Datacentralens informationstidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datacentralens informationstidning"

Transkript

1 DC -papperet Datacentralens informationstidning 2011

2 Chefredaktör: Ansvarig utgivare: Sari Lindström Stig-Göran Lindqvist

3 I detta nummer: Töväder Personalnytt IT-stödet Anskaffningsnytt Tjänster i moln, en solkant eller dimridåer? Blogs.abo.fi Videomöten med hög upplösning Kopieringsverksamheten Utskrifter!...15 Ny Moodle-server vid Åbo Akademi ÅA-Linux för alla Mobiltelefoner och e-posten, kalender och svarare...20 IP-telefonerna - En påminnelse Specialtelefoner HAKA nyheter...24 Ny programvara och licensavtal VPN uppkoppling på öppna trådlösa nät så som SparkNet Några informationssäkerhetsnotiser Ny och småningom tätare brandvägg...35 Skivsystem, serverhårdvara och VMware Applikationsvirtualisering...37 Förnyade datorklasser och gallerior System Center Configuration Manager Installera printer på icke domänansluten Mac...42 Ibruktagande av Outlook

4 Töväder Stig-Göran Lindqvist Efter ett år av arbete dominerat av de många reformerna börjar det egentliga substansarbetet igen stå i fokus. En del lösa organisationsfrågor som vi ännu håller på att knyta ihop återstår dock: - närstödet är i stöpsleven, då institutionerna fått sin nya organisationsmodell, och då DC:s användarstöd alltmera koncentrerats till helpdesken och dess utryckare. Vi funderar på en närplanerarmodell som ersättning för närstödaren. Vi hoppas kunna diskutera samarbetet med prefekterna ännu i vår - kopieringsverksamheten föll i datacentralens händer efter att Uniprint uppgick i Suomen Yliopistopaino. Vi tror att vardagen fungerar någorlunda nu, men ännu är det några steg tills vi uppnått en modell där printning och kopiering ordentligt samordnats och vi har en kostnadseffektiv utrustning och verksamhet - också akademins interna telefonsystem överfördes till datacentralen. Det är redan inkört, men slutanvändaren önskar sig säkert mera information om möjligheterna - den nya upphandlingslagen ställer tämligen strikta regler för ÅA:s upphandlingar och deras konkurrensutsättning. Ett upphandlingsdirektiv för ÅA är under arbete. Vi tror att det klarlägger procedurerna också gällande IT-upphandlingar och informerar när detta är klart, troligen i maj - den alltmera utbredda användningen av sociala medier för t.ex. marknadsföringen av ÅA förutsätter bättre information om fördelar och risker. En instruktion och en användarguide torde bli färdig i maj. I detta papper kan du läsa om småförbättringar som hoppeligen underlättar IT-vardagen. En del känner du redan till, men andra har kanske gått obemärkt förbi: - HAKA-inloggning, dvs uppkoppling med din vanliga abo.fi -identitet har införts på många av ÅA:s administrativa system, och några till är på gång. Litet färre lösenord att belasta minnet med - skivminnes- och epostkvoterna växer igen - videomötesutrustningen har i de allmänna mötesrummen numera högdefinitionsupplösning. Videomötes

5 bryggan, som behövs för flerpartsmöten, kommer senare i år också att bytas till en ny med HD-kapacitet - DC har skaffat ett bloggverktyg som kan utnyttjas av enheterna eller av enskilda personer eller grupper - stödet för Linux-arbetsstationer reformeras - en utvidgning av stödet för akademins 160 macar är delvis under arbete, och delvis ännu på önskelistan. Omfattningen är närmast en resursfråga och tillsvidare öppen. - Moodle version 1.9 är i produktionsbruk och ersätter snart helt gamla v1.6 och, med tanke på sommaren som kryper fram bland isflaken, kan det vara skäl att påminna om e-postens Vacation -funktion. Personalnytt Datacentralen har fått sina första pensionärer. Margita Myllyniemi avslutade sin arbetskarriär i början av hösten, och Matti Huvila stod i turen efter årsskiftet. Båda har nu hoppeligen bättre tid för sina många övriga hobbies och sysselsättningar, och vi önskar dem trevliga stunder med dem. Margitas arbetsuppgifter inom studieförvaltningens ITsystem (främst kring Sture och antagningsprocedurerna) övertas till stora delar av IT-planerare Joakim Björklund. Jocki är tidigare bekant som ÅAB:s IT-expert. På ÅAB efterträds Jocki av IT-planerare Andreas Söderlund. Matti var främst känd som Akademins informationssäkerhetschef. Han efterträddes på den sidan av Jan Wennström. Janne jobbar därtill som förut även med datakommunikationssystem, mest aktuell är ibruktagningen av Akademins nya huvudbrandmurar. IT-planerare Sari Lindströms arbetsuppgifter ändrades i höst. Hon har lång erfarenhet av textsättning och prepresstjänster för Uniprint, och kan bland sina andra uppdrag bistå ÅA:s datoranvändare med rådgivning i sådana frågor. Sari fortsätter som redaktör för DC-pappret. Därtill påträffas hon ofta i Oraklet

6 Glenn Sveholm är sedan januari fast anställd som IT-planerare vid arbetsstationssektionen. Glenn ansvarar bl.a. för antivirusskyddet. Därtill är Glenn en tilläggsresurs för stödet av Linuxarbetsstationer. IT-stödet Kim Lindell Närstödarens roll har ändrat karaktär sedan starten 1998, och speciellt i samband med att det nya helpdesksystemet togs ibruk Det var då vi valde att börja kanalisera akuta IT-ärenden via helpdesken istället för via närstödaren. Vi har nu planer på att förnya närstödskonceptet, meningen är att ersätta närstödarna med någonting som vi vill kalla IT-närplanerare. IT-närplanerarens uppgifter skulle vara att mera fungera som en konsult åt institutionen när det gäller IT-frågor. IT-planering är bl.a. en uppgift som den nya planeraren skulle satsa på. Planeringen skulle främst ske på institutionsnivå, d.v.s. hjälpa resultatenheterna med frågor som t.ex. IT-budgeten, maskinparken, programvara, IT-fortbildning, telefoni, kopiering m.m. En annan viktig uppgift som IT-närplaneraren skulle ha är att fungera som DC:s kontaktperson gentemot institutionen och institutionens ämnen/enheter. Det betyder att personer som vill dryfta IT-frågor har någon på DC att kontakta. IT-närplaneraren skulle inte sköta akuta IT-ärenden utan de skulle kanaliseras via helpdesken såsom hittills. En orsak till att vi vill omorganisera närstödskonceptet är att vi vill bättre återspegla ÅA:s nya organisationsmodell. Alla Åbo Akademis resultatenheter, de 12 vetenskapliga institutionerna + de 5 fristående institutionerna skulle få en egen utnämnd IT-närplanerare. I skrivande stund är detaljerna ännu inte klara, förändringarna är tänkta att införas till hösten Personalläget DC har fått en ny civiltjänstgörare, Nataniel Jhutti som tidigare har jobbat hos oss. Han kommer att hjälpa till i helpdesken samt rycka ut och lösa IT-problem. Till hös

7 ten kommer vi även att anställa en ny IT-instruktör (istället för Petteri och Mara som båda har jobbat halvtid). Ärendehanteringsstatistik 2010 Under 2010 hade vi totalt 6181 registrerade ärenden. I grafen nedan ser vi antalet inkomna IT-stödsärenden per månad. Oktober var den aktivaste månaden med 719 ärenden. Det betyder att det kom in 34 nya ärenden per vardag i oktober. I antalet ingår olika typer av ärenden, såsom e-lärande-, nätverks-, server-, arbetsstations-, anskaffnings- och telefoniärenden. Vi löser alla ärenden enligt bästa förmåga. Anskaffningsnytt Stig Söderback Reglerna för anskaffning av utrustning har i och med den nya anskaffningslagen som trädde ikraft ändrats, också då det gäller inköp av datorer och kringutrustning. Leverantörernas rättigheter har blivit märkbart förstärkta i samband med utnyttjande av ramavtal vid inköp av utrustning och tjänster. Hansel Ab har hand om att konkurrensutsätta varor och tjänster samt att upprätthålla ramavtal för statliga upphandlingar. De flesta av Hansels avtal är gjorda för fyra år i gången och tidigare har statliga inrättningar (däribland universiteten) fritt kunnat välja inom de avtalen vilken eller vilka varor och tjänster man köper. På grund - 7 -

8 av förändringarna i reglerna för inköp har Hansels nyare avtal gjorts på ett lite annat sätt, för att kunna utnyttja de nya ramavtalen krävs en så kallad minioffertrunda inom ramavtalet. I praktiken innebär det att offertrundor måste ordnas inom alla de områden ÅA utnyttjar. Det här gäller speciellt alla ramavtal gjorda 2010 och framåt. Rektor har just utfärdat ett upphandlingsdirektiv för akademin. Det träder i kraft För att kunna följa upphandlingslagen har anskaffningen av vissa varor och tjänster koncentrerats till centrala upphandlingsenheter. Datacentralen är upphandlingsenheten för IT-utrustning, programvara och IT-servicetjänster samt för kopieringsutrustning. I praktiken gäller det produktkategorier där akademin är skyldig att följa det offentliga upphandlingsförfarandet. Vi kommer att informera närmare om detta i maj. Under hösten och vintern har DC ordnat offertrundor inom Hansels ramavtal för följande dylika produktkategorier: Bordsdatorer samt skärmar. Vinnare i offertrundan och nytt rekommenderat märke är Hewlett Packard med deras Elite 8000 serie av bordsdatorer. Eftersom datormärket är nytt för ÅA:s del har bytet av rekommenderat märke inneburit en hel del extra arbete och en del nya erfarenheter, många av dem goda men tyvärr också någon lite sämre. Standardsammansättningarna har inte varit helt lämpliga för alla användningsområden, till exempel som beräkningsdatorer. Arbetet med att integrera det nya märket vid ÅA fortsätter under våren. Bärbara datorer Här är det Lenovo med modellserien ThinkPad som var det bästa märket i offertrundan. Märket är sedan många år känt och använt vid ÅA med god erfarenhet (tidigare sålda under namnet IBM). Specialskärmar Den produktgruppens offertrunda vanns av Samsung med Syncmaster-serien, ett märke som också det länge har använts vid ÅA. Brandväggar StoneGate valdes till leverantör av brandväggar baserat på resultaten från offertrundan

9 De nya ramavtalen och offertrundorna har inneburit en märkbar sänkning av inköpspriset på en stor del av de produkter som köps till ÅA. Under arbete eller planering är också ett antal andra offertrundor: Multifunktionsskrivare Nätverksskrivare Trådlösa nätverk Switchar och annan nätverksutrustning Skivsystem MAC-datorer Videoprojektorer Aktuellt är det också med ett förnyande av universitetens gemensamma Microsoft Campus avtal som ger oss möjlighet att använda Microsoft Office programvara, Client Access Licenser och uppgraderingar av Windows operativsystemet. En arbetsgrupp med deltagare, däribland undertecknad, från några av universiteten och CSC har bildats för att planera och utföra en offertrunda inom området. Arbetet med dessa avtal fortsätter uppskattningsvis under resten av Sponsorrunda Datacentralen ordnade under hösten en sponsoreringsrunda för att förbättra läget med gamla datorer på ÅA:s enheter. Hälften av priset på en bordsdator av normal sammansättning betalades av DC medan enheterna själva stod för resten av summan samt eventuell annan kringutrustning. Datacentralen strävade till att fördela de sponsorerade datorerna så jämnt som möjligt mellan enheterna med beaktande på skick och ålder på enheternas datorpark. I år har Datacentralen tyvärr inga medel för att ordna en motsvarande sponsorrunda. Information om anskaffningar och de rekommenderade märkena finns på DC:s webbsidor under:

10 Tjänster i moln, en solkant eller dimridåer? Stig-Göran Lindqvist Det idag allt vanligare begreppet molntjänster ger intrycket av någon diffus IT-tjänst nånstans ute på Internet. Verkligheten är oftast mera jordnära än så. Det är egentligen fråga om den teknik som kallas för virtualisering av servertjänster. Datacentralen har under några års tid genomfört en sådan virtualisering gällande större delen av Akademins servertjänster. Det innebär att man åtskiljer begreppen den logiska servern (dvs. själva tjänsten eller tillämpningen) och den fysiska serverdatorn (hårdvaran). Tidigare var dessa ofta ett-till-ett. Idag har man istället typiskt flera logiska servertjänster på en dator och sparar sålunda datorkostnader. Servertjänsten kan därtill enkelt (med vanlig drag-och-släpp -teknik) överföras från en fysisk serverdator till en annan, ofta på ett ögonblick. DC kan flytta tjänster bl.a. på basen av datorernas belastning och skick. Det kan ske inom maskinrummets väggar eller t.ex. mellan våra maskinrum i Vasa och Åbo. Virtualiserade tjänster är billigare och ger bättre driftsäkerhet. Datacentralen sköter idag c:a 200 logiska servertjänster på c:a 100 serverdatorer. Det här innebär t.ex. även att en institution, vars servertjänst DC handhar, inte nödvändigtvis vet, eller behöver veta, på vilken dator, eller ens på vilken ort den finns, endast att den fungerar. Man talar om att servertjänsten finns i Molnet, i det här fallet i ÅA:s eget datormoln. Man uppskattar att c:a 90% av alla molntjänster idag är dylika privata tjänster, dvs att en organisation inom sig fördelar sina IT- tjänster på sina egna datorer. Oftast är molnen dessutom lokala. Samma molnteknik utnyttjas förstås även av de stora globala tjänsteoperatörerna, såsom FaceBook, Google, Microsoft m.fl., med talrika maskinrum. Molnen omspänner hela jordklotet. Tjänsten kan ligga på datorer inom t.ex. EU, i USA eller Asien. Molntjänsten blir diffus och man kunde kanske tala om dimbankar. Du vet inte vilken nationell lagstiftning, som just idag gäller för din service, ditt dataskydd eller upphovsrätten till ditt material. Operatörernas inställning och myndigheternas fullmakter och intresse av att ingripa vid problem varierar kraftigt från land till land. Den juridiska problematiken

11 är ett akut diskussionsämne. Klart är att man, innan man placerar professionellt material eller personlig information i ett globalt moln, bör gardera sig med ett genomtänkt avtal med gubben i molnet, ett avtal som beaktar även dina viktiga intressen. Tiden får utvisa vad globala molntjänster lämpar sig bäst för. En kandidat är en ITtjänst vars behov av datorkapacitet är tillfälligt eller varierar starkt. Då kan det vara lönsamt att köpa kapacitet ur molnet efter stundens behov framom att investera i kraftiga datorer. Det finns också företag som sköter programmering i molnet. Köparen kan beställa en tillämpning så att programmeringsarbetet auktioneras åt den snabbaste eller billigaste utvecklaren i nätet. Hur man sen kan trygga underhållet och vidareutvecklandet av programvaran är tillsvidare dimmigt för mej. Blogs.abo.fi Stefan Lostedt När bloggprojektet började var Datacentralen med från början och utvärderade olika bloggprogramvaror. Efter ett antal tester bestämde vi oss för att välja Wordpress, ett av världens mest använda bloggverktyg. Wordpress fanns dessutom färdigt översatt så vi valde den svenska varianten som möjligör att man själv kan bestämma om man vill använda bloggen på svenska eller engelska. Ett viktigt krav som ställdes var att bloggprogramvaran måste kopplas till ÅA:s användardatabas vilket innebär att bloggare loggar in med sina egna abo. fi -lösenord. Adressen till bloggverktyget är https://blogs.abo.fi och där finns också anvisningar om hur man får sin egen blogg skapad. Mera information om själva programvaran hittas på adressen: Meddelanden vid Åbo Akademi har skrivit en artikel om bloggvertyget:

12 Videomöten med hög upplösning Dan Holm, Stefan Levander År 2010 skaffades ett rätt stort antal HD-baserade videokonferenssystem till akademin. En del är köpta för allmänt bruk och en del är köpta med enheternas egna medel. Alla system är skaffade via DC som också sköter om servicen. Planerar ni en anskaffning av videokonferenssystem kan ni kontakta oss. De nya systemen är av märket Polycom HDX7000 (ett par är HDX8000). Några av de nya systemen ersatte de gamla Polycom VSX7000 som börjar bli i åren, vissa av dem är åtta år gamla. I Åbo har DC tre utrymmen som vi utrustat med videokonferenssystem och som är för allmänt bruk Långvågen ASA C218 med HDX7000 Mellanvågen ASA B129 med HDX7000 Kortvågen ASA B130 med en äldre VSX7000 Utöver dessa finns det två rum för allmänt bruk i FÄ (Konferensrum) och i Kosmorama (Övald). I Vasa finns två utrymmen utrustade med videokonferens avsedda för allmänt bruk. Dessa är utrymmena A111 samt Datacentralens mötesrum. Båda utrymmena har en utrustning av typ HDX7000. I Jakobstad är videokonferensutrustningen (en VSX7000) placerad i grupprum 99. Information om videokonferens vid ÅA finns på https://www.abo.fi/personal/videokonferens Videokonferens över gränser En stor majoritet av videomöten hålls inom ÅA, oftast mellan Vasa och Åbo. Det går förstås att hålla videomöten även utanför akadmins gränser och även utomlands, vi har haft videomöten med USA, Kanada och Australien. Om man vill ordna ett videomöte där motparten är geografiskt sett långt ifrån oss bör man fundera på följande saker: - Tidsskillnaderna gör att det lätt blir missuppfattningar. Varje gång du skriver ett klockslag då du kommer överens om videomötet med motparten, bör du ange tidszonen tydligt med UTC. Finsk tid kan också representeras med EET istället för UTC+2/+3. N.B. ange rätt UTC tid beroende på om det är sommar- eller vintertid. - På ÅA har vi inga restriktioner för videokonferenssystemen i våra brandmurar. Er motpart kan dock ha begränsningar för sitt videosystem.

13 - På ÅA använder vi publika IP-nummer för videokonferenssystemen, i praktiken betyder detta att vi inte behöver ha en mellanhand för att få ett videomöte till stånd. Vissa organisationer är bundna till företag som erbjuder dem IP-adresser utåt, vilket kan ställa till besvär. Problemet löses genom att testa uppkopplingen i god tid (ett par dagar) före första mötet och om det inte funkar kan ni ta kontakt med DC och be er motpart ta kontakt med sitt tekniska stöd som i sin tur tar kontakt med oss. - Vi använder H.323 videomötesprotokoll. Kolla att er motpart också gör det. H.323 är det vanligaste videokonferensingprotokollet. - Vi använder H.239 för att sända två videoströmmar: en för att visa människor och en för att visa datorbilden. I vissa sammanhang kallas detta People and Content. - Trots att motparten använder sig av motsvarande teknik kan det finnas olika typer av problem, så var ute i god tid och testa förbindelsen så du vet att den fungerar. Videokonferens i auditorier Ibland vill man ordna ett videomöte där många personer deltar. Då kan man i Åbo boka AudA120 i Asa-huset (ca.100 platser) och i Vasa Akademisalen (350 platser). Observera att dessa utrymmen inte är utrustade med videokonferenssystem, ni bör boka även ett videomötesrum. I Åbo kan man ta Mellan- eller Långvågen och i Vasa DC:s mötesrum. Boka både auditoriet och videorummet till åtminstone en timme före och en timme efter den egentliga tillställningen. Kontakta oss i god tid före tillställningen, minst en vecka i förväg (ta helst kontakt redan då ni vet att ett dylikt tillfälle skall ordnas). Undvik att ordna dessa tillställningar utanför kontorstid. Videokonferens med flera parter Om du vill ordna ett videomöte för flera än två videokonferenssystem eller videomötesrum bör du använda dig av videokonferensbryggan. ÅA har en sådan, Polycom ReadiConvene MGC+50, som klarar av videomöten med upp till 16 olika parter. Att ordna ett möte på bryggan går till så att ni meddelar oss undertecknade följande: - Starttid (och datum) - Sluttid - Samtliga deltagarnas IP-nummer (inom akademin räcker det med utrymmets namn) Det finns olika layoutar att välja mellan, det kan vi diskutera närmare när det blir aktuellt. Vår nuvarande brygga klarar inte av HD-bildkvalitet. En anskaffning av en ny planeras som bäst

14 Kopieringsverksamheten Kenneth Sandholm Kopiatorer från Uniprint Den 1. januari övergick leasingavtalen och och ansvaret för kopiatorerna som kom från Uniprint till respektive institution (som kontosätter dem). Uppgifter om vilka maskiner som delades vart och uppskattningar för kostnaderna gicks igenom under hösten Vill institutionen/ämnet säga upp eller ändra avtalet för sin maskin hjälper Datacentralen till med kommunikationen med Ricoh. Kostnaderna hamnar på institutionen/ämnet. Upphandling och nyanskaffning En nyanskaffning ska gå via Datacentralen. Anskaffning av multifunktionsapparater (dvs. i vanligt tal kopiatorer) ska enligt akademins regelverk konkurrensutsättas inom hela akademin. Datacentralen gör denna konkurrensutsättning via Hanselavtalet. En minioffertrunda är i skrivande stund på gång inom detta avtal. Observera att Ricoh inte är med i det nuvarande Hanselavtalet. Detta borde ha gjorts redan, men tyvärr har det släpat efter. Nu är vi igång iallafall. Vasa MagnaCard Elektronisk nyckel I Vasa har Teknisk Service skött upphandlingen av multifunktionsapparaterna (dvs. kopiatorerna). Eftersom konkurrensutsättningen gäller hela ÅA kommer Datacentralen att ta hand om detta i fortsättningen. ÅA:s bibliotek är enda som använder MagnaCard sedan årsskiftet. Orsaken är att detta system enkelt kan tillfredsställa bibliotekets behov av kopiering för helt utomstående. MagnaCard -läsarna har tagits bort från i stort sett alla andra kopiatorer. Uniprint skaffade ett kopierings- och printeruppföljningssystem, Equitrac, som installerades på ett antal kopiatorer. Även om det verkade vara fungerande på pappret visade det sig att vara tämligen oanvändbart i

15 akademins användning. Administrationen av systemet är tungrott och kan inte på ett enkelt sätt hanteras av t.ex. ämnessekreterare. Systemet lämpar sig inte heller för utomstående, dvs. bibliotekskunder. Därför valde vi att inte gå vidare med detta system, utan satsar på att knyta ihop kopieringsuppföljningen med utskriftsuppföljningen i nästa inkarnation. Studerande Utskrifter! Historik Studerande kan fortfarande kopiera med MagnaCard i biblioteken. Detta är inte tillräckligt, utan vi har även sett till att det går att skanna materialet på de tidigare Uniprintmaskinerna. Detta ger en elektronisk kopia som vid behov kan skrivas ut. Denna metod har inte fungerat helt tillfredsställande, därför fortsätter arbetet med att få den elektroniska nyckeln att fungera. Kenneth Sandholm Hösten 2009 förnyades hela printsystemet i Åbo och vi gick över från en linuxbaserad till en windowsbaserad printserver som kör uppföljningsprogrammet PaperCut NG. Samtidigt byttes uppföljningsprogrammet Equitrac ut i Vasa och Jakobstad mot PaperCut. Statistik från PaperCut, Vasa och Jakobstad ingår fr.o.m Gemensam loggserver Den 1. april gjordes en ändring i systemet så att alla tre printservrar loggar sitt data till en centralserver i Åbo. Detta innebär att alla ÅA -användare får samma printerkvoter och att debiteringen (som onekligen varit något skakig) förenklas. Detta gav även möjligheten att automatiskt skicka en anmärkning via e-post när studerande använt sin kvot på 6 och utskrifterna börjar kosta riktiga pengar

16 Kontrollera vad du skrivit ut Man kan själv logga in på PaperCut för att kontrollera sina utskrifter. Sidan där man kan kontrollera sina utskrifter under länken och länken Kontrollera din printeranvändning Välkomstskärmen i PaperCut

17 Misslyckade utskrifter Under Recent print jobs ser vi de senaste utskriftsjobben. Här finns också möjlighet att återställa misslyckade utskrifter. Välj request refund i kolumnen längst till höger vid utskriftsjobbet som misslyckades och fyll i en motivering. Recent print jobs Debitering av personal och alla andra De som inte räknas som personal debiteras 3,3 cent / svartvit sida och 25 cent/färgsida. Personer som räknas till gruppen personal¹ debiteras ingenting för utskrifter, men användningen följs upp. Rapporter för egna skrivare Kontakta Datacentralen om ni behöver en specifierad rapport i slutet av varje månad över utskrifterna på er skrivare. Det går enkelt att ordna en rapport över vem som skrivit ut hur mycket på ämnets skrivare, detta kan användas för att dela upp kostnader per projekt och dylikt. ¹ Begreppet personal är här bredare än finns i Personec, hit räknas även stipendiearbetare, olika samarbetare osv

18 Ny Moodle-server vid Åbo Akademi Marika Birell I december 2010 öppnades akademins nya Moodle-server. Namnet Moodle2 valdes med tanke på att servern är universitetets andra Moodle-server, versionsnumret för själva Moodle-installationen är dock 1.9. Varför behövs en ny server? Det var dags att uppgradera Moodle-serverns programvara och operativsystem. På den gamla servern finns mycket material som inte längre används, därför togs beslutet att allt material inte tas över till den nya servern. Den nyare versionen av Moodleprogramvaran liknar långt den äldre, version 1.6, förbättringarna är främst i funktion, säkerhet och stabilitet. Färgmässigt har den nya Moodle-servern fått ett ÅA-utförande som ändå gör att man lätt kan skilja mellan de två servrarna. En eventuell övergång till version 2 av programvaran i framtiden kommer med säkerhet att innebära en större omställning för användarna. Användningen av Moodle vid akademin Användningen av Moodle inom akademin fortsätter att öka, idag används Moodle både för distansstudier och för flerformsstudier, men även för helt andra projekt och som komplement till närstudier, t.ex. för distrubition och insamlande av material. Om du som lärare behöver skapa ett nytt Moodle-område för en kurs fyller du i formuläret på adressen https://www.abo.fi/personal/dcmoodle. Här hittar du även annan aktuell information om Moodle vid akademin. Om du vill ha meddelanden till din e-postadress om t.ex. planerade avbrott i servicen kan du prenumerera på forumet Webbplatsnyheter i Moodle2. ÅA-Linux för alla Dennis Holtlund, Glenn Sveholm Då konceptet ÅA-Linux i slutet av 1990-talet togs i bruk vid Datacentralen var det baserat på en distribution som var likadan oberoende av datorns användningsområde. Endast konfigurationen och programuppsättningen skilde en server från en arbetsstation. Så fortsatte det i flera år, tills konceptet blev tudelat i och med att Fedora Core (numera Fedora) togs i bruk för bordsdatorer och lättare

19 arbetsstationer medan servrar och tyngre arbetsstationer började köra antingen Red Hat Enterprise Linux (RHEL) eller CentOS. Orsaken till separeringen är att olika användningsområden ställer olika krav på mjukvaran som används. Kort sagt vill man ha nyare program på bordsdatorer (att till exempel kunna öppna filer skrivna med de nyaste Microsoft Office-versionerna) medan det på en server är viktigare att programvaran är stabil och att livslängden på operativsystemet är längre (dvs. man behöver inte installera om servern och porta sina applikationer varje halvår eller år). En brist med ÅA-Linux-konceptet är att användarna oftast varit personer vars arbete i huvudsak varit tekniskt (t.ex. styrning, underhåll eller utveckling av programvara) eller vetenskapligt (större beräkningar, modellering, LaTeX osv.) inriktat. Kraven på mjukvaran för dessa personer har i huvudsak alltså varit annorlunda än för en typisk ÅA-användare. Program som OpenOffice och diverse webbläsare och e-postklienter har funnits tillgängliga och har fungerat lika bra som motsvarande program på andra plattformar. Ett problem med Linux och Open Source är att det finns så många alternativ att det kan vara svårt att hitta rätt. Tanken med ÅA-Linux på bordsdatorer är förstås inte att det ska formas att vara så lika andra operativsystem som möjligt, det finns många saker som är enkelt gjort på en Linuxdator eller omöjligt på OS X eller Windows utan specialmjukvara. Och förstås tvärtom. Vi vill hellre lyfta fram möjligheterna än att få olika operativsystem att fungera exakt på samma sätt. Tanken är att ÅA-Linux ska förenklas så att det ska vara ett valbart alternativ för vanliga användare. Det finns redan många Linuxdistributioner som är mycket användarvänliga. Fedora som är basen för ÅA-Linux-bordsdatorer är ganska bra i standardinställningen, men en ÅA-Linux-dator har i regel mycket mer programvara installerad. ÅA-Linux kör dessutom KDE som standard desktop i stället för GNOME. Utan att ta ställning till vilket alternativ som är bättre kan det sägas att KDE har mycket mer inställningsmöjligheter och att GNOME därför på gott och ont verkar enklare. Ett mål är att vi ska ge rekommendationer om program för vanligt kontorsbruk och kunna ge bättre support och konfigurationshjälp för dessa. OpenOffice (LibreOffice från och med Fedora 15) är förstås en rekommendation, likaså Firefox och Thunderbird och pine. Alternativen som till exempel Konqueror, Kmail, Evolution och mutt kommer nog att finnas tillgängliga vid behov men ÅA kommer att koncentrera på att stöda ett fåtal

20 Även hur ÅA-Linuxarna samarbetar med diverse tjänster inom ÅA ska ses över och utvecklas, t.ex. kalenderfunktioner kommer att undersökas efter sommaren 2011 då Exchange-servern uppgraderats till Exchange ÅA-Linux kör för tillfället Fedora 14 men Fedora 15 borde släppas mot slutet av maj och kommer så småningom att tas i bruk. Ta kontakt med Datacentralen via abo.fi om du vill prova eller om du till exempel har förslag på program som borde installeras som standard och som andra användare kan ha nytta av. Redan nu kan du ta ÅA-Linux i bruk och bli positivt överraskad över den stora mängd nyttoprogram den innehåller! Mobiltelefoner och e-posten, kalender och svarare Thomas Backa Allmänt Certifikat Alla moderna mobiltelefoner kan läsa e-post från ÅA:s servrar men det finns några saker man bör komma ihåg. Nyare Nokia-telefoner försöker använda Nokia Messaging när man skapar ett e-postkonto på telefonen och eftersom det registrerar användaren med ÅA-användarnamn och -lösenord på Nokias servrar är det inte tillåtet att använda den. Det går att komma förbi genom vissa trick och de beskriver vi här. Alla mobiltelefoner måste få ett certifikat från våra webbsidor förrän de går att använda. Certifikatet finns på och e-postservern använder Terena SSL CA. Länken som man ska klicka på heter Add- Trust External CA Root (DER). Installera det på telefonen och välj att det ska duga för alla alternativ. Nokia E52, E55, E72, E75 Dessa telefoner tillhör den nyare E-serien och är tillverkade mellan 2009 och På dem måste man sätta telefonen i s.k. Offline-läge när man skapar e-postkontot. Sedan skapar man kontot normalt under Menu -> . Telefonen kan fråga om den får gå online, svara nej. Nyare Nokia-telefoner Det här gäller Nokia-telefoner tillverkade 2011 eller i slutet av 2010, Nokia N8, E7 och andra s.k. ensiffriga model

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag - 1 - - 2 - IT-säkerhet, introduktion IT vad är det? IT handlar åtminstone i den här diskussionen om datorer i olika former. Sådana datorer finns det lite

Läs mer

It-säkerhet för privatpersoner

It-säkerhet för privatpersoner Daniel Goldberg och Linus Larsson It-säkerhet för privatpersoner en introduktion hqemawkmssupndkfaqf/taoxjhg91snsq50/xlccmygonmfs A0EGTrEUfvGbdH08jz3wNMkt4oTHxa9ikQ7P3MnUvQCit6xh PUaR1R9ytYHgq+15/4yFEvTfoGIIcF1kVZh2qKVrEInw7nF3

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Förord. Jag hoppas att du får mycket nytta av den här e-boken! Trevlig läsning! Tommy k Johansson

Förord. Jag hoppas att du får mycket nytta av den här e-boken! Trevlig läsning! Tommy k Johansson 1 Förord Har du någon gång drabbats av virus, trojaner, spyware, falska säkerhetsprogram eller andra former av bedrägerier, stölder och dataförstörelse? Då är du inte ensam. Marknaden för datorvirus och

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

Fredrik Wass. Domännamn. allt du vill veta om din adress på nätet

Fredrik Wass. Domännamn. allt du vill veta om din adress på nätet Fredrik Wass Domännamn allt du vill veta om din adress på nätet Fredrik Wass Domännamn allt du vill veta om din adress på nätet Domännamn.SE:s Internetguide, nr 24 Version 1.0 2011 Fredrik Wass Texten

Läs mer

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 BILAGA: WEBBHOTELL Svårt använda teknik och tjänster Få webbhotell är anpassade för vanliga konsumenter och webbamatörer. Marknadsföring, tjänster,

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Institutionen för Informatik EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Januari 2005 Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Handledare Lars Fernebro Författare Sebastian Howe Suzana Ivkovic

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken. Författare: Viktor Sarge

Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken. Författare: Viktor Sarge Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken Författare: Viktor Sarge Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande Ickekommersiell Inga bearbetningar

Läs mer

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting Digital sopsortering Att hantera skräppost i kommuner och landsting December 2007 Innehåll Inledning...1 Lagrummet... 3 Policy... 7...och så var det teknken... 11 Automatisk hantering...14 Sammanfattning...

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Introduktion till IP Internet Protocol

Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol.SE:s Internetguide, nr 1 Version 1.01 2008 Håkan Lindberg 2007 Text och bilder skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer