Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail"

Transkript

1 Bull & Bear- Equity Structured Retail certifikat Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång rbsbank.se/markets

2 Upp eller ner? Daglig hävstång i portföljen Med Bull & Bear-certifikat kan du investera i bland annat index, aktier och råvaror oavsett marknadstro. Uttrycken Bull & Bear indikerar riktning på de finansiella marknaderna och en av förklaringarna till att det kallas så är att en björn (bear) slår nedåt medans en tjur (bull) stångar uppåt. Bull & Bear-certifikat kan vara ett intressant alternativ för investerare som tror på riktning i marknaden och har en kortare placeringshorisont. Den dagliga hävstången medför att avkastningen för en placering kan bli större eller mindre än utvecklingen för den underliggande tillgången. Det är viktigt att komma ihåg att handel med hävstång alltid är förknippat med hög risk. Bull & Bear-certifikat finns i två varianter: BULL För investerare som tror på en stigande marknad. Bull-certifikatet förstärker en positiv daglig utveckling. BEAR För investerare som tror på en fallande marknad. Bear-certifikatet förstärker en negativ daglig utveckling. Bull-certifikat för investerare som tror på en stigande marknad. Bear-certifikat för investerare som tror på en sjunkande marknad. Bull & Bear-certifikaten har en fast ställd daglig hävstång vilket gör att investerare inte behöver investera samma mängd kapital jämfört med en direkt investering för att nå önskad exponering. Bull & Bear -certifikaten är börshandlade produkter vilket innebär att de kan handlas genom en bank eller nätmäklare i depå, kapitalförsäkring eller investerarsparkonto. Viktig information Bull & Bear-certifikat är börshandlade finansiella produkter med daglig hävstång och är avsedda för investerare med en kort investeringshorisont och är inte för köp och innehav över en längre period. Tänk på att hävstångsprodukter kan minska kraftigt i värde vid en felaktig bedömning av marknaden och hela din kapitalinsats kan gå förlorad. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats och det finns ingen garanti från någon annan part. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. 2

3 Du väljer riktning Så fungerar hävstången Bull & Bear-certifikaten följer utvecklingen i den underliggande tillgången multiplicerat med den fastställda hävstången på daglig basis. Bull & Bear-certifikat finns tillgängliga med olika nivåer av hävstång. Hävstången kan utläsas i produktnamnet och är till exempel X2 (dubbel), X3 (trefaldig) X4 (fyrfaldig) eller X5 (femfaldig). I ett Bull & Bear-certifikat ingår ett lån som finansierar skillnaden mellan kapital - insatsen och priset på den underl iggan de tillgången. Lånet kallas för finansieringsnivå. Finansieringskostnaden för ett Bull-certifikat adderas till lånet (dvs finansieringsnivån) på daglig basis. Köpet av ett Bull-certifikat kan, något förenklat, jämföras med att köpa ett hus med ett lån där sedan räntan adderas löpande till lånet. Ju högre belåningsgrad, desto större blir den procentuella vinsten och förlusten på eget kapital när huspriset stiger eller sjunker. I exemplen bredvid visas hur ett Bull- respektive ett Bear-certifikat kan utvecklas vid en korrekt marknadstro. Det är viktigt att notera att en motsatt utveckling än den i exemplen nedan kommer att leda till en motsvarande förlust för placeringen i certifikaten. Exempel BULL X2 1 Anta att en investerare tror att priset på OMXS30-index kommer att stiga och därför köper ett BULL X2-certifikat med dubbel daglig hävstång med OMXS30 som underliggande. Om OMXS30 stiger med 2,5 procent under en dag, kommer BULL X2 att stiga med 5 procent. Exempel BULL 1 Daglig utveckling Om utvecklingen för underliggande marknaden är positiv, stiger BULL X-certifikatet i värde. Exempel BEAR 1 Daglig utveckling 12,5% 10% 7,5% 5% 2,5% 0% -2,5% OMXS30 BULL X2 BULL X3 BULL X4 BULL X5 12,5% 10% 7,5% 5% 2,5% 0% -2,5% OMXS30 BEAR X2 BEAR X3 BEAR X4 BEAR X5 Om utvecklingen för underliggande marknaden är negativ, stiger BEAR X-certifikatet i värde. Exempel BEAR X4 1 En investerare tror att priset på guld kommer att sjunka och investerar i ett BEAR X4-certifikat med fyrdubbel hävstång med guld som underliggande. I det fall guldpriset sjunker med 5 procent under en dag, kommer BEAR X4 att stiga med 20 procent. 1 Exemplen är endast avsett att underlätta förståelsen av produkten. Räkneexemplen visar produktens utveckling på rent hypotetiska utvecklingsnivåer och är exklusive avgifter. 3

4 Produktinformation Egenskaper Hävstång Bull & Bear-certifikat är produkter som är förknippade med hög risk. Den dagliga hävstången gör att rörelsen i den underliggande tillgången förstärks i samma nivå som hävstången. Eftersom Bull & Bearcertifikat har en konstant daglig hävstång bör man som investerare vara medveten om att utfallet i certifikaten kan vara annorlunda även om det underliggande indexet har rört sig i en viss riktning under en annan tidsperiod. Se exempel på sid 5. Stop Loss och fastställande av restvärde Stop loss-nivån garanterar att värdet på ett Bull & Bear certifikat aldrig kan bli negativt. Emittenten fastställer dagligen stop loss-nivån med utgångspunkt från gällande finansieringsnivå. Stop lossbufferten definierar stop loss-nivån i förhållande till finansieringsnivån. Om det underliggande priset når stop loss-nivån, upphör Bull & Bear-certifikatet och den underliggande placeringen i likvideras. Beroende på den underliggande tillgångens likviditet och placeringens storlek kan processen ta upp till tre timmar. Det som återstår efter likvidering (restvärdet) återförs automatiskt till placeraren inom tio bankdagar. Så fungerar finansieringen Bull & Bear certifikat följer den underliggande tillgångens procentuella värdeförändring med en mindre kapital kapitalinsats tack vare att emittenten finansierar återstående del, den så kallade finansieringsnivån. För ett Bull certifikat ökas finansieringsnivån med de dagliga kostnaderna för ränta och produktavgifter samt reduceras med eventuella utdelningar. För ett Bear certifikat ökas finansieringsnivån med de dagliga kostnaderna för ränta samt reduceras med eventuella utdelningar och produktavgifter. Ovan justeringar görs på daglig basis vilket betyder att vid köp och försäljning intradag utgår ingen finansieringskostnad. För ytterligare information om produktspecifika kostnader och avgifter vänligen se slutliga villkor. Fördelar Du kan gå lång och kort med hävstång Obegränsad löptid Kan handlas varje dag Inga marginalkrav tack vare stop loss-nivån Nackdelar Spekulativ placeringsform som kan leda till att du förlorar hela insatsen Finansieringskostnad Hävstångseffekten kan leda till stora värdeförändringar Stop-loss nivå justeras dagligen 4

5 Hur avkastningen beräknas Räkneexempel BULL OMX X4 1 Stigande trend BULL OMX kan passa dig som tror på en stigande OMX-kurs. BULL OMX X4 multiplicerar utvecklingen på OMX med fyra gånger på daglig basis. Den totala avkastningen kan dock bli både högre eller lägre än den utlovade dagliga hävstången. Observera att den totala avkastningen i exemplet till höger blir högre än den totala utvecklingen på OMX gånger hävstången. Räkneexempel BULL OMX X4 1 Fallande trend I en fallande trend ser vi att den procentuella negativa avkastningen i certifikatet är mindre än 4 gånger utvecklingen på index. I en fallande marknad blir ingångsvärdet lägre för varje dag som går vilket resulterar i en mindre procentuell nedgång än i en produkt som haft samma hävstångsexponering över investeringsperioden. Räkneexempel horisontell marknad 1 I en sidledes sågande marknad kommer både Bull som Bear-certifikaten att minska i värde trots att index dag fem slutar på startvärdet. Detta kan förklaras av att efter en nedgång krävs en större procentuell uppgång för att index ska nå samma värde som tidigare. Om index faller med 50 procent krävs en uppgång på upp till 100 procent för att återgå till föregående värde. Denna princip gäller även för Bull & Bear-certifikaten men förstärks ytterligare av hävstången. Vid en nedgång kommer ingångsvärdet att vara lägre, och således krävs en större upp gång för att certifikatet ska återfå sitt ursprungliga värde. I tabellen till höger kan man se att trots att index återgått till sitt startvärde har BULL X4 minskat med 0,36 procent. Underliggande BULL X4 Indexnivå % Pris % Dag Dag 1 100,00 Dag ,00% Dag 2 104,00 4,00% Dag ,77% Dag 3 107,20 3,08% Dag ,20% Dag 4 112,35 4,80% Dag ,94% Dag 5 121,08 7,77% Indexförändring 5% Värdeförändring 21,08% Underliggande BULL X4 Indexnivå % Pris % Dag Dag 1 100,00 Dag ,11% Dag 2 95,56-4,44% Dag ,90% Dag 3 92,12-3,60% Dag ,79% Dag 4 89,20-3,17% Dag ,29% Dag 5 81,04-9,15% Indexförändring -5% Värdeförändring -18,96% Underliggande BULL X4 Indexnivå % Pris % Dag Dag 1 100,00 Dag ,11% Dag 2 95,56-4,44% Dag ,24% Dag 3 100,28 4,94% Dag ,22% Dag 4 105,18 4,89% Dag ,32% Dag 5 99,64-5,27% Indexförändring +/-0% Värdeförändring -0,36% 1 Exemplen är endast avsett att underlätta förståelsen av produkten. Räkneexemplen visar produktens utveckling på rent hypotetiska utvecklingsnivåer och är exklusive avgifter. 5

6 Produktkostnader Om The Royal Bank of Scotland (RBS) Bull & Bear-certifikat är emitterade av The Royal Bank of Scotland plc och noterade på NDX börsen. När dom handlas betalar investerare courtage till sin bank eller nätmäklare, precis som vid aktiehandel. Se sidan 7 för exempelkostnader och avgifter. För ytterligare information om produktspecifika kostnader och avgifter vänligen se slutliga villkor. Bankkoncernen The Royal Bank of Scotland, oftast benämnd RBS, har rötter ända tillbaka till 1727 och är i dag en av världens största banker och närvarande i fler än 50 länder. RBS har vunnit en rad olika priser för investerings-produkter. För fjärde gången (2007, 2008, 2009, 2011) vann RBS det prestigefyllda priset Best in the Nordic Region i Structured Products Europe Awards. Certifikat på en minut Vad är certifikat? Certifikat är finansiella instrument oftast utgivna av en bank som ger investeraren en fordran gentemot banken. Med hjälp av certifikat kan investerare ta del av utvecklingen av en underliggande tillgång, exempelvis aktieindex eller råvaror. Dessutom finns olika typer av certifikat som har olika profil vad gäller risk och avkastning. Vad är Hävstång? Ett certifikat med hävstång förstärker rörelsen i underliggande tillgång. I Bull & Bear-certifikat förstärks den dagliga utvecklingen med en i förhand bestämd multipel. Vad menas med underliggande tillgång? Varje certifikat har en underliggande tillgång vars pris ligger till grund för värdet på certifikatet. Den underliggande tillgången är vanligtvis en aktie, aktieindex, råvara, obligation eller valuta. Hur sker handeln med certifikat? Antingen köper man certifikaten själv direkt på börsen eller så vänder man sig till sin mäklare som hjälper till att genomföra affären. Handeln sker på samma sätt som med aktier. Det innebär att investeraren anger börskod eller ISIN-kod samt pris och antal. Vad behöver man för att kunna handla med certifikat? För att kunna köpa och sälja certifikat behöver man ha en värdepappersdepå eller ett VP-konto. Kan man sälja sina certifikat när som helst och vilken effekt har marknadens likviditet på handeln? Privatplacerare kan köpa och sälja certifikat på de dagar och tider då börsen har öppet. Utgivaren av certifikatet skapar likviditet genom att ställa kontinuerliga köp- och säljkurser. 6

7 Kort produktinformation Emittent Market maker Courtage The Royal Bank of Scotland plc. The Royal Bank of Scotland plc. Vid köp och försäljning av Bull & Bear-certifikat betalas vanligtvis samma courtage till bank/nätmäklare som för aktier. Produktavgifter Administrationsavgift: 0,00% - 0,20%* Finansieringsavgift: 0,65% - 1,45%* Paritet 1:1 Hävstång Löptid Handelspost Handel 2, 3, 4 och 5 gånger daglig hävstång Ingen slutdag (open end) Certifikaten begränsas inte av handelsposten. Minsta handelsbelopp är om ett certifikat. Handel sker hos Nordic derivative Exchange (NDX) som är en del av NGM. NDX-börsens håller öppen för handel mellan klockan vardagligen. *För ytterligare information om produktspecifika kostnader och avgifter vänligen se slutliga villkor. Viktig information Investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna förenade med en investering i Bull & Bear-certifikat. Vänligen se aktuellt prospekt för mer riskinformation och konsultera Dina rådgivare. Du och Dina rådgivare bör notera att en investering i ett Bull & Bear-certifikat är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom dels har investeringsmål som stämmer med det aktuella certifikatets exponering, investeringshorisont och andra egenskaper och dels har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Generell exponeringsrisk: Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av värdet på Bull & Bearcertifikaten. En investerare i Bull & Bear -certifikat kan förlora hela sin investering på grund av utvecklingen för den underliggande exponeringen. Hur den underliggande tillgången kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktie kursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valuta kurs risker och/eller politiska risker. Bull & Bearcertifikat som inte är valutasäkrad påverkas även direkt av valutakursförändringar mellan valutan för det aktuella Bull & Bear-certifikatet och valutan för den underliggande tillgången. Emittentrisk Om emittentenskulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlorahela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringenhar utvecklats och det finns ingen garanti från någon annan part. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv somnegativ riktning. Särskild information om Bull & Bear-certifikat: Med Bull & Bear-certifikat finns en ökad risk att förlora hela insatsen. Om kursen på den underliggande tillgången når stop loss-nivån upphör Bull & Bear-certifikatet och investerare får tillbaka restvärdet. Vid en stop losshändelse fastställs restvärdet normalt inom tre timmar (förutsatt att börs för underliggande tillgång är öppen i tre timmar efter stop loss). Om kursen på den underliggande tillgången utvecklas ogynnsamt efter att stop loss-nivån har nåtts kan restvärdet bli noll. Vid prissättning under löptiden tas hänsyn till skillnaden mellan underliggande tillgångs köp- och säljkurs och likviditet, samt eventuellt likviditeten på aktuella terminsmarknad. Framför allt när det gäller Bull & Bear certifikat kopplade till aktieindex är handeln tydligt kopplad till terminsmarknaden för respektive aktieindex. Detta kan leda till avvikelser i förhållande mellan Bull & Bear och det underliggande aktieindexet. För underliggande tillgångar som endast i begränsad omfattning handlas under svenska börsers öppettider kan den underliggande kursen tidvis fastställas av Emittenten. Bull & Bear-certifikat knutna till tillväxtekonomier: Investeringar i tillväxtekonomier medför politisk risk. Sådan risk kan bestå av begränsningar av utländska investeringar, expropriation av tillgångar, straffskatter, nationalisering av utländska banker eller andra tillgångar, införande av valutareglering eller andra begränsande regler. Samtliga dessa åtgärder kan påverka investeringar i tillväxtekonomier negativt. I vissa fall kan sådana åtgärder gälla för längre perioder, d.v.s. veckor eller månader och göra det omöjligt för Emittenten att tillhandahålla priser på de aktuella certifikaten. Jämfört med länder inom den Europeiska Unionen kan tillväxtekonomier framstå ofördelaktigt, t.ex. vad avser inflation, valutakurs eller betalningssystem. Bull & Bear-certifikat knutna till råvaror: Vissa Bull & Bear-certifikat knutna till enskilda råvaror är relaterade till råvaruterminer. Certifikat knutna till enskilda råvaruterminer omfattar en automatisk rullningsmekanism för den underliggande råvaruterminen/erna. I samband med terminsrullning kan deltagandegraden för certi fikatet komma att justeras för att beakta prisskillnaden mellan de två terminerna. Om terminskontraktet avslutas, avnoteras eller annan händelse inträffar innebärande att terminskontraktet inte längre är representativt, eller ifall legala förändringar leder till en ogynnsam behandling av certifikatet, förbehåller sig Emittenten rätten att fastställa en slutdag för certifikatet. Certifikat knutna till råvaruindex följer värdeutvecklingen av råvaruindexet. 7

8 För att få veta mer om Bull & Bear-certifikat, kontakta SIP Nordic Fondkommission AB på eller besök rbsbank.se/markets Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc ( RBS plc eller Emittenten ). Broschyren ger inte fullständig information och innehåller inte något erbjudande avseende de finansiella instrumenten. Emittenten har upprättat prospekt och slutliga villkor som innehåller viktig och fullständig information om Emittenten, certifikaten och de bindande villkoren för certifikaten. Investerare uppmanas därför att noga ta del av prospekt och slutliga villkor, vilka finns tillgängliga på innan ett investeringsbeslut tas. RBS plc är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. De finansiella instrumenten som beskrivs i denna broschyr står i överensstämmelse med ett undantag från registreringskrav enligt US Secutities Act of The Royal Bank of Scotland kan i vissa jurisdiktioner uppträda som ombud för The Royal Bank of Scotland N.V. I de fall då ett RBS-bolag marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett annat RBS-bolag är det marknadsförande RBS-bolaget inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte det marknadsförande RBS-bolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar The Royal Bank of Scotland plc. Samtliga rättigheter förbehålles. Figuren DAISY Device logo, RBS, BUILDING TOMORROW and THE ROYAL BANK OF SCOTLAND är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland. Infor mationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att ändras utan föregående varning. DAX, TecDAX, MDAX och DAXglobal är registrerade varu märken som tillhör Deutsche Börse AG. SMI är ett registrerat varumärke som tillhör SWX Swiss Exchange. ATX (Austrian Traded Index ) och RDX (Russian Depository Index ) är registrerade varumärken och tillhör Wiener Börse AG. WIG20 är ett registrerat varumärke som tillhör aktiebörsen i Warszawa. BUX är ett registrerat varumärke som tillhör aktiebörsen i Budapest. Dow Jones Industrial Average SM är ett registrerat tjänstemärke som tillhör Dow Jones & Company. S&P 500, S&P 500 Homebuilding Index, S&P Oil & Gas Drilling Index och S&P Oil Refining Index är registrerade varumärken som tillhör McGraw-Hill Companies, Inc. Nasdaq 100 är ett registrerat varumärke som tillhör The Nasdaq Stock Market, Inc. AMEX Oil Index, AMEX Biotechnology Index, AMEX Gold Bugs Index och AMEX Natural Gas Index tillhör American Stock Exchange. Nikkei 225 Index tillhör Nihon Keizai Shimbun, Inc. Hang Seng IndexSM Hang Seng H-Financials IndexSM och Hang Seng China Enterprises IndexSM tillhör Hang Seng Data Services Limited. KOSPI 200SM tillhör aktiebörsen i Sydkorea. CECE Banking Index, CECE Health Care Index, CECE Oil & Gas Index och CECE Telecom Index är registrerade varumärken och tillhör Wiener Börse AG. Dow Jones Internet CommerceSM är tillhör Dow Jones & Company. Dow Jones Turkey 20 Titans Index tillhör Dow Jones & Company. BOVESPA Index är ett registrerat varumärke som tillhör aktiebörsen i Sao Paulo. Rogers International Commodity Index (RICI) är ett varumärke som används på licens från Diapason Commodities Management. Jim Rogers, James Beeland Rogers, Jr., Rogers, Rogers International Commodity Index och RICI Enhanced SM Index är (registrerade) varumärken och tjänstemärken som tillhör Beeland Interests, Inc. och kontrolleras av James Beeland Rogers, Jr samt används på licens. Namnen och avbildningar av namnen Jim Rogers/James Beeland Rogers, Jr. är varumärken och tjänstemärken som tillhör James Beeland Rogers, Jr. RJ/CRB TR Index är ett registrerat varumärke som tillhör Commodity Research Bureau

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat emitteras av ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland plc (RBS) är ombud för ABN AMRO i vissa jurisdiktioner.

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer