NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs"

Transkript

1 Svenska NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs Tidskrift Nr X/2008 Tema: Transport

2 Tullverket började på 80-talet i blygsam skala med att besöka rederierna i Göteborg för att läsa manifest. Förhoppningen var förstås att hitta suspekta sändningar i godsflödet. Efterhand som volymen av gods i container ökade blev detta praktiskt omöjligt. Numera sänds de flesta uppgifter via e-post till Göteborg där selektering av containers sker för hela landet. Arbetet är mycket omfattande. Till Sverige ankommer dagligen containrar, lastfordon, 200 ton flygfraktgods, 90 fartyg (förutom alla färjor) och 350 godstågvagnar. Många av dessa transporter kommer från, ur smugglingshänseende, intressanta områden. Bara till Göteborg, som är Skandinaviens största hamn, kommer det för närvarande ca container per år. Till stor hjälp för selekterarna är de tullare som arbetar med SMT (Samverkan mot tullbrottslighet). De besöker rederier, speditörer m.m. för att informera företagen om att vara uppmärksamma på avvikelser i godsflödet. Detta kan indikera en presumtiv smuggling och företagen uppmanas då att ringa tullen. Ett annat nödvändigt hjälpmedel är de internationella kontakterna. Tullverket har sedan lång tid ett intensifierat samarbete med de Europeiska hamnarna. I detta samarbete utbyts underrättelser inom det maritima området d.v.s. containrar och fartyg. Inom EU anordnas vidare internationella operationer inriktade mot vissa smuggelvaror, exempelvis kokain från Sydamerika, cigaretter från Kina eller liknande. Det kanske viktigaste med dessa operationer är det ökade samarbetet mellan tulladministrationerna inom EU, samt de många personliga kontakter som upprättas. Tullverket får idag in en strid ström av godsmanifest som rör transporter i container, lastbil och flygfraktsflödet. På grund av att informationen inkommer till Tullverket i alla möjliga och omöjliga filformat, per fax eller med post försvåras selekteringsarbetet betydligt. Transportföretagen är skyldiga att lämna uppgifterna, men får välja på vilket sätt dom lämnas. I praktiken kan ett transportföretag välja att lämna uppgifterna Idag räknas KBV till en av våra brottsbekämpande myndigheter där man liksom tullen och polisen har ett prioriterat uppdrag att bekämpa narkotikasmuggling och grov organiserad brottslighet. Därutöver ansvarar Kustbevakningen för miljöräddning till sjöss för att minimera skadorna vid t.ex. oljeutsläpp. För detta arbete har man 12 specialutrustade miljöskyddsfartyg. Sjöövervakning innefattar sjösäkerhetsarbete med räddningsinsatser och rent polisiära ingripanden mot sjöfylleri och hastighetsöverträdelser eller annan vårdslöshet på sjön. KBV har numera, liksom tullen, rätt att ta alkoholutandningsprov och inleda förundersökningar om ratt- och sjöfylleri. Även övervakning av fiskeribestämmelserna åligger Kustbevakningen liksom kontroll av farligt gods. Hittills har Kustbevakningen inte varit någon stor aktör inom narkotikabekämpningen utan mest biträtt tull och polis. Däremot kan det när som helst hända att KBV gör ett större beslag av kokain under vattenlinjen på ett lastfartyg från Sydamerika. I Norge beslagtogs 152 kilo kokain som gömts i rodertrunken på ett fartyg. Det har kommit ett par tips till Sverige om misstänkt narkotikasmuggling på fartyg. Ett av tipsen kom från England via Europol. Det gällde ett parti kokain som misstänktes vara placerat i eller utanpå skrovet på ett fartyg som kom direkt från Venezuela till Viktoriahamnen i Luleå. Kokainet kunde vara gömt i torpeder som fästs på skrovet, i fartygets länssystem eller sjövattenintag eller i rodertrunken. Till Sveriges och Skandinaviens största hamn kommer containrar varje år. muntligen. Tanken vid utformandet av lagen som ger Tullverket denna befogenhet var att dessa uppgifter inte skulle databehandlas av tullen. Idag är behovet av databehandling enormt stort för att underlätta och/eller kunna bearbeta all denna information elektroniskt. Manifest inkommer elektroniskt i olika format, t.ex. pdf. txt, excel mm. En lagförändring som skulle göra det möjligt att kräva uppgifterna i gemensam form skulle underlätta arbetet enormt mycket. Tullverket skulle kunna lägga in olika parametrar elektroniskt för att snabbt plocka ut risksändningar. Med dagens lagstöd har vi inte den möjligheten. Man får naturligtvis inte glömma att det är tulltjänstemannen som gör den slutgiltiga bedömningen om en sändning är intressant BROTTSSPANINGSGRUPPEN VID GRÄNSPOLISEN I GÖTEBORG Under hösten 2006 startades ett nytt människosmugglingsärende upp av Brottsspaningsgruppen. Information som inkommit bearbetades (liknande spaningskoncept som Narkotikarotlarna använder sig utav mot grova narkotikabrott), vilket sedan ledde till att ett flertal personer med irakisk bakgrund kartlades. Det framgick att smugglingsorganisationen bestod av ett nätverk av personer vilka hade till en del olika arbetsuppgifter i organisationen. En frisörsalong på Hammarkulletorget i Göteborg var en samlingsplats för de inblandade. Denna och flera andra frisörsalonger ägdes av en huvudman genom bulvaner i organisationen. Några var experter på själva smugglingen av irakiska resenärer/flyktingar ifrån Syrien till Sverige. Några var experter på att förfalska pass och id-kort. En höll i huvudsak på med att införskaffa svenska pass som han köpte upp ifrån allmänheten för några hundralappar. Dessa sålde han sedan vidare till organisationen för kronor. Passen användes sedan som underlag till förfalskningen. Även irakiska pass inköptes billigt här i Sverige för att sedan förfalskas och förses med svenska förfalskade viseringar. ID-kort såsom svenska körkort, svenska bankkort, svenska post-id kort etc. etc. tillverkades av smugglarna. Pass och id-kort tillsammans med flygbiljett från Damaskus till Sverige ingick sedan i ett smugglingspaket till varje resenär till en kostnad av kronor. Betalningsvalutan har varit i US-dollar. Kustbevakningen har beställt tre nya stora kombinationsfartyg som tillverkas i Rumänien. Leverans från Alla fartygen ska kunna ta hand om större volymer olja, nödbogsera och släcka bränder till sjöss De egentliga mottagarna av narkotikan har egna dykare som tar hand om partiet när fartyget kommit till kaj. När Kustbevakningen får denna typ av information skickar man ner sina egna dykare för att genomsöka skrovet och de tänkta utrymmena. Detta är ett mycket tidsödande arbete på ett fartyg som kanske är mer än 200 meter långt. Man fann inget denna gång och kanske hade narkotikan plockats bort innan fartyget anlöpte Luleå. Ett annat fall gällde fartygen Atlantic Burnet och systerfartyget Royal Rescadora som kom från Sydamerika och misstankar om kokainsmuggling fanns. Royal Rescadora gick till Antwerpen och där fann man 32 kilo kokain i en torped som var fastsatt på skrovet. Atlantic B gick först till Finland och därefter till Skellefteå. Kustbevakningens dykare fann dock inget denna gång heller, men det är troligen bara en tidsfråga innan det händer. TEXT OCH FOTO: JESSICA VIKBERG Flygfrakt kallas frakt som oftast kommer pallvis medan kurirpost oftast består av mindre paket eller brev som transporteras från dörr till dörr. Det är proffslogistik på hög nivå som gäller i dag. Gods från alla världsdelar kommer till eller passerar Landvetter flygplats. Även transitgods kontrolleras. När ett paket med droger påträffas på Landvetter flygplats är det flera avdelningar inom tullen i Göteborg som kan vara eller bli inblandade. Redan vid sextiden på morgonen är tullarna Olle Ling och Kjell Dahlqvist på plats för att välja ut vilket gods man ska söka på i dag. Då har man bara 45 minuter på sig att ringa upp och stoppa kurirpostpaket. Det måste ske på smidigast möjliga vis så att legalt flöde störs så lite som möjligt. Vid kontroll har man hjälp av narkotikahund och röntgen. En ryggsäck med hjälpmedel som mattkniv, tulltejp, kamera, snabbtest av narkotika är alltid med. Det är minst lika stort säkerhetstänk i flygplatsernas godsterminaler som bland flygpassagerare berättar Olle. Terrorhotet är inte begränsat till enbart persontrafiken. På tullens Underrättelseenhet i Göteborg arbetar Lennart Alette med kurirgods och flygfrakt. Han berättar att flödet av denna typ av gods är stort och att mycket är av minutoperativt karaktär. Intressanta försändelser kräver snabba beslut. Man har inte lång tid på sig att agera för att inte störa seriösa importörer. De som beställer via nätet verkar bestå av en hel del unga människor som känner sig anonyma Skannerbilen är ett hjälpmedel i tullens arbete vid undersökning av trailers och containers. eller inte, men med datastöd skulle arbetet bli betydligt effektivare. Den 1 juli 2009 implementeras en ny EU-lagstiftning (Regulation 1875/2006) som rör all godstrafik från tredjeland till den Europeiska Unionen. Den innebär i korthet att trafiken ska aviseras i god tid innan ankomst; Container 24 timmar innan containern lastas på fartyget i utlandet Lastfordon Senast en timme före ankomst till respektive land Tåg Senast 2 timmar före ankomst till respektive land Flyggods Senast när flygplanet med godset startar Denna lagstiftning öppnar naturligtvis nya möjligheter, speciellt som uppgifterna som ska redovisas i aviseringarna är mycket mer omfattande än de som är tillgängliga idag. Anledningen till att de nya reglerna införs är för att förstärka områdena skydd och säkerhet. Alltså öka skyddet mot kommande, misstänkt terrorverksamhet. De uppgifter som kommer att begäras inom EU efter den 1 juli 2009 är bl.a. avsändare, mottagare, fraktförare, datum och tid för ankomst, varubeskrivning m.m., totalt 31 olika uppgifter. Förhandsinformation i all ära, men det som kan bli verkligt utslagsgivande är om ett sofistikerat IT-verktyg kan implementeras vid de olika tulladministrationerna i de 27 olika medlemsländerna. Om det sker så kommer det att bli avsevärt svårare för kriminella organisationer eller privatpersoner att lyckas få igenom varor eller föremål som är förbjudna eller införselreglerade. Klockan är runt halv sju på morgonen och gruppen träffas för en ny arbetsdag i Tullverkets tjänst. Smugglarnas omkostnader har varit som högst kr för varje resenär. Pengarna betalades till personerna i smugglingsorganisationen. Allt gjordes i vinstsyfte, smugglarna tog betalt för allt. I Damaskus fanns en medhjälpare till smugglarna här i Göteborg. Medhjälparen såg till att resenärerna fick gräddfil genom polis och passkontroll på flygplatsen genom att han mutade dessa myndighetspersoner. Därefter har resenärerna flugit ifrån Damaskus in i Schengenområdet, oftast till Paris, där de sedan bytt flyg som tagit dem till Sverige, oftast till Göteborg- Landvetter flygplats eller Skavsta flygplats. Resenärerna har gjort sig av med sina falska pass och id-kort och flygbiljetter genom att förstöra dem eller så har de lämnats tillbaks till smugglarna för återvinning. Resenärerna är då papperslösa när de sedan söker asyl hos Migrationsverket. Ingen har då en aning om deras rätta identitet, egentligen. Denna stora smugglingsorganisation har hållit på med sin verksamhet i Göteborg med omnejd under ett flertal år. Samtliga utom en (vilken jobbar som tolk) har under denna tid levt officiellt på socialbidrag. Samtliga är irakier men någon har hunnit bli svensk medborgare. Vid tillslaget den 20 februari 2007 mot denna stora organisation tog vi bl.a. i beslag sammanlagt 104 pass och ca kronor i kontanter. Ett stort antal personer anhölls varav sju sedan blev häktade. Vi lyckades också beslagta en komplett förfalskarverkstad, enligt Statens Kriminaltekniska Laboratoriums utlåtande. Verkstaden var portabel och fanns i tre väskor vilka hade gömts undan i en förarhytt till en gammal lastbil. Denna verkstad kan anses som hjärtat i verksamheten. De nya DASH-8 Q300-planen skall bedriva övervakning och spaning längs hela den svenska kusten samt över Vänern och Mälaren året om. På ett stort lastfartyg ter sig en enstaka container ganska liten. Dagens kontrolluppslag är en 40 fots container från Mellanöstern. Det verkar bli en fin och solig sommardag - tyvärr... Temperaturen stiger snabbt inne i en container. Redan vid tidig lunch kan termometern visa på temperaturer kring 60 grader Celsius. Två man börjar med att köra ut ett av kontrollstyrkans hjälpmedel i arbetet - skannerbilen. Efter avslutad skanning bestämmer operatören om intresse finns för fortsatt kontroll. Dagens container visar på tydlig avvikelse längst in i lasten. Konstigt nog placerar folk nästan alltid det gods som de inte vill att tullen skall kika på längst in. Allting vore mycket lättare om det stod placerat ytterst. Det är nu som vårt tunga jobb börjar - containerkontrollen. Dörrarna öppnas och vi får se vad som kommer att bli vår arbetsuppgift de närmaste 2-3 dagarna. Hela lasten består utav kolsäckar. Varje säck väger ca 40 kg. Opallat såklart. Allt måste läggas på pall av oss. Med tanke på riskerna med allt koldamm så beordras andningsskydd på och täckande klädsel för armar och ben. Man får arbeta sig sakta uppifrån och ner. Och sakta går det. Koldammet yr och sätter sig som cement på precis allting. Sikten blir bara sämre och sämre där inne i containern. Glasögon beordras på av gruppchefen. Hela tiden finns risken för ras. Till slut har gruppen lyckats med att lossa kolet fram till den avvikelse som man var intresserad av. Det visar sig vara en annan typ av kol. Efter hundsök och narkotikatest stickprovsvis konstaterar vi att det inte finns något artfrämmande gods. Nu skall hela lasten in igen. De som tror att det är mest arbetsamt att lossa en container har fel. Det är betydligt värre att lasta den. Allting måste lyftas på plats. Stöttas och säkras. Tack och lov blir det morgondagens problem, det hinns inte med idag. Verkstaden bestod bl.a. av kortprinter, scanner, stämplar, färgpennor m.m. m.m. Här fanns även 64 passhandlingar och inte minst 4 usb-minnen, vilka innehöll mängder av information och underlag för att förfalska pass och id-kort. Det är från denna verkstad som det har tillverkats svenska körkort, svenska post-id kort, svenska bank-id kort etc etc. Datorprogrammet photoshop har använts vid olika förfalskningsprocesser. Åklagaren kommer att väcka åtal mot sammanlagt tretton personer. Fram till den första rättegången, som började den 23 januari 2008, satt tre huvudpersoner häktade. Ärendet delades upp i två delar. Första delen innefattade åtal mot sju personer. Rättegången varade i sex veckor och dom meddelades den 10 april. (Göteborgs tingsrätt Mål nr B ) En av dessa tre huvudmän blev dömd till 3 års fängelse för bl.a. grovt organiserande av människosmuggling (maxstraffet är sex år), en annan till 3 års fängelse för bl.a. grovt organiserande av människosmuggling + 5 års utvisning ur riket, den tredje fick 2 års fängelse för bl.a. grovt organiserande av människosmuggling och grov urkundsförfalskning. De andra fick 10 resp. 6 och 4 månaders fängelse för grovt organiserande av människosmuggling resp. medhjälp och förberedelse till grov urkundsförfalskning. För en av dem ogillades åtalet. Tingsrätten skrev i domen: Tingrätten konstaterar att målet i denna första del har varit mycket omfattande. Förundersökningen, som har pågått i drygt ett år, är synnerligen omfångsrik och komplicerad. Kustbevakningens har 12 miljöskyddsfartyg. Dessa används i första hand för oljebekämpning och i andra hand för övervakning. i sitt sökande efter droger, säger Lennart Alette. Föräldrar luras med anonyma avsändare eller med kuvert märkta med hobbyartiklar. Vad man kan finna i dessa tillsynes oförargliga sändningar kan vara exempelvis anabola steroider, läkemedel, vapen eller narkotika. Men även preparat som påminner starkt om narkotika men ännu inte klassas som det. Tullen bidrar med information till Folkhälsoinstitutets och Läkemedelsverkets förberedande arbete som sedan hamnar hos Socialdepartementet innan regeringen tar beslut om klassning. Ett sådant fall rörde en nybakad student. Han hade försökt göra affärer ihop med kompisar genom att importera en ännu oklassad rusgivande drog man Efter en spaningsiakttagelse i ankomsthallen genomsökte tullen två resenärers bagage och fann både opium, narkotikaklassade läkemedel och anabola steroider. Kustbevakningen flygbas finns på Skavsta flygplats. Under 2008 har de gamla CASA 212-planen ersatts med tre nya DASH-8 Q300 som tillverkas i Kanada. I den hypermoderna utrustningen ombord ingår bl.a. en 360 spaningsradar som upptäcker fartygsekon på upp till 370 km. Under nosen på planen sitter en långdistanskamera som kan läsa fartygsnamn på upp till 15 km håll. Flygplanens sidspanande radar upptäcker oljeutsläpp på upp till 40 km avstånd. Huvuduppdraget för kustbevakningsflyget är att hitta och spåra oljespill och oljedumpning, men annan miljöövervakning, gränskontroller, fiskeriövervakning och sjöräddning ingår också i uppdraget. DASH-planens långa räckvidd gör att de utan problem kan flyga från Skavsta till nordligaste Sverige och åter utan att tanka. Kustbevakningsflyget har verkligen fått ett lyft. Kustbevakningen övervakar, räddar och hjälper till sjöss och har ett nära samarbete med Polisen, Tullverket, Fiskeriverket, Sjöfartsverket m.fl. myndigheter. Verksamheten genomförs med hjälp av ett trettiotal sjöövervakningsfartyg, 12 miljöskyddsfartyg, 2 kombinationsfartyg, 3 flygplan, 3 svävare, ett 50- tal arbetsbåtar samt ett flertal fordon. Drygt 800 personer är anställda i Kustbevakningen och finns på 26 kustbevakningsstationer inklusive flygkuststationen på Skavsta flygplats. Den centrala ledningen sitter i Karlskrona och den operativa verksamheten styrs från fyra regionala ledningscentraler placerade i Härnösand, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. övervakning och kontroll för att öka säkerheten, skydda miljön samt begränsa brottsligheten till sjöss person- och varukontroll till sjöss kontroll av fisket till sjöss samt en samordnad landnings- och kvalitetskontroll av fisk medverkan i internationellt samarbete för att utveckla gränskontroll, brottsbekämpning och miljöskydd räddningstjänst till sjöss Källa: Tullinspektör Michael Bellini röntgar bagage för att söka efter smuggelgods. funnit uppgifter om på Internet. Tullen fångade upp försändelsen. Snabbtest visade först på narkotika men ämnet visade sig vara Mephedrone. Eva Hedberg på tullkriminalen i Göteborg förhörde den 19-årige killen. Under förhöret med den 19-årige mannen satt han och snorade på ett sätt som Eva kopplade ihop med kokainmissbruk. Han berättade att han snortade Mephedrone genom näsan. Det verkade som att slemhinnor skadades på liknande vis som av kokain. Killen berättade om det från början starka ruset och de inledningsvis positiva känslorna. Han beskrev det som att han till och med klarade av att lyssna på ravemusik under ruset. Efter den första experimenterande perioden ökade han på dosen. Ibland tog han flera dagar i sträck och gick ner i vikt. I avtändningsfasen var han deprimerad och kunde bli mycket aggressiv. Han mådde allt sämre. 19-åringen säger att han inte använder så mycket av drogen längre men försöker han sluta helt så mår han väldigt dåligt. Eva Hedberg berättar om ett annat aktuellt fall. Det rör sig om ett ärende med GBL och GHB som har kommit in via kurirgods. Jag hade en kvinna på förhör. Hon var i 30-årsåldern och mamma till två ganska små barn. Kvinnan var inblandad i GBL/GHB-härvan som vi började nysta upp i försomras. Hon berättade att hon tog GHB varannan timme. GBL klarade hon inte av att dricka. Hon varvade intaget av GHB med amfetamin. När förhöret pågått i några timmar frågade jag henne hur hon kände sig nu, eftersom hon inte tagit något på flera timmar. Hon svarade att det inte var några problem, men bad att få gå på toaletten. Då upptäckte jag att hon hade något instoppat innan för byxlinningen. Det visade det sig vara en liten flaska GHB. Förundersökningsprotokollet i detta ärende omfattar sidor. Utredningen blev kostsam då ärendet tillsammans med tolkräkningar i nuläget är uppe i 3,5 miljoner kronor. Vi har använt oss av telefonavlyssning och nära samtal har tolkats på arabiska och östassyriska språket i ärendet. Advokatkostnaderna för den första delen i ärendet har kostat nära 4,5 miljoner kronor. Tre av de dömda har överklagat sina domar till hovrätten. Inom kort kommer ytterligare sex personer att åtalas i samma ärende. Kostnaderna kommer sålunda att öka. Det finns väldigt många smugglingsorganisationer i Sverige vilka jobbar ungefär på det sätt som nu i korthet redovisats. Vi har med kraft kunnat konstatera och påvisa hur denna smugglingsorganisation gått till väga och att det handlar om mycket stora summor pengar som den insmugglade fått betala till dessa människosmugglare. Enligt en rapport ifrån Rikskriminalpolisen (från SvD den 27 juni 2008): En stor del av den organiserande brottsligheten styrs från Sverige. Omkring en miljard kronor. Så stora intäkter beräknas den illegala människosmugglingen av irakier till Sverige ha inbringat, bara under Källor inom Polisen och Migrationsverket uppskattar att 90 till 95 procent av de omkring irakier som sökte asyl i Sverige i fjol hade betalat olika nätverk av människosmugglare för resan till Sverige, inklusive eventuella förfalskade resedokument. Ett parkeringskvitto avslöjade att hon kört bil ner till tullens lokaler i centrala Göteborg. Vi körde henne till häktet på Aminogatan. Där vägrade man att ta emot henne. Det är för riskfyllt med GHB-påverkade personer. De blir lätt medvetslösa och risken för att de dör är överhängande. Kvinnan fick istället köras till psyket på Sahlgrenska. Väl där började hon få kramper och kunde inte greppa muggen med vattnet hon ville dricka eller knäppa upp sina byxor när hon behövde kissa. En annan typ av varor man kan råka på bland flygfrakt och kurirgods är vad tullen brukar kalla imma, immaterialrättgods. Bland flygfraktgodset handlar det ofta om varumärkesförfalskade kläder klockor, telefoner och mediciner. Gruppen som arbetar med detta försöker även överblicka legal import och export av vapen för att upptäcka smuggling i samband med dessa sändningar. Den dagen jag besöker Landvetter flygplats gör man kontroll på en flight från Iran. En ung man ses lämna över något till en äldre medpassagerare innan de passerar tullkontrollen. Det visar sig vara ett cigarettpaket. Man väljer att visitera båda männen. I den unga mannens bagage hittar man narkotikaklassade tabletter samt anabola steroider. Inlindat i tyg och plast påträffas opium i den äldre mannens bagage. Mannen förnekar och säger sig tro att någon hämnats på honom genom att dölja narkotikan i hans väska. Den yngre mannen har även skickat ca 35 kg flygfraktgods med samma plan. Kontroll av godset ger ytterligare beslag av anabola steroider, narkotikaklassade tabletter samt en säck med cigarettlimpor. Ett godsbeslag kan rädda liv. Det finns det bevis på. I samband med ett beslag av GHB gick tullkriminalen in i en lägenhet för att gripa mottagaren. Vid husrannsakan påträffades en ung man som just placerat ett brev på köksbordet. Brevet var ett avskedsbrev till pojkens mamma. Han skulle just ta sitt eget liv. Ännu en transport till psykakuten. Eva Bornius, som arbetar som gruppchef för tullen på flygplatsen, berättar att man under den senaste tiden påträffat allt från anabola steroider, kokain, sprutor och kanyler, flytande opium, khat, tårgas, vapen, falsk Viagra, knogjärn, elpistoler, expanderbatong. Listan kan göras lång. Många människor berörs. De unga som skadar sig själva genom att missbruka preparat och därmed skadar föräldrar, syskon, pojk- och flickvänner även den listan kan göras lång. INNEHÅLL SNPF ordförandens och redaktörens spalt... 2 Full fart i Stockholms hamntrafik... 3 Tullverkets kontroll av gods i containertrafiken Receptfritt på nätet lukrativ affärsidé Människosmuggling en organiserad och resurskrävande brottslighet Serbien brottsintensiv och korrumperad miljö En bussresa i Belgrad Ny heroinrutt från Balkan i mitten av 1990-talet Smugglare som smiter från tullkontroll en fara för både personal och allmänhet Notiser Den nya Svinesundsbron efterlängtad förbindelse för många Tullmyndigheter ökar underrättelsesamarbetet Kustbevakningen en tekniktung myndighet Flygolyckan som startade USA-försvarets drogtestprogram Allt mer brott i den globala ekonomin Tullen på Landvetter träffar på det mesta Skavsta stor flygplats i trång kostym Kristianstad Airport siktar mot nya höjder Tullverkets kontroll av gods i containertrafiken TEXT: CHRISTINA HASSELGREN OCH HANS SVENSSON, UNDERRÄTTELSE, JOAKIM OLSSON, GRÄNSKONTROLL, PETER LINDQVIST, STRATEGISK UNDERRÄTTELSE, TULLVERKET KC-GODS, GÖTEBORG. REDIGERING: HEIDI JOENSUU. FOTO: TULLVERKET Selektering i containertrafiken Hjälpmedel Juridiska och tekniska förbättringsområden ustbevakningen firade 20 år som egen myndighet Ki somras. Före 1988 löd Kustbevakningen under tullen i mer än 300 år. Miljö, fiskeri och sjösäkerhet Narkotikabekämpning Kartläggning av nätverk Svenska pass i omlopp Dyr paketresa till Sverige Framtiden Inblick i det faktiska kontrollarbetet Människosmuggling - en organiserad och resurskrävande brottslighet TEXT: GÖRAN LARSSON Kustbevakningen - en tekniktung myndighet TEXT: GUNNAR HERMANSSON FOTO: KUSTBEVAKNINGEN Kustbevakningen, KBV, är en myndighet som samverkar med polis och tull och i denna roll får KBV allt oftare medverka och biträda med sina resurser och sin moderna teknik i form av dykare, båtar, flygplan med mera Det finns en Brottsspaningsgrupp hos Gränspolisen i Göteborg vars huvuduppgift är att bekämpa den grova organiserade brottsligheten kring människosmugglingen. Brottspaningsgruppen jobbar i kommission från ax till limpa och följer upp utlänningslagen som är stiftad av våra demokratiskt valda politiker i regering och riksdag Förfalskarverkstad i beslag Kustbevakningsflyget Tullen på Landvetter träffar på det mesta Dygnet runt hela veckan kommer det in gods med flyg till Landvetter. Varje år landar och mellanlandar sammanlagt ton gods på Sveriges andra största flygplats. Vad det gäller mängden gods har Landvetter lika stor trafik som Arlanda flygplats. Gods Unga och nya droger Många åtalade Fakta: Kustbevakningen Verksamheten är koncentrerad till Kostsam och komplicerad utredning Varumärkesförfalskning Full pott Självmordsbrev Listan kan göras lång Svenska NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs Tidskrift ANSVARIG UTGIVARE: Thomas Hessius Ekman CHEFREDAKTÖR: Gunnar Hermansson (HG) ADRESS: SNPF:s Tidning Polismyndigheten i Västra Götaland LKP NarkR Box Göteborg Telefon: Fax: SNPF:s hemsida: SVENSKA NARKOTIKAPOLIS- FÖRENINGENS ANNONSAVDELNING: c/o Mediahuset i Göteborg AB Marieholmsgatan Göteborg Telefon: Fax: OMSLAGET: En ökande mängd gods och även smuggelvaror transporteras med flyg. Foto: Steve Woods. PRODUKTION OCH TRYCK: Åkessons Tryckeriaktiebolag Box 148, Emmaboda Telefon: ISSN X/08 Årgång 21 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1

3 THOMAS HESSIUS EKMAN ORDFÖRANDE GUNNAR HERMANSSON CHEFREDAKTÖR Hej alla som STÄLLER UPP mot narkotikabrottligheten! Svenska Narkotikapolisföreningen som gjort denna tidning är en ideell förening för anställda inom Polisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Kustbevakningen. Vi arrangerar egna utbildningsdagar och konferenser runt om i Sverige. Vi har också en kampanj som vi kallar för STÄLL UPP mot narkotika. Med detta motto arrangerar vi företagskonferenser, information i idrottsklubbar, skolor mm. Tyvärr ser vi att narkotikan finns i alla miljöer i samhället. Alla kan bidra på sitt sätt genom att ta ställning mot narkotikan oavsett var vi bor och var vi jobbar. Det är viktigt att vi är många som tar avstånd mot narkotikamissbruk och dess konsekvenser. Själv har jag jobbat som polis i snart 30 år, varav 15 på en gatulangningsgrupp i Göteborg. Genom min poliskarriär har jag kommit i kontakt med tusentals missbrukare och langare. Med var jag har sett och hört kan jag inte gå med på någon som helst liberalisering. Det är inte ett värdigt liv att knarka. Och alla missbrukare har familj och vänner som lider när de ser sina egna må sämre och sämre eller kanske dör i narkotikans konsekvenser. Därför är det viktigt att vi alla ställer upp mot narkotikan. Jag vill tacka alla annonsörer och andra medverkande i tidningen. Det är tack vare er som denna tidning har kommit till. Tillsammans blir vi starka. De som smugglar narkotika och andra droger har det inte alltid så lätt. Medan legala transporter sker med öppna kort, med en intrimmad logistik och i samarbete, måste smugglarna gömma sina varor, riskera att bli lurade av opålitliga kompanjoner eller att bli avslöjade av myndigheter och riskera långa fängelsestraff. Att dyka ner och sätta fast ett narkotikaparti på skrovet av ett lastfartyg eller bygga in drogerna i maskindelar eller i fordon är arbete för fackmän. Själva transporten till mottagaren av de illegala drogerna sköts sedan av ovetande rederier, åkerier eller flygbolag. Omhändertagandet av den dolda lasten vid slutdestinationen är ofta den mest känsliga delen för smugglarligorna. Det är här många narkotikatransporter blir avslöjade, oftast beroende på att de kriminellas logistik inte alls är lika väl fungerande som transportföretagens. Det är här alla vi som arbetar på den legala sidan kan göra en insats. Med lite säkerhetstänkande kan vi upptänka om något inte stämmer. Lasten kanske inte stämmer överens med mottagaren, fraktkostnaden är högre än varuvärdet eller något annat som avviker från det normala. Kanske kan innehållet i några artiklar i denna tidning ge lite nya tankar. Om vi alla hjälps åt blir smugglarnas tillvaro ännu svårare. Besök också gärna vår hemsida där ni bland annat kan läsa vår ordinarie medlemstidning. Fakta om SNPF Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, är en ideell förening som bildades Antalet medlemmar är idag nästan 3000, varav de flesta är anställda inom polisen, tullen eller åklagarväsendet. Föreningens syfte är att främja utbildning och forskning inom narkotikabekämpningens område som är till nytta för rättsväsendet. Medlemmarna får ökade kunskaper inom sina respektive verksamheter genom den högklassiga utbildning som föreningen tillhandahåller vid de årliga utbildningskonferenserna, samt genom medlemstidningen som utkommer med fyra nummer per år. SNPF stödjer enskilda medlemmar genom stipendier och bidrag för resor och andra aktiviteter som är förenliga med föreningens verksamhet. Föreningens arbete finansieras främst genom bidrag från enskilda företag och organisationer samt genom föreningens företagsklubb. Dessutom är medlemsavgifter och bidrag från myndigheter väsentliga för föreningen. 2 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning FÖR BARNENS BÄSTA Flera aktörer samarbetar i Göteborgs nya Barnhus Sidan 6 BEDRÄGERIHÄRVA Emelie och Stefan fann skimningsfabrik i lägenhet Sidan 16 Länsmannen NR 4 / DECEMBER 2013 FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD

Läs mer

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: BORTOM ALL TOLERANS växande problem som kräver nya åtgärder Per-Erik Åström Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

Tullverkets arbete med varumärkesintrång

Tullverkets arbete med varumärkesintrång Tullverkets arbete med varumärkesintrång Alltsedan Sveriges EU-inträde 1995 har Tullverket arbetat med att bekämpa intrång i immateriella rättigheter. Det är dock bara vid de intrång som anses vara av

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL

PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL KVINNA TILL SALU av Jeanette Björkqvist och arbetsgruppen Regi: Marcus Groth Scenografi och dräktdesign: Arbetsgruppen Ljuddesign: Arbetsgruppen Ljusdesign: Arbetsgruppen

Läs mer

Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009

Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009 Lägesrapport 11 Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009 RPS rapport 2010:5 Rikspolisstyrelsen Polisavdelningen september 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: POA-429-4459/10

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Människohandel och prostitution

Människohandel och prostitution Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD VERSION NMT Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt Höll farten sparade 700000. Sänkt fart ger sänkta kostnader. Återvinningsföretaget Lundstams delade extraslantarna med sina förare som fick åka på en studieresa. SIDAN 4 Den farliga högersvängen. Yrkeschauffören

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Myndigheter i samverkan

Myndigheter i samverkan Redovisningen av resultatet av den särskilda satsningen mot den grova organiserade brottsligheten Myndigheter i samverkan 2013 mot den organiserade brottsligheten Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

Guide i arbetslivet. Gunnar Björing. Boksidan

Guide i arbetslivet. Gunnar Björing. Boksidan Guide i arbetslivet Gunnar Björing Boksidan Förord Denna skrift bygger på erfarenheter jag gjort som arbetstagare på olika arbetsplatser under en kortare eller längre period, någon gång från mitten av

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 2- juli 2011 EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA Therese Mattsson utnämnd till ny Generaltulldirektör Återbesök i Ryssland

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer Mäns våld mot kvinnor i nära relationer Polisens hantering av en brottslig handling Katarina Weinehall Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen Umeå universitet 2011, Nr 85 Katarina Weinehall

Läs mer

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Dokumentation från konferensen Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Länsstyrelsen anordnade den 9 oktober 2009 en konferens i Göteborg för att presentera

Läs mer