Program Transportforum 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Transportforum 2010"

Transkript

1 Program Transportforum januari i Linköping

2 2

3 Hålltider under Transportforum 13 JANUARI 14 JANUARI Registrering och kaffe Plenumsession Inledning, se nedan Kaffe Lunch, värd: Vectura Sessioner Sessioner Lunch Kaffe Sessioner Prisutdelning, Traffic Safety Award Avslutning Sessioner Avslutning Buffé Underhållning Crusellhallen: Maria Möller med band Garden: Partybandet The Good News spelar covermusik Atmosfär: Lifvens spelar en blandning av irländskt och country INLEDNING TRANSPORTFORUM, 13 JANUARI VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam hälsar välkommen Infrastrukturminister Åsa Torstensson Prisutdelningar: Stiftelsen Vägverkets jubileumsfond Kollektivtrafikakademin, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Bussbranschens Riksförbund för bästa studentuppsats Swedtrains examensarbetstävling Transport 2030 Hur vill vi att framtidens transportsystem skall se ut och hur kommer vi dit? Genom projektet Transport 2030 genomför näringsliv och myndigheter i Sverige en gemensam satsning. Ambitionen är att utforma en framtid där vi klarar ekonomisk utveckling och välfärd samtidigt som vi uppfyller högt ställda krav på säkerhet och ambitiösa miljö- och klimatmål. Vi genomför öppningsceremonin på temat Framtidems Transporter och tar del av den vision om framtiden som utarbetats i projektets arbetsgrupper. Genom gästföreläsare får vi också inblick i den globala utvecklingen och hur omvärlden agerar. Moderator: Eric Blix Övriga medverkande: Morten Steen Petersen, OECD, Key-note Speaker Ulrika Francke, Tyréns, Ordförande Styrgruppen, Charlotte Wäreborn Schultz, Svensk Kollektivtrafik, John Hultén, Vägverket / LTH, Erica Kronhöffer, Posten, Elisabeth Hörnfeldt, Scania GEMENSAM PLENUMSESSION, 14 JANUARI Framtidens kollektivtrafik Kan vi fördubbla kollektivtrafiken? Vad vill framtidens resenärer ha? Vad sker det för satsning på kollektivtrafik i Sverige? Sessionen Framtidens kollektivtrafik ger svar, men kanske även nya frågor. 3 Foton: VTI/Hejdlösa bilder

4 685 km 2,3 km VECTURA ÄR KONSULTER INOM TRANSPORTINFRASTRUKTUR OCH RÖRELSEPLANERING. VI FINNS DÄR RÖRELSEN FINNS. Möt oss i monter 19 och 20 4

5 Dag 1 13 januari Symbolförklaring Symboler med förklaringar till alla de teman du kan lyssna till under Transportforum. EKONOMI OCH SAMHÄLLE FORDON KOLLEKTIVTRAFIK Flyg i förändring Session 1 SAL STUDION Konsert & Kongress Ordförande: Lars Röhne, LFV Flyget i Sverige i hundra år och hur ser de kommande 20 åren ut? Lena Micko, Svenskt Flyg Inrikesflygets förändringar Jean-Marie Skoglund, Transportstyrelsen Skandinavisk flygmarknad i ett internationellt perspektiv Henrik Littorin, LFV LUFTFART KAFFE MILJÖ OCH ENERGI MÄNNISKAN I TRANSPORTSYSTEMET NÄRINGSLIVETS TRANSPORTER SJÖFART Flyg i förändring, forts. Ordförande: Lars Röhne, LFV Bränsle för framtidens flygmotorer - utmaningar för ett hållbart flygande Anders Lundbladh, Volvo Aero Flygledning på distans Per Ahl, Saab Gemensamt danskt-svenskt luftrum Kennneth Johansson, LFV SPÅRBUREN TRAFIK TRAFIK- OCH TRANSPORTANALYS / ITS TRAFIKSÄKERHET VÄGKONSTRUKTION, DRIFT OCH UNDERHÅLL 5

6 Dag 1 13 januari Politik, konjunktur och ekonomi i sjöfarten Ordförande: Per Ekberg, Sjöfartsverket Sverige i EU:s sjöfartspolitik Anders Hermansson, Näringsdepartementet Stockholmsrederierna efter Saléns Thomas Polesie, Handels Göteborg De globala sjöfartsmarknaderna - en utblick från stormens öga Christopher Pålsson, Lloyds Register Fairplay Östersjöpositionen Carl Carlsson, Redareföreningen KAFFE Session 2 SAL DUETTEN Konsert & Kongress Miljöforskning inom sjöfart Ordförande: Karin Andersson, Chalmers Miljöforskning och sjöfart - vad pågår i dag inom Lighthouse? Karin Andersson, Chalmers/Lighthouse LNG som marint bränsle. Hur miljövänligt är det ur ett livscykelperspektiv? Selma Bengtsson, Chalmers Teknik för reduktion av kväveoxider - ger det resultat? Mathias Magnusson, Sjöfartsverket/Chalmers Hur bör man arbeta med energieffektivisering i sjöfarten? Hannes Johnson, Chalmers Järnväg: Resenärsperspektivet Ordförande: Markus Fellesson, Karlstads universitet NRI - resenärsundersökningar på stationer- Jernhusens arbete baserat på den branschgemensamma undersökningsmodellen Åsa Dahl, Johanna Nilsson, Jernhusen Cykel på tåg David Backelin, Koucky & Partners Tågresenärers upplevelse av punktlighet och försening Christina Paulin, SJ Christer Helsing, Mind Research AB Hur attraktiva är Öresundstågen jämfört med busstrafik längs Blekinge kustbana? Oskar Fröidh, KTH Utveckling av trafikantinformation utifrån resenärsperspektivet Kajsa Rosén, Thomas Pettersson, Banverket KAFFE Session 3 SAL KULTUREN Konsert & Kongress Järnväg: Trafikeringsperspektiv Ordförande: Bertil Hylén, VTI Tidtabells/kapacitetsfrågor Hans Dahlberg, Banverket Principer för banavgifter Anders Svensson, Banverket Operationsanalys inom järnvägen Johanna Törnquist Krasemann, Blekinge tekniska högskola Effekter av styv tidtabell på järnväg Joel Hansson, Trivector Kerstin Gustafsson, Banverket 6

7 Ellens Byrålåda Rätt klimat för tåg Välkommen till våra seminarier! 13 januari 2010 Session 4 Tunnelbana, spårväg och spårtaxi Modern Tunnelbanetrafik Stefan Aldborg, Bombardier Spårvagnen lösningen på trafikproblemen i tätorterna Maria Signal, Bombardier Kontaktledningsfri och energisnål spårvagnsdrift Rolf Alm, Bombardier 14 januari 2010 Session 43 Höghastighetståg Höghastighetståg ur ett industriperspektiv Klas Wåhlberg, ordförande Swedtrain och VD Bombardier Transportation Sweden AB Besök oss på mässan i monter 5! Där berättar vi mer om våra seminarier och om våra spännande projekt. 7

8 Dag 1 13 januari Session 5 SAL MUSIKALEN Konsert & Kongress En ny transportpolitisk karta och det nya Trafikverket Ordförande: Staffan Widlert, Transportstyrelsen En ny transportpolitisk karta Leif Zetterberg, Näringsdepartementet Riksdagens roll i utvecklingen av den nya kartan Jan-Evert Rådhström, Trafikutskottet Det nya Trafikverket - organisationskommitténs arbete Gunnar Malm, Arlandabanan Session 4 SAL LOGE 5 Konsert & Kongress Förberedelser i berörda myndigheter Minoo Akhtarzand, Banverket Lena Erixon, Vägverket KAFFE Tunnelbana, spårväg och spårtaxi Ordförande: Nils Edström, Banverket Modern tunnelbanetrafik Stefan Aldborg, Bombardier Transportation Spårvagnen - lösningen på trafikproblemen i tätorterna Maria Signal, Bombardier Transportation Kontaktledningsfri och energisnål spårvagnsdrift Rolf Alm, Bombardier Transportation Säkerhet vid nya transportkoncept Petra Willquist, Relcon Scandpower Flexibla spårvagnslösningar för tillgänglig och attraktiv spårtrafik Roland Scheich, Alstom Transport En ny transportpolitisk karta och det nya Trafikverket, forts. Ordförande: Staffan Widlert, Transportstyrelsen Fortsatta förberedelser i berörda myndigheter Minoo Akhtarzand, Banverket Lena Erixon, Vägverket Det nya Trafikverket från en regions perspektiv Pia Kinhult, Region Skåne Det nya Trafikverket från en kommuns perspektiv Per Ödman, Kungsbacka kommun Näringslivets syn på förändringar Maria Jobenius, Scania Paneldebatt 8

9 Dag 1 13 januari Session 6 SAL VERDEFOAJÈN Konsert & Kongress Samhällsekonomisk analys Ordförande: Jonas Eliasson, KTH Huvudresultat från den nya svenska tidsvärdesstudien Maria Börjesson, KTH, Pia Sundbergh, Anna Johansson, WSP Tidsvärden och arbetsmarknadseffekter - resultat från SamLok-analyser Christer Anderstig, WSP Tidsvärdets beroende av inkomstutvecklingen - en jämförelse med 1994 års tidsvärdesstudie Maria Börjesson, KTH Vad bör ingå i tidsvärdena och hur långt ska de differentieras? Fyra synvinklar Maria Börjesson, Staffan Algers, Jonas Eliasson, KTH, Lars Hultkrantz, VTI Session 7 SAL OPERETTEN Konsert & Kongress Vägavgifter Ordförande: Göran Friberg, SIKA Transforming mobilities? Comparing recent Scandinavian experiences with congestion tax policies Karolina Isaksson, VTI, Tim Richardson, Aalborgs universitet, Anne Jensen, Aarhus universitet Implementering av vägavgifter i tätort - EU-projektet CURACAO Jenny Källström, WSP Två år med permanent trängselskatt i Stockholm - vad har hänt? Karin Brundell Freij, WSP Arbetsmarknadseffekter av trängselavgifter Jonas Westin, KTH KAFFE KAFFE Samhällsekonomisk analys, forts. Ordförande: Jonas Eliasson, KTH Tid och kvalitet i godstrafiken Inge Vierth, VTI Resenärers värdering av otrygg miljö Staffan Algers, KTH Värdering av bullerprofiler Pia Sundbergh, WSP Principer för tidtabeller i samhällsekonomiska kalkyler Emma Frejinger, Maria Börjesson, Jonas Eliasson, KTH Interoperabla vägavgifter Ordförande: Lars Örnfelt, Vägverket ARENA-projektets försök med vägavgifter i Blekinge och Skåne Michael Forss, NetPort.Karlshamn, Ulrik Janusson, Sweco Telematiktjänster för godstransporter och vägavgiftssystem: möjligheter och synergier Jan Persson, Blekinge tekniska högskola Vägavgiftssystemets nya aktörer - exemplet EasyGo Jonas Sundberg, Sweco Nationellt system för vägavgifter Emma Hermansson, Ole Jansson, Transportstyrelsen 9

10 Dag 1 13 januari Session 8 SAL SOLOT Konsert & Kongress Infrastrukturkostnader och externa effekter Ordförande: Mats Andersson, VTI Järnvägens samhällsekonomiska marginalkostnader Mats Andersson, VTI Marginalkostnaden för reinvesteringar - järnväg Gunilla Björklund, VTI Marginalkostnaden för underhåll - järnväg Mats Andersson, VTI Marginalkostnaden för plankorsningsolyckor Gunnar Lindberg, VTI Session 9 SAL 8 Filmstaden Kapacitetsfrågor och trafiksignaler Ordförande: Torsten Bergh, Vägverket Amerikanska och tyska beräkningsmanualer Per Strömgren, Movea Trafikkonsult Hur undviker vi felaktiga kapacitetsberäkningar av svenska korsningar? Andreas Allström, Trivector Traffic Signalreglering av cirkulationsplatser etapp 2 Svante Berg, Ramböll Azhar Al-Mudhaffar, KTH Kapacitet på växelsträckor en litteraturstudie Per Strömgren, Vägverket KAFFE KAFFE Infrastrukturkostnader och externa effekter, forts. Ordförande: Mats Andersson, VTI Marginalkostnaden för buller Lina Jonsson, VTI Internalisering av godstransporternas externa effekter Gunnel Bångman, SIKA Externa olyckskostnader och fordonsvikt Lina Jonsson, Gunnar Lindberg, VTI CO2-värden i samhällsekonomiska kalkyler Svante Mandell, VTI 10 Session 10 SAL 8 Filmstaden Säker framkomlighet Ordförande: Torsten Bergh, Vägverket Säker framkomlighet Vägverkets satsning Mats Petersson, Vägverket Det första räckesprojektet Mikael Hårrskog, Vägverket Bullerproblematiken Mikael Ögren, VTI Trafiksäkerhetseffekter av räfflor i mitten av vägen Arne Carlsson, Anna Vadeby, VTI En simulatorstudie: Räfflor i mitten av körfältet Anna Anund, VTI Billiga landsbygdskorsningar Svante Berg, Ramböll Anna Vadeby, VTI

11 Fler innovationer inom transportsektorn Transport Business Booster (TBB) är en virtuell innovationsprocess för att utveckla produkter och tjänster med kommersiell potential inom transportsektorn. Projektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Teknikdalen, Vägverket och Innovationsbron. I nätverket ingår bland annat offentliga aktörer, näringslivet, högskolor och forskare. 11

12 Dag 1 13 januari Trafikledning, datainsamling och simulering Ordförande: Pontus Matstoms, VTI Vägverkets satsning på att ta in trafik- och hastighetsdata Per Wenner, Vägverket Riktlinjer för vägtrafikledning på högtrafikerade vägar Anders Lindkvist, Movea Trafikkonuslt Störningshantering vid större vägarbeten Bertil Hallman, Vägverket Trafikregistrering med koppling till bilregistret Henrik Silfverstolpe, COWI A/S KAFFE Kommunal planering Ordförande: Kerstin Robertson, VTI Erfarenheter från arbetet med ny trafikstrategi för Linköping Christer Nilsson, Linköpings kommun 12 Session 11 SAL HÖRSAL 1 Biblioteket Session 12 SAL HÖRSAL 1 Biblioteket Enkla tillgänglighetsmått för persontransporter i tätort Jesper Nordlund, Trivector En trafiknätsmodell med utvecklad funktionanalys Stefan Krii, Sweco Målstyrt trafiksäkerhetsarbete i Göteborg Suzanne Andersson, Göteborgs stad Session 13 SAL OPERAN Konsert & Kongress SAMOT - ett kunskapscentrum inom kollektivtrafiken Ordförande: Margareta Friman, Karlstads universitet Värdeskapande hållbara kollektivtrafiknätverk Bo Enquist, Mikael Johnson, Karlstads universitet Kvalitet på tre nivåer Carolina Camén, Karlstads universitet Får man den tjänst man förtjänar? Patrik Gottfridsson, Karlstads universitet Hvordan ta vare på de misfornøyde kundene: behovet for et klagehåndteringssystem i kollektivtrafikken Bård Tronvoll, Karlstads universitet Kunskapsproduktion och kunskapsöverföring ur ett operatörsperspektiv Jessica Bång Thorsson, Veolia Transport KAFFE Session 14 SAL OPERAN Konsert & Kongress Planering för framtidens trafiksystem Ordförande: Einar Tufvesson, Vägverket Vad beror en persons beskrivning av sin lokala trafikmiljö på? Charlotte Wahl, LTH Raka spåret mot en bättre demokrati? Medborgarinflytande i svensk samhällsplanering Johan Wänström, LiU Framtidens kollektivtrafiksystem? Malin Gibrand, Trivector COST Action TU0630: Buses with a high level of service (BHLS) Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo Konsult Införandet av alternativa drivmedel i kollektivtrafiken: aktörer, intressen och problembilder Magdalena Fallde, LiU

13 Vägen till fördubbling! ARRANGERAS I SAMARBETE MED: Svensk Kollektivtrafik Svenska Bussbranschens Riksförbund Svenska Taxiförbundet Sveriges Kommuner och Landsting Branschföreningen Tågoperatörerna ARRANGÖRER: Stockholmsmässan och Svenska Mässan 13

14 Dag 1 13 januari Session 15 SAL SONATEN Konsert & Kongress Den goda staden - nästa steg Ordförande: Lennart Andersson, Vägverket Urbaniseringen i Sverige och internationellt Martin Andersson, Internationella handelshögskolan i Jönköping Hur rustar sig Sverige? Stadsutvecklingsprocesser Göran Cars, KTH Transporter i framtida hållbara städer - reflektioner utifrån delegationsuppdraget Katarina Schylberg, Delegationen för hållbara städer HASTAs arbete med hållbarhetsindikatorer Andras Varhelyi, LTH Zsusanna Toth-Szabo, LTH Från stad till region i samverkan Fredrik Meurman, Boverket KAFFE Äldre, mobilitet och välfärd Ordförande: Satu Heikkinen, VTI Mobile Age - forskning om äldres mobilitet och välfärd i Norge, Danmark och Sverige Lena Levin, VTI, Randi Hjorthol, TØI, Anu K. Sirén, DTU Transport Mobilitet och delaktighet - ur äldre mäns och kvinnors perspektiv Sofi Fristedt, Hälsohögskolan Jönköping Äldre bilförares upplevelser av vardagliga resor. Resan, säkerheten och miljön Lina Alm Mäntyniemi, VTI Gratis kollektivtrafik för 65+ i Göteborg Helena Sjöstrand, Sweco Sofia Hellberg, Göteborgs stad Första året med AENEAS: ett projekt om äldre i trafiken Ragnar Domstad KAFFE Session 16 SAL LOGE 5 Konsert & Kongress Den goda staden - nästa steg, forts. Ordförande: Lennart Andersson, Vägverket Nycklar för en framgångsrik stadsutveckling; det unika i staden Torbjörn Einarsson, Arken SE Arkitekter AB Planering av spårvägar i staden Thomas Lange, Marknadslänk Lange&Lange Thomas Johansson, TJ Kommunikation Nya urbana transportformer i Uppsala Carl-Johan Engström, Uppsala kommun Nya resecentrum skapar en hållbar utveckling och regional tillväxt Mikael Åberg, Norrköpings kommun En effektivare planeringsprocess Bengt Andersson, WSP 14

15 Dag 1 13 januari Session 17 KLOSTERSALEN Scandic Frimis Avtal och planering som styrmedel Ordförande: Suassane Nielsen-Skovgaard, WSP Hva skal til for å gjöre det mer attraktivt å innfartsparkere? Alberte Ruud, Urbanet Analyse Parkeringspolicy för Göteborgs stad + Nya parkeringstal i Göteborg Carolin Folkeson, Johan Jerling, Göteborgs stad Nya parkeringsnormer i Lund Christian Rydén, Lunds kommun Quality incentives quality outcome Kjell Jansson, KTH Kan man använda nettoavtal för att öka resandet? Exemplet Örebro Roger Pyddoke, VTI KAFFE Session 18 KLOSTERSALEN Scandic Frimis Utvecklingarbete inom Storstockholms lokaltrafik Ordförande: Ann-Sofie Chudi, SL En bättre sits bred process för Stockholm- Mälarregionens transportsystem Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet SL:s nya trafikplan 2020 Monica Casemyr, SL Storstadsplanering och trimningsåtgärder Paulina Eriksson, Trivector Utvecklad kollektivtrafik i Mälardalen Mårten Levin, MÄLAB Bullerreducerande åtgärder Stefan Wallin, SL 15

16 Dag 1 13 januari Session 19 SAL JUPITER Scandic Frimis Regional utveckling Ordförande: Lars Westin, Umeå universitet Hur ska vi mäta infrastrukturinvesteringarnas effekter på regional utveckling? Krister Sandberg, SIKA Trängselavgifter i Stockholm: Hur påverkas handelns intäkter? Niklas Rudholm, Handelns utredningsinstitut Visioner som instrument för en hållbar territoriell utveckling Patrik Faming, Boverket Trafikstyrning genom fysiska åtgärder Hamid Rezaie, Ramböll Session 20 HÖRSALEN 2 Biblioteket Metoder och modeller i transportanalys Ordförande: Per-Olof Larsson-Kråik, Banverket GORM: En godstrafikmodel for Øresundsregionen Peter Mikal Holmblad, Christian Overgaard Hansen, Danmarks Tekniske Universitet The influence of motivational factors on choice behaviour Dirk van Amelsfort, WSP, G. Schuitema, L. Steg, University of Groningen, M.C.J. Bliemer, Delft University of Technology Spelar sättet att samla in data någon roll för tidsvärdet i SP-studier? Staffan Algers, Maria Börjesson, KTH KAFFE KAFFE Rergional utveckling, forts. Ordförande: Lars Westin, Umeå universitet Pendling och arbetsresor - individuella och regionalt specifika förutsättningar Susanna Heldt-Cassel, Högskolan Dalarna Beslutsprocesser och norrländska transportinvesteringar Martin Eriksson, Umeå universitet Tillgänglighet och tillväxt i Sveriges kommuner Robert Sörensson, Umeå universitet Vilka regioner är mest sårbara för avbrott i vägnätet och varför? Erik Jenelius, KTH Metoder och modeller i transportanalys, forts. Ordförande: Lars-Göran Mattsson, KTH Validering av dynamisk trafikmodell och analys av alternativa avgiftssystem för Stockholm Ida Kristoffersson, Leonid Engelson, Staffan Algers, KTH Alternativ utformning av trängselavgifter Joakim Ekström, LiU Congestion and travel time reliability: Comparing a random bottleneck model to empirical data Joel Franklin, KTH Hur påverkar restriktioner i resans start och mål värderingen av restidsosäkerhet? Leonid Engelson, KTH 16

17 Dag 1 13 januari Session 22 SAL 2:AN Filmstaden Hur kan ITS bidra till utmaningarna inom transportsektorn? Ordförande: Alf Peterson, Vägverket Hur har ITS-kongressen bidragit till nytta för samhälle och individ? Hans Rode, Vägverket Vad säger ett par av aktörerna? Håkan Asplund, Green Cargo, Olle Isaksson, Ericsson Vad händer i Europa? Logistic Action Plan Lars Källström, NetPort. Karlshamn ITS Action Plan och införande av harmoniserade ITS-tjänster i Europa inom Easyway Mari-Louise Lundgren, Vägverket Session 21 SAL 4:AN Filmstaden ADAS- Advanced Driver Assistance System Ordförande: Johnny Svedlund, Vägverket Pilotförsöket med ISA i SDF Backa Suzanne Andersson, Göteborgs stad Trafiksimulering för utvärdering av fordonsbaserade ITS-tillämpningar Andreas Tapani, VTI Kritiska ljudsignaler som distraherar föraren? Johan Fagerlönn, Interactive Institute Legala och marknadsmässiga aspekter kring positionsbaserad ITS Thomas Sjöström, Sweco Initiativ inom järnvägsområdet (ERTMS, TAF TSI, TPA TSI) Mats Lindqvist, Triona Redovisning från arbetet med ITS-utredningen Marika Jenstav, WSP KAFFE Session 23 SAL 2:AN ITS Traffic Management & Logistics Ordförande: Bengt Hallström, Vägverket ERTMS effekter på järnvägarnas trafikkapacitet i Sverige Peter Hellström, Vectura Klimatsmart vägtrafikledning Fredrik Davidsson, Movea trafikkonsult VMS för omledning på landsbygd - samhällsekonomiska effekter Gunnar Lind, Movea trafikkonsult Mobil IT för gods på väg Christian Udin, Sweco Transporter för produktion av vård och omsorg i hemmet Yvonne Wärnfeldt, Anna-Lena Elmquist, TFK Borlänge 17

18 kronor och mer satsar VINNOVA på transportforskning under inom områdena: Trafiksäkerhet, Transporteffektivitet, Miljö och transporter samt Strategiska policyinstrument. 2/3 investeras i branschprogrammen för fordons- och flygindustrin. Resten går till andra insatsformer för att stimulera forskning och innovation. Under 2010 finns möjlighet att ansöka inom flera program. Välkommen till monter 1 och 2! I januari 2010 lanserar Vägverket och Stockholms stad en ny portal för beställare och konsulter inom området trafikanalys. Här samlas information om metoder och verktyg på alla nivåer mikro, meso och makro. Trafikanalysforum presenterar nyheter, artiklar och bibliotek för trafikmodeller. För mer information besök trafikanalysforum.se 18

19 Dag 1 13 januari Session 24 SAL 4:AN Filmstaden Trafiksäkerhetsstrategier Ordförande: Matts-Åke Belin, Vectura Åtgärdsprogram för trafiksäkerhet i Linköpings kommun Eleonor Mörk, Linköpings kommun Nollvision - vilken roll spelar de folkvalda politikerna i trafiksäkerhetsarbetet? Matts-Åke Belin, Vectura Säkerhet och avvägningar i transportpolitiken Magnus Andersson, Cajoma Consulting Målstyrning i EU och Sverige - skillnader och likheter Anders Lie, Vägverket Behovet av en ny strategi för att nå nollvisionen Hans Wahlström, Transportstyrelsen Session 25 flyttad till dag 2, kl Olycksanalyser Ordförande: Ylva Berg, Vägverket Jämförelse av trafiksäkerheten i de nordiska länderna Lars Ekman, Ramböll Vilt i trafiken/personskador och viltolyckor Repr, Älgskadefondsföreningen Olycksutvecklingen med fokus på äldre trafikanter Per Henriksson, VTI Utformning av tvära kurvor på flerfältsväg Johan Granlund, Vectura Säkerhet i samband med bussresa Monica Berntman, LU KAFFE Session 26 SAL 1:AN Filmstaden Session 27 SAL 1:AN Insamling och analys av verklig trafikdata Ordförande: Anna Nilsson-Ehle, SAFER SeMiFOT - Naturalistisk fältdatainsamlings (FOT) potential inom fordons- och trafiksäkerhet Magnus Hjälmdahl, VTI eurofot - Hur påverkas olycksrisken av fordonets aktiva säkerhetssystem och förarbeteendet? Marco Dozza, Chalmers TeleFOT - Designing Cross-National Impact Evaluation of Nomadic and After-Market Device Pontus Engelbrektsson, Chalmers Accelererad provning i simulator - är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI INTACT - Enhetlig utredning av trafikolyckor på nationell nivå Torbjörn Andersson, Autoliv DaCoTA - Enhetlig utredning av trafikolyckor på europeisk nivå Torbjörn Andersson, Autoliv 19

20 Dag 1 13 januari Mc, moped Ordförande: Per Johansson, MCRF Pilotprojekt av EU-moped/mc-förares synbarhet i Östergötland Helena Hellsten, Helsäker Konsult Peter Moberg, Östgöta Brandstodsbolag Olycks- och skadereducerande effekter av ABS på motorcyklar Matteo Rizzi, Vectura Ulykkesanalyse af danska motorcykelolyckor Lars Klit Reiff, Vejdirektoratet Nationell strategi för moped- och MC-säkerhet Jörgen Persson, Vägverket EU-projektet 2-BE-SAFE och Skyltfondenprojekt om säkerhet för MC Lars Leden, VTT KAFFE Unga förare/ förarutbildning Ordförande: Nils Petter Gregersen, NTF Att använda simulatorer som pedagogiskt hjälpmedel i utbildning inom transportsektorn Christer Svensson, Trafikcenter Scantec drepte unge førere årlig i OECDlandene. Kan vi gjøre mer for å redde dem? Torbjørn Tronsmoen, Statens Vegvesen Vegdirektoratet Forskjeller mellom formell (autoriserte kjørelærere) og uformell (med lek instruktør) praktisk føreropplæring Torbjørn Tronsmoen, Statens Vegvesen Vegdirektoratet Kostnadsuppföljning av introduktionsutbildning för körkort Maria Nilsson, WSP 20 Session 28 SAL 5:AN Filmstaden Session 29 SAL 5:AN Yrkesförare och utryckningsförare Ordförande: Björn Peters, VTI Nya körkorts- och yrkesförardirektivet - en översikt Hans Mattsson, Transportstyrelsen Förarutbildning med avancerad buss- och lastbilssimulator vid Svetrack Sixten Sjöblom, AB Nybro Brunn Dödliga och invalidiserade skador bland polismän efter krascher med polisfordon i svensk vägtrafik åren Jörgen Lundälv, Umeå universitet Christer Philipsson, Körglädje Polisens förarutbildning Bengt Svensson, Rikspolisstyrelsen Fokusgruppsintervjuer med utryckningsförare vid ambulanssjukvården i Västerbotten - synpunkter på utryckningskörning Pontus Albertsson, VLL Trafiksäkerhet inom ambulanssjukvården - den operativa personalens syn på utryckningskörning Björn Peters, Jonas Haraldsson, VTI KAFFE Session 30 SAL 6:AN Filmstaden

21 Dag 1 13 januari Session 31 SAL 7:AN Filmstaden Planering för fotgängare Ordförande: Sonja Forward, VTI Vinner fotgängare på reglering av övergångsställen? Lars Olofsson, Ramböll Arbete med fotgängarprogram i Malmö Emma Kvistberg, Malmö stad Fotgängare vintertid - effekter av halkskydd Glenn Berggård, LTU Navigeringsstöd för synskadade en nyttovärdering med svårvärderade nyttor Johanna Karlsson, Sweco Fotgängarnas singelolyckor - ett ouppmärksammat problem Lennart Adolfsson, FOT Klimat- och transportpolitik Ordförande: Lars Nilsson, Vägverket Konsekvenser av IPCC-baserad klimatpolitik på den svenska transportsektorn Ulf Perbo, BilSweden Klimatarbetet efter Köpenhamn Naturvårdsverket Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Gröna korridorer Jerker Sjögren, Näringsdepartementet KAFFE Session 32 CRUSELLSALEN Konsert & Kongress KAFFE Fotgängare - mått och effekter Ordförande: Pelle Envall, WSP Mått och mätmetodik för gång- respektive cykeltrafik Annika Nilsson, Trivector Effektsamband för gående och cyklisters säkerhet Thomas Jonsson, LTH Separering av gåendes från cyklister Liselott Söderström, Trivector Belysningsåtgärder för oskyddade trafikanters säkerhet vid övergångsställen och gångpassager Charlotta Johansson, LTU 21

22 ETT RENARE ALTERNATIV BIOGAS & DIESEL Stadspartner skapar bättre förutsättningar genom att anpassa lastbilar till metandieseldrift. Tack vare patenterad metan diesel teknik MDE (Methane Diesel Engine) finns idag möjlighet att reducera koldioxidutsläppen kraftigt på tunga fordon. Det ger också en bättre ekonomi för Sveriges åkerier. Välkommen till Stadspartners monter 4! 22

23 Dag 1 13 januari Session 33 WALLENBERGSSALEN Länsmuséet Åtgärder för bättre luftkvalitet Ordförande: Mats Gustafsson, VTI Dubbdäcksförbud i Göteborg Anders Roth, Göteborgs stad Kan städning sänka partikelhalterna? Kaarle Kupiainen, Nordic Envicon IPL - innovativa åtgärder för förbättrad luftkvalitet längs motorvägar i Holland Riekele de Boer, IPL, Centre for Transport and Navigation Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Lena Gipperth, Göteborgs universitet KAFFE Hälsoeffekter och partikelföroreningarnas egenskaper Ordförande: Christer Johansson, Stockholms universitet Människors hälsa i MKB för infrastrukturprojekt - var står vi idag? Mari Kågström, Sveriges Lantbruksuniversitet Effekter på astmatiker av partiklar från tunnelbanan i Stockholm Britt-Marie Larsson, KI WearEm och NanoWear slutresultat från två EMFO-projekt om emissioner och egenskaper hos partiklar från vägtrafik Åke Sjödin, IVL Mats Gustafsson, VTI Inverkan av vägbanans fuktighet för egenskaper hos partiklarna som vägtrafiken genererar Michael Norman, Stockholms universitet Session 34 SAL SPEGELSALEN Konsert & Kongress Gasdriven transport miljövänligt alternativ med tillväxtpotential Ordförande: Mattias Svensson, Svenskt Gastekniskt Center AB Gasdriven transport miljövänligt alternativ med tillväxtpotential Anders Matthiasson, Svenska Gasföreningen Dual-fuel-tekniken hur fungerar den och vad har den att ge? Per Stålhammar, AVL-MTC LNG i sjöfart Carolina Sahlén, Sweco Environment AB Metan-diesel-drift med flytande metan i fabriksbyggda fordon Rolf Willkrans, AB Volvo Möjligheterna med flytande metan som bränsle för långa och tunga transporter i Sverige Roger Andersson, AGA Gas AB Betydligt bättre biogasläge Björn Hugosson, Stockholms stad KAFFE Session 35 SAL SPEGELSALEN Förutsättningar för elbilsintroduktionen på den svenska marknaden - skatter, styrmedel och tekniska förutsättningar Ordförande: Ulf Perbo, BilSweden Hur ska elbilar och laddhybrider beskattas? Per Kågesson, Nature Associates Kommande elbilar och laddhybrider på marknaden Ulf Roos, BilSweden Batteriteknikens utveckling Göran Lindbergh, KTH Går elbilar att sälja i Sverige? Thomas Holm, Anders Erngren, Mitsubishi Motors Sverige Karin Karlsson, Renault Nordic 23

24 Miljövänlig bullerskärm av returplast Aqvisskärmen är eftergivlig. Det innebär att skyddsräcken inte behövs för att skydda mot påkörning. Ljudisolering Rw = 33 db enligt ISO och ISO Referens: Vägverket/Tullinge Acceleration Severity Index ASI 0,95 aqvis.se Kom inom vår monter nr.47 och diskutera buller & vibrationsfrågor och titta närmare på våra mätinstrument. Vi är sedan 1967 en av världens ledande tillverkare av mätutrustning inom ljud & vibrationer. Fyll i namn/e-post, klipp ut och ta med annonsen till montern så deltar ni i vår utlottning av trisslotter! Namn:... E-post: Kontakta gärna vår svenska säljare för eventuell demo eller mer info. Jani Huhtala, Sales Manager Sweden, ,

25 Dag 1 13 januari Session 36 SAL HAGDAHL SAS Radisson Intermodalitet - Utveckling Ordförande: Bo Östlund, TFK Borlänge Godsets väg genom landskapet - en kommunal kapplöpning Cecilia Mårtensson, Sveriges Kommuner och Landsting Robert Sommar, Vectura SamTran - Samordnade intermodala godstransporter Fredrik Bärthel, TFK Borlänge Gerhard Troche, KTH Dryports - hamnar i inlandet Dirk Harmsen, Dirk Harmsen Consulting AB ISTRA - Innovativa intermodala transportsystem för semitrailrar Fredrik Bärthel, TFK Borlänge Sustainable Transport Ordförande: Magnus Swahn, NTM Green production - green distribution Christina Wolf, IVL The future business model for sustainable logistics Maria Huge-Brodin, LiU Carbon-regulated supply chains Tarkan Kan, Technische Universiteit Eindhoven Best Practice in Logistics Peter Franke, Technische Universität Berlin KAFFE Session 37 SAL FILBYTER SAS Radisson KAFFE Intermodalitet - Utvärdering Ordförande: Bo Östlund, TFK Borlänge Utvärdering av intermodala transportkedjor: Resultat av fallstudier av olika transportkedjor Robert Sommar, KTH Utvärdering av intermodala transportkedjor: Mätning av påfrestningar i terminaler och under transport Peter Andersson, Mariterm, Ulf Carlsson, KTH Utvärdering av intermodala transportkedjor: Vilka är de svaga länkarna och hur kan de elimineras? Bo Lennart Nelldal, KTH Samhällsekonomisk analys av kombiterminalsystem Henrik Edwards, Vectura Sustainable Supply Chains Ordförande: Catrin Lammgård, Göteborgs universitet Design and Control of Low Carbon Supply Chains 2050 Freadrik Eng Larsson, Ali Pazirandeh, LTH Making Supply Chains More Sustainable by Using Value Stream Mapping Carl Wänström, Chalmers Sustainable logistics management, a business model approach Maria Björklund, LiU Sustainable distribution networks Challenges and opportunities Kajsa Hulthén, Chalmers Transport Efficiency and Sustainability Niklas Arivdsson, Göteborgs universitet Samdistribution - ett begrepp med många betydelser Mona Pettersson, WSP 25

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna. Nybildade Persontransportforum Soooorry, Åsa Torstensson, av 22 ledamöter har 2 gedigen verklighetsanknytning som egen företagare, 2 ytterligare i verksamheter som kan betraktas som möjligen företagsamhet

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot TMALL 0141 Presentation v 1.0 Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot 2 Samverkan regional trafikstrategi SARETS Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn 3 TRAST-Guiden en hjälp på

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

The 8 Swedish National ITS Conference 2012

The 8 Swedish National ITS Conference 2012 Nationell ITS Konferens 19 juni 2012 IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm th The 8 Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model Stockholm 19 juni 2012

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Om mig Jag doktorerar om trafikplanering för gående som en transportform

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Extra miljarder till infrastruktur

Extra miljarder till infrastruktur Extra miljarder till infrastruktur Ökad effektivitet i anläggnings branschen Kostnadsfritt seminarium 21 oktober 2009 Moderatorer: Effektivare infrastrukturprojekt vad ställer Stockholm stad för krav på

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

2014-04-24 TRIVECTOR FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM - SAMSPILL MELLOM BYUTVIKLING OG VALG AV. Framtidsverksted 2.april 2014 Trondheim

2014-04-24 TRIVECTOR FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM - SAMSPILL MELLOM BYUTVIKLING OG VALG AV. Framtidsverksted 2.april 2014 Trondheim TRIVECTOR FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM - SAMSPILL MELLOM BYUTVIKLING OG VALG AV Framtidsverksted 2.april 2014 Trondheim Christer Ljungberg, CEO Trivector AB Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda,

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

The 9 th Swedish National ITS Conference 2012. From Action Plans to Action the Swedish Model

The 9 th Swedish National ITS Conference 2012. From Action Plans to Action the Swedish Model The 9 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model 19 September Kista, Stockholm Hosts: Partners: The Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plan to Action

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

2013-10-15 BILEN PÅ VÄG UT? Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC

2013-10-15 BILEN PÅ VÄG UT? Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC BILEN PÅ VÄG UT? Miljöfika, Jönköpings kommun Jönköping 17 september 2013 Christer Ljungberg, Trivector AB Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Framtidens transporter i staden no more business as usual

Framtidens transporter i staden no more business as usual Vilka är Trivector? Framtidens transporter i staden no more business as usual Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag ca 60 personer anställda Arbetar inom hela området trafikplanering Särskilt fokus på

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Allmänt Mål, strategi & struktur Projektområden Organisation Resultat hittills i Malmö Resultat i övriga städer Framgångsfaktorer och problem Towards

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 Tid: 2014-06-02. Start med samling kl 09.30 och avslut ca kl 17.00 Plats: Comfort hotell, Carlsgatan 10c, 211 20 Malmö. Lokal: Studio 3 Deltagare: Maria

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Fickprogram. TransportNäringen i samverkan Almedalen 2010. Måndag 5/7, Clarion Hotel Wisby. Tisdag 6/7, Clarion Hotel Wisby

Fickprogram. TransportNäringen i samverkan Almedalen 2010. Måndag 5/7, Clarion Hotel Wisby. Tisdag 6/7, Clarion Hotel Wisby Fickprogram TransportNäringen i samverkan Almedalen 2010 Måndag 5/7, Clarion Hotel Wisby 11.00-12.00, Spegelsalen En svensk kollektivtrafik i förändring vad kan vi lära oss av föregångarna i Europa? Tisdag

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

04/07/2014 VÄLKOMMEN! HAR BILTRAFIKEN TOPPAT OCH VAD BETYDER DET I SÅ FALL FÖR DEN FRAMTIDA TRAFIKEN? Almedalen 3 juli 2014

04/07/2014 VÄLKOMMEN! HAR BILTRAFIKEN TOPPAT OCH VAD BETYDER DET I SÅ FALL FÖR DEN FRAMTIDA TRAFIKEN? Almedalen 3 juli 2014 VÄLKOMMEN! 09.30 Istället för parkering nya sanningar om parkeringsnormer och fastigheter 11.00 Löser städerna trafikens hållbarhetsproblem? Vilken stad i Sverige är bäst på hållbara transporter 2014?

Läs mer

Säker kommunikation strategi för hantering av mobil teknik och visuell distraktion i trafiken

Säker kommunikation strategi för hantering av mobil teknik och visuell distraktion i trafiken Säker kommunikation strategi för hantering av mobil teknik och visuell distraktion i trafiken Ruggero Ceci Sammanfattning för Tylösandseminariet 2011 Sammanfattande bakgrund Frågan om hur vi ska hantera

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv En fossiloberoende transportsektor 2030 Göteborg 13 september 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Fossiloberoende = hållbar? Trivector Traffic

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon INFORMATION 1 (5) Datum Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon ProjektNr Titel Sökande Projektledare Totalt sökt/beviljat belopp? 34007-2 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer