses på vänster Y-axel). %

9 Portföljförvaltarnas berättelse 9 Avkastningen för delportföljerna är bruttosiffror och inkluderar därmed inte förvaltningsarvoden, agio/disagio på banktillgodohavanden och nettoränta. Fondens kontantandel vid utgången av augusti var 0,8 procent. De 10 största investeringarna representerar 25,9 procent av fonden, vilket innebär en något lägre koncentration än vid utgången av juli. Aktierna som har bidragit mest positivt hittills under tredje kvartalet har varit Lerøy Seafood Group, Kongsberggruppen, Norgani Hotels och Korea Line, medan de mest negativa bidragsgivarna har varit Dof, Norske Skog, Eletrobras och Bonheur. Hittills i år är det Hyundai Heavy Ind., Korea Line, Kongsberggruppen och LG Corp som toppar listan över positiva bidragsgivare, medan Norske Skog, Samsung Electronics, Dof och Global IP Solutions har bidragit mest negativt. Stora skillnader marknaderna i mellan Hittills under tredje kvartalet har det varit stor spridning i utvecklingen inom de olika geografiska aktiemarknaderna. På toppen av listan finner vi den inländska kinesiska aktiemarknaden samt Hong Kong. Sistnämnda har otvivelaktigt fått vind i seglen efter det att kineser har fått ökade möjligheter att investera utanför de inhemska marknaderna. Med tanke på att senaste tidens marknadsoro är motiverad för amerikanska förhållanden (svag bostadsmarknad/sub-primelån), är det anmärkningsvärt att se att amerikanska aktier har haft en betydligt bättre utveckling än de flesta börserna i Europa. Mätt i norska kronor är faktiskt den amerikanska teknikdominerade börsen Nasdaq upp med cirka 2 procent hittills under tredje kvartalet. Som tidigare perioder av marknadsoro är Oslobörsen ofta bland de mest sårbara, så även nu, med ett fall på 6,8 procent under sommarmånaderna. Trots stark turbulens på kreditmarknaderna var det fortsatt förhållandevis hög aktivitet inom fusioner och förvärv i augusti. Vi mottog två nya förvärvserbjudande på våra portföljföretag. Hotellbolaget Norgani kommer att köpas upp av det norska börsnoterade fastighetsbolaget Norwegian Property. Vi har inte förhandsaccepterat erbjudandet, men avvaktar styrelsens råd och eventuella alternativa bud. Efter det att största aktieägaren har passerat gränsen för uppköpsplikt i det norska transportbolaget Tide, kommer vi också motta bud på våra aktier i det företaget. Budkursen blir snarlik kursen i den nyligen genomförda emissionen som var på kr 46,40 per aktie. Denna kurs anser vi långt ifrån reflektera de underliggande fundamentala värdena i bolaget. För ögonblicket är följande portföljföretag i Vekst involverade i förvärvssituationer: Norsk Hydro, Transocean, TGS Nopec, Horizon Offshore, Wavefield Inseis, Kemira Growhow, Alcan, Tide och Norgani. Totalt utgör dessa företag 10,5 procent av portföljen. Utestående förvärvserbjudande där vi kan motta direktuppgörelse utgör cirka 4,4 procent av portföljen (cirka 530 miljoner norska kronor). Efter det att vi fick erbjudande om att sälja vårt innehav i det onoterade investeringsbolaget Hitec Industries, sålde vi oss helt ut ur bolaget i augusti, eftersom vi fått ett pris som reflekterar dagens värden. Vi behåller dock exponeringen mot Remora, som är företagets huvudinvestering. Vi har fortsatt att minska posten i det koreanska torrlastrederiet Korea Line, till stigande kurser. Med på två emissioner Vi har deltagit i emissioner i Tide och Global Geo Services. Sistnämnda blev rekapitaliserat efter det att de köpte tre riggar av amerikanska Pride, som för övrigt är en av våra större investeringar. Vi anser att priset Pride uppnådde för sina tre riggar var uppseendeväckande lågt i förhållande till kassaflödet som genereras från redan ingångna avtal. Utöver ovan nämnda har vi i augusti ökat i de existerande portföljföretagen Yara, Aker, Bluwater Insurance, Dof Subsea, Irsa och East Asiatic Company på kurser som på grund av marknadskorrektionen var långt under de vi uppfattar som det fundamentala värdet på aktierna. Två sjuka kanariefåglar medförde säkring Efter det att två av våra tre kanariefåglar, som varslar fara i aktiemarknaden, började att hänga med näbben i augusti, som följd av hög volatilitet och ökade kredit-spreadar, köpte vi en liten post i den börsnoterade fonden XactBear (0,3 procent av portföljen). Fonden är inriktad så att den utvecklar sig motsatt av Stockholms börsindex med en faktor på 150 procent av fondens portföljvärde. Investeringen kommer således dra ner aktiemarknadsexponeringen i Vekst med 0,45 procent. Positionen säljs av när nämnda kanariefåglar börjar att kvittra igen, eller efter ett marknadsfall som betyder att det inte längre finns någon fundamental nersida i värderingen av de stora svenska börsbolagen. Budskapet är detsamma Senaste tidens börsoro ruckar inte vårt huvudbudskap från förra Marknadsrapport: Utifall att ökade riskpremier på obligationsmarknaden blir ett bestående fenomen, är det naturligt att också aktiemarknadernas riskpremier ökar och därmed dämpar kursutvecklingen framgent. Så länge företagsbalanserna framstår som sunda och den globala konjunktursituationen är bra, är det lite logik som talar för att riskpremierna ska fortsätta att öka från dagens nivå. Vi ska inte glömma att den minskade kreditaptiten på finansmarknaderna är en korrektion från en mycket låg nivå, och att det fundamentalt sett först och främst är tal om bransch- och regionspecifika problem (bolån och kreativa investeringsbanker i USA). I förhållande till dagens intjäning och ränte-nivå, ser vi på aktier som det bästa långsiktiga sparalternativet. Vi anser vår portfölj, som karakteriseras av företag som är lägre värderade i förhållande till värden och intjäning än marknaderna generellt, är en bra utgångspunkt för fortsatt goda investeringsresultat. Global Exceptionellt irrationellt För en aktiv stock picker, eller aktieplockare, finns det en implicit tro att marknaderna inte alltid är rationella i sin prissättning av finansiella tillgångar. Det finns däremot olika grader av rationalitet bakom kursrörelser. Under den senaste tidens turbulens, förorsakad av osäkerhet och en illikvid kreditmarknad, var det svårt att hitta mycket till rationalitet bakom svängningarna. Detta är inte helt unikt i så kallade korrigeringar genom historien, utan mer regel än undantag. Hittills under tredje kvartalet föll Global med 3,1 procent, mot Morgan Stanleys Världsindex, mätt i norska kronor, som tappade 3,7 procent. Hittills i år är fonden upp 8,5 procent, mot -0,3 procent för världsindex, mätt i norska kronor. De bästa bidragsgivarna i portföljen hittills under tredje kvartalet, mätt i norska kronor, var fyra av fem relativt nya bolag i portföljen. Företagen som toppar bidragslistan är LG Corp, Nestlé, Korea Line, Cheung Kong Holdings och Telkom Indonesia. Mest negativa bidragsgivare var Siemens, Eletrobras, Tyco International (före uppdelningen), Kyocera och McGraw-Hill. De relativt starka branscherna under perioden var telekommunikation, defensiva konsumtionsvaror, och läkemedel. De relativt svaga branscherna hittills under tredje kvartalet har varit kapitalvaror, nyttotjänster, och energi.

10 10 Portföljförvaltarnas berättelse GLOBAL Samsung Electronics Siemens Pride International LG Corp Elektrobras HSBC Holdings Bank Austria Creditanstalt Nestle Petrobras Cheung Kong Holdings Viktat gj.snitt topp 10 Postens storlek 4,9 % 4,8 % 4,0 % 4,0 % 2,9 % 2,9 % 2,7 % 2,4 % 2,4 % 2,3 % 33,2 % Kurs 439,5k 92,3 35,2 53,9k 24,2 897,0 142,0 525,5 52,1 114,7 P/E 07E 600k Det är intressant och notera att finanssektorn, det aktuella problemområdet för dagen, inte har påverkat portföljen i mer negativ riktning under perioden. Detta indikerar möjligtvis styrkan i vår filosofi att köpa undervärderade, underanalyserade och inte minst impopulära företag. Har utnyttjat turbulensen Vi har generellt sett utnyttjat turbulensen till att köpa in stora poster i företag med bra värdeskapande under perioden. Sedan förra Marknadsrapporten har följande förändringar av betydelse skett i portföljen; Inom energisektorn har vi ökat i Pride International som fortsätter sin omstrukturering av bolaget (se sektionen om Kon- Tiki). Vi har också utökat posterna betydligt i Petrobras och Polski Koncern Naftowy. Inom råvaror har vi ökat posten i Boliden och Cemex. Förstnämnda har rapporterat solida siffror och går nu igenom ett ledningsbyte. Inom kapitalvaror har vi ökat investeringen i Siemens, Tyco International, och Baywa-Bayerische under svaga marknadsdagar. Alla tre kom med goda nyheter under perioden. Siemens har sålt en mindre division, VDO, som ägnar sig åt elektroniska komponenter för bilar. Siemens fick betalt i kontanter av Continental motsvarande 10 procent av hela Siemens marknadsvärde. Omstrukturering sker efter förväntan med andra ord. En post i Bunge såldes till all time high kurser. Inom konsumtionsvaror har vi utökat investeringen i koreanska LG Electronics. Kinderägget Nestlé Inom konsumtionsvaror kom en glad nyhet i rapporteringen från Nestlé. Utöver det att företaget rapporterade solida siffror för första halvåret så kännetecknas övriga branschen av kostnadstryck och brist på möjligheter att höja priserna. Samtidigt har Nestlé för det första tillkännagivit ett av de mest aggressiva återköpsprogrammen av aktier i sin historia. För det andra har företaget kommunicerat potentiell omstrukturering av finansiella tillgångar i balansräkningen och för det tredje kommer en ny ledning vara på plats 8,8 14,2 11,7 13,2 5,4 11,6 14,9 19,4 8,7 10,9 11,8 P/E 08E 8,0 12,3 7,4 8,8 5,4 10,2 14,3 17,5 8,0 16,4 10,4 P/B senaste 1,2 2,8 2,0 2,1 0,3 1,8 2,0 3,9 2,1 1,3 1,9 Kursmål k % inom kort. Kort sammanfattat, de tre värdeskapande katalysatorer vi identifierade när vi investerade i företaget är på plats. Posten har utvecklat sig väl, men det finns mer att hämta i denna nya position (som gick in i topp tio största posterna för egen maskin). Vi har också ökat posterna i läkemedelsbolaget Gedeon Richter, nykomlingen Albaraka Turk Bankasi, och TAG Tegernsee, samtliga till låga priser. I Eletrobras ökades posten på fina nivåer. Alla dessa företag fick se sina marknadsvärden minska under kreditkollapsen i augusti. 704 procent på 10 år De första tio levnadsåren, från 7 augusti 1997 och framåt, har Global haft en avkastning på 704 procent. Världens bästa börs under samma period har varit Botswana med en uppgång på 701 procent och världens värsting är Ecuador som har fallit 85 procent. Världsindex har haft en utveckling på 35 procent under samma period (samtliga tal mätt i ). Dessa siffror visar styrkan i fondens filosofi med bra hantverk och breda mandat. Läs mer om Globals 10-årsjubileum på sidan 4. Kon-tiki Det går bättre nu De globala tillväxtmarknaderna nådde en topp den 23 juli efter att ha haft en mycket bra utveckling under Tillväxtmarknadsindex visade en uppgång på 18,5 procent samtidigt som Kon-Tiki hade uppnått en avkastning på 26,3 procent. Efter blodiga torsdagen såg det dock annorlunda ut. Då hade tillväxtmarknadsindex fallit tillbaka kraftigt och endast gått upp med 1,4 procent sedan årets början. Kon-Tiki hade då bara gått upp 5 procent sedan årets början. Dåligt betalt för att ta risk. Vid månadsskiftet augusti/september ser det bättre ut. Hittills i år har globala tillväxtmarknader gått upp 13,2 procent och Kon-Tiki har gått upp med 17,3 procent. I något som av många har kallats den värsta kreditkrisen under den senaste 30-årsperioden har globala tillväxtmarknader gått bättre än industrialiserade marknader vad har skett? 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Fortsatt mycket god intjäningstillväxt Jun 05 Aug 05 Sep 05 Nov 05 Dec 05 MSCI EM Feb 06 Apr 06 May 06 MSCI World Jul 06 Spegelbild av den globala utvecklingen Våra nyckelord är tillväxt, intjäning och ganska låg värdering. De senaste årtiondena har vi i tillväxtmarknader sett en spegelbild av den globala utvecklingen i stort. Alla gynnas av den globala tillväxten, men momentum har systematiskt avlägsnats från den industrialiserade världen till tillväxtmarknader, där demografi, arbetsvilja, måttlighet, sparande och investeringar är ledord. Intressant under sommaren var att se att de latinamerikanska börserna föll i takt med de industrialiserade marknaderna. För att nästa dag se de asiatiska marknaderna gå upp stadiga som berg, baserade på rikligt med lokal likviditet och optimism. Kreditkrisen de senaste månaderna är inte baserad på instabilitet i tillväxtmarknader eller hög skuldsättning i dessa länder. Den är i stället förorsakad av bristande förtroende och transparens i industrialiserade marknaderna. Därför blev korrektionen kort och skarp i de globala tillväxtmarknaderna. Vi förväntar oss en fortsatt positiv men turbulent väg fram till årsskiftet, eftersom marknaderna slits mellan hopp och förtvivlan. En våt kinesisk oljedröm Bästa bidragsgivare hittills under kvartalet har varit China Oilfield Services, som uppvisade en intjäningsexplosion, samtidigt som bolaget ansökte om notering på den lokala kinesiska börsen. Vi minskade innehavet, på kurser långt över de vi hade kunnat hoppas på och har använt tillfället att öka vårt innehav i Pride. Bolaget har sålt av landriggar och flytande riggar. Dessutom har man hyrt ut två djupvattensborrskepp. Företaget är numera skuldfritt. Det värderas dock fortsatt som ett amerikanskt bolag med verksamhet på grunt vatten trots att det är ett globalt bolag med verksamhet på djupt vatten. Samtidigt överraskade resultaten första halvåret och var högre än förväntat. Vi ökade också i Petrobras och PKN Orlen som båda rapporterade väsentliga bättre resultat än väntat. I samband Aug 06 Oct 06 Nov 06 Jan 07 Feb 07 Apr 07 May Jul ,4% 10,0% Aug 07 Source: Morgan Stanley Research Förväntningarna över intjäningstillväxten för globala aktier har reviderats upp något senaste månaden, medan de dragits ned något för globala tillväxtmarknaderna. Men fortsatt ligger intjäningstillväxten på mycket högre nivåer, både absolut och relativt till de industrialiserade marknaderna.

11 Portföljförvaltarnas berättelse 11 med förtroendekrisen i augusti ökade vi även vårt innehav något i Seadrill. Aktier på rea Behovet av likviditet hos globala investerare blev tidvis stark under perioden. Det var något som gav goda köptillfällen i Vale Rio Doce. Det var primärt de mest likvida aktierna i globala tillväxtmarknader som gick ned kraftigt under fallet. Detta skapade exceptionella möjligheter vid början av det tredje kvartalet, som vi efter vår förmåga försökte att använda oss av. Vi ökade våra innehav i de globala konsumtionsaktierna Samsung Electronics, LG Electronics, Mahindra & Mahindra, Grupo Elektra, LG Corp, Eletrobras, Sistema samt torrlastrederiet C&Merchant Marin. Vi fortsatte att minska vårt innehav i Banco do Brasil som en följd av att aktien nådde våra kursmål. Ett nytt bolag i portföljen är det thailändska fastighets- och detaljhandelbolaget MBK Development. Bolaget är nästan utan analystäckning, det växer med 15 procent per år, värderas till det bokförda egna kapitalet, ger 5 procents utdelning, har ensiffrigt P/E-tal och har låg skuldsättning. Bank och olja i Ghana En ny investering är Commercial Bank of Ghana, som värderas till 1,5 gånger bokfört eget kapital, 7 gånger intjäningen och ger mer än 5 procent i utdelning. Afrika Söder om Sahara är känt inom utvecklingsekonomi, men strukturellt sker det mycket intressant i Ghana. Den ekonomiska tillväxten är stigande, inflationen är fallande, och bytesbalansen har dramatiskt förstärkts till följd av en ihållande prisökning på vegetabiliska råvaror. Vårt oljeutvinningsföretag, Tullow Oil, som i somras gjorde ett oljefynd på omkring 1,3 miljarder fat i Ghana, kommer att göra landet till en stor oljeexportör före Vi ökade vår position också här. Intellektuellt utmanande Sommaren har varit en intellektuellt utmanande och bra period för fonden. Trots att vi har haft obehagliga kursrörelser från dag till dag har detta inneburit mer av möjligheter än hot. Värdeskapandet i portföljföretagen har varit utan motstycke. Det gör att bolagen trots en bra kursutveckling under året är lägre värderade idag än vid årsskiftet. Andra investerares tvångsförsäljningar gav exceptionella möjligheter som vi har försökt att dra nytta av. Vi tror fortsatt att den låga värderingen av företagen, vår unika värdebaserade investeringsfilosofi och den starka underliggande tillväxten i våra företag kommer att ge exceptionella investeringsresultat i framtiden. Ett speciellt tack riktas till våra kunder som inte följde sina instinkter och drog undan händerna när det började osa hett, utan istället ökade insatsen till lägre priser. Detta har redan givit resultat vi fick köpa mycket kvalitet på botten av marknaden. Räntemarknaden och räntefonderna Misstro mellan bankerna Ränteoron vi såg under juli månad accelererade kraftigt i augusti. Misstro mellan bankerna medförde att interbankmarknaden inte fungerade som normalt. Räntan på korta lån mellan bankerna steg mer än centralbankens motsvarighet. Som en konsekvens av detta behövde centralbankerna tillföra de annars solida bankerna nödvändig likviditet. ECB var först ut och tillförde mest likviditet, men också Fed, Bank of Japan och en rad av de mindre centralbankerna öppnade pengakranarna. Flykt in i statspapper Som en reaktion på misstänksamheten mellan bankerna och de stigande interbankräntorna, fick vi en massiv flykt av pengar in i säkra statspapper. Det ledde till ett extremt stort fall i räntorna på korta amerikanska statspapper. Också obligationsräntorna sjönk kraftigt, speciellt i den korta änden av obligationskurvan. Parallellt med att centralbankerna tillförde likviditet i interbankmarknaden, började dessa räntor att normalisera sig mot slutet av månaden. Försäljning av bra papper När det är finansoro säljs ofta det som säljas kan bortsett från de mest säkra statspappren. För det första är det generellt sett större aversion mot all form av risk, som valutarisk, ränterisk och emittentrisk. För det andra kommer det ofta en större reaktion i de marknaderna som är likvida. Marknaderna för de mest osäkra kreditobligationerna slutade nämligen mer eller mindre att fungera. Det ställdes inga priser i många av obligationerna. Investerare som behövde likviditet, tvingades därmed sälja sina likvida papper. Detta resulterade i kursfall på statsobligationer utställda av myndigheter utanför den inre kärnan av tunga OECD-ekonomier. När investerarna sedan också växlade om från lokal valuta efter att de hade sålt lokala värdepapper, fick vi massiva valutakursfall. Korta räntor framåt Makrokommentaren på sida 24 beskriver vad vi anser som en sannolik utveckling för styrräntorna i de stora ekonomierna framöver. Sammanfattningsvis tror vi att Fed sänker sin styrränta innan årsskiftet, att ECB, Bank of Japan och Bank of England avvaktar, och att de mindre centralbankerna formar sina ränteplaner efter signalerna från de stora centralbankerna. I några av tillväxtmarknadsländerna, där de korta räntorna var på väg nedåt eftersom inflationen har fallit, kommer de kanske vara något mer försiktiga framåt i sin tillämpning av penningpolitiken fram till dess att valutakursen har stabiliserat sig på kurser som var innan oroligheterna bröt ut. Långa räntor upp igen De obligationer med högst kreditsäkerhet kommer troligen korrigera upp framöver. Räntorna på dessa har redan stigit från sina lägsta nivåer från mitten av augusti, men det finns troligtvis mer utrymme uppåt. Investerare kommer allteftersom sälja ut en del kreditsäkra korta och långa statspapper. Därmed ska de långa räntorna stiga. Men vi tror inte på en återvändning till nivån vi såg i maj. De långa räntorna kommer också att vara känsliga för vad centralbankerna gör med de korta räntorna. Lyckligtvis är inflationen låg och fallande i USA, euroområdet och Storbritannien. Därmed finns det troligtvis utrymme för en lättnad i penningpolitiken utan att de långsiktiga inflationsförväntningarna stiger. Detta bör dämpa uppgången på de långa räntorna. Andra långräntor ned igen När tilliten mellan aktörerna i finansmarknaden vänder tillbaka igen, och när investerarna börjar sälja ut de mest säkra korta och långa statspappren, kommer vi få en normalisering av de långa räntorna som steg i augusti. Vi kommer också få se en reversering av panikförsäljningen av de mer likvida pappren när likviditeten åter vänder tillbaka i de mer osäkra delarna av kreditmarknaden. Parallellt med detta kommer troligen de valutakursfall som vi såg i augusti reverseras. En del av detta har vi redan sett de senaste dagarna. Procent Procent Flera långa statsräntor har fallit kraftigt i sommar 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 ANDRA LÅNGA STATSRÄNTOR STEG I SOMMAR 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 maj USA Frankrike Island 3 år Sverige juni juli augusti 2007 Källa: EcoWin Colombia 10 år Brasilien 10 år juni juli augusti 2007 Källa: Reuters EcoWin

12 12 Portföljförvaltarnas berättelse tellus KRONA Statspapper har i augusti haft en gynnsam utveckling medan företagskrediter genomgående handlats med ett större riskpåslag. Anledningen är att många, till följd av subprime krisen på bolånemarknaden i USA, efterfrågar riskfria statspapper på bekostnad av bank- och företagskrediter. Flykten från risk den senaste tiden har marginellt påverkat portföljens värde, men jämförelseindex, som endast består av statsskuldväxlar har däremot haft en kraftig värdeökning. Som en följd av den generella finansoron hade Tellus en svag månad i augusti. Euroavkastningen var -1,2 procent. Fallet dämpades av att vi hade en hel del kontanter samt en större andel än normalt placerade i korta europapper. På de korta statspappren noterade vi en liten kursvinst. Finansobligationers värde höll sig stabilt. Vi fick positiv avkastning på vår nya investering i Brasilien, där vi kom in direkt efter att obligationskursen hade fallit i slutet av juli. Den negativa avkastningen beror på försvagad valuta och fall i obligationskurserna i Turkiet, Mexico, Island och på våra mindre poster i Sydafrika och Colombia. Det kom inte några överraskande negativa nyheter under augusti månad i något av dessa länder. Tvärtom, i flera av länderna inträffade det händelser som under normala omständigheter hade givit ett lyft för både obligations- och valutakurser. Avkastningen i augusti blev 0,28 procent och avkastningen sedan start den 29 juni är 0,56 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period gett en avkastning på 0,34 respektive 0,62 procent. Durationen i fonden har under augusti hållits på en nivå runt 0,1 år. Fonden har under sina första två månader haft stora svängningar i förvaltningskapitalet och det har varit en bidragande orsak till att fonden nu i uppstarten endast investerat i omsättningsbara papper med väldigt kort löptid. Jämförelseindex har haft en duration på omkring 0,5 år. Fonden har nästan uteslutande investerat i statsskuldväxlar och företagscertifikat. FONDERS PORTFÖLJFÖRVALTARTEAM Banker obenägna att låna ut pengar Ytterligare ett intressant fenomen i kölvattnet av sub-prime krisen är att banker numera är mindre benägna att låna ut pengar till varandra. De vet inte i vilken grad andra banker är exponerade mot sub-prime krediter och därför kräver de nu mer i ränta för att låna ut pengar. Det har lett till att interbankräntan stigit en hel del och det är utifrån den räntan som korta bank- och företagskrediter prissätts. En stigande interbankränta och en ökad riskpremie för allt utom statspapper har lett till att statspapper stigit avsevärt mer i värde än allehanda krediter med risk. Vi ser dock inte det här som ett bestående tillstånd, utan mer som en sund korrigering av kreditrisk och att framförallt bankernas ovilja att låna ut till varandra kommer normaliseras allteftersom. Krona har därför fortsatt att investera i korta företagscertifikat men nu till en högre ränta. Lugnt presidentval i Turkiet I Turkiet, till exempel, gick valet av ny president överraskande lugnt till. Det reformvänliga muslimska folkpartiet AKP fick den erfarna tidigare utrikesministern Gul vald som president, utan att de konservativa och sekulära löpte amok och utan att militären lyfte ett finger. Gul har upprepade gånger sagt att han vill försvara Turkiets sekulära konstitution, och vi tror att valet av honom kommer att medföra större politisk stabilitet i Turkiet och ökat fokus på fler ekonomiska reformer. J. K ristoffer C. Stensrud Investeringsdirektör Kristian Falnes Portföljförvaltare Omid Gholamifar Portföljförvaltare Ross porter Portföljförvaltare Lägre colombiansk inflation I Colombia fortsätter inflationen att falla som följd av åtstramningen i penningpolitiken. Inflationen var uppe i 6,3 i maj, men har nu fallit tillbaka till 5,2 procent. Inflationsmålet är 4 procent, och centralbanken har höjt styrräntan från 6 procent i april 2006 till 9,25 procent. Dessutom är det jämn och solid tillväxt i ekonomin, med en BNP-tillväxt på 10,3 under första kvartalet mätt i årstakt. Torgeir Høien Portföljförvaltare Knut harald nilsson Portföljförvaltare Filip Weintraub Portföljförvaltare Fredrik Astrup Portföljförvaltare Läs mer Fonder publicerar varje månad en statusrapport för varje fond på www. skagenfonder.se. Här kan du läsa om vår strategi och investeringsfilosofi. Ola Sjöstrand Portföljförvaltare Beate Bredesen Portföljförvaltare

13 13 Fortsätter från sidan 5. Om en person ändå inte skulle ha ett arbete att gå till om tre månader, varför då bry sig om investeringarnas utveckling i ett längre perspektiv uppåt fem år? Men, eftersom ingen kan förutse aktiekurser leder kortsiktigheten paradoxalt nog till ännu sämre prestationer. Blaise Pascal sade att: All human evil comes from a single cause, man s inability to sit still in a room. Allt eller inget Svart eller vitt. Det ena eller andra. Människor är kategoriska för att lyckas hantera den enorma informationsflod som sköljer över oss dagligen. Paradoxalt nog är det just detta enorma flöde som kräver en mer nyanserad tankegång, som också rymmer sannolikhetstänkande. Den som har fått en dödlig diagnos med 70 procent chans att överleva, ser sig inte som 70 procent levande och 30 procent död, utan som 100 procent levande eller 100 procent död. På samma vis uppfattas portföljförvaltare eller fotbollsspelare som geniala när det går bra, men odugliga när det inte går bra. Detta trots att den hela tiden rör sig om samma person. :s Filip Weintraub brukar säga att man är aldrig så bra som man tycks vara när det går bra, men inte heller så dålig som det ser ut när det går dåligt. Förlusträdsla Som investerare känner vi väl till aversion mot förluster. Genom evolutionen har en förlust i till exempelvis krig eller kärlek nästan alltid inneburit ett snabbt slut för möjligheten till reproduktion. Biologen Richard Dawkings förklarar det på följande sätt: However many ways there may be of being alive, it is certain there are vastly more ways of being dead. Därför är det kanske inte underligt att undersökningar visar att människor lider mellan två och tre gånger mer efter en förlust, än till den grad vi njuter av en motsvarande vinst. Undersökningar visar exempelvis att människor som riskerar att förlora 100 kronor kräver en vinst på minst 200 kronor. Ett fall i aktiekurser kommer därmed känns mycket värre än glädje över en motsvarande vinst. Behavioural Finance Ovanstående är självklart bara en liten del av de förhållanden som påverkar våra beslut var dag och varför vi kan tänkas få negativa reaktioner om vårt favoritlag eller våra fondandelar förlorar i pris. Behavioural finance, som detta vetenskapliga område kallas för på engelska, försöker stänga gapet mellan klassisk ekonomisk teori, som förklarar hur människor skulle agerat om de hade varit rationella, och psykologi, som förklarar hur människor faktiskt agerar. Dessvärre finns den inga botemedel mot det vi tagit upp. Dessa faktorer utgör grunden för varför våra förfäder har överlevt. Det vore däremot fel att tro att vi har skapats för en miljö som präglas av snabba förändringar, på så sätt som på aktiemarknaden eller i fotboll. En god egenskap är därför självinsikt om sina begränsningar. Man är nog sannolikt inte så smart och rationell som man kan tyckas tro, helt enkelt därför att vi är begränsade av vad man kan lära sig på två sekunder. Omid Gholamifar För mer om författaren, läs gärna intervjun som publicerades i SvD den 24 juni (och som finns tillgänglig på svd.se) I ett kommande nummer av Marknadsrapporten svarar Omid Gholamifar på frågan hur det kommer det sig att en fond eller ett lag kan förlora i en inledande tidsperiod, även om fonden har en bra investeringsfilosofi (eller om det är ett bra fotbollslag som inleder en säsong dåligt). OBS NYHETER I KORT Uppdatering av nättjänst Efter att vi under våren införde svensk NAVkurs (fondkurs) fortsätter arbetet med förbättringar av vår nättjänst för våra fondandelsägare. Idag går det att få uppgift om fondandelsvärdet i norska kronor via Mitt konto. Efter höstens uppgradering av Mitt Konto kommer följande tjänster introduceras: Köp och försäljning av fondandelar Fondvärdet kommer att visas i SEK Inloggning med svenskt personnummer istället för användar-id Legitimering via e-legitimation Vi meddelar så fort allt är på plats. Lunchmöte hos Fonder Fonder bjuder in till lunchmöte med olika teman en gång i månaden under hösten. Det blir då möjligt att höra mer om Fonder och vår syn på marknaden samtidigt som det bjuds på något lätt att äta och dricka. Lunchträffarna sker i våra lokaler på Drottninggatan 86 i Stockholm mellan och Du får gärna ta med dig en vän eller bekant och det går bra att anmäla sig till fler tillfällen. OSA senast dagen före (onsdagen) genom att ringa eller per e-post till Datum och teman för höstens lunchmöten: 13 September Globala marknader 11 Oktober Räntemarknaden 8 November Tillväxtmarknader 6 December Fondmarknader Informationsträffar och rådgivningstillfällen Nu startar höstens program för att möta våra andelsägare och övriga intresserade runtom i landet. Vi kommer även i samarbete med Aktiespararna att besöka ett stort antal orter. I samband med dessa tillfällen finns även möjlighet till personlig rådgivning, som bör bokas i förväg. För mer information kontakta oss på telefon eller via mail Läs gärna mer om våra lunchmöten i ovanstående notis. Välkomna att träffa Fonder! Datum Arrangemang Ort Anmärkningar September v. 37 s informationsmöte Visby Mer information kommer framöver kl Aktiespararna Växjö Hotel Royal Corner, Liedbergsgatan 11, Växjö kl Stora aktie- och fonddagen Falköping Medborgarhuset kl Aktiespararna Gällivare Dundret Repisvara kl Aktiespararna Luleå Nygatan 10, Kyrkans Hus Aktiespararna Kalix Mer information kommer framöver kl Stora aktie- och fonddagen Karlskrona Konserthusteatern, Stortorget 16 Oktober kl Stora aktie- och fonddagen Uppsala Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala Torg v. 41 s informationsmöte Jönköping Mer information kommer framöver kl Aktiespararna Stockholm Piperska Muren, Scheelegatan kl Aktiespararna Värnamo Design-hotellet, Storgatsbacken kl Aktiespararna Habo Habo Hotell, Skolgatan kl Aktiespararna Alingsås Sparbankssalen, Utbildningens Hus, Östra Ringgatan 16 v. 42 s informationsmöte Uppsala Mer information kommer framöver Aktiespararna Nyköping Mer information kommer framöver Stora aktie- och fonddagen Linköping Mer information kommer framöver v. 44 s informationsmöte Falun Mer information kommer framöver

14 14 Värdepappersportfölj Skagen Vekst Vekst Per Minst 50 procent av medlen i aktiefonden Vekst ska alltid vara investerade i Norge, resten ska vara placerade på den globala aktiemarknaden. Undersökningar utförda av tidskrifterna Dine Penger och Morningstar rankar Vekst bland de aktiefonder som har gett högst avkastning i förhållande till risken. Fondens risk är, individuellt sett, bland de lägsta i sin klass. Minskad risk uppnås genom grundliga analyser av de enskilda bolagen, samt av huvudtendenserna inom norskt och internationellt näringsliv. Dessutom är en stor del av fondens medel investerade utanför Norges gränser. Detta gör att fonden kan ta del av den värdeökning som skapas i bolag som är verksamma inom branscher och på marknader som inte finns på Oslobörsen. Vi letar efter bolag som är solida, men undervärderade. Vekst passar investerare som vill ha en aktiefond med bra balans mellan norska och globala bolag. Fonden har ett brett mandat som ger stor frihet att investera i en rad bolag, branscher och regioner. Standard & Poor s kvantitativa värdering (värderingen gäller endast för den norska marknaden) Standard & Poor s kvalitativa rating Morningstar J AAA HHHHH MFEX/Fondmarknaden.se Lipper Dine Penger (DP terning) HHHHH Bästa fond 3 &5 år Equity Nordic Fondsbarometeret Fondens startdatum 1 december 1993 Avkastning sedan start Genomsnittlig avkastning per år Förvaltningskapital 1 451,53 % (mätt i ) 22,22 % miljoner SEK Antal fondsparare Teckningsprovision 0,0 0,7 % (beroende på belopp) Inlösningsprovision 0 % Förvaltningsavgifter 1,0 % per år + 10 % av avkastningen utöver 6 % per år Minsta teckningsbelopp Godkänd för marknadsföring i Referensindex UCIT:s-fond Portföljförvaltare PPM-nummer Engångsteckning SEK, sparavtal 250 SEK Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna och Luxemburg Oslo Börs, Huvudindex Ja Kristian Falnes År Avkastning Referensindex Förvaltningskapital* Antal fondsparare Totalkostnad Hittills i år ,78 % 15,59 % ** ,63 % 23,58 % ,36% ,32 % 51,06 % ,60 % ,71 % 40,50 % ,52 % ,14 % 27,77 % ,17 % ,34 % 26,17 % ,00 % ,87 % 8,79 % ,47 % ,59 % 1,01 % ,18 % ,24 % 44,11 % ,31 % ,50 % 26,68 % ,46 % ,59 % 32,23 % ,74 % ,61 % 34,42 % ,01 % ,65 % 6,67 % ,95 % ,15 % 6,25 % ,78 % * I miljoner kronor. ** Beräknas vid slutet av december Värdepapper Antal Köpvärde, Marknadskurs, Valuta Marknadsvärde, Orealiserad vinst/förlust, Fördelning, % Energi NORSK HYDRO , ,36 % Oslo Børs PRIDE INTERNATIONAL ,23 USD ,99 % New York BONHEUR , ,77 % Oslo Børs SOLSTAD OFFSHORE , ,63 % Oslo Børs GANGER ROLF , ,36 % Oslo Børs PETROBRAS PREF. ADR ,64 USD ,85 % New York DOF , ,84 % Oslo Børs TRANSOCEAN ,32 USD ,59 % New York DEEP OCEAN , ,91 % Oslo Børs NABORS INDUSTRIES ,94 USD ,90 % New York CGG-VERITAS ADR ,14 USD ,89 % New York FARSTAD SHIPPING , ,84 % Oslo Børs TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO , ,69 % Oslo Børs REVUS ENERGY , ,66 % Oslo Børs EIDESVIK OFFSHORE , ,63 % Oslo Børs CGG VERITAS ,18 EUR ,49 % Paris CORROCEAN , ,48 % Oslo Børs DOF SUBSEA , ,46 % Oslo Børs SCORPION OFFSHORE , ,45 % Oslo Børs HORIZON OFFSHORE ,30 USD ,43 % NASDAQ ODFJELL INVEST , ,39 % Oslo Børs ODIM , ,37 % Oslo Børs BP ADR ,20 USD ,32 % New York WAVEFIELD INSEIS , ,32 % Oslo Børs RESERVOIR EXPLORATION , ,30 % Oslo Børs TECHNOLOGY ROWAN COMPANIES ,99 USD ,27 % New York MPU OFFSHORE LIFT , ,27 % OnoterAt ACTIVE SUBSEA , ,26 % OnoterAt BP ,55 GBP ,25 % London SMÅPOSTER ,37 % Summa Energi ,34 % Råvaror NORSKE SKOGINDUSTRIER , ,79 % Oslo Børs YARA INTERNATIONAL , ,73 % Oslo Børs KEMIRA GROWHOW ,12 EUR ,29 % Helsinki BOLIDEN ,00 SEK ,05 % Stockholm VOTORANTIM CELLULOSE ADR ,29 USD ,79 % New York OUTOKUMPU ,16 EUR ,73 % Helsinki GRUPO MEXICO SAB de CV ,70 MXN ,67 % Mexico APEX SILVER MINES ,57 USD ,59 % AMEX ALCAN ,74 CAD ,48 % Toronto KWS SAAT ,01 EUR ,44 % Frankfurt TERNIUM ,95 USD ,40 % New York NORTHLAND RESOURCES INC , ,39 % Oslo Børs HINDALCO INDUSTRIES ,95 USD ,29 % London SMÅPOSTER ,64 % Summa Råvaror ,27 % Börs

15 Värdepappersportfölj Skagen Vekst 15 Värdepapper Antal Köpvärde, Marknadskurs, Valuta Marknadsvärde, Orealiserad vinst/förlust, Fördelning, % Att tänka på Markeringslinjerna på värdeaxeln ska vara hela linjer, vita och 0,5 Kapitalvaror, service och transport STOLT-NIELSEN , pt 927 tjocka ,12 % Oslo Børs WILH WILHELMSEN LTD A , Baslinjen är svart, 2,11 0,25 % Oslo pt. Børs KONGSBERG GRUPPEN , Kurvan för geometrisk 1,99 % Oslo avkastning Børs LG CORP ,00 KRW ska 919 vara 883 streckad, 1,38 men % Seoul eftersom SIEMENS AG I.M. SKAUGEN TOMRA SYSTEMS ,74 EUR 54,25 40, den 761 är 197 uppdelad 0,86 i många % Frankfurt små 72 värden så går 0,77 inte det, % Oslo man får Børs rita 25 om 805 kurvan 189 manuellt 0,77 % ovanpå Oslo när Børs AIR FRANCE KLM ,12 EUR man 664 hällt 143in de 0,59 aktuella % Amsterdam värdena. AKVA GROUP , Sen 400 gör 000 man den 0,55 riktiga % Oslo kurvan Børs NORWEGIAN AIR SHUTTLE , osynlig ,53 % Oslo Børs KOREAN AIR CO. LTD ,00 KRW ,49 % Seoul GLAMOX , ,49 % OnoterAt GILDEMEISTER ,99 EUR ,47 % Frankfurt KVERNELAND , ,46 % Oslo Børs AKER A , ,45 % Oslo Børs TIDE , ,36 % Oslo Børs ODFJELL A , ,33 % Oslo Børs LG CORP PREF ,00 KRW ,32 % Seoul BERGESEN WORLDWIDE GAS , ,31 % Oslo Børs GOLDEN OCEAN GROUP , ,31 % Oslo Børs SOLVANG , ,30 % Oslo Børs TRELLEBORG B ,00 SEK ,29 % Stockholm STAR REEFERS , ,29 % Oslo Børs PREMUDA ,63 EUR ,28 % Milano FAIRMOUNT HEAVY TRANSPORT B.V , ,26 % Oslo Børs DOCKWISE , ,26 % OnoterAt SMÅPOSTER ,85 % Summa Kapitalvaror, service och transport ,20 % Inkomstberoende konsumentvaror (discretionary consumables) LG ELECTRONICS PREF ,00 KRW ,28 % Seoul DSG INTERNATIONAL ,55 GBP ,20 % London VOLKSWAGEN PREF ,34 EUR ,84 % Frankfurt HURTIGRUTEN , ,45 % Oslo Børs MAHINDRA & MAHINDRA LTD GDR ,25 USD ,33 % London HANKOOK TIRE CO ,00 KRW ,29 % Seoul NHST MEDIA GROUP , ,27 % OnoterAt SMÅPOSTER ,70 % Summa Inntektsavhengige forbruksvarer ,37 % Defensiva konsumentvaror LERØY SEAFOOD GROUP , ,18 % Oslo Børs NUTRECO HOLDING ,72 EUR ,77 % Amsterdam CHIQUITA BRANDS INTL ,54 USD ,53 % New York EAST ASIATIC COMPANY LTD ,00 DKK ,26 % København SMÅPOSTER ,53 % Summa Defensiva konsumentvaror ,28 % Läkemedel PFIZER ,73 USD ,71 % New York PHOTOCURE , ,36 % Oslo Børs MEDI-CULT , ,32 % Oslo Børs MEDI-STIM , ,26 % Oslo Børs CLAVIS PHARMA , ,26 % Oslo Børs AXIS-SHIELD , ,26 % Oslo Børs SMÅPOSTER ,97 % Summa Läkemedel ,15 % Bank och finans NORGANI HOTELS , ,48 % Oslo Børs OLAV THON EIENDOMSSELSKAP , ,16 % Oslo Børs HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ,11 EUR ,98 % Frankfurt SABANCI HOLDING (HACI OMER) ,20 TRY ,80 % Istanbul AAREAL BANK ,38 EUR ,76 % Frankfurt KINNEVIK INVESTMENT B ,50 SEK ,61 % Stockholm KOREAN REINSURANCE ,00 KRW ,60 % Seoul IMAREX NOS , ,37 % Oslo Børs ABG SUNDAL COLLIER , ,35 % Oslo Børs XACT BEAR ,20 SEK ,30 % Stockholm BLUEWATER INSURANCE , ,28 % Oslo Børs IRSA SA ,87 USD ,27 % New York YAPI KREDI BANK ,87 USD ,27 % London SMÅPOSTER ,88 % Summa Bank och finans ,10 % Informationsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS PREF. GDR ,00 USD ,50 % London SAMSUNG ELECTRONICS GDR ,00 USD ,91 % London KYOCERA ,00 JPY ,53 % Tokyo ELTEK , ,45 % Oslo Børs PSI GROUP , ,42 % Oslo Børs FAST SEARCH AND TRANSFER , ,35 % Oslo Børs Q-FREE , ,30 % Oslo Børs TELESTE ,10 EUR ,26 % Helsinki SMÅPOSTER ,97 % Summa Informationsteknologi ,68 % Telekom TELEKOMUNIK INDONESIA ADR ,99 USD ,97 % New York INDOSAT TBK,ADR ,01 USD ,56 % New York TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION ,24 USD ,51 % Singapore NORDISK MOBILTELEFON ,00 SEK ,36 % OnoterAt SMÅPOSTER ,09 % Summa Telekom ,49 % Nyttotjänster ELETROBRAS PREFERED ,90 BRL ,31 % Sao Paulo SMÅPOSTER ,02 % Summa Nyttotjänster ,34 % Summa värdepappersportfölj ,21 % Disponibel likviditet ,79 % Summa andelskapital ,00 % Kurs per ,3343 Börs Historisk kursutveckling dec dec dec dec dec dec dec Vekst Br anschfördelning Medicin 4,2 % Inkomstberoende förbrukningsvaror 5,4 % Defensiva konsumtionsvaror 5,3 % IT 6,7 % Bank & finans 9,1 % Råvaror 12,3% Oslobörsenshuvudindex Geografisk fördelning EMEA 1,4 % Latinamerika 5,5 % Övriga EU 5,8 % Nordamerika 9,8 % Euroområdet 9,7 % Asien exkl. Japan 11,5 % Telekom 2,5 % Nyttotjänster 1,3 % Kontanter 0,8 % Japan 0,9 % Kontanter 0,8 % dec aug 0 20 % geometrisk årlig avkastning Energi 33,3 % Kapitalvaror, service & transport 19,2 % Norge 54,6 % SEK Som marknadsvärde per används slutkurs på börsen. För beräkning av vinst vid försäljning används genomsnittlig kostnadsprismetod.

16 16 Värdepappersportfölj Skagen Global Global Per Standard & Poor s kvantitativa värdering (värderingen gäller endast för den norska marknaden) Standard & Poor s kvalitativa rating Morningstar Wassum JJJJJ AAA HHHHH Aktiefonden Global investerar i aktier över hela världen förutom Norge. Investeringsprofi len är att uppnå högsta möjliga avkastning för den risk som tas, ge nom att investera i undervärderade bolag, branscher och länder. Fonden strävar efter att uppnå balanserad exponering mot olika branscher. Kraven på hög kvalitet och låg värdering av bolagen är oinskränkta, sam tidigt som bolagsrisken och marknads risken ska balanseras mot vinstmöjligheterna. Det internationella kreditinsti tutet Standard & Poor s har gett Global högsta betyg AAA och var vid senaste årsskiftet den globalfond som uppvisade bäst avkastning av 1352 globalfonder i hela världen sett till År Avkastning Referensindex avkastningen senaste fem åren ( och ). Tidskriften Privata Affärer har belönat fonden med priset Årets Fond i kategorin globalfonder 2004, 2005 och Fondratingföretaget Morningstar och affärstidningen Dagens Industri belönade fonden med priset årets stjärnförvaltare 2004, 2005 och Global lämpar sig för investerare som vill ha en aktiefond som investerar över hela världen och som därmed erbjuder en bra spridning både geografiskt och branschmässigt. Fonden passar också dem som redan investerat på den nordiska aktiemarknaden, men som vill stärka portföljen och minska risken genom en renodlad globalfond. Förvaltningskapital* Antal fondsparare Totalkostnad Hittills i år ,92 % 7,38 % *** ,76 % 3,37 % ,20 % ,69 % 31,11 % ,53 % ,12 % 5,78 % ,96 % ,94 % 10,04 % ,84 % ,35 % 33,24 % ,61 % ,53 % 8,39 % ,57 % ,78 % 4,25 % ,79 % ,88% 29,96% ,37 % ,00% 25,52% ,60 % ,84 % MFEX/Fondmarknaden.se Lipper Dine Penger (DP terning) HHHHH Bästa fond 3 &5 år Equity Global Fondsbarometeret Fondens startdatum 8 augusti 1997 Avkastning sedan start Genomsnittlig avkastning per år Förvaltningskapital 734,76 % (mätt i ) 24,64 % miljoner SEK Antal fondsparare Teckningsprovision 0,0 0,7 % (beroende på belopp) Inlösningsprovision 0 % Förvaltningsavgifter 1,0 % per år + 10 % av avkastningen utöver referensindex Minsta teckningsbelopp Godkänd för marknadsföring i Referensindex UCIT:s-fond Portföljförvaltare PPM-nummer Engångsteckning SEK, sparavtal 250 SEK Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna och Luxemburg MSCI Daily Net $ World Index mätt i norska kronor Ja Filip Weintraub * I miljoner kronor. ** Fonden startades under året. ***Beräknas vid slutet av december Värdepapper Antal Köpvärde, Marknadskurs, Valuta Marknadsvärde, Orealiserad vinst/förlust, Fördelning, % Energi PRIDE INTERNATIONAL ,17 USD ,00 % New York PETROBRAS PREF. ADR ,23 USD ,37 % New York POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ,40 PLN ,01 % Warsawa NABORS INDUSTRIES ,59 USD ,79 % New York BP ADR ,36 USD ,51 % New York TRANSOCEAN ,09 USD ,48 % New York FOREST OIL CORP ,65 USD ,40 % New York BP ,57 GBP ,18 % London MARINER ENERGY INC ,97 USD ,17 % New York FMC TECHNOLOGIES ,70 USD ,12 % New York Summa Energi ,03 % Råvaror BOLIDEN ,00 SEK ,85 % Stockholm SVENSKA CELLULOSA B ,50 SEK ,21 % Stockholm KEMIRA GROWHOW ,12 EUR ,08 % Helsingfors VALE RIO DEL DOCE ADR PREF ,75 USD ,97 % New York CEMEX ADR ,29 USD ,95 % New York VOTORANTIM CELLULOSE ADR ,38 USD ,94 % New York LOUISIANA-PACIFIC ,73 USD ,65 % New York GRUPO MEXICO SAB de CV ,03 MXN ,53 % Mexico KWS SAAT ,10 EUR ,51 % Frankfurt ALCAN ,25 CAD ,48 % Toronto ERAMET ,08 EUR ,43 % Paris TERNIUM ,50 USD ,32 % New York CLEVELAND-CLIFFS INC ,27 USD ,28 % New York APEX SILVER MINES ,29 USD ,21 % AMEX HARMONY GOLD MINING ADR ,95 USD ,12 % New York CEMEX SAB ,59 MXN ,02 % Mexico ASIA PULP&PAPER ,01 USD ,00 % Summa Råvaror ,56 % Kapitalvaror, service och transport SIEMENS AG ,28 EUR ,79 % Frankfurt LG CORP ,00 KRW ,98 % Seoul SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES ,00 KRW ,12 % Seoul BUNGE LIMITED ,44 USD ,96 % New York TYCO INTERNATIONAL ,16 USD ,48 % New York AIR FRANCE KLM ,39 EUR ,37 % Amsterdam KOMATSU LIMITED ,00 JPY ,36 % Tokyo KONE CORPORATION B ,92 EUR ,19 % Helsingfors STOLT-NIELSEN , ,03 % Oslo COVIDIEN ,83 USD ,03 % New York TYCO ELECTRONICS ,87 USD ,94 % New York BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT ,93 EUR ,91 % Frankfurt CMB ,10 EUR ,73 % Brüssels KOREA LINE ,00 KRW ,70 % Seoul ENKA INSAAT VE SANAYI ,30 TRY ,51 % Istanbul BUCHER INDUSTRIES AG ,00 CHF ,47 % Zürich FURUKAWA ELECTRIC ,00 JPY ,15 % Tokyo TAIHEI DENGYO KAISHA ,00 JPY ,10 % Tokyo AIR FRANCE WARRANT ,50 EUR ,04 % Amsterdam Summa Kapitalvaror, service och transport ,88 % Börs

17 Värdepappersportfölj Skagen Global 17 Värdepapper Antal Köpvärde, Marknadskurs, Inkomstberoende konsumentvaror (discretionary consumables) INDEPENDENT NEWS & MEDIA MCGRAW-HILL COMPANIES INC ,45 50,46 EUR USD Att tänka på Markeringslinjerna ,01 på värdeaxeln % London ska -14 vara 679 hela 976 linjer, 0,94 vita % och 0,5 DSG INTERNATIONAL ,55 GBP pt tjocka ,94 % London LG ELECTRONICS PREF ,00 KRW Baslinjen är 662 svart, 0,40 0,25 % pt. Seoul SHANGRI-LA ASIA ,64 HKD Kurvan för 458 geometrisk 0,32 avkastning % Hong Kong VOLKSWAGEN ,60 EUR ska 56 vara 680 streckad, 209 0,31 men % eftersom Frankfurt REGIS CORP ,01 USD den -16 är 614 uppdelad 086 i många 0,23 % små New York MAHINDRA & MAHINDRA LTD GDR ,70 USD värden så går 868 inte 0,22 det, man % London får rita LI & FUNG ,90 HKD om 23 kurvan manuellt 0,19 ovanpå % Hong när Kong VOLKSWAGEN PREF ,55 EUR man 27 hällt 202 in 032 de aktuella 0,15 % värdena. Frankfurt TUI AG ,11 EUR Sen gör man 706 den riktiga 0,13 % kurvan Frankfurt SSANGYONG MOTOR CO.P-NOTE ,00 KRW ,08 % Seoul SSANGYONG MOTOR CO ,00 KRW osynlig ,07 % Seoul DANUBIUS HOTELS ,00 HUF ,06 % Budapest Summa Inntektsavhengige forbruksvarer ,03 % Valuta Marknadsvärde, Orealiserad vinst/förlust, Fördelning, % Defensiva konsumentvaror NESTLE SA ,50 CHF ,39 % Zürich NUTRECO HOLDING ,70 EUR ,07 % Amsterdam J SAINSBURY ,54 GBP ,90 % London GRUMA SAB DE CV ,50 MXN ,59 % Mexico YAZICILAR HOLDING AS ,00 TRY ,53 % Istanbul KIKKOMAN CORP ,00 JPY ,45 % Tokyo UNITED INTL ENTERPRISES ,00 DKK ,42 % Köpenhamn ROYAL UNIBREW A/S ,00 DKK ,23 % Köpenhamn RAISIO PLC ,02 EUR ,13 % Helsingfors LANNEN TEHTAAT ,50 EUR ,12 % Helsingfors Summa Defensiva konsumentvaror ,83 % Läkemedel PFIZER ,84 USD ,06 % New York GIDEON RICHTER ,00 HUF ,00 % Budapest EISAI CO LTD ,00 JPY ,47 % Tokyo RICHTER GEDOEN NYRT ,00 USD ,38 % London LG LIFE SCIENCES ,00 KRW ,30 % Seoul YUHAN CORPORATION ,00 KRW ,23 % Seoul NEUROSEARCH ,50 DKK ,12 % Köpenhamn BIOVITRUM ,00 SEK ,05 % Stockholm Summa Läkemedel ,61 % Bank och finans HSBC HOLDINGS PLC ,97 GBP ,90 % London BANK AUSTRIA CREDITANSTALT ,00 EUR ,71 % Wien CHEUNG KONG HOLDINGS LTD ,70 HKD ,32 % Hong Kong BANCO DO BRASIL ,20 BRL ,56 % Sao Paulo ASYA KATILIM BANKASI AS ,50 TRY ,14 % Istanbul HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ,25 EUR ,00 % Frankfurt KINNEVIK INVESTMENT B ,25 SEK ,97 % Stockholm IRSA SA ,00 USD ,84 % New York SABANCI HOLDING (HACI OMER) ,20 TRY ,81 % Istanbul ABERDEEN ASSET MANAGEMENT ,78 GBP ,72 % London ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI AS ,00 TRY ,67 % Istanbul KOREAN REINSURANCE ,00 KRW ,64 % Seoul JAPAN SECURITIES FINANCE ,00 JPY ,63 % Tokyo OSAKA SECURITIES EXCHANGE ,00 JPY ,54 % Tokyo TAG TEGERNSEE IMMOB ,76 EUR ,32 % Frankfurt YAPI KREDI BANK ,92 USD ,16 % London AAREAL BANK ,00 EUR ,12 % Frankfurt ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PREF ,00 GBP ,05 % London Summa Bank och finans ,10 % Informationsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS PREF ,00 KRW ,83 % Seoul KYOCERA ,00 JPY ,03 % Tokyo SAMSUNG ELECTRONICS GDR ,50 USD ,36 % London HEWLETT-PACKARD ,35 USD ,27 % New York SAMSUNG ELECTRONICS PREF. GDR ,20 USD ,67 % London TRAVELSKY TECHNOLOGY ,27 HKD ,09 % Hong Kong KYOCERA ADR ,73 USD ,09 % New York SAMSUNG SDI ,00 KRW ,08 % Seoul RTX TELECOM ,50 DKK ,05 % Köpenhamn PROACT IT GROUP ,80 SEK ,03 % Stockholm Summa Informationsteknologi ,49 % Telekom TELEKOMUNIK INDONESIA ADR ,16 USD ,71 % New York BHARTI AIRTEL LTD ,15 USD ,52 % London TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION ,24 USD ,33 % Singapore SINGAPORE TELECOMMUNICATION LIMITED ,64 SGD ,17 % Singapore INDOSAT TBK,ADR ,33 USD ,13 % New York MAGYAR TELEKOM ,00 HUF ,02 % Budapest PAKISTAN TELECOM ,38 USD ,05 % OTC Summa Telekom ,93 % Nyttotjänster ELETROBRAS PREFERED ,20 BRL ,90 % Sao Paulo Summa Nyttotjänster ,90 % Summa värdepappersportfölj ,35 % Disponibel likviditet ,65 % Summa andelskapital ,00 % Kurs per ,2490 Börs Historisk kursutveckling augusti 1997 Global augusti 2000 Läkemedel 3,6 % Inkomstberoende förbrukningsvaror 5,0 % Defensiva konsumtionsvaror 6,8 % Telekom 7,9 % Energi 10,0 % augusti 2002 Br anschfördelning Världsindex augusti 2004 Kontanter 1,7 % Nyttotjänster 2,9 % IT 8,5 % Geografisk fördelning Norge 1,0 % EMEA 7,4 % Japan 5,8 % Latinamerika 12,0 % Övriga EU 14 % Kontanter 1,7 % augusti 2006 augusti % geometrisk årlig avkastning Kapitalvaror, service & transport 24,9 % Bank & finans 18,1 % Råvaror 10,6 % Asien exkl. Japan 23,5 % Euroområdet 18,1 % Nordamerika 16,5 % SEK Som marknadsvärde per används slutkurs på börsen. För beräkning av vinst vid försäljning används genomsnittlig kostnadsprismetod.

18 18 Värdepappersportfölj Skagen Kon-tiki Kon-tiki Per Standard & Poor s kvantitativa värdering (värderingen gäller endast för den norska marknaden) Standard & Poor s kvalitativa rating Morningstar Wassum JJJJJ AAA HHHHH MFEX/Fondmarknaden.se Lipper Dine Penger (DP terning) HHHHH Bästa fond 3 &5 år Equity EM Global Fondens startdatum 5 april 2002 Avkastning sedan start Genomsnittlig avkastning per år Förvaltningskapital 326,85 % (mätt i ) 31,32 % miljoner SEK Antal fondsparare Teckningsprovision 0,0 0,7 % (beroende på belopp) Inlösningsprovision 0 % Förvaltningsavgifter 2,5 % per år plus/minus rörligt förvaltningsarvode Minsta teckningsbelopp Godkänd för marknadsföring i Engångsteckning SEK, sparavtal 250 SEK Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna och Luxemburg Referensindex MSCI Daily Net $ EM Index Free mätt i norska kronor UCIT:s-fond Ja Portföljförvaltare J. Kristoffer Stensrud PPM-nummer I likhet med våra två andra aktiefonder, Vekst och Global, har Kon-Tiki som övergripande mål att uppnå högsta möjliga avkastning för den risk som tas. Fonden ska investera minst 50 procent av medlen i så kallade tillväxtmarknader. Detta är marknader som inte finns inkluderade i Morgan Stanleys världsindex. De är: Östeuropa, Turkiet, Afrika, Asien (utom Japan, Singapore och Hong Kong) samt hela Latinamerika inklusive Mexiko. Till följd av vårt krav på en förnuftig branschbalans kan nästan 50 procent av fondens medel investeras i marknader som ingår i Morgan Stanleys världsindex. Förutsättningen är emellertid att de bolag man investerar i ska vara registrerade i, och/eller ha, tillväxtmarknader som väsentligt verksamhetsområde. Kon-Tiki är en bolagsorienterad fond som År Avkastning Referensindex Förvaltningskapital* Antal fondsparare Totalkostnad Hittills i år ,39 % 21,92 % *** ,53 % 13,79 % ,52 % ,24 % 60,47 % ,16 % ,01 % 15,77 % ,00 % ,82 % 29,12 % ,00 % ,00 % * I miljoner kronor. ** Fonden startades under året. *** Beräknas vid slutet av december Värdepapper Antal Köpvärde, fokuserar på geografiska marknader med hög tillväxt och lågt värderade bolag. I likhet med våra övriga aktiefonder ska fokus vid investeringar i Kon-Tiki riktas mot de enskilda bolagen, oavsett marknader och branscher. Dock eftersträvar vi en balanserad branschsammansättning. Högt kassaflöde och/eller låg skuldsättningsgrad är också viktiga kriterier i valet av bolag för den här fonden. Så är även de tre ledorden: Undervärderat, Underanalyserat och Impopulärt. Kon-Tiki passar investerare som vill ta del av den värdeökning som sker i världens tillväxtmarknader. Fonden ger möjlighet till extraordinär avkastning genom investeringar i geografiska områden med stor tillväxtpotential. Dock med en något högre risk än en global/nationell aktiefond. Marknadskurs, Valuta Marknadsvärde, Orealiserad vinst/förlust, Fördelning, % Energi PRIDE INTERNATIONAL ,17 USD ,69 % New York CHINA OILFIELD SERVICES ,00 HKD ,95 % Hong Kong SEADRILL , ,91 % Oslo PETROBRAS PREF. ADR ,23 USD ,26 % New York POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ,40 PLN ,97 % Warsaw TULLOW OIL PLC ,12 GBP ,68 % London TREFOIL , ,17 % Onoterat Summa Energi ,63 % Råvaror VALE RIO DEL DOCE ADR PREF ,75 USD ,59 % New York CEMEX SAB ,59 MXN ,33 % Mexico VOTORANTIM CELLULOSE ADR ,38 USD ,43 % New York NORTHERN PERU COPPER CORP ,44 CAD ,38 % Toronto NORTHLAND RESOURCES INC. RESTRICTED , ,25 % Oslo NORTHLAND RESOURCES INC , ,15 % Oslo RIDGE MINING PLC ,83 GBP ,07 % London SUKHA BALKA GDR ,80 USD ,01 % Berlin Summa Råvaror ,21 % Kapitalvaror, service och transport SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES ,00 KRW ,71 % Seoul KOREA LINE ,00 KRW ,29 % Seoul ENKA INSAAT VE SANAYI ,30 TRY ,23 % Istanbul HITACHI LTD ,00 JPY ,10 % Tokyo GOLDEN OCEAN GROUP , ,02 % Oslo C&MERCHANT MARINE ,00 KRW ,83 % Seoul LG CORP PREF ,07 KRW ,69 % Seoul ALARKO HOLDING ,30 TRY ,36 % Istanbul THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ,75 THB ,25 % Bangkok DOCKWISE , ,18 % Onoterat CONTINENTAL ENGINEERING CORP ,05 TWD ,18 % Taipei TOYO KANETSU CORP ,00 JPY ,16 % Oslo SKYEUROPE ,91 EUR ,16 % Wien MARIUPOL HEAVY MACHINERY GDR ,93 USD ,14 % Frankfurt GREEN REEFERS , ,08 % Oslo KOKUSAI KOGYO ,00 JPY ,04 % Tokyo KURIBAYASHI STEAMSHIP CO ,00 JPY ,03 % Tokyo SUMY NVO FRUNZE GDR ,43 USD ,03 % Berlin IDT INTERNATIONAL ,30 HKD ,02 % Hong Kong SAVA ,70 EUR ,02 % Ljubljana Summa Kapitalvaror, service och transport ,51 % Börs

19 Värdepappersportfölj Skagen Kon-tiki 19 Värdepapper Antal Köpvärde, Inkomstberoende förbrukningsvaror (discretionary consumables) pt tjocka. LG ELECTRONICS PREF ,00 KRW Baslinjen är svart, 3,60 0,25 % pt. Seoul MAHINDRA & MAHINDRA LTD GDR ,70 USD Kurvan för 334 geometrisk 1,82 % avkastning London GRUPO ELEKTRA SA ,31 MXN ska 65 vara streckad, 1,08 men % eftersom Mexico CHINA TRAVEL INTL INV ,92 HKD den 85 är 434 uppdelad 609 0,96 i många % små Hong Kong SHANGRI-LA ASIA ,64 HKD värden så 293 går inte 0,66 det, % man Hong får rita Kong SSANGYONG MOTOR CO ,00 KRW om -26 kurvan manuellt 0,56 ovanpå % Seoul när SHOPRITE HOLDINGS ,10 ZAR man hällt 605 in de aktuella 0,31 % värdena. Johannesburg CHINA TING GROUP HLDGS ,15 HKD Sen -8 gör 622 man 860 den 0,17 riktiga % Hong kurvan Kong DANUBIUS HOTELS ,93 HUF osynlig ,12 % Budapest HANDSOME ,00 KRW ,08 % Seoul CONVENIENCE RETAIL ASIA ,40 HKD ,04 % Hong Kong Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror ,39 % Defensiva konsumentvaror PIVOVARNA LASKO ,33 EUR ,09 % Ljubljana YAZICILAR HOLDING AS ,00 TRY ,88 % Istanbul PODRAVKA ,00 HRK ,01 % Zagreb GRUMA SAB DE CV ,50 MXN ,74 % Mexico MARINE HARVEST , ,56 % Oslo CRESUD ADR ,68 USD ,51 % New York UNITED INTL ENTERPRISES ,00 DKK ,22 % Köpenhamn ROYAL UNIBREW A/S ,00 DKK ,19 % Köpenhamn PZ CUSSONS PLC ,69 GBP ,16 % Summa Defensiva konsumentvaror ,36 % Läkemedel HANMI PHARMACEUTICAL CO LTD ,00 KRW ,21 % Seoul GIDEON RICHTER ,00 HUF ,04 % Budapest ECZACIBASI SAGLIK URUNLERI SANAYI ,94 TRY ,66 % Istanbul VE TICA RICHTER GEDOEN NYRT ,00 USD ,26 % London ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ,26 TRY ,23 % Istanbul YUYU INCORPORATED ,00 KRW ,22 % Seoul CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL ,16 HKD ,15 % Hong Kong YUNG SHIN PHARMACEUTICAL IND ,50 TWD ,07 % Taipei Summa Läkemedel ,85 % Bank och finans BANCO NOSSA CAIXA S.A ,00 BRL ,75 % Sao Paulo BANCO DO BRASIL ,20 BRL ,90 % Sao Paulo SABANCI HOLDING (HACI OMER) ,20 TRY ,69 % Istanbul BANK AUSTRIA CREDITANSTALT ,00 EUR ,35 % Wien KIWOOM SECURITIES ,00 KRW ,00 % Seoul ABERDEEN ASSET MANAGEMENT ,78 GBP ,73 % London KOREAN REINSURANCE ,00 KRW ,61 % Seoul KGI SECURITIES CO LTD (P-NOTE) ,90 TWD ,57 % Taipei POLARIS SECURITIES CO LTD (P-NOTE) ,85 TWD ,55 % Taipei ASYA KATILIM BANKASI AS ,50 TRY ,44 % Istanbul MBK DEVELOPMENT ,50 THB ,33 % Bangkok TRIMEGAH SECURITIES ,00 IDR ,33 % Jakarta YAPI KREDI BANK ,92 USD ,33 % London GRUPO FINANCIERO GALICIA ADR ,14 USD ,28 % NASDAQ BANK OF EAST ASIA ,50 HKD ,20 % Hong Kong STATE BANK OF INDIA (P-NOTE) ,80 USD ,16 % Bombay GHANA COMMERCIAL BANK ,95 GHS ,13 % Ghana ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PREF ,00 GBP ,12 % London NOVAE GROUP ,36 GBP ,12 % London GRAPHISOFT PARK ,00 HUF ,12 % Budapest ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI AS ,00 TRY ,05 % Istanbul NOVAE GROUP 7pct CNV BDS ,00 GBP ,02 % London GBP10 Summa Bank och finans ,77 % Informationsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS PREF ,00 KRW ,69 % Seoul SAMSUNG ELECTRONICS PREF. GDR ,20 USD ,74 % London ERICSSON NIKOLA TESLA ,00 HRK ,53 % Zagreb TOP ENGINEERING ,00 KRW ,18 % Seoul TRAVELSKY TECHNOLOGY ,27 HKD ,05 % Hong Kong Summa Informationsteknologi ,19 % Telekom BHARTI AIRTEL LTD ,15 USD ,38 % London INDOSAT TBK,ADR ,33 USD ,93 % New York SISTEMA JSFC S GDR ,35 USD ,96 % London TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION ,24 USD ,63 % Singapore PAKISTAN TELECOM ,38 USD ,03 % OTC Summa Telekom ,92 % Nyttotjänster ELETROBRAS PREFERED ,20 BRL ,16 % Sao Paulo ELETROBRAS ORD ,39 BRL ,31 % Sao Paulo Summa Nyttotjänster ,47 % Ränteinstrument ISLANDSK STAT ,04 ISK ,30 % Reykjavik ARGENTINSK STAT ,38 ARS ,04 % OTC Summa Ränteinstrument ,34 % Summa värdepappersportfölj ,64 % Disponibel likviditet ,36 % Summa andelskapital ,00 % Kurs per ,2111 Som marknadsvärde per används slutkurs på börsen. För beräkning av vinst vid försäljning används genomsnittlig kostnadsprismetod. Marknadskurs, Valuta Marknadsvärde, Orealiserad vinst/förlust, Fördelning, % Börs Att tänka på Markeringslinjerna på värdeaxeln ska vara hela linjer, vita och 0,5 Historisk kursutveckling april 2002 Kon-Tiki april 2003 april 2004 Nymarknadsindex Br anschfördelning Kapitalvaror, service & transport 9,5 % Råvaror 9,2 % IT 7,2 % Medicin 5,9 % Nyttotjänster 7,5 % Telekom 7,9 % Geografisk fördelning Euro området 1,4 % Övriga EU 3,6 % Norge 5,1 % Nordamerika 8,1 % EMEA 16,6 % april 2005 april 2006 Kontanter 1,4 % Ränteinstrument 0,3 % SEK augusti % geometrisk årlig avkastning Energi 20,6 % Bank & finans 13,8 % Inkomstberoende förbrukningsvaror 9,4 % Defensiva konsumtionsvaror 7,4 % Kontanter 1,4 % Japan 1,3% West Africa 0,1% Asien exkl. Japan 36,8 % Latinamerika 25,6 %

20 20 Värdepappersportfölj Skagen Avkastning KRONA Per KRONA hade en lyckosam lansering 29 juni och rapporteringen om fonden kommer bli mer omfattande i Marknadsrapport nummer sex. År Avkastning Referensindex Förvaltningskapital* Hittils i år per ** 0,56 % 0, Antal fondsparare * I miljoner kronor. ** Fonden startades under året. Värdepapper Kupong, SEK Nominellt, MSEK Kostnadspris, MSEK Marknadskurs, SEK Upplupen ränta, SEK Förfallodatum Marknadsvärde, MSEK Marknadsvärde inkl. upplupen ränta. MSEK Orealiserad vinst/förlust, SEK Andel av fonden, % Fondens startdatum 29 juni 2007 Förvaltningskapital 118 miljoner SEK Portföljförvaltare Ola Sjöstrand Referensindex Avkastning sedan start 0,56% Teckningsprovision 0% Inlösningsprovision 0% Förvaltningsavgifter Minsta teckningsbelopp Godkänd för marknadsföring i UCIT:s-fond OMRX-TBILL 0,2 % per år Engångsteckning SEK, sparavtal SEK Sverige, Norge Ja CERTIFIKAT Statscertifikat SVENSK STAT , ,59 % SVENSK STAT , ,47 % Industricertifikat AP FASTIGHETER , ,84 % AP FASTIGHETER , ,75 % ASSA ABLOY , ,65 % BOLIDEN , ,57 % BOLIDEN , ,73 % CASTELLUM , ,67 % FABEGE , ,74 % HOLMEN , ,74 % HOLMEN , ,75 % HUSQVARNA , ,84 % HUSQVARNA , ,64 % NCC TREASURY , ,57 % OMX , ,74 % OMX , ,75 % SANDVIK TREASURY , ,73 % SANDVIK TREASURY , ,92 % SCANIA , ,83 % STENA METALL FINANS , ,83 % STÅNGÅSTADEN , ,83 % TELIA , ,83 % TRELLEBORG TREASURY , ,84 % TRELLEBORG TREASURY , ,83 % VASAKRONAN , ,76 % VIN & SPRIT , ,55 % VOLVO TREASURY , ,84 % VOLVO TREASURY , ,63 % Finanscertifikat SHB BANK , ,74 % Summa Värdepappersportfölj ,17 % Disponibel likviditet ,83 % TOTAL ,00 % Nyckeltal Effektiv underliggande avkastning 4,12% Effektiv avkastning till kunder* 3,92% Duration** 0,11 * Effektiv underliggande avkastning justerat för förvaltningsavgifter. ** Duration är ett förenklat uttryck för hur mycket kursen på räntepappret fluktuerar om räntan ändrar sig med 1 procent. Effektiv ränta är den genomsnittliga årliga avkastningen på ett räntepapper fram till det förfaller. Värdepapper är värderade till marknadskurs Obligationer och certifikat där det inte existerar market-maker kurser prissätts från tid till tid mot gällande yield-kurva. Andelskurs per ,5873 Avkastning Per Avkastning är en obligationsfond som bara investerar i lån med låg utställarrisk. Det vill säga statslån, statsgaranterade lån, lån till finansinstitut och bankkonton. Fonden har ett internationellt investeringsmandat, men investeringarna utförs i huvudsak i Norge. Genom att balansera investeringarna mellan korta och långa räntepapper ska fonden på sex månaders sikt försöka uppnå bästa möjliga avkastning på räntemarknaden. Utgångspunkten är att fonden endast ska ta ränterisker där detta förväntas ge en försvarbart bättre av- kastning i förhållande till riskfria placeringar. Det innebär till exempel att fonden under perioder när räntan väntas stiga mer än gällande marknadspris kan ha en duration (lånens utestående löptid) liknande en penningmarknadsfond. Vi begränsar kursrisken för fondspararna när vi tycker att detta är nödvändigt. Denna flexibilitet gör Avkastning till ett bra alternativ för investerare som inte vill, eller inte har de resurser som krävs för att kontinuerligt bevaka räntemarknaderna och aktivt allokera räntemedel. Standard & Poor s kvantitativa värdering (värderingen gäller endast för den norska marknaden) JJJJJ

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Strategi under oktober

Strategi under oktober Strategi under oktober Full fart framåt Ja rubriken kanske känns igen från förra månadsbrevet och det är inte av fantasilöshet som vi låter den stå kvar. Det var verkligen temat även för oktober månad

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Strategi under februari

Strategi under februari Månadsbrev Februari 2012 Strategi under februari Gryning i väster Det gryningsljus vi kunde skönja under januari tilltog i kraft under februari. Vi brukar ju se gryningsljuset komma från öster, men denna

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN

9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN 9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN Den senaste tidens positiva utveckling på de globala börserna fortsätter. Den amerikanska centralbankschefen sade vid sitt

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 737 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden ökade

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis 2016H1 M&A summary and outlook En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis Inledande ord Business Insider första halvåret 2016 Fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer