Informationssäkerhet i slutet av kedjan. Högkvalitativ informationssäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssäkerhet i slutet av kedjan. Högkvalitativ informationssäkring"

Transkript

1 Informationssäkerhet i slutet av kedjan Högkvalitativ informationssäkring

2 Pionjär inom informationssäkring I en värld där information måste kunna nås överallt ifrån och när som helst, har digitala databärare fått allt större betydelse. Den mängd data som lagras på olika enheter som hårddiskar, USB-minnen, SD-minneskort, DVD- eller Blu-ray-skivor har ökat oerhört under det senaste årtiondet. Informationssäkerhet i slutet av kedjan har en huvudroll i dagens IT-värld och de olika lagringsenheterna kan utgöra stora svagheter för företagens informationsteknik. Myndigheter runt om i hela världen har under senare år antagit lagstiftningar som kräver skyddsåtgärder för olika typer av konfidentiell personlig information. Överträdelser mot dessa lagstiftningar behandlas inte längre som banala förseelser, utan bestraffas med avsevärda böter. I många fall blir den mest kostsamma bestraffningen den skada som företagets rykte faktiskt tillfogats på grund av brott mot datasäkerheten. En stor del av den information som hanteras inom olika organisationer anses vara immateriell företagsegendom, såsom patent, affärsplaner eller ekonomiska rapporter. Även om dessa uppgifter inte påverkas direkt av sekretesslagstiftning kan en säkerhetsöverträdelse ändå få katastrofala följder. Vad händer till exempel om företagshemligheterna hamnar hos konkurrenterna? Kunskap är trots allt makt och företagen måste kunna ha kontroll över sin egen viktiga information. Nätverkssäkerhet Behörighetskontroll 1

3 Säkerhet vid slutstationen Idag finns en marknad som snabbt förändras och som ska kunna ta hand om behovet av att skydda all information i slutet av kedjan. När IT-cheferna arbetar med informationssäkring och skapar organisationens säkerhetsprotokoll väljer de bland många olika lösningar, till exempel brandväggar eller behörighetssystem. Säkerhet vid arkivering Säkerhet i området Men vad händer när informationen har nått sin slutstation och inte längre behöver användas? Hur kan informationen på de lagringsmedia som utgör slutstationerna raderas permanent och i enlighet med nuvarande krav på informationssäkring? Många organisationer besvarar inte den här frågan fullt ut. Därför är de också sårbara på sätt som de själva kanske inte är helt medvetna om. När det gäller utplånandet av data i slutet av kedjan kan alla som använder intimus produkter utnyttja den enorma erfarenhetsbanken. Varumärket intimus har mer än 50 år på nacken när det gäller dokumentförstörare och idag finns ett komplett sortiment av utrustningar för informationssäkring. intimus latin för en tillförlitlig förtrogen säger allt. Vårt långvariga förhållande med myndigheter och globala bolag innebär att vår forskning och utveckling alltid ligger ett steg före de juridiska kraven och de tekniska förändringarna. Säkerhetsöversikt för företaget 2

4 Identifiera alla aspekter Riskmatris 3 Informationsflödet i ett företag: Skapa och samla in I företaget bearbetas en flod av information, dag ut och dag in. Även om papper fortfarande är den allra vanligaste databäraren, är elektroniska media som exempelvis USB-minnen eller mobila kommunikationsenheter på stark frammarsch. Åtgärder måste därför vidtas för att förhindra oförsiktigt bortskaffande av minnesanteckningar, faxmeddelanden eller utskrifter av e-post, och dessutom måste hanteringen av elektroniska media ses över. Använda, bearbeta och lagra När informationen väl har registrerats används den, bearbetas och lagras på många olika sätt. Först och främst är det nödvändigt att tydligt fastställa åtkomsträttigheterna för enskilda avdelningar och personal i slutändan. Utplåna eller förstöra När informationen har använts måste den förstöras på ett sätt som överensstämmer med säkerhetskraven. Även om informationen inte längre behövs eller har något värde för en organisation, kan den fortfarande vara mycket användbar för tredjepart. Företagsledningen måste därför styra processen och tydligt fastställa protokollet för hantering av uppgifterna när de inte längre är användbara. Ofta förekommande Troligt Då och då Möjligen tänkbart Osannolikt Mycket osannolikt Skadekonsekvens Totalintegrerad informationssäkring är ett mångfacetterat och komplicerat åtagande. Här kan intimus konsulttjänster hjälpa till. Vi börjar med att utföra en omfattande riskanalys. Det är absolut nödvändigt att fastslå och förstå status quo innan vi erbjuder särskilda rekommendationer om förändringar. Totalintegrerad informationssäkring från den tidpunkt då informationen skapas till den dag den förstörs är obligatoriskt ur juridisk synvinkel och absolut nödvändigt för att själva organisationen ska nå sina mål. Risksannolikhet Crypto Marginell Kompro- Kritisk Katastrofal metterande intimus riskmatris avslöjar sannolikheten för risker inom en organisation, liksom konsekvenserna av en säkerhetsspricka. intimus konsultteam arbetar tillsammans med kunden för att kunna hantera riskerna på ett framgångsrikt sätt.

5 intimus Security Principle...en fullvärdig metod till effektiv informationssäkring Definiera och upprätta ett koncept av progressiva säkerhetszoner, utifrån organisationsnivåer och juridiska krav: Top Secret-nivå kan innefatta företagsledare, ekonomi eller teknik. Konfidentiell nivå kan innefatta försäljning, marknadsföring eller inköp. Begränsad nivå kan innefatta alla andra områden som producerar stora mängder intern eller extern korrespondens. Personlig nivå kan innefatta reception eller kundservice. Säkerhetszoner Förhindra på ett varaktigt och tillförlitligt sätt att information flyttas från en nivå till en lägre nivå. Förstör information som inte längre behövs inom relevant säkerhetszon enligt den zonens specifika säkerhetsparametrar. TOP SECRET nivå KONFIDENTIELL nivå BEGRÄNSAD nivå SÄKERHETSRÅDGIVNING PERSONLIG nivå ÖPPEN 4

6 intimus Crypto-nivåer... För att hålla takten med IT-världens snabba utveckling blir digitala databärare allt viktigare. För 50 år sedan fanns den känsligaste informationen bara på papper. Idag är den växande mängden olika digitala media en ny utmaning när data ska undanröjas på ett säkert sätt. Myndigheter runt om i världen har arbetat för att definiera standarder och riktlinjer när det gäller säkert utplånande av information på databärare, och varje enskilt land kan utarbeta sin egen lagstiftning. Bland de mest inflytelserika nya internationella standarderna finns British Standard BS 8470:2006, NSA / CSS och DIN , och den helt nya EU-standarden EN Många länder använder de här välkända standarderna som grund för sina egna regelverk och föreskrifter. Var ska en IT-chef hitta pålitliga utrustningar och goda råd, i vår nya värld av konkurrerande, motstridiga standarder för informationssäkring? Det är här Crypto-nivåerna kommer in i bilden: med över 50 års erfarenhet och expertkunskap har vi tagit fram ett koncept som visar alla betydande standarder under ett enda tak. intimus Crypto-matris Crypto-nivå Lagring på papper < 10 mm² < 5 mm² < 3,5 mm² < 1 mm² EU-standard EN DIN BS 8470:2006 NSA/CSS NIST Special Publication NATO SDIP-293 Optiska media < 10 mm² < 5 mm² < 3,5 mm² < 1 mm² EU-standard EN DIN BS 8470:2006 NSA/CSS NIST Special Publication NATO SDIP-293 Magnetiska media Tape < Oe > Oe Fysisk Fysisk HDD < Oe > Oe destruktion destruktion DIN EU-standard EN BS 8470:2006 NSA/CSS NIST Special Publication NATO SDIP-293 Halvledarmedia < 10 mm² < 5 mm² < 3,5 mm² < 1 mm² 5 EU-standard EN BS 8470:2006 NSA/CSS NIST Special Publication NATO SDIP-293 uppfyller standarden överträffar standarden

7 ...för sekretesskrav och på Top Secret-nivå EU-standard EN Gavs ut 2009 och är nu en europeisk standard för informationssäkring. Ersätter den tidigare DIN och BS 8470:2006 och definierar kraven för mekanisk säker destruktion av konfidentiellt material i 8 säkerhetsnivåer. Datadestruktion med hög säkerhet sker i nivå 8 med en partikelstorlek på i genomsnitt 10 mm² och en maxbredd på 0,8 mm. Partikelyta: < 10 mm² DIN Under nästan 30 år var den internationellt erkända standarden DIN riktlinjen för datasäkerhet. Där definierades totalt 5 säkerhetsnivåer. I toppnivåerna angavs en maximal partikelstorlek på 10 mm 2 för oläslig strimling av datalagringsmedia som inte längre skulle användas. Det motsvarar mer än enskilda partiklar för ett ark A4 papper. DIN behandlar inte destruktion av optiska media. British Standard BS 8470:2006 BS 8470:2006 innehåller rekommendationer för att hantera och kontrollera insamling, transport och destruktion av konfidentiellt material som säkerställer att sådant material undanröjs säkert och skyddat. Rekommendationerna gäller företagens huvudfastigheter och hyreslokaler. Partikelyta: < 10 mm² DIN Den här tyska standarden behandlar utradering av data lagrade på magnetiska media. Standarden definierar minimikraven för raderingsenheter och ger riktlinjer för den fältstyrka som måste användas, beroende på vilken typ av databärare som ska förstöras. Fältstyrkan sträcker sig från 350 upp till Oe i tre nivåer. NATO SDIP-293 I militäralliansen NATO ger den här standarden regler för destruktion av media som inte längre ska användas. Media indelas i papper samt material som inte består av papper. Huvudmetoderna för destruktion är strimling, bränning, sönderdelning, smältning eller avmagnetisering. Partikelyta pappersstrimling: 5 mm² NSA/CSS Specification Som skydd för nationell säkerhet, militär och myndighetsorgan gav NSA (U.S. National Security Agency) ut en standard för dokumentförstörare år NSA/CSS Specification anger strimlingsstorleken för dokumentpapper i cross-cut-maskiner, när myndighetsorgan ska förstöra Top Secret- eller hemligstämplade dokument. Partikelyta: < 5 mm² NIST Special Publication NSA/CSS innehåller regelverk för amerikanska militär- eller myndighetsorgan, medan den här publikationen från 2006 anger riktlinjer för mediarensning i amerikanska kommersiella organisationer. I motsats till de flesta andra standarder täcker den ett stort antal media, primärt indelade i två grupper: papperskopior och elektroniska media. Riktlinjerna tar upp tendenserna för datalagringsmedia och hur informationen kan tas bort på ett effektivt sätt med hjälp av strimling, sönderdelning, pulverisering eller till och med förbränning. Partikelyta strimling: 5 mm² 6

8 Innehållsförteckning Internationella standarder och föreskrifter Hantering av informationssäkring Optiska media Magnetiska media Papper Halvledarmedia innefattar också alltid hantering av olika internationella standarder och föreskrifter. intimus Crypto-nivåer ger en riktlinje i det här ämnet. Sid 5 6 CD/DVD, Blu-ray Videokassetter, kolfiberfilm, Dokument i mindre och större volymer Compact Flash, SD-minneskort, intimus Security Principle Hantering av känslig information medför en viss risk med tanke på hårddiskar, ZIP, DAT, DLT...en komplett lista över media finns på eller i storformat USB-minnen, EPROM, routrar dataförlust eller stöld. intimus Security Principle erbjuder en fullvärdig metod för detta problem. CD-/DVD-förstörare Sid 9 10 Degausser, kross Sid Dokumentförstörare Sid Dokumentförstörare Desintegrator Sid Desintegrator Sid 7 8 Secure Erase Sid stora volymer Sid med dubbla axlar Sid

9 Destruktionsmetod Typisk destruktionsmetod för olika mediatyper = otillräcklig = kanske inte tillräcklig = tillräcklig Rivning, manuell skärning Strimling i pappersremsor Pappersstrimling cross-cut/klass 6 Pappersstrimling cross-cut/klass 7 Pappersstrimling cross-cut/klass 8-10 Skrapning Böjning, brytning CD-strimling cross-cut/klass 3 CD-strimling cross-cut/klass 4 CD-strimling cross-cut/klass 5 CD-sönderslipning Mekanisk deformation Hålborrning Manuell skärning Krossning hårddisk Strimling hårddisk Desintegrering hårddisk Avmagnetisering/ 8000 Gauss Avmagnetisering/ 9000 Gauss Avmagnetisering/ 8000 Gauss+krossning hårddisk Avmagnetisering/ 9000 Gauss+krossning hårddisk Avmagnetisering/ 8000 Gauss+strimling hårddisk Avmagnetisering/ 9000 Gauss+strimling hårddisk Avmagnetisering/8000 Gauss +desintegrering hårddisk Avmagnetisering/9000 Gauss +desintegrering hårddisk Secure Erase Strimling i remsor Strimling cross-cut 6 Strimling cross-cut 7 Strimling cross-cut 8-10 Desintegrering stort galler max. 5 mm Desintegrering litet galler max. 3 mm Mediatyper Halvledare Halvledare Papper Magnettape Magnetisk Optiska kort hårddisk hårddisk Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen 8

10 Destruktion av optiska media CD-/DVD-förstörare Säkerhet är grundläggande. Under 2007 såldes 26 miljarder optiska media (CD-, DVD- och Blu-ray-skivor) världen över med en årlig försäljningsökning på i genomsnitt cirka 10 %. Detta är nu de media som används mest vad gäller portabel och kostnadseffektiv informationslagring. Men tyvärr kan just de egenskaperna som ger så stora fördelar för användaren enkelt bärbara, låg kostnad också leda till utnyttjande och informationsstöld när dessa mediaenheter når sina slutstationer. En enda skiva i fel händer kan avslöja statshemligheter eller skada ett företags möjligheter i många år framöver. Den största utmaningen inom informationssäkring och optiska media är att verkligen kunna avlägsna informationslagren på skivan. Det räcker inte att kasta bort en skiva eller repa dess yta. intimus 005S är en maskin som slipar sönder alla informationslager så att de aldrig kan återskapas. Här hittar vi informationssäkerhetens högsta nivå. De amerikanska riktlinjerna för mediarensning anger slipning som den enda tillräckliga metoden för mediadestruktion och intimus tillhandahåller precis den extra säkerhetsåtgärden. intimus 005S Snabb, säker och fullständig makulering Enkel enknappshantering För CD-, DVD- och Blu-ray-skivor NSA-godkänd säkerhetsklass Matchar NIST SP-riktlinjerna DVD-klyvare medföljer CD-/DVD-/Br-skivor kan innehålla omåttliga mängder information som kan läsas av alla som har en skivenhet Det inbyggda tömningssystemet samlar in dammpartiklarna och håller kontoret rent 9 DVD-klyvaren ingår i standardutrustningen

11 Destruktion bortom all återhämtning 11 Överträffar standarderna DIN och NSA Modellen intimus 005S använder den patenterade tekniken DATAgrind TM som slipar sönder datauppgiftslagret till 250 mikroner något som ligger bortom all återhämtning. På mindre än en minut har alla datauppgifter på en CD-/DVD- eller Blu-ray-skiva eliminerats fullständigt och permanent. Allt som finns kvar är ett fint damm som samlas in av det inbyggda tömningssystemet. intimus 005S är flexibel och enkel att hantera. CD- och Blu-ray-skivor kan bearbetas i ett enda steg. DVD-skivor måste klyvas före destruktionen och bearbetningen sker i två steg. Efter slipningen kan resterna av skivorna återanvändas som polykarbonat. -NIVÅ 11 Modell intimus 005S Strimlornas storlek Damm Slipningsdjup mikroner 250 Arbetstid per skiva sek. < 18 Strömförsörjning Volt 230 Mått L/B/H cm, cirka 26/23/11 Vikt kg, cirka 2,5 10

12 Destruktion av information på hårddiskar Degausser Lagring som sker digitalt kräver maximalt skydd. Med sina stora lagringsvolymer och många olika typer av information som lagras tillsammans, är digitala media sårbara för allt missbruk. Moderna hårddiskar eller magnettape som LTO eller QIC kan innehålla miljontals skrivna sidor, tillsammans med annan konfidentiell information som bilder, filmer, ekonomiska beräkningar eller bankuppgifter. All den här informationen skyddas normalt under själva användningen. Men när informationen inte längre används löser man inte problemet genom att bara radera alla filer. Det mesta av raderad information kan enkelt återställas. Stickprov på kasserade datorer och hårddiskar visade att mer än 80 % av alla hårddiskar som testades aldrig hade raderats och de innehöll fortfarande personliga uppgifter. Och vad värre var runt 50 % av dessa uppgifter var riskabla. intimus 9000 Snabb, säker och fullständig avmagnetisering i ett enda steg Snabbknapp eller autodrift med dörraktiverad automatisk matning PCS (Pulse Confirmation System) verifiering av avmagnetiseringen sker visuellt och via ljud Kontinuerlig drift, ingen kylning behövs Tydlig indikation om driftstatus via lampor och ljudsignaler Bärbar med två inbyggda handtag Mycket låg magnetisk påverkan på omgivande område Uppfyller den tyska standarden DIN för degaussers 11 Snabb bearbetning, användarvänlig hantering och kontinuerlig körning ger en flexibel lösning för olika säkerhetsbehov. intimus 8000 intimus 8000 kan placeras direkt på skrivbordet måtten är kompakta, driften tyst och cykeltiden ligger på 60 sekunder. intimus 1000 intimus 1000 förstör hårddiskar rent fysiskt genom att böja, bryta och vrida hårddisken och dess inre komponenter, inklusive dataskivor.

13 Fullständig och permanent radering av information 7 8 intimus avmagnetiseringsmaskiner Degausser arbetar med APT (Advanced Pulse Technology TM ). Under raderingen framkallar ett effektivt, snabbt sprängtryck en stark och kraftfull puls. På så sätt blir energiförbrukningen 90 % lägre jämfört med andra modeller. Samtidigt producerar avmagnetiseringsmaskinen ett raderingsfält som är flerfaldigt starkare än de raderingsfält som läs-/skrivhuvuden i hårddiskar och bandenheter klarar. Fältintensiteten i intimus Degausser förstör den magnetiska strukturen och säkerställer att datauppgifterna inte längre kan återställas via datorer eller åverkan i labb. Eftersom tekniken inte styrs inte av någon programvara kan den också komplett och permanent radera felaktiga och skadade hårddiskar, oavsett operativsystem eller gränssnitt. Inbyggda säkerhetsskydd kontrollerar lagrad mängd före varje raderingscykel och säkerställer total radering varje gång. En mätare för fältstyrka, akustiska signaler och upplysta tryckknappar rapporterar avmagnetiseringsmaskinens status till användaren. Sett genom mikroskop med magnetisk fältstyrka vänster = före, höger = efter avmagnetisering -NIVÅ 7 8 Modell intimus 8000 intimus 9000 Media Hårddiskenheter upp till 25 mm Hårddiskenheter upp till 42 mm Standard- och laptop-enheter Standard- och laptop-enheter Tapekassetter inkl. DLT, LTO, Tapekassetter inkl. DLT, LTO, QIC, 3590, 8 mm och mer QIC, 3590, 8 mm och mer Mediastorlek/raderingsområde 171/114/25 mm 171/114/42 mm Avmagnetiseringssystem Kapacitiv urladdning Kapacitiv urladdning Kapacitet 60 sek. Kontinuerlig drift Magnetfält Oe, 0,8 Tesla Oe, 0,9 Tesla Tid för radering* minimum 60 sek. minimum 12 sek. Strömförbrukning (vid 230 V) Standby 0,2 A / Standby 0,2 A / laddning 4,0 A / radering 0,5 A laddning 7,0 A / radering 0,5 A Mått vid driftshantering L/B/H 31 x 45 x 19 cm 31 x 58 x 48 cm Vikt cirka 19 kg cirka 38 kg *beroende på samverkan med användare Uppfyller standarden NIST 12

14 Radering av information på hårddiskar Secure Erase Det fasta programmet Secure Erase är en standardteknik som utvecklats av hårddisktillverkare och som finns inbyggd i de flesta ATA/SATA-hårddiskar. När detta kommando aktiveras i modellen intimus Hammer SE blir hårddisken fullständigt rensad till ursprunglig status och alla data försvinner. När kommandot utförs tilldelas hårddisken ett slumpmässigt lösenord som stänger igen skivminnet. Det öppnas inte förrän proceduren Secure Erase är klar. Modellen intimus Hammer SE är snabbare, säkrare och mycket mer energieffektiv än programvaror som skriver över hårddiskar. NIST (National Institute of Standards and Technology) har upprättat nya standarder för elektronisk mediarensning som placerar Secure Erase, liksom avmagnetisering, på högsta säkerhetsnivå som inte inbegriper faktisk fysisk destruktion. intimus Hammer SE Förstör alla data på upp till fyra PATA/SATA-hårddiskar samtidigt, utan att förstöra skivminnet Hårddiskar kan återanvändas något som gynnar miljön Verifierar att data har tagits bort Skapar en lagrad eller utskriven spårbarhet Raderar och klonar skivminnen via en enda manöver Kan användas som fristående enhet eller i förbindelse med standarddatorer (via USB) Portabel, fristående enhet levererar extra funktioner vid användning av programvaran CPR Toolbox (medföljer). Maximal produktivitet: Bearbetar upp till 4 skivminnen samtidigt (2 x SATA, 2 x PATA) 13

15 Digital strimling Klart för återanvändning 8 Uppfyller standarden NIST Modellen intimus Hammer SE utför raderingskommandot i ett fast program för att helt och hållet rensa alla data ur parallella ATA (PATA) och seriella ATA (SATA) hårddiskar. Den här lättanvända enstegsenheten kan anslutas till upp till fyra hårddiskar via standardkablar och raderar data med en hastighet av upp till 4,0 GB per minut. För datarensning på plats fungerar den här kompakta, portabla produkten som en fristående enhet eller också kan den anslutas till programmet CPR Toolbox (medföljer) som ger den ytterligare funktioner. -NIVÅ 8 Modell intimus Hammer SE Gränssnitt skivminnen Parallella ATA (PATA) Seriella ATA (SATA) Värdgränssnitt USB 2.0 Max. överföringshastighet upp till 4,0 GB/minut Drivspänning + 12 V DC Max. inström 3,5 A Spänning till skivminnen + 12 V DC, 5+ V DC Enhetsstöd 28 och 48 bitar stöds Max. överföringsläge UDMA mode 4 Enheter som stöds ATA 4 till ATA 7 Mått L/B/H 10,5 x 10,6 x 3,6 cm Vikt cirka 0,3 kg 14

16 Pappersstrimling för hög säkerhet Vid skrivbordet När pappersdokument med hög säkerhetsklass inte längre behövs. Vid val av dokumentförstörare måste man tänka på var någonstans de ska placeras och användas. Den högsta dataskyddsnivån för dokument med hög säkerhetsklass, som patent, affärsplaner och ekonomiska rapporter, kan bara garanteras när maskinerna som ska förstöra dokumenten finns inom räckhåll för användaren. Den här kategorin högsäkerhetsmaskiner passar för 1 användare respektive för upp till 5 användare Dokumentförstörarna strimlar med hög säkerhet, har användarvänlig design och låg ljudnivå. Dokumenten kan strimlas utan att störa kollegorna i närheten. intimus 302 HS, 302 SF, 402 HS Låg ljudnivå Automatisk start/stopp via fotocell Autostopp och backknapp för snabb borttagning av papper som fastnat Lysande lampor för standby, full korg, öppen dörr och papperstrassel Elektronik med mikrokontroller Modell 402 HS: monterad på hjul för flexibel användning intimus 402 HS WB Utrustad med extra stor korg intimus 502 HS, 502 MHS, 502 SF Automatisk start/stopp via fotocell modellen M sköts manuellt med en multifunktionsknapp Autoback och backknapp för snabb borttagning av papper som fastnat Lysande lampor för standby, full korg, öppen dörr och papperstrassel Elektronik med mikrokontroller Tillsluten, dammfri design insvängbara hjul som gör den bärbar Tydligt arrangerade reglage för maximalt bekväm hantering 15 Strategiska papper, tekniska ritningar, kontrakt totalförstörs bredvid skrivbordet

17 Konfidentiell information förstörs i direkt närhet 8 9 Uppfyller DIN klass 5 Överträffar DIN klass 5/uppfyller NSA-klass Mycket funktionella, pålitliga och tekniskt avancerade. Topprestanda tack vare ledande teknik. Mycket funktionella, pålitliga och tekniskt avancerade. Topprestanda tack vare ledande teknik. Dokumentförstörare skiljer sig från varandra genom inmatningsmetod och skärcylindrarnas geometri. Båda dessa faktorer är helt nödvändiga för goda prestanda. I hjärtat av ett skärblock med hög säkerhet samverkar skärcylindrarna med andra precisionskomponenter och utgör grundbulten för dokumentförstöraren. Varje skärcylinder har hundratals precisionsplacerade specialskärare. En dokumentförstörare med ett högsäkerhetsklassat skärsystem strimlar ett enda A4 papper till nästan bitar. -NIVÅ intimus modell 302 HS 402 HS 502 HS 302 SF 502 SF 402 HS WB 502 MHS Strimlornas storlek mm 0,8 x 12 0,8 x 12 0,8 x 12 0,8 x 4,5 0,8 x 4,5 Strimlingskapacitet 70 g/m² * ark Skärhastighet 70 g/m² ** m/sek - ark/min 0, , , ,1-81 0, Strimlingskapacitet 80 g/m² * ark Skärhastighet 80 g/m² ** m/sek - ark/min 0, , , ,1-81 0, Inmatningsbredd/Pappersformat mm / DIN 240 / A4 240 / A4 260 / A4 240 / A4 260 / A4 Uppsamlingskorg volym, l / WB Motorstyrka / Spänning kw / volt 0,55 / 230 0,55 / 230 1,1 / 230 0,55 / 230 1,1 / 230 Ljudnivå db (A) Mått L/B/H cm, cirka 39/28/64 39/28/74 49/38/87 39/28/64 49/38/87 WB 39/35/82 Vikt kg, cirka / WB * baserat på DIN A4-papper. Arkkapacitet varierar beroende på papperets kvalitet, vikt, fiberriktning och på strömförsörjningen. Kapaciteten kan vara lägre om spänningen ligger under nominellt värde. ** teoretiskt genomsnittligt antal ark per minut. 16

18 Pappersstrimling för hög säkerhet På avdelningar Maximal säkerhet kombinerad med hög kapacitet. Den legendariska modellen intimus 007 såg dagens ljus för mer än 40 år sedan. Beteckningen 007 är också ledtråden till dess funktionalitet: en dokumentförstörare som uppfyller växande komplicerade säkerhetskrav från myndigheter och militär, liksom från forsknings- och utvecklingsavdelningar inom alla industriella sektorer. Än idag kan man runt om i världen anse intimus 007 vara standard för strimling med hög säkerhet. På en hela tiden föränderlig och mer konkurrensutsatt marknad måste högsäkerhetsmaskinerna kunna åstadkomma mer än att bara förvandla tryckta dokument till oläsliga bitar. De måste också kunna uppvisa ekonomiska prestanda och de måste vara enkla att använda. De viktigaste kännetecknen för prestanda innefattar skärkapacitet och inmatningsbredd. Därför finns intimus dokumentförstörare i storlekar som passar avdelningarnas krav på arkkapacitet. intimus 602 HS, 602 SF, 007 SX, 702 SF Automatisk start/stopp via fotocell Autoback och backknapp för snabb borttagning av papper som fastnat Lysande lampor för - standby - full korg - öppen dörr - och papper som fastnat Elektronik med mikrokontroller Tillsluten, dammfri design insvängbara hjul som gör den bärbar intimus 007 SE, 007 SF Automatisk start/stopp via fotocell 007 SE manuell, med multifunktionsknapp Autoback och backknapp för snabb borttagning av papper som fastnat Lysande lampor för - standby - full korg - öppen dörr - och papper som fastnat Elektronik med mikrokontroller förutom 007 SE Mobilt, tillslutet, dammfritt skåp, passar för centraliserad användning 17 Stort pappersfack kan fällas in för att spara utrymme Affärsplaner, kundprofiler, personalfiler förstörs på ett säkert sätt med en pålitlig dokumentförstörare avsedd för avdelningar

19 Professionell säkerhet för större volymer och storlekar 8 9 Skärcylindrarna i intimus högsäkerhetsmaskiner har hundratals precisionsplacerade specialskärare. En dokumentförstörare med ett SF skärsystem strimlar ett enda pappersark till mer än bitar. Varje skärcylinder är resultatet av en mycket avancerad konstruktions- och produktionsprocess. Två enkla stålbitar av speciell kvalitet förvandlas till ett par skärcylindrar som växelverkar exakt med varandra, precis som ett urverk från Schweiz. När precisionsnivån uppnåtts slutförs produktionsprocessen via en härdning som gör att cylindrarna klarar många års hårt slitage. Uppfyller DIN klass 5 Överträffar DIN klass 5/uppfyller NSA-klass -NIVÅ intimus modell 602 HS 007 SX 007 SE 602 SF 702 SF 007 SF Strimlornas storlek mm 0,8 x 12 0,8 x 12 0,7 x 9,5 0,8 x 4,5 0,8 x 4,5 0,8 x 4,5 Strimlingskapacitet 70 g/m² * ark Skärhastighet 70 g/m² ** m/sek - ark/min 0, , , , , , Strimlingskapacitet 80 g/m² * ark Skärhastighet 80 g/m² ** m/sek - ark/min 0, , , , , , Inmatningsbredd / Pappersformat mm / DIN 405 / A3 405 / A3 300 / A3 405 / A3 405 / A3 300 / A3 Uppsamlingskorg volym, l Motorstyrka/Spänning kw / volt 1,1 / 230 1,9 / 230 1,9 / 230 1,1 / 230 1,9 / 230 1,9 / 230 Ljudnivå db (A) Mått L/B/H cm, cirka 66/43/102 66/50/102 70/55/112 66/43/102 66/56/105 70/55/112 Vikt kg, cirka * baserat på DIN A4-papper. Arkkapacitet varierar beroende på papperets kvalitet, vikt, fiberriktning och på strömförsörjningen. Kapaciteten kan vara lägre om spänningen ligger under nominellt värde. ** teoretiskt genomsnittligt antal ark per minut. 18

20 Pappersstrimling på Top Secret-nivå intimus 007 SL var den första dokumentförstöraren som överträffade den senaste NSA-standarden när den lanserades år Allt kan bli mindre! Med framtiden och USA-standarden i åtanke fokuserade Martin Yale på att utveckla skärtekniker som till och med skulle överträffa NSA-kraven. Resultaten blev imponerande: standardteknikerna strimlade ett DIN A4-pappersark till mellan bitar. Modellen intimus 007 SL sliter sönder det i upp till bitar. Med sina unika prestanda, den låga ljudnivån och tekniken 3CT (3-Cylinder-Technology) står 007 SL i en helt egen klass: tre skärcylindrar (istället för bara två) skär papperet på längden till pyttesmå 1,5 till 5 millimeters bitar. Ända sedan lanseringen 2003 har det här varit en betrodd bundsförvant hos regeringars säkerhetstjänst världen över. Det finns ingen utarbetad teknik som kan rekonstruera ett dokument som strimlats med modellen intimus 007 SL. intimus 007 SL Automatisk start/stopp via fotocell Autoback och backknapp för snabb borttagning av papper som fastnat Lysande lampor för - standby - full korg - öppen dörr - och papper som fastnat Elektronik med mikrokontroller Mobilt, tillslutet, dammfritt skåp Förhindrar att Top Secret-klassad korrespondens hamnar i felaktiga händer En smått kaotisk skärning: tusentals oläsliga bitar i oregelbunden storlek 19

Vi gör arbetet både säkrare och mer produktivt KATALOG 2011

Vi gör arbetet både säkrare och mer produktivt KATALOG 2011 Vi gör arbetet både säkrare och mer produktivt KATALOG 2011 KATALOG 2011 Innehåll från sidan Dokumentförstörare 5 Dokumentförstörare högsäkerhetsmodeller 17 IT-säkerhet 25 Lösning för hållbar avfallshantering

Läs mer

KATALOG. Dokumentförstörare 1-2. Modell DIN 32757 Remsor/ Sidan Säkerhetsklass Cross-cut mm intimus 450 2 3,8 20. intimus 450 3 1,9 20

KATALOG. Dokumentförstörare 1-2. Modell DIN 32757 Remsor/ Sidan Säkerhetsklass Cross-cut mm intimus 450 2 3,8 20. intimus 450 3 1,9 20 KATALOG Dokumentförstörare Skärverk för remsor Modell DIN 32757 Remsor/ Sidan Säkerhetsklass Cross-cut mm intimus 450 2 3,8 20 Skärverk för cross-cut intimus 450 3 1,9 20 1-2 Kapacitet för pappersavfall

Läs mer

MODELLÖVERSIKT DOKUMENTFÖRSTÖRARE

MODELLÖVERSIKT DOKUMENTFÖRSTÖRARE DOKUMENTFÖRSTÖRARE ÖVERSIKT MODELLÖVERSIKT DOKUMENTFÖRSTÖRARE Modellöversikt SKRIVBORDSMODELLER SHREDCAT 8240 7 SHREDCAT 820 7 SHREDCAT 8280 7 IDEAL 2220 IDEAL 2240 IDEAL 2245 Modell 8240 8240 CC 820 CC

Läs mer

SÄKERHET MODEL OVERVIEW BUSINESS SHREDDERS DOKUMENTFÖRSTÖRARE ÖVERSIKT

SÄKERHET MODEL OVERVIEW BUSINESS SHREDDERS DOKUMENTFÖRSTÖRARE ÖVERSIKT SÄKERHET MODEL OVERVIEW BUSINESS SHREDDERS DOKUMENTFÖRSTÖRARE ÖVERSIKT MED IDEAL DOKUMENTFÖRSTÖRARE ÄR DU ALLTID PÅ SÄKRA SIDAN. SYMBOLER SOM DU KAN LITA PÅ: Exceptionell kvalitet, pålitlighet och innovativ

Läs mer

Hur hemlig är du? Dahle dokumentförstörare - från lite hemligt till superkonfidentiellt.

Hur hemlig är du? Dahle dokumentförstörare - från lite hemligt till superkonfidentiellt. Hur hemlig är du? Dahle dokumentförstörare - från lite hemligt till superkonfidentiellt. Hur hemlig är du? Bankkortskoder, kontoinformation, personuppgifter, viktig företagsinformation eller den nya presentationen.

Läs mer

TOSHIBA EASYGUARD I PRAKTIKEN: VILKEN BÄRBAR DATOR PASSAR BÄST FÖR DIG?

TOSHIBA EASYGUARD I PRAKTIKEN: VILKEN BÄRBAR DATOR PASSAR BÄST FÖR DIG? TOSHIBA EASYGUARD I PRAKTIKEN: VILKEN BÄRBAR DATOR PASSAR BÄST FÖR DIG? Toshiba EasyGuard är en av de bästa metoderna för ökad datasäkerhet, avancerat systemskydd och enkel anslutning. Mobila användare

Läs mer

SKÄRMASKINER. Översikt Skärmaskiner

SKÄRMASKINER. Översikt Skärmaskiner SKÄRMASKINER Översikt Skärmaskiner Modellöversikt Skärmaskin 1133 1142 1134 1135 1046 IDEAL 1133 IDEAL 1142 IDEAL 1134 IDEAL 1135 IDEAL 1046 Skärlängd, mm 340 430 350 350 460 Skärkapacitet ark (70 g/m²)

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet

Riktlinjer för Informationssäkerhet Dnr 2014/1279 Riktlinjer för Informationssäkerhet Hantering av utrangerad (avvecklad) IT-utrustning Fastställda av säkerhetschefen 2014-12-08 Innehåll 1 Inledning 3 2 Ansvar vid bedömning 3 3 Definitioner

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

Svenska. Twin Demolition. Ett nytt koncept för demolering

Svenska. Twin Demolition. Ett nytt koncept för demolering Svenska Twin Demolition Ett nytt koncept för demolering ROBOT 185 Nytänkande inom rivningsrobotar Teleskopbom ger 46 cm extra räckvidd och anpassning vid krävande applikationer Speciella polykarbonatskydd

Läs mer

IT-GUIDE Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist

IT-GUIDE Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist IT-GUIDE Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist Innehåll INTRODUKTION... 3 DATOR... 3 persondator... 3 Tablet... 4 Laptop... 4 Telefoner... 4 MODERKORT... 5 PROCESSORN... 5 inbäddade system... 6 RAM-MINNE...

Läs mer

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Kraftfull dual-core-prestanda Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Toshibas senaste bärbara datorer för professionellt bruk med Intel Core 2 Duo-processorer är innovativa, kraftfulla

Läs mer

TOSHIBA LANSERAR NÄSTA GENERATION FÖRETAGSHÅRDDISKAR MED 4 TB

TOSHIBA LANSERAR NÄSTA GENERATION FÖRETAGSHÅRDDISKAR MED 4 TB TOSHIBA LANSERAR NÄSTA GENERATION FÖRETAGSHÅRDDISKAR MED 4 TB Nearline HDD-enheter för affärskritiska servrar och lagringsplattformar med kapacitet i toppklass Den 29 november 2012, Düsseldorf Toshiba

Läs mer

Rekommenderad policy för dataradering och hantering av it-utrustning

Rekommenderad policy för dataradering och hantering av it-utrustning Rekommenderad policy för dataradering och hantering av it-utrustning Syftet med policyn för organisationen där den tillämpas Att säkerställa att information och data skyddas från obehörig åtkomst när teknisk

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Tech Data Recycling Center

Tech Data Recycling Center Återvinningstjänster från TD Tech Data Tech Data Recycling Center Ett erbjudande alla tjänar på Gammal IT-utrustning kan vara värd en förmögenhet! För dig. Dina kunder. Och miljön. Visste du vilket värde

Läs mer

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp BLAST-serien Den nya generationen blästerskåp Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och utformas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera det på en ställning

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

GYRO. Den perfekta lösningen för avgradning och slipning. För stål, rostfritt och metaller. Oscillerande slipteknik

GYRO. Den perfekta lösningen för avgradning och slipning. För stål, rostfritt och metaller. Oscillerande slipteknik R GYRO Den perfekta lösningen för avgradning och slipning Oscillerande slipteknik För stål, rostfritt och metaller - ett starkt och effektivt maskinkoncept..! Ett karakteristiskt kännetecken för varje

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Tekniska specifikationer Användningsområden Teknologi. Sporadisk (plus) användning. 180-340 l/min. 1,5 3 Hk. Effekt. 8-10 bar.

Tekniska specifikationer Användningsområden Teknologi. Sporadisk (plus) användning. 180-340 l/min. 1,5 3 Hk. Effekt. 8-10 bar. Kolvkompressorer Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Ett differentierat erbjudande som matchar ditt behov av tryckluft Vår produktportfölj med kolvkompressorer omfattar ett brett

Läs mer

Profihopper. Profihopper

Profihopper. Profihopper Profihopper Arbetsområden Den UNIKA Profihoppern Vårdar alla dina grönytor! Parker Kyrkogårdar Golfbanor Bostadsområden Grönytor Idrottsplatser Campingplatser Naturskyddsområden Innehåll Arbetsområden

Läs mer

Baler Range. Det professionella alternativet

Baler Range. Det professionella alternativet Baler Range Det professionella alternativet Press- serie utvecklad utifrån kraven från dagens lantbrukare och maskinstationer Maskinen är konstruerad och byggd för lång livslängd med tester från områden

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

PEAL BYGGMASKINER PEAL1102 sv

PEAL BYGGMASKINER PEAL1102 sv PEAL BYGGMASKINER PEAL1102 sv Pump från M-tec brukspump P50! Allsidig pump med kapacitet upp till 150 l/min. Pumplängd upp till 120 meter och pumphöjd upp till 40 meter med 30 bars max tryck. Enkel att

Läs mer

Toshiba EasyGuard i praktiken:

Toshiba EasyGuard i praktiken: Toshiba EasyGuard i praktiken Toshiba EasyGuard i praktiken: Portégé M300 Superlätt och robust allt-i-ett-produkt. Toshiba EasyGuard innehåller funktioner som är speciellt utformade för att ge ökad datasäkerhet,

Läs mer

Handmanövrerad lyftmagnet

Handmanövrerad lyftmagnet Stor magnetkraft nära till hands Handmanövrerad lyftmagnet Kraftfull, säker, kompakt, lätt att använda Idealisk för att hantera bearbetad eller obearbetad, plan eller rund ferritisk last. 3-års garanti

Läs mer

Modell Ab 105. Modell Ab 115. www.norclean.nu

Modell Ab 105. Modell Ab 115. www.norclean.nu norclean-sugarna är utveckalde för industri, shipping, offshore, offentliga företag och institutioner med behov av speciellt kraftiga, robusta och driftsäkra enheter. norclean tryckluftsdrivna sugare täcker

Läs mer

Cold Line Bänkar. För mat- och dryckesförvaring. Enkla att använda, låg energiförbrukning

Cold Line Bänkar. För mat- och dryckesförvaring. Enkla att använda, låg energiförbrukning Cold Line Bänkar För mat- och dryckesförvaring Enkla att använda, låg energiförbrukning Cold Line för professionell förvaring av livsmedel och drycker Cold Line-produkterna är designade och tillverkade

Läs mer

1:1 fristående hårddisk-duplikator och -raderare för 2,5"/3,5" SATA- och SAS-hårddiskar

1:1 fristående hårddisk-duplikator och -raderare för 2,5/3,5 SATA- och SAS-hårddiskar 1:1 fristående hårddisk-duplikator och -raderare för 2,5"/3,5" SATA- och SAS-hårddiskar Product ID: SATSASDUPE11 Denna fristående hårddiskduplikator och -raderare stöder både SATA- och SAS-hårddiskar och

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller

Läs mer

Därför skall Du välja

Därför skall Du välja Därför skall Du välja 60 års erfarenhet Högsta teknologi kombinerat med en modern känsla Kort historik 1951 Grundades av Wilhelm Krug & Ludwig Priester 1959 Lansering av den första dokumentförstöraren

Läs mer

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Tre nya modeller med bättre portabilitet,

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare Bale Wrapper Specialists Tanco Rundbalsinplastare Tanco Rundbalsinplastare För maskinstationer och lantbrukare runt om i världen är Tanco valet när det gäller rundbalsinplastare. Med över 20 års erfarenhet

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Applikationer Hårborttagning, hudföryngring, rynkreducering, pigment terapi, vaskulär terapi, bröstlyft

Applikationer Hårborttagning, hudföryngring, rynkreducering, pigment terapi, vaskulär terapi, bröstlyft Teori SHR är en ny teknik för permanent hårborttagning som har en svepande framgång. Arbetsteorin är att värma dermis och att komma upp till en måltemperatur gradvis, vid den måltemperatur, skadar den

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. Borstlös FEIN PowerDrive motor 1 Nytt från proffset för gipsdragning: FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är specialisten för

Läs mer

R 201 XL R 211 XL NYHET

R 201 XL R 211 XL NYHET food processor: snabbhack / grönsaksskärare NYHET Restaurang - Storkök - Butikskök - Catering Snabbhacken: Levereras med en slät kniv. Toppen är löstagbar för att underlätta rengöringen. Som extra tillbehör

Läs mer

Kaba TouchGo Bekväm säkerhet

Kaba TouchGo Bekväm säkerhet Kaba TouchGo Bekväm säkerhet Med det elektroniska låset Kaba TouchGo TM slipper du leta efter nyckeln. Det räcker med att du rör vid dörrhandtaget för att dörren skall låsas upp utan nyckel eller bricka.

Läs mer

VCM-42 22370 Maskin 400 3 50, komplett med rostfritt kärl 4 liter. 1.500/3.000 varv/min och PULS-funktion. Övriga spänningar enligt offert.

VCM-42 22370 Maskin 400 3 50, komplett med rostfritt kärl 4 liter. 1.500/3.000 varv/min och PULS-funktion. Övriga spänningar enligt offert. Beredning Mixer SB-4 TYP Högkvalitativ mixer för storkök. Bänkmodell. 1-fas. BEREDNING Blandar, mixar, rör om, hackar. Bereder smeter, dressingar, örtoljor, såser, redningar, majonnäs, soppor, efterrätter,

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 222 : 1

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 222 : 1 TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 222 : 1 norclean-sugarna är utvecklade för industri, shipping, offshore, offentliga företag och institutioner med behov av speciellt kraftiga, robusta

Läs mer

Automatiska Balpressar

Automatiska Balpressar Automatiska Balpressar Systemlösningar med balning stora och små flöden av Papper - Kartong - Plast - Folie - Allmänt avfall INGENIÖRS FIRMA R. SJÖSTRAND AB Box 1137, 141 23 HUDDINGE - SWEDEN Tel. 08-7741190,

Läs mer

VÅRT UTBUD AV PUMPAR INNEHÅLL VATTENPUMPAR 26 27 32 BÄRBARA PUMPAR VATTENPUMP 34 HÖGVOLYM-, SLAMOCH KEMPUMPAR OCH HÖGTRYCKSPUMPAR 36 TEKNISKA DATA

VÅRT UTBUD AV PUMPAR INNEHÅLL VATTENPUMPAR 26 27 32 BÄRBARA PUMPAR VATTENPUMP 34 HÖGVOLYM-, SLAMOCH KEMPUMPAR OCH HÖGTRYCKSPUMPAR 36 TEKNISKA DATA VATTENPUMPAR 26 27 VÅRT UTBUD AV PUMPAR Från små bärbara pumpar till stora slampumpar Hondas utbud av pumpar passar för de flesta tillämpningar. Perfekt för den som behöver en effektiv och tyst pump, kombinerat

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

därför behöver båten batterier

därför behöver båten batterier för alla behov därför behöver båten batterier Starteffekt En båt som är utrustad med en motor behöver ett eller flera startbatterier för att motorn ska kunna starta. Ett startbatteri är specialutformat

Läs mer

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka SES Fatvärmare Till standard 200 l fat. Mobil, svep värmaren runt fatet Inga uppvärmda utrymmen. Lätt att hantera. Inga värmeytor, säker även vid känsliga material. Exakt temperaturreglering. SES MANTEL/200

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator. StarTech ID: UNIDUPDOCK

USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator. StarTech ID: UNIDUPDOCK USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator StarTech ID: UNIDUPDOCK Den UNIDUPDOCK universella SATA/IDE dubbla hårddiskduplikatorn fungerar både som en behändig kopierings-/avbildningslösning

Läs mer

36V. OregonCordless.se

36V. OregonCordless.se 36V OregonCordless.se OREGON Cordless Tool System Oavsett om du arbetar professionellt inom grönyteskötsel, byggnadsarbete eller är en fastighetsägare som bara nöjer sig med det bästa, så är alla OREGON

Läs mer

Komprimerande utrustning från ATS

Komprimerande utrustning från ATS Komprimerande utrustning från ATS Komprimatorer Balpressar Skruvkomprimatorer Rullbalpressar Rullkrossar Kärlvändare ATS-komprimator Mobil ATS avfallskomprimatorer används för komprimering/volymreducering

Läs mer

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin Tekniskt datablad 1 Albany RapidRoll 3000-serien Albany RapidRoll 3000-serien kännetecknas av en

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE Förser dagens lantbrukare med lösningar för högre kapacitet McHale Fusion Vario är en kombipress,

Läs mer

Maskiner och tillbehör för proffs

Maskiner och tillbehör för proffs askiner och tillbehör för proffs En motor Olika funktioner som tillval otorn och de olika enheterna säljs separat. 6HP 3.8L 20cm Ø 3150min -1 2.4KW 230V (16A) (50Hz) 10.5A (230V) BS4343 AC 175 Bar 6m

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

Starta och stänga av datorn. Att starta är i allmänhet problemfritt, men man bör vänta med aktiviteter (starta program) tills startfilerna är

Starta och stänga av datorn. Att starta är i allmänhet problemfritt, men man bör vänta med aktiviteter (starta program) tills startfilerna är Starta och stänga av datorn. Att starta är i allmänhet problemfritt, men man bör vänta med aktiviteter (starta program) tills startfilerna är uppdaterade. Om datorn tar lång tid på sig att starta upp kan

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

GRÖNSAKSSKÄRARE CL 55 CL60 CL60 V V STORKÖK - RESTAURANG - CATERING - LIVSMEDELSTILLVERKARE

GRÖNSAKSSKÄRARE CL 55 CL60 CL60 V V STORKÖK - RESTAURANG - CATERING - LIVSMEDELSTILLVERKARE GRÖNSAKSSKÄRARE CL 55 CL60 CL60 V V STORKÖK - RESTAURANG - CATERING - LIVSMEDELSTILLVERKARE CL 60 Automatik Den effektiva automatiska trattmataren kombinerar en hög kapacitet med ett perfekt skärsnitt,

Läs mer

FÖRNYA, SKAPA, SKRIV UT

FÖRNYA, SKAPA, SKRIV UT Produktionsskrivarna SureColor SC-T3200, SC T5200, SC-T7200 24 tum, 36 tum och 44 tum FÖRNYA, SKAPA, SKRIV UT CAD-ritningar Reprografi Butiksbanners UTVECKLAD FÖR UTSKRIFTER T E K N I K DESIGNAD FÖR DITT

Läs mer

PROFESSIONELLA INBINDNINGSSYSTEM

PROFESSIONELLA INBINDNINGSSYSTEM PROFESSIONELLA INBINDNINGSSYSTEM SE GE ETT BESTÅENDE INTRYCK FÖRSTA INTRYCKET Med dagens enorma informationsflöde är det ingen lätt uppgift att skapa ett bestående, positivt intryck. Ett intryck som sticker

Läs mer

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera STRÄNGLÄGGARE Strängläggare med en rotor Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera fella.eu 2 FÖRSTKLASSIG SKÖRD I mer än 90 år har FELLA varit likställt med innovativ teknik, enastående

Läs mer

PocketJet 600 Mobila skrivare. www.brother.se

PocketJet 600 Mobila skrivare. www.brother.se PocketJet 600 Mobila skrivare Dessa kompakta mobila skrivare erbjuder en hållbar mobil utskriftslösning. Denna lösning kan användas ute på fältet av alla som arbetar med försäljning, service, logistik

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2007-06-01 Landstingsarkivet 4. Skrivmaterial och informationslagring Innehållsförteckning Skrivmaterial och informationslagring... 2 Märkning med svenskt arkiv... 2 Tekniska krav för certifiering

Läs mer

Nya DL-Display Line. Exponeringskylmonter. Varuexponering av hög kvalitet som säljer och säljer

Nya DL-Display Line. Exponeringskylmonter. Varuexponering av hög kvalitet som säljer och säljer Nya DL-Display Line Exponeringskylmonter Varuexponering av hög kvalitet som säljer och säljer Flexibla alternativ ger bättre marknadsföring med ökade försäljningsmöjligheter Display Lines självbetjäningsmodell

Läs mer

Siwa. Finsnittvagnar Ensilagevagnar. foderproduktion

Siwa. Finsnittvagnar Ensilagevagnar. foderproduktion Rapide Siwa Finsnittvagnar Ensilagevagnar foderproduktion Schuitemaker Machines BV etablerades 1919 som tillverkare av maskiner för lantbruk och industri. Tack vare många års erfarenhet har Schuitemaker

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

Getinge K-serie Bordsautoklaver

Getinge K-serie Bordsautoklaver Getinge K-serie Bordsautoklaver High-speed Sterilization Överlägsen kapacitet och effektivitet Getinges autoklaver i K-serien är exceptionellt snabba bordsmodeller med hög kapacitet. I själva verket gör

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad Så totalraderar du din mobil eller surfplatta 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad. Säker radering av Iphone, Ipad och Android Såväl Iphone och Ipad som

Läs mer

Välj rätt från början!

Välj rätt från början! Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Vår mest avancerade robotarm DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Den hydrauliska robotarmen hos DeLaval VMS

Läs mer

PJ-600 Mobila skrivare. www.brother.se

PJ-600 Mobila skrivare. www.brother.se PJ-600 Mobila skrivare Dessa kompakta mobila skrivare erbjuder en hållbar mobil utskriftslösning. Denna lösning kan användas ute på fältet av alla som arbetar med försäljning, service, logistik samt säkerhets-

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

DC2900. Absolut dammfritt sedan 1972. Nya DC2900-40 års erfarenhet och kunnande paketerat i en kraftfull, effektiv och lätthanterlig maskin.

DC2900. Absolut dammfritt sedan 1972. Nya DC2900-40 års erfarenhet och kunnande paketerat i en kraftfull, effektiv och lätthanterlig maskin. Absolut dammfritt sedan 1972. Marknadens bästa filter för dina lungors skull. Marknadens lättaste maskin i sin klass. Helt ny säck för dammfria säckbyten. DC2900 Nya DC2900-40 års erfarenhet och kunnande

Läs mer

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Potatissättare i GL B-serien Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Utformad för växande framgång: GL B-serien Perfekt för potatisodling med kvalitet: när den -radiga potatissättaren

Läs mer

VOLVO GRÄVMASKINER EC210 EC240

VOLVO GRÄVMASKINER EC210 EC240 VOLVO GRÄVMASKINER EC210 EC240 Avancerad teknik har fört fram Volvos grävmaskiner till toppen när det gäller effektivitet och produktivitet. Oberoende av hur krävande arbetsplatsen än är har Volvos grävmaskiner

Läs mer

Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer. Tekniskt datablad

Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer. Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 2000 Typ testad maskinskyddsport med portblad av aluminium Gränslägesbrytare

Läs mer

QL PROFESSIONELLA ETIKETTSKRIVARE

QL PROFESSIONELLA ETIKETTSKRIVARE www.brother.se * Vanliga standard-adressetiketter ** För senaste supportinformation om operativsystem, se http://solutions.brother.com Övrigt Cd-rom-enhet för installation Övrigt Cd-rom-enhet för installation

Läs mer

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Med globalt erkända OMEGA-PROFILEN Kapacitet 0,5 till 74 m³/min övertryck upp till 1 000 mbar, vakuum ner till 500 mbar COMPACT-blåsmaskiner Ett vägvisande

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

CLX kättingtelfer INNOVATIVLASTHANTERING

CLX kättingtelfer INNOVATIVLASTHANTERING INDUSTRIKRANAR Kranar för KärnKraftverK HaMnKranar tunga lyfttruckar Service Service av verktygsmaskiner LYFTSYSTEM FÖR ARBETSSTATIONER CLX kättingtelfer INNOVATIVLASTHANTERING Konecranes clx Kättingtelfer

Läs mer

Innehåll. Lock Alarm U-Shackel... sid 3. Lock Alarm Hänglås... sid 4. Lock Alarm Hand-I-Safe... sid 5. Lock Alarm Mini med datorlås...

Innehåll. Lock Alarm U-Shackel... sid 3. Lock Alarm Hänglås... sid 4. Lock Alarm Hand-I-Safe... sid 5. Lock Alarm Mini med datorlås... TUTLÅS Innehåll Lock Alarm U-Shackel... sid 3 Lock Alarm Hänglås... sid 4 Lock Alarm Hand-I-Safe... sid 5 Lock Alarm Mini med datorlås... sid 6 Lock Alarm 2,4 m och 4,6 m... sid 7 Lock Alarm XT... sid

Läs mer

PERFEKT ELEKTRONIK FÖR MÄT- OCH REGLERTEKNIK

PERFEKT ELEKTRONIK FÖR MÄT- OCH REGLERTEKNIK PERFEKT ELEKTRONIK FÖR MÄT- OCH REGLERTEKNIK Made in Germany. 2 Ansvar och engagemang DET ÄR MÄNNISKOR SOM DRIVER FRAM IDÉERNA OCH FÖRVERKLIGAR TILLFÖRLITLIGA PRODUKTER Gabor och Störk-Tronic i Stuttgart

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Lamellkompressor HV 01 04

Lamellkompressor HV 01 04 HV 01 04 Lamellkompressorn är baserat på en mycket välbeprövad teknologi som har utvecklats under 50 år. IP55 klass F motorn driver kompressorenheten direkt med låga varvtal. Ingen växellåda, inga remmar

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer