Vård och långsiktigt bevarande av digitalt material. Jens Granlund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård och långsiktigt bevarande av digitalt material. Jens Granlund"

Transkript

1 Vård och långsiktigt bevarande av digitalt material Jens Granlund

2 Innehåll Lagringsmedier Dokumentformat Långsiktigt Digitalt Bevarande Säkerhet / Säkerhetskopiering Rutiner

3 Papper vs. Digitalt material Papper kan läsas direkt av en människa Digitalt material kräver en maskin som förstår sig på mediet och formatet Vi vet rätt bra hur vi skall vårda och bevara pappersdokument svårare med digitalt Flera kopior är en säkerhet: lätt, snabbt och billigt att kopiera digitalt. Kopior av digitalt material är exakta kopior.vid analog kopiering försämras materialet ofta från generation till generation.

4 Problem med att läsa digitalt material Den digitala informationen är beroende av tekniken för att kunna uppfattas, den är endast maskinläsbar. Utan tillgång till och kunskap om nödvändig hårdvara, operativsystem och applikationsprogram i rätt versioner förblir informationen en samling otydbara binära tecken.

5 Förlorat material Långtidslagring av digitala data är ett svårt och allvarligt problem för hela det moderna samhället och många frågor återstår att lösa. Det strategiska konceptet för digitalt bevarande är och har länge varit öppna, leverantörsoberoende standarder och en kontinuerlig överflyttning av data till nya lagringsmedia. Detta medför dock stora kostnader, kontinuitetsproblem och risker vad gäller dataintegriteten. Mycket data från datorns barndom har gått förlorat.

6 Lagringsmediums fysiska livslängd Digitala lagringsmedia har (vanligen) kortare fysisk livslängd än papper och mikrofilm. Disketter, CDn, hårdskivor mm. håller inte för evigt! Det finns förväntad fysisk livslängd som varierar beroende på lagringsmedium.

7 Teknisk livslängd Den digitala informationen har en teknisk livslängd. Hårdvara, mjukvara och filformat åldras hastigt. Det som är tillgängligt i dag kan redan om några år var oläsligt. Digitalt material kräver en mer aktiv övervakning än pappersbaserat arkivmaterial. Exempel: har en fungerande 8 tums diskett, men: Var hittar jag en diskettstation? Kan den anslutas fysiskt till datorn? Drivrutiner för operativsystemet? Kan filsystemet läsas? Kan dokumentformatet förstås? Har vi ännu samma teckenuppsättning?

8 Autenticitet Digital information är lättare att kopiera, redigera och manipulera på annat sätt. Det kan därför vara svårt att fastställa ett digitalt dokuments autenticitet.

9 Kopiera digitalt material Digital lagring gör det vanligtvis mycket snabbare, enklare och billigare att skapa flera kopior av materialet. Jämför: böcker, fotografier, analogt lagrat ljud och film. Föreklar skapande av säkerhetskopior. I princip borde digitalt material vara säkrare än analogt. Hur är det i praktiken??? Ibland är det säkrast att printa ut på papper...

10 Exempel personliga fotografier Vanligtvis har man vanliga analoga foton lagrade i fotoalbum och negativen lagrade i närheten... Vem har negativen på annat håll än hemma? 2 kopior ger bra skydd bara de lagras på olika håll. Digitala foton får inga (egentliga) negativ... Dyrt att ta kopior på negativ och pappersfoton (jämfört med digitalt lagrade) Digitala foton kan mycket billigt kopieras t.ex. Till olika CDn eller DVD skivor, vilka kan placeras på olika håll. Själv tar jag ut de viktigaste digifotona på papper (ej enbart av säkerhetsskäl)

11 Strategiska koncept för långtidslagring Använd leverantörsoberoende standarder Kontinuerlig överflyttning av data till nya lagringsmedia Detta medför dock stora kostnader, kontinuitetsproblem och risker vad gäller dataintegriteten

12 Konvertering & migrering Konvertering: förflyttning mellan olika versioner av ett program. Till nyaste versionen, den förväntas stödas i många år... Migrering: Ny systemmiljö eller tillämpning. Om ett medium överlever 50år, kan vi läsa det? Med jämna mellanrum borde gamla data migreras till nu gällande systemmiljö och tillämpning

13 Lagringsmedier ändras Medier som jag använt under min tid som datoranvändare. (hålkort / hålremsor) C-kasett!!! (1983) Magnetband (stora öppna rullar) DAT DDS, DDS3, DDS4, DLT (olika versioner) Massor av bandtyper har existerat Disketter 8 tum Disketter 5 ¼ tum, olika format Disketter 3 ½ tum CD DVD Olika typer av skivminnen, ZIP, JAZZ USB minnen. Hårdskivor (olika typer och standarder) Många av dessa är svåra att läsa idag

14 Lagring av media Magnetiska och optiska databärare bör förvaras i + 15 grader C (+/- 2 grader) vid 30 % relativ luftfuktighet (+/- 5 %) Magnetiska databärare skall dessutom skyddas mot skadlig elektromagnetisk påverkan. Ju mer förvaringsklimatet avviker från rekommenderade värden, desto kortare blir den fysiska livslängden.

15 CD En CD-ROM rymmer cirka 600 MB (megabytes). En CD-skivas fysiska livslängd är beroende av dess kvalitet och kan även variera mellan enskilda exemplar. Längst håller skivormed guldlager i glas men den vanligaste materialkombinationen är zinklager i plast. Förutsatt att förslutningen runt kanterna är helt tät kan en ordinär CD-skiva med zinklager i plast ha en förväntad livslängd på år. En försiktig policy är att räkna med 10 år. Tack vare den stora spridning CD-formatet fått på marknaden är risken liten att formatet och standarden plötsligt skulle försvinna. Nya optiska lagringsmedia som DVD förutsätts vara kompatibla med CD-standarden. Prognoserna för den tekniska livslängden är alltså för närvarande god. Kodak GOLD 100-tals år???

16 DVD Digital Versatile Disc (DVD) är CD-ROM-skivans efterföljare. Den har samma fysiska storlek men en lagringskapacitet som vida överstiger CD:n. För närvarande finns DVD-skivor som klarar att lagra 4.7 GB - 18 GB, d v s en kapacitet som motsvarar 8-30 CD. Den fysiska livslängden är densamma som för CD, och hållbarheten bör inte beräknas till mer än 10 år. prognosen för den tekniska livslängden måste anses som god. BlueRay och HD-DVD nästa.

17 Magnetband De stora rullar med magnetband som en gång var symbolen för storebrorsamhället och den automatiska databehandlingen är idag så gott som helt försvunna. Data som finns på s k öppen rulle bör snarast migreras till annan typ av databärare.

18 Bandkassetter Massor av typer Bör skrivas om med jämna mellanrum

19 Disketter Disketter olika typer, håller några år Read error ZIP, JAZZ Dagens (bärbara)datorer saknar diskettstation (3 ½ tum).

20 Rutiner System för att sköta konvertering och Migrering Plan eller strategi Principer för arkivering och gallring

21 Format för datalagring Val av format har betydelse för den tekniska livslängden. Hur ofta man måste konvertera eller migrera data Finns inga riktigt bra lösningar, men vissa rekommendationer kan göras.

22 Långtidslagring av olika data Texter: ASCII (1963) eller Unicode..TXT eller.rtf ej gärna t.ex..doc PDF & SGML Databaser: Som ej används aktivt (dumpas som t.ex. Textfiler) Rastergrafik: TIFF eller JPEG Ljud & Film: MPEG-1 och MPEG-2, MP3

23 Digital Negative (DNG) Råfilsformaten blir allt vanligare inom digitalfotografin eftersom de ger yrkesfotografen bättre kreativ kontroll. Men kamerorna har många olika råformat för vilka specifikationerna inte är allmänt tillgängliga; detta medför att inte alla råfiler kan läsas av alla program. Specialformaten utgör en osäkerhetsfaktor vid långtidsarkivering och kan försvåra användning av dem i komplexa arbetsflöden. Lösningen på problemet? DNG-formatet (Digital Negative) är ett öppet arkiveringsformat för råfiler från digitalkameror. Genom att tillgodose behovet av en öppen standard för råfiler från olika kameramodeller kan DNG bidra till att bildfilerna kan öppnas även i framtiden

24 Säkerhetskopiering Vad kopieras? Hur ofta? Till vilket medium? I vilket format lagras data? Var lagras kopiorna? Hur länge sparas kopiorna? Regelbundna rutiner! Verifiering av säkerhetskopiorna!

25 Vad kopieras I dagens läge lagras enorma mängder data på våra datorer. Om man tar regelbundna kopior och sparar många generationer, blir det dyrt att ta kopior på allt. Man bör noga göra upp en plan på vad som skall säkerhetskopieras.

26 Hur ofta tas kopior? En av de enklare frågorna: Hur mycket data är du beredd att förlora? Nyhet: Continuous Backup (Countinuous Data Protection) Backup genast då ändringar sker.

27 Till vilket medium Hur dyrt? Hur hållbart? Om kopiorna skall lagras länge Hur snabbt? Viktigt om stora datamängder Viktigt om man snabbt måste få tillbaka materialet

28 Var lagras kopiorna För att uppnå hög säkerhet bör säkerhetskopiorna lagras på annat ställe än de data som säkerhetskopieras Gärna minst 10km åtskilda Gärna i låsta utrymmen Gärna brandsäkert förvar Gärna krypterade??? Faror Brand Stöld Skadegörelse Naturkatastrofer Krig Datorvirus Mjukvarufel

29 Hur länge lagras kopiorna? Hur många veckor/månader/år vill man ha möjlighet att hämta tillbaka material från? Om dator/skivminne går sönder är det oftast den senaste säkerhetskopian som är intressant. Om information strukits/förstörts vid okänd tidpunkt, vill man kunna gå tillbaka och söka efter senast fungerande kopia. Lagstiftning & andra regler

30 Hur många generationer sparas? Vanligt fel: Endast en säkerhetskopia sparas Fel i data på datorn -> samma fel på säkerhetskopian Felet har upptäckts för sent Om man sparar flera generationer kan man gå tillbaka till fungerande version

31 Regelbundna rutiner För att säkerhetskopieringen skall fungera, bör man ha rutiner som efterlevs. Typexempel: Brukar ta säkerhetskopia varje fredag. Maskin går sönder Förra fredagen var jag på semester Fredagen före satt jag i möte Fredagen före det var jag på arbetsresa Senast en kopia togs var för 2 månader sedan... Automatisera säkerhetskopieringen!

32 Verifiering av säkerhetskopiorna Man måste använda säkerhetskopiorna eller på annat sätt verifiera att man verkligen har användbara data på backuperna. Typexempel: Kopior tas regelbundet Någon kollar t.o.m. i loggfiler att kopieringen skett Alla kopior är ändå obrukbara av någon orsak Finns fall där man tagit 10-tals eller 100-tals kopior som alla är obrukbara, ingen har någonsin kollat att rutinerna och utrustningen fungerar, före katastrofen är ett faktum. Automatisk verifiering är bra, men manuell verifiering är nödvändig!

33

34 Depåbibliotek Lagring av pappersmaterial tar mycket utrymme och kostar... Nationalbiblioteket ansvar för kulturarvet i de flesta länder (pliktexemplar) Inga pliktexemplar för elektroniskt material. För tillfäller rekommenderas PDF och SGML som standard för dokumentlagring. Material som skall långtidsarkiverad borde konverteras till dessa format. XML är en annan vedertagen standard

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Regler för arkivering av forskningsmaterial

Regler för arkivering av forskningsmaterial Regler för arkivering av forskningsmaterial Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum vid Stockholms universitet inom vetenskapsområdet stress och hälsa. Institutet bedriver grund- och

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Räkenskapsinformation och dess arkivering

Räkenskapsinformation och dess arkivering Räkenskapsinformation och dess arkivering Introduktion Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om räkenskapsinformation

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning.

Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning. De tjänar pengar ändå Kort svar: Nej, det gör de faktiskt inte. Majoriteten av de oberoende

Läs mer

9. Journalhantering. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet

9. Journalhantering. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 9. Journalhantering Innehållsförteckning Journalhantering 2 Lagstiftning om patientjournaler... 2 Patientdatalagen... 2 Patientjournaler i offentlig vård... 4

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Starta och stänga av datorn. Att starta är i allmänhet problemfritt, men man bör vänta med aktiviteter (starta program) tills startfilerna är

Starta och stänga av datorn. Att starta är i allmänhet problemfritt, men man bör vänta med aktiviteter (starta program) tills startfilerna är Starta och stänga av datorn. Att starta är i allmänhet problemfritt, men man bör vänta med aktiviteter (starta program) tills startfilerna är uppdaterade. Om datorn tar lång tid på sig att starta upp kan

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Vad är ett dokument? Gör så här

Vad är ett dokument? Gör så här Orsaken till att man överhuvudtaget använder en dator är ju för att genomföra ett arbete, producera ett resultat eller skapa något. Man skriver ett brev, ritar en bild eller kanske gör en kalkyl av något

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 av 26. Ibland hänvisar jag till sidor i boken Datorkunskap, DAA 1201 för Office 2007 på förlaget Skandinaviska databöcker.

Innehållsförteckning. 2 av 26. Ibland hänvisar jag till sidor i boken Datorkunskap, DAA 1201 för Office 2007 på förlaget Skandinaviska databöcker. Grunden Starta datorn. Träna tangenter och mus. Se hur ett fönster är uppbyggt och hur skrivbordet ser ut. Övningarna är bra att göra om du knappt använt en dator förut. 1/3 2 av 26 Innehållsförteckning

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Datasäkerhet Källa: Bl.a. Symantec Nordic AB och www.jonasweb.nu/. Bearbetat av Robert Axelsson

Datasäkerhet Källa: Bl.a. Symantec Nordic AB och www.jonasweb.nu/. Bearbetat av Robert Axelsson Datasäkerhet Källa: Bl.a. Symantec Nordic AB och www.jonasweb.nu/. Bearbetat av Robert Axelsson Din dator hotas av faror som spam, maskar och trojaner. Men kom ihåg att dina arbeten hotas minst lika mycket

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer