Vägledning för Klienter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för Klienter"

Transkript

1 Vägledning för Klienter Stationära och bärbara datorer, All in One produkter, ruggade datorer, tablets/läsplattor, tunna klienter, bildskärmar samt tillbehör och produktnära tjänster Klienter 11 1 (40)

2 Förord Kammarkollegiet genom Statens inköpscentral (hädanefter Statens inköpscental), har 2012 genomfört en ramavtalsupphandling inom området Klient som innefattar stationära och bärbara datorer, All in One produkter, ruggade datorer och tablets/läsplattor, tunna klienter samt bildskärmar och tillbehör. Statens inköpscentral har tecknat sammanlagt 44 ramavtal avseende Klienter med tillhörande tjänster med regionsindelning i Sveriges län som beskrivs i denna vägledning. Ramavtalen tillgodoser behovet av ett brett och djupt utbud av produkter och tjänster för offentlig förvaltning. Vägledningen ska underlätta för avropande kunder att bedöma vilka produkter och tjänster som kan vara lämpliga för att tillgodose den avropande kundens behov. Aktuell ramavtalsinformation och kontaktuppgifter finns på Information om Statens inköpscentralen finns på Frågor om ramavtalen kan ställas till Statens inköpscentrals kundstöd på e-post: Stockholm i juli 2012 Klienter 11 2 (40)

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING RAMAVTALSPERIOD GEOGRAFISK INDELNING RAMAVTALSREGIONER, FÖRNYAD... 6 KONKURRENSUTSÄTTNING RAMAVTALSREGION 7, RIKSTÄCKANDE, RANGORDNAT... 8 FÖRFARANDE RAMAVTALSREGION OCH PRODUKTER ELEVDATORER AVSEENDE REGION TILLBEHÖR TJÄNSTEUTBUD REGION TJÄNSTEUTBUD REGION KRAVKATALOG EXEMPEL PÅ KRAVSTÄLLNING OCH FIKTIVA FALL LEASING INTERNETLÖSNING FÖR KUNDSPECIFIKA SIDOR MILJÖKRAV I UPPHANDLINGEN UNDERLEVERANTÖRER SPECIFIKATION VID AVROP LEVERANS OCH LEVERANSKONTROLL LEVERANSVILLKOR RAMAVTALSLEVERANTÖRENS SORTIMENT VITEN VITESMODELLER (SE ÄVEN BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR, PKT. 18) GARANTIER PRISER AVROPSFÖRFARANDE AVROP FRÅN RAMAVTALET MED HJÄLP AV FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING, REGION ENSTAKA AVROP ÅRSBASERAT KONTRAKT (LEVERANSAVTAL) AVROPSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING TILLDELNINGSBESLUT OCH FRIVILLIG AVTALSSPÄRR Klienter 11 3 (40)

4 1 Inledning Upphandlingen genomfördes enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091) Denna Vägledning är avsedd att ge en samlad överblick av ramavtalens innehåll inom upphandlingsområdet Klient. Denna vägledning ska vara ett stöd för dig som ska avropa i avrops- och förvaltningssituationer. I vägledningen används begreppet avropande kund som ett samlingsbegrepp för statliga myndigheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten samt för kommuner och landsting, som lämnat fullmakt till upphandlingen. Vissa övriga organisationer har möjlighet att avropa från ramavtalen om de har anmält intresse i förväg, genom att lämna fullmakt. De som är avropsberättigade finns listade på för respektive ramavtal. Klienter 11 4 (40)

5 2 Ramavtalsperiod Ramavtalen för regionerna 1-6 gäller från och med 23/ till och med 30/ med möjlighet till förlängning i upp till 36 månader. Ramavtalen för region 7 gäller från och med 25/ till och med 30/ med möjlighet till förlängning i upp till 24 månader. Eventuell förlängning av ramavtalen sker på initiativ av Statens inköpscentral. Att Ramavtalet upphört att gälla påverkar inte giltigheten av Kontrakt som ingåtts under Ramavtalets giltighetstid. Kontrakt kan emellertid inte ingås efter det att Ramavtalets avtalsperiod har upphört. Detta hindrar dock inte att leverans kan ske vid en senare tidpunkt, under förutsättning att Kontrakt tecknats inom Ramavtalets giltighetstid. 3 Geografisk indelning Ramavtalsregionerna är geografiskt indelade i län, i enlighet med punkt 3.1, Ramavtalsregioner. Avropande kunder ska använda sig av den ramavtalsregion inom vilken avropande kund är lokaliserad. I punkt 3.1 framgår aktuell regionsindelning. För avropande kunder med verksamhet i mer än en region kan avrop ske på ramavtalsregion 6, alternativt från region 7. Om avropande kunder samarbetar över regiongräns kan avrop göras ramavtalsområde 6 och 7. Dessa två regioner är rikstäckande. Klienter 11 5 (40)

6 3.1 Ramavtalsregioner, Förnyad konkurrensutsättning Region 1 Norra Sverige samt Uppsala och Örebro. Regionen avser länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Uppland och Södermanland. Leverantörerna är; Atea Sverige AB, B2B It-Partner AB, Dustin AB, Invid Gruppen AB, Ricoh Sverige AB Region 2 avser Stockholms och Gotlands län. Leverantörerna är; Atea Sverige AB, Dustin AB B2B It-partner AB, Ricoh Sverige AB Caperio AB, Region 3 Västra Sverige, vilket avser länen Västra Götaland och Halland. Leverantörerna är; Atea Sverige AB, Dustin AB, Invid Gruppen AB, Ricoh Sverige AB, Svensk IT Funktion AB Region 4 sydöstra Sverige, vilket avser länen Östergötland, Jönköping och Kalmar. Leverantörerna är; Atea Sverige AB, B2B It-partner AB Caperio AB, Dustin AB, Ricoh Sverige AB Klienter 11 6 (40)

7 Region 5 södra Sverige, vilket avser länen Kronoberg, Blekinge och Skåne. Leverantörerna är; B2B It-partner AB, Caperio AB, Dustin AB, Ricoh Sverige AB, Svensk IT Funktion AB Region 6, rikstäckande. Detta ramavtal kan nyttjas av avropande kunder med verksamhet i mer än en region eller samarbetande avropande kunder över regionsgränser. Om ett avrop genomförs med syfte att omfatta leveranser till mer än en region ska detta göras mot de ramavtalsleverantörer som finns inom denna region. Leverantörerna är; Atea Sverige AB, B2B It-partner AB, Dustin AB, Invid Gruppen AB, Ricoh Sverige AB Klienter 11 7 (40)

8 3.2 Ramavtalsregion 7, rikstäckande, rangordnat förfarande Region 7, rikstäckande. Avropsformen är rangordning per anbudsområde. Avrop sker enligt samtliga villkor fastställda, kund kan alltså inte ställa egna krav utan endast avropa de produkter, tjänster och tillbehör som finns i ramavtalet Region 7 omfattar två stationära datorer, tre bärbara och tre läsplattor med tillbehör och tjänster i fem olika områden, enligt nedan. Kund kan nyttja detta ramavtal om denne specifikt har behov av någon av de i ramavtalet angivna produkterna (fabrikat och modell). Ramavtalsleverantören får under Ramavtalen endast sälja angivna produkter, tjänster och tillbehör. Ramavtalen gäller från och med 25/ till och med 30/ med möjlighet till förlängning i upp till 24 månader. Produkter som ingår i ramavtalen inom region 7: Rangordning Dator (Liten bärbar dator) 1. Dell AB Dell Latitude E5430/14 /4GB/120GB SSD/Intel Celeron dual core 2. Atea Sverige AB HP Probook 6465B/14 /4GB/128GB SSD/ AMD A4-3310MX dual core 3. Dustin AB Lenovo Thinkpad X230/12,5 /4GB/128GB SSD/Intel Celeron dual core Rangordning Dator (Mellanstor bärbar dator) 1. Dell AB Dell Latitude E5530/15,6 /4GB/320GB SATA(7200)/Intel Celeron dual core 2. Dustin AB Lenovo Thinkpad L530/530/15,6 /4GB/320GB SATA(7200)/Intel Celeron dual core 3. Atea Sverige AB HP Probook 4535S/15,6 /4GB/320GB SATA(7200)/AMD A6-3420M w/radeon Processor quad core Klienter 11 8 (40)

9 Rangordning Dator (Mac OS) 1. Atea Sverige AB MacBook Pro MD inch dual-core i5 2.5GHz/4GB/500GB HD/8GB, KTA-MB1600 x 2 2. Advania AB MacBook Pro 13 MD313S/A Dual-Core i5 2.4GHz/4GB/500GB/HD Graphics/SD 3. Dustin AB MacBook Pro 13 MD313S/A Dual-Core i5 2.4GHz/4GB/500GB/HD Graphics/SD Rangordning Dator 1 Dator 2 1. Dell AB Dell OptiPlex 7010 SFF/4GB/500GB SATA (7200)/Intel Celeron dual core Dell Optiplex 790 DT/8GB/500GB SATA(7200)/120GB SSD/ i5 Quad core 2. Atea Sverige AB HP Compaq 6200 SFF/4GB/500GB SATA(7200)/dual core 3. Dustin AB Lenovo Thinkcentre M77/4GB/500GB SATA(7200)/AMD Athlon II X2 220 (dual core) (2.8GHz, 1MB Total Cache) HP Compaq 6200 MT/8GB/500GB SATA (7200)/120GB SSD/Quad core HP Compaq 6200 MT/8GB/500GB SATA(7200)/128GB SSD/Intel Core i CPU quad core Rangordning Tablet 1 (Apple ios) 1. Atea Sverige AB Apple ipad 3 with Wi-Fi + 4G 32GB/ 2. Dustin AB Apple ipad 3 with Wi-Fi + 4G 32GB/ Tablet 2 (Windows) Hewlett-Packard Slate 2/64GB/3G/8,9 Dell ST Atom/64GB/3G/10,1 Tablet 3 (Android) Samsung Galaxy tab 7.0/3G/32GB Samsung Galaxy tab 7.0/3G/32GB Klienter 11 9 (40)

10 3.3 Ramavtalsregion och produkter Produkter och produktnära tjänsteutbud Ramavtalen omfattar följande produktområden: Stationära datorer Bärbara datorer Ruggade datorer och tablets, (Med ruggade datorer avses datorer som klarar IP54 och högre. Datorn ska kunna användas utomhus i ansträngande miljöer där den blir utsatt för kyla, vatten och värme etc.) Tablets/läsplattor Tunna klienter (Med en tunn klient arbetar en användare direkt mot ett centralt nätverk. Den tunna klienten kan ha ett inbyggt operativsystem med uppgiften att ta kontakt över nätet, skicka indata till värddatorn och visa utdata på skärmen. Bildskärmar All in One produkter Även kallat allt i ett datorer. Det är en bildskärm och dator i en produkt. Även tillbehör och produktnära tjänster omfattas av denna ramavtalsregion. Med tillbehör avses hårdvara med tillhörande drivrutiner och programvara som kan installeras till dator eller bildskärm. Vidare beskrivs detta i punkterna 3.5, 3.6, 3.7. De tjänster som upphandlats är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalet. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet av klient. En avropande kunds organisation får köpa tjänster från en nu befintlig ramavtalsleverantör för klienter som är köpta från en annan eller tidigare leverantör inom upphandlingsområdet. Klienter (40)

11 3.4 Elevdatorer avseende region 1-6 Leverantören kan tillhandahålla utbildning för att bidra till utvecklingen av arbetssätt och metoder i undervisningen med stöd av informationsteknologi. Utgångspunkter för utbildningen kan t ex vara: - Hur kan ett förändrat arbetssätt med pedagogiskt lärande och tillhörande datorer bidra till elevernas lärande och utveckling utifrån skolans styrdokument? - Hur kan vi komma vidare, från en begränsad användning av datorn i undervisningen till ett självklart stöd i undervisning och elevers lärprocesser? - Vilka lärdomar kan man dra utifrån andras erfarenheter av det pedagogiska lärandet med tillhörande elevdatorer? - datorns möjlighet som redskap i undervisning och lärande - den personliga förtrogenheten med datorns mjukvara, digitala resurser och digital kompetens - Utbildning av beställarens resurspersoner - Leverantören kan i samråd med avropande kund anordna kompetensutveckling motsvarande två heldagar per läsår för de personer hos avropande kund som har ansvar för kontakter med leverantören och dennes supportorganisation. Utbildningen kan ha ett tekniskt, praktiskt innehåll gällande hanteringen av datorerna och rutiner för densamma. - Utbildning av elever Student helpdeskfunktion. För prissättning av exempelvis elevdatorer (tjänster och produkter), kan fastpris efterfrågas inom ramen för förnyad konkurrensutsättning. Klienter (40)

12 3.5 Tillbehör Nedan följer exempel över de tillbehör som kan avropas: CPU CPU, fläkt, minne, moderkort etc. Dockningsenhet Dockningsstation, portreplikator Grafik Grafikkort Inmatningsenheter Mus, tangentbord, pekdon Kabinett, kraftaggregat Kabinett höljen Kablage, periferianslutningar Nätkabel, anslutningskablar, periferienheter Kommunikation (endast för installation till dator) Bluetooth, WLAN, Ethernet, Modem, ISDN, Firewire Lagring Hårddisk, SSD, Disk, CD/DVD-läsare och brännare, USB-minne Multimedia Mikrofon, webbkamera, högtalare, hörlurar Säkerhet Kortläsare, fingeravtrycksläsare, sekretessglas, skydd av bildyta, skydd mot ljusreflektion, larmfunktion, låsanordnignar Väska Väskor till bärbara produkter inom ramavtalsområdet Batteri Batterier till bärbara produkter inom området med minst ett års garanti Ergonomi, användbarhet Ergonomiska tangentbord och möss, tillbehör för personer med speciella behov och funktionshinder Monteringsfästen VESA eller likande. Klienter (40)

13 3.6 Tjänsteutbud Region 1-6 För att en tjänst ska kunna avropas inom detta ramavtal måste den ha en naturlig koppling till produkterna. Internetlösning för kundspecifika sidor med priser, produkter, drivrutiner, dokumentation och manualer etc. Konfiguration, installation, uppackning och återtagande (på plats hos Kunden eller Leverantören) framtagande och pålägg av image, tilläggsinstallationer och uppdateringar av komponenter, uppackning och omhändertagande av emballage, återtagande av uttjänta produkter. Säkerhetslösningar, spårning, stöldskyddsmärkning och kundunik märkning (ex. inventariemärkning) och registrering i Kundens system. Rekonditionering rekonditionering med och utan följande avyttring av utrustning inkl. säker radering av data från eller destruering av lagringsmedia. Produktnära konsultstöd, t ex. inom: o anpassning av hårdvara och certifiering av produkter i Kundens miljö, o rådgivning avseende t ex. produkter, miljöegenskaper, ergonomi, arbetsplatsinventering, informationssäkerhet (kryptering, brandvägg, virusskydd etc. på avropade produkter eller inför avrop av produkter), o dokumentation och information gällande förändringar i nuvarande miljö, o analys av användarkrav avseende exempelvis tillgänglighet och mobilitet, o teknikerstöd för installationer eller andra IT-tjänster inom klientmiljö, o kundspecifik utbildning för de produkter som kund avropar, o stöd och råd i förhandlingar med tillverkare Support och Underhåll certifierade eller utbildade tekniker för support, felsökning, service och underhåll av produkter, både på plats hos Kund och hos Leverantören. Lättillgängligt tillhandahållande av aktuella drivrutiner. Lagerhållning, leveransbevakning, mellanlagring Leasing och hyra av produkter, se även punkt 3.10 i denna vägledning. A och B funktionsgaranti, se även punkt 9 (Garantier) i denna vägledning. Elevdatorer, se punkt 3.4 i denna vägledning. Klienter (40)

14 3.7 Tjänsteutbud Region 7 För att en tjänst ska kunna avropas inom detta ramavtal måste den ha en naturlig koppling till produkterna. Följande tjänsteområden ingår i delområde, Bärbara datorer 1 och 2 samt Stationära datorer. Imagepålägg Stöldskyddsmärkning Återtagande med miljöåtervinning av uttjänta produkter Extra garantitid Tekniker Följande tjänsteområden ingår i delområde, Bärbara datorer 3 och Tablets/Läsplattor. Stöldskyddsmärkning Återtagande med miljöåtervinning av uttjänta produkter Tekniker Utöver ovan angivna Tjänsteområden kan följande tjänster avropas från samtliga delområden inom Region 7. Internetlösning för kundspecifika sidor med priser, produkter, drivrutiner, dokumentation och manualer etc. A och B funktionsgaranti, se även punkt 9 (Garantier) i denna vägledning. Support och Underhåll certifierade eller utbildade tekniker för support, felsökning, service och underhåll av produkter, både på plats hos Kund och hos Leverantören. Lättillgängligt tillhandahållande av aktuella drivrutiner Tjänsteområdet Imagepålägg I delområde Bärbara datorer 1 och 2 samt delområde Stationära datorer kan avropande myndigheter avropa imagepålägg som tjänst. Tjänsteområdet Imagepålägg avser Tekniker, etc. Tjänsteområdet Imagepålägg är även avsett att tillämpas när den kompetensnivå på tekniker som efterfrågas motsvarar kompetensnivå 1-3, se punkt 3.8 i denna vägledning. Om avropet avser kompetensnivå 4-5 tillämpas Tjänsteområdet Tekniker. Klienter (40)

15 3.8 Kravkatalog Nedan angiven lista av krav kan ni som är avropande kunder inom region 1-6 använda er av. Ni kan vid behov precisera dessa krav. Tillämpning kan ske både som obligatoriska krav (ska-krav) och utvärderingskrav (bör-krav). Kraven är angivna i bokstavsordning. Avtalsvillkor Avtalstillägg/anpassningar där sådana kan göras enligt Allmänna villkor eller upphandlingsunderlaget. Exempel på tillägg och anpassningar kan vara vitesnivåer och leveransgodkännande. Om Kunden hävt ett leveransavtal, enligt hävningsklausul i Allmänna villkor, och hävningen beror på att ramavtalsleverantören åsidosatt sina åtaganden har Kunden rätt att exkludera den ramavtalsleverantören, i det nya avropet som syftar till att ersätta det upphävda leveransavtalet. Certifierad klient Vid avrop kan krav ställas utifrån Hårdvarans certifiering för exempelvis visst operativsystem, andra programvaror, hårdvaror eller säkerhetsklassning om samtliga ramavtalsleverantörer kan tillhandahålla programvaran etc. Krav ställas på att Hårdvaran är möjlig att integrera samt är kompatibel med andra Hårdvaror och programvaror. Krav kan ställas på att medföljande programvara är lämpad för viss infrastruktur, t.ex. att programvaran har stöd för IPv6 eller DNSSec samt att medföljande programvara är möjlig att integrera med andra programvaror. Dokumentation Vid avrop kan krav ställas på Hårdvarans användardokumentation och systemdokumentation. Dessa kan vara så väl skriftliga som elektroniska och på svenska och engelska. Faktureringsvillkor- och rutiner Ramavtalsleverantörens möjlighet att anpassa fakturering till Kundens behov exempelvis gällande detaljeringsgrad, typ etc. Förmåga att leverera Hårdvara och tjänster till offentlig sektors verksamhet i utlandet Vid avrop kan krav ställas utifrån ramavtalsleverantörens förmåga att leverera klienter och tjänster till offentlig sektors verksamhet i utlandet. Funktionalitet Vid avrop kan krav ställas utifrån om och hur väl Hårdvaran uppfyller vissa funktioner. Klienter (40)

16 Förändringshantering Offererad hantering/process/rutiner och villkor vid förändringar av uppdraget, både stora och små, både avseende innehåll och pris. Detta kan till exempel handla om hantering av både oförutsedda och förutsedda händelser som föranleder utökning eller minskning av leveransen. Exempelvis förändrade förutsättningar vid lagerhållning etc. Hårdvara Vid avrop kan krav ställas på att en viss specificerad Hårdvara ingår i klientavropet om samtliga ramavtalsleverantörer kan tillhandahålla denna. Om inte samtliga ramavtalsleverantörer kan tillhandahålla detta ska eller motsvarande anges. Informationssäkerhet Vid avrop kan krav ställas på informationssäkerhet t.ex. behörighet, möjlighet att sätta rättigheter, loggning och certifiering enligt Common Criteria, (ISO 15408) eller motsvarande standarder. Krav kan ställas att offererad Hårdvara/programvara ska kunna stödja efterlevnad av de krav som ställs på adekvat grundskydd bland annat i enlighet med det som beskrivs i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer, BITS. BITS grundar sig på standarderna SS-ISO/IEC respektive SS-ISO/IEC 27002, avseende ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Installation Vid avrop kan krav ställas på uppackning, installation, återtagande av emballage och inventariemärkning. Kompetens Vid avrop kan krav ställas på konsulters kunskaper, nivå och/eller erfarenheter. Kompetens kan verifieras med t.ex. CV och referenstagning. Med konsulter avses exempelvis lärare vid utbildning, tekniker vid installation etc. Nivåbeskrivningarna är profilbeskrivningar på en övergripande nivå. Vid klassning av en individs kompetens måste kriterierna för nivåbeskrivningarna uppfyllas (se nedan). Nivå 1 Nivå 2 Kunskap nyss genomförd utbildning inom aktuellt område Erfarenhet kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult Ledning kräver arbetsledning Självständighet kan självständigt utföra enklare uppgifter Kunskap har utbildning inom området, viss svårighetsgrad Erfarenhet 1-3 år som konsult inom aktuellt område, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag Ledning kräver arbetsledning Självständighet kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter Klienter (40)

17 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Kunskap hög kompetens inom området Erfarenhet 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år. Ledning tar ansvar för delområde, kan leda mindre grupp Självständighet kan arbeta självständig Kunskap hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området Erfarenhet har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år. Ledning tar huvudansvar för ledning av större grupp Självständighet mycket stor Kunskap kompetens av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert/specialist på marknaden Erfarenhet (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år Ledning har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning Självständighet mycket stor Kundanpassad webb och inköpsfunktion Vid avrop kan krav ställas på hur Hårdvara och priser presenteras för Kund. Även krav gällande kundspecifik webb och krav på gränssnitt för integration med Kundens inköpssystem kan ställas för exempelvis möjliggörande av elektroniska beställningar. Lagerhållning Vid avrop kan krav ställas på till exempel mellanlagring och leveransbevakning. Miljö Vid avrop kan krav ställas på Hårdvarans och, i tillämpliga fall, medföljande programvaras, miljöaspekter/miljöegenskaper, till exempel energieffektivisering/ energiförbrukning, återvinning/förnyelsebart material, miljöfarliga ämnen i Hårdvaran etc. Vid avrop kan krav ställas på tillvägagångssätt avseende skrotning, återvinning, säkerhet, spårbarhet av Hårdvara och återvunnet material enligt nedan. Ramavtalsleverantören kan erbjuda enkla och praktiska lösningar som underlättar returhanteringen och omhändertagande av uttjänt utrustning. Redovisning av återbrukstjänster där Hårdvaran på ett säkert sätt rekonditioneras och säljs på marknaden. Garanti ska utfärdas att Hårdvaran inte hamnar på ställen i världen där hälso- och miljöfarliga återvinning sker. Klienter (40)

18 Krav på miljöredovisning/certifikat/intyg för hur uttjänta Hårdvaror tas omhand. I den kan framgå uppgifter om materialåtervinning, återbruk och hantering av farliga ämnen. Prestanda och tekniska krav Vid avrop kan krav ställas utifrån om och hur väl Hårdvara uppfyller viss prestanda och/eller teknisk kravställning. Krav kan ställas gällande uppfyllande av olika standarder och/eller versioner. Vid avrop kan krav även komma att ställas på till exempel parametersättning, brandväggsregler, routingprotokoll etc. Processanpassning Vid avrop kan krav ställas på att Hårdvaran under sin livscykel uppfyller en viss organisatorisk arbetsprocess, till exempel ärendehantering, skrotning, inköp. Pris Vid avrop kan krav ställas på Hårdvarans och/eller tjänsternas pris. Pris kan anges som till exempel löpande räkning, fast pris, takpris, påslag på inköpspriser eller en rabattsats mot gällande prislista på offentligt publicerat ställe på webbplats. Priserna kan kombineras, tillsammans eller var och en för sig, i samma avrop, exempelvis rabattsats i kombination med takpris. Pristransparens (ramavtalsleverantörens öppenhet att visa på vad i prislistor ger för prisändring över tid) Referenser Omdömen från andra uppdrag med syfte att styrka uppgifter som lämnas i avropssvaren. Registerkontrollerad konsult Vid avrop kan krav ställas på att säkerhetsskyddsavtal ska tecknas och att konsult ska registerkontrolleras innan tjänstens utförande. Språk Vid avrop kan krav ställas på konsulternas språkkunskaper, t.ex. svenska eller engelska. Även krav på språket i användargränssnitt och i dokumentation (svenska alt. engelska) kan komma att ställas. Support Vid avrop kan krav ställas på supportfunktion t.ex. öppettider, svarstider, kontaktytor, uppföljning, statistik och SLA (Service Level Agreement). Vid avrop kan krav på funktionsgaranti ställas. Utökad Funktionsgaranti kan anpassas eller väljas bort. Krav kan ställas gällande hur statistik och analyser ska redovisas. T.ex. statistik om nyttjande, utfall för servicenivåer, öppna ärenden, problem, incidenter, trender, mm). TCO Total Cost of Ownership. T ex energiförbrukning under Hårdvarans livslängd. Klienter (40)

19 Tider och genomförande Vid avrop kan krav ställas på t.ex. leveranstid, leveranstidpunkt och geografisk plats för genomförande och/eller leveranser. Tillgänglighet och användbarhet Vid avrop kan krav ställas på användbarhet såsom funktionalitet och prestanda med utgångspunkt i verksamheten, användningssituationen och slutanvändares egenskaper och förmågor. Vid avrop kan krav även ställas på ingående programvaras användargränssnitt, t.ex. hur väl användargränssnittet uppfyller standarden WCAG eller motsvarande eller hur tillgängligheten är för olika typer av användare. Underhåll Vid avrop kan krav ställas på kontinuerliga uppgraderingar och uppdateringar exempelvis gällande drivrutiner, dokumentation och manualer. Överlåtelser/Överköp Utvärdering av innehåll och villkor för överlåtelse till ramavtalsleverantören respektive återtagande till Kunden av utrustning och avtal. Kan avse köp mellan parterna. Klienter (40)

20 3.9 Exempel på kravställning och fiktiva fall Statens inköpscentral tog fram fiktiva fall till upphandlingarna för regionerna 1-6 och Ramavtalsleverantörerna besvarade dessa med specifika produkter. Dessa återfinns i respektive ramavtalsleverantörs bilaga Pris. Kravställningen i de fiktiva fallen i upphandlingen var endast exempel och avropande kunder har möjlighet att efterfråga andra produkter inom området samt ställa krav på andra sätt enligt Kravkatalog, se punkt 3.8 i denna vägledning samt bilaga Kravkatalog. Kunder kan även verifiera kravuppfyllnad på andra sätt. Angivna priser på produkterna är takpriser för produkter med denna och likvärdiga konfigurationer så länge som Ramavtalsleverantören angett att produkten kommer finnas för verkliga avrop. Efter detta blir priset ett riktpris för likvärdiga produkter. Om ett tillbehör eller en tredjeparts programvara etc. krävs för att uppfylla ett krav ingår detta i priset för produkten. Priser är angivna i SEK, utan mervärdesskatt och utan prisjusteringsklausuler. Kostnader för t.ex. restid, övertid, traktamenten eller resekostnader utgår ej, om inte annat särskilt överenskommit. Exempel på verifikation för kravuppfyllnad som användes i upphandlingen var: Produktblad, certifikat, intyg från oberoende tester, intyg från tillverkare, hänvisning och utdrag från produktregister så som Energystar, EPEAT eller liknande. Ett miljöcertifikat från en oberoende organisation kunde utgöra bevis för att ett krav uppfylls. Om en produkt inte är certifierad enligt en viss certifiering, men ändå uppfyller kravet godtogs även eventuell annan likvärdig certifiering med motivering och/eller dokumentation som påvisar att kraven gåtts igenom och testats samt att produkten uppfyller respektive krav. Nedan följer exempel på krav avropande organisationer kan ställa. Dessa kan göras till ska eller bör-krav (se vidare kravkatalog, punkt 3.8 i denna vägledning samt bilaga Kravkatalog). Klienter (40)

21 Exempel på tekniska krav: Processor: prestanda, antal kärnor och klockfrekvens Primärminne: Storlek och om stöd för större primärminne ska finnas Hårddiskar: Typ, storlek och hastighet Grafik: Anti glare, upplösning, eventuella fristående grafikkort, dedikerat grafikminne Olika portar: antal och versioner (inbyggda eller via konverter) så som DVI-port, VGA-port, DisplayPort-port, USB etc. PCI-Express: typ och antal oanvända kortplatser Operativsystem Tillverkare/fabrikat: om samtliga ramavtalsleverantörer inom de olika regionerna kan tillhandahålla detta, se även bilaga fabrikatsammanställning. Vikt Batteritid för bärbara produkter Kommunikation med eventuell version, 3G, Bluetooth, Wlan, Kamera, GPS etc. Skärmstorlek på bildskärm eller bärbar produkt Pixelfel: Uppfylla ISO Specifikation Requirements för pixelfel med Class 1 eller Class 2 Stativ funktion: vridbar fot horisontellt, vertikalt höj och sänkning, pivot Testad enligt olika Mil standarder, uppfylla IP klassningar Protokoll för tunna klienter (Ex ICA, HDX, RDP, SPICE PCoIP etc). Exempel på Miljökrav: Datorn uppfyller ENERGY STAR Program Requirements for Computers, version 5.0, juli 2009 (http://www.eu-energystar.gov). Avropande kund kan alltid ställa krav på senaste versionen av Energystar Bildskärmen uppfyller ENERGY STAR Program Requirements for Displays version 5.0, oktober 2009/januari 2010, ENERGY STAR 5.0 Bildskärmen uppfyller kraven i TCO03 (observera att själva certifieringen TCO03 gått ut), TCO06, TCO certified 5, eller likvärdigt Dator uppfyller kraven i TCO, Svanen, Blå Ängeln eller likvärdigt Tangentbordet uppfylles av ISO :1998(E): Datorn är mer energieffektiv än kraven i ENERGY STAR Program Requirements for Computers Version 5.0, juli Med mer energieffektiv avses här i drift och minst x % förbättring Krav på datorns ljudnivå med specificering av önskvärt värde i både drift och inaktivt läge. (Drift resp inaktivt LwAd i enlighet med RAL-UZ-78 el ISO 7779:2001. Mätmetod: Enligt ISO 7779 eller Ral UZ 78. Anges enligt ISO 9296). Rating enligt EPEAT eller likvärdigt Produkt inkl lampor är fri från kvicksilver. (dvs maximalt 0,1 viktprocent per ljuskällaenligt RoHS direktivet). Klienter (40)

22 Bildskärmen är helt fri från aktivt tillsatt bly i alla tillämpningar. Det innebär att samtliga lödpunkter är blyfria, det vill säga har ett blyinnehåll mindre än 0,1 viktprocent. Observera att undantagen i RoHS direktivet angående blyfria produkter inte är tillämpbara. Bildskärmen innehåller mer än x % plastdetaljer som är tillverkade av återvunnen plast. Med plastdetaljer menas detaljer som huvudsakligen består av plastmaterial, t ex höljen. Detaljer som innehåller andra material än plast i signifikant volym, t ex kablar med metalledare, ingår inte. Med återvunnen plast avses plast som återvunnits efter konsumentanvändning. (Enligt ISO (miljökommunikation), ICC ang. miljökommunikation Post consumer ) Datorn är fri från aktivt tillsatta antimonföreningar som flamskyddsmedel baserat på klor eller brom. Kravet avser plastdetaljer över 25 gram. Gränsvärdet för antimoninnehåll är 0,1 viktprocent i homogent material. Kravet avser höljen och kablage, ej kretskortlaminat. Klienter (40)

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Fyra nya ramavtal klara

Fyra nya ramavtal klara Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 5 2007 Avtalsnytt nr 5 2007 Lyckad upphandling minskar statens kostnader Sid 6 Fyra nya ramavtal klara Tjänstefordon och förmånsbilar Fordonsförhyrning Flygresor

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer