4 Konferenspoolen. Allt om årets branschmingel ett rekordår. fick nya ägare 3. shr stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 Konferenspoolen. Allt om årets branschmingel. 2007 ett rekordår. fick nya ägare 3. shr stockholm"

Transkript

1 2007 ett rekordår 3 Allt om årets branschmingel 4 Konferenspoolen fick nya ägare 3 shr stockholm årsredovisning 2007

2 foto: shr stockholm Ännu ett framgångsrikt år Det var många år sedan hotell- och restaurangbranschens hjul snurrade så fort som under Omsättningsrekorden har varit många och nyetableringarna och optimismen har satt en stark prägel på vår bransch. Stockholms största hotell Clarion Hotel Sign stod färdigt i slutet av året och öppnades i början av 2008, och arbetet med att bygga Stockholm Waterfront Congress Center och Park Inn drog i gång med full kraft. Till det ska läggas alla nya spännande restaurangetableringar, som ökar mångfalden och utbudet. Även SHR:s Stockholmsförening satte nytt rekord med en medlemsökning som var nära 30 procent högre än föregående år. Vi känner att tilltron och förtroendet för vår branschförening ökar och det senaste medlemsmötet lockade fler medlemmar än någonsin. I den här verksamhetsberättelsen kan du läsa om en del av de aktiviteter som föreningen genomfört under året. En fokusfråga är att bidra till att attrahera nya medarbetare till våra företag och detta gör vi genom samarbete med regionens olika utbildningsprogram, samt att regelbundet träffa och uppmuntra lärarna på dessa program. Ett annat uppskattat inslag inom utbildningsområdet är frukostseminarierna Morgonmål med SHR Stockholm som tar upp aktuella ämnen och i första hand vänder sig till yngre kollegor i branschen. Under 2007 har Stockholmsföreningen sålt Konferenspoolen till tre fristående entreprenörer. Det har inneburit att ekonomin har ytterligare förbättrats och att det nu finns rejält utrymme för nya projekt som kan gagna besöksnäringen. Alla medlemmar är välkomna att komma med uppslag och idéer på projekt som är värda att satsa på. Från styrelsens sida vill vi tacka för förtroendet och hoppas att du som Stockholmsmedlem ger oss ännu fler synpunkter på vad du tycker vi skall fokusera på. Vi behöver dina åsikter. Jan Kristiansson Ordförande SHR Stockholm Morgonmål med SHR Stockholm Under 2007 har SHR Stockholm i samarbete med Henrik Frenkel anordnat två frukostseminarier. Teman på de två seminarierna var Måste du som chef vara populär och Lär dig hantera kaos. Gäster var bland andra Stefano Catenacci, Johan Stael von Holstein, Anders Sessler, och Monika Lindstedt. Syftet med seminarierna är att Årets unga branschstjärnor motivera och kompetensutveckla branschchefer i aktuella frågor. Förutom frukost och intressanta diskussioner på scen är seminarierna bra tillfällen att träffa branschkollegor och bättra på sina nätverk. Nästa Morgonmål med SHR Stockholm är den 3 april 2008 och ämnet är Att leda 80- talister. Välkommen! 2008-års unga branschstjärnor heter Karl Eriksson, som arbetar som kökschef på Skebo Herrgård och Hanna Wiik-Hansen, kallskänkschef på Långbro Värdshus. Foto: kurt pettersson Konferenspoolen fick nya ägare Konferenspoolen Stockholm såldes under året till tre fristående entreprenörer. Konferenspoolen Stockholm bildades 1988 av SHR Stockholm för att förmedla konferenser och möten. Syftet med Konferenspoolen har varit att marknadsföra Stockholm som konferensstad till övriga Sverige samt att generera provisionsfria bokningar till de lokala medlemsföretagen. Under Konferenspoolens 19 år har ett starkt varumärke byggts upp och många av SHR Stockholms medlemmar är även medlemmar i Konferenspoolen. Under våren diskuterades Konferenspoolens framtid intensivt både i föreningens styrelse och i Konferenspoolens styrgrupp. Detta ställdes på sin spets när Stockholm Convention Bureau, numera MCI, som sedan starten skött den dagliga driften, sade upp avtalet. Styrelsen beslöt då att bjuda ut Konferenspoolen till försäljning. Som konsulter vid försäljningen anlitades Advice Management Hans Öberg & Anders Personne. Grunderna för försäljning skulle utgå från mesta möjliga medlemsnytta för SHR Stockholms medlemmar. Tre kriterier sattes upp inför försäljningen; Köparens möjlighet att öka affärsvolymerna till medlemmarna Pris Köparens lösning för de anställda i Konferenspoolen Under hösten lämnades en mängd bud på Konferenspoolen. Styrelsen för SHR Stockholm tog ett enhälligt beslut att sälja Konferenspoolen Stockholm till tre privata investerare; Laisa Hammarberg, Carin Olson och Pelle Flodén. Alla tre är aktiva i utvecklingen och i den dagliga driften av Konferenspoolen. Styrelsen gjorde bedömningen att de tre skulle skapa mest nytta för föreningens medlemmar. Avgörande var bland annat kunskapen om Konferenspoolen och deras vilja att utveckla verksamheten vidare. Arbetet med att sälja Konferenspoolen har varit svårt. Det har varit en situation där många i styrelsen har varit hindrade att delta på grund av jäv och en fråga som berört och engagerat många medlemmar. Karl Eriksson och Hanna Wiik-Hansen heter årets stipendiater. De får kronor vardera. Syftet med stipendierna, som är på kronor vardera, är att de ska användas till vidare förkovran inom branschen. Förra årets stipendiat Carin Josdahl, som arbetar som driftschef för alla restaurangverksamhet på Stockholm CCC för Baldakinengruppen, kommer först till sommaren 2008 att utnyttja sina stipendiepengar. Det blir en inspirationsresa till Italien under en sommarmånad. Jag har planerat många besök med anknytning till mat och vin. För att få ut lite mer av vistelsen går dessutom en del av pengarna till en kurs i italienska. Nytt på webben Under året har restauranggruppen inom styrelsen för SHR Stockholm arbetat med frågan om hur marknadsföringen av länets restauranger kan utvecklas. Samarbetspartner är bland annat Stockholm Visitor Board som är en del av Stockholms stad. Marknadsföring via webben är ett aktuellt alternativ. Mer om detta arbete presenteras under 2008.

3 Ett av många nya hotell Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget. Foto: mattias ahlm 2007 ett rekordår! 2007 var ett rekordår för hotell- och restaurangbranschen i Stockholms stad och län. För fjärde året i rad ökade antalet sålda hotellrum med mer än 6 procent i Stockholm. Restaurangerna ökade omsättningen med 7 procent. Det var ett av de bästa åren under 2000-talet, säger Björn Arnek ansvarig för branschekonomiavdelningen på SHR. Både hotellen och restaurangerna i Stockholm hade en bättre utveckling än landet i övrigt. Stockholm Sveriges hotellstad Stockholms län befäste sin dominerande ställning på den svenska hotellmarknaden. Länets hotell sålde övernattningar för 5,7 miljarder kronor under året, vilket motsvarar 37 procent av alla logiintäkter i landet. Stockholms stads andel av försäljningen var 4 miljarder kronor. Vi ser en stor andel affärsresenärer och många utländska gäster i statistiken och det har gynnat såväl hotellen som restaurangerna, menar Björn Arnek. Rumspriserna ökade med 9 procent i Stockholm och en hotellövernattning kostade i genomsnitt 1100 kronor under Beläggningsgraden på stockholmshotellen nådde 71 procent, och för hela länet blev den 62 procent, en mycket bra siffra enligt Björn Arnek. Det närmar sig år 2000 då vi hade en beläggningsgrad på 74 procent i Stockholm, men eftersom kapaciteten ökat med runt 30 procent sedan dess är årets resultat mer imponerande. Utvecklingen under det senaste decenniet är intressant och kanske en liten fingervisning om vad som kan hända de kommande åren om det blir en fortsatta skakig konjunktur och ett ökat utbud av hotellrum. Efter toppåret 2000 började efterfrågan på hotellrum att minska hösten 2001 och gjorde så fram till våren 2003 då det började vända upp. Men priserna steg även under denna period och vände ned först våren Vad som hände 2003 var att vi fick en kraftig ökning av kapaciteten med ett antal nya hotell i Stockholm. Det påverkade rumspriserna negativt och det dröjde fram till 2005 innan priserna vände upp igen, berättar Björn Arnek. Sedan dess har priserna ökat varje år. Det fanns i genomsnitt hotellrum i Stockholm under Enligt prognosen tillkommer ytterligare rum de närmaste tre till fem åren, lite beroende på hur många planerade projekt som kommer igång. Så sent som år 2000 var det rum. Restaurangerna ökar ännu mer Restaurangernas omsättningsökning under 2007 kommer troligen i statistiken att bli ännu bättre än de 7 procent som Björn Arnek har registrerat som en följd av den goda konjunkturen. Under 2007 infördes personalliggare. Det har påverkat inte bara lönesumman utan även omsättningen på många restauranger. Vi stämmer nu av siffrorna med Skatteverket. Allt talar för att omsättningssiffrorna ökar mer som en följd av personalliggarna. Men oavsett införandet av personalliggare så finns det mycket som visar att restaurangerna haft ett bra 2007, enligt Björn Arnek. Antalet anmälda lediga platser till arbetsförmedlingarna för kockar, servitriser och restaurangbiträden har ökat med ca 40 procent jämfört med Det tyder på mycket stark arbetskraftsefterfrågan i branschen. Det är också fler restaurangföretag som anger att efterfrågan på deras tjänster ökat under året än vad det är i tjänstesektorn i övrigt och betydligt fler än i näringslivet totalt, enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Förväntningarna på efterfrågan för det närmaste halvåret är också mycket positiva hos företagen i branschen, säger Björn Arnek. Slutligen så finns det ett samband mellan hotellen och restaurangernas utveckling. Hotellen har gått extremt bra. När hotellen går bra går restaurangerna bra. Orsaken är att turister står för en relativt stor andel av restaurangkonsumtionen. I länet finns cirka restauranger och runt av dessa ligger i Stockholms stad. Restaurangerna i länet hade under 2007 en omsättning på närmare 20 miljarder kronor, då svarar hotellens restauranger för cirka 2 miljarder kronor.

4 foto: shr stockholm 450 medlemmar deltog i föreningens årliga mingel och bjöds på asiatiska läckerheter från Operakällarens kök. Banverkets Kjell-Åke Averstad frågas ut av föreningens ordförande Jan Kristiansson. Årets branschmingel slog alla rekord Årets branschmingel med medlemsmöte hölls i år på Café Opera. Det blev nytt rekorddeltagande drygt 450 medlemmar slöt upp. Programmet på scen bjöd på en lång rad inslag. Mats Hulth, VD för SHR, och Ulf Adelsohn, ordförande i SHR, informerade om det politiska läget och framtidens SHR. Kjell-Åke Averstad från Banverket berättade om den planerade Citybanan och vilka konsekvenserna blir under byggtiden. Även Abba-museum och Nya Konferenspoolen fick chans att presentera sig. Efter medlemsmötet bjöds det på asiatiska läckerheter från Operakällarens kök. Elevcoacher för bättre praktik och framtida rekrytering Hotell- och restaurangbranschen kan stå inför stora svårigheter med att hitta och rekrytera bra personal i framtiden. Det visar fler undersökningar. Det är gymnasieeleverna på hotell- och restaurangskolorna som är morgondagens medarbetare. Branschen har ett gemensamt intresse med skolorna: de elever som tar examen ska ha tillräckliga kunskaper och kompetensnivå för att få ett arbete inom branschen. En mycket viktig del av elevens utbildning sker i form av praktik (APU) ute på branschens arbetsplatser. Här har företagen ett stort ansvar att visa upp en fantastisk bransch, marknadsföra företagen och forma framtida medarbetare. För att underlätta för företagen och för praktikanten har SHR Stockholms utbildningsgrupp i samarbete med hotell- och restauranggymnasierna utarbetat en ny branschanpassad handledarutbildning som kallas för certifierad elevcoach. Under verksamhetsåret har drygt 150 elevcoacher utbildats. Målet med utbildningen är att ge deltagarna inspiration och kunskap om hur viktig denna arbetsplatsförlagda utbildningsperiod är, samt att ge handfasta verktyg som ska underlätta coachning. Givetvis är tanken också att praktikanterna ska bli goda ambassadörer och medarbetare i branschen. Utbildningen leder till en certifiering av handledare i branschens företag. Företag med certifierade handledare får en konkurrensfördel hos skolor och nyexaminerade hotell- och restaurangstudenter. Johan Danielsson från Teaterbaren är en av elevcoacherna som utbildats i den nya handledarutbildningen som tagits fram av SHR Stockholms utbildningsgrupp i samarbete med hotell- och restauranggymnasierna. foto: shr stockholm Citybanan berör många hotell i city Många hotell i centrala Stockholm kommer att beröras av bygget av Citybanan. Bygget har nu startat på allvar och ska pågå ända fram till Det är framför allt de hotell som ligger på och kring Vasagatan som under långa perioder blir utsatta för buller från borrningar och sprängningar. Bland de påverkade hotellen finns Scandic Hotel Continental, Radisson SAS Royal Viking, Adlon Hotel, Best Western Hotel Terminus, Freys Hotel, Nordic Sea Hotel och Nordic Light Hotel. Scandic Hotel Continental är det hotell som mest kommer att få känna av bygget av Citybanan. Men exakt hur stora störningarna blir är inte klart än, berättar Martin Creydt, Scandics Sverigechef. Vi kommer att få full ersättning för de driftstopp vi drabbas av och de intäkter som vi förlorar. Hotellverksamhet är en långsiktig verksamhet och vi ser positivt på vad Citybanan kan betyda för oss på sikt. Om vi får en T-banestation mitt under hotellet kan det knappast vara en nackdel, även om det kan bli en del problem innan vi är där. Martin Creydt är också nöjd med hur Citybanan och Banverket skött kontakterna. De har agerat mycket professionellt och haft stor förståelse för våra synpunkter. Alla hotell och företag som berörs av bygget har fått besök av Banverket, och förhandlingar om ersättningar eller andra insatser pågår. Noggranna mätningar och undersökningar har genomförts inför de sprängningar och borrningar som ska genomföras. illustration: banverket

5 foto: kurt pettersson Övre raden från vänster: Sunniva Fallan Röd, Dennis Johansson, Carin Olson, Jonas Reinholdsson, Thomas Bjurholm, Christoffer Horn af Rantzien, Jan Kristiansson och Patrik Åström. Sittande från vänster: Maria Lycknert, Marianne Hultberg, Charlotte Blum och Anna-Karin Norin. Styrelsen som haft förtroendet 2007 Under året har Jan Kristiansson, City Conference Centre, varit ordförande och Charlotte Blum, Radisson SAS Strand Hotel, vice ordförande. Jan har tillsammans med Charlotte som suppleant representerat Stockholmsföreningen i SHRs styrelse. Följande har varit ledamöter; Thomas Bjurholm, Restaurang Hågelbyhus och Sundbygård, Sunniva Fallan Röd, Rica Hotel Kungsgatan, Christoffer Horn av Rantzien, AG 925 och Publik, Dennis Johansson, Nobis AB, Anna-Karin Norin, Profilrestauranger AB/Skansens restauranger, Carin Olson, Spårvagnshallarna, Jonas Reinholdson, O Learys, Patrik Åström, Choice. Maria Lycknert, SHR, har varit sekreterare och regionansvarig. Föreningens revisorer har varit den godkända revisorn Eva Bard, Ernst & Young, och Gunnar Ekdahl, Restaurang Tennstopet med Berit Wahlgren som revisorsuppleant. Valnämnden har bestått av Maria Stridh som ordförande och ledamöter Lennart Karlsson, Catharina Roos och Laisa Hammarberg. SafeSite ger bättre säkerhet Samarbetet med SafeSite, det webbaserade verktyget där hotell och restauranger kan skicka varningar, har pågått sedan SafeSites medlemmar blir fler och verktyget utvecklas och förbättras varje år. SafeSite och polisen har gemensamt drivit kravet på att få tillåtelse att visa bilder på personer som på sannolika skäl är misstänkta för brott, och under 2007 blev det godkänt. Den nya tjänsten finns tillgänglig på SafeSite News. Polisen är övertygad att SafeSite News kommer att bli ett effektivt verktyg i bekämpandet av hotellrelaterad brottslighet. Genom de hotellsäkerhetsmöten som genomförs av SHR Stockholm finns möjlighet för säkerhetsansvariga på hotellen att träffas och ta del av rapporter och polisens information angående brott som berör hotell och restauranger. För mer information, kontakta Maria Lycknert. Användande av SafeSite resulterar i en statistik över typ av brott. Diagrammet visar vilken information/varning som läggs ut av användarna Stöld från person/företag Misstänkt beteende Springnota Övriga upplysningar Viktig information Efterlysning Rån Misshandel

6 foto: johnér bildbyrå ab/per magnus persson Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Stockholms- Hotell- och Restaurangföretagares Förening Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stockholms Hotell- och Restaurangföretagares Förening för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Stockholm den 10 mars 2008 Eva Bard Nässén Godkänd revisor Gunnar Ekdahl Förtroendevald revisor balansräkning den 31 december Tillgångar Kassa och bank Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Skattekonto Momsfordran Kundfordran Övriga fordringar, Not Summa omsättningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar, Not 1 Aktier i Konferenspoolen SHR AB, Not Aktier i Svensk Turism AB Nedskrivning aktier Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa tillgångar Skulder Skatteskulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Eget Kapital Huvudfond Balanserat överskott Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Resultaträkning för tiden 1 januari 31 december Intäkter Årsavgifter ** Sponsorintäkter Övriga intäkter, Not Summa intäkter Kostnader Medlemsmöten Årsmöte inkl styrelsemöten Morgonmål med chef Utbildning Administration Reklam och PR Konsultarvoden och främmande tjänster Studieresa Revision Bidrag & gåvor Bankavgifter Övriga kostnader Ingående moms Summa kostnader Resultat före finansiella poster och nedskrivningar Återförda nedskrivningar Utdelning aktier Ränteintäkter Reavinst sålda aktier Skatt, Not Årets resultat ** Inklusive ordförandearvode med sociala avgifter som gått till föreningen. Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga Not 1) Varav upparbetade resultatandelar från Konferenspoolen kronor. Not 2) Skatten avser skatt på näringsverksamheten samt ränteintäkter. Not 1) Under året har samtliga aktier i Konferenspoolen SHR AB sålts. Upparbetade resultatandelar från Konferenspoolen kommer att tillgodoföras. Stockholm 7 mars 2008 Jan Kristiansson Sunniva Fallan Röd Dennis Johansson Carin Olson Jonas Reinholdsson Thomas Bjurholm Christoffer Horn af Rantzien Patrik Åström Maria Lycknert Marianne Hultberg Charlotte Blum Anna-Karin Norin

7 Medlemmar 31 december 2007 Företagsnamn: 08 Nagg Catering AB 1909 Sigtuna Stads Hotell AB A Singh AB A. T. V. Hotell och Restaurang AB A.Å.H i Sundbyberg AB AB Sinth Bar & Bistro Aberdeen China Restaurant AB Abi Restauranger AB About catering i Stockholm HB Abyssinia Restaurang AB Acapulco Hotell AB Accome AB Accor Hotels Scandinavia AB Acklein Skolrestauranger AB Active Catering i Danviken AB Add-Food i Stockholm AB Adlon Hotell AB Agidel AB Agramer AB Ahlbom Production AB Ahlbom Skrapan Service AB Ahmad Mahdavis AB Aklexandra Hotel AB Albygrillen AB Alixma AB Alla Tiders Matlagare Lindius AB Allmänna Galleriet 925 AB Alma Detthows Stiftelse Almare Stäkets Herrgård AB Almåsa Konferens Alpek & Co AB American Bistro Sweden AB Anders New Food & Drink Andersson & Malmqvist AB Anglo-Swedish Pubs AB Animat Restaurang AB Anna Brandi Konservator Annakarin och Roland Hägerth AB Annelie Krebs Catering Service Apart Personal AB Aporta AB Appar AB Arbat AB Arlanda Hotellby AB Arlandastad Golf AB Arnoldhuset Konferenser AB Asia City Restaurang & Bar Aske Kursgård Asknäs Krog & Kafé HB Avivus Scandinavia AB Ax Slott AB Axelsons SPA AB B.P. Karlsson & Co AB Backman Gruppen AB Backpacker Resorts of Sweden AB Baggeby Värdshus och Pizzeria AB Baldakinen AB Baldakinen Service Management AB Baldakinengruppen AB Baldakinenrestaurangerna AB Balingsholm Kursgård AB Barnvagnsfabriken Restaurang AB Behab Bentzer Hotelladministration AB Bergby Gård Kurs & Konferens AB Bergendal Meetings Berns Group AB Best Western Hotels Sverige Ekonomisk Förening BFT Coffee AB Bishop Scandinavia AB Bistro Jarl Restaurang AB Bistrot Paname AB Björkögården, Stiftelsen BKS Jakobsberg AB Blasieholmen 54 Restaurang AB Bläckfisken Restaurang AB Bommersvik Borgarhuset Restaurang AB Boulala Restaurants AB Boulevard Rest. Brangö Lexén Catering AB Breviks Meetings AB Broni Restaurang Mården AB Brun Bull HB Brunnby Hotel AB Bullwinkle s AB Bällsta Restaurang AB C & C Restaurang AB C.E.P. Kockarnas Catering Cadhotels Älvsjö AB Cafe Entre AB Café London HB Café Piastowska Café Woman AB Camabra AB Cambuse AB CapKnow AB Carlshälls Gård AB Carpe Diem i Norrtälje AB Casino Cosmopol Stockholm Cassi AB Castanea Bed & Breakfast AB Castrullpojkarna AB Centralbadet i Stockholm AB Chakula AB Chazalle AB Cherry Casino AB Choice Hotels Sweden AB Chong Restaurang AB Chopstick Catering AB Chopsticks Fastfood AB Chopsticks Fastfood Kista Galleria AB Christer och Anns Mat AB CHSD Invest AB Chu Zheng Yao Restaurant AB Cickico AB Cirkus Arena och Restaurang på Djurgården AB Clarion Hotel Stockholm AB Cliff Catering AB Cliff Restaurang AB Colonial Hotel Stockholm HB Columbus Hotell AB Conferera Consult CON AB Connect Stockholm AB Coop Sverige AB COOR Service Management AB Corizzo AB Corner House AB Crocuta AB Dai Restaurang AB Dalarö Skärgårdsrestaurang HB Danderyds Gästeri AB Danderyds Krog AB De fyras krog AB Delifour AB Den Gyldene Freden Nya AB Dendens Subs AB Dinero AB Dinners Ekolskog AB Dinners Restauranger AB Dionysos AB Djursholms Värdshus Djurönäset Dolab Restaurang AB Dorotea Wärmländer Dosage AB Drottningholmspaviljongen AB Dykarbaren Sandhamn AB East 3 i Stockholm KB Econtive Café AB Econtive Hotell & Restaurang AB Edart Stockholm AB Edelweiss Café & Bistro AB Edsbacka Krog AB Ekblom & Eriksson AB Elinor L. Gourmet AB Elite Hotels of Sweden AB Elliniko AB Elnada HB Elwing & Co. i Stockholm AB Eneroth Restaurang AB Engsholms Slott AB Enhörningen Restaurang AB Enskede Värdshus AB Enter Cater AB Enterprise Four & Company AB Eriks Bakficka AB Eriks Restaurang Saltsjön AB Esperanto di Sollevi AB Esperides AB Espresso House Sweden AB Essinge Konferenscenter EUREST AB Eurostop Hotell & Restauranger AB Eventronic AB Excellence Hotels AB Exellent Skandinavien AB Fabriksstaden AB Familjebolaget B & B AB Familjen Stolpe AB Familjeträff AB Farstabaren HB Farstagången HB Fasching Musikproduktion AB Fazer Amica AB FBK Bar & Kök AB Festvåningen Muren AB Filip Kulhan Investment AB Finnhamns Arkipelag AB Firma M. Lindgren First Camp Scandinavia AB First Hotel Reisen AB Fishfinders Enterprise AB Fisk & sån t på Ålö Fjällgården i Åre AB Fleming Event AB Flyghotellet Brommaplan AB Folkets Hus Riksorganisation Four Service AB Francema Restaurang HB Fredrik Eriksson Restaurang AB Freys Hotel AB Freys Hotel Intressenter AB Fridhemsplan Vandrarhem & Konferens AB Fröjelgården AB Funckens Restaurang AB Fylkner Turism AB FågelbroHus AB Fågelängens Catering AB Fårösunds Fästning Hotell & Restaurang AB Företagsbostäder Stockholm AB Förvaltnings AB Foresta Förvaltnings AB Tegelbacken G & G Löfgren AB G V Hotell AB Gamla Stans Kalas Restaurang AB Garros Invest AB Gastronomisk Q Intelligens i Sverige AB Gazze & Co HB Gittan & Co AB Glace Corner 2000 AB Glada Ankan Restaurang & Catering AB Glädjespridarna AB Goda Livet Restaurant AB Godthem På Rosendalsvägen AB Golden Hits AB Gooh AB Gourmex AB Goutera AB Green Ocean AB Grillspaden AB Grogg på Söder AB Gröna Lunds Tivoli AB Gudöbro AB GuNiJa Gustav III Kafé AB Gustav Vasa Församling GuWiVa AB Gyllene M:n AB Gürbüz & Co Restaurang AB Gå Lugnt Restauranger AB Gällöfsta Konferens AB Göteborg AW AB H. Ringen AB H.L. Dataanalys AB Halit AB Halleen Catering Hamburger Börs AB Handelshuset Vasatorget AB HB Mix Restaurang Helena Larsson Mässen AB Helnan International Hotels AB Herbege Skövde MG AB Hersby Hotellförvaltning AB Herwint AB Hinke & Co Restaurang AB HKC Hotel Örebro Plaza AB HKC Hotell Hudik AB HKC Hotell Kung Carl AB HMSHost Sweden AB Ho s Brother AB Hoffman & Kjellertz AB HongRui Restaurang AB Hotel & Restaurant Riche AB Hotel Attaché AB Hotel Birger Jarl AB Hotel Diplomat AB Hotel Esplanade i Stockholm AB Hotel Foresta AB Hotel Hagagatan AB Hotel Hilton Plaza AB Hotel Hitman AB Hotel Karlaplan AB Hotel Malmköping AB Hotel Rival AB Hotel Scandic Ariadne AB Hotel Sign AB Hotel Stureplan AB Hotel Tegnérlunden AB Hotell & Restaurang August Strindberg AB Hotell Anno 1647 AB Hotell Bema AB Hotell Havsbaden i Grisslehamn AB Hotell Kom AB Hotell Norrtull AB Hotell Skogshöjd AB Hotell Torpa Pensionat AB Hotell Tre små rum Hotell Zinkensdamm AB Hotell Älvsjö AB Hotell Örnsköld AB Hotellet A W AB Hotellexperten Günter Schneider AB House of Ale AB Huddinge Konferens Center AB Hurry Curry i Stockholm AB Häringe Slott Hotell & Konferens AB Häverösunds Hotell AB Högalidshallen AB Högberga Gård AB Högskolerestauranger AB (Hörs) Högskolerestauranger i Mellansverige AB Hörnan Belgo Bar & Restaurang AB IKEA Restaurangerna Il Forno Tre Vedugnen AB Imagine Albert Kök AB Ingenjörshuset Citykonferensen Inotio AB Invexe AB Ishak Cans Restaurang ISS Facility Services AB Italzeta Invest AB J Event AB J&C Cheweleff AB Jadstrand Smakeria HB Jazzpuben Stampen AB Jensen s Böfhus AB JKL Restaurang AB Johannesbergs Slott AB Jolo & Co AB Jonas & Lalla Restaurang AB Jonnes Restaurang & Catering Jonsson & Magnusson Restaurang AB Josef Üney AB JT Gruppen AB Jungfrusunds Mat & Bar AB Juniors Krog AB Järnstenen Restaurang AB Järnvägsrestaurangen Östra Station AB K.F.R Catering o Restaurang HB Kackerlackan AB Kafé Ryssgården HB KAFFE-CITY SB AB Kaffeskeden AB Kajsas Fisk AB Kalasbollen AB Kanot Café AB Karl Ljung AB Kasbi Fastfood AB Kask Konferens AB KB Hotel Oden KB Umlöwet 5 Kerstin V. Restaurang & Catering AB Kettler s Restauranger HB Kharazmi Mat & Fika HB KIMCHARL HB Kinesisk Restaurang Örby AB Kinesiska Muren Restaurant AB Kinesiska Restaurangen Jade AB Kista Hotel AB Klubbensborg Klå Fann Thai AB KNAJPA AB Kohphangan AB Kolingen AB Konditori Ritorno AB Konstnärsbaren AB Kovanen & Dolk Event HB Krandagipeca Restaurang AB Kristina Konferens & Hotell AB Krog 14 AB Krusenberg Herrgård AB Kryp In Vladimir & Kristoffer Restaurang HB Kungsholmen & Pontonen AB Kungsholmswoken AB Königs Restaurang och Konsult AB Körunda Golf & Konferenshotell i Ösmo AB La Grenouille AB Lady Patricia AB Lalla Investment AB Landh & Taube Restaurang AB Landro AB Lantmännen ek för Laroy Restaurang AB Lasse & Tommy s Golfrestaurang HB Lassila & Tikanoja Service AB Latino Kungen Le Pania AB Lejondals Slott AB Lemmag AB Léscargot Gruppen AB LHS Konferens - Campus Konradsberg Libwok Company AB Lille Köbenhavn Restaurang i Stockholm AB Limefield Service Partner AB Lindström Gastronomi AB Lisa Elmqvist Fiskaffär AB Little India AB Loffes Grill AB Logroom AB Lojoma AB Lucky Garden AB Lucky House AB Lukas och Hannas Krog AB Lundqvist & Lindqvist Konferens AB Lustikulla Konferens och Krog AB Långholmen Hotell & Restaurang AB Läkarförbundets Gästrum Lännersta Gäst-Kursgård Lärarhögskolans Studentkår i Stockholm, LäS M.J. Restaurang AB Magetaki AB Magnus & Bo Trading AB Maison Pierre AB Malke Touma Malou A.P. AB Mancini-Colombo AB Mandus Bar & Kök AB Mardiros AB Marias Mjölkmagasin AB Martins Krog Matakademin i Stockholm AB 7

8 Medlemmar 31 december 2007 forts Matleverantören i Stockholm AB Matlif AB Matpedagogerna AB Mats Eriksson Catering och Konsult AB Matsam AB Matsällskapet Catering AB Maude s Hotell i Enskede AB Maude s Hotel Solna Business Park AB Max Hamburgerrestauranger AB MAX i Vårby AB Medical Consultant i Stockholm AB Mejan Grill AB Melanders Fisk & Restaurang i Söderhallarna AB Melanders Fisk & Vilt i Östermalmshallen AB Melanders Fiskbutiker AB Meldola AB Melkersson Kök Klasro AB Memory Hotel AB Mexmatic AB Micke & Magnus Catering AB Milnov AB Ming Garden AB Mingla i Kista AB Miro Production AB MMG Restaurang AB MoMuMat AB Mornington Hotel AB Mornington Hotel Bromma AB Mosebacke Etablissement AB Muffinsfabriken i Stockholm AB Muntergök AB Murasaki KB Måltidsenheten AB Mälardrottningen Holding AB Mälarpaviljongen AB Mälarsalen AB Mässrestauranger AB Nalen Evenemang och Konferens AB Nam Kang AB NF Restaurang AB Nicklas Södervall Mat Nicksta Camping AB Nikos & Fotios Restaurang AB Niranda Hotel AB Nordic Hotels i Stockholm AB Nordic Service Partner AB Nordic Service Partners Holding AB Nordisk Restaurangservice AB Norma Festivitas AB Norra Brunn Comedy S.U.C.K. Stand Up Comedy Klubben AB Norrmex Restaurang AB NRG Pizza AB NSP FC Restauranger AB NSP Food Solutions AB NSS Crew HB Nurnberghuset AB Nya Grand Hotel AB Nya Rolfs Kök AB Nya Söderfors Herrgårds AB Nyckelkonferenser AB Nynäsgården Hotell & Konferens AB OAXEN Skärgårdskrog AB Odrakir Hotell AB O Learys Trademark AB Omega Konsulter HB Onalim AB Onzo AB Operakällaren AB Orfa Restaurang Oscarsteatern AB Othzéns Kök AB Ottsjöakademin AB Oxtorgsgatan Restaurangen AB Pann AB Pannonius AB Panogruppen AB Par De Dieux AB Parabol Restaurang HB Park Hotell Stockholm AB Park-Statt Hotell i Södertälje AB Partymakarna PARAB Restaurang AB Paul & Norbert Restaurang AB PC Krögarna AB Pers Spis AB Persiljerot AB Personalstiftelsen Hornet Piperska Muren AB Pirkkos Restaurang i Solna AB Pizzabussen Uno Pizzeria Bazali HB Pizzeria Rimin AB Pontus Frithiof by the Sea AB Pontus Frithiof i Gamla Stan AB Price Handels J & J AB Prince Philip Hotel Stockholm AB Prockorock AB Profilhotels AB Profilrestauranger AB Projektkonsult L-Å Karlsson AB Proviant Sverige AB Punkt & Pricka AB Pyttirian AB R.C. Chocolat AB R.S. Spånga Hotell KB Red Square Restaurang AB Redessa AB Regissörsvillan HB Rest. Axela AB Restaurang /Café Kungsträdgården AB Restaurang 9:an Alwa HB Restaurang AB HongKong Restaurang AB Pélé Restaurang AB Sigismund Restaurang AB Te-Be Restaurang Akacia AB Restaurang Ambassadeur AB Restaurang Andalucia KB Restaurang Andersson Bjurholm Ek AB Restaurang Arirang HB Restaurang Ariston i Stockholm AB Restaurang Assistans i Skandinavien AB Restaurang Atrium AB Restaurang Brunnsgränd AB Restaurang Bröderna Olssons Garlic & Shots i Sthlm AB Restaurang Bursa HB Restaurang Callisti AB Restaurang China City HB Restaurang China Pearl AB Restaurang China Sea AB Restaurang Di Vino AB Restaurang Dong Ping AB Restaurang Drottninggården AB Restaurang Ellora HB Restaurang Eriksdal AB Restaurang Farstatorget AB Restaurang Formosa AB Restaurang Fredsgtatan 12 AB Restaurang Fyran AB Restaurang Fyrskeppet AB Restaurang Gazali HB Restaurang Golden Apple AB Restaurang Green Bull HB Restaurang Huang s AB Restaurang Hubertus AB Restaurang Il Covo AB Restaurang Kamarina HB Restaurang Karön AB Restaurang M & I AB Restaurang Nya Energikällan HB Restaurang Pizzeria Star Bim AB Restaurang Prinsen i Stockholm AB Restaurang Ragnar Smidt AB Restaurang Regeringsgatan 66 AB Restaurang Riddargatan AB Restaurang Rosina AB Restaurang Sagolekhuset KB Restaurang Sakura AB Restaurang Shangri La i Stockholm AB Restaurang Sommarglädjen HB Restaurang Supplement AB Restaurang Sweet Spot AB Restaurang Tegelbruket AB Restaurang Tegelhuset Restaurang Tennstopet AB Restaurang Vita Flottan AB Restaurang Xi ri Sheng HB Restaurang Zhi Min HB Restaurang Zum Franziskaner AB Restaurang Östermalms Hungfook AB Restaurangakademien AB Restaurangaktiebolaget China Huadong Restaurangservice i Stockholm AB Restaurant & Bar King s Town AB Restaurant AB South China Restaurant BerlinStockholm AB Restaurant Brännvin AB Restaurant Leijontornet i Stockholm AB Restaurant Lilla Pakistan HB Restaurant Minerva AB Restaurant Pelikan AB Restaurant Prexis AB Restaurant Silvaner AB Restaurant Stallmästaregården AB Rex Hotel AB Rezidor Arlandia Hotel AB Rezidor Hotel AB Rezidor Hotel Group AB Rezidor Sky City Hotel AB Rica Hotels AB Riddersviks Gård AB Riksförbundet Sveriges Lottakårer Ripastti Restaurang AB Ristorante Capri i Stockholm AB Ristorante La Volpina AB Robert Anderssons Restaurang AB Roland Lundgren Familje AB Rolles Skafferi AB Rosendals Wärdshus AB Rosenön Kurs & Konferens Rosie F. Restaurang AB Roslagen Adventure AB Rowik AB Royal Park Hotel AB Royal Viking Hotel AB Rungnapha Restaurang Runö Kursgård Rydbergs Bar & Matsal AB Rågenmo & Henrikson AB Rånäs Slott AB Röda Kvarnen HB Röda Pioner Restaurang AB Röda rutan AB S & W Konferensanläggningar Lidingö AB S. Möller Restaurang AB S/s Norrtälje AB Sabis AB Sagolekhuset Junibacken Drift AB Sail away food and catering Bullandö Krog AB Sailor Inn KB SalaMex Restaurang AB Saltsjöbadens Restaurang AB Sami s & Sohalia s Restauranger AB Sandhamns Värdshus AB Sanduddens nykrog HB Sandys AB Saturnus Hamburgerrestaurang HB Scandic Hazeliusbacken AB Scandic Hotels AB Scandinavian Service Partner AB Scaniarinken Seglarrestaurangen & Hotellet i Sandhamn AB Server Hangövägen AB Serwito AB SG Förvaltning AB Sigtunahöjden Hotell- och Konferens AB Sigtunastiftelsens Hotell & Konferens Sigunsborg Konferenshotell AB SJ Event AB Sjöfartshusets Festvåningar AB Skebo Herrgård AB Skepparholmen AB Skåvsjöholm Skärgårdshotellet i Nynäshamn AB Skärgårdskrogen i Åkersberga AB Slagsta Motell & Wärdshus HB Smiling Faces AB Smådalarö Gård AB Sodexho AB Soft Rock AB Solidago Restaurang AB Solidaritet AB Solna Hotel & Vandrarhem AB Solna Krog Klubb 33 Solnadals Värdshus AB Sonesson & Partner AB Southside Pub i Stockholm AB Special Restauranger i Stockholm AB Spisa hos Helena AB Språngbrickan i Tyringe KB SSRS Bishop Söder AB SSRS Plaza AB SSRS Stockholm Nord Hotel AB St Andrews Inn AB Stadshagens Värdshus Stadt i Nynäs KB Star Management AB Star Staff Nordica AB Steiner Öster Restaurang AB Steninge Slott AB Steningevik Konferens AB Stensnäs Kurs och Konferens AB Stockholm City Conference Centre AB Stockholm Fisk Restaurant AB Stockholm Fisk Sky AB Stockholm Frittata AB Stockholm Globe Hotel AB Stockholm Work Power AB Stockholms Företagskrogar AB Stockholms Mathus AB Stockholms Skolcaféer Stockhuset AB Stockline Sweden AB Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Stora Gungan AB Stora Skuggan Wärdshus i Stockholm AB Stora Teatern i Stockholm AB Store and Coffe Design i Stockholm AB Strand Hotel AB Strandbryggan AB Street Hornstull AB STRUTS Restaurang AB Strömma Krog AB Strömma Turism & Sjöfart AB Sturebadet AB Sturebadet Grand AB Sturebadet Haga AB Sturecompagniet AB Sturehof AB Stureplan Event AB Stureplans Nattklubb AB Sumaken AB Sundbergs Konditori AB Sundbybergs Hotell AB Sushi bar Sone AB Sushi Bar Suzuki Catering AB Sushi Restaurang Roppongi AB Svelib HB Svenska McDonald s AB Svenska Möten Ekonomisk förening Svenska Prize Hotel AB Svenska Smaker AB Svenska Taco Bar AB Svenska Turistföreningen STF AB Sveriges Kvalitetskrogar AB Sånga-Säby Kurs & Konferens AB Säbb & Blomqvist AB Söder Expresso AB Söderby Krog AB Söderrestauranger GK AB Söders Hjärta HB T.O.Y. Kök och Bar AB Tacoma Bar AB Tallmohus AB Tammsvik Konferens och Herrgård AB Tandoori Corner i Stockholm AB Tapto Home Hotel AB Taxinge Slottscafé AB TBC Group AB Tellomat AB TEMA Restaurang AB Terminus Hotel AB Texana AB Texas Smoke House Burger Co AB Thai Bamboo G AB The British Pub AB The Bull & Bear Inn AB The Dubliner Restaurang i Stockholm AB The Little Pub Stockholm AB The One Sweden AB The Saddle and Sabre Mash House AB The Summit Sweden AB Tiandi AB Tim Back AB Tomas Klein Transport & Uthyrning AB Tonys Restaurang AB Top in City AB Torget i Gamla Stan AB Tornado AB Tott Operations AB Tott Åre AB Travelman Hotel AB Tre Hotell i Gamla Stan AB Tribe Hotel Management AB Triorest AB Trippel AB TU & Co AB Turkiska Riksförbunet Tutto Italia AB Täby Park Hotel AB Tälje Havsbad Restaurang AB Tälje Krogar AB Ullberg & Kempe HB Ulriksdals Wärdshus AB Uteserveringen Humlegården AB Uteserveringen Stureplan KB Utsikten Meetings AB Utvecklingsrådgivarna i Sverige AB Utö Bageri AB Utö Värdshus AB Valhall Konsult i Stockholm AB Wallmans Nöjen AB Wallmans Salonger AB Wallmans Salonger i Malmö AB Van Der Nootska Palatset i Stockholm AB Vanadis Hotell och Bad AB Vasagatan 50 Restaurang AB Vasamuseets Restaurang AB Waxholms Hotell AB Veddesta Matkrog HB Wedholms Fisk & Restaurang AB Welcome Hotel i Barkarby AB Wellington Hotel AB Wendelas Hus Restaurang AB West Wong Catering Service Westers Catering & Arrangemang AB Westfelt Restaurang AB Vildmark Ore Viljagruppen AB Villa Källhagen Hotell och Restaurang AB Villa Pauli AB Villa Söderås AB Villa Talliden AB Villa Årsta Lägenhetshotell AB Willow Vimmel i Stockholm AB Winn Hotels Haninge AB Winn Hotels Solna AB Winn Hotels Såstaholm Konferens AB Vintervikens Trädgård Ideell Förening Visit Sandhamn AB WKB Södermalm AB WoLa Restaurang AB Wolde Restaurang HB Von Bargens Subs AB World Trade Center Stockholm AB Vypudden AB Vår Gård Saltsjöbaden Värdshuset Clas på Hörnet AB Värdshuset Koppartälten AB Wärdshuset Lasse Maja AB Wärdshuset Ulla Winbladh AB Västermalm Bar & Matsal AB Västerort Snabbservice AB Yasuragi Hasseludden AB Z & V Arikan KB Zense P & T AB Zetterman & Göran AB ZhiYe AB Zipson Retaurang AB Årsta Park Kontorshotel HB Önder & Co AB Östermalmspuben HB Form och produktion: Svensk Information. Tryck: Alfaprint Omslagsfoto: Peter Westrup/FOLIO Box Stockholm tel fax

2008 året det vände. Charlotte Blum Ordförande SHR Stockholm. Foto: Kurt Pettersson

2008 året det vände. Charlotte Blum Ordförande SHR Stockholm. Foto: Kurt Pettersson shr stockholm v e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e 2008 2008 året det vände Många hotell och restauranger gjorde sitt bästa år någonsin 2008, men under sommaren och hösten hopade sig varningstecknen.

Läs mer

V E R K S AM H E TS B E R ÄT T E L S E 2009 SHR STOCKHOLM 1

V E R K S AM H E TS B E R ÄT T E L S E 2009 SHR STOCKHOLM 1 V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2009 SHR STOCKHOLM Vi fortsätter att växa Vi kan se tillbaka på 2009 som ett omvälvande och på många sätt utmanande år. Många är vi som överraskats av utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 ORDFÖRANDE HAR ORDET Vilket fantastiskt år! 21 var året var då den finansiella krisen i Sverige snabbt övergick till rekordartad tillväxt och högkonjunktur. Visst

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Topp 100 2005 10 TOPP 100 RESTAURATÖREN NR 19 2006

Topp 100 2005 10 TOPP 100 RESTAURATÖREN NR 19 2006 _rest_nr_v_topp.qxp : Sida TOPP RESTAURATÖREN NR Topp DET FORTSÄTTER ATT GÅ BRA för besöksnäringen. blev ett år av tillväxt och goda resultat. Tillväxten för de största företagen i hotell och restaurangbranschen

Läs mer

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31.

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Golfklubb ARSBOKSLUT for SvalOvs Golfldubb Org. nr Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Goltklubb 2 StyreIsen for SvalOvs Goltklubb far hanned avge arsbokslut far rakenskapsaret 2013.

Läs mer

Visita Stockholm. verksamhetsberättelse 2013

Visita Stockholm. verksamhetsberättelse 2013 Visita Stockholm verksamhetsberättelse 2013 Ordföranden har ordet Stockholm En besöksdestination i världsklass! Turismen och privatresandet i Stockholm ökade under 2013 och Stockholm fortsätter att vara

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hotell som investeringsobjekt

Hotell som investeringsobjekt Benchmarking Alliance Hotell som investeringsobjekt Stockholm 25 april 2013 Benchmarking Alliance Benchmarking Alliance Kra9fulla och lä=använda analysverktyg Tillhandahåller marknadsdata för den nordiska

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne Årsredovisning 2011 Org. nr 802412-3393 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr., Stockholm Box

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Stockholm/Barkarby. Welcome Hotel. Filmkanal Betal-TV:

Stockholm/Barkarby. Welcome Hotel. Filmkanal Betal-TV: Stockholm/Barkarby Welcome Hotel Notarievägen 5, 175 79 Järfälla Telefonnummer: 08-621 61 00 Telefax: 08-36 52 45 E-post: info@welcomehotel.se Webbsida: www.welcomehotel.se Pris ER exkl moms: 653 inkl

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter Air Logistic Box 2071 Dangerous Goods Management Box 2021 DHL Global Forwarding Box 2005 Västtrafik AB Göteborgs regionstrafik Att Andreas Förthaga Box 123 541 23 Skövde ELTEL Networks AB Box 2032 Landvetter

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

KEDJEKODER LIVSMEDELSBUTIKER

KEDJEKODER LIVSMEDELSBUTIKER KEDJEKODER LIVSMEDELSBUTIKER ICA ÖVRIGA PRIVATA 202 ICA MAXI s 152 7-ELEVEN 203 ICA KVANTUM s 161 NÄRA DEJ 206 ICA SUPERMARKET s 165 STATOIL DETALJIST 219 ICA NÄRA 171 OKLASSAD LIVS 220 ICA To Go s 172

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

SHR Stockholm. SHR 2011 Sidan 1

SHR Stockholm. SHR 2011 Sidan 1 SHR Stockholm v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e 2 1 1 SHR 211 Sidan 1 Ordförande har ordet 211, ännu ett fantastiskt år för besöksnäringen i Stockholm! Ja, så kan man nog enklast sammanfatta det

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Gör din resa lite enklare Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Passa på att boka allt på en och samma gång Gör din resa lite enklare och roligare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi i samband med

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 20140101-2014 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 20140101-2014 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 20140101-2014 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Auktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Stockholms hotellrapport 2014

Stockholms hotellrapport 2014 s hotellrapport FOTO: OLA ERICSON en av Europas populäraste destinationer Med nära 11 miljoner kommersiella gästnätter per år rankas som en av Europas topp tio destinationer1). Staden är dessutom en av

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels Priser gällande avtalsår 2012 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms, LRA Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Valuta Rumstyp Avtalspris Kommentar Sverige Arlandastad

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Presentation i samband med prisutdelningarna i Malmö, Göteborg och Kista 2014. Veronica Boxberg Karlsson, grundare och vd SSQ Award

Presentation i samband med prisutdelningarna i Malmö, Göteborg och Kista 2014. Veronica Boxberg Karlsson, grundare och vd SSQ Award Presentation i samband med prisutdelningarna i Malmö, Göteborg och Kista 2014 Veronica Boxberg Karlsson, grundare och vd SSQ Award Vi har ringt 611 mystery calls till hotell- och konferens anläggningarna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förtroendevalda företag, adress, telefon, mobiltelefon och e-post

Förtroendevalda företag, adress, telefon, mobiltelefon och e-post Förtroendevalda företag, adress, telefon, mobiltelefon och e-post Adelsohn Ulf, ordförande Strandvägen 35 08-21 25 02 ulf.adelsohn@shr.se 114 56 Stockholm Ahlbom Sören Odengatan 41 08-673 38 00 Storstad/Hotellet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-12A 1-6

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-12A 1-6 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-12A 1-6 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 15.35-15.45 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock

Läs mer