PRECISIONSJORDBRUK MED GPS FRÅN TRIMBLE FÖR ALLA ÅRSTIDER, ALLA GRÖDOR, ALL TERRÄNG, ALLA FORDON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRECISIONSJORDBRUK MED GPS FRÅN TRIMBLE FÖR ALLA ÅRSTIDER, ALLA GRÖDOR, ALL TERRÄNG, ALLA FORDON"

Transkript

1 PRECISIONSJORDBRUK MED GPS FRÅN TRIMBLE FÖR ALLA ÅRSTIDER, ALLA GRÖDOR, ALL TERRÄNG, ALLA FORDON JORDBEARBETNING SÅDD VATTENHUSHÅLLNING NÄRINGSTILLFÖRSEL SKÖRD SPRUTNING Trimbles produkter för jordbruket Trimble Agriculture. Spåret alla följer.

2 TRIMBLE AGRICULTURE SPÅRET ALLA FÖLJER Innehåll GPS Introduktion till GPS Vad är GPS? 3 Varför använda GPS? 4 Olika typer av korrektioner 3-4 Fältarbete - produkter och lösningar EZ-Office Mobile 20 Juno handdator 20 Nomad handdator 20 INTRODUKTION TILL GPS Guidning produkter och lösningar Guidningsdisplayer 5-8 EZ-Guide EZ-Guide FmX integrerad display 8 Autostyrning produkter och lösningar Styrning av fordon 9 Styrning och guidning av redskap 9 EZ-Steer autostyrning 10 Autopilot hydraulikinkopplad autostyrning 11 TrueGuide guidningssystem för redskap 12 TrueTracker autostyrning för redskap 13 Vattenhushållning produkter och lösningar GPS-lösningar Översikt 21 FieldLevel II 22 Laseravvägningslösningar Översikt 21 GL500-serien och GL700-serien 23 GCS100 och GCS300/ Du har säkert hört talas om hur användningen av satellitstyrd navigering, GPS, är på väg att revolutionera hela jordbruket. Lantbrukarna kan nu få hjälp med guidning över fälten, det blir möjligt att genomföra sprutning utan att använda skummarkörer, och man kan skapa topografiska kartor som stöd för t.ex. dräneringsarbeten. Men vad är GPS egentligen, och hur kan du använda det i ditt jordbruk? Vad är GPS? Det vi i dagligt tal kallar för GPS (Global Positioning System) är egentligen bara ett av flera satellitbaserade navigationssystem som tillsammans kallas GNSS (Global Navigation Satellite Systems). GNSS är samlingstermen för alla satellitsystem som används för navigering och positionsbestämning. De GNSS-system som finns i dag är GPS och GLONASS. GLONASS är det ryska systemet och GPS ägs av det amerikanska försvarsdepartementet, men båda är tillgängliga för användare över hela världen. GPS-systemet har funnits längre, så därför är dess namn mer känt. I bland används GPS också som gemensam term för alla satellitbaserade navigationssystem, trots att det egentligen bara är ett av systemen, det första. KORREKTIONSKÄLLOR RTK OMNISTAR HP cm 1 2,5 2,5 cm +/-2,5 cm spår till spår +/-2,5 cm repeterbart från år till år Sektionsavstängning och variabel tilldelning produkter och lösningar Field-IQ Tru Application Automatisk sektionsavstängning 16 Variabel tilldelning 16 GreenSeeker kvävetilldelningssystem 18 WeedSeeker automatisk punktbesprutning 19 EZ-Boom Tillämpningar Sådd 17 Sprutning GPS är ett navigationssystem bestående av 24 rymdbaserade satelliter och deras markbaserade stationer. Satelliterna används som referenspunkter för att beräkna positioner på jordytan med en noggrannhet på några centimeter. Med en avancerad GPS-mottagare kan man i dag få en precision på mindre än 2,5 centimeter. Det betyder att det går att dela in hela jordklotet eller dina åkrar i små rutor med sidan 2,5 cm, och ge varje ruta en unik adress. Enbart signalerna från GPS-satelliterna räcker dock inte till för att ge den precision som krävs inom jordbruket. Därför måste man använda sig av korrektionsdata för att förbättra GPS-signalernas precision. Det finns i dag tre huvudsakliga korrektionstjänster SBAS, RTK och Trimbles VRS -nätverk SBAS (SATELLITE BASED AUGMENTATION SYSTEM) Det satellitbaserade stödsystemet SBAS kallas även för DGPS (differentiell GPS). SBAS- eller DGPSkorrektioner kan hämtas från en rad olika fristående satellitsystem tillhörande olika länder i världen. Bland dessa kan nämnas EGNOS (Europa), WAAS (USA) och MSAS (Japan) SBAS-systemet sänder ut korrektioner i det så kallade L-bandet och ger en noggrannhet på +/ cm. Det finns också SBASkorrektionstjänster som man tecknar en prenumeration på, och dessa ger en noggrannhet på +/- 5 12,5 cm. Två sådana prenumererade tjänster är OmniSTAR HP och OmniSTAR XP. OMNISTAR XP cm cm +/-5 10 cmspår till spår +/-10 cm repeterbart från år till år 7,5 cm 10 12,5 7,5-12,5 cm +/-7,5 12,5 cm spår till spår +/-20 cm repeterbart från år till år SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS), OMNISTAR VBS För t.ex vallodling och spannmål är den noggrannhet på under en meter som SBAS-signalerna ger fullt tillräcklig. För precisionstillämpningar, som till exempel radsådd och skapande av topografiska kartor, räcker det dock inte med SBAS. I sådana fall kan man använda sig av RTK-korrektioner, som ger en noggrannhet på 2,5 cm, vilket betyder stora besparingar i tid och pengar. cm cm +/ cm spår till spår +/-100 cm repeterbart från år till år 2 3

3 INTRODUKTION TILL GPS RTK (REAL-TIME KINEMATIC) GPS Trimble började redan under tidigt 1990-tal använda RTK som en källa för tillförlitliga korrektioner för fälttillämpningar. Under de två årtionden som förflutit sedan dess, har RTK blivit den ledande tekniken i branschen för att uppnå 2,5 centimeters noggrannhet. RTK använder antingen radio- eller mobiltelefonteknik för att överföra korrektionsdata. Vid användning av radiokommunikation behöver du ha en basstation någonstans inom en 10 km radie (ca) från den åker du arbetar på. Basstationen sänder korrektionssignaler via en radiosändare till de mobila mottagare som sitter på ditt fordon. Du kan antingen införskaffa och ställa upp en egen RTK-basstation på din gård, eller också prenumerera på signaler från en basstation i din närhet som ingår i något av de befintliga nät av RTK-basstationer som finns. Dessa nät och prenumerationer tillhandahålls vanligen av försäljare av jordbruksutrustning, t.ex. Trimbles återförsäljare, som har satt upp en eller flera basstationer för att täcka ett visst område. RTK-nät etableras nu snabbt över hela världen, och därmed förbättras hela tiden täckningen. Kontakta Trimbles lokala återförsäljare och fråga om det finns något RTK-nätverk i ditt område. RTK-signalerna kan också tas emot via ett GSM/GPRS-modem (mobiltelefonmodem) i stället för via radio. Dessa mobilnät kallas ofta för CORS (Continuously Operating Reference Stations). CORS använder en enda GPS/GNSS-referensstation för att föra över RTK-korrektionerna till traktorns mobiltelefonmodem. Referensstationen kan vara placerad långt från lantbrukarens modem, vilket gör denna överföringsmetod till ett populärt alternativ i områden med sämre RTK-täckning. GUIDNING Trimbles guidningsprodukter hjälper dig att slutföra arbetet snabbare och mer produktivt, noggrannare, säkrare och bekvämare så att du inte är lika trött efter en dags körning. Trimbles fullödiga displaysortiment, med systemen AgGPS EZ-Guide 250 och AgGPS EZ-Guide 500 samt den integrerade displayen AgGPS FmX, erbjuder en rad olika funktioner och ett prisintervall från basnivå och uppåt. Trimbles guidningsdisplayer är flexibla och kan användas tillsammans med många olika typer av körmönster, grödor, landskapstyper, korrektionstyper och fordon. Genom att välja ett system som är väl anpassat för dina behov kan du klara dig med en enda display i fordonet. GUIDNING RTK kan användas för alla typer av grödor och förbättrar noggrannheten för alla typer av sysslor, från plöjning till skörd. Lantbrukare som använder radsådd är de som generellt sett har de största vinsterna att hämta med att använda RTK-system, eftersom de med ett sådant system kan precisionsstyra sådd, bevattning, sprutning och skörd för varje planta. För lantbrukare som arbetar med reducerad jordbearbetning är RTKsystemets precision och repeterbarhet ovärderlig. RTK-systemet är användbart för alla terrängtyper och jordtyper, särskilt då det används tillsammans med annan utrustning för precisionsjordbruk, anpassad för just den terrängtypen. En lantbrukare som använder RTK-guidning i traktorn kan t.ex. få upp vinsten med 50 % genom att dessutom använda ett guidningssystem för redskap, t.ex. Trimble AgGPS TrueGuide jämfört med att använda guidning av bara traktorn. EZ-GUIDE 250 EZ-GUIDE 500 FmX DISPLAY VRS (VIRTUELL REFERENSSTATION) VRS är Trimbles eget varumärke och refererar till ett integrerat system av flera GPS/GNSS referensstationer utspridda över ett större område, vanligen km från varandra, och en central server som använder programvara från Trimble för att skapa korrektionsdata för det område som täcks av nätverket. GPS/GNSSrovers kommunicerar med VRS-servern via ett mobiltelefonmodem och tar emot korrektioner av RTK-typ. Eftersom VRS-systemet använder sig av flera basstationer för att skapa en position blir systemet mycket tillförlitligt. Eftersom VRS-korrektionerna tas emot via mobiltelefonmodem lämpar sig VRS särskilt väl i områden där t.ex träd eller bergig terräng kan orsaka radioskugga för signalerna från ett RTKtorn. VRS-systemet gör det möjligt att uppnå 2,5 centimeters noggrannhet även i områden som inte täcks in av någon befintlig RTK-station. VARFÖR ANVÄNDA GPS? GPS i jordbruket spar pengar, tid och arbete. Genom att använda GPS vid växtskyddsinsatser kan man till exempel drastiskt minska mängden kemikalier som sprids ut. GPS-guidningen kan säga till såmaskinen att stänga av vissa rader när den körs över ett område som redan såtts. På samma sätt kan GPS:en stänga av sprutan när den körs över plantor som redan sprutats. Men den kanske största nyttan av att använda GPS i jordbruket uppnås genom att odlaren spar så mycket tid och kraft. När Jerry Heilig i Moses Lake, Washington, USA tillfrågades om vad han uppskattade mest hos sitt styrsystem, Trimble AgGPS EZ-Steer, svarade han Mina killar snackar mycket om det här. De är inte längre lika trötta efter en dags arbete eftersom de inte behöver koncentrera sig på att köra traktorn över fältet en hel dag. Så enkelt är det." Färgskärmens storlek 10,9 cm 17,8 cm 30,73 cm Inbyggd GPS-mottagare Precision på under en meter OmniSTAR 5 12,5 cm precision 2,5 cm RTK-precision Kompatibelt med EZ-Steer Kompatibelt med Autopilot Möjlighet till styrning av redskap Kompatibelt med sektionsavstängning och variabel tilldelning Variabel tilldelning i realtid med GreenSeeker Kompatibelt med vattenhushållningsfunktioner Kompatibelt med kontorsprogramvara Skördekartering 4 5

4 TRU APPLICATION CONTROL CONNECTED FARM AgGPS EZ-GUIDE 250 AgGPS EZ-GUIDE 500 Det har blivit ännu enklare att följa ledaren. Och mer prisvärt. Guidningssystemet AgGPS EZ-Guide 250 ger dig ett högkvalitativt bassystem till baspris. Du kan uppgradera från manuell styrning till autostyrning genom att lägga till systemet AgGPS EZ-Steer, och få ett paket till ett mycket lägre pris än hos konkurrenterna. EZ-Guide 250 lämpar sig väl för tillämpningar där man klarar sig med en precision på under en meter. Den tydliga färgskärmen och flera olika guidningsmönster underlättar arbetet. Tack vare nattläget kan du dessutom arbeta dygnet runt bra när du är tvungen att bli klar med ett fält. När du arbetat klart kan du ta med dig informationen från EZ-Guide 250 till kontorsdatorn på ett USB-minne för att t.ex. skriva ut täckningskartor och rapporter. EZ-Guide 500 är en revolutionerande nyhet inom guidningssystem med ljusramp. Den inbyggda tvåfrekvensmottagaren låter dig välja noggrannhet från cm till 2,5 cm, vilket innebär att systemet är den perfekta lösningen för nästan alla typer av grödor, fält och jordar. Du kan enkelt uppgradera från manuell guidning till autostyrning eller helautomatisk, hydraulikinkopplad autopilot genom att lägga till något av de automatiska styrsystemen EZ-Steer eller AgGPS Autopilot. Möjlighet att styra tilldelningen av en insats (variabel tilldelning) kan fås genom att lägga till Field-IQ eller AgGPS EZ-Boom GUIDNING 15 tydliga lysdioder guidar och ger snabb visuell respons som hjälper dig att hålla rätt spår. Guidningsmönstret FreeForm ger största möjliga guidningsflexibilitet och gör att du kan arbeta i olika mönster och figurer beroende på vad som passar bäst för ditt fält. Exakt rätt tilldelning av en insatsvara med hjälp av funktionen för variabel tilldelning. Fungerar tillsammans med systemen Field-IQ, EZ-Boom, eller med din befintliga styrdator. 31 tydliga lysdioder guidar och ger snabb visuell respons oavsett ljusförhållandena NYHET! Utmärkning av gränser, punkter, linjer och ytor GUIDNING Den inbyggda GPSmottagaren ger en spårtill-spår-noggrannhet på cm med AG15- antenn (tillval). På den 10,9 cm stora färgskärmen kan du snabbt se var du befinner dig, var du har varit och vad du har gjort. Tack vare den inbyggda tvåfrekvens GPS-mottagaren kan du välja en högre noggrannhet utan att byta utrustning. Tillgång till registrering, uppföljning och kartläggning av tillförd näring, såväl torr som flytande. NYHET! Utmärkning av gränser, punkter, linjer och ytor Koppla över till nattläge för bättre avläsning nattetid En extern ljusramp, LB25, kan monteras var som helst i fordonet för att visa hur långt från spåret fordonet befinner sig, oavsett var displayen är placerad. En extern ljusramp, LB25, kan monteras var som helst i fordonet för att mäta hur långt från spåret fordonet befinner sig, oavsett var displayen är placerad. Tillgängliga precisionsnivåer för EZ-Guide 250: Tillgängliga precisionsnivåer för EZ-Guide 500: EGNOS Precision på under en meter WAAS Precision på under en meter WAAS Precision på under en meter EGNOS Precision på under en meter OmniSTAR XP 7,5 12,5 cm noggrannhet OmniSTAR HP 5-10 cm noggrannhet 2,5 cm noggrannhet

5 AgGPS FmX INTEGRERAD DISPLAY Vilka precisionstillämpningar vill du använda dig av i ditt jordbruk? Med industriledande prestanda och tillförlitlighet hanterar den integrerade displayen AgGPS FmX alla behov inom precisionsjordbruk. Från guidning till styrning, variabel tilldelning och uppföljning av skörden; den integrerade displayen FmX klarar allt. Mångsidigheten hos den här displayen gör den till en prisvärd och framtidssäker investering i en värld där tekniken hela tiden utvecklas. GUIDNING Ljusramperna LB25 kan kopplas på displayen eller monteras på annan plats Två GPS+GLONASSmottagare ger noggrann positionsangivelse för fordonet såväl som för redskapet bakom traktorn där den verkligen behövs. Största färgskärm med pekfunktion som finns tillgänglig (30,73 cm) Genomför enkelt variabel tilldelning Kontrollera upp till 48 individuella rader med Field-IQ och lättinstallerade Tru Count-kopplingar Följ upp skörden för att noggrant övervaka och kartlägga grödans skördenivå och vattenhalt Ge rätt mängd näringstillförsel varje gång med GreenSeeker kvävesensor Styr givan vid sådd, sprutning och spridning med FmX integrerad display och Rawson styrdator. Styrsystem Förutom guidning vid vanlig manuell styrning, vilket samtliga displayalternativ från Trimble ger, erbjuder Trimble också automatisk styrning av jordbruksmaskiner. AgGPS EZ-Steer är ett system för automatiserad styrning som kan användas på över 1000 fordonsmodeller gamla som nya. Systemet monteras på rattstången och använder helt enkelt ett friktionshjul och en elmotor för att vrida ratten åt dig. Det helautomatiserade systemet AgGPS Autopilot kan användas på i stort sett alla nyare fordon. Det ansluts direkt till fordonets hydraulik och kan ge repeterbar styrning med en noggrannhet på 2,5 cm vid användning av RTKkorrektioner. Korrektionerna levereras via radio från en RTK-basstation eller via GSM/GPRS-modem från ett VRS-nätverk. Styrsystem för redskap Autostyrning via ratten Hydraulikinkopplad styrning Kompatibelt med EZ-Guide 250 Kompatibelt med EZ-Guide 500 Kompatibelt med FmX display Fordon förberedda för autostyrning från fabrik EZ-STEER AUTOPILOT Trimble erbjuder styrning av redskap genom Styr dina redskap med guidningssystemet AgGPS TrueGuide eller styrsystemet AgGPS TrueTracker Tillgängliga precisionsnivåer för FmX-displayen: Hanterar kartering och dränering av fält både guidningssystemet AgGPS TrueGuide och styrsystemet AgGPS TrueTracker. TrueGuidesystemet är ett passivt styrsystem. Det minskar risken för att redskapet ska dra snett genom att traktorn körs så att redskapet hålls i spåret. TrueTracker-systemet ger omedelbar styrinformation från displayen i traktorn och justerar redskapet så att det följer direkt i traktorns spår. Kräver Autopilot Kompatibelt med FmX Fungerar även i kuperad och sluttande terräng TRUEGUIDE TRUETRACKER Fungerar i varierande jordar Aktiv styrteknik EGNOS cm noggrannhet OmniSTAR XP 7,5 12,5 cm noggrannhet OmniSTAR HP 5-10 cm noggrannhet 2,5 cm noggrannhet GLONASS 2,5 cm noggrannhet FLERA VÄNDTEGAR CIRKEL A+B-MÖNSTER KURVA VÄNDTEG A+ MÖNSTER FREEFORM 8 9

6 TRU APPLICATION CONTROL A A AgGPS EZ-STEER AgGPS AUTOPILOT Enkelt, flyttbart styrsystem för handsfreekörning av över 1000 fordonsmodeller gamla som nya. Autostyrningssystemet Trimble AgGPS EZ-Steer vrider ratten åt dig genom att kombinera ett friktionshjul och en elmotor med GPS-guidning från EZ-Guide 250, EZ-Guide 500 eller den integrerade displayen AgGPS FmX. Medan EZ-Steer håller fodonet på rätt spår kan du koppla av och koncentrera dig på andra uppgifter i traktorhytten. UPPGRADERA TILL RTK Uppgradera EZ-Steer-systemet till RTK för en repeterbar GPSnoggrannhet på 2,5 cm. Detta alternativ kräver EZ-Guide 500 eller FmX integrerad display. T2 TERRÄNGKOMPENSATION För bättre precision när man kör raka spår över sluttande terräng. Position utan terrängkompensation AgGPSantenn Position som korrigeras av T2 -tekniken Lutningsvinkel mot horisontalplanet TRIMBLE JUNO SB HANDHELD Integrerad, noggrann styrning av mer än 600 fordonsfabrikat och -modeller. Det helautomatiska, hydraulikinkopplade styrsystemet Trimble AgGPS Autopilot ger en repeterbar noggrannhet på 2,5 cm under hela växtodlingssäsongen, från sådd till skörd, oavsett körmönster. Arbeta med en oslagbar precison, även i mörker eller dålig sikt. T3 TERRÄNGKOMPENSATION För bättre precision när man kör raka spår över sluttande terräng. Position utan terrängkompensation AgGPSantenn Lutningsvinkel mot horisontalplanet Position som korrigeras av T3 -tekniken HELT INTEGRERAD VÄLJ DISPLAY VÄLJ DISPLAY FÖRDELARNA MED AUTOPILOTSYSTEMET:: AgGPS EZ-GUIDE 250 AgGPS EZ-GUIDE 500 AgGPS FmX INTEGRERAD DISPLAY AgGPS EZ-GUIDE 500 AgGPS FmX INTEGRERAD DISPLAY Ger 2,5 cm repeterbar noggrannhet vid varje runda Förbättrar förarens arbetsmiljö och utökar antalet möjliga arbetstimmar Fungerar med såväl FmX integrerad display som med EZ-Guide 500 Eliminerar dubbelkörning och minskar kostnaderna för insatsvaror Stödjer flera noggrannhetsnivåer, från EGNOS till GLONASS 10 11

7 AgGPS TRUEGUIDE, GUIDNINGSSYSTEM FÖR REDSKAP AgGPS TRUETRACKER, STYRSYSTEM FÖR REDSKAP STORA REDSKAP Styr dina stora redskap och minimera effekterna av avdrift utan att behöva installera någon extra styrutrustning. KURVOR EN ENKELT SÄTT ATT LÄGGA TILL AV REDSKAPEN AgGPS TrueGuide guidningssystem för redskap använder ett befintligt AgGPS Autopilot -system för att förbättra redskapens precision. Ingen ytterligare styrutrustning behöver monteras på redskapen för att du ska få bättre styrning av dem. Låt bara traktorn guida redskapet. Let the tractor guide the implement. FULL KONTROLL ÖVER REDSKAPEN AgGPS TrueTracker är ett oberoende navigeringssystem som samarbetar med Autopilotsystemet för att ge bästa möjliga precision. TrueTracker styr redskapet helt oberoende genom en av många olika hydrauliska lösningar. STYRBARA DISKAR Använd diskar för att styra. STYRBAR DRAGBOM TrueGuide-systemet kan guida redskapet i rätt spår även i de mest avancerade mönster. Styr bommen för att ändra redskapets väg. STYRBARA HJUL KUPERAD TERRÄNG KORREKTIONSTJÄNSER FRÅN TRIMBLE EN DISPLAY FULL KONTROL Kuperad terräng kan få redskapet att röra sig på ett oförutsägbart sätt. Kontrollera och minimera effekterna av den kuperade terrängen på redskapet genom att justera det allteftersom. DÄR DEN BEHÖVS Om redskapet rör sig, hur effektiv är då den automatiska styrningen? Styr den punkt som gör allt jobbet redskapet. ANVÄND DEN ANDRA INBYGGDA MOTTAGAREN Släpp loss den fulla potentialen hos den integrerade displayen AgGPS FmX genom att aktivera den inbyggda extra mottagaren och addera TrueGuide-systemet till guidningen. Använd Trimbles RTK- eller VRS -korrektioner för +/- 2,5 cm repeterbar noggrannhet hos både redskap och traktor. Den integrerade displayen AgGPS FmX inne i förarhytten förmedlar guidningsinformationen till TrueTrackersystemet som omedelbart justerar redskapet, t.ex. ett jordbearbetningsredskap, en såmaskin, kultivator, spruta eller skördetröska, så att det följer i traktorns spår. Styr redskapets egna hjul. SIDOFÖRSKJUTNING SLUTTNINGAR Styrning där den behövs. TrueGuide är ett passivt guidningssystem som styr redskapet. Det utnyttjar det helautomatiska styrsystemet AgGPS Autopilot för att förflytta traktorn så att redskapet håller sig i spåret. Bättre kontroll över redskapet ger bättre precision vid sådd och näringstillförsel samt ett konstant Full kontroll över redskapen. På hösten kan du placera ut gödningen inom 2,5 cm från den plats där du kommer att så till våren Förbättra placeringen av utsäde och gödselmedel för att få bättre grödor och större skörd. TrueTracker styr redskapet i ett repeterbart spår även vid extrema sluttningar och olika typer av jordar Flytta det trepunktsmonterade redskapet i sidled... STYRBAR TREPUNKTSLYFT SOFTWARE Minimera effekten av branta sluttningar. Låt AgGPS Autopilot dra redskapet upp för sluttningen och få det att hålla sig till spåret. radavstånd. Genom att lägga till TrueGuide till Autopilot-systemet får man vanligen en minskning av risken att redskapet drar snett med mer än 50 % jämfört med om man haft styrning av endast traktorn Stödjer flera noggrannhetsnivåer, från EGNOS till GLONASS Behåll precisionen även i kuperad terräng genom att montera terrängkompensationstekniken T3 på redskapet. Vinkla trepunktsredskapet för att ändra riktningen

8 TRU APPLICATION CONTROL TRU APPLICATION CONTROL Tru Application Control ger en helt automatiserad sådd, gödselspridning, och sprutning. I systemet finns möjlighet till variabel tilldelning av många olika typer av produkter, kontrollera mängden utsäde samt sektionsavstängning för upp till 24 rader. Systemet kan användas för t.ex. utsäde, vätskor och granulat. Tru Application Control kan användas tillsammans med den integrerade displayen FmX eller dess föregångare, displayen AgGPS FieldManager. SEKTIONSAVSTÄNGNING OCH VARIABEL TILLDELNING SÅDD GÖDSELSPRIDNING SPRUTNING FIELD-IQ Hantera upp till fyra insatsvaror samtidigt Styr tilldelningen av utsäde, vätskor och granulat och få exakt kontroll över vad du tillför jorden. Följ upp mängden utsäde för upp till 144 rader, i många fall kan du använda de sensorer som redan finns installerade i såmaskinen. Stäng av enstaka rader med Tru Application Control och Tru Count-kopplingar Styr automatiskt upp till 24 rader helt individuellt och stäng av dem exakt när du vill. Undvik dubbelsådd och öka skördeutfallet. Automatisk avstängning av rampsektioner Spara in på konstgödsel och kemikalier undvik överlappningar genom automatisk styrning av rampsektionerna. Öka produktiviteten genom att bibehålla farten och använda automatisk avstängning av rampen vid vändningar Field-IQ är ett system för sektionsstyrning och variabel tilldelning som är enkelt att installera och lätt att använda. Det förhindrar överlappningar och styr mängden utsäde, flytande gödning eller granulat. Field-IQ-systemet kan köras antingen på den integrerade displayen AgGPS FmX eller på EZ-Guide 500. SEKTIONSAVSTÄNGNING OCH VARIABEL TILLDELNING Förhindra överlappningar av utsäde och näring med Field-IQ sektionsstyrning Automatisk styrning av upp till 48 individuella rader för maximal hushållning med utsäde och bättre skördar. Eliminera utsädesöverlappningar vid vändtegar och kilar med Tru Count Meter Mount -kopplingar. Eliminera överlappningar vid näringstillförsel med de nya Tru Count LiquiBlockt -ventilerna som enkelt monteras på tryckluftskopplingarna. Skräddarsy mängden utsäde för olika platser på åkern med Field-IQ och Rawson styrdatorer Justera mängden utsäde manuellt eller enligt kartfiler som skapats med hjälp av programmet EZ-Office Pro Använd en större mängd utsäde på platser som är bördiga eller har god bevattning för att maximera den potentiella skörden, samtidigt som du använder en mindre mängd utsäde på mindre bördiga eller dåligt bevattnade jordar. TRU SEKTIONSAVSTÄNGNING APPLICATION OCH VARIABEL CONTROL TILLDELNING VÄLJ DISPLAY Variera mängden näring eller kalk med hjälp av Field-IQ och AgGPS EZ-GUIDE 500 AgGPS FmX INTEGRERAD DISPLAY Rawson styrdatorer Använd GreenSeeker -sensorer för att ge grödan exakt rätt tilldelning av näring, eller läs in en kartfil för doseringen som skapats i programmet EZ-Office Pro. Tillför rätt mängd kalk för att ge jorden rätt PH-värde på varje punkt PROGRAMMET EZ-OFFICE MOBILE SKAFFA DIG BÄTTRE BESLUTSUNDERLAG Den stryktåliga fältdatorn Trimble Nomad och den kompakta handdatorn Juno SB är utrustade med inbyggd GPS-mottagare och digitalkamera. Använd dem ute i fält tillsammans med programmet EZ-Office Mobile för att ta geotaggade bilder av sådant du vill dokumentera, t.ex. ogräs- och insektsangrepp

9 TRU APPLICATION CONTROL AUTOMATISK SEKTIONSAVSTÄNGNING SÅDD Trimbles automatiska sektionsavstängning stänger av rader eller sektioner automatiskt, så att du kan undvika överlappningar och att spruta på ställen där det inte behövs. Beroende på vilket system du väljer kan det hantera utsäde, vätskor eller granulat och ge dig en precision på 2,5 cm för 24 till 48 sektioner det betyder att du kan göra besparingar på så mycket som 5 procent eller mer. En mycket lönsam uppgradering av din Trimble guidningsdisplay som senare kan uppgraderas vidare till variabel tilldelning för ännu större besparingar. Field-IQ Såfunktionen hanterar spridning av utsäde, vätskor och granulat: FIELD-IQ Styr automatiskt upp till 48 individuella rader med lättinstallerade Tru Count Meter Mount -kopplingar. Styr placeringen av både näringslösning och utsäde samtidigt med de nya Tru Count Meter Mountkopplingarna och Tru Count LiquiBlock -ventilerna, som tar luften från samma källa. Automatisk och omedelbar visning av överlappningar så att du kan se var du varit och vad du gjort. TRU APPLICATION CONTROL Styr automatiskt upp till 24 individuella rader med lättinstallerade Tru Count Meter Mount-kopplingar. Styr placeringen av både näringslösning och utsäde samtidigt, med de nya Tru Count Meter Mountkopplingarna och Tru Count LiquiBlock-ventilerna, som tar luften från samma källa. Automatisk och omedelbar visning av överlappningar så att du kan se var du varit och vad du gjort. Förhindra överlappningar av utsäde genom automatisk styrning av upp till 48 individuella rader. Eliminera överlappningar av flytande gödning vid vändtegar och kilar med Tru Count LiquiBlock-ventiler. Variera mängden utsäde efter jordens beskaffenhet med Rawson styrdatorer. Använd en i förväg gjord karta för variabel tilldelning från programet EZ-Office för att automatiskt styra mängden utsäde. Spåra olika typer av utsäde för att kunna analysera och följa upp resultatet efter skörd SEKTIONSAVSTÄNGNING OCH VARIABEL TILLDELNING VARIABEL TILLDELNING Öka skördarna och spara pengar genom att så, sprida och gödsla med en Rawson styrdator. Justera mängden insatsvaror manuellt eller använd en Trimble-display för att automatiskt variera tilldelningen efter behoven. FIELD-IQ Variabel tilldelning av ett material antingen utsäde, vätska eller granulat Använd Rawson PAR 2 och PAR 40 styrdatorer för noggrannast möjliga styrning av mängden utsäde eller gödsel. Justera flödet manuellt eller använd en kartfil för variabel tilldelning som skapats med hjälp av programmet EZ-Office Pro Installera GreenSeeker optiska sensorer för att styra mängden kväve i realtid och få exakt den mängd som behövs på varje del av åkern. Använd antingen EZ-Guide 500 eller FmX integrerad display. TRU APPLICATION CONTROL Variabel tilldelning av upp till fyra olika produkter, inklusive utsäde, vätska, granulat och vattenfria ämnen. Använd PWM eller Servo styrdatorer, i många fall kan du återanvända komponenter som redan finns i din utrustning Justera flödet manuellt eller enligt en kartfil för variabel tilldelning som skapats med hjälp av programmet EZ-Office Pro Använd antingen FmX integrerad display eller FieldManager display Övervaka utsädesmängden för att upptäcka igentäppta utsädesrör Tru Application Control Såfunktionen hanterar spridning av utsäde, vätskor och granulat:: Förhindra överlappningar av utsäde vid vändtegar, kilar och vattendrag genom automatisk styrning av upp till 24 individuella rader. Variabel tilldelning av upp till fyra olika produkter, inklusive utsäde, vätska, granulat och vattenfria produkter. Spåra olika typer av utsäde för att kunna analysera och följa upp resultatet efter skörd. Avancerad kartläggning med möjlighet att följa upp olika slags utsäde. Övervakning av 1 sensor för behållarnivå och 1 sensor för lufttryck eller 1 RPM-sensor. Kompatibelt med Tru Count-kopplingar, inklusive de nya Tru Count Meter Mount-kopplingarna SEKTIONSAVSTÄNGNING TRU APPLICATION OCH VARIABEL CONTROL TILLDELNING 16 17

10 TRU APPLICATION CONTROL SPRUTNING SPRUTNING Nu finns det ett enklare sätt att få exakt rätt mängd gödning och växtskydd på fälten. Genom de branschledande produkterna GreenSeeker och WeedSeeker kan Trimble nu erbjuda teknik med sensorer som analyserar grödan i realtid. Vare sig du vill WeedSeeker automatisk punktbesprutning att kartlägga grödans tillstånd, variera mängden växtskyddsmedel eller att bara spruta på just de platser där den oönskade växtligheten uppträder, så har Trimble en produkt som passar och som hjälper dig att optimera tilldelningen av insatsvaror, WeedSeeker hjälper dig att minska dina ogräsbekämpningskostnader med förbättra skörden och minska mängden onödiga utsläpp. upp till 80 % genom att det krävs en mindre mängd kemikalier, mindre tid Tru Application Control och mindre arbetskraft för att bli av med ogräset. Självklart är detta också bra för miljön. Besprutningsfunktionen säkerställer rätt mängd vätska: Använder avancerad optik och datorteknik för att lokalisera ogräset. Avancerad överlappningskontroll som automatiskt stänger av och sätter på upp till 24 rampsektioner. Variabel tilldelning av upp till fyra produkter Övervakning av upp till fyra trycksensorer och tre RPM-sensorer. När ett ogräs upptäcks i systemets synfält går en signal till sprutmunstycket, som doserar en väl avvägd mängd växtskyddsmedel. WeedSeeker-systemet besprutar bara ogräset, inte jorden, och är perfekt att använda på alla platser där ogräs dyker upp då och då. Välj själv sensor för hastigheten (GPS, radar eller manuell hastighet) Avancerad kartläggning med möjlighet att följa upp tilldelningen. AgGPS EZ-Boom 2010 AgGPS EZ-Boom 2010, systemet för automatisk sektionsavstängning och variabel tilldelning, kan automatiskt stänga GreenSeeker RT200 för variabel tilldelning av kväve av och starta upp till tio bomsektioner, vilket ger större precision vid alla typer av fältarbete. AgGPS EZ-Boom 2010 kan också användas för såmaskiner med hjälp av Trimbles Tru Count-kopplingar, vilket SEKTIONSAVSTÄNGNING OCH VARIABEL TILLDELNING Den integrerade displayen AgGPS FmX fungerar nu som gränssnitt i förarhytten för det optiska GreenSeeker-systemet med optiska sensorer. Kvävedoseringssystemet GreenSeeker RT200 Systemet kontrollerar hur mycket kväve jorden har erbjuder ett effektivt sätt för exakt dosering av blivit av med under säsongen och avgör utifrån detta insatsvaror som t.ex. kväve. omedelbart hur mycket kväve som ska tillföras genom Genom att kunna dosera exakt rätt mängd doseringsutrustningen. Resultatet är rätt mängd kväve gödning kan man spara över 200 kronor per på varje punkt, vilket gör att inget går till spillo och hektar. körningarna blir effektiva utan extra rundor. hjälper dig att spara in på kostnaderna för utsäde. Systemet, som är lätt att installera och använda, omfattar såväl variabel tilldelning som automatisk sektionsavstängning i en och samma enhet och kan användas tillsammans med EZ-Guide 500 eller den integrerade displayen AgGPS FmX Doseringskontrollen är försedd med snabbomkopplingsknappar så att du kan göra en snabb ökning eller minskning av doseringen när så krävs Lätt att installera; använd den installationssats som finns tillgänglig TRU SEKTIONSAVSTÄNGNING APPLICATION OCH VARIABEL CONTROL TILLDELNING för de vanligaste ramperna. Systemet kan direkt ersätta många styrdatorer från Raven 18 19

11 FÄLTUTRUSTNING VATTENHUSHÅLLNING Fältprogramvara Programmet EZ-Office Mobile kan köras på handdatorerna Juno och Nomad från Trimble. Programmet gör det enkelt att samla in data och jordprover i fält, skapa kartor, och exportera data tillbaka till kontorsprogrammet EZ-Office. Märk ut gränser, dräneringslinjer, platser för jordprover eller andra punkter av intresse Skapa rutnät eller zoner för provtagning i valfri storlek, riktning och mönster Lägg in ett obegränsat antal attribut så som rekognosceringsanteckningar eller typer av grödor för ytor, linjer och punkter Använd den inbyggda digitalkameran för att ta foton av ogräs, insekter och andra orosmoment som upptäcks vid rekognoscering, och spara dem tillsammans med deras GPS-positioner GPS- OCH LASERNIVELLERINGSLÖSNINGAR Vattenhushållning innebär att man ser över jordens nivellering för att hushålla med vattnet på torra områden, och dränera områden där det finns alltför mycket vatten. Vattenhushållningsfrågor får allt större betydelse i olika delar av världen för att komma till rätta med torka och överflödigt regn, liksom för att hushålla med vattnet. I dag finns det två typer av vattenhushållningsprodukter för jordbruket tillgängliga på marknaden GPS och laseravvägningssystem. Båda lösningarna kan användas för att på ett effektivt sätt öka skördarna och förbättra vattenanvändningen. Tillvägagångssätten för de två systemen, GPS och laseravvägning, liknar varandra. I båda fallen handlar det om tre steg uppmätning, skapande av ritningar samt schaktning för att optimera vattenanvändningen. Under uppmätningsfasen kartläggs det fält som ska jämnas ut eller dräneras noga. Därefter skapas en ritning baserad på mätningarna, som beskriver hur man på bästa sätt kan jämna ut eller dränera marken. Slutligen schaktas fältet efter den förutbestämda ritningen genom antingen laser- eller GPS-guidning. FÄLTUTRUSTNING TRIMBLE NOMAD 800GLC TRIMBLE JUNO SB Operativsystem Windows Mobile 6 Windows Mobile 6 Minne 128 MB 128 MB Skärmstorlek 8,9 cm 8,9 cm Datalagring 6 GB 6 GB Alfanumerisk datainmatning Tryckkänsligt tangentbord på skärmen (Soft input panel, SIP), Transcriber tolkning av handskrift numerisk knappsats Integrerad Bluetooth, trådlöst nät och kamera Tryckkänsligt tangentbord på skärmen (Soft input panel, SIP),Transcriber tolkning av handskrift JA JA Drifttid, batterier 15 timmar 8 timmar GPS-LÖSNINGAR Bland GPS-lösningarna för vattenhushållning finns systemet AgGPS FieldLevel II från Trimble. FieldLevel II bygger på den allra senaste GPS-tekniken och förkortar betydligt den tid som krävs för uppställning, mätning, skapande av ritningar samt schaktning, både vid nivellerings- och dräneringsarbeten. Genom att använda GPS kan FieldLevel II-systemet drastiskt minska den tid som krävs för utjämning och dränering, vilket gör det möjligt att utföra mer arbete på fältet på kortare tid. LASERAVVÄGNING Laseravvägning är ett billigt sätt att nå resultat av hög kvalitet. Att använda laser tar längre tid, men kan vara bra på platser som lämpar sig sämre för GPS, eller där priset är en avgörande faktor. VATTENHUSHÅLLNING 20 21

12 AgGPS FIELDLEVEL II FÖR VATTENHUSHÅLLNING Schaktnings- och dräneringsarbeten är mycket lättare att utföra med hjälp av GPS. Systemet FieldLevel II använder GPS och GLONASS RTK för att underlätta de olika steg uppmätning, kartering och schaktning som krävs för att avväga ett fält eller installera ett dräneringssystem. Med FieldLevel II behöver du aldrig lämna traktorhytten för att flytta på lasersändaren eller sätta ut pinnar. Genom att alla beräkningar kan utföras inifrån hytten spar du mycket tid. TOPOGRAFISK KARTLÄGGNING LASRAR OCH MASKINSSYSTEM FRÅN TRIMBLE SPECTRA PRECISION LASER GL500 OCH GL700 Såväl GL500 som GL700 kan användas för automatisk maskinstyrning och för enkla eller dubbla lutningar. GL500 passar bäst för kortare avstånd (med en radie av upp till 150 meter), medan GL700 är bättre för längre avstånd (med en radie på upp till 430 meter). För båda lasrarna kan lutningen ändras på håll, användaren kan alltså styra lasern med hjälp av en fjärrkontroll. GL500 och GL700 är också båda utrustade med aktiv kompensering av temperaturskillnader för användning under regniga eller kalla dagar. Spectra-familjen av laserprodukter från Trimble har dessutom en oöverträffat stabil laserstråle så att strålens kvalitet bibehålls även på ojämna underlag. GL500-SERIEN GL700-SERIEN ROBUST FÄLTDATOR Samma integrerade display, AgGPS FmX, som används för guidning och styrning, kan också användas för att utföra vattenbesparande åtgärder. Funktioner för insamling av data, kartläggning och styrning finns redan inbyggda i den kraftfulla displayen. Dränering har blivit enklare än någonsin tidigare! Använd de inbyggda mätfunktionerna för att registrera nivåskillnaderna. Du behöver aldrig gå ur förarhytten för att flytta någon lasersändare. UTMÄRKNING AV TERRASSER OCH VALLAR UPPMÄTNING KARTERING SCHAKT Topografiska data kan samlas in med hjälp av den integrerade displayen FmX tillsammans med autopilotsystemet AgGPS Autopilot, eller med FmX-displayen ensam. Med hjälp av insamlade topografiska data skapar du en ritning av fältets yta, eller över dräneringssystemets djup och lutning, direkt på FmX-displayen. Med hjälp av den färdiga ritningen kan du sedan omedelbart börja schaktningen, eller installationen av dräneringssystemet. Om du vill undersöka olika alternativa fältdesigner tar du bara med dig den topografiska informationen till kontoret och arbetar vidare i programmet AgGPS MultiPlane. Den färdiga MultiPlane-ritningen kan sedan enkelt läsas in i FmX-displayen och användas vid schaktning av fältet. AUTOPLANE MULTIPLANE Konturguidningsläget kan användas för att märka ut t.ex. risterasser på jämn höjd. Detta säkerställer att fälten bevattnas med exakt rätt mängd vatten så att skördarna ökar och inget vatten slösas bort. DRÄNERING Använd Point-and-Slope-läget för attbibehålla rätt lutning, oavsett riktning. Med hjälp av RTK-positioneringen kan alla dräneringsrör läggas ut exakt rätt. MASKINSSYSTEM FRÅN TRIMBLE Trimbles system för automatisk maskinstyrning är ett kostandseffektivt sätt att förbättra produktiviteten och precisionen vid dräneringsarbeten och annan schaktning inom jordbruket. Dessa maskinstyrningssystem kan förbättra funktionaliteten hos en Spectra Precision laser med upp till 50 %. I Trimbles sortiment finns allt från enkla till avancerade kontrollboxar och lasermottagare för alla plånböcker och användningsområden. GCS100 GCS300/400 AUTOSLOPE CB40 KONTROLLBOX LR40 LASERMOTTAGARE CB415 UNIVERSALKONTROLLBOX LR410 LASERMOTTAGARE OCH SR300 MÄTMOTTAGARE VATTENHUSHÅLLNING Optimerade ritningar kan skapas i traktorhytten och sedan anpassas till gårdens speciella behov. Detta eliminerar behovet av att använda kontorsprogram för att skapa ritningar över fältets utformning. Avancerade ritningar kan skapas på kontoret med hjälp av det här programmet för kontorsbruk. Använd Autoslope för att mäta, skapa ritningar och schakta dränering ovan eller under jord. Autoslope optimerar schaktningen så att du får rätt djup för dräneringen samtidigt som du får den lutning som behövs. VATTENHUSHÅLLNING 22 23

13 EUROPA Trimble Tyskland GmbH Am Prime Parc Raunheim TYSKLAND Tel Fax DataVäxt AB Hedåkers Säteri Grästorp Tel Fax NORD- OCH SYDAMERIKA Trimble Agriculture Division Westmoor Drive, Suite #100 Westminster, CO USA Phone (US Toll Free) Tel Fax Trimble Navigation Limited Huvudkontor 935 Stewart Drive Sunnyvale, CA USA Tel Fax Vattenhushållning 5475 Kellenburger Road Dayton, OH USA Tel Fax ASIEN OCH OCEANIEN Trimble Navigation Australia PTY Limited Level 1/120 Wickham Street Fortitude Valley, QLD 4006 AUSTRALIEN Tel Fax , Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt. Trimble, logotypen med glob och triangel, AgGPS, EZ-Boom, EZ-Guide, EZ-Office, EZ-Steer, Nomad, OnPath, Spectra Precision, T2, och Tru Count Air Clutch are trademarks of Trimble Navigation Limited, är varumärken som tillhör Trimble Navigation Limited, registrerade i USA och i andra länder. Agriculture Manager, Autobase, Autopilot, AutoSense, Connected Farm, Field-IQ, FieldManager, FmX, FreeForm, Juno, T3, Tru Application Control, Tru Count LiquiBlock, Tru Count Meter Mount, Transcend, TrueGuide, TrueTracker och VRS är varumärken som tillhör Trimble Navigation Limited. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. PN E-SWE (01/10)

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner UTBYGGBART SNABB UPPSTART 2 2 40 MIN. ROTATION STRECKKODS- INMATNING AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt val! LÅNG

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh-serien. produktguide för volvo fh och volvo fh16

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh-serien. produktguide för volvo fh och volvo fh16 Volvo Trucks. Driving Progress volvo fh-serien produktguide för volvo fh och volvo fh16 Nu är framtidens lastbil ännu mer futuristisk. Det sägs att man inte ska ändra på ett vinnande koncept. Ändå är det

Läs mer

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Delrapport: Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 INLEDNING... 4 3 PRESENTERADE IT-STÖD... 5

Läs mer

BARA ATT KÖRA VERKTYGET SOM GER RÄTT PACKNINGSGRAD ÖVERALLT

BARA ATT KÖRA VERKTYGET SOM GER RÄTT PACKNINGSGRAD ÖVERALLT BARA ATT KÖRA VERKTYGET SOM GER RÄTT PACKNINGSGRAD ÖVERALLT Förbättra kvaliteten Ägna tiden åt att göra jobbet, inte åt att göra om det. Trimble hjälper dig. Hur Ange hur många vältöverfarter som behövs.

Läs mer

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN En utförlig guide om att använda värmekamera för inspektion av byggnader, solpaneler och vindkraftverk. Innehåll 1. Värmekameran och hur den fungerar

Läs mer

4-2 20-50 85 25 11.10 Monitorer och inspelningsutrustning 11.11. Handhållen diagnosutrustning

4-2 20-50 85 25 11.10 Monitorer och inspelningsutrustning 11.11. Handhållen diagnosutrustning Diagnos, inspektion och lokalisering RIDGID diagnossystem erbjuder produkter som sätter standarden vad gäller robusthet och hållbarhet samt den teknik som krävs för att slutföra en arbetsuppgift. Dessa

Läs mer

Quicke dimension. There s no limit

Quicke dimension. There s no limit Quicke dimension There s no limit se Quicke Dimension ARBETAR SOM INGEN ANNAN Hur lämnar man konkurrenterna långt bakom sig? Tillverka en lastarserie som är smartare. Ge användare innovativa tekniska lösningar.

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik

Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik Kapitel 16 Version 2013-10-28 Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik by Lantmäteriet m.fl. is licensed under a Creative

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar

Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar Per Hallgren Sammanfattning Säkra vägar i ett nytt klimat Den pågående klimatförändringen innebär i mellersta norrland varmare vintrar, mer nederbörd,

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

Följ Frank Rossis. Växtmiljöer på green. Alla klubbar erbjuds genomgång av sin bana 2007

Följ Frank Rossis. Växtmiljöer på green. Alla klubbar erbjuds genomgång av sin bana 2007 Följ Frank Rossis LJUS Den här veckan när jag och Kim Sintorn reste runt på den svenska landsbygden lade jag märke till landskapets mångfald med kust, jordbruk, skog och bebyggelse. De första dagarna tillbringade

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer