Datacentralens informationstidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datacentralens informationstidning"

Transkript

1 DC -papperet Datacentralens informationstidning 2011

2 Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Sari Lindström Stig-Göran Lindqvist

3 I detta nummer: Töväder Personalnytt IT-stödet Anskaffningsnytt Tjänster i moln, en solkant eller dimridåer? Blogs.abo.fi Videomöten med hög upplösning Kopieringsverksamheten Utskrifter!...15 Ny Moodle-server vid Åbo Akademi ÅA-Linux för alla Mobiltelefoner och e-posten, kalender och svarare...20 IP-telefonerna - En påminnelse Specialtelefoner HAKA nyheter...24 Ny programvara och licensavtal VPN uppkoppling på öppna trådlösa nät så som SparkNet Några informationssäkerhetsnotiser Ny och småningom tätare brandvägg...35 Skivsystem, serverhårdvara och VMware Applikationsvirtualisering...37 Förnyade datorklasser och gallerior System Center Configuration Manager Installera printer på icke domänansluten Mac...42 Ibruktagande av Outlook

4 Töväder Stig-Göran Lindqvist Efter ett år av arbete dominerat av de många reformerna börjar det egentliga substansarbetet igen stå i fokus. En del lösa organisationsfrågor som vi ännu håller på att knyta ihop återstår dock: - närstödet är i stöpsleven, då institutionerna fått sin nya organisationsmodell, och då DC:s användarstöd alltmera koncentrerats till helpdesken och dess utryckare. Vi funderar på en närplanerarmodell som ersättning för närstödaren. Vi hoppas kunna diskutera samarbetet med prefekterna ännu i vår - kopieringsverksamheten föll i datacentralens händer efter att Uniprint uppgick i Suomen Yliopistopaino. Vi tror att vardagen fungerar någorlunda nu, men ännu är det några steg tills vi uppnått en modell där printning och kopiering ordentligt samordnats och vi har en kostnadseffektiv utrustning och verksamhet - också akademins interna telefonsystem överfördes till datacentralen. Det är redan inkört, men slutanvändaren önskar sig säkert mera information om möjligheterna - den nya upphandlingslagen ställer tämligen strikta regler för ÅA:s upphandlingar och deras konkurrensutsättning. Ett upphandlingsdirektiv för ÅA är under arbete. Vi tror att det klarlägger procedurerna också gällande IT-upphandlingar och informerar när detta är klart, troligen i maj - den alltmera utbredda användningen av sociala medier för t.ex. marknadsföringen av ÅA förutsätter bättre information om fördelar och risker. En instruktion och en användarguide torde bli färdig i maj. I detta papper kan du läsa om småförbättringar som hoppeligen underlättar IT-vardagen. En del känner du redan till, men andra har kanske gått obemärkt förbi: - HAKA-inloggning, dvs uppkoppling med din vanliga abo.fi -identitet har införts på många av ÅA:s administrativa system, och några till är på gång. Litet färre lösenord att belasta minnet med - skivminnes- och epostkvoterna växer igen - videomötesutrustningen har i de allmänna mötesrummen numera högdefinitionsupplösning. Videomötes

5 bryggan, som behövs för flerpartsmöten, kommer senare i år också att bytas till en ny med HD-kapacitet - DC har skaffat ett bloggverktyg som kan utnyttjas av enheterna eller av enskilda personer eller grupper - stödet för Linux-arbetsstationer reformeras - en utvidgning av stödet för akademins 160 macar är delvis under arbete, och delvis ännu på önskelistan. Omfattningen är närmast en resursfråga och tillsvidare öppen. - Moodle version 1.9 är i produktionsbruk och ersätter snart helt gamla v1.6 och, med tanke på sommaren som kryper fram bland isflaken, kan det vara skäl att påminna om e-postens Vacation -funktion. Personalnytt Datacentralen har fått sina första pensionärer. Margita Myllyniemi avslutade sin arbetskarriär i början av hösten, och Matti Huvila stod i turen efter årsskiftet. Båda har nu hoppeligen bättre tid för sina många övriga hobbies och sysselsättningar, och vi önskar dem trevliga stunder med dem. Margitas arbetsuppgifter inom studieförvaltningens ITsystem (främst kring Sture och antagningsprocedurerna) övertas till stora delar av IT-planerare Joakim Björklund. Jocki är tidigare bekant som ÅAB:s IT-expert. På ÅAB efterträds Jocki av IT-planerare Andreas Söderlund. Matti var främst känd som Akademins informationssäkerhetschef. Han efterträddes på den sidan av Jan Wennström. Janne jobbar därtill som förut även med datakommunikationssystem, mest aktuell är ibruktagningen av Akademins nya huvudbrandmurar. IT-planerare Sari Lindströms arbetsuppgifter ändrades i höst. Hon har lång erfarenhet av textsättning och prepresstjänster för Uniprint, och kan bland sina andra uppdrag bistå ÅA:s datoranvändare med rådgivning i sådana frågor. Sari fortsätter som redaktör för DC-pappret. Därtill påträffas hon ofta i Oraklet

6 Glenn Sveholm är sedan januari fast anställd som IT-planerare vid arbetsstationssektionen. Glenn ansvarar bl.a. för antivirusskyddet. Därtill är Glenn en tilläggsresurs för stödet av Linuxarbetsstationer. IT-stödet Kim Lindell Närstödarens roll har ändrat karaktär sedan starten 1998, och speciellt i samband med att det nya helpdesksystemet togs ibruk Det var då vi valde att börja kanalisera akuta IT-ärenden via helpdesken istället för via närstödaren. Vi har nu planer på att förnya närstödskonceptet, meningen är att ersätta närstödarna med någonting som vi vill kalla IT-närplanerare. IT-närplanerarens uppgifter skulle vara att mera fungera som en konsult åt institutionen när det gäller IT-frågor. IT-planering är bl.a. en uppgift som den nya planeraren skulle satsa på. Planeringen skulle främst ske på institutionsnivå, d.v.s. hjälpa resultatenheterna med frågor som t.ex. IT-budgeten, maskinparken, programvara, IT-fortbildning, telefoni, kopiering m.m. En annan viktig uppgift som IT-närplaneraren skulle ha är att fungera som DC:s kontaktperson gentemot institutionen och institutionens ämnen/enheter. Det betyder att personer som vill dryfta IT-frågor har någon på DC att kontakta. IT-närplaneraren skulle inte sköta akuta IT-ärenden utan de skulle kanaliseras via helpdesken såsom hittills. En orsak till att vi vill omorganisera närstödskonceptet är att vi vill bättre återspegla ÅA:s nya organisationsmodell. Alla Åbo Akademis resultatenheter, de 12 vetenskapliga institutionerna + de 5 fristående institutionerna skulle få en egen utnämnd IT-närplanerare. I skrivande stund är detaljerna ännu inte klara, förändringarna är tänkta att införas till hösten Personalläget DC har fått en ny civiltjänstgörare, Nataniel Jhutti som tidigare har jobbat hos oss. Han kommer att hjälpa till i helpdesken samt rycka ut och lösa IT-problem. Till hös

7 ten kommer vi även att anställa en ny IT-instruktör (istället för Petteri och Mara som båda har jobbat halvtid). Ärendehanteringsstatistik 2010 Under 2010 hade vi totalt 6181 registrerade ärenden. I grafen nedan ser vi antalet inkomna IT-stödsärenden per månad. Oktober var den aktivaste månaden med 719 ärenden. Det betyder att det kom in 34 nya ärenden per vardag i oktober. I antalet ingår olika typer av ärenden, såsom e-lärande-, nätverks-, server-, arbetsstations-, anskaffnings- och telefoniärenden. Vi löser alla ärenden enligt bästa förmåga. Anskaffningsnytt Stig Söderback Reglerna för anskaffning av utrustning har i och med den nya anskaffningslagen som trädde ikraft ändrats, också då det gäller inköp av datorer och kringutrustning. Leverantörernas rättigheter har blivit märkbart förstärkta i samband med utnyttjande av ramavtal vid inköp av utrustning och tjänster. Hansel Ab har hand om att konkurrensutsätta varor och tjänster samt att upprätthålla ramavtal för statliga upphandlingar. De flesta av Hansels avtal är gjorda för fyra år i gången och tidigare har statliga inrättningar (däribland universiteten) fritt kunnat välja inom de avtalen vilken eller vilka varor och tjänster man köper. På grund - 7 -

8 av förändringarna i reglerna för inköp har Hansels nyare avtal gjorts på ett lite annat sätt, för att kunna utnyttja de nya ramavtalen krävs en så kallad minioffertrunda inom ramavtalet. I praktiken innebär det att offertrundor måste ordnas inom alla de områden ÅA utnyttjar. Det här gäller speciellt alla ramavtal gjorda 2010 och framåt. Rektor har just utfärdat ett upphandlingsdirektiv för akademin. Det träder i kraft För att kunna följa upphandlingslagen har anskaffningen av vissa varor och tjänster koncentrerats till centrala upphandlingsenheter. Datacentralen är upphandlingsenheten för IT-utrustning, programvara och IT-servicetjänster samt för kopieringsutrustning. I praktiken gäller det produktkategorier där akademin är skyldig att följa det offentliga upphandlingsförfarandet. Vi kommer att informera närmare om detta i maj. Under hösten och vintern har DC ordnat offertrundor inom Hansels ramavtal för följande dylika produktkategorier: Bordsdatorer samt skärmar. Vinnare i offertrundan och nytt rekommenderat märke är Hewlett Packard med deras Elite 8000 serie av bordsdatorer. Eftersom datormärket är nytt för ÅA:s del har bytet av rekommenderat märke inneburit en hel del extra arbete och en del nya erfarenheter, många av dem goda men tyvärr också någon lite sämre. Standardsammansättningarna har inte varit helt lämpliga för alla användningsområden, till exempel som beräkningsdatorer. Arbetet med att integrera det nya märket vid ÅA fortsätter under våren. Bärbara datorer Här är det Lenovo med modellserien ThinkPad som var det bästa märket i offertrundan. Märket är sedan många år känt och använt vid ÅA med god erfarenhet (tidigare sålda under namnet IBM). Specialskärmar Den produktgruppens offertrunda vanns av Samsung med Syncmaster-serien, ett märke som också det länge har använts vid ÅA. Brandväggar StoneGate valdes till leverantör av brandväggar baserat på resultaten från offertrundan

9 De nya ramavtalen och offertrundorna har inneburit en märkbar sänkning av inköpspriset på en stor del av de produkter som köps till ÅA. Under arbete eller planering är också ett antal andra offertrundor: Multifunktionsskrivare Nätverksskrivare Trådlösa nätverk Switchar och annan nätverksutrustning Skivsystem MAC-datorer Videoprojektorer Aktuellt är det också med ett förnyande av universitetens gemensamma Microsoft Campus avtal som ger oss möjlighet att använda Microsoft Office programvara, Client Access Licenser och uppgraderingar av Windows operativsystemet. En arbetsgrupp med deltagare, däribland undertecknad, från några av universiteten och CSC har bildats för att planera och utföra en offertrunda inom området. Arbetet med dessa avtal fortsätter uppskattningsvis under resten av Sponsorrunda Datacentralen ordnade under hösten en sponsoreringsrunda för att förbättra läget med gamla datorer på ÅA:s enheter. Hälften av priset på en bordsdator av normal sammansättning betalades av DC medan enheterna själva stod för resten av summan samt eventuell annan kringutrustning. Datacentralen strävade till att fördela de sponsorerade datorerna så jämnt som möjligt mellan enheterna med beaktande på skick och ålder på enheternas datorpark. I år har Datacentralen tyvärr inga medel för att ordna en motsvarande sponsorrunda. Information om anskaffningar och de rekommenderade märkena finns på DC:s webbsidor under:

10 Tjänster i moln, en solkant eller dimridåer? Stig-Göran Lindqvist Det idag allt vanligare begreppet molntjänster ger intrycket av någon diffus IT-tjänst nånstans ute på Internet. Verkligheten är oftast mera jordnära än så. Det är egentligen fråga om den teknik som kallas för virtualisering av servertjänster. Datacentralen har under några års tid genomfört en sådan virtualisering gällande större delen av Akademins servertjänster. Det innebär att man åtskiljer begreppen den logiska servern (dvs. själva tjänsten eller tillämpningen) och den fysiska serverdatorn (hårdvaran). Tidigare var dessa ofta ett-till-ett. Idag har man istället typiskt flera logiska servertjänster på en dator och sparar sålunda datorkostnader. Servertjänsten kan därtill enkelt (med vanlig drag-och-släpp -teknik) överföras från en fysisk serverdator till en annan, ofta på ett ögonblick. DC kan flytta tjänster bl.a. på basen av datorernas belastning och skick. Det kan ske inom maskinrummets väggar eller t.ex. mellan våra maskinrum i Vasa och Åbo. Virtualiserade tjänster är billigare och ger bättre driftsäkerhet. Datacentralen sköter idag c:a 200 logiska servertjänster på c:a 100 serverdatorer. Det här innebär t.ex. även att en institution, vars servertjänst DC handhar, inte nödvändigtvis vet, eller behöver veta, på vilken dator, eller ens på vilken ort den finns, endast att den fungerar. Man talar om att servertjänsten finns i Molnet, i det här fallet i ÅA:s eget datormoln. Man uppskattar att c:a 90% av alla molntjänster idag är dylika privata tjänster, dvs att en organisation inom sig fördelar sina IT- tjänster på sina egna datorer. Oftast är molnen dessutom lokala. Samma molnteknik utnyttjas förstås även av de stora globala tjänsteoperatörerna, såsom FaceBook, Google, Microsoft m.fl., med talrika maskinrum. Molnen omspänner hela jordklotet. Tjänsten kan ligga på datorer inom t.ex. EU, i USA eller Asien. Molntjänsten blir diffus och man kunde kanske tala om dimbankar. Du vet inte vilken nationell lagstiftning, som just idag gäller för din service, ditt dataskydd eller upphovsrätten till ditt material. Operatörernas inställning och myndigheternas fullmakter och intresse av att ingripa vid problem varierar kraftigt från land till land. Den juridiska problematiken

11 är ett akut diskussionsämne. Klart är att man, innan man placerar professionellt material eller personlig information i ett globalt moln, bör gardera sig med ett genomtänkt avtal med gubben i molnet, ett avtal som beaktar även dina viktiga intressen. Tiden får utvisa vad globala molntjänster lämpar sig bäst för. En kandidat är en ITtjänst vars behov av datorkapacitet är tillfälligt eller varierar starkt. Då kan det vara lönsamt att köpa kapacitet ur molnet efter stundens behov framom att investera i kraftiga datorer. Det finns också företag som sköter programmering i molnet. Köparen kan beställa en tillämpning så att programmeringsarbetet auktioneras åt den snabbaste eller billigaste utvecklaren i nätet. Hur man sen kan trygga underhållet och vidareutvecklandet av programvaran är tillsvidare dimmigt för mej. Blogs.abo.fi Stefan Lostedt När bloggprojektet började var Datacentralen med från början och utvärderade olika bloggprogramvaror. Efter ett antal tester bestämde vi oss för att välja Wordpress, ett av världens mest använda bloggverktyg. Wordpress fanns dessutom färdigt översatt så vi valde den svenska varianten som möjligör att man själv kan bestämma om man vill använda bloggen på svenska eller engelska. Ett viktigt krav som ställdes var att bloggprogramvaran måste kopplas till ÅA:s användardatabas vilket innebär att bloggare loggar in med sina egna abo. fi -lösenord. Adressen till bloggverktyget är https://blogs.abo.fi och där finns också anvisningar om hur man får sin egen blogg skapad. Mera information om själva programvaran hittas på adressen: Meddelanden vid Åbo Akademi har skrivit en artikel om bloggvertyget:

12 Videomöten med hög upplösning Dan Holm, Stefan Levander År 2010 skaffades ett rätt stort antal HD-baserade videokonferenssystem till akademin. En del är köpta för allmänt bruk och en del är köpta med enheternas egna medel. Alla system är skaffade via DC som också sköter om servicen. Planerar ni en anskaffning av videokonferenssystem kan ni kontakta oss. De nya systemen är av märket Polycom HDX7000 (ett par är HDX8000). Några av de nya systemen ersatte de gamla Polycom VSX7000 som börjar bli i åren, vissa av dem är åtta år gamla. I Åbo har DC tre utrymmen som vi utrustat med videokonferenssystem och som är för allmänt bruk Långvågen ASA C218 med HDX7000 Mellanvågen ASA B129 med HDX7000 Kortvågen ASA B130 med en äldre VSX7000 Utöver dessa finns det två rum för allmänt bruk i FÄ (Konferensrum) och i Kosmorama (Övald). I Vasa finns två utrymmen utrustade med videokonferens avsedda för allmänt bruk. Dessa är utrymmena A111 samt Datacentralens mötesrum. Båda utrymmena har en utrustning av typ HDX7000. I Jakobstad är videokonferensutrustningen (en VSX7000) placerad i grupprum 99. Information om videokonferens vid ÅA finns på https://www.abo.fi/personal/videokonferens Videokonferens över gränser En stor majoritet av videomöten hålls inom ÅA, oftast mellan Vasa och Åbo. Det går förstås att hålla videomöten även utanför akadmins gränser och även utomlands, vi har haft videomöten med USA, Kanada och Australien. Om man vill ordna ett videomöte där motparten är geografiskt sett långt ifrån oss bör man fundera på följande saker: - Tidsskillnaderna gör att det lätt blir missuppfattningar. Varje gång du skriver ett klockslag då du kommer överens om videomötet med motparten, bör du ange tidszonen tydligt med UTC. Finsk tid kan också representeras med EET istället för UTC+2/+3. N.B. ange rätt UTC tid beroende på om det är sommar- eller vintertid. - På ÅA har vi inga restriktioner för videokonferenssystemen i våra brandmurar. Er motpart kan dock ha begränsningar för sitt videosystem.

13 - På ÅA använder vi publika IP-nummer för videokonferenssystemen, i praktiken betyder detta att vi inte behöver ha en mellanhand för att få ett videomöte till stånd. Vissa organisationer är bundna till företag som erbjuder dem IP-adresser utåt, vilket kan ställa till besvär. Problemet löses genom att testa uppkopplingen i god tid (ett par dagar) före första mötet och om det inte funkar kan ni ta kontakt med DC och be er motpart ta kontakt med sitt tekniska stöd som i sin tur tar kontakt med oss. - Vi använder H.323 videomötesprotokoll. Kolla att er motpart också gör det. H.323 är det vanligaste videokonferensingprotokollet. - Vi använder H.239 för att sända två videoströmmar: en för att visa människor och en för att visa datorbilden. I vissa sammanhang kallas detta People and Content. - Trots att motparten använder sig av motsvarande teknik kan det finnas olika typer av problem, så var ute i god tid och testa förbindelsen så du vet att den fungerar. Videokonferens i auditorier Ibland vill man ordna ett videomöte där många personer deltar. Då kan man i Åbo boka AudA120 i Asa-huset (ca.100 platser) och i Vasa Akademisalen (350 platser). Observera att dessa utrymmen inte är utrustade med videokonferenssystem, ni bör boka även ett videomötesrum. I Åbo kan man ta Mellan- eller Långvågen och i Vasa DC:s mötesrum. Boka både auditoriet och videorummet till åtminstone en timme före och en timme efter den egentliga tillställningen. Kontakta oss i god tid före tillställningen, minst en vecka i förväg (ta helst kontakt redan då ni vet att ett dylikt tillfälle skall ordnas). Undvik att ordna dessa tillställningar utanför kontorstid. Videokonferens med flera parter Om du vill ordna ett videomöte för flera än två videokonferenssystem eller videomötesrum bör du använda dig av videokonferensbryggan. ÅA har en sådan, Polycom ReadiConvene MGC+50, som klarar av videomöten med upp till 16 olika parter. Att ordna ett möte på bryggan går till så att ni meddelar oss undertecknade följande: - Starttid (och datum) - Sluttid - Samtliga deltagarnas IP-nummer (inom akademin räcker det med utrymmets namn) Det finns olika layoutar att välja mellan, det kan vi diskutera närmare när det blir aktuellt. Vår nuvarande brygga klarar inte av HD-bildkvalitet. En anskaffning av en ny planeras som bäst

14 Kopieringsverksamheten Kenneth Sandholm Kopiatorer från Uniprint Den 1. januari övergick leasingavtalen och och ansvaret för kopiatorerna som kom från Uniprint till respektive institution (som kontosätter dem). Uppgifter om vilka maskiner som delades vart och uppskattningar för kostnaderna gicks igenom under hösten Vill institutionen/ämnet säga upp eller ändra avtalet för sin maskin hjälper Datacentralen till med kommunikationen med Ricoh. Kostnaderna hamnar på institutionen/ämnet. Upphandling och nyanskaffning En nyanskaffning ska gå via Datacentralen. Anskaffning av multifunktionsapparater (dvs. i vanligt tal kopiatorer) ska enligt akademins regelverk konkurrensutsättas inom hela akademin. Datacentralen gör denna konkurrensutsättning via Hanselavtalet. En minioffertrunda är i skrivande stund på gång inom detta avtal. Observera att Ricoh inte är med i det nuvarande Hanselavtalet. Detta borde ha gjorts redan, men tyvärr har det släpat efter. Nu är vi igång iallafall. Vasa MagnaCard Elektronisk nyckel I Vasa har Teknisk Service skött upphandlingen av multifunktionsapparaterna (dvs. kopiatorerna). Eftersom konkurrensutsättningen gäller hela ÅA kommer Datacentralen att ta hand om detta i fortsättningen. ÅA:s bibliotek är enda som använder MagnaCard sedan årsskiftet. Orsaken är att detta system enkelt kan tillfredsställa bibliotekets behov av kopiering för helt utomstående. MagnaCard -läsarna har tagits bort från i stort sett alla andra kopiatorer. Uniprint skaffade ett kopierings- och printeruppföljningssystem, Equitrac, som installerades på ett antal kopiatorer. Även om det verkade vara fungerande på pappret visade det sig att vara tämligen oanvändbart i

15 akademins användning. Administrationen av systemet är tungrott och kan inte på ett enkelt sätt hanteras av t.ex. ämnessekreterare. Systemet lämpar sig inte heller för utomstående, dvs. bibliotekskunder. Därför valde vi att inte gå vidare med detta system, utan satsar på att knyta ihop kopieringsuppföljningen med utskriftsuppföljningen i nästa inkarnation. Studerande Utskrifter! Historik Studerande kan fortfarande kopiera med MagnaCard i biblioteken. Detta är inte tillräckligt, utan vi har även sett till att det går att skanna materialet på de tidigare Uniprintmaskinerna. Detta ger en elektronisk kopia som vid behov kan skrivas ut. Denna metod har inte fungerat helt tillfredsställande, därför fortsätter arbetet med att få den elektroniska nyckeln att fungera. Kenneth Sandholm Hösten 2009 förnyades hela printsystemet i Åbo och vi gick över från en linuxbaserad till en windowsbaserad printserver som kör uppföljningsprogrammet PaperCut NG. Samtidigt byttes uppföljningsprogrammet Equitrac ut i Vasa och Jakobstad mot PaperCut. Statistik från PaperCut, Vasa och Jakobstad ingår fr.o.m Gemensam loggserver Den 1. april gjordes en ändring i systemet så att alla tre printservrar loggar sitt data till en centralserver i Åbo. Detta innebär att alla ÅA -användare får samma printerkvoter och att debiteringen (som onekligen varit något skakig) förenklas. Detta gav även möjligheten att automatiskt skicka en anmärkning via e-post när studerande använt sin kvot på 6 och utskrifterna börjar kosta riktiga pengar

16 Kontrollera vad du skrivit ut Man kan själv logga in på PaperCut för att kontrollera sina utskrifter. Sidan där man kan kontrollera sina utskrifter under länken och länken Kontrollera din printeranvändning Välkomstskärmen i PaperCut

17 Misslyckade utskrifter Under Recent print jobs ser vi de senaste utskriftsjobben. Här finns också möjlighet att återställa misslyckade utskrifter. Välj request refund i kolumnen längst till höger vid utskriftsjobbet som misslyckades och fyll i en motivering. Recent print jobs Debitering av personal och alla andra De som inte räknas som personal debiteras 3,3 cent / svartvit sida och 25 cent/färgsida. Personer som räknas till gruppen personal¹ debiteras ingenting för utskrifter, men användningen följs upp. Rapporter för egna skrivare Kontakta Datacentralen om ni behöver en specifierad rapport i slutet av varje månad över utskrifterna på er skrivare. Det går enkelt att ordna en rapport över vem som skrivit ut hur mycket på ämnets skrivare, detta kan användas för att dela upp kostnader per projekt och dylikt. ¹ Begreppet personal är här bredare än finns i Personec, hit räknas även stipendiearbetare, olika samarbetare osv

18 Ny Moodle-server vid Åbo Akademi Marika Birell I december 2010 öppnades akademins nya Moodle-server. Namnet Moodle2 valdes med tanke på att servern är universitetets andra Moodle-server, versionsnumret för själva Moodle-installationen är dock 1.9. Varför behövs en ny server? Det var dags att uppgradera Moodle-serverns programvara och operativsystem. På den gamla servern finns mycket material som inte längre används, därför togs beslutet att allt material inte tas över till den nya servern. Den nyare versionen av Moodleprogramvaran liknar långt den äldre, version 1.6, förbättringarna är främst i funktion, säkerhet och stabilitet. Färgmässigt har den nya Moodle-servern fått ett ÅA-utförande som ändå gör att man lätt kan skilja mellan de två servrarna. En eventuell övergång till version 2 av programvaran i framtiden kommer med säkerhet att innebära en större omställning för användarna. Användningen av Moodle vid akademin Användningen av Moodle inom akademin fortsätter att öka, idag används Moodle både för distansstudier och för flerformsstudier, men även för helt andra projekt och som komplement till närstudier, t.ex. för distrubition och insamlande av material. Om du som lärare behöver skapa ett nytt Moodle-område för en kurs fyller du i formuläret på adressen https://www.abo.fi/personal/dcmoodle. Här hittar du även annan aktuell information om Moodle vid akademin. Om du vill ha meddelanden till din e-postadress om t.ex. planerade avbrott i servicen kan du prenumerera på forumet Webbplatsnyheter i Moodle2. ÅA-Linux för alla Dennis Holtlund, Glenn Sveholm Då konceptet ÅA-Linux i slutet av 1990-talet togs i bruk vid Datacentralen var det baserat på en distribution som var likadan oberoende av datorns användningsområde. Endast konfigurationen och programuppsättningen skilde en server från en arbetsstation. Så fortsatte det i flera år, tills konceptet blev tudelat i och med att Fedora Core (numera Fedora) togs i bruk för bordsdatorer och lättare

19 arbetsstationer medan servrar och tyngre arbetsstationer började köra antingen Red Hat Enterprise Linux (RHEL) eller CentOS. Orsaken till separeringen är att olika användningsområden ställer olika krav på mjukvaran som används. Kort sagt vill man ha nyare program på bordsdatorer (att till exempel kunna öppna filer skrivna med de nyaste Microsoft Office-versionerna) medan det på en server är viktigare att programvaran är stabil och att livslängden på operativsystemet är längre (dvs. man behöver inte installera om servern och porta sina applikationer varje halvår eller år). En brist med ÅA-Linux-konceptet är att användarna oftast varit personer vars arbete i huvudsak varit tekniskt (t.ex. styrning, underhåll eller utveckling av programvara) eller vetenskapligt (större beräkningar, modellering, LaTeX osv.) inriktat. Kraven på mjukvaran för dessa personer har i huvudsak alltså varit annorlunda än för en typisk ÅA-användare. Program som OpenOffice och diverse webbläsare och e-postklienter har funnits tillgängliga och har fungerat lika bra som motsvarande program på andra plattformar. Ett problem med Linux och Open Source är att det finns så många alternativ att det kan vara svårt att hitta rätt. Tanken med ÅA-Linux på bordsdatorer är förstås inte att det ska formas att vara så lika andra operativsystem som möjligt, det finns många saker som är enkelt gjort på en Linuxdator eller omöjligt på OS X eller Windows utan specialmjukvara. Och förstås tvärtom. Vi vill hellre lyfta fram möjligheterna än att få olika operativsystem att fungera exakt på samma sätt. Tanken är att ÅA-Linux ska förenklas så att det ska vara ett valbart alternativ för vanliga användare. Det finns redan många Linuxdistributioner som är mycket användarvänliga. Fedora som är basen för ÅA-Linux-bordsdatorer är ganska bra i standardinställningen, men en ÅA-Linux-dator har i regel mycket mer programvara installerad. ÅA-Linux kör dessutom KDE som standard desktop i stället för GNOME. Utan att ta ställning till vilket alternativ som är bättre kan det sägas att KDE har mycket mer inställningsmöjligheter och att GNOME därför på gott och ont verkar enklare. Ett mål är att vi ska ge rekommendationer om program för vanligt kontorsbruk och kunna ge bättre support och konfigurationshjälp för dessa. OpenOffice (LibreOffice från och med Fedora 15) är förstås en rekommendation, likaså Firefox och Thunderbird och pine. Alternativen som till exempel Konqueror, Kmail, Evolution och mutt kommer nog att finnas tillgängliga vid behov men ÅA kommer att koncentrera på att stöda ett fåtal

20 Även hur ÅA-Linuxarna samarbetar med diverse tjänster inom ÅA ska ses över och utvecklas, t.ex. kalenderfunktioner kommer att undersökas efter sommaren 2011 då Exchange-servern uppgraderats till Exchange ÅA-Linux kör för tillfället Fedora 14 men Fedora 15 borde släppas mot slutet av maj och kommer så småningom att tas i bruk. Ta kontakt med Datacentralen via abo.fi om du vill prova eller om du till exempel har förslag på program som borde installeras som standard och som andra användare kan ha nytta av. Redan nu kan du ta ÅA-Linux i bruk och bli positivt överraskad över den stora mängd nyttoprogram den innehåller! Mobiltelefoner och e-posten, kalender och svarare Thomas Backa Allmänt Certifikat Alla moderna mobiltelefoner kan läsa e-post från ÅA:s servrar men det finns några saker man bör komma ihåg. Nyare Nokia-telefoner försöker använda Nokia Messaging när man skapar ett e-postkonto på telefonen och eftersom det registrerar användaren med ÅA-användarnamn och -lösenord på Nokias servrar är det inte tillåtet att använda den. Det går att komma förbi genom vissa trick och de beskriver vi här. Alla mobiltelefoner måste få ett certifikat från våra webbsidor förrän de går att använda. Certifikatet finns på och e-postservern använder Terena SSL CA. Länken som man ska klicka på heter Add- Trust External CA Root (DER). Installera det på telefonen och välj att det ska duga för alla alternativ. Nokia E52, E55, E72, E75 Dessa telefoner tillhör den nyare E-serien och är tillverkade mellan 2009 och På dem måste man sätta telefonen i s.k. Offline-läge när man skapar e-postkontot. Sedan skapar man kontot normalt under Menu -> . Telefonen kan fråga om den får gå online, svara nej. Nyare Nokia-telefoner Det här gäller Nokia-telefoner tillverkade 2011 eller i slutet av 2010, Nokia N8, E7 och andra s.k. ensiffriga model

Använda Outlook 2003 mot Exchange

Använda Outlook 2003 mot Exchange Använda Outlook 2003 mot Exchange Jens Granlund 6.4.2006 Exchange kalendern kan användas via webben (Outlook Web Access) på adressen https://exchange.vasa.abo.fi/exchange eller om du har en mobiltelefon

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Installationsanvisning Bredband

Installationsanvisning Bredband Installationsanvisning Bredband Innehållsförteckning: Inkoppling av ADSL 2 Inkoppling av FIBER 3 Aktivera din Internetuppkoppling 4 Eksjö Energi tipsar: Skaffa dig ett G-Mailkonto 5 Eksjö Energi tipsar:

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365 2016 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er:

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er: E-post inställningar webgr.nu Vill ni ha mer information hör av er: Webgruppen Tel: 018-42 51 00 Varpvägen 33 E-post: info@webgruppen.se 757 57 Uppsala Dokumentversion: v11 Innehåll E-post uppgifter...2

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365 2017 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server?

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Att välja operativsystem kan vara svårt. Det kan vara svårt att förstå vilka konsekvenser

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad. Guide företagskonto HantverksParken TM Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.se www.malerirad.se www.hantverksparken.se 2015 Innehållsförteckning Sida 3: Användningsenheter Sida 4: Rekommenderade

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Konfiguration övriga klienter

Konfiguration övriga klienter Konfiguration övriga klienter (ej Outlook) till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 9 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Certifikat i Mac OS X... 3 2.1. SwUPKI Policy

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Starta Outlook 2007 för första gången...4 Startfönster för Outlook 2007...5

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert?

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? http://www.omwlan.se/artiklar/sakerhet.aspx 2010 07 30 En av de första artiklarna jag skrev på omwlan.se för ett antal år sedan handlade om säkerheten. Säkerheten

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

INNEHÅLL 30 juni 2015

INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Introduktion 1 1.1 Inloggning...................................... 1 2 E-post 3 2.1 Administrera din e-post............................... 3 2.1.1 Skapa vidarebefodran

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips Jätteguide till molnets 9 bästa näthårddiskar 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips. Frågor och svar om näthårddiskar De nya nätdiskarna ger dig mer utrymme och fler

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Offertbegäran, rekommendationslista för bärbara datorer

Offertbegäran, rekommendationslista för bärbara datorer Åbo 8.7.2003 Offertbegäran, rekommendationslista för bärbara datorer Datacentralen vid Åbo Akademi granskar sin rekommendationslista med avseende på bärbara datorer. Avsikten är att i rekommendationslistan

Läs mer

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet.

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. För första gången kommer SAAF att testa SKYPE uppkoppling under årsmötet. Det gäller dig som har anmält att du kan vara närvarande på telefonen och att du kan identifieras

Läs mer

FIBER. Installationshandbok. Rev. 2016.02

FIBER. Installationshandbok. Rev. 2016.02 FIBER Installationshandbok Rev. 2016.02 Bekräftelse Hej Vi vill meddela dig att din Fiberanslutning är klar för användning! Beställda tjänster är nu inkopplade och är klara att användas. Är detta fel så

Läs mer

Konfigurera Outlook för OCS

Konfigurera Outlook för OCS Konfigurera Outlook för OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 12 konfiguration Outlook för OCS, conector 10.1.3 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen...3 2. Konfigurera Outlook med

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM):

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): UochM Kundsupport 1 Lägg till ett nytt e-postkonto Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): E-postkonto (t.ex. demo@uochm.com) Användarnamn

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Revisioner och ändringar av dokument

Revisioner och ändringar av dokument 1 (22) FMI Server och klient dokumentering Ämne: Dokument: Beskrivning av FMI servrar, klienter och vad som är specifikt för dem. it$ \ Dokumentation \ Myndighet \ FMI \ FMI-Server och klient dokumentering.docx

Läs mer

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 10.4.2014 Information om Windows 1 Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 Vad betyder det? 10.4.2014 Information om Windows 2 När slutar systemen att säljas? Operativsystem Operativsystemet allmänt tillgängligt

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F6 Exchange 2007 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 1 Kapitel 6, Sid 303-310 Antivirus and Security EC Utbildning AB 2013-01-16 2 Dagens meny Idag: Allmän uppsäkring av system Defense in-depth Verktyg

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro Hur får jag tag på nya ArcGIS Pro applikationen? - ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din e-post

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

ToxicMail inställningar för iphone

ToxicMail inställningar för iphone för iphone Denna guide visar hur du kan installera ett Toxicmail e-postkonto i din iphone 4. Tidigare iphone-versioner är snarlika det är ingen större skillnader. Du behöver ha dina kontouppgifter för

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

DNSSec. Garanterar ett säkert internet

DNSSec. Garanterar ett säkert internet DNSSec Garanterar ett säkert internet Vad är DNSSec? 2 DNSSec är ett tillägg i Domain Name System (DNS), som säkrar DNS-svarens äkthet och integritet. Tekniska åtgärder tillämpas vilket gör att den dator

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

Så delar du filer. utan att bli övervakad LAJKA-GUIDE

Så delar du filer. utan att bli övervakad LAJKA-GUIDE Så delar du filer utan att bli övervakad 7 Gratisalternativ till dyra molntjänster 7 Skyddar dig mot NSA-spioneri 7 Så funkar Bittorrent Sync. Dela filer utan att bli övervakad Tycker du att nätdiskar

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer