NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs"

Transkript

1 Svenska NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs Tidskrift Nr X/2008 Tema: Transport

2 Tullverket började på 80-talet i blygsam skala med att besöka rederierna i Göteborg för att läsa manifest. Förhoppningen var förstås att hitta suspekta sändningar i godsflödet. Efterhand som volymen av gods i container ökade blev detta praktiskt omöjligt. Numera sänds de flesta uppgifter via e-post till Göteborg där selektering av containers sker för hela landet. Arbetet är mycket omfattande. Till Sverige ankommer dagligen containrar, lastfordon, 200 ton flygfraktgods, 90 fartyg (förutom alla färjor) och 350 godstågvagnar. Många av dessa transporter kommer från, ur smugglingshänseende, intressanta områden. Bara till Göteborg, som är Skandinaviens största hamn, kommer det för närvarande ca container per år. Till stor hjälp för selekterarna är de tullare som arbetar med SMT (Samverkan mot tullbrottslighet). De besöker rederier, speditörer m.m. för att informera företagen om att vara uppmärksamma på avvikelser i godsflödet. Detta kan indikera en presumtiv smuggling och företagen uppmanas då att ringa tullen. Ett annat nödvändigt hjälpmedel är de internationella kontakterna. Tullverket har sedan lång tid ett intensifierat samarbete med de Europeiska hamnarna. I detta samarbete utbyts underrättelser inom det maritima området d.v.s. containrar och fartyg. Inom EU anordnas vidare internationella operationer inriktade mot vissa smuggelvaror, exempelvis kokain från Sydamerika, cigaretter från Kina eller liknande. Det kanske viktigaste med dessa operationer är det ökade samarbetet mellan tulladministrationerna inom EU, samt de många personliga kontakter som upprättas. Tullverket får idag in en strid ström av godsmanifest som rör transporter i container, lastbil och flygfraktsflödet. På grund av att informationen inkommer till Tullverket i alla möjliga och omöjliga filformat, per fax eller med post försvåras selekteringsarbetet betydligt. Transportföretagen är skyldiga att lämna uppgifterna, men får välja på vilket sätt dom lämnas. I praktiken kan ett transportföretag välja att lämna uppgifterna Idag räknas KBV till en av våra brottsbekämpande myndigheter där man liksom tullen och polisen har ett prioriterat uppdrag att bekämpa narkotikasmuggling och grov organiserad brottslighet. Därutöver ansvarar Kustbevakningen för miljöräddning till sjöss för att minimera skadorna vid t.ex. oljeutsläpp. För detta arbete har man 12 specialutrustade miljöskyddsfartyg. Sjöövervakning innefattar sjösäkerhetsarbete med räddningsinsatser och rent polisiära ingripanden mot sjöfylleri och hastighetsöverträdelser eller annan vårdslöshet på sjön. KBV har numera, liksom tullen, rätt att ta alkoholutandningsprov och inleda förundersökningar om ratt- och sjöfylleri. Även övervakning av fiskeribestämmelserna åligger Kustbevakningen liksom kontroll av farligt gods. Hittills har Kustbevakningen inte varit någon stor aktör inom narkotikabekämpningen utan mest biträtt tull och polis. Däremot kan det när som helst hända att KBV gör ett större beslag av kokain under vattenlinjen på ett lastfartyg från Sydamerika. I Norge beslagtogs 152 kilo kokain som gömts i rodertrunken på ett fartyg. Det har kommit ett par tips till Sverige om misstänkt narkotikasmuggling på fartyg. Ett av tipsen kom från England via Europol. Det gällde ett parti kokain som misstänktes vara placerat i eller utanpå skrovet på ett fartyg som kom direkt från Venezuela till Viktoriahamnen i Luleå. Kokainet kunde vara gömt i torpeder som fästs på skrovet, i fartygets länssystem eller sjövattenintag eller i rodertrunken. Till Sveriges och Skandinaviens största hamn kommer containrar varje år. muntligen. Tanken vid utformandet av lagen som ger Tullverket denna befogenhet var att dessa uppgifter inte skulle databehandlas av tullen. Idag är behovet av databehandling enormt stort för att underlätta och/eller kunna bearbeta all denna information elektroniskt. Manifest inkommer elektroniskt i olika format, t.ex. pdf. txt, excel mm. En lagförändring som skulle göra det möjligt att kräva uppgifterna i gemensam form skulle underlätta arbetet enormt mycket. Tullverket skulle kunna lägga in olika parametrar elektroniskt för att snabbt plocka ut risksändningar. Med dagens lagstöd har vi inte den möjligheten. Man får naturligtvis inte glömma att det är tulltjänstemannen som gör den slutgiltiga bedömningen om en sändning är intressant BROTTSSPANINGSGRUPPEN VID GRÄNSPOLISEN I GÖTEBORG Under hösten 2006 startades ett nytt människosmugglingsärende upp av Brottsspaningsgruppen. Information som inkommit bearbetades (liknande spaningskoncept som Narkotikarotlarna använder sig utav mot grova narkotikabrott), vilket sedan ledde till att ett flertal personer med irakisk bakgrund kartlades. Det framgick att smugglingsorganisationen bestod av ett nätverk av personer vilka hade till en del olika arbetsuppgifter i organisationen. En frisörsalong på Hammarkulletorget i Göteborg var en samlingsplats för de inblandade. Denna och flera andra frisörsalonger ägdes av en huvudman genom bulvaner i organisationen. Några var experter på själva smugglingen av irakiska resenärer/flyktingar ifrån Syrien till Sverige. Några var experter på att förfalska pass och id-kort. En höll i huvudsak på med att införskaffa svenska pass som han köpte upp ifrån allmänheten för några hundralappar. Dessa sålde han sedan vidare till organisationen för kronor. Passen användes sedan som underlag till förfalskningen. Även irakiska pass inköptes billigt här i Sverige för att sedan förfalskas och förses med svenska förfalskade viseringar. ID-kort såsom svenska körkort, svenska bankkort, svenska post-id kort etc. etc. tillverkades av smugglarna. Pass och id-kort tillsammans med flygbiljett från Damaskus till Sverige ingick sedan i ett smugglingspaket till varje resenär till en kostnad av kronor. Betalningsvalutan har varit i US-dollar. Kustbevakningen har beställt tre nya stora kombinationsfartyg som tillverkas i Rumänien. Leverans från Alla fartygen ska kunna ta hand om större volymer olja, nödbogsera och släcka bränder till sjöss De egentliga mottagarna av narkotikan har egna dykare som tar hand om partiet när fartyget kommit till kaj. När Kustbevakningen får denna typ av information skickar man ner sina egna dykare för att genomsöka skrovet och de tänkta utrymmena. Detta är ett mycket tidsödande arbete på ett fartyg som kanske är mer än 200 meter långt. Man fann inget denna gång och kanske hade narkotikan plockats bort innan fartyget anlöpte Luleå. Ett annat fall gällde fartygen Atlantic Burnet och systerfartyget Royal Rescadora som kom från Sydamerika och misstankar om kokainsmuggling fanns. Royal Rescadora gick till Antwerpen och där fann man 32 kilo kokain i en torped som var fastsatt på skrovet. Atlantic B gick först till Finland och därefter till Skellefteå. Kustbevakningens dykare fann dock inget denna gång heller, men det är troligen bara en tidsfråga innan det händer. TEXT OCH FOTO: JESSICA VIKBERG Flygfrakt kallas frakt som oftast kommer pallvis medan kurirpost oftast består av mindre paket eller brev som transporteras från dörr till dörr. Det är proffslogistik på hög nivå som gäller i dag. Gods från alla världsdelar kommer till eller passerar Landvetter flygplats. Även transitgods kontrolleras. När ett paket med droger påträffas på Landvetter flygplats är det flera avdelningar inom tullen i Göteborg som kan vara eller bli inblandade. Redan vid sextiden på morgonen är tullarna Olle Ling och Kjell Dahlqvist på plats för att välja ut vilket gods man ska söka på i dag. Då har man bara 45 minuter på sig att ringa upp och stoppa kurirpostpaket. Det måste ske på smidigast möjliga vis så att legalt flöde störs så lite som möjligt. Vid kontroll har man hjälp av narkotikahund och röntgen. En ryggsäck med hjälpmedel som mattkniv, tulltejp, kamera, snabbtest av narkotika är alltid med. Det är minst lika stort säkerhetstänk i flygplatsernas godsterminaler som bland flygpassagerare berättar Olle. Terrorhotet är inte begränsat till enbart persontrafiken. På tullens Underrättelseenhet i Göteborg arbetar Lennart Alette med kurirgods och flygfrakt. Han berättar att flödet av denna typ av gods är stort och att mycket är av minutoperativt karaktär. Intressanta försändelser kräver snabba beslut. Man har inte lång tid på sig att agera för att inte störa seriösa importörer. De som beställer via nätet verkar bestå av en hel del unga människor som känner sig anonyma Skannerbilen är ett hjälpmedel i tullens arbete vid undersökning av trailers och containers. eller inte, men med datastöd skulle arbetet bli betydligt effektivare. Den 1 juli 2009 implementeras en ny EU-lagstiftning (Regulation 1875/2006) som rör all godstrafik från tredjeland till den Europeiska Unionen. Den innebär i korthet att trafiken ska aviseras i god tid innan ankomst; Container 24 timmar innan containern lastas på fartyget i utlandet Lastfordon Senast en timme före ankomst till respektive land Tåg Senast 2 timmar före ankomst till respektive land Flyggods Senast när flygplanet med godset startar Denna lagstiftning öppnar naturligtvis nya möjligheter, speciellt som uppgifterna som ska redovisas i aviseringarna är mycket mer omfattande än de som är tillgängliga idag. Anledningen till att de nya reglerna införs är för att förstärka områdena skydd och säkerhet. Alltså öka skyddet mot kommande, misstänkt terrorverksamhet. De uppgifter som kommer att begäras inom EU efter den 1 juli 2009 är bl.a. avsändare, mottagare, fraktförare, datum och tid för ankomst, varubeskrivning m.m., totalt 31 olika uppgifter. Förhandsinformation i all ära, men det som kan bli verkligt utslagsgivande är om ett sofistikerat IT-verktyg kan implementeras vid de olika tulladministrationerna i de 27 olika medlemsländerna. Om det sker så kommer det att bli avsevärt svårare för kriminella organisationer eller privatpersoner att lyckas få igenom varor eller föremål som är förbjudna eller införselreglerade. Klockan är runt halv sju på morgonen och gruppen träffas för en ny arbetsdag i Tullverkets tjänst. Smugglarnas omkostnader har varit som högst kr för varje resenär. Pengarna betalades till personerna i smugglingsorganisationen. Allt gjordes i vinstsyfte, smugglarna tog betalt för allt. I Damaskus fanns en medhjälpare till smugglarna här i Göteborg. Medhjälparen såg till att resenärerna fick gräddfil genom polis och passkontroll på flygplatsen genom att han mutade dessa myndighetspersoner. Därefter har resenärerna flugit ifrån Damaskus in i Schengenområdet, oftast till Paris, där de sedan bytt flyg som tagit dem till Sverige, oftast till Göteborg- Landvetter flygplats eller Skavsta flygplats. Resenärerna har gjort sig av med sina falska pass och id-kort och flygbiljetter genom att förstöra dem eller så har de lämnats tillbaks till smugglarna för återvinning. Resenärerna är då papperslösa när de sedan söker asyl hos Migrationsverket. Ingen har då en aning om deras rätta identitet, egentligen. Denna stora smugglingsorganisation har hållit på med sin verksamhet i Göteborg med omnejd under ett flertal år. Samtliga utom en (vilken jobbar som tolk) har under denna tid levt officiellt på socialbidrag. Samtliga är irakier men någon har hunnit bli svensk medborgare. Vid tillslaget den 20 februari 2007 mot denna stora organisation tog vi bl.a. i beslag sammanlagt 104 pass och ca kronor i kontanter. Ett stort antal personer anhölls varav sju sedan blev häktade. Vi lyckades också beslagta en komplett förfalskarverkstad, enligt Statens Kriminaltekniska Laboratoriums utlåtande. Verkstaden var portabel och fanns i tre väskor vilka hade gömts undan i en förarhytt till en gammal lastbil. Denna verkstad kan anses som hjärtat i verksamheten. De nya DASH-8 Q300-planen skall bedriva övervakning och spaning längs hela den svenska kusten samt över Vänern och Mälaren året om. På ett stort lastfartyg ter sig en enstaka container ganska liten. Dagens kontrolluppslag är en 40 fots container från Mellanöstern. Det verkar bli en fin och solig sommardag - tyvärr... Temperaturen stiger snabbt inne i en container. Redan vid tidig lunch kan termometern visa på temperaturer kring 60 grader Celsius. Två man börjar med att köra ut ett av kontrollstyrkans hjälpmedel i arbetet - skannerbilen. Efter avslutad skanning bestämmer operatören om intresse finns för fortsatt kontroll. Dagens container visar på tydlig avvikelse längst in i lasten. Konstigt nog placerar folk nästan alltid det gods som de inte vill att tullen skall kika på längst in. Allting vore mycket lättare om det stod placerat ytterst. Det är nu som vårt tunga jobb börjar - containerkontrollen. Dörrarna öppnas och vi får se vad som kommer att bli vår arbetsuppgift de närmaste 2-3 dagarna. Hela lasten består utav kolsäckar. Varje säck väger ca 40 kg. Opallat såklart. Allt måste läggas på pall av oss. Med tanke på riskerna med allt koldamm så beordras andningsskydd på och täckande klädsel för armar och ben. Man får arbeta sig sakta uppifrån och ner. Och sakta går det. Koldammet yr och sätter sig som cement på precis allting. Sikten blir bara sämre och sämre där inne i containern. Glasögon beordras på av gruppchefen. Hela tiden finns risken för ras. Till slut har gruppen lyckats med att lossa kolet fram till den avvikelse som man var intresserad av. Det visar sig vara en annan typ av kol. Efter hundsök och narkotikatest stickprovsvis konstaterar vi att det inte finns något artfrämmande gods. Nu skall hela lasten in igen. De som tror att det är mest arbetsamt att lossa en container har fel. Det är betydligt värre att lasta den. Allting måste lyftas på plats. Stöttas och säkras. Tack och lov blir det morgondagens problem, det hinns inte med idag. Verkstaden bestod bl.a. av kortprinter, scanner, stämplar, färgpennor m.m. m.m. Här fanns även 64 passhandlingar och inte minst 4 usb-minnen, vilka innehöll mängder av information och underlag för att förfalska pass och id-kort. Det är från denna verkstad som det har tillverkats svenska körkort, svenska post-id kort, svenska bank-id kort etc etc. Datorprogrammet photoshop har använts vid olika förfalskningsprocesser. Åklagaren kommer att väcka åtal mot sammanlagt tretton personer. Fram till den första rättegången, som började den 23 januari 2008, satt tre huvudpersoner häktade. Ärendet delades upp i två delar. Första delen innefattade åtal mot sju personer. Rättegången varade i sex veckor och dom meddelades den 10 april. (Göteborgs tingsrätt Mål nr B ) En av dessa tre huvudmän blev dömd till 3 års fängelse för bl.a. grovt organiserande av människosmuggling (maxstraffet är sex år), en annan till 3 års fängelse för bl.a. grovt organiserande av människosmuggling + 5 års utvisning ur riket, den tredje fick 2 års fängelse för bl.a. grovt organiserande av människosmuggling och grov urkundsförfalskning. De andra fick 10 resp. 6 och 4 månaders fängelse för grovt organiserande av människosmuggling resp. medhjälp och förberedelse till grov urkundsförfalskning. För en av dem ogillades åtalet. Tingsrätten skrev i domen: Tingrätten konstaterar att målet i denna första del har varit mycket omfattande. Förundersökningen, som har pågått i drygt ett år, är synnerligen omfångsrik och komplicerad. Kustbevakningens har 12 miljöskyddsfartyg. Dessa används i första hand för oljebekämpning och i andra hand för övervakning. i sitt sökande efter droger, säger Lennart Alette. Föräldrar luras med anonyma avsändare eller med kuvert märkta med hobbyartiklar. Vad man kan finna i dessa tillsynes oförargliga sändningar kan vara exempelvis anabola steroider, läkemedel, vapen eller narkotika. Men även preparat som påminner starkt om narkotika men ännu inte klassas som det. Tullen bidrar med information till Folkhälsoinstitutets och Läkemedelsverkets förberedande arbete som sedan hamnar hos Socialdepartementet innan regeringen tar beslut om klassning. Ett sådant fall rörde en nybakad student. Han hade försökt göra affärer ihop med kompisar genom att importera en ännu oklassad rusgivande drog man Efter en spaningsiakttagelse i ankomsthallen genomsökte tullen två resenärers bagage och fann både opium, narkotikaklassade läkemedel och anabola steroider. Kustbevakningen flygbas finns på Skavsta flygplats. Under 2008 har de gamla CASA 212-planen ersatts med tre nya DASH-8 Q300 som tillverkas i Kanada. I den hypermoderna utrustningen ombord ingår bl.a. en 360 spaningsradar som upptäcker fartygsekon på upp till 370 km. Under nosen på planen sitter en långdistanskamera som kan läsa fartygsnamn på upp till 15 km håll. Flygplanens sidspanande radar upptäcker oljeutsläpp på upp till 40 km avstånd. Huvuduppdraget för kustbevakningsflyget är att hitta och spåra oljespill och oljedumpning, men annan miljöövervakning, gränskontroller, fiskeriövervakning och sjöräddning ingår också i uppdraget. DASH-planens långa räckvidd gör att de utan problem kan flyga från Skavsta till nordligaste Sverige och åter utan att tanka. Kustbevakningsflyget har verkligen fått ett lyft. Kustbevakningen övervakar, räddar och hjälper till sjöss och har ett nära samarbete med Polisen, Tullverket, Fiskeriverket, Sjöfartsverket m.fl. myndigheter. Verksamheten genomförs med hjälp av ett trettiotal sjöövervakningsfartyg, 12 miljöskyddsfartyg, 2 kombinationsfartyg, 3 flygplan, 3 svävare, ett 50- tal arbetsbåtar samt ett flertal fordon. Drygt 800 personer är anställda i Kustbevakningen och finns på 26 kustbevakningsstationer inklusive flygkuststationen på Skavsta flygplats. Den centrala ledningen sitter i Karlskrona och den operativa verksamheten styrs från fyra regionala ledningscentraler placerade i Härnösand, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. övervakning och kontroll för att öka säkerheten, skydda miljön samt begränsa brottsligheten till sjöss person- och varukontroll till sjöss kontroll av fisket till sjöss samt en samordnad landnings- och kvalitetskontroll av fisk medverkan i internationellt samarbete för att utveckla gränskontroll, brottsbekämpning och miljöskydd räddningstjänst till sjöss Källa: Tullinspektör Michael Bellini röntgar bagage för att söka efter smuggelgods. funnit uppgifter om på Internet. Tullen fångade upp försändelsen. Snabbtest visade först på narkotika men ämnet visade sig vara Mephedrone. Eva Hedberg på tullkriminalen i Göteborg förhörde den 19-årige killen. Under förhöret med den 19-årige mannen satt han och snorade på ett sätt som Eva kopplade ihop med kokainmissbruk. Han berättade att han snortade Mephedrone genom näsan. Det verkade som att slemhinnor skadades på liknande vis som av kokain. Killen berättade om det från början starka ruset och de inledningsvis positiva känslorna. Han beskrev det som att han till och med klarade av att lyssna på ravemusik under ruset. Efter den första experimenterande perioden ökade han på dosen. Ibland tog han flera dagar i sträck och gick ner i vikt. I avtändningsfasen var han deprimerad och kunde bli mycket aggressiv. Han mådde allt sämre. 19-åringen säger att han inte använder så mycket av drogen längre men försöker han sluta helt så mår han väldigt dåligt. Eva Hedberg berättar om ett annat aktuellt fall. Det rör sig om ett ärende med GBL och GHB som har kommit in via kurirgods. Jag hade en kvinna på förhör. Hon var i 30-årsåldern och mamma till två ganska små barn. Kvinnan var inblandad i GBL/GHB-härvan som vi började nysta upp i försomras. Hon berättade att hon tog GHB varannan timme. GBL klarade hon inte av att dricka. Hon varvade intaget av GHB med amfetamin. När förhöret pågått i några timmar frågade jag henne hur hon kände sig nu, eftersom hon inte tagit något på flera timmar. Hon svarade att det inte var några problem, men bad att få gå på toaletten. Då upptäckte jag att hon hade något instoppat innan för byxlinningen. Det visade det sig vara en liten flaska GHB. Förundersökningsprotokollet i detta ärende omfattar sidor. Utredningen blev kostsam då ärendet tillsammans med tolkräkningar i nuläget är uppe i 3,5 miljoner kronor. Vi har använt oss av telefonavlyssning och nära samtal har tolkats på arabiska och östassyriska språket i ärendet. Advokatkostnaderna för den första delen i ärendet har kostat nära 4,5 miljoner kronor. Tre av de dömda har överklagat sina domar till hovrätten. Inom kort kommer ytterligare sex personer att åtalas i samma ärende. Kostnaderna kommer sålunda att öka. Det finns väldigt många smugglingsorganisationer i Sverige vilka jobbar ungefär på det sätt som nu i korthet redovisats. Vi har med kraft kunnat konstatera och påvisa hur denna smugglingsorganisation gått till väga och att det handlar om mycket stora summor pengar som den insmugglade fått betala till dessa människosmugglare. Enligt en rapport ifrån Rikskriminalpolisen (från SvD den 27 juni 2008): En stor del av den organiserande brottsligheten styrs från Sverige. Omkring en miljard kronor. Så stora intäkter beräknas den illegala människosmugglingen av irakier till Sverige ha inbringat, bara under Källor inom Polisen och Migrationsverket uppskattar att 90 till 95 procent av de omkring irakier som sökte asyl i Sverige i fjol hade betalat olika nätverk av människosmugglare för resan till Sverige, inklusive eventuella förfalskade resedokument. Ett parkeringskvitto avslöjade att hon kört bil ner till tullens lokaler i centrala Göteborg. Vi körde henne till häktet på Aminogatan. Där vägrade man att ta emot henne. Det är för riskfyllt med GHB-påverkade personer. De blir lätt medvetslösa och risken för att de dör är överhängande. Kvinnan fick istället köras till psyket på Sahlgrenska. Väl där började hon få kramper och kunde inte greppa muggen med vattnet hon ville dricka eller knäppa upp sina byxor när hon behövde kissa. En annan typ av varor man kan råka på bland flygfrakt och kurirgods är vad tullen brukar kalla imma, immaterialrättgods. Bland flygfraktgodset handlar det ofta om varumärkesförfalskade kläder klockor, telefoner och mediciner. Gruppen som arbetar med detta försöker även överblicka legal import och export av vapen för att upptäcka smuggling i samband med dessa sändningar. Den dagen jag besöker Landvetter flygplats gör man kontroll på en flight från Iran. En ung man ses lämna över något till en äldre medpassagerare innan de passerar tullkontrollen. Det visar sig vara ett cigarettpaket. Man väljer att visitera båda männen. I den unga mannens bagage hittar man narkotikaklassade tabletter samt anabola steroider. Inlindat i tyg och plast påträffas opium i den äldre mannens bagage. Mannen förnekar och säger sig tro att någon hämnats på honom genom att dölja narkotikan i hans väska. Den yngre mannen har även skickat ca 35 kg flygfraktgods med samma plan. Kontroll av godset ger ytterligare beslag av anabola steroider, narkotikaklassade tabletter samt en säck med cigarettlimpor. Ett godsbeslag kan rädda liv. Det finns det bevis på. I samband med ett beslag av GHB gick tullkriminalen in i en lägenhet för att gripa mottagaren. Vid husrannsakan påträffades en ung man som just placerat ett brev på köksbordet. Brevet var ett avskedsbrev till pojkens mamma. Han skulle just ta sitt eget liv. Ännu en transport till psykakuten. Eva Bornius, som arbetar som gruppchef för tullen på flygplatsen, berättar att man under den senaste tiden påträffat allt från anabola steroider, kokain, sprutor och kanyler, flytande opium, khat, tårgas, vapen, falsk Viagra, knogjärn, elpistoler, expanderbatong. Listan kan göras lång. Många människor berörs. De unga som skadar sig själva genom att missbruka preparat och därmed skadar föräldrar, syskon, pojk- och flickvänner även den listan kan göras lång. INNEHÅLL SNPF ordförandens och redaktörens spalt... 2 Full fart i Stockholms hamntrafik... 3 Tullverkets kontroll av gods i containertrafiken Receptfritt på nätet lukrativ affärsidé Människosmuggling en organiserad och resurskrävande brottslighet Serbien brottsintensiv och korrumperad miljö En bussresa i Belgrad Ny heroinrutt från Balkan i mitten av 1990-talet Smugglare som smiter från tullkontroll en fara för både personal och allmänhet Notiser Den nya Svinesundsbron efterlängtad förbindelse för många Tullmyndigheter ökar underrättelsesamarbetet Kustbevakningen en tekniktung myndighet Flygolyckan som startade USA-försvarets drogtestprogram Allt mer brott i den globala ekonomin Tullen på Landvetter träffar på det mesta Skavsta stor flygplats i trång kostym Kristianstad Airport siktar mot nya höjder Tullverkets kontroll av gods i containertrafiken TEXT: CHRISTINA HASSELGREN OCH HANS SVENSSON, UNDERRÄTTELSE, JOAKIM OLSSON, GRÄNSKONTROLL, PETER LINDQVIST, STRATEGISK UNDERRÄTTELSE, TULLVERKET KC-GODS, GÖTEBORG. REDIGERING: HEIDI JOENSUU. FOTO: TULLVERKET Selektering i containertrafiken Hjälpmedel Juridiska och tekniska förbättringsområden ustbevakningen firade 20 år som egen myndighet Ki somras. Före 1988 löd Kustbevakningen under tullen i mer än 300 år. Miljö, fiskeri och sjösäkerhet Narkotikabekämpning Kartläggning av nätverk Svenska pass i omlopp Dyr paketresa till Sverige Framtiden Inblick i det faktiska kontrollarbetet Människosmuggling - en organiserad och resurskrävande brottslighet TEXT: GÖRAN LARSSON Kustbevakningen - en tekniktung myndighet TEXT: GUNNAR HERMANSSON FOTO: KUSTBEVAKNINGEN Kustbevakningen, KBV, är en myndighet som samverkar med polis och tull och i denna roll får KBV allt oftare medverka och biträda med sina resurser och sin moderna teknik i form av dykare, båtar, flygplan med mera Det finns en Brottsspaningsgrupp hos Gränspolisen i Göteborg vars huvuduppgift är att bekämpa den grova organiserade brottsligheten kring människosmugglingen. Brottspaningsgruppen jobbar i kommission från ax till limpa och följer upp utlänningslagen som är stiftad av våra demokratiskt valda politiker i regering och riksdag Förfalskarverkstad i beslag Kustbevakningsflyget Tullen på Landvetter träffar på det mesta Dygnet runt hela veckan kommer det in gods med flyg till Landvetter. Varje år landar och mellanlandar sammanlagt ton gods på Sveriges andra största flygplats. Vad det gäller mängden gods har Landvetter lika stor trafik som Arlanda flygplats. Gods Unga och nya droger Många åtalade Fakta: Kustbevakningen Verksamheten är koncentrerad till Kostsam och komplicerad utredning Varumärkesförfalskning Full pott Självmordsbrev Listan kan göras lång Svenska NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs Tidskrift ANSVARIG UTGIVARE: Thomas Hessius Ekman CHEFREDAKTÖR: Gunnar Hermansson (HG) ADRESS: SNPF:s Tidning Polismyndigheten i Västra Götaland LKP NarkR Box Göteborg Telefon: Fax: SNPF:s hemsida: SVENSKA NARKOTIKAPOLIS- FÖRENINGENS ANNONSAVDELNING: c/o Mediahuset i Göteborg AB Marieholmsgatan Göteborg Telefon: Fax: OMSLAGET: En ökande mängd gods och även smuggelvaror transporteras med flyg. Foto: Steve Woods. PRODUKTION OCH TRYCK: Åkessons Tryckeriaktiebolag Box 148, Emmaboda Telefon: ISSN X/08 Årgång 21 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1

3 THOMAS HESSIUS EKMAN ORDFÖRANDE GUNNAR HERMANSSON CHEFREDAKTÖR Hej alla som STÄLLER UPP mot narkotikabrottligheten! Svenska Narkotikapolisföreningen som gjort denna tidning är en ideell förening för anställda inom Polisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Kustbevakningen. Vi arrangerar egna utbildningsdagar och konferenser runt om i Sverige. Vi har också en kampanj som vi kallar för STÄLL UPP mot narkotika. Med detta motto arrangerar vi företagskonferenser, information i idrottsklubbar, skolor mm. Tyvärr ser vi att narkotikan finns i alla miljöer i samhället. Alla kan bidra på sitt sätt genom att ta ställning mot narkotikan oavsett var vi bor och var vi jobbar. Det är viktigt att vi är många som tar avstånd mot narkotikamissbruk och dess konsekvenser. Själv har jag jobbat som polis i snart 30 år, varav 15 på en gatulangningsgrupp i Göteborg. Genom min poliskarriär har jag kommit i kontakt med tusentals missbrukare och langare. Med var jag har sett och hört kan jag inte gå med på någon som helst liberalisering. Det är inte ett värdigt liv att knarka. Och alla missbrukare har familj och vänner som lider när de ser sina egna må sämre och sämre eller kanske dör i narkotikans konsekvenser. Därför är det viktigt att vi alla ställer upp mot narkotikan. Jag vill tacka alla annonsörer och andra medverkande i tidningen. Det är tack vare er som denna tidning har kommit till. Tillsammans blir vi starka. De som smugglar narkotika och andra droger har det inte alltid så lätt. Medan legala transporter sker med öppna kort, med en intrimmad logistik och i samarbete, måste smugglarna gömma sina varor, riskera att bli lurade av opålitliga kompanjoner eller att bli avslöjade av myndigheter och riskera långa fängelsestraff. Att dyka ner och sätta fast ett narkotikaparti på skrovet av ett lastfartyg eller bygga in drogerna i maskindelar eller i fordon är arbete för fackmän. Själva transporten till mottagaren av de illegala drogerna sköts sedan av ovetande rederier, åkerier eller flygbolag. Omhändertagandet av den dolda lasten vid slutdestinationen är ofta den mest känsliga delen för smugglarligorna. Det är här många narkotikatransporter blir avslöjade, oftast beroende på att de kriminellas logistik inte alls är lika väl fungerande som transportföretagens. Det är här alla vi som arbetar på den legala sidan kan göra en insats. Med lite säkerhetstänkande kan vi upptänka om något inte stämmer. Lasten kanske inte stämmer överens med mottagaren, fraktkostnaden är högre än varuvärdet eller något annat som avviker från det normala. Kanske kan innehållet i några artiklar i denna tidning ge lite nya tankar. Om vi alla hjälps åt blir smugglarnas tillvaro ännu svårare. Besök också gärna vår hemsida där ni bland annat kan läsa vår ordinarie medlemstidning. Fakta om SNPF Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, är en ideell förening som bildades Antalet medlemmar är idag nästan 3000, varav de flesta är anställda inom polisen, tullen eller åklagarväsendet. Föreningens syfte är att främja utbildning och forskning inom narkotikabekämpningens område som är till nytta för rättsväsendet. Medlemmarna får ökade kunskaper inom sina respektive verksamheter genom den högklassiga utbildning som föreningen tillhandahåller vid de årliga utbildningskonferenserna, samt genom medlemstidningen som utkommer med fyra nummer per år. SNPF stödjer enskilda medlemmar genom stipendier och bidrag för resor och andra aktiviteter som är förenliga med föreningens verksamhet. Föreningens arbete finansieras främst genom bidrag från enskilda företag och organisationer samt genom föreningens företagsklubb. Dessutom är medlemsavgifter och bidrag från myndigheter väsentliga för föreningen. 2 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

Välkommen till KUSTBEVAKNINGEN

Välkommen till KUSTBEVAKNINGEN Juni 2012 Välkommen till KUSTBEVAKNINGEN Kustbevakningen arbetar för en hållbar havsmiljö och ökad säkerhet till sjöss. Vi finns längs med hela Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar dygnet

Läs mer

Sune Nordström. KCGN. Tullkriminalen. Analys/underrättelse. Anställd i Tullen -86. Tjänstgjort främst inom brottsbekämpningen.

Sune Nordström. KCGN. Tullkriminalen. Analys/underrättelse. Anställd i Tullen -86. Tjänstgjort främst inom brottsbekämpningen. Grundat 1636 Tillhör Finansdepartementet 2 160 anställda Brottsbekämpning / Effektiv Handel GD: Therese Mattsson Sune Nordström. KCGN. Tullkriminalen. Analys/underrättelse. Anställd i Tullen -86. Tjänstgjort

Läs mer

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Kathrine Månsson, Tullverket och Tobias Stenström, Polisen 1 Innehåll 1. Inledning 2. Vad är en spritbuss 3. Vem stödjer smugglingen 4. Vad

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING TILL: Refugee Air MED E- MAIL 2015-09- 08 REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING 1. BAKGRUND 1. Med anledning av den pågående flyktingkatastrofen vid Medelhavet

Läs mer

2009 2008 2007 Legal varehandel Importangivelser antal, handel med lande udenfor 1.240.746 1.339.956 1.330.550

2009 2008 2007 Legal varehandel Importangivelser antal, handel med lande udenfor 1.240.746 1.339.956 1.330.550 Tullen i Danmark Efter vårt reportage om tullen vid Svinesund i Norge reste vi vidare till det som idag heter Copenhagen Airport och som då den grundlades 1925 var en av de första civila flygplatserna

Läs mer

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare ORGANISATION 26 kustbevakningsstationer inklusive en flygkuststation Huvudkontor i Karlskrona Två regionala ledningar med ständigt bemannade ledningscentraler i:

Läs mer

Informatör åt polisen lämnades utan skydd

Informatör åt polisen lämnades utan skydd Informatör åt polisen lämnades utan skydd Bokmärk artikel Publicerad i dag 00:01 Foto: Magnus HallgrenJohan lämnades utan skydd efter att ha arbetat som informatör åt polisen. Riksdagen har överlåtit åt

Läs mer

LAG OCH RÄTT SAMHÄLLSKUNSKAP

LAG OCH RÄTT SAMHÄLLSKUNSKAP LAG OCH RÄTT SAMHÄLLSKUNSKAP MÅL - Du kommer få en inblick i de lagar och regler som vår demokrati vilar på. - Du kommer efter arbetsområdet ha insikt i hur Sveriges rättsväsende fungerar. LAGAR OCH REGLER

Läs mer

Lag (2000:1225) om straff för smuggling

Lag (2000:1225) om straff för smuggling Smugglingslagen m.m./smuggling m.m. 1 Allm. anm. 1. Översändande av domar i vissa fall till Tullverket, se [201]. Allm. anm. 2. Bestämmelser om belastningsregister, se [3301] o.f. Allm. anm. 3. Vissa bestämmelser

Läs mer

Smuggling via datorn. Sofia Hellqvist, Tullverket

Smuggling via datorn. Sofia Hellqvist, Tullverket Smuggling via datorn Sofia Hellqvist, Tullverket Tullverkets verksamhet Fastställa och ta ut tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas (tullhantering)

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa; SFS 2006:1570 Utkom från trycket den 9 januari 2007 utfärdad den 21 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11 Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 oktober 2011 B 2944-11 KLAGANDE AS Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI 2013-12-12 Pangea är en internationell Internet Week of Action mot olaglig läkemedelsförsäljning som samordnas av Interpol. Det

Läs mer

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRATT EnhetS DOM meddelad i Sollentuna Mål nr B 9462-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Rebecca Rehnström Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) Krafttag mot miljöbrott Sammanfattning Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också

Läs mer

Håkan Hansson Tullverket KCGM

Håkan Hansson Tullverket KCGM PANGEA IV Håkan Hansson Tullverket KCGM Pressmeddelande 2011-09-27 kl. 14.00 Samordnad internationell insats mot olagliga läkemedel Ett stort antal webbplatser har stängts ner, ett 50-tal personer har

Läs mer

Brott till Tullens kännedom 2001-2014

Brott till Tullens kännedom 2001-2014 Internets betydelse i tullbrott fortfarande stark År 214 kom sammanlagt 9 789 brott till Tullens kännedom (213: 1 724). Minskningen av mängden tullbrottbrott har först och främst berott på att utredningen

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON 20 SAMBANDET 4 2012 VASSA PÅ MILJÖBROTT Miljöbrott innebär en bredd av ärenden. Under 2012 har det bland annat inneburit ett oljeutsläpp samt ett

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

Om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor Svensk Servicehandel & Fast Food

Om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor Svensk Servicehandel & Fast Food Pengarna som gick upp i rök Om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor Svensk Servicehandel & Fast Food Om Svensk Servicehandel & Fast Food Svensk Servicehandel & Fast Food är en branschorganisation

Läs mer

Vi kommer aldrig ikapp narkotikalangarna

Vi kommer aldrig ikapp narkotikalangarna Vi kommer aldrig ikapp narkotikalangarna Den nya narkotikalagen får lite beröm, men mest kritik. Förstörandelagen är bra medan klassningen av nya preparat tar för lång tid. Livsfarliga droger kan säljas

Läs mer

TEMA: Droger Mitt namn:

TEMA: Droger Mitt namn: TEMA: Droger Mitt namn: 1 Vad är en drog? Drog är ett medel som ger användaren (den som använder droger) en bra känsla som brukar kallas rus, t.ex. glädje. För att inte förlora detta rus måste användaren

Läs mer

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Tullkodex m.m./vissa andra tullförfattningar 1 Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [4001] Denna lag innehåller

Läs mer

Presentation av Tullverkets Hundverksamhet.

Presentation av Tullverkets Hundverksamhet. Presentation av Tullverkets Hundverksamhet www.youtube.com Sökhundar i Tullverket Narkotikasök sedan 1967 Nu: narkotika-, vapen & ammunitionssök Tullverkets uppdrag och mål Förenkla det legala Förhindra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Den illegala drogsituationen i Sverige 2007

Den illegala drogsituationen i Sverige 2007 Den illegala drogsituationen i Sverige 2007 RKP RAPPORT Rikskriminalpolisen, kriminalpolisenheten, underrättelsesektionen 2007:7, huvudkontoret RAPPORT 1 (22) SÄNDLISTA Polisen Arkiv Rikspolischefen Rikskriminalchefen

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Kartläggning av narkotika i Norrköping för 2012

Kartläggning av narkotika i Norrköping för 2012 1 213-9-12 Kartläggning av narkotika i Norrköping för 212 SOCIALKONTORET, BEROENDEKLINIKEN OCH FRIVÅRDEN, NORRKÖPING SAMMANSTÄLLD AV BRITT BIRKNERT SOCIALKONTORET 213-9-1 2 Kartläggning av narkotika i

Läs mer

Så här kan det gå till.

Så här kan det gå till. ETT BROTT BEGÅS Så här kan det gå till. Tre killar begår tillsammans en väskryckning. De åker moped och kör upp jämsides med en äldre dam och rycker väskan i farten. Damen stretar emot och får ta emot

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2015 B 224-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART JH Ombud och offentlig försvarare: Advokat UR SAKEN Narkotikasmuggling

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

M./. Riksåklagaren angående människosmuggling

M./. Riksåklagaren angående människosmuggling Svarsskrivelse Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2813-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm M./. Riksåklagaren angående människosmuggling m.m. Högsta domstolen har

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 30 april 2002 (8.5) (OR. es) 8353/02 ENFOCUSTOM17 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 30 april 2002 (8.5) (OR. es) 8353/02 ENFOCUSTOM17 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 30 april 2002 (8.5) (OR. es) 8353/02 ENFOCUSTOM17 NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för tullsamarbete Föreg. dok. nr: 14571/01 ENFOCUSTOM 47 + COR 1, 15257/01

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff.

Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff. Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff. Förövaren. Det finns flera teorier om varför någon blir kriminell. Två vanliga teorier är arv och miljö. Arv

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tullförordning; utfärdad den 17 mars 2016. SFS 2016:287 Utkom från trycket den 31 mars 2016 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 I denna förordning

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Misstänkta illegala avfallstransporter av uttjänta bilar

Misstänkta illegala avfallstransporter av uttjänta bilar Misstänkta illegala avfallstransporter av uttjänta bilar RKP RAPPORT 2008:7 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten September 2008 Utgivare Rikskriminalpolisen Box 12256 102 26 Stockholm Telefon 08-401

Läs mer

Region Gotlands synpunkter på eventuella nedskärningar av Kustbevakningen på Gotland

Region Gotlands synpunkter på eventuella nedskärningar av Kustbevakningen på Gotland LEDNINGSKONTORET ASB-enheten Christer Stoltz, tfn 0498-263246 Ärendenr RS 2014/90 Handlingstyp Synpunkter Datum 18 februari 2014 1 (5) Kustbevakningen Region Ost Björn Meijer s synpunkter på eventuella

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

NARKOTIKASMUGGLINGEN IN I SVERIGE - Hur har Öresundsbron inverkat

NARKOTIKASMUGGLINGEN IN I SVERIGE - Hur har Öresundsbron inverkat Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 54 NARKOTIKASMUGGLINGEN IN I SVERIGE - Hur har Öresundsbron inverkat Författare: Sammanfattning Narkotika

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt Från svart till vitt och gråzonen däremellan En skrift om penningtvätt 1% är inte nog alltför få rapporterar misstänkta transaktioner! Hjälp oss att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism.

Läs mer

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Alkohol och olyckor Vi lever i ett land där många ser alkohol som en naturlig del av livet. Vid privata fester

Läs mer

2013-03-20 meddelad i Sollentuna

2013-03-20 meddelad i Sollentuna Mål nr meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Wissam Samir Daybess, 741111 Frihetsvägen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter; SFS 2002:883 Utkom från trycket den 6 december

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 20 MINUTERS-GUIDE! USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 Hej och välkommen, vad roligt att du har hittat till vårt forum, men framförallt spännande att du går i tankar om att köpa hem en bil från

Läs mer

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland Trafikinsats Region Mitt Västernorrland 2010-09-13--15 Resultatredovisning Trafikinsats Region Mitt Ett vinnande koncept I den handlingsplan som arbetats fram i samverkan mellan Polisen, Trafikverket och

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Rapport om fildelningsjakten år 2012 Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Sammanfattning 2012 Detta är andra året som kampanjen Brottskod 5101 släpper en rapport om fildelningsjakten i Sverige. Till skillnad

Läs mer

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal 1-4 2014 och kvartal 1-4 2013 Innehållsförteckning: Förklaringar till tabellerna Tabell 1 Tabell 1A Tabell 2 Tabell 3A Tabell 3B Tabell 4 Tabell 4A Tabell

Läs mer

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Det hölls en temadag i stadsdelen Majorna i Göteborg, på Dalheimers Hus, den 22 februari på temat Unga och droger och med underrubriken Om konsekvenser när droger

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

Se upp för piratkopior och illegala växtskyddsmedel!

Se upp för piratkopior och illegala växtskyddsmedel! ACF Sweden webpage 2011 1 Se upp för piratkopior och illegala växtskyddsmedel! Förfalskade växtskyddsmedel och piratkopior är ett stort växande problem för miljö och hälsa inom EU. ECPA, European Crop

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift

Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift Ämne: Svenska, SVA, SFI, Samhällskunskap Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp:

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Utnyttjas din verksamhet av kriminella?

Utnyttjas din verksamhet av kriminella? INFORMATION OM NARKOTIKAPREKURSORER Utnyttjas din verksamhet av kriminella? VI SAMVERKAR FÖR ATT FÖRHINDRA ATT KEMIKALIER AVLEDS TILL OLAGLIG NARKOTIKATILLVERKNING. Visste du att vissa kemikalier kan användas

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Polisriksdagen 2014. Stöldligor och mängdbrott. Seminarie A3 / C2. Fredrik Persson, RKP Anders Burén, Pmynd Sthlm

Polisriksdagen 2014. Stöldligor och mängdbrott. Seminarie A3 / C2. Fredrik Persson, RKP Anders Burén, Pmynd Sthlm Seminarie A3 / C2 Stöldligor och mängdbrott Fredrik Persson, RKP Anders Burén, Pmynd Sthlm 1 Upplägg seminariet 1. Bakgrund polisens satsning mot mängd och seriebrott 2. Beskrivning Insats Gunder 3. Uppföljning

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Integritet på nätet. Jon Karlung, Bahnhof

Integritet på nätet. Jon Karlung, Bahnhof Integritet på nätet Jon Karlung, Bahnhof Kort om Bahnhof Grundades 1994 10 stycken US Robotics-modem på IKEA-hyllor. Maximal bandbredd 28,8 kbit/s Egen förbindelse på 64 kbit/s Tre anställda i en barrack

Läs mer

Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg

Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Erik Palmqvist Ålands polismyndighet Specialarbete i Kriminalteknisk grundutbildning 2007-2008 vid Statens kriminaltekniska

Läs mer