EXAMENSARBETE. Multi-Channel Network, är framtidens TV här? Joanna Lindqvist Hans Montelius 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Multi-Channel Network, är framtidens TV här? Joanna Lindqvist Hans Montelius 2015"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Multi-Channel Network, är framtidens TV här? Joanna Lindqvist Hans Montelius 2015 Filosofie kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för konst, kommunikation och lärande

2 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Institutionen för konst, kommunikation och lärande Examensarbete MKV Kandidat, V0012F Multi-Channel Network, är framtidens TV här? En kvalitativ textanalys om företagen Splay och United Screens Joanna Lindqvist / Hans Montelius / Handledare: Viktor Harriz Examinator: Seppo Luoma-Keturi

3 Abstract Multi-Channel Network - Is this the future of Television? Authors Joanna Lindqvist & Hans Montelius Multi Channel Network (MCN) are media companies that work on the platform Youtube. Their business idea is to pair Youtube profiles with companies that want to advertise on Youtube. Currently there are two MCN companies in Sweden, Splay and United Screens. The purpose of this paper was to study how Splay and United Screens have promoted themselves in their first promotional video, and how they have been represented in Swedish newspapers. This was done to see how the two companies choose to promote themselves to break into an entirely new media industry and how Swedish newspapers, in turn, received the new media form. The study was performed by a qualitative text assay developed by Mats Furberg. Splay and United Screens marketing videos were analysed based on the marketing-mix theory by Philip Kotler and various marketing concepts. Afterwards articles written about the companies were analyzed on the basis of theories of news journalism. The result of the study was that the selected articles have chosen a positive angle towards Splay and United Screens. Hardly any criticism or problems have emerged against the companies or against the MCN industry. Most articles were about corporate expansions and the headline were often which celebrity or company that entered partnership with one of the companies. Many articles were about the founders of the companies and described their background and credentials. Regarding marketing, it can be said that the companies have marketed themselves in two different ways. Splay is trying to send its message through emotional humor, what is marketed however, is a little unclear in Splays marketing video. United Screens is trying to reach the target audience with rational arguments, through information about what the company can offer. 2

4 Sammanfattning Multi-Channel Network (MCN) är medieföretag som jobbar på plattformen Youtube. Deras affärsidé går ut på att para ihop Youtubeprofiler med företag som vill annonsera på Youtube. I nuläget finns det två MCN företag i Sverige, Splay och United Screens. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur de svenska MCN företagen Splay och United Screens har marknadsfört sig i deras första marknadsföringsvideo, samt hur det har rapporterats om företagen i svenska tidningar. Undersökningen utfördes med hjälp av en kvalitativ textanalys utvecklad av Mats Furberg. Med utgångspunkt i marketing-mix teorin av Philip Kotler och olika marknadsföringsbegrepp analyserades Splays och United Screens marknadsföringsvideo. Därefter analyserades artiklar skrivna om företagen med utgångspunkt i teorier om nyhetsjournalistik. Resultatet i studien blev att journalister ofta har valt en positiv vinkel då de skrivit om Splay och United Screens. Nästan ingen kritik eller problematik har framkommit mot företagen eller mot MCN branschen. De flesta artiklar handlar om företagens expanderingar, där själva nyheten ofta är vilken kändis eller företag som ingår samarbete med något av företagen. I många artiklar lyfter man även fram grundarna av företagen och beskriver deras bakgrund och meriter. Gällande marknadsföring så kan man konstatera att företagen har marknadsfört sig på två helt olika sätt. Splay försöker nå fram med sitt budskap emotionellt genom humor och marknadsför sig främst som en Youtubekanal. United Screens försöker nå målgruppen med rationella argument, genom att informativt berätta vad företaget kan erbjuda. Keywords/Nyckelord Multi-channel network, MCN, Youtube, Splay, United Screens, Vigor Sörman, Stina Honkamaa Bergfors, Malte Andreasson, Jan Zachrisson, Oscar Höglund, Kotler, 4P, marknadsföring, nyhetsvärdering, nyhetsjournalistik. 3

5 Innehållsförteckning 1.0 Inledning Bakgrund Youtube Multi-Channel Network Splay och United Screens Syfte & frågeställning Teori Marknadsföring Marketing-mix 4P Marknadsföringsbegrepp Nyhetsjournalistik Tidigare forskning MCN företaget Machinima När reklam och journalistik vävs samman Material & avgränsning Metod Kvalitativ textanalys Analysmodell Metodens för- och nackdelar Analys & resultat Splay och United Screens marknadsföringsvideor Splay marknadsföringsvideo United Screens marknadsföringsvideo Marketing-mix 4P Affärsidé Målgrupp Budskap Utvalda artiklar Analys & resultat Splay och United Screens i medier Nyhetsvärdering Namn före nyhet Splay vs. United Screens Nyhet eller reklam?

6 10.5 Stora och växande företag Kritik och problematik Sammanfattning analys & resultat Slutdiskussion Validitet och fortsatt forskning Källförteckning Litteraturförteckning Elektroniska källor

7 1.0 Inledning Media och internet är i en ständig förändring. Olika medieprodukter och medieplattformar tillkommer ständigt. Några får stor genomslagskraft över hela världen, medan andra aldrig slår igenom. En sajt som lanseras ser sällan exakt lika ut år efter år utan är i behov av förändringar i takt med andra sajter och mediers utveckling. Youtube är ett sådant exempel. Vid sajtens start var sidan en plats där amatörer gratis fick ladda upp sina hemmagjorda videor. I dag är Youtube den största webbplatsen för videodelning med sina 1 miljard unika besökare per månad (Youtube Statistic, 2014). Det har lett till att det inte längre enbart är amatörer som laddar upp filmer på Youtube utan det har även blivit viktigt för bland annat TV-, musik-, filmbolag och företag att synas på sajten. Det gäller därför för musik, TV, film och olika företag att haka på förändringen genom att hitta på nya sätt att använda sig av Youtube som både lockar tittare och gynnar företaget. Ett sådant exempel är Multi-Channel Network (MCN). MCN-nätverk är enheter som är kopplade till flera Youtube-kanaler, ofta i syfte att hjälpa kreatörer med områden som produkter, programmering, finansiering, korsmarknadsföring, partnerhantering och hantering av digital upphovsrätt (Youtubes partnerprogram, 2014). Ett av de första och i dag största företagen inom MCN är Maker Studios, som startades år 2009 i USA (Maker Studios, 2014). I dagsläget har Maker Studios 6.5 miljarder visningar per månad i sitt nätverk och den 24 mars i år köpte The Walt Disney Company upp företaget för 500 miljoner dollar (Grover, 2014). Det finns flera stora och väletablerade Multi-Channel Network företag runt om i världen, de flesta lokaliserade i USA eller England (Kozlowski, 2013). I Sverige har de två första Multi-Channel Network företagen nyligen startat. De företagen är Splay som lanserades i februari 2013 (Östlund, 2013) och United Screens som lanserades i september 2013 (Wikipedia, United Screens, 2014). Konkurrensen är hård i mediebranschen. När ett nytt medieföretag lanseras gäller det att synas på rätt sätt i media för att skapa sig ett starkt varumärke. Speciellt viktigt blir det för en helt ny form av medieföretag, som ska slå sig in på en mediemarknad som ännu inte existerar. I sådana fall blir det viktigt hur företaget marknadsför sig så att kunder snabbt får förtroende för den nya medieformen. Vidare så kan feedback och recensioner som företaget får i media inverka på hur det kommer gå för företaget i framtiden. 6

8 2.0 Bakgrund 2.1 Youtube År 2004 var arbetsvännerna Chad Hurley, Steve Chen och Jawed Karim på en middag och ville dela en video till några kompisar. Att skicka videon via gick inte eftersom filen var för stor. De började då diskutera om det inte finns något enklare sätt att dela videor på nätet. Det var vid den middagen som tanken till Youtube föddes (Cheng, Dale & Liu, 2007). Några månader senare, i februari 2005 öppnade de domänen Den 5 april 2005 laddades den första videon upp som var ett 18 sekunders klipp med namnet Me at the Zoo. Grundarna ville med Youtube Broadcoast Yourself erbjuda en gratis tjänst där privatpersoner kan ladda upp videor och se på andras. Några månader efter att sajten lanserats investerade risk-kapitalbolaget Sequoia Capital 3.5 miljoner dollar i Youtube. Ett halvt år senare investerade samma bolag ytterligare 8 miljoner dollar i internetsajten (Wikipedia, Youtube, 2014). I slutet av sommaren 2006 hade Youtube 13 miljoner unika besökare per dag och mer än 100 miljoner videoklipp fanns tillgängliga på sidan. I oktober samma år köpte Google upp Youtube för 1,65 miljarder dollar och sedan dess har företaget fortsatt växa (Burgess & Green, 2009). I dag är Youtube den största internetsajten för videodelning, med 1 miljard unika tittare per månad och med flera videor som laddas upp dagligen (Youtube Statistic, 2014). I dagsläget behöver man inte vara en registrerad användare för att se klipp på Youtube. Ett användarkonto behövs däremot för att ladda upp egna videoklipp. Alla användare på Youtube har en egen kanal som är en egen personlig hemsida. Där kan användaren ladda upp sina egna klipp, skapa spellistor som man sedan kan dela med andra samt länka till kanaler som man gillar. Man kan även välja att prenumerera på en kanal och det är antalet prenumeranter tillsammans med antalet visningar som visar hur stor en kanal är. I dag är den största Youtube kanalen tillika största Youtube profilen PewDiePie som har prenumeranter och över 6,2 miljarder visningar (Social Blade, 2014). PewDiePie eller Felix Kjellberg som han egentligen heter är en 24-årig kille från Göteborg som specialiserar sig på att göra videor där han kommenterar när han spelar spel inom skräck- och actiongenrer. PewDiePie tillhör MCN nätverket Maker Studios spelnätverk Polaris (Wikipedia, Polaris, 2014). 7

9 2.2 Multi-Channel Network Multi-Channel Network är en typ av företag som arbetar med nätverksbyggande på plattformen Youtube. Deras mål är att ansluta de största Youtubeprofiler till sitt nätverk. För att locka Youtubeprofilerna till sitt nätverk så erbjuder de hjälp med produktplanering, partnerhantering och ser till att de kopplas ihop med rätt annonsörer som passar för just deras Youtubekanal. Om det fungerar rätt så blir det en vinnande situation för alla tre partners. MCN företag hjälper Youtubeprofilen att bygga ett starkare varumärke och få inkomst tack vare annonsering. Annonsörer får hjälp med att bli ihopkopplade med den Youtubekanal som når ut till deras önskade målgrupp. MCN företagen vinner på detta genom att ta en del av kakan (Davidson, 2013). De olika sätten som MCN företagen erbjuder annonsering på är genom prerolls (reklamfilm innan Youtube-klippet startar), pop-up reklam, produkt placering och andra produktintegreringar i form av branded content-projekt, vilket innebär att ett företag sponsrar en kanal eller ett klipp både ekonomiskt och med produkter. De erbjuder även sponsorskyltar före och efter utvalda videor (United Screens, 2014). För Youtubeprofilerna medför detta att de kan koncentrera sig på att skapa bra innehåll istället för att behöva tänka på att hitta annonsörer för att få inkomst för sina Youtube kanaler. Samtidigt blir MCN företagen en trygg grund för företag som vill annonsera på Youtube för att nå en viss målgrupp (Mueller, 2014). Flera MCN företag, bland annat i USA har blivit starka varumärken som Maker Studios, Machinima, Full Screen och Big Frame. I dagsläget existerar två MCN företag i Sverige, Splay och United Screens som är de två företagen som analyseras i detta arbete. Amerikansk press har till en viss del rapporterat kring problematik som rör Multi-Channel Network branschen. En problematik som de lyft upp är att företagen är en sajt inom en sajt. MCN arbetar på Youtube plattformen, men har inget samarbete med varken Youtube eller Google. Exempelvis i artikeln The New Cable skriver Matt Pincus att MCN får in stora summor och ska hjälpa med rättigheter på Youtube, men hittills har Maker Studios och Fullscreen Media gjort väldigt lite för att låtskrivare och artister ska få pengar för musik som används i Youtubevideor. Pincus menar att om MCN livnär sig på Youtube och alla dess Youtubers använder sig av musik, så borde det vara fler artister och låtskrivare som får Stim pengar (Pincus, 2013). 8

10 2.3 Splay och United Screens Splay är Sveriges första Youtube-nätverk som samlar de största Youtubestjärnorna. På Splaykanalen hittar du exklusiva programserier och samarbeten mellan Sveriges största Youtubers (Splays Youtube-kanal, 2014). Splay lanserade sin Youtubekanal den 10 februari Grundare är Vigor Sörman med bakgrund som TV-producent på bland annat Meter Television och han är även känd som en av programledarna från reseprogrammet När och Fjärran på TV4. Under sin tid på traditionell TV upptäckte han att de unga TV-tittarna minskade och började då fundera kring vart de tog vägen. Det visade sig att den yngre publiken letade sig till Youtube. Idén till att skapa det första svenska nätverket på Youtube väcktes då, ett nätverk där Sörman hade som mål att samla de största Youtubestjärnorna under ett och samma tak (TV4 Nyhetsmorgon, 2013). Några av Splays största Youtubeprofiler i dag är Tejbz som gör videor av sitt tv-spelande, IJustWantToBeCool som gör klipp om den tragikomiska vardagen och Rackartygarna som inriktar sig på att göra videor om extremsport, humor och underhållning. Tillsammans med sina profiler gör Splay även egenproducerad TV. I september 2013 lanserades det andra svenska MCN företaget, United Screens. Grundarna är Stina Honkamaa-Bergfors som tidigare var VD för svenska Google, Malte Andreasson före detta planeringsdirektör på TV4, Jan Zachrisson en av grundarna för Zodiak Media samt Oscar Höglund som var med och startade Epedemic Sound. United Screens startades i samarbete med Bonnier Growth Media, en del av Bonnier AB som fokuserar på morgondagens medielandskap (Pressmeddelande United Screens, 2013). Några av United Screens största profiler är Regular Ordinary Swedish Meal Time som lagar vanlig mat på ett inte så vanligt sätt, datakillen Sp4zie som gör underhållande videor av sitt spelande och Alex och Sigge, en podcast med Alex Schulman och Sigge Eklund. United Screens gör även egna produktioner på nätet och samarbetar med produktionsbolag som gör TV-program för traditionell TV. 9

11 3.0 Syfte & frågeställning Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur de svenska Multi-Channel Network företagen Splay och United Screens har marknadsfört sig i deras första marknadsföringsvideo, samt hur det har rapporterats om företagen i svenska tidningar. Undersökningen görs med hjälp av följande frågeställningar: 1. Hur marknadsför Splay och United Screens sig i deras marknadsföringsvideor? 2. Vad har svenska tidningar skrivit om Splay och United Screens och hur har företagen framställts? 3. Hur har artiklarna blivit vinklade då det rapporterats om Splay och United Screens? Undersökningen är av samhällelig och vetenskaplig relevans, eftersom den kan bidra till kunskapstillväxt gällande vad Multi-Channel Network är och hur rapportering kring den nya branschen varit. Studien är även intressant eftersom den undersöker hur rapporteringen i svenska tidningar kan vara då ett nytt företag lanseras, vilket inte enbart rör MCN branschen. I USA har MCN företag expanderat snabbt och därför kan det vara intressant att få en djupare förståelse av MCN ifall den branschen även blir större i Sverige. 10

12 4.0 Teori I denna del kommer vi gå igenom teorier om marknadsföring och nyhetsvärdering. Resultatet från undersökningen kommer att relateras till principerna i respektive område. 4.1 Marknadsföring Kortfattat är marknadsföringens uppgift att omvandla människors ändrade behov till lönsamma möjligheter. Marknadsföringens mål är att skapa värde genom att erbjuda bättre lösningar, spara letande och transaktionstid åt köparen samt leverera en bättre levnadsstandard åt hela samhället (Kotler, 2003, s. 5). Det finns olika former av marknadsföring som annonser, B2B marknadsföring, direkt reklam och muntlig marknadsföring. Annonsering sker i allt från radio, TV och tidningar till affischer inne i staden. Exempel på direktreklam är IKEA-katalogen som dimper ner i brevlådan eller reklam du får via din epost, som tillexempel skräppost. Direktreklamen är inte riktade till speciella kunder utan till en stor massa. B till B marknadsföring eller business to business marknadsföring innebär då företag marknadsför sig till andra företag. Muntlig marknadsföring kan bland annat företag använda sig vid en lansering av en ny produkt, företaget bjuder då till exempel in nyfikna eller inflytelserika personer som får ta del av produkten och på så sätt sprider de personerna vidare budskapet om den nya produkten (Kotler, 2003). Ett företags grundläggande syfte är att få kunder och att behålla dem. Hur gör då ett företag för att få sina kunder och för att behålla dem? Enligt Olof Lundqvist och Sten Albertsson är svaret på ovanstående frågor marknadsföring. Begreppet marknadsföring innefattar all form av aktivitet och reklam som ett företag för ute på marknaden, som val av produkt, var man ska sälja den och pris. Begreppet innefattar även hur man kommunicerar erbjudandet till kunden (Lundqvist & Albertsson, 2007). En lyckad marknadsföring ska rikta sig till kunden så att denne känner sig i behov av produkten eller tjänsten som marknadsförs (Magnusson & Forssblad, 2009). Det finns olika teorier på vad en bra marknadsföring ska innehålla. I vår analys kommer vi använda oss av marketing-mix teorin och olika marknadsföringsbegrepp. 11

13 4.2 Marketing-mix 4P En teori som ofta nämns då det pratas om marknadsföring är Marketing mix-teorin som först utvecklades av Jerome McCarthy (1960) och som därefter Philip Kotler (1967) vidareutvecklade (Magnusson & Forssblad, 2009). Teorin grundar sig på de 4P:n som är pris, produkt, plats och påverkan. The four Ps represent the sellers view of the marketing tools available for influencing buyers. From a buyer s point of view, each marketing tool is designed to deliver a costumer benefit (Kotler och Keller, 2006, s. 19). (Docstoc, 2010) De 4P:n är och innehåller: Produkt: Grunden för alla affärsidéer är att ha en bra produkt. Viktigt är även att framföra vad produkten erbjuder och dess fördelar. Företagets mål är att göra erbjudandet annorlunda än andras, så att kunden vill köpa just din produkt. 12

14 Pris. Priset skiljer sig från de andre P:n eftersom den skapar intäkter medan de andra skapar utgifter (Kotler, 1999). När man ser på priset i en marknadsföring kan man ställa sig följande frågor. Har produkten ett högt eller lågt pris och hur motiveras priset? Här ser man även på vad man får för pengarna och kundnyttan som produkten har (Magnusson & Forsblad, 2009). Plats. Företag måste även tänka på var produkten ska finnas tillgänglig, i små butiker, stora varuhus eller på webben? Här ser man även på var man ska marknadsföra produkten för att nå ut till sin målgrupp (Kotler, 1999). Påverkan. Det fjärde P:t innefattar alla kommunikationsverktyg som reklam, säljstöd, PR, försäljare och direktmarknadsföring som ska föra fram budskapet till målgruppen. Företag ska tänka på hur de ska använda sig av reklam, PR och personlig försäljning för att synas på marknaden (Kotler, 1999). Enligt Kotler är marknadsföringens uppgift att marknadsföra en produkt, tjänst eller ett företag till målgruppen så att kunden förstår värdet av denna produkt. Det är bra om ett företag marknadsför sig på flera olika platser, men all marknadsföring bör kunna kopplas till varandra. Man ska alltså efter en tid kunna känna igen en marknadsföring så att den blir förknippad med rätt företag (Kotler & Keller, 2006). Mats Magnusson och Håkan Forsblad beskriver i sin bok Marknadsföring i teori och praktik de 4P:n som konkurrensmedel som på bästa sätt kan hjälpa företag i deras marknadsföring (Magnusson & Forssblad, 2009). För att kunna konkurrera på marknaden så är grundförutsättningen att företaget har en bra produkt. Priset är det konkurrensmedel som är enkelt att ta till för att locka kunder, exempelvis genom att sälja produkten billigare än andra. På vilken plats produkten säljs säger något om själva produkten. Finns den att köpa i varuhus, eller använder man sig av klimatsmarta alternativ så att produkten bara finns att köpa lokalt? Påverkan från medier spelar även en stor roll. Dålig feedback eller dåliga recensioner kan inverka på kundens val om denne kommer att köpa produkten eller inte (Magnusson & Forssblad, 2009). 13

15 4.3 Marknadsföringsbegrepp Förutom de 4P:n så tar Kotler och andra teoretiker upp olika begrepp som hör ihop med marknadsföring. Lundqvist och Albertsson skriver i boken Marknadsföring att i reklam och marknadsföring är det inte enbart produkten som marknadsförs utan även företaget. Enligt dem är bland annat begreppen affärsidé, målgrupp och budskap viktigt (Lundqvist & Albertsson, 2007). Affärsidé En lyckad marknadsföring ska ha en tydlig affärsidé. Alla företag behöver en klar och tydlig affärsidé. Den ska nämligen visa på syftet med företagets verksamhet. Eller förklara varför företaget finns till (Lundqvist & Albertsson, 2007, s. 71). Affärsidén ska kort och koncist svara på varför kunderna ska välja just det företaget. Vidare så ska affärsidén enkelt kunna kommuniceras ut till kunder. Ju bättre och tydligare affärsidén är desto enklare blir det att göra den till en slagkraftig marknadsföring. En bra affärsidé kan även dras ner till några ord som gärna får bli företagets återkommande slogan (Lundqvist & Albertsson, 2007). Målgrupp För att nå ut med affärsidén så måste företaget först och främst veta vilka kunder de vill nå ut till, vem är målgruppen? (Lundqvist & Albertsson, 2007). Även Kotler menar att det är viktigt att företagen vet sin målgrupp. A marketer can rarely satisfy everyone in a market. Not everyone likes the same cereal, hotel room, restaurant, automobile, collage or movie (Kotler & Keller, 2006, s. 24). Målgruppen kan exempelvis bestämmas utifrån ålder, kön, intressen eller var man geografiskt bor. Det gäller därför att ha en förståelse för vem kunden är och var man når kunden bäst (Kotler & Keller, 2006). Budskap Hur man än vrider och vänder på reklamen träder budskapet fram som det centrala begreppet. Reklamens uppgift är ju alltid att överföra något slags budskap till en definierad målgrupp (Lundqvist & Albertsson, 2007, s. 244). 14

16 All marknadsföring har ett budskap. Marknadsföringen handlar om att visa vilka fördelar produkten eller företaget har. Produktens fördelar blir ofta huvudbudskapet som ska ge kunden en bra anledning till att genomföra ett köp. Budskapet kan även vara produktens Unique Selling Proposition (USP) som Lundqvist och Albertsson översatt till den svenska termen plusvärden. Marknadsföringen ska lyfta fram det som är unikt med denna produkt, som gör att den skiljer sig från andra produkter. Budskapet är även det som bygger upp företagets image. Vilket är något som blir speciellt viktigt hos nystartade företag som ska slå sig in på marknaden. Företagen ska även tänka på hur man på bästa sätt når ut med budskapet till sin målgrupp. Budskap kan formuleras så att de vädjar till förnuftet, rationella argument eller så att de vädjar till mottagarens känslor, emotionella argument (Lundqvist & Albertsson, 2007, s. 248). Ska budskapet riktas till företag så kanske de ska använda sig av rationella argument. Ska budskapet nå unga så kanske det är bäst att vädja till känslor, exempelvis genom humor eller genom att försöka beröra kunderna (Lundqvist & Albertsson, 2007). 4.4 Nyhetsjournalistik Det brukar sägas att journalisterna har fyra uppgifter: att informera, analysera, granska och underhålla. Ibland faller den sista uppgiften bort och då talas det endast om nyhetsjournalistik (Falkheimer, 2001, s.73-74). Enligt Falkheimer försöker de flesta nyhetsjournalister vara så objektiva som möjligt och framstå som allmänhetens representant, bredvid de etablerade politiska institutionerna som den fria tredje statsmakten (Falkheimer, 2001). I denna studie ska vi med hjälp av en kvalitativ textanalys undersöka hur tidningarna använt journalistiska principer i deras rapportering om Splay och United Screens. Inom nyhetsjournalistik blir följande begrepp och förhållningssätt viktiga: Marknadsföring och journalistik I boken Så arbetar en journalist skriver Olof Stenholm att en svår gräns inom journalistik är skillnaden mellan traditionell information och opinionspåverkande journalistik (Stenholm, 2005). Med det menar han att en nyhet ska förmedla information utan att det blir reklam eller marknadsföring. Det har länge funnits medvetenhet inom massmedia att man inom journalistik ska akta sig för reklam och marknadsföring. Stenholm menar dock att man allt mera börjar tumma på den regeln eftersom även medierna numera har kommersiella syften. Det här blir ännu 15

17 mera påtagligt i bransch- och kundtidningar. För hur skriver man om en produkt, ett företag, eller en tillställning utan att det inte blir lite reklam? (Stenholm, 2005). Ett annat exempel på vad som kan bli problematiskt är att en journalist ska vara engagerad och ha en vinkel på sin nyhet, men om journalisten är för engagerad i ett ämne så finns risken att nyheten blir vinklad för mycket åt ett håll så att artikeln ger en osann bild av händelsen (Fichtelius, 2008). Nyhetsvärdering Nyheter som presenteras i tidningar är bara en bråkdel av de nyheter som tidningen har tillgång till. Tidningsredaktioner väljer dagligen ut vad som blir en nyhet och ser då på vad som är tillräckligt intressant och värt att ta med i tidningen. Första valet är att sålla i vilka nyheter som ens får komma med i dagens utlaga av tidningen. Därefter ska det väljas vilka nyheter som ska stå på första sidan eller överst i flödet om det är en webbtidning. Det är dessa urval som kallas nyhetsvärdering (Lundgren, Ney & Thurén, 1999). I frågan om nyhetsvärdering ska följande frågor besvaras: 1. Vad är det som gör att nyheten är värd att publiceras? 2. Vad är nytt och vad är intressant? (Lundgren, Ney & Thurén, 1999). Vissa händelser får sin självklara plats i tidningen som stora olyckor eller stora händelser. Lundgren, Ney och Thurén menar att om en nyhet kommer med eller inte väljs utifrån fyra principer. Den första principen är att nyheten måste vara ny, händelsen ska precis ha skett. För det andra bör händelsen äga rum under en kort och begränsad tid. Som exempel ges då ett krig bryter ut. När kriget precis startat så får den sin naturliga plats i tidningen, men när kriget har hållit på ett tag blir rapporteringen allt mindre. Den tredje principen är att nyheten bör ha med personer att göra. De menar att det oftast inte är vilka personer som helst som hamnar i tidningen utan främst så kallade elitpersoner som kändisar, politiker och personer med stort inflytande. För det fjärde bör nyheten vara negativ. Brott, olyckor, skandaler, terrordåd och krig tillhör ofta det som blir nyheter (Lundgren, Ney, Thurén, 1999 s. 45). Vinkel En reporter ska alltid ha en infallsvinkel på sin nyhet. Ett ämne kan skrivas på många olika sätt, därför behövs en vinkel som stramar av ämnet. Nyhetsvinkeln handlar om att renodla 16

18 presentationen av en nyhet utifrån en viss utgångspunkt (Fichtelius, 2008 s. 22). Ta till exempel ämnet att denna månad har varit den varmaste på tio år. Den artikeln kan skrivas ur ett positivt perspektiv med vad värmen och sol tillför. Samma ämne kan även skrivas ur ett negativt perspektiv, att den höga värmen är ett resultat av klimatförändringen. Journalistens vinkel på en artikel spelar på så sätt stor roll hur läsarna uppfattar nyheten. Lundgren, Ney & Thurén tar också upp vinkeln i nyhetsartiklar. Enligt dem ska man ställa sig följande frågor: Hur är artikeln vinklad? Vad tas upp i rubriken, vad inleds texten med och vad tas upp sist? Skulle det gå att vinkla annorlunda? (Lundgren, Ney & Thurén, 1999,s 142). Däremot får journalistens vinkel inte göra så att fakta blir felaktig (Lundgren, Ney & Thurén, 1999). Objektivitet En journalist ska sträva efter att nyheten ska vara sann och presenteras opartiskt. Även om varje individ ser verkligheten på ett visst vis, med sitt engagemang och ur sitt perspektiv bör varje reporter ärligen sträva efter att så korrekt och sanningsenligt som möjligt berätta hur det är eller hur han uppfattar verkligheten. Det är något annat än att tala om hur det borde vara (Fichtelius, 2008 s. 22). Fichtelius menar att det som kan äventyra objektiviteten är engagemanget hos en reporter. En reporter ska vara engagerad, men inte till den graden att hen vill komma med egna lösningar och lägga sina privata värderingar eller åsikter i en text. De som ska se, läsa eller lyssna på materialet har en rätt att få veta vad som hänt utan att en journalist filtrerat fakta så den ska passa hens privata åsikter (Fichtelius, 2008). Olav Njaastad väljer också han att ta upp objektiviteten i sin bok TV-journalistikk, bildenes fortellerkraft. Enligt Njaastad bygger begreppet objektivitet på kraven om sannhet, relevans och opartiskhet i behandlingen av materialet. En journalist som avviser at objektiv belysning av virkeligheten er et mål for journalistikken, kan like gjerne bli pölseselger (Njaastad, 2004, s. 218). Både Njaastad och Fichtelius menar att objektiviteten är en av grundpelarna för alla journalister. 17

19 Källkritik En annan del att ta i beaktande då man analyserar artiklar är källkritik. Enligt Fichtelius är en grundregel att man ska försöka få flera källor till sina uppgifter för att kunna bekräfta sina uppgifter. Endast en källa är inte lika pålitligt som att ha åtminstone två oberoende källor till samma uppgifter (Fichtelius, 2008). Thorsten Thurén tar upp i sin bok Källkritik att källkritik är något som berör alla människor. (Thurén, 2013). Varje gång vi läser en artikel eller ser på en nyhet ställs vi inför frågor som: är denna nyhet sann eller falsk? Som läsare är det viktigt att tänka till en extra gång då man läser något, är denna källa att lita på eller känns artikeln för tunt byggd? Källkritiken är förstås även väldigt viktigt för journalister som inför varje publicering ställs inför frågan, går denna källa att lita på? (Thurén, 2013). 18

20 5.0 Tidigare forskning Denna del tar upp tidigare forskning inom samma ämne som vi valt att göra vår studie på. Ingen tidigare forskning på MCN i Sverige hittades, vilket kan ha att göra med att MCN enbart existerat i Sverige i ett år. Däremot finns det tidigare forskning på utländska MCN företag, bl.a. en studie utförd i England på Multi- Channel Network företaget Machinima. Vi har även med en kandidatuppsats som handlar om journalistik och reklam. 5.1 MCN företaget Machinima Participatory culture on YouTube: a case study of the multichannel network Machinima är en studie skriven av Bryan Mueller (Mueller, 2014). Undersökningen blev publicerad av I studien använder Mueller sig av en teori kallad Participatory culture som är utvecklad av Henry Jenkins och Yochai Benkler. Teorin innebär att nya medier tillåter ett ohindrat kulturellt utbyte över världen, samt stöder en demokratisk produktion och spridning i nya medier. Enligt Mueller är teorin användbar då man ska tolka förändringar som sker inom mediabranschen, exempelvis på plattformen Youtube. The aim of the study is to describe the primary issues determining the efficacy of the participatoy culture ideal within the MCN model (Mueller, s.15). Mueller undersökte även vilka positiva och negativa sidor partnersmodellen på Machinima medför. För att komma fram till de positiva och negativa sidorna så ansåg Mueller det vara viktigt att även undersöka och förstå hur partnersmodellen fungerar samt vad det innebär när Youtubeprofilerna blir ett med MCN nätverket. Genom en fältstudie innehållandes intervjuer och analyser av dokument försökte Mueller ta reda på om Jenkins och Benklers teori håller på MCN företaget Machinima. Mueller samlade därför in data om företagets mål och individuella motivationer, samt intervjuade ledningen på Machinima och partners till företaget (Mueller, 2014). Forskningen visade att MCN, som en förlängning av Youtube utvecklar ett nytt sätt att skapa och få in intäkter på Youtube. Partnersmodellen uppfattas därför som ett sätt att ge struktur till den stora omfattningen på Youtube genom att samla de aktiva användarna på ett och samma ställe. Mueller hittade både positiva och negativa sidor med Machinima. Det finns fördelar för Youtubeprofilerna att ingå ett samarbete med MCN, till exempel att Youtube-profilerna får undervisning i att bygga upp sin image, hjälp med att forma innehåll och möjlighet till nya 19

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Massmedier. Inledning

Massmedier. Inledning Massmedier Inledning Ordet medium kommer från latin och betyder mitten, centrum eller förmedlare. I plural (när det är flera) säger man media eller medier. Medier är egentligen bara olika kanaler eller

Läs mer

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter?

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter? 214 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING Vem producerar morgondagens nyheter? Cisions stora journalist- och kommunikatörsundersökning 214 Vem producerar morgondagens nyheter? Cision genomför

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan.

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan. Här nedan följer instruktioner om hur du som artist och kreatör kan ladda upp dina digitala verk och göra dem tillgängliga för försäljning i Digishop. Surfa in på http://www.sn.se/digishop och klicka på

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud Källkritisk tänkande i den digitala världen Ulf Jämterud 1 Källkritik blir allt viktigare Medaljens baksida Ytinlärning och brist på källkritik 2 (Från Emanuel Karlstens Facebook) Källkritik i skolan 3

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

Får barnen komma till tals?

Får barnen komma till tals? Hur skriver vi om barn? Hur ofta får barnen säga sitt? Får barnen komma till tals? Vem uttalar sig om barnen? När får barnen berätta sin bild? Medieanalys: om barns synlighet i svensk media 1 Inledning

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Uppgift 5 Mediernas innehåll och demokratin

Uppgift 5 Mediernas innehåll och demokratin Uppgift 5 Mediernas innehåll och demokratin Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät HT10 nr 5 Kursledare: Piotr Urniaz Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå Universitet Oktober 2011

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

1.2 Medierapportering vid lokala förändringar... 7 1.3 Göteborgs-Posten som en del av Göteborg... 8 1.4 Sex varv runt jorden, varje dag...

1.2 Medierapportering vid lokala förändringar... 7 1.3 Göteborgs-Posten som en del av Göteborg... 8 1.4 Sex varv runt jorden, varje dag... 2 3 4 1. Ett nytt system... 7 1.2 Medierapportering vid lokala förändringar... 7 1.3 Göteborgs-Posten som en del av Göteborg... 8 1.4 Sex varv runt jorden, varje dag... 9 1.4.1 Det nya betalsystemet...

Läs mer

Granskningsnämnden finner att Aftonbladet webb-tv är en sådan beställ-tvtjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen.

Granskningsnämnden finner att Aftonbladet webb-tv är en sådan beställ-tvtjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen. 1/7 BESLUT 2012-10-29 Dnr: 12/00778 SAKEN Spela! Avsnitt 8, säsong 1, Apple släpper Ipad 3 och Se senaste dragningen från Eurolotto 2012-03-29, aftonbladet.se/webbtv, 2012-03-30, program om dataspel, en

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Lathund för appen GoTalk NOW Free

Lathund för appen GoTalk NOW Free Lathund för appen GoTalk NOW Free MENYSIDAN Så här ser menysidan ut. Page Editor trycker man på för att anpassa någon av de tre sidorna. Player startar användarläget. Settings används t ex för att välja

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

PRODUKTION AV INFORMATION PÅ TECKENSPRÅK

PRODUKTION AV INFORMATION PÅ TECKENSPRÅK PRODUKTION AV INFORMATION PÅ TECKENSPRÅK HANDBOK VISUALBRIDGE NYLAND PROJEKT 2013-2014 Innehåll Inledning... 1 2. Bakgrund om teckenspråk... 2 2.1 Information på teckenspråk via video... 2 3. Producerande

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi EUROPEAN CAPITALOF CULruRE #mnea2014 Digital Strategi Digital personlighet Umeå2014s tonalitet Personlighet Kommunikationen skall kännas levande, inspirerande, lekfull och i nuet. De sociala medierna är

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus.

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus. Skapande skola Film Att göra film är en fantastik lärprocess. Att göra film är språkutvecklande och engagerande, utmärkt för redovisningar, bra som underlag för diskussioner och det främjar ett mediekritiskt

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien Instruktioner Part 1: Glosor - träna på att uttala, stava samt veta vad den svenska motsvarigeten till ordet är. Glosorna får du i pappersform varannan måndag (jämna veckor), för att sätta i din läxpärm.

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009)

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) En kartläggning av svensk reklamfilmsproduktion AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT HUI har genomfört en branschanalys i tvådelar: En kvantitativ analys av de ekonomiska

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

CONTENT IS KING. Vad betyder det för min produktlansering? new. old

CONTENT IS KING. Vad betyder det för min produktlansering? new. old CONTENT IS KING old new Vad betyder det för min produktlansering? NIKLAS LOHMANN FÖRST 4.5 FRÅGOR TILL DIG Har det hänt att du tittat på Internet inför köp av en resa? Har det hänt att du byggt ett case

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer