SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION"

Transkript

1 SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig... 7 Datasalar, passerkort... 7 Grupprum... 7 Printomat... 7 Restauranger, caféer... 8 Säkerhetsavdelningen... 8 Tjänsterum... 8 Undervisningslokaler... 8 Vaktmästare... 8 VART SKALL JAG VÄNDA MIG?... 8 Prefekt... 8 Ställföreträdande prefekt... 8 Studierektor på grundutbildningen... 8 Biträdande studierektorer:... 8 Forskarutbildning i socialt arbete... 9 Studierektor uppdragsutbildning... 9 Studieadministration: forskar-och uppdragsutbildning:... 9 Studievägledare... 9 Studentexpeditionen... 9 Studentexpedition för masterutbildning i socialt arbete: Lärare på institutionen Samordnare för verksamhetsförlagd utbildning - VFU SOCIONOMUTBILDNINGEN Utbildningsplaner Kursplaner och litteraturlistor STUDIEADMINISTRATIVA FRÅGOR Adress- och namnändring Anmälan till tentamen Förkunskaper för fortsatta studier Plagiat Registrering Regler och riktlinjer för examination och omexamination på socionomprogrammen, fristående kurser och masterkurser Salstenta skrivsalar Tekniska hjälpmedel Tillgodoräknande av tidigare studier eller yrkeserfarenhet Tillfälligt uppehåll i studierna ÖVRIG INFORMATION Bostäder Funktionsnedsättning Postfack för studenter Grupprepresentanter Parkeringstillstånd Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm (informationen står studentkåren för) Utvärdering av undervisningen

4 3

5 TILL DIG SOM ÄR NY PÅ SOCIONOMUTBILDNINGEN Du har sökt och kommit in på en universitetsutbildning. Om du inte tidigare har erfarenhet av att studera på universitet/högskola är det några kännetecken för sådana studier som vi vill förmedla till dig så att du snabbt skall känna dig hemma i din studiemiljö. Du har mycket mindre undervisning och mycket mer självstudier än på gymnasiet. Mycket studiearbete måste du organisera själv, t ex att skaffa fram litteratur, att läsa och bearbeta litteraturen, att genom egen aktivitet söka utbyte och stöd hos studiekamrater och lärare. Genom att bidra till aktivitet och ett gott klimat i undervisningen medverkar du själv till en hög kvalitet på studierna. Mycket information måste man som universitetsstuderande också söka själv. Den här studiehandboken är ett försök att underlätta för dig att hitta rätt här på Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. Välkommen och lycka till med studierna! 4

6 Denna handbok vänder sig till nya studerande vid Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet som studerar på Socionomprogrammet och på Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade. Avsikten är att ge en samlad information om institutionen och dess plats i universitetet samt att ge svar på praktiska frågor som kan uppstå under utbildningens gång. Ta också del av skrifterna Handbok för studenter vid Stockholms universitet och En lyckad terminsstart. De finns på institutionens hemsida HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN År 1921 startades i Stockholm landets första socialinstitut. Under mer än 20 år var institutet den enda utbildningen i landet för kommunala tjänstemän och socialarbetare. Den 1 juli 1964 blev socialinstitutet en statlig högskola och fick namnet Socialhögskolan i Stockholm. Den 1 juli 1977 införlivades socialhögskolorna med universiteten/högskolorna på respektive ort. Socialhögskolan i Stockholm gick då upp i Stockholms universitet och blev en universitetsinstitution med namnet Institutionen för socionomutbildning - Socialhögskolan. Samtidigt inrättades två professurer, en i socialt arbete och en i vårdforskning med särskild inriktning på alkoholmissbruk. Socialhögskolan hade då fortfarande utbildning både på social linje och på förvaltningslinje delades institutionen upp i två mindre institutioner, Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan, med utbildning på sociala linjen och forskning i socialt arbete, och institutionen för förvaltningslinjen - Förvaltningshögskolan med utbildning på en 1983 nyinrättad förvaltningslinje. Benämningen Sociala linjen har 1993 ersatts av Socionomlinjen. Från hösten 2007 har socionomlinjen bytt namn till socionomprogram. Socionomlinjen med inriktning mot socialpedagogik och Socionomlinjen med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade startade för första gången höstterminen Den socialpedagogiska inriktningen ges inte från H11 utan är en del av Socionomprogrammet. Socionomlinjen med mångkulturell inriktning startade vårterminen 1996 och har ett antal terminer genomförts i samarbete mellan Södertörns högskola och Socialhögskolan vid Stockholms universitet. Stockholms universitet övertog år 2002 huvudmannaskapet för utbildningen och blev en integrerad del av socionomutbildningen. Masterutbildning och forskarutbildning i socialt arbete ges vid institutionen. Vid institutionen finns f.n. följande professorer i socialt arbete: Anders Bergmark - med inriktning på vård och behandling av alkohol- och drogmissbrukare, Åke Bergmark socialt arbete, Evy Gunnarsson - socialt arbete, Anna Hollander - rättsvetenskap med inriktning mot socialt arbete, Tommy Lundström - socialt arbete med inriktning mot barn och ungdom, Marie Sallnäs socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, Marta Szebehely socialt arbete med inriktning mot äldre människor, Bo Vinnerljung socialt arbete. OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN SVEAPLAN Huset tillkom som ett resultat av en arkitekttävlan 1931 och har många för funktionalismen karaktäristiska drag. Skolan byggdes som det första läroverket för flickor i Stockholms stads regi med invigning Flickläroverket upphörde 1970 och fastigheten har sedan dess använts för olika ändamål och tidvis stått tom iordningställdes fastigheten för universitetets behov och Socialhögskolans m fl. inflyttning skedde vid årsskiftet 1995/96. Byggnaden förklarades 1995 av länsstyrelsen som byggnadsminne. 5

7 Statens konstråd har lett valet av de konstverk som tillfördes huset i januari Väggmålningen Kaos, kosmos utanför aulan utförde Bo Beskow 1939 och den visar kvinnans väg genom livets olika stadier. Verksamheter på Sveaplan utöver Socialhögskolan och biblioteket för Socialt arbete: SoRAD som är en förkortning av Centre for Social Research on alcohol and drugs, sedan 1997 ett tvärvetenskaplig centrum som hör till samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. CHESS = Centre for Health Equity Studies, ett nationellt nätverkscentrum för forskning om ojämlikhet i hälsa som etablerades 2001 och som finansieras av Stockholms universitet och Karolinska institutet. ATT HITTA RÄTT Bibliotek Socialhögskolans bibliotek, som är filial till universitetsbiblioteket i Frescati, finns på plan 1, längst bort i huset. Närmaste ingång är Sveavägen 162, tfn Bibliotekets öppettider finns på bibliotekets hemsida Under sommar- och juluppehåll kan det vara inskränkningar i öppethållandet. I biblioteket finns tidskrifter och böcker inom ämnesområdet socialt arbete samt dess tillämpningar inom juridik, medicin och psykologi. I bibliotekets kursboksamling finns all litteratur som ingår i litteraturlistorna för grundutbildningen och masterutbildningen på Institutionen för socialt arbete. Lånetiden är 7 dagar, förseningsavgift utgår med 10 kr per dag. Kursböcker lånas endast ut till studenter, forskare och lärare vid Stockholms universitet Det finns ca 40 läsplatser, 10 datorarbetsplatser samt datorer för sökning i bibliotekets katalog. Trådlöst nätverk fungerar i biblioteket. En Printomat finns för kopiering, utskrift samt scanning. För lån, datoranvändning, utskrifter och kopiering krävs Universitetskortet och aktiverat Studentkonto. Se universitetets webbplats: Personalen hjälper till med fjärrlån och undervisar i informationssökning under utbildningen. Mer information finns på under Våra bibliotek, Biblioteket för socialt arbete. Du som studerar vid Stockholms universitet och har ett läshinder har rätt att låna talböcker. Om boken finns i TPB:s katalog (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) kan du själv ladda ner den till din dator. För att få tillgång till tjänsten behöver du registreras i TPB:s låntagarregister. Det hjälper vi dig med på biblioteket! Kontakta huvudbiblioteket Biblioteket på Socialhögskolan, Bokhandel Kurslitteratur skall finnas i Akademibokhandeln City, adress Mäster Samuelsgatan 28, tfn Eventuellt tillhandahålls den även av Akademibokhandeln i Frescati och Studentkårens andrahandsbokhandel Campusbutiken, Frescati. 6

8 På Studentförbundet för Socialt Arbetes kansli på bottenvåningen på Socialhögskolan, innanför caféet, finns möjlighet att köpa ny och begagnad kurslitteratur till förmånliga priser, Dataansvarig Helpdesk: IT-support för studenter. E-post Telefon: Datasalar, passerkort Det finns två datasalar på institutionen, båda på plan 2. Den större är främst avsedd för undervisning men får användas för enskilt arbete när undervisning ej pågår, medan den mindre är avsedd för enskilt arbete och för grupparbeten. Om du vill använda Socialhögskolans datasalar måste du ha ett eget passerkort. Gå till studentexpeditionen på plan 4 för att ansöka om passerkort och för att skriva på föreskrifter för användning. Ta med legitimation. Kortet gäller under hela studietiden om du inte gör studieuppehåll. Saknar du passerkort får du inte använda datasalens datorer! Kortet kan hämtas på Universitetets nyckelexpedition i Frescati ca en vecka efter ansökan och senast inom 4 veckor. Ta med legitimation. Om kortet inte hämtas inom föreskriven tid makuleras det och du måste göra en ny ansökan och betala en extra kostnad på 50 kr. Universitetets nyckelexpedition, Hus/Ingång B, plan 3, rum 371, Susanne Lundgren, tel , e-post: öppet: månd-fred kl och Passerkortet går även till entrén Sveavägen 160 då denna är låst. Datasalarna får användas dygnet runt av studenter med eget passerkort och universitetskonto, men av övriga endast vid lärarledd undervisning. Passerkort får aldrig lämnas ut till någon annan person. Längst in i biblioteket står ett antal datorer som är för enskilt arbete. Dessa loggar man in på samma sätt som till datasalen. Grupprum De finns att boka på plan 4 utanför studentexpeditionen. Grupprum får användas av studenter när de inte är upptagna av undervisning. Rum 028, 029, 030, 031 finns samtliga under biblioteket på källarvåningen. Rum 430, 630, 635, 640 och 645 finns på plan 4 och 6. Läsplatser finns i Södra Frescati på biblioteket och Aula Magna. Det finns även läsplatser i Studentpalatset som ligger på Odenplan, Norrtullsgatan 6. Här finns grupprum som du kan boka i förväg. Du behöver passerkort för att komma in. Printomat Universitetet har ett centralt system för utskrifter, skanning och kopiering. Systemet kallas Printomat och finns i alla centrala datorsalar samt i biblioteken. På Sveaplan finns Prinomat för studenter på biblioteket plan 1, datorsalen plan 2 och utanför rum 220f. Det behövs ett aktivt universitetskonto samt universitetskort för att använda systemet. Utskrifter och kopior köps på webben och betalning sker med Visa eller Mastercard, Maestro eller VisaElectron. Mer info på 7

9 Restauranger, caféer I entréplanet finns cafeterian med varma och kalla rätter, kaffe och kakor m.m. Entreprenör är Högskolerestauranger i Stockholm (liksom i Frescati). Vill man lämna huset på lunchen finns det rikligt med lunchställen i närliggande kvarter. Säkerhetsavdelningen på Stockholms universitet kan nås via tfn 08/ , på icke kontorstid kopplas telefonen till väktare, viktigt att veta vid behov av hjälp med hiss som fastnat, dörrar som krånglar eller om man stöter på obehöriga i huset gäller i synnerhet på kvällstid när institutionspersonal inte finns tillgänglig som kan ta emot informationen. Tjänsterum Institutionen har tjänsterum på plan 2, 4, 6 och 7. Undervisningslokaler Undervisningen bedrivs oftast på Sveaplan, besöksadress Sveavägen 160 i Stockholm. Lärosalarna på Sveaplan har en beteckning som består av ett tresiffrigt nummer. Den första siffran anger våningsplan. Aula Svea på plan 1 disponeras av universitetet som helhet. I bortre ändan av fastigheten från huvudentrén sett finns undervisningslokaler med 0 som första siffra. Vid lokalbrist på Sveaplan sker undervisning i övriga universitetslokaler, se respektive schema. Vaktmästare På plan 2 - rum 211b- finns Leif Persson, tfn 08/ E-post: VART SKALL JAG VÄNDA MIG? Prefekt Lena Hübner rum 732 tfn Tfn och mottagningstid: enligt överenskommelse Prefekten leder verksamheten vid institutionen och är ordförande i institutionsstyrelsen. Ansvarar även för internationalisering av institutionens verksamhet. Ställföreträdande prefekt Anders Bergmark rum 763 tfn Studierektor på grundutbildningen Johan Kejerfors rum 419 tfn Tfn och mottagningstid: enligt överenskommelse Biträdande studierektorer: Sanna Tielman-Lindberg rum 756 tfn Katarina Piuva rum 754 tfn Masterutbildning i socialt arbete 8

10 Thomas Öhlund rum 633 tfn Internationella masterprogrammet i socialt arbete Forskarutbildning i socialt arbete Marie Sallnäs rum 731 tfn Tfn och mottagningstid: enligt överenskommelse Studierektor uppdragsutbildning Marie Birge Rönnerfält rum 736 tfn Studieadministration: forskar-och uppdragsutbildning: Lotten Cederholm Riese rum 647 tfn Studievägledare Jane Barkström rum 444 tfn Telefon: månd, tisd, torsd ; mottagning: samma dagar eller efter ök. E-post: Studievägledningen svarar bl.a. för studierådgivning och -vägledning. Tillgodoräknande av tidigare studier handläggs av studievägledare, liksom dispenser, m m. Du kan vända dig till studievägledare på institutionen om du av medicinska och liknande skäl behöver något särskilt arrangemang vid t.ex. salskrivning. Universitetet har också en central studievägledning. Den finns i Frescati, Studentcentrum i Hus A, plan 4. Studentexpeditionen Studentexpeditionen är främst serviceorgan för studerande och lärare och i de flesta frågor kan man vända sig dit i första hand. Expeditionen handlägger en mängd ärenden, såsom reservantagning, registrering, resultatrapportering, intyg av olika slag, anmälan till fortsatta studier, inplacering i grupper. Studentexpeditionen finns strax innanför glasdörrarna på plan 4, rum 446. Telefon- och mottagningstider måndag, tisdag och torsdag kl 9-11 och onsdag och fredag kl 9-11 Tfn Här arbetar: Lotta Magnusson, Rigmor Palmqvist och Sara Holmkvist. E-post: 9

11 Studentexpedition för masterutbildning i socialt arbete: Ingegerd Adler rum 425 tfn E-post: Lärare på institutionen Socialhögskolan har omkring 50 lärartjänster knutna till utbildningen. Flertalet lärare arbetar dock inte heltid med undervisning och därför är de anställda lärarna många fler. Därtill kommer timarvoderade lärare, som har sin huvudsakliga sysselsättning på annat håll. De lärare som har tjänsterum på institutionen sitter på plan 2, 4, 6 och 7. Samtliga kan kontaktas via e-post: Samordnare för verksamhetsförlagd utbildning - VFU VFU-samordnare ansvarar för rekrytering av VFU-platser/handledare och placering av studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Lars Eriksson Katrin Rau Utbyteskoordinator internationellt samarbete Inom ramen för något av våra utbytesprogram finns möjligheten att bedriva teoristudier och/eller göra verksamhetsförlagd utbildning utomlands. Det finns olika former av utbyte: Utbytesstudier/praktik Utbytesstudier/teori Minor field studies (MFS), dvs. stipendier som ger möjlighet att inhämta material till uppsatsskrivande inom grund- eller masterutbildningen i ett utvecklingsland. Utbyteskoordinator driver och organiserar det internationella studentutbytet. Kontakta utbyteskoordinatorn för att höra vilka möjligheter som finns vid institutionen. Ewa Marklund rum 220a tfn Information om utlandsstudier och utlandspraktik ges i början av varje termin. 10

12 SOCIONOMUTBILDNINGEN Utbildningsplaner Nu gällande utbildningsplan för Socionomprogrammet och Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade har fastställts av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet Utbildningsplanerna finns med i detta häfte som bilaga. Kursplaner och litteraturlistor Institutionsstyrelsen eller dess arbetsutskott svarar för fastställande av såväl kursplaner som litteraturlistor. Även ändringar skall beslutas av styrelsen. Kursplaner finns på hemsidan under flik Utbildning, och under rubrik Socionomprogram. OBS: Spara kursplaner, momentbeskrivningar och litteraturlistor även efter avslutad utbildning; det kan bli nödvändigt att visa upp dem vid sökande av senare utbildning m.m. STUDIEADMINISTRATIVA FRÅGOR Adress- och namnändring Adressändring kan du göra själv på Mitt universitet Mina studier. Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs av studenten på Mina studier minastudier.su.se senast en vecka innan tentamenstillfället. Vid anmälan får studenten en anonym kod som ska anges vid tentan. Förkunskaper för fortsatta studier Förkunskapskraven för tillträde till en kurs framgår av respektive kursplan. Som regel krävs att underliggande kurser skall vara avklarade innan nästa steg i grundutbildningen påbörjas. I vissa fall kan dispens medges, dock i mycket begränsad omfattning. Vänd dig alltid till studievägledare om du behöver diskutera avsteg från den vanliga studieplanen. Plagiat Stockholms universitet ser allvarligt på plagiat, det vill säga, att skriva av andras texter utan att tydligt ange att det rör sig om citat. Detta betraktas som fusk. Missvisande källhänvisningar, på så sätt att det inte framgår att formuleringar och resonemang kommer från en annan källa än författaren till uppsatsen, kan leda till misstanke om plagiat och komma att anmälas till universitetets disciplinnämnd. För att upptäcka plagiat används bland annat hjälpmedlet Turnitin, ett textmatchningsverktyg. Registrering Vid starten av varje termin måste alla som avser att studera under terminen i fråga registrera sig. Detta skall göras på Mina studier https://minastudier.su.se under den fastställda registreringsperioden som infaller under tvåveckorsperioden före terminsstart. Studieresultat för studerande som inte är registrerad för kursen/terminen det gäller kan inte rapporteras till studeranderegistret, LADOK, och kommer alltså inte med på kommande 11

13 resultatintyg. Registrering på utsatt tid förenklar studiemedelshandläggningen på CSN, som hämtar direktinformation ur universitetets dataregister. Vid registreringen skall man uppfylla förkunskapskraven se kursplan för respektive kurs. Regler och riktlinjer för examination och omexamination på socionomprogrammen, fristående kurser och masterkurser Punkt 1 3 gäller ej salskrivning 1. Examinationsuppgifter skall lämnas enligt lärarens instruktioner, och senast på momentets/kursens sista dag. 2. Student som fått betyget Fx på sin examinationsuppgift kan komplettera uppgiften enligt lärarens anvisningar och lämna kompletteringen till läraren senast 5 veckor efter avslutat moment. Efter godkänd komplettering kan studenten få högst betyget E på momentet. Studenten har också möjlighet att inte lämna in någon komplettering utan istället fullgöra en ny examinationsuppgift enligt punkt För den student som inte har lämnat in examinationsuppgiften i tid eller som har fått betyget F på inlämnad examinationsuppgift, ska en ny examinationsuppgift erbjudas senast 5 veckor efter ordinarie examinationstillfälle av kursansvarig lärare. Därefter hänvisas studenten till nästa ordinarie examinationstillfälle (nästa gång kursen/momentet anordnas) alternativt till särskilt anordnad uppsamlingstentamen. 4. Betyget Fx ges endast på examinationsuppgifter där det är möjligt att göra en kompletteringsuppgift för att uppnå betyget E. Om examinationsuppgiften är utformad på ett sätt som inte gör kompletteringsuppgift möjlig, utan kräver omtentamen vid underkänt, ges inte betyget Fx. 5. Uppgift som lämnas in vid nytt examinationstillfälle (omexamination) betygssätts enligt den sjugradiga betygsskalan (A-F). 6. Det ska tydligt anges i den momentbeskrivning som delas ut till studenten på momentets första dag, när och på vilket sätt omexamination kommer att ske. 7. Examinationsuppgift ska vara rättad och betygsatt inom tre veckor från tentamenstillfället. 8. Student som fått godkänt betyg på examinationsuppgiften (A-E) har inte möjlighet att tentera för ett högre betyg. 9. Omexamination av moment eller kurs får göras under tre terminer från det ordinarie examinationstillfället. 10. Under tre terminer från det ordinarie examinationstillfället anordnas minst fyra examinationstillfällen, öppna för omexamination. Detta gäller, vid behov, även kurser/moment som har upphört eller genomgått större förändring. 11. Fullgjorda tentamina på hela moment i oavslutad kurs är giltiga i fem år. (Kursen kan slutföras under förutsättning att den fortfarande ges och inte genomgått större förändring). 12. Student som blir underkänd på praktik eller inte fullföljer praktikperioden har rätt till omplacering en gång. 13. Om särskilda skäl föreligger kan dispens från regler om omexamination medges av studierektor. 14. Student har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma moment vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutat moment. Riktlinjer för handledning och betygssättning av uppsatser på socionomprogrammen 1. Student har rätt till, för närvarande, 20 timmar av lärarens arbetstid för handledning av 15 hp-uppsats, inkluderande inläsning av material, handledning och seminarietid. Efter ansökan hos studierektor kan student i vissa fall få utökad handledningstid om uppsatsen har underkänts av examinator. 2. Student har rätt att byta handledare om den förordnade handledaren av olika skäl (t.ex. sjukdom, utlandsvistelse) inte kan fullfölja sitt uppdrag. 3. Angående betygskriterier för uppsatsbedömning, se aktuell kursplan och momentbeskrivning. Generell information om Stockholms universitets regler och riktlinjer för examination finns på Stockholms universitets hemsida, Regelboken: Examination Ovanstående regler och riktlinjer har fastställts av institutionsstyrelsen Salstenta skrivsalar Vid terminens början anslås ett skrivschema på hemsidan. Där står angivet skrivningsdatum, skrivtid, skrivsal samt sista dag för anmälan. Om så är möjligt anordnas två skrivtillfällen per 12

14 termin för varje skrivning. Undervisningsgruppens ordinarie skrivtillfälle finns ibland angivet på respektive schema. Obs! Glöm inte att anmäla dig till tentamen senast 1 vecka innan! Anmälan till tentamen görs av studenten på Mina studier minastudier.su.se Tekniska hjälpmedel Bandspelare och videoutrustning, som behövs för t ex uppsatsarbete inom utbildningen, kan lånas från vaktmästaren på Sveaplan. Kontakta vaktmästaren på plan 2 (rum 211b) för information och bokning. Tillgodoräknande av tidigare studier eller yrkeserfarenhet Ett tillgodoräknade kan gälla: ett moment eller en större del av program t. ex fullgjord vid annan högskola. undantagsvis del av moment (när momentet omfattar mer än ett ämne) Beslut om tillgodoräknande fattas av studierektorn enligt delegation från institutionsstyrelsen. Ärendena bereds dessförinnan av studievägledaren, och ansökan skall göras skriftligt och lämnas till studentexpedition/studievägledare. Bifoga alltid intyg om de avklarade studierna samt kursplan/litteraturlista för de studier som åberopas. Som alltid gäller: var ute i god tid, om du önskar svar i god tid! Tillgodoräknande av yrkeserfarenhet: vänd dig till praktiklärare för närmare information. Observera att institutionen måste inrapportera tillgodoräknade poäng till studeranderegistret och att studieåtagandet minskar för den termin som det gäller, vilket påverkar rätten till studiemedel. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖHN). Överklagandet skall ha inkommit till Stockholms universitet senast tre veckor efter det att den det gäller har tagit del av beslutet. Tillfälligt uppehåll i studierna Den som under studietiden önskar göra ett tillfälligt uppehåll i studierna på socionomutbildningen skall anmäla detta skriftligt i så god tid som är möjligt. Diskutera med studievägledaren innan du bestämmer dig, eventuella planerade förändringar i utbildningen kan påverka återkomsten till studier. Vid återkomst till studier ska en speciell anmälan om återupptagande av studierna lämnas. Detta bör göras i god tid så att plats kan beredas (senast 15 oktober inför vårterminen och senast 15 april inför höstterminen). En förutsättning är alltid att utbildningsplats finns ledig. ÖVRIG INFORMATION Bostäder Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB, förvaltar Stockholmskårernas studentbostäder. Det finns enkelrum, familjebostäder och handikappbostäder. Se hemsidan eller kontakta Bostadscentralen på Körsbärsvägen 2 telefon 08/ Du kan också som student, söka bostad genom Stockholms stads bostadsförmedling Man måste räkna med väntetid till bostad. 13

15 Funktionsnedsättning Kontakta Studentavdelningens Samordnare till studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information. Du når dem genom att e-posta till Samordnare till studenter med funktionsnedsättning hittar du i A-huset, rum A , Södra huset, Frescati. Pedagogiskt stöd är t ex anteckningshjälp, lektörshjälp och teckenspråkstolkning. Tekniska hjälpmedel finns också att tillgå och på Sveaplan finns ett extra grupprum. Samordningsansvarig på institutionen är studievägledare rum 444, tfn , e-post Postfack för studenter Utanför expeditionen på plan 4 i finns studentgruppernas postfack. Här läggs information från kåren och skolans personal till de grupper som har undervisning under terminen. Se till att ni har en grupprepresentant som tömmer dessa fack regelbundet. Information som lagts i postfacken anses ha nått de studerande inom ett par dagar. Grupprepresentanter Varje undervisningsgrupp skall utse 1 2 representanter som har till uppgift att tömma postfacket på plan 4, att representera gruppen vid ev. terminsutvärderingsmöten, se till att kursvärdering görs och gå på kårmöten (dit för övrigt alla är välkomna). Parkeringstillstånd tag kontakt med Socialhögskolans studentkår. Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm (informationen står studentkåren för) Institutionen för socialt arbete har en egen partipolitiskt och religiöst obunden studentkår: Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm SSAS! SSAS:s syfte är att företräda studenternas gemensamma intressen och har två huvudsakliga uppdrag. Det ena är att arbeta inom beslutande organ på institutionen för socialt arbete för att förbättra utbildningen. Det andra är att se till att det är roligt, spännande och på andra sätt lärorikt att studera här vilket vi gör genom att anordna temadagar, pubar m.m. SSAS har ett eget kansli som ligger på bottenvåningen, innanför caféet. Här kan du bland annat nyttja kårköket, köpa ny och begagnad kurslitteratur till förmånliga priser, köpa billigt och gott kaffe/te, använda vår kopiator, köpa billiga USB-minnen & biobiljetter m.m. samt nyttja våra två grupprum som finns intill kansliet. Kansliet är öppet måndag, onsdag och torsdag mellan (med reservation för ändring). Telefonnummer till kansliet är och mailadress Behöver du nå styrelsen direkt kan du skicka ett till Som medlem stöttar du vårt viktiga arbete och du kan själv vara med och påverka din utbildning! Dessutom får våra medlemmar rabatt på vårt kaffe/te, samt kan köpa 14

16 kopieringskort till rabatterat pris på kansliet. Medlemmar kan också beställa ny kurslitteratur via kansliet och ta del av våra rabatter i området runt Sveaplan. Bli medlem på vår hemsida alternativt direkt på kansliet eller genom det inbetalningskort du får i brevlådan. SSAS:s har ett antal öppna utskott. Dessa formas och ändras av aktiva medlemmar. Internationella utskottet (IU) arbetar med internationella frågor, utbytesstudenter och studiebesöksutskottet anordnar studiebesök för våra studenter. Festkommittén (FK) anordnar fester, pubkvällar och det mesta av de studiesociala aktiviteterna. Saknar du något? Du är välkommen att starta ett nytt utskott! På vår hemsida eller vår facebookgrupp (Studentförbundet för Socialt arbete i Stockholm SSAS) finner du uppdaterad information om SSAS:s utskott, verksamhet, temadagar m.m. Välkomna till institutionen för socialt arbete! Mvh Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm - SSAS Utvärdering av undervisningen Utvärdering skall ske efter varje delkurs/moment. Kursledaren ansvarar för att tid avsätts och för att resultaten redovisas. 15

17 SOCIONOMPROGRAMMET, 210 hp Översikt över utbildningen höstterminen 2013 Samhällsvetenskap och juridik I, 60 hp Termin 1 Introduktion till socialt arbete, 7 hp Psykologi, 6 hp Socialpsykologi, 3 hp Sociologi, 6 hp Juridik, 7 hp Professionsspecifika färdigheter, 1 hp Termin 2 Välfärdsstaten i sociologisk belysning, 7 hp Välfärdsstaten en socialpolitisk introduktion, 7 hp Juridik i socialt arbete, 15 hp Professionsspecifika färdigheter, 1 hp Socialt arbete I, 30 hp Termin 3 Socialt arbete 7 hp Forskningsmetoder 14 hp Fältstudier 8 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete II, 60 hp Termin 4 Äldre och personer med funktionsnedsättning 6 hp Barn, ungdom och familj i det sociala arbetet 6 hp Migration och integration 6 hp Alkohol och narkotika 6 hp Utredningsmetodik 6 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Termin 5 Verksamhetsförlagd utbildning 21 hp Professionella förhållningssätt och arbetsmetoder i soc arb 7 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete III, 30 hp Termin 6 Forskningsmetoder i socialt arbete och uppsatsstöd 7 hp Fördjupningsseminarier 7 hp Uppsats 15 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete I, avancerad nivå, 30 hp Termin 7 Urval av obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå (master)

18 Utbildningsplan Socionomprogrammet Study Programme in Social Work 210 högskolepoäng 210 ECTS credits Gäller från: HT 2010 Fastställd: Värdinstitution: Institutionen för socialt arbete - socialhögskolan Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Matematik B och Samhällskunskap A. Programmets uppläggning Programmet inleds med kursen Samhällsvetenskap och juridik I (grundnivå) om 60 högskolepoäng, som ska ge en bred vetenskaplig bas för de fortsatta studierna. Efter introduktion till studier i socialt arbete behandlas välfärdsstatens förutsättningar och förändringar, dess organisation samt det rättsliga systemet och juridik i socialt arbete. Till detta kommer studier om människans utveckling och socialisation samt villkoren för dessa processer. Socialt arbete I (grundnivå) om 30 högskolepoäng är förlagd till termin tre. Kursen innehåller grundläggande studier i socialt arbete, forskningsmetodik och fältstudier. Socialt arbete II (grundnivå) om 60 högskolepoäng infaller under termin fyra och fem. Kursen behandlar centrala områden i det sociala arbetet såsom missbruk migration, fysisk och psykisk ohälsa samt barns, ungdomars, äldres och familjers villkor. Kursen innehåller också studier om utredningsmetoder, studiepraktik och ett teorimoment som anknyter till denna. Socialt arbete III (grundnivå) om 30 högskolepoäng omfattar fördjupningsseminarier i socialt arbete inom valt ämnesområde, forskningsmetod och uppsatsstöd och ett självständigt uppsatsarbete om 15 högskolepoäng. Ovanstående kurser innehåller obligatoriska, återkommande professionsspecifika färdighetstränande moment. Utbildningen avslutas med kurser på avancerad nivå inom institutionens masterprogram om sammanlagt 30 högskolepoäng. Det krävs godkänt betyg på en kurs för att få tillträde till nästa kurs i utbildningen. Med godkänt förstås lägst betyget E. Mål För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ, grupp- och samhällsnivå. Kunskap och förståelse För socionomexamen skall studenten: - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer - visa kunskap om ledning av socialt arbete

19 - visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser Färdighet och förmåga För socionomexamen skall studenten: - visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs - visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området - visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem - visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå Värderingsförmåga och förhållningssätt För socionomexamen skall studenten: - visa självkännedom och empatisk förmåga - visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna - visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt - visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens Övrigt För socionomexamen skall studenten: - kunna analysera utifrån perspektiv som klass kön, etnicitet, ålder och sexuell läggning Kurser SUS120 Samhällsvetenskap och juridik I, GN, 60 hp SUS300 Socialt arbete I, GN, 30 hp SUS450 Socialt arbete II, GN, 60 hp SUS600 Socialt arbete III, GN, 30 hp Kurser/prov på avancerad nivå, 30 hp Examen Den som med godkända resultat har fullgjort programmets samtliga kurser uppfyller kraven för socionomexamen. Övrigt Tillgodoräknande Enligt Högskoleförordningen har student rätt att tillgodoräkna sig viss utbildning. Fråga om tillgodräknande prövas av institutionsstyrelsen efter framställan av studenten. 2

20 SOCIONOMPROGRAMMET med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade, 210 hp Översikt över utbildningen höstterminen 2013 Samhällsvetenskap och juridik I, 60 hp Termin 1 Introduktion till socialt arbete, 7 hp Psykologi, 6 hp Socialpsykologi, 3 hp Sociologi, 6 hp Juridik, 7 hp Professionsspecifika färdigheter, 1 hp Termin 2 Äldre och funktionshindrade i samhället, 7 hp Välfärdsstaten en socialpolitisk introduktion, 7 hp Juridik i socialt arbete, 15 hp Professionsspecifika färdigheter, 1 hp Socialt arbete I, 30 hp Termin 3 Åldrande och funktionshinder 7 hp Forskningsmetoder 14 hp Fältstudier 8 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete II, 60 hp Termin 4 Livslopp och utsatthet 10 hp Socialt arbete för personer med funktionsnedsättning 7 hp Socialt arbete för äldre 7 hp Utredningsmetodik 6 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Termin 5 Verksamhetsförlagd utbildning 21 hp Att leda socialt arbete 7 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete III, 30 hp Termin 6 Forskningsmetoder i socialt arbete och uppsatsstöd 7 hp Fördjupningsseminarier 7 hp Uppsats 15 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete I, avancerad nivå, 30 hp Termin 7 Urval av obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå (master)

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 3 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 3 ATT HITTA RÄTT... 4 Bokhandel... 5 Dataansvarig...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTHANDBOK

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTHANDBOK SOCIONOMUTBILDNING STUDENTHANDBOK Läsåret 2011/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING qfii=afd=plj=ûo=kv=mü=pl`flkljrq_fiakfkdbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk N eáëíçêáâ=çã=ëçåáçåçãìíäáäçåáåöéåkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet Studie- och yrkesvägledarprogrammet Education in Study and Career Guidance Omfattning: 180 högskolepoäng Programkod: LYSYV Nivå: Grund Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 credits

Fakulteten för samhällsvetenskap. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 credits Dnr: 2015/1538 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för samhällsvetenskap Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 credits Nivå Grundnivå Fastställande av utbildningsplan Fastställd

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för socialt arbete Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Lennart.Sauer@socw.umu.se www.umu.se Dnr 512-2995-07 Datum 2012-06-07 Sid

Läs mer

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Utbildningsplan för Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Socionomprogrammet bygger på socialt arbete som vetenskap. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR)

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: Grundnivå, examen på avancerad nivå Fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp S:t Lukas utbildningsinstitut Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp Study programme in supervision and teaching in psychotherapy 45 ECTS Fastställd av Utbildnings- och

Läs mer

Beslut Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden (del) Reviderad Reviderad Reviderad

Beslut Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden (del) Reviderad Reviderad Reviderad Utbildningsplan för Juristprogrammet Study Programme in Law 270.0 Högskolepoäng 270.0 ECTS credits Programkod: JJUPG Gäller från: HT 2014 Fastställd: 2011-10-17 Ändrad: 2013-12-04 Värdinstitution: Juridiska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Reviderad av Utbildnings-

Läs mer

Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb

Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb Sida 1(8) Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 201XX. Tidigare versioner upphör att gälla. 1. Allmänt

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Programbeskrivning Programmet vänder sig till studerande som vill arbeta inom förskolans verksamhet. Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och verksamhetsförlagda

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , vårterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , vårterminen 2016. Medicinska fakulteten SBMR17, Kvinno- och mödrahälsovård, familjeplanering samt ungdomsmottagning, 10,5 högskolepoäng Gynaecological and Antenatal Care, Family Planning and Youth Clinics, 10.5 credits

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Medicinska fakulteten SBMS17, Kvinno- och mödrahälsovård, familjeplanering samt ungdomsmottagning, 9 högskolepoäng Gynaecological and Antenatal Care, Family Planning and Youth Clinics, 9 credits Avancerad

Läs mer

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(8) Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 2013-09-11 och 2015-06-09. Tidigare versioner upphör att gälla. Se även

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

SOCIALA OMSORGSPROGRAMMET, 140 POÄNG med inriktning mot äldre och funktionshindrade

SOCIALA OMSORGSPROGRAMMET, 140 POÄNG med inriktning mot äldre och funktionshindrade INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN Dnr CF 52-741/2005 Sida 1 (7) SOCIALA OMSORGSPROGRAMMET, 140 POÄNG med inriktning mot äldre och funktionshindrade Programme in Social

Läs mer

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Dagens program Måndagen den 22 september kl. 10.30 ca 12.00 Lärarfacket Programmets

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i socialt arbete, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i socialt arbete, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i socialt arbete, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Mål Enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) bilaga 2, examensordning, gäller följande:

Mål Enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) bilaga 2, examensordning, gäller följande: Utbildningsplan för Juristprogrammet Study Programme in Law 270.0 Högskolepoäng 270.0 ECTS credits Programkod: JJUPG Gäller från: VT 2012 Fastställd: 2011-10-17 Värdinstitution: Juridiska institutionen

Läs mer

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp Nursing Science BA (C), General Health Care Nursing Practise IV, 15 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/194-1.1 för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-02-22 Beslutsdatum: 2016-02-22 Dnr: Dnr: 2015/194-1.1 Innehåll Inledning 3

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Kursinformation med litteraturförteckning Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Höstterminen 2012 Välkommen till Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSUTBILDNING PSYKOTERAPI 60 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSUTBILDNING PSYKOTERAPI 60 POÄNG GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Psykologiska institutionen GÖTEBORG UNIVERSITY UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSUTBILDNING I PSYKOTERAPI 60 POÄNG Beslut om inrättande av universitetets

Läs mer

Välkommen till studierna i engelska!

Välkommen till studierna i engelska! 1(4) Juli 2011 Information till antagna till EN01H8, Engelska I, med didaktisk inriktning, heltid hösten 2011 Välkommen till studierna i engelska! Vi hoppas att du kommer att trivas som student hos oss

Läs mer

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit3: Society and Individual, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1.

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120 hp

Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120 hp Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120 hp University Programme in Nature Guiding, 120 Credits Högskolepoäng: 120 hp Programkod: NGNAT Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Datum för

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp

Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp Primary Health Care Specialist Nursing, 75 ECTS Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VDISA Avancerad

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete III Social Work III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SUS600 Gäller från: HT 2012 Fastställd: 2009-10-21 Ändrad: 2012-05-16 Institution Institutionen

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1113 Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser, 30 högskolepoäng Criminology: Introduction to the study of crime and social

Läs mer

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT14.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i gerontologi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i gerontologi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i gerontologi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMB26, Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Internship in Strategic Communication, 30 credits

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng Höstterminen 2012 Välkommen till Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 20 januari 2015 20 mars 2015 Viktiga datum 150105 17:00 Undertecknad

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Institutionen för Individ och Samhälle. Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Socialpedagogiska programmet, 180 hp

Institutionen för Individ och Samhälle. Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Socialpedagogiska programmet, 180 hp 1(6) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Socialpedagogiska programmet, 180 hp Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits Programme in Social Pedagogy,

Läs mer

Utbildningsplan för Högskolepoäng ECTS credits. Juristprogrammet Study Programme in Law

Utbildningsplan för Högskolepoäng ECTS credits. Juristprogrammet Study Programme in Law Utbildningsplan för Juristprogrammet Study Programme in Law 270.0 Högskolepoäng 270.0 ECTS credits Programkod: JJUPK Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2007-04-23 Ändrad: 2012-12-04 Värdinstitution: Juridiska

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Masterprogram i farmaci

Masterprogram i farmaci Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-760-10 Datum 2012-05-22 Sid 1 (7) Masterprogram i farmaci Master of Pharmaceutical Science programme Omfattning:

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan i Jönköping Diarienr: 351/2010 (122) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i och Masterprogram i socialt arbete/master Programme in Social Work and Master Programme

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Välkomna till Samhällsvetar sektionen! En guide till Göta studentkår Samhällsvetarsektionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten

Välkomna till Samhällsvetar sektionen! En guide till Göta studentkår Samhällsvetarsektionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten Välkomna till Samhällsvetar sektionen! En guide till Göta studentkår Samhällsvetarsektionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehåll Samhällsvetarsektionen vid Göta studentkår...4 Hitta till oss...9

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2012-00670 Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2012-03-22, reviderad 2012-04-26, 2012-06-07 Ersätter tidigare dnr LiU

Läs mer

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Special Teacher Education Programme Utbildningsplanen avser uppdragsutbildning inom ramen för Skolverkets

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete III Social Work III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SUF600 Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2009-10-21 Ändrad: 2016-06-21 Institution Institutionen

Läs mer

Praktiska råd vid avstängning av student p.g.a. trakasserier. (Dnr SU 40-2735-07)

Praktiska råd vid avstängning av student p.g.a. trakasserier. (Dnr SU 40-2735-07) Praktiska råd vid avstängning av student p.g.a. trakasserier (Dnr SU 40-2735-07) Innehåll Inledning... 2 Vad innebär en avstängning?... 2 Avstängningens omfattning... 2 Undervisning... 2 Prov och examination...

Läs mer