Oe Folki. Oe Folki 1 NR MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oe Folki. Oe Folki 1 NR 1 2012 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING"

Transkript

1 Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR Oe Folki 1

2 Aktuellt 2012 Vårt sommarmöte Vårt sommarmöte blir i år på norra delen av ön. Det blir lördagen den 21 juli. Samling vid bron vid infarten till Furillen kl Där blir en guidning av Furillen. Vi fortsätter till Evys museum i Rute, där vi avslutar med kaffe. VÄLKOMNA! Kan du redigera? Vi behöver någon som kan efterträda Barbro som redigerare för vår medlemstidning Oe Folki. Hon har gjort en stor ideell insats genom åren, men behöver nu få en avlösare. Vi har inte råd att anställa någon utan det är en ideell medlem vi söker. Givetvis får den det gäller betalt för alla utlägg i sammanhanget. Barbro kan berätta mera om hur hon har lagt upp det hela. Hennes e-postadress är Gotlands Genealogiska förenings styrelse Ordförande Kerstin Jonmyren, Hamnvägen 10, Burgsvik Tel , Vice ordförande Freddie Claesson, Snäckers Hangvar, Lärbro Tel , Sekreterare Ylva-Marie Rosenqvist Sanda, Stenhuse 989, Klintehamn Tel: , Kassör Hans Peter Stülten Backluravägen 83, Nynäshamn Tel: Studieansvarig Göran Karlsson Gaustädevägen 7, Fårösund Tel: , Ledamot Gunilla Swebilius Högklint Kusevägen 3, Visby Tel: , Ledamot Helena Östborn Sjöliljegatan 3, Visby Tel: , Styrelsesuppleant Ann-Christin Ringbom Lundgren Odens gata 7, Hörby Tel: , Lay out- ansvarig Barbro Pettersson Genvägen 3, Gotlands Tofta Tel: Webredaktör Mats Rynnes Tallundsvägen 12, Uppsala Tel: I detta nummer Sid 3 Ordföranden har ordet. 4 Länsman Christen Winter 7 En presentidé 9 Visbys siste fältskär Carl Prien och hans stora glastratt Omslagsbild: S:t Kristoffer med Jesusbarnet. Foto: Hans-Peter Stülten Valberedning Anna-Lena Janzén Tallundsgatan 15, Visby Tel: Revisorer Åke Kahlbom, Visby och Lars Klintstad, Visby Revisorssuppleant Ann Andersson, Ösmo Oe Folki utkommer med fyra nummer per år. Medlemsavgiften är 175 kr för år Plusgiro Hemsida:www.gotlandsgenealoger.se ISSN Oe Folki

3 Släktforskarvänner! När jag skriver det här är det grön vinter på Gotland, lite slaskigt och vått men knappast någon snö inom synhåll. Det känns lite snopet, vid den här tiden brukar det vara just vinter. Vårt årsmöte hölls i lördags (den 25 februari) i god stämning. Det var mycket trevligt att några av våra nya medlemmar dök upp. Vi avslutade förhandlingarna med kaffe och samkväm i Almedalsbibliotekets kafeteria. Vi medsänder årsmötesprotokollet med detta nummer av tidningen. De olika kommersiella aktörerna inom släktforskningen I förra numret av Oe Folki skrev jag, måhända lite förhastat, lite om mina synpunkter på Arkiv Digital, Genline, Ancestry och SVAR. Jag fick två en smula upprörda mail kring mina tankar om dem. Jätteroligt att få gensvar på det man skriver. Just så skall det vara. Du skriver att Arkiv Digital inte har lagt ut några församlingsböcker och att de har material bara till 1900 för Gotland. De har lagt ut massor med församlingsböcker! I den mån församlingsböckerna har slutår före 1940 så finns de på nätet. Det är likadant med de andra serierna, massor av material efter En invändning var att jag ställde mig för partiskt för AD: Att Arkiv Digital skannar originalen är sant, men att SVAR bara har utgått från mormonernas filmer från 1950-talet är inte riktigt sant. Allt material efter 1860-talet är nyskannat av båda aktörerna. Jag hade även hört ryktet om att den nye riksarkivarien framöver skall släppa SVAR:s material fritt för alla och vidarebefordrade detta lite obetänkt. Det är inte alls bekräftat, endast löst prat. SVAR behöver säkert abonnemangspengarna om de skall kunna överleva. Detta med att släppa materialet fritt är en intressant fråga. En annan av våra medlemmar såg problemet från en annan synvinkel. Han påpekade att våra nordiska grannländer har fri tillgång till sitt forskningsmaterial, och eftersom skanningen sker med våra skattemedel skulle vi ju inte behöva betala en gång till för att komma i åtnjutande av det. Att det skulle vara synd om Genline tycker han inte. De var alldeles för mycket tjafs mellan SVAR och Genline i början, där de kunde ha kommit mer överens direkt. Det drog bara ut på tiden. De har dessutom numera det amerikanska Ancestry bakom ryggen. Det går dock att fortfarande abonnera på Genline av den gamla kända typen. AD lär väl bli det företag som får har det kärvast, avslutade den medlemmen sina tankar. Beträffande Ancestry har väl ingen av er undgått att observera den rätt aggressiva marknadsföring och reklam som företaget visar i TV. Dessutom är sökfunktionerna betydligt mer klumpiga i deras program än Genlines gamla vanliga. Det är alltså mina personliga tankar kring Ancestry och jag tar gärna emot mothugg där också! Ni är alltid välkomna med synpunkter till vår tidning. Er ordförande Kerstin Som många kanske redan vet kostar det inget att söka i kyrkböckerna i Danmark. De är numera utlagt fram till och med 1960 för födelse, konfirmation och vigsel och till och med 1969 när det gäller döda.därutöver finns även folkräkningarna att fritt att söka i. Allt finns på klicka sedan fram till det du vill söka i. Oe Folki som pdf-fil? Vill du hellre ha vår medlemstidning Oe Folki som pdf-fil än som papperstidning? Det underlättar givetvis hanteringen av tidningen. Hör av dig till vår kassör Hans Peter Stülten per adress Oe Folki 3

4 Länsman Christen Winter Av Claes Wenell, Malmö fortsättning från förra numret Länsman Christen Winter och stenhuggaren Adam Lang (2) I förra numret av tidningen berättade jag om länsmannen i Grötlingbo. Christen Jönsson Winter, troligen född i Visby omkring Han var gift med Magdalena Adamsdotter Lang. De gifte sig i början av 1690-talet och hon var betydligt yngre än Christen. De fick fem barn, fyra söner och en dotter. Det äldsta barnet föddes 1693 och fick namnet Jöns efter sin farfar. Magdalena fick inte de bästa vitsorden av kyrkoherden i församlingen. Han kallade henne Christens inbillske hustru och syftade på den strid om placeringen i kyrkan som pågick i flera år och som skildras i sockenstämmoprotokollet för Grötlingbo och som jag redogjorde för i förra numret av tidningen. Magdalena blev änka nyårsafton 1712, men levde som änka ända fram till 1748, då hon var 76 år gammal. Man kan alltså beräkna hennes födelse till omkring Hon dog förmodligen vid Sallmunds i Grötlingbo. Hennes föräldrar var stenhuggarmästaren Adam Lang i Öja och hans hustru Brita Larsdotter. Stenhuggarmästaren Adam Lang och Visby domkyrka Från ungefär 1625 upplevde stenhuggarkonsten ett uppsving på södra Gotland. Både utländska och gotländska stenhuggare verkade i Burgsvik och trakten däromkring och de högg altartavlor, epitafier, gravstenar, sarkofager, spislar och portaler i sandsten till kyrkor, slott och herrgårdar runt om i Danmark och Sverige, bl a Stockholms slott. Storhetstiden varade till bör-jan på 1700-talet. Adam Lang brukar betraktas som den siste store stenhuggarmästaren. Enligt Jonny Rosvall har han huggit den stora sandstensaltartavlan som står i södra sidoskeppet i Visby domkyrka och föreställer Utdrivandet ur paradiset. Från 1682 stod det i huvudaltaret, men flyttades På en fråga från mig till Karin Svahnström i Visby 1987 om konstnären till altaret, svarade hon att det inte finns något belägg för att Adam Lang skulle vara mästaren. Någon signatur finns inte heller på altaret. Uppgiften om honom som konstnär härstammar troligen från Rickard Steffen, som på ett brev skrivit till att 4 Oe Folki Adam var mästare. I Rickard Steffens samlingar i Visby LA finns ett par anteckningar om Adams Langs verksamhet som stenhuggare hade han gjort en egenhändig skrivelse angående måttsten, likkistor och italienska skorstenar. De båda senare föremålen avser troligen sarkofager och spislar. Dessutom finns en anteckning : 1690 Stenhuggaren Adam Lang ang sten till Kongl Slottet. Detta var ju nedbrunnet och skulle nu byggas upp. Det handlar säkerligen inte om vanliga stenar utan t.ex. om spislar och portaler. Stenhuggarna hade ett hårt och slitsamt yrke. Man kan tänka sig hur kallt och blåsigt det måste vara under vintern, där de stod i sina stenbrott, som ofta låg nära stranden och högg ut ett stycke sandsten och jag föreställer mig att de även bearbetade stenen där. Som skydd hade man ofta halva uttjänta båtar som kapats på mitten och sedan ställdes på högkant som vindskydd. Stenhuggare och bosatt vid Bobbenarve i Öja Under den sista danska ockupationen av Gotland nämns Lang som löjtnant och landofficer på Gotland. Att han ställde sig på danskarnas sida under denna tid kan kanske tydas så att han var född i Danmark eller hade danska anor. I samma handling finns också en skrivelse från honom i vilken han begär skattefrihet för 1½ gård, Petsarve och Bobbenarve. Han skriver att han är i Kungl Majt:s tjänst och har nog att uträtta eftersom det inte finns så många officerare på regementet. Brevet är daterat 27 september Han fick skattefrihet för gårdarna. Adam Lang var mantalsskriven på gården Bobbenarve i Öja från längdernas början 1694 fram till 1713, då han dog. Länsman Jöns Winter tog då över gården. Adam Lang var morfar till Jöns. Adam finns även antecknad för Bobbenarve 1681 och 1683 i lagmans- och häradshövdingpenninglängderna, vilka förvaras på Riksarkivet. Dessa längder är matnyttiga då många av dem anger patronymikon istället för bara gårdsnamnet som efternamn, särskilt under 1660-talet uppgavs halva Bobbenarve vara öde och innehades då för gräsgäld av Adam Lang.

5 Att gården var öde innebar inte att den var övergiven, utan att gården var befriad från skatt. Missväxt, pest, skattebörda och allmän stagnation var orsak till nödår och elände på och 70-talen. I trätor med olika personer Adam Lang hade ett hetsigt humör. 1690, 18/1, undertecknade bl a svärfadern Lars Ockes en inlaga till tinget där han vittnade hur Adam efter predikan i kyrkan gått till angrepp på sonen till prosten i Vamlingbo, hwilken af Adam Lang efter aflagd helsning tillfrågades af hwad skiäl och orsak Hans Fader H Probsten hålder om måndagen Tyonderäkning medh Öya boor. Skiällde honom för skurk och annat mehra... De råkade i ordväxling och prostens son kalllade Adam Lang för owettig och bad brodern att hämta värjan. De lugnade dock ner sig och skildes senare åt utan slagsmål. (Prosten i Vamlingbo hette då Johannes Carnutius, var född i Värmland, och far till näste kyrkoherde i socknen Israel Carnutius, född Det bör ha varit han som grälade med Adam Lang år Israels bror hette Olof, född 1675, och han kan ha varit den som ombads hämta värjan. Olof Carnutius blev sedermera kyrkoherde i Öja. Uppgifterna från Lemke Visby stifts herdaminne) En värja ingår även i ett mål 1699 där Adam kom i delo med stenhuggaregesällen Herman Höyer från Stockholm. Denne hade slagit sönder en blocksten som skulle levereras till Stockholms slott. Adam säger: Dhet liög du som en skälm, varpå Herman svarar: Dhet må I wara siälf, till dhes dhet kan bewysas, I kun na liuga som en häst kan ränna...då sprang mester Adam i kammaren effter sin wäria att därmed willia honom skada på höstetinget ( 31) dömdes Adam till böter för Wåldsamt ingrepp i Åckes gård. Läns-man Åkerman påstod att Mest Adam Lang olagl. trängt hans syster ifrån sitt jordbruk..., tagandes för sig den bäste giödde och tillrädde åkern, och den fådt, utan att wysa någon laga fångst på den Egendomb. Gården hade tillhört Adams svärfar Lars Ockes och Adams hustru hade ärvt del av gården. Länsman Åkermans syster var gift med Lars Ockes son Rasmus. Gravsten i Öja med hustru Brita Larsdotter Adams gravsten finns bevarad. Den är uppsatt under skyddstak tillsammans med andra äldre gravstenar intill Öja kyrkogård. Dess text är: Her under liger begravn stenhuggare salige Adam Lang död den 26 november A 1713 och des kiere hustru Brita Larsdotter. Att Adam var gift med Brita Larsdotter framgår av texten på deras gemensamma gravsten. Hennes föräldrar var Lars Ockes och Ebba Larsdotter. Att Lars Ockes var Britas far framgår av ett brev i Länsstyrelsens akter 1682 där Adams Langs svärfar Lars Ockes i Öja nämns finns också ett brev undertecknat av Adam där han skriver: min svärfader Kyrkiiowächtare Lars Ockes. I Visby domkapitels arkiv finns ett mål där Adam Langs hustru - namnet anges inte - är in-stämd för att hon naaget spotteligt tiltalede H Johan paa kirkegaarden och spurt honom om han meente henne. H Johan var alltså prästen och han hade i sin predikan talet om dem, som tager barnegodz oretteligen. Barnegods är omyndiga barns pengar, egendom eller arvslott. Adam Lang yttrade att det inte var svårt att förstå vad kyrkoherden egentligen syftade på, men det framgår inte av protokollet. Domkapitlet bötfällde Adams hustru för at hon något spotskt tiltalet Presten. (Prästen i Öja hette Johan Dambius, född i Kungälv i Bohuslän, senare biskop i Ribe i Danmark, allt enligt Lemke, Visby stifts herdaminne) Paret Adam och Brita fick minst tre barn. Johanna var troligen äldst och gifte sig med Mats Matsson. Peter blev liksom sin far stenhuggare och var gift med Christina Brygger. Och så Magdalena, gift med Christen Winter, som jag har berättat om här ovan. Hans Lang Hans Lang var också stenhuggarmästare. Jag har inte hittat någon anteckning om de är släkt med varandra, men det är troligt att Hans är far till Adam. Han är med all sannolikhet en generation äldre än Adam och de är båda stenhuggare. Rosvall anger i Boken om Gotland att det rör sig om far och son och det gör också Steffen i Stenhuggarverket (se not 26). Hans Lang är nämnd i lagmans- och häradshövdingpenninglängderna på Riksarkivet i Stockholm 1664, 1665 och Han är inte antecknad för någon gård utan antecknas på slutet av längderna för Öja kallas han husman. Han dog i oktober Under skyddstaket vid Öja kyrka finns Hans Langs gravsten. Den är bara delvis läsbar och förmodligen har den efter tolkningen hunnit vittra ännu mera. Enligt David Gadds excerpter i Visby LA kunde man läsa namn, yrke och årtal och månad. Datum är något svårläst, troligen 3. Oe Folki 5

6 Stockholm går också att läsa, men utan sammanhang 1651 finns ett mål som gick upp i Svea hovrätt. Hans Lang erkänner där att han befallt sin stenhuggarlärling Jesper van Eggen att slå sönder Johan Gertssons sten. Målet avskrevs, men Hans Lang fick betala stenen. Hans Lang har tydligen inhandlat en gård i Fide Han är stämd av Lars Västergårde i denna socken för ett gårdsköp. Enligt Steffen har Hans Lang gjort två epitafier i Visby domkyrka, 1654 resp över stadskaplanen Niels Tiedsted och över borgmästaren Hans Olufsen. Lars Ockes och Ebba Larsdotter Lars Ockes och Ebba Larsdotter var svärföräldrar till Adam Lang. Adam var ju gift med deras dotter Britta. Enligt Richard Steffens bok Stenhuggarverket var Lars Ockes stenhuggare. Någon bekräftelse på detta har jag inte funnit. I en längd har tyvärr inte antecknat källan - har jag funnit tillägget Stenleverantör. I flera handlingar benämns Lars Ockes som bonde finns dock en tvist mellan stenhuggaren Elias och Lars. Elias hade skällt Lars för att han tagit hans slägga och kallat hans hustru för en trollkona. Släggan var ju ett stenhuggarverktyg och där finns kanske anknytningen till att Lars var stenhuggare. Sonen Rasmus var dock en framstående stenhuggare. Lars ägde gården Ockes i Öja. Tidigaste anteckningen är 1646 i den första svenska jordeboken. Tidigare ägare av gården under den danska tiden var Mattis, och i revisionsboken 1653 står att Hans Mattson ärvt gården efter sina föräldrar i lagmans- och häradshövdingepenninglängderna på Riksarkivet står både Hans Ockes och Lars Ockes för gården. Är kanske Hans och Lars bröder och Lars far alltså Mattis? Lite mer trätor Ytterligare ett mål finns 1650 där een Bonde i Öya Lars Åkes be.nd klagade att Elias Boxerarffwe haffuer honom slagit een Blåånat wydh Öghe. Elias medger att han slagit Lars och sa att det skett i dryckesmål. Lars Ockes dog mellan 1694 och I mantalslängden 1694 antecknades att Rasmus fader är gam mal och niuter skiötsel och uppehälle. I domboken 1697 tvistar Adam Lang och Rasmus änka Anna Persdotter Åkerman öfwer Wålsamt ingrepp i Åckes gård. Adams svärfar Lars Ockes antecknas då som salig. Där nämns också Lars hustru Ebba Larsdotter, då hon intygar att Adam har betalt halva Ockes gård till hennes sal. man. En passus i ett tingsmål 1691 avslöjar Lars födelseår, Lars Ockes gammal 80 år och alltså född omkring Fotnoter: Steffen: Stenhuggarverket i Gotländskt arkiv i olika årgångar på och 40-talen. Boken om Gotland II sid 568 (även bild) Länstyrelsens ankomna brev 1682 p. 285 från biskop Spegel till Cedercrantz att Steenhuggaren hafwer omsider warit i staden, tagit mååt af de beläten som skola göras och lofwat them färdiga till Michel messan.. Något namn på konstnären är inte utsatt, men Steffen har skrivit till =Adam Lang. Steffen: Stenhuggarverket på Visby LA: Gotlandica vol 18 fasc 86 Stenhuggarverket på Visby LA Länstyrelsen ankomna brev 1682 sid 14?8 (Enligt Steffen: Stenhuggarverket) Länsstyrelsen ing 1690 s 371 (Enligt Steffen: Stenhuggarverket) Köpenhamn S 6791 Vol 51 Mikrofilm A:86 Amtskriver Vinterbergs regnskaper af Gulland med bilag mm Gotlands södra domsaga 1699 höstetinget 11. Kristiansson: Gotländska inskriptioner Länsst ankomna brev 1682 p. 217 (Enligt Steffen: Stenhuggarverket) Sudertredingen /2 brev Ad acta Visby domkapitels arkiv A1a: p. 214 Svea hovrätt Renoverade domböcker May p Mikrofilmsrulle A75 på Visby LA Steffen: Stenhuggarverket, Gotlandica vol 18 Fasc 86: Laga ting i Burs och Hoburgs sättingar 1651 (ev. 1654) 23/5 p. 710 Steffen: Stenhuggarverket: Gotlandica vol 18 fasc resp Södra häradsrätten juni mom 6 Svea hovrätt /2 (Mikrofilm A 75) Se Adams levnadshistoria och även Ebba Larsdotters Södra tinget / Oe Folki

7 En presentidé Hans-Peter Stülten Efter flera års paus i släktforskningen, ja faktiskt sedan jag 2006 blev vald till kassör i SSF, har jag börjat släktforska igen. Orsaken är, precis som när jag började ursprungligen, en kombination av tillfälligheter. Då var det så, att jag hade en släktbok som min mor skaffade för många år sedan, en bok som en avlägsen dansk släkting hade beställd från en professionell släktforskarfirma i Danmark. Sedan fick jag ett samtal från Elisabeth Molin om vi på ABF kunde bistå henne med en cirkel i släktforskning. Jag jobbade då på ABF i Visby som IT-ansvarig och lite av varje. När vi nu skulle ha en cirkel i släktforskning och jag hade denna släktbok hemma tyckte jag det kunde vara roligt att prova själv. Alltså anmälde jag mig till cirkeln. Sedan var det att lära sig hur man skulle forska med microfiche och läsapparat, beställa hem från SVAR så det fanns till nästa träff på Landsarkivet. Mycket hjälp från Elisabeth blev det, men det gick framåt och jag fick en del hum om hur det skulle göras. Det blev en del forskat. Jag fick reda på min morfars släkt i Skåne, besökte även en avlägsen släkting, där fick jag reda på lite mer om den grenen. Så blev jag engagerad i denna lilla förening. Mycket intensivt forskande några år. Tyvärr, kan man nästan säga, fick jag jobb på fastlandet och vi kände oss tvingade att flytta till Nynäshamn. Samtidigt blev jag vald till kassör i SSF och fick nog att göra. Antingen på jobbet eller på SSF:s kansli i Sundbyberg. Forskningen kom på undantag. Det enda konkreta blev att jag fick hjälp av Gustav von Gertten från G-gruppen att hitta min släkt i Tyskland. Nå det är ju inte heller så ringa, dem har jag bra kontakt med i dag. PRO i Nynäshamn Efter närmare 6 års paus kom det en nytt tillfälle i livet. Det kom en förfrågan från PRO Nynäshamn, som jag nu är engagerad i, från en medlem om vi inte kunde ha en cirkel i släktforskning. Då jag hade sysslat lite med det innan och därför hade en viss, om än ringa, erfarenhet i det erbjöd jag mig att ta denna cirkel. Det blev ett överväldigande tillslutning, vi var 10 stycken som möttes varje vecka och pratade släktforskning. Vi fick genom ABF en anslutning på Arkiv Digital i 10 veckor för 150 kr. Som cirkelledare fick jag ett helårsabonnemang kostnadsfritt. Nu skulle det forskas. Som en parentes kan nämnas att vi i dag är 16 stycken som möts i två cirklar varje vecka. Släktbok I samma veva stod Lotte och jag och undrade vad vi skulle ge vår svärdotter i julklapp. Det är svårt då hon principiellt inte anser att vuxna skall ge varandra julklapp, men samtidigt blir väldigt besviken om det ingen ges. Lite av ett dilemma med andra ord. Tack och lov är hon väldigt släktkär. När min fru har åkt med henne och hennes föräldrar från hennes barndomshem i Skön utanför Sundsvall till hennes mammas föräldrar hem i Överturingen på andra sidan Ånge, är det ett ständigt snack om att där bor hennes 4-männing och där bor hennes 6-männing osv. Då vi ju har bott på Gotland i många år och det här har en lite annan betydelse när man pratar om männing, har Lotte ofta haft ett visst besvär med att undvika bryta ut i gapskratt. Hon har sett en hel flotta av allmoge båtar komma seglande i Norrlands inland. Vi fick alltså den geniala idén att vi skulle göra en släktbok åt vår svärdotter. Lotte skulle göra ett omslag i träd, jag skulle göra forskningen 4 generationer bakåt och sätta den in på en släkttavla vi hade hittat på Internet. Sedan var det bara att gå i gång. Med hjälp av lite diskret förfrågan till Evas mamma fick jag en startpunkt att utgå från. Vi drog igång i oktober med Arkiv Digital och besök på biblioteket för att komma åt SVAR utan Oe Folki 7

8 att ha ett eget abonnemang. Det var lite kort om tid. Julen ligger ju där den ligger och kan inte flyttas men vi räknade med att det nog skulle gå. Det var vansinnigt roligt att hålla på, ett par gångar körde jag fast och fick vända mig till min gamla mentor Elisabeth Molin, som snabbt löste upp knuten så jag kom vidare. Elisabeth har ju betydligt större erfarenhet i båda att forska och att läsa gammal handstil än jag har. Lotte och jag hade lite diskussioner hemma vid köksbordet. Jag förstod inte riktigt hur hon ville göra, och hon hade problem med att förstå hur jag gjorde. Sedan tyckte jag tiden gick vansinnigt fort. Vi hade ju liksom en deadline att förhålla oss till. Men det löste sig med gemensam ansträngning. Vi kom fram till en gemensam förståelse av varandras idéer. Lite överraskningar blev det under resans gång. Jag upptäckte bl.a. att en karta kan vara bra att ha när man forskar i okända trakter. En familj försvann plötsligt, eller rättare, de fanns inte där de skulle finnas enligt husförhörslängden. Det visade sig att de hade flyttat mellan två grannsocknar som ligger bara en mil från varandra, så jag hittade dem i grannsocknen. Tillsynes har de två socknarna delat på samma präst en period och det ena varit annex till det andra. Hittade fler Jag gjorde även Evas mamma glad då jag hittade hennes morfar. Han hade rest från familjen i Överturingen till Sundsvall för att få arbete. Sedan hade man från en granne hört att han hade setts på en emigrantbåt till Amerika. Man hade inget hört från honom och visste inte vart han hade tagit vägen. Jag hittade honom genom att söka i Family Search i en liten ort i Canada där han dog Det är inte 100% säkert att det är rätt person, men det är i alla fall 95% säkert att det är rätt person. Samtliga data stämmer från Family Search så vi tror det är rätt. Naturligtvis är det hål i denna forskning. Jag har koncentrerat mig på att hitta de släktingar som är rakt bakåt från Eva. Alla syskon till de olika far- och morföräldrar har jag bortsett från. Jag hade helt enkelt inte tid att forska om dem. I så fall hade jag fortfarande hållit på med projektet. Eva fick en släktbok och en släkttavla som hon kan rama in om hon vill, där står när hennes förfäder levde från och till. Hon fick även ett USB minne med en Gedcom fil av forskningen samt bilderna från Artkiv Digital så hon 8 Oe Folki kan se kyrkböckerna. Vissa av kyrkböckerna har jag skrivit ut och satt in i släktboken. Hon blev väldigt glad över den. Hon och hennes mamma tillbringade hela julhelgen med att studera den och reda ut alla begreppen. När vi nu ses har hon en hel hög med frågor som hon vill ha besvarat så vi forskar varje gång vi ses. Så det var en lyckad julklapp tycker jag. Idén lämnas här till fri användning. Hans-Peter Stülten En gammal ficheläsare söker ny ägare. Anders Öberg skänker den mot avhämtning i Visby. Mail: mobilnr , hemtel

9 Visbys siste fältskär Carl Prien ( ) och hans stora glastratt. Av Pelle Räf, Axvall Min hustru Britta har i sin ägo en svårfotograferad bägare av glas formad som en tratt. Den är 26,5 cm hög, och bräddens och fotens diametrar mäter 20 respektive 13 cm. Strax under brädden läses inom en textslinga följande axiomatiska sentens med tysk frakturstil, som här återges kursiverat och dess röda initiala majuskler med fet stil: En Dryck ur denna Tratt gör Lifvet ljuft och Glatt. Längre ner på samma sida mittemot handtaget får vi veta, likaledes med frakturstil, att bägaren av allt att döma förärades "Carl Prien" 22/ af Osman. Till vänster därom står årtalet Ovanför dessa ingraverade uppgifter är ett rött sigill inbränt i glaset. Sigillet skall med sitt blågula band ge intryck av att hänga ner från textremsan. Det innehåller också årtalet 1914, varför vi tror att Prien fick bägaren på sin sextioårsdag, allt sammantaget. Hur har detta överdimensionerade dryckeskärl - det rymmer nästan två liter - hamnat i vårt hus? Vem var Prien? Vem var "Osman"? Och var tillverkades tratten? Den första frågan är lätt att besvara. Britta har ärvt glaskärlet efter sin far Erik Dahlberg ( ). Han var uppvuxen i Visby men verksam i Karlstad som dispensärläkare huvuddelen av sitt liv. Innan han avled, talade han in på band uppgifter om en del föremål han skulle lämna efter sig, t ex konst och antikviteter. Tyvärr nämnde han då inget om den stora glaspokalen. Erik Dahlberg var emellertid medlem av Sällskapet De Badande Wännerna i Visby. Så ock Carl Prien fr o m Det är alltså möjligt att Dahlberg kan ha förvärvat bägaren direkt av Prien eller från dennes dödsbo. Han kan också ha fått den via sin far, sjökaptenen Frans Dahlberg ( ), som med sin familj var bosatt i Visby från början av 1900-talet. Att familjerna Prien och Dahlberg kände varandra, framgår i varje fall av brev från omkring 1920 till Erik Dahlberg från modern Alma Dahlberg ( ), född Löfquist. Carl Prien från Kalmar Carl Fredrik Prien föddes i Kalmar 22/ Föräldrar var "Badaremästaren" Claes Didrik Prien ( ) och hans hustru Annette Kristina Pjerrau ( ). Ordet "badarmästare" var då mer eller mindre synonymt med "fältskär", den titel fadern hade då han flyttade till smålandsstaden från Stockholm Farfadern hette Didrik Daniel Prien (ca ) och var en till huvudstaden invandrad tysk. I "Postgumman" 18/ omtalas denne som extra vaktmästare. Tack vare databasen "Digitaliserade svenska dagstidningar" har en makaber skröna från 1850-talets Kalmar påträffats, med pappa Prien i en av de ledande rollerna. En över åttio år gammal polisman Eriksson berättade i tidningen Kalmar 16/ om händelser under sina första tjänstgöringsår i staden. Han lyckades en gång haffa en hustrumördare Bank, som "blef dömd att mista lifvet och afrättningen ägde rum vid den s. k. Södra stolpen, ett bösshåll från allmänna landsvägen. En mängd åskådare hade infunnit sig och bland dessa en fältskär vid namn Prien, hvilken medförde en med ett långt skaft försedd skopa för att därmed söka uppsamla blod efter delikventen. Häröfver blef emellertid skarprättaren Löfgren så förtörnad, att han rusade efter Prien med bödelsyxan i högsta hugg och det var endast med nöd denne undslapp att dela Banks öde." Av sin hemstads historia intresserade kalmariter må lokalisera "Södra stolpen" och identifiera de andra huvud-personerna under denna dekapitering. Här omtalas i stället, att avrättades blod kunde användas till sjukdomsbot. Tydligen ansåg sig bödeln i Kalmar ha ett slags förstfödslorätt till denna för kloka gummor och gubbar värdefulla vara, som man trodde var verksam bl a mot epilepsi 2. Hos badarmästaren Prien bodde under 1850-talet en fältskärslärling August Romanus Berggren, född i Kalmar I följe Svenskt boklexikon fick denne en dikt tryckt i staden 1854 med den bisarra titeln "Fadermördaren", innan han flyttade till Göteborg och blev målare. Hans år som elev hos Prien gör det sannolikt att även Carl fick sin första undervisning i fältskärsyrket av fadern. Om sonens utbildning i övrigt har ingenting framkommit. Han måste i varje fall lära sig vad som benämndes "den lilla kirurgin" och avlägga en formell fältskärsexamen 3 för att få utöva yrket. Tidningen Kalmar rapporterade därom 11/ : Sundhetskollegium har den 1 dennes utfärdat Oe Folki 9

10 fältskärsbref för Karl Fredrik Prien, som den 12 nästl. nov. i Kalmar undergått fältskärsmästareexamen. Fältskärer kom och gick i Visby En civil fältskär eller stadskirurg fanns sannolikt sedan lång tid tillbaka i Visby. Fr o m hösten 1868 verkade i staden en fältskär Gustaf Ekman, född i Nyköping Som många av sina kolleger vid den här tiden fungerade han också som tandläkare. Därom annonserade han t ex 29/ i Gotlands Tidning (GT): Fältskär G. EKMAN behandlar TANDSJUKDO- MAR, verkställer tandoperationer, conserverar och plomberar maskätna tänder, borttager s. k. vinsten m. m. Träffas dagl. i min bostad fru Österbergs hus Donners plats. Visby stadsfullmäktige beviljade året därpå Ekman ett arvode om 200 riksdaler med villkor, att stadens medellösa arbetare och tjenstfolk skola af Ekman i egenskap af fältskär wid förekommande fall kostnadsfritt betjenas. (GT 17/6 1870). På hösten samma år gav dock Ekman Visby på båten och antecknades som avflyttad till Åbo med hustru och son. Han överlät sin verksamhet på fältskären "Carlssohn", ursprungligen från Färentuna på Svartsjölandet i Mälaren. Denne annonserade nämligen också från Donners plats om att han övertagit Ekmans parfymhandel, där man kunde köpa allt från pomador och tvålar till nagelborstar och kammar (GT 11/ ). Den nygifte Carl Carlsson (f 1846) blev heller inte gammal i Visby. Han avled 9/9 1871, men hann glädja sig åt att hustrun fött en son månaden innan. Senast mot slutet av sommaren 1872 fick man veta att fältskären och stockholmaren Carl Johan Bäckström (f 1847) befann sig i staden och hade tagit hand om den ekman-carlssohnska parfymhandeln (GT 27/8 1872). Bäckström annonserade även om att han sålde "Hårarbeten af alla slag, af Perukmakaren Lundbergs i Kalmar prisbelönta tillverkningar" (GT 6/6 1873). Men under 1875 gjorde ungkarlen Bäckström konkurs (GT 4/9 1875). Det uppgavs senare att han flyttat till Gävle. Visby stad annonserade därför omgående om att man var i behof af en BARBERARE och HÅRFRISÖR, som med skicklighet i yrket förenar ordentlighet och humanitet... I fall den reflekterande äfven besitter kunskaper såsom fältskär, kan ett mindre arvode af stadsmedel påräknas (GT 7/9 1875). Akutmottagning hos Prien Förmodligen fick Carl Prien så småningom nys om annonsen och nappade på den. Ty sommaren 1877 installerade han sig i Visby och annonserade om att hans FÄLTSKÄRS- och RAK- STUGA befann sig mitt emot stadshotellet (GT 21/7 1877). Prien gjorde senare under året en framställning om årlig lön av staden, en fråga som drätselkammaren skulle ta ställning till (GT 19/ ). Troligen blev svaret positivt. I varje fall beslutades inte bara 1880, att Prien skulle få 200 kronor om året för att i egenskap av fältskär gratis betjena mindre bemedlade bland stadens invånare (GT 7/2 1880). Att Prien tog emot tandpatienter alla dagar, upplystes den tandvärkande allmänheten om i GT 22/ Bland hans de första åren flitigt förekommande till-salu-annonser i lokalpressen observeras också en om Utmärkta Rakknifvar, Striglar och BORSTAR, flera sorter m. m. till billigaste pris" (GT 1/7 1882). Enligt kollegan Kalmar 17/ kunde man i Gotlands Allehanda (GA) läsa följande nu något stympade exempel på att Prien anlitades som akut kirurgmottagning, förståndig nog att remittera svårare fall till Visby lasarett: Ett blodigt slagsmål egde i söndags afton wid 6-tiden rum strax utanför Wisby. Skomakaren Johan Gottfrid Larsson från Öland, nyligen i brist på bewis frikänd i fråga om en stöld hos hustru Martell härstädes, samt arbetaren Johan Olof Karlsson, en af södra härad[s]rätten för wåld till fängelse dömd person, hade... begifwit sig utåt södra landswägen, Larsson försedd med en gammal bössa. Då de hunnit till s. k. Halsjernet, en grus tägt i närheten af Anderssonska tomten, mötte de der arbetaren Josef Widerström och plåtslagaren Karl Jonsson... De gingo sin wäg småsjungande, hwilket icke behagade Karlsson, hwilken bad dem hålla käften på sig. Med anledning häraf uppstod ordwexling och denna blef så häftig, att Larsson fattar sin bössa... och ger med denna Widerström ett slag i hufwudet så att han genast stupar. Karlsson rusar på Jonsson och skuffar omkull honom. Han reser sig emellertid, hwarför Karlsson ännu en gång ryker på honom. Men under tiden har plåtslagaren dragit knif och då Karlsson kommer emot honom ränner han... wapnet i halsen på honom..., så att spetsen går ut under tungan. Karlsson stupade nu också, men... kunde gå in i en närliggande stuga, der han nödtorftigt blef förbunden, hwarefter han... begaf sig in till staden, der han hos hr Prien sökte blifwa bättre omsedd. Denne ansåg emellerid det erhållna såret wara af så farlig beskaffenhet, att han sände Karlsson till lasarettet, der han nu befinner sig. En fond till Priens minne Hur det sedan gick för Karlsson, får den för- 10 Oe Folki

11 vetne själv försöka utröna med hjälp av Visby Hospitals arkiv, som inkluderar lasarettets sjukjournaler från den aktuella tiden 4. Däremot vet vi att Carl Prien dog i Stockholm 4/ Ty redan samma dag trycktes hans dödsruna i GA, en runa som med några få meningar berättar även om hans senare år i Visby: Efter en tids svårartat maglidande har handlanden Carl Prien härstädes under den gångna natten avlidit å Sofiahemmet i Stockholm. Carl Prien var född i Kalmar 1854 och inflyttade för ett 40-tal år sedan till Visby. Här etablerade han sig först som fältskär och öppnade samtidigt rak- och frisersalong. Senare startade han emellertid de tobaks- samt parfym- och sjukvårdsaffärer vid S:t Hansplan härstädes, som han ännu vid sin död innehade. Prien var en selfmade man. Genom arbete, sparsamhet och klok omtanke hade han skaffat sig en ekonomiskt tryggad ställning. I sina yngre år var han även anlitad i kommunala värv. Sålunda tillhörde han stadsfullmäktige under åren och var under många år ledamot av fattigvårdsstyrelsen. Personligen enkel, flärdfri och vänsäll ägde Prien ett brett gemyt och ett utpräglat drag av humor, som gjorde honom högt skattad i umgänges- och sällskapskretsen. På grund av sina gedigna karaktärsegenskaper i övrigt förtjänade den bortgångne det traditionella vittnesbördet en hedersman av gamla stammen, och hans minne skall länge leva aktat och ärat hos hans många vänner. Tre dagar senare kunde man i GA läsa ett upprop riktat Till Carl Priens Vänner! Det var undertecknat av tandläkaren Hugo Johansson ( ), konsuln Carl Kolmodin ( ) och redaktören Gustaf Svedman ( ), vilka som de ledande i Odd Fellow-logen S:t Klemens bad om bidrag till en fond till Priens minne. Han hade nämligen varit en av logens fem stiftare 1901 och dess förste skattmästare 5. Fonden skulle förvaltas av logen och användas för ändamål, som veterligen låg Carl Prien om hjärtat. Fonden kom till stånd och enligt logens historik uppgick dess storlek år 1927 till kronor. I historiken får vi också veta, att det då dessutom fanns en Carl Priens Donationsfond om kronor. Fr o m år 2009 ingår emellertid Carl Priens Minnes- & Donationsfond som den första och sannolikt äldsta bland Avlidna Bröders Minnesfond enligt logens nättillgängliga stadgar. GA innehöll även en lång notis om Priens sista färd, den 10/3 till Södra begravningsplatsen i Visby. Där sjöngs Integer vitæ av "N. S.", innan Hugo Johansson och Gustaf Svedman talade. Som närmast sörjande sågs Priens hustru i andra giftet Hilda Hellberg samt de två barnen i hans första gifte, det med fogdeskrivardottern Blenda Brigitta Amalia Aurora Westerdahl ( ): dottern Karin Winqvist ( ) och sonen Åke Prien ( ). Till uppgifterna om vår fältskär och köpman måste läggas, att han 28/ fick en gatstump uppkallad efter sig på Högklint sydväst om Visby, Carl Priens väg. Detta utan att någon motivering förekom i byggnadsnämndens protokoll 6. Dryckeskärl Men de framsnokade detaljerna i Priens curriculum vitæ är ändå tillräckliga att fylla hans digra tratt, det dryckeskärl han fick av sin troligen gode vän Osman på 60-årsdagen Men vem var Osman? Jag har hittills gått bet på att identifiera honom. Fanns det exempelvis under de första decennierna av 1900-talet utöver DBW och OF något illustert sällskap i Visby, vars medlemmar försågs med ett "nom de guerre" eller en pseudonym? Vårt hopp står till experter på Visbys historia. Flera av landets glasmuseer har kontaktats 7, men inget har kunnat svara på frågan var tratten tillverkades. Pelle Räf, Axvall E-post: Fotnoter; 1. "Sällskapet D.B.W ", Visby Ljungström, J G, "Skarprättare, bödel och mästerman", Sthlm Denna examen avskaffades 1896 (SAOB:F2106). 4. Landsarkivet i Visby i e-brev till förf 19/ "Logen n:o 28 S:t Klemens I.O.O.F. av Sverige", Visby I denna historik lovordas "Calle" Prien som logens banbrytare vid sidan av regementsläkaren Daniel Fischer ( ). Fischer säges ha skött ordförandeklubban på ett nästan studentikost sätt. Se även "Odd Fellows i Sverige", Göteborg Lilian Öman, Visby samhällsbyggnadsförvaltning, i e- brev till förf 15/ T ex Sveriges glasmuseum, Växjö. Därutöver har bl a nämnda och onämnda församlingars kyrkoarkiv utnyttjats huvudsakligen via databasen AD. Förf har dessutom viss anledning tacka kollegan Magnus Snygg, Almedalsbiblioteket i Visby, för hjälp med svåråtkomlig Gotlandslitteratur. Bilder se nästa sida >>>>> Oe Folki 11

12 Oe Folki B Föreningspost Gotlands Genealogiska Förening c/o Kerstin Jonmyren Vintervägen Nyköping Carl Prien ( ). Porträttfoto i Logen n:o 28 S:t Klemens historik Carl Priens tratt. Foto: Madeleine Dahlberg Rauken Lergravsporten. I bakgrunden skymtar fiskeläget. Foto: Hans-Peter Stülten 12 Oe Folki Rövar Liljas. Håla Trädet hänger på kanten av hålet efter raset i vintern 2010/2011. Foto: Hans-Peter Stülten

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se Släktforska med Ancestry.se Ancestry.se är en del av Ancestry.com som är världens största onlinegemenskap för släktforskning. Totalt finns det hos Ancestry 14 miljarder uppgifter ur historiska dokument

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA!

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA! . ATT BÖRJA SLÄKTFORSKA... A. Varför?... B. Information...6 C. Föreningar och kurser...8 D. Dataprogram...9 E. Referensverk.... VAD BEHÖVS?... DEL LETA! DEL KONTAKTA! 8. KONTAKTER ÄR ALLT!... 9. SKAFFA

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping. Version 2015-04-12 Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23 Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar gifte om sig samma år med Elsa som jag

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforskning är din egen danmarkshistoria. Det är inte säkert att du härstammar från kungar och riddare, men det betyder inte att dina förfäder är en tråkig,

Läs mer

Släktforskning - en finkultur!

Släktforskning - en finkultur! Släktforskning - en finkultur! Titta här säger Jan-Erik Björk, de här har jag ropat in på aktion, det är brukssaker från skogfinnar i västra Dalarna. Han visar stolt upp både dekorerade svepaskar, verktyg

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur Börja släktforska Börja släktforska Genvägar till din släkts historia Per Clemensson / Kjell Andersson Natur & Kultur www.nok.se info@nok.se Omslagsbild: Per Clemensson Omslag: Niklas Lindblad Grafisk

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2014 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Endre bygdegård. 23 febr. Årsmöte Bygdegårdsföreningen

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Kartan i datorn berättar historien

Kartan i datorn berättar historien bengt-olof käck Kartan i datorn berättar historien Kartorna visar hur marken använts och hur byar och hemman växt fram från 1600-talet till idag. Nu skannas den nationella kartskatten, över 50 miljoner

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Bocken brinner i Gästrikland

Bocken brinner i Gästrikland Bocken brinner i Gästrikland Varför var Adam alldeles klarvaken fast det var mitt i natten? Pappa väckte honom för att han skulle titta på fotografiet. Gävle I vilken stad bodde Bosse? Varför berättade

Läs mer

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu Publicerad: 2011-03-08 181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000 153 då 181 nu För två år sedan var de 153. Förra året 168. Vi lovade att fortsätta räkna och berätta

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar Bouppteckningar Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar 20140210 Tsff Kerstin Carlborg 1 http://www.skatteverket.se/privat/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Nr 4 2007. Alla medlemmar och övriga läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År!

Nr 4 2007. Alla medlemmar och övriga läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År! Nr 4 2007 Redaktör: (vakant - se annons inne i tidningen) Alla medlemmar och övriga läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År! På grund av att artikeln Att publicera sitt släktforskningsresultat

Läs mer

Djävulens tre guldhår.

Djävulens tre guldhår. Djävulens tre guldhår. (Saga från Tyskland) Det var en gång en fattig man och kvinna som bodde i en liten by. De hade inte så mycket att glädjas över här i livet och därför blev de mycket lyckliga när

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

DIS-Filbyter. En regionförening inom DIS för Östergötland och södra Sörmland. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 3

DIS-Filbyter. En regionförening inom DIS för Östergötland och södra Sörmland. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 3 Kursplan för Linköping våren 2015 Innehåll Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 3 Kurser i Disgen, Disbyt och Dispos L 1 Disgen introduktion, kvällstid. 4 L 2 Disgen introduktion, dagtid..

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

BRUKSANOR GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Medlemstidskrift för Sällskapet Släktforskarne, Fagersta. # 68 År 2010 Årgång 18

BRUKSANOR GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Medlemstidskrift för Sällskapet Släktforskarne, Fagersta. # 68 År 2010 Årgång 18 BRUKSANOR Medlemstidskrift för Sällskapet Släktforskarne, Fagersta # 68 År 2010 Årgång 18 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Styrelsen i SSF 2010 Ordförande Per-Inge Larsson Uddbergsvägen 25, 737 34 Fagersta Tfn 0223-148

Läs mer

Kom igång med Disgen 6

Kom igång med Disgen 6 Kom igång med Disgen 6 Gör en antavla med bilder. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: bengt@kj2.se www.kj2.se/dskimd Läs mer om 10. Antavla med foton 11. Säkerhetskopiering Kontrollera Disgens uppgifter

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

SFD 2011. Louis De Geer 26-28 augusti 2011

SFD 2011. Louis De Geer 26-28 augusti 2011 SFD 2011 Louis De Geer 26-28 augusti 2011 1 Sveriges släktforskarförbund samlar årligen sina 170 föreningar * till info- och beslutsmöte samt släktforskarmöte = kongress * Nu den 25:e i ordningen = JUBILEUMs-

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

DIS-Filbyter.se. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm.

DIS-Filbyter.se. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen Inbjudan till kurser i Linköping våren 2014 Innehåll Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 2 Kurser I Disgen L 1 Disgen

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer