4 Konferenspoolen. Allt om årets branschmingel ett rekordår. fick nya ägare 3. shr stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 Konferenspoolen. Allt om årets branschmingel. 2007 ett rekordår. fick nya ägare 3. shr stockholm"

Transkript

1 2007 ett rekordår 3 Allt om årets branschmingel 4 Konferenspoolen fick nya ägare 3 shr stockholm årsredovisning 2007

2 foto: shr stockholm Ännu ett framgångsrikt år Det var många år sedan hotell- och restaurangbranschens hjul snurrade så fort som under Omsättningsrekorden har varit många och nyetableringarna och optimismen har satt en stark prägel på vår bransch. Stockholms största hotell Clarion Hotel Sign stod färdigt i slutet av året och öppnades i början av 2008, och arbetet med att bygga Stockholm Waterfront Congress Center och Park Inn drog i gång med full kraft. Till det ska läggas alla nya spännande restaurangetableringar, som ökar mångfalden och utbudet. Även SHR:s Stockholmsförening satte nytt rekord med en medlemsökning som var nära 30 procent högre än föregående år. Vi känner att tilltron och förtroendet för vår branschförening ökar och det senaste medlemsmötet lockade fler medlemmar än någonsin. I den här verksamhetsberättelsen kan du läsa om en del av de aktiviteter som föreningen genomfört under året. En fokusfråga är att bidra till att attrahera nya medarbetare till våra företag och detta gör vi genom samarbete med regionens olika utbildningsprogram, samt att regelbundet träffa och uppmuntra lärarna på dessa program. Ett annat uppskattat inslag inom utbildningsområdet är frukostseminarierna Morgonmål med SHR Stockholm som tar upp aktuella ämnen och i första hand vänder sig till yngre kollegor i branschen. Under 2007 har Stockholmsföreningen sålt Konferenspoolen till tre fristående entreprenörer. Det har inneburit att ekonomin har ytterligare förbättrats och att det nu finns rejält utrymme för nya projekt som kan gagna besöksnäringen. Alla medlemmar är välkomna att komma med uppslag och idéer på projekt som är värda att satsa på. Från styrelsens sida vill vi tacka för förtroendet och hoppas att du som Stockholmsmedlem ger oss ännu fler synpunkter på vad du tycker vi skall fokusera på. Vi behöver dina åsikter. Jan Kristiansson Ordförande SHR Stockholm Morgonmål med SHR Stockholm Under 2007 har SHR Stockholm i samarbete med Henrik Frenkel anordnat två frukostseminarier. Teman på de två seminarierna var Måste du som chef vara populär och Lär dig hantera kaos. Gäster var bland andra Stefano Catenacci, Johan Stael von Holstein, Anders Sessler, och Monika Lindstedt. Syftet med seminarierna är att Årets unga branschstjärnor motivera och kompetensutveckla branschchefer i aktuella frågor. Förutom frukost och intressanta diskussioner på scen är seminarierna bra tillfällen att träffa branschkollegor och bättra på sina nätverk. Nästa Morgonmål med SHR Stockholm är den 3 april 2008 och ämnet är Att leda 80- talister. Välkommen! 2008-års unga branschstjärnor heter Karl Eriksson, som arbetar som kökschef på Skebo Herrgård och Hanna Wiik-Hansen, kallskänkschef på Långbro Värdshus. Foto: kurt pettersson Konferenspoolen fick nya ägare Konferenspoolen Stockholm såldes under året till tre fristående entreprenörer. Konferenspoolen Stockholm bildades 1988 av SHR Stockholm för att förmedla konferenser och möten. Syftet med Konferenspoolen har varit att marknadsföra Stockholm som konferensstad till övriga Sverige samt att generera provisionsfria bokningar till de lokala medlemsföretagen. Under Konferenspoolens 19 år har ett starkt varumärke byggts upp och många av SHR Stockholms medlemmar är även medlemmar i Konferenspoolen. Under våren diskuterades Konferenspoolens framtid intensivt både i föreningens styrelse och i Konferenspoolens styrgrupp. Detta ställdes på sin spets när Stockholm Convention Bureau, numera MCI, som sedan starten skött den dagliga driften, sade upp avtalet. Styrelsen beslöt då att bjuda ut Konferenspoolen till försäljning. Som konsulter vid försäljningen anlitades Advice Management Hans Öberg & Anders Personne. Grunderna för försäljning skulle utgå från mesta möjliga medlemsnytta för SHR Stockholms medlemmar. Tre kriterier sattes upp inför försäljningen; Köparens möjlighet att öka affärsvolymerna till medlemmarna Pris Köparens lösning för de anställda i Konferenspoolen Under hösten lämnades en mängd bud på Konferenspoolen. Styrelsen för SHR Stockholm tog ett enhälligt beslut att sälja Konferenspoolen Stockholm till tre privata investerare; Laisa Hammarberg, Carin Olson och Pelle Flodén. Alla tre är aktiva i utvecklingen och i den dagliga driften av Konferenspoolen. Styrelsen gjorde bedömningen att de tre skulle skapa mest nytta för föreningens medlemmar. Avgörande var bland annat kunskapen om Konferenspoolen och deras vilja att utveckla verksamheten vidare. Arbetet med att sälja Konferenspoolen har varit svårt. Det har varit en situation där många i styrelsen har varit hindrade att delta på grund av jäv och en fråga som berört och engagerat många medlemmar. Karl Eriksson och Hanna Wiik-Hansen heter årets stipendiater. De får kronor vardera. Syftet med stipendierna, som är på kronor vardera, är att de ska användas till vidare förkovran inom branschen. Förra årets stipendiat Carin Josdahl, som arbetar som driftschef för alla restaurangverksamhet på Stockholm CCC för Baldakinengruppen, kommer först till sommaren 2008 att utnyttja sina stipendiepengar. Det blir en inspirationsresa till Italien under en sommarmånad. Jag har planerat många besök med anknytning till mat och vin. För att få ut lite mer av vistelsen går dessutom en del av pengarna till en kurs i italienska. Nytt på webben Under året har restauranggruppen inom styrelsen för SHR Stockholm arbetat med frågan om hur marknadsföringen av länets restauranger kan utvecklas. Samarbetspartner är bland annat Stockholm Visitor Board som är en del av Stockholms stad. Marknadsföring via webben är ett aktuellt alternativ. Mer om detta arbete presenteras under 2008.

3 Ett av många nya hotell Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget. Foto: mattias ahlm 2007 ett rekordår! 2007 var ett rekordår för hotell- och restaurangbranschen i Stockholms stad och län. För fjärde året i rad ökade antalet sålda hotellrum med mer än 6 procent i Stockholm. Restaurangerna ökade omsättningen med 7 procent. Det var ett av de bästa åren under 2000-talet, säger Björn Arnek ansvarig för branschekonomiavdelningen på SHR. Både hotellen och restaurangerna i Stockholm hade en bättre utveckling än landet i övrigt. Stockholm Sveriges hotellstad Stockholms län befäste sin dominerande ställning på den svenska hotellmarknaden. Länets hotell sålde övernattningar för 5,7 miljarder kronor under året, vilket motsvarar 37 procent av alla logiintäkter i landet. Stockholms stads andel av försäljningen var 4 miljarder kronor. Vi ser en stor andel affärsresenärer och många utländska gäster i statistiken och det har gynnat såväl hotellen som restaurangerna, menar Björn Arnek. Rumspriserna ökade med 9 procent i Stockholm och en hotellövernattning kostade i genomsnitt 1100 kronor under Beläggningsgraden på stockholmshotellen nådde 71 procent, och för hela länet blev den 62 procent, en mycket bra siffra enligt Björn Arnek. Det närmar sig år 2000 då vi hade en beläggningsgrad på 74 procent i Stockholm, men eftersom kapaciteten ökat med runt 30 procent sedan dess är årets resultat mer imponerande. Utvecklingen under det senaste decenniet är intressant och kanske en liten fingervisning om vad som kan hända de kommande åren om det blir en fortsatta skakig konjunktur och ett ökat utbud av hotellrum. Efter toppåret 2000 började efterfrågan på hotellrum att minska hösten 2001 och gjorde så fram till våren 2003 då det började vända upp. Men priserna steg även under denna period och vände ned först våren Vad som hände 2003 var att vi fick en kraftig ökning av kapaciteten med ett antal nya hotell i Stockholm. Det påverkade rumspriserna negativt och det dröjde fram till 2005 innan priserna vände upp igen, berättar Björn Arnek. Sedan dess har priserna ökat varje år. Det fanns i genomsnitt hotellrum i Stockholm under Enligt prognosen tillkommer ytterligare rum de närmaste tre till fem åren, lite beroende på hur många planerade projekt som kommer igång. Så sent som år 2000 var det rum. Restaurangerna ökar ännu mer Restaurangernas omsättningsökning under 2007 kommer troligen i statistiken att bli ännu bättre än de 7 procent som Björn Arnek har registrerat som en följd av den goda konjunkturen. Under 2007 infördes personalliggare. Det har påverkat inte bara lönesumman utan även omsättningen på många restauranger. Vi stämmer nu av siffrorna med Skatteverket. Allt talar för att omsättningssiffrorna ökar mer som en följd av personalliggarna. Men oavsett införandet av personalliggare så finns det mycket som visar att restaurangerna haft ett bra 2007, enligt Björn Arnek. Antalet anmälda lediga platser till arbetsförmedlingarna för kockar, servitriser och restaurangbiträden har ökat med ca 40 procent jämfört med Det tyder på mycket stark arbetskraftsefterfrågan i branschen. Det är också fler restaurangföretag som anger att efterfrågan på deras tjänster ökat under året än vad det är i tjänstesektorn i övrigt och betydligt fler än i näringslivet totalt, enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Förväntningarna på efterfrågan för det närmaste halvåret är också mycket positiva hos företagen i branschen, säger Björn Arnek. Slutligen så finns det ett samband mellan hotellen och restaurangernas utveckling. Hotellen har gått extremt bra. När hotellen går bra går restaurangerna bra. Orsaken är att turister står för en relativt stor andel av restaurangkonsumtionen. I länet finns cirka restauranger och runt av dessa ligger i Stockholms stad. Restaurangerna i länet hade under 2007 en omsättning på närmare 20 miljarder kronor, då svarar hotellens restauranger för cirka 2 miljarder kronor.

4 foto: shr stockholm 450 medlemmar deltog i föreningens årliga mingel och bjöds på asiatiska läckerheter från Operakällarens kök. Banverkets Kjell-Åke Averstad frågas ut av föreningens ordförande Jan Kristiansson. Årets branschmingel slog alla rekord Årets branschmingel med medlemsmöte hölls i år på Café Opera. Det blev nytt rekorddeltagande drygt 450 medlemmar slöt upp. Programmet på scen bjöd på en lång rad inslag. Mats Hulth, VD för SHR, och Ulf Adelsohn, ordförande i SHR, informerade om det politiska läget och framtidens SHR. Kjell-Åke Averstad från Banverket berättade om den planerade Citybanan och vilka konsekvenserna blir under byggtiden. Även Abba-museum och Nya Konferenspoolen fick chans att presentera sig. Efter medlemsmötet bjöds det på asiatiska läckerheter från Operakällarens kök. Elevcoacher för bättre praktik och framtida rekrytering Hotell- och restaurangbranschen kan stå inför stora svårigheter med att hitta och rekrytera bra personal i framtiden. Det visar fler undersökningar. Det är gymnasieeleverna på hotell- och restaurangskolorna som är morgondagens medarbetare. Branschen har ett gemensamt intresse med skolorna: de elever som tar examen ska ha tillräckliga kunskaper och kompetensnivå för att få ett arbete inom branschen. En mycket viktig del av elevens utbildning sker i form av praktik (APU) ute på branschens arbetsplatser. Här har företagen ett stort ansvar att visa upp en fantastisk bransch, marknadsföra företagen och forma framtida medarbetare. För att underlätta för företagen och för praktikanten har SHR Stockholms utbildningsgrupp i samarbete med hotell- och restauranggymnasierna utarbetat en ny branschanpassad handledarutbildning som kallas för certifierad elevcoach. Under verksamhetsåret har drygt 150 elevcoacher utbildats. Målet med utbildningen är att ge deltagarna inspiration och kunskap om hur viktig denna arbetsplatsförlagda utbildningsperiod är, samt att ge handfasta verktyg som ska underlätta coachning. Givetvis är tanken också att praktikanterna ska bli goda ambassadörer och medarbetare i branschen. Utbildningen leder till en certifiering av handledare i branschens företag. Företag med certifierade handledare får en konkurrensfördel hos skolor och nyexaminerade hotell- och restaurangstudenter. Johan Danielsson från Teaterbaren är en av elevcoacherna som utbildats i den nya handledarutbildningen som tagits fram av SHR Stockholms utbildningsgrupp i samarbete med hotell- och restauranggymnasierna. foto: shr stockholm Citybanan berör många hotell i city Många hotell i centrala Stockholm kommer att beröras av bygget av Citybanan. Bygget har nu startat på allvar och ska pågå ända fram till Det är framför allt de hotell som ligger på och kring Vasagatan som under långa perioder blir utsatta för buller från borrningar och sprängningar. Bland de påverkade hotellen finns Scandic Hotel Continental, Radisson SAS Royal Viking, Adlon Hotel, Best Western Hotel Terminus, Freys Hotel, Nordic Sea Hotel och Nordic Light Hotel. Scandic Hotel Continental är det hotell som mest kommer att få känna av bygget av Citybanan. Men exakt hur stora störningarna blir är inte klart än, berättar Martin Creydt, Scandics Sverigechef. Vi kommer att få full ersättning för de driftstopp vi drabbas av och de intäkter som vi förlorar. Hotellverksamhet är en långsiktig verksamhet och vi ser positivt på vad Citybanan kan betyda för oss på sikt. Om vi får en T-banestation mitt under hotellet kan det knappast vara en nackdel, även om det kan bli en del problem innan vi är där. Martin Creydt är också nöjd med hur Citybanan och Banverket skött kontakterna. De har agerat mycket professionellt och haft stor förståelse för våra synpunkter. Alla hotell och företag som berörs av bygget har fått besök av Banverket, och förhandlingar om ersättningar eller andra insatser pågår. Noggranna mätningar och undersökningar har genomförts inför de sprängningar och borrningar som ska genomföras. illustration: banverket

5 foto: kurt pettersson Övre raden från vänster: Sunniva Fallan Röd, Dennis Johansson, Carin Olson, Jonas Reinholdsson, Thomas Bjurholm, Christoffer Horn af Rantzien, Jan Kristiansson och Patrik Åström. Sittande från vänster: Maria Lycknert, Marianne Hultberg, Charlotte Blum och Anna-Karin Norin. Styrelsen som haft förtroendet 2007 Under året har Jan Kristiansson, City Conference Centre, varit ordförande och Charlotte Blum, Radisson SAS Strand Hotel, vice ordförande. Jan har tillsammans med Charlotte som suppleant representerat Stockholmsföreningen i SHRs styrelse. Följande har varit ledamöter; Thomas Bjurholm, Restaurang Hågelbyhus och Sundbygård, Sunniva Fallan Röd, Rica Hotel Kungsgatan, Christoffer Horn av Rantzien, AG 925 och Publik, Dennis Johansson, Nobis AB, Anna-Karin Norin, Profilrestauranger AB/Skansens restauranger, Carin Olson, Spårvagnshallarna, Jonas Reinholdson, O Learys, Patrik Åström, Choice. Maria Lycknert, SHR, har varit sekreterare och regionansvarig. Föreningens revisorer har varit den godkända revisorn Eva Bard, Ernst & Young, och Gunnar Ekdahl, Restaurang Tennstopet med Berit Wahlgren som revisorsuppleant. Valnämnden har bestått av Maria Stridh som ordförande och ledamöter Lennart Karlsson, Catharina Roos och Laisa Hammarberg. SafeSite ger bättre säkerhet Samarbetet med SafeSite, det webbaserade verktyget där hotell och restauranger kan skicka varningar, har pågått sedan SafeSites medlemmar blir fler och verktyget utvecklas och förbättras varje år. SafeSite och polisen har gemensamt drivit kravet på att få tillåtelse att visa bilder på personer som på sannolika skäl är misstänkta för brott, och under 2007 blev det godkänt. Den nya tjänsten finns tillgänglig på SafeSite News. Polisen är övertygad att SafeSite News kommer att bli ett effektivt verktyg i bekämpandet av hotellrelaterad brottslighet. Genom de hotellsäkerhetsmöten som genomförs av SHR Stockholm finns möjlighet för säkerhetsansvariga på hotellen att träffas och ta del av rapporter och polisens information angående brott som berör hotell och restauranger. För mer information, kontakta Maria Lycknert. Användande av SafeSite resulterar i en statistik över typ av brott. Diagrammet visar vilken information/varning som läggs ut av användarna Stöld från person/företag Misstänkt beteende Springnota Övriga upplysningar Viktig information Efterlysning Rån Misshandel

6 foto: johnér bildbyrå ab/per magnus persson Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Stockholms- Hotell- och Restaurangföretagares Förening Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stockholms Hotell- och Restaurangföretagares Förening för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Stockholm den 10 mars 2008 Eva Bard Nässén Godkänd revisor Gunnar Ekdahl Förtroendevald revisor balansräkning den 31 december Tillgångar Kassa och bank Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Skattekonto Momsfordran Kundfordran Övriga fordringar, Not Summa omsättningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar, Not 1 Aktier i Konferenspoolen SHR AB, Not Aktier i Svensk Turism AB Nedskrivning aktier Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa tillgångar Skulder Skatteskulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Eget Kapital Huvudfond Balanserat överskott Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Resultaträkning för tiden 1 januari 31 december Intäkter Årsavgifter ** Sponsorintäkter Övriga intäkter, Not Summa intäkter Kostnader Medlemsmöten Årsmöte inkl styrelsemöten Morgonmål med chef Utbildning Administration Reklam och PR Konsultarvoden och främmande tjänster Studieresa Revision Bidrag & gåvor Bankavgifter Övriga kostnader Ingående moms Summa kostnader Resultat före finansiella poster och nedskrivningar Återförda nedskrivningar Utdelning aktier Ränteintäkter Reavinst sålda aktier Skatt, Not Årets resultat ** Inklusive ordförandearvode med sociala avgifter som gått till föreningen. Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga Not 1) Varav upparbetade resultatandelar från Konferenspoolen kronor. Not 2) Skatten avser skatt på näringsverksamheten samt ränteintäkter. Not 1) Under året har samtliga aktier i Konferenspoolen SHR AB sålts. Upparbetade resultatandelar från Konferenspoolen kommer att tillgodoföras. Stockholm 7 mars 2008 Jan Kristiansson Sunniva Fallan Röd Dennis Johansson Carin Olson Jonas Reinholdsson Thomas Bjurholm Christoffer Horn af Rantzien Patrik Åström Maria Lycknert Marianne Hultberg Charlotte Blum Anna-Karin Norin

7 Medlemmar 31 december 2007 Företagsnamn: 08 Nagg Catering AB 1909 Sigtuna Stads Hotell AB A Singh AB A. T. V. Hotell och Restaurang AB A.Å.H i Sundbyberg AB AB Sinth Bar & Bistro Aberdeen China Restaurant AB Abi Restauranger AB About catering i Stockholm HB Abyssinia Restaurang AB Acapulco Hotell AB Accome AB Accor Hotels Scandinavia AB Acklein Skolrestauranger AB Active Catering i Danviken AB Add-Food i Stockholm AB Adlon Hotell AB Agidel AB Agramer AB Ahlbom Production AB Ahlbom Skrapan Service AB Ahmad Mahdavis AB Aklexandra Hotel AB Albygrillen AB Alixma AB Alla Tiders Matlagare Lindius AB Allmänna Galleriet 925 AB Alma Detthows Stiftelse Almare Stäkets Herrgård AB Almåsa Konferens Alpek & Co AB American Bistro Sweden AB Anders New Food & Drink Andersson & Malmqvist AB Anglo-Swedish Pubs AB Animat Restaurang AB Anna Brandi Konservator Annakarin och Roland Hägerth AB Annelie Krebs Catering Service Apart Personal AB Aporta AB Appar AB Arbat AB Arlanda Hotellby AB Arlandastad Golf AB Arnoldhuset Konferenser AB Asia City Restaurang & Bar Aske Kursgård Asknäs Krog & Kafé HB Avivus Scandinavia AB Ax Slott AB Axelsons SPA AB B.P. Karlsson & Co AB Backman Gruppen AB Backpacker Resorts of Sweden AB Baggeby Värdshus och Pizzeria AB Baldakinen AB Baldakinen Service Management AB Baldakinengruppen AB Baldakinenrestaurangerna AB Balingsholm Kursgård AB Barnvagnsfabriken Restaurang AB Behab Bentzer Hotelladministration AB Bergby Gård Kurs & Konferens AB Bergendal Meetings Berns Group AB Best Western Hotels Sverige Ekonomisk Förening BFT Coffee AB Bishop Scandinavia AB Bistro Jarl Restaurang AB Bistrot Paname AB Björkögården, Stiftelsen BKS Jakobsberg AB Blasieholmen 54 Restaurang AB Bläckfisken Restaurang AB Bommersvik Borgarhuset Restaurang AB Boulala Restaurants AB Boulevard Rest. Brangö Lexén Catering AB Breviks Meetings AB Broni Restaurang Mården AB Brun Bull HB Brunnby Hotel AB Bullwinkle s AB Bällsta Restaurang AB C & C Restaurang AB C.E.P. Kockarnas Catering Cadhotels Älvsjö AB Cafe Entre AB Café London HB Café Piastowska Café Woman AB Camabra AB Cambuse AB CapKnow AB Carlshälls Gård AB Carpe Diem i Norrtälje AB Casino Cosmopol Stockholm Cassi AB Castanea Bed & Breakfast AB Castrullpojkarna AB Centralbadet i Stockholm AB Chakula AB Chazalle AB Cherry Casino AB Choice Hotels Sweden AB Chong Restaurang AB Chopstick Catering AB Chopsticks Fastfood AB Chopsticks Fastfood Kista Galleria AB Christer och Anns Mat AB CHSD Invest AB Chu Zheng Yao Restaurant AB Cickico AB Cirkus Arena och Restaurang på Djurgården AB Clarion Hotel Stockholm AB Cliff Catering AB Cliff Restaurang AB Colonial Hotel Stockholm HB Columbus Hotell AB Conferera Consult CON AB Connect Stockholm AB Coop Sverige AB COOR Service Management AB Corizzo AB Corner House AB Crocuta AB Dai Restaurang AB Dalarö Skärgårdsrestaurang HB Danderyds Gästeri AB Danderyds Krog AB De fyras krog AB Delifour AB Den Gyldene Freden Nya AB Dendens Subs AB Dinero AB Dinners Ekolskog AB Dinners Restauranger AB Dionysos AB Djursholms Värdshus Djurönäset Dolab Restaurang AB Dorotea Wärmländer Dosage AB Drottningholmspaviljongen AB Dykarbaren Sandhamn AB East 3 i Stockholm KB Econtive Café AB Econtive Hotell & Restaurang AB Edart Stockholm AB Edelweiss Café & Bistro AB Edsbacka Krog AB Ekblom & Eriksson AB Elinor L. Gourmet AB Elite Hotels of Sweden AB Elliniko AB Elnada HB Elwing & Co. i Stockholm AB Eneroth Restaurang AB Engsholms Slott AB Enhörningen Restaurang AB Enskede Värdshus AB Enter Cater AB Enterprise Four & Company AB Eriks Bakficka AB Eriks Restaurang Saltsjön AB Esperanto di Sollevi AB Esperides AB Espresso House Sweden AB Essinge Konferenscenter EUREST AB Eurostop Hotell & Restauranger AB Eventronic AB Excellence Hotels AB Exellent Skandinavien AB Fabriksstaden AB Familjebolaget B & B AB Familjen Stolpe AB Familjeträff AB Farstabaren HB Farstagången HB Fasching Musikproduktion AB Fazer Amica AB FBK Bar & Kök AB Festvåningen Muren AB Filip Kulhan Investment AB Finnhamns Arkipelag AB Firma M. Lindgren First Camp Scandinavia AB First Hotel Reisen AB Fishfinders Enterprise AB Fisk & sån t på Ålö Fjällgården i Åre AB Fleming Event AB Flyghotellet Brommaplan AB Folkets Hus Riksorganisation Four Service AB Francema Restaurang HB Fredrik Eriksson Restaurang AB Freys Hotel AB Freys Hotel Intressenter AB Fridhemsplan Vandrarhem & Konferens AB Fröjelgården AB Funckens Restaurang AB Fylkner Turism AB FågelbroHus AB Fågelängens Catering AB Fårösunds Fästning Hotell & Restaurang AB Företagsbostäder Stockholm AB Förvaltnings AB Foresta Förvaltnings AB Tegelbacken G & G Löfgren AB G V Hotell AB Gamla Stans Kalas Restaurang AB Garros Invest AB Gastronomisk Q Intelligens i Sverige AB Gazze & Co HB Gittan & Co AB Glace Corner 2000 AB Glada Ankan Restaurang & Catering AB Glädjespridarna AB Goda Livet Restaurant AB Godthem På Rosendalsvägen AB Golden Hits AB Gooh AB Gourmex AB Goutera AB Green Ocean AB Grillspaden AB Grogg på Söder AB Gröna Lunds Tivoli AB Gudöbro AB GuNiJa Gustav III Kafé AB Gustav Vasa Församling GuWiVa AB Gyllene M:n AB Gürbüz & Co Restaurang AB Gå Lugnt Restauranger AB Gällöfsta Konferens AB Göteborg AW AB H. Ringen AB H.L. Dataanalys AB Halit AB Halleen Catering Hamburger Börs AB Handelshuset Vasatorget AB HB Mix Restaurang Helena Larsson Mässen AB Helnan International Hotels AB Herbege Skövde MG AB Hersby Hotellförvaltning AB Herwint AB Hinke & Co Restaurang AB HKC Hotel Örebro Plaza AB HKC Hotell Hudik AB HKC Hotell Kung Carl AB HMSHost Sweden AB Ho s Brother AB Hoffman & Kjellertz AB HongRui Restaurang AB Hotel & Restaurant Riche AB Hotel Attaché AB Hotel Birger Jarl AB Hotel Diplomat AB Hotel Esplanade i Stockholm AB Hotel Foresta AB Hotel Hagagatan AB Hotel Hilton Plaza AB Hotel Hitman AB Hotel Karlaplan AB Hotel Malmköping AB Hotel Rival AB Hotel Scandic Ariadne AB Hotel Sign AB Hotel Stureplan AB Hotel Tegnérlunden AB Hotell & Restaurang August Strindberg AB Hotell Anno 1647 AB Hotell Bema AB Hotell Havsbaden i Grisslehamn AB Hotell Kom AB Hotell Norrtull AB Hotell Skogshöjd AB Hotell Torpa Pensionat AB Hotell Tre små rum Hotell Zinkensdamm AB Hotell Älvsjö AB Hotell Örnsköld AB Hotellet A W AB Hotellexperten Günter Schneider AB House of Ale AB Huddinge Konferens Center AB Hurry Curry i Stockholm AB Häringe Slott Hotell & Konferens AB Häverösunds Hotell AB Högalidshallen AB Högberga Gård AB Högskolerestauranger AB (Hörs) Högskolerestauranger i Mellansverige AB Hörnan Belgo Bar & Restaurang AB IKEA Restaurangerna Il Forno Tre Vedugnen AB Imagine Albert Kök AB Ingenjörshuset Citykonferensen Inotio AB Invexe AB Ishak Cans Restaurang ISS Facility Services AB Italzeta Invest AB J Event AB J&C Cheweleff AB Jadstrand Smakeria HB Jazzpuben Stampen AB Jensen s Böfhus AB JKL Restaurang AB Johannesbergs Slott AB Jolo & Co AB Jonas & Lalla Restaurang AB Jonnes Restaurang & Catering Jonsson & Magnusson Restaurang AB Josef Üney AB JT Gruppen AB Jungfrusunds Mat & Bar AB Juniors Krog AB Järnstenen Restaurang AB Järnvägsrestaurangen Östra Station AB K.F.R Catering o Restaurang HB Kackerlackan AB Kafé Ryssgården HB KAFFE-CITY SB AB Kaffeskeden AB Kajsas Fisk AB Kalasbollen AB Kanot Café AB Karl Ljung AB Kasbi Fastfood AB Kask Konferens AB KB Hotel Oden KB Umlöwet 5 Kerstin V. Restaurang & Catering AB Kettler s Restauranger HB Kharazmi Mat & Fika HB KIMCHARL HB Kinesisk Restaurang Örby AB Kinesiska Muren Restaurant AB Kinesiska Restaurangen Jade AB Kista Hotel AB Klubbensborg Klå Fann Thai AB KNAJPA AB Kohphangan AB Kolingen AB Konditori Ritorno AB Konstnärsbaren AB Kovanen & Dolk Event HB Krandagipeca Restaurang AB Kristina Konferens & Hotell AB Krog 14 AB Krusenberg Herrgård AB Kryp In Vladimir & Kristoffer Restaurang HB Kungsholmen & Pontonen AB Kungsholmswoken AB Königs Restaurang och Konsult AB Körunda Golf & Konferenshotell i Ösmo AB La Grenouille AB Lady Patricia AB Lalla Investment AB Landh & Taube Restaurang AB Landro AB Lantmännen ek för Laroy Restaurang AB Lasse & Tommy s Golfrestaurang HB Lassila & Tikanoja Service AB Latino Kungen Le Pania AB Lejondals Slott AB Lemmag AB Léscargot Gruppen AB LHS Konferens - Campus Konradsberg Libwok Company AB Lille Köbenhavn Restaurang i Stockholm AB Limefield Service Partner AB Lindström Gastronomi AB Lisa Elmqvist Fiskaffär AB Little India AB Loffes Grill AB Logroom AB Lojoma AB Lucky Garden AB Lucky House AB Lukas och Hannas Krog AB Lundqvist & Lindqvist Konferens AB Lustikulla Konferens och Krog AB Långholmen Hotell & Restaurang AB Läkarförbundets Gästrum Lännersta Gäst-Kursgård Lärarhögskolans Studentkår i Stockholm, LäS M.J. Restaurang AB Magetaki AB Magnus & Bo Trading AB Maison Pierre AB Malke Touma Malou A.P. AB Mancini-Colombo AB Mandus Bar & Kök AB Mardiros AB Marias Mjölkmagasin AB Martins Krog Matakademin i Stockholm AB 7

8 Medlemmar 31 december 2007 forts Matleverantören i Stockholm AB Matlif AB Matpedagogerna AB Mats Eriksson Catering och Konsult AB Matsam AB Matsällskapet Catering AB Maude s Hotell i Enskede AB Maude s Hotel Solna Business Park AB Max Hamburgerrestauranger AB MAX i Vårby AB Medical Consultant i Stockholm AB Mejan Grill AB Melanders Fisk & Restaurang i Söderhallarna AB Melanders Fisk & Vilt i Östermalmshallen AB Melanders Fiskbutiker AB Meldola AB Melkersson Kök Klasro AB Memory Hotel AB Mexmatic AB Micke & Magnus Catering AB Milnov AB Ming Garden AB Mingla i Kista AB Miro Production AB MMG Restaurang AB MoMuMat AB Mornington Hotel AB Mornington Hotel Bromma AB Mosebacke Etablissement AB Muffinsfabriken i Stockholm AB Muntergök AB Murasaki KB Måltidsenheten AB Mälardrottningen Holding AB Mälarpaviljongen AB Mälarsalen AB Mässrestauranger AB Nalen Evenemang och Konferens AB Nam Kang AB NF Restaurang AB Nicklas Södervall Mat Nicksta Camping AB Nikos & Fotios Restaurang AB Niranda Hotel AB Nordic Hotels i Stockholm AB Nordic Service Partner AB Nordic Service Partners Holding AB Nordisk Restaurangservice AB Norma Festivitas AB Norra Brunn Comedy S.U.C.K. Stand Up Comedy Klubben AB Norrmex Restaurang AB NRG Pizza AB NSP FC Restauranger AB NSP Food Solutions AB NSS Crew HB Nurnberghuset AB Nya Grand Hotel AB Nya Rolfs Kök AB Nya Söderfors Herrgårds AB Nyckelkonferenser AB Nynäsgården Hotell & Konferens AB OAXEN Skärgårdskrog AB Odrakir Hotell AB O Learys Trademark AB Omega Konsulter HB Onalim AB Onzo AB Operakällaren AB Orfa Restaurang Oscarsteatern AB Othzéns Kök AB Ottsjöakademin AB Oxtorgsgatan Restaurangen AB Pann AB Pannonius AB Panogruppen AB Par De Dieux AB Parabol Restaurang HB Park Hotell Stockholm AB Park-Statt Hotell i Södertälje AB Partymakarna PARAB Restaurang AB Paul & Norbert Restaurang AB PC Krögarna AB Pers Spis AB Persiljerot AB Personalstiftelsen Hornet Piperska Muren AB Pirkkos Restaurang i Solna AB Pizzabussen Uno Pizzeria Bazali HB Pizzeria Rimin AB Pontus Frithiof by the Sea AB Pontus Frithiof i Gamla Stan AB Price Handels J & J AB Prince Philip Hotel Stockholm AB Prockorock AB Profilhotels AB Profilrestauranger AB Projektkonsult L-Å Karlsson AB Proviant Sverige AB Punkt & Pricka AB Pyttirian AB R.C. Chocolat AB R.S. Spånga Hotell KB Red Square Restaurang AB Redessa AB Regissörsvillan HB Rest. Axela AB Restaurang /Café Kungsträdgården AB Restaurang 9:an Alwa HB Restaurang AB HongKong Restaurang AB Pélé Restaurang AB Sigismund Restaurang AB Te-Be Restaurang Akacia AB Restaurang Ambassadeur AB Restaurang Andalucia KB Restaurang Andersson Bjurholm Ek AB Restaurang Arirang HB Restaurang Ariston i Stockholm AB Restaurang Assistans i Skandinavien AB Restaurang Atrium AB Restaurang Brunnsgränd AB Restaurang Bröderna Olssons Garlic & Shots i Sthlm AB Restaurang Bursa HB Restaurang Callisti AB Restaurang China City HB Restaurang China Pearl AB Restaurang China Sea AB Restaurang Di Vino AB Restaurang Dong Ping AB Restaurang Drottninggården AB Restaurang Ellora HB Restaurang Eriksdal AB Restaurang Farstatorget AB Restaurang Formosa AB Restaurang Fredsgtatan 12 AB Restaurang Fyran AB Restaurang Fyrskeppet AB Restaurang Gazali HB Restaurang Golden Apple AB Restaurang Green Bull HB Restaurang Huang s AB Restaurang Hubertus AB Restaurang Il Covo AB Restaurang Kamarina HB Restaurang Karön AB Restaurang M & I AB Restaurang Nya Energikällan HB Restaurang Pizzeria Star Bim AB Restaurang Prinsen i Stockholm AB Restaurang Ragnar Smidt AB Restaurang Regeringsgatan 66 AB Restaurang Riddargatan AB Restaurang Rosina AB Restaurang Sagolekhuset KB Restaurang Sakura AB Restaurang Shangri La i Stockholm AB Restaurang Sommarglädjen HB Restaurang Supplement AB Restaurang Sweet Spot AB Restaurang Tegelbruket AB Restaurang Tegelhuset Restaurang Tennstopet AB Restaurang Vita Flottan AB Restaurang Xi ri Sheng HB Restaurang Zhi Min HB Restaurang Zum Franziskaner AB Restaurang Östermalms Hungfook AB Restaurangakademien AB Restaurangaktiebolaget China Huadong Restaurangservice i Stockholm AB Restaurant & Bar King s Town AB Restaurant AB South China Restaurant BerlinStockholm AB Restaurant Brännvin AB Restaurant Leijontornet i Stockholm AB Restaurant Lilla Pakistan HB Restaurant Minerva AB Restaurant Pelikan AB Restaurant Prexis AB Restaurant Silvaner AB Restaurant Stallmästaregården AB Rex Hotel AB Rezidor Arlandia Hotel AB Rezidor Hotel AB Rezidor Hotel Group AB Rezidor Sky City Hotel AB Rica Hotels AB Riddersviks Gård AB Riksförbundet Sveriges Lottakårer Ripastti Restaurang AB Ristorante Capri i Stockholm AB Ristorante La Volpina AB Robert Anderssons Restaurang AB Roland Lundgren Familje AB Rolles Skafferi AB Rosendals Wärdshus AB Rosenön Kurs & Konferens Rosie F. Restaurang AB Roslagen Adventure AB Rowik AB Royal Park Hotel AB Royal Viking Hotel AB Rungnapha Restaurang Runö Kursgård Rydbergs Bar & Matsal AB Rågenmo & Henrikson AB Rånäs Slott AB Röda Kvarnen HB Röda Pioner Restaurang AB Röda rutan AB S & W Konferensanläggningar Lidingö AB S. Möller Restaurang AB S/s Norrtälje AB Sabis AB Sagolekhuset Junibacken Drift AB Sail away food and catering Bullandö Krog AB Sailor Inn KB SalaMex Restaurang AB Saltsjöbadens Restaurang AB Sami s & Sohalia s Restauranger AB Sandhamns Värdshus AB Sanduddens nykrog HB Sandys AB Saturnus Hamburgerrestaurang HB Scandic Hazeliusbacken AB Scandic Hotels AB Scandinavian Service Partner AB Scaniarinken Seglarrestaurangen & Hotellet i Sandhamn AB Server Hangövägen AB Serwito AB SG Förvaltning AB Sigtunahöjden Hotell- och Konferens AB Sigtunastiftelsens Hotell & Konferens Sigunsborg Konferenshotell AB SJ Event AB Sjöfartshusets Festvåningar AB Skebo Herrgård AB Skepparholmen AB Skåvsjöholm Skärgårdshotellet i Nynäshamn AB Skärgårdskrogen i Åkersberga AB Slagsta Motell & Wärdshus HB Smiling Faces AB Smådalarö Gård AB Sodexho AB Soft Rock AB Solidago Restaurang AB Solidaritet AB Solna Hotel & Vandrarhem AB Solna Krog Klubb 33 Solnadals Värdshus AB Sonesson & Partner AB Southside Pub i Stockholm AB Special Restauranger i Stockholm AB Spisa hos Helena AB Språngbrickan i Tyringe KB SSRS Bishop Söder AB SSRS Plaza AB SSRS Stockholm Nord Hotel AB St Andrews Inn AB Stadshagens Värdshus Stadt i Nynäs KB Star Management AB Star Staff Nordica AB Steiner Öster Restaurang AB Steninge Slott AB Steningevik Konferens AB Stensnäs Kurs och Konferens AB Stockholm City Conference Centre AB Stockholm Fisk Restaurant AB Stockholm Fisk Sky AB Stockholm Frittata AB Stockholm Globe Hotel AB Stockholm Work Power AB Stockholms Företagskrogar AB Stockholms Mathus AB Stockholms Skolcaféer Stockhuset AB Stockline Sweden AB Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Stora Gungan AB Stora Skuggan Wärdshus i Stockholm AB Stora Teatern i Stockholm AB Store and Coffe Design i Stockholm AB Strand Hotel AB Strandbryggan AB Street Hornstull AB STRUTS Restaurang AB Strömma Krog AB Strömma Turism & Sjöfart AB Sturebadet AB Sturebadet Grand AB Sturebadet Haga AB Sturecompagniet AB Sturehof AB Stureplan Event AB Stureplans Nattklubb AB Sumaken AB Sundbergs Konditori AB Sundbybergs Hotell AB Sushi bar Sone AB Sushi Bar Suzuki Catering AB Sushi Restaurang Roppongi AB Svelib HB Svenska McDonald s AB Svenska Möten Ekonomisk förening Svenska Prize Hotel AB Svenska Smaker AB Svenska Taco Bar AB Svenska Turistföreningen STF AB Sveriges Kvalitetskrogar AB Sånga-Säby Kurs & Konferens AB Säbb & Blomqvist AB Söder Expresso AB Söderby Krog AB Söderrestauranger GK AB Söders Hjärta HB T.O.Y. Kök och Bar AB Tacoma Bar AB Tallmohus AB Tammsvik Konferens och Herrgård AB Tandoori Corner i Stockholm AB Tapto Home Hotel AB Taxinge Slottscafé AB TBC Group AB Tellomat AB TEMA Restaurang AB Terminus Hotel AB Texana AB Texas Smoke House Burger Co AB Thai Bamboo G AB The British Pub AB The Bull & Bear Inn AB The Dubliner Restaurang i Stockholm AB The Little Pub Stockholm AB The One Sweden AB The Saddle and Sabre Mash House AB The Summit Sweden AB Tiandi AB Tim Back AB Tomas Klein Transport & Uthyrning AB Tonys Restaurang AB Top in City AB Torget i Gamla Stan AB Tornado AB Tott Operations AB Tott Åre AB Travelman Hotel AB Tre Hotell i Gamla Stan AB Tribe Hotel Management AB Triorest AB Trippel AB TU & Co AB Turkiska Riksförbunet Tutto Italia AB Täby Park Hotel AB Tälje Havsbad Restaurang AB Tälje Krogar AB Ullberg & Kempe HB Ulriksdals Wärdshus AB Uteserveringen Humlegården AB Uteserveringen Stureplan KB Utsikten Meetings AB Utvecklingsrådgivarna i Sverige AB Utö Bageri AB Utö Värdshus AB Valhall Konsult i Stockholm AB Wallmans Nöjen AB Wallmans Salonger AB Wallmans Salonger i Malmö AB Van Der Nootska Palatset i Stockholm AB Vanadis Hotell och Bad AB Vasagatan 50 Restaurang AB Vasamuseets Restaurang AB Waxholms Hotell AB Veddesta Matkrog HB Wedholms Fisk & Restaurang AB Welcome Hotel i Barkarby AB Wellington Hotel AB Wendelas Hus Restaurang AB West Wong Catering Service Westers Catering & Arrangemang AB Westfelt Restaurang AB Vildmark Ore Viljagruppen AB Villa Källhagen Hotell och Restaurang AB Villa Pauli AB Villa Söderås AB Villa Talliden AB Villa Årsta Lägenhetshotell AB Willow Vimmel i Stockholm AB Winn Hotels Haninge AB Winn Hotels Solna AB Winn Hotels Såstaholm Konferens AB Vintervikens Trädgård Ideell Förening Visit Sandhamn AB WKB Södermalm AB WoLa Restaurang AB Wolde Restaurang HB Von Bargens Subs AB World Trade Center Stockholm AB Vypudden AB Vår Gård Saltsjöbaden Värdshuset Clas på Hörnet AB Värdshuset Koppartälten AB Wärdshuset Lasse Maja AB Wärdshuset Ulla Winbladh AB Västermalm Bar & Matsal AB Västerort Snabbservice AB Yasuragi Hasseludden AB Z & V Arikan KB Zense P & T AB Zetterman & Göran AB ZhiYe AB Zipson Retaurang AB Årsta Park Kontorshotel HB Önder & Co AB Östermalmspuben HB Form och produktion: Svensk Information. Tryck: Alfaprint Omslagsfoto: Peter Westrup/FOLIO Box Stockholm tel fax

RB/S 2006 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB

RB/S 2006 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB RB/S 2006 UTREDNING OM FRAMTIDA BEHOV AV OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN NOVEMBER 2006 HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB HÅP KONSULT AB Innehållet i denna rapport får inte mångfaldigas, helt

Läs mer

Antal företag. Andel %

Antal företag. Andel % special n resebranschens kreditvärdighet Kreditvärdighet för resebranschen Antal företag Andel % AAA Högsta kreditvärdighet 442 10 AA God kreditvärdighet 7 17 A Kreditvärdig 1 378 33 B Kredit mot säkerhet

Läs mer

VD har ordet. Om Informus. Våra sponsorer och partners

VD har ordet. Om Informus. Våra sponsorer och partners VD har ordet Annie Bengtson vd Informus Mötesplats Snart utses ännu en ametist. Det betyder att det då kommer att finnas totalt åtta hotell och konferensanläggningar i landet som har en stor ametistgrotta

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Winnare. CamILLa om livet som hotelldirektör. filmsuccé på Bjertorp. hårt jobb bakom framgångar. WINN HOTEL GROUP årsredovisning 2013

Winnare. CamILLa om livet som hotelldirektör. filmsuccé på Bjertorp. hårt jobb bakom framgångar. WINN HOTEL GROUP årsredovisning 2013 WINN Park Inn by Radisson Lund Strategiskt hotellbygge i lund WINN HOTEL GROUP årsredovisning 2013 CamILLa om livet som hotelldirektör Winn & Percy går hand i hand SÅ VAR HOTELLåret Såstaholm prisas för

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007 AIK Fotboll AB 007Verksamhetsberättelse 2007 01 Innehåll 1 Framtiden 2008 3 Verksamheten 2007 - Sport 6 Verksamheten 2007 - Intäkter 8 Styrelse och ledning 10 Säsongen i siffror - Sluttabeller 12 Årsberättelse

Läs mer

Konferera i London! Mötescoachernas roll blir allt viktigare

Konferera i London! Mötescoachernas roll blir allt viktigare ANNONS Hela denna tematidning är en annons om affärsresor från MediaPlanet ANNONS AFFÄRS RESOR FLYGBOLAG RESEBYRÅER HOTELL HYRBIL TÅG KREDITKORT din guide till en lyckad affärsresa Stor marknad för internationella

Läs mer

Möt högaktuella talare på mässan som inspirerar, föreläser och underhåller!

Möt högaktuella talare på mässan som inspirerar, föreläser och underhåller! MÄSSTIDNING Nordens största och mest affärsinriktade fackmässor inom mötes- och eventindustrin MalmöMässan, Malmö 21 & 22 januari 2015 Eriksbergshallen, Göteborg 4 & 5 februari 2015 Möt högaktuella talare

Läs mer

Guiden till företagsaktiviteter, konferenslokaler, representation, fest & catering i och kring Stockholm

Guiden till företagsaktiviteter, konferenslokaler, representation, fest & catering i och kring Stockholm Guiden till företagsaktiviteter, konferenslokaler, representation, fest & catering i och kring Stockholm 2014 Event, kick off, företagsabonnemang eller kundträff på det underhållande sättet boka & upplev

Läs mer

handelskammartidningen

handelskammartidningen vinnare av guldbladet 2013 handelskammartidningen 01 2014 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala bygg ett till stockholm lösningen på bostadskrisen: lätta på restriktionerna så ska arlanda

Läs mer

Svenska Mässans årsredovisning

Svenska Mässans årsredovisning 2007 Svenska Mässans årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2007 Nordiska Skolledarkongressen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I Årets affärskvinna 2001 Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 juni 2001I Sommar! Sommar, sommar. Sommar!

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen Ny reklamfilm med Starrin. Läs mer om filmen och arbetet kring den. SIDAN 9 finansnyheterna OK Värmland ägs av 72 269 värmlänningar OK VÄRMLANDS ÅRSREDOVISNING 2011 Servicehjälpen Nu får du hjälp med att

Läs mer

restaurangutbildningar

restaurangutbildningar våren 2012 restaurangutbildningar För dig inom hotell, restaurang och storhushåll 1 Restaurangutbildningar är en del av Restaurangtjänster Under Restaurangtjänster har vi samlat fyra tjänster som förenklar

Läs mer

Hon tar företag till nya höjder

Hon tar företag till nya höjder Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 8-9 2012 REDOVISNING K3 eller K2 hjälp kunden välja rätt STRESS OCH OHÄLSA Är stress i arbetslivet ett branschproblem? NY MUTLAGSTIFTNING Risken för mutor

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ)

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) digital signage installation hos ica togo i stockholm L AST METER MARKETING NÅGRA AV VÅRA REFERENSER ISLAND NORGE DANMARK SVERIGE FINLAND Shell Select PROTID U

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer