Precise Biometrics (PREC.ST)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Precise Biometrics (PREC.ST)"

Transkript

1 ANALYSGARANTI* 21 september 2006 Precise Biometrics (PREC.ST) Hösten bör ge bra avtryck! Det ser ut att kunna bli en händelserik höst för biometriföretaget Precise Biometrics. Efter ett antal goda referensorder under det senaste halvåret har förutsättningarna för bolaget förbättrats avsevärt. Samtidigt är bolagets nisch endast 5-10 procent av hela biometrimarknaden. Därutöver finns det ett flertal riskmoment såsom kommande prispress, beroendet av ett fåtal nyckelpersoner samt relativt svag finansiell ställning. Dagens värdering speglar högt ställda krav på orderingång, försäljning och vinst. Potential saknas inte men risken är hög. I vårt normalscenario blir det motiverade värdet på aktien 5-6 kronor. I ett positivt scenario kan aktien dock vara värd 9 kronor. Redeye Rating Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Aktiekurs, SEK O-listan 492 MSEK IT/Säkerhet C.Bergman/T.Marschall Lars Grönberg Kursutveckling Precise Biometrics okt nov dec jan feb mar apr maj Precise Biometrics jun jul aug sep OMX Volym, tusen Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Nyckeltal Fakta e 2007e 2008e Omsättning, SEKm 30,0 45,1 63,9 114,0 163,6 Tillväxt 120% 50% 42% 78% 44% EBIT -40,3-35,9-35,9-17,6 2,8 Res. F. Skatt -39,7-35,7-36,1-17,4 2,5 Nettoresultat -39,7-35,9-36,1-14,0 0,2 Nettomarginal -132% -80% -56% -12% 0% EPS -0,72-0,55-0,49-0,19 0,00 P/E neg neg neg neg 2859,1 EV/EBITDA -15,1-15,9-16,2-45,8 46,0 P/S 16,4 10,9 7,7 4,3 3,0 EV/S 14,9 9,7 7,4 4,2 2,9 Aktiekurs, SEK 6,75 Antal aktier m 72,9 Börsvärde, MSEK 492 Nettoskuld -17 Free float % 92 Oms/dag/ Analytiker: Greger Johansson * Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye, Styckjunkargatan 1, Stockholm. Telefon Fax E-post:

2 Definitioner Bolaget Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende på innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Innehållsförteckning Investeringssammanfattning. 4 Bolagsprofil.. 5 Affärsmodell 6 Produkter/tjänster.. 7 Marknad 12 Biometrimarknaden Aktörer Drivkrafter Tillväxtmöjligheter.. 18 Finansiella prognoser. 20 Resultaträkning Kvartalsestimat Balansräkning Värdering.. 26 DCF Multipel-värdering Scenario Risker och triggers med Precise-aktien 29 Sammanfattning 30 Tabeller

4 Investeringssammanfattning Precise Biometrics Precise Biometrics säljer och utvecklar biometriska säkerhetslösningar med fokus på användandet av fingeravtryck i kombination med smarta kort. Marknaden för biometrilösningar omsätter mer än 2 miljarder dollar under 2006 och växer med mer än 40 procent per år. Dock så är det bara 5-10 procent av denna marknad som Precise Biometrics kan nå i dagsläget med sina produkter. Det finns flera indikationer på att orderingången/försäljningen kommer att ta fart under H2 06. För det första, erhöll Precise Biometrics den stora och mycket viktiga referensordern i Thailand under 2005/2006 som nu ger en klar fördel i de (minst 10 stycken) andra nationella IDkortsupphandlingar som väntas tas beslut om under H2 06 och För det andra, måste alla myndigheter i USA som omfattas av säkerhetsdirektivet HSPD-12 före den sista oktober 2006 att börja utfärda smartkortbaserade ID-kort (PIV-kort). För det tredje fick Precise Biometrics en intressant referensorder ifrån SAS under sommaren som kan bana vägen för flera flygbolag att framöver börja använda biometriska lösningar. För det fjärde erhöll de ett licensavtal med Oki Electric Industry under juli månad och för det femte fick bolaget en stor licensorder under samma månad för biometriska pass. Precise Biometrics styrkor är: bra referenskunder i Thailand, SAS, Oki och flera amerikanska myndigheter. Deras Match-on-Card teknik är mycket minneseffektiv och högpresterande. Bolaget har byggt upp en omfattade partnerstruktur. Bolagets svagheter är: priset på deras MoC mjukvara kan falla snabbt eftersom det bara är en liten del av en total biometrilösning, den finansiella ställningen jämfört med de största konkurrenterna är svag och de är beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Våra olika värderingsmodeller ger ett värderingsintervall från 4,5-9,5 kronor per aktie. Således ser vi en uppsida om minst 40 procent om vårt bästa scenario inträffar. Alternativt så ser vi en nedsida om 35 procent i värst fall. Detta visar också på vilken risk det finns i att investera i ett mindre svenskt teknologibolag. Vårt DCF-värde är 5,5 kronor per aktie. Vi räknar inte med någon vinst under 2006 eller 2007 och således är p/e-talen negativa. Dock så är EV/S-multipeln för 2006e och 2007e, 7,4x och 4,2x, vilket är högre än konkurrenterna fast då är den förväntade tillväxten högre i Precise Biometrics jämfört med deras konkurrenter. Med 23 miljoner kronor i kassan (efter Q2) finns det en risk att bolaget måste göra en nyemission under 2006/2007. De triggers vi ser för aktien är främst nya stora kontrakt inom NID, Americas och ICAO. Andra triggers lite längre fram är bra kvartalsrapporter som visar på stark bruttomarginal och hög tillväxt, samt större samarbeten och partneravtal som kan driva Precise Biometrics försäljning. 4

5 Bolagsprofil Precise Biometrics säljer och utvecklar biometriska säkerhetslösningar med fokus på användandet av fingeravtryck i kombination med smarta kort. Försäljningen 2005 var 45 miljoner kronor. Precise Biometrics grundades 1997 av Christer Fåhraeus, Nils Bernhard och Mårten Öbrink. Bolaget säljer och utvecklar biometriska säkerhetslösningar med fokus på användandet av fingeravtryck i kombination med smarta kort. Med den egenutvecklade tekniken, Precise Match-on-Card, har bolaget skaffat sig en bra position inom nya marknader som använder biometri och smartkort som till exempel nationella ID-kort, inpasseringssystem, smarta ID-kort för myndigheter, säkra hårddiskar med mera. Precise Biometrics aktien noterades på O-listan under slutet av år 2000 och handlas även idag på O-listan. Försäljningen 2005 var 45 miljoner kronor och bolaget gjorde en förlust om 36 miljoner kronor. Precise Biometrics förra nyemission om 63 miljoner kronor gjordes under Q4 05 till kursen 7,25 kronor. Bolagets VD, Christer Bergman, har varit VD sedan Christer var under år 2000 Precise Biometrics USA chef och har även under sin tid som VD varit placerad i USA. I samband med Q2 06-rapporten annonserade bolaget att Thomas Marschall tar över rollen som VD från och med den 1:a november med placering i Lund. Thomas var tidigare koncernchef för det danska internationella mjukvaruföretaget Synkron A/S. Under hans ledning ökade försäljning med flera hundra procent. Tidigare var Thomas verksam in Maersk Group. Ordförande i bolaget sedan 2003 är Lars Grönberg. Han sitter bland annat med i styrelserna Cambio Healthcare Systems AB, Actit AB, Bindomatic AB, Connecta AB, Matkompaniet AB, O.P.I.C. AB, Terracom och XL Print Syd AB. Andra viktiga befattningsinnehavare är Niklas Andersson (CFO), Jonas Andersson (chef för nationella ID-kort) och Christer Fåhraeus (grundare och styrelsemedlem). De största aktieägarna är Eden Capital (8,2 procent), Odin fonder (5,3 procent), Storebrand fonder, 4-AP fonden, Banco fonder och Christer Fåhraeus (2,1 procent). 5

6 Affärsmodell Precise Biometrics affärsmodell är skalbar men den ger relativt liten intäkt per slutanvändare. Dessutom är försäljningsprocessen lång och komplicerad och försäljningen sker oftast via partners. Många prestigefyllda kunder... Precise Biometrics affärsmodell är att utveckla och sälja biometriska säkerhetslösningar (identitet säkerställs utifrån fysiska eller beteendespecifika kännetecken) med fokus på användandet av fingeravtryck i kombination med smarta kort. Då biometrimarknaden är relativt ny, erbjuder Precise Biometrics delar av de tre produktkategorier: hårdvara (olika typer av läsare), mjukvara/licensiering och konsulting. Efterhand som marknaden blir mer massmarknadsorienterad, kan Precise Biometrics övergå till att sälja/licensiera mer av mjukvaran (intäkter 10 öre ett par kronor per användare) med väldigt höga bruttomarginaler (minst 90 procent). Under tiden är bruttomarginalen på läsarna runt procent (försäljningsvärde dollar) och runt procent på konsulterna (rörelsemarginal under 2005 var 11 procent). Försäljningen sker i huvudsak via partners. Försäljningsprocessen är väldigt lång och komplicerad då tekniken är ny samt att kunder oftast återfinns i reglerade miljöer som staten, kommunerna och flygindustrin. Dessutom måste Precise Biometrics i många fall förlita sig på andra leverantörer (av till exempel applikationer och smarta kort) och integratörer för att kunna erbjuda en helhetslösning till kunden. Kunder Några av Precise Biometrics mer prestigefyllda kunder är US Department of State, US Treasury, US Department of Defense, SAS, banker i Luxembourg och Israel, AstraZeneca, Fitness 24Seven, Bornholmstrafiken, Oki Electric Industry och inom nationella ID-kort Thailand och Qatar. Partners Precise Biometrics har under de senaste åren var framgångsrika på att bygga upp en omfattande partnerlista med mer än 40 bolag. Några av de viktigaste partnerna är inom applikationsområdet (Athena, Safenet, RSA) IRIS Corp (multibiometri), WinMagic (USA), SSI (Thailand), Worldwide Trust (pass), Gunnebo, Silex och inom smarta kort Axalto, Gemplus och Oberthur. Precise Biometrics har också ett intressant samarbete med Smart Unicorn Group för den kinesiska marknaden. Affärsområde För att bearbeta ovanstående kunder dels med direktförsäljning men också med partners, har Precise Biometrics en affärsområdesindelning som är fragmenterad. De olika affärssegmenten är Americas (allt som säljs till USA), EMEA (allt som säljs i Europa), Nationella ID-kort (NID), ICAO Systems (flyg, pass etc.), Fyrplus Teknik (konsult) och Loqware (säkra hårddiskar). men också många stora konkurrenter. Konkurrenter De största konkurrenter är L1-Identity Solutions (Identix och ViiSAGE), Sagem Morpho, Cogent och Bioscrypt. Det finns mer information om konkurrenterna och de olika aktörerna under marknadsavsnittet. 6

7 Produkter och tjänster Precise Biometrics erbjuder bara delar av produkter och tjänster som behövs i ett fullständigt biometriprojekt. Precise Biometrics erbjuder i princip sex olika produkt/tjänstegrupper för att tillhandahålla olika biometriska lösningar. Dessa produktgrupper är ITsäkerhet, passersystem, inbyggda system, Match-on-Card (MoC)-mjukvara, mobila terminaler och konsulttjänster. Således erbjuder Precis Biometrics både hårdvara, mjukvara och konsult/integrationstjänster. Dock så erbjuder Precise Biometrics inte en egen biometrisensor, användarapplikationen (den som binder ihop alla komponenter), smarta kort (med operativsystem) eller andra minneskort. Detta gör att Precise Biometrics är beroende av partners och andra leverantörer för att kunna leverera ett fullständigt system. Innan vi går igenom de olika produktgrupperna tänkte vi bara kort beskriva några viktiga begrepp som kommer att användas flitigt. Biometribegrepp För att man ska kunna använda biometri (till exempel fingret) istället för ID-kort, lösenord, nycklar vid identifiering och inpassering behöver systemet kunna läsa av fingret samt verifiera fingret genom att jämföra det med en referensbild. Själva avläsningen görs med en avläsare som innehåller en sensor (som till exempel Fingerprint Cards eller UPEC säljer) kopplat med en programvara som digitaliserar och kodar en bild av fingret. Denna bild jämförs sedan med en tidigare lagrad referensbild av fingret och baserat på detta kontrolleras att fingret verkligen tillhör den rättmätiga personen. Denna process eller med ett annat namn, autentisering, kan ske på två sätt: 1. 1-faktor autentisering. Användare får sitt finger avläst därefter jämförs det med vad som centralt finns lagrat (i till exempel en server) faktor autentisering. Användaren behöver förutom fingret också visa ett smartkort som innehåller en referensbild av fingret och jämförelsen sker på detta kort. Fördelen med den första autentiseringsprocessen är enkelhet. Dock så är säkerheten begränsad samt system har svårt att skala vid stora volymer. Dessa två negativa aspekter löser den andra autentiseringsprocessen. Å andra sidan måste personen bära med sig ett smartkort samt lösningen blir något dyrare. Det är just vid autentiseringsprocessen som bedrägeri kan uppstå. Framförallt med 1-faktor autentiseringsprocess är det relativt lätt att med små medel kopiera och skapa ett falskt fingeravtryck. I 2-faktor metoden behöver förfalskaren också ett smartkort med rätt information för att lyckas med förfalskningen detta är betydligt mycket mer komplext och svårt att genomföra. Det finns många olika typer av kort och smarta kort. Det vanligaste är ett plastkort med magnetremsa (typ kreditkort) som används ihop med en PIN-kod. Detta kort kan endast lagra ytterst lite information typ ett bankkontonummer. Kostnaden är cirka 1 krona per kort. Den andra kortkategorin som vi omnämner framöver är smarta kort. Dessa kort 7

8 innehåller ett litet chip med operativsystem, processor och annan mjukvara vilket medför högre säkerhet och fler möjligheter. Typisk kostnad (beroende på omfattningen av mjukvara) är runt kronor. SIM-kort som används i mobiltelefoner är typiska smarta kort. En tredje typ av kort är kontaktlösa minneskort (typ Mifare) som kostar runt 10 kronor styck. Dessa innehåller ingen processor. Precise Biometrics produktfördelar är dess MoC-mjukvara som är effektiv, liten och fungerande. Precis Biometrics grundteknologi och komperativa fördelar baseras på: Precise BioMatch: Detta är programmet som dels kodar fingeravtrycket på ett effektivt och unikt sätt men dels också gör det möjligt att jämföra det med det lagrade korrekta fingeravtrycket. Precise Match-on-Card (MoC): Mycket minnebegränsad mjukvara som används för att kunna öka säkerheten genom att utföra autentiseringen på ett smartkort. Se mer nedan. Precise BioCore: En lösning bestående av en extern ASIC (application specific integrated circuit) och sensor tillsammans med Precise Biometrics mjukvara gör att en kund på ett relativt lätt sätt kan nå biometrimarknaden utan alltför mycket utvecklingsarbete. Precise Biometrics erbjuder sex produktgrupper: ITsäkerhet, passersystem, inbyggda system, MoC mjukvara, mobila terminaler och konsulttjänster. 1. IT-säkerhet Inom IT säkerhet levererar Precise Biometrics mjukvara och hårdvara för i huvudsak inloggning på datorer och datornätverk. Huvudsyftet är att byta ut lösenord och PIN-koder. Hårdvaran är olika typer av biometriska läsare som dels är fristående och dels integreras i ett tangentbord eller tillsammans med ett PC-kort för mobil/pc anslutning. Alla läsarna går att få med en högre säkerhetsnivå (inkluderar då ett smartkort). Det mesta av hårdvaran köps in externt (alternativt används de inbyggda produkter som Precise Biometrics säljer enligt nedan) och Precis Biometrics adderar framförallt design och viss mjukvara (se nedan). Priset på en läsare ligger runt dollar. Källa: Precise Biometrics. Från vänster: Precise 100 MC, Precise 100 MC BioKeyboard, Precise 100 PC-Card, Precise 250 MC. All mjukvara som Precise Biometrics erbjuder är baserad på den patenterade algoritmen för fingerigenkänning (BioMatch) med låg felfrekvens. Mjukvaran återfinns antingen på smartkortet eller i PCn. 8

9 Precise utvecklar inte användarapplikationen själv (den som knyter samman hela biometrisystemet och tar hänsyn till vilken läsare som används) utan det görs av partners vilket innebär att de är beroende av dem. Dock så erbjuder Precise olika typer av utvecklingsverktyg för just sina partners för att underlätta för dem att använda Precise Biometrics teknologi. Under 2005 förvärvade Precise Biometrics Göteborgsföretaget Loqware. Med förvärvet fick man i huvudsak tillgång till flera patent som bolaget använder i sina säkra bärbara hårddiskar och USB-minnen (genom fingerigenkänning kopplat till låsningsteknologin i-loq). Precise Biometrics fick också tillgång till ett intressant kontaktnät i Asien som bland annat har lett till ett joint venture med Smart Unicorn Group. Källa: Precise Biometrics. LoqDrive Passersystem/fysiska access system Det andra produktområdet rör olika typer av fysiska inpasseringssystem baserade på fingerigenkänning. I likhet med ovan bygger produkterna på Precise Biometrics mjukvara dock så görs autentiseringen i själva läsaren, inte på kortet. Dessutom är det ett Mifare-kort istället för ett smartkort som används för att lagra fingeravtrycket. Precise Biometrics erbjuder en hårdvaruprodukt som till stora delar bygger på BioCore-konceptet (se nedan). Då marknaden fortfarande är fragmenterad finns det ett stort värde (för Precise Biometrics) att kunna erbjuda även en hårdvaruläsare tillsammans med mjukvara, Mifare-kort och övrig integration. Källa: Precise Biometrics. BioAccess Mifare och BioAccess

10 För att kunna lagra ett fingeravtryck på ett Mifare-kort, erbjuder Precise Biometrics ett produktkoncept som heter Precise BioAccess Enrollment Station. Detta koncept innehåller all hård och mjukvara som installeras på en vanlig PC för att kunna lagra fingeravtryck. 3. Inbyggda system Den tredje produktgruppen som Precise Biometrics erbjuder vänder sig till kunder som själva vill erbjuda biometriprodukter till slutkunden och vill använda sig av en nästan färdig lösning. Det enda kunden behöver göra är att designa produkten utvändigt och sedan fokusera på marknadsföring och säljarbetet. BioCORE II som produkten heter innehåller all mjukvara och hårdvara (ASIC+sensor) som behövs. Källa: Precise Biometrics. BioCORE II. MoC-mjukvaran är den viktigaste produkten på sikt. 4. Match-on-Card mjukvara Den viktigaste komponenten i Precise Biometrics erbjudande är deras patenterade mjukvara kallad Precise BioMatch. Fördelen med Precise Biometrics mjukvara är att den är mycket liten (mallen för fingret tar endast 500 byte minne och koden för genomföra autentiseringen är endast 1 Kbyte stort) vilket gör att man kan lagra och utföra autentisering på ett vanligt smartkort med befintligt operativsystem och minne. Görs autentiseringen på ett smartkort benämns systemet Match-on-Card system. Finessen med detta är att systemet blir mycket säkrare då signalerna inte måste lämna systemet (läsare och kort) och jämföras i till exempel en fristående dator. En annan fördel är att om kunden måste addera riktigt många användare så skalar ett system med en Match-on-Card lösningen betydligt bättre än andra lösningar. MoC tekniken kan användas i många olika typer av produkter som till exempel i nationella smarta ID-kort, amerikanska PIVkort, pass, smarta kreditkort, inpasseringssystem med mera. Idag är MoC inte standardiserad teknik men med Precise Biometrics prestigeorder i Thailand är det klart att denna teknik blir allt vanligare. Dessutom sker mycket arbete inom standardiseringsorganisationerna ISO och CEN vilket inom några år kan leda till en standardiserad MoC mjukvara Förutom själva MoC och BioMatch-algoritmen så erbjuder Precise Biometrics också flera olika typer av utvecklingsverktyg samt programvara som baseras på bland annat C och Java. 5. Mobila terminaler En liten men intressant produktgrupp är mobila terminaler med biometriaccess. Precise Biometrics erbjuder en mobil terminal som heter SmartTerm ST4e vars funktionalitet passar utmärkt inom kontroll av pass, logistik och sökning efter personal och försäkringsdata. 10

11 Inom ramen för JV med Smart Unicorn Group i Kina kommer bolaget att också titta på biometri för mobiltelefoner. Detta kan givetvis vara en jättemarknad men också otroligt svår att ta sig in på. Dessutom vet vi mycket lite om vad JV verkligen ska göra. 6. Konsulttjänster Den sista produktkategorin är Precise Biometrics konsulttjänster. Detta är i huvudsak konsultbolaget Fyrplus Teknik AB som de förvärvade i början av Fyrplus har mycket stor praktisk erfarenhet av biometri och multibiometri (det vill säga en kombination av fingeravtryck-, iris- och ansiktsigenkänning) från exempelvis resebranschen, läkemedelsindustrin och sjukvårdssektorn, främst i Skandinavien. Dessutom har Fyrplus stor allmän kunskap om implementering av biometriprojekt samt strategisk kompetens om slutanvändarens önskemål. Fyrplus har också innan förvärvet arbetat med Precise Biometrics produkter. 11

12 Marknad Biometrimarknaden är en stor men fragmenterad marknad. Marknaden där olika biometrilösningar, eller lösningar där den mänskliga kroppen används, har på de senaste åren börjat bli en miljard dollar marknad. Då det finns många olika biometrilösningar samt många olika tillämpningsområden, är marknaden för biometriprodukter relativt fragmenterad. Då Precise Biometrics har flera typer av produkter, mjukvaror och konsulttjänster samt att bolaget endast består av cirka 70 personer, har bolaget valt ut att endast satsa på vissa nischer. Oftast tar en global partner hand om integrationen och projektledningen av ett biometriprojekt medan Precise Biometrics fungerar som en underleverantör av utvalda komponenter. Detta innebär att bolagets del i totalaffärerna i många fall är relativt liten. Biometrimarknaden Det absolut vanligaste sätten att autentisera en person har varit med olika typer av identifikationskort, pass, nycklar och lösenord. Dessa metoder har varit relativt säkra, billiga och enkla. Dock så har det på senare tid, med bra datorer, kopieringsmaskiner, Internet, blivit allt vanligare med identitetsstöld, krav på högre säkerhet samt också krav på mer enkelhet (en lösning istället för flera olika kort, nycklar och lösenord). Här har olika biometrilösningar börjat spela en ny viktig roll och de kan i många fall lösa flera av dessa problem. Dock så har det, som med all ny teknik, tagit många år innan biometrimarknaden närmat sig något som kan kallas en massmarknad och därmed i någon större skala kunnat ersätta befintlig teknik. Det är fortfarande så att gammal teknik i de flesta fallen fungerar alldeles utmärkt. Däremot har det under de sista åren olika biometrilösningar börjat få en större närvaro inom inte bara polis och statlig verksamhet, utan också hos gemene man. Som vi kan se i nedanstående marknadstabell ifrån början av året var omsättningen ifrån diverse biometrilösningar under ,5 miljarder dollar. I år förväntar sig IBG (internationellt konsultföretag med fokus på biometri) att omsättningen ökar med mer än 40 procent till strax över 2 miljarder dollar. Den totala biometrimarknaden omsätter i år över 2 miljarder dollar och växer med mer än 40 procent.dock så är det bara en bråkdel av denna marknad som Precise Biometrics kan nå. MUSD E 2007E 2008E 2009E 2010E Omsättning Tillväxt 41% 38% 28% 22% 22% Källa: IBG's Biometrics Market and Industry Report Studerar vi omsättningen för de närmaste åren, ser vi även här att tillväxten kommer att vara mycket hög. IBG prognostiserar att årstillväxten mellan 2005 och 2010 kommer att vara hela 30 procent. Vi tycker detta verkar rimligt med tanke på att biometrisektorn fortfarande befinner sig i ett relativt tidigt skede. Dock så är det viktigt att poängtera att även om marknaden omsätter flera miljarder dollar de närmaste åren är det bara en mycket begränsad del som Precise Biometrics kan ta del av (se kommande grafer). 12

13 9% 7% 4% 2% 4% 11% 19% 44% Finger Ansikte Multipla Signatur Röst Iris Handen Middleware 11% 17% 6% 9% 24% 33% Nordamerika Asien Europa Mellanöstern Afrika Sydamerika Källa: IBG's Biometrics Market and Industry Report Då autentisering kan ske på många olika sätt, även inom biometriområdet, visar grafen till vänster att det klart största segmentet inom biometri är igenkänning via fingret. Detta segment står för nästan 50 procent av den totala omsättningen och det är även inom detta område som Precise Biometrics valt att fokusera på. Vissa av de andra delsegmenten kan Precise också approchera men då är det oftast via partners. Om vi går tillbaka till fingerigenkänningssegmentet så är värdet på denna marknad för 2006 uppskattad till cirka 1 miljard dollar. Dock så utgör procent av detta delsegment av AFIS-system. AFIS-system (Automated Fingerprint Identification System) är system där en persons karaktäristiska, som till exempel ett fingeravtryck, jämförs mot en hel population. FBI och polisen är typiska användare av denna typ av system. Precise Biometrics erbjuder inte AFIS-system utan de fokuserar i huvudsak på där fingeravtryck jämförs mot en lagrad bild av det egna fingeravtrycket (resterande procent). Anledningen till att Precise inte satsar på AFIS-området är att det kräver kompetens inom bland annat databas och stordatormiljö som inte Precise har idag. Dessutom är denna typ av system relativt väl positionerade på marknaden och ger små möjligheter för nya aktörer att bryta sig in. Studerar vi grafen uppe till höger, ser vi att de tre största marknaderna för biometriprodukter finns i Nordamerika (33 procent), Asien och Europa. Precise Biometrics har lokal närvaro i alla dessa regioner och har även erhållit order på dessa tre marknader. Dessutom har bolag i år fått order i det fjärde största geografiska området, Mellanöstern (Dubai). Adresserbar marknad för Precise Biometrics är miljoner dollar Så om vi gör en snabb överslagräkning för att finna en övre gräns på hur stor den nåbara marknaden för Precise Biometrics är, blir den cirka miljoner dollar (2,2 miljarder*0,44*0,2). Detta intervall kan vi hävda att det skulle vara högre då Precise Biometrics faktiskt kan leverera tjänster (tillsammans med partners) även inom till exempel ansikte och irisigenkänning. Å andra sidan kan vi hävda att intervallet ska justeras ned på grund av att intervallet miljoner dollar inte fullt ut är adresserbart eftersom Precise Biometrics väldigt sällan själv levererar en komplett fingerigenkänningstjänst. 13

14 De två graferna nedan beskriver inom vilka applikationer och sektorer som biometri används inom. De tre största applikationerna som biometri används inom är inom brottsidentifiering (AFIS), civil identifiering (pass, medborgarskap, ID-kort etc.) och återkomst/närvaro- identifiering. Precise Biometrics har kunder som fokuserar i huvudsak på de två sista segmenten. 3% 17% 17% 4% 26% Graf region Graf application BrottsID CivilID Åtkomst/närvaro Övervakning Utrustning KonsumentID 21% 5% 7% 6% 25% 7% Polis Kommun Statlig High-tech/telekom Transport Militär Övrigt 33% Graf vertical secotr 29% Källa: IBG's Biometrics Market and Industry Report De största applikationerna idag återfinns inom starkt reglerade och statliga/politiska reglerade sektorer. Med tanke på de mest populära applikationsområdena, så återfinns staten, polisen och kommunen över de tre sektorer där biometri är mest frekvent förekommande. Detta innebär också idag att de största marknaderna återfinns inom sektorer som mer eller mindre är politiskt/statligt reglerade. Givetvis har detta både för och nackdelar. Har man väl kommit in och blivit godkänd (som Precise Biometrics har blivit hos många amerikanska myndigheter) så har de bra förutsättningar att få betydligt större och mer omfattande kontrakt när de väl bestämmer sig för att rulla ut storskaliga biometrilösningar. Å andra sidan så såg vi bland annat under H2 05 i USA att staten/myndigheterna också snabbt kan ändra förutsättningarna för projekten genom att helt enkelt omprioritera och ändra budgeten för biometrisatsningar. I samband med att två av de större biometriföretagen, Identix och Viisage (nu L1-Identity Solutions) i början av året annonserade att de kommer slå samman sina verksamheter, så beskrev det på ett översiktligt och alternativt sätt marknadspotentialen de närmaste åren. Då siffrorna är klart mycket högre än vad IBG redovisade ska man snarare tolka Identix/Viisages siffror som möjlig potential när biometri verkligen blir en massmarknad och ersätter mycket av den gamla tekniken. Detta tidsperspektiv kan vara ganska långt (minst 10 år) dock så ger de en indikation vilken global marknadspotential olika biometrilösningar har på sikt. Dock så är det också troligt att Precise Biometrics inte kan leverera lösningar inom all dessa områden och dessutom räknas inte bara mjukvaru och hårvaruförsäljning med utan också mycket integrationsarbete, konsulting och affärsutveckling med i dessa siffror. 14

15 Civil ID Real ID Act 1bn USD First Responder Credentialing 0,25-0,5bn Transportation, TWIC 0,25bn Registered Traveler 0,2bn HSPD-12/FIPS-201 0,5bn Criminal Backgrounds 2bn International IDs 2-5bn Polis/kriminell ID Face recognition, Info sharing 1-2bn and mobil ID Gränsövervakning US Passports 0,2bn US-VISIT 0,5-1bn Global Initiatives (e-passport,e-boarders) 5-10bn Komersiella marknader Financial Institutions 2-5bn Health Care 1-2bn Källa: Identix/ViiSAGE presentation från januari På lite längre sikt skulle den totala biometrimarknaden omsätta 10+ miljarder dollar. Som vi ser indikerar Identix/Viisage att det finns flera segment som enskilt så småningom kan omsätta flera miljarder dollar. Förutom segment och sektorer som är relativt stora idag (som till exempel inom polisen) kan det vara värt att notera att nya internationella/nationella ID-kort, nya pass, gränsövervakning, finanstjänster och olika amerikanska lagar och standarder (HSPD-12, FIPS-201) skulle kunna generera 10-tals miljarder dollar i intäkter framöver. Aktörer på Biometrimarknaden Då biometriområdet börjar bli ett relativt stort område med både små och stora aktörer inom mjukvara, elektronik, konsulting och korttillverkning har vi nedan försökt att lista de viktigaste aktörerna. De största spelarna som har biometri som sitt huvudfokus är: De största aktörerna är L1-Identity Solutions (Identix och Viisage), Sagem, Cogent och Bioscrypt. Dock så finns det en hel uppsjö av mindre bolag. L1-Identity Solutions. Detta bolag består av en sammanslagning under 2006 av Identix och Viisage. Identix: Amerikanskt bolag och ett av de största biometriföretagen. Omsättningen 2005 var cirka 80 miljoner dollar och samtidigt visade de en förlust. Identix har det mesta inom biometri: AFIS, MoC, läsare, ansiktsigenkänning med mera. Viisage: Omsättning 2005 var 66 miljoner dollar och de visade en mindre förlust. Viisage är amerikanskt och har mycket produkter inom produktion av dokument (pass, licenser etc.) och autentisering av dokument. De har också produkter inom realtidsövervakning, ansiktsigenkänning, åtkomst/närvaroidentifiering. Sagem Morpho. Dessa är en stor korttillverkare men har också mycket inom AFIS-området. De har även en konkurrenskraftig MoC-lösningar. Sagem Morpho är ett dotterbolag till Sagem 15

16 Défense Sécurité och en del av SAFRAN Group. SAFRAN group är ett stort teknikbolag med 56,000 anställda inom olika teknikgrenar. Cogent. Noterat amerikansk bolag som omsatte nästan 160 miljoner dollar 2005 och hade 50-procentiga rörelsemarginaler. Cogent är mycket stor inom AFIS-området. Bolaget har också många lösningar inom åtkomst/närvaro. Bioscrypt. Noterat kanadensiskt bolag som 2005 omsatte nästan 16 miljoner dollar och gjorde en förlust. Bioscrypt har olika typer av läsare samt produkter för åtkomst/access. Andra mindre aktörer är: ImageWare Systems (listat amerikanskt mjukvarubolag med cirka 10 miljoner dollar i omsättning), Saflink (listat amerikanskt bolag med 7 miljoner dollar i omsättning och fokus på biometriläsare och nätverksaccess), Id3 Semiconductor (franskt bolag, egen läsare, MoC, små volymer), Ikendi (mindre tysk mjukvaruleverantör, MoC), Silex Technology (läsare), Billionton (läsare), Finger Print Cards (svensk sensorleverantör och har även vissa algoritmer). Ytterligare bolag inom biometri/säkerhet är A4Vision, AuthenTec, DigitalPersona men även större bolag som NEC, LG Electronics och Microsoft. Det finns troligen många fler aktörer framförallt i Asien. Dock så brukar många av de mindre spelarna ha problem att faktiskt leverera fungerande system med bra kvalitet i tid. En annan typ av aktörer som Precise Biometrics förlitar sig på samt samarbetar med är smartkorttillverkarna som till exempel Axalto, Oberthur, Datakey, IBM/Philips, Keycorp Miotec etc. Marknadsdrivkrafter för Precise Biometrics Utifrån ovanstående resonemang om marknaden och med Precise Biometrics produktportfölj och inriktning i åtanke, listar vi några av de viktigaste drivkrafterna framöver för Precise Biometrics marknad: Flera viktiga beslut tas under H2 06 och under 2007 som kan trigga biometrimarknaden och närliggande aktier. US Federal Governments Homeland Security Presidential Directive 12 (HSPD-12) och Federal Information Processing Standards 201 (FIPS 201). Dessa två säkerhetsdirektiv och standarder innebär att i oktober 2006 måste alla myndigheter som omfattas av HSPD-12 att börja utfärda smartkortbaserade ID-kort (PIV-kort) och myndigheterna har sedan ytterligare ett år på sig för att bygga upp den infrastruktur som krävs för hanteringen av smarta kort. Andra amerikanska initiativ är: Western Hemisphera Travel initiative (pass för att resa mellan USA/Kanada/Mexico), Intelligence Reform Act, Real ID Act (körkort), Visa Waiver Program (visa och epass till USA), USA Patriot Act, TWIC etc. Teleworker är projekt där de amerikanska myndigheterna uppmanar de anställda att arbeta hemifrån via en säker uppkoppling. Införandet av nationella ID-kort. Länder efter Thailand och Qatar (där Precise har fått viktiga order) är Libyen, Frankrike, Saudiarabien, Marocko, Spanien, Storbritannien, Pakistan med flera. Inom de närmaste åren kommer minst olika nationella 16

17 ID-projekt att starta upp. Flera beslut väntas under H2 06. En viktig drivkraft är att många länder i Asien, Afrika och Mellanöstern behöver införa denna typ av system då de idag inte vet hur många som verkligen bor i respektive land. ICAO (International Civil Aviation Organization) är ett FN-organ för internationellt civilflyg och de driver på standarder (klara under 2006) för elektroniska pass. I till exempel USA, ska de börja utfärda pass (för visumfrihet) med biometriska data senast den 26 oktober Se också passordern via partner Worldwide Trust samt SASordern i slutet av juli. Ytterligare ett intressant projekt är e-border i Storbritannien. Ökad oro efter den 11e september 2001 medför högre krav och bättre säkerhetsutrusningar. Allmänt ökad säkerhet vid inpassering till företag och datorer men också högre säkerhet på hårddiskar (Loqware) och liknande. Eftersom biometri är en relativt ny teknik och flera produkter och program behöver samverka, krävs det en stor del integration och affärsutveckling. Precise Biometrics förvärvade i januari 2005 Fyrplus Teknik AB, som har mycket kunskaper och erfarenhet om biometriska projekt, och kan därmed bidra med stora praktiska erfarenheter av implementation av olika biometriprojekt. Övriga standarder som påverkar marknaden är ifrån NIST (National Institute for standardization of Technology in USA), ANSI/INCITS (USA), CEN (Comité Européen de Normalisation), ISO-standarder etc. Det finns problem kvar att lösa för att en massmarknad ska bli möjlig (pris, standarder, teknik, affärsmodell etc.) Precise är och kommer troligen att förbli en nischaktör sett till hela biometrimarknaden. Dock så kan de bli ledande inom bl.a. nationella ID-kort. Således finns det väldigt många drivkrafter, institutioner, företag, statliga organ med mera som sätter sin prägel på biometrimarknaden. Det är också detta som gör att det har tagit väldigt lång tid att få fart på massmarknaden, eftersom det är så många som har haft synpunkter på de olika standarderna och teknologierna för biometri. Det finns fortfarande mycket kvar att göra men som vi ser i ovanstående punkter kommer en hel del att hända under H2 06 och under Dock ska man komma ihåg att fördröjningar är mycket möjliga och framförallt måste priset på de olika biometriprodukterna komma ner för att möjliggöra en massmarknad. Det är också värt att notera att biometrimarknaden idag i huvudsak har inriktat sig på AFIS-system samt olika mindre passersystem för den statliga sektorn. Vi tror att biometrisystem kommer bli allt vanligare för gemene man under de närmaste åren. Dessutom ser vi att nationella ID-kort nu utfärdas med biometriska lösningar i vissa länder. Således verkar även Precise Biometrics marknad de närmaste åren växa mycket kraftigt dock ska man komma ihåg att bolaget är bara en i mängden (marknadsandel 2005: 6mUSD/1,5bnUSD = 0,4 procent) och dessutom är de en nischaktör (har ej lösningar för bland annat det största segmentet AFIS) på en mycket fragmenterad marknad (ingen aktör verkar ha mer än 10 procents marknadsandel). Dock så tycker vi det är bättre att bolaget försöker vara en duktig nischaktör istället för en bred halvdan leverantör. Duktiga nischaktörer tenderar också att bli uppköpta när marknaden tar fart. 17

18 Tillväxtmöjligheter För att sammanfatta föregående kapitel samt visa på Precise Biometrics marknadspotential, konkurrensfördelar samt tillväxtmöjligheter, har vi i nedanstående tabeller schematiskt försökt att ranka de olika aspekterna. En stjärna indikerar lågt betyg/lågt värde/liten potential medan fem stjärnor innebär högt betyg/högt värde/hög potential. Marknadsvärde/område [SEKm] Idag Framtid Fingerigenkänning ** ***** Ansikte, Iris, övrig biometri * ** AFIS ** *** Nationella ID-kort * **** Smarta ID-kort för myndigheter * **** Säker inloggning/åtkomst/närvaro * *** Flyg, pass, mm. * **** Säker hårddisk * ** Integration av biometrilösningar * *** Precise konkurrensfördel Idag Framtid Fingerigenkänning *** *** Ansikte, Iris, övrig biometri * * AFIS * * Nationella ID-kort **** **** Smarta ID-kort för myndigheter * *** Säker inloggning/åtkomst/närvaro * ** Flyg, pass, mm. ** *** Säker hårddisk ** ** Integration av biometrilösningar *** ** Hårdvara för biometri *** * Mjukvara för biometri *** *** Precise tillväxtpotential/område [SEKm] Idag Framtid Fingerigenkänning *** **** Ansikte, Iris, övrig biometri * * AFIS * * Nationella ID-kort ** **** Smarta ID-kort för myndigheter * *** Säker inloggning/åtkomst/närvaro * ** Flyg, pass, mm. * *** Säker hårddisk * ** Integration av biometrilösningar * ** Källa: Redeye Research, Precise Biometrics. Som vi kan se ifrån den översta tabellen, är idag värdet av olika fingerigenkänningsprodukter det klart störst segmentet inom biometri. Det absolut största segmentet inom fingerigenkänning är AFIS (75-80 procent). Tittar vi däremot framåt i tiden kommer betydelsen av alla biometrisegment att öka. Emellertid tror vi att fingerigenkänningsområdet kommer att fortsätta att vara det största biometrisegmentet, framförallt på grund av den relativa lättheten att använda och producera tjänsterna/produkterna. Dock så tror vi att AFIS-området inte kommer att expandera speciellt mycket. Vi ser också i relativ snar framtid att segment som nationella ID-kort börjar rulla ut i stor skala i enstaka länder (Thailand, Qatar). Inom de närmaste 18

19 Det finns många olika segment inom biometri som kommer vara miljard dollar marknader i framtiden. Störst konkurrensfördel för Precise Biometrics är en fokuserad nischstrategi inom mjukvara för fingerigenkänning. Vi tror inte Precise kommer att sälja någon hårdvara om 5 år. Precise Biometrics har bäst tillväxtmöjligheter inom nationella ID-kort, smarta ID-kort för myndigheter och olika lösningar för flygindustrin. Kinesiska marknaden är intressant men väldigt ny. åren kommer detta område att bli mycket stort. Även implementering av diverse olika smarta ID-kort för myndigheter börjar ta fart (framförallt i USA). Inom flygindustrin finns det en jättemarknad för diverse olika biometrilösningar (gränskontroll, pass etc.), dock verkar det ta lite längre tid att komma överens om en gemensam lösning över gränserna. Som Identix/Viisage tabell i föregående kapitel indikerade kommer marknaden framöver att bestå av flera delsegment som var för sig kan omsätta åtskilliga miljarder dollar Studerar vi tabellen för konkurrensfördelar, tror vi att Precise Biometrics idag helt klart har ett mycket intressant koncept, speciellt inom vissa nischer. Flera av de större bolagen har i huvudsak fokuserat på AFISsegmentet (då det är det största segmentet) samt att vara huvudansvarig för helhetssystem inom biometri. Precise Biometrics, som är en relativt liten spelare, har valt bort flera segment och försöker snarare att vare en teknologi/mjukvaruleverantör till olika partners och systemintegratörer. Även om Precis Biometrics idag har en del hårdvara (läsare) så tror vi på sikt (inom 5 år) att de kommer att sluta med det. Å andra sidan då biometriområdet är relativt nytt idag är det bra om en leverantör kan leverera både mjukvara, hårdvara och konsulttjänster. Risken om Precise fokuserar mer på mjukvaran är att priset per enhet kommer att falla snabbt med ökade volymer (se Thailandordern). Dessutom kan det vara så att vissa delar av MoC kommer att standardiseras vilket kan göra det svårt att ta bra betalt för den mjukvaran överhuvudtaget. Vi tror också framöver att Precise Biometrics största konkurrensfördel finns inom nationella ID-kort (på grund av stora referensorder till Thailand och Qatar) och till viss del inom smarta ID-kort för myndigheter (bra referenskunder som US Department of Defence och US Department of State samt produkter som följer de högt ställda kraven som finns i USA) och inom flyg/gränsindustrin (Worldwide Trust och SAS order i juni). Sammanställer vi de första två tabellerna utkristalliseras Precise Biometrics tillväxtmöjligheter. I princip är det samma tre segment som vi har nämnt innan nämligen nationella ID-kort, smarta ID-kort för myndigheter och olika lösningar för pass/flygindustrin. Som gemensam nämnare är att Precise Biometrics levererar lösningar baserade på fingerigenkänningsteknologi. Vi ser också viss potential inom säker inloggning/åtkomst/närvaro, säker hårddisk/usb, och även inom integrationstjänster inom biometri men vi tror inte att dessa tre områden kan bli lika stora som de tre föregående områdena. Under 2006 har Precise Biometrics bildat ett samriskbolag med Smart Unicorn Group i Kina där Precise äger 30 procent. Bolaget ska sälja och utveckla biometriska produkter för den kinesiska marknaden. Ett nytt fokusområde blir mobila tjänster på den kinesiska marknaden. Detta är ett mycket intressant område men vi har idag väldigt lite konkret information om vad JV kommer att göra vilket gör att det är mycket svårt att göra någon uppskattning om potentialen förrän försäljningen börjar ta fart. 19

20 Finansiella prognoser Precise Biometrics har en ganska svag finansiell historik. Precise Biometrics finansiella utveckling har varit väldigt ryckig. I början av 2000-talet, visade bolaget upp en bra tillväxt ifrån låga nivåer. Däremot var tillväxten negativ under 2003 för att återigen hamna på plus under Även under 2005 var den organiska tillväxten negativ (förvärvet Fyrplus stod för 18 miljoner kronor av den totala omsättningen) på grund av framförallt minskade/omprioriterade investeringar inom de amerikanska statliga myndigheterna. Under de sista fem åren har Precise gjort stora förluster varje år, dock så minskar de något för varje år som passerar. SEKm Omsättning Tillväxt 59% -39% 120% 50% EBIT EBIT margina -506% -331% -399% -134% -80% Källa: Precise Biometrics Det som gör att vi är något mer optimistisk den närmaste tiden är att följande fem händelser har inträffat/kommer att inträffa under 2006: Fem intressanta händelser under 2005/2006 gör att det är enklare att tro på bra tillväxt de närmaste åren. Precise Biometrics erhöll två viktiga nationella ID-kontrakt under 2005/2006 (Thailand och Qatar) varav det Thailändska kontraktet är den största nationella ID-upphandlingen i världen hittills. Flera av de amerikanska säkerhetsdirektiven och standarderna innebär att i oktober 2006 måste alla myndigheter som omfattas av HSPD-12 att börja utfärda smartkortbaserade ID-kort (PIV-kort) och myndigheterna har sedan ytterligare ett år på sig för att bygga upp den infrastruktur som krävs för hanteringen som av smartkorten. Under juni månad gick Precise Biometrics med i HSPD-12 Interoperability Consortium vilket gör att de enklare kan få vara med som en delleverantör vid framtida leveranser till den amerikanska staten. Visst genombrott på flygsidan med SAS-order under juni månad. Licensavtal med japanska Oki Electric Industry under juli månad. MoC-order för biometriska pass via partnern Worldwide Trust. Intäkten per användare i Thailandorder var mindre än 50 öre styck men hela 4 kronor styck för passordern. Det ska dock noteras att Thailand ordern var en mycket viktig referenskund för Precise Biometrics. Denna gör det troligen betydligt enklare att få möjligheten att komma in på andra stora marknader. Problemet med ordern är dock att Precise Biometrics erhöll mindre än 50 öre per användare och ID-kort (32 miljoner kronor/65 miljoner invånare). Dessutom ingick det också en hel del läsarlicenser i totalsumman. Priset per ID-kort i Qatar verkar dock har varit betydligt högre, 3-4 kronor styck (3-4 miljoner kronor/1 miljon invånare). Samma gäller för passorder via Worldwide Trust där priset per enhet var cirka 4 kronor (20 miljoner kronor/5 miljoner användare). Den andra invändningen som är värd att 20

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Precise Biometrics AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 april 2002, kl 16.00 på Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm. Rätt till deltagande i stämman

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Bolagen med högst värde

Bolagen med högst värde REDEYE TRENDS NR 40 DECEMBER 2011 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 8,6% NASDAQ 6,4% DOW JONES 6,7% Bolagen med högst värde Värdeinvesterarna Graham och Piotroski har skapat urvalsmodeller där man enligt vissa regler

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm 1 Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-03-, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-03- UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen

Läs mer