SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION"

Transkript

1 SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig... 7 Datasalar, passerkort... 7 Grupprum... 7 Printomat... 7 Restauranger, caféer... 8 Säkerhetsavdelningen... 8 Tjänsterum... 8 Undervisningslokaler... 8 Vaktmästare... 8 VART SKALL JAG VÄNDA MIG?... 8 Prefekt... 8 Ställföreträdande prefekt... 8 Studierektor på grundutbildningen... 8 Biträdande studierektorer:... 8 Forskarutbildning i socialt arbete... 9 Studierektor uppdragsutbildning... 9 Studieadministration: forskar-och uppdragsutbildning:... 9 Studievägledare... 9 Studentexpeditionen... 9 Studentexpedition för masterutbildning i socialt arbete: Lärare på institutionen Samordnare för verksamhetsförlagd utbildning - VFU SOCIONOMUTBILDNINGEN Utbildningsplaner Kursplaner och litteraturlistor STUDIEADMINISTRATIVA FRÅGOR Adress- och namnändring Anmälan till tentamen Förkunskaper för fortsatta studier Plagiat Registrering Regler och riktlinjer för examination och omexamination på socionomprogrammen, fristående kurser och masterkurser Salstenta skrivsalar Tekniska hjälpmedel Tillgodoräknande av tidigare studier eller yrkeserfarenhet Tillfälligt uppehåll i studierna ÖVRIG INFORMATION Bostäder Funktionsnedsättning Postfack för studenter Grupprepresentanter Parkeringstillstånd Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm (informationen står studentkåren för) Utvärdering av undervisningen

4 3

5 TILL DIG SOM ÄR NY PÅ SOCIONOMUTBILDNINGEN Du har sökt och kommit in på en universitetsutbildning. Om du inte tidigare har erfarenhet av att studera på universitet/högskola är det några kännetecken för sådana studier som vi vill förmedla till dig så att du snabbt skall känna dig hemma i din studiemiljö. Du har mycket mindre undervisning och mycket mer självstudier än på gymnasiet. Mycket studiearbete måste du organisera själv, t ex att skaffa fram litteratur, att läsa och bearbeta litteraturen, att genom egen aktivitet söka utbyte och stöd hos studiekamrater och lärare. Genom att bidra till aktivitet och ett gott klimat i undervisningen medverkar du själv till en hög kvalitet på studierna. Mycket information måste man som universitetsstuderande också söka själv. Den här studiehandboken är ett försök att underlätta för dig att hitta rätt här på Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. Välkommen och lycka till med studierna! 4

6 Denna handbok vänder sig till nya studerande vid Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet som studerar på Socionomprogrammet och på Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade. Avsikten är att ge en samlad information om institutionen och dess plats i universitetet samt att ge svar på praktiska frågor som kan uppstå under utbildningens gång. Ta också del av skrifterna Handbok för studenter vid Stockholms universitet och En lyckad terminsstart. De finns på institutionens hemsida HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN År 1921 startades i Stockholm landets första socialinstitut. Under mer än 20 år var institutet den enda utbildningen i landet för kommunala tjänstemän och socialarbetare. Den 1 juli 1964 blev socialinstitutet en statlig högskola och fick namnet Socialhögskolan i Stockholm. Den 1 juli 1977 införlivades socialhögskolorna med universiteten/högskolorna på respektive ort. Socialhögskolan i Stockholm gick då upp i Stockholms universitet och blev en universitetsinstitution med namnet Institutionen för socionomutbildning - Socialhögskolan. Samtidigt inrättades två professurer, en i socialt arbete och en i vårdforskning med särskild inriktning på alkoholmissbruk. Socialhögskolan hade då fortfarande utbildning både på social linje och på förvaltningslinje delades institutionen upp i två mindre institutioner, Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan, med utbildning på sociala linjen och forskning i socialt arbete, och institutionen för förvaltningslinjen - Förvaltningshögskolan med utbildning på en 1983 nyinrättad förvaltningslinje. Benämningen Sociala linjen har 1993 ersatts av Socionomlinjen. Från hösten 2007 har socionomlinjen bytt namn till socionomprogram. Socionomlinjen med inriktning mot socialpedagogik och Socionomlinjen med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade startade för första gången höstterminen Den socialpedagogiska inriktningen ges inte från H11 utan är en del av Socionomprogrammet. Socionomlinjen med mångkulturell inriktning startade vårterminen 1996 och har ett antal terminer genomförts i samarbete mellan Södertörns högskola och Socialhögskolan vid Stockholms universitet. Stockholms universitet övertog år 2002 huvudmannaskapet för utbildningen och blev en integrerad del av socionomutbildningen. Masterutbildning och forskarutbildning i socialt arbete ges vid institutionen. Vid institutionen finns f.n. följande professorer i socialt arbete: Anders Bergmark - med inriktning på vård och behandling av alkohol- och drogmissbrukare, Åke Bergmark socialt arbete, Evy Gunnarsson - socialt arbete, Anna Hollander - rättsvetenskap med inriktning mot socialt arbete, Tommy Lundström - socialt arbete med inriktning mot barn och ungdom, Marie Sallnäs socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, Marta Szebehely socialt arbete med inriktning mot äldre människor, Bo Vinnerljung socialt arbete. OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN SVEAPLAN Huset tillkom som ett resultat av en arkitekttävlan 1931 och har många för funktionalismen karaktäristiska drag. Skolan byggdes som det första läroverket för flickor i Stockholms stads regi med invigning Flickläroverket upphörde 1970 och fastigheten har sedan dess använts för olika ändamål och tidvis stått tom iordningställdes fastigheten för universitetets behov och Socialhögskolans m fl. inflyttning skedde vid årsskiftet 1995/96. Byggnaden förklarades 1995 av länsstyrelsen som byggnadsminne. 5

7 Statens konstråd har lett valet av de konstverk som tillfördes huset i januari Väggmålningen Kaos, kosmos utanför aulan utförde Bo Beskow 1939 och den visar kvinnans väg genom livets olika stadier. Verksamheter på Sveaplan utöver Socialhögskolan och biblioteket för Socialt arbete: SoRAD som är en förkortning av Centre for Social Research on alcohol and drugs, sedan 1997 ett tvärvetenskaplig centrum som hör till samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. CHESS = Centre for Health Equity Studies, ett nationellt nätverkscentrum för forskning om ojämlikhet i hälsa som etablerades 2001 och som finansieras av Stockholms universitet och Karolinska institutet. ATT HITTA RÄTT Bibliotek Socialhögskolans bibliotek, som är filial till universitetsbiblioteket i Frescati, finns på plan 1, längst bort i huset. Närmaste ingång är Sveavägen 162, tfn Bibliotekets öppettider finns på bibliotekets hemsida Under sommar- och juluppehåll kan det vara inskränkningar i öppethållandet. I biblioteket finns tidskrifter och böcker inom ämnesområdet socialt arbete samt dess tillämpningar inom juridik, medicin och psykologi. I bibliotekets kursboksamling finns all litteratur som ingår i litteraturlistorna för grundutbildningen och masterutbildningen på Institutionen för socialt arbete. Lånetiden är 7 dagar, förseningsavgift utgår med 10 kr per dag. Kursböcker lånas endast ut till studenter, forskare och lärare vid Stockholms universitet Det finns ca 40 läsplatser, 10 datorarbetsplatser samt datorer för sökning i bibliotekets katalog. Trådlöst nätverk fungerar i biblioteket. En Printomat finns för kopiering, utskrift samt scanning. För lån, datoranvändning, utskrifter och kopiering krävs Universitetskortet och aktiverat Studentkonto. Se universitetets webbplats: Personalen hjälper till med fjärrlån och undervisar i informationssökning under utbildningen. Mer information finns på under Våra bibliotek, Biblioteket för socialt arbete. Du som studerar vid Stockholms universitet och har ett läshinder har rätt att låna talböcker. Om boken finns i TPB:s katalog (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) kan du själv ladda ner den till din dator. För att få tillgång till tjänsten behöver du registreras i TPB:s låntagarregister. Det hjälper vi dig med på biblioteket! Kontakta huvudbiblioteket Biblioteket på Socialhögskolan, Bokhandel Kurslitteratur skall finnas i Akademibokhandeln City, adress Mäster Samuelsgatan 28, tfn Eventuellt tillhandahålls den även av Akademibokhandeln i Frescati och Studentkårens andrahandsbokhandel Campusbutiken, Frescati. 6

8 På Studentförbundet för Socialt Arbetes kansli på bottenvåningen på Socialhögskolan, innanför caféet, finns möjlighet att köpa ny och begagnad kurslitteratur till förmånliga priser, Dataansvarig Helpdesk: IT-support för studenter. E-post Telefon: Datasalar, passerkort Det finns två datasalar på institutionen, båda på plan 2. Den större är främst avsedd för undervisning men får användas för enskilt arbete när undervisning ej pågår, medan den mindre är avsedd för enskilt arbete och för grupparbeten. Om du vill använda Socialhögskolans datasalar måste du ha ett eget passerkort. Gå till studentexpeditionen på plan 4 för att ansöka om passerkort och för att skriva på föreskrifter för användning. Ta med legitimation. Kortet gäller under hela studietiden om du inte gör studieuppehåll. Saknar du passerkort får du inte använda datasalens datorer! Kortet kan hämtas på Universitetets nyckelexpedition i Frescati ca en vecka efter ansökan och senast inom 4 veckor. Ta med legitimation. Om kortet inte hämtas inom föreskriven tid makuleras det och du måste göra en ny ansökan och betala en extra kostnad på 50 kr. Universitetets nyckelexpedition, Hus/Ingång B, plan 3, rum 371, Susanne Lundgren, tel , e-post: öppet: månd-fred kl och Passerkortet går även till entrén Sveavägen 160 då denna är låst. Datasalarna får användas dygnet runt av studenter med eget passerkort och universitetskonto, men av övriga endast vid lärarledd undervisning. Passerkort får aldrig lämnas ut till någon annan person. Längst in i biblioteket står ett antal datorer som är för enskilt arbete. Dessa loggar man in på samma sätt som till datasalen. Grupprum De finns att boka på plan 4 utanför studentexpeditionen. Grupprum får användas av studenter när de inte är upptagna av undervisning. Rum 028, 029, 030, 031 finns samtliga under biblioteket på källarvåningen. Rum 430, 630, 635, 640 och 645 finns på plan 4 och 6. Läsplatser finns i Södra Frescati på biblioteket och Aula Magna. Det finns även läsplatser i Studentpalatset som ligger på Odenplan, Norrtullsgatan 6. Här finns grupprum som du kan boka i förväg. Du behöver passerkort för att komma in. Printomat Universitetet har ett centralt system för utskrifter, skanning och kopiering. Systemet kallas Printomat och finns i alla centrala datorsalar samt i biblioteken. På Sveaplan finns Prinomat för studenter på biblioteket plan 1, datorsalen plan 2 och utanför rum 220f. Det behövs ett aktivt universitetskonto samt universitetskort för att använda systemet. Utskrifter och kopior köps på webben och betalning sker med Visa eller Mastercard, Maestro eller VisaElectron. Mer info på 7

9 Restauranger, caféer I entréplanet finns cafeterian med varma och kalla rätter, kaffe och kakor m.m. Entreprenör är Högskolerestauranger i Stockholm (liksom i Frescati). Vill man lämna huset på lunchen finns det rikligt med lunchställen i närliggande kvarter. Säkerhetsavdelningen på Stockholms universitet kan nås via tfn 08/ , på icke kontorstid kopplas telefonen till väktare, viktigt att veta vid behov av hjälp med hiss som fastnat, dörrar som krånglar eller om man stöter på obehöriga i huset gäller i synnerhet på kvällstid när institutionspersonal inte finns tillgänglig som kan ta emot informationen. Tjänsterum Institutionen har tjänsterum på plan 2, 4, 6 och 7. Undervisningslokaler Undervisningen bedrivs oftast på Sveaplan, besöksadress Sveavägen 160 i Stockholm. Lärosalarna på Sveaplan har en beteckning som består av ett tresiffrigt nummer. Den första siffran anger våningsplan. Aula Svea på plan 1 disponeras av universitetet som helhet. I bortre ändan av fastigheten från huvudentrén sett finns undervisningslokaler med 0 som första siffra. Vid lokalbrist på Sveaplan sker undervisning i övriga universitetslokaler, se respektive schema. Vaktmästare På plan 2 - rum 211b- finns Leif Persson, tfn 08/ E-post: VART SKALL JAG VÄNDA MIG? Prefekt Lena Hübner rum 732 tfn Tfn och mottagningstid: enligt överenskommelse Prefekten leder verksamheten vid institutionen och är ordförande i institutionsstyrelsen. Ansvarar även för internationalisering av institutionens verksamhet. Ställföreträdande prefekt Anders Bergmark rum 763 tfn Studierektor på grundutbildningen Johan Kejerfors rum 419 tfn Tfn och mottagningstid: enligt överenskommelse Biträdande studierektorer: Sanna Tielman-Lindberg rum 756 tfn Katarina Piuva rum 754 tfn Masterutbildning i socialt arbete 8

10 Thomas Öhlund rum 633 tfn Internationella masterprogrammet i socialt arbete Forskarutbildning i socialt arbete Marie Sallnäs rum 731 tfn Tfn och mottagningstid: enligt överenskommelse Studierektor uppdragsutbildning Marie Birge Rönnerfält rum 736 tfn Studieadministration: forskar-och uppdragsutbildning: Lotten Cederholm Riese rum 647 tfn Studievägledare Jane Barkström rum 444 tfn Telefon: månd, tisd, torsd ; mottagning: samma dagar eller efter ök. E-post: Studievägledningen svarar bl.a. för studierådgivning och -vägledning. Tillgodoräknande av tidigare studier handläggs av studievägledare, liksom dispenser, m m. Du kan vända dig till studievägledare på institutionen om du av medicinska och liknande skäl behöver något särskilt arrangemang vid t.ex. salskrivning. Universitetet har också en central studievägledning. Den finns i Frescati, Studentcentrum i Hus A, plan 4. Studentexpeditionen Studentexpeditionen är främst serviceorgan för studerande och lärare och i de flesta frågor kan man vända sig dit i första hand. Expeditionen handlägger en mängd ärenden, såsom reservantagning, registrering, resultatrapportering, intyg av olika slag, anmälan till fortsatta studier, inplacering i grupper. Studentexpeditionen finns strax innanför glasdörrarna på plan 4, rum 446. Telefon- och mottagningstider måndag, tisdag och torsdag kl 9-11 och onsdag och fredag kl 9-11 Tfn Här arbetar: Lotta Magnusson, Rigmor Palmqvist och Sara Holmkvist. E-post: 9

11 Studentexpedition för masterutbildning i socialt arbete: Ingegerd Adler rum 425 tfn E-post: Lärare på institutionen Socialhögskolan har omkring 50 lärartjänster knutna till utbildningen. Flertalet lärare arbetar dock inte heltid med undervisning och därför är de anställda lärarna många fler. Därtill kommer timarvoderade lärare, som har sin huvudsakliga sysselsättning på annat håll. De lärare som har tjänsterum på institutionen sitter på plan 2, 4, 6 och 7. Samtliga kan kontaktas via e-post: Samordnare för verksamhetsförlagd utbildning - VFU VFU-samordnare ansvarar för rekrytering av VFU-platser/handledare och placering av studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Lars Eriksson Katrin Rau Utbyteskoordinator internationellt samarbete Inom ramen för något av våra utbytesprogram finns möjligheten att bedriva teoristudier och/eller göra verksamhetsförlagd utbildning utomlands. Det finns olika former av utbyte: Utbytesstudier/praktik Utbytesstudier/teori Minor field studies (MFS), dvs. stipendier som ger möjlighet att inhämta material till uppsatsskrivande inom grund- eller masterutbildningen i ett utvecklingsland. Utbyteskoordinator driver och organiserar det internationella studentutbytet. Kontakta utbyteskoordinatorn för att höra vilka möjligheter som finns vid institutionen. Ewa Marklund rum 220a tfn Information om utlandsstudier och utlandspraktik ges i början av varje termin. 10

12 SOCIONOMUTBILDNINGEN Utbildningsplaner Nu gällande utbildningsplan för Socionomprogrammet och Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade har fastställts av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet Utbildningsplanerna finns med i detta häfte som bilaga. Kursplaner och litteraturlistor Institutionsstyrelsen eller dess arbetsutskott svarar för fastställande av såväl kursplaner som litteraturlistor. Även ändringar skall beslutas av styrelsen. Kursplaner finns på hemsidan under flik Utbildning, och under rubrik Socionomprogram. OBS: Spara kursplaner, momentbeskrivningar och litteraturlistor även efter avslutad utbildning; det kan bli nödvändigt att visa upp dem vid sökande av senare utbildning m.m. STUDIEADMINISTRATIVA FRÅGOR Adress- och namnändring Adressändring kan du göra själv på Mitt universitet Mina studier. Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs av studenten på Mina studier minastudier.su.se senast en vecka innan tentamenstillfället. Vid anmälan får studenten en anonym kod som ska anges vid tentan. Förkunskaper för fortsatta studier Förkunskapskraven för tillträde till en kurs framgår av respektive kursplan. Som regel krävs att underliggande kurser skall vara avklarade innan nästa steg i grundutbildningen påbörjas. I vissa fall kan dispens medges, dock i mycket begränsad omfattning. Vänd dig alltid till studievägledare om du behöver diskutera avsteg från den vanliga studieplanen. Plagiat Stockholms universitet ser allvarligt på plagiat, det vill säga, att skriva av andras texter utan att tydligt ange att det rör sig om citat. Detta betraktas som fusk. Missvisande källhänvisningar, på så sätt att det inte framgår att formuleringar och resonemang kommer från en annan källa än författaren till uppsatsen, kan leda till misstanke om plagiat och komma att anmälas till universitetets disciplinnämnd. För att upptäcka plagiat används bland annat hjälpmedlet Turnitin, ett textmatchningsverktyg. Registrering Vid starten av varje termin måste alla som avser att studera under terminen i fråga registrera sig. Detta skall göras på Mina studier https://minastudier.su.se under den fastställda registreringsperioden som infaller under tvåveckorsperioden före terminsstart. Studieresultat för studerande som inte är registrerad för kursen/terminen det gäller kan inte rapporteras till studeranderegistret, LADOK, och kommer alltså inte med på kommande 11

13 resultatintyg. Registrering på utsatt tid förenklar studiemedelshandläggningen på CSN, som hämtar direktinformation ur universitetets dataregister. Vid registreringen skall man uppfylla förkunskapskraven se kursplan för respektive kurs. Regler och riktlinjer för examination och omexamination på socionomprogrammen, fristående kurser och masterkurser Punkt 1 3 gäller ej salskrivning 1. Examinationsuppgifter skall lämnas enligt lärarens instruktioner, och senast på momentets/kursens sista dag. 2. Student som fått betyget Fx på sin examinationsuppgift kan komplettera uppgiften enligt lärarens anvisningar och lämna kompletteringen till läraren senast 5 veckor efter avslutat moment. Efter godkänd komplettering kan studenten få högst betyget E på momentet. Studenten har också möjlighet att inte lämna in någon komplettering utan istället fullgöra en ny examinationsuppgift enligt punkt För den student som inte har lämnat in examinationsuppgiften i tid eller som har fått betyget F på inlämnad examinationsuppgift, ska en ny examinationsuppgift erbjudas senast 5 veckor efter ordinarie examinationstillfälle av kursansvarig lärare. Därefter hänvisas studenten till nästa ordinarie examinationstillfälle (nästa gång kursen/momentet anordnas) alternativt till särskilt anordnad uppsamlingstentamen. 4. Betyget Fx ges endast på examinationsuppgifter där det är möjligt att göra en kompletteringsuppgift för att uppnå betyget E. Om examinationsuppgiften är utformad på ett sätt som inte gör kompletteringsuppgift möjlig, utan kräver omtentamen vid underkänt, ges inte betyget Fx. 5. Uppgift som lämnas in vid nytt examinationstillfälle (omexamination) betygssätts enligt den sjugradiga betygsskalan (A-F). 6. Det ska tydligt anges i den momentbeskrivning som delas ut till studenten på momentets första dag, när och på vilket sätt omexamination kommer att ske. 7. Examinationsuppgift ska vara rättad och betygsatt inom tre veckor från tentamenstillfället. 8. Student som fått godkänt betyg på examinationsuppgiften (A-E) har inte möjlighet att tentera för ett högre betyg. 9. Omexamination av moment eller kurs får göras under tre terminer från det ordinarie examinationstillfället. 10. Under tre terminer från det ordinarie examinationstillfället anordnas minst fyra examinationstillfällen, öppna för omexamination. Detta gäller, vid behov, även kurser/moment som har upphört eller genomgått större förändring. 11. Fullgjorda tentamina på hela moment i oavslutad kurs är giltiga i fem år. (Kursen kan slutföras under förutsättning att den fortfarande ges och inte genomgått större förändring). 12. Student som blir underkänd på praktik eller inte fullföljer praktikperioden har rätt till omplacering en gång. 13. Om särskilda skäl föreligger kan dispens från regler om omexamination medges av studierektor. 14. Student har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma moment vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutat moment. Riktlinjer för handledning och betygssättning av uppsatser på socionomprogrammen 1. Student har rätt till, för närvarande, 20 timmar av lärarens arbetstid för handledning av 15 hp-uppsats, inkluderande inläsning av material, handledning och seminarietid. Efter ansökan hos studierektor kan student i vissa fall få utökad handledningstid om uppsatsen har underkänts av examinator. 2. Student har rätt att byta handledare om den förordnade handledaren av olika skäl (t.ex. sjukdom, utlandsvistelse) inte kan fullfölja sitt uppdrag. 3. Angående betygskriterier för uppsatsbedömning, se aktuell kursplan och momentbeskrivning. Generell information om Stockholms universitets regler och riktlinjer för examination finns på Stockholms universitets hemsida, Regelboken: Examination Ovanstående regler och riktlinjer har fastställts av institutionsstyrelsen Salstenta skrivsalar Vid terminens början anslås ett skrivschema på hemsidan. Där står angivet skrivningsdatum, skrivtid, skrivsal samt sista dag för anmälan. Om så är möjligt anordnas två skrivtillfällen per 12

14 termin för varje skrivning. Undervisningsgruppens ordinarie skrivtillfälle finns ibland angivet på respektive schema. Obs! Glöm inte att anmäla dig till tentamen senast 1 vecka innan! Anmälan till tentamen görs av studenten på Mina studier minastudier.su.se Tekniska hjälpmedel Bandspelare och videoutrustning, som behövs för t ex uppsatsarbete inom utbildningen, kan lånas från vaktmästaren på Sveaplan. Kontakta vaktmästaren på plan 2 (rum 211b) för information och bokning. Tillgodoräknande av tidigare studier eller yrkeserfarenhet Ett tillgodoräknade kan gälla: ett moment eller en större del av program t. ex fullgjord vid annan högskola. undantagsvis del av moment (när momentet omfattar mer än ett ämne) Beslut om tillgodoräknande fattas av studierektorn enligt delegation från institutionsstyrelsen. Ärendena bereds dessförinnan av studievägledaren, och ansökan skall göras skriftligt och lämnas till studentexpedition/studievägledare. Bifoga alltid intyg om de avklarade studierna samt kursplan/litteraturlista för de studier som åberopas. Som alltid gäller: var ute i god tid, om du önskar svar i god tid! Tillgodoräknande av yrkeserfarenhet: vänd dig till praktiklärare för närmare information. Observera att institutionen måste inrapportera tillgodoräknade poäng till studeranderegistret och att studieåtagandet minskar för den termin som det gäller, vilket påverkar rätten till studiemedel. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖHN). Överklagandet skall ha inkommit till Stockholms universitet senast tre veckor efter det att den det gäller har tagit del av beslutet. Tillfälligt uppehåll i studierna Den som under studietiden önskar göra ett tillfälligt uppehåll i studierna på socionomutbildningen skall anmäla detta skriftligt i så god tid som är möjligt. Diskutera med studievägledaren innan du bestämmer dig, eventuella planerade förändringar i utbildningen kan påverka återkomsten till studier. Vid återkomst till studier ska en speciell anmälan om återupptagande av studierna lämnas. Detta bör göras i god tid så att plats kan beredas (senast 15 oktober inför vårterminen och senast 15 april inför höstterminen). En förutsättning är alltid att utbildningsplats finns ledig. ÖVRIG INFORMATION Bostäder Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB, förvaltar Stockholmskårernas studentbostäder. Det finns enkelrum, familjebostäder och handikappbostäder. Se hemsidan eller kontakta Bostadscentralen på Körsbärsvägen 2 telefon 08/ Du kan också som student, söka bostad genom Stockholms stads bostadsförmedling Man måste räkna med väntetid till bostad. 13

15 Funktionsnedsättning Kontakta Studentavdelningens Samordnare till studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information. Du når dem genom att e-posta till Samordnare till studenter med funktionsnedsättning hittar du i A-huset, rum A , Södra huset, Frescati. Pedagogiskt stöd är t ex anteckningshjälp, lektörshjälp och teckenspråkstolkning. Tekniska hjälpmedel finns också att tillgå och på Sveaplan finns ett extra grupprum. Samordningsansvarig på institutionen är studievägledare rum 444, tfn , e-post Postfack för studenter Utanför expeditionen på plan 4 i finns studentgruppernas postfack. Här läggs information från kåren och skolans personal till de grupper som har undervisning under terminen. Se till att ni har en grupprepresentant som tömmer dessa fack regelbundet. Information som lagts i postfacken anses ha nått de studerande inom ett par dagar. Grupprepresentanter Varje undervisningsgrupp skall utse 1 2 representanter som har till uppgift att tömma postfacket på plan 4, att representera gruppen vid ev. terminsutvärderingsmöten, se till att kursvärdering görs och gå på kårmöten (dit för övrigt alla är välkomna). Parkeringstillstånd tag kontakt med Socialhögskolans studentkår. Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm (informationen står studentkåren för) Institutionen för socialt arbete har en egen partipolitiskt och religiöst obunden studentkår: Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm SSAS! SSAS:s syfte är att företräda studenternas gemensamma intressen och har två huvudsakliga uppdrag. Det ena är att arbeta inom beslutande organ på institutionen för socialt arbete för att förbättra utbildningen. Det andra är att se till att det är roligt, spännande och på andra sätt lärorikt att studera här vilket vi gör genom att anordna temadagar, pubar m.m. SSAS har ett eget kansli som ligger på bottenvåningen, innanför caféet. Här kan du bland annat nyttja kårköket, köpa ny och begagnad kurslitteratur till förmånliga priser, köpa billigt och gott kaffe/te, använda vår kopiator, köpa billiga USB-minnen & biobiljetter m.m. samt nyttja våra två grupprum som finns intill kansliet. Kansliet är öppet måndag, onsdag och torsdag mellan (med reservation för ändring). Telefonnummer till kansliet är och mailadress Behöver du nå styrelsen direkt kan du skicka ett till Som medlem stöttar du vårt viktiga arbete och du kan själv vara med och påverka din utbildning! Dessutom får våra medlemmar rabatt på vårt kaffe/te, samt kan köpa 14

16 kopieringskort till rabatterat pris på kansliet. Medlemmar kan också beställa ny kurslitteratur via kansliet och ta del av våra rabatter i området runt Sveaplan. Bli medlem på vår hemsida alternativt direkt på kansliet eller genom det inbetalningskort du får i brevlådan. SSAS:s har ett antal öppna utskott. Dessa formas och ändras av aktiva medlemmar. Internationella utskottet (IU) arbetar med internationella frågor, utbytesstudenter och studiebesöksutskottet anordnar studiebesök för våra studenter. Festkommittén (FK) anordnar fester, pubkvällar och det mesta av de studiesociala aktiviteterna. Saknar du något? Du är välkommen att starta ett nytt utskott! På vår hemsida eller vår facebookgrupp (Studentförbundet för Socialt arbete i Stockholm SSAS) finner du uppdaterad information om SSAS:s utskott, verksamhet, temadagar m.m. Välkomna till institutionen för socialt arbete! Mvh Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm - SSAS Utvärdering av undervisningen Utvärdering skall ske efter varje delkurs/moment. Kursledaren ansvarar för att tid avsätts och för att resultaten redovisas. 15

17 SOCIONOMPROGRAMMET, 210 hp Översikt över utbildningen höstterminen 2013 Samhällsvetenskap och juridik I, 60 hp Termin 1 Introduktion till socialt arbete, 7 hp Psykologi, 6 hp Socialpsykologi, 3 hp Sociologi, 6 hp Juridik, 7 hp Professionsspecifika färdigheter, 1 hp Termin 2 Välfärdsstaten i sociologisk belysning, 7 hp Välfärdsstaten en socialpolitisk introduktion, 7 hp Juridik i socialt arbete, 15 hp Professionsspecifika färdigheter, 1 hp Socialt arbete I, 30 hp Termin 3 Socialt arbete 7 hp Forskningsmetoder 14 hp Fältstudier 8 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete II, 60 hp Termin 4 Äldre och personer med funktionsnedsättning 6 hp Barn, ungdom och familj i det sociala arbetet 6 hp Migration och integration 6 hp Alkohol och narkotika 6 hp Utredningsmetodik 6 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Termin 5 Verksamhetsförlagd utbildning 21 hp Professionella förhållningssätt och arbetsmetoder i soc arb 7 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete III, 30 hp Termin 6 Forskningsmetoder i socialt arbete och uppsatsstöd 7 hp Fördjupningsseminarier 7 hp Uppsats 15 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete I, avancerad nivå, 30 hp Termin 7 Urval av obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå (master)

18 Utbildningsplan Socionomprogrammet Study Programme in Social Work 210 högskolepoäng 210 ECTS credits Gäller från: HT 2010 Fastställd: Värdinstitution: Institutionen för socialt arbete - socialhögskolan Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Matematik B och Samhällskunskap A. Programmets uppläggning Programmet inleds med kursen Samhällsvetenskap och juridik I (grundnivå) om 60 högskolepoäng, som ska ge en bred vetenskaplig bas för de fortsatta studierna. Efter introduktion till studier i socialt arbete behandlas välfärdsstatens förutsättningar och förändringar, dess organisation samt det rättsliga systemet och juridik i socialt arbete. Till detta kommer studier om människans utveckling och socialisation samt villkoren för dessa processer. Socialt arbete I (grundnivå) om 30 högskolepoäng är förlagd till termin tre. Kursen innehåller grundläggande studier i socialt arbete, forskningsmetodik och fältstudier. Socialt arbete II (grundnivå) om 60 högskolepoäng infaller under termin fyra och fem. Kursen behandlar centrala områden i det sociala arbetet såsom missbruk migration, fysisk och psykisk ohälsa samt barns, ungdomars, äldres och familjers villkor. Kursen innehåller också studier om utredningsmetoder, studiepraktik och ett teorimoment som anknyter till denna. Socialt arbete III (grundnivå) om 30 högskolepoäng omfattar fördjupningsseminarier i socialt arbete inom valt ämnesområde, forskningsmetod och uppsatsstöd och ett självständigt uppsatsarbete om 15 högskolepoäng. Ovanstående kurser innehåller obligatoriska, återkommande professionsspecifika färdighetstränande moment. Utbildningen avslutas med kurser på avancerad nivå inom institutionens masterprogram om sammanlagt 30 högskolepoäng. Det krävs godkänt betyg på en kurs för att få tillträde till nästa kurs i utbildningen. Med godkänt förstås lägst betyget E. Mål För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ, grupp- och samhällsnivå. Kunskap och förståelse För socionomexamen skall studenten: - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer - visa kunskap om ledning av socialt arbete

19 - visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser Färdighet och förmåga För socionomexamen skall studenten: - visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs - visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området - visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem - visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå Värderingsförmåga och förhållningssätt För socionomexamen skall studenten: - visa självkännedom och empatisk förmåga - visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna - visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt - visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens Övrigt För socionomexamen skall studenten: - kunna analysera utifrån perspektiv som klass kön, etnicitet, ålder och sexuell läggning Kurser SUS120 Samhällsvetenskap och juridik I, GN, 60 hp SUS300 Socialt arbete I, GN, 30 hp SUS450 Socialt arbete II, GN, 60 hp SUS600 Socialt arbete III, GN, 30 hp Kurser/prov på avancerad nivå, 30 hp Examen Den som med godkända resultat har fullgjort programmets samtliga kurser uppfyller kraven för socionomexamen. Övrigt Tillgodoräknande Enligt Högskoleförordningen har student rätt att tillgodoräkna sig viss utbildning. Fråga om tillgodräknande prövas av institutionsstyrelsen efter framställan av studenten. 2

20 SOCIONOMPROGRAMMET med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade, 210 hp Översikt över utbildningen höstterminen 2013 Samhällsvetenskap och juridik I, 60 hp Termin 1 Introduktion till socialt arbete, 7 hp Psykologi, 6 hp Socialpsykologi, 3 hp Sociologi, 6 hp Juridik, 7 hp Professionsspecifika färdigheter, 1 hp Termin 2 Äldre och funktionshindrade i samhället, 7 hp Välfärdsstaten en socialpolitisk introduktion, 7 hp Juridik i socialt arbete, 15 hp Professionsspecifika färdigheter, 1 hp Socialt arbete I, 30 hp Termin 3 Åldrande och funktionshinder 7 hp Forskningsmetoder 14 hp Fältstudier 8 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete II, 60 hp Termin 4 Livslopp och utsatthet 10 hp Socialt arbete för personer med funktionsnedsättning 7 hp Socialt arbete för äldre 7 hp Utredningsmetodik 6 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Termin 5 Verksamhetsförlagd utbildning 21 hp Att leda socialt arbete 7 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete III, 30 hp Termin 6 Forskningsmetoder i socialt arbete och uppsatsstöd 7 hp Fördjupningsseminarier 7 hp Uppsats 15 hp Professionsspecifika färdigheter 1 hp Socialt arbete I, avancerad nivå, 30 hp Termin 7 Urval av obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå (master)

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi hoppas att du också ska finna att du kan få den assistans

Läs mer

SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING MOT ÅLDRANDE OCH FUNKTIONSHINDER, 210 HÖGSKOLEPOÄNG

SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING MOT ÅLDRANDE OCH FUNKTIONSHINDER, 210 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan Dnr CF 52-572/2009 Sida 1 (9) SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING MOT ÅLDRANDE OCH FUNKTIONSHINDER, 210 HÖGSKOLEPOÄNG Social Work Programme, Orientation Towards Ageing and Disability, 210 Higher

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care 120 ECTS credits 1 (8) Masterprogram i vårdvetenskap palliativ

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING MOT MISSBRUK, OHÄLSA OCH REHABILITERING, 210 HÖGSKOLEPOÄNG

SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING MOT MISSBRUK, OHÄLSA OCH REHABILITERING, 210 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan Dnr CF 52-738/2006 sid 1 (7) SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING MOT MISSBRUK, OHÄLSA OCH REHABILITERING, 210 HÖGSKOLEPOÄNG Social Work Programme, Orientation towards Addiction, Unhealth and

Läs mer

Perspektiv på socialt arbete, 30 hp Social Science Perspectives on Social Work, 30 ECTS. Socionomprogram. 210 hp. Grund G1F

Perspektiv på socialt arbete, 30 hp Social Science Perspectives on Social Work, 30 ECTS. Socionomprogram. 210 hp. Grund G1F Kursplan Perspektiv på socialt arbete, 30 hp SOC2 Program Program hp Utbildningsnivå Socionomprogram 210 hp Grund Ladokkod, ämnesområde, hp SKGBXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet inriktning familjeterapi

Psykoterapeutprogrammet inriktning familjeterapi Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för psykoterapi Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.psykoterapi.org.umu.se Utbildningsplan Dnr 513-4567-06 2008-08-01 Sid 1 (7) Psykoterapeutprogrammet

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng

Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Gäller fr.o.m. höstterminen 2007 Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng pééåá~ä=bçìå~íáçå~ä=qé~åüéê=mêçöê~ããéi=vm=üáöüéê=éçìå~íáçå=åêéçáíë= hìêëåáî W=^î~åÅÉê~Ç=åáî = péåçåç=åóåäék=

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00405 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter tidigare Dnr

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Vid två kurstillfällen i oktober 2015 (Göteborg och Stockholm) ges en kurs

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt Ekonomihögskolan INFC55, Informatik: Webbutveckling, 7,5 högskolepoäng Informatics: Web Development, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

PSYKOLOGPROGRAMMET, 300 HÖGSKOLEPOÄNG

PSYKOLOGPROGRAMMET, 300 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-192/2007 Sida 1 (8) PSYKOLOGPROGRAMMET, 300 HÖGSKOLEPOÄNG Master s Programme in Professional Psychology, 300 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Arbetsterapeutprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Arbetsterapeutprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Arbetsterapeutprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Välkommen till SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET vid i Linköping och Norrköping Höstterminen 2015 http://www.hu.liu.se/ssk VARMT VÄLKOMMEN TILL SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Du som antagits till utbildningen i urval 1-

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer