I detta nummer: Familjedag 17 maj Field Day maj Gärdesloppet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta nummer: Familjedag 17 maj Field Day 10-11 maj Gärdesloppet"

Transkript

1 Årgång 16 FRO Stockholm Nr Medlemstidning för FRO Stockholm - Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län I detta nummer: Familjedag 17 maj Field Day maj Gärdesloppet 1

2 Ny ansvarig utgivare Styrelsen har beslutat att utse Robert Lind som ansvarig utgivare för Förbundsbladet efter Jan Lennström. FRO Stockholms funktionärer 2014 Ordförande: Robert Lind Vice ordf: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Ersättare: Ersättare: Revisor: Ersättare: Vakant Jan Nilsson Hans Gejdebäck Joakim Guttman Harald Söderström Erik Edbladh Hans Svanström Dag Iremo Kjell Sveningsson Thomas Nilsson Christopher Wetterström Valberedning: Jan Lennström Sammankallande Erik Hyllander Tommy Ljungberg Field Day maj Välkomna till FRO Stockholms Field Day helgen maj. Vi föreslår att man under lördag förmiddag antingen kör radio på egen hand, eller att respektive avdelning organiserar något; samt att man sedan drar sig ut till Sjövik under lördag eftermiddag, förslagsvis efter det att man deltagit i SL-testen. Under kvällen skulle vi sedan grilla något samt kunna träffas. På söndagen skulle vi sedan fortsätta att köra radio från Sjövik. Vi kommer att demonstrera våra utrustningar för 400; 160 samt 80 MHz, och naturligtvis också kunna köra på dessa frekvenser. När? Helgen maj Var? Lördag dag valfritt, lördag kväll och söndag Sjövik Sjövik? Scoutkåren Vikingarnas scoutstuga på Lovön (där både Drottningholms slott och FRA ligger, HI!). Mer info om stället, inte minst hur man hittar dit, finns på scoutkårens webbsida och klicka sedan i vänsterspalten på Sjövik. Det finns totalt 36 sängplatser, hälften av dem i trevånings dubbelsängar i storstugan, och de övriga sängarna i tvåvåningssängar i tre småstugor, samt rinnande kallt vatten. Dessutom finns elspis, kylskåp, kaffebryggare, mikro, samt köksutrustning för minst 40 personer samt två torrdass. Nere vid stranden finns sedan en lägerbålsring med sittstockar och möjlighet till lägereld/grilleld. Dessutom finns det gott om träd att rigga antenner emellan, och dessutom diverse öppna ytor för den som önskar resa någon antennmast. Bilväg finns också ända fram för avlastning/lastning, men parkering sker på en P-plats några hundra meter bort. Inlotsning? Det kommer att finnas skyltar ( SL0ZS ) vid Lovö Kyrka, samt nere vid Lunda. Dessutom kommer vi att ha passning på 145,450 MHz samt K2. Frekvenser? Vi avser passa 145,450 MHz, K2, samt 3696 khz, dels för inlotsning, dels för att veta var vi kan få kontakt med varandra även under lördagen. Utrustning? Förutom då egna radiogrejor behöver man ha med sig sovsäck, toalettgrejor, samt egen mat och dryck. Lämpliga kläder för eventuellt väder ingår väl automatiskt. Vilka? FRO Stockholms medlemmar och anhöriga i första hand. Men tänk på att väl vid Sjövik finns det inga andra programpunkter eller programmöjligheter än radio och naturen! 2 Jan/SM0UIE, Jan/SM0WHH och Petri/SA0APH

3 Uppfräschning av larm och passagesystem Säkert skulle innehållet i våra lokaler i Grimsta kunna fresta en och annan tekniskt intresserad. Men vi har ju vår BJÖRN. Det är vår medlem sedan många är som redan på Bagartorpstiden, d.v.s. då vi höll till i Bagartorp i Solna med vår verksamhet. Att Björn är duktig att skydda vår utrustning kan väl vår nollstatistik tyda på. Vi har under alla år inte haft någon form av intrång. En bra statistik med andra ord. De senaste åren har larmet kompletterats med ett passagesystem som håller reda på vilka som får åtkomst till vilka utrymmen och vid vilka tider på dygnet. Det bidrar till rätt man på rätt plats. Bilderna är från senaste hands on. Som av praktiska skäl inte bir allt för ofta. Björn bor nämligen i Göteborg nu för tiden. 3

4 Vilka kurser finns för samband i Hemvärnet? Om man inte gjort lumpen, och inte har gått kursen GMU, och inte har gått kursen GU-F, behöver man gå den allmänmilitära kursen GU-F. Första specialistkursen är Grunder signalist Hemvärn, som de flesta behöver. Efter grundkursen finns många andra kurser: ra180 grunder och ra180 PC-Dart, följt av kurs ra763 grunder och ra763 SwALE, samt Rakel Hv och MGK-I (kryptoutrustning). ra763 är en radio för långa avstånd (använder frekvens 1-30 MHz), och ra180 är en radio för kortare avstånd (använder frekvens MHz). PC-Dart är ett sätt att föra över textmeddelanden via ra763, eller via ra180. Därefter kan man bli sambands- och datatekniker, eller bli sambandsgruppchef. Sambandsgruppchefen kan vidareutbilda sig till Ledningssystembefäl, Chef ledningspluton, eller Signalskyddschef. Robert Lind 4

5 Katastrof på Söder i Stockholm! En tisdagnatt vid tvåtiden får Räddningstjänsten larm om att en sprängolycka inträffat i samband med anläggningsarbeten i Aspudden. Ett omedelbart tillträde till olycksplatsen är inte möjlig, varför det dröjer ca två timmar innan olyckans omfattning kan överblickas och se vilka insatser som är aktuella. Vid tillträdet framkommer det att Stockholm Vattens båda huvudledningar, som matar vatten till vattenreservoaren i Trekanten, sprängts sönder, vilket påverkar hela Söder. På Södersjukhuset (SÖS) blir läget snabbt kritiskt, då vattentryck och flöde sjunker. Utan vatten ingen verksamhet! Tjänsteman i beredskap (TiB) får samtal från Räddningstjänsten om händelsen. TiB vidtar i nuläget inga åtgärder. TiB följer utvecklingen och avvaktar. Snart klarläggs att reparation och återställning till tjänligt vatten kommer att ta avsevärd tid. Då med helt avbrott under flera dagar. TiB initierar krisgruppen. Tidigt ändras bedömningen från beredskapsläge till katastrofläge och ett första stabsmöte hålls. Begäran om tillstånd till total evakuering görs. Planer för fortsatt verksamhet i begränsad omfattning det kommande dygnet upprättas. Kontakter med möjliga mottagande vårdinrättningar, inkallning av extra personal, rekvirering av alla tillgängliga transportmedel görs. Uppgifter om mycket besvärliga trafiksituationer på hela Söder rapporteras. Övning med start enligt beskrivna scenario genomfördes i bergrummet under SÖS. Involverade parter var SÖS, Landstinget, Locum, Stockholms stad, Polis, SOS och Försvaret. Vi observatörer/gäster, ett trettiotal, samlades till en första genomgång av vad som inträffat och vilka planer man arbetar efter. Därefter gjorde vi upprepade besök på samtliga stationer där involverade i övningen verkade. Särskild vikt lades där vid klassning av vårdbehov och att ordna adekvata transporter och ge rätta adresser samt att få vårdtagarna i rätt tid till avtransporterna. Totala antalet vårdtagare var vid tillfället ca 700. Dessa skulle alltså flyttas till andra vårdinrättningar och utan att någon skulle ta skada, eller försämras. Påtagligt var den ambition och kompetens som präglade personalen som bemannade stationerna. Övningen fortlöpte enligt plan under dagen fram till kl. 16:00 då den avblåstes och samling till en genomgång gjordes. Det är uppenbart att det fordrades en stor mängd av samtal både direkt och med fungerande kommunikationer på olika media under hela operationen. Flera fall av improvisationer fanns. Från FRO riktades uppmärksamheten främst på vilka sambandsmedel (RA- KEL, mobiltelefon och fast telefoni) som användes. Att få övervara en sådan särskild händelse var lärorikt och gav ytterligare förståelse för vilka påfrestningar som uppstår. FRO Stockholm: Jan Lennström, Jan Nilsson, Hans Gejdebäck och Östen Holm Frivilliga Radioorganisationen, FRO, rekryterar och utbildar signalister till bland annat totalförsvaret. Bland våra uppdragsgivare kan nämnas Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting och flera kommuner i Stockholms län. 5

6 FRO Stockholms förbundsstämma 2014 Vid förbundsstämman så avgick vår ordförande Jan Lennström efter många verksamma år i förbundet och avtackades för det stora och intensiva arbetet som han lagt ner på förbundet. Till ny ordförande i förbundet valdes Robert Lind och glädjande så fick vi också en del nya namn i förbunds- styrelsen. Vi önskar den nya ordförande och förbundsstyrelsen lycka till med sitt arbete. Den nya förbundsstyrelsen och andra förtroendevalda finns på förbundets hemsida. /Jan Nilsson Ordförandeavlösning Jan Lennström Förbundsdeltagare Per-Åke Nilsson, Socialstyrelsen Bengt Wijkström, Länsstyrelsen Håkan Lindberg SLL Jessica Lindberg SLL, Rafael Davidgård Polisen Rikard Fröling Säkerhetschef LOCUM Text och foto: Östen Holm 6 Ola Nerf Stockholms Prehostala Centrum Förevisar skydds/saneringsdräkt

7 Datahastigheter Hastighet Beskrivning Förhållande Förhållande (i kbps) 0,030 Amatörradio på kortvåg via ljudkortet... 2,50E ,50E-06 1,2 Paketradio, mha frekvensskift ,00E-04 3,0 Amatörradio på kortvåg via dyrt modem...2,5... 7,50E-04 2,4 Högsta garanterade hastighet i telefonnätet, abonnentledning koppar...2,0... 6,00E-04 9,6 Paketradio, mha fasskift...8,0... 2,40E Data via GSM (GPRS) ,50E Max hastighet på abonnentledning, analogt modem (V.90/V.92) ,40E En talkanal, kretskopplat tal , Paketradio via dyrt modem , ISDN, abonnentledning , Data via GSM (Edge) , Data via 3G (UMTS) , Data via 3G (UMTS+) , PCM-förbindelse (32 kanaler) , Data via 3G (UMTS+) , Ethernet (första versionen) Data via 3G (UMTS+) , Ethernet , USB Data via 4G, en sändare/mottagare PCM-förbindelse (512 kanaler) , Hyperlink (mellan stordatorer) , Data via 4G, fyra sändare/mottagare Fast Ethernet PCM-förbindelse (2048 kanaler) Firewire 1 (IEEE 1394a) USB Firewire 2 (IEEE 1394b) Gigabit Ethernet SATA SATA Firewire 3 (S3200) USB SATA Gbit Ethernet

8 Inbjudan till Familjedag lördag den 17 maj 2014 kl Plats kommer att bli på ängen vid vår lokal på Silversmedsplan 36 i Grimsta. Åker du kommunalt går Buss 115 från Vällingby. Hållplats Silversmedsplan (krematorium). Tider se sl.se Bilparkering efter Silversmedsgränd Planerade aktiviteter: Poängpromenad, korvgrillning m.m. Kaffe/te och läsk/vatten kommer att finnas till den grillade korven. Välkomna! Jan Nilsson PS! Vid regnväder kommer vi att ställa in. Kontakta Jan Nilsson för besked på mobil

9 Gärdesloppet FRO Stockholm kommer att medverka tillsammans med FMCK FRO skall ansvara för radiokommunikation och FMCK för säkerheten runt banan Välkommen att hälsa på oss ute på Biskopsudden, Djurgården. Första start kl Motorhistorisk färd genom Stockholm Studiebesöket på Hemvärnsmuseet i Vällinge Vi besökte hemvärnsmuseet i Vällinge den 26 mars och fick en intressant guidning och föredragning av hemvärnets historia samt om de olika frivilligorganisationernas utställningar. /Jan Nilsson 9

10 Förhandsinformation Vill du tipsa oss om Nyheter? Som du kanske vet har vi en Nyhetsweb som vi kallar Grimstawebben, se. Där berättar vi dagligen om nyheter inom områdena teknik, försvar, Krisberedskap och liknande. Vi behöver dock funktionärer som lägger in de intressanta nyheterna. Vill du hjälpa oss med detta så är vi tacksamma för det. Anmäl dig till Robert Lind på e-post Kommande större aktiviteter Lördag 10 maj SL test Radiotävling Lördag-söndag maj Field day ute på Sjövik (Lovön) Onsdag 14 maj Lördag 17 maj Lördag 17 maj Söndag 18 maj Lördag 24 maj Torsdag 29 maj Onsdag 18 juni RAKELDAGEN https://www.msb.se/rakeldagen2014 SSA:s portabeltest Säsongsavslutning med grillning. Kurs Karta o GPS Dubblering av den kurs vi hade den 2/3. Huddingedagen med FRG Huddinge Veterandagen uppvisningar-och-evenemang/veterandagen-2014/ FRO Svartlösa-Öknebo har styrelsemöte Välkomna! 10

11 Information från avdelningarna Avdelning Svartlösa-Öknebo Efter det att avdelningarna FRO Svartlösa och FRO Södertälje Nykvarns årsstämmor beslutat att slå samman avdelningarna till en avdelning under namnet FRO Svartlösa Öknebo med säte i Tumba (Botkyrka). Så har nu den nya avdelningen börjat sitt arbete. Namnet kommer från de gamla häradena som fanns en gång i tiden i Botkyrka och Nykvarnsområdena. Vi kommer att alternera mellan Tumba och Nykvarn för olika möten och aktiviteter. Den 24 maj, mellan kl , är vi med på Huddingedagen på Sjödalsparken tillsammans med civilförsvarsföreningen i Huddinge för att informera om FRO samt att göra en rekryteringsinsatts. Kom gärna och besök oss. Paketradio har många nya användare Efter att flera firmor lanserat små och billiga radiomodem har användningen av paketradio (speciellt för APRS) ökat. Ett radiomodem kan idag vara som ett USB-minne i storlek, och ansluts sedan via en audiokabel till radion. Det finns också tillbehör (t.ex. TT4BT) som kommunicerar med Bluetooth mot mobilen eller surfplattan, och med serieport mot radiomodemet. Appar i mobiltelefonen (t.ex. APRSdroid) använder Bluetooth för att nå paketradion. Det betyder att mobiltelefonen kan många gånger ersätta PCn. Se och / Robert Lind FRO Stockholm inbjuder till... Kurs i Marin VHF-radio Kursen äger rum hösten 2014 Plats: Vår lokal på Silversmedsplan 36 (kortsida) i Grimsta, Vällingby Kursen omfattar Kännedom om den svenska sjöräddningens organisation Kännedom om förekomsten av telefonitabeller, trafiklistor, UTC och tidsdifferenser Kännedom om expedition och förfaringssätt vid VHF-telefonering såsom val av kanal, radiodisciplin, allmänt anrop, anropa kustradiostation, annan fartygsstation (fritidsbåt handelsfartyg), avräkningsoperatör/myndighet och avräkningskod Kännedom om hur de ingående delsystemen i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) är uppbyggda och deras roll i GMDSS (DSC, NAVTEX, EPIRB, SART, INMARSAT) Kunskap om nödtrafik, nödkanal, nödanrop på såväl telefoni som DSC, nödmeddelanden och 11 deras innehåll, kvittens, återutsändande, uppmaning till företräde, tillfälligt och slutligt upphörande av nödtrafik, återkallelse p.g.a. oavsiktligt larm på DSC iltrafik, kanaler, ilsignal, ilmeddelande, åtgärd vid uteblivet eller ofullständigt meddelande, annullering och återkallande p.g.a. misstag, varningstrafik, kanaler, varningssignal, meddelande, annullering, kunskap i bokstavering med det internationella bokstaveringsalfabetet Färdighet i att på ett tillfredsställande sätt etablera kontakt på VHF (kan intygas av kursledare eller visas vid prov genom praktiskt utförande) Lärare för kursen är Hans Svanström. / Jan Nilsson

12 FRO Stockholms funktionärer Förbundsordförande Robert Lind Vice ordförande Vakant Sekreterare Jan Nilsson Förbundskassör Hans Gejdebäck Administratör sambandsservice Jan Nilsson Sambandsservice Joakim Guttman Utbildning Robert Lind Snart är våren över FRO-Bulletinen Nyheter över radio. Måndagar kl över våra amatörradiorepeatrar RU12 (434,900/432,900 MHz) samt parallellt över repeater R0 (145,600/145,000 MHz) där repeatern har signalen SL0ZS/R. Detta är det sista numret före sommaruppehållet. Nästa nummer beräknas vara ute till den 1:sta september och kommer också via . Alla nya styrelsemedlemmar och funktionärer hälsas välkomna. Redaktören Ansvarig utgivare Robert Lind Organisationsnummer Adress tel mail Postadress FRO Stockholm Box 243, Vällingby Hemsida Stockholmsförbundet Hitta hit! En bra färdbeskrivning till vår lokal finns på Besöksadressen är Silversmedsplan 36 (kortsidan) i Grimsta. Nyhetswebben Grimsta Telefon FRO Stockholm E-postadress FRO Stockholm Skriv i Förbundsbladet Har du något att berätta? Skriv/maila gärna en rad, se adresser här ovan. Redaktionen förbehåller sig rätten att fritt redigera insänt material. Måndagar dagtid och torsdagar kvällstid har vi Öppet Hus i våra Grimstalokaler Utrymmena där är fördelade på ett samlings/föreläsningsrum, datastudio, verkstad, kontorsrum och sammanträdesrum. Tillkommer så ett förråd och ett radiorum. En central funktion har vårt kök där vi förutom fika och annat gott, kan fördjupa oss i olika tidningar och annat läsvärt. På bilden kan du också se FRO-mackan som tillhör en av favoriterna; i god ordning försedd med leverpastej och saltgurka. 12

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

HEMSÖFORTET 5-6 2012. SK3BG

HEMSÖFORTET 5-6 2012. SK3BG Utskick från: SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall Besöksadress: Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström SM3ESX 060-56 12 85 Sekreterare/

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Delrapport: Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 INLEDNING... 4 3 PRESENTERADE IT-STÖD... 5

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

LATTLAST. Resan till Tanzania Vi vill synas Foto-utställning Mina vänner Fotbollsklubben för alla Klippan har ordet. Posttidning B

LATTLAST. Resan till Tanzania Vi vill synas Foto-utställning Mina vänner Fotbollsklubben för alla Klippan har ordet. Posttidning B .... LATTLAST FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2015 Resan till Tanzania Vi vill synas Foto-utställning Mina vänner Fotbollsklubben för alla Klippan har ordet Posttidning

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist Nummer 2 Maj 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Transportstyrelsens kontroller av kör- och vilotider sker på distans Sedan den 1 januari är det Transportstyrelsen som handlägger

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Designskolan i UMEÅ presenterar del2

Designskolan i UMEÅ presenterar del2 brandmännens riksförbunds branschtidning Information till dig i räddningstjänsten som ser mer än sambandet mellan kvalitet och säkerhet N3 10 Proud member of the European and the International Firefighters

Läs mer

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks nytt Medlemstidning för Farmartjänst Riks 207 Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! På tal om lantbruk och energi Lantbrukare har alltid producerat energi i olika former, men idag är alternativen

Läs mer