SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION"

Transkript

1 SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig... 7 Datasalar, passerkort... 7 Grupprum... 7 Printomat... 7 Restauranger, caféer... 8 Säkerhetsavdelningen... 8 Tjänsterum... 8 Undervisningslokaler... 8 Vaktmästare... 8 VART SKALL JAG VÄNDA MIG?... 8 Prefekt... 8 Ställföreträdande prefekt... 8 Studierektor på grundutbildningen... 8 Biträdande studierektorer:... 8 Forskarutbildning i socialt arbete... 9 Studierektor uppdragsutbildning... 9 Studieadministration: forskar-och uppdragsutbildning:... 9 Studievägledare... 9 Studentexpeditionen... 9 Studentexpedition för masterutbildning i socialt arbete: Lärare på institutionen Samordnare för verksamhetsförlagd utbildning - VFU SOCIONOMUTBILDNINGEN Utbildningsplaner Kursplaner och litteraturlistor STUDIEADMINISTRATIVA FRÅGOR Adress- och namnändring Anmälan till tentamen Förkunskaper för fortsatta studier Plagiat Registrering Regler och riktlinjer för examination och omexamination på socionomprogrammen, fristående kurser och masterkurser Salstenta skrivsalar Tekniska hjälpmedel Tillgodoräknande av tidigare studier eller yrkeserfarenhet Tillfälligt uppehåll i studierna ÖVRIG INFORMATION Bostäder Funktionsnedsättning Postfack för studenter Grupprepresentanter Parkeringstillstånd Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm (informationen står studentkåren för) Utvärdering av undervisningen

4 3

5 TILL DIG SOM ÄR NY PÅ SOCIONOMUTBILDNINGEN Du har sökt och kommit in på en universitetsutbildning. Om du inte tidigare har erfarenhet av att studera på universitet/högskola är det några kännetecken för sådana studier som vi vill förmedla till dig så att du snabbt skall känna dig hemma i din studiemiljö. Du har mycket mindre undervisning och mycket mer självstudier än på gymnasiet. Mycket studiearbete måste du organisera själv, t ex att skaffa fram litteratur, att läsa och bearbeta litteraturen, att genom egen aktivitet söka utbyte och stöd hos studiekamrater och lärare. Genom att bidra till aktivitet och ett gott klimat i undervisningen medverkar du själv till en hög kvalitet på studierna. Mycket information måste man som universitetsstuderande också söka själv. Den här studiehandboken är ett försök att underlätta för dig att hitta rätt här på Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. Välkommen och lycka till med studierna! 4

6 Denna handbok vänder sig till nya studerande vid Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet som studerar på Socionomprogrammet och på Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade. Avsikten är att ge en samlad information om institutionen och dess plats i universitetet samt att ge svar på praktiska frågor som kan uppstå under utbildningens gång. Ta också del av skrifterna Handbok för studenter vid Stockholms universitet och En lyckad terminsstart. De finns på institutionens hemsida HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN År 1921 startades i Stockholm landets första socialinstitut. Under mer än 20 år var institutet den enda utbildningen i landet för kommunala tjänstemän och socialarbetare. Den 1 juli 1964 blev socialinstitutet en statlig högskola och fick namnet Socialhögskolan i Stockholm. Den 1 juli 1977 införlivades socialhögskolorna med universiteten/högskolorna på respektive ort. Socialhögskolan i Stockholm gick då upp i Stockholms universitet och blev en universitetsinstitution med namnet Institutionen för socionomutbildning - Socialhögskolan. Samtidigt inrättades två professurer, en i socialt arbete och en i vårdforskning med särskild inriktning på alkoholmissbruk. Socialhögskolan hade då fortfarande utbildning både på social linje och på förvaltningslinje delades institutionen upp i två mindre institutioner, Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan, med utbildning på sociala linjen och forskning i socialt arbete, och institutionen för förvaltningslinjen - Förvaltningshögskolan med utbildning på en 1983 nyinrättad förvaltningslinje. Benämningen Sociala linjen har 1993 ersatts av Socionomlinjen. Från hösten 2007 har socionomlinjen bytt namn till socionomprogram. Socionomlinjen med inriktning mot socialpedagogik och Socionomlinjen med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade startade för första gången höstterminen Den socialpedagogiska inriktningen ges inte från H11 utan är en del av Socionomprogrammet. Socionomlinjen med mångkulturell inriktning startade vårterminen 1996 och har ett antal terminer genomförts i samarbete mellan Södertörns högskola och Socialhögskolan vid Stockholms universitet. Stockholms universitet övertog år 2002 huvudmannaskapet för utbildningen och blev en integrerad del av socionomutbildningen. Masterutbildning och forskarutbildning i socialt arbete ges vid institutionen. Vid institutionen finns f.n. följande professorer i socialt arbete: Anders Bergmark - med inriktning på vård och behandling av alkohol- och drogmissbrukare, Åke Bergmark socialt arbete, Evy Gunnarsson - socialt arbete, Anna Hollander - rättsvetenskap med inriktning mot socialt arbete, Tommy Lundström - socialt arbete med inriktning mot barn och ungdom, Marie Sallnäs socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, Marta Szebehely socialt arbete med inriktning mot äldre människor, Bo Vinnerljung socialt arbete. OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN SVEAPLAN Huset tillkom som ett resultat av en arkitekttävlan 1931 och har många för funktionalismen karaktäristiska drag. Skolan byggdes som det första läroverket för flickor i Stockholms stads regi med invigning Flickläroverket upphörde 1970 och fastigheten har sedan dess använts för olika ändamål och tidvis stått tom iordningställdes fastigheten för universitetets behov och Socialhögskolans m fl. inflyttning skedde vid årsskiftet 1995/96. Byggnaden förklarades 1995 av länsstyrelsen som byggnadsminne. 5

7 Statens konstråd har lett valet av de konstverk som tillfördes huset i januari Väggmålningen Kaos, kosmos utanför aulan utförde Bo Beskow 1939 och den visar kvinnans väg genom livets olika stadier. Verksamheter på Sveaplan utöver Socialhögskolan och biblioteket för Socialt arbete: SoRAD som är en förkortning av Centre for Social Research on alcohol and drugs, sedan 1997 ett tvärvetenskaplig centrum som hör till samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. CHESS = Centre for Health Equity Studies, ett nationellt nätverkscentrum för forskning om ojämlikhet i hälsa som etablerades 2001 och som finansieras av Stockholms universitet och Karolinska institutet. ATT HITTA RÄTT Bibliotek Socialhögskolans bibliotek, som är filial till universitetsbiblioteket i Frescati, finns på plan 1, längst bort i huset. Närmaste ingång är Sveavägen 162, tfn Bibliotekets öppettider finns på bibliotekets hemsida Under sommar- och juluppehåll kan det vara inskränkningar i öppethållandet. I biblioteket finns tidskrifter och böcker inom ämnesområdet socialt arbete samt dess tillämpningar inom juridik, medicin och psykologi. I bibliotekets kursboksamling finns all litteratur som ingår i litteraturlistorna för grundutbildningen och masterutbildningen på Institutionen för socialt arbete. Lånetiden är 7 dagar, förseningsavgift utgår med 10 kr per dag. Kursböcker lånas endast ut till studenter, forskare och lärare vid Stockholms universitet Det finns ca 40 läsplatser, 10 datorarbetsplatser samt datorer för sökning i bibliotekets katalog. Trådlöst nätverk fungerar i biblioteket. En Printomat finns för kopiering, utskrift samt scanning. För lån, datoranvändning, utskrifter och kopiering krävs Universitetskortet och aktiverat Studentkonto. Se universitetets webbplats: Personalen hjälper till med fjärrlån och undervisar i informationssökning under utbildningen. Mer information finns på under Våra bibliotek, Biblioteket för socialt arbete. Du som studerar vid Stockholms universitet och har ett läshinder har rätt att låna talböcker. Om boken finns i TPB:s katalog (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) kan du själv ladda ner den till din dator. För att få tillgång till tjänsten behöver du registreras i TPB:s låntagarregister. Det hjälper vi dig med på biblioteket! Kontakta huvudbiblioteket Biblioteket på Socialhögskolan, Bokhandel Kurslitteratur skall finnas i Akademibokhandeln City, adress Mäster Samuelsgatan 28, tfn Eventuellt tillhandahålls den även av Akademibokhandeln i Frescati och Studentkårens andrahandsbokhandel Campusbutiken, Frescati. 6

8 På Studentförbundet för Socialt Arbetes kansli på bottenvåningen på Socialhögskolan, innanför caféet, finns möjlighet att köpa ny och begagnad kurslitteratur till förmånliga priser, Dataansvarig Helpdesk: IT-support för studenter. E-post Telefon: Datasalar, passerkort Det finns två datasalar på institutionen, båda på plan 2. Den större är främst avsedd för undervisning men får användas för enskilt arbete när undervisning ej pågår, medan den mindre är avsedd för enskilt arbete och för grupparbeten. Om du vill använda Socialhögskolans datasalar måste du ha ett eget passerkort. Gå till studentexpeditionen på plan 4 för att ansöka om passerkort och för att skriva på föreskrifter för användning. Ta med legitimation. Kortet gäller under hela studietiden om du inte gör studieuppehåll. Saknar du passerkort får du inte använda datasalens datorer! Kortet kan hämtas på Universitetets nyckelexpedition i Frescati ca en vecka efter ansökan och senast inom 4 veckor. Ta med legitimation. Om kortet inte hämtas inom föreskriven tid makuleras det och du måste göra en ny ansökan och betala en extra kostnad på 50 kr. Universitetets nyckelexpedition, Hus/Ingång B, plan 3, rum 371, Susanne Lundgren, tel , e-post: öppet: månd-fred kl och Passerkortet går även till entrén Sveavägen 160 då denna är låst. Datasalarna får användas dygnet runt av studenter med eget passerkort och universitetskonto, men av övriga endast vid lärarledd undervisning. Passerkort får aldrig lämnas ut till någon annan person. Längst in i biblioteket står ett antal datorer som är för enskilt arbete. Dessa loggar man in på samma sätt som till datasalen. Grupprum De finns att boka på plan 4 utanför studentexpeditionen. Grupprum får användas av studenter när de inte är upptagna av undervisning. Rum 028, 029, 030, 031 finns samtliga under biblioteket på källarvåningen. Rum 430, 630, 635, 640 och 645 finns på plan 4 och 6. Läsplatser finns i Södra Frescati på biblioteket och Aula Magna. Det finns även läsplatser i Studentpalatset som ligger på Odenplan, Norrtullsgatan 6. Här finns grupprum som du kan boka i förväg. Du behöver passerkort för att komma in. Printomat Universitetet har ett centralt system för utskrifter, skanning och kopiering. Systemet kallas Printomat och finns i alla centrala datorsalar samt i biblioteken. På Sveaplan finns Prinomat för studenter på biblioteket plan 1, datorsalen plan 2 och utanför rum 220f. Det behövs ett aktivt universitetskonto samt universitetskort för att använda systemet. Utskrifter och kopior köps på webben och betalning sker med Visa eller Mastercard, Maestro eller VisaElectron. Mer info på 7

9 Restauranger, caféer I entréplanet finns cafeterian med varma och kalla rätter, kaffe och kakor m.m. Entreprenör är Högskolerestauranger i Stockholm (liksom i Frescati). Vill man lämna huset på lunchen finns det rikligt med lunchställen i närliggande kvarter. Säkerhetsavdelningen på Stockholms universitet kan nås via tfn 08/ , på icke kontorstid kopplas telefonen till väktare, viktigt att veta vid behov av hjälp med hiss som fastnat, dörrar som krånglar eller om man stöter på obehöriga i huset gäller i synnerhet på kvällstid när institutionspersonal inte finns tillgänglig som kan ta emot informationen. Tjänsterum Institutionen har tjänsterum på plan 2, 4, 6 och 7. Undervisningslokaler Undervisningen bedrivs oftast på Sveaplan, besöksadress Sveavägen 160 i Stockholm. Lärosalarna på Sveaplan har en beteckning som består av ett tresiffrigt nummer. Den första siffran anger våningsplan. Aula Svea på plan 1 disponeras av universitetet som helhet. I bortre ändan av fastigheten från huvudentrén sett finns undervisningslokaler med 0 som första siffra. Vid lokalbrist på Sveaplan sker undervisning i övriga universitetslokaler, se respektive schema. Vaktmästare På plan 2 - rum 211b- finns Leif Persson, tfn 08/ E-post: VART SKALL JAG VÄNDA MIG? Prefekt Lena Hübner rum 732 tfn Tfn och mottagningstid: enligt överenskommelse Prefekten leder verksamheten vid institutionen och är ordförande i institutionsstyrelsen. Ansvarar även för internationalisering av institutionens verksamhet. Ställföreträdande prefekt Anders Bergmark rum 763 tfn Studierektor på grundutbildningen Johan Kejerfors rum 419 tfn Tfn och mottagningstid: enligt överenskommelse Biträdande studierektorer: Sanna Tielman-Lindberg rum 756 tfn Katarina Piuva rum 754 tfn Masterutbildning i socialt arbete 8

10 Thomas Öhlund rum 633 tfn Internationella masterprogrammet i socialt arbete Forskarutbildning i socialt arbete Marie Sallnäs rum 731 tfn Tfn och mottagningstid: enligt överenskommelse Studierektor uppdragsutbildning Marie Birge Rönnerfält rum 736 tfn Studieadministration: forskar-och uppdragsutbildning: Lotten Cederholm Riese rum 647 tfn Studievägledare Jane Barkström rum 444 tfn Telefon: månd, tisd, torsd ; mottagning: samma dagar eller efter ök. E-post: Studievägledningen svarar bl.a. för studierådgivning och -vägledning. Tillgodoräknande av tidigare studier handläggs av studievägledare, liksom dispenser, m m. Du kan vända dig till studievägledare på institutionen om du av medicinska och liknande skäl behöver något särskilt arrangemang vid t.ex. salskrivning. Universitetet har också en central studievägledning. Den finns i Frescati, Studentcentrum i Hus A, plan 4. Studentexpeditionen Studentexpeditionen är främst serviceorgan för studerande och lärare och i de flesta frågor kan man vända sig dit i första hand. Expeditionen handlägger en mängd ärenden, såsom reservantagning, registrering, resultatrapportering, intyg av olika slag, anmälan till fortsatta studier, inplacering i grupper. Studentexpeditionen finns strax innanför glasdörrarna på plan 4, rum 446. Telefon- och mottagningstider måndag, tisdag och torsdag kl 9-11 och onsdag och fredag kl 9-11 Tfn Här arbetar: Lotta Magnusson, Rigmor Palmqvist och Sara Holmkvist. E-post: 9

11 Studentexpedition för masterutbildning i socialt arbete: Ingegerd Adler rum 425 tfn E-post: Lärare på institutionen Socialhögskolan har omkring 50 lärartjänster knutna till utbildningen. Flertalet lärare arbetar dock inte heltid med undervisning och därför är de anställda lärarna många fler. Därtill kommer timarvoderade lärare, som har sin huvudsakliga sysselsättning på annat håll. De lärare som har tjänsterum på institutionen sitter på plan 2, 4, 6 och 7. Samtliga kan kontaktas via e-post: Samordnare för verksamhetsförlagd utbildning - VFU VFU-samordnare ansvarar för rekrytering av VFU-platser/handledare och placering av studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Lars Eriksson Katrin Rau Utbyteskoordinator internationellt samarbete Inom ramen för något av våra utbytesprogram finns möjligheten att bedriva teoristudier och/eller göra verksamhetsförlagd utbildning utomlands. Det finns olika former av utbyte: Utbytesstudier/praktik Utbytesstudier/teori Minor field studies (MFS), dvs. stipendier som ger möjlighet att inhämta material till uppsatsskrivande inom grund- eller masterutbildningen i ett utvecklingsland. Utbyteskoordinator driver och organiserar det internationella studentutbytet. Kontakta utbyteskoordinatorn för att höra vilka möjligheter som finns vid institutionen. Ewa Marklund rum 220a tfn Information om utlandsstudier och utlandspraktik ges i början av varje termin. 10

12 SOCIONOMUTBILDNINGEN Utbildningsplaner Nu gällande utbildningsplan för Socionomprogrammet och Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade har fastställts av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet Utbildningsplanerna finns med i detta häfte som bilaga. Kursplaner och litteraturlistor Institutionsstyrelsen eller dess arbetsutskott svarar för fastställande av såväl kursplaner som litteraturlistor. Även ändringar skall beslutas av styrelsen. Kursplaner finns på hemsidan under flik Utbildning, och under rubrik Socionomprogram. OBS: Spara kursplaner, momentbeskrivningar och litteraturlistor även efter avslutad utbildning; det kan bli nödvändigt att visa upp dem vid sökande av senare utbildning m.m. STUDIEADMINISTRATIVA FRÅGOR Adress- och namnändring Adressändring kan du göra själv på Mitt universitet Mina studier. Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs av studenten på Mina studier minastudier.su.se senast en vecka innan tentamenstillfället. Vid anmälan får studenten en anonym kod som ska anges vid tentan. Förkunskaper för fortsatta studier Förkunskapskraven för tillträde till en kurs framgår av respektive kursplan. Som regel krävs att underliggande kurser skall vara avklarade innan nästa steg i grundutbildningen påbörjas. I vissa fall kan dispens medges, dock i mycket begränsad omfattning. Vänd dig alltid till studievägledare om du behöver diskutera avsteg från den vanliga studieplanen. Plagiat Stockholms universitet ser allvarligt på plagiat, det vill säga, att skriva av andras texter utan att tydligt ange att det rör sig om citat. Detta betraktas som fusk. Missvisande källhänvisningar, på så sätt att det inte framgår att formuleringar och resonemang kommer från en annan källa än författaren till uppsatsen, kan leda till misstanke om plagiat och komma att anmälas till universitetets disciplinnämnd. För att upptäcka plagiat används bland annat hjälpmedlet Turnitin, ett textmatchningsverktyg. Registrering Vid starten av varje termin måste alla som avser att studera under terminen i fråga registrera sig. Detta skall göras på Mina studier https://minastudier.su.se under den fastställda registreringsperioden som infaller under tvåveckorsperioden före terminsstart. Studieresultat för studerande som inte är registrerad för kursen/terminen det gäller kan inte rapporteras till studeranderegistret, LADOK, och kommer alltså inte med på kommande 11

13 resultatintyg. Registrering på utsatt tid förenklar studiemedelshandläggningen på CSN, som hämtar direktinformation ur universitetets dataregister. Vid registreringen skall man uppfylla förkunskapskraven se kursplan för respektive kurs. Regler och riktlinjer för examination och omexamination på socionomprogrammen, fristående kurser och masterkurser Punkt 1 3 gäller ej salskrivning 1. Examinationsuppgifter skall lämnas enligt lärarens instruktioner, och senast på momentets/kursens sista dag. 2. Student som fått betyget Fx på sin examinationsuppgift kan komplettera uppgiften enligt lärarens anvisningar och lämna kompletteringen till läraren senast 5 veckor efter avslutat moment. Efter godkänd komplettering kan studenten få högst betyget E på momentet. Studenten har också möjlighet att inte lämna in någon komplettering utan istället fullgöra en ny examinationsuppgift enligt punkt För den student som inte har lämnat in examinationsuppgiften i tid eller som har fått betyget F på inlämnad examinationsuppgift, ska en ny examinationsuppgift erbjudas senast 5 veckor efter ordinarie examinationstillfälle av kursansvarig lärare. Därefter hänvisas studenten till nästa ordinarie examinationstillfälle (nästa gång kursen/momentet anordnas) alternativt till särskilt anordnad uppsamlingstentamen. 4. Betyget Fx ges endast på examinationsuppgifter där det är möjligt att göra en kompletteringsuppgift för att uppnå betyget E. Om examinationsuppgiften är utformad på ett sätt som inte gör kompletteringsuppgift möjlig, utan kräver omtentamen vid underkänt, ges inte betyget Fx. 5. Uppgift som lämnas in vid nytt examinationstillfälle (omexamination) betygssätts enligt den sjugradiga betygsskalan (A-F). 6. Det ska tydligt anges i den momentbeskrivning som delas ut till studenten på momentets första dag, när och på vilket sätt omexamination kommer att ske. 7. Examinationsuppgift ska vara rättad och betygsatt inom tre veckor från tentamenstillfället. 8. Student som fått godkänt betyg på examinationsuppgiften (A-E) har inte möjlighet att tentera för ett högre betyg. 9. Omexamination av moment eller kurs får göras under tre terminer från det ordinarie examinationstillfället. 10. Under tre terminer från det ordinarie examinationstillfället anordnas minst fyra examinationstillfällen, öppna för omexamination. Detta gäller, vid behov, även kurser/moment som har upphört eller genomgått större förändring. 11. Fullgjorda tentamina på hela moment i oavslutad kurs är giltiga i fem år. (Kursen kan slutföras under förutsättning att den fortfarande ges och inte genomgått större förändring). 12. Student som blir underkänd på praktik eller inte fullföljer praktikperioden har rätt till omplacering en gång. 13. Om särskilda skäl föreligger kan dispens från regler om omexamination medges av studierektor. 14. Student har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma moment vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutat moment. Riktlinjer för handledning och betygssättning av uppsatser på socionomprogrammen 1. Student har rätt till, för närvarande, 20 timmar av lärarens arbetstid för handledning av 15 hp-uppsats, inkluderande inläsning av material, handledning och seminarietid. Efter ansökan hos studierektor kan student i vissa fall få utökad handledningstid om uppsatsen har underkänts av examinator. 2. Student har rätt att byta handledare om den förordnade handledaren av olika skäl (t.ex. sjukdom, utlandsvistelse) inte kan fullfölja sitt uppdrag. 3. Angående betygskriterier för uppsatsbedömning, se aktuell kursplan och momentbeskrivning. Generell information om Stockholms universitets regler och riktlinjer för examination finns på Stockholms universitets hemsida, Regelboken: Examination Ovanstående regler och riktlinjer har fastställts av institutionsstyrelsen Salstenta skrivsalar Vid terminens början anslås ett skrivschema på hemsidan. Där står angivet skrivningsdatum, skrivtid, skrivsal samt sista dag för anmälan. Om så är möjligt anordnas två skrivtillfällen per 12

14 termin för varje skrivning. Undervisningsgruppens ordinarie skrivtillfälle finns ibland angivet på respektive schema. Obs! Glöm inte att anmäla dig till tentamen senast 1 vecka innan! Anmälan till tentamen görs av studenten på Mina studier minastudier.su.se Tekniska hjälpmedel Bandspelare och videoutrustning, som behövs för t ex uppsatsarbete inom utbildningen, kan lånas från vaktmästaren på Sveaplan. Kontakta vaktmästaren på plan 2 (rum 211b) för information och bokning. Tillgodoräknande av tidigare studier eller yrkeserfarenhet Ett tillgodoräknade kan gälla: ett moment eller en större del av program t. ex fullgjord vid annan högskola. undantagsvis del av moment (när momentet omfattar mer än ett ämne) Beslut om tillgodoräknande fattas av studierektorn enligt delegation från institutionsstyrelsen. Ärendena bereds dessförinnan av studievägledaren, och ansökan skall göras skriftligt och lämnas till studentexpedition/studievägledare. Bifoga alltid intyg om de avklarade studierna samt kursplan/litteraturlista för de studier som åberopas. Som alltid gäller: var ute i god tid, om du önskar svar i god tid! Tillgodoräknande av yrkeserfarenhet: vänd dig till praktiklärare för närmare information. Observera att institutionen måste inrapportera tillgodoräknade poäng till studeranderegistret och att studieåtagandet minskar för den termin som det gäller, vilket påverkar rätten till studiemedel. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖHN). Överklagandet skall ha inkommit till Stockholms universitet senast tre veckor efter det att den det gäller har tagit del av beslutet. Tillfälligt uppehåll i studierna Den som under studietiden önskar göra ett tillfälligt uppehåll i studierna på socionomutbildningen skall anmäla detta skriftligt i så god tid som är möjligt. Diskutera med studievägledaren innan du bestämmer dig, eventuella planerade förändringar i utbildningen kan påverka återkomsten till studier. Vid återkomst till studier ska en speciell anmälan om återupptagande av studierna lämnas. Detta bör göras i god tid så att plats kan beredas (senast 15 oktober inför vårterminen och senast 15 april inför höstterminen). En förutsättning är alltid att utbildningsplats finns ledig. ÖVRIG INFORMATION Bostäder Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB, förvaltar Stockholmskårernas studentbostäder. Det finns enkelrum, familjebostäder och handikappbostäder. Se hemsidan eller kontakta Bostadscentralen på Körsbärsvägen 2 telefon 08/ Du kan också som student, söka bostad genom Stockholms stads bostadsförmedling Man måste räkna med väntetid till bostad. 13

15 Funktionsnedsättning Kontakta Studentavdelningens Samordnare till studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information. Du når dem genom att e-posta till Samordnare till studenter med funktionsnedsättning hittar du i A-huset, rum A , Södra huset, Frescati. Pedagogiskt stöd är t ex anteckningshjälp, lektörshjälp och teckenspråkstolkning. Tekniska hjälpmedel finns också att tillgå och på Sveaplan finns ett extra grupprum. Samordningsansvarig på institutionen är studievägledare rum 444, tfn , e-post Postfack för studenter Utanför expeditionen på plan 4 i finns studentgruppernas postfack. Här läggs information från kåren och skolans personal till de grupper som har undervisning under terminen. Se till att ni har en grupprepresentant som tömmer dessa fack regelbundet. Information som lagts i postfacken anses ha nått de studerande inom ett par dagar. Grupprepresentanter Varje undervisningsgrupp skall utse 1 2 representanter som har till uppgift att tömma postfacket på plan 4, att representera gruppen vid ev. terminsutvärderingsmöten, se till att kursvärdering görs och gå på kårmöten (dit för övrigt alla är välkomna). Parkeringstillstånd tag kontakt med Socialhögskolans studentkår. Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm (informationen står studentkåren för) Institutionen för socialt arbete har en egen partipolitiskt och religiöst obunden studentkår: Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm SSAS! SSAS:s syfte är att företräda studenternas gemensamma intressen och har två huvudsakliga uppdrag. Det ena är att arbeta inom beslutande organ på institutionen för socialt arbete för att förbättra utbildningen. Det andra är att se till att det är roligt, spännande och på andra sätt lärorikt att studera här vilket vi gör genom att anordna temadagar, pubar m.m. SSAS har ett eget kansli som ligger på bottenvåningen, innanför caféet. Här kan du bland annat nyttja kårköket, köpa ny och begagnad kurslitteratur till förmånliga priser, köpa billigt och gott kaffe/te, använda vår kopiator, köpa billiga USB-minnen & biobiljetter m.m. samt nyttja våra två grupprum som finns intill kansliet. Kansliet är öppet måndag, onsdag och torsdag mellan (med reservation för ändring). Telefonnummer till kansliet är och mailadress Behöver du nå styrelsen direkt kan du skicka ett till Som medlem stöttar du vårt viktiga arbete och du kan själv vara med och påverka din utbildning! Dessutom får våra medlemmar rabatt på vårt kaffe/te, samt kan köpa 14

16 kopieringskort till rabatterat pris på kansliet. Medlemmar kan också beställa ny kurslitteratur via kansliet och ta del av våra rabatter i området runt Sveaplan. Bli medlem på vår hemsida alternativt direkt på kansliet eller genom det inbetalningskort du får i brevlådan. SSAS:s har ett antal öppna utskott. Dessa formas och ändras av aktiva medlemmar. Internationella utskottet (IU) arbetar med internationella frågor, utbytesstudenter och studiebesöksutskottet anordnar studiebesök för våra studenter. Festkommittén (FK) anordnar fester, pubkvällar och det mesta av de studiesociala aktiviteterna. Saknar du något? Du är välkommen att starta ett nytt utskott! På vår hemsida eller vår facebookgrupp (Studentförbundet för Socialt arbete i Stockholm SSAS) finner du uppdaterad information om SSAS:s utskott, verksamhet, temadagar m.m. Välkomna till institutionen för socialt arbete! Mvh Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm - SSAS Utvärdering av undervisningen Utvärdering skall ske efter varje delkurs/moment. Kursledaren ansvarar för att tid avsätts och för att resultaten redovisas. 15

17 SOCIONOMPROGRAMMET, 210 hp Översikt över utbildningen höstterminen 2013 Samhällsvetenskap och juridik I, 60 hp Termin 1 Introduktion till socialt arbete, 7 hp Psykologi, 6 hp Socialpsykologi, 3 hp Sociologi, 6 hp Juridik, 7 hp Professionsspecifika färdigheter, 1 hp Termin 2 Välfärdsstaten i sociologisk belysning, 7 hp Välfärdsstaten en socialpolitisk introduktion, 7 hp Juridik i socialt arbete, 15 hp Professionsspecifika färdigheter, 1 hp Socialt arbete I, 30 hp Termin 3 Socialt arbete 7 hp Forskningsmetoder 14 hp Fältstudier 8 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete II, 60 hp Termin 4 Äldre och personer med funktionsnedsättning 6 hp Barn, ungdom och familj i det sociala arbetet 6 hp Migration och integration 6 hp Alkohol och narkotika 6 hp Utredningsmetodik 6 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Termin 5 Verksamhetsförlagd utbildning 21 hp Professionella förhållningssätt och arbetsmetoder i soc arb 7 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete III, 30 hp Termin 6 Forskningsmetoder i socialt arbete och uppsatsstöd 7 hp Fördjupningsseminarier 7 hp Uppsats 15 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete I, avancerad nivå, 30 hp Termin 7 Urval av obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå (master)

18 Utbildningsplan Socionomprogrammet Study Programme in Social Work 210 högskolepoäng 210 ECTS credits Gäller från: HT 2010 Fastställd: Värdinstitution: Institutionen för socialt arbete - socialhögskolan Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Matematik B och Samhällskunskap A. Programmets uppläggning Programmet inleds med kursen Samhällsvetenskap och juridik I (grundnivå) om 60 högskolepoäng, som ska ge en bred vetenskaplig bas för de fortsatta studierna. Efter introduktion till studier i socialt arbete behandlas välfärdsstatens förutsättningar och förändringar, dess organisation samt det rättsliga systemet och juridik i socialt arbete. Till detta kommer studier om människans utveckling och socialisation samt villkoren för dessa processer. Socialt arbete I (grundnivå) om 30 högskolepoäng är förlagd till termin tre. Kursen innehåller grundläggande studier i socialt arbete, forskningsmetodik och fältstudier. Socialt arbete II (grundnivå) om 60 högskolepoäng infaller under termin fyra och fem. Kursen behandlar centrala områden i det sociala arbetet såsom missbruk migration, fysisk och psykisk ohälsa samt barns, ungdomars, äldres och familjers villkor. Kursen innehåller också studier om utredningsmetoder, studiepraktik och ett teorimoment som anknyter till denna. Socialt arbete III (grundnivå) om 30 högskolepoäng omfattar fördjupningsseminarier i socialt arbete inom valt ämnesområde, forskningsmetod och uppsatsstöd och ett självständigt uppsatsarbete om 15 högskolepoäng. Ovanstående kurser innehåller obligatoriska, återkommande professionsspecifika färdighetstränande moment. Utbildningen avslutas med kurser på avancerad nivå inom institutionens masterprogram om sammanlagt 30 högskolepoäng. Det krävs godkänt betyg på en kurs för att få tillträde till nästa kurs i utbildningen. Med godkänt förstås lägst betyget E. Mål För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ, grupp- och samhällsnivå. Kunskap och förståelse För socionomexamen skall studenten: - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer - visa kunskap om ledning av socialt arbete

19 - visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser Färdighet och förmåga För socionomexamen skall studenten: - visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs - visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området - visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem - visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå Värderingsförmåga och förhållningssätt För socionomexamen skall studenten: - visa självkännedom och empatisk förmåga - visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna - visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt - visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens Övrigt För socionomexamen skall studenten: - kunna analysera utifrån perspektiv som klass kön, etnicitet, ålder och sexuell läggning Kurser SUS120 Samhällsvetenskap och juridik I, GN, 60 hp SUS300 Socialt arbete I, GN, 30 hp SUS450 Socialt arbete II, GN, 60 hp SUS600 Socialt arbete III, GN, 30 hp Kurser/prov på avancerad nivå, 30 hp Examen Den som med godkända resultat har fullgjort programmets samtliga kurser uppfyller kraven för socionomexamen. Övrigt Tillgodoräknande Enligt Högskoleförordningen har student rätt att tillgodoräkna sig viss utbildning. Fråga om tillgodräknande prövas av institutionsstyrelsen efter framställan av studenten. 2

20 SOCIONOMPROGRAMMET med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade, 210 hp Översikt över utbildningen höstterminen 2013 Samhällsvetenskap och juridik I, 60 hp Termin 1 Introduktion till socialt arbete, 7 hp Psykologi, 6 hp Socialpsykologi, 3 hp Sociologi, 6 hp Juridik, 7 hp Professionsspecifika färdigheter, 1 hp Termin 2 Äldre och funktionshindrade i samhället, 7 hp Välfärdsstaten en socialpolitisk introduktion, 7 hp Juridik i socialt arbete, 15 hp Professionsspecifika färdigheter, 1 hp Socialt arbete I, 30 hp Termin 3 Åldrande och funktionshinder 7 hp Forskningsmetoder 14 hp Fältstudier 8 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete II, 60 hp Termin 4 Livslopp och utsatthet 10 hp Socialt arbete för personer med funktionsnedsättning 7 hp Socialt arbete för äldre 7 hp Utredningsmetodik 6 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Termin 5 Verksamhetsförlagd utbildning 21 hp Att leda socialt arbete 7 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete III, 30 hp Termin 6 Forskningsmetoder i socialt arbete och uppsatsstöd 7 hp Fördjupningsseminarier 7 hp Uppsats 15 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete I, avancerad nivå, 30 hp Termin 7 Urval av obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå (master)

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik 1 (12) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht 2013 Version 14 juni 2013 1 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra villkor

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar ÅRGÅNG A M L CHA ET H G G TRY 2012 Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurs litteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurslitteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer