Mål för att veta färdriktningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål för att veta färdriktningen"

Transkript

1 Gästkrönikören: Lön och belöning som gör skillnad Sidan 2 Per H Börjesson gästföreläser i Alingsås. Sidan 4 USB-användning har blivit säkerhetsrisk. Sidan 6 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 3 Nummer MITTENÄLVSBORG Till företagare för företagare Mål för att veta färdriktningen Hur sätter man mål och organiserar ett företag så att flertalet medarbetare agerar utifrån inre motivation och samtidigt ökar samordning och effektivitet? Thomas Bothe och Ann-Katrine Engström, Rekrytema Partner AB, talar om att målen ska vara specifika, mätbara, acceptabla, realistiska och att man kan arbeta med dem i team. Klarar man detta är chansen stor att målen också uppnås. Sidan 8 App stoppar bluff Svensk Handel har utvecklat en app för att stoppa bluffakturor. Sidan 6 Vad är arbetsbrist? Arbetsgivaren avgör när arbetsbrist råder. Sidan 12 Skattefri friskvård Rökavvänjning kan vara förmån. Sidan 14 Det naturliga valet för dig och ditt företag. Norra Strömgatan 5, , lansforsakringar Utgiven av AlingsåsKuriren, verksam sedan 1969

2 LEDARE Småföretagare vågar inte anställa Var tredje småföretagare tvekar att investera och nyanställa till följd av den nya finansiella oron och svagare ekonomisk tillväxt. Tre av tio är också osäkra till att göra nyanställningar. Det visar Företagarnas nya panelundersökning. Detta är oerhört allvarligt för den tillväxt vi behöver. Företagarna har gått ut med fyra billiga åtgärder som kan ge den tillväxt i sysselsättningen som Sverige behöver. Ta bort sjuklöneansvaret det är orimligt att en småföretagare är ansvarig för två veckors sjuklön om den anställde skadat sig under till exempel en korpmatch i fotboll. Företagarnas beräkning visar att ett slopande av sjuklöneansvaret för små företag skulle kosta staten mellan fem och sju miljarder kronor och samtidigt leda till nya jobb. Reformera lagen om anställningsskydd så att företagen inte tvekar att anställa. Intensifiera arbetet med att ta bort regler, förordningar och kontroller som drabbar företag. Se till att det blir lättare för små företag att vara med i offentlig upphandling och att fler offentliga marknader öppnas för entreprenörer. Företagarnas förslag på åtgärder är inga revolutionernade nyheter. Tänker man efter är det ganska självklara insatser för att få hjulen att snurra och företagare att vilja anställa. Flera av dem skulle inte ens belasta statskassan med kostnader men ändå ge tusentals nya jobb. Företagarna konstaterar att nio av PRESSTOP tio jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. det är då inte svårt att inse vikten av att dessa frågor lyfts upp. Tyvärr är det inte en fråga som regeringen lyfter fram i debatten. Måvara om det är ett strategiskt grepp. kanhända är det inte populistiskt i de stora väljarlagren att gynna företagare. Dock rätt formulerat kan alla se att tillväxt i svenska företag ger bättre välfärd. Oro för avtalsrörelsen Nu har LO-facken presenterat sina krav inför kommande löneförhandling. Facket tar inte ansvar för sysselsättningen. I artikeln nedan ser vi hur låglönesatsning ger ännu högre in gångslöner. Det drabbar viljan att anställa ungdomar. Varför anställa någon som inte kan jobbet och inte har någon erfaranhet, men kostar förhållandevis mycket. LO kräver också en jämställdhetspott, förbättrade sjukförmåner och förbättrade avtalspensioner. Det är tragiskt att LO år 2011 fortfarande inte kan se att företagare inte vill sina anställda illa, att man fortare ger bättre villkor utifrån egna behov och belöningssystem än med påbud uppifrån. Fast å andra sidan är det ju inte en organisation som har den största medlemstillströmningen, så anställda ser förmodligen klarare och har en bättre relation till sin arbetsgivare än sina fackliga företrädare. Hur hänger det ihop? Alingsås Futurums förre VD ställde alltid frågan hur hänger det ihop. Frågan är berättigad men tyvärr verkar inte regeringen riktigt bry sig om svaret. Självklart vet de hur det hänger ihop. Självklart, hoppas jag, inser de vikten av friska, växande företag. Självklart tycker allianspartierna att det är bra med fri företagsamhet. Så varför kan man inte genomföra lite mer och lite fortare. Låt oss ta regelverket som företagare har att förhålla sig till. Många av de lagar och regler som finns tillämpas på lokal nivå. Näringslivets Regelnämnd, NNR, genomför under 2011 och 2012 en satsning på regelförenkling på kommunal nivå och presenterar nu i september fyra rapporter. De handlar om företagens väg in i kommunen, miljöfarlig verksamhet, bygglov och serveringstillstånd. I rapporterna framkommer stora skillnader i villkor och kostnader för företagen i landet skillnader som riskerar att snedvrida konkurrensen mellan kommunerna och på så vis försämra det lokala företagsklimatet. Att kommunala tjänstemän tillåts förstärka regelverket på lokal nivå, och utsätta företag för större påfrestning än vad lagen avsett, är ett stort problem. En minskning av regelbördan skulle göra det lättare att driva företag. Då skulle fler företagare kunna ägna mer tid åt att utveckla verksamheten och fler människor skulle starta företag. Kan vi nå dit har vi en ljusare framtid att se fram emot både som anställda och som företagare. Hur svårt kan det va? Anna-Karin Jansson ansvarig utgivare av Affärskuriren LO:s lönekrav långt över vad som ger bäst effekt Imåndags definierade LO sitt utgångskrav till löneökningar på 3,5 procent. Räknas alla krav in blir dock siffran mycket högre: 6,1 procent. I kravet ingår låglönesatsningar: 3,5 + 0,6 = 4,1%. Till detta kommer: att lönehöjningen ska vara lägst 860 kronor/mån per anställd en jämställdhetspott om 100 kronor/mån per anställd på avtalsområden med en snittförtjänst under kronor/mån avtalens lägstalöner ska höjas med 860 kronor/mån Det blir i total lönekostnadsökning ungefär 4,1 procent. Löneglidning 3,5 + 0,6 + 0,7 = 4,8 Med en löneglidning försiktigt beräknad till 0,7 procent så blir löneökningarna runt 4,8 procent. Ändring i avtalsförsäkringarna: 3,5+ 0,6 + 0,7 + 1,35 = 6,15. Till detta kommer krav på avtalsförsäkringar som totalt kostar runt 1,35 procent. Stora delar i detta är utvidgad omställning, förbättrade sjukförmåner och förbättrade avtalspensioner. Total kostnad för dagens presenterade krav ligger alltså på drygt 6 procent. Observera dock att LO kan komma att föreslå avräkning från löneutrymmet för vissa av avtalsförsäkringarna vilket sänker kostnaderna. Före skuldkrisen och dess effekter på tillväxtutsikterna bedömde KI att 3,1 procent i totala lönekostnadsökningar skulle ge bäst långsiktiga effekter. Dessa nivåer borde rimligen revideras ned i ljuset av de kraftiga justeringarna av tillväxtprognoser i Sverige och omvärlden. Dagens krav på drygt 6 procent ligger alltså mycket långt över det som enligt KI skulle ge bäst långsiktiga effekter på arbetslöshet och reallöner. GÄSTKRÖNIKÖR Lön och belöning som gör skillnad D et är många chefer och medarbetare som våndas inför det årliga lönesamtalet. Ett möte som kanske känns påtvingat och styrt av faktorer som chef och medarbetare inte känner sig rå över. Ett samtal som handlar om hur stor andel av lönepotten som ska hamna hos medarbetaren. En sådan verklighet innebär att lön och belöning inte alls får den effekt som de kan få som drivkraft för medarbetaren och som styrmedel för arbetsgivaren. Ingångsvärdet är fördelning av vad andra aktörer bestämt skall fördelas. Inte vad medarbetaren utfört och kan utföra eller vad verksamheten behövt och behöver. Det är helt enkelt en situation som oftast skapar förlorare. Hur ska man då göra för att undvika detta? Det finns tyvärr inget givet generellt svar i detalj, men det finns några punkter på checklistan som behöver vara uppfyllda. För det första så behöver både chef och medarbetare kunskap om de krav på ansvar, på prestation, och på det bidrag till verksamheten medarbetaren står för. Redan här brister det alltför ofta då ansvar, krav och utvärdering inte är tydliga nog. Saknas denna referensram för lönesättningen så är risken stor att medarbetaren upplever den som godtycklig. För det andra behövs en samsyn om att lön och belöning är kompensation för utförda och förväntade insatser. Lönekostnadsökningar skall från arbetsgivarens synvinkel, egentligen behandlas som vilken annan investering som helst och som man gör en pay-off kalkyl på. För det tredje behövs en tydlighet ifråga om lönestrukturen, dvs inom vilka ramar som lönerna liggeroch kan utvecklas. En analys och genomgång av lönestrukturen behöver årligen ske i ledningsgrupp, med fackliga organisationsföreträdare och kommuniceras till medarbetare. Ett fjärde område är att vara ense om att det inte enbart är lön som kan användas för att skapa engagemang och resultat. Ibland fungerar det ypperligt med pengar som morot. I andra situationer kan det vara helt verkningslöst. I anställningsrelationen finns i vart fall fyra områden av villkor och möjligheter. För en bra löne- och belöningskultur gäller det att kunna använda hela skalan. Ett femte inslag är att chef och medarbetare behöver stöd för sin dialog om lön och utveckling i form av de riktlinjer eller den policy som skall tillämpas inom hela verksamheten. Här spretar det ofta i tillämpningen mellan olika delar av en organisation. Sådan brist på samsyn och gemensamt agerande skapar osäkerhet för både chef och medarbetare. Receptet mot detta är öppenhet, tydlighet och, inte minst, regelbunden dialog med alla medarbetare. Alltför ofta betraktas lönesättning som något som ska klaras av på någon eller några veckor om året för att därefter läggas åt sidan för resten av året. Inget kan vara mer kontraproduktivt. Dialogen om krav, ansvar, lön och belöning är ett chefsansvar som måste utövas löpande. Det räcker inte att vara lönesättande chef en gång per år. Dialogen måste ske dagligen. Sker detta är det årliga lönesamtalet mindre dramatiskt. En individuell anpassning börjar egentligen med själva anställningsavtalets utformning. Jag menar att ett anställningsavtal bör hållas som ett levande dokument och som utvecklas i takt med verksamheten och individen. Det traditionella lönesamtalet kan då mycket väl omfatta hela anställningsrelationen, vilket är ett utsökt tillfälle att bygga den delaktighet och engagemang som många individer efterfrågar från sina arbetsgivare. TOMMY HELLSTRÖM VD och partner, Institutet för lön och belöning Författare till boken Incitamentsprogram åt alla Affärskuriren i Mittenälvsborg är producerad av AlingsåsKuriren AB, september 2011 Ansvarig utgivare: Anna-Karin Jansson AlingsåsKuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås Tel Affärskuriren 2011

3 är ett komplett förvaltningsföretag i fastighetsbranschen. Komplett fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Vi skräddarsyr allt efter era specifika behov: Skötsel Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Sven Prytz Tel När det gäller privatpersoner tar vi även hand om allt inom mark- och trädgårdsanläggning För mer info se vår hemsida Petra Affärsresor r Spara tid och pengar! Boka din affärsresa resa hos våra proffsiga f affärsresesäljare. are. Välkommen att kontakta oss för mer information. Karin Tel Stora Torget, Alingsås Vardagar 8 17 Affärsresor Kristineholmsvägen 8, Alingsås. Te el Försäljning Reservdel/tillbehör Kundmottagning verkstad Öppet: Vardagar Lördagar Affärskuriren

4 Köp när börsen går ner och sälj när du behöver pengar I oktober kommer Per H Börjesson till Alingsås för att tala om hur man använder svängningarna i börskurserna för egen vinning och hur man som företagare klarar sin privatekonomi. Per H Börjesson är uppvuxen i Alingsås. Numera är han VD på Investment AB Spiltan. I oktober föreläser han hos Lejonberget i Alingsås och om några månader kommer han ut med en ny bok; Sluta pensionsspara. Så här blir du rik snabbare. Buffetts filosofi Spiltans verksamhet startade i Stockholm 1985 med en premiesparklubb vars 40 medlemmar hade den gemensamma nämnaren att de studerade på I-linjen vid Linköpings Tekniska Högskola på 70-talet. Klubben blev till företag och Investment AB Spiltan bildades. Namnet Spiltan kommer från att en av de första aktieägarna, Jan Dafnäs från Vretstorp i Närke, tyckte att bolaget skulle ha en lantlig profil för: Vi bor i Stockholm men egentligen är vi bönner allihopa. Idag har Spiltan proffskompentens när det gäller att investera i onoterade och noterade svenska aktier och företaget genomgår en kontinuerlig inlärning framför allt baserad på Warren Buffetts investeringsfilosofi. Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan och författare till böckerna "Så här kan alla svenskar bli miljonärer" samt "Så här blev Warren Buffett världens rikaste person" gästföreläser hos Lejonberget i Alingsås. Jag kommer att tala om hans modell och hur vi följer den. Några viktiga hållpunkter är att köpa när börsen går ner, utnyttja svängningarna och att sälja först när man behöver pengar till något annat, säger Per H Börjesson. Under kvällen deltar också Förenade Revisorer och informerar om skattenyheter. Pengar till företagaren Under föredragets andra del kommer Per H Börjesson att tala om företagarens privatekonomi. Jag uppehåller mig kring frågor om hur företagaren ska få ut pengar ur sitt bolag, hur ska han/hon göra när företaget säljs och vilka regler gäller och vilka effekter får det när man lånar in pengar i det egna bolaget, säger Per H Börjesson. Han har också en mycket bestämd uppfattning om företagarens eget pensionssparande. Se hela bolaget som en egen pensionsförsäkring. Att pensionsspara är den sämsta och dyraste lösningen för företagaren, konstaterar Per H Börjesson, och avslöjar att närmare jul kommer han ut med en ny bok på just detta tema. Anna-Karin Jansson E-handeln trotsar konjunkturen Trots den vikande konjunkturen fortsätter e-handelns tillväxt. Under årets andra kvartal ökade omsättningen med 8,4 procent. Starkast var utvecklingen inom kläder och skor som växte 13 procent. Det finns även en fortsatt optimism om e-handelns utveckling. Tre av fyra företag bedömer att deras försäljning kommer att öka under det tredje kvartalet och nästan två av tre konsumenter tror att de kommer att handla varor på nätet under samma period. Det framgår av e-barometern för andra kvartalet 2011 som ges ut av Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research. Den positiva start som e-handeln fått 2011 fortsätter trots avmattningen i ekonomin. Försäljningen under andra kvartalet ökade med 8,4 procent jämfört med samma period förra året. Motsvarande siffra för den traditionella detaljhandeln var 2,4 procent. Totalt beräknas e-handeln med varor omsätta 27,3 miljarder i Sverige 2011, vilket innebär en ökning med 9,2 procent. E-handeln fortsätter att ta marknadsandelar från traditionell detaljhandel. Konsumenterna styr om allt fler av sina inköp från fysiska butiker till nätet. Mycket talar också för att e-handeln är den del av detaljhandeln som har bäst förutsättningar att möta ett sämre konjunkturläge, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på Posten. Av de tre branscher som dominerar den svenska e-handeln har kläder och skor haft den starkaste tillväxten under det andra kvartalet, som ökat med 13 procent. Hemelektronik har haft en ökning i linje med e-handeln som helhet medan media (böcker, filmer, CDskivor och dataspel) sett en avmattning och enbart ökat med två procent. Det är också tydligt vilka faktorer som styr köpviljan hos konsumenterna. För att attrahera kunder krävs att en e-handelssajt har tydliga totalpriser, bra information och enkel navigation. Resultaten från konsumentintervjuerna visar även att köpet på nätet är en sofistikerad process. Tre av fyra använder jämförelsesajter och nästan lika många sökmotorer. Andra typiska steg i köpprocessen är att läsa andra konsumenters omdömen på nätet och att tala med vänner och bekanta. För tre av tio är kataloger viktiga informationskällor. Trots att många konsumenter idag hellre handlar på nätet än via postorder fyller den traditionella katalogen fortfarande en viktig funktion för företag när de ska locka konsumenter till att köpa varor på distans, säger Arne Andersson. Vi hjälper dig med allt! Hemsidor Pennor Profilkläder Logoband Jackor USB-minnen Arbetskläder Köksartiklar Visitkort Trycksaker Muggar RollUp Skor Spel Flyers T-Shirts Kepsar Julklappar Ska du tala inför grupp? En tilltalande digital presentation förhöjer det du vill säga. Bildspel Powerpoint KeyNote I h t ik t t l Din lokala logistikpartner Tel Affärskuriren 2011

5 Vi gör det lättare att vara företagare Behöver du hjälp med: - Bokföring - Bokslut - Deklaration - Löner - E-bokföring - Starta Eget-rådgivning - Affärsrådgivare - Affärstödgivare - Skatteplanering - Mäkleri - Juridik - Generationsskifte - EU-rådgivning/-ansökningar Kontakta oss LRF Konsult i Vårgårda tel Redo att starta eget? Vi hjälper dig att komma igång. LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret Candidator erbjuder säkerhet med kvalitet! Candidator är en av Västsveriges större aktörer inom området outsourcing av IT- -drift till mindre och medelstora organisationer. Vi är drygt ett 50-tal personer som är fokuserade på att leverera trygghet och kvalitet till våra driftkunder. Vi finns etablerade i Alingsås med två drifthallar. Utrustning, såsom redundant precisionskyla, UPS, RÖS-skydd, reservkraftv aftverk, släckutrustning, skalskydd, övervakning, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större nätoperatörer, är självklarheter för oss. Låt oss ta hand om er hemsida eller server så att ni själva kan koncentrera er helt på den egna verksamheten. Vi skräddarsyr tjänster för alla önskemål och har attraktiva aktiva prisnivåer. Ring oss på telefon så berättar vi mer! C andidator leverantörer. Vi är till HP, Silver har lång bland annat Partner till erfare nhet från bra Citr anschen och arbeta certifierad Gold Partner till rix och Cisco Select Partner. med pr odu Microsoft, Pr ukter från ledande referred Partner Affärskuriren

6 Liten ljusning för företagarna Den nya skatteförfarandelagen innebär en liten ljusning för företagarna, men de viktigaste åtgärderna återstår. Lagrådet lämnade igår en kommentar på förslaget till ny Skatteförfarandelag. Tanken är att lagen ska sammanföra en mängd lagar och därmed förenkla administrationen för Skatteverket men också minska företagens administrativa börda. I sitt yttrande skriver lagrådet bland annat Högst anmärkningsvärt är att remissen inte innehåller något förslag om hur man avser att komma till rätta med de allmänt kritiserade effekterna av tredjemansrevision och inte heller något ställningstagande i frågan om möjligheten att i ett visst fall ådöma både skattetillägg och straff. Lagrådets yttrande är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt. Tredjemansrevision, dubbelbestraffning och företagares rätt att få ersättning för om buds kostnader är viktiga frågor som återstår för regeringen att ta tag i, säger Börje Leidhammar, advokat/partner, Wistrand advokatbyrå och ordförande för Institutet för Skatter och Rättssäkerhet. Rättstillämpningen måste vara förutsebar. I en fungerande rättsstat ska en företagare inte behöva gå i konkurs innan skattetvisten är avgjord, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet. Tredjemansrevision: Ger Skatteverket rätt att samla in uppgifter som ska användas för kontroll av tredje part (kunder, leverantörer och andra) än den som revideras. Dubbelbestraffning: Det är en grundläggande rättsstats, och rättssäkerhetsprincip, att ingen ska kunna dömas två gånger för samma brott. Inom skattemål är det dock vanligt förekommande att någon som döms för skattebrott också pålägg skattetillägg och därmed dubbelbestraffas. Ombudskostnader: I skatteärenden/skattemål ansvarar enskilda för sina kostnader. Pengar för affärsutveckling Nu finns det fyra miljoner kronor att söka för affärsutveckling för småföretagare i vård- och omsorgsföretag i Västra Götaland. Bakom satsningen står Tillväxtverket i samarbete med partnerskapet TILLVÄXT VGR. Syftet är att bidra till förnyelse och stärkt konkurrenskraft i företag inom vård och omsorg i Västra Götaland. Vård och omsorg är en bransch under omvandling där en ökande andel av produktionen övergår till privat regi. För att stimulera till konkurrenskraftiga företag och en förnyelse inom vård och omsorg driver Tillväxt - verket tillsammans med Partnerskapet TILLVÄXT VGR en satsning för företagare inom vård och omsorg. Stödet ges till företag som behöver hjälp med att utveckla företagets tjänster och arbetssätt för att stärka konkurrenskraften och bidra till förnyelse, säger Christer Oom, ansvarig på TILLVÄXT VGR för vård- och omsorgsföretag. Företagen kan söka små eller stora utvecklingscheckar för externa kostnader. De små är på mellan och kronor. De ska huvudsakligen gå till affärsutveckling och förstudier. De stora är på mellan och kronor. Här krävs kontant medfinansiering på 30 procent. Bidraget ska främst gå till utveckling av tjänster och arbetssätt. Ansökningar om bidrag behandlas löpande så länge medel finns tillgängliga. Partnerskapet består av följande aktörer: Västra Götalandsregionen, Innovationsbron AB, Business Region Göteborg AB, samt Almi Företagspartner Väst AB. En mobilapplikation har tagits fram av Svensk Handel i kampen mot blufföretagen som skickar falska fakturor. Foto: Anna-Karin Jansson Mobilapp ska stoppa blufföretag Lagom till sommaren lanserade Svensk Handel en mobil applikation för att med krafttag stoppa blufföretagen. Svensk Handel uppskattar att falska fakturor årligen omsätter 1,2 miljarder kronor. Främst drabbas företag men även privatpersoner kan bli lurade. Problemet med falska fakturor är stort. I semestertider är vi särskilt sårbara. Det gäller verkligen att vara uppmärksam för att inte bli lurad, säger Magnus Kroon, tf säkerhetschef, Svensk Handel. Varningslistan har sedan länge funnits på Svensk Handels webbplats och används som ett redskap för att kontrollera falska fakturor. På listan varnar Svensk Handel för oseriösa aktörer, så kallade blufföretag. Med en mobilapplikation för Varningslistan vill Svensk Handel nu öka tillgängligheten. Den nya mobilapplikationen gör det också enklare att tipsa Svensk Handel om oseriösa aktörer. Tipsen är viktiga i kampen mot blufföretagen. Misstänker du att du har fått en bluffaktura kan du nu göra en anmälan till Varningslistan direkt från din iphone. Fotografera fakturan och mejla in ditt tips till Svensk Handel, säger Magnus Kroon, tf säkerhetschef, Svensk Handel. Mobilapplikationen har utvecklats tillsammans med it-konsultföretaget HiQ och kan från och med idag, utan kostnad, laddas ner via App Store. Slår applikationen väl ut kommer en version för Android också att tas fram. Allvarlig säkerhetsrisk Usb-minnen utgör en allvarlig säkerhetsrisk för svenska företag och myndigheter. Affärshemligheter är på drift enligt en ny SIFO-undersökning. Fyra av tio svenskar slarvar med sina usbminnen enligt en ny SIFO-undersökning från Business Security. Usb-minnen är just nu det största säkerhetshotet för företag bekräftar Rikskriminalpolisen. Fyra av tio svenskar som förvärvsarbetar vet inte var de har sina usb-minnen med lagrad information. Var tredje medarbetare har dessutom jobbrelaterad information sparade på ett usb-minne hemma. Det visar en ny undersökning från TNS SIFO genomförd på uppdrag av Business Security. Det finns ett utbrett slarv i användningen av usb-minnen, vilket kan få allvarliga konsekvenser för företagen. En medarbetare kan enkelt föra över stora mängder affärskänslig information på ett usb-minne, som i sin tur lätt kan hamna i orätta händer. Dessutom sprider vanliga usb-minnen virus och annan skadlig kod, säger Jens Bogarve, produktexpert på svenska Business Security, som nu lanserar det självraderande usb-minnet SecuriRAM. Anders Ahlqvist på Rikskriminalpolisen bekräftar de allvarliga säkerhetsproblemen med usb-minnen. Usb-minnen är den största säkerhetsrisken mot företag just nu eftersom de ofta används som back-up för stora mängder information och är lätta att angripa. Om någon pluggar in ett usb-minne i din dator kan du dessutom få all din information kopierad och tömd, säger Anders Ahlqvist, biträdande chef för IT-brottssektionen på Rikskriminalpolisen. Av undersökningen framgår också att det finns en stor okunskap bland förvärvsarbetande svenskar när det gäller usb-minnen: Två av tre vet inte att det går att komma åt information från ett vanligt usb-minne trots att filerna har raderats. 40 procent brukar inte tänka på att usbminnen kan innehålla virus. 60 procent har använt sitt privata usbminne på arbetsplatsen. SecuriRAM är det första självraderande usb-minnet på marknaden för transport av en begränsad mängd information. Det unika är att minnet kan raderas helt, av användaren direkt eller automatiskt efter 24 timmars inaktivitet. Det gör att informationen som okontrollerat driver omkring begränsas, vilket ökar tryggheten och kontrollen för företag och organisationer. Vid varje radering av minnet minskar även risken för att virus och annan skadlig kod sprids. Tips för säkrare användning Inget arkiv. Använd inte usb-minnen för datalagring. På så vis minimerar du risken att känslig information hamnar i orätta händer om minnet kommer på villovägar. Virusrisk. Privata usb-minnen bör aldrig användas i din arbetsdator, likaså bör företagets usb-minne inte användas i din privata dator. Risken är att virus sprids. Säg sanningen. Berätta alltid för din chef om du har tappat ett usb-minne med information som tillhör företaget. Delete räcker inte. Tänk på att det är möjligt att återskapa information från ett usb-minne, även om den har raderats. Se upp för hittegods. Använd aldrig ett upphittat usb-minne. Du vet inte om det innehåller virus eller annan skadlig kod. Enligt en SIFO-undersökning är affärshemligheter på drift på grund av bortslarvade usbminnen. Foto: Anna-Karin Jansson 6 Affärskuriren 2011

7 Nu är biljetterna till årets show släppta! GÖTEBORG, SCANDINAVIUM NOVEMBER STOCKHOLM, ERICSSON GLOBE 1 DECEMBER MALMÖ, MALMÖ ARENA 2 DECEMBER N [S] JILL JOHNSO PETER JOHANSSON [S] DAR IN [S ] KATE RYAN [BE] SANNE SALOMONSEN [DK] R: RENCIE KONFE HJELT HENRIK Arrangör Mediapartners Läktarbiljetter bokas på TICNET.SE - telefon hos SJ - telefon eller i närmaste SJ Resebutik ª ³ ³³ªµ¹ª² È µ ĺ µ ³ ª³ ³ ü µ º Ô² ª±±ª³ µªº ª ¹ ĵiĸ» ± ¹ª¹ ¹ ĵ È ³¾ ± ³¹ ĩ På Söder & Co är vi vana vid att sätta kunden i fokus och arbeta fram flexibla personallösningar. Ring oss på kontoret i Vårgårda. Linda Nydenfeldt: Anders Löfgren: µ ĵiĸ ¼ IJ İ ıķij ¹ ³ º¹ º ¹ ²ª ±!! µ İĶ! ı ¹ IJĸĺ ĺii µ «X $! ı ĺĸĵ $ ĩĩ µ ĵiĸ Ų $ IJİĺ ĺii! X X µ ĵiĸ $ Ĵ Ĵ ıii! IJ $ ııĵ ĩ µ $ IJ $ Ń ij $ X!! ĵ $ ıii İİİ " X! $ X $!! ĩĩ«x $!!!! ĵijŝ $» IJİıı ( $ IJİıİ' $! NYA PEUGEOT 508 SW ³ ³ ± ª $ ķ ± ³ È įijıı IJįIJķįį Måndag torsdag 9 18 Fredag 9 17 Lördag Affärskuriren

8 Lästips Höstmörkret sänker sig. Då är det dags att ta fram läsfåtöljen, och varför inte förena nytta med nöje. Utbudet av affärslitteratur sinar aldrig. Denna gång har vi lästips om ledarskap, konsten att göra affärer och marknadsföring. Konsten att göra affärer Vad är det egentligen som händer när vi gör en affär? År 2009 lanserade Lars-Johan Åge den första vetenskapliga teorin om konsten att göra affärer genom avhandlingen Business Manoeuvring A Grounded Theory of Complex Selling Processes. I den här boken visar han nu tillsammans med Per-Erik Holmgren hur teorin kan användas praktiskt av alla affärsmän och affärskvinnor. Konsten att göra affärer Av Lars-Johan Åge & Per-Erik Holmgren Bokförlaget Liber minutersmarknadsföraren Har du fem minuter över? Bra, för det är allt du behöver. Den här nya boken ger dig mer än 350 snabba tips om saker du kan göra för att marknadsföra ditt företag på bara fem minuter. Du får tips om att sälja mer, synas mer och få full fart framåt snabbt. På fem minuter kan du skapa helt avgörande förändringar som kostar lite och ger massor tillbaka. I boken avhandlas hur du får en order inom fem minuter, gör en analys av ditt företag på tre minuter, läsaren får utmanande femminutersfrågor som förändrar allt om man törs och hundratals andra tips som du kan göra för att förbättra resultatet på just det fem minuter. 5-minutersmarknadsföraren Förbättra ditt resultat på fem futtiga minuter Av Stefan Ekbergl Bokförlaget Redaktionen Soppluncherna i regi av bland andra Företagsföreningen i Lerum är populära och samlar många deltagare varje gång. Soppluncher som berikar Sopplunch kombinerat med intressanta föreläsningar då samlas företagarna i Lerums kommun. Höstpremiären förra veckan var inget undantag och närmare 80 personer dök upp till Nääs Fabriker. Det handlar om att bygga nätverk, säger Sven Karlsson, ordförande i Företagsföreningen i Lerum (FFLK), en förening som firade 30-årsjubileum tidigare i år. Konceptet har funnit i sju år och intresset är fortsatt högt för de månatliga soppluncherna. Det är Företagsföreningen i Lerum, Företagarna, Nääs Fabriker och Lerums kommun som ligger bakom satsningen. Syftet: Att länka samman näringslivet och kommunen. Det är viktigt och vi kommer att fortsätta så länge det kommer folk. Men alla företagare vill bli bättre och vi ligger oftast mellan 70 och 90 personer. Företagarna ser fram emot luncherna och det skapar en bra sammanhållning, säger Sven Karlsson. Han missade starten med två år, men har varit engagerad i föreningen sedan En tredjedel av tiden har han verkat som ordförande. När vi började fanns det nästan inget samarbete med kommunen, men det har blivit bättre och bättre hela tiden och soppluncherna har bidragit till det. Nu är samarbetet väldigt bra mellan näringslivet och kommunen. Nu för tiden händer det också ofta att vi får deltagare från Göteborg och Alingsås och det är alltid kul. Vi har mycket att lära från dem också. Totalt är runt 300 företagare i Lerums kommun anslutna till FFLK och tillsammans hjälper de Foto: Daniel Vandor varandra att utvecklas och bli starkare. Förutom soppluncherna arrangerar de även en hel del uppskattade temakvällar. Där kan vi dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter inom alla olika områden. Hela näringslivet måste jobba ihop, säger Karlsson, som till vardags driver Nääs Snickeriförsäljning. Vid de kommande två soppluncherna kommer Susanne H Jonsson att föreläsa om kroppen som arbetsredskap och Göran Roos om ungt entreprenörsskap. Daniel Vandor Sätt mål som motiverar Sven Karlsson (t.v), ordförande i Företagsföreningen i Lerums kommun, och Emma Jessen Krut (t.h), näringslivsansvarig i Lerums kommun, flankerar föredragshållarna Thomas Bothe och Ann-Katrine Engström. Foto: Daniel Vandor Opinionsbildning för framtiden Janerik Larsson har arbetat inom näringslivets opinionsbildning sedan 1970-talet. Han har skrivit ett trettiotal böcker, varit chefredaktör för SAF-tidningen, informationsdirektör på SAF, vice VD på Kinnevik och vice VD på Svenskt Näringsliv. I boken Företagarrörelsen och opinionen tar författaren läsarna tillbaka i svensk näringslivs- och politiska historia. Han skriver att han för många år sedan konstaterade att svensk politik aldrig blir sig lik efter 4 oktober Förslaget om löntagarfonderna och kampen däremot har präglat Sverige. Boken kan ses som en historisk tillbakablick med syftet och förhoppningen att vi någon gång ska lära av historien. Boken inleds med ett citat av Hans L Zetterberg 1987, där han konstaterar att utan SAF:s opinionsbildande verksamhet på och 80-talen hade Sverige varit fattigare på företag, fientligare mot privata inititiv och ett land med färre borgliga livsstilar. Företagarrörelsen och opinionen så förändrades Sverige Av Janerik Larsson Utgiven av Svenskt Näringsliv 2011 I samband med sopplunchen förra veckan föreläste Thomas Bothe och Ann-Katrine Engström, Rekrytema Partner AB, om vikten av att sätta mål som både motiverar företagarna själva, men också deras personal. Vi behöver mål för att veta vart vi är på väg, inledde Ann-Katrine Engström, och ritade upp ett kretskort för att symbolisera vägen till målet. Hon talade om motstånd som man behöver ta sig runt, säkring - ar som går sönder, ledningar som går av och att man inte får nöja sig med att klara det akuta problemet utan att man alltid bör komma ihåg att det finns ett slutmål att arbeta vidare mot. Vidare pratade hon om att man måste hitta andra sätt än morot och piska för att motivera och pratade om hörnstenarna för att en person ska bli motiverad. Förutom insikt om helheten och delaktighet krävs möjlighet till utveckling och feedback för att en individ ska känna sig motiverad, menade hon. Thomas Bothe pratade i sin tur om vikten av att dra åt samma håll och använde ett experiment för att belysa hur mål kan uppnås genom bättre samarbete. Han betonade också att ett mål måste vara smart för att det ska bli lyckat och delade upp ordet till fem nya ord. Är ett mål specifikt, mätbart, acceptabelt, realistiskt och att man arbetar som ett team är chanserna stora att man kan lyckas, menade han. Daniel Vandor 8 Affärskuriren 2011

9 DIN SAMARBETSPARTNER NÄR DET GÄLLER TELEKOMMUNIKATION Hyr bil Telefonväxlar Datanätverk Fast telefoni Mobil telefoni Mobil data Fibernät billigt! Person & lastbil, Minibuss, Släp Mjölnaregatan 1, Alingsås. Tel Fax Öppet vardagar Välkomna! Statoil Kristineholm, Boka på statoil.se Tomasgårdsvägen 17, Alingsås, tel Affärskuriren

10 Årets golftävling Vinn en plats på årets KrögarResa! Spelform: Greensome. Vinnande par åker med till Portugal! Årets KrögarResa går till Portugal (Lissabon/Estoril). Vi spelar golf på några av Portugals absolut bästa banor! Möjlighet finns att åka med även om du inte vinner... Pris per person: 550 kr ev. greenfee tillkommer 17 september på Alingsås GK. hjärtslaget -varje slag räknas! Tävlingen och efterföljande fest anordnas till förmån för Hjärt-Lungfonden LYSANDE LEDARSKAP Ledningsutveckling i fyra steg Hur får man fötterna att röra sig i takt med huvudet? Anmäl dig. 27 oktober får du svaren! Festen Välkomstdrink. Stor skaldjursbuff med tillbehör. Vin/öl. Kaffe/avec Underhållning. Dans. Hjärtstarter: Jan Rippe Anmälan på: Anmälan enbart till festen på: Så notera lördagen den 17/9 i din kalender, det blir en dag med mat, fest och en del golf. Gith och Fredrik Järås, Krögare Endast fest 375: /pers. Endast tävling 250: /pers. Bolltorpsvägen 2 Alingsås Tel Konferens på Golfklubben i Alingsås Lokal för upp till 50 personer. Halvdag: 500: Heldag: 1.000: Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Kaffe och Fralla Lunch Eftermiddagsfika 195: Kaffe och Fralla Lunch 165: Lunch Eftermiddagsfika 145: Lunch 100: Affärskuriren 2011

11 SÄKERHET I CENTRUM Alingsås enda auktoriserade låssmed För din säkerhet arbetar vi med alla på marknaden ledande fabrikat auktoriserad låssmedsmästare med Mästarbrev välutbildad personal med Gesällbrev trygghet genom ansvarsförsäkring rekommenderas av Stölskyddsföreningen licensierad för på marknaden ledande låsfabrikat NU 42 ÅR I ALINGSÅS UTAN AVBROTT Kungsgatan 47, Alingsås Affärskuriren

12 Vid arbetsbrist är det arbetsgivaren som avgör situationen Om ett företag inte visar önskat resultat eller får minskad orderingång behöver på lite längre sikt någon åtgärd vidtas. Det kan till exempel handla om att rationalisera eller förändra verksamheten på olika sätt. Ett sätt att minska kostnaderna och därmed förbättra resultatet kan vara att minska personalstyrkan. Arbetsrättsligt pratar man då om arbetsbrist. Detta är en så kallad saklig grund för uppsägning av anställda. I fråga om en arbetsbristsituation är det arbetsgivaren som avgör detta. Den fackliga organisationen har alltså ingen vetorätt. Om personal ska sägas upp måste arbetsgivaren först förhandla med den fackliga organisationen, detta under förutsättning att företaget är bundet av kollektivavtal eller om de anställda är med i facket. Det är inte ovanligt att företag missar att kontrollera de anställdas facktillhörighet i samband med personalnedskärningar. Att inte förhandla med facket kan innebära att företaget får betala skadestånd till den fackliga organisationen, säger Kerstin Larsson på Tholin & Larsson. Att också ta hjälp av en expert i uppsägningssituationer är något som kan bespara företaget både kostnader och tid. Stöd vid uppsägning I samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist kan företaget stötta de anställda på olika sätt. Arbetsbristsituationen kan då innebära en möjlighet till något nytt för de personer som drabbas av uppsägningar. I det här sammanhanget pratar man ofta om outplacement. Detta begrepp innebär att företaget medverkar till att den uppsagda får en annan sysselsättning. Syftet med att ge de anställda stöd genom outplacement är att de ska få professionell hjälp med sin framtida karriär och hamna på rätt plats. Omställningsstöd Har företaget kollektivavtal kan detta innebära att avtal finns med Trygghetsrådet. I avtalet ingår omställningsstöd och avgångsersättning. Omställningsstödet innebär att den uppsagde får en personlig rådgivare samt även olika verktyg. Dessa verktyg skulle till exempel kunna vara insatser för personlig utveckling eller utbildningsinsatser av något slag. Det handlar också om möjlighet att kunna delta i olika aktiviteter som en hjälp i arbetet med att söka ny sysselsättning. Omställningsstödet gäller i maximalt två år. Avgångsersättningen består av ett kompletterande inkomstskydd och utbetalas till de som är över 40 år. För statligt anställda finns Trygghetsstiftelsen som har ett liknande utbud som Trygghetsrådet. Hjälp utan kollektivavtal Om företaget inte omfattas kollektivavtal och avtal med Trygghetsrådet kan liknande tjänster köpas av till exempel företagshälsovården. Det kan gälla följande slag av tjänster: Coachning: hjälp med det praktiska arbetet kring att söka nytt arbete, t ex att skriva CV samt intervjuträning. En coach kan också stötta inför och efter anställningsintervjuer. Arbetsförmedlingen erbjuder jobbcoacher för de som är eller är på väg att bli arbetslösa. Mentor: erfaren person som vägleder den anställde på väg till nytt arbete ibland också när personen har fått ett nytt arbete. En men tors huvuduppgift är att vägleda sin adept till att lära känna sig själv och t ex bli medveten om sina styrkor och svagheter. Samtalsstöd: en uppsägning är en svår situation för den drabbade och framförallt en stor omställning i livet. Att få samtala med en beteendevetare eller psykolog är ett bra stöd i en sådan situation. Företagshälsovården har ofta resurser för detta slag av samtalsstöd. Utbildning: för att den anställde ska kunna få ett nytt arbete kan kompletterande utbildning behövas, t ex en högskoleutbildning eller yrkesutbildning. En arbetsgivare kan bekosta sådan utbildning skattefritt för personer som riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. En förutsättning för detta är att utbildningen är väsentlig för den anställde, d v s att den är ett viktig för att kunna få en ny anställning. Uppsägningar påverkar även de som inte är direkt berörda. Kerstin Larsson, Tholin & Larssongruppen, konstaterar att det finns olika vägar med professionell hjälp vid uppsägningar. I en uppsägningssituationen är det viktig att ha en dialog med de anställda. På så sätt kan man få veta vilka önskemål som finns om stöttande åtgärder samt hur de anställda mår. Att uppsägningar även påverkar de anställda som inte är direkt berörda är något som de flesta inte är medvetna om eller tänker på, säger Kerstin Larsson. Ofta uppstår en oro i företaget i samband med uppsägningar. Till exempel kan produktiviteten och motivationen påverkas. Därför är det bra att sätta in åtgärder av något slag även för kvarvarande personal. Det kan handla om gruppsamtal där man diskuterar verksamheten och frågor som kan uppstå på grund av nedskärningarna. Även detta kan företagshälsovården hjälpa till med, avslutar Kerstin Larsson. Vi vet inte hur man sotar en skorsten. Men vi är bra på att rensa upp i ekonomin. Våra kunder är experter på det de gör och säljer. Och vi är experter på det vi gör. Att hjälpa företag ta tag i det som måste göras och ofta är svårt att få grepp på. Som finansiering, kapitalplaceringar, pensionssparande, försäkringar, avtalsskrivningar och annan juridik. Sådant du får sota för imorgon om du inte gör det ordentligt idag. Välkommen. 12 Affärskuriren 2011

13 EN GRÖN FRAMTID MED VÅRA KUNDER! Alingsås Energi arbetar långsiktigt och målmedvetet för att minska resursförbrukningen i samhället och vända den globala uppvärmningen. Därför köper vi bara in el som har en officiel ficielll ursprungsgaranti. Det är en garanti för att elen har producerats av förny- bara energikällor och är klimatneutral. En stor del kommer från lokala leverantörer i och kring Alingsås. BARA LUFT & VATTENINGA TILLSATSER100% GRÖN EL Vi är övertygade om att detta leder till en hållbar utveckli ng och ger människor en ljusare vardag idag och i framtiden. Vi hjälp er företag att finna en optimal och miljövänlig energilösning. Bland annat el till Företagarna. Och du, hos Alingsås Energi kostar den gröna elen också många levererar vi grön inget extra! Vill du också ha grön el till ditt hem eller företag kontakta Alingsås Energis marknadsavdelning så berättar vi mer! en ljusare vardag Läs mer om grön el på gi.se FÅ KOLL PÅ LÄGET! Med Lokaldelen finner du enkelt restauranger, caféer, frisörer, bilverkstäder, elektriker och annat du kan behöva. Mat & Dryck i Alströmerska Magasinet Välkommen till en unik miljö i Alingsås! I magasinets källare har vi skapat en oas där gammalt möter nytt och gästerna kan njuta av god mat, dryck och en stämningsfull ljusinstallation. Under Lights in Alingsås 24/9 31/10 har vi öppet varje dag från kl 17 och då erbjuder vi en meny inspirerad från bygden med bakad potatis, soppa och delikatessplattor. Bordsreservation First Hotel Grand Vi hjälper dig att hitta telefonnummer och adresser till företag och privatpersoner i hela Sverige. Våra smarta kartor och vägbeskrivningar hjälper dig att hitta vägen dit du ska. Vår app fi nns för Android, ipad, iphone, Nokia, Windows 7. Lokaldelen fi nns även på mobil.lokaldelen.se Våra partners. Affärskuriren

14 Personalvård som ger god arbetsmiljö Arbetsgivare kan göra mycket för att hjälpa sina anställda att sluta röka. Rökavvänjning kan rymmas inom den skattefria personalvården eller utgöra förebyggande hälsovård och rehabilitering. Rökning på arbetsplatserna är dessutom en arbetsmiljöfråga. Frågan är vilket ansvar arbetsgivarna har för en rökfri arbetsmiljö. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Men hur långt sträcker sig arbetsgivarens ansvar för att inte utsätta de anställda för tobaksrök under arbetet? En annan fråga är vilka åtgärder i samband med rökavvänjning som en arbetsgivare kan bekosta för sina anställda utan att dessa ska beskattas för denna förmån. Ansvar för en rökfri arbetsmiljö? Försäkringsöverdomstolen har i flera fall klassat passiv rökning på arbetsplatsen som arbetsskada. Med hänsyn till detta uppkommer frågan om det i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön även ingår att se till att anställda som röker upphör med det. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar kan naturligtvis inte omfatta detta, säger Lennart Salomonsson vid Tholin & Larsson i Göteborg. Den som vill röka måste naturligtvis få göra detta. Vad som däremot kan krävas av arbetsgivaren är att han ser till att de anställda inte utsätts för passiv rökning. Detta till exempel genom att förbjuda rökning inomhus eller att hänvisa rökarna till särskilda rökrum. Skattefri friskvård Att en arbetsgivare kan bjuda sina anställda på friskvård som en skattefri personalvårdsförmån är helt klart. Både fria kollektiva och individuella friskvårdsaktiviteter kan här vara skattefria. En förutsättning för skattefrihet är dock att hela personalen erbjuds den aktuella förmånen. Det skall dessutom vara fråga om åtgärder av enklare slag och mindre värde. Gränserna för detta får prövas i varje enskilt fall. Skatteverket har tidigare nämnt information och stöd vid rökavvänjning som exempel på skattefri friskvård, konstaterar Salomonsson. Om arbetsgivaren därför till exempel anlitar någon som informerar eller håller kurser i konsten att sluta röka faller detta in i det skattefria området. Både utgiften och eventuell moms är dessutom avdragsgill i arbetsgivarens deklaration. Skattefri rehabilitering Utöver sitt arbetsmiljöansvar har arbetsgivarna även ett ansvar enligt lagen om allmän försäkring när det gäller den så kallade arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Detta ansvar omfattar både stöd och åtgärder som en person kan behöva för att behålla eller få tillbaka sin arbetsförmåga efter det att han blivit sjuk eller skadats. Det spelar då ingen roll om skadan har uppkommit i tjänsten eller inte. Även förebyggande behandlingar för personer som bedöms ha en förhöjd sjukdomsrisk omfattas av dessa regler. Frågan är då om rökare löper större risk att bli sjuka än andra. Den allmänna uppfattningen är nog att så är fallet. Sådan arbetslivsinriktad rehabilitering eller förebyggande behandling som bekostas av arbetsgivaren är alltid skattefri för den anställ - de. Det spelar ingen roll om rehabiliteringen sker i offentlig eller privat regi, d v s om kostnaden för den finansieras av den allmänna försäkringen, eller om arbetsgivaren står för hela kostnaden själv eller via en försäkring. En arbetsgivare kan till exempel efter en genomförd rehabiliteringsutredning komma fram till att en anställd behöver genomgå en särskild behandling för att sluta röka. Alternativet skulle annars kanske vara att den anställde inte kan fortsätta arbeta. I ett sådant fall torde det vara fullt möjligt att betrakta denna behandling som både skattefri och avdragsgill rehabilitering för den anställde. Skattepliktiga läkemedel Enligt huvudregeln är fria läkemedel från arbetsgivaren skattepliktiga. Det gäller även för läkemedel i samband med en i övrigt skattefri friskvårdsaktivitet eller rehabilitering. Lennart Salomonsson, expert inom personalfrågor på Tholin & Larssongruppen, förklarar hur rökavvänjning kan rymmas inom den skattefria personalvården. Nikotinplåster, nikotintuggummin och andra hjälpmedel som används i samband med rökavvänjning klassas som läkemedel, säger Salomonsson. Om arbetsgivaren därför står för kostnaden för sådana har den anställ - de fått en skattepliktig förmån. Beloppet, som är avdragsgillt för arbetsgivaren, ligger därmed till grund för både skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Lennart Salomonsson Tholin & Larsson MASTERSPAKET AKET med bl a: 4-dörrar inkl elhissar bak 01 Däcktryckskontroll 02 Radio RCD 310 med cd-spelare e 4 x 20 W och två extra högtalare bak Kylt handskfack Växel- spaksknopp Handbromsgrepp i läder Luftkonditionering, Climatic 03 Lädersportratt Färddator 04 Lättmetallfälg Lakeside 15 Bränsleförbrukning blandad körning 4,2 5,9 l/100 km. CO2-utsläpp bl körning g/km. Uppfyller EU5. * Volkswagen Konsument leasing: 36 mån, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90.Leasingexempel inkl. moms med Volkswagen Serviceavtal och Volkswagen Försäkring. Baserat på mil/år. Övermils debitering tillkommer vid längre körsträcka. Uppläggning- och aviavgift tillkommer. Volkswagen Försäkring prissätts individuellt, prisavvikeler kan förekomma. Bilen på bilden är extrautrustad. Häradsvägen/Boråsvägen, Alingsås Tel Öppet Måndag fredag 9 18, lördag 10 14, söndag Premiär för BoråsKuriren v 38 Når samtliga hushåll varje vecka Alingsås + Boråskuriren: Alingsås, Vårgårda, Sollebrunn, Borås, Dalsjöfors, Viskafors, Fristad, Sandared ex en gång i månaden Alingsås + Boråskuriren: Alingsås, Vårgårda, Sollebrunn, Herrljunga, Nossebro, Floda, Lerum, Stenkullen, Gråbo, Borås, Dalsjöfors, Viskafors, Fristad, Sandared ex Vill du sammannonsera i AlingsåsKuriren + BoråsKuriren kontakta våra säljare: Anders Jackie Toni Susanne Katrin Torvald Affärskuriren 2011

15 Affärskuriren

16 Kungsgatan BRÄNS-&'½3#3. B-. K½3/*/( 5,0-8,2 -/100 KM. CO2 UTS (/KM..*-+½,-. EU5. AUDI -EASI/( 36 MĀN, 30% SÄRSK*-% -&"4*/(AV(. 50% RESTV. R½3-I( RÄNTA BASERAD PĀ STIBOR 90. '½3.Ɗ/SVÄRDE NETTO/MĀN VID 50% MAR(.SKATT. -&"4*/( EXK-. MOMS. VI RESERVERAR OSS '½3 EV /%3*/("3/A77*,&-4&3. #*-&/ PĀ #*-%&/ ÄR EXTRAUTRUSTAD. w w w. b o r j e s s o n s b i l. s e Nya Audi A6 Avant. Premiär i helgen. Nu har äntligen nya Audi A6 Avant premiär. En Audi ultra lättviktskonstruktion som ger flera goda egenskaper. Varmt välkommen in och upplev den. Snabba fakta inför valet: t TDI-motorer hk t TFSI-motorer hk t quattro standard/valbart på vissa modeller t Audi drive select; valbar körkaraktär t Start-stopp-system t *OGPUBJnment i olika steg (tillval) t -BTULBpacitet liter t Blandad förbr. från 0,5 l/mil Häradsvägen/Boråsvägen Alingsås HELGÖPPET lördag 10/ söndag 11/ A6 Avant 2.0 TDI från kr 2.8 FSI q fr kr Leasing: fr 2.300/mån Förmånsvärde: fr 2.354/mån

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda

TRRs metodik för uppsagda VAD GÖR TRR? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering som följd. Andra gånger

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera TRR Trygghetsrådet Presentation Telia Sonera Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans Vi är en neutral part och vi utgår från dina behov TRR betalas av företagen

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul.

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Ett förmånligt bilinnehav för dig och dina anställda. Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Audi Personalbil - billigare än privatägt Löneavdraget innehåller: Personalbil är en förmånsbil som företag kan

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Rökfri arbetstid Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Policy om rökfri arbetstid Riksdagen har antagit fyra etappmål för den nationella folkhälsopolitiken som innefattar: en tobaksfri livsstart från

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Stöd till dig som förlorar jobbet

Stöd till dig som förlorar jobbet TRR Trygghetsrådet Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv Vi är neutrala och utgår från dina behov TRR betalas av företagen som en försäkring Erbjuder stöd till dig som

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E En inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel Våra populära morgonmöten ger dig en bra start på dagen.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E En inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel Våra populära morgonmöten ger dig en bra start på dagen.

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Nummer 2 2014. Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson

Nummer 2 2014. Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson Nummer 2 2014 Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson Korsgatan 38 K 447 35 VÅRGÅRDA info@htybygg.se Ny- till & ombyggnation Renovering Betonghåltagning Våtrumsbehörighet 0322 62 12 00 070 338 54

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT?

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Välkommen till 2014 2014 VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Bokorridoren vill ge alla studenter en möjlighet att möta näringslivet genom en mässa med aktuella företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej!

Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej! Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej! Så var det februari. Den sista mörka månaden innan vi börjar ana våren. Vad passar då bättre än ett nyhetsbrev fyllt av tips på inspirerande och viktiga aktiviteter?

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer