Esophageal dysphagia. Elin Marsk/Emma Malmström Karolinska University Hospital

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Esophageal dysphagia. Elin Marsk/Emma Malmström Karolinska University Hospital"

Transkript

1 Esophageal dysphagia Elin Marsk/Emma Malmström Karolinska University Hospital

2 ANATOMY

3 Normal swallowing

4 Etiology Solids only? Both solids and liquids? Mechanical obstruction Motility problem Intermittent problems? Progressive problems?

5 MECHANICAL OBSTRUCTION

6 Cricopharyngeal Dysfunction Symptoms of cricopharyngeal dysfunction or hypertrophy include: Difficulty swallowing Difficulty passing solids Feeling that food is stuck in the throat

7 treatment 1.PPI 2. Dillation 3. Surgery-myotomy

8 ZENKER DIVERTICULUM

9 DIVERTICULA Can affect all esophagus (upper, middle, lower) Congenital (very rare) Traction, pulsion

10 STRICTURE Peptic most common. Reflux, esofagituis, fibrosis. Iatrogenic Chemical (lye, acid, battery) Radiation Medication Potassium, Chlindamyacin, Tetracyklin, Iron Infectious

11 Investigation /treatment X-Ray Endoscopy Dilatation PPI (Proton pump inhibitor)

12 Often proximal WEB

13 Plummer Vinson

14 Symptoms Dysphagia Iron deficiency anemia Angular cheilitis Glossitis Treatment: Iron. Esofagoscopy with dilatation

15 Often distal RING (Schatzki)

16 Symptoms Asymptomatic Intermittent dysphagia Problems often resolves spontaneously Total stop: Steakhouse syndrome - chest pain Treatment: Dilatation of the esophagus

17 EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS Cronic inflammatory condition of the esophagus Allergic response to the enviornment or food? All ages. Prevalence ~1 % in Swedish normal population Young men> women

18 Symptoms Dysphagia Recurrent food impaction Less common: chest pain and vomiting Treatment with PPI not effective

19 Diagnosis Gastroscopy with biopsy

20 Treatment No evidence based treatment Diet change Corticosteroids Probably the main cause of food impactions seen at the Emergency Room

21 ESOPHAGEAL CANCER < 1% of all cancers in Sweden Older patients West: adenocarcioma (GERD, Barret's) Asia: Squamous-cell carcinoma Tobacco and alcohol

22 Symptoms Progressive dysphagia Pain when swallowing Weight loss appetite, malnutrition Symptoms often appear late (2/3 lumen narrowed) Hoars voice, cough are late symptoms

23 EXTRINSIC COMPRESSION Substernal goiter Aortic dilatation Heart enlargement Lung cancer Mediastinal lymph node Large anterior osteophytes on the cervikal vertebraes

24 MOTILITY DISORDERS

25 ACHALASIA Esophageal motility disorder Unknown cause Characterized by increased LES tone, incomplete LES relaxation, and lack of peristalsis of the esophagus <1/ personyears No gender predominance

26 Symptoms Dysphagia for both solid and fluids Chest pain Regurgitation, vomiting after meal Coughing at nigh, recurrent airway infections Malnutrition, weight loss

27 Diagnosis Gastroscopy: early achalasia can be missed X-ray: esophagus with barium swallow Manometry: Lower esophageal sphincter (LES) fails to relax upon wet swallow Pressure of LES is high Aperistalsis in esophageal body Relative increase in intra-esophageal pressure as compared with intra-gastric pressure

28 Treatment Medication? Dilatation of cardia (balloon dilatation) Myotomy (open or endoscopically) (Botox i LES)

29 ESOPHAGEAL SPASM Rare disease with unknown cause Diffus esofageal spasm (contractions of the esophagus are irregular, uncoordinated) Nutcracker esofagus (contrations very strong and painful)

30 Symptoms Intermittent dysphagia Severe intermittent pain Reflux Often diffuse symptoms, patients go without diagnose for a long time. Heart examinations

31 Diagnose X-Ray Manometry

32 Treatment Calcium channel blockers Tricyklic antidepressives Nitrates Botox Dilatation Proton pump inhibitor

33 SCLERODERMA (systemic sclerosis) Autoimmun disease Progressive systemic sclerosis Inflammation and hardening of skin, dermis, blood vessels and inner organs Affect motility in lower 2/3 of the esophagus, cause reflux problems, dysphagia, strictures PPI

34 GERD Gastroesophageal reflux disease yo men = women Population studies in Sweden: ~1/5 of the population can have reflux symptoms

35 Symptoms Sore throat, acid reflux Cough, laryngitis Dysphagia Chest pain

36 Risk factors: Obesity and pregnancy Anatomy Hiatus hernia or if the esophagus connect to the stomach straight.

37 Complications Reflux esophagitis, erosive esophagitis Stricture/ring Airway symptoms Barret's esophagus

38 Diagnose Manometry ph-monitoring Endoscopy

39 Treatment Diet change Medication (H2-blocer, proton pump inhibitors) Surgery

40 Causes of esophageal dysphagia Achalasia Spasm Sclerodermia MOTILITY DISORDERS

41 Causes of esophageal dysphagia MECHANICAL OBSTRUCTION Cricofayngeal dysfunction/stricture/ring/web Eosinophilic esophagitis Cancer Diverticula Extrinsic compression GERD

42 Patientfall vad var det? 33-årig man med allergi mot skaldjur. Atopiska problem som barn, fö frisk. Sedan 10 år sakta tilltagande sväljningsbesvär, krampkänsla retrosternalt, diffust illamående och svårigheter att äta viss föda. Har sökt en gång på akuten då en köttbit fastnade i matstrupen. Den släppte dock spontant i väntan på läkarundersökning och han fick gå hem. Söker igen pga främmande kropp. Kroppen släpper efter steoslid. Följs upp med rtg hypofarynx-esofagus ua. Pga fortsatt besvär görs gastroskopi: esofagus upplevs stel men utan synligt hinder. Z-linjen är intakt. Rikligt med små ringbildningar och långsträckta ytliga sprickbildningar i slemhinnan vilket är lättblödande och spricker lätt vid beröring av endoskopet. Biopseras. Diagnos: Eosinofil esofagit

43 Patientfall vad var det? 45 årig man i chefsposition. Har behandlats för magsår tidigare i livet. Gillar att äta gott och mycket. Kan ibland uppleva upphakningskänsla och smärta bakom bröstbenet i vid intag av fast föda. Han måste ibland ta en paus under måltid varvid besvären försvinner. Ingen viktnedgång, snarare har han gått upp lite i vikt. I samband med jobbets julbord får han stoppkänsla i matstrupen och kan inte svälja något. De planerat att åka in till akuten men i väntan på taxin kräks han upp en stor bit julskinka. Går tillbaka till festen och övergår till glögg. Pga ökade besvär söker han husläkare som skickar honom på rtg av hypofarynx/esofagus med kontrast som är normal. Får prova PPI med lite förbättring men patienten är inte nöjd. Han skickas på en gastroskopi. Man ser en tunn ringbildning längst ner i esofagus innan övergången till matstrupen. Även lätt esofagitbild. Diagnos: Schatzkis ring

44 Patientfall vad var det? Kvinna 60 år, allt svårare att inta både fast och flytande föda. Ofta diffust obehag retrosternalt. Blir värre tex ute på restaurang, äter alltid långsammare än sitt sällskap. Vid ett tillfälle kraftiga smärtor retrosternalt i samband med måltid och uppsökte sjukvård. Alla hjärtundersökningar var ua och smärtan klingade spontant av. Sista året känner hon att mat kan regurgitera en lång stund efter matintag. På natten har hon ofta hosta och sista halvåret har hon haft två lunginflammationer. Genomgår rtg hypofarynx/esofagus som visar lätt dilaterad esofagus och strikturering distalt. Skickas på manometri visar dålig peristaltik i esofagus och ett högt tryck i LES. Diagnos: Akalasi

45 Esofageal dysfagi Fast föda Fast föda och vätska Lumen patologi/ Mekanisk obstruktion Neuromuskulär störning intermittent progressiv intermittent progressiv reflux Reflux bröstsmärta Sakta viktnedgång, Kronisk bröstsmärta Snabb viktnedgång, Ålder > 50år ++ bröstsmärta ± regurgitation + bröstsmärta Hudengagemang Raynauds fenomen + smärta ++ regurgitation luftvägsproblem Ring/(web) EE/(GERD) Striktur Tumör Spasm Sklerodermi Akalasi

46 Tack för uppmärksamheten!