Rapporterade kariesskador hos barn och ungdomar i Örebro län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporterade kariesskador hos barn och ungdomar i Örebro län"

Transkript

1 Rapporterade kariesskador hos barn och ungdomar i Örebro län Andel 19-åringar med hög kariesförekomst >=4DFT >=8DFT Epidemiologi år Post Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 9-15, Örebro Telefon Telefax

2 Sammanfattning Denna rapport baseras på epidemiologiska uppgifter ur tandvårdsenhetens barntandvårdsdatasystem BTS. Uppgifterna baseras på insända uppgifter från privattandvården och folktandvården. 3-åringen I Örebro län fanns åringar per Av dessa har 2517 (87,6%) rapporterats behandlade under 26. Av dessa rapporterades 96,2% vara helt fria från karies eller tandfyllningar. 1,1% hade 4 eller fler karierade eller tidigare kariesskadade tänder. Andelen med 8 eller fler karierade eller tidigare kariesskadade tänder var,2%. 68,6% bedömdes vara i lägsta riskgrupp för utvecklande av karies. 6-åringen I Örebro län fanns åringar per Av dessa har 1614 (55,9%) rapporterats behandlade under 26. Av dessa rapporterades 69,% vara helt fria från karies eller tandfyllningar. 13,6% hade 4 eller fler karierade eller tidigare kariesskadade tänder. Andelen med 8 eller fler karierade eller tidigare kariesskadade tänder var 2,7%. 71,2% bedömdes vara i lägsta riskgrupp för utvecklande av karies. 12-åringen I Örebro län fanns åringar per Av dessa har 192 (54,2%) rapporterats behandlade under 26. Av dessa rapporterades 51,8% vara helt fria från karies eller tandfyllningar. 9,8% hade 4 eller fler karierade eller tidigare kariesskadade tänder. Andelen med 8 eller fler karierade eller tidigare kariesskadade tänder var,9%. 12-åringen har i medeltal,46 nya kariesskadade ytor ,5% bedömdes vara i lägsta riskgrupp för utvecklande av karies. 16-åringen I Örebro län fanns åringar per Av dessa har 292 (51,3%) rapporterats behandlade under 26. Av dessa rapporterades 31,5% vara helt fria från karies eller tandfyllningar. 28,9% hade 4 eller fler karierade eller tidigare kariesskadade tänder. Andelen med 8 eller fler karierade eller tidigare kariesskadade tänder var 7,5%. 16-åringen har i medeltal,65 nya kariesskadade ytor ,9% bedömdes vara i lägsta riskgrupp för utvecklande av karies. 19-åringen I Örebro län fanns åringar per Av dessa har 3291 (92,8%) rapporterats behandlade under 26. Av dessa rapporterades 26,2% vara helt fria från karies eller tandfyllningar. 34,4% hade 4 eller fler karierade eller tidigare kariesskadade tänder. Andelen med 8 eller fler karierade eller tidigare kariesskadade tänder var 1,5%. 57,6% hade inga approximalytor (mellanrumsytor) fyllda eller med ny karies. 12% hade mer än 4 approximalytor fyllda eller med ny karies. 4,1% av 19-åringarna hade 8 eller fler approximalytor fyllda eller med ny karies. Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 1

3 19-åringen har i medeltal,56 nya kariesskadade ytor 26. Av dessa var,27 approximalytor. 68,6% bedömdes vara i lägsta riskgrupp för utvecklande av karies. Epidemiologiska registreringar Med epidemiologi avses en beskrivning av en sjukdoms utbredning i en population - en grupp individer. Den registrering av data som sker beskriver frekvensen av dessa skador relaterade till sjukdomen karies bland barn och ungdomar i Örebro län. Registrering sker vid alla fullständiga undersökningar. Barn och ungdom - kariesdata Epidemiologiska uppgifter används för att: Beskriva karies-skadors förekomst, omfattning, svårighetsgrad och fördelning inom olika grupper. Det kan vara åldersgrupper, geografiska områden eller andra typer av grupper. Ge hjälp vid planering av tandvård på såväl klinik-/mottagningsnivå som central nivå. Planering kan omfatta såväl målformulering för vården som prioriteringar och resursfördelning. Spåra bakgrundsfaktorer av betydelse för karies- skadors uppkomst och utbredning. Kontinuerligt utvärdera effekter av insatta åtgärder för att utgöra underlag för modifieringar av vårdprogram. Definitioner av kariesepidemiologiska data I det epidemiologiska inrapporteringssystemet betecknas mjölktänder med små bokstäver och de permanenta med stora bokstäver. Diagnosen karies (D d) Diagnosen karies ställs vid undersökningstillfället och utgör en kombination av kliniska och röntgenologiska registreringar. Definitioner: D/d (decayed) = manifest karies, vilket för tand eller yta innebär karies med tydlig utbredning i dentinet och anger nytillkommen primär karies. På icke inspekterbara mellanrumsytor är manifest karies en kariesskada, som på röntgen ger en svärtning genom emaljen och med tydlig utbredning i dentinet. F/f (filled) = fyllning på tand eller yta, vilket innebär att tanden har en fyllning eller krona, även om fyllningen/kronan skulle vara defekt eller till och med förlorad. M/e (missed) = förlorad tand på grund av karies. T/t (tooth) = tand som enhet. S/s (surface) a = yta som enhet. = approximal, vilket betyder mellanrumsyta på primär eller permanent tand. Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 2

4 Epidemiologi 26 Under 26 utfördes den av landstinget organiserade och finansierade barn- och ungdomstandvården av både folktandvården och privata vårdgivare. Nedanstående sammanställning baseras på data insamlade i folktandvården avseende åren och de data som tandvårdsenheten insamlat mellan åren Det går inte att dra säkra slutsatser för enstaka år utan endast trenden över tid kan analyseras. Speciellt försiktig måste man vara med att dra slutsatser för 22 eftersom folktandvården under detta år hade stora inkörningsproblem med sitt nya datasystem vilket naturligtvis även påverkade den epidemiologiska rapporteringen. Det är också svårt att jämföra 22 och framåt med tidigare epidemiologi. Inmatning sker nu med större automatik jämfört med tidigare manuella beräkningar som matats in i det gamla administrationssystemet (BITS). Trots återkommande fel i tandvårdsystemet Effica vad gäller beräkning av valda registreringsvariabler är troligen ändå underlaget bättre än innan det nya tandvårdssystemet infördes. Ytterligare en faktor som bör tas hänsyn till är att enligt landstingets anvisningar för barntandvård bör vårdgivarna numera tillämpa individuella revisionsintervall. Detta innebär att varje individ kallas till ny undersökning utgående ifrån individens behov baserat på en individuell riskbedömning. Undersökning kan ske med upp till två års intervall. Det medför att epidemiologiska data inte registreras varje år för alla individer och det blir alltså svårt att dra några säkra slutsatser för enstaka åldersgrupper. Undantaget är 3- och 19-åringen där fortfarande målet är att alla i dessa åldersgrupper undersöks årligen. När det gäller barn som valt privat vårdgivare blir det statistiska underlaget för enskilda kliniker vanligen mycket litet. Diagrammet nedan visar antalet rapporter i varje åldersgrupp som ligger till grund för den totala sammanställningen. Flest rapporter föreligger i gruppen 2, 3 och 19 år. För tvååringen sker dock ingen fullständig epidemiologisk rapportering. Diagram 1. Antalet barn registrerade i BTS (ålder 2-19) och antalet barn som rapporterats behandlade 26 från samtliga vårdgivare (ålder 2-19) Antal registrerade respektive behandlade barn i olika åldersgrupper Totalantal Antal undersökta Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 3

5 Diagram 2. Andel med rapporterad epidemiologi under åren (i åldrarna 3, 6, 12, 16 och 19 år.) med inrapporterad epidemiologi uppdelad på 5 åldersgrupper Diagrammet ovan visar andelen barn med rapporterad epidemiologi, i fem åldersgrupper. Andelen rapporterade barn i samtliga åldersgrupper förutom 3 och 19 år har sjunkit eftersom individuell revisionstid införts. Förskolebarnens kariesepidemiologi Från 3 till 6 år omfattar registreringen endast mjölktänder. Diagram 3 Andelen kariesfria 3- och 6-åringar, i procent. (dft=) Andel kariesfria förskolebarn 12, 1, 8, 6, 4, 2, 3-åringar 6-åringar, Inga stora förändringar även om den uppåtgående trenden för kariesfria 6-åringar har avstannat vid milleniumskiftet. En viss förbättring kan anas vad gäller andelen kariesfria 6- åringar. Diagram 4 Andelen förskolebarn med hög kariesförekomst Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 4

6 Andel förskolebarn med hög kariesförekomst >=4 dft 3 åringar >=8dft 3-åringar >=4dft 6-åringar >=8dft 6-åringar Epidemiologiska värden för 6-åringen visar i år inte på någon fortsatt försämring. Detta är första året sedan 21 som det går att tolka in en viss förbättring. De yngre tonåringarnas kariesepidemiologi Diagram 5. Andelen kariesfria 12- och 16-åringar, i procent. (DFT=) Andel kariesfria yngre tonåringar åringar 16-åringar Även i dessa åldersgrupper förefaller det som att det skett ett trendbrott gällande ökningen av andel kariesfria omkring år 2. Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 5

7 Diagram 6. Andelen 12- och 16-åringar med fyra eller fler karierade eller tidigare kariesskadade tänder, i procent. Andel yngre tonåringar med hög kariesförekomst >=4DFT 16-åringar >=8DFT 16-åringar >=4DFT 12-åringar >=8DFT 12-åringar De yngre tonåringarnas epidemiologi speglar högstadieåldern, då barnen blir alltmer autonoma och ofta har tillgång till mera pengar att konsumera t.ex. godis och läskedrycker. 12-åringen har vanligen fått de flesta permanenta tänderna, 16-åringen har ett etablerat permanent bett, utom visdomständerna. I diagrammen 6 och 7 visar trenden en stadigt förbättrad hälsoutveckling under hela perioden Även i denna åldersgrupp finns nu en utplanande kurva med en relativt stabil situation sedan år åringarnas kariesepidemiologi 19-åringarna är en speciellt intressant grupp. De utgör den sista åldern i den landstingsorganiserade barn- och ungdomstandvården. Det är också en grupp med en stor andel undersökta. Epidemiologin ger ett underlag för prognoser om framtida tandvårdsbehov. Diagram 7. Andelen 19-åringar med inrapporterad epidemiologi och andelen kariesfria, i procent. (DFT=) 19-åringar 1 8 procent Undersökta Kariesfria Av landstingets anvisningar för barntandvård framgår att 19-åringar skall undersökas och epidemiologirapporteras. Detta lyckas väl med en undersökningsprocent på 92,8%. Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 6

8 Diagram 8. Andelen 19-åringar med avseende på approximalkaries. Aproximalkaries hos 19 åringen % DFSa= % DFSa>= Ovanstående diagram visar på en stabil situation sedan år 2 Diagram 9. Andelen 19-åringar med mer än 4 och mer än 8 karierade eller tidigare kariesskadade tänder, i procent. Andel 19-åringar med hög kariesförekomst >=4DFT >=8DFT Andelen mycket sjuka har i stort sett halverats under tidsperioden för att nu stabiliseras kring de senaste årens nivå. Approximalkaries (karies på mellanrumsytorna) hos 19-åringar är en bra indikator på det framtida tandvårdsbehovet. Varje restaurerad approximalyta medför en markant ökad risk för ytterligare behov av rehabiliterande tandvård. Det är viktigt att komma ihåg att alla redovisade värden speglar manifesta kariesskador. Individer utan registrerad manifest karies kan mycket väl vara kariessjuka d.v.s. att de har en fortsatt utveckling av antalet kariesskador som ännu ej gett sig tillkänna. Initialkaries innebär Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 7

9 diagnostiserbara kariesskador som inte passerat in i dentinet. Sådan karies skall givetvis behandlas men kräver vanligen inte rehabiliterande behandling genom fyllningar. Hur stor den andel av populationen som har diagnostiserad initialkaries framgår inte av detta material. Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 8

10 Aktiv kariessjukdom I detta avsnitt behandlas nytillkomna kariesskadade tandytor (DS, ds och DS-a, ds-a) Diagram 1. Medelvärdet för nya kariesangrepp, totalt (DS) och approximalt (DS-a), fördelat på 5 åldrar. Nya kariesangrepp 26 fördelat på fem åldrar,9,8,7,6,5,4,3,2,1 3 år 6 år 12 år 16 år 19 år DS mean Dsa mean Approximala skador tar längre tid att utveckla än de på tuggytorna (occlusal karies). 3- åringarna har en liten del approximal karies och 6-åringarna en större del. Samma sak syns också på 12-åringen jämfört med 19-åringen. 3-åringarna har i genomsnitt,11 nya kariesangrepp totalt och,2 approximala angrepp. 19-åringen har,56 nya kariesangrepp varav,27 approximala. Notera att på 3- och 6-åringen räknas bara primära tänder (mjölktänder). Tabell 1. Andel individer 2-19 år som har -4 nya kariesangrepp år DS Ackumulerad Ackumulerad Ackumulerad 79,7% 79,8% 79,7% 1 89,% 88,9% 88,9% 2 94,% 94,% 94,% 3 96,2% 96,2% 96,3% 4 97,6% 97,7% 97,7% Närmare 8% av alla barn och ungdomar i Örebro län hade 26 ingen ny kariesangripen yta. Tabellen visar de barn som har upp till fyra nya kariesangripna ytor vilket omfattar 97,7% av de rapporterade barnen. Det finns dock enstaka barn med ända upp till ca 2 inrapporterade karierade tänder. Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 9

11 Diagram 11. Antal rapporterade barn och ungdomar per ny kariesskadad tandyta. Antal barn 26 i relation till antal nya kariesangrepp Antal nya kariesangrepp Antal barn 2-19 år Diagrammet ovan illustrerar att 97,7% av alla rapporterade barn och ungdomar i Örebro län har 4 eller färre nya kariesskadade tandytor. Den individ som hade flest angrepp hade 2 st. medan genomsnittet låg på,49 och den 95:e percentilen på 3. Riskgruppering och revisionstider Barn och ungdomar skall regelbundet erbjudas kontroll av sin tand- och munhälsa. Hur lång undersökningsintervallen skall vara är beroende av både deras aktuella munhälsotillstånd och den förväntade utvecklingen av deras tand- och munhälsa. För att göra en prognos av patientens tand- och munhälsotillstånd i framtiden och därmed beräkna när nästa undersökning bör ske, måste en bedömning och värdering av de risker som finns göras. Riskbedömningen utgör också ett viktigt underlag för den enskilda patientens terapiplan. Det finns ett stort antal faktorer, som kan användas som underlag för en bedömning av risken att i framtiden få ny eller fortsatt utveckling av tandsjukdomar eller bett- och utvecklingsstörningar. Några av dessa är: sociala förhållanden; beteenden tidigare karieserfarenhet kostvanor munhygien; buccal plackförekomst bakteriologisk miljö i munhålan salivfaktorer tand- och bettutvecklingsstatus medicinska förhållanden Dessa faktorer har olika stor betydelse beroende på om de används för att bedöma risk för sjukdomsutveckling hos en grupp individer eller en enstaka person. Personens ålder samt vilken tand och tandyta som skall bedömas har också betydelse. Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 1

12 Olika försök att kombinera riskfaktorer har gjorts och görs i syfte att få ett så bra bedömningsunderlag som möjligt. Hitintills har det dock varit svårt att hitta någon metod som är bättre än en erfaren tandläkares bedömning, grundat på anamnes- och statusuppgifter. I landstingets anvisningar för barntandvård anvisas ett riskgrupperingssytem som används av vårdgivarna. Systemet indelas i kariesrisk, parodontal risk och bettrisk. Kariessrisk syftar till att prognostisera kariessjukdom, parodontal risk till att prognostisera risk för sjukdomsutveckling i tandkött och tandfäste. Bettrisk prognostiserar risken för avvikande bettutveckling. Varje risk indelas i en skala -2, där betyder ingen risk, 1 måttlig risk och 2 hög risk. När tiden till nästa undersökning (revisionstid) skall fastställas används högsta riskvärdet som ett av flera beslutsstöd. Diagram 12. Andel rapporterade barn och ungdomar uppdelad på karies-riskgrupp. Andel i procent med riskgrupp K 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 3 år 6 år 12 år 16 år 19 år Diagrammet ovan visar en stabil riskgruppering sett på tre års perspektiv. Diagram 13. Andel rapporterade barn och ungdomar uppdelad på karies-riskgrupp 2. Andel i procent med riskgrupp K2 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 3 år 6 år 12 år 16 år 19 år Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 11

13 Diagram 14. Andel rapporterade barn och ungdomar uppdelad på åldrar och riskgrupper. Andel undersökta 26 med risk= uppdelat på fem åldersgrupper 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 3 år 6 år 12 år 16 år 19 år K P B Totalrisk Ovanstående diagram tar även med Totalrisk= vilket är den andel av undersökta barn som har risk i både karies-, parod- och bettrisk. Epidemiologi på kommunnivå. För tredje året redovisas nu resultaten även på kommunnivå. Eftersom antalet rapporter skiljer sig åt mellan stora och små kommuner bör tolkning ske med stor försiktighet. Nedbrutet på separata åldrar blir materialet naturligtvis ännu mer begränsat, speciellt i de små kommunerna. Diagram 15. Andel kariesfria rapporterade barn och ungdomar under 24 till 26 uppdelad på kommuner. DFT= (glidande medelvärden) procent 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Askersund Degerfors Hallsberg Karlskoga Kumla Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Ovanstående diagram visar att Laxå fortfarande ligger sämst till med avseende på den samlade skadebilden av karies. Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 12

14 Diagram 16. Andel rapporterade barn och ungdomar utan nytillkommen karies under 24 till 26 uppdelad på kommuner. DS= (glidande medelvärden) 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Askersund Degerfors Hallsberg Karlskoga Kumla Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Ovanstående två diagram visar inte på någon större skillnad mellan kommunerna. Behandlarna i Degerfors, Hällefors och Ljusnarsbergs kommun har dock registrerat en minskad andel barn utan ny karies. Diagram 17. Andel rapporterade barn och ungdomar med hög kariesförekomst uppdelad på kommuner. Andel barn med många kariesskador, DFT> Askersund Degerfors Hallsberg Karlskoga Kumla Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Flera kommuner uppvisar en tydlig svängning mellan åren. De som utvecklats sämst med avseende på barn med många kariesskador mellan 25 och 26 är Degerfors, Hällefors och Karlskoga kommun. Skillnaden är troligen mer registreringsteknisk än sjukdomsmässigt grundad. Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 13

15 Diagram 18. Andel rapporterade kariesfria 19-åringar uppdelad på kommuner. Andel 19-åringar med DFT= Askersund Degerfors Hallsberg Karlskoga Kumla Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Nedbrutet på åldersnivå 19 år förefaller det bli väl stora svängningar mellan åren för att några slutsatser ska kunna dras. Ovanstående siffror (diagram 18-2) bygger på olika mängd inrapporterat material från 612 rapporter i Ljusnarsbergs kommun till rapporter från Örebro. När det gäller åldersgruppen 19 år är antalet inrapporterade naturligtvis ännu lägre. Siffrorna får därför ses mera som indikatorer än som statistiskt underlag. Däremot finns det anledning att fortsättningsvis följa utvecklingen även på kommunnivå för att på detta sätt se om de generella trender där ovanstående material eventuellt kan peka på en trend i Laxå. Diagram 19. Riskgrupper uppdelad på vårdgivare. Riskgrupper fördelade på vårdgivare ftv pt 4 2 K P B Risk Ovanstående diagram visar på en stor likhet mellan vårdgivare vad gäller bedömningen av patientens totalrisk. K är lägsta kariesrisk, P är lägsta parodontala risk och B är lägsta ortodontiska risk. Risk innebär lägsta totalrisk, dvs. den individ som har både K, P och B. Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 14

16 Diagram 2. Riskgrupper uppdelad på vårdgivare. Karies-riskgrupper uppdelad på vårdgivare 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 1 2 Folktandvård Privattandvård Diagram 21. Kariesförekomst uppdelad på vårdgivare. Andel patienter utan nya eller tidigare skador (DFT=) samt andel patienter utan nya skador (DS=) fördelat på vårdgivare DFT= DS= 1 ftv pt Kariesrisk registreras på samtliga patienter och går från kariesrisk som är lika med en mycket liten risk till kariesrisk2 som är stor risk. Ovanstående två diagram visar att privata vårdgivare i mindre utsträckning än offentliga förefaller registrera barn som kariesriskgrupp 2 (övre diagrammet). Registrering visar på överensstämmelse med faktiskt noterat kariesförekomst (nedre diagrammet) som är lägre hos privata vårdgivare. Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 15

17 Sammanfattande kommentar Tandhälsan, avseende kariessjukdomen, hos länets barn och ungdomar är fortfarande mycket god. Den stadiga förbättringen som noterats sedan 199 har dock brutits. Epidemiologin visar ungefär samma skadestal de senaste åren. Socialstyrelsen har utvecklat de nationella förändringarna som skett i sin rapport Tandhälsan hos barn och ungdom Vid de senaste uppgifter som finns i denna rapport (1995) skiljer sig inte ÖLL nämnvärt på någon punkt från landstingsgenomsnittet. Skälen till denna stagnation kan vara många. Den rapporterade ökade konsumtionen av läsk och sötsaker är en faktor som sannolikt har betydelse. Det är också möjligt att vi idag börjar närma oss en så god tandhälsa som är möjligt att nå, med nuvarande metoder och ansatser. På kommunnivå är det svårt att dra några säkra slutsatser. Fortfarande förefaller dock Laxå ha en något större kariesproblematik än länet i övrigt. I det inrapporterade materialet finns även en statistisk signifikant skillnad på förekomst av kariesskador hos de patienter som går hos privata vårdgivare relativt de som går hos offentliga vårdgivare där de hos folktandvården har en högre andel skador. Den individinriktade behandlingen av kariessjukdomen kan säkert fortfarande förbättras ytterligare. Sannolikt måste man dock, för att nå längre, komplettera den individuella vården med utökade insatser av generell natur riktade mot grupper av individer och områden med konstaterat dålig tandhälsa. Arbetet med sådana utökade interventioner har också sedan några år inletts i vårt län, genom specifika uppdrag till folktandvården. Även om tandhälsan är god för det stora flertalet, finns fortfarande individer med dålig tandhälsa. Särskilda åtgärder behövs för att förbättra denna situation. Till en del kan de generella insatser som beskrivs ovan ge möjlighet för en bättre tandhälsa för dessa individer. För denna grupp med stor oral ohälsa finns det dock en tydlig samvariation med övrig ohälsa. Detta innebär att behandling inriktat enbart mot kariessjukdomen har en begränsad effekt. Här behövs alla de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som hälso- och sjukvården kan mobilisera tillsammans med övriga samhällets stöd för att nå framgång. Tandvårdsenheten, Hälsokansliet 16

Västma. Undersökta. Vårdval

Västma. Undersökta. Vårdval Tandhälsan Barn och Ungdom Västma anland 2014 Barn och ungdomar Undersökta 2014 Tandvårdsenheten Vårdval Tandhälsoläget för Barn och Ungdom i Västmanland 2014 Bakgrund Sammanställningen av inrapporterade

Läs mer

Munhälsa hos barn och ungdomar 3-19 år Västmanlands län 2016

Munhälsa hos barn och ungdomar 3-19 år Västmanlands län 2016 Munhälsa hos barn och ungdomar 3-19 år Västmanlands län 2016 Klinisk kariesregistrering Tandvårdsenheten Vårdval Juli 2017 Läsanvisning Dokumentet börjar med en introduktion kring insamlad data, dess tillförlitlighet

Läs mer

Tandhälsan hos Barn och Ungdomar Gävleborgs län 2011.

Tandhälsan hos Barn och Ungdomar Gävleborgs län 2011. 1 Tandhälsan hos Barn och Ungdomar Gävleborgs län 2011. Samtliga barn och ungdomar i åldrarna 3-19 år har en ansvarig tandläkare vilken kontinuerligt rapporterar tandhälsodata in i landstingets tandvårdssystem.

Läs mer

Barnens tandhälsa under 30 år Jönköpingsundersökningen 1973 2003

Barnens tandhälsa under 30 år Jönköpingsundersökningen 1973 2003 Barntandvårdsdagarna 26 i Jönköping Barnens tandhälsa under 3 år Jönköpingsundersökningen 23 Övertandläkare Anna Nydell Helkimo Presentationens uppläggning Beskriva förändringar i kariesförekomst bland

Läs mer

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg Tandhälsodata 2008 Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomstandvård Landstinget Gävleborgs Beställarenhet för Tandvård Upphandling och avtal Ledning och Verksamhetsstöd 2 Inledning Via insamlade uppgifter

Läs mer

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2013. www.lio.se. Enheten för hälsoanalys Linköping april 2014

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2013. www.lio.se. Enheten för hälsoanalys Linköping april 2014 Tandhälsorapport Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2013 Enheten för hälsoanalys Linköping april 2014 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland Folkhälsocentrum Linköping maj 2012

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Tandhälsorapport Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2011 Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Inledning Tandhälsodata för barn och

Läs mer

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland Folkhälsocentrum Linköping juni 2013

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland Folkhälsocentrum Linköping juni 2013 Tandhälsorapport Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2012 Folkhälsocentrum Linköping juni 2013 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning Inledning... 1

Läs mer

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Tandhälsorapport Tandhälsan hos och ungdomar i Östergötlands kommuner 2011 Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Hål som inte finns. Projekt. Material och metod. Bakgrund. Mjölktandskaries i växelbettet Hål som inte finns. Mjölktandskaries i växelbettet

Hål som inte finns. Projekt. Material och metod. Bakgrund. Mjölktandskaries i växelbettet Hål som inte finns. Mjölktandskaries i växelbettet Mjölktandskaries i växelbettet Mjölktandskaries i växelbettet Hål som inte finns Den officiella statistiken missar mjölktandskaries i växelbettet Anita Alm Barntandvårdsdagar 2006 Hål som inte finns Projekt

Läs mer

Hur ofta skall barnen komma till tandkliniken? Youdens s index

Hur ofta skall barnen komma till tandkliniken? Youdens s index Hur ofta skall barnen komma till tandkliniken? Youdens s index Uppgiften Fullständig, regelbunden och avgiftsfri tandvård skall erbjudas alla barn och ungdomar 0-19 år Fullständig tandvård Karies Bettutvecklingsstörningar

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar. En lägesrapport för år 2008

Karies hos barn och ungdomar. En lägesrapport för år 2008 Karies hos barn och ungdomar En lägesrapport för år 2008 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010 Rapport 2010:1 Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar Kohortanalyser Linköping augusti 2010 Kerstin Aronsson Madeleine Borgstedt-Risberg Lars Walter www.lio.se/fhvc Innehållsförteckning

Läs mer

Munhälsa hos barn och ungdomar 2-19 år i Örebro Län 2009 Klinisk kariesregistrering och enkät. Två sätt att mäta munhälsa.

Munhälsa hos barn och ungdomar 2-19 år i Örebro Län 2009 Klinisk kariesregistrering och enkät. Två sätt att mäta munhälsa. Gunnar Ekbäck mars 2009 Munhälsa hos barn och ungdomar 2-19 år i Örebro Län 2009 Klinisk kariesregistrering och enkät. Två sätt att mäta munhälsa. Innehållsförteckning Läsanvisning s 3 Kort sammanfattning

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Munhälsa hos barn och ungdomar 2-19 år i Örebro Län 2007 Klinisk kariesregistrering och enkät. Två sätt att mäta munhälsa.

Munhälsa hos barn och ungdomar 2-19 år i Örebro Län 2007 Klinisk kariesregistrering och enkät. Två sätt att mäta munhälsa. Gunnar Ekbäck mars 28 Munhälsa hos barn och ungdomar 2-19 år i Örebro Län 27 Klinisk kariesregistrering och enkät. Två sätt att mäta munhälsa. Innehållsförteckning Läsanvisning s 3 Kort sammanfattning

Läs mer

Tandvårdsutbudet i Örebro län 2010

Tandvårdsutbudet i Örebro län 2010 Gunnar Ekbäck maj 2010 Tandvårdsutbudet i Örebro län 2010 Behov Utbud Efterfrågan www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 111, Örebro Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 75 25

Läs mer

Fördjupad analys av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland

Fördjupad analys av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING Rapport 2001:3 Fördjupad analys av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland Linköping september 2001 Kerstin Aronsson Johan Bysjö Christina Aldin RAPPORT

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-03-25 1 (2) HSN 1503-0369 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2015-04-28, p 15 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Tandvårdsutbudet i Örebro län 2009

Tandvårdsutbudet i Örebro län 2009 Gunnar Ekbäck maj 2009 Tandvårdsutbudet i Örebro län 2009 Behov Utbud Efterfrågan Inledning/Bakgrund... 3 Behov, utbud och efterfrågan... 3 Landstingets ansvar... 4 Demografi... 5 Personaltillgång... 7

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2015

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2016-04-15 1 (2) HSN 2016-0588 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2016-05-24, p 28 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Tandhälsorapport 2010

Tandhälsorapport 2010 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (2) 2011-09-22 p 12 ANMÄLAN 2011-08-16 HSN 1104-0346 Handläggare: Maria Hedberg Tandhälsorapport 2010 Ärendebeskrivning Tandhälsorapport

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (2) 2012-04-24 P 7 ANMÄLAN 2012-03-12 HSN 1202-0135 Handläggare: Maria Hedberg Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Laboremus Nr 6 2009. - tandhälsa hos barn och ungdomar 2007. Unga kvinnors uppfattning av ett gott liv. Carina Persson.

Laboremus Nr 6 2009. - tandhälsa hos barn och ungdomar 2007. Unga kvinnors uppfattning av ett gott liv. Carina Persson. ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Laboremus Nr 6 2009 Socioekonomiska Fånga dagen kluster - frigör i Örebro morgondagen län - tandhälsa hos barn och ungdomar 2007 Unga kvinnors uppfattning

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall Folktandvården Dalarna RamBarn 2015 Riskbedömning - revisionsintervall Dokumenttitel Riskbedömning - revisionsintervall Klinik/Funktion/Process Avd för Pedodonti Upprättad av Anne Hultgren Talvilahti Utgåva

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Barns tandhälsa. Minns detta. Disposition. Etiologi. Prevention är möjlig. Karies är fortfarande ett folkhälsoproblem.

Barns tandhälsa. Minns detta. Disposition. Etiologi. Prevention är möjlig. Karies är fortfarande ett folkhälsoproblem. Barns tandhälsa Läkarprogrammet t11 Elisabeth Wärnberg Gerdin Folkhälsovetenskapligt centrum 2009-04-16 EWG 2009-04-16 Bild: Tandvårdsguiden Minns detta Disposition är möjlig Karies är fortfarande ett

Läs mer

Utökad kariesprevention för små barn i Stockholm län

Utökad kariesprevention för små barn i Stockholm län Bakgrund Utökad kariesprevention för små barn i Stockholm län Barn upp till 3 års ålder har många nyframbrutna tänder med omogen emalj. Varje tecken på karies bör därför uppmärksammas och behandlas. Om

Läs mer

Barns tandhälsa. Läkarprogrammet t11. Elisabeth Wärnberg Gerdin Folkhälsovetenskapligt centrum EWG

Barns tandhälsa. Läkarprogrammet t11. Elisabeth Wärnberg Gerdin Folkhälsovetenskapligt centrum EWG Barns tandhälsa Läkarprogrammet t11 Elisabeth Wärnberg Gerdin Folkhälsovetenskapligt centrum 2009-04-16 EWG 2009-04-16 Bild: Tandvårdsguiden Minns detta Prevention är möjlig Karies är fortfarande ett

Läs mer

Tandhälsorapport 2007

Tandhälsorapport 2007 Tandhälsorapport 2007 Tandhälsans utveckling bland barn och ungdomar i Stockholms län (4 bilagor) 2008-04-28 Bilagor: 1. Antalet barn enligt befolkningsregistret och andelen tandhälsoregistreringar år

Läs mer

Röntgen, vad ser vi och vad såg vi inte?

Röntgen, vad ser vi och vad såg vi inte? Barntandvårdsdagar 2009 i Uppsala Röntgen, vad ser vi och vad såg vi inte? Indikationer för röntgenundersökningar på barn och ungdomar Karies Olycksfallskador Tandutvecklingsstörningar Parodontala skador

Läs mer

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre 215-1-2 I denna bilaga finns ett antal bakgrundsfakta om antal och andel äldre i länets kommuner. Diagram och tabeller redovisar även

Läs mer

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa Jenny Carlsson 2016-09-28 Befolkningens tandhälsa Barn och unga Positiv utveckling över tid där många barn och unga i dag är kariesfria

Läs mer

Munhälsa hos barn och ungdomar 2-19 år i Örebro län 2014

Munhälsa hos barn och ungdomar 2-19 år i Örebro län 2014 Maj 2015 Munhälsa hos barn och ungdomar 2-19 år i Örebro län 2014 Klinisk kariesregistrering och enkät. Två sätt att mäta munhälsa. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Läsanvisning... 3 Tillförlitlighet...

Läs mer

Tandhälsorapport 2008

Tandhälsorapport 2008 HSN 2009-04-28 p 23 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ANMÄLAN 2009-03-19 Handläggare: Maria Hedberg Tandhälsorapport 2008 Ärendet I bifogade Tandhälsorapport 2008 redovisas tandhälsans utveckling

Läs mer

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Innehållsförteckning KARIOLOGISK RISKBEDÖMNING... 3 PRIMÄRA DENTITIONEN 1-6 ÅR... 3 PERMANENTA DENTITIONEN 6-19 ÅR... 5 RISKBEDÖMNING BETTUTVECKLING... 6 LITTERATUR...

Läs mer

Jämlik munhälsa. Med Hageby som modell. Verksamhetschef Lotta Ranggård

Jämlik munhälsa. Med Hageby som modell. Verksamhetschef Lotta Ranggård Jämlik munhälsa Med Hageby som modell Många medarbetare i projektet Folktandvården i Hageby Pedodonti i Norrköping Centrum för hälso- och vårdutveckling i Östergötland MHV och BHV i Östergötland Psykologpartners

Läs mer

Tidig kariesutveckling

Tidig kariesutveckling Karies utveckling och omfattning hos barn i förskoleåldern Margaret Grindefjord Eastmaninstitutet Folktandvården i Stockholm Seminarium i Hamar 3 oktober 23 Karies epidemiologi Tidig kariesutveckling Prevalens

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016 i 1 (2) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2017-03-29 HSN 2017-0398 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2017-05-16 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Innehållsförteckning KARIOLOGISK RISKBEDÖMNING... 3 PRIMÄRA DENTITIONEN 1-6 ÅR... 3 PERMANENTA DENTITIONEN 6-19 ÅR... 5 RISKBEDÖMNING BETTUTVECKLING... 6 LITTERATUR...

Läs mer

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust Karies kliniska bild och nomenklatur Lena Karlsson Leg tandhygienist, med dr Institutionen för Odontologi Karolinska Institutet Kariologi, vad är det? karies = kavitet (hålighet) läran om karies = kaviteternas

Läs mer

Socioekonomi och tandhälsa

Socioekonomi och tandhälsa Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2012 Folkhälsocentrum Linköping oktober 2013 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se/fhc Inneha llsfo rteckning Inledning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Förord Denna rapport har tillkommit på initiativ från Tandvårdsenheten vid Hälsokansliet i Örebro läns landsting. Huvudförfattare har varit statistiker Carina Persson vid Samhällsmedicinska enheten. För

Läs mer

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Riskbedömningar i särskiltboende 90% 2015-01-26 11 av 12 kommuner klarar målet! PPM mätningarna

Läs mer

Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2009

Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2009 Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2009 Folkhälsocentrum Linköping februari 2011 Kerstin Aronsson Elin Mako Lars Walter www.lio.se/fhc Rapport 2011:1 Innehållsförteckning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:86 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:3 av Kenneth Sjökvist m fl (s) om att vilja satsa för att bryta arvet med dålig tandhälsa Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

Läs mer

Tandhälsan Barn och Ungdom Västmanland 2015 Barn och ungdomar undersökta 2015

Tandhälsan Barn och Ungdom Västmanland 2015 Barn och ungdomar undersökta 2015 Tandhälsan Barn och Ungdom Västmanland 2015 Barn och ungdomar undersökta 2015 Tandvårdsenheten Vårdval Tandhälsoläget för Barn och Ungdom i Västmanland 2015 Bakgrund Sammanställningen av inrapporterade

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder

Läs mer

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Katarina Lundell Folktandvården Stockholms län AB 1 Folktandvården Stockholms län AB Allmäntandvård, 55 kliniker Akutmottagning St Eriks

Läs mer

Företagsamheten Örebro län

Företagsamheten Örebro län Företagsamheten Örebro län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett hyfsat år för företagsamheten i Örebro. Under året ökade antalet företagsamma personer med 350 personer, det vill säga en ökning med

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Företagsamheten 2017 Örebro län

Företagsamheten 2017 Örebro län Företagsamheten 2017 Örebro län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 Färre fick arbete i juli Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tandvård för barn 0 2 år, riktlinjer

Tandvård för barn 0 2 år, riktlinjer Tandvård för barn 0 2 år, riktlinjer Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder och

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Patienterna ska riskgrupperas avseende risken för oral sjukdom i förhållande till aktuell anamnes och aktuellt STATUS.

Patienterna ska riskgrupperas avseende risken för oral sjukdom i förhållande till aktuell anamnes och aktuellt STATUS. Riskbedömning Vilka ska riskbedömas? Alla patienter 3 år och äldre som genomgår en sanerings- eller revisionsundersökning hos tandläkare eller tandhygienist samt de barn 0-2 år som får Hälsossamtal hos

Läs mer

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Första tecken Första tecken på karies är ofta en kritaktig, matt, rå emaljyta längs gingivalranden, vanligen lokaliserad till buccal- och

Läs mer

Region Skåne. Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne

Region Skåne. Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne Region Skåne Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne PM 2011 Avtalet Avtal har träffats mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård Aktiebolag, nedan kallat bolaget. Avtalet

Läs mer

Utsätts patienten för onödig röntgenexponering i tandvården? - En deskriptiv studie på klinik-nivå över 184 patientfall.

Utsätts patienten för onödig röntgenexponering i tandvården? - En deskriptiv studie på klinik-nivå över 184 patientfall. Utsätts patienten för onödig röntgenexponering i tandvården? - En deskriptiv studie på klinik-nivå över 184 patientfall. Nyckelord: kariesdiagnostik, röntgen, risker, barn, adolecens, strålning Röntgendiagnostik

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Tisdag 13 juni 2017 Jan Olov Strandell Indikator för samverkan vid utskrivning

Läs mer

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram RIKTLINJE 1 (9) SYFTE Tandvårdsprogrammet är ett basprogram för alla barn och ungdomar. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det viktigt att utföra den behandling som gör mest nytta. Daglig användning

Läs mer

Socioekonomiska kluster och förekomst av karies bland barn i Västmanland

Socioekonomiska kluster och förekomst av karies bland barn i Västmanland Socioekonomiska kluster och förekomst av karies bland barn i Västmanland - en kartläggning år 2011-2012 Rebecca Jensen Anu Molarius Sevek Engström Kompetenscentrum för hälsa Tandvårdsenheten Västerås kommuns

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Barntandvårdsprogram 2015

Barntandvårdsprogram 2015 www.ltv.se RIKTLINJE 1 (10) VALET Sedan 1 juli 2000 har barn och ungdomar, 3 19 år, möjligheten att välja mellan folktandvård och privattandvård. Patienten ska erbjudas fullständig allmäntandvård i enlighet

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Örebro län Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 2003:5 Fördjupad analys av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland Tandhälsa och socioekonomiska faktorer, fortsatt analys del 1b LINKÖPING NOVEMBER

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn Riskbedömning - revisionsintervall

Folktandvården Dalarna. RamBarn Riskbedömning - revisionsintervall Folktandvården Dalarna RamBarn 2015 Riskbedömning - revisionsintervall Dokumenttitel Riskbedömning - revisionsintervall Klinik/Funktion/Process Avd för Pedodonti Upprättad av Anne Hultgren Talvilahti,

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 Tandvård. Indikatorer och underlag för bedömningar

Nationell utvärdering 2013 Tandvård. Indikatorer och underlag för bedömningar Nationell utvärdering 2013 Tandvård Indikatorer och underlag för bedömningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla Andreas Cederlund Tandvårdslag (1985:125) Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen Nationell

Läs mer

Folktandvården Gotland. Vi presenterade vår verksamhet i nämnden för nästan precis ett år sedan. 10/5 04

Folktandvården Gotland. Vi presenterade vår verksamhet i nämnden för nästan precis ett år sedan. 10/5 04 Folktandvården Gotland Vi presenterade vår verksamhet i nämnden för nästan precis ett år sedan. 10/5 04 Folktandvård Visby Mun- och Käkcentrum Korpen Gråbo 30 km Klintehamn Burgsvik 50 km 25 km 35 km Lärbro

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län Företagsamheten 2012 Örebro län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Örebro län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Slå hal på myterna om tandvård

Slå hal på myterna om tandvård Slå hal på myterna om tandvård Privattandläkarna slår 13 hål på lika många myter. Men det är väl ändå så att dåliga tänder går i arv, eller? Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Karolinska institutet Kurs: Odontologi 5/6 TH3. Kariesutredning-Patientfall

Karolinska institutet Kurs: Odontologi 5/6 TH3. Kariesutredning-Patientfall Kariesutredning-Patientfall 1 Bakgrund Patienten var senast på VUX-kliniken 2012-10-01, då var patienten på visning för implantat. 2012-10-11, var patienten hos tandhygienist på skolan för undersökning.

Läs mer

Tandhälsan Barn och Ungdomar i Gävleborgs län 2010

Tandhälsan Barn och Ungdomar i Gävleborgs län 2010 1 Tandhälsan Barn och Ungdomar i Gävleborgs län 2010 Samtliga barn och ungdomar i åldrarna 3-19 år har en ansvarig tandläkare som kontinuerligt rapporterar tandhälsodata in i landstingets tandvårdssystem.

Läs mer

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård.

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård. 67 Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Ansvaret för den avgiftsfria tandvården till alla barn och ungdomar är en del i denna verksamhet. Tandhälsan bland barn

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Karies, vad är det? Karies kliniska bild och nomenklatur. Behandling av kariesskadan. Kariesskadan en substansförlust. Kariesskadan en substansförlust

Karies, vad är det? Karies kliniska bild och nomenklatur. Behandling av kariesskadan. Kariesskadan en substansförlust. Kariesskadan en substansförlust Karies kliniska bild och nomenklatur Kliniktillfälle 4 Lena Karlsson Karies, vad är det? Karies är en sjukdom och hålen i tänderna är de skador som sjukdomen medför 2014-10-27 Lena Karlsson 2 Behandling

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2014

Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2014 Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2014 Tandhälsorapport Enheten för hälsoanalys Linköping juli 2015 Kerstin Aronsson Lotta Fornander www.regionostergotland.se Innehållsförteckning

Läs mer

6 SPECIALISTTANDVÅRD... 11 7 AKUTTANDVÅRD... 12 8 VAL AV VÅRDGIVARE... 12 9 VÅRDRAPPORTERING... 13

6 SPECIALISTTANDVÅRD... 11 7 AKUTTANDVÅRD... 12 8 VAL AV VÅRDGIVARE... 12 9 VÅRDRAPPORTERING... 13 20100811 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 4 1.7 SPECIALISTTANDVÅRD...

Läs mer