Vägledning för Klienter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för Klienter"

Transkript

1 Vägledning för Klienter Stationära och bärbara datorer, All in One produkter, ruggade datorer, tablets/läsplattor, tunna klienter, bildskärmar samt tillbehör och produktnära tjänster Klienter 11 1 (40)

2 Förord Kammarkollegiet genom Statens inköpscentral (hädanefter Statens inköpscental), har 2012 genomfört en ramavtalsupphandling inom området Klient som innefattar stationära och bärbara datorer, All in One produkter, ruggade datorer och tablets/läsplattor, tunna klienter samt bildskärmar och tillbehör. Statens inköpscentral har tecknat sammanlagt 44 ramavtal avseende Klienter med tillhörande tjänster med regionsindelning i Sveriges län som beskrivs i denna vägledning. Ramavtalen tillgodoser behovet av ett brett och djupt utbud av produkter och tjänster för offentlig förvaltning. Vägledningen ska underlätta för avropande kunder att bedöma vilka produkter och tjänster som kan vara lämpliga för att tillgodose den avropande kundens behov. Aktuell ramavtalsinformation och kontaktuppgifter finns på Information om Statens inköpscentralen finns på Frågor om ramavtalen kan ställas till Statens inköpscentrals kundstöd på e-post: Stockholm i juli 2012 Klienter 11 2 (40)

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING RAMAVTALSPERIOD GEOGRAFISK INDELNING RAMAVTALSREGIONER, FÖRNYAD... 6 KONKURRENSUTSÄTTNING RAMAVTALSREGION 7, RIKSTÄCKANDE, RANGORDNAT... 8 FÖRFARANDE RAMAVTALSREGION OCH PRODUKTER ELEVDATORER AVSEENDE REGION TILLBEHÖR TJÄNSTEUTBUD REGION TJÄNSTEUTBUD REGION KRAVKATALOG EXEMPEL PÅ KRAVSTÄLLNING OCH FIKTIVA FALL LEASING INTERNETLÖSNING FÖR KUNDSPECIFIKA SIDOR MILJÖKRAV I UPPHANDLINGEN UNDERLEVERANTÖRER SPECIFIKATION VID AVROP LEVERANS OCH LEVERANSKONTROLL LEVERANSVILLKOR RAMAVTALSLEVERANTÖRENS SORTIMENT VITEN VITESMODELLER (SE ÄVEN BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR, PKT. 18) GARANTIER PRISER AVROPSFÖRFARANDE AVROP FRÅN RAMAVTALET MED HJÄLP AV FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING, REGION ENSTAKA AVROP ÅRSBASERAT KONTRAKT (LEVERANSAVTAL) AVROPSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING TILLDELNINGSBESLUT OCH FRIVILLIG AVTALSSPÄRR Klienter 11 3 (40)

4 1 Inledning Upphandlingen genomfördes enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091) Denna Vägledning är avsedd att ge en samlad överblick av ramavtalens innehåll inom upphandlingsområdet Klient. Denna vägledning ska vara ett stöd för dig som ska avropa i avrops- och förvaltningssituationer. I vägledningen används begreppet avropande kund som ett samlingsbegrepp för statliga myndigheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten samt för kommuner och landsting, som lämnat fullmakt till upphandlingen. Vissa övriga organisationer har möjlighet att avropa från ramavtalen om de har anmält intresse i förväg, genom att lämna fullmakt. De som är avropsberättigade finns listade på för respektive ramavtal. Klienter 11 4 (40)

5 2 Ramavtalsperiod Ramavtalen för regionerna 1-6 gäller från och med 23/ till och med 30/ med möjlighet till förlängning i upp till 36 månader. Ramavtalen för region 7 gäller från och med 25/ till och med 30/ med möjlighet till förlängning i upp till 24 månader. Eventuell förlängning av ramavtalen sker på initiativ av Statens inköpscentral. Att Ramavtalet upphört att gälla påverkar inte giltigheten av Kontrakt som ingåtts under Ramavtalets giltighetstid. Kontrakt kan emellertid inte ingås efter det att Ramavtalets avtalsperiod har upphört. Detta hindrar dock inte att leverans kan ske vid en senare tidpunkt, under förutsättning att Kontrakt tecknats inom Ramavtalets giltighetstid. 3 Geografisk indelning Ramavtalsregionerna är geografiskt indelade i län, i enlighet med punkt 3.1, Ramavtalsregioner. Avropande kunder ska använda sig av den ramavtalsregion inom vilken avropande kund är lokaliserad. I punkt 3.1 framgår aktuell regionsindelning. För avropande kunder med verksamhet i mer än en region kan avrop ske på ramavtalsregion 6, alternativt från region 7. Om avropande kunder samarbetar över regiongräns kan avrop göras ramavtalsområde 6 och 7. Dessa två regioner är rikstäckande. Klienter 11 5 (40)

6 3.1 Ramavtalsregioner, Förnyad konkurrensutsättning Region 1 Norra Sverige samt Uppsala och Örebro. Regionen avser länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Uppland och Södermanland. Leverantörerna är; Atea Sverige AB, B2B It-Partner AB, Dustin AB, Invid Gruppen AB, Ricoh Sverige AB Region 2 avser Stockholms och Gotlands län. Leverantörerna är; Atea Sverige AB, Dustin AB B2B It-partner AB, Ricoh Sverige AB Caperio AB, Region 3 Västra Sverige, vilket avser länen Västra Götaland och Halland. Leverantörerna är; Atea Sverige AB, Dustin AB, Invid Gruppen AB, Ricoh Sverige AB, Svensk IT Funktion AB Region 4 sydöstra Sverige, vilket avser länen Östergötland, Jönköping och Kalmar. Leverantörerna är; Atea Sverige AB, B2B It-partner AB Caperio AB, Dustin AB, Ricoh Sverige AB Klienter 11 6 (40)

7 Region 5 södra Sverige, vilket avser länen Kronoberg, Blekinge och Skåne. Leverantörerna är; B2B It-partner AB, Caperio AB, Dustin AB, Ricoh Sverige AB, Svensk IT Funktion AB Region 6, rikstäckande. Detta ramavtal kan nyttjas av avropande kunder med verksamhet i mer än en region eller samarbetande avropande kunder över regionsgränser. Om ett avrop genomförs med syfte att omfatta leveranser till mer än en region ska detta göras mot de ramavtalsleverantörer som finns inom denna region. Leverantörerna är; Atea Sverige AB, B2B It-partner AB, Dustin AB, Invid Gruppen AB, Ricoh Sverige AB Klienter 11 7 (40)

8 3.2 Ramavtalsregion 7, rikstäckande, rangordnat förfarande Region 7, rikstäckande. Avropsformen är rangordning per anbudsområde. Avrop sker enligt samtliga villkor fastställda, kund kan alltså inte ställa egna krav utan endast avropa de produkter, tjänster och tillbehör som finns i ramavtalet Region 7 omfattar två stationära datorer, tre bärbara och tre läsplattor med tillbehör och tjänster i fem olika områden, enligt nedan. Kund kan nyttja detta ramavtal om denne specifikt har behov av någon av de i ramavtalet angivna produkterna (fabrikat och modell). Ramavtalsleverantören får under Ramavtalen endast sälja angivna produkter, tjänster och tillbehör. Ramavtalen gäller från och med 25/ till och med 30/ med möjlighet till förlängning i upp till 24 månader. Produkter som ingår i ramavtalen inom region 7: Rangordning Dator (Liten bärbar dator) 1. Dell AB Dell Latitude E5430/14 /4GB/120GB SSD/Intel Celeron dual core 2. Atea Sverige AB HP Probook 6465B/14 /4GB/128GB SSD/ AMD A4-3310MX dual core 3. Dustin AB Lenovo Thinkpad X230/12,5 /4GB/128GB SSD/Intel Celeron dual core Rangordning Dator (Mellanstor bärbar dator) 1. Dell AB Dell Latitude E5530/15,6 /4GB/320GB SATA(7200)/Intel Celeron dual core 2. Dustin AB Lenovo Thinkpad L530/530/15,6 /4GB/320GB SATA(7200)/Intel Celeron dual core 3. Atea Sverige AB HP Probook 4535S/15,6 /4GB/320GB SATA(7200)/AMD A6-3420M w/radeon Processor quad core Klienter 11 8 (40)

9 Rangordning Dator (Mac OS) 1. Atea Sverige AB MacBook Pro MD inch dual-core i5 2.5GHz/4GB/500GB HD/8GB, KTA-MB1600 x 2 2. Advania AB MacBook Pro 13 MD313S/A Dual-Core i5 2.4GHz/4GB/500GB/HD Graphics/SD 3. Dustin AB MacBook Pro 13 MD313S/A Dual-Core i5 2.4GHz/4GB/500GB/HD Graphics/SD Rangordning Dator 1 Dator 2 1. Dell AB Dell OptiPlex 7010 SFF/4GB/500GB SATA (7200)/Intel Celeron dual core Dell Optiplex 790 DT/8GB/500GB SATA(7200)/120GB SSD/ i5 Quad core 2. Atea Sverige AB HP Compaq 6200 SFF/4GB/500GB SATA(7200)/dual core 3. Dustin AB Lenovo Thinkcentre M77/4GB/500GB SATA(7200)/AMD Athlon II X2 220 (dual core) (2.8GHz, 1MB Total Cache) HP Compaq 6200 MT/8GB/500GB SATA (7200)/120GB SSD/Quad core HP Compaq 6200 MT/8GB/500GB SATA(7200)/128GB SSD/Intel Core i CPU quad core Rangordning Tablet 1 (Apple ios) 1. Atea Sverige AB Apple ipad 3 with Wi-Fi + 4G 32GB/ 2. Dustin AB Apple ipad 3 with Wi-Fi + 4G 32GB/ Tablet 2 (Windows) Hewlett-Packard Slate 2/64GB/3G/8,9 Dell ST Atom/64GB/3G/10,1 Tablet 3 (Android) Samsung Galaxy tab 7.0/3G/32GB Samsung Galaxy tab 7.0/3G/32GB Klienter 11 9 (40)

10 3.3 Ramavtalsregion och produkter Produkter och produktnära tjänsteutbud Ramavtalen omfattar följande produktområden: Stationära datorer Bärbara datorer Ruggade datorer och tablets, (Med ruggade datorer avses datorer som klarar IP54 och högre. Datorn ska kunna användas utomhus i ansträngande miljöer där den blir utsatt för kyla, vatten och värme etc.) Tablets/läsplattor Tunna klienter (Med en tunn klient arbetar en användare direkt mot ett centralt nätverk. Den tunna klienten kan ha ett inbyggt operativsystem med uppgiften att ta kontakt över nätet, skicka indata till värddatorn och visa utdata på skärmen. Bildskärmar All in One produkter Även kallat allt i ett datorer. Det är en bildskärm och dator i en produkt. Även tillbehör och produktnära tjänster omfattas av denna ramavtalsregion. Med tillbehör avses hårdvara med tillhörande drivrutiner och programvara som kan installeras till dator eller bildskärm. Vidare beskrivs detta i punkterna 3.5, 3.6, 3.7. De tjänster som upphandlats är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalet. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet av klient. En avropande kunds organisation får köpa tjänster från en nu befintlig ramavtalsleverantör för klienter som är köpta från en annan eller tidigare leverantör inom upphandlingsområdet. Klienter (40)

11 3.4 Elevdatorer avseende region 1-6 Leverantören kan tillhandahålla utbildning för att bidra till utvecklingen av arbetssätt och metoder i undervisningen med stöd av informationsteknologi. Utgångspunkter för utbildningen kan t ex vara: - Hur kan ett förändrat arbetssätt med pedagogiskt lärande och tillhörande datorer bidra till elevernas lärande och utveckling utifrån skolans styrdokument? - Hur kan vi komma vidare, från en begränsad användning av datorn i undervisningen till ett självklart stöd i undervisning och elevers lärprocesser? - Vilka lärdomar kan man dra utifrån andras erfarenheter av det pedagogiska lärandet med tillhörande elevdatorer? - datorns möjlighet som redskap i undervisning och lärande - den personliga förtrogenheten med datorns mjukvara, digitala resurser och digital kompetens - Utbildning av beställarens resurspersoner - Leverantören kan i samråd med avropande kund anordna kompetensutveckling motsvarande två heldagar per läsår för de personer hos avropande kund som har ansvar för kontakter med leverantören och dennes supportorganisation. Utbildningen kan ha ett tekniskt, praktiskt innehåll gällande hanteringen av datorerna och rutiner för densamma. - Utbildning av elever Student helpdeskfunktion. För prissättning av exempelvis elevdatorer (tjänster och produkter), kan fastpris efterfrågas inom ramen för förnyad konkurrensutsättning. Klienter (40)

12 3.5 Tillbehör Nedan följer exempel över de tillbehör som kan avropas: CPU CPU, fläkt, minne, moderkort etc. Dockningsenhet Dockningsstation, portreplikator Grafik Grafikkort Inmatningsenheter Mus, tangentbord, pekdon Kabinett, kraftaggregat Kabinett höljen Kablage, periferianslutningar Nätkabel, anslutningskablar, periferienheter Kommunikation (endast för installation till dator) Bluetooth, WLAN, Ethernet, Modem, ISDN, Firewire Lagring Hårddisk, SSD, Disk, CD/DVD-läsare och brännare, USB-minne Multimedia Mikrofon, webbkamera, högtalare, hörlurar Säkerhet Kortläsare, fingeravtrycksläsare, sekretessglas, skydd av bildyta, skydd mot ljusreflektion, larmfunktion, låsanordnignar Väska Väskor till bärbara produkter inom ramavtalsområdet Batteri Batterier till bärbara produkter inom området med minst ett års garanti Ergonomi, användbarhet Ergonomiska tangentbord och möss, tillbehör för personer med speciella behov och funktionshinder Monteringsfästen VESA eller likande. Klienter (40)

13 3.6 Tjänsteutbud Region 1-6 För att en tjänst ska kunna avropas inom detta ramavtal måste den ha en naturlig koppling till produkterna. Internetlösning för kundspecifika sidor med priser, produkter, drivrutiner, dokumentation och manualer etc. Konfiguration, installation, uppackning och återtagande (på plats hos Kunden eller Leverantören) framtagande och pålägg av image, tilläggsinstallationer och uppdateringar av komponenter, uppackning och omhändertagande av emballage, återtagande av uttjänta produkter. Säkerhetslösningar, spårning, stöldskyddsmärkning och kundunik märkning (ex. inventariemärkning) och registrering i Kundens system. Rekonditionering rekonditionering med och utan följande avyttring av utrustning inkl. säker radering av data från eller destruering av lagringsmedia. Produktnära konsultstöd, t ex. inom: o anpassning av hårdvara och certifiering av produkter i Kundens miljö, o rådgivning avseende t ex. produkter, miljöegenskaper, ergonomi, arbetsplatsinventering, informationssäkerhet (kryptering, brandvägg, virusskydd etc. på avropade produkter eller inför avrop av produkter), o dokumentation och information gällande förändringar i nuvarande miljö, o analys av användarkrav avseende exempelvis tillgänglighet och mobilitet, o teknikerstöd för installationer eller andra IT-tjänster inom klientmiljö, o kundspecifik utbildning för de produkter som kund avropar, o stöd och råd i förhandlingar med tillverkare Support och Underhåll certifierade eller utbildade tekniker för support, felsökning, service och underhåll av produkter, både på plats hos Kund och hos Leverantören. Lättillgängligt tillhandahållande av aktuella drivrutiner. Lagerhållning, leveransbevakning, mellanlagring Leasing och hyra av produkter, se även punkt 3.10 i denna vägledning. A och B funktionsgaranti, se även punkt 9 (Garantier) i denna vägledning. Elevdatorer, se punkt 3.4 i denna vägledning. Klienter (40)

14 3.7 Tjänsteutbud Region 7 För att en tjänst ska kunna avropas inom detta ramavtal måste den ha en naturlig koppling till produkterna. Följande tjänsteområden ingår i delområde, Bärbara datorer 1 och 2 samt Stationära datorer. Imagepålägg Stöldskyddsmärkning Återtagande med miljöåtervinning av uttjänta produkter Extra garantitid Tekniker Följande tjänsteområden ingår i delområde, Bärbara datorer 3 och Tablets/Läsplattor. Stöldskyddsmärkning Återtagande med miljöåtervinning av uttjänta produkter Tekniker Utöver ovan angivna Tjänsteområden kan följande tjänster avropas från samtliga delområden inom Region 7. Internetlösning för kundspecifika sidor med priser, produkter, drivrutiner, dokumentation och manualer etc. A och B funktionsgaranti, se även punkt 9 (Garantier) i denna vägledning. Support och Underhåll certifierade eller utbildade tekniker för support, felsökning, service och underhåll av produkter, både på plats hos Kund och hos Leverantören. Lättillgängligt tillhandahållande av aktuella drivrutiner Tjänsteområdet Imagepålägg I delområde Bärbara datorer 1 och 2 samt delområde Stationära datorer kan avropande myndigheter avropa imagepålägg som tjänst. Tjänsteområdet Imagepålägg avser Tekniker, etc. Tjänsteområdet Imagepålägg är även avsett att tillämpas när den kompetensnivå på tekniker som efterfrågas motsvarar kompetensnivå 1-3, se punkt 3.8 i denna vägledning. Om avropet avser kompetensnivå 4-5 tillämpas Tjänsteområdet Tekniker. Klienter (40)

15 3.8 Kravkatalog Nedan angiven lista av krav kan ni som är avropande kunder inom region 1-6 använda er av. Ni kan vid behov precisera dessa krav. Tillämpning kan ske både som obligatoriska krav (ska-krav) och utvärderingskrav (bör-krav). Kraven är angivna i bokstavsordning. Avtalsvillkor Avtalstillägg/anpassningar där sådana kan göras enligt Allmänna villkor eller upphandlingsunderlaget. Exempel på tillägg och anpassningar kan vara vitesnivåer och leveransgodkännande. Om Kunden hävt ett leveransavtal, enligt hävningsklausul i Allmänna villkor, och hävningen beror på att ramavtalsleverantören åsidosatt sina åtaganden har Kunden rätt att exkludera den ramavtalsleverantören, i det nya avropet som syftar till att ersätta det upphävda leveransavtalet. Certifierad klient Vid avrop kan krav ställas utifrån Hårdvarans certifiering för exempelvis visst operativsystem, andra programvaror, hårdvaror eller säkerhetsklassning om samtliga ramavtalsleverantörer kan tillhandahålla programvaran etc. Krav ställas på att Hårdvaran är möjlig att integrera samt är kompatibel med andra Hårdvaror och programvaror. Krav kan ställas på att medföljande programvara är lämpad för viss infrastruktur, t.ex. att programvaran har stöd för IPv6 eller DNSSec samt att medföljande programvara är möjlig att integrera med andra programvaror. Dokumentation Vid avrop kan krav ställas på Hårdvarans användardokumentation och systemdokumentation. Dessa kan vara så väl skriftliga som elektroniska och på svenska och engelska. Faktureringsvillkor- och rutiner Ramavtalsleverantörens möjlighet att anpassa fakturering till Kundens behov exempelvis gällande detaljeringsgrad, typ etc. Förmåga att leverera Hårdvara och tjänster till offentlig sektors verksamhet i utlandet Vid avrop kan krav ställas utifrån ramavtalsleverantörens förmåga att leverera klienter och tjänster till offentlig sektors verksamhet i utlandet. Funktionalitet Vid avrop kan krav ställas utifrån om och hur väl Hårdvaran uppfyller vissa funktioner. Klienter (40)

16 Förändringshantering Offererad hantering/process/rutiner och villkor vid förändringar av uppdraget, både stora och små, både avseende innehåll och pris. Detta kan till exempel handla om hantering av både oförutsedda och förutsedda händelser som föranleder utökning eller minskning av leveransen. Exempelvis förändrade förutsättningar vid lagerhållning etc. Hårdvara Vid avrop kan krav ställas på att en viss specificerad Hårdvara ingår i klientavropet om samtliga ramavtalsleverantörer kan tillhandahålla denna. Om inte samtliga ramavtalsleverantörer kan tillhandahålla detta ska eller motsvarande anges. Informationssäkerhet Vid avrop kan krav ställas på informationssäkerhet t.ex. behörighet, möjlighet att sätta rättigheter, loggning och certifiering enligt Common Criteria, (ISO 15408) eller motsvarande standarder. Krav kan ställas att offererad Hårdvara/programvara ska kunna stödja efterlevnad av de krav som ställs på adekvat grundskydd bland annat i enlighet med det som beskrivs i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer, BITS. BITS grundar sig på standarderna SS-ISO/IEC respektive SS-ISO/IEC 27002, avseende ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Installation Vid avrop kan krav ställas på uppackning, installation, återtagande av emballage och inventariemärkning. Kompetens Vid avrop kan krav ställas på konsulters kunskaper, nivå och/eller erfarenheter. Kompetens kan verifieras med t.ex. CV och referenstagning. Med konsulter avses exempelvis lärare vid utbildning, tekniker vid installation etc. Nivåbeskrivningarna är profilbeskrivningar på en övergripande nivå. Vid klassning av en individs kompetens måste kriterierna för nivåbeskrivningarna uppfyllas (se nedan). Nivå 1 Nivå 2 Kunskap nyss genomförd utbildning inom aktuellt område Erfarenhet kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult Ledning kräver arbetsledning Självständighet kan självständigt utföra enklare uppgifter Kunskap har utbildning inom området, viss svårighetsgrad Erfarenhet 1-3 år som konsult inom aktuellt område, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag Ledning kräver arbetsledning Självständighet kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter Klienter (40)

17 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Kunskap hög kompetens inom området Erfarenhet 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år. Ledning tar ansvar för delområde, kan leda mindre grupp Självständighet kan arbeta självständig Kunskap hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området Erfarenhet har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år. Ledning tar huvudansvar för ledning av större grupp Självständighet mycket stor Kunskap kompetens av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert/specialist på marknaden Erfarenhet (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år Ledning har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning Självständighet mycket stor Kundanpassad webb och inköpsfunktion Vid avrop kan krav ställas på hur Hårdvara och priser presenteras för Kund. Även krav gällande kundspecifik webb och krav på gränssnitt för integration med Kundens inköpssystem kan ställas för exempelvis möjliggörande av elektroniska beställningar. Lagerhållning Vid avrop kan krav ställas på till exempel mellanlagring och leveransbevakning. Miljö Vid avrop kan krav ställas på Hårdvarans och, i tillämpliga fall, medföljande programvaras, miljöaspekter/miljöegenskaper, till exempel energieffektivisering/ energiförbrukning, återvinning/förnyelsebart material, miljöfarliga ämnen i Hårdvaran etc. Vid avrop kan krav ställas på tillvägagångssätt avseende skrotning, återvinning, säkerhet, spårbarhet av Hårdvara och återvunnet material enligt nedan. Ramavtalsleverantören kan erbjuda enkla och praktiska lösningar som underlättar returhanteringen och omhändertagande av uttjänt utrustning. Redovisning av återbrukstjänster där Hårdvaran på ett säkert sätt rekonditioneras och säljs på marknaden. Garanti ska utfärdas att Hårdvaran inte hamnar på ställen i världen där hälso- och miljöfarliga återvinning sker. Klienter (40)

18 Krav på miljöredovisning/certifikat/intyg för hur uttjänta Hårdvaror tas omhand. I den kan framgå uppgifter om materialåtervinning, återbruk och hantering av farliga ämnen. Prestanda och tekniska krav Vid avrop kan krav ställas utifrån om och hur väl Hårdvara uppfyller viss prestanda och/eller teknisk kravställning. Krav kan ställas gällande uppfyllande av olika standarder och/eller versioner. Vid avrop kan krav även komma att ställas på till exempel parametersättning, brandväggsregler, routingprotokoll etc. Processanpassning Vid avrop kan krav ställas på att Hårdvaran under sin livscykel uppfyller en viss organisatorisk arbetsprocess, till exempel ärendehantering, skrotning, inköp. Pris Vid avrop kan krav ställas på Hårdvarans och/eller tjänsternas pris. Pris kan anges som till exempel löpande räkning, fast pris, takpris, påslag på inköpspriser eller en rabattsats mot gällande prislista på offentligt publicerat ställe på webbplats. Priserna kan kombineras, tillsammans eller var och en för sig, i samma avrop, exempelvis rabattsats i kombination med takpris. Pristransparens (ramavtalsleverantörens öppenhet att visa på vad i prislistor ger för prisändring över tid) Referenser Omdömen från andra uppdrag med syfte att styrka uppgifter som lämnas i avropssvaren. Registerkontrollerad konsult Vid avrop kan krav ställas på att säkerhetsskyddsavtal ska tecknas och att konsult ska registerkontrolleras innan tjänstens utförande. Språk Vid avrop kan krav ställas på konsulternas språkkunskaper, t.ex. svenska eller engelska. Även krav på språket i användargränssnitt och i dokumentation (svenska alt. engelska) kan komma att ställas. Support Vid avrop kan krav ställas på supportfunktion t.ex. öppettider, svarstider, kontaktytor, uppföljning, statistik och SLA (Service Level Agreement). Vid avrop kan krav på funktionsgaranti ställas. Utökad Funktionsgaranti kan anpassas eller väljas bort. Krav kan ställas gällande hur statistik och analyser ska redovisas. T.ex. statistik om nyttjande, utfall för servicenivåer, öppna ärenden, problem, incidenter, trender, mm). TCO Total Cost of Ownership. T ex energiförbrukning under Hårdvarans livslängd. Klienter (40)

19 Tider och genomförande Vid avrop kan krav ställas på t.ex. leveranstid, leveranstidpunkt och geografisk plats för genomförande och/eller leveranser. Tillgänglighet och användbarhet Vid avrop kan krav ställas på användbarhet såsom funktionalitet och prestanda med utgångspunkt i verksamheten, användningssituationen och slutanvändares egenskaper och förmågor. Vid avrop kan krav även ställas på ingående programvaras användargränssnitt, t.ex. hur väl användargränssnittet uppfyller standarden WCAG eller motsvarande eller hur tillgängligheten är för olika typer av användare. Underhåll Vid avrop kan krav ställas på kontinuerliga uppgraderingar och uppdateringar exempelvis gällande drivrutiner, dokumentation och manualer. Överlåtelser/Överköp Utvärdering av innehåll och villkor för överlåtelse till ramavtalsleverantören respektive återtagande till Kunden av utrustning och avtal. Kan avse köp mellan parterna. Klienter (40)

20 3.9 Exempel på kravställning och fiktiva fall Statens inköpscentral tog fram fiktiva fall till upphandlingarna för regionerna 1-6 och Ramavtalsleverantörerna besvarade dessa med specifika produkter. Dessa återfinns i respektive ramavtalsleverantörs bilaga Pris. Kravställningen i de fiktiva fallen i upphandlingen var endast exempel och avropande kunder har möjlighet att efterfråga andra produkter inom området samt ställa krav på andra sätt enligt Kravkatalog, se punkt 3.8 i denna vägledning samt bilaga Kravkatalog. Kunder kan även verifiera kravuppfyllnad på andra sätt. Angivna priser på produkterna är takpriser för produkter med denna och likvärdiga konfigurationer så länge som Ramavtalsleverantören angett att produkten kommer finnas för verkliga avrop. Efter detta blir priset ett riktpris för likvärdiga produkter. Om ett tillbehör eller en tredjeparts programvara etc. krävs för att uppfylla ett krav ingår detta i priset för produkten. Priser är angivna i SEK, utan mervärdesskatt och utan prisjusteringsklausuler. Kostnader för t.ex. restid, övertid, traktamenten eller resekostnader utgår ej, om inte annat särskilt överenskommit. Exempel på verifikation för kravuppfyllnad som användes i upphandlingen var: Produktblad, certifikat, intyg från oberoende tester, intyg från tillverkare, hänvisning och utdrag från produktregister så som Energystar, EPEAT eller liknande. Ett miljöcertifikat från en oberoende organisation kunde utgöra bevis för att ett krav uppfylls. Om en produkt inte är certifierad enligt en viss certifiering, men ändå uppfyller kravet godtogs även eventuell annan likvärdig certifiering med motivering och/eller dokumentation som påvisar att kraven gåtts igenom och testats samt att produkten uppfyller respektive krav. Nedan följer exempel på krav avropande organisationer kan ställa. Dessa kan göras till ska eller bör-krav (se vidare kravkatalog, punkt 3.8 i denna vägledning samt bilaga Kravkatalog). Klienter (40)

21 Exempel på tekniska krav: Processor: prestanda, antal kärnor och klockfrekvens Primärminne: Storlek och om stöd för större primärminne ska finnas Hårddiskar: Typ, storlek och hastighet Grafik: Anti glare, upplösning, eventuella fristående grafikkort, dedikerat grafikminne Olika portar: antal och versioner (inbyggda eller via konverter) så som DVI-port, VGA-port, DisplayPort-port, USB etc. PCI-Express: typ och antal oanvända kortplatser Operativsystem Tillverkare/fabrikat: om samtliga ramavtalsleverantörer inom de olika regionerna kan tillhandahålla detta, se även bilaga fabrikatsammanställning. Vikt Batteritid för bärbara produkter Kommunikation med eventuell version, 3G, Bluetooth, Wlan, Kamera, GPS etc. Skärmstorlek på bildskärm eller bärbar produkt Pixelfel: Uppfylla ISO Specifikation Requirements för pixelfel med Class 1 eller Class 2 Stativ funktion: vridbar fot horisontellt, vertikalt höj och sänkning, pivot Testad enligt olika Mil standarder, uppfylla IP klassningar Protokoll för tunna klienter (Ex ICA, HDX, RDP, SPICE PCoIP etc). Exempel på Miljökrav: Datorn uppfyller ENERGY STAR Program Requirements for Computers, version 5.0, juli 2009 (http://www.eu-energystar.gov). Avropande kund kan alltid ställa krav på senaste versionen av Energystar Bildskärmen uppfyller ENERGY STAR Program Requirements for Displays version 5.0, oktober 2009/januari 2010, ENERGY STAR 5.0 Bildskärmen uppfyller kraven i TCO03 (observera att själva certifieringen TCO03 gått ut), TCO06, TCO certified 5, eller likvärdigt Dator uppfyller kraven i TCO, Svanen, Blå Ängeln eller likvärdigt Tangentbordet uppfylles av ISO :1998(E): Datorn är mer energieffektiv än kraven i ENERGY STAR Program Requirements for Computers Version 5.0, juli Med mer energieffektiv avses här i drift och minst x % förbättring Krav på datorns ljudnivå med specificering av önskvärt värde i både drift och inaktivt läge. (Drift resp inaktivt LwAd i enlighet med RAL-UZ-78 el ISO 7779:2001. Mätmetod: Enligt ISO 7779 eller Ral UZ 78. Anges enligt ISO 9296). Rating enligt EPEAT eller likvärdigt Produkt inkl lampor är fri från kvicksilver. (dvs maximalt 0,1 viktprocent per ljuskällaenligt RoHS direktivet). Klienter (40)

22 Bildskärmen är helt fri från aktivt tillsatt bly i alla tillämpningar. Det innebär att samtliga lödpunkter är blyfria, det vill säga har ett blyinnehåll mindre än 0,1 viktprocent. Observera att undantagen i RoHS direktivet angående blyfria produkter inte är tillämpbara. Bildskärmen innehåller mer än x % plastdetaljer som är tillverkade av återvunnen plast. Med plastdetaljer menas detaljer som huvudsakligen består av plastmaterial, t ex höljen. Detaljer som innehåller andra material än plast i signifikant volym, t ex kablar med metalledare, ingår inte. Med återvunnen plast avses plast som återvunnits efter konsumentanvändning. (Enligt ISO (miljökommunikation), ICC ang. miljökommunikation Post consumer ) Datorn är fri från aktivt tillsatta antimonföreningar som flamskyddsmedel baserat på klor eller brom. Kravet avser plastdetaljer över 25 gram. Gränsvärdet för antimoninnehåll är 0,1 viktprocent i homogent material. Kravet avser höljen och kablage, ej kretskortlaminat. Klienter (40)

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

Bilaga Pris och Produkter, tablet

Bilaga Pris och Produkter, tablet Produkter, tablet Dustin AB 1 (6) 1. Allmänt om datorer och tjänster Ramavtalsleverantören ska kunna leverera samtliga angivna tablets och tillbehör inom ramavtalssområdet. Kund kan nyttja detta ramavtal

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3 2 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer 1 1.3.1 Avropsberättigade 2 1.3.2 Ramavtalsleverantörer 2 1.3.3

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

Kravkatalog ramavtal operatörs- och transmissionstjänster

Kravkatalog ramavtal operatörs- och transmissionstjänster ramavtal operatörs- och transmissionstjänster 1 (6) inför avrop på ramavtalet Följande lista av krav kan avropsberättigade organisationer komma att tillämpa vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Bilaga Pris och Produkter, Stationära datorer

Bilaga Pris och Produkter, Stationära datorer Produkter, Stationära datorer Dustin AB 1 (8) 1. Allmänt om datorer och tjänster Ramavtalsleverantören ska kunna leverera samtliga angivna datorer och tillbehör inom ramavtalssområdet. Kund kan nyttja

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Vägledning för avrop från Glasögon

Vägledning för avrop från Glasögon Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade... 1 1.2.2 Ramavtalsleverantörer...

Läs mer

Vägledning inför avrop från ramavtal Mobiltelefoner 2012

Vägledning inför avrop från ramavtal Mobiltelefoner 2012 Vägledning inför avrop från ramavtal Mobiltelefoner 2012 1 (17) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPHANDLING ENLIGT LOU 2007:1091... 3 1.2 INFORMATION OM RAMAVTALEN... 3 1.3 ANGRÄNSANDE UPPHANDLINGSOMRÅDEN...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Bärbar dator 1 (Liten bärbar dator) Randordn. Dell AB Dator Pris Tillägg A-garanti Lev.tid arbetsdag Pris utan os Bildskärm

Bärbar dator 1 (Liten bärbar dator) Randordn. Dell AB Dator Pris Tillägg A-garanti Lev.tid arbetsdag Pris utan os Bildskärm Bärbar dator 1 (Liten bärbar dator) Randordn. 1 Dell AB Dator Pris Tillägg A-garanti Lev.tid arbetsdag Pris utan os Dell Latitude E5430/14"/4GB/120GB SSD/Intel Celeron dual core 3987 0 8-10 3987 Bildskärm

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Vägledning för avrop ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 1(13)

Vägledning för avrop ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 1(13) Vägledning för avrop ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 1(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012... 3 2.1 ALLMÄNT... 3 2.2 UPPHANDLADE HELHETSLÖSNINGAR...

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Vägledning inför avrop från ramavtal Telefoniprodukter 2012

Vägledning inför avrop från ramavtal Telefoniprodukter 2012 Vägledning inför avrop från ramavtal Telefoniprodukter 2012 1 (19) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 1.1 Upphandling enligt LOU 2007:1091...4 1.2 Information om ramavtalen...4 1.3 Angränsande upphandlingsområden...4

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Bilaga 1. Kravspecifikation. Tunna klienter

Bilaga 1. Kravspecifikation. Tunna klienter Bilaga 1 Kravspecifikation Tunna klienter Utvärdering Inledning Endast de anbud som uppfyller samtliga skall krav utvärderas vidare enligt utvärderingsmodellen som beskrivs nedan. Utvärderingsmodell Utvärdering

Läs mer

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D BILAGA B Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör Ramavtalsområde D 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR TELEFONER, KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR... 3 1 BAKGRUND... 4

Läs mer

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast 3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING Leveransavtal utgör en del av ramavtalet avseende Tjänstefordon och förmånsbilar, dnr 96-52-2011.

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Vägledning 1 (21) Vägledning för avrop Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR KOMMUNIKATION SOM TJÄNST... 3 1 BAKGRUND... 4 2 ÅTAGANDET... 4 3 UNDERLEVERANTÖRER... 6 4 FUNKTIONER, PRODUKTER

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp Mellan och B2B IT-Partner AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 4 6 Parternas förhållningssätt...

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Stationära datorer Randordn. 1 Dell AB Dator 1 (Arbetsplats grundläggande krav) Pris Tillägg A-garanti Lev.tid arbetsdag Pris utan os

Stationära datorer Randordn. 1 Dell AB Dator 1 (Arbetsplats grundläggande krav) Pris Tillägg A-garanti Lev.tid arbetsdag Pris utan os Stationära datorer Randordn. 1 Dell AB Dator 1 (Arbetsplats grundläggande krav) Pris Tillägg A-garanti Lev.tid arbetsdag Pris utan os Dell OptiPlex 7010 SFF/4GB/500GB SATA (7200)/Intel Celeron dual core

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 Ramavtal 1(14) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 7 UPPDATERING AV PRISER... 6 8 UPPDATERING

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Upprättad av Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Vad är ramavtal? LOU 2 kap 15; Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

Bilaga Allmänna villkor

Bilaga Allmänna villkor Bilaga Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 1 (23) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 6 5 Allmänt om genomförandet...

Läs mer

RAMAVTAL 1 (14) Dnr 2007/250 Ramavtal 6928/08 PC, Bildskärmar och tjänster 2008. Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008

RAMAVTAL 1 (14) Dnr 2007/250 Ramavtal 6928/08 PC, Bildskärmar och tjänster 2008. Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008 RAMAVTAL 1 (14) Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008 RAMAVTAL 2 (14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR PC, BILDSKÄRMAR OCH TJÄNSTER 2008 1 1 BAKGRUND 4 2 ÅTAGANDET 4 3 ÅTERFÖRSÄLJARE 6 4 UNDERLEVERANTÖRER

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26

Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26 Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26 Statens inköpscentral Stefan Persson - ramavtalsansvarig Sid 2 Agenda Genomgång av ramavtalsområden och tips och råd Öppen diskussion

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Vägledning för avrop från. Kontorsstöd som molntjänst 2012

Vägledning för avrop från. Kontorsstöd som molntjänst 2012 Sid 1 (22) 2013-04-26 Dnr 93-37-10 Version 1.10 Vägledning för avrop från Kontorsstöd som molntjänst 2012 Sid 2 (22) Innehållsförteckning 1 Dokumenthistorik...2 2 Inledning...2 3 Avropsberättigade...2

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Vägledning för Flyg utrikes

Vägledning för Flyg utrikes Sid 1 (6) 2013-06-03 Vägledning för Flyg utrikes Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet ska vara korsreferenser

Läs mer

Förstudie DANTE 2008-01-15

Förstudie DANTE 2008-01-15 Förstudie DANTE 2008-01-15 Agenda Introduktion av VERVA Inledning Förstudie DANTE Förstudiens slutsatser (Paus) Ramavtal och Avropsprocess Tidplan Diskussion (Lunch) Verva IT-ramavtal för offentlig förvaltning

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN... 1. 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1

1. OM VÄGLEDNINGEN... 1. 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 Vägledning för avrop av Kontorsmateriel Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade...

Läs mer

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm och larmmottagning 0 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Nationellt samordnad upphandling 3 4 Samarbete mellan SKI och IT-Norrbotten Samverkan med pågående Regeringsuppdrag, SKL, SICS

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

2. Bilaga Allmänna villkor

2. Bilaga Allmänna villkor 2. Bilaga Allmänna villkor 2.1 Allmänna villkor Belysningsarmaturer 2.1.1 Bakgrund och syfte Dessa Allmänna villkor gäller för Avrop från Ramavtalet Belysningsarmaturer med dnr 96-89-2013. Leverans av

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor. Rakelprodukter

Bilaga. Allmänna villkor. Rakelprodukter Bilaga 1 (27) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Reglering i Kontraktet... 5 4 Kontaktperson... 6 5 Parternas förhållningssätt... 6 6 Allmänt om Ramavtalsleverantörens åtaganden...

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Bilaga 3, Leveransvillkor Allmänt Kontorsmateriel VHS 9-0068-4415. Bilaga 3 Leveransvillkor Allmänt Kontorsmateriel

Bilaga 3, Leveransvillkor Allmänt Kontorsmateriel VHS 9-0068-4415. Bilaga 3 Leveransvillkor Allmänt Kontorsmateriel Bilaga 3 Leveransvillkor Allmänt Kontorsmateriel 1 INLEDNING Avtalsvillkoren i detta dokument berör de avrop och/eller leveransavtal som genomförs/sluts inom ramen för upphandlingen avseende allmänt kontorsmateriel,

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1 Avropsstöd Vägledning av Rekryteringstjänster 2013 Sida 1 1 Innehåll 2 Inledning... 3 3 Omfattning... 3 3.1 Inriktningar... 3 3.2 Avgränsning... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 4 4.1 Avropsförfrågans innehåll

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.999:- 3.290:- 5.090:-

Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.999:- 3.290:- 5.090:- Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.199:- 3.999:- 3.290:- 08-590 940 15 sales@pcaddon.se Venue 8 Pro 5830 Ny 8 tablet med SSD disk och

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Fordon 2012-2. Avropsvägledning. Vägledning Fordon 2012-2 2015-01-30

Fordon 2012-2. Avropsvägledning. Vägledning Fordon 2012-2 2015-01-30 Avropsvägledning Vägledning Fordon 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Avropsförfrågan... 4 4.1. Förutsättningar... 4 4.2. Förutsättningar för LCC-kalkyl...

Läs mer

2.0 Systematisk säkerhetsarbete vid leverans, utlämning, utköp och återtag

2.0 Systematisk säkerhetsarbete vid leverans, utlämning, utköp och återtag Alingsås kommun Skallkrav Diarie 2014.481 Namn Digitala verktyg 1-1 för skolan Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 1 (7) 1. Svarsdatum2011-01-04 09:44:40 Fråga: Är avsikten att teckna ramavtal med max 7 st leverantörer eller endast en (1)? Svar: Enligt punkt 4.1 i Ansökningsinbjudan

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer