Program Transportforum 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Transportforum 2010"

Transkript

1 Program Transportforum januari i Linköping

2 2

3 Hålltider under Transportforum 13 JANUARI 14 JANUARI Registrering och kaffe Plenumsession Inledning, se nedan Kaffe Lunch, värd: Vectura Sessioner Sessioner Lunch Kaffe Sessioner Prisutdelning, Traffic Safety Award Avslutning Sessioner Avslutning Buffé Underhållning Crusellhallen: Maria Möller med band Garden: Partybandet The Good News spelar covermusik Atmosfär: Lifvens spelar en blandning av irländskt och country INLEDNING TRANSPORTFORUM, 13 JANUARI VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam hälsar välkommen Infrastrukturminister Åsa Torstensson Prisutdelningar: Stiftelsen Vägverkets jubileumsfond Kollektivtrafikakademin, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Bussbranschens Riksförbund för bästa studentuppsats Swedtrains examensarbetstävling Transport 2030 Hur vill vi att framtidens transportsystem skall se ut och hur kommer vi dit? Genom projektet Transport 2030 genomför näringsliv och myndigheter i Sverige en gemensam satsning. Ambitionen är att utforma en framtid där vi klarar ekonomisk utveckling och välfärd samtidigt som vi uppfyller högt ställda krav på säkerhet och ambitiösa miljö- och klimatmål. Vi genomför öppningsceremonin på temat Framtidems Transporter och tar del av den vision om framtiden som utarbetats i projektets arbetsgrupper. Genom gästföreläsare får vi också inblick i den globala utvecklingen och hur omvärlden agerar. Moderator: Eric Blix Övriga medverkande: Morten Steen Petersen, OECD, Key-note Speaker Ulrika Francke, Tyréns, Ordförande Styrgruppen, Charlotte Wäreborn Schultz, Svensk Kollektivtrafik, John Hultén, Vägverket / LTH, Erica Kronhöffer, Posten, Elisabeth Hörnfeldt, Scania GEMENSAM PLENUMSESSION, 14 JANUARI Framtidens kollektivtrafik Kan vi fördubbla kollektivtrafiken? Vad vill framtidens resenärer ha? Vad sker det för satsning på kollektivtrafik i Sverige? Sessionen Framtidens kollektivtrafik ger svar, men kanske även nya frågor. 3 Foton: VTI/Hejdlösa bilder

4 685 km 2,3 km VECTURA ÄR KONSULTER INOM TRANSPORTINFRASTRUKTUR OCH RÖRELSEPLANERING. VI FINNS DÄR RÖRELSEN FINNS. Möt oss i monter 19 och 20 4

5 Dag 1 13 januari Symbolförklaring Symboler med förklaringar till alla de teman du kan lyssna till under Transportforum. EKONOMI OCH SAMHÄLLE FORDON KOLLEKTIVTRAFIK Flyg i förändring Session 1 SAL STUDION Konsert & Kongress Ordförande: Lars Röhne, LFV Flyget i Sverige i hundra år och hur ser de kommande 20 åren ut? Lena Micko, Svenskt Flyg Inrikesflygets förändringar Jean-Marie Skoglund, Transportstyrelsen Skandinavisk flygmarknad i ett internationellt perspektiv Henrik Littorin, LFV LUFTFART KAFFE MILJÖ OCH ENERGI MÄNNISKAN I TRANSPORTSYSTEMET NÄRINGSLIVETS TRANSPORTER SJÖFART Flyg i förändring, forts. Ordförande: Lars Röhne, LFV Bränsle för framtidens flygmotorer - utmaningar för ett hållbart flygande Anders Lundbladh, Volvo Aero Flygledning på distans Per Ahl, Saab Gemensamt danskt-svenskt luftrum Kennneth Johansson, LFV SPÅRBUREN TRAFIK TRAFIK- OCH TRANSPORTANALYS / ITS TRAFIKSÄKERHET VÄGKONSTRUKTION, DRIFT OCH UNDERHÅLL 5

6 Dag 1 13 januari Politik, konjunktur och ekonomi i sjöfarten Ordförande: Per Ekberg, Sjöfartsverket Sverige i EU:s sjöfartspolitik Anders Hermansson, Näringsdepartementet Stockholmsrederierna efter Saléns Thomas Polesie, Handels Göteborg De globala sjöfartsmarknaderna - en utblick från stormens öga Christopher Pålsson, Lloyds Register Fairplay Östersjöpositionen Carl Carlsson, Redareföreningen KAFFE Session 2 SAL DUETTEN Konsert & Kongress Miljöforskning inom sjöfart Ordförande: Karin Andersson, Chalmers Miljöforskning och sjöfart - vad pågår i dag inom Lighthouse? Karin Andersson, Chalmers/Lighthouse LNG som marint bränsle. Hur miljövänligt är det ur ett livscykelperspektiv? Selma Bengtsson, Chalmers Teknik för reduktion av kväveoxider - ger det resultat? Mathias Magnusson, Sjöfartsverket/Chalmers Hur bör man arbeta med energieffektivisering i sjöfarten? Hannes Johnson, Chalmers Järnväg: Resenärsperspektivet Ordförande: Markus Fellesson, Karlstads universitet NRI - resenärsundersökningar på stationer- Jernhusens arbete baserat på den branschgemensamma undersökningsmodellen Åsa Dahl, Johanna Nilsson, Jernhusen Cykel på tåg David Backelin, Koucky & Partners Tågresenärers upplevelse av punktlighet och försening Christina Paulin, SJ Christer Helsing, Mind Research AB Hur attraktiva är Öresundstågen jämfört med busstrafik längs Blekinge kustbana? Oskar Fröidh, KTH Utveckling av trafikantinformation utifrån resenärsperspektivet Kajsa Rosén, Thomas Pettersson, Banverket KAFFE Session 3 SAL KULTUREN Konsert & Kongress Järnväg: Trafikeringsperspektiv Ordförande: Bertil Hylén, VTI Tidtabells/kapacitetsfrågor Hans Dahlberg, Banverket Principer för banavgifter Anders Svensson, Banverket Operationsanalys inom järnvägen Johanna Törnquist Krasemann, Blekinge tekniska högskola Effekter av styv tidtabell på järnväg Joel Hansson, Trivector Kerstin Gustafsson, Banverket 6

7 Ellens Byrålåda Rätt klimat för tåg Välkommen till våra seminarier! 13 januari 2010 Session 4 Tunnelbana, spårväg och spårtaxi Modern Tunnelbanetrafik Stefan Aldborg, Bombardier Spårvagnen lösningen på trafikproblemen i tätorterna Maria Signal, Bombardier Kontaktledningsfri och energisnål spårvagnsdrift Rolf Alm, Bombardier 14 januari 2010 Session 43 Höghastighetståg Höghastighetståg ur ett industriperspektiv Klas Wåhlberg, ordförande Swedtrain och VD Bombardier Transportation Sweden AB Besök oss på mässan i monter 5! Där berättar vi mer om våra seminarier och om våra spännande projekt. 7

8 Dag 1 13 januari Session 5 SAL MUSIKALEN Konsert & Kongress En ny transportpolitisk karta och det nya Trafikverket Ordförande: Staffan Widlert, Transportstyrelsen En ny transportpolitisk karta Leif Zetterberg, Näringsdepartementet Riksdagens roll i utvecklingen av den nya kartan Jan-Evert Rådhström, Trafikutskottet Det nya Trafikverket - organisationskommitténs arbete Gunnar Malm, Arlandabanan Session 4 SAL LOGE 5 Konsert & Kongress Förberedelser i berörda myndigheter Minoo Akhtarzand, Banverket Lena Erixon, Vägverket KAFFE Tunnelbana, spårväg och spårtaxi Ordförande: Nils Edström, Banverket Modern tunnelbanetrafik Stefan Aldborg, Bombardier Transportation Spårvagnen - lösningen på trafikproblemen i tätorterna Maria Signal, Bombardier Transportation Kontaktledningsfri och energisnål spårvagnsdrift Rolf Alm, Bombardier Transportation Säkerhet vid nya transportkoncept Petra Willquist, Relcon Scandpower Flexibla spårvagnslösningar för tillgänglig och attraktiv spårtrafik Roland Scheich, Alstom Transport En ny transportpolitisk karta och det nya Trafikverket, forts. Ordförande: Staffan Widlert, Transportstyrelsen Fortsatta förberedelser i berörda myndigheter Minoo Akhtarzand, Banverket Lena Erixon, Vägverket Det nya Trafikverket från en regions perspektiv Pia Kinhult, Region Skåne Det nya Trafikverket från en kommuns perspektiv Per Ödman, Kungsbacka kommun Näringslivets syn på förändringar Maria Jobenius, Scania Paneldebatt 8

9 Dag 1 13 januari Session 6 SAL VERDEFOAJÈN Konsert & Kongress Samhällsekonomisk analys Ordförande: Jonas Eliasson, KTH Huvudresultat från den nya svenska tidsvärdesstudien Maria Börjesson, KTH, Pia Sundbergh, Anna Johansson, WSP Tidsvärden och arbetsmarknadseffekter - resultat från SamLok-analyser Christer Anderstig, WSP Tidsvärdets beroende av inkomstutvecklingen - en jämförelse med 1994 års tidsvärdesstudie Maria Börjesson, KTH Vad bör ingå i tidsvärdena och hur långt ska de differentieras? Fyra synvinklar Maria Börjesson, Staffan Algers, Jonas Eliasson, KTH, Lars Hultkrantz, VTI Session 7 SAL OPERETTEN Konsert & Kongress Vägavgifter Ordförande: Göran Friberg, SIKA Transforming mobilities? Comparing recent Scandinavian experiences with congestion tax policies Karolina Isaksson, VTI, Tim Richardson, Aalborgs universitet, Anne Jensen, Aarhus universitet Implementering av vägavgifter i tätort - EU-projektet CURACAO Jenny Källström, WSP Två år med permanent trängselskatt i Stockholm - vad har hänt? Karin Brundell Freij, WSP Arbetsmarknadseffekter av trängselavgifter Jonas Westin, KTH KAFFE KAFFE Samhällsekonomisk analys, forts. Ordförande: Jonas Eliasson, KTH Tid och kvalitet i godstrafiken Inge Vierth, VTI Resenärers värdering av otrygg miljö Staffan Algers, KTH Värdering av bullerprofiler Pia Sundbergh, WSP Principer för tidtabeller i samhällsekonomiska kalkyler Emma Frejinger, Maria Börjesson, Jonas Eliasson, KTH Interoperabla vägavgifter Ordförande: Lars Örnfelt, Vägverket ARENA-projektets försök med vägavgifter i Blekinge och Skåne Michael Forss, NetPort.Karlshamn, Ulrik Janusson, Sweco Telematiktjänster för godstransporter och vägavgiftssystem: möjligheter och synergier Jan Persson, Blekinge tekniska högskola Vägavgiftssystemets nya aktörer - exemplet EasyGo Jonas Sundberg, Sweco Nationellt system för vägavgifter Emma Hermansson, Ole Jansson, Transportstyrelsen 9

10 Dag 1 13 januari Session 8 SAL SOLOT Konsert & Kongress Infrastrukturkostnader och externa effekter Ordförande: Mats Andersson, VTI Järnvägens samhällsekonomiska marginalkostnader Mats Andersson, VTI Marginalkostnaden för reinvesteringar - järnväg Gunilla Björklund, VTI Marginalkostnaden för underhåll - järnväg Mats Andersson, VTI Marginalkostnaden för plankorsningsolyckor Gunnar Lindberg, VTI Session 9 SAL 8 Filmstaden Kapacitetsfrågor och trafiksignaler Ordförande: Torsten Bergh, Vägverket Amerikanska och tyska beräkningsmanualer Per Strömgren, Movea Trafikkonsult Hur undviker vi felaktiga kapacitetsberäkningar av svenska korsningar? Andreas Allström, Trivector Traffic Signalreglering av cirkulationsplatser etapp 2 Svante Berg, Ramböll Azhar Al-Mudhaffar, KTH Kapacitet på växelsträckor en litteraturstudie Per Strömgren, Vägverket KAFFE KAFFE Infrastrukturkostnader och externa effekter, forts. Ordförande: Mats Andersson, VTI Marginalkostnaden för buller Lina Jonsson, VTI Internalisering av godstransporternas externa effekter Gunnel Bångman, SIKA Externa olyckskostnader och fordonsvikt Lina Jonsson, Gunnar Lindberg, VTI CO2-värden i samhällsekonomiska kalkyler Svante Mandell, VTI 10 Session 10 SAL 8 Filmstaden Säker framkomlighet Ordförande: Torsten Bergh, Vägverket Säker framkomlighet Vägverkets satsning Mats Petersson, Vägverket Det första räckesprojektet Mikael Hårrskog, Vägverket Bullerproblematiken Mikael Ögren, VTI Trafiksäkerhetseffekter av räfflor i mitten av vägen Arne Carlsson, Anna Vadeby, VTI En simulatorstudie: Räfflor i mitten av körfältet Anna Anund, VTI Billiga landsbygdskorsningar Svante Berg, Ramböll Anna Vadeby, VTI

11 Fler innovationer inom transportsektorn Transport Business Booster (TBB) är en virtuell innovationsprocess för att utveckla produkter och tjänster med kommersiell potential inom transportsektorn. Projektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Teknikdalen, Vägverket och Innovationsbron. I nätverket ingår bland annat offentliga aktörer, näringslivet, högskolor och forskare. 11

12 Dag 1 13 januari Trafikledning, datainsamling och simulering Ordförande: Pontus Matstoms, VTI Vägverkets satsning på att ta in trafik- och hastighetsdata Per Wenner, Vägverket Riktlinjer för vägtrafikledning på högtrafikerade vägar Anders Lindkvist, Movea Trafikkonuslt Störningshantering vid större vägarbeten Bertil Hallman, Vägverket Trafikregistrering med koppling till bilregistret Henrik Silfverstolpe, COWI A/S KAFFE Kommunal planering Ordförande: Kerstin Robertson, VTI Erfarenheter från arbetet med ny trafikstrategi för Linköping Christer Nilsson, Linköpings kommun 12 Session 11 SAL HÖRSAL 1 Biblioteket Session 12 SAL HÖRSAL 1 Biblioteket Enkla tillgänglighetsmått för persontransporter i tätort Jesper Nordlund, Trivector En trafiknätsmodell med utvecklad funktionanalys Stefan Krii, Sweco Målstyrt trafiksäkerhetsarbete i Göteborg Suzanne Andersson, Göteborgs stad Session 13 SAL OPERAN Konsert & Kongress SAMOT - ett kunskapscentrum inom kollektivtrafiken Ordförande: Margareta Friman, Karlstads universitet Värdeskapande hållbara kollektivtrafiknätverk Bo Enquist, Mikael Johnson, Karlstads universitet Kvalitet på tre nivåer Carolina Camén, Karlstads universitet Får man den tjänst man förtjänar? Patrik Gottfridsson, Karlstads universitet Hvordan ta vare på de misfornøyde kundene: behovet for et klagehåndteringssystem i kollektivtrafikken Bård Tronvoll, Karlstads universitet Kunskapsproduktion och kunskapsöverföring ur ett operatörsperspektiv Jessica Bång Thorsson, Veolia Transport KAFFE Session 14 SAL OPERAN Konsert & Kongress Planering för framtidens trafiksystem Ordförande: Einar Tufvesson, Vägverket Vad beror en persons beskrivning av sin lokala trafikmiljö på? Charlotte Wahl, LTH Raka spåret mot en bättre demokrati? Medborgarinflytande i svensk samhällsplanering Johan Wänström, LiU Framtidens kollektivtrafiksystem? Malin Gibrand, Trivector COST Action TU0630: Buses with a high level of service (BHLS) Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo Konsult Införandet av alternativa drivmedel i kollektivtrafiken: aktörer, intressen och problembilder Magdalena Fallde, LiU

13 Vägen till fördubbling! ARRANGERAS I SAMARBETE MED: Svensk Kollektivtrafik Svenska Bussbranschens Riksförbund Svenska Taxiförbundet Sveriges Kommuner och Landsting Branschföreningen Tågoperatörerna ARRANGÖRER: Stockholmsmässan och Svenska Mässan 13

14 Dag 1 13 januari Session 15 SAL SONATEN Konsert & Kongress Den goda staden - nästa steg Ordförande: Lennart Andersson, Vägverket Urbaniseringen i Sverige och internationellt Martin Andersson, Internationella handelshögskolan i Jönköping Hur rustar sig Sverige? Stadsutvecklingsprocesser Göran Cars, KTH Transporter i framtida hållbara städer - reflektioner utifrån delegationsuppdraget Katarina Schylberg, Delegationen för hållbara städer HASTAs arbete med hållbarhetsindikatorer Andras Varhelyi, LTH Zsusanna Toth-Szabo, LTH Från stad till region i samverkan Fredrik Meurman, Boverket KAFFE Äldre, mobilitet och välfärd Ordförande: Satu Heikkinen, VTI Mobile Age - forskning om äldres mobilitet och välfärd i Norge, Danmark och Sverige Lena Levin, VTI, Randi Hjorthol, TØI, Anu K. Sirén, DTU Transport Mobilitet och delaktighet - ur äldre mäns och kvinnors perspektiv Sofi Fristedt, Hälsohögskolan Jönköping Äldre bilförares upplevelser av vardagliga resor. Resan, säkerheten och miljön Lina Alm Mäntyniemi, VTI Gratis kollektivtrafik för 65+ i Göteborg Helena Sjöstrand, Sweco Sofia Hellberg, Göteborgs stad Första året med AENEAS: ett projekt om äldre i trafiken Ragnar Domstad KAFFE Session 16 SAL LOGE 5 Konsert & Kongress Den goda staden - nästa steg, forts. Ordförande: Lennart Andersson, Vägverket Nycklar för en framgångsrik stadsutveckling; det unika i staden Torbjörn Einarsson, Arken SE Arkitekter AB Planering av spårvägar i staden Thomas Lange, Marknadslänk Lange&Lange Thomas Johansson, TJ Kommunikation Nya urbana transportformer i Uppsala Carl-Johan Engström, Uppsala kommun Nya resecentrum skapar en hållbar utveckling och regional tillväxt Mikael Åberg, Norrköpings kommun En effektivare planeringsprocess Bengt Andersson, WSP 14

15 Dag 1 13 januari Session 17 KLOSTERSALEN Scandic Frimis Avtal och planering som styrmedel Ordförande: Suassane Nielsen-Skovgaard, WSP Hva skal til for å gjöre det mer attraktivt å innfartsparkere? Alberte Ruud, Urbanet Analyse Parkeringspolicy för Göteborgs stad + Nya parkeringstal i Göteborg Carolin Folkeson, Johan Jerling, Göteborgs stad Nya parkeringsnormer i Lund Christian Rydén, Lunds kommun Quality incentives quality outcome Kjell Jansson, KTH Kan man använda nettoavtal för att öka resandet? Exemplet Örebro Roger Pyddoke, VTI KAFFE Session 18 KLOSTERSALEN Scandic Frimis Utvecklingarbete inom Storstockholms lokaltrafik Ordförande: Ann-Sofie Chudi, SL En bättre sits bred process för Stockholm- Mälarregionens transportsystem Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet SL:s nya trafikplan 2020 Monica Casemyr, SL Storstadsplanering och trimningsåtgärder Paulina Eriksson, Trivector Utvecklad kollektivtrafik i Mälardalen Mårten Levin, MÄLAB Bullerreducerande åtgärder Stefan Wallin, SL 15

16 Dag 1 13 januari Session 19 SAL JUPITER Scandic Frimis Regional utveckling Ordförande: Lars Westin, Umeå universitet Hur ska vi mäta infrastrukturinvesteringarnas effekter på regional utveckling? Krister Sandberg, SIKA Trängselavgifter i Stockholm: Hur påverkas handelns intäkter? Niklas Rudholm, Handelns utredningsinstitut Visioner som instrument för en hållbar territoriell utveckling Patrik Faming, Boverket Trafikstyrning genom fysiska åtgärder Hamid Rezaie, Ramböll Session 20 HÖRSALEN 2 Biblioteket Metoder och modeller i transportanalys Ordförande: Per-Olof Larsson-Kråik, Banverket GORM: En godstrafikmodel for Øresundsregionen Peter Mikal Holmblad, Christian Overgaard Hansen, Danmarks Tekniske Universitet The influence of motivational factors on choice behaviour Dirk van Amelsfort, WSP, G. Schuitema, L. Steg, University of Groningen, M.C.J. Bliemer, Delft University of Technology Spelar sättet att samla in data någon roll för tidsvärdet i SP-studier? Staffan Algers, Maria Börjesson, KTH KAFFE KAFFE Rergional utveckling, forts. Ordförande: Lars Westin, Umeå universitet Pendling och arbetsresor - individuella och regionalt specifika förutsättningar Susanna Heldt-Cassel, Högskolan Dalarna Beslutsprocesser och norrländska transportinvesteringar Martin Eriksson, Umeå universitet Tillgänglighet och tillväxt i Sveriges kommuner Robert Sörensson, Umeå universitet Vilka regioner är mest sårbara för avbrott i vägnätet och varför? Erik Jenelius, KTH Metoder och modeller i transportanalys, forts. Ordförande: Lars-Göran Mattsson, KTH Validering av dynamisk trafikmodell och analys av alternativa avgiftssystem för Stockholm Ida Kristoffersson, Leonid Engelson, Staffan Algers, KTH Alternativ utformning av trängselavgifter Joakim Ekström, LiU Congestion and travel time reliability: Comparing a random bottleneck model to empirical data Joel Franklin, KTH Hur påverkar restriktioner i resans start och mål värderingen av restidsosäkerhet? Leonid Engelson, KTH 16

17 Dag 1 13 januari Session 22 SAL 2:AN Filmstaden Hur kan ITS bidra till utmaningarna inom transportsektorn? Ordförande: Alf Peterson, Vägverket Hur har ITS-kongressen bidragit till nytta för samhälle och individ? Hans Rode, Vägverket Vad säger ett par av aktörerna? Håkan Asplund, Green Cargo, Olle Isaksson, Ericsson Vad händer i Europa? Logistic Action Plan Lars Källström, NetPort. Karlshamn ITS Action Plan och införande av harmoniserade ITS-tjänster i Europa inom Easyway Mari-Louise Lundgren, Vägverket Session 21 SAL 4:AN Filmstaden ADAS- Advanced Driver Assistance System Ordförande: Johnny Svedlund, Vägverket Pilotförsöket med ISA i SDF Backa Suzanne Andersson, Göteborgs stad Trafiksimulering för utvärdering av fordonsbaserade ITS-tillämpningar Andreas Tapani, VTI Kritiska ljudsignaler som distraherar föraren? Johan Fagerlönn, Interactive Institute Legala och marknadsmässiga aspekter kring positionsbaserad ITS Thomas Sjöström, Sweco Initiativ inom järnvägsområdet (ERTMS, TAF TSI, TPA TSI) Mats Lindqvist, Triona Redovisning från arbetet med ITS-utredningen Marika Jenstav, WSP KAFFE Session 23 SAL 2:AN ITS Traffic Management & Logistics Ordförande: Bengt Hallström, Vägverket ERTMS effekter på järnvägarnas trafikkapacitet i Sverige Peter Hellström, Vectura Klimatsmart vägtrafikledning Fredrik Davidsson, Movea trafikkonsult VMS för omledning på landsbygd - samhällsekonomiska effekter Gunnar Lind, Movea trafikkonsult Mobil IT för gods på väg Christian Udin, Sweco Transporter för produktion av vård och omsorg i hemmet Yvonne Wärnfeldt, Anna-Lena Elmquist, TFK Borlänge 17

18 kronor och mer satsar VINNOVA på transportforskning under inom områdena: Trafiksäkerhet, Transporteffektivitet, Miljö och transporter samt Strategiska policyinstrument. 2/3 investeras i branschprogrammen för fordons- och flygindustrin. Resten går till andra insatsformer för att stimulera forskning och innovation. Under 2010 finns möjlighet att ansöka inom flera program. Välkommen till monter 1 och 2! I januari 2010 lanserar Vägverket och Stockholms stad en ny portal för beställare och konsulter inom området trafikanalys. Här samlas information om metoder och verktyg på alla nivåer mikro, meso och makro. Trafikanalysforum presenterar nyheter, artiklar och bibliotek för trafikmodeller. För mer information besök trafikanalysforum.se 18

19 Dag 1 13 januari Session 24 SAL 4:AN Filmstaden Trafiksäkerhetsstrategier Ordförande: Matts-Åke Belin, Vectura Åtgärdsprogram för trafiksäkerhet i Linköpings kommun Eleonor Mörk, Linköpings kommun Nollvision - vilken roll spelar de folkvalda politikerna i trafiksäkerhetsarbetet? Matts-Åke Belin, Vectura Säkerhet och avvägningar i transportpolitiken Magnus Andersson, Cajoma Consulting Målstyrning i EU och Sverige - skillnader och likheter Anders Lie, Vägverket Behovet av en ny strategi för att nå nollvisionen Hans Wahlström, Transportstyrelsen Session 25 flyttad till dag 2, kl Olycksanalyser Ordförande: Ylva Berg, Vägverket Jämförelse av trafiksäkerheten i de nordiska länderna Lars Ekman, Ramböll Vilt i trafiken/personskador och viltolyckor Repr, Älgskadefondsföreningen Olycksutvecklingen med fokus på äldre trafikanter Per Henriksson, VTI Utformning av tvära kurvor på flerfältsväg Johan Granlund, Vectura Säkerhet i samband med bussresa Monica Berntman, LU KAFFE Session 26 SAL 1:AN Filmstaden Session 27 SAL 1:AN Insamling och analys av verklig trafikdata Ordförande: Anna Nilsson-Ehle, SAFER SeMiFOT - Naturalistisk fältdatainsamlings (FOT) potential inom fordons- och trafiksäkerhet Magnus Hjälmdahl, VTI eurofot - Hur påverkas olycksrisken av fordonets aktiva säkerhetssystem och förarbeteendet? Marco Dozza, Chalmers TeleFOT - Designing Cross-National Impact Evaluation of Nomadic and After-Market Device Pontus Engelbrektsson, Chalmers Accelererad provning i simulator - är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI INTACT - Enhetlig utredning av trafikolyckor på nationell nivå Torbjörn Andersson, Autoliv DaCoTA - Enhetlig utredning av trafikolyckor på europeisk nivå Torbjörn Andersson, Autoliv 19

20 Dag 1 13 januari Mc, moped Ordförande: Per Johansson, MCRF Pilotprojekt av EU-moped/mc-förares synbarhet i Östergötland Helena Hellsten, Helsäker Konsult Peter Moberg, Östgöta Brandstodsbolag Olycks- och skadereducerande effekter av ABS på motorcyklar Matteo Rizzi, Vectura Ulykkesanalyse af danska motorcykelolyckor Lars Klit Reiff, Vejdirektoratet Nationell strategi för moped- och MC-säkerhet Jörgen Persson, Vägverket EU-projektet 2-BE-SAFE och Skyltfondenprojekt om säkerhet för MC Lars Leden, VTT KAFFE Unga förare/ förarutbildning Ordförande: Nils Petter Gregersen, NTF Att använda simulatorer som pedagogiskt hjälpmedel i utbildning inom transportsektorn Christer Svensson, Trafikcenter Scantec drepte unge førere årlig i OECDlandene. Kan vi gjøre mer for å redde dem? Torbjørn Tronsmoen, Statens Vegvesen Vegdirektoratet Forskjeller mellom formell (autoriserte kjørelærere) og uformell (med lek instruktør) praktisk føreropplæring Torbjørn Tronsmoen, Statens Vegvesen Vegdirektoratet Kostnadsuppföljning av introduktionsutbildning för körkort Maria Nilsson, WSP 20 Session 28 SAL 5:AN Filmstaden Session 29 SAL 5:AN Yrkesförare och utryckningsförare Ordförande: Björn Peters, VTI Nya körkorts- och yrkesförardirektivet - en översikt Hans Mattsson, Transportstyrelsen Förarutbildning med avancerad buss- och lastbilssimulator vid Svetrack Sixten Sjöblom, AB Nybro Brunn Dödliga och invalidiserade skador bland polismän efter krascher med polisfordon i svensk vägtrafik åren Jörgen Lundälv, Umeå universitet Christer Philipsson, Körglädje Polisens förarutbildning Bengt Svensson, Rikspolisstyrelsen Fokusgruppsintervjuer med utryckningsförare vid ambulanssjukvården i Västerbotten - synpunkter på utryckningskörning Pontus Albertsson, VLL Trafiksäkerhet inom ambulanssjukvården - den operativa personalens syn på utryckningskörning Björn Peters, Jonas Haraldsson, VTI KAFFE Session 30 SAL 6:AN Filmstaden

21 Dag 1 13 januari Session 31 SAL 7:AN Filmstaden Planering för fotgängare Ordförande: Sonja Forward, VTI Vinner fotgängare på reglering av övergångsställen? Lars Olofsson, Ramböll Arbete med fotgängarprogram i Malmö Emma Kvistberg, Malmö stad Fotgängare vintertid - effekter av halkskydd Glenn Berggård, LTU Navigeringsstöd för synskadade en nyttovärdering med svårvärderade nyttor Johanna Karlsson, Sweco Fotgängarnas singelolyckor - ett ouppmärksammat problem Lennart Adolfsson, FOT Klimat- och transportpolitik Ordförande: Lars Nilsson, Vägverket Konsekvenser av IPCC-baserad klimatpolitik på den svenska transportsektorn Ulf Perbo, BilSweden Klimatarbetet efter Köpenhamn Naturvårdsverket Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Gröna korridorer Jerker Sjögren, Näringsdepartementet KAFFE Session 32 CRUSELLSALEN Konsert & Kongress KAFFE Fotgängare - mått och effekter Ordförande: Pelle Envall, WSP Mått och mätmetodik för gång- respektive cykeltrafik Annika Nilsson, Trivector Effektsamband för gående och cyklisters säkerhet Thomas Jonsson, LTH Separering av gåendes från cyklister Liselott Söderström, Trivector Belysningsåtgärder för oskyddade trafikanters säkerhet vid övergångsställen och gångpassager Charlotta Johansson, LTU 21

22 ETT RENARE ALTERNATIV BIOGAS & DIESEL Stadspartner skapar bättre förutsättningar genom att anpassa lastbilar till metandieseldrift. Tack vare patenterad metan diesel teknik MDE (Methane Diesel Engine) finns idag möjlighet att reducera koldioxidutsläppen kraftigt på tunga fordon. Det ger också en bättre ekonomi för Sveriges åkerier. Välkommen till Stadspartners monter 4! 22

23 Dag 1 13 januari Session 33 WALLENBERGSSALEN Länsmuséet Åtgärder för bättre luftkvalitet Ordförande: Mats Gustafsson, VTI Dubbdäcksförbud i Göteborg Anders Roth, Göteborgs stad Kan städning sänka partikelhalterna? Kaarle Kupiainen, Nordic Envicon IPL - innovativa åtgärder för förbättrad luftkvalitet längs motorvägar i Holland Riekele de Boer, IPL, Centre for Transport and Navigation Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Lena Gipperth, Göteborgs universitet KAFFE Hälsoeffekter och partikelföroreningarnas egenskaper Ordförande: Christer Johansson, Stockholms universitet Människors hälsa i MKB för infrastrukturprojekt - var står vi idag? Mari Kågström, Sveriges Lantbruksuniversitet Effekter på astmatiker av partiklar från tunnelbanan i Stockholm Britt-Marie Larsson, KI WearEm och NanoWear slutresultat från två EMFO-projekt om emissioner och egenskaper hos partiklar från vägtrafik Åke Sjödin, IVL Mats Gustafsson, VTI Inverkan av vägbanans fuktighet för egenskaper hos partiklarna som vägtrafiken genererar Michael Norman, Stockholms universitet Session 34 SAL SPEGELSALEN Konsert & Kongress Gasdriven transport miljövänligt alternativ med tillväxtpotential Ordförande: Mattias Svensson, Svenskt Gastekniskt Center AB Gasdriven transport miljövänligt alternativ med tillväxtpotential Anders Matthiasson, Svenska Gasföreningen Dual-fuel-tekniken hur fungerar den och vad har den att ge? Per Stålhammar, AVL-MTC LNG i sjöfart Carolina Sahlén, Sweco Environment AB Metan-diesel-drift med flytande metan i fabriksbyggda fordon Rolf Willkrans, AB Volvo Möjligheterna med flytande metan som bränsle för långa och tunga transporter i Sverige Roger Andersson, AGA Gas AB Betydligt bättre biogasläge Björn Hugosson, Stockholms stad KAFFE Session 35 SAL SPEGELSALEN Förutsättningar för elbilsintroduktionen på den svenska marknaden - skatter, styrmedel och tekniska förutsättningar Ordförande: Ulf Perbo, BilSweden Hur ska elbilar och laddhybrider beskattas? Per Kågesson, Nature Associates Kommande elbilar och laddhybrider på marknaden Ulf Roos, BilSweden Batteriteknikens utveckling Göran Lindbergh, KTH Går elbilar att sälja i Sverige? Thomas Holm, Anders Erngren, Mitsubishi Motors Sverige Karin Karlsson, Renault Nordic 23

24 Miljövänlig bullerskärm av returplast Aqvisskärmen är eftergivlig. Det innebär att skyddsräcken inte behövs för att skydda mot påkörning. Ljudisolering Rw = 33 db enligt ISO och ISO Referens: Vägverket/Tullinge Acceleration Severity Index ASI 0,95 aqvis.se Kom inom vår monter nr.47 och diskutera buller & vibrationsfrågor och titta närmare på våra mätinstrument. Vi är sedan 1967 en av världens ledande tillverkare av mätutrustning inom ljud & vibrationer. Fyll i namn/e-post, klipp ut och ta med annonsen till montern så deltar ni i vår utlottning av trisslotter! Namn:... E-post: Kontakta gärna vår svenska säljare för eventuell demo eller mer info. Jani Huhtala, Sales Manager Sweden, ,

25 Dag 1 13 januari Session 36 SAL HAGDAHL SAS Radisson Intermodalitet - Utveckling Ordförande: Bo Östlund, TFK Borlänge Godsets väg genom landskapet - en kommunal kapplöpning Cecilia Mårtensson, Sveriges Kommuner och Landsting Robert Sommar, Vectura SamTran - Samordnade intermodala godstransporter Fredrik Bärthel, TFK Borlänge Gerhard Troche, KTH Dryports - hamnar i inlandet Dirk Harmsen, Dirk Harmsen Consulting AB ISTRA - Innovativa intermodala transportsystem för semitrailrar Fredrik Bärthel, TFK Borlänge Sustainable Transport Ordförande: Magnus Swahn, NTM Green production - green distribution Christina Wolf, IVL The future business model for sustainable logistics Maria Huge-Brodin, LiU Carbon-regulated supply chains Tarkan Kan, Technische Universiteit Eindhoven Best Practice in Logistics Peter Franke, Technische Universität Berlin KAFFE Session 37 SAL FILBYTER SAS Radisson KAFFE Intermodalitet - Utvärdering Ordförande: Bo Östlund, TFK Borlänge Utvärdering av intermodala transportkedjor: Resultat av fallstudier av olika transportkedjor Robert Sommar, KTH Utvärdering av intermodala transportkedjor: Mätning av påfrestningar i terminaler och under transport Peter Andersson, Mariterm, Ulf Carlsson, KTH Utvärdering av intermodala transportkedjor: Vilka är de svaga länkarna och hur kan de elimineras? Bo Lennart Nelldal, KTH Samhällsekonomisk analys av kombiterminalsystem Henrik Edwards, Vectura Sustainable Supply Chains Ordförande: Catrin Lammgård, Göteborgs universitet Design and Control of Low Carbon Supply Chains 2050 Freadrik Eng Larsson, Ali Pazirandeh, LTH Making Supply Chains More Sustainable by Using Value Stream Mapping Carl Wänström, Chalmers Sustainable logistics management, a business model approach Maria Björklund, LiU Sustainable distribution networks Challenges and opportunities Kajsa Hulthén, Chalmers Transport Efficiency and Sustainability Niklas Arivdsson, Göteborgs universitet Samdistribution - ett begrepp med många betydelser Mona Pettersson, WSP 25

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm PROGRAM 2015 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm NEXT GENERATION För fjärde året i rad samlas hela branschen till en unik konferens och mässa om hållbarhet inom byggande, fastighetsförvaltning,

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Slutrapport Wolfgang Heller, Birgit Maxe, Margaretha Nelke, Claes Ottne 2003-12-31 VTIs BIC utredning 2003 2(54) Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Förord Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport är namnet på ett FoI-program inom

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft

Läs mer

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas Projekt & Affärer 1/10 HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE Bild från Stockholm Globe Arenas VI CYKLAR FÖR RENT VATTEN När du får den här tidningen i din hand har du kanske redan sett WSPs

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck BUSINESS NR 1 APRIL 2014 ihyllie w w w.ihy llie.s e Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck Konfererapå och spela bowling på O Learys Företagsträff O Learys

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer Parkering i storstad Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer 2 Titel: Parkering i storstad: Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 What if-scenarier Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 Rapport på uppdrag av projektet HUR 2050 Slutrapport What if-scenarierna, 06-03-10

Läs mer