Oe Folki. Oe Folki 1 NR MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oe Folki. Oe Folki 1 NR 1 2012 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING"

Transkript

1 Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR Oe Folki 1

2 Aktuellt 2012 Vårt sommarmöte Vårt sommarmöte blir i år på norra delen av ön. Det blir lördagen den 21 juli. Samling vid bron vid infarten till Furillen kl Där blir en guidning av Furillen. Vi fortsätter till Evys museum i Rute, där vi avslutar med kaffe. VÄLKOMNA! Kan du redigera? Vi behöver någon som kan efterträda Barbro som redigerare för vår medlemstidning Oe Folki. Hon har gjort en stor ideell insats genom åren, men behöver nu få en avlösare. Vi har inte råd att anställa någon utan det är en ideell medlem vi söker. Givetvis får den det gäller betalt för alla utlägg i sammanhanget. Barbro kan berätta mera om hur hon har lagt upp det hela. Hennes e-postadress är Gotlands Genealogiska förenings styrelse Ordförande Kerstin Jonmyren, Hamnvägen 10, Burgsvik Tel , Vice ordförande Freddie Claesson, Snäckers Hangvar, Lärbro Tel , Sekreterare Ylva-Marie Rosenqvist Sanda, Stenhuse 989, Klintehamn Tel: , Kassör Hans Peter Stülten Backluravägen 83, Nynäshamn Tel: Studieansvarig Göran Karlsson Gaustädevägen 7, Fårösund Tel: , Ledamot Gunilla Swebilius Högklint Kusevägen 3, Visby Tel: , Ledamot Helena Östborn Sjöliljegatan 3, Visby Tel: , Styrelsesuppleant Ann-Christin Ringbom Lundgren Odens gata 7, Hörby Tel: , Lay out- ansvarig Barbro Pettersson Genvägen 3, Gotlands Tofta Tel: Webredaktör Mats Rynnes Tallundsvägen 12, Uppsala Tel: I detta nummer Sid 3 Ordföranden har ordet. 4 Länsman Christen Winter 7 En presentidé 9 Visbys siste fältskär Carl Prien och hans stora glastratt Omslagsbild: S:t Kristoffer med Jesusbarnet. Foto: Hans-Peter Stülten Valberedning Anna-Lena Janzén Tallundsgatan 15, Visby Tel: Revisorer Åke Kahlbom, Visby och Lars Klintstad, Visby Revisorssuppleant Ann Andersson, Ösmo Oe Folki utkommer med fyra nummer per år. Medlemsavgiften är 175 kr för år Plusgiro Hemsida:www.gotlandsgenealoger.se ISSN Oe Folki

3 Släktforskarvänner! När jag skriver det här är det grön vinter på Gotland, lite slaskigt och vått men knappast någon snö inom synhåll. Det känns lite snopet, vid den här tiden brukar det vara just vinter. Vårt årsmöte hölls i lördags (den 25 februari) i god stämning. Det var mycket trevligt att några av våra nya medlemmar dök upp. Vi avslutade förhandlingarna med kaffe och samkväm i Almedalsbibliotekets kafeteria. Vi medsänder årsmötesprotokollet med detta nummer av tidningen. De olika kommersiella aktörerna inom släktforskningen I förra numret av Oe Folki skrev jag, måhända lite förhastat, lite om mina synpunkter på Arkiv Digital, Genline, Ancestry och SVAR. Jag fick två en smula upprörda mail kring mina tankar om dem. Jätteroligt att få gensvar på det man skriver. Just så skall det vara. Du skriver att Arkiv Digital inte har lagt ut några församlingsböcker och att de har material bara till 1900 för Gotland. De har lagt ut massor med församlingsböcker! I den mån församlingsböckerna har slutår före 1940 så finns de på nätet. Det är likadant med de andra serierna, massor av material efter En invändning var att jag ställde mig för partiskt för AD: Att Arkiv Digital skannar originalen är sant, men att SVAR bara har utgått från mormonernas filmer från 1950-talet är inte riktigt sant. Allt material efter 1860-talet är nyskannat av båda aktörerna. Jag hade även hört ryktet om att den nye riksarkivarien framöver skall släppa SVAR:s material fritt för alla och vidarebefordrade detta lite obetänkt. Det är inte alls bekräftat, endast löst prat. SVAR behöver säkert abonnemangspengarna om de skall kunna överleva. Detta med att släppa materialet fritt är en intressant fråga. En annan av våra medlemmar såg problemet från en annan synvinkel. Han påpekade att våra nordiska grannländer har fri tillgång till sitt forskningsmaterial, och eftersom skanningen sker med våra skattemedel skulle vi ju inte behöva betala en gång till för att komma i åtnjutande av det. Att det skulle vara synd om Genline tycker han inte. De var alldeles för mycket tjafs mellan SVAR och Genline i början, där de kunde ha kommit mer överens direkt. Det drog bara ut på tiden. De har dessutom numera det amerikanska Ancestry bakom ryggen. Det går dock att fortfarande abonnera på Genline av den gamla kända typen. AD lär väl bli det företag som får har det kärvast, avslutade den medlemmen sina tankar. Beträffande Ancestry har väl ingen av er undgått att observera den rätt aggressiva marknadsföring och reklam som företaget visar i TV. Dessutom är sökfunktionerna betydligt mer klumpiga i deras program än Genlines gamla vanliga. Det är alltså mina personliga tankar kring Ancestry och jag tar gärna emot mothugg där också! Ni är alltid välkomna med synpunkter till vår tidning. Er ordförande Kerstin Som många kanske redan vet kostar det inget att söka i kyrkböckerna i Danmark. De är numera utlagt fram till och med 1960 för födelse, konfirmation och vigsel och till och med 1969 när det gäller döda.därutöver finns även folkräkningarna att fritt att söka i. Allt finns på klicka sedan fram till det du vill söka i. Oe Folki som pdf-fil? Vill du hellre ha vår medlemstidning Oe Folki som pdf-fil än som papperstidning? Det underlättar givetvis hanteringen av tidningen. Hör av dig till vår kassör Hans Peter Stülten per adress Oe Folki 3

4 Länsman Christen Winter Av Claes Wenell, Malmö fortsättning från förra numret Länsman Christen Winter och stenhuggaren Adam Lang (2) I förra numret av tidningen berättade jag om länsmannen i Grötlingbo. Christen Jönsson Winter, troligen född i Visby omkring Han var gift med Magdalena Adamsdotter Lang. De gifte sig i början av 1690-talet och hon var betydligt yngre än Christen. De fick fem barn, fyra söner och en dotter. Det äldsta barnet föddes 1693 och fick namnet Jöns efter sin farfar. Magdalena fick inte de bästa vitsorden av kyrkoherden i församlingen. Han kallade henne Christens inbillske hustru och syftade på den strid om placeringen i kyrkan som pågick i flera år och som skildras i sockenstämmoprotokollet för Grötlingbo och som jag redogjorde för i förra numret av tidningen. Magdalena blev änka nyårsafton 1712, men levde som änka ända fram till 1748, då hon var 76 år gammal. Man kan alltså beräkna hennes födelse till omkring Hon dog förmodligen vid Sallmunds i Grötlingbo. Hennes föräldrar var stenhuggarmästaren Adam Lang i Öja och hans hustru Brita Larsdotter. Stenhuggarmästaren Adam Lang och Visby domkyrka Från ungefär 1625 upplevde stenhuggarkonsten ett uppsving på södra Gotland. Både utländska och gotländska stenhuggare verkade i Burgsvik och trakten däromkring och de högg altartavlor, epitafier, gravstenar, sarkofager, spislar och portaler i sandsten till kyrkor, slott och herrgårdar runt om i Danmark och Sverige, bl a Stockholms slott. Storhetstiden varade till bör-jan på 1700-talet. Adam Lang brukar betraktas som den siste store stenhuggarmästaren. Enligt Jonny Rosvall har han huggit den stora sandstensaltartavlan som står i södra sidoskeppet i Visby domkyrka och föreställer Utdrivandet ur paradiset. Från 1682 stod det i huvudaltaret, men flyttades På en fråga från mig till Karin Svahnström i Visby 1987 om konstnären till altaret, svarade hon att det inte finns något belägg för att Adam Lang skulle vara mästaren. Någon signatur finns inte heller på altaret. Uppgiften om honom som konstnär härstammar troligen från Rickard Steffen, som på ett brev skrivit till att 4 Oe Folki Adam var mästare. I Rickard Steffens samlingar i Visby LA finns ett par anteckningar om Adams Langs verksamhet som stenhuggare hade han gjort en egenhändig skrivelse angående måttsten, likkistor och italienska skorstenar. De båda senare föremålen avser troligen sarkofager och spislar. Dessutom finns en anteckning : 1690 Stenhuggaren Adam Lang ang sten till Kongl Slottet. Detta var ju nedbrunnet och skulle nu byggas upp. Det handlar säkerligen inte om vanliga stenar utan t.ex. om spislar och portaler. Stenhuggarna hade ett hårt och slitsamt yrke. Man kan tänka sig hur kallt och blåsigt det måste vara under vintern, där de stod i sina stenbrott, som ofta låg nära stranden och högg ut ett stycke sandsten och jag föreställer mig att de även bearbetade stenen där. Som skydd hade man ofta halva uttjänta båtar som kapats på mitten och sedan ställdes på högkant som vindskydd. Stenhuggare och bosatt vid Bobbenarve i Öja Under den sista danska ockupationen av Gotland nämns Lang som löjtnant och landofficer på Gotland. Att han ställde sig på danskarnas sida under denna tid kan kanske tydas så att han var född i Danmark eller hade danska anor. I samma handling finns också en skrivelse från honom i vilken han begär skattefrihet för 1½ gård, Petsarve och Bobbenarve. Han skriver att han är i Kungl Majt:s tjänst och har nog att uträtta eftersom det inte finns så många officerare på regementet. Brevet är daterat 27 september Han fick skattefrihet för gårdarna. Adam Lang var mantalsskriven på gården Bobbenarve i Öja från längdernas början 1694 fram till 1713, då han dog. Länsman Jöns Winter tog då över gården. Adam Lang var morfar till Jöns. Adam finns även antecknad för Bobbenarve 1681 och 1683 i lagmans- och häradshövdingpenninglängderna, vilka förvaras på Riksarkivet. Dessa längder är matnyttiga då många av dem anger patronymikon istället för bara gårdsnamnet som efternamn, särskilt under 1660-talet uppgavs halva Bobbenarve vara öde och innehades då för gräsgäld av Adam Lang.

5 Att gården var öde innebar inte att den var övergiven, utan att gården var befriad från skatt. Missväxt, pest, skattebörda och allmän stagnation var orsak till nödår och elände på och 70-talen. I trätor med olika personer Adam Lang hade ett hetsigt humör. 1690, 18/1, undertecknade bl a svärfadern Lars Ockes en inlaga till tinget där han vittnade hur Adam efter predikan i kyrkan gått till angrepp på sonen till prosten i Vamlingbo, hwilken af Adam Lang efter aflagd helsning tillfrågades af hwad skiäl och orsak Hans Fader H Probsten hålder om måndagen Tyonderäkning medh Öya boor. Skiällde honom för skurk och annat mehra... De råkade i ordväxling och prostens son kalllade Adam Lang för owettig och bad brodern att hämta värjan. De lugnade dock ner sig och skildes senare åt utan slagsmål. (Prosten i Vamlingbo hette då Johannes Carnutius, var född i Värmland, och far till näste kyrkoherde i socknen Israel Carnutius, född Det bör ha varit han som grälade med Adam Lang år Israels bror hette Olof, född 1675, och han kan ha varit den som ombads hämta värjan. Olof Carnutius blev sedermera kyrkoherde i Öja. Uppgifterna från Lemke Visby stifts herdaminne) En värja ingår även i ett mål 1699 där Adam kom i delo med stenhuggaregesällen Herman Höyer från Stockholm. Denne hade slagit sönder en blocksten som skulle levereras till Stockholms slott. Adam säger: Dhet liög du som en skälm, varpå Herman svarar: Dhet må I wara siälf, till dhes dhet kan bewysas, I kun na liuga som en häst kan ränna...då sprang mester Adam i kammaren effter sin wäria att därmed willia honom skada på höstetinget ( 31) dömdes Adam till böter för Wåldsamt ingrepp i Åckes gård. Läns-man Åkerman påstod att Mest Adam Lang olagl. trängt hans syster ifrån sitt jordbruk..., tagandes för sig den bäste giödde och tillrädde åkern, och den fådt, utan att wysa någon laga fångst på den Egendomb. Gården hade tillhört Adams svärfar Lars Ockes och Adams hustru hade ärvt del av gården. Länsman Åkermans syster var gift med Lars Ockes son Rasmus. Gravsten i Öja med hustru Brita Larsdotter Adams gravsten finns bevarad. Den är uppsatt under skyddstak tillsammans med andra äldre gravstenar intill Öja kyrkogård. Dess text är: Her under liger begravn stenhuggare salige Adam Lang död den 26 november A 1713 och des kiere hustru Brita Larsdotter. Att Adam var gift med Brita Larsdotter framgår av texten på deras gemensamma gravsten. Hennes föräldrar var Lars Ockes och Ebba Larsdotter. Att Lars Ockes var Britas far framgår av ett brev i Länsstyrelsens akter 1682 där Adams Langs svärfar Lars Ockes i Öja nämns finns också ett brev undertecknat av Adam där han skriver: min svärfader Kyrkiiowächtare Lars Ockes. I Visby domkapitels arkiv finns ett mål där Adam Langs hustru - namnet anges inte - är in-stämd för att hon naaget spotteligt tiltalede H Johan paa kirkegaarden och spurt honom om han meente henne. H Johan var alltså prästen och han hade i sin predikan talet om dem, som tager barnegodz oretteligen. Barnegods är omyndiga barns pengar, egendom eller arvslott. Adam Lang yttrade att det inte var svårt att förstå vad kyrkoherden egentligen syftade på, men det framgår inte av protokollet. Domkapitlet bötfällde Adams hustru för at hon något spotskt tiltalet Presten. (Prästen i Öja hette Johan Dambius, född i Kungälv i Bohuslän, senare biskop i Ribe i Danmark, allt enligt Lemke, Visby stifts herdaminne) Paret Adam och Brita fick minst tre barn. Johanna var troligen äldst och gifte sig med Mats Matsson. Peter blev liksom sin far stenhuggare och var gift med Christina Brygger. Och så Magdalena, gift med Christen Winter, som jag har berättat om här ovan. Hans Lang Hans Lang var också stenhuggarmästare. Jag har inte hittat någon anteckning om de är släkt med varandra, men det är troligt att Hans är far till Adam. Han är med all sannolikhet en generation äldre än Adam och de är båda stenhuggare. Rosvall anger i Boken om Gotland att det rör sig om far och son och det gör också Steffen i Stenhuggarverket (se not 26). Hans Lang är nämnd i lagmans- och häradshövdingpenninglängderna på Riksarkivet i Stockholm 1664, 1665 och Han är inte antecknad för någon gård utan antecknas på slutet av längderna för Öja kallas han husman. Han dog i oktober Under skyddstaket vid Öja kyrka finns Hans Langs gravsten. Den är bara delvis läsbar och förmodligen har den efter tolkningen hunnit vittra ännu mera. Enligt David Gadds excerpter i Visby LA kunde man läsa namn, yrke och årtal och månad. Datum är något svårläst, troligen 3. Oe Folki 5

6 Stockholm går också att läsa, men utan sammanhang 1651 finns ett mål som gick upp i Svea hovrätt. Hans Lang erkänner där att han befallt sin stenhuggarlärling Jesper van Eggen att slå sönder Johan Gertssons sten. Målet avskrevs, men Hans Lang fick betala stenen. Hans Lang har tydligen inhandlat en gård i Fide Han är stämd av Lars Västergårde i denna socken för ett gårdsköp. Enligt Steffen har Hans Lang gjort två epitafier i Visby domkyrka, 1654 resp över stadskaplanen Niels Tiedsted och över borgmästaren Hans Olufsen. Lars Ockes och Ebba Larsdotter Lars Ockes och Ebba Larsdotter var svärföräldrar till Adam Lang. Adam var ju gift med deras dotter Britta. Enligt Richard Steffens bok Stenhuggarverket var Lars Ockes stenhuggare. Någon bekräftelse på detta har jag inte funnit. I en längd har tyvärr inte antecknat källan - har jag funnit tillägget Stenleverantör. I flera handlingar benämns Lars Ockes som bonde finns dock en tvist mellan stenhuggaren Elias och Lars. Elias hade skällt Lars för att han tagit hans slägga och kallat hans hustru för en trollkona. Släggan var ju ett stenhuggarverktyg och där finns kanske anknytningen till att Lars var stenhuggare. Sonen Rasmus var dock en framstående stenhuggare. Lars ägde gården Ockes i Öja. Tidigaste anteckningen är 1646 i den första svenska jordeboken. Tidigare ägare av gården under den danska tiden var Mattis, och i revisionsboken 1653 står att Hans Mattson ärvt gården efter sina föräldrar i lagmans- och häradshövdingepenninglängderna på Riksarkivet står både Hans Ockes och Lars Ockes för gården. Är kanske Hans och Lars bröder och Lars far alltså Mattis? Lite mer trätor Ytterligare ett mål finns 1650 där een Bonde i Öya Lars Åkes be.nd klagade att Elias Boxerarffwe haffuer honom slagit een Blåånat wydh Öghe. Elias medger att han slagit Lars och sa att det skett i dryckesmål. Lars Ockes dog mellan 1694 och I mantalslängden 1694 antecknades att Rasmus fader är gam mal och niuter skiötsel och uppehälle. I domboken 1697 tvistar Adam Lang och Rasmus änka Anna Persdotter Åkerman öfwer Wålsamt ingrepp i Åckes gård. Adams svärfar Lars Ockes antecknas då som salig. Där nämns också Lars hustru Ebba Larsdotter, då hon intygar att Adam har betalt halva Ockes gård till hennes sal. man. En passus i ett tingsmål 1691 avslöjar Lars födelseår, Lars Ockes gammal 80 år och alltså född omkring Fotnoter: Steffen: Stenhuggarverket i Gotländskt arkiv i olika årgångar på och 40-talen. Boken om Gotland II sid 568 (även bild) Länstyrelsens ankomna brev 1682 p. 285 från biskop Spegel till Cedercrantz att Steenhuggaren hafwer omsider warit i staden, tagit mååt af de beläten som skola göras och lofwat them färdiga till Michel messan.. Något namn på konstnären är inte utsatt, men Steffen har skrivit till =Adam Lang. Steffen: Stenhuggarverket på Visby LA: Gotlandica vol 18 fasc 86 Stenhuggarverket på Visby LA Länstyrelsen ankomna brev 1682 sid 14?8 (Enligt Steffen: Stenhuggarverket) Länsstyrelsen ing 1690 s 371 (Enligt Steffen: Stenhuggarverket) Köpenhamn S 6791 Vol 51 Mikrofilm A:86 Amtskriver Vinterbergs regnskaper af Gulland med bilag mm Gotlands södra domsaga 1699 höstetinget 11. Kristiansson: Gotländska inskriptioner Länsst ankomna brev 1682 p. 217 (Enligt Steffen: Stenhuggarverket) Sudertredingen /2 brev Ad acta Visby domkapitels arkiv A1a: p. 214 Svea hovrätt Renoverade domböcker May p Mikrofilmsrulle A75 på Visby LA Steffen: Stenhuggarverket, Gotlandica vol 18 Fasc 86: Laga ting i Burs och Hoburgs sättingar 1651 (ev. 1654) 23/5 p. 710 Steffen: Stenhuggarverket: Gotlandica vol 18 fasc resp Södra häradsrätten juni mom 6 Svea hovrätt /2 (Mikrofilm A 75) Se Adams levnadshistoria och även Ebba Larsdotters Södra tinget / Oe Folki

7 En presentidé Hans-Peter Stülten Efter flera års paus i släktforskningen, ja faktiskt sedan jag 2006 blev vald till kassör i SSF, har jag börjat släktforska igen. Orsaken är, precis som när jag började ursprungligen, en kombination av tillfälligheter. Då var det så, att jag hade en släktbok som min mor skaffade för många år sedan, en bok som en avlägsen dansk släkting hade beställd från en professionell släktforskarfirma i Danmark. Sedan fick jag ett samtal från Elisabeth Molin om vi på ABF kunde bistå henne med en cirkel i släktforskning. Jag jobbade då på ABF i Visby som IT-ansvarig och lite av varje. När vi nu skulle ha en cirkel i släktforskning och jag hade denna släktbok hemma tyckte jag det kunde vara roligt att prova själv. Alltså anmälde jag mig till cirkeln. Sedan var det att lära sig hur man skulle forska med microfiche och läsapparat, beställa hem från SVAR så det fanns till nästa träff på Landsarkivet. Mycket hjälp från Elisabeth blev det, men det gick framåt och jag fick en del hum om hur det skulle göras. Det blev en del forskat. Jag fick reda på min morfars släkt i Skåne, besökte även en avlägsen släkting, där fick jag reda på lite mer om den grenen. Så blev jag engagerad i denna lilla förening. Mycket intensivt forskande några år. Tyvärr, kan man nästan säga, fick jag jobb på fastlandet och vi kände oss tvingade att flytta till Nynäshamn. Samtidigt blev jag vald till kassör i SSF och fick nog att göra. Antingen på jobbet eller på SSF:s kansli i Sundbyberg. Forskningen kom på undantag. Det enda konkreta blev att jag fick hjälp av Gustav von Gertten från G-gruppen att hitta min släkt i Tyskland. Nå det är ju inte heller så ringa, dem har jag bra kontakt med i dag. PRO i Nynäshamn Efter närmare 6 års paus kom det en nytt tillfälle i livet. Det kom en förfrågan från PRO Nynäshamn, som jag nu är engagerad i, från en medlem om vi inte kunde ha en cirkel i släktforskning. Då jag hade sysslat lite med det innan och därför hade en viss, om än ringa, erfarenhet i det erbjöd jag mig att ta denna cirkel. Det blev ett överväldigande tillslutning, vi var 10 stycken som möttes varje vecka och pratade släktforskning. Vi fick genom ABF en anslutning på Arkiv Digital i 10 veckor för 150 kr. Som cirkelledare fick jag ett helårsabonnemang kostnadsfritt. Nu skulle det forskas. Som en parentes kan nämnas att vi i dag är 16 stycken som möts i två cirklar varje vecka. Släktbok I samma veva stod Lotte och jag och undrade vad vi skulle ge vår svärdotter i julklapp. Det är svårt då hon principiellt inte anser att vuxna skall ge varandra julklapp, men samtidigt blir väldigt besviken om det ingen ges. Lite av ett dilemma med andra ord. Tack och lov är hon väldigt släktkär. När min fru har åkt med henne och hennes föräldrar från hennes barndomshem i Skön utanför Sundsvall till hennes mammas föräldrar hem i Överturingen på andra sidan Ånge, är det ett ständigt snack om att där bor hennes 4-männing och där bor hennes 6-männing osv. Då vi ju har bott på Gotland i många år och det här har en lite annan betydelse när man pratar om männing, har Lotte ofta haft ett visst besvär med att undvika bryta ut i gapskratt. Hon har sett en hel flotta av allmoge båtar komma seglande i Norrlands inland. Vi fick alltså den geniala idén att vi skulle göra en släktbok åt vår svärdotter. Lotte skulle göra ett omslag i träd, jag skulle göra forskningen 4 generationer bakåt och sätta den in på en släkttavla vi hade hittat på Internet. Sedan var det bara att gå i gång. Med hjälp av lite diskret förfrågan till Evas mamma fick jag en startpunkt att utgå från. Vi drog igång i oktober med Arkiv Digital och besök på biblioteket för att komma åt SVAR utan Oe Folki 7

8 att ha ett eget abonnemang. Det var lite kort om tid. Julen ligger ju där den ligger och kan inte flyttas men vi räknade med att det nog skulle gå. Det var vansinnigt roligt att hålla på, ett par gångar körde jag fast och fick vända mig till min gamla mentor Elisabeth Molin, som snabbt löste upp knuten så jag kom vidare. Elisabeth har ju betydligt större erfarenhet i båda att forska och att läsa gammal handstil än jag har. Lotte och jag hade lite diskussioner hemma vid köksbordet. Jag förstod inte riktigt hur hon ville göra, och hon hade problem med att förstå hur jag gjorde. Sedan tyckte jag tiden gick vansinnigt fort. Vi hade ju liksom en deadline att förhålla oss till. Men det löste sig med gemensam ansträngning. Vi kom fram till en gemensam förståelse av varandras idéer. Lite överraskningar blev det under resans gång. Jag upptäckte bl.a. att en karta kan vara bra att ha när man forskar i okända trakter. En familj försvann plötsligt, eller rättare, de fanns inte där de skulle finnas enligt husförhörslängden. Det visade sig att de hade flyttat mellan två grannsocknar som ligger bara en mil från varandra, så jag hittade dem i grannsocknen. Tillsynes har de två socknarna delat på samma präst en period och det ena varit annex till det andra. Hittade fler Jag gjorde även Evas mamma glad då jag hittade hennes morfar. Han hade rest från familjen i Överturingen till Sundsvall för att få arbete. Sedan hade man från en granne hört att han hade setts på en emigrantbåt till Amerika. Man hade inget hört från honom och visste inte vart han hade tagit vägen. Jag hittade honom genom att söka i Family Search i en liten ort i Canada där han dog Det är inte 100% säkert att det är rätt person, men det är i alla fall 95% säkert att det är rätt person. Samtliga data stämmer från Family Search så vi tror det är rätt. Naturligtvis är det hål i denna forskning. Jag har koncentrerat mig på att hitta de släktingar som är rakt bakåt från Eva. Alla syskon till de olika far- och morföräldrar har jag bortsett från. Jag hade helt enkelt inte tid att forska om dem. I så fall hade jag fortfarande hållit på med projektet. Eva fick en släktbok och en släkttavla som hon kan rama in om hon vill, där står när hennes förfäder levde från och till. Hon fick även ett USB minne med en Gedcom fil av forskningen samt bilderna från Artkiv Digital så hon 8 Oe Folki kan se kyrkböckerna. Vissa av kyrkböckerna har jag skrivit ut och satt in i släktboken. Hon blev väldigt glad över den. Hon och hennes mamma tillbringade hela julhelgen med att studera den och reda ut alla begreppen. När vi nu ses har hon en hel hög med frågor som hon vill ha besvarat så vi forskar varje gång vi ses. Så det var en lyckad julklapp tycker jag. Idén lämnas här till fri användning. Hans-Peter Stülten En gammal ficheläsare söker ny ägare. Anders Öberg skänker den mot avhämtning i Visby. Mail: mobilnr , hemtel

9 Visbys siste fältskär Carl Prien ( ) och hans stora glastratt. Av Pelle Räf, Axvall Min hustru Britta har i sin ägo en svårfotograferad bägare av glas formad som en tratt. Den är 26,5 cm hög, och bräddens och fotens diametrar mäter 20 respektive 13 cm. Strax under brädden läses inom en textslinga följande axiomatiska sentens med tysk frakturstil, som här återges kursiverat och dess röda initiala majuskler med fet stil: En Dryck ur denna Tratt gör Lifvet ljuft och Glatt. Längre ner på samma sida mittemot handtaget får vi veta, likaledes med frakturstil, att bägaren av allt att döma förärades "Carl Prien" 22/ af Osman. Till vänster därom står årtalet Ovanför dessa ingraverade uppgifter är ett rött sigill inbränt i glaset. Sigillet skall med sitt blågula band ge intryck av att hänga ner från textremsan. Det innehåller också årtalet 1914, varför vi tror att Prien fick bägaren på sin sextioårsdag, allt sammantaget. Hur har detta överdimensionerade dryckeskärl - det rymmer nästan två liter - hamnat i vårt hus? Vem var Prien? Vem var "Osman"? Och var tillverkades tratten? Den första frågan är lätt att besvara. Britta har ärvt glaskärlet efter sin far Erik Dahlberg ( ). Han var uppvuxen i Visby men verksam i Karlstad som dispensärläkare huvuddelen av sitt liv. Innan han avled, talade han in på band uppgifter om en del föremål han skulle lämna efter sig, t ex konst och antikviteter. Tyvärr nämnde han då inget om den stora glaspokalen. Erik Dahlberg var emellertid medlem av Sällskapet De Badande Wännerna i Visby. Så ock Carl Prien fr o m Det är alltså möjligt att Dahlberg kan ha förvärvat bägaren direkt av Prien eller från dennes dödsbo. Han kan också ha fått den via sin far, sjökaptenen Frans Dahlberg ( ), som med sin familj var bosatt i Visby från början av 1900-talet. Att familjerna Prien och Dahlberg kände varandra, framgår i varje fall av brev från omkring 1920 till Erik Dahlberg från modern Alma Dahlberg ( ), född Löfquist. Carl Prien från Kalmar Carl Fredrik Prien föddes i Kalmar 22/ Föräldrar var "Badaremästaren" Claes Didrik Prien ( ) och hans hustru Annette Kristina Pjerrau ( ). Ordet "badarmästare" var då mer eller mindre synonymt med "fältskär", den titel fadern hade då han flyttade till smålandsstaden från Stockholm Farfadern hette Didrik Daniel Prien (ca ) och var en till huvudstaden invandrad tysk. I "Postgumman" 18/ omtalas denne som extra vaktmästare. Tack vare databasen "Digitaliserade svenska dagstidningar" har en makaber skröna från 1850-talets Kalmar påträffats, med pappa Prien i en av de ledande rollerna. En över åttio år gammal polisman Eriksson berättade i tidningen Kalmar 16/ om händelser under sina första tjänstgöringsår i staden. Han lyckades en gång haffa en hustrumördare Bank, som "blef dömd att mista lifvet och afrättningen ägde rum vid den s. k. Södra stolpen, ett bösshåll från allmänna landsvägen. En mängd åskådare hade infunnit sig och bland dessa en fältskär vid namn Prien, hvilken medförde en med ett långt skaft försedd skopa för att därmed söka uppsamla blod efter delikventen. Häröfver blef emellertid skarprättaren Löfgren så förtörnad, att han rusade efter Prien med bödelsyxan i högsta hugg och det var endast med nöd denne undslapp att dela Banks öde." Av sin hemstads historia intresserade kalmariter må lokalisera "Södra stolpen" och identifiera de andra huvud-personerna under denna dekapitering. Här omtalas i stället, att avrättades blod kunde användas till sjukdomsbot. Tydligen ansåg sig bödeln i Kalmar ha ett slags förstfödslorätt till denna för kloka gummor och gubbar värdefulla vara, som man trodde var verksam bl a mot epilepsi 2. Hos badarmästaren Prien bodde under 1850-talet en fältskärslärling August Romanus Berggren, född i Kalmar I följe Svenskt boklexikon fick denne en dikt tryckt i staden 1854 med den bisarra titeln "Fadermördaren", innan han flyttade till Göteborg och blev målare. Hans år som elev hos Prien gör det sannolikt att även Carl fick sin första undervisning i fältskärsyrket av fadern. Om sonens utbildning i övrigt har ingenting framkommit. Han måste i varje fall lära sig vad som benämndes "den lilla kirurgin" och avlägga en formell fältskärsexamen 3 för att få utöva yrket. Tidningen Kalmar rapporterade därom 11/ : Sundhetskollegium har den 1 dennes utfärdat Oe Folki 9

10 fältskärsbref för Karl Fredrik Prien, som den 12 nästl. nov. i Kalmar undergått fältskärsmästareexamen. Fältskärer kom och gick i Visby En civil fältskär eller stadskirurg fanns sannolikt sedan lång tid tillbaka i Visby. Fr o m hösten 1868 verkade i staden en fältskär Gustaf Ekman, född i Nyköping Som många av sina kolleger vid den här tiden fungerade han också som tandläkare. Därom annonserade han t ex 29/ i Gotlands Tidning (GT): Fältskär G. EKMAN behandlar TANDSJUKDO- MAR, verkställer tandoperationer, conserverar och plomberar maskätna tänder, borttager s. k. vinsten m. m. Träffas dagl. i min bostad fru Österbergs hus Donners plats. Visby stadsfullmäktige beviljade året därpå Ekman ett arvode om 200 riksdaler med villkor, att stadens medellösa arbetare och tjenstfolk skola af Ekman i egenskap af fältskär wid förekommande fall kostnadsfritt betjenas. (GT 17/6 1870). På hösten samma år gav dock Ekman Visby på båten och antecknades som avflyttad till Åbo med hustru och son. Han överlät sin verksamhet på fältskären "Carlssohn", ursprungligen från Färentuna på Svartsjölandet i Mälaren. Denne annonserade nämligen också från Donners plats om att han övertagit Ekmans parfymhandel, där man kunde köpa allt från pomador och tvålar till nagelborstar och kammar (GT 11/ ). Den nygifte Carl Carlsson (f 1846) blev heller inte gammal i Visby. Han avled 9/9 1871, men hann glädja sig åt att hustrun fött en son månaden innan. Senast mot slutet av sommaren 1872 fick man veta att fältskären och stockholmaren Carl Johan Bäckström (f 1847) befann sig i staden och hade tagit hand om den ekman-carlssohnska parfymhandeln (GT 27/8 1872). Bäckström annonserade även om att han sålde "Hårarbeten af alla slag, af Perukmakaren Lundbergs i Kalmar prisbelönta tillverkningar" (GT 6/6 1873). Men under 1875 gjorde ungkarlen Bäckström konkurs (GT 4/9 1875). Det uppgavs senare att han flyttat till Gävle. Visby stad annonserade därför omgående om att man var i behof af en BARBERARE och HÅRFRISÖR, som med skicklighet i yrket förenar ordentlighet och humanitet... I fall den reflekterande äfven besitter kunskaper såsom fältskär, kan ett mindre arvode af stadsmedel påräknas (GT 7/9 1875). Akutmottagning hos Prien Förmodligen fick Carl Prien så småningom nys om annonsen och nappade på den. Ty sommaren 1877 installerade han sig i Visby och annonserade om att hans FÄLTSKÄRS- och RAK- STUGA befann sig mitt emot stadshotellet (GT 21/7 1877). Prien gjorde senare under året en framställning om årlig lön av staden, en fråga som drätselkammaren skulle ta ställning till (GT 19/ ). Troligen blev svaret positivt. I varje fall beslutades inte bara 1880, att Prien skulle få 200 kronor om året för att i egenskap av fältskär gratis betjena mindre bemedlade bland stadens invånare (GT 7/2 1880). Att Prien tog emot tandpatienter alla dagar, upplystes den tandvärkande allmänheten om i GT 22/ Bland hans de första åren flitigt förekommande till-salu-annonser i lokalpressen observeras också en om Utmärkta Rakknifvar, Striglar och BORSTAR, flera sorter m. m. till billigaste pris" (GT 1/7 1882). Enligt kollegan Kalmar 17/ kunde man i Gotlands Allehanda (GA) läsa följande nu något stympade exempel på att Prien anlitades som akut kirurgmottagning, förståndig nog att remittera svårare fall till Visby lasarett: Ett blodigt slagsmål egde i söndags afton wid 6-tiden rum strax utanför Wisby. Skomakaren Johan Gottfrid Larsson från Öland, nyligen i brist på bewis frikänd i fråga om en stöld hos hustru Martell härstädes, samt arbetaren Johan Olof Karlsson, en af södra härad[s]rätten för wåld till fängelse dömd person, hade... begifwit sig utåt södra landswägen, Larsson försedd med en gammal bössa. Då de hunnit till s. k. Halsjernet, en grus tägt i närheten af Anderssonska tomten, mötte de der arbetaren Josef Widerström och plåtslagaren Karl Jonsson... De gingo sin wäg småsjungande, hwilket icke behagade Karlsson, hwilken bad dem hålla käften på sig. Med anledning häraf uppstod ordwexling och denna blef så häftig, att Larsson fattar sin bössa... och ger med denna Widerström ett slag i hufwudet så att han genast stupar. Karlsson rusar på Jonsson och skuffar omkull honom. Han reser sig emellertid, hwarför Karlsson ännu en gång ryker på honom. Men under tiden har plåtslagaren dragit knif och då Karlsson kommer emot honom ränner han... wapnet i halsen på honom..., så att spetsen går ut under tungan. Karlsson stupade nu också, men... kunde gå in i en närliggande stuga, der han nödtorftigt blef förbunden, hwarefter han... begaf sig in till staden, der han hos hr Prien sökte blifwa bättre omsedd. Denne ansåg emellerid det erhållna såret wara af så farlig beskaffenhet, att han sände Karlsson till lasarettet, der han nu befinner sig. En fond till Priens minne Hur det sedan gick för Karlsson, får den för- 10 Oe Folki

11 vetne själv försöka utröna med hjälp av Visby Hospitals arkiv, som inkluderar lasarettets sjukjournaler från den aktuella tiden 4. Däremot vet vi att Carl Prien dog i Stockholm 4/ Ty redan samma dag trycktes hans dödsruna i GA, en runa som med några få meningar berättar även om hans senare år i Visby: Efter en tids svårartat maglidande har handlanden Carl Prien härstädes under den gångna natten avlidit å Sofiahemmet i Stockholm. Carl Prien var född i Kalmar 1854 och inflyttade för ett 40-tal år sedan till Visby. Här etablerade han sig först som fältskär och öppnade samtidigt rak- och frisersalong. Senare startade han emellertid de tobaks- samt parfym- och sjukvårdsaffärer vid S:t Hansplan härstädes, som han ännu vid sin död innehade. Prien var en selfmade man. Genom arbete, sparsamhet och klok omtanke hade han skaffat sig en ekonomiskt tryggad ställning. I sina yngre år var han även anlitad i kommunala värv. Sålunda tillhörde han stadsfullmäktige under åren och var under många år ledamot av fattigvårdsstyrelsen. Personligen enkel, flärdfri och vänsäll ägde Prien ett brett gemyt och ett utpräglat drag av humor, som gjorde honom högt skattad i umgänges- och sällskapskretsen. På grund av sina gedigna karaktärsegenskaper i övrigt förtjänade den bortgångne det traditionella vittnesbördet en hedersman av gamla stammen, och hans minne skall länge leva aktat och ärat hos hans många vänner. Tre dagar senare kunde man i GA läsa ett upprop riktat Till Carl Priens Vänner! Det var undertecknat av tandläkaren Hugo Johansson ( ), konsuln Carl Kolmodin ( ) och redaktören Gustaf Svedman ( ), vilka som de ledande i Odd Fellow-logen S:t Klemens bad om bidrag till en fond till Priens minne. Han hade nämligen varit en av logens fem stiftare 1901 och dess förste skattmästare 5. Fonden skulle förvaltas av logen och användas för ändamål, som veterligen låg Carl Prien om hjärtat. Fonden kom till stånd och enligt logens historik uppgick dess storlek år 1927 till kronor. I historiken får vi också veta, att det då dessutom fanns en Carl Priens Donationsfond om kronor. Fr o m år 2009 ingår emellertid Carl Priens Minnes- & Donationsfond som den första och sannolikt äldsta bland Avlidna Bröders Minnesfond enligt logens nättillgängliga stadgar. GA innehöll även en lång notis om Priens sista färd, den 10/3 till Södra begravningsplatsen i Visby. Där sjöngs Integer vitæ av "N. S.", innan Hugo Johansson och Gustaf Svedman talade. Som närmast sörjande sågs Priens hustru i andra giftet Hilda Hellberg samt de två barnen i hans första gifte, det med fogdeskrivardottern Blenda Brigitta Amalia Aurora Westerdahl ( ): dottern Karin Winqvist ( ) och sonen Åke Prien ( ). Till uppgifterna om vår fältskär och köpman måste läggas, att han 28/ fick en gatstump uppkallad efter sig på Högklint sydväst om Visby, Carl Priens väg. Detta utan att någon motivering förekom i byggnadsnämndens protokoll 6. Dryckeskärl Men de framsnokade detaljerna i Priens curriculum vitæ är ändå tillräckliga att fylla hans digra tratt, det dryckeskärl han fick av sin troligen gode vän Osman på 60-årsdagen Men vem var Osman? Jag har hittills gått bet på att identifiera honom. Fanns det exempelvis under de första decennierna av 1900-talet utöver DBW och OF något illustert sällskap i Visby, vars medlemmar försågs med ett "nom de guerre" eller en pseudonym? Vårt hopp står till experter på Visbys historia. Flera av landets glasmuseer har kontaktats 7, men inget har kunnat svara på frågan var tratten tillverkades. Pelle Räf, Axvall E-post: Fotnoter; 1. "Sällskapet D.B.W ", Visby Ljungström, J G, "Skarprättare, bödel och mästerman", Sthlm Denna examen avskaffades 1896 (SAOB:F2106). 4. Landsarkivet i Visby i e-brev till förf 19/ "Logen n:o 28 S:t Klemens I.O.O.F. av Sverige", Visby I denna historik lovordas "Calle" Prien som logens banbrytare vid sidan av regementsläkaren Daniel Fischer ( ). Fischer säges ha skött ordförandeklubban på ett nästan studentikost sätt. Se även "Odd Fellows i Sverige", Göteborg Lilian Öman, Visby samhällsbyggnadsförvaltning, i e- brev till förf 15/ T ex Sveriges glasmuseum, Växjö. Därutöver har bl a nämnda och onämnda församlingars kyrkoarkiv utnyttjats huvudsakligen via databasen AD. Förf har dessutom viss anledning tacka kollegan Magnus Snygg, Almedalsbiblioteket i Visby, för hjälp med svåråtkomlig Gotlandslitteratur. Bilder se nästa sida >>>>> Oe Folki 11

12 Oe Folki B Föreningspost Gotlands Genealogiska Förening c/o Kerstin Jonmyren Vintervägen Nyköping Carl Prien ( ). Porträttfoto i Logen n:o 28 S:t Klemens historik Carl Priens tratt. Foto: Madeleine Dahlberg Rauken Lergravsporten. I bakgrunden skymtar fiskeläget. Foto: Hans-Peter Stülten 12 Oe Folki Rövar Liljas. Håla Trädet hänger på kanten av hålet efter raset i vintern 2010/2011. Foto: Hans-Peter Stülten

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Välkommen till vecka 3

Välkommen till vecka 3 Välkommen till vecka 3 I den här lektionen ska vi följa en kvinna bakåt i tiden. Kvinnan avled 1974 och vi ska spåra hennes farfar som var född 1781. Kvinnan har vi valt ut slumpmässigt ur en församling

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

Registrera dina barnbarn och kusiner - modul 4

Registrera dina barnbarn och kusiner - modul 4 Registrera dina barnbarn och kusiner - modul 4 Registrera dina barnbarn Registrera dina kusiner Hitta fler släktingar Kyrkoböckernas uppgifter Sök i Arkiv Digital Dokumentera uppgifter Bakgrunder E-post:

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt:

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: 4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: framåt Johan Eriksson Thor (f. 1848-05-12) 12) och hans hustru Maria Nilsdotter (f. 1852-11-15) 15)från Filipstad köpte den 10 juni 1901

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Äntligen var det dags för den efterlängtade visningen av Agda Clara Anderssons tavlor. Jag har i nästan två års tid letat tavlor. Med hjälp av tips från Tåbybor och även

Läs mer

Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig. Av Michael Lundholm

Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig. Av Michael Lundholm Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig Av Michael Lundholm Inledning Att forska om släkter med patronymika utan släktnamn har sina speciella problem. Patronymika är ju inte

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

Kvalitet i Släktforskningen, nr 1. eller Konsten att släktforska utan att det blir fel. Av Håkan Skogsjö. Utgiven av

Kvalitet i Släktforskningen, nr 1. eller Konsten att släktforska utan att det blir fel. Av Håkan Skogsjö. Utgiven av Kvalitet i Släktforskningen, nr 1 Om bryggor och bojar eller Konsten att släktforska utan att det blir fel Av Håkan Skogsjö Utgiven av Postadress: Box 30222, 104 25 Stockholm Besöksadress: Warfvinges väg

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län.

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län. Utskriftsdatum: 2009-11-08 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 46 Alexander Nyman Födelsedatum: Födelseplats: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län

Läs mer

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren Märta Viola föddes tisdagen den 11 maj 1909 som tredje barn till Augusta och Carl Sigfrid. De båda äldre barnen var tvillingar, och de föddes före äktenskapet. Båda dog efter tre dagar. Hon växte således

Läs mer

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia.

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia. Buchau - Bochou Carlsson Christiansson Johansson Eriksson Det sägs att det kom två vandrande gesäller någon gång på 1600-tal från Tyskland med efternamnet Buchau. Senare troligen stavat både Buchou, Bouchow

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

Erik Martin Douhan

Erik Martin Douhan Erik Martin 1866-05-21 1918-09-05 Brita Cajsa Andersdotter 1827-1833 Jan 1813-1876 Maria Kristina Hermansson 1861-1924 Erik Martin 1866-1918 Nils Herman 1885-1965 Maria Katarina 1889-1918 Erik Johan 1890-1961

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur "Genealogiska anteckningar"

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur Genealogiska anteckningar SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2 Tre rosor Ur "Genealogiska anteckningar" Sammandrag: En utredning av medeltidssläkten Tre rosor. Ursprungligen publicerad i Personhistorisk Tidskrift

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet Ola Lönnqvist Från vaggan till graven Vi följer en person under 1800-talet Följ noga alla källor och sidor och se till att du förstår hur och var jag hittat informationen som jag skrivit av. På några ställen

Läs mer

Lillstugan från Erikslund, flyttades hit Foto Stefan Jansson.

Lillstugan från Erikslund, flyttades hit Foto Stefan Jansson. Småbruket Erikslund En av stugorna på Tingshustomten i Västerhaninge kallas Erikslund. Den flyttades hit från den lilla gården uppe i Tyrestaskogen av entusiastiska medlemmar och står nu intill stugan

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde 12.1.1. (Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde Känslor. Det mesta handlar om känslor. Det som berör. Jag kan verifiera något på en sorts vetenskaplig grund och argumentera utifrån detta.

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

DK-serien. Introduktion till släktforskning med SVAR

DK-serien. Introduktion till släktforskning med SVAR DK-serien Introduktion till släktforskning med SVAR 1 Introduktion till släktforskning med SVAR Den här kursen är en ren nybörjarkurs i släktforskning där vi arbetar med olika databaser hos SVAR (Riksarkivet).

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Hej VIP medlem! Kings of Tennis. Det är sent fredag kväll, fredagen den 20 mars 2015.

Hej VIP medlem! Kings of Tennis. Det är sent fredag kväll, fredagen den 20 mars 2015. Hej VIP medlem! Det är sent fredag kväll, fredagen den 20 mars 2015. Kings of Tennis Veteranturneringen Kings of Tennis är över. Årets turnering avslutades med att Pete Sampras i finalen besegrade Thomas

Läs mer

I födelseboken för Målilla (C4, page 299, SVAR bild 165) står att Johan August är född oäkta med mor Johanna Johansdotter i Emmenäs Målilla.

I födelseboken för Målilla (C4, page 299, SVAR bild 165) står att Johan August är född oäkta med mor Johanna Johansdotter i Emmenäs Målilla. Hej, här kommer en fråga som berör Målilla i Småland. För några veckor sedan fick jag ett mail från en släktforskarkollega Gert Bruse, som frågade om min släkting Johan August Sjöstrand, född 1833-10-10

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Hjälpmedel för ovana personer att släktforska inom Håbo kommun

Hjälpmedel för ovana personer att släktforska inom Håbo kommun HAR DU GAMLA ANFÄDER / ANMÖDRAR I HÅBO, ELLER ÄR DU ENBART ALLMÄNT INTRESSERAD? Hjälpmedel för ovana personer att släktforska inom Håbo kommun Håbo Kultur & Hembygdsförening har av tradition arbetat med

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Slottet i Sunne är en konsekvens av och faktor av betydelse för den framväxande orten, och tar plats som dess mest betydande märkesbyggnad.

Slottet i Sunne är en konsekvens av och faktor av betydelse för den framväxande orten, och tar plats som dess mest betydande märkesbyggnad. S l o t t e t f r å n n o r d ö s t, t r o l i g t v i s p å 1 8 7 0 e l l e r 1 8 8 0 - t a l e t. L a n t e r n i n e n s ä g s h a t i l l k o m m i t u n d e r J o h n s s o n s t i d p å S l o t t

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa!

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! A 1. Knivaledet Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! Publicering från sidan på www.facebook.com/varnhemshistoria hittar du också här på sidan klicka här! Klicka

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal

Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal Närvarande : Lars-Erik Hultgren, Catarina Lindskog, Åsa Bergström, Johan Wedberg, Kenth Arvidsson, Jan-Åke Fischer, Ann Pettersson,

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Förord. Josefine Wallin

Förord. Josefine Wallin Förord Jag har alltid varit intresserad av historia och kommer ihåg att jag ville börja släktforska när jag var runt åtta år. Kanske inte släktforska i sakens mening men jag ville få reda på historien

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT. DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg. Mål nr T637-01 PARTER. Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG. Ombud: advokaten NN GÖTEBORG

Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT. DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg. Mål nr T637-01 PARTER. Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG. Ombud: advokaten NN GÖTEBORG Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg Mål nr T637-01 PARTER Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG Ombud: advokaten NN GÖTEBORG Svarande Bertil Magnusson, Storskiftesvägen 3 433 41 PARTILLE

Läs mer

Åke Gösta Fredricsson ( )

Åke Gösta Fredricsson ( ) Åke Gösta Fredricsson (1877-1950) Åke Gösta Fredricsson Åke Gösta Fredricsson föddes 1877 på Grillby gård och dog i Enköping 1950, 73 år gammal. Åkes far hette Gottfrid Fredricssons och var Jan Fredrics

Läs mer

Kom igång med Disgen 6

Kom igång med Disgen 6 Kom igång med Disgen 6 Gör en antavla med bilder. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: bengt@kj2.se www.kj2.se/dskimd Läs mer om 10. Antavla med foton 11. Säkerhetskopiering Kontrollera Disgens uppgifter

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1 2005-12-03 Sida 1 Tabell 1 Lars Wibom (6102). Ryttare vid Majorens kompani, Livregementets dragoner. Född 1767 i Falu Kristine (W). Död mellan 1797 och 1805. Ryttare vid Majorens kompani tillhörande Livregementets

Läs mer

Nyfiken på släktforskning?

Nyfiken på släktforskning? Nyfiken på släktforskning? Grundläggande begrepp Genealogi är det fina namnet på släktforskning. Genealogi räknas tillsammans med biografin till de historiska hjälpvetenskaperna. Proband är den person

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12 MIN MORS ANOR Probanden är min mor, Jennie Andersson, född i Hunneberga den 31 jan 1913 som mellanbarn till lantbrukare Johannes Olsson och hans hustru Ingrid. Jennie fyllde alltså nyligen 91 år och bor

Läs mer

Gårdarna runt Mörtsjön

Gårdarna runt Mörtsjön 1 Gårdarna runt Mörtsjön Uthuset Munter-Gustav byggde av locken från salttunnorna vid Morshyttans station 2 När farsan, Sten Bylén, fyllde 90 år, den 12 juni 2004, lovade jag honom en utflykt till Mörtsjön,

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Kyrkbyn Under medeltiden (1060-1520) fanns det en kyrkby i Västra Skrävlinge. Man kallade kyrkbyn för byhem eftersom alla gårdarna låg samlade runt kyrkan.

Läs mer

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik.

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik. I mitt föräldrahem stod en kista målad av okänd målare (finns en likadan från Berg) som jag visste att mor hade haft med sig från sitt barndomshem i Nykulla. För några år sedan forskade jag på kistan och

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

Inledning. Med anledning av detta har jag satt ihop ett studiehäfte med frågor som kan bli ett stöd när minnen skall väckas till liv.

Inledning. Med anledning av detta har jag satt ihop ett studiehäfte med frågor som kan bli ett stöd när minnen skall väckas till liv. Mina Minnens Bok Inledning Detta studiematerial har kommit till efter att jag, på uppdrag av Jönköpings stadsarkiv, varit ute på tolv äldreboenden i de mindre kommundelarna. Syftet med besöken på äldreboendena

Läs mer

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen, senare prosten, Swen Schöldberg var född 1764 på Schöldby, Torpa fs, Västmanlands Län, han avled 1834 i Västerhaninge och ligger begravd på Västerhaninge

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

5. Maj 2014 Fristad. Nr 15 äldsta tapeten på övervåningen, sitter på gråmålad papp.

5. Maj 2014 Fristad. Nr 15 äldsta tapeten på övervåningen, sitter på gråmålad papp. 5. Maj 2014 Fristad Nu har vi haft härliga vårmånader. Ibland har det varit ljuvligt skönt och soligt och ibland kyla o regn. Några köldnätter förstörde lite av magnoliablomningen, men i stort sett har

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( )

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( ) Mor Anna född Söderbom 1866 1919 JJB:s första fru Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar I tidig ålder dog Bengt (3 maj 1889-23 maj 1889) Uno (1905 1907) Anna Söderbom

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Selma Fingal, torparhustru och tvätterska

Selma Fingal, torparhustru och tvätterska Selma Fingal, torparhustru och tvätterska I Glimtar från 2005 finns en artikel som bygger på en intervju med Selma Fingal som gjordes på Hagagården 1982 av Elsie Lindholm och Ulla Nygren Selma som barn,

Läs mer

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR 1 Ola Lönnqvist En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR Information erhållen 21/8 2011 av Gunnar Frisén: Bror Frisén, far till Gunnar Frisén, född 6 feb 1914. Axel Frisén, släkting i Skövde. Forskning den 21-22/8

Läs mer

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..!

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 1 av 5 Läxa SO Uppgiften lämnas in v. 5 tisdagen den 31/1 till Cia. 1. Läs först texten om runor s. 2-5. 2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 3. Studera

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Lennart Larsson, Hovsta, samling.

Lennart Larsson, Hovsta, samling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lennart Larsson, Hovsta, samling. 2014-10-07 Historik Fotografen Lennart Larsson föddes 1915-06-29 i Fellingsbro. Han var enda barnet till Karl och Gerda Larsson. Familjen

Läs mer

MEDLEMSNYTT HÖSTEN 2014

MEDLEMSNYTT HÖSTEN 2014 MEDLEMSNYTT HÖSTEN 2014 PROGRAM HÖSTEN 2014 ÖPPET HUS: Forskarhjälp under hösten 2014 i släktforskarrummet, biblioteket, Vänersborg MÅNDAGAR 1/9, 15/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11 kl 16-18. FÖREDRAG Onsdag

Läs mer

Historien om Semlan. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Historien om Semlan. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Historien om Semlan är berättelsen om den lille hankatten som hittades i juli månad utanför Seminarieskolan i Landskrona. Upphittaren hade hört honom jama ynkligt i buskarna hela dagen, så när hon slutade

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer