Program Transportforum 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Transportforum 2010"

Transkript

1 Program Transportforum januari i Linköping

2 2

3 Hålltider under Transportforum 13 JANUARI 14 JANUARI Registrering och kaffe Plenumsession Inledning, se nedan Kaffe Lunch, värd: Vectura Sessioner Sessioner Lunch Kaffe Sessioner Prisutdelning, Traffic Safety Award Avslutning Sessioner Avslutning Buffé Underhållning Crusellhallen: Maria Möller med band Garden: Partybandet The Good News spelar covermusik Atmosfär: Lifvens spelar en blandning av irländskt och country INLEDNING TRANSPORTFORUM, 13 JANUARI VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam hälsar välkommen Infrastrukturminister Åsa Torstensson Prisutdelningar: Stiftelsen Vägverkets jubileumsfond Kollektivtrafikakademin, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Bussbranschens Riksförbund för bästa studentuppsats Swedtrains examensarbetstävling Transport 2030 Hur vill vi att framtidens transportsystem skall se ut och hur kommer vi dit? Genom projektet Transport 2030 genomför näringsliv och myndigheter i Sverige en gemensam satsning. Ambitionen är att utforma en framtid där vi klarar ekonomisk utveckling och välfärd samtidigt som vi uppfyller högt ställda krav på säkerhet och ambitiösa miljö- och klimatmål. Vi genomför öppningsceremonin på temat Framtidems Transporter och tar del av den vision om framtiden som utarbetats i projektets arbetsgrupper. Genom gästföreläsare får vi också inblick i den globala utvecklingen och hur omvärlden agerar. Moderator: Eric Blix Övriga medverkande: Morten Steen Petersen, OECD, Key-note Speaker Ulrika Francke, Tyréns, Ordförande Styrgruppen, Charlotte Wäreborn Schultz, Svensk Kollektivtrafik, John Hultén, Vägverket / LTH, Erica Kronhöffer, Posten, Elisabeth Hörnfeldt, Scania GEMENSAM PLENUMSESSION, 14 JANUARI Framtidens kollektivtrafik Kan vi fördubbla kollektivtrafiken? Vad vill framtidens resenärer ha? Vad sker det för satsning på kollektivtrafik i Sverige? Sessionen Framtidens kollektivtrafik ger svar, men kanske även nya frågor. 3 Foton: VTI/Hejdlösa bilder

4 685 km 2,3 km VECTURA ÄR KONSULTER INOM TRANSPORTINFRASTRUKTUR OCH RÖRELSEPLANERING. VI FINNS DÄR RÖRELSEN FINNS. Möt oss i monter 19 och 20 4

5 Dag 1 13 januari Symbolförklaring Symboler med förklaringar till alla de teman du kan lyssna till under Transportforum. EKONOMI OCH SAMHÄLLE FORDON KOLLEKTIVTRAFIK Flyg i förändring Session 1 SAL STUDION Konsert & Kongress Ordförande: Lars Röhne, LFV Flyget i Sverige i hundra år och hur ser de kommande 20 åren ut? Lena Micko, Svenskt Flyg Inrikesflygets förändringar Jean-Marie Skoglund, Transportstyrelsen Skandinavisk flygmarknad i ett internationellt perspektiv Henrik Littorin, LFV LUFTFART KAFFE MILJÖ OCH ENERGI MÄNNISKAN I TRANSPORTSYSTEMET NÄRINGSLIVETS TRANSPORTER SJÖFART Flyg i förändring, forts. Ordförande: Lars Röhne, LFV Bränsle för framtidens flygmotorer - utmaningar för ett hållbart flygande Anders Lundbladh, Volvo Aero Flygledning på distans Per Ahl, Saab Gemensamt danskt-svenskt luftrum Kennneth Johansson, LFV SPÅRBUREN TRAFIK TRAFIK- OCH TRANSPORTANALYS / ITS TRAFIKSÄKERHET VÄGKONSTRUKTION, DRIFT OCH UNDERHÅLL 5

6 Dag 1 13 januari Politik, konjunktur och ekonomi i sjöfarten Ordförande: Per Ekberg, Sjöfartsverket Sverige i EU:s sjöfartspolitik Anders Hermansson, Näringsdepartementet Stockholmsrederierna efter Saléns Thomas Polesie, Handels Göteborg De globala sjöfartsmarknaderna - en utblick från stormens öga Christopher Pålsson, Lloyds Register Fairplay Östersjöpositionen Carl Carlsson, Redareföreningen KAFFE Session 2 SAL DUETTEN Konsert & Kongress Miljöforskning inom sjöfart Ordförande: Karin Andersson, Chalmers Miljöforskning och sjöfart - vad pågår i dag inom Lighthouse? Karin Andersson, Chalmers/Lighthouse LNG som marint bränsle. Hur miljövänligt är det ur ett livscykelperspektiv? Selma Bengtsson, Chalmers Teknik för reduktion av kväveoxider - ger det resultat? Mathias Magnusson, Sjöfartsverket/Chalmers Hur bör man arbeta med energieffektivisering i sjöfarten? Hannes Johnson, Chalmers Järnväg: Resenärsperspektivet Ordförande: Markus Fellesson, Karlstads universitet NRI - resenärsundersökningar på stationer- Jernhusens arbete baserat på den branschgemensamma undersökningsmodellen Åsa Dahl, Johanna Nilsson, Jernhusen Cykel på tåg David Backelin, Koucky & Partners Tågresenärers upplevelse av punktlighet och försening Christina Paulin, SJ Christer Helsing, Mind Research AB Hur attraktiva är Öresundstågen jämfört med busstrafik längs Blekinge kustbana? Oskar Fröidh, KTH Utveckling av trafikantinformation utifrån resenärsperspektivet Kajsa Rosén, Thomas Pettersson, Banverket KAFFE Session 3 SAL KULTUREN Konsert & Kongress Järnväg: Trafikeringsperspektiv Ordförande: Bertil Hylén, VTI Tidtabells/kapacitetsfrågor Hans Dahlberg, Banverket Principer för banavgifter Anders Svensson, Banverket Operationsanalys inom järnvägen Johanna Törnquist Krasemann, Blekinge tekniska högskola Effekter av styv tidtabell på järnväg Joel Hansson, Trivector Kerstin Gustafsson, Banverket 6

7 Ellens Byrålåda Rätt klimat för tåg Välkommen till våra seminarier! 13 januari 2010 Session 4 Tunnelbana, spårväg och spårtaxi Modern Tunnelbanetrafik Stefan Aldborg, Bombardier Spårvagnen lösningen på trafikproblemen i tätorterna Maria Signal, Bombardier Kontaktledningsfri och energisnål spårvagnsdrift Rolf Alm, Bombardier 14 januari 2010 Session 43 Höghastighetståg Höghastighetståg ur ett industriperspektiv Klas Wåhlberg, ordförande Swedtrain och VD Bombardier Transportation Sweden AB Besök oss på mässan i monter 5! Där berättar vi mer om våra seminarier och om våra spännande projekt. 7

8 Dag 1 13 januari Session 5 SAL MUSIKALEN Konsert & Kongress En ny transportpolitisk karta och det nya Trafikverket Ordförande: Staffan Widlert, Transportstyrelsen En ny transportpolitisk karta Leif Zetterberg, Näringsdepartementet Riksdagens roll i utvecklingen av den nya kartan Jan-Evert Rådhström, Trafikutskottet Det nya Trafikverket - organisationskommitténs arbete Gunnar Malm, Arlandabanan Session 4 SAL LOGE 5 Konsert & Kongress Förberedelser i berörda myndigheter Minoo Akhtarzand, Banverket Lena Erixon, Vägverket KAFFE Tunnelbana, spårväg och spårtaxi Ordförande: Nils Edström, Banverket Modern tunnelbanetrafik Stefan Aldborg, Bombardier Transportation Spårvagnen - lösningen på trafikproblemen i tätorterna Maria Signal, Bombardier Transportation Kontaktledningsfri och energisnål spårvagnsdrift Rolf Alm, Bombardier Transportation Säkerhet vid nya transportkoncept Petra Willquist, Relcon Scandpower Flexibla spårvagnslösningar för tillgänglig och attraktiv spårtrafik Roland Scheich, Alstom Transport En ny transportpolitisk karta och det nya Trafikverket, forts. Ordförande: Staffan Widlert, Transportstyrelsen Fortsatta förberedelser i berörda myndigheter Minoo Akhtarzand, Banverket Lena Erixon, Vägverket Det nya Trafikverket från en regions perspektiv Pia Kinhult, Region Skåne Det nya Trafikverket från en kommuns perspektiv Per Ödman, Kungsbacka kommun Näringslivets syn på förändringar Maria Jobenius, Scania Paneldebatt 8

9 Dag 1 13 januari Session 6 SAL VERDEFOAJÈN Konsert & Kongress Samhällsekonomisk analys Ordförande: Jonas Eliasson, KTH Huvudresultat från den nya svenska tidsvärdesstudien Maria Börjesson, KTH, Pia Sundbergh, Anna Johansson, WSP Tidsvärden och arbetsmarknadseffekter - resultat från SamLok-analyser Christer Anderstig, WSP Tidsvärdets beroende av inkomstutvecklingen - en jämförelse med 1994 års tidsvärdesstudie Maria Börjesson, KTH Vad bör ingå i tidsvärdena och hur långt ska de differentieras? Fyra synvinklar Maria Börjesson, Staffan Algers, Jonas Eliasson, KTH, Lars Hultkrantz, VTI Session 7 SAL OPERETTEN Konsert & Kongress Vägavgifter Ordförande: Göran Friberg, SIKA Transforming mobilities? Comparing recent Scandinavian experiences with congestion tax policies Karolina Isaksson, VTI, Tim Richardson, Aalborgs universitet, Anne Jensen, Aarhus universitet Implementering av vägavgifter i tätort - EU-projektet CURACAO Jenny Källström, WSP Två år med permanent trängselskatt i Stockholm - vad har hänt? Karin Brundell Freij, WSP Arbetsmarknadseffekter av trängselavgifter Jonas Westin, KTH KAFFE KAFFE Samhällsekonomisk analys, forts. Ordförande: Jonas Eliasson, KTH Tid och kvalitet i godstrafiken Inge Vierth, VTI Resenärers värdering av otrygg miljö Staffan Algers, KTH Värdering av bullerprofiler Pia Sundbergh, WSP Principer för tidtabeller i samhällsekonomiska kalkyler Emma Frejinger, Maria Börjesson, Jonas Eliasson, KTH Interoperabla vägavgifter Ordförande: Lars Örnfelt, Vägverket ARENA-projektets försök med vägavgifter i Blekinge och Skåne Michael Forss, NetPort.Karlshamn, Ulrik Janusson, Sweco Telematiktjänster för godstransporter och vägavgiftssystem: möjligheter och synergier Jan Persson, Blekinge tekniska högskola Vägavgiftssystemets nya aktörer - exemplet EasyGo Jonas Sundberg, Sweco Nationellt system för vägavgifter Emma Hermansson, Ole Jansson, Transportstyrelsen 9

10 Dag 1 13 januari Session 8 SAL SOLOT Konsert & Kongress Infrastrukturkostnader och externa effekter Ordförande: Mats Andersson, VTI Järnvägens samhällsekonomiska marginalkostnader Mats Andersson, VTI Marginalkostnaden för reinvesteringar - järnväg Gunilla Björklund, VTI Marginalkostnaden för underhåll - järnväg Mats Andersson, VTI Marginalkostnaden för plankorsningsolyckor Gunnar Lindberg, VTI Session 9 SAL 8 Filmstaden Kapacitetsfrågor och trafiksignaler Ordförande: Torsten Bergh, Vägverket Amerikanska och tyska beräkningsmanualer Per Strömgren, Movea Trafikkonsult Hur undviker vi felaktiga kapacitetsberäkningar av svenska korsningar? Andreas Allström, Trivector Traffic Signalreglering av cirkulationsplatser etapp 2 Svante Berg, Ramböll Azhar Al-Mudhaffar, KTH Kapacitet på växelsträckor en litteraturstudie Per Strömgren, Vägverket KAFFE KAFFE Infrastrukturkostnader och externa effekter, forts. Ordförande: Mats Andersson, VTI Marginalkostnaden för buller Lina Jonsson, VTI Internalisering av godstransporternas externa effekter Gunnel Bångman, SIKA Externa olyckskostnader och fordonsvikt Lina Jonsson, Gunnar Lindberg, VTI CO2-värden i samhällsekonomiska kalkyler Svante Mandell, VTI 10 Session 10 SAL 8 Filmstaden Säker framkomlighet Ordförande: Torsten Bergh, Vägverket Säker framkomlighet Vägverkets satsning Mats Petersson, Vägverket Det första räckesprojektet Mikael Hårrskog, Vägverket Bullerproblematiken Mikael Ögren, VTI Trafiksäkerhetseffekter av räfflor i mitten av vägen Arne Carlsson, Anna Vadeby, VTI En simulatorstudie: Räfflor i mitten av körfältet Anna Anund, VTI Billiga landsbygdskorsningar Svante Berg, Ramböll Anna Vadeby, VTI

11 Fler innovationer inom transportsektorn Transport Business Booster (TBB) är en virtuell innovationsprocess för att utveckla produkter och tjänster med kommersiell potential inom transportsektorn. Projektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Teknikdalen, Vägverket och Innovationsbron. I nätverket ingår bland annat offentliga aktörer, näringslivet, högskolor och forskare. 11

12 Dag 1 13 januari Trafikledning, datainsamling och simulering Ordförande: Pontus Matstoms, VTI Vägverkets satsning på att ta in trafik- och hastighetsdata Per Wenner, Vägverket Riktlinjer för vägtrafikledning på högtrafikerade vägar Anders Lindkvist, Movea Trafikkonuslt Störningshantering vid större vägarbeten Bertil Hallman, Vägverket Trafikregistrering med koppling till bilregistret Henrik Silfverstolpe, COWI A/S KAFFE Kommunal planering Ordförande: Kerstin Robertson, VTI Erfarenheter från arbetet med ny trafikstrategi för Linköping Christer Nilsson, Linköpings kommun 12 Session 11 SAL HÖRSAL 1 Biblioteket Session 12 SAL HÖRSAL 1 Biblioteket Enkla tillgänglighetsmått för persontransporter i tätort Jesper Nordlund, Trivector En trafiknätsmodell med utvecklad funktionanalys Stefan Krii, Sweco Målstyrt trafiksäkerhetsarbete i Göteborg Suzanne Andersson, Göteborgs stad Session 13 SAL OPERAN Konsert & Kongress SAMOT - ett kunskapscentrum inom kollektivtrafiken Ordförande: Margareta Friman, Karlstads universitet Värdeskapande hållbara kollektivtrafiknätverk Bo Enquist, Mikael Johnson, Karlstads universitet Kvalitet på tre nivåer Carolina Camén, Karlstads universitet Får man den tjänst man förtjänar? Patrik Gottfridsson, Karlstads universitet Hvordan ta vare på de misfornøyde kundene: behovet for et klagehåndteringssystem i kollektivtrafikken Bård Tronvoll, Karlstads universitet Kunskapsproduktion och kunskapsöverföring ur ett operatörsperspektiv Jessica Bång Thorsson, Veolia Transport KAFFE Session 14 SAL OPERAN Konsert & Kongress Planering för framtidens trafiksystem Ordförande: Einar Tufvesson, Vägverket Vad beror en persons beskrivning av sin lokala trafikmiljö på? Charlotte Wahl, LTH Raka spåret mot en bättre demokrati? Medborgarinflytande i svensk samhällsplanering Johan Wänström, LiU Framtidens kollektivtrafiksystem? Malin Gibrand, Trivector COST Action TU0630: Buses with a high level of service (BHLS) Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo Konsult Införandet av alternativa drivmedel i kollektivtrafiken: aktörer, intressen och problembilder Magdalena Fallde, LiU

13 Vägen till fördubbling! ARRANGERAS I SAMARBETE MED: Svensk Kollektivtrafik Svenska Bussbranschens Riksförbund Svenska Taxiförbundet Sveriges Kommuner och Landsting Branschföreningen Tågoperatörerna ARRANGÖRER: Stockholmsmässan och Svenska Mässan 13

14 Dag 1 13 januari Session 15 SAL SONATEN Konsert & Kongress Den goda staden - nästa steg Ordförande: Lennart Andersson, Vägverket Urbaniseringen i Sverige och internationellt Martin Andersson, Internationella handelshögskolan i Jönköping Hur rustar sig Sverige? Stadsutvecklingsprocesser Göran Cars, KTH Transporter i framtida hållbara städer - reflektioner utifrån delegationsuppdraget Katarina Schylberg, Delegationen för hållbara städer HASTAs arbete med hållbarhetsindikatorer Andras Varhelyi, LTH Zsusanna Toth-Szabo, LTH Från stad till region i samverkan Fredrik Meurman, Boverket KAFFE Äldre, mobilitet och välfärd Ordförande: Satu Heikkinen, VTI Mobile Age - forskning om äldres mobilitet och välfärd i Norge, Danmark och Sverige Lena Levin, VTI, Randi Hjorthol, TØI, Anu K. Sirén, DTU Transport Mobilitet och delaktighet - ur äldre mäns och kvinnors perspektiv Sofi Fristedt, Hälsohögskolan Jönköping Äldre bilförares upplevelser av vardagliga resor. Resan, säkerheten och miljön Lina Alm Mäntyniemi, VTI Gratis kollektivtrafik för 65+ i Göteborg Helena Sjöstrand, Sweco Sofia Hellberg, Göteborgs stad Första året med AENEAS: ett projekt om äldre i trafiken Ragnar Domstad KAFFE Session 16 SAL LOGE 5 Konsert & Kongress Den goda staden - nästa steg, forts. Ordförande: Lennart Andersson, Vägverket Nycklar för en framgångsrik stadsutveckling; det unika i staden Torbjörn Einarsson, Arken SE Arkitekter AB Planering av spårvägar i staden Thomas Lange, Marknadslänk Lange&Lange Thomas Johansson, TJ Kommunikation Nya urbana transportformer i Uppsala Carl-Johan Engström, Uppsala kommun Nya resecentrum skapar en hållbar utveckling och regional tillväxt Mikael Åberg, Norrköpings kommun En effektivare planeringsprocess Bengt Andersson, WSP 14

15 Dag 1 13 januari Session 17 KLOSTERSALEN Scandic Frimis Avtal och planering som styrmedel Ordförande: Suassane Nielsen-Skovgaard, WSP Hva skal til for å gjöre det mer attraktivt å innfartsparkere? Alberte Ruud, Urbanet Analyse Parkeringspolicy för Göteborgs stad + Nya parkeringstal i Göteborg Carolin Folkeson, Johan Jerling, Göteborgs stad Nya parkeringsnormer i Lund Christian Rydén, Lunds kommun Quality incentives quality outcome Kjell Jansson, KTH Kan man använda nettoavtal för att öka resandet? Exemplet Örebro Roger Pyddoke, VTI KAFFE Session 18 KLOSTERSALEN Scandic Frimis Utvecklingarbete inom Storstockholms lokaltrafik Ordförande: Ann-Sofie Chudi, SL En bättre sits bred process för Stockholm- Mälarregionens transportsystem Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet SL:s nya trafikplan 2020 Monica Casemyr, SL Storstadsplanering och trimningsåtgärder Paulina Eriksson, Trivector Utvecklad kollektivtrafik i Mälardalen Mårten Levin, MÄLAB Bullerreducerande åtgärder Stefan Wallin, SL 15

16 Dag 1 13 januari Session 19 SAL JUPITER Scandic Frimis Regional utveckling Ordförande: Lars Westin, Umeå universitet Hur ska vi mäta infrastrukturinvesteringarnas effekter på regional utveckling? Krister Sandberg, SIKA Trängselavgifter i Stockholm: Hur påverkas handelns intäkter? Niklas Rudholm, Handelns utredningsinstitut Visioner som instrument för en hållbar territoriell utveckling Patrik Faming, Boverket Trafikstyrning genom fysiska åtgärder Hamid Rezaie, Ramböll Session 20 HÖRSALEN 2 Biblioteket Metoder och modeller i transportanalys Ordförande: Per-Olof Larsson-Kråik, Banverket GORM: En godstrafikmodel for Øresundsregionen Peter Mikal Holmblad, Christian Overgaard Hansen, Danmarks Tekniske Universitet The influence of motivational factors on choice behaviour Dirk van Amelsfort, WSP, G. Schuitema, L. Steg, University of Groningen, M.C.J. Bliemer, Delft University of Technology Spelar sättet att samla in data någon roll för tidsvärdet i SP-studier? Staffan Algers, Maria Börjesson, KTH KAFFE KAFFE Rergional utveckling, forts. Ordförande: Lars Westin, Umeå universitet Pendling och arbetsresor - individuella och regionalt specifika förutsättningar Susanna Heldt-Cassel, Högskolan Dalarna Beslutsprocesser och norrländska transportinvesteringar Martin Eriksson, Umeå universitet Tillgänglighet och tillväxt i Sveriges kommuner Robert Sörensson, Umeå universitet Vilka regioner är mest sårbara för avbrott i vägnätet och varför? Erik Jenelius, KTH Metoder och modeller i transportanalys, forts. Ordförande: Lars-Göran Mattsson, KTH Validering av dynamisk trafikmodell och analys av alternativa avgiftssystem för Stockholm Ida Kristoffersson, Leonid Engelson, Staffan Algers, KTH Alternativ utformning av trängselavgifter Joakim Ekström, LiU Congestion and travel time reliability: Comparing a random bottleneck model to empirical data Joel Franklin, KTH Hur påverkar restriktioner i resans start och mål värderingen av restidsosäkerhet? Leonid Engelson, KTH 16

17 Dag 1 13 januari Session 22 SAL 2:AN Filmstaden Hur kan ITS bidra till utmaningarna inom transportsektorn? Ordförande: Alf Peterson, Vägverket Hur har ITS-kongressen bidragit till nytta för samhälle och individ? Hans Rode, Vägverket Vad säger ett par av aktörerna? Håkan Asplund, Green Cargo, Olle Isaksson, Ericsson Vad händer i Europa? Logistic Action Plan Lars Källström, NetPort. Karlshamn ITS Action Plan och införande av harmoniserade ITS-tjänster i Europa inom Easyway Mari-Louise Lundgren, Vägverket Session 21 SAL 4:AN Filmstaden ADAS- Advanced Driver Assistance System Ordförande: Johnny Svedlund, Vägverket Pilotförsöket med ISA i SDF Backa Suzanne Andersson, Göteborgs stad Trafiksimulering för utvärdering av fordonsbaserade ITS-tillämpningar Andreas Tapani, VTI Kritiska ljudsignaler som distraherar föraren? Johan Fagerlönn, Interactive Institute Legala och marknadsmässiga aspekter kring positionsbaserad ITS Thomas Sjöström, Sweco Initiativ inom järnvägsområdet (ERTMS, TAF TSI, TPA TSI) Mats Lindqvist, Triona Redovisning från arbetet med ITS-utredningen Marika Jenstav, WSP KAFFE Session 23 SAL 2:AN ITS Traffic Management & Logistics Ordförande: Bengt Hallström, Vägverket ERTMS effekter på järnvägarnas trafikkapacitet i Sverige Peter Hellström, Vectura Klimatsmart vägtrafikledning Fredrik Davidsson, Movea trafikkonsult VMS för omledning på landsbygd - samhällsekonomiska effekter Gunnar Lind, Movea trafikkonsult Mobil IT för gods på väg Christian Udin, Sweco Transporter för produktion av vård och omsorg i hemmet Yvonne Wärnfeldt, Anna-Lena Elmquist, TFK Borlänge 17

18 kronor och mer satsar VINNOVA på transportforskning under inom områdena: Trafiksäkerhet, Transporteffektivitet, Miljö och transporter samt Strategiska policyinstrument. 2/3 investeras i branschprogrammen för fordons- och flygindustrin. Resten går till andra insatsformer för att stimulera forskning och innovation. Under 2010 finns möjlighet att ansöka inom flera program. Välkommen till monter 1 och 2! I januari 2010 lanserar Vägverket och Stockholms stad en ny portal för beställare och konsulter inom området trafikanalys. Här samlas information om metoder och verktyg på alla nivåer mikro, meso och makro. Trafikanalysforum presenterar nyheter, artiklar och bibliotek för trafikmodeller. För mer information besök trafikanalysforum.se 18

19 Dag 1 13 januari Session 24 SAL 4:AN Filmstaden Trafiksäkerhetsstrategier Ordförande: Matts-Åke Belin, Vectura Åtgärdsprogram för trafiksäkerhet i Linköpings kommun Eleonor Mörk, Linköpings kommun Nollvision - vilken roll spelar de folkvalda politikerna i trafiksäkerhetsarbetet? Matts-Åke Belin, Vectura Säkerhet och avvägningar i transportpolitiken Magnus Andersson, Cajoma Consulting Målstyrning i EU och Sverige - skillnader och likheter Anders Lie, Vägverket Behovet av en ny strategi för att nå nollvisionen Hans Wahlström, Transportstyrelsen Session 25 flyttad till dag 2, kl Olycksanalyser Ordförande: Ylva Berg, Vägverket Jämförelse av trafiksäkerheten i de nordiska länderna Lars Ekman, Ramböll Vilt i trafiken/personskador och viltolyckor Repr, Älgskadefondsföreningen Olycksutvecklingen med fokus på äldre trafikanter Per Henriksson, VTI Utformning av tvära kurvor på flerfältsväg Johan Granlund, Vectura Säkerhet i samband med bussresa Monica Berntman, LU KAFFE Session 26 SAL 1:AN Filmstaden Session 27 SAL 1:AN Insamling och analys av verklig trafikdata Ordförande: Anna Nilsson-Ehle, SAFER SeMiFOT - Naturalistisk fältdatainsamlings (FOT) potential inom fordons- och trafiksäkerhet Magnus Hjälmdahl, VTI eurofot - Hur påverkas olycksrisken av fordonets aktiva säkerhetssystem och förarbeteendet? Marco Dozza, Chalmers TeleFOT - Designing Cross-National Impact Evaluation of Nomadic and After-Market Device Pontus Engelbrektsson, Chalmers Accelererad provning i simulator - är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI INTACT - Enhetlig utredning av trafikolyckor på nationell nivå Torbjörn Andersson, Autoliv DaCoTA - Enhetlig utredning av trafikolyckor på europeisk nivå Torbjörn Andersson, Autoliv 19

20 Dag 1 13 januari Mc, moped Ordförande: Per Johansson, MCRF Pilotprojekt av EU-moped/mc-förares synbarhet i Östergötland Helena Hellsten, Helsäker Konsult Peter Moberg, Östgöta Brandstodsbolag Olycks- och skadereducerande effekter av ABS på motorcyklar Matteo Rizzi, Vectura Ulykkesanalyse af danska motorcykelolyckor Lars Klit Reiff, Vejdirektoratet Nationell strategi för moped- och MC-säkerhet Jörgen Persson, Vägverket EU-projektet 2-BE-SAFE och Skyltfondenprojekt om säkerhet för MC Lars Leden, VTT KAFFE Unga förare/ förarutbildning Ordförande: Nils Petter Gregersen, NTF Att använda simulatorer som pedagogiskt hjälpmedel i utbildning inom transportsektorn Christer Svensson, Trafikcenter Scantec drepte unge førere årlig i OECDlandene. Kan vi gjøre mer for å redde dem? Torbjørn Tronsmoen, Statens Vegvesen Vegdirektoratet Forskjeller mellom formell (autoriserte kjørelærere) og uformell (med lek instruktør) praktisk føreropplæring Torbjørn Tronsmoen, Statens Vegvesen Vegdirektoratet Kostnadsuppföljning av introduktionsutbildning för körkort Maria Nilsson, WSP 20 Session 28 SAL 5:AN Filmstaden Session 29 SAL 5:AN Yrkesförare och utryckningsförare Ordförande: Björn Peters, VTI Nya körkorts- och yrkesförardirektivet - en översikt Hans Mattsson, Transportstyrelsen Förarutbildning med avancerad buss- och lastbilssimulator vid Svetrack Sixten Sjöblom, AB Nybro Brunn Dödliga och invalidiserade skador bland polismän efter krascher med polisfordon i svensk vägtrafik åren Jörgen Lundälv, Umeå universitet Christer Philipsson, Körglädje Polisens förarutbildning Bengt Svensson, Rikspolisstyrelsen Fokusgruppsintervjuer med utryckningsförare vid ambulanssjukvården i Västerbotten - synpunkter på utryckningskörning Pontus Albertsson, VLL Trafiksäkerhet inom ambulanssjukvården - den operativa personalens syn på utryckningskörning Björn Peters, Jonas Haraldsson, VTI KAFFE Session 30 SAL 6:AN Filmstaden

21 Dag 1 13 januari Session 31 SAL 7:AN Filmstaden Planering för fotgängare Ordförande: Sonja Forward, VTI Vinner fotgängare på reglering av övergångsställen? Lars Olofsson, Ramböll Arbete med fotgängarprogram i Malmö Emma Kvistberg, Malmö stad Fotgängare vintertid - effekter av halkskydd Glenn Berggård, LTU Navigeringsstöd för synskadade en nyttovärdering med svårvärderade nyttor Johanna Karlsson, Sweco Fotgängarnas singelolyckor - ett ouppmärksammat problem Lennart Adolfsson, FOT Klimat- och transportpolitik Ordförande: Lars Nilsson, Vägverket Konsekvenser av IPCC-baserad klimatpolitik på den svenska transportsektorn Ulf Perbo, BilSweden Klimatarbetet efter Köpenhamn Naturvårdsverket Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Gröna korridorer Jerker Sjögren, Näringsdepartementet KAFFE Session 32 CRUSELLSALEN Konsert & Kongress KAFFE Fotgängare - mått och effekter Ordförande: Pelle Envall, WSP Mått och mätmetodik för gång- respektive cykeltrafik Annika Nilsson, Trivector Effektsamband för gående och cyklisters säkerhet Thomas Jonsson, LTH Separering av gåendes från cyklister Liselott Söderström, Trivector Belysningsåtgärder för oskyddade trafikanters säkerhet vid övergångsställen och gångpassager Charlotta Johansson, LTU 21

22 ETT RENARE ALTERNATIV BIOGAS & DIESEL Stadspartner skapar bättre förutsättningar genom att anpassa lastbilar till metandieseldrift. Tack vare patenterad metan diesel teknik MDE (Methane Diesel Engine) finns idag möjlighet att reducera koldioxidutsläppen kraftigt på tunga fordon. Det ger också en bättre ekonomi för Sveriges åkerier. Välkommen till Stadspartners monter 4! 22

23 Dag 1 13 januari Session 33 WALLENBERGSSALEN Länsmuséet Åtgärder för bättre luftkvalitet Ordförande: Mats Gustafsson, VTI Dubbdäcksförbud i Göteborg Anders Roth, Göteborgs stad Kan städning sänka partikelhalterna? Kaarle Kupiainen, Nordic Envicon IPL - innovativa åtgärder för förbättrad luftkvalitet längs motorvägar i Holland Riekele de Boer, IPL, Centre for Transport and Navigation Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Lena Gipperth, Göteborgs universitet KAFFE Hälsoeffekter och partikelföroreningarnas egenskaper Ordförande: Christer Johansson, Stockholms universitet Människors hälsa i MKB för infrastrukturprojekt - var står vi idag? Mari Kågström, Sveriges Lantbruksuniversitet Effekter på astmatiker av partiklar från tunnelbanan i Stockholm Britt-Marie Larsson, KI WearEm och NanoWear slutresultat från två EMFO-projekt om emissioner och egenskaper hos partiklar från vägtrafik Åke Sjödin, IVL Mats Gustafsson, VTI Inverkan av vägbanans fuktighet för egenskaper hos partiklarna som vägtrafiken genererar Michael Norman, Stockholms universitet Session 34 SAL SPEGELSALEN Konsert & Kongress Gasdriven transport miljövänligt alternativ med tillväxtpotential Ordförande: Mattias Svensson, Svenskt Gastekniskt Center AB Gasdriven transport miljövänligt alternativ med tillväxtpotential Anders Matthiasson, Svenska Gasföreningen Dual-fuel-tekniken hur fungerar den och vad har den att ge? Per Stålhammar, AVL-MTC LNG i sjöfart Carolina Sahlén, Sweco Environment AB Metan-diesel-drift med flytande metan i fabriksbyggda fordon Rolf Willkrans, AB Volvo Möjligheterna med flytande metan som bränsle för långa och tunga transporter i Sverige Roger Andersson, AGA Gas AB Betydligt bättre biogasläge Björn Hugosson, Stockholms stad KAFFE Session 35 SAL SPEGELSALEN Förutsättningar för elbilsintroduktionen på den svenska marknaden - skatter, styrmedel och tekniska förutsättningar Ordförande: Ulf Perbo, BilSweden Hur ska elbilar och laddhybrider beskattas? Per Kågesson, Nature Associates Kommande elbilar och laddhybrider på marknaden Ulf Roos, BilSweden Batteriteknikens utveckling Göran Lindbergh, KTH Går elbilar att sälja i Sverige? Thomas Holm, Anders Erngren, Mitsubishi Motors Sverige Karin Karlsson, Renault Nordic 23

24 Miljövänlig bullerskärm av returplast Aqvisskärmen är eftergivlig. Det innebär att skyddsräcken inte behövs för att skydda mot påkörning. Ljudisolering Rw = 33 db enligt ISO och ISO Referens: Vägverket/Tullinge Acceleration Severity Index ASI 0,95 aqvis.se Kom inom vår monter nr.47 och diskutera buller & vibrationsfrågor och titta närmare på våra mätinstrument. Vi är sedan 1967 en av världens ledande tillverkare av mätutrustning inom ljud & vibrationer. Fyll i namn/e-post, klipp ut och ta med annonsen till montern så deltar ni i vår utlottning av trisslotter! Namn:... E-post: Kontakta gärna vår svenska säljare för eventuell demo eller mer info. Jani Huhtala, Sales Manager Sweden, ,

25 Dag 1 13 januari Session 36 SAL HAGDAHL SAS Radisson Intermodalitet - Utveckling Ordförande: Bo Östlund, TFK Borlänge Godsets väg genom landskapet - en kommunal kapplöpning Cecilia Mårtensson, Sveriges Kommuner och Landsting Robert Sommar, Vectura SamTran - Samordnade intermodala godstransporter Fredrik Bärthel, TFK Borlänge Gerhard Troche, KTH Dryports - hamnar i inlandet Dirk Harmsen, Dirk Harmsen Consulting AB ISTRA - Innovativa intermodala transportsystem för semitrailrar Fredrik Bärthel, TFK Borlänge Sustainable Transport Ordförande: Magnus Swahn, NTM Green production - green distribution Christina Wolf, IVL The future business model for sustainable logistics Maria Huge-Brodin, LiU Carbon-regulated supply chains Tarkan Kan, Technische Universiteit Eindhoven Best Practice in Logistics Peter Franke, Technische Universität Berlin KAFFE Session 37 SAL FILBYTER SAS Radisson KAFFE Intermodalitet - Utvärdering Ordförande: Bo Östlund, TFK Borlänge Utvärdering av intermodala transportkedjor: Resultat av fallstudier av olika transportkedjor Robert Sommar, KTH Utvärdering av intermodala transportkedjor: Mätning av påfrestningar i terminaler och under transport Peter Andersson, Mariterm, Ulf Carlsson, KTH Utvärdering av intermodala transportkedjor: Vilka är de svaga länkarna och hur kan de elimineras? Bo Lennart Nelldal, KTH Samhällsekonomisk analys av kombiterminalsystem Henrik Edwards, Vectura Sustainable Supply Chains Ordförande: Catrin Lammgård, Göteborgs universitet Design and Control of Low Carbon Supply Chains 2050 Freadrik Eng Larsson, Ali Pazirandeh, LTH Making Supply Chains More Sustainable by Using Value Stream Mapping Carl Wänström, Chalmers Sustainable logistics management, a business model approach Maria Björklund, LiU Sustainable distribution networks Challenges and opportunities Kajsa Hulthén, Chalmers Transport Efficiency and Sustainability Niklas Arivdsson, Göteborgs universitet Samdistribution - ett begrepp med många betydelser Mona Pettersson, WSP 25

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Utan bilen stannar Sverige. Program Almedalen 2009

Utan bilen stannar Sverige. Program Almedalen 2009 Utan bilen stannar Sverige Program Almedalen 2009 Program Politikerveckan i Almedalen 2009 Utan bilen stannar Sverige är ett samarbete mellan BIL Sweden och MRF. Vi sätter fingret på frågor som rör miljön,

Läs mer

arbetet kännetecknas av en öppen process.

arbetet kännetecknas av en öppen process. arbetet kännetecknas av en öppen process. Status - Tidplan Nov WS 17/9- ITS-konf. 26/8- Webinar 25/6- WS 20/4- Kick off Nuläge/ aktörskarta Arbete med visionen Identifiera fokusområden ITS- Strategin och

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, saba68@gmail.com Bohuslän/Dal Isberg Hans-Martin hans-martin.isberg@edu.borlange.se Dala/Gävleborg Andersson Ulf, ulfmax@hotmail.com Göteborg Beckman Emil, emil@beckau.se

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna. Nybildade Persontransportforum Soooorry, Åsa Torstensson, av 22 ledamöter har 2 gedigen verklighetsanknytning som egen företagare, 2 ytterligare i verksamheter som kan betraktas som möjligen företagsamhet

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby Resultatlista Kretsfältskjutning 6 Stenbrottet Dalby 2007-10-21 Kretsens Fältskytttemärke Vpg Guld Silver Brons A 46 43 37 B 48 - - C 47 43 39 R 47 44 44 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk A1 37 27 6 2 Marcus

Läs mer

SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG

SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG Uppstartsmöte BAKGRUND Godstransportsystemet komplext, många aktörer Förändringar ger effekter på många nivåer High Capacity Transports (HCT) har potential att öka

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

den 29 juni 2015 Nordic Wellness Trophy RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 29 juni 2015 Nordic Wellness Trophy RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Frick -12,3 59,7 HANSSON, Gustav FRICK, Sophia 2 Johansson / Johansson -11,3 60,7 JOHANSSON, Gabriel JOHANSSON, Lars-Olof 3 Åberg / Gustafsson -9,3 62,7 ÅBERG, Arvid GUSTAFSSON, Oscar 4 Wagner

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK Resultatlista Lucialoppet 13/12 2014 Arrangör Östansjö SK och Vretstorps IF Tävlingsledare Kent Johansson och Per Börjesson Mulet, svag vind, +2 grader M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve 0.39.53 2 Emil

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Hollander, Nils-Erik Västerviks PSF Palm, Willy Stockholmspolisens SF

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Hollander, Nils-Erik Västerviks PSF Palm, Willy Stockholmspolisens SF Tävling: Nat Fält Överum, 2014-09-28 1A 1 Nordmark, Stefan Oxelösunds PK 64546656 42/42 24 B 2 Lövgren, Jan Sj Skytteklubb Hallsberg 46556555 41/41 26 B 3 Hersland, Patrik Åby Skytteklubb 43653644 35/35

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot TMALL 0141 Presentation v 1.0 Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot 2 Samverkan regional trafikstrategi SARETS Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn 3 TRAST-Guiden en hjälp på

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

RESULTATLISTA Open Damer

RESULTATLISTA Open Damer RESULTATLISTA Open Damer 1 BENGTSSON, Pia Emmaboda Golfklubb 621115-025 Open Dam +25 97 2 KJELLBERG, Lotta Åtvidabergs Golfklubb 650310-053 Open Dam +28 100 3 BESTERMAN, Gunilla Vreta Kloster Golfklubb

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A CREW / MK TEAM WESTOM SENIORER PLAC. NR NAMN / ANMÄLARE 1 52 Andreas Dahlberg Team Pekka Power RESULTAT KLUBB BIL O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOT FINAL Mora MK Saab 7 7 7 7 7 35 A 2 67 Robert Engelbrektsson Lidköpings

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige

Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige Kortversion Trafikverket 781 89 Borlänge 0771-921 921 www.trafikverket.se Transportstyrelsen

Läs mer

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman 1 Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS Petter Åsman Trender-Transportsystemets digitalisering Självkörande fordon Samverkande system (fordon- infrastruktur) Reglering av tillträde

Läs mer

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 1 / 6 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE Resultatlista Knivsta Triathlon Lördagen den 16 augusti 2008 Klass 1: HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE 1 Jan Wallin Uppsala 50,17 2 Bengt Appelqvist Knivsta 51,37 3 Leif Harrå Knivsta 53,50 4 Jonny Persson

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström Omgång 1 Stege A Omgång 2 Stege A Omgång 2 Stege B 1 Sista speldag - 4 Juni Sista speldag - 30 Juni Sista speldag - 30 Juni Christian Westerman 0 Tomas Guldbäck Micke Helgesson 1 1 Ronny Jansson 1 Janne

Läs mer

Göteborg Namn Klubb Sävsjö Trollhättan Eskilstuna GP-final Summa Pris 1 JANNESSON Marie Össjö kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21

Göteborg Namn Klubb Sävsjö Trollhättan Eskilstuna GP-final Summa Pris 1 JANNESSON Marie Össjö kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21 Damer 3x20 50m Totalt antal starter 31 2 325 kr 1 JANNESSON Marie Össjö 14 18 16 27 61 1 163 kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21 18 0 39 698 kr 3 LINDBERG Cecilia Aspö 10 0 10 18 38 465 kr 3 KLEMMEDSSON

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Tävling: Mästarmötet 2012,

Tävling: Mästarmötet 2012, Tävling: Mästarmötet 2012, 2012-09-30 1A 1 Runnhagen, Jonas Oxelösunds PK 56665666 46/30 37 S 2 Kölestam, Olof Håtuna Pistol- Och Ssk 45664664 41/29 33 B 3 Lindau, Kim Vimmerby PSK 65543565 39/27 28 4

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering?

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? - Erfarenheter från Hållbart Resande i praktiken Tankesmedja 3 maj 2011, Hässleholm Björn Wendle, Trivector Idéskrift

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Minnesanteckningar Utskottsmöte

Minnesanteckningar Utskottsmöte Anteckningar Utskottsmöte Stockholm 1 (6) Minnesanteckningar Utskottsmöte Datum: 20-21 mars 2017 Plats: Stockholm, Sverige Deltagare: Se bifogad deltagarlista 1. Välkomna John Hultén hälsar deltagarna

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer