Snart ett krav från dina elever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snart ett krav från dina elever"

Transkript

1 FG0045 Examensarbete, 15 hp Lärarprogram med inriktning musik 270hp 2014 Institutionen för musik, pedagogik och samhälle Handledare: Incca Rasmusson Kalle Edin Snart ett krav från dina elever Att lära ut DJ:ande inom musikundervisningen

2 Sammanfattning Inom dagens musikklimat har DJ:andet och dess utövare kommit att ta en allt större plats. Mycket av den musik som produceras och spelas i offentligheten har rötter i denna kultur. Dock så lyser den med sin frånvaro inom musikundervisningen i skolan. Detta examensarbete syftar till att undersöka hur DJ:ande kan inkluderas i musikundervisningen på gymnasiet. Sex kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma DJ:s i Stockholmsområdet genomfördes för att undersöka vilka kunskaper som är viktiga och om DJ:ande kan fungera som ett pedagogiskt verktyg. Även diskjockeyns roll inom populärmusiken undersöks och vilka kurser inom ämnet musik på gymnasiet som bäst lämpar sig för integration av DJ:ande. Resultatet visar att DJ:ande har en central roll inom populärmusikens utveckling, speciellt från 1970-talet och framåt. DJ:ande kan inkluderas inom kurser i ämnet musik på gymnasiet men lämpar sig mindre bra som pedagogiskt verktyg. Förmågan att läsa ett dansgolv och att ha en stor kunskap om musikaliska verk är viktiga kunskaper för DJ:s. Nyckelord: DJ, diskjockey, gymnasiet, musikpedagogik ii

3 Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund Bakgrund Diskjockeyns historia Utrustningen och dess utveckling Musikämnet och dess kursplaner på gymnasiet Kulturpsykologiskt perspektiv och den kulturella verktygslådan Tidigare forskning Syfte och avgränsningar Metod Val av metod Den kvalitativa forskningsintevjun Intervjuerna Transkribering och Analys Resultat av intervjuundersökningen Intervjurespondenterna Inkörsport och tidig erfarenhet av DJ-kulturen De första stegen mot att bli DJ Grundläggande kunskaper inom DJ:ande Erfarenhet av DJ:ande inom musikundervisningen i skolan "Riktiga" instrument och DJ:ande Lätt och svårt vid eget övande och under spelningar Genrer vid undervisning Analogt kontra digitalt DJ:ande DJ:ande som pedagogiskt verktyg inom musikundervisningen Den ultimata DJ-undervisningen Övriga åsikter och synpunkter Sammanfattning av intervjuer Resultat av undersökningen Diskussion Vilken betydelse och roll har DJ:ande haft inom populärmusikens utveckling? Vilka kompetenser är viktiga för att kunna DJ:a? I vilka kurser kan DJ:ande inkluderas på gymnasiet? Kan DJ:ande fungera som ett pedagogiskt verktyg? Kritik mot undersökningen Framtida forskning Undersökningens syfte Referenser Bilaga 1 Terminologi Bilaga 2 Technics SL-1200 MK Bilaga 3 Pioneer CDJ-2000NXS 38 Bilaga 4 Intervjufrågor 39 iii

4 1 Inledning och bakgrund Inom dagens musikklimat har DJ:ande och dess utövare kommit att ta en allt större plats. Mycket av den musik som produceras och spelas i offentligheten har rötter i denna kultur. I radio, på klubbar, barer, i klädbutiker och till och med på Kungliga Operan framförs musik genom att en DJ väljer låtar, överlagrar, adderar effekter och skapar ett musikaliskt flöde. Detta sätt att framföra musik har växt fram parallellt med utvecklingen inom musikindustrin och radion. Från och med uppkomsten av disco, hiphop och elektronisk dansmusik har DJ:ande kommit att spela en central roll inom populärmusiken. Detta är inte ett fenomen som är på väg bort utan tvärt om. I framtiden tror jag därför att det kommer att finnas ett stort behov och en vilja bland elever i ämnet musik att lära sig de kunskaper som krävs för att DJ:a. Inte bara för att de själva ska behärska hantverket utan också för att eleverna ska kunna förstå den samtida musiken. Att ha baskunskaper om detta instrument har blivit musikalisk allmänbildning. Förra läsåret genomförde jag ett arbete där fokus låg på att lära mig att DJ:a. Under arbetets gång blev det tydligt att det finns lite aktuell akademisk litteratur som berör DJ:ande och pedagogik. Mycket av den litteratur som finns tillgänglig skrevs under början av tvåtusentalet, vilket utgör ett problem då både den tekniska utvecklingen och DJ:s status har förändrats avsevärt sedan dess. Detta är ett nytt forskningsområde som inte har behandlats i så stor utsträckning. Den färska kunskapen finns istället hos yrkesverksamma DJ:s som undervisar i ämnet genom att hålla privata kurser eller undervisa på fritidsgårdar och studieförbund. Vid samtal med musiker och DJ:s innan detta examensarbete framgick det att kunskapsområdet DJ:ande sällan berörs i musikundervisningen på gymnasie- och grundskolenivå. Min uppfattning är att DJ:ande har låg status som instrument bland musiklärare och att detta påverkar dess integrering i musikundervisningen. 1.1 Bakgrund I detta avsnitt avhandlas DJ:andets historia och relevanta genrer som betytt mycket för diskjockeyns utveckling. Här beskrivs också de olika typer av utrustning som används vid utförandet samt dess utveckling. Efter det följer ett avsnitt om kursplanerna inom ämnet musik på gymnasienivå. I bilaga 1 finns terminologin kring DJ:ande förklarad Diskjockeyns historia DJ är en förkortning av engelskans disc jockey eller svenskans diskjockey och har existerat i olika former sedan början av nittonhundratalet. Nationalencyklopedin beskriver diskjockey som person som väljer ut och presenterar musik i radio eller på diskotek 1. Den moderna Dj:n har två ursprung, dels inom radio som den person som väljer ut och spelar 1 Nationalencyklopedin, diskjockey. 1

5 musik, och dels i den jamaicanska danskulturen där Dj:n var ansvarig för ljudsystemet och musiken som spelades. 2 När grammofonskivor började produceras för kommersiellt bruk och radiostationer började sända musik uppkom de första diskjockeyerna. Den första radiosändningen av en grammofonskiva för en publik skedde på julafton Det var den amerikanske radioteknikern Reginald A Fessenden som från Brant Rock i Boston sände radio till ett antal telegrafoperatörer på skepp i Atlanten. Efter detta har discjockeyn utvecklats parallellt med radion, tagit en allt större plats och legat i framkant när det gäller utvecklandet av nya musikstilar. Utvecklingen har inte alltid varit friktionsfri och ledde i USA 1942 till att majoriteten av landets musiker gick ut i strejk under ett helt år. Strejken föranleddes av att musiker fick färre jobb inom radio då det var billigare att anlita en DJ som spelade skivor. De strejkande fick slutligen igenom sina krav men DJ:n överlevde och dess roll fortsatte att växa, speciellt efter andra världskriget 3. En av de första stjärndiscjockeyerna var Martin Block som kom att bli en av de första som sände reklam i radio. Hans radioshow Make believe ballroom fick fyra miljoner lyssnare på fyra månader genom att spela dåtidens dansmusik. I sitt radioprogram försökte Block, med hjälp av musiken, imitera de danslokaler som var populära under denna tid 4. DJ:n kom också att spela en central roll för rockens födelse och för spridningen av afroamerikansk Rhythm and blues till en kaukasisk publik. Under femtiotalet började DJ:s på olika radiostationer i USA att spela denna genre som då nådde utanför den afroamerikanska publiken. En av förgrundsgestalterna inom denna utveckling var Alan Freed som den 21 mars 1952 arrangerade en stor dansfest i Cleveland Arena med fokus på afroamerikansk rhythm and blues som lockade personer och som idag betraktas som den första stora rock n rollkonserten. 5 Den första sammankomsten på lokal med DJ ägde rum 1943 i Otley, West Yorkshire. J azzentusiasten Jimmy Savile bestämde sig för att spela sin skivsamling bestående av amerikansk swing live för publik. Detta var första gången som en DJ tog steget ut ur radions skugga och spelade direkt till sina lyssnare på en klubb. Redan 1946 använde han sig av två skivspelare för att snabbt kunna byta mellan låtar. 6 Denna idé och teknik har levt kvar och är fortfarande standard för dagens DJ:s inom alla genrer, från northern soul, disco, reggae och hiphop till techno, house, dubstep, deephouse med flera. 2 Hansen, 2010;37. 3 Broughton & Brewster, 1999;28. 4 Ibid, 1999;36. Hansen, 2010;37 5 Broughton & Brewster, 1999;42. 6 Ibid, 1999;52. 2

6 Inom musikstilen hiphop utvecklades DJ:n från den jamaicanska danskulturen där DJ:s var ansvariga för det mobila ljudsystemet och musiken som spelades. DJ Kool Herc flyttade 1967 från Jamaica till New York och kom att bli en drivande kraft bakom utvecklingen av både hiphop och hiphopens DJ-stil. Det var under en fest 1973 i Bronx som han gjorde sitt första framträdande som DJ och detta brukar kallas för hiphopens födelse 7. DJ Kool Herc introducerade en ny spelteknik där han använde två vinylspelare kopplade till en mixer samt två kopior av samma vinylskiva. Genom detta tillvägagångssätt kunde han upprepa ett parti i en låt genom att först spela det på den ena skivspelare och sedan spela det på den andra. Ofta föredrogs partier i låtar där trummorna spelade solo. Dessa partier kom att kallas breaks och har en central roll inom hiphop. Tekniken att i ett flöde växla mellan att spela olika breaks började också vid denna tid att sprida sig bland andra DJ:s i New York och har enligt vissa källor givit upphov till namnet på både break dance och hiphop då DJ:n hip-hoppade mellan dessa musikaliska partier 8. En annan central spelteknik för DJ:ande inom genren uppfanns runt 1975 (exakt årtal är inte fastställt) av Grand Wizzard Theodore. Han började experimentera med de ljud som uppstod då vinylskivan fördes fram och tillbaka över olika musikaliska partier och på detta sätt föddes scratching 9. Dessa tekniker har sedan legat till grund för användandet av skivspelare som instrument, turntablism där utövaren kallas turntablist. Denna term uppkom under 1990-talat och syftar till att ge DJ:s samma status som andra instrumentalister 10. Cox och Warner beskriver utförandet som: A phonogram in the hands of a HipHop/scratch artist who plays a record like an electronic washboard with a phonographic needle as a plectrum, produces sounds which are unique and not reproduced-the record player becomes a musical instrument 11. Avancerade och kreativa speltekniker där små fragment av inspelad musik manipuleras till oigenkännlighet är centrala inom turntablism. Denna form av DJ:ande är inte kopplat till ett dansgolv utan har mer likheter med en show där utövaren presenterar sina tekniska färdigheter, ofta i tävlingssammanhang som då kallas battles 12. Inom den elektroniska dansmusiken har DJ-kulturen istället utvecklats från disco, där fokus låg på smidiga övergångar mellan låtar och att uppnå ett musikaliskt flöde utan avbrott. Detta, tillsammans med att läsa dansgolvet, är än idag centralt för DJ:s inom olika elektroniska dansgenrer. Under discoeran utvecklades 12-tums-singeln, remixer började förekomma, låtar 7 Katz, 2012;17. 8 Hansen, 2010;37. 9 Katz, 2012; Hansen, 2010; Cox & Warner, 2004; Hansen, 2010;39. Broughton & Brewster, 1999;278. 3

7 strukturerades för att passa dansgolvet, nya mixningstekniker uppkom och vinylskivorna började betraktas som verktyg för DJ:s. Klubb-DJ:n blev under denna era en stjärna som inte bara spelade musiken på klubbarna utan också producerade den 13. Francis Grasso brukar tillskrivas som den första moderna DJ:n då han frångick topplistorna, tog publiken på en musikalisk resa och beatmixade 14. Grasso smälte samman olika låtar, olika versioner av samma låt och kunde på så sätt styra publikens reaktioner 15. Under premiärkvällen av klubben Warehouse i Chicago 1977 spelade den New York-baserade DJ:n Frankie Knuckles. Han kom att bli kvar i staden och även delägare i klubben. Detta betraktas idag som uppkomsten av genren house. I likhet med disco var gayklubbarna platsen där utvecklingen skedde. Genrens namn kommer av att musiken som spelades på Warehouse blev allt mer populär vilket ledde till att skivbutiker började kategorisera den som Warehouse, vilket senare förkortades till house 16. Musikstilen kännetecknas av ett fokus på rytmer och bas samt ett tempo mellan 120 och 130 BPM 17. Ur Chicago-housen har sedan en rad olika stilar utvecklats så som techno och diverse sub-genrer där DJ:n har en central roll. Technons uppkomst brukar tillskrivas The Belleville Three som består av Derrick May, Juan Atkins och Kevin Saunderson - tre producenter och DJ:s verksamma i Detroit som under åttiotalet kom att förändra den elektroniska musiken och skapa en ny musikstil 18. Inspirerade av Kraftwerk, Gary Numan, dåtidens funk, sci-fi och Alvin Tofflers framtidsteorier blev det musikaliska resultatet en mer intellektuell form av house. Bland de första technolåtarna räknas No UFO s av Model 500, Goodbye Kiss av Eddie Flashin Fowlkes och Let s Go av X-ray men det var först med låten Nude Photo av Derrick May och Thomas Barnett som genren började bli självständig från house. År 1988 hade musiken börjat skilja sig väsentligt från house, spridit sig över Atlanten och blev för första gången omskriven som techno av engelska musikjournalister. Omkring två år senare började den första europeiska technon att se dagens ljus då med viktiga centra i Belgien och Sheffield Utrustningen och dess utveckling Den första inspelningen av ljud skedde 1860 och det var fransmannen Leon Scott som på sotat papper lyckades dokumentera ett fragment av folkvisan Au Claire De La Lune 20. Sjutton år senare uppfann Edison fonografen som producerades kommersiellt fram till år 1925 då grammofonskivan övertog marknaden. Hos de första fonograferna dokumenterades ljudet på 13 Broughton & Brewster, 1999; Beat matching är en teknik för att smälta samman två låtar, skapa smidiga övergångar och ett musikaliskt flöde. DJ:n använder pitch fadern för att matcha kommande låts tempo till tempot i den låt som spelas. 15 Ibid, 1999;148. Lawrence 2003; Broughton & Brewster, 1999; Nationalencyklopedin, house. 18 Nationalencyklopedin, techno. 19 Broughton & Brewster, 1999; Melin, 2008, 28 mars. 4

8 en cylinder av tennfolie, men materialet byttes tidigt ut till vax 21. Emile Berliner patenterade 1887 grammofonen, som sedan kom att bli ett av 1900-talets mest spridda massmedier. Då grammofonskivorna var enklare att massproducera än fonografens vax-cylindrar blev detta det standardiserade formatet. År 1925 introducerades elektrogravyren och 1948 kom både de första skivorna gjorda i materialet vinyl och formatet LP vilket innebar två stora framsteg. Skivorna spelas i tre olika hastigheter (varvtal) 33 1/3, 45 och 78 varv per minut 22. Vinyl var fram till mitten av 1990-talet det främsta formatet för DJ:s då det var det mest spridda massmediet och de digitala DJ-spelarna inte var tillräckligt utvecklade för praktisk användning på klubbar 23. Modellen SL-1200 MK2 från det japanska varumärket Technics har sedan början av 1980-talet varit standardinstrumentet (skivspelare) inom analogt DJ:ande. Den lanserades 1979 och har sedan dess genomgått få förändringar. Det är en direktdriven grammofonspelare som först blev populär bland radio-dj:s på grund av dess snabba start- och stop-funktioner. Dessa egenskaper tillsammans med en stark motor, hållbar konstruktion och design har gjort SL-1200 till förstahandsvalet för vinyldiskjockeys världen över. Under 2010 slutade Technics att tillverka SL-1200 vilket har bidragit till dess kultstatus och ökat andrahandsvärde då denna grammofonspelare än idag är branschstandard 24. I bilaga 2 finns en bild med tillhörande beskrivning av Technics SL-1200s huvudsakliga tekniska funktioner. Mellan åren 1974 och 1983 utvecklades CD-skivan (förkortning av Compact Disc) som från 1980-talet kom att konkurrera ut grammofonskivan som format 25. Det är en digital teknik som bygger på optisk lagring där CD-skivans yta består av mikroskopiska fördjupningar. Skivan avläses inifrån och ut av en laserstråle 26. Inom digitalt DJ-ande med CD-skivor blev märket Pioneer och deras olika modeller i serien CDJ standard på klubbar. Den första spelaren lanserades 1994 och kallades CDJ-500 och hade funktioner så som start/paus, CUE, pitch fader, loop och mastertempo. Pioneers avsikt med denna spelare var att fungera som ett komplement till Technics SL-1200 på klubbar. Med modellen CDJ-1000, som företaget började tillverka 2001, tog de över stora delar av marknaden och kom att bli standard på klubbar över hela världen. Utmärkande för CDJ-1000 var att den efterliknade analog teknik och erbjöd utövare möjligheten att scratcha CD-skivor genom funktionen vinyl mode. Sjunkande priser på CD-skivor, möjligheten att snabbt kunna bränna ner sin egen musik samt nedladdning bidrog också till dess popularitet. Idag finns det åtta aktuella spelare i CDJ-serien varav CDJ-2000 och CDJ-2000NXS är standard på klubbar. En av de största förändringarna som skett under CDJ-seriens utveckling (efter vinyl mode) är möjligheten att spela audiofiler via ett USB-minne. Denna funktion fanns integrerad i modellen CDJ DMP 555 som släpptes 21 Nationalencyklopedin, fonograf. 22 Nationalencyklopedin, grammofon. 23 Rothlein, 2013, 3 oktober 24 Rothlein, 2013, 21 augusti 25 Försäljningen av vinylskivor har dock under senare år ökat markant. Gunnilstam, 2013, 16 september. 26 Nationalencyklopedin, CD-spelare. Nationalencyklopedin, CD. 5

9 2002 men fick sitt genomslag i och med lanseringen av CDJ-2000 år I bilaga 3 finns en bild med tillhörande beskrivning av CDJ-2000NXS huvudsakliga tekniska funktioner. Idag finns en rad digitala audioformat så som AAC, AIFF, Flac, Ogg, Wave och WMA, men den kanske allra vanligaste är MP3. Förkortningen står för MPEG1, Audiolayer 3 och komprimerar filen till en tiondel av icke komprimerad storlek. Detta underlättar för spridning och lagring av mediet, men innebär samtidigt en kompromiss med kvalitén 28. Detta har lett till utvecklingen av DJ-program för dator som styrs antingen med mus och tangentbord (vilket inte fått fäste då det inte är användarvänligt) eller genom hårdvara en controller. Ledande på marknaden är idag programmen Traktor och Serato. Fördelen med att styra ljudfiler med en dator och controller är tillgången till datorns processorkraft vilket möjliggör en rad olika effekter och avancerad editering av musiken i realtid. Idag finns även DVS (digital vinyl control system) som via en time code-vinylskiva tillåter användare att styra DJ-programmen i datorn. Detta innebär att DJ:n kan använda valfri vinylspelare i kombination med time codevinylskivor för att styra DJ-programmet i datorn. Fördelen med detta är att DJ:s kan spela upp digitala ljudfiler men behålla speltekniken från vinylskivor och grammofonspelare Musikämnet och dess kursplaner på gymnasiet På Skolverkets hemsida för kursplaner inom ämnet musik står det följande i första stycket: Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap 30. Från och med läsåret är den gällande kursplanen inom svensk gymnasieskola Gy Den innefattar 16 kurser inom ämnet musik. Dessa kurser är: bruksspel och ackompanjemang, ensemble med körsång, ensemble 1, ensemble 2, ensembleledning och dirigering, instrument eller sång 1, instrument eller sång 2, instrument eller sång 3, körsång 1, körsång 2, musik, musik för yrkesdansare, musikimprovisation, musikproduktion 1, musikproduktion 2 och rytmik. Övergripande för ämnet musik är dess syfte som omfattar nio punkter. Dessa är: 1 - Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 27 Rothlein, 2013, 3 oktober 28 Nationalencyklopedin, MP aint, 2010, 25 augusti. 30 Skolverket,

10 2 - Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 3 - Förmåga att improvisera. 4 - Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling. 5 - Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. 6 - Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper. 7 - Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik. 8 - Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt. 9 - Kunskaper om arbetsmiljöfrågor. Kurserna i ämnet musik har fokus på olika punkter men också ett centralt innehåll som anger vilka moment som de ska innehålla. Baserat på dess syfte och centrala innehåll skulle hypotetiskt följande kurser vara lämplig för integrering av DJ:ande: Ensemble 1 som omfattar 1, 2, 4, 5, 7 och 9 med särskild tyngdpunkt på 1, 2 och 7. I dess centrala innehåll står bland annat att undervisningen ska innehålla grundläggande ensemblemusicerande, samarbetsförmåga, konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer. Ensemble 2 omfattar samtliga nio punkter men lägger tyngdpunkt på 1 4 och 7. I det centrala innehållet står bland annat att undervisningen ska innehålla fördjupad kunskap om stildrag och repertoar inom valda ensembleformer och genrer samt personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck. Instrument 1, 2 och 3 som omfattar 1, 2, 4, 5, 7 och 9 med tyngdpunkt på 1, 2, 4, 5 och 7. Gemensamt i det centrala innehållet för de tre kurserna är att undervisningen ska innehålla grundläggande till avancerad spelteknik på det egna instrumentet, genrer, stilar och epoker, kunskap om instrumentets konstruktion samt repertoar och musikalisk instudering. Musik som omfattar alla nio punkter med betoning på 1 och 2. Dess centrala innehåll berör bland annat musicerande i gehörsbaserad och noterad musik med röst eller instrument, programvaror för musikbearbetning och grundläggande hantering av musikteknisk utrustning och digital bearbetning av musikaliskt material. 7

11 Musikproduktion 1 och 2 som omfattar 5, 8, 9 med betoning på 8 och 9. I det centrala innehållet står bland annat att kursen ska innehålla grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik, akustiska och elektriska instrument och deras konstruktion, funktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Musikimprovisation som innefattar punkterna 1 3 och 7 med tyngdpunkt på 3. I kursens centrala innehåll står bland annat att undervisningen ska behandla spel i gehörsbaserad musik, musikskapande på det egna instrumentet, Fria improvisationer, musikalisk lek och spontanitet Kulturpsykologiskt perspektiv och den kulturella verktygslådan Kulturpsykologi utvecklades av Jerome Bruner under efterkrigstiden och har sitt ursprung i Lev Vygotskijs kulturhistoriska teori och kognitiv psykologi 32. Kulturpsykologi beskrivs enligt psykologiguiden som: Gren av psykologin fokuserad på hur enskilda människor och grupper växer in i det kulturmönster där de lever och verkar. Det gäller sätt att vara, relatera till andra, reagera känslomässigt på andra och på situationer och händelser, forma ambitioner och livsmål, hantera trosföreställningar och kunskap från vetenskaperna osv 33. Inom musikpedagogiken är detta en vanlig teoretisk utgångspunkt för forskning, att sätta den lärande människan i sin kulturella kontext. Utifrån det kulturpsykologiska perspektivet går det inte att betrakta skolelever som ett oskrivet blad. Läraren måste ta hänsyn till de sociala och kulturella sammanhang eleven kommer ifrån 34. Intressant för detta examensarbete är teorierna kring den kulturella verktygslådan och kunskapsutveckling via medierande verktyg. Bruner menar att kulturen förser oss med de verktyg vi behöver för att förstå och strukturera vår omvärld. De kulturella verktygen och sättet att använda dessa särskiljer människan och Bruner menar att utan dessa är vi en tom abstraktion 35. Verktygen är både fysiska (olika artefakter) och psykologiska (teckensystem och gester) 36. Inom musikens värld kan dessa verktyg vara musikteorier och noter 37. Individen utvecklar dessutom hela tiden kunskap om nya verktyg samt hur befintliga verktyg kan kombineras på nya sätt. Verktygen har situerade 31 Skolverket, Gullö, 2010;31. Backman Bister, 2014; Psykologiguiden, kulturpsykologi. 34 Gullö; 2010; Bruner 2002; Backman Bister 2014; Gullö; 2010;34. 8

12 användningsområden vilket innebär att de har olika funktioner beroende på situationen 38. Vygotskij konstruerade en triangelmodell för att beskriva medierat lärande som Bruner sedan utvecklade. Det är en liggande triangel med subjektet och objektet i vardera hörn nedtill och medierande verktyg eller kulturell verktygslåda i det tredje hörnet upptill. Denna modell representerar hur subjektet måste gå via ett medierande verktyg för att nå objektet. Lärande går alltså via ett verktyg. Som exempel på detta ger Backman Bister det fysiska verktyget åror och kunskapen att ro. Utan åror ingen kunskap om att ro 39. Detta sker i en process där kunskap först internaliseras och individen utvecklar ett språkligt tänkande kring sin kunskap. Detta är en förutsättning för att sedan kunna externalisera och kommunicera kunskapen Tidigare forskning DJ:ande är ett relativt ungt musikaliskt område och det finns mycket att tillföra akademiskt. Kjetil Falkenberg Hansen vid Kungliga Tekniska Högskolan har forskat ingående kring akustiken och uppförandepraxis vid turntablism och scratching. Hansens avhandling The acoustics and performance of DJ scratching Analysis and modeling från 2010 har bidragit till den historiska bakgrunden i detta examensarbete 41. Övrig forskning inom DJ:ande behandlar de tekniska aspekterna, förhållande till musikindustrin, marknadsföring och sociologiska aspekter. Relevant akademisk litteratur gällande DJ:ande och pedagogik finns det väldigt lite av. Då DJ:ande har blivit en stor del av dagens populärmusik är detta examensarbete viktigt för bidra till kunskapen kring DJ:ande och pedagogik. 1.5 Syfte och avgränsningar Syftet med examensarbetet är att undersöka på vilket sätt DJ:ande kan inkluderas inom musikundervisning på gymnasiet, både som instrument och inom musikhistorieundervisningen. Detta leder till följande forskningsfrågor: - Vilken betydelse och roll har DJ:ande haft inom populärmusikens utveckling? - Vilka kompetenser är viktiga för att kunna DJ:a? - Om möjligt, i vilka kurser kan DJ:ande inkluderas på gymnasiet? - Kan DJ:ande fungera som ett pedagogiskt verktyg inom musikundervisningen på gymnasiet? I detta examensarbete kommer jag att undersöka olika sätt att utöva DJ:ande samt vilka kompetenser som är centrala för denna typ av musicerande. Detta för att kunna fastställa vilka kunskaper som bör utgöra grunden inom undervisning i detta instrument och hur detta sedan kan passa in i kursplanerna inom ämnet musik på gymnasiet. I min avgränsning har jag valt 38 Holgersson 2011; Backman Bister 2014; Holgersson 2011: Hansen,

13 att inte undersöka hur DJ:ande kan integreras i grundskolan. Detta för att gymnasiets kursplan ger fler möjligheter för integration då den innehåller flera kurser inom ämnet musik. 10

14 2 Metod Detta avsnitt innehåller först en motivering till val av metod sedan följer ett avsnitt om teorierna kring denna. Efter detta beskrivs intervjuerna och analysprocessen. 2.1 Val av metod Utifrån mina forskningsfrågor har jag valt att göra en kvalitativ undersökning bestående av halvstrukturerade intervjuer med yrkesverksamma DJ:s. Detta för att säkerställa att alla respondenter är yrkesverksamma DJ:s med gedigen erfarenhet av DJ:ande samt få spridning gällande genrer, förhållningssätt till teknik (analogt eller digitalt DJ:ande) och en jämn könsfördelning. En kvantitativ undersökning via enkätsvar hade inneburit svårigheter att kontrollera och säkerställa dessa parametrar och därför valde jag att genomföra en kvalitativ intervjuundersökning. Från början övervägde jag även att auskultera utbildningar inom DJ:ande på studieförbund, fritidsgårdar och privata kurser. Det visade sig svårt att få kontakt med dessa utbildningar, vilket hade resulterat i en undermålig empiri. 2.2 Den kvalitativa forskningsintervjun Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs av Steinar Kvale som ett halv-strukturerat samtal, som varken är helt öppet eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Intervjun dokumenteras genom en inspelning som sedan transkriberas. Dessa två dokumentationer ligger sedan till grund för tolkningen 42. Enligt Kvale består intervjuundersökningar av sju stadier. Det första stadiet är tematisering där undersökningens syfte formuleras och frågorna varför och vad klargörs. Efter detta sker planeringen av undersökningen. Här ska ställning tas till vilken kunskap som eftertraktas samt de moraliska konsekvenserna. I det tredje stadiet genomförs intervjun som sedan följs av utskrift vilket innebär en transkribering av det inspelade materialet. I det femte stadiet sker analysen utefter vald analysform. Efter detta sker verifiering av intervjuresultatets reliabilitet och validitet samt en avslutande rapportering av resultatet i en läsbar form som motsvarar de vetenskapliga kriterierna 43. Intervjuns förståelseform kan delas upp i tolv olika aspekter. Kvale skriver: 1 Livsvärld. Ämnet för den kvalitativa intervjun är den intervjuades livsvärld och hennes relation till den. 2 Mening. Intervjun söker tolka meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld. Intervjuaren registrerar och tolkar meningen i det som sägs och hur det sägs. 42 Kvale 1997; Kvale 1997;

Jag vill också spela i ensemble!

Jag vill också spela i ensemble! EXAMENSARBETE 2005:02 MUH Jag vill också spela i ensemble! En undersökning om jazz- och rocklärares syn på ensemblespel ERIK GENBERG FREDRIK HALLIN Luleå tekniska universitet MUSIKHÖGSKOLAN I PITEÅ Musikpedagogik

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Dataintrång i musikundervisningen - på gymnasiet

Dataintrång i musikundervisningen - på gymnasiet Dataintrång i musikundervisningen - på gymnasiet Joel Jungerstedt Examensarbete 15 hp, LAU395 Handledare: Bengt Jacobsson Examinator: Alf Björnberg Rapportnummer: HT11-1120-6 Abstract Examensarbete inom

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan

Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan Akademin för utbildning och ekonomi Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan Benita Axelsson Maj 2010 Examensarbete, 15 hp Pedagogik Lärarprogrammet Handledare: Elisabeth Hedlund Examinator:

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Techno är så mycket mer en gemenskap, en känsla, en del av mig

Techno är så mycket mer en gemenskap, en känsla, en del av mig Techno är så mycket mer en gemenskap, en känsla, en del av mig En kvalitativ undersökning om hur identitetsprocesser skapas hos enskilda utövare inom Stockholms technoscen Författare: Vanessa Bjärnander

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Musikskapande och digitala verktyg

Musikskapande och digitala verktyg Musikskapande och digitala verktyg Om hur digitala verktyg kan användas i musikundervisningen och hur dessa verktyg möjligen inverkar på elevernas musikskapande Anton Odh Student Ht. 2012 Examensarbete,

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik. Martina Arvidsson & Sophia Berg

En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik. Martina Arvidsson & Sophia Berg LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 10 poäng Räcker det med G-kompet? En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik Martina Arvidsson & Sophia Berg Ansvarig institution: Intitiutionen för pedagogik

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Per Carlson SAMMANFATTNING: Under början av 1990-talet skedde ett skifte mellan brist på arbete och brist på

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Har man gjort det själv så spelar man det

Har man gjort det själv så spelar man det Har man gjort det själv så spelar man det Lärarattityder kring spelprogrammering i gymnasieskolans grundläggande programmeringskurser Mikael Bergström 2012 Examensarbete, Avancerad nivå (yrkesexamen),

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Högläsning som pedagogiskt redskap

Högläsning som pedagogiskt redskap Högläsning som pedagogiskt redskap Fem lärares tankar och erfarenheter Caroline Anderson Erika Andersson Examensarbete 15hp Inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Catarina Schmidt

Läs mer

Barn, vuxna, språk och samhälle II

Barn, vuxna, språk och samhälle II Barn, vuxna, språk och samhälle II Children, Adults, Language and Community II Leif Brantsing och Åsa Olsson Examensarbete, (C-uppsats), 15 högskolepoäng EXC535 Forskningsmetodik Pedagogik C - distans

Läs mer

Örebro juni 2005 Helena och Maria

Örebro juni 2005 Helena och Maria FÖRORD Vi vill framföra ett varmt tack till alla som har stöttat oss i vårt arbete med denna uppsats. Ett stort tack till de lärare som tog sig tid för intervjuer som i sin tur gav oss en intressant analys

Läs mer

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

Pedagogers syn på lärande

Pedagogers syn på lärande Institutionen för utbildning kultur och medier Institutionen för didaktik Examensarbete i utbildningsvetenskap Inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Ht-2010 Rapport:2010ht4730 Pedagogers syn på lärande

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer