Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC Information från Torsby kommun NR TORSBY NU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR TORSBY NU 1

2 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT... 4 DESTINATION FRYKSDALEN... 6 TURISTA I TORSBY I VINTER... 7 MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR... 8 PLANLÄGET... 9 FRISK-PROJEKTET I KLARÄLVDALEN BREDBANDSLÄGET ARKIVENS DAG INVÅNARE SÖKES TILL VÄRMLAND MOBILTELEFONDJUNGELN STJERNESKOLAN SKICROSS STJERNESKOLAN FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET STJERNESKOLAN INTRODUKTIONS- PROGRAMMET STJERNESKOLAN LIU SKOLMATSEDELN VÅREN KOST OCH MOTION VÄLKOMMEN TILL SKIDTUNNELN PRODIS MOT DOPING RISKER I JULETID TILLGÄNGLIGHETSRÅDET NYVALDA POLITIKER MILJÖALMANACKAN I BREVLÅDAN TRYGGHETSBOENDE PÅ VALBERGSGÅRDEN FONDER ATT SÖKA UR DANIEL, EKONOM BERÄTTAR OM SITT JOBB BOKA STRÖTIDER I HALLARNA KORSORD FÖR SUGNA ÖPPETTIDER I HELGERNA FÖRENINGEN HOVFJÄLLET SKI OCH BOARD PRESENTERAR SIG Fortsatt satsning på företagskontakter Vi gör nu en fortsatt satsning för att förbättra kontakterna med våra företag genom utbildning av personal och politiker genom projektet Förenkla helt enkelt. Grunduppfattningen är, att ett gott företagsklimat ger möjligheter för fler företag att växa och anställa fler som i sin tur ger ökad möjlighet till ökad välfärd. Projektet ska leda till ökad service och tillgänglighet, bättre rutiner, gott bemötande och en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare med olika roller och uppgifter. Vi räknar med att det ska ge bättre insikt om näringslivets betydelse, ge deltagarna verktyg för att kunna agera enklare, ge bra service, tydliggöra roller och ansvar mellan politiker tjänstemän och företag. Det pågår ständigt ett arbete med kort och långsiktig planering genom den kommunala verksamheten. Ett sätt att göra det på är genom olika planförfaranden som översiktsplaner och detaljplaner. Detta är ofta processer som tar en viss tid, för att säkerställa att alla berörda kommer till tals och att en stor förändring skall kunna belysas ur alla synvinklar. Inte så sällan vaknar berörda till allt för sent. När den demokratiska processen är över, när besluten är tagna och när grävmaskinerna rullar in. Då är det ofta försent att påverka och ändra. Just nu pågår t.ex. ett stort översiktplanarbete med en vindkraftsplan som berör hela kommunen. Det är mycket viktigt att ni som kommunmedborgare tar del av den information som kommer och att ni bildar er en uppfattning och sen handlar därefter. Ha en God Jul och ett Gott Nytt År Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Birgitta Brorson Motiv omslag: Ida Arpi ute på vinterpromenad med getterna Iris och Elsa. Utgivning: Fem nummer 2012 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på 2 TORSBY NU NR HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande

3 Grundtanken är att ett gott företagsklimat ger möjlighet för fler företag att starta, växa och anställa fler, vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Förenkla helt enkelt! En utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Torsby är en av tolv värmländska kommuner som nu gör en gemensam satsning på att förbättra företagsklimatet i regionen. Detta sker bland annat genom utbildningen Förenkla helt enkelt. Förenkla helt enkelt tar fasta på hur kommunen kan förbättra kontakterna med företagen. Det kan handla om ökad service och tillgänglighet, bättre rutiner, ett gott bemötande och en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och anställda med olika roller och uppgifter. Grundtanken är att ett gott företagsklimat ger möjlighet för fler företag att starta, växa och anställa fler, vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Utbildningen riktar sig till alla chefer, handläggare och politiker i kommunerna som möter företagen i sitt arbete och det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som tillsammans med Tillväxtverket anordnar satsningen. Hittills har 50 svenska kommuner deltagit i Förenkla helt enkelt, och nu är det alltså Värmlands tur. Målet med utbildningen Förenkla helt enkelt är att: ge deltagarna ökade insikter om näringslivets betydelse för att skapa resurser till välfärden, och insikter om företagens villkor. ge inblick i hur regelverk påverkar företagen och hur regelverken kan förenklas och handläggningsrutiner förbättras. ge deltagarna ökat engagemang och ansvarstagande när de som tjänstemän eller politiker möter företag i sin vardag. ge deltagarna verktyg för att kunna agera enklare och ge bra service utan att ge avkall på god myndighetsutövning. visa på vinsterna för både företag och kommun med ett samarbete mellan förvaltningar där alla bidrar till en gemensam utveckling. tydliggöra roller och ansvar mellan förvaltningar, mellan politiker, tjänstemän och företag. ge deltagande kommuner grund för ett kontinuerligt och långsiktigt arbete på hemmaplan. Utbildningen är förvaltningsöverskridande och vänder sig till samtliga förvaltningschefer, handläggare och politiker som möter företagen i sitt dagliga arbete. Bland annat miljö- och byggkontor, tekniska, näringslivsenhet samt upphandlingsenhet med flera. ANNA ÖHGREN BODÉN VD Torsby Utveckling AB , NR TORSBY NU 3

4 Snart dags för samråd om VINDBRUKSPLAN - Vi behöver dina synpunkter Utredningen om vindkraft i Torsby kommun har fortsatt under hösten. Snart kommer det första konkreta förslaget på lämpliga områden för vindkraft att presenteras. Vi vill gärna ha dina synpunkter på områdena. Vad anser du om lämpligheten för vindkraft i de olika områdena? Hur blir du som närboende påverkad? Var med och påverka redan nu. Under våren 2013 kommer ett så kallat samråd att hållas över förslaget till vindbruksplan. I planen kommer det att visas förslag på geografiska områden där vindkraft ska kunna få etableras. De föreslagna områdena visas på en karta och beskrivs i text. Allt material, inklusive utredningar och inkomna yttranden, kommer att finnas på biblioteken i Sysslebäck och Torsby samt på kommunens webbplats. Under samrådet har alla möjlighet att yttra sig och lämna in synpunkter eller kanske bara informera om något vi borde tänka på i den fortsatta planeringen. Förutom kommuninvånarna ska materialet även samrådas med statliga myndigheter och berörda kommuner. I dagsläget vet vi inte exakt när samrådet startar. När det blir dags kommer vi att annonsera i Torsby- Bladet, NWT och VF samt på vår webb, Vad har hänt hittills? Under våren 2012 drog arbetet med planen igång. Uppstartsmöten hölls på fyra olika platser i kommunen. Mötena var till för att informera om förutsättningar för vindkraft i Torsby Figur 1. Planprocessen kommun och få in synpunkter och information från kommuninvånarna redan innan ett planförslag påbörjades. På mötena deltog ca 60 personer. Utöver de synpunkter som lämnades direkt på plats har ett tjugotal skrivelser kommit in till kommunen. Många av synpunkterna handlade om farhågor för att friluftslivet, besöksnäringen och landskapsbilden kan ta skada av vindkraft. För att bättre utreda hur landskapet påverkas gjordes under hösten b.la. en landskapsanalys. Den beskriver Torsby kommuns landskap och hur känsliga olika landskapstyper är för vindkraft beroende på hur det idag används och upplevs. Synpunkter som kommit till oss vid möten, brev och e-post har vägts samman med utredningar och annat underlagsmaterial. Politikerna i kommunstyrelsens samhällsutskott har sedan valt ut de områden som nu kommer på samråd. Efter samrådet Efter samrådet kommer kommunen att ta ställning till de synpunkter som lämnats in och arbeta om förslaget. Sedan ställs materialet ut för granskning där alla har möjlighet att se hur synpunkterna hanterats. Även under granskningstiden finns möjlighet att lämna synpunkter. När granskningen är avslutad kan planen lämnas vidare till fullmäktige för antagande. En ansökan om vindkraft redan inlämnad Under sommaren 2012 fick kommunen en första ansökan om att bygga vindkraft. Det gäller en park med sex verk som planeras på Mosshöjden norr om Östmark. Vi vet också att under vintern kommer ett företag att lämna in en ansökan för en större vindpark med vindkraftverk. Den planeras på Stöllsäterberget, öster om Stöllet. Parken ligger på gränsen till Dalarna och verken kommer i så fall att stå både i Torsby och Malung-Sälens kommun. Torsby kommun har ännu inte tagit ställning till någon av parkerna utan inväntar att allt underlagsmaterial lämnats in. JON WIGGH planarkitekt PROGRAM SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT Framtagande av planförslag Bearbetning av förslaget Bearbetning av förslaget 4 TORSBY NU NR

5 Varför utreder vi vindkraft? För några år sedan trodde vi att Torsby kommun inte var intressant för etablering av vindkraft. Sedan började förfrågningarna ändå komma från vindkraftsbolag och markägare. Det ökade intresset kan förklaras med att verken nu byggs allt högre och därmed har även skogsbygden blivit lönsam för etableringar. För att kunna ta ställning till förfrågningarna beslutade kommunen att ta fram en så kallad vindbruksplan. Planarbetet ska utreda om vi har lämpliga områden för vindkraft men också vilka områden som är olämpliga. Planen är inte juridiskt bindande men kommer utgöra beslutsunderlag för kommande vindkraftsärenden och får därför stor betydelse för var vindkraft kan etableras. En av de viktigaste delarna i arbetet är att alla får göra sin röst hörd och att de som bor eller använder marken där vindkraft kan bli aktuell får vara med och påverka. Följ arbetet med vindbruksplan på NR TORSBY NU 5 Foto: Birgitta Brorson

6 Familj på vandring i underbar natur på toppen av Branäsberget. Foto: Per Eriksson Lars Erlman föreläser om likheterna mellan idrott och entreprenörskap. Foto: Ulrika Andersson Tillsammans blir vi starkare Projektet Destinationsutveckling och entreprenörskap i norra Klarälvdalen och Fryksdalen går nu in på upploppet. Det senaste året har varit fyllt av aktiviteter. Syftet med projektet är att stärka områdets turistiska attraktionskraft. Det handlar bland annat om kompetensutveckling för besöksnäringsföretagen och att på ett enhetligt sätt visa upp det rika utbud av aktiviteter, boende och sevärdheter vi har i området. En av de holländska journalisterna blev mycket imponerad av pilgrimstapeten i Ransby. Foto: Per Eriksson I början av 2012 deltog vi på två turistmässor, i Köpenhamn och i Oslo. Vårt informations- och säljmaterial var, förutom Torsby och Sunne kommuners turistguider, häften med konkreta erbjudanden om områdets främsta reseanledningar. Totalt 30 besöksnäringsföretagare i projektområdet nappade på erbjudandet att delta, och levererade färsk information till produktbladen, som producerades och delades in i dessa teman: Övernattning och mat Kulturella upplevelser Fiske och jakt Motor och lek Vattenaktiviteter Safaris och djur Vandring och cykelturer Skidåkning Konferens På de båda mässorna kunde vi se att norrmännens främsta intresse var kulturella upplevelser och danskarnas fokus låg på naturupplevelser, främst vandring/ cykelturer och fiske/jakt, tätt följt av övernattning/mat. Journalistteam från Holland Intresset för naturupplevelser är stort på den holländska marknaden. Vårt samarbete med Visit Värmland och Visit Sweden innebär bland annat att vi under året arrangerade två pressresor från två olika holländska journalistteam, en i juni och en i september. Resultat blev två artiklar om kulturoch naturupplevelser, i två holländska magasin; HotSpots Fashion & Lifestyle och Nordic Magazine, nu under hösten. Samarbetet med Visit Värmland och Visit Sweden är betydelsefullt för oss eftersom vi på ett träffsäkert sätt ges möjlighet att kommunicera Värmland och projektområdet med rätt målgrupper på rätt marknader direkt, både nationellt och internationellt. Torsby Ski Tunnel, som är unik i sitt slag, lockar på många marknader och nyfikenheten för området i stort påverkas positivt. Ännu en kompetensutvecklande höst Under hösten arrangerade vi en föreläsningsserie för företag och föreningar i området. Den röda tråden i de fyra föreläsningarna var att sprida kunskaper om hur framgångsrika idrottare och idrottslag bygger upp sin verksamhet och att inspirera företag och föreningar till liknande arbetsmetoder. Föreläsningarna var välbesökta och mycket uppskattade av såväl befintliga som framtida entreprenörer. Vill du veta mer om projektet? Titta in på eller hör av dig. ULRIKA ANDERSSON projektledare TORSBY NU NR

7 TORSBY- Sveriges BÄSTA skidområde Torsby är förmodligen Sveriges bästa område för skidåkning om man ser till den fantastiska bredd och höga kvalitet som vi kan erbjuda. Här finns anläggningarna och möjligheterna för alla kategorier av skidåkare: längd, alpin, skidskytte och skicross. Det är oavsett om du är nybörjare, motionär, elit eller skidturist. Vi kan till och med erbjuda utbildning/träning på toppnivå vid Stjerneskolans idrottsgymnasium, mer än hundra OS- och VM-medaljer har tagits av skidåkare som fostrats i Torsby. Världseliten i längdskidåkning och skidskytte förlägger ofta sina träningsläger i Torsby och vi har också stått som värdar för många stora idrottsevenemang. World Cup i skicross i Branäs, SM i längdskidåkning på Långberget, JVM i skidskytte och JSM i längdåkning i Valberget är några exempel. Ingen annanstans i Sverige finns den bredd och det kompletta utbud av högklassiga anläggningar som Torsby kan erbjuda: Skidgymnasium med program för längdåkning, skidskytte, alpint och skicross. Torsby Ski Tunnel där du kan åka skidor året runt. Torsby Sportcenter, en komplett träningsanläggning med skidtunnel, skidshop, rullskidbanor, längd/skidskyttearena, testcenter, gym, utegym och cykelleder. Långberget och Mattila med förstklassiga skidspår i fantastisk värmländsk vildmarksnatur. Branäs och Hovfjället är moderna alpincentra som utvecklats till några av Sveriges mest populära resmål för skidturister från Sydoch Mellansverige. Oavsett om du är nybörjare på skidåkning eller om du är mer seriös motionär eller rent av tillhör eliten, så finns ditt skidspår, din pist och din härliga skidupplevelse här i Torsby! Om du vill veta mer om Torsbys utbud för skidåkare, ha en broschyr eller boka ett besök, kontakta turistbyrån: Torsby Sysslebäck MATS OLSSON besöksnäringsstrateg Foto: Per Eriksson NR TORSBY NU 7

8 Foto: Annette Lauritzen Karlsson Inflyttning i Torsbys allra nyaste hus Första helgen i december flyttade de första bostadsrättsinnehavarna in i sina nya lägenheter i Mejeristen, Nya Torget 4. I december ser vi ett livligt hus med boende som har allt det nödvändigaste i livet inom ett litet närområde. Det var de tretton som bokat sig först för lägenhet som fick flytta in först. Min tro är att när man en kall vinterkväll vandrar förbi nedanför Nya Torget 4, kommer att se mysbelysning, tända ljus och en liten infravärmare lysa upp de inglasade balkongerna som samtliga är utformade med söderläge. Det kommer också att förgylla vyn på flerbostadshuset och därmed också skapa en levande miljö på den tomt som under en längre tid varit obebyggd. Huset de flyttar in i är ett s.k. lågenergihus, d.v.s. att uppvärmningskostnaden för huset ligger ungefär på 50 % av vad normen idag kräver i den region Torsby tillhör. Detta borgar för att boendekostnaden, när det gäller uppvärmningen blir på en angenäm nivå. Huset är utrustat med infrastruktursystem som är anpassade till framtidens fibersystem inom Torsby kommun. Om det finns lägenheter som inte är sålda, så kommer Torsby Bostäder AB att köpa dem och eventuellt hyra ut dem på speciella kontrakt och enligt en särskild turordningslista fram till den dag det kommer en köpare till bostadsrätten. Om så blir fallet annonserar vi om de lediga hyresrätterna i Torsby- Bladet och på TBAB:s hemsida Men intresset att köpa är dock fortfarande mycket stort och förhoppningen är att det ska finnas intressenter som tar sin chans här och nu innan marknadskrafterna tar över prissättningen på kvarvarande bostadsrätter. Med dessa rader vill vi från Torsby Bostäder AB tacka för intresset i och kring byggnationen av Mejeristen, Nya Torget 4 Torsby. GÖRAN ENQVIST VD Torsby Bostäder AB TORSBY NU NR

9 Foto: Malin Jonsson Detaljplanering en spännande arbetsuppgift I dessa datorernas tidevarv har dataprogrammakare tagit fram dataspel där man kan låtsas bygga upp hela städer i datorn. Det är mycket populära spel. Vi på kommunens plankontor behöver inte leka planering. Vi planerar ju daglig dags i full skala och i så kallad realtid! I Torsby kommun planeras både för kommunen i sin helhet och för mindre områden. De planer som gäller hela kommunen heter översiktsplaner och för mindre områden sammanställs detaljplaner. Översiktsplanerna ger rekommendationer för hur all mark i kommunen ska få användas. Detaljplanerna ger mer detaljerade bestämmelser om hur man får bygga och använda marken inom ett väl avgränsat område, ett planområde. De som planerar ett bygge måste veta om den egna fastigheten (tomten) ligger inom någon plan med bestämmelser som måste följas. Alternativet är att man bygger utanför planlagt område, utom plan. Där gäller plan- och bygglagens (PBL) mer generella regler för hur man får bygga. Alla de 34 detaljplaner som kommit till sedan 2004 presenteras på kommunens webbplats men det finns i Torsby kommun sammanlagt 215 planer av olika slag. Före 1987 fanns avstyckningsplaner, stadsplaner och byggnadsplaner men numera är det detaljplaner som gäller. Den äldsta planen är en stadsplan med nummer 001 från Arbetet med denna stadsplan påbörjades någon gång före 1919 och den blev färdig i oktober 1925, en jättestor plan som nog skulle räcka för samhällsutvecklingen i minst 100 år. Det mesta av planen har sedan 1925 ersatts av nya planer. Ursprunglig plan gäller ännu men bara för ett par mindre områden. Främst gäller det kvarteret Köpmannen intill Gamla Torget. Detaljplaner på webben Hösten 2012 pågår arbetet med att lägga till information om alla kommunens planer på kommunkartan på Torsby kommuns webbplats. (Kartan finner du på förstasidan på Vi ska markera alla de områden som omfattas av någon av alla de 215 planer som gäller. Den som vill bygga på en viss plats kan snart peka på en plats på kartan eller ange sin fastighetsbeteckning och då se om någon plan gäller just där. På kartan finns länkar till plankarta och planbeskrivning. Detta blir förhoppningsvis ett bra tillskott i vår service till alla som vill få information om Torsby kommun. TORBJÖRN ALMROTH stadsarkitekt NR TORSBY NU 9

10 Foto: Olov Henriksson Mycket av den gamla åkermarken är numera igenväxt. Nu startar FRISK Fri Sikt i Klarälvdalen Folkhögskolan blir ett nav i verksamheten. Så nu startar FRI Sikt i Klarälvdalen, ett projekt som har som mål att åter öppna upp delar av dalen till glädje för både boende och turister. Ett projekt som bl.a. kommer att involvera markägare, djurägare, turistnäringen och boende. En förutsättningslös kartläggning av möjligheterna kommer att ske men för att få en långsiktig hållbar lösning ses betesdjur som ett viktigt inslag. Ett av målen är att stimulera betesdriften genom nya lösningar. Verksamhetsfältet är Torsby och Hagfors kommuner. Klarälvdalens folkhögskola kommer att vara ett nav för projektet. Skolan blir en viktig tillgång för projektet med resurser inom både skog och fauna/floravård. Det är ett Leader-projekt och Torsby kommun står som ägare. Som projektledare är jag, Olov Henriksson, anställd. Jag har tidigare jobbat inom lantbruk, skog och turism, både som egenföretagare och anställd. Från att bl.a. varit mjölkproducent till arbete som lantbrukssäljare på Lantmännen. Som SkogsOla natur-kulturguide är jag fortfarande verksam. Jag ser nu med både spänning och entusiasm fram emot att få främja något som ligger mig varmt åt hjärtat, det öppna landskapet. Det är numera inte så ofta som älven syns från vägen. OLOV HENRIKSSON projektledare FRISK Klarälven, en av våra nationalälvar, och en symbol för Värmland och ger karaktär åt landskapet med dess omgivningar, behöver en ansning. Den för landskapsbilden viktiga djurhållningen och jordbruket har minskat mycket oroande de sista årtiondena. Det vackra och öppna landskap som i stora delar har karakteriserat dalen är nu på väg att försvinna och ersättas av tät skog. I norra Värmland är nu besöksnäringen och turismen en viktig och växande näring. En näring där det öppna landskapet är ett viktigt inslag, sett både från älvens och från vägens perspektiv. 10 TORSBY NU NR

11 Fibertåget rullar vidare Vill du att vi kommer till just ditt område? Hör av dig till Cecilia Sjödén på eller Fibertåget fortsätter i kommunen. Vi har haft flera möten runt om i kommunen och det har varit bra uppslutning på alla ställen med många frågor och intressanta diskussioner. Det märks verkligen att det här är en fråga som engagerar folk. Det är fantastiskt spännande att träffa alla dessa människor, få ta del av funderingar, frågor och idéer. Eftersom olika föreningar har olika förutsättningar så behövs det kreativa människor som kan tänka utanför ramarna, ställa de svåra frågorna, engagera sig och få med sig folk. Varför göra det själva? En fråga som ofta kommer upp är varför måste vi göra allt själva? Den enkla sanningen är att annars blir det inte gjort. Varför kan inte kommunen se till att alla företag och boende får fiber då? Bara utbyggnaden av stamfiber till fiberföreningarna kommer att innebära stora kostnader för kommunen. Att bygga ut höghastighetsnät i hela kommunen skulle bli en helt orimlig kostnad för en kommun som Torsby. Genom landsbygdsprogrammets kanalisationsstöd har föreningarna möjlighet att få projektstöd med upp till 50%, något som kommunen inte har. Kan vi inte vänta och se vad som händer då? Nej det kan vi inte om vi vill ha tillgång till höghastighetsnät innan år Sju områden med ADSL via radiolänk läggs med största sannolikhet ned i juni 2015, det är Bograngen, Brattmon, Höljes, Letafors, Rinn, Röjdåfors och Vitsand. Dessa områden blir då helt utelämnade till mobilt bredband och de stora operatörerna bygger bara ut 4G där det är marknadsmässigt lönsamt, tyvärr hör inte dessa områden dit. En annan anledning till brådskan är möjligheten att söka stöd. Regeringen har tillsatt ytterligare 600 miljoner till Landsbygdsprogrammet i stöd till kanalisation, det räcker inte på långa vägar till alla föreningar runt om i landet som söker av dessa pengar. Det innebär att det är först till kvarn som gäller. Ingen vet om, och i så fall när, det kommer mer pengar. Även Leader Växtlusts stöd till kartläggning och projektering börjar sina, så även där gäller det att vara snabb. Referensgrupp tillsatt Måndagen den 22 oktober bjöd vi in representanter för befintliga fiberföreningar, samt ett par till från områden som är på gång, till diskussioner runt samarbetsavtal med operatörer som är aktuella. Dessa representanter utgör vår referensgrupp i det fortsatta arbete med att nå ett så bra avtal som möjligt för utbyggnaden av byalagsfiber i kommunen. Information om referensgruppen och kontaktuppgifter till befintliga föreningar finns på torsby.se/ bredband. Där hittar du också information, planerade fibermöten, länkar m.m. År 2013 växlar vi upp fibertåget till nya spår! Vårt hopp är att åtminstone en förening sätter spaden i marken i vår! NR TORSBY NU 11

12 12 TORSBY NU NR Foto: Tommy Sunnanängs, Ulrika Andersson och Birger Forsberg

13 Arkivens Dag är ett återkommande evenemang, alltid andra lördagen i november. Denna dag håller arkivinstitutioner öppet över hela landet i syfte att väcka intresse för arkivens verksamheter. I år var Arkivens dag den 10 november och temat var Framtiden. I Torsby arrangerades Arkivens dag på Torsby herrgård, av Nordvärmlands Släktforskarförening och Torsby Finnkulturcentrum. Där bjöds på visningar ur privata bildarkiv bl.a. ur Per Täppers arkiv från Utterbyn, Ola Rattfeldt visade upp VF-redaktören Ivar B Nordhs och Patzy Åströms efterlämnade fotoalbum. Väggarna pryddes av exklusivt, dagen till ära, framtagna fotoplanscher från Torsby förr i tiden, ur Margareta Eders fotosamling i Karlstad. Där fanns kaffe och hembakat bröd, där pratades och skrattades, där ventilerades både väder och vind och gamla minnen. Där pratades bygdeböcker, sådana som är klara, sådana som är på väg och sådana som ännu bara finns i tanken. Niclas Persson berättade för de intresserade åhörarna om hur man kan använda DNA-analyser i släktforskningen, det finns olika sorts analyser för fars- respektive morssidan. Många passade också på att digitalisera gamla foton på föreningens scanner, vandrade nöjda hem med fotot bevarat på ett litet USB-minne. Datorerna gick varma när släktforskningen kom igång och besökarna upptäckte föreningens rikliga och digra material. Arrangemanget blev både välbesökt och mycket uppskattat, det blev trängsel vid fotoalbumen, önskemål om fler visningar fanns när vi till sist, tyvärr blev tvungna att stänga för dagen. I Sysslebäck, för femte året i följd stod Ovansjö Bygdeförening i samarbete med Torsby kommun som arrangör för Arkivens Dag. Årets tema var framtiden och framtid kunde man återfinna i de olika arrangemang, som bjöds under dagen. Nordvärmlands fyra hembygdsföreningar hade blivit ombedda att välja ut ett antal föremål ur sina samlingar värda att visas och bevaras för framtiden. Något ur innehållet: Norra Finnskoga Hembygdsförening visade ett par vackra höga sälskinnsstövlar invändigt fodrade med lammull. Hembygdsföreningen Rikkenberget tog oss tillbaka till skogsfinnarnas tid då de visade en äkta finnplog i trä. Mikael Kindberg berättade för alla om Södra Finnskoga Hembygdsförenings alster bl.a. en brännvinsapparat från 1700-talet då det var lovligt att ha sådana på gårdarna. Ett annat föremål som Mikael berättade om och visade var ett flintlåsgevär daterat 1762 med en intressant historia. Dalby Hembygdsförening visade bl.a. en utveckling från Odners räknesnurra och gamla räkneapparater till miniräknare och mobiltelefoner, alla saker där räkneuppgifter kan utföras. Frågan är vad blir nästa sak i utvecklingen? Bibbi Bengtsson Sysslebäck fanns på plats och visade Dalbyvantens utveckling. Bibbi är nutidens främste tillverkare av Dalbyvanten och nu kan hon visa hur hon utvecklat nålbindningstekniken. Vad sägs om "Dalby-mössa", arm-muddar, mobiltelefonfodral, prydnadsklockor, allt gjort med nålbindningsteknik och med broderade blommor på. Framtidsvisioner levererade Jan- Anders Carlsson vd för Näckåns. Publiken fick bl.a. höra att Näckåns nu har planer på att starta egen elkraftsproduktion. Man undersöker möjligheterna att utnyttja fallhöjden i Näckån från Näcksjön till Svansåsen. Mycket arbete återståt dock i form av tillstånd, markfrågor, konsekvensbeskrivningar mm innan detta kan bli verklighet. Framtidsvisioner har också Nordvärmlands FF något som Janne Skoog kunde berätta om. Deras verksamhet har växt från fotbollsspelande till entreprenörskap av skilda slag. Just nu förbereds hur man skall kunna uppfylla de krav som ställs på en fotbollsarena för kommande spel i division 2. Utöver allt detta fanns diverse utställningar på temat framtid, visning av bilder till kommande bygdebok, bygdeforskning i Södra Finnskoga och inte minst underhållning av två nya sångfåglar Rebecca Thorsen och Jasmine Andersson. En stor besöksskara, drygt ett hundratal kunde nöjt konstatera att dagen varit späckad men mycket intressant. En lyckad tillställning. TOMMY SUNNANÄNGS Ovansjö bygdeförening HELENA ERIKSSON & HANS LINDBERG Nordvärmlands släktforskarförening NR TORSBY NU 13

14 KAMPANJ för ökad inflyttning Vi behöver bli fler i Värmland. Att det råder brist på kvalificerad personal inom vissa yrkesgrupper är ett välkänt problem som på sikt kan hindra Värmlands utveckling. Genom den här kampanjen vill vi fånga presumtiva hemvändare via deras vänner, som visar att de saknar dem. Hela tänket går ut på att göra tvärt om. Vi vänder oss till de som bor i Värmland för att nå de som flyttat härifrån. Jag tror att de flesta län eller kommuner lagt ned tid och resurser på kampanjer i storstäder för att locka hem folk, men vi vill hellre låta värmlänningar bjuda in dem de saknar och tror skulle trivas här, säger Madeleine Norum på Region Värmland. Kampanjen uppmanar värmlänningarna att gå in på www. varmland.se/2020 och bjuda in sina vänner via Facebook, LinkedIn eller mail. Den inbjudne vännen får en uppmaning att svara på några frågor om Värmland. I slutet av undersökningen har personen möjlighet att börja prenumerera på det nyhetsbrev vi skickar till potentiella inflyttare, få info om att följa oss på facebook.com/varmland (som idag har gillare) eller få kontakt med Jenny Höög, projektets inflyttningskoordinator. Vi hoppas och tror att det ska uppfattas mer inbjudande och framför allt visa att vi är intresserade av en dialog med de som är intresserade att flytta hit, säger Madeleine Norum. Läs mer om kampanjen här: storre-projekt/projekt-attraktivavarmland/inflyttarkampanj Projekt Attraktiva Värmland Projekt Attraktiva Värmland är ett treårigt EU-projekt med Region Värmland som huvudman och samtliga 16 kommuner som medfinansiärer. Målet med projektet är att locka fler besökare, inflyttare och företagsetableringar till Värmland. DANIEL BERGLUND Christian Berglund önskar att hans brorsa ska flytta hem och förstärka sportbevakningen. Vem saknar du? Tipsa på: varmland.se/2020 ADAM ALSING Kathrine Löfberg vill att hennes gamla klasskompis Adam ska flytta hem, eftersom han har en energi som skulle göra nytta här. Vem saknar du? Tipsa på: varmland.se/ TORSBY NU NR

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Delegationsbeslut Handläggare: Gunilla Ericsson 2011-06-20 GN 2011.0225 Degerfors IF Nationell idrottsutbildning Sammanfattning Degerfors IF har inkommit med ett brev angående genomförande av nationell

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 En presentation av våra kandidater inför valet till Nykvarns kommunfullmäktige En politik för Nykvarn i tiden, för framtiden! Vår utgångspunkt är att kommunalpolitik till

Läs mer

information från oss på Smedingeskolan till dig som ska välja inriktning. välj coolt! inriktning ...några av våra inriktningar.

information från oss på Smedingeskolan till dig som ska välja inriktning. välj coolt! inriktning ...några av våra inriktningar. information från oss på Smedingeskolan till dig som ska välja inriktning. välj coolt! inriktning...några av våra inriktningar. Fotboll Vi vill vara den bästa skolan för dig! Välkommen till Smedingeskolan

Läs mer

Torsby och den företagsamma förvaltningen

Torsby och den företagsamma förvaltningen Torsby och den företagsamma förvaltningen Anna Öhgren Bodén VD Torsby Utveckling AB Torbjörn Almroth Miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torsby kommun torsby.se Året var 2007 Under tidig vår började några

Läs mer

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek KOMMUNALA TILLGÄNGLIGHETSRADET Tid och plats Beslutande Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek Carina Nordqvist (s), KS, ordförande KTR Ebbe Carlsson, hörselneds Toleif Högberg,

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Din fritid. vårt jobb. Umeå fritid

Din fritid. vårt jobb. Umeå fritid Din fritid vårt jobb Umeå fritid Umeå kommun den nordliga kraften Med dynamisk tillväxt, attraktiv kompetens och livsmiljö. År 2050 har Umeå 200 000 invånare Umeå fritid Vad lovar vi Umeåborna Med gemensamma

Läs mer

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 14-19/6 2014. 0620-123 20 www.hallstaberget.se

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 14-19/6 2014. 0620-123 20 www.hallstaberget.se Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 14-19/6 2014 0620-123 20 www.hallstaberget.se Välkommen till Sollefteå sommarskidskola 2014 Vi vänder oss i första hand till dig som är född 1999 2000. Sommarskidskolan är perfekt

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 13-18/6 2015. 0620-123 20 www.hallstaberget.se

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 13-18/6 2015. 0620-123 20 www.hallstaberget.se Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 13-18/6 2015 0620-123 20 www.hallstaberget.se Välkommen till Sollefteå sommarskidskola 2015 Vi vänder oss i första hand till dig som är född 2000 2001. Sommarskidskolan är perfekt

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU)

Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) De reviderade certifieringskraven är framtagna av referensgruppen för NIU som består av ett antal representanter

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Sollefteå Skidgymnasium, längd

Sollefteå Skidgymnasium, längd Sollefteå Skidgymnasium, längd Sollefteå Gymnasium är landets mest eftertraktade skola när det gäller att kombinera gymnasiestudier med intensiv satsning mot den yppersta världseliten i längdåkning och

Läs mer

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

INBJUDAN HÄLSOVECKORprova på aktiviteter och föreläsningar för ett rikare och hälsosammare liv

INBJUDAN HÄLSOVECKORprova på aktiviteter och föreläsningar för ett rikare och hälsosammare liv INBJUDAN HÄLSOVECKORprova på aktiviteter och föreläsningar för ett rikare och hälsosammare liv Under v. 35 och 36 anordnar Hälsokraft aktiviteter och föreläsningar för Falkenbergs kommuns anställda att

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015!

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015! ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Göteborg s Nya Ar ena Aspero fl yttar in 2015! Elitidrottsgymnasiet Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli

Läs mer

eskilstuna.se/gymnasieval

eskilstuna.se/gymnasieval eskilstuna.se/gymnasieval gymnasiet Här lever Rekarneandan Framgången kallar vi den stora cafeteria och mötesplats som utgör kärnan på Rekarne gymnasiet. Hit bär alla vägar och här möts elever och personal

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

Idrottsgymnasiet. Gotland

Idrottsgymnasiet. Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Satsar du mycket tid och kraft på ditt idrottande? Då kan Idrottsgymnasiet Gotland vara något för dig! Syftet med idrottsgymnasiet är att elever ska få

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS

LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED STUDERA MED FOKUS Bor du i Östergötland? Spelar du fotboll i ett klubblag? Är du målmedveten med din träning? Är du minst

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015. Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin

SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015. Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin VILHELMINA KOMMUN Kostverksamheten SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin Vecka 35 Vecka 36 Vecka 37 24-aug Köttfärssås, spagetti Raggmunk, lingonsylt

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Värmlands län den 22 augusti 2013

Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Värmlands län den 22 augusti 2013 PRESS-PM Datum 2013-06-26 Sida 1(4) Kommunikationschef Ann-Charlotte Carlqvist Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Värmlands län den 22 augusti 2013 I samband med Konung Carl XVI Gustavs

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

OBS! NYTT PROGRAM - FLER UTSTÄLLARE. VÄSTERÅS KONFERENCIER & INSPIRATIONSFÖRELÄSARE ATLE JOHANSEN

OBS! NYTT PROGRAM - FLER UTSTÄLLARE. VÄSTERÅS KONFERENCIER & INSPIRATIONSFÖRELÄSARE ATLE JOHANSEN OBS! NYTT PROGRAM - FLER UTSTÄLLARE. Du är inbjuden till... 2016 VÄSTERÅS KONFERENCIER & INSPIRATIONSFÖRELÄSARE ATLE JOHANSEN ELITE STADSHOTELLET FREDAG 12 FEBRUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den

Läs mer

Idrottsgymnasiet. Gotland

Idrottsgymnasiet. Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Satsar du mycket tid och kraft på ditt idrottande? Då kan Idrottsgymnasiet Gotland vara något för dig! Syftet med idrottsgymnasiet är att elever ska få

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef,

Läs mer

Ovansjö Bygdeförening

Ovansjö Bygdeförening Verksamhetsberättelse Ovansjö Bygdeförening 2009 Utsikt från vårt kontorsfönster nyårshelgen 2009/2010. Foto: Jan-Erik Jansson Regnbåge mitt i smällkalla vintern? Ja, det var vad många upplevde under nyårshelgen.

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Datum 2016-11-30 Dnr KS 2014/0321-212 Beslutad: styrgrupp, tjänstemän 2016-11-30 styrgrupp,

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Skolkataloger SYV informerar

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande KUNGSBACKA MOT DOPNING OCH VÅLD Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren uniform

Läs mer

Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad

Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad Kommunala pensionärsrådet 2014-12-01 1 (13) Plats och tid Villan samlingssalen, kl. 14-16 Paragrafer 25-34 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (ordf. SN) Anna-Karin Skatt (KS) Göran Blom (PRO)

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

Läs mer

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Vår verksamhetsplan I kommunens mål är fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, en aktiv fritid

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

VÄSTERÅS ELITE STADSHOTELLET FREDAG 12 FEBRUARI

VÄSTERÅS ELITE STADSHOTELLET FREDAG 12 FEBRUARI Du är inbjuden till... 2016 VÄSTERÅS ELITE STADSHOTELLET FREDAG 12 FEBRUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 12 februari är det dags för HR-Dagen på Elite Stadshotellet i Västerås. Vi hälsar er varmt

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram 4 årsprogrammen har en utvecklingsstörning och behöver en anpassad utbildning som ger en god grund för ett arbete, en sysselsättning eller fortsatta studier inom folkhögskola. Vi lägger ner mycket kraft

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Dagordning... 2 2 Val av ordförande... 3 3 Val av vice ordförande... 4 4 Val av beredningsgrupp... 5 5 Information från kommunala nämnder... 6 6 Information från organisationerna...

Läs mer