EXAMENSARBETE. Multi-Channel Network, är framtidens TV här? Joanna Lindqvist Hans Montelius 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Multi-Channel Network, är framtidens TV här? Joanna Lindqvist Hans Montelius 2015"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Multi-Channel Network, är framtidens TV här? Joanna Lindqvist Hans Montelius 2015 Filosofie kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för konst, kommunikation och lärande

2 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Institutionen för konst, kommunikation och lärande Examensarbete MKV Kandidat, V0012F Multi-Channel Network, är framtidens TV här? En kvalitativ textanalys om företagen Splay och United Screens Joanna Lindqvist / Hans Montelius / Handledare: Viktor Harriz Examinator: Seppo Luoma-Keturi

3 Abstract Multi-Channel Network - Is this the future of Television? Authors Joanna Lindqvist & Hans Montelius Multi Channel Network (MCN) are media companies that work on the platform Youtube. Their business idea is to pair Youtube profiles with companies that want to advertise on Youtube. Currently there are two MCN companies in Sweden, Splay and United Screens. The purpose of this paper was to study how Splay and United Screens have promoted themselves in their first promotional video, and how they have been represented in Swedish newspapers. This was done to see how the two companies choose to promote themselves to break into an entirely new media industry and how Swedish newspapers, in turn, received the new media form. The study was performed by a qualitative text assay developed by Mats Furberg. Splay and United Screens marketing videos were analysed based on the marketing-mix theory by Philip Kotler and various marketing concepts. Afterwards articles written about the companies were analyzed on the basis of theories of news journalism. The result of the study was that the selected articles have chosen a positive angle towards Splay and United Screens. Hardly any criticism or problems have emerged against the companies or against the MCN industry. Most articles were about corporate expansions and the headline were often which celebrity or company that entered partnership with one of the companies. Many articles were about the founders of the companies and described their background and credentials. Regarding marketing, it can be said that the companies have marketed themselves in two different ways. Splay is trying to send its message through emotional humor, what is marketed however, is a little unclear in Splays marketing video. United Screens is trying to reach the target audience with rational arguments, through information about what the company can offer. 2

4 Sammanfattning Multi-Channel Network (MCN) är medieföretag som jobbar på plattformen Youtube. Deras affärsidé går ut på att para ihop Youtubeprofiler med företag som vill annonsera på Youtube. I nuläget finns det två MCN företag i Sverige, Splay och United Screens. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur de svenska MCN företagen Splay och United Screens har marknadsfört sig i deras första marknadsföringsvideo, samt hur det har rapporterats om företagen i svenska tidningar. Undersökningen utfördes med hjälp av en kvalitativ textanalys utvecklad av Mats Furberg. Med utgångspunkt i marketing-mix teorin av Philip Kotler och olika marknadsföringsbegrepp analyserades Splays och United Screens marknadsföringsvideo. Därefter analyserades artiklar skrivna om företagen med utgångspunkt i teorier om nyhetsjournalistik. Resultatet i studien blev att journalister ofta har valt en positiv vinkel då de skrivit om Splay och United Screens. Nästan ingen kritik eller problematik har framkommit mot företagen eller mot MCN branschen. De flesta artiklar handlar om företagens expanderingar, där själva nyheten ofta är vilken kändis eller företag som ingår samarbete med något av företagen. I många artiklar lyfter man även fram grundarna av företagen och beskriver deras bakgrund och meriter. Gällande marknadsföring så kan man konstatera att företagen har marknadsfört sig på två helt olika sätt. Splay försöker nå fram med sitt budskap emotionellt genom humor och marknadsför sig främst som en Youtubekanal. United Screens försöker nå målgruppen med rationella argument, genom att informativt berätta vad företaget kan erbjuda. Keywords/Nyckelord Multi-channel network, MCN, Youtube, Splay, United Screens, Vigor Sörman, Stina Honkamaa Bergfors, Malte Andreasson, Jan Zachrisson, Oscar Höglund, Kotler, 4P, marknadsföring, nyhetsvärdering, nyhetsjournalistik. 3

5 Innehållsförteckning 1.0 Inledning Bakgrund Youtube Multi-Channel Network Splay och United Screens Syfte & frågeställning Teori Marknadsföring Marketing-mix 4P Marknadsföringsbegrepp Nyhetsjournalistik Tidigare forskning MCN företaget Machinima När reklam och journalistik vävs samman Material & avgränsning Metod Kvalitativ textanalys Analysmodell Metodens för- och nackdelar Analys & resultat Splay och United Screens marknadsföringsvideor Splay marknadsföringsvideo United Screens marknadsföringsvideo Marketing-mix 4P Affärsidé Målgrupp Budskap Utvalda artiklar Analys & resultat Splay och United Screens i medier Nyhetsvärdering Namn före nyhet Splay vs. United Screens Nyhet eller reklam?

6 10.5 Stora och växande företag Kritik och problematik Sammanfattning analys & resultat Slutdiskussion Validitet och fortsatt forskning Källförteckning Litteraturförteckning Elektroniska källor

7 1.0 Inledning Media och internet är i en ständig förändring. Olika medieprodukter och medieplattformar tillkommer ständigt. Några får stor genomslagskraft över hela världen, medan andra aldrig slår igenom. En sajt som lanseras ser sällan exakt lika ut år efter år utan är i behov av förändringar i takt med andra sajter och mediers utveckling. Youtube är ett sådant exempel. Vid sajtens start var sidan en plats där amatörer gratis fick ladda upp sina hemmagjorda videor. I dag är Youtube den största webbplatsen för videodelning med sina 1 miljard unika besökare per månad (Youtube Statistic, 2014). Det har lett till att det inte längre enbart är amatörer som laddar upp filmer på Youtube utan det har även blivit viktigt för bland annat TV-, musik-, filmbolag och företag att synas på sajten. Det gäller därför för musik, TV, film och olika företag att haka på förändringen genom att hitta på nya sätt att använda sig av Youtube som både lockar tittare och gynnar företaget. Ett sådant exempel är Multi-Channel Network (MCN). MCN-nätverk är enheter som är kopplade till flera Youtube-kanaler, ofta i syfte att hjälpa kreatörer med områden som produkter, programmering, finansiering, korsmarknadsföring, partnerhantering och hantering av digital upphovsrätt (Youtubes partnerprogram, 2014). Ett av de första och i dag största företagen inom MCN är Maker Studios, som startades år 2009 i USA (Maker Studios, 2014). I dagsläget har Maker Studios 6.5 miljarder visningar per månad i sitt nätverk och den 24 mars i år köpte The Walt Disney Company upp företaget för 500 miljoner dollar (Grover, 2014). Det finns flera stora och väletablerade Multi-Channel Network företag runt om i världen, de flesta lokaliserade i USA eller England (Kozlowski, 2013). I Sverige har de två första Multi-Channel Network företagen nyligen startat. De företagen är Splay som lanserades i februari 2013 (Östlund, 2013) och United Screens som lanserades i september 2013 (Wikipedia, United Screens, 2014). Konkurrensen är hård i mediebranschen. När ett nytt medieföretag lanseras gäller det att synas på rätt sätt i media för att skapa sig ett starkt varumärke. Speciellt viktigt blir det för en helt ny form av medieföretag, som ska slå sig in på en mediemarknad som ännu inte existerar. I sådana fall blir det viktigt hur företaget marknadsför sig så att kunder snabbt får förtroende för den nya medieformen. Vidare så kan feedback och recensioner som företaget får i media inverka på hur det kommer gå för företaget i framtiden. 6

8 2.0 Bakgrund 2.1 Youtube År 2004 var arbetsvännerna Chad Hurley, Steve Chen och Jawed Karim på en middag och ville dela en video till några kompisar. Att skicka videon via gick inte eftersom filen var för stor. De började då diskutera om det inte finns något enklare sätt att dela videor på nätet. Det var vid den middagen som tanken till Youtube föddes (Cheng, Dale & Liu, 2007). Några månader senare, i februari 2005 öppnade de domänen Den 5 april 2005 laddades den första videon upp som var ett 18 sekunders klipp med namnet Me at the Zoo. Grundarna ville med Youtube Broadcoast Yourself erbjuda en gratis tjänst där privatpersoner kan ladda upp videor och se på andras. Några månader efter att sajten lanserats investerade risk-kapitalbolaget Sequoia Capital 3.5 miljoner dollar i Youtube. Ett halvt år senare investerade samma bolag ytterligare 8 miljoner dollar i internetsajten (Wikipedia, Youtube, 2014). I slutet av sommaren 2006 hade Youtube 13 miljoner unika besökare per dag och mer än 100 miljoner videoklipp fanns tillgängliga på sidan. I oktober samma år köpte Google upp Youtube för 1,65 miljarder dollar och sedan dess har företaget fortsatt växa (Burgess & Green, 2009). I dag är Youtube den största internetsajten för videodelning, med 1 miljard unika tittare per månad och med flera videor som laddas upp dagligen (Youtube Statistic, 2014). I dagsläget behöver man inte vara en registrerad användare för att se klipp på Youtube. Ett användarkonto behövs däremot för att ladda upp egna videoklipp. Alla användare på Youtube har en egen kanal som är en egen personlig hemsida. Där kan användaren ladda upp sina egna klipp, skapa spellistor som man sedan kan dela med andra samt länka till kanaler som man gillar. Man kan även välja att prenumerera på en kanal och det är antalet prenumeranter tillsammans med antalet visningar som visar hur stor en kanal är. I dag är den största Youtube kanalen tillika största Youtube profilen PewDiePie som har prenumeranter och över 6,2 miljarder visningar (Social Blade, 2014). PewDiePie eller Felix Kjellberg som han egentligen heter är en 24-årig kille från Göteborg som specialiserar sig på att göra videor där han kommenterar när han spelar spel inom skräck- och actiongenrer. PewDiePie tillhör MCN nätverket Maker Studios spelnätverk Polaris (Wikipedia, Polaris, 2014). 7

9 2.2 Multi-Channel Network Multi-Channel Network är en typ av företag som arbetar med nätverksbyggande på plattformen Youtube. Deras mål är att ansluta de största Youtubeprofiler till sitt nätverk. För att locka Youtubeprofilerna till sitt nätverk så erbjuder de hjälp med produktplanering, partnerhantering och ser till att de kopplas ihop med rätt annonsörer som passar för just deras Youtubekanal. Om det fungerar rätt så blir det en vinnande situation för alla tre partners. MCN företag hjälper Youtubeprofilen att bygga ett starkare varumärke och få inkomst tack vare annonsering. Annonsörer får hjälp med att bli ihopkopplade med den Youtubekanal som når ut till deras önskade målgrupp. MCN företagen vinner på detta genom att ta en del av kakan (Davidson, 2013). De olika sätten som MCN företagen erbjuder annonsering på är genom prerolls (reklamfilm innan Youtube-klippet startar), pop-up reklam, produkt placering och andra produktintegreringar i form av branded content-projekt, vilket innebär att ett företag sponsrar en kanal eller ett klipp både ekonomiskt och med produkter. De erbjuder även sponsorskyltar före och efter utvalda videor (United Screens, 2014). För Youtubeprofilerna medför detta att de kan koncentrera sig på att skapa bra innehåll istället för att behöva tänka på att hitta annonsörer för att få inkomst för sina Youtube kanaler. Samtidigt blir MCN företagen en trygg grund för företag som vill annonsera på Youtube för att nå en viss målgrupp (Mueller, 2014). Flera MCN företag, bland annat i USA har blivit starka varumärken som Maker Studios, Machinima, Full Screen och Big Frame. I dagsläget existerar två MCN företag i Sverige, Splay och United Screens som är de två företagen som analyseras i detta arbete. Amerikansk press har till en viss del rapporterat kring problematik som rör Multi-Channel Network branschen. En problematik som de lyft upp är att företagen är en sajt inom en sajt. MCN arbetar på Youtube plattformen, men har inget samarbete med varken Youtube eller Google. Exempelvis i artikeln The New Cable skriver Matt Pincus att MCN får in stora summor och ska hjälpa med rättigheter på Youtube, men hittills har Maker Studios och Fullscreen Media gjort väldigt lite för att låtskrivare och artister ska få pengar för musik som används i Youtubevideor. Pincus menar att om MCN livnär sig på Youtube och alla dess Youtubers använder sig av musik, så borde det vara fler artister och låtskrivare som får Stim pengar (Pincus, 2013). 8

10 2.3 Splay och United Screens Splay är Sveriges första Youtube-nätverk som samlar de största Youtubestjärnorna. På Splaykanalen hittar du exklusiva programserier och samarbeten mellan Sveriges största Youtubers (Splays Youtube-kanal, 2014). Splay lanserade sin Youtubekanal den 10 februari Grundare är Vigor Sörman med bakgrund som TV-producent på bland annat Meter Television och han är även känd som en av programledarna från reseprogrammet När och Fjärran på TV4. Under sin tid på traditionell TV upptäckte han att de unga TV-tittarna minskade och började då fundera kring vart de tog vägen. Det visade sig att den yngre publiken letade sig till Youtube. Idén till att skapa det första svenska nätverket på Youtube väcktes då, ett nätverk där Sörman hade som mål att samla de största Youtubestjärnorna under ett och samma tak (TV4 Nyhetsmorgon, 2013). Några av Splays största Youtubeprofiler i dag är Tejbz som gör videor av sitt tv-spelande, IJustWantToBeCool som gör klipp om den tragikomiska vardagen och Rackartygarna som inriktar sig på att göra videor om extremsport, humor och underhållning. Tillsammans med sina profiler gör Splay även egenproducerad TV. I september 2013 lanserades det andra svenska MCN företaget, United Screens. Grundarna är Stina Honkamaa-Bergfors som tidigare var VD för svenska Google, Malte Andreasson före detta planeringsdirektör på TV4, Jan Zachrisson en av grundarna för Zodiak Media samt Oscar Höglund som var med och startade Epedemic Sound. United Screens startades i samarbete med Bonnier Growth Media, en del av Bonnier AB som fokuserar på morgondagens medielandskap (Pressmeddelande United Screens, 2013). Några av United Screens största profiler är Regular Ordinary Swedish Meal Time som lagar vanlig mat på ett inte så vanligt sätt, datakillen Sp4zie som gör underhållande videor av sitt spelande och Alex och Sigge, en podcast med Alex Schulman och Sigge Eklund. United Screens gör även egna produktioner på nätet och samarbetar med produktionsbolag som gör TV-program för traditionell TV. 9

11 3.0 Syfte & frågeställning Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur de svenska Multi-Channel Network företagen Splay och United Screens har marknadsfört sig i deras första marknadsföringsvideo, samt hur det har rapporterats om företagen i svenska tidningar. Undersökningen görs med hjälp av följande frågeställningar: 1. Hur marknadsför Splay och United Screens sig i deras marknadsföringsvideor? 2. Vad har svenska tidningar skrivit om Splay och United Screens och hur har företagen framställts? 3. Hur har artiklarna blivit vinklade då det rapporterats om Splay och United Screens? Undersökningen är av samhällelig och vetenskaplig relevans, eftersom den kan bidra till kunskapstillväxt gällande vad Multi-Channel Network är och hur rapportering kring den nya branschen varit. Studien är även intressant eftersom den undersöker hur rapporteringen i svenska tidningar kan vara då ett nytt företag lanseras, vilket inte enbart rör MCN branschen. I USA har MCN företag expanderat snabbt och därför kan det vara intressant att få en djupare förståelse av MCN ifall den branschen även blir större i Sverige. 10

12 4.0 Teori I denna del kommer vi gå igenom teorier om marknadsföring och nyhetsvärdering. Resultatet från undersökningen kommer att relateras till principerna i respektive område. 4.1 Marknadsföring Kortfattat är marknadsföringens uppgift att omvandla människors ändrade behov till lönsamma möjligheter. Marknadsföringens mål är att skapa värde genom att erbjuda bättre lösningar, spara letande och transaktionstid åt köparen samt leverera en bättre levnadsstandard åt hela samhället (Kotler, 2003, s. 5). Det finns olika former av marknadsföring som annonser, B2B marknadsföring, direkt reklam och muntlig marknadsföring. Annonsering sker i allt från radio, TV och tidningar till affischer inne i staden. Exempel på direktreklam är IKEA-katalogen som dimper ner i brevlådan eller reklam du får via din epost, som tillexempel skräppost. Direktreklamen är inte riktade till speciella kunder utan till en stor massa. B till B marknadsföring eller business to business marknadsföring innebär då företag marknadsför sig till andra företag. Muntlig marknadsföring kan bland annat företag använda sig vid en lansering av en ny produkt, företaget bjuder då till exempel in nyfikna eller inflytelserika personer som får ta del av produkten och på så sätt sprider de personerna vidare budskapet om den nya produkten (Kotler, 2003). Ett företags grundläggande syfte är att få kunder och att behålla dem. Hur gör då ett företag för att få sina kunder och för att behålla dem? Enligt Olof Lundqvist och Sten Albertsson är svaret på ovanstående frågor marknadsföring. Begreppet marknadsföring innefattar all form av aktivitet och reklam som ett företag för ute på marknaden, som val av produkt, var man ska sälja den och pris. Begreppet innefattar även hur man kommunicerar erbjudandet till kunden (Lundqvist & Albertsson, 2007). En lyckad marknadsföring ska rikta sig till kunden så att denne känner sig i behov av produkten eller tjänsten som marknadsförs (Magnusson & Forssblad, 2009). Det finns olika teorier på vad en bra marknadsföring ska innehålla. I vår analys kommer vi använda oss av marketing-mix teorin och olika marknadsföringsbegrepp. 11

13 4.2 Marketing-mix 4P En teori som ofta nämns då det pratas om marknadsföring är Marketing mix-teorin som först utvecklades av Jerome McCarthy (1960) och som därefter Philip Kotler (1967) vidareutvecklade (Magnusson & Forssblad, 2009). Teorin grundar sig på de 4P:n som är pris, produkt, plats och påverkan. The four Ps represent the sellers view of the marketing tools available for influencing buyers. From a buyer s point of view, each marketing tool is designed to deliver a costumer benefit (Kotler och Keller, 2006, s. 19). (Docstoc, 2010) De 4P:n är och innehåller: Produkt: Grunden för alla affärsidéer är att ha en bra produkt. Viktigt är även att framföra vad produkten erbjuder och dess fördelar. Företagets mål är att göra erbjudandet annorlunda än andras, så att kunden vill köpa just din produkt. 12

14 Pris. Priset skiljer sig från de andre P:n eftersom den skapar intäkter medan de andra skapar utgifter (Kotler, 1999). När man ser på priset i en marknadsföring kan man ställa sig följande frågor. Har produkten ett högt eller lågt pris och hur motiveras priset? Här ser man även på vad man får för pengarna och kundnyttan som produkten har (Magnusson & Forsblad, 2009). Plats. Företag måste även tänka på var produkten ska finnas tillgänglig, i små butiker, stora varuhus eller på webben? Här ser man även på var man ska marknadsföra produkten för att nå ut till sin målgrupp (Kotler, 1999). Påverkan. Det fjärde P:t innefattar alla kommunikationsverktyg som reklam, säljstöd, PR, försäljare och direktmarknadsföring som ska föra fram budskapet till målgruppen. Företag ska tänka på hur de ska använda sig av reklam, PR och personlig försäljning för att synas på marknaden (Kotler, 1999). Enligt Kotler är marknadsföringens uppgift att marknadsföra en produkt, tjänst eller ett företag till målgruppen så att kunden förstår värdet av denna produkt. Det är bra om ett företag marknadsför sig på flera olika platser, men all marknadsföring bör kunna kopplas till varandra. Man ska alltså efter en tid kunna känna igen en marknadsföring så att den blir förknippad med rätt företag (Kotler & Keller, 2006). Mats Magnusson och Håkan Forsblad beskriver i sin bok Marknadsföring i teori och praktik de 4P:n som konkurrensmedel som på bästa sätt kan hjälpa företag i deras marknadsföring (Magnusson & Forssblad, 2009). För att kunna konkurrera på marknaden så är grundförutsättningen att företaget har en bra produkt. Priset är det konkurrensmedel som är enkelt att ta till för att locka kunder, exempelvis genom att sälja produkten billigare än andra. På vilken plats produkten säljs säger något om själva produkten. Finns den att köpa i varuhus, eller använder man sig av klimatsmarta alternativ så att produkten bara finns att köpa lokalt? Påverkan från medier spelar även en stor roll. Dålig feedback eller dåliga recensioner kan inverka på kundens val om denne kommer att köpa produkten eller inte (Magnusson & Forssblad, 2009). 13

15 4.3 Marknadsföringsbegrepp Förutom de 4P:n så tar Kotler och andra teoretiker upp olika begrepp som hör ihop med marknadsföring. Lundqvist och Albertsson skriver i boken Marknadsföring att i reklam och marknadsföring är det inte enbart produkten som marknadsförs utan även företaget. Enligt dem är bland annat begreppen affärsidé, målgrupp och budskap viktigt (Lundqvist & Albertsson, 2007). Affärsidé En lyckad marknadsföring ska ha en tydlig affärsidé. Alla företag behöver en klar och tydlig affärsidé. Den ska nämligen visa på syftet med företagets verksamhet. Eller förklara varför företaget finns till (Lundqvist & Albertsson, 2007, s. 71). Affärsidén ska kort och koncist svara på varför kunderna ska välja just det företaget. Vidare så ska affärsidén enkelt kunna kommuniceras ut till kunder. Ju bättre och tydligare affärsidén är desto enklare blir det att göra den till en slagkraftig marknadsföring. En bra affärsidé kan även dras ner till några ord som gärna får bli företagets återkommande slogan (Lundqvist & Albertsson, 2007). Målgrupp För att nå ut med affärsidén så måste företaget först och främst veta vilka kunder de vill nå ut till, vem är målgruppen? (Lundqvist & Albertsson, 2007). Även Kotler menar att det är viktigt att företagen vet sin målgrupp. A marketer can rarely satisfy everyone in a market. Not everyone likes the same cereal, hotel room, restaurant, automobile, collage or movie (Kotler & Keller, 2006, s. 24). Målgruppen kan exempelvis bestämmas utifrån ålder, kön, intressen eller var man geografiskt bor. Det gäller därför att ha en förståelse för vem kunden är och var man når kunden bäst (Kotler & Keller, 2006). Budskap Hur man än vrider och vänder på reklamen träder budskapet fram som det centrala begreppet. Reklamens uppgift är ju alltid att överföra något slags budskap till en definierad målgrupp (Lundqvist & Albertsson, 2007, s. 244). 14

16 All marknadsföring har ett budskap. Marknadsföringen handlar om att visa vilka fördelar produkten eller företaget har. Produktens fördelar blir ofta huvudbudskapet som ska ge kunden en bra anledning till att genomföra ett köp. Budskapet kan även vara produktens Unique Selling Proposition (USP) som Lundqvist och Albertsson översatt till den svenska termen plusvärden. Marknadsföringen ska lyfta fram det som är unikt med denna produkt, som gör att den skiljer sig från andra produkter. Budskapet är även det som bygger upp företagets image. Vilket är något som blir speciellt viktigt hos nystartade företag som ska slå sig in på marknaden. Företagen ska även tänka på hur man på bästa sätt når ut med budskapet till sin målgrupp. Budskap kan formuleras så att de vädjar till förnuftet, rationella argument eller så att de vädjar till mottagarens känslor, emotionella argument (Lundqvist & Albertsson, 2007, s. 248). Ska budskapet riktas till företag så kanske de ska använda sig av rationella argument. Ska budskapet nå unga så kanske det är bäst att vädja till känslor, exempelvis genom humor eller genom att försöka beröra kunderna (Lundqvist & Albertsson, 2007). 4.4 Nyhetsjournalistik Det brukar sägas att journalisterna har fyra uppgifter: att informera, analysera, granska och underhålla. Ibland faller den sista uppgiften bort och då talas det endast om nyhetsjournalistik (Falkheimer, 2001, s.73-74). Enligt Falkheimer försöker de flesta nyhetsjournalister vara så objektiva som möjligt och framstå som allmänhetens representant, bredvid de etablerade politiska institutionerna som den fria tredje statsmakten (Falkheimer, 2001). I denna studie ska vi med hjälp av en kvalitativ textanalys undersöka hur tidningarna använt journalistiska principer i deras rapportering om Splay och United Screens. Inom nyhetsjournalistik blir följande begrepp och förhållningssätt viktiga: Marknadsföring och journalistik I boken Så arbetar en journalist skriver Olof Stenholm att en svår gräns inom journalistik är skillnaden mellan traditionell information och opinionspåverkande journalistik (Stenholm, 2005). Med det menar han att en nyhet ska förmedla information utan att det blir reklam eller marknadsföring. Det har länge funnits medvetenhet inom massmedia att man inom journalistik ska akta sig för reklam och marknadsföring. Stenholm menar dock att man allt mera börjar tumma på den regeln eftersom även medierna numera har kommersiella syften. Det här blir ännu 15

17 mera påtagligt i bransch- och kundtidningar. För hur skriver man om en produkt, ett företag, eller en tillställning utan att det inte blir lite reklam? (Stenholm, 2005). Ett annat exempel på vad som kan bli problematiskt är att en journalist ska vara engagerad och ha en vinkel på sin nyhet, men om journalisten är för engagerad i ett ämne så finns risken att nyheten blir vinklad för mycket åt ett håll så att artikeln ger en osann bild av händelsen (Fichtelius, 2008). Nyhetsvärdering Nyheter som presenteras i tidningar är bara en bråkdel av de nyheter som tidningen har tillgång till. Tidningsredaktioner väljer dagligen ut vad som blir en nyhet och ser då på vad som är tillräckligt intressant och värt att ta med i tidningen. Första valet är att sålla i vilka nyheter som ens får komma med i dagens utlaga av tidningen. Därefter ska det väljas vilka nyheter som ska stå på första sidan eller överst i flödet om det är en webbtidning. Det är dessa urval som kallas nyhetsvärdering (Lundgren, Ney & Thurén, 1999). I frågan om nyhetsvärdering ska följande frågor besvaras: 1. Vad är det som gör att nyheten är värd att publiceras? 2. Vad är nytt och vad är intressant? (Lundgren, Ney & Thurén, 1999). Vissa händelser får sin självklara plats i tidningen som stora olyckor eller stora händelser. Lundgren, Ney och Thurén menar att om en nyhet kommer med eller inte väljs utifrån fyra principer. Den första principen är att nyheten måste vara ny, händelsen ska precis ha skett. För det andra bör händelsen äga rum under en kort och begränsad tid. Som exempel ges då ett krig bryter ut. När kriget precis startat så får den sin naturliga plats i tidningen, men när kriget har hållit på ett tag blir rapporteringen allt mindre. Den tredje principen är att nyheten bör ha med personer att göra. De menar att det oftast inte är vilka personer som helst som hamnar i tidningen utan främst så kallade elitpersoner som kändisar, politiker och personer med stort inflytande. För det fjärde bör nyheten vara negativ. Brott, olyckor, skandaler, terrordåd och krig tillhör ofta det som blir nyheter (Lundgren, Ney, Thurén, 1999 s. 45). Vinkel En reporter ska alltid ha en infallsvinkel på sin nyhet. Ett ämne kan skrivas på många olika sätt, därför behövs en vinkel som stramar av ämnet. Nyhetsvinkeln handlar om att renodla 16

18 presentationen av en nyhet utifrån en viss utgångspunkt (Fichtelius, 2008 s. 22). Ta till exempel ämnet att denna månad har varit den varmaste på tio år. Den artikeln kan skrivas ur ett positivt perspektiv med vad värmen och sol tillför. Samma ämne kan även skrivas ur ett negativt perspektiv, att den höga värmen är ett resultat av klimatförändringen. Journalistens vinkel på en artikel spelar på så sätt stor roll hur läsarna uppfattar nyheten. Lundgren, Ney & Thurén tar också upp vinkeln i nyhetsartiklar. Enligt dem ska man ställa sig följande frågor: Hur är artikeln vinklad? Vad tas upp i rubriken, vad inleds texten med och vad tas upp sist? Skulle det gå att vinkla annorlunda? (Lundgren, Ney & Thurén, 1999,s 142). Däremot får journalistens vinkel inte göra så att fakta blir felaktig (Lundgren, Ney & Thurén, 1999). Objektivitet En journalist ska sträva efter att nyheten ska vara sann och presenteras opartiskt. Även om varje individ ser verkligheten på ett visst vis, med sitt engagemang och ur sitt perspektiv bör varje reporter ärligen sträva efter att så korrekt och sanningsenligt som möjligt berätta hur det är eller hur han uppfattar verkligheten. Det är något annat än att tala om hur det borde vara (Fichtelius, 2008 s. 22). Fichtelius menar att det som kan äventyra objektiviteten är engagemanget hos en reporter. En reporter ska vara engagerad, men inte till den graden att hen vill komma med egna lösningar och lägga sina privata värderingar eller åsikter i en text. De som ska se, läsa eller lyssna på materialet har en rätt att få veta vad som hänt utan att en journalist filtrerat fakta så den ska passa hens privata åsikter (Fichtelius, 2008). Olav Njaastad väljer också han att ta upp objektiviteten i sin bok TV-journalistikk, bildenes fortellerkraft. Enligt Njaastad bygger begreppet objektivitet på kraven om sannhet, relevans och opartiskhet i behandlingen av materialet. En journalist som avviser at objektiv belysning av virkeligheten er et mål for journalistikken, kan like gjerne bli pölseselger (Njaastad, 2004, s. 218). Både Njaastad och Fichtelius menar att objektiviteten är en av grundpelarna för alla journalister. 17

19 Källkritik En annan del att ta i beaktande då man analyserar artiklar är källkritik. Enligt Fichtelius är en grundregel att man ska försöka få flera källor till sina uppgifter för att kunna bekräfta sina uppgifter. Endast en källa är inte lika pålitligt som att ha åtminstone två oberoende källor till samma uppgifter (Fichtelius, 2008). Thorsten Thurén tar upp i sin bok Källkritik att källkritik är något som berör alla människor. (Thurén, 2013). Varje gång vi läser en artikel eller ser på en nyhet ställs vi inför frågor som: är denna nyhet sann eller falsk? Som läsare är det viktigt att tänka till en extra gång då man läser något, är denna källa att lita på eller känns artikeln för tunt byggd? Källkritiken är förstås även väldigt viktigt för journalister som inför varje publicering ställs inför frågan, går denna källa att lita på? (Thurén, 2013). 18

20 5.0 Tidigare forskning Denna del tar upp tidigare forskning inom samma ämne som vi valt att göra vår studie på. Ingen tidigare forskning på MCN i Sverige hittades, vilket kan ha att göra med att MCN enbart existerat i Sverige i ett år. Däremot finns det tidigare forskning på utländska MCN företag, bl.a. en studie utförd i England på Multi- Channel Network företaget Machinima. Vi har även med en kandidatuppsats som handlar om journalistik och reklam. 5.1 MCN företaget Machinima Participatory culture on YouTube: a case study of the multichannel network Machinima är en studie skriven av Bryan Mueller (Mueller, 2014). Undersökningen blev publicerad av I studien använder Mueller sig av en teori kallad Participatory culture som är utvecklad av Henry Jenkins och Yochai Benkler. Teorin innebär att nya medier tillåter ett ohindrat kulturellt utbyte över världen, samt stöder en demokratisk produktion och spridning i nya medier. Enligt Mueller är teorin användbar då man ska tolka förändringar som sker inom mediabranschen, exempelvis på plattformen Youtube. The aim of the study is to describe the primary issues determining the efficacy of the participatoy culture ideal within the MCN model (Mueller, s.15). Mueller undersökte även vilka positiva och negativa sidor partnersmodellen på Machinima medför. För att komma fram till de positiva och negativa sidorna så ansåg Mueller det vara viktigt att även undersöka och förstå hur partnersmodellen fungerar samt vad det innebär när Youtubeprofilerna blir ett med MCN nätverket. Genom en fältstudie innehållandes intervjuer och analyser av dokument försökte Mueller ta reda på om Jenkins och Benklers teori håller på MCN företaget Machinima. Mueller samlade därför in data om företagets mål och individuella motivationer, samt intervjuade ledningen på Machinima och partners till företaget (Mueller, 2014). Forskningen visade att MCN, som en förlängning av Youtube utvecklar ett nytt sätt att skapa och få in intäkter på Youtube. Partnersmodellen uppfattas därför som ett sätt att ge struktur till den stora omfattningen på Youtube genom att samla de aktiva användarna på ett och samma ställe. Mueller hittade både positiva och negativa sidor med Machinima. Det finns fördelar för Youtubeprofilerna att ingå ett samarbete med MCN, till exempel att Youtube-profilerna får undervisning i att bygga upp sin image, hjälp med att forma innehåll och möjlighet till nya 19

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare LUST ATT SNACKA Bästa lärare Uppgifterna till finns nu i förnyad form för läraren! Materialet som ursprungligen planerades för FN:s familjeår, lämpar sig främst för undervisningen i årskurserna 7 9, men

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Journalistik och nyhetsvärdering

Journalistik och nyhetsvärdering Journalistik och nyhetsvärdering 18 nov 2008 Litt: Litt: Hadenius m.fl. 8, 9 Hvitfelt & Nygren, kap 5, 10 Spelregler fö för press, radio och TV 1 Definition: Journalistik, benämning på såväl insamling,

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

Journalistik. Mediernas mekanismer Ht 2010

Journalistik. Mediernas mekanismer Ht 2010 Journalistik Mediernas mekanismer Ht 2010 Journalistik? Vad är det för dig? Vad skiljer journalistik från andra skrivna och berättade former? Def. enl. NE: journalistik, benämning på såväl insamling, urval,

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna Att bilda opinion och påverka lokalt Workshop Latinamerikagrupperna 1 Upplägg Förberedelser för påverkansarbete Aktiviteter för att synas och att påverka Syfte: Bidra till att lägga grund och höja kunskap

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Massmedier. Inledning

Massmedier. Inledning Massmedier Inledning Ordet medium kommer från latin och betyder mitten, centrum eller förmedlare. I plural (när det är flera) säger man media eller medier. Medier är egentligen bara olika kanaler eller

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan.

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan. Här nedan följer instruktioner om hur du som artist och kreatör kan ladda upp dina digitala verk och göra dem tillgängliga för försäljning i Digishop. Surfa in på http://www.sn.se/digishop och klicka på

Läs mer

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte MEDIEKOMMUNIKATION Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

What s on tonight. Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap

What s on tonight. Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap What s on tonight Vad är det egentligen som avgör vad som passar in i TV? Samtidigt som Egypten skakades av demonstrationer våren 2011 var det upplopp i den indiska staden Hyderabad, där en grupp separatister

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Historia Ekonomi Politik Jämförelser Reklam Lagar och regler Videoklipp

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Historia Ekonomi Politik Jämförelser Reklam Lagar och regler Videoklipp USA VS. SVERIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Historia Ekonomi Politik Jämförelser Reklam Lagar och regler Videoklipp På 1920 talet började man experimentera med tv sändningar i USA Stannade upp i och med andra

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka

Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka Varför ska vi ha kontakt med medier? Genom att medverka i medier kan Vårdförbundet sprida kunskap och påverka opinionen. Press, radio, tv och sociala medier

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben Från tanke TILL HANDLING Detta blad innehåller en samling tips på hur ni kan komma igång och påverka på webben genom att blogga och andra sociala medier. Metodblad: Påverka på webben Påverka på webben

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud Källkritisk tänkande i den digitala världen Ulf Jämterud 1 Källkritik blir allt viktigare Medaljens baksida Ytinlärning och brist på källkritik 2 (Från Emanuel Karlstens Facebook) Källkritik i skolan 3

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Your place or mine? Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap

Your place or mine? Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap Your place or mine? Konflikten mellan israeler och palestinier fördjupas när medier skildrar konflikten på så olika sätt. Efter att i tre veckor ha filmat i Israel och på Gazaremsan klippte UR:s reportageteam

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Beställ-tv m.m. Seminarium hos TU

Beställ-tv m.m. Seminarium hos TU Beställ-tv m.m. Seminarium hos TU 2017-11-22 Myndigheten för press, radio och tv Ska verka för yttrandefrihet och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv följa och

Läs mer

Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör!

Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör! Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör! Lektionsförslagen för de yngre till årets Tidningsveckan består av två delar,

Läs mer

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5 DISTRIBUTION Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp Mynewsdesk PR Academy Studieuide 3 av 5 Del 1 Grunderna i innehållsdistribution För att nå maximal räckvidd för ditt innehåll bör du bli bekant

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus.

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus. Skapande skola Film Att göra film är en fantastik lärprocess. Att göra film är språkutvecklande och engagerande, utmärkt för redovisningar, bra som underlag för diskussioner och det främjar ett mediekritiskt

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara!

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! 9 Framgångsfaktorer vid kontakt med media Det finns många faktorer som avgör om du lyckas i en intervjusituation.

Läs mer

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto 1 Skapa ett Youtube-konto Det är dags att skaffa ett användarkonto på Youtube! Youtube är den största internetsajten i världen när det gäller videodelning, och Youtube

Läs mer

Lektion: Annonser på YouTube

Lektion: Annonser på YouTube Lektion: Annonser på YouTube Lär dig hantera kanalen och innehållet så att du kan tjäna pengar på annonser. Annonsörerna, tittarna och du. Nyckeln till intäktsgenerering med annonser är engagerade tittare.

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället?

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Samhällskunskap årskurs 8 Arbetsområde: Media År: XT 201X Medias inflytande Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Förmågor i fokus Reflektera över hur individer och samhällen

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Rekommendation om betalt/köpt innehåll

Rekommendation om betalt/köpt innehåll Rekommendation om betalt/köpt innehåll NATIVE ADVERTISING www.tu.se www.dagspress.se Inledning Native advertising och andra former av annonsörsbetalt/-sponsrat innehåll i redaktionella medier är en viktig

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 1, 2016

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 1, 2016 Svensk Digital Handel En sammanfattning av kvartal 1, 2016 Svensk Digital Handel Sedan 1973 har Svensk Digital Handel varit intresseorganisationen för digital handel i Sverige. Vi arbetar proaktivt med

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Om Apple & iphone. Pelle Snickars, KB. söndag 6 november 11

Om Apple & iphone. Pelle Snickars, KB. söndag 6 november 11 Om Apple & iphone Pelle Snickars, KB söndag 6 november 11 > 98 miljoner träffar... the only problem with microsoft is that they don t have any taste... söndag 6 november 11 det öppna & det slutna

Läs mer

S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N

S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N S A V E T H E C O M M U N I C A T I O N Innehållsstrategi för Rädda Barnen Instagram Instagram är ett medium där vi förväntar oss att konsumtionen av innehållet ska gå snabbt. Vi föreslår att ni försöker

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Kopieringsunderlag Your place or mine? Frågor till avsnittet

Kopieringsunderlag Your place or mine? Frågor till avsnittet Your place or mine? Frågor till avsnittet Förståelsefrågor: nyhetsbyrån Reuters inte att ordet terrorist ska användas, utan självmordbombare, tänker du? den närmaste israeliska staden. Hur många raketer

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

För fyra år sedan föddes idén hos Jönköpings kommunpolitiker att invånarna ska sortera sina sopor på sin tomt med egna sopkärl.

För fyra år sedan föddes idén hos Jönköpings kommunpolitiker att invånarna ska sortera sina sopor på sin tomt med egna sopkärl. Nyhetsartikeln är en informerande text där en journalist beskriver något som har hänt. Nyhetsartiklar kan man läsa i både pappersoch webbtidningar. De har till uppgift att på ett objektivt och sakligt

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM 2014-09-28 880614-1902 METODUPPGIFT 3 Metod-PM Problem År 2012 presenterade EU-kommissionen statistik som visade att antalet kvinnor i de största publika företagens styrelser var 25.2 % i Sverige år 2012

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

2015-11-21 MEDIER I FOKUS SMC. Fredrik Larsson Reformklubben

2015-11-21 MEDIER I FOKUS SMC. Fredrik Larsson Reformklubben 2015-11-21 MEDIER I FOKUS SMC Fredrik Larsson Reformklubben PROGRAM 15.00-17.00 u 15.00-15.30 Föreläsning Mediatrender, nyhetsvärdering, kontakter med media, mediehantering budskap och sälja in nyheter.

Läs mer

Mediedjungeln (sas) mediekunskap för barn

Mediedjungeln (sas) mediekunskap för barn Lärarhandledning för Svenska som andraspråk Av-nummer: 21222tv1-5 av Carolina Ahnhem De fem första programmen i serien Mediedjungeln handlar om hur man gör TV, radio, nyhetsprogram, såpor och hur man skriver

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Så fungerar annonser på YouTube

Så fungerar annonser på YouTube Så fungerar annonser på YouTube i kursen: Tjäna pengar på YouTube Lär dig hantera kanalen och innehållet så att du kan tjäna pengar på annonser. 15 minuter Fortsättningskurs Bästa metoder Annonsörerna,

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Kapitel MDK A Tv-reklam Fördelar Nackdelar Påverkar flera sinnen Dyrt Når nästan alla Kan väljas bort (zappa) Hög impact Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Når inte alla grupper

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld?

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Björn Alberts http:// http://twitter.com/bjornalberts http://linkedin.com/in/bjornalberts Det enkla svaret Genom att göra skillnad Genom att

Läs mer

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17 Moderna Språk LGR 11 och verkligheten Cajsa Uddefors 2011-10-17 Mitt uppdrag idag! Visa och beskriva hur jag gör för att stimulera elevernas livslånga språkutveckling.! Hur gör jag för att utveckla de

Läs mer

Politisk kommunikation

Politisk kommunikation Politisk kommunikation Journalistikens politiska villkor och uttryck Föreläsning 2 VT 2011 Gary Bergqvist Medierna förmedlar oftast allmänhetens bild av verkligheten Vem har makten över mediernas innehåll?

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer