NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs"

Transkript

1 Svenska NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs Tidskrift Nr X/2008 Tema: Transport

2 Tullverket började på 80-talet i blygsam skala med att besöka rederierna i Göteborg för att läsa manifest. Förhoppningen var förstås att hitta suspekta sändningar i godsflödet. Efterhand som volymen av gods i container ökade blev detta praktiskt omöjligt. Numera sänds de flesta uppgifter via e-post till Göteborg där selektering av containers sker för hela landet. Arbetet är mycket omfattande. Till Sverige ankommer dagligen containrar, lastfordon, 200 ton flygfraktgods, 90 fartyg (förutom alla färjor) och 350 godstågvagnar. Många av dessa transporter kommer från, ur smugglingshänseende, intressanta områden. Bara till Göteborg, som är Skandinaviens största hamn, kommer det för närvarande ca container per år. Till stor hjälp för selekterarna är de tullare som arbetar med SMT (Samverkan mot tullbrottslighet). De besöker rederier, speditörer m.m. för att informera företagen om att vara uppmärksamma på avvikelser i godsflödet. Detta kan indikera en presumtiv smuggling och företagen uppmanas då att ringa tullen. Ett annat nödvändigt hjälpmedel är de internationella kontakterna. Tullverket har sedan lång tid ett intensifierat samarbete med de Europeiska hamnarna. I detta samarbete utbyts underrättelser inom det maritima området d.v.s. containrar och fartyg. Inom EU anordnas vidare internationella operationer inriktade mot vissa smuggelvaror, exempelvis kokain från Sydamerika, cigaretter från Kina eller liknande. Det kanske viktigaste med dessa operationer är det ökade samarbetet mellan tulladministrationerna inom EU, samt de många personliga kontakter som upprättas. Tullverket får idag in en strid ström av godsmanifest som rör transporter i container, lastbil och flygfraktsflödet. På grund av att informationen inkommer till Tullverket i alla möjliga och omöjliga filformat, per fax eller med post försvåras selekteringsarbetet betydligt. Transportföretagen är skyldiga att lämna uppgifterna, men får välja på vilket sätt dom lämnas. I praktiken kan ett transportföretag välja att lämna uppgifterna Idag räknas KBV till en av våra brottsbekämpande myndigheter där man liksom tullen och polisen har ett prioriterat uppdrag att bekämpa narkotikasmuggling och grov organiserad brottslighet. Därutöver ansvarar Kustbevakningen för miljöräddning till sjöss för att minimera skadorna vid t.ex. oljeutsläpp. För detta arbete har man 12 specialutrustade miljöskyddsfartyg. Sjöövervakning innefattar sjösäkerhetsarbete med räddningsinsatser och rent polisiära ingripanden mot sjöfylleri och hastighetsöverträdelser eller annan vårdslöshet på sjön. KBV har numera, liksom tullen, rätt att ta alkoholutandningsprov och inleda förundersökningar om ratt- och sjöfylleri. Även övervakning av fiskeribestämmelserna åligger Kustbevakningen liksom kontroll av farligt gods. Hittills har Kustbevakningen inte varit någon stor aktör inom narkotikabekämpningen utan mest biträtt tull och polis. Däremot kan det när som helst hända att KBV gör ett större beslag av kokain under vattenlinjen på ett lastfartyg från Sydamerika. I Norge beslagtogs 152 kilo kokain som gömts i rodertrunken på ett fartyg. Det har kommit ett par tips till Sverige om misstänkt narkotikasmuggling på fartyg. Ett av tipsen kom från England via Europol. Det gällde ett parti kokain som misstänktes vara placerat i eller utanpå skrovet på ett fartyg som kom direkt från Venezuela till Viktoriahamnen i Luleå. Kokainet kunde vara gömt i torpeder som fästs på skrovet, i fartygets länssystem eller sjövattenintag eller i rodertrunken. Till Sveriges och Skandinaviens största hamn kommer containrar varje år. muntligen. Tanken vid utformandet av lagen som ger Tullverket denna befogenhet var att dessa uppgifter inte skulle databehandlas av tullen. Idag är behovet av databehandling enormt stort för att underlätta och/eller kunna bearbeta all denna information elektroniskt. Manifest inkommer elektroniskt i olika format, t.ex. pdf. txt, excel mm. En lagförändring som skulle göra det möjligt att kräva uppgifterna i gemensam form skulle underlätta arbetet enormt mycket. Tullverket skulle kunna lägga in olika parametrar elektroniskt för att snabbt plocka ut risksändningar. Med dagens lagstöd har vi inte den möjligheten. Man får naturligtvis inte glömma att det är tulltjänstemannen som gör den slutgiltiga bedömningen om en sändning är intressant BROTTSSPANINGSGRUPPEN VID GRÄNSPOLISEN I GÖTEBORG Under hösten 2006 startades ett nytt människosmugglingsärende upp av Brottsspaningsgruppen. Information som inkommit bearbetades (liknande spaningskoncept som Narkotikarotlarna använder sig utav mot grova narkotikabrott), vilket sedan ledde till att ett flertal personer med irakisk bakgrund kartlades. Det framgick att smugglingsorganisationen bestod av ett nätverk av personer vilka hade till en del olika arbetsuppgifter i organisationen. En frisörsalong på Hammarkulletorget i Göteborg var en samlingsplats för de inblandade. Denna och flera andra frisörsalonger ägdes av en huvudman genom bulvaner i organisationen. Några var experter på själva smugglingen av irakiska resenärer/flyktingar ifrån Syrien till Sverige. Några var experter på att förfalska pass och id-kort. En höll i huvudsak på med att införskaffa svenska pass som han köpte upp ifrån allmänheten för några hundralappar. Dessa sålde han sedan vidare till organisationen för kronor. Passen användes sedan som underlag till förfalskningen. Även irakiska pass inköptes billigt här i Sverige för att sedan förfalskas och förses med svenska förfalskade viseringar. ID-kort såsom svenska körkort, svenska bankkort, svenska post-id kort etc. etc. tillverkades av smugglarna. Pass och id-kort tillsammans med flygbiljett från Damaskus till Sverige ingick sedan i ett smugglingspaket till varje resenär till en kostnad av kronor. Betalningsvalutan har varit i US-dollar. Kustbevakningen har beställt tre nya stora kombinationsfartyg som tillverkas i Rumänien. Leverans från Alla fartygen ska kunna ta hand om större volymer olja, nödbogsera och släcka bränder till sjöss De egentliga mottagarna av narkotikan har egna dykare som tar hand om partiet när fartyget kommit till kaj. När Kustbevakningen får denna typ av information skickar man ner sina egna dykare för att genomsöka skrovet och de tänkta utrymmena. Detta är ett mycket tidsödande arbete på ett fartyg som kanske är mer än 200 meter långt. Man fann inget denna gång och kanske hade narkotikan plockats bort innan fartyget anlöpte Luleå. Ett annat fall gällde fartygen Atlantic Burnet och systerfartyget Royal Rescadora som kom från Sydamerika och misstankar om kokainsmuggling fanns. Royal Rescadora gick till Antwerpen och där fann man 32 kilo kokain i en torped som var fastsatt på skrovet. Atlantic B gick först till Finland och därefter till Skellefteå. Kustbevakningens dykare fann dock inget denna gång heller, men det är troligen bara en tidsfråga innan det händer. TEXT OCH FOTO: JESSICA VIKBERG Flygfrakt kallas frakt som oftast kommer pallvis medan kurirpost oftast består av mindre paket eller brev som transporteras från dörr till dörr. Det är proffslogistik på hög nivå som gäller i dag. Gods från alla världsdelar kommer till eller passerar Landvetter flygplats. Även transitgods kontrolleras. När ett paket med droger påträffas på Landvetter flygplats är det flera avdelningar inom tullen i Göteborg som kan vara eller bli inblandade. Redan vid sextiden på morgonen är tullarna Olle Ling och Kjell Dahlqvist på plats för att välja ut vilket gods man ska söka på i dag. Då har man bara 45 minuter på sig att ringa upp och stoppa kurirpostpaket. Det måste ske på smidigast möjliga vis så att legalt flöde störs så lite som möjligt. Vid kontroll har man hjälp av narkotikahund och röntgen. En ryggsäck med hjälpmedel som mattkniv, tulltejp, kamera, snabbtest av narkotika är alltid med. Det är minst lika stort säkerhetstänk i flygplatsernas godsterminaler som bland flygpassagerare berättar Olle. Terrorhotet är inte begränsat till enbart persontrafiken. På tullens Underrättelseenhet i Göteborg arbetar Lennart Alette med kurirgods och flygfrakt. Han berättar att flödet av denna typ av gods är stort och att mycket är av minutoperativt karaktär. Intressanta försändelser kräver snabba beslut. Man har inte lång tid på sig att agera för att inte störa seriösa importörer. De som beställer via nätet verkar bestå av en hel del unga människor som känner sig anonyma Skannerbilen är ett hjälpmedel i tullens arbete vid undersökning av trailers och containers. eller inte, men med datastöd skulle arbetet bli betydligt effektivare. Den 1 juli 2009 implementeras en ny EU-lagstiftning (Regulation 1875/2006) som rör all godstrafik från tredjeland till den Europeiska Unionen. Den innebär i korthet att trafiken ska aviseras i god tid innan ankomst; Container 24 timmar innan containern lastas på fartyget i utlandet Lastfordon Senast en timme före ankomst till respektive land Tåg Senast 2 timmar före ankomst till respektive land Flyggods Senast när flygplanet med godset startar Denna lagstiftning öppnar naturligtvis nya möjligheter, speciellt som uppgifterna som ska redovisas i aviseringarna är mycket mer omfattande än de som är tillgängliga idag. Anledningen till att de nya reglerna införs är för att förstärka områdena skydd och säkerhet. Alltså öka skyddet mot kommande, misstänkt terrorverksamhet. De uppgifter som kommer att begäras inom EU efter den 1 juli 2009 är bl.a. avsändare, mottagare, fraktförare, datum och tid för ankomst, varubeskrivning m.m., totalt 31 olika uppgifter. Förhandsinformation i all ära, men det som kan bli verkligt utslagsgivande är om ett sofistikerat IT-verktyg kan implementeras vid de olika tulladministrationerna i de 27 olika medlemsländerna. Om det sker så kommer det att bli avsevärt svårare för kriminella organisationer eller privatpersoner att lyckas få igenom varor eller föremål som är förbjudna eller införselreglerade. Klockan är runt halv sju på morgonen och gruppen träffas för en ny arbetsdag i Tullverkets tjänst. Smugglarnas omkostnader har varit som högst kr för varje resenär. Pengarna betalades till personerna i smugglingsorganisationen. Allt gjordes i vinstsyfte, smugglarna tog betalt för allt. I Damaskus fanns en medhjälpare till smugglarna här i Göteborg. Medhjälparen såg till att resenärerna fick gräddfil genom polis och passkontroll på flygplatsen genom att han mutade dessa myndighetspersoner. Därefter har resenärerna flugit ifrån Damaskus in i Schengenområdet, oftast till Paris, där de sedan bytt flyg som tagit dem till Sverige, oftast till Göteborg- Landvetter flygplats eller Skavsta flygplats. Resenärerna har gjort sig av med sina falska pass och id-kort och flygbiljetter genom att förstöra dem eller så har de lämnats tillbaks till smugglarna för återvinning. Resenärerna är då papperslösa när de sedan söker asyl hos Migrationsverket. Ingen har då en aning om deras rätta identitet, egentligen. Denna stora smugglingsorganisation har hållit på med sin verksamhet i Göteborg med omnejd under ett flertal år. Samtliga utom en (vilken jobbar som tolk) har under denna tid levt officiellt på socialbidrag. Samtliga är irakier men någon har hunnit bli svensk medborgare. Vid tillslaget den 20 februari 2007 mot denna stora organisation tog vi bl.a. i beslag sammanlagt 104 pass och ca kronor i kontanter. Ett stort antal personer anhölls varav sju sedan blev häktade. Vi lyckades också beslagta en komplett förfalskarverkstad, enligt Statens Kriminaltekniska Laboratoriums utlåtande. Verkstaden var portabel och fanns i tre väskor vilka hade gömts undan i en förarhytt till en gammal lastbil. Denna verkstad kan anses som hjärtat i verksamheten. De nya DASH-8 Q300-planen skall bedriva övervakning och spaning längs hela den svenska kusten samt över Vänern och Mälaren året om. På ett stort lastfartyg ter sig en enstaka container ganska liten. Dagens kontrolluppslag är en 40 fots container från Mellanöstern. Det verkar bli en fin och solig sommardag - tyvärr... Temperaturen stiger snabbt inne i en container. Redan vid tidig lunch kan termometern visa på temperaturer kring 60 grader Celsius. Två man börjar med att köra ut ett av kontrollstyrkans hjälpmedel i arbetet - skannerbilen. Efter avslutad skanning bestämmer operatören om intresse finns för fortsatt kontroll. Dagens container visar på tydlig avvikelse längst in i lasten. Konstigt nog placerar folk nästan alltid det gods som de inte vill att tullen skall kika på längst in. Allting vore mycket lättare om det stod placerat ytterst. Det är nu som vårt tunga jobb börjar - containerkontrollen. Dörrarna öppnas och vi får se vad som kommer att bli vår arbetsuppgift de närmaste 2-3 dagarna. Hela lasten består utav kolsäckar. Varje säck väger ca 40 kg. Opallat såklart. Allt måste läggas på pall av oss. Med tanke på riskerna med allt koldamm så beordras andningsskydd på och täckande klädsel för armar och ben. Man får arbeta sig sakta uppifrån och ner. Och sakta går det. Koldammet yr och sätter sig som cement på precis allting. Sikten blir bara sämre och sämre där inne i containern. Glasögon beordras på av gruppchefen. Hela tiden finns risken för ras. Till slut har gruppen lyckats med att lossa kolet fram till den avvikelse som man var intresserad av. Det visar sig vara en annan typ av kol. Efter hundsök och narkotikatest stickprovsvis konstaterar vi att det inte finns något artfrämmande gods. Nu skall hela lasten in igen. De som tror att det är mest arbetsamt att lossa en container har fel. Det är betydligt värre att lasta den. Allting måste lyftas på plats. Stöttas och säkras. Tack och lov blir det morgondagens problem, det hinns inte med idag. Verkstaden bestod bl.a. av kortprinter, scanner, stämplar, färgpennor m.m. m.m. Här fanns även 64 passhandlingar och inte minst 4 usb-minnen, vilka innehöll mängder av information och underlag för att förfalska pass och id-kort. Det är från denna verkstad som det har tillverkats svenska körkort, svenska post-id kort, svenska bank-id kort etc etc. Datorprogrammet photoshop har använts vid olika förfalskningsprocesser. Åklagaren kommer att väcka åtal mot sammanlagt tretton personer. Fram till den första rättegången, som började den 23 januari 2008, satt tre huvudpersoner häktade. Ärendet delades upp i två delar. Första delen innefattade åtal mot sju personer. Rättegången varade i sex veckor och dom meddelades den 10 april. (Göteborgs tingsrätt Mål nr B ) En av dessa tre huvudmän blev dömd till 3 års fängelse för bl.a. grovt organiserande av människosmuggling (maxstraffet är sex år), en annan till 3 års fängelse för bl.a. grovt organiserande av människosmuggling + 5 års utvisning ur riket, den tredje fick 2 års fängelse för bl.a. grovt organiserande av människosmuggling och grov urkundsförfalskning. De andra fick 10 resp. 6 och 4 månaders fängelse för grovt organiserande av människosmuggling resp. medhjälp och förberedelse till grov urkundsförfalskning. För en av dem ogillades åtalet. Tingsrätten skrev i domen: Tingrätten konstaterar att målet i denna första del har varit mycket omfattande. Förundersökningen, som har pågått i drygt ett år, är synnerligen omfångsrik och komplicerad. Kustbevakningens har 12 miljöskyddsfartyg. Dessa används i första hand för oljebekämpning och i andra hand för övervakning. i sitt sökande efter droger, säger Lennart Alette. Föräldrar luras med anonyma avsändare eller med kuvert märkta med hobbyartiklar. Vad man kan finna i dessa tillsynes oförargliga sändningar kan vara exempelvis anabola steroider, läkemedel, vapen eller narkotika. Men även preparat som påminner starkt om narkotika men ännu inte klassas som det. Tullen bidrar med information till Folkhälsoinstitutets och Läkemedelsverkets förberedande arbete som sedan hamnar hos Socialdepartementet innan regeringen tar beslut om klassning. Ett sådant fall rörde en nybakad student. Han hade försökt göra affärer ihop med kompisar genom att importera en ännu oklassad rusgivande drog man Efter en spaningsiakttagelse i ankomsthallen genomsökte tullen två resenärers bagage och fann både opium, narkotikaklassade läkemedel och anabola steroider. Kustbevakningen flygbas finns på Skavsta flygplats. Under 2008 har de gamla CASA 212-planen ersatts med tre nya DASH-8 Q300 som tillverkas i Kanada. I den hypermoderna utrustningen ombord ingår bl.a. en 360 spaningsradar som upptäcker fartygsekon på upp till 370 km. Under nosen på planen sitter en långdistanskamera som kan läsa fartygsnamn på upp till 15 km håll. Flygplanens sidspanande radar upptäcker oljeutsläpp på upp till 40 km avstånd. Huvuduppdraget för kustbevakningsflyget är att hitta och spåra oljespill och oljedumpning, men annan miljöövervakning, gränskontroller, fiskeriövervakning och sjöräddning ingår också i uppdraget. DASH-planens långa räckvidd gör att de utan problem kan flyga från Skavsta till nordligaste Sverige och åter utan att tanka. Kustbevakningsflyget har verkligen fått ett lyft. Kustbevakningen övervakar, räddar och hjälper till sjöss och har ett nära samarbete med Polisen, Tullverket, Fiskeriverket, Sjöfartsverket m.fl. myndigheter. Verksamheten genomförs med hjälp av ett trettiotal sjöövervakningsfartyg, 12 miljöskyddsfartyg, 2 kombinationsfartyg, 3 flygplan, 3 svävare, ett 50- tal arbetsbåtar samt ett flertal fordon. Drygt 800 personer är anställda i Kustbevakningen och finns på 26 kustbevakningsstationer inklusive flygkuststationen på Skavsta flygplats. Den centrala ledningen sitter i Karlskrona och den operativa verksamheten styrs från fyra regionala ledningscentraler placerade i Härnösand, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. övervakning och kontroll för att öka säkerheten, skydda miljön samt begränsa brottsligheten till sjöss person- och varukontroll till sjöss kontroll av fisket till sjöss samt en samordnad landnings- och kvalitetskontroll av fisk medverkan i internationellt samarbete för att utveckla gränskontroll, brottsbekämpning och miljöskydd räddningstjänst till sjöss Källa: Tullinspektör Michael Bellini röntgar bagage för att söka efter smuggelgods. funnit uppgifter om på Internet. Tullen fångade upp försändelsen. Snabbtest visade först på narkotika men ämnet visade sig vara Mephedrone. Eva Hedberg på tullkriminalen i Göteborg förhörde den 19-årige killen. Under förhöret med den 19-årige mannen satt han och snorade på ett sätt som Eva kopplade ihop med kokainmissbruk. Han berättade att han snortade Mephedrone genom näsan. Det verkade som att slemhinnor skadades på liknande vis som av kokain. Killen berättade om det från början starka ruset och de inledningsvis positiva känslorna. Han beskrev det som att han till och med klarade av att lyssna på ravemusik under ruset. Efter den första experimenterande perioden ökade han på dosen. Ibland tog han flera dagar i sträck och gick ner i vikt. I avtändningsfasen var han deprimerad och kunde bli mycket aggressiv. Han mådde allt sämre. 19-åringen säger att han inte använder så mycket av drogen längre men försöker han sluta helt så mår han väldigt dåligt. Eva Hedberg berättar om ett annat aktuellt fall. Det rör sig om ett ärende med GBL och GHB som har kommit in via kurirgods. Jag hade en kvinna på förhör. Hon var i 30-årsåldern och mamma till två ganska små barn. Kvinnan var inblandad i GBL/GHB-härvan som vi började nysta upp i försomras. Hon berättade att hon tog GHB varannan timme. GBL klarade hon inte av att dricka. Hon varvade intaget av GHB med amfetamin. När förhöret pågått i några timmar frågade jag henne hur hon kände sig nu, eftersom hon inte tagit något på flera timmar. Hon svarade att det inte var några problem, men bad att få gå på toaletten. Då upptäckte jag att hon hade något instoppat innan för byxlinningen. Det visade det sig vara en liten flaska GHB. Förundersökningsprotokollet i detta ärende omfattar sidor. Utredningen blev kostsam då ärendet tillsammans med tolkräkningar i nuläget är uppe i 3,5 miljoner kronor. Vi har använt oss av telefonavlyssning och nära samtal har tolkats på arabiska och östassyriska språket i ärendet. Advokatkostnaderna för den första delen i ärendet har kostat nära 4,5 miljoner kronor. Tre av de dömda har överklagat sina domar till hovrätten. Inom kort kommer ytterligare sex personer att åtalas i samma ärende. Kostnaderna kommer sålunda att öka. Det finns väldigt många smugglingsorganisationer i Sverige vilka jobbar ungefär på det sätt som nu i korthet redovisats. Vi har med kraft kunnat konstatera och påvisa hur denna smugglingsorganisation gått till väga och att det handlar om mycket stora summor pengar som den insmugglade fått betala till dessa människosmugglare. Enligt en rapport ifrån Rikskriminalpolisen (från SvD den 27 juni 2008): En stor del av den organiserande brottsligheten styrs från Sverige. Omkring en miljard kronor. Så stora intäkter beräknas den illegala människosmugglingen av irakier till Sverige ha inbringat, bara under Källor inom Polisen och Migrationsverket uppskattar att 90 till 95 procent av de omkring irakier som sökte asyl i Sverige i fjol hade betalat olika nätverk av människosmugglare för resan till Sverige, inklusive eventuella förfalskade resedokument. Ett parkeringskvitto avslöjade att hon kört bil ner till tullens lokaler i centrala Göteborg. Vi körde henne till häktet på Aminogatan. Där vägrade man att ta emot henne. Det är för riskfyllt med GHB-påverkade personer. De blir lätt medvetslösa och risken för att de dör är överhängande. Kvinnan fick istället köras till psyket på Sahlgrenska. Väl där började hon få kramper och kunde inte greppa muggen med vattnet hon ville dricka eller knäppa upp sina byxor när hon behövde kissa. En annan typ av varor man kan råka på bland flygfrakt och kurirgods är vad tullen brukar kalla imma, immaterialrättgods. Bland flygfraktgodset handlar det ofta om varumärkesförfalskade kläder klockor, telefoner och mediciner. Gruppen som arbetar med detta försöker även överblicka legal import och export av vapen för att upptäcka smuggling i samband med dessa sändningar. Den dagen jag besöker Landvetter flygplats gör man kontroll på en flight från Iran. En ung man ses lämna över något till en äldre medpassagerare innan de passerar tullkontrollen. Det visar sig vara ett cigarettpaket. Man väljer att visitera båda männen. I den unga mannens bagage hittar man narkotikaklassade tabletter samt anabola steroider. Inlindat i tyg och plast påträffas opium i den äldre mannens bagage. Mannen förnekar och säger sig tro att någon hämnats på honom genom att dölja narkotikan i hans väska. Den yngre mannen har även skickat ca 35 kg flygfraktgods med samma plan. Kontroll av godset ger ytterligare beslag av anabola steroider, narkotikaklassade tabletter samt en säck med cigarettlimpor. Ett godsbeslag kan rädda liv. Det finns det bevis på. I samband med ett beslag av GHB gick tullkriminalen in i en lägenhet för att gripa mottagaren. Vid husrannsakan påträffades en ung man som just placerat ett brev på köksbordet. Brevet var ett avskedsbrev till pojkens mamma. Han skulle just ta sitt eget liv. Ännu en transport till psykakuten. Eva Bornius, som arbetar som gruppchef för tullen på flygplatsen, berättar att man under den senaste tiden påträffat allt från anabola steroider, kokain, sprutor och kanyler, flytande opium, khat, tårgas, vapen, falsk Viagra, knogjärn, elpistoler, expanderbatong. Listan kan göras lång. Många människor berörs. De unga som skadar sig själva genom att missbruka preparat och därmed skadar föräldrar, syskon, pojk- och flickvänner även den listan kan göras lång. INNEHÅLL SNPF ordförandens och redaktörens spalt... 2 Full fart i Stockholms hamntrafik... 3 Tullverkets kontroll av gods i containertrafiken Receptfritt på nätet lukrativ affärsidé Människosmuggling en organiserad och resurskrävande brottslighet Serbien brottsintensiv och korrumperad miljö En bussresa i Belgrad Ny heroinrutt från Balkan i mitten av 1990-talet Smugglare som smiter från tullkontroll en fara för både personal och allmänhet Notiser Den nya Svinesundsbron efterlängtad förbindelse för många Tullmyndigheter ökar underrättelsesamarbetet Kustbevakningen en tekniktung myndighet Flygolyckan som startade USA-försvarets drogtestprogram Allt mer brott i den globala ekonomin Tullen på Landvetter träffar på det mesta Skavsta stor flygplats i trång kostym Kristianstad Airport siktar mot nya höjder Tullverkets kontroll av gods i containertrafiken TEXT: CHRISTINA HASSELGREN OCH HANS SVENSSON, UNDERRÄTTELSE, JOAKIM OLSSON, GRÄNSKONTROLL, PETER LINDQVIST, STRATEGISK UNDERRÄTTELSE, TULLVERKET KC-GODS, GÖTEBORG. REDIGERING: HEIDI JOENSUU. FOTO: TULLVERKET Selektering i containertrafiken Hjälpmedel Juridiska och tekniska förbättringsområden ustbevakningen firade 20 år som egen myndighet Ki somras. Före 1988 löd Kustbevakningen under tullen i mer än 300 år. Miljö, fiskeri och sjösäkerhet Narkotikabekämpning Kartläggning av nätverk Svenska pass i omlopp Dyr paketresa till Sverige Framtiden Inblick i det faktiska kontrollarbetet Människosmuggling - en organiserad och resurskrävande brottslighet TEXT: GÖRAN LARSSON Kustbevakningen - en tekniktung myndighet TEXT: GUNNAR HERMANSSON FOTO: KUSTBEVAKNINGEN Kustbevakningen, KBV, är en myndighet som samverkar med polis och tull och i denna roll får KBV allt oftare medverka och biträda med sina resurser och sin moderna teknik i form av dykare, båtar, flygplan med mera Det finns en Brottsspaningsgrupp hos Gränspolisen i Göteborg vars huvuduppgift är att bekämpa den grova organiserade brottsligheten kring människosmugglingen. Brottspaningsgruppen jobbar i kommission från ax till limpa och följer upp utlänningslagen som är stiftad av våra demokratiskt valda politiker i regering och riksdag Förfalskarverkstad i beslag Kustbevakningsflyget Tullen på Landvetter träffar på det mesta Dygnet runt hela veckan kommer det in gods med flyg till Landvetter. Varje år landar och mellanlandar sammanlagt ton gods på Sveriges andra största flygplats. Vad det gäller mängden gods har Landvetter lika stor trafik som Arlanda flygplats. Gods Unga och nya droger Många åtalade Fakta: Kustbevakningen Verksamheten är koncentrerad till Kostsam och komplicerad utredning Varumärkesförfalskning Full pott Självmordsbrev Listan kan göras lång Svenska NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs Tidskrift ANSVARIG UTGIVARE: Thomas Hessius Ekman CHEFREDAKTÖR: Gunnar Hermansson (HG) ADRESS: SNPF:s Tidning Polismyndigheten i Västra Götaland LKP NarkR Box Göteborg Telefon: Fax: SNPF:s hemsida: SVENSKA NARKOTIKAPOLIS- FÖRENINGENS ANNONSAVDELNING: c/o Mediahuset i Göteborg AB Marieholmsgatan Göteborg Telefon: Fax: OMSLAGET: En ökande mängd gods och även smuggelvaror transporteras med flyg. Foto: Steve Woods. PRODUKTION OCH TRYCK: Åkessons Tryckeriaktiebolag Box 148, Emmaboda Telefon: ISSN X/08 Årgång 21 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1

3 THOMAS HESSIUS EKMAN ORDFÖRANDE GUNNAR HERMANSSON CHEFREDAKTÖR Hej alla som STÄLLER UPP mot narkotikabrottligheten! Svenska Narkotikapolisföreningen som gjort denna tidning är en ideell förening för anställda inom Polisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Kustbevakningen. Vi arrangerar egna utbildningsdagar och konferenser runt om i Sverige. Vi har också en kampanj som vi kallar för STÄLL UPP mot narkotika. Med detta motto arrangerar vi företagskonferenser, information i idrottsklubbar, skolor mm. Tyvärr ser vi att narkotikan finns i alla miljöer i samhället. Alla kan bidra på sitt sätt genom att ta ställning mot narkotikan oavsett var vi bor och var vi jobbar. Det är viktigt att vi är många som tar avstånd mot narkotikamissbruk och dess konsekvenser. Själv har jag jobbat som polis i snart 30 år, varav 15 på en gatulangningsgrupp i Göteborg. Genom min poliskarriär har jag kommit i kontakt med tusentals missbrukare och langare. Med var jag har sett och hört kan jag inte gå med på någon som helst liberalisering. Det är inte ett värdigt liv att knarka. Och alla missbrukare har familj och vänner som lider när de ser sina egna må sämre och sämre eller kanske dör i narkotikans konsekvenser. Därför är det viktigt att vi alla ställer upp mot narkotikan. Jag vill tacka alla annonsörer och andra medverkande i tidningen. Det är tack vare er som denna tidning har kommit till. Tillsammans blir vi starka. De som smugglar narkotika och andra droger har det inte alltid så lätt. Medan legala transporter sker med öppna kort, med en intrimmad logistik och i samarbete, måste smugglarna gömma sina varor, riskera att bli lurade av opålitliga kompanjoner eller att bli avslöjade av myndigheter och riskera långa fängelsestraff. Att dyka ner och sätta fast ett narkotikaparti på skrovet av ett lastfartyg eller bygga in drogerna i maskindelar eller i fordon är arbete för fackmän. Själva transporten till mottagaren av de illegala drogerna sköts sedan av ovetande rederier, åkerier eller flygbolag. Omhändertagandet av den dolda lasten vid slutdestinationen är ofta den mest känsliga delen för smugglarligorna. Det är här många narkotikatransporter blir avslöjade, oftast beroende på att de kriminellas logistik inte alls är lika väl fungerande som transportföretagens. Det är här alla vi som arbetar på den legala sidan kan göra en insats. Med lite säkerhetstänkande kan vi upptänka om något inte stämmer. Lasten kanske inte stämmer överens med mottagaren, fraktkostnaden är högre än varuvärdet eller något annat som avviker från det normala. Kanske kan innehållet i några artiklar i denna tidning ge lite nya tankar. Om vi alla hjälps åt blir smugglarnas tillvaro ännu svårare. Besök också gärna vår hemsida där ni bland annat kan läsa vår ordinarie medlemstidning. Fakta om SNPF Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, är en ideell förening som bildades Antalet medlemmar är idag nästan 3000, varav de flesta är anställda inom polisen, tullen eller åklagarväsendet. Föreningens syfte är att främja utbildning och forskning inom narkotikabekämpningens område som är till nytta för rättsväsendet. Medlemmarna får ökade kunskaper inom sina respektive verksamheter genom den högklassiga utbildning som föreningen tillhandahåller vid de årliga utbildningskonferenserna, samt genom medlemstidningen som utkommer med fyra nummer per år. SNPF stödjer enskilda medlemmar genom stipendier och bidrag för resor och andra aktiviteter som är förenliga med föreningens verksamhet. Föreningens arbete finansieras främst genom bidrag från enskilda företag och organisationer samt genom föreningens företagsklubb. Dessutom är medlemsavgifter och bidrag från myndigheter väsentliga för föreningen. 2 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING TILL: Refugee Air MED E- MAIL 2015-09- 08 REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING 1. BAKGRUND 1. Med anledning av den pågående flyktingkatastrofen vid Medelhavet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

2009 2008 2007 Legal varehandel Importangivelser antal, handel med lande udenfor 1.240.746 1.339.956 1.330.550

2009 2008 2007 Legal varehandel Importangivelser antal, handel med lande udenfor 1.240.746 1.339.956 1.330.550 Tullen i Danmark Efter vårt reportage om tullen vid Svinesund i Norge reste vi vidare till det som idag heter Copenhagen Airport och som då den grundlades 1925 var en av de första civila flygplatserna

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

Om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor Svensk Servicehandel & Fast Food

Om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor Svensk Servicehandel & Fast Food Pengarna som gick upp i rök Om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor Svensk Servicehandel & Fast Food Om Svensk Servicehandel & Fast Food Svensk Servicehandel & Fast Food är en branschorganisation

Läs mer

M./. Riksåklagaren angående människosmuggling

M./. Riksåklagaren angående människosmuggling Svarsskrivelse Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2813-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm M./. Riksåklagaren angående människosmuggling m.m. Högsta domstolen har

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON 20 SAMBANDET 4 2012 VASSA PÅ MILJÖBROTT Miljöbrott innebär en bredd av ärenden. Under 2012 har det bland annat inneburit ett oljeutsläpp samt ett

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Rapport om fildelningsjakten år 2012 Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Sammanfattning 2012 Detta är andra året som kampanjen Brottskod 5101 släpper en rapport om fildelningsjakten i Sverige. Till skillnad

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Utnyttjas din verksamhet av kriminella?

Utnyttjas din verksamhet av kriminella? INFORMATION OM NARKOTIKAPREKURSORER Utnyttjas din verksamhet av kriminella? VI SAMVERKAR FÖR ATT FÖRHINDRA ATT KEMIKALIER AVLEDS TILL OLAGLIG NARKOTIKATILLVERKNING. Visste du att vissa kemikalier kan användas

Läs mer

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland Trafikinsats Region Mitt Västernorrland 2010-09-13--15 Resultatredovisning Trafikinsats Region Mitt Ett vinnande koncept I den handlingsplan som arbetats fram i samverkan mellan Polisen, Trafikverket och

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket. Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.se Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer

Inför valet till sveriges riksdag den 14 september har

Inför valet till sveriges riksdag den 14 september har - Val 2014 Inför valet till sveriges riksdag den 14 september har TULL-KUST riktat sig till de de nuvarande riksdagspartierna. Detta görs genom en enkät med fem frågor om tull - och kustbevakningsverksamheten.

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 Inledningsanförande av SNPF:s ordförande Thomas Ekman Välkomna till Göteborg och Svenska Narkotikapolisföreningens tjugotredje utbildningskonferens. Ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

OR./. riksåklagaren angående häktning

OR./. riksåklagaren angående häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-09-21 ÅM 2015/6399 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-09-18 Ö 4583-15 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OR./.

Läs mer

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen.

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig. Posten Logistik Kundtjänst 0771-33 33 10. posten.se/norden Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Nordens viktigaste paket skickas med Posten.

Läs mer

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE.

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. För att få en så verklig bild som möjligt av färjerederiernas, som trafikerar svenska hamnar, betydelse och nytta för svensk turism och näringsliv

Läs mer

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 20 MINUTERS-GUIDE! USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 Hej och välkommen, vad roligt att du har hittat till vårt forum, men framförallt spännande att du går i tankar om att köpa hem en bil från

Läs mer

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Det hölls en temadag i stadsdelen Majorna i Göteborg, på Dalheimers Hus, den 22 februari på temat Unga och droger och med underrubriken Om konsekvenser när droger

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Alkohol och olyckor Vi lever i ett land där många ser alkohol som en naturlig del av livet. Vid privata fester

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift

Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift Ämne: Svenska, SVA, SFI, Samhällskunskap Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp:

Läs mer

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt Från svart till vitt och gråzonen däremellan En skrift om penningtvätt 1% är inte nog alltför få rapporterar misstänkta transaktioner! Hjälp oss att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL D 013 Sidan 1 av 8 Rättstolkning Huvudförhandling Narkotikabrott

TÖI ROLLSPEL D 013 Sidan 1 av 8 Rättstolkning Huvudförhandling Narkotikabrott TÖI ROSPE D 013 Sidan 1 av 8 Rättstolkning Huvudförhandling Narkotikabrott Ordlista narkotikabrott cannabisharts förverkad smugglarliga skugga någon pendeltåg sakframställning straffansvar spaningsroteln

Läs mer

Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd

Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd Piratkopior innehåller ofta reducerad aktiv substans, eller en helt annan aktiv substans än den som anges, eller ingen aktiv substans alls.

Läs mer

Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd

Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd Se upp för piratkopior av växtskyddsmedel riskera inte din skörd Förfalskade växtskyddsmedel en risk för människor och miljö Unika genuina registrerade produkter testas alla för dess påverkan av hälsa

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Importer Security Filing 10+2 Skärpta krav på förhandsrapportering vid import som fraktas med fartyg till USA

Importer Security Filing 10+2 Skärpta krav på förhandsrapportering vid import som fraktas med fartyg till USA PM Enheten för EU:s handelspolitik Dnr Menzareta Kopić Lind Importer Security Filing 10+2 Skärpta krav på förhandsrapportering vid import som fraktas med fartyg till USA 26 januari 2009 trädde ny lagstiftning

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

Integritet på nätet. Jon Karlung, Bahnhof

Integritet på nätet. Jon Karlung, Bahnhof Integritet på nätet Jon Karlung, Bahnhof Kort om Bahnhof Grundades 1994 10 stycken US Robotics-modem på IKEA-hyllor. Maximal bandbredd 28,8 kbit/s Egen förbindelse på 64 kbit/s Tre anställda i en barrack

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen. Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

VISSA ANDRA TULLFÖRFATTNINGAR

VISSA ANDRA TULLFÖRFATTNINGAR VISSA ANDRA TULLFÖRFATTNINGAR Befogenheter vid gräns mot annat EU-land [4001] 1 Tullverkets befogenheter Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Jon Ewo Vad handlar boken om? Boken handlar om Tom och Kick, som hittar två miljoner kronor, på bilverkstaden där de arbetar. De tar pengarna och sticker i en av verkstadens

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

20 frågor om Kriminalvården

20 frågor om Kriminalvården 20 frågor om Kriminalvården Frågor och svar Duveholmsskolan Läsåret 2002-03 Innehållsförteckning HUR MÅNGA FÄNGELSER FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA HÄKTEN FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA FRIVÅRDSENHETER

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR?

Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR? Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR? 2. VID EN HASTIGHETSKONTROLL STOPPADE POLISEN EN BILIST SOM KÖRDE 69 KM/H. HÖGSTA TILLÅTNA HASTIGHET VAR 50KM/H. HUR MYCKET

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter På Vansbro Utbildningscenter vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger (se rubrik Vad är en drog?) inom skolans verksamhet inte

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Den internationella handeln med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor utgör

Läs mer

Elias. Elias livsstil

Elias. Elias livsstil Tävlingen gick ut på att gå igenom en påhittad persons kollapsade privatekonomi och göra upp en plan för hur den kan bli bärkraftig. Utan att livet blir alltför torftigt. Läs klassens plan för Elias. Elias

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

ORGANISERAD BROTTSLIGHET

ORGANISERAD BROTTSLIGHET ORGANISERAD BROTTSLIGHET WALTER KEGÖ Senior Fellow Detective Superintendent Västra Finnbodavägen 2 131 30 Nacka-Stockholm Tel: +46(0)8-41056968 E-mail: wkegö@isdp.eu PRESENTATION Narkotikindustrin i världen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Försäljning av vattenpipstobak

Försäljning av vattenpipstobak Försäljning av vattenpipstobak Regelverk och lagstiftning 2010 Detta gäller vid försäljning av vattenpipstobak För att få sälja tobak måste man anmäla detta till den kommun där försäljningen ska ske. Försäljning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 564/2015 Lag om ändring av strafflagen Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen (39/1889)

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör.

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör. Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och Period: 1 9:e september 2012 Fredrik Egerstrand, filmregissör. Göteborg Fredrik Egerstrand 20121002 Göteborg Reseberättelse. Göteborg-Erbil-Diyarbakir-Istanbul-Doyran

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 35-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Christopher-Kevin Pratter, 19900721 Otto-Probst-Str. 13/32/4 A-1100 Wien Medborgare i Österrike Offentlig försvarare: Advokat Nathalie

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Internationell jämförelse

Internationell jämförelse Diagram 26. En internationell jämförelse. ESPAD-undersökningen genomförd 2003 Andelen elever motsvarande åk.9 som någon gång provat narkotika Kunskapskällar n PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten)

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen Resor Frivilliga åtagande Avtal En klädbutik ska rea ut förra årets jackor för 999 kr. De annonserar, men

Läs mer

Finska tullen 2014. Årsöversikt

Finska tullen 2014. Årsöversikt Finska tullen 2014 Årsöversikt Finska tullen främjar en smidig och lagenlig varuhandel verkställer varubeskattningen effektivt erbjuder kundinriktade tjänster skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer