PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500"

Transkript

1 MOS EE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

2

3 Sisukord Majaomanikele Üldteave 3 Paigaldusinfo 3 Informatsioon paigalduse kohta Tooteteave 4 NIBE SPLIT omadused 4 Tööpõhimõte NIBE SPLIT 4 Juhtpaneel, sisemoodul Kuidas juhtpaneeli kasutada 6 Menüü tüübid 6 Kiirvalik 6 Klahvilukk 6 Küttetemperatuuri seadistamine Üldteave 7 Tööolek 7 Ruumitemperatuuri muutmine käsitsi 7 Vaikimisi seadistus 8 Vaikimisi seadistuste uuesti reguleerimine 9 Jahutustemperatuuri seadistamine Üldteave 10 Jahutust juhitakse välisõhuandurilt töörežiimis AutoK 10 Jahutusrežiimi juhtimine ruumianduri kasutamisel 10 Sooja tarbevee temperatuuri seadistamine Arvestatav maht 11 Prioriteetide seadistamine 11 Ekstra soe tarbevesi 11 Hooldus Kaitseklappide kontrollimine 12 Manomeeter HE 30, HEV 300, HEV Tarbeveeboileri spiraalsoojusvaheti tühjendamine 13 Paagi tühjendamine 13 Toote AMS 10 hooldus 13 Nõuandeid energia säästmiseks 13 Seadmete häiretega tegelemine Töörežiim "Ainult lisaküte" 15 Avariirežiim 15 Häiremärguanded Mis juhtub häire korral? 16 Soovituslikud tegevused 16 Häirete kinnitamine 16 Paigaldajale Üldinformatsioon paigaldajale Transport ja hoiustamine 17 Tarne komponendid 17 Monteerimine 18 Paisupaagi dimensioneerimine 18 Käsitsi segamine 19 Paagi tühjendamine 19 Soovituslik paigaldusjärjekord 19 Torude paigaldamine Üldteave 20 Süsteemi nõuded 20 Mõõdud ja toruühendused 20 Pumbakarakteristik 21 HBS 16 ühendamine paagiga 21 Kliimasüsteemi ühendamine 22 Sooja tarbevee soojusvaheti ühendamine 22 Välise soojusallika ühendamine 23 Soojusvaheti mooduli kondensvee ärajuhtimine 23 Külmaagensi torude ühendamine (pole kaasas) 23 Ühendused 26 Elektritööd Üldteave 31 Elektrilised komponendid 31 Elektritoite ühendamine 32 Kaitselüliti 32 Ülekuumenemiskaitse 32 Ühendus HBS 16 ja AMS vahel 33 Ühendus HBS 16 ja HE 30, HEV 300, HEV 500 vahel 33 Elektrilise lisakütte max võimsuse seadistamine 34 Max boileri temperatuuri seadistamine 34 EBV kaart, klemmi- ja elektriskeem 34 Välisanduri ühendamine 34 Temperatuurianduri ühendamine, sooja vee tootmine 35 Voolupiiraja ühendamine 35 Tsentraliseeritud koormusregulaatori/tariifi ühendamine 35 Väliskontaktide ühendamine 35 Häire väljundid 36 Spetsiifiliste ühenduste ühendamine 36 Käivitamine ja kontroll Ettevalmistused 37 Töökorda seadmine 37 Küttesüsteemi vooluhulga seadistamine 38 Jahutussüsteemi vooluhulga seadistamine 38 HBS 16 kasutusele võtmine ilma AMS ühenduseta 38 Välise lisakütte kontrollimine koos blokeeritud sisemise elektrilise küttekehaga 38 Välise lisakütte kontrollimine (ei juhi HBS 16) koos toetava sisemise elektrilise küttekehaga 38 Seadme paigalduse ülevaatamine 38 Sõelfiltri puhastamine 38 Järelreguleerimine 39 Kontrollnimekiri: Kontroll enne kasutusele võtmist 40 Mitmesugust Juhtimine Ekraan 41 Menüü tüübid 41 Menüü juhtimine 41 Menüü jaotis 42 Peamenüüd [N] Soojavee temp [N] Pealevoolu temp. 52 1

4 Sisukord 3.0 [N] Pealevoolu temp [N] Välistemperatuur [N] Soojuspump [N] Ruumi temperatuur [N] Kell [N] Teised seadistused [S] Hooldusmenüüd 57 Häirenimekiri Häirete kinnitamine 63 Automaattaastamisega häire 63 Ülekuumenemiskaitse häire 63 HBS 16 häire 63 AMS 10 häire 64 Sooja tarbevee häire 66 Pealevoolu häire 66 Välisõhuanduri häire 66 Elektriskeem HBS AMS Komponentide asukohad HBS HE 30, HEV 300, HEV Välismoodul 79 Temperatuuriandur Anduri asetus 81 Anduri andmed seadmes AMS HBS 16 anduri andmed 82 Mõõdud Sisemoodul HBS Välismoodul 87 Tehniline spetsifikatsioon 90 Jõudlus, HBS 16 ja AMS Helirõhutasemed 91 Lisaseadmed Ohutusnõuded Hoiatus 94 Ettevaatus 94 Eriti R410A jaoks mõeldud seadmetele 95 Terminite register

5 Majaomanikele Üldteave Üldteave NIBE SPLIT on kütte-, jahutus- ja sooja tarbevee tootmise süsteem. Süsteem koosneb välismoodulist (AMS 10-16), mis kasutab välisõhu energiat ja saadab selle sisemoodulile (HBS 16) ja ühele paakidest (HE 30, HEV 300, HEV 500), mis reguleerib ja jaotab soojust majas. Süsteemist NIBE SPLIT suurima kasu saamiseks vaadake käesoleva paigaldus- ja kasutusjuhendi peatükki "Majaomanikele". NIBE SPLIT on kvaliteetne pikaelueaga töökindel süsteem. Paigaldusinfo Paigaldusandmed ja paigalduse kontrollnimekiri leheküljel 40 tuleb täita paigaldaja poolt, et garantii kehtiks. Täidetakse paigaldusinseneri poolt süsteemi paigaldamisel NIBE'ga suhtluses tuleb alati ära märkida seerianumber. Sisemoodul: Välismoodul: Paak/Tarbeveeboiler: Paigaldamise kuupäev: Kontrollnimekiri, lk 40, täidetud Paigaldusinsenerid: Küte Radiaator Põrand Jahutuskonvektor Jahutus Põrand Jahutuskonvektor Pole kasutatav Muu... Väline kütteallikas Päike Gaas Õli Puit Graanulid Elekter Lisaseadmed KVR 10 RE 10 RG 10 ESV 22 / ESV 28 VCC 28 ACK 28 SRB 22 Muu... Seadistused Sisestage kõrvalekalded vaikimisi seadistustest. Menüü Seadistamine Menüü Seadistamine Kuupäev Allkirjastatud Käesolevat seadet võivad kasutada lapsed (alates 8 eluaastast), piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud ning isikud kellel puudub kogemus ja teadmised vaid juhul, kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ning nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida ning seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. Konstruktsioonimuudatused on võimalikud. NIBE

6 Majaomanikele Informatsioon paigalduse kohta Informatsioon paigalduse kohta Tooteteave NIBE SPLIT on terviklik moodne soojuspumbasüsteem, mis pakub efektiivset tehnilist energiasäästu ja vähendatud süsihappegaasi emissiooni. NIBE SPLIT kliimaseadme kasutamine on ohutu ja ökonoomne. Soojus omandatakse välisõhust välismooduli kaudu (AMS 10-16), kus külmaagens, mis ringleb suletud süsteemis, edastab soojusallikast (välisõhk) soojuse sisemoodulisse (HBS 16). See välistab vajaduse maakollektorite ja energiakaevude järele. NIBE SPLIT omadused Optimaalne aastane soojustegur tänu inverter juhtimisega kompressorile. Kompaktsete mõõtudega välismoodul. Juhitava kiirusega tsirkulatsioonipump. Optimaalsed töökulud. Kompressori kiirust reguleeritakse vastavalt vajadusele. Varustatud kogumispaakidega HE 30, HEV 300 või HEV 500 sisemoodulile HBS 16 ja välismoodulile AMS Integreeritud kell ekstra sooja tarbevee programmeerimiseks ja pealevoolutemperatuuri langetamiseks/tõstmiseks. Valmistatud kahe kliimasüsteemi juhtimiseks. Integreeritud aktiivne jahutusfunktsioon. Võimalik juurde ühendada väliseid kütteallikaid. Tööpõhimõte NIBE SPLIT Süsteem ilma sooja veeta, vaid kütmiseks (jahutamiseks) AMS BT 1 RG10/ RE10 HBS 16 CP1 HE 30 Överströmningsventil Kütmine (jahutamine) ja soe tarbevesi AMS BT 1 RG10/ RE10 HBS 16 CP1 Överströmningsventil Erf. säkerhetsutr. FQ1 FL1 HEV 300/HEV 500 Funktsioon NIBE SPLIT on süsteem, mis toodab soojust, sooja tarbevett ja jahutust. Kütte põhimõtet saab lihtsustada järgmiselt: 1. AMS 10-s olev külmaagens omandab välisõhust soojust ja surub selle seejärel kokku, mis tõstab temperatuuri veelgi. 2. Kuum külmaagens (nüüd gaasilises olekus) suunatakse HBS 16-sse. 3. Külmaagens vabastab soojuse selle edasi jaotamiseks süsteemi. 4. Külmaagens (nüüd vedelas olekus) suunatakse tagasi AMS 10-sse ja protsessi korratakse. Protsessi ümberpööramisel, lastes seega AMS 10 oleval külmaagensil omandada soojust veest ja vabastada see välisõhku, saab soojuspump vajadusel ka jahutada. HBS 16 määrab millal AMS 10 töötab, kasutades temperatuurianduril järjestatud andmeid. Juhul kui on vaja lisakütet, HBS 16 saab ühendada lisakütte sisemise elektrilise küttekeha või mis tahes ühendatud välise lisaküte. 4

7 Majaomanikele Juhtpaneel, sisemoodul Juhtpaneel, sisemoodul A I II III A B I II 50.0 C

8 Majaomanikele Juhtpaneel, sisemoodul Kuidas juhtpaneeli kasutada Kõik tavapärased seadistused tehakse juhtpaneeli ja juhtautomaatika juhiste järgi nagu nt mugavus jne, mida soovite, et soojuspumba süsteem täidaks. Selleks, et paigaldist optimaalselt kasutada, peavad olema tehtud teatud põhiseadistused (vt lk 8). Lisaks peab paigaldamine toimuma vastavalt juhistele ja tootja soovitustele. Menüü 1.0 (tarbeveeboileris olev temperatuur) kuvatakse tavaliselt ekraanil. Menüüdes valikute tegemiseks ja mõnes menüüs ka määratud väärtuste muutmine, toimub pluss, miinus ja enter nupu abil. Menüü tüübid Juhtimine on jagatud erinevate menüü tüüpide vahel olenevalt sellest kui "sügavale" juhtimisseadistesse peate minema. Tavamenüü [N]: Seadistused, mida teie kliendina tihti vajate. Lisamenüü [U]: Näitab kõiki üksikasjalikke menüüsid, välja arvatud hooldusmenüüsid. Hooldusmenüü [S]: Näitab kõiki menüüsid. Menüü tüüpi saab muuta menüüs Kiirvalik Alamenüüdest peamenüüsse kiiresti tagasiliikumiseks vajutage ühte järgmistest nuppudest: Klahvilukk Klahvilukku saab aktiveerida peamenüüdes, vajutades pluss ja miinus nuppu samaaegselt. Seejärel ilmub ekraanile võtme sümbol. Klahvilukku saab maha võtta, korrates sama tegevust. 6

9 Majaomanikele Küttetemperatuuri seadistamine Küttetemperatuuri seadistamine Üldteave Ruumitemperatuur sõltub erinevatest teguritest. Päikesevalgusest ja soojuse eraldumisest inimestelt ning majapidamismasinatelt tavaliselt piisab, et maja aasta soojemate kuude jooksul soojana hoida. Kui väljas läheb külmemaks, tuleb käivitada kliimasüsteem. Mida külmem väljas on, seda soojemad peavad olema radiaatorid ja põrandaküttesüsteem. Soojuse tootmise juhtimine Tavaliselt soojendab soojuspump küttevee vajaliku temperatuurini teatud välisõhu temperatuuri juures. See toimub automaatselt välisõhu temperatuuriandurilt ja kliimasüsteemi pealevooluanduritelt kogutud temperatuuriväärtuste põhjal. Lisaseadmed nagu ruumi temperatuuriandurid võivad temperatuuri mõjutada. Siiski tuleb õiged vaikimisi seadistused teha kõigepealt soojuspumbal, vt lõik "Vaikimisi seadistused". Temperatuuri teave, mille välisõhuandur (paigaldatud maja välisseinale) saadab soojuspumba juhtautomaatikasse, tunnetab juba varajases staadiumis muudatusi välisõhu temperatuuris. Enne juhtautomaatika aktiveerimist ei tohi majas külm olla. Niipea kui keskmine välistemperatuur langeb, tõuseb automaatselt vee temperatuur (pealevoolutemperatuur) kliimasüsteemis maja sees. Soojuspumba pealevoolu temperatuur (menüü 2.0) kõigub teoreetiliselt vajaliku väärtuse ümber, mis kuvatakse ekraanil sulgudes. Kliimasüsteemi temperatuur Kliimasüsteemi ja välisõhu temperatuuri suhte määramiseks kasutage soojuspumba esipaneelil olevat nuppu "Küttegraafiku nihe". Tööolek "Töörežiimi" nuppu kasutatakse soovitud töörežiimi seadistamiseks seoses tsirkulatsioonipumba ja lisaenergia aktiveerimise/blokeerimisega. Muutust ei pea enter nuppu vajutades kinnitama. Tsirkulatsioonipump töötab vajaduse korral. 3. "Küte" / "Lisaküte" Toodetakse üksnes soojust ja jahutust. Tsirkulatsioonipump on kogu aeg töös. "Lisakütte" kuvamisel, aktiveeritakse vajadusel lisakütte töö. 4. "Jahutus"* / "Super jahutus" Lisaseadme aktiveerimisel kuvatakse "Ekstra jahutus". Kompressor töötab seejärel üksnes jahutusrežiimis. Vastasel juhul lülitub režiim jahutusele või sooja tarbevee tootmisele. Tsirkulatsioonipump on kogu aeg töös. Kuuma vett toodab ainult elektriline küttekeha. 5. "Soe tarbevesi" Toodetakse vaid sooja tarbevett. Üksnes kompressor on töövalmis. 6. Ainult lisaküte Kompressor on blokeeritud. Funktsioon aktiveeritakse vajutades töörežiimi nuppu 7 sekundit. 7. Deaktiveerige see funktsioon, vajutades uuesti ja hoides 7 sekundit all nuppu "Töörežiim". * Jahutusfunktsioonide kasutamiseks tuleb süsteem kavandada madalaid temperatuure taluma ning menüüs tuleb aktiveerida valik "Jahutus". Ruumitemperatuuri muutmine käsitsi Kui soovite ruumitemperatuuri ajutiselt või lõplikult tõsta või langetada, keerake "Küttegraafiku nihke" nuppu päripäeva või vastupäeva. Üks kriips tähistab umbes 1 kraadilist muutust ruumitemperatuuris. Tähelepanu! Ruumitemperatuuri tõusu võivad takistada radiaatori või põrandakütte termostaadid ja sellisel juhul tuleb need lahti keerata. Nupu vajutamisel näidatakse juhtpaneeli ekraanil hetke töörežiimi ning režiimid muutuvad kui nuppu vajutada korduvalt. Ekraani normaalrežiimile tagasi lülitamiseks vajutage "Enter" nuppu. Lisakütet kasutatakse ainult külmumisvastase režiimi puhul, kui see on menüüsüsteemis deaktiveeritud. See kehtib kõigi töörežiimide puhul. Erinevad töörežiimid on: 1. Auto (automaatrežiim) HBS 16 valib töörežiimi automaatselt, võttes arvesse välisõhu temperatuuri. See tähendab, et töörežiim vahetub "Kütte" ja "Sooja vee" vahel. Hetke töörežiim kuvatakse sulgudes. Tsirkulatsioonipump töötab vajaduse korral. 2. AutoK * HBS 16 valib töörežiimi automaatselt (nüüd saab valida ka jahutuse) välisõhu temperatuuri suhtes. See tähendab, et töörežiim vahetub "Kütte", "Jahutuse" ja "Sooja tarbevee" vahel. 7

10 Majaomanikele Küttetemperatuuri seadistamine Vaikimisi seadistus Peamine küte seadistatakse menüüs ja Küttegraafiku nihke nupu abil. Kui soovitud ruumitemperatuur jääb saavutamata, tuleb teha järelseadistamine. Kui te õigeid seadistusi ei tea, kasutage vastas oleva automaatse kütteregulaatori joonisel olevaid põhiandmeid. Skeemidega seadistamine Graafik on koostatud piirkonna mõõdetud välisõhu temperatuuride ja kliimasüsteemi mõõdetud voolutemperatuuri põhjal. Nende kahe väärtuse kokkupuutepunktis saab vaadata küttegraafiku teguri suurust. See seadistatakse menüüs 2.1.2, "Küttegraafik". Piirangud, mida graafikutel pole, on lisatud juhtautomaatika minimaalsete ja maksimaalsete lubatud temperatuuride alla. Küttegraafik Menüü Küttegraafik Tähelepanu! Küttegraafiku nihe Oodake üks päev seadistuste vahel, et temperatuuridel oleks aega stabiliseeruda. PEALEVOOLUTEMPERATUUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FÖRSKJUTNING KÜTTEGRAAFIKU NIHE VÄRMEKURVA -2 (-2) VÄRMEKURVA KÜTTEGRAAFIK VÄLISÕHUUTETEMPERATUR TEMPERATUUR PEALEVOOLUTEMPERATUUR VÄRMEKURVA KÜTTEGRAAFIK FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FÖRSKJUTNING VÄLISÕHUUTETEMPERATUR TEMPERATUUR KÜTTEGRAAFIKU NIHE VÄRMEKURVA 0 (0) PEALEVOOLUTEMPERATUUR VÄRMEKURVA KÜTTEGRAAFIK FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FÖRSKJUTNING KÜTTEGRAAFIKU NIHE VÄRMEKURVA +2 (+2) VÄLISÕHUUTETEMPERATUR TEMPERATUUR 8

11 Majaomanikele Küttetemperatuuri seadistamine Vaikimisi seadistuste uuesti reguleerimine Kui soovitud ruumitemperatuur jääb saavutamata, tuleb teha järelseadistamine. Kui ilm on külm Kui ruumitemperatuur on liiga madal, suurendatakse Küttegraafik väärtust menüüs ühe astme võrra. Kui ruumitemperatuur on liiga kõrge, vähendatakse Küttegraafik väärtust menüüs ühe astme võrra. Kui ilm on soe Kui ruumitemperatuur on madal, suurendage "Küttegraafiku nihke" seadistust päripäeva ühe astme võrra. Kui ruumitemperatuur on kõrge, vähendage "Küttegraafiku nihke" seadistust vastupäeva ühe astme võrra. 9

12 Majaomanikele Jahutustemperatuuri seadistamine Jahutustemperatuuri seadistamine Üldteave Selleks, et jahutus oleks aktiveeritud, tuleb menüüs Jahutussüsteem valida "On". Tähelepanu! Jahutuse tööd peab juhtima kliimasüsteem. Seadistused tuleb teha paigaldaja poolt süsteemi töökorda seadmisel. väärtuse võrra ja et välisõhu temperatuur oleks võrdne või ületaks seadistatud välisõhu temperatuuri väärtust (menüü 8.2.4). Jahutus lülitub välja, kui ruumitemperatuur on langenud allapoole seadistatud ruumitemperatuuri menüüs 6.3 menüüs seadistatud väärtuse võrra või välisõhu temperatuur langeb allapoole menüüs seadistatud väärtust menüüs seadistatud väärtuse võrra. Ruumianduri ühendamise korral käivitab ja peatab see jahutamise koos välisõhu temperatuuriga. Madalaim arvutuslik pealevoolutemperatuur seadistatakse menüüs Jahutust juhitakse välisõhuandurilt töörežiimis AutoK Jahutamine algab siis, kui jahutussüsteem on seadistatud "On" menüüs ja välisõhu temperatuur on suurem või võrdne jahutusmenüüs seadistatud käivitustemperatuuriga. Jahutamine peatub, kui välisõhu temperatuur langeb allapoole menüüs seadistatud väärtust. Arvutuslik pealevoolu temperatuur määratakse valitud jahutusgraafiku põhjal menüüs ja jahutusgraafiku nihe menüüs Piirangud, mida graafikul pole, on lisatud juhtautomaatika minimaalsete lubatud temperatuuride alla. Tähelepanu! HBS puhul on jahutus lubatud kuni +18 C pealevoolutemperatuuri juures, et vältida kondensatsiooni teket tootes. HBS on isoleeritud, et vältida kondensatsiooni teket jahutuse ajal kuni +7 C pealevoolutemperatuuri juures. framledningstemp. C FÖRSKJUTNING KYLKURVA (0) 15-5 k= k=2 k=3 Utetemp C Jahutusrežiimi juhtimine ruumianduri kasutamisel RG 10 olemasolul on jahutamise tingimuseks see, et ruumitemperatuur oleks ületanud seadistatud ruumitemperatuuri (menüü 6.3) menüüs seadistatud 10

13 Majaomanikele Sooja tarbevee temperatuuri seadistamine Sooja tarbevee temperatuuri seadistamine Tarbeveeboilerid on spiraalsoojusvahetiga ja neid kuumutatakse tsirkulatsioonivee abil, mida kuumutab soojuspump. Tavalise tarbimise puhul piisab soojuspumba kompressori käivitamisest, et maja erinevaid veevõtukohti sooja tarbeveega varustada. Sooja vee temperatuur tarbevee soojusvahetis varieerub seadistatud väärtuste vahel. Lõigus1.0 [N] Soojavee temp leheküljel 51 on terviklik kirjeldus sooja tarbevee temperatuuride menüü seadistustest. Arvestatav maht HEV 300 Sooja Tappvarmvattenvolym tarbevee maht(liter) erineva veevooluhulga juures, 40 C (liiter) l/min 12 l/min 14 l/min 16 l/min Ekstra soe tarbevesi Ekstra sooja tarbevee kõigi funktsioonide all tõuseb ajutiselt sooja tarbevee temperatuur. Kompressor (menüü 1.5) tõstab temperatuuri esmalt reguleeritavale tasemele ja seejärel elektriline lisaküte tõstab temperatuuri, kuni jõutakse seiskamistemperatuurini (menüü 1.4). Ajutine ekstra sooja tarbevee režiim aktiveeritakse käsitsi ning ajal põhinev ekstra sooja tarbevee režiim aktiveeritakse juhtarvutis tehtud seadistusi kasutades. Kui: A ilmub ikooni kohale, on ajutine ekstra sooja tarbevee režiim aktiivne. B ilmub ikooni kohale, on ajal põhinev ekstra sooja tarbevee režiim aktiivne. Tähelepanu! Ekstra soe tarbevesi tähendab tavaliselt, et aktiveeritud on elektriline lisaküte ja seega elektritarbimine tõuseb HEV SoojaStopptemperatur tarbevee seiskumistemp. varmvatten C Tappvarmvattenvolym (liter) 10 l/min 12 l/min 14 l/min 16 l/min 24 l/min Ekstra sooja tarbevett saab aktiveerida kolmel erineval moel: 1. Perioodiline ajal põhinev ekstra soe tarbevesi Tõusude vaheline ajavahemik valitakse menüüs 1.7. Menüü 1.8 näitab, millal toimub järgmine tõus. Suurendatud temperatuuri hoiab elektriline lisaküte ühe tunni. 2. Graafikuline ajal põhinev ekstra soe tarbevesi Käivitus- ja seiskamisajad sellel nädalapäeval, mil temperatuuri tõstmine on vajalik, seadistatakse menüü alamenüüs. Suurendatud temperatuuri hoiab elektriline lisaküte valitud ajavahemiku jooksul. 3. Ajutine ekstra soe tarbevesi Hetke ekstra sooja tarbevee režiim kuvatakse ekraanil (A) kui nupp on alla vajutatud ja kui te jätkate nupu vajutamist, vahetub režiim 3 tunni ja ooterežiimi vahel. Elektriline lisaküte hoiab suurendatud temperatuuri nii kaua kuni ajavahemik on möödunud Stopptemperatur varmvatten C Prioriteetide seadistamine Kui boileris olev vesi vajab soojendamist, lülitub soojuspump kohe kogu võimsusega sooja vee režiimile. Selles režiimis kütmist ega jahutamist ei toimu. Prioriteetide seadistamist saab mõjutada juhtpaneelis olevate seadistuste kaudu. Vt "1.0 [N] Soojavee temp" leheküljel51. 11

14 Majaomanikele Hooldus Hooldus HBS 16 ja AMS 10 vajavad pärast töökorda seadmist minimaalset hooldust. NIBE SPLIT sisaldab mitmeid komponente ja selle jaoks on teie abistamiseks lisatud kontrollfunktsioonid. Kui juhtub midagi tavatut, kuvatakse ekraanil veateated erinevate häiretekstidena. HEV 300/HEV 500 Kaitseklappide kontrollimine Seade on paigaldaja poolt varustatud tarbeveeboileri kaitseklapiga ja kliimasüsteemi kaitseklapiga. Kliimasüsteemi kaitseklapp HE 30 Kliimasüsteemi kaitseklapp (FL2) asub HE 30 või tarbeveeboileri lähedal. Vt joonist. Kliimasüsteemi kaitseklapp (FL2) peab olema täielikult tihendatud. Kontrolle tuleb teostada regulaarselt järgnevalt: Avage kaitseklapp. Kontrollige, kas vesi voolab ventiilist läbi. Kui see pole nii, siis vahetage kaitseklapp välja. Sulgege kaitseklapp uuesti. Pärast kaitseklapi kontrollimist võib kliimasüsteem vajada täitmist, vt osa Kliimasüsteemi täitmine. Kliimasüsteemi taastäitmiseks pöörduge paigaldaja poole. Tarbevee kaitseklapp Pärast sooja tarbevee kasutamist võib sooja vee kaitseklapist mõnikord vett tilkuda. Põhjuseks on asjaolu, et ära tarbitud sooja tarbevee asemel soojusvahetisse juurdevoolav külm vesi paisub soojendamisel, suurendades rõhku ja avades kaitseklapi. Samuti kontrollige regulaarselt sooja tarbevee kaitseklappi. Kaitseklapi välimus ja asukoht on erinevatel paigaldistel erinev. Mööda külmaveetoru liikudes leiate kaitseklapi asukoha. Informatsiooni saamiseks võtke ühendust oma paigaldajaga. Manomeeter HE 30, HEV 300, HEV 500 Kliimasüsteemi töötamisvahemik on tavaliselt 0,5 1,5 baari, kui süsteem on suletud, sõltuvalt süsteemi kõrgusest. Kontrollige seda manomeetrilt (BP5). 12

15 Majaomanikele Hooldus Tarbeveeboileri spiraalsoojusvaheti tühjendamine Veeboiler on spiraalsoojusvahetiga ja spiraalsoojusvaheti rõhku saab vähendada sissetuleva vee kraani sulgemise ja soojaveekraani avamisega. Spiraalsoojusvahetisse võib siiski natuke vett jääda. Nõrutage see, eemaldades kütteseadmelt XL3 külmaveeühenduse. Paagi tühjendamine Kui HE 30, HEV 300, HEV 500-s olev paak vajab tühjendamist, võtke ühendust oma paigaldajaga. Toote AMS 10 hooldus AMS 10 on varustatud juht- ja jälgimisseadmetega, kuid sellest hoolimata on vajalik mõningane väline hooldus. Kontrollige aasta jooksul regulaarselt, et õhuvõturest poleks lehtede, lume või millegi muuga ummistunud. Aasta külmade kuude jooksul kontrollige, et AMS 10 alla poleks jääd või härmatist kogunenud. Tugev tuul koos tiheda lumesajuga võib õhuvõtu- ja õhuväljapuhkerestid tõkestada. Veenduge, et võredel poleks lund. Samuti kontrollige, et AMS 10 all olev kondensvee äravool poleks tõkestatud. Vajadusel võib väliskorpust niiske lapiga puhastada. Hoolitseda tuleb selle eest, et soojuspump puhastuse ajal kriimustada ei saaks. Vältige vee pihustamist võredesse või külgedesse nii, et vesi tungib AMS 10 sisse. Vältige AMS 10 kokkupuutumist aluseliste puhastusvahenditega.! HOIATUS Pöörlev ventilaator AMS 10-s. Nõuandeid energia säästmiseks Teie NIBE SPLIT paigaldis toodab soojust ja sooja tarbevett vastavalt teie vajadustele. Samuti püüab see teostada kõiki nõudmisi võimalike abifunktsioonidega tehtud seadistuste kaudu. Ruumitemperatuuri mõjutab loomulikult energia tarbimine. Seega hoolitsege selle eest, et temperatuuri ei seadistataks vajalikust kõrgemale. Muud teadaolevad tegurid, mis mõjutavad energia tarbimist, on nt sooja tarbevee tarbimine ja maja soojustusaste ning samuti teie poolt nõutav mugavusaste. Samuti pidage meeles järgmist: Avage termostaatventiilid täielikult (v.a nendes tubades, mis peavad erinevatel põhjustel olema jahedamad, nt magamistoad). Radiaator- ja põrandaküttesüsteemis olevad termostaatventiilid võivad energia tarbimist negatiivselt mõjutada. Need aeglustavad veevoolu kliimasüsteemis, mida soojuspump üritab temperatuuri suurendamise abil kompenseerida. Seetõttu töötab soojuspump rohkem ja tarbib rohkem energiat. 13

16 Majaomanikele Seadmete häiretega tegelemine Seadmete häiretega tegelemine Mis tahes kütte ja sooja tarbevee probleemide tuvastamiseks ja parandamiseks kasutage järgmist nimekirja. Sümptom Põhjus Sooja tarbevee temperatuur on liiga madal Kaitselüliti või peakaitse (MCB) häire või kogus ei ole piisav. esinemine. Madal ruumitemperatuur. Ruumitemperatuur on liiga kõrge. Kompressor ei käivitu. Ekraan ei põle. Soojuspump ja elektriline küttekeha ei kuumene. Võimalik, et käivitus automaatika kaitselüliti. Lüliti (SF1) seadistatud 0 režiimile. Sooja tarbevee kulu on suur. Kuidas toimida Kontrollige ja vahetage läbipõlenud kaitsed. Kontrollige ja asendage kõik läbipõlenud vooluringi- ja peakaitsed. Taastage automaatika kaitselüliti; kui automaatika kaitselüliti käivitub korduvalt, kutsuge elektrik. Seadke lüliti asendisse 1. Oodake paar tundi ja kontrollige, kas sooja tarbevee temperatuur tõuseb. Liiga madal käivitustemperatuuri seadistus Reguleerige käivitustemperatuuri juhtautomaatikas. seadistust menüüs 1.2. Võimalik, et käivitus automaatika kaitselüliti. Soojuspump ja elektriline küttekeha ei kuumene. Taastage automaatika kaitselüliti; kui automaatika kaitselüliti käivitub korduvalt, kutsuge elektrik. Kontrollige ja asendage kõik läbipõlenud vooluringi- ja peakaitsed. Vale küttegraafiku kaldenurk, küttegraafiku Reguleerige seadistust. nihke ja/või jahutusgraafiku nihke seadistus. Kaitselüliti või peakaitse (MCB) häire esinemine. Soojuspump vales töörežiimis "Soe tarbevesi" või "Jahutus". Voolupiiraja on voolu piiranud, kuna valduses kasutatakse mitmeid voolutarbijaid. Kontrollige ja vahetage läbipõlenud kaitsed. Muutke töörežiim "Auto"-le või "AutoK"- le. Lülitage üks või mitu voolutarbijat välja. Vale küttegraafiku kaldenurk, küttegraafiku Reguleerige seadistust. nihke ja/või jahutusgraafiku nihke seadistus. Soojuspump töötab vales töörežiimis. Muutke töörežiim "AutoK"-le. Vale jahutuse seadistus. Reguleerige seadistust. Kontrollige menüüd 2.2.1, ja Miinimumaega kompressori käivituste Oodake 30 minutit ja kontrollige, kas vahel või pärast seadme sisse lülitamist pole kompressor käivitus. saavutatud. Häiresignaal on sisse lülitunud. Häiret ei saa taastada. Vt lõiku "Häired". Aktiveerige töörežiim "Ainult lisaküte". Kontrollige ja asendage kõik läbipõlenud vooluringi- ja peakaitsed. Kontrollige, kas sisemooduli kaitselülitid on väljas. Kontrollige, et lüliti (SF1) oleks tavapärases asendis (1). 14

17 Majaomanikele Seadmete häiretega tegelemine Töörežiim "Ainult lisaküte" Häirete korral, mis põhjustavad madalat ruumitemperatuuri, saate aktiveerida "Ainult lisakütte" menüüs HBS 16, mis tähendab, et kütmine toimub üksnes elektrilise küttekeha abil. Aktiveerige režiim, hoides töörežiimi nuppu all 7 sekundit. Pange tähele, et see on vaid ajutine lahendus, kuna elektrilise küttekehaga soojendamine ei võimalda säästmist. Deaktiveerige see funktsioon, vajutades uuesti ja hoides 7 sekundit all nuppu "Töörežiim". Avariirežiim Avariirežiimi aktiveerimiseks keerake lüliti asendisse. Seda kasutatakse siis, kui juhtautomaatika ja seega ka töörežiim "Ainult lisaküte" ei tööta nii nagu peaks. Avariirežiimi aktiveerimiseks keerake lüliti (SF1) asendisse. Avariirežiimis kehtib järgnev: Juhtpaneeli valgustus ei sütti ja juhtautomaatika HBS 16 ei ole ühendatud. AMS on välja lülitatud ja ainult tsirkulatsioonipump HBS 16 ja elektriline küttekeha seadmes HE 30, HEV 300, HEV 500 on aktiivsed. 4 kw elektriseade on ühendatud. Elektrilist küttekeha juhib eraldi termostaat (BT30). Kuna automaatne kütteregulaator ei tööta, on vaja käsitsi segamist. Kutsuge paigaldaja. 15

18 Majaomanikele Häiremärguanded Häiremärguanded NIBE SPLIT on integreeritud mitmed kontrollfunktsioonid, mis annavad teile teada mis tahes tõrgetest. Juhtautomaatika edastab häiresignaalid, mida saab lugeda juhtpaneeli ekraanilt. Mis juhtub häire korral? Ekraani taustavalgus hakkab vilkuma ja olekulambis süttib punane tuli. Kompressori häired ja välisõhuanduri vead muudavad töörežiimi "antifriisiks" ja vähendavad pealevoolutemperatuuri minimaalseks lubatud temperatuuriks näitamaks, et midagi on valesti. Häire tekst ekraanil LP-alarm HP-Alarm Häire kirjeldus Madalsurve pressostaat on käivitunud. Kõrgsurve pressostaat on käivitunud. Erinevad häiretüübid Automaattaastamisega häired (pole vaja pärast põhjuse kadumist kinnitada). Olemasolevad häired, mis vajavad teie või paigaldaja poolt parandusmeetmeid. Häirete täielik nimekiri on leheküljel 63. Soovituslikud tegevused 1. Lugege soojuspumba ekraanilt, milline häire on esinenud. 2. Kliendina võite teatud häireid parandada. Vastavate tegevuste jaoks vaadake allolevat tabelit. Kui häiret ei parandata või seda pole tabelis, võtke ühendust oma paigaldajaga. Kontrollige/parandage enne paigaldaja/teenindustehnikute kutsumist Kontrollige, et radiaatorite/põrandaküttesüsteemide termostaadid poleks suletud (ainult jahutuse ajal). Kontrollige, et radiaatorite/põrandaküttesüsteemide termostaadid poleks suletud. VS voolurike / VS ühenduse viga Ekraan ei põle. Välismoodul pole voolu all / ühendus katkestatud Kui on toimumas jahutus: Kontrollige, et õhuvool AMS 10-sse poleks takistatud. Kontrollige, kas välismooduli kaitselülitid pole välja lülitatud. Kontrollige ja asendage kõik läbipõlenud vooluringi- ja peakaitsed. Kontrollige, kas sisemooduli kaitselülitid on väljas. Kontrollige, et lüliti (SF1) oleks tavapärases asendis (1). Häirete kinnitamine Häire kinnitamine ei too kaasa kahju. Häire põhjuse püsimisel häire kordub. Häire käivitumise korral saab seda kinnitada HBS 16 välja/sisse lülitamisega kasutades lülitit (SF1). Pange tähele, et voolu sisse lülitamise korral toimub enne soojuspumba taaskäivitamist 30 minutiline viivitus. Lisaks saab häiret kinnitada menüüs 9.7 (hooldusmenüü). Kui häiret ei saa (SF1) lüliti kasutamisel taastada, saab aktiveerida töörežiimi "Ainult lisaküte", et majas tavapärast temperatuuri taset jätkata. Kõige lihtsamalt saab seda teostada Töörežiimi nuppu 7 sekundit all hoides. Deaktiveerige see funktsioon, vajutades uuesti ja hoides 7 sekundit all nuppu "Töörežiim". Tähelepanu! Korduvad häired tähendavad, et paigalduses on viga. Pöörduge paigaldaja poole! 16

19 HUMMEL Patent Paigaldajale Üldinformatsioon paigaldajale Üldinformatsioon paigaldajale Transport ja hoiustamine Välismoodul AMS 10 AMS tuleks transportida ja hoida vertikaalses asendis. Kui soojuspumpa tõstetakse rihmade abil ilma pakendita, kaitske seadet nii nagu pildil näidatud. Soojuspumba parempoolne külg (eestvaates) on raskem. Kaitseklapp HEV 300 Kaasasolevad komplektid asuvad HBS 16 eesmise hooldusluugi taga, seadme HE 30 puhul pappkarbis ja kleeplindiga kinnitatult paagi HEV 300 all ja kaubaalusel HEV 500 kõrval. Seadme HBS 16 veepaaki HBS 16 võib transportida horisontaalasendis, nii et seade toetub tagumisele küljele, ning see tuleb hoiustada horisontaalasendis ja kuivades tingimustes. HE 30, HEV 300, HEV 500 paake HEV 300 ja HEV 500 peab transportima ja hoiustama vertikaalasendis ja kuivades tingimustes. Paaki HE 30 peab transportima ja hoiustama horisontaalasendis, nii et seade toetub tagumisele küljele, ja kuivades tingimustes. Tarne komponendid HBS 16 Välisandur 1 faasiühenduse sillad Vooluandur, 3 faasi Täiturmootorite võtmed Mudafilter ja sulgeventiil HE 30, HEV 300, HEV 500 Kaasasolev komplekt HE 30 Kaasasolev komplekt HEV

20 5 m Paigaldajale Üldinformatsioon paigaldajale Monteerimine Välismoodul AMS Asetage AMS hoonest välja kindlale alusele, eelistatavalt seina äärde betoonalusele seinakinnituse või alusega. See tuleb paigutada nii, et aurusti alumine äär on keskmise tavapärase lumetasemega ühel kõrgusel, kuid minimaalselt 200 mm kõrgusel. Seadet AMS ei tohiks asetada müratundlike seinte, nt magamistoa kõrvale. Samuti jälgige, et seadme asetus ei põhjustaks ebamugavusi teie naabritele. Hoolitseda tuleb selle eest, et soojuspump paigaldamise ajal kriimustada ei saaks. Ülessulamisel võib tekkida suur hulk kondensvett ja sulatusel ka sulavett. Varustage paigaldusala hea äravooluga ja veenduge, et vesi ei saaks jää tekkimise ajal teedele ja mujale voolata. AMS ja majaseina vaheline kaugus peab olema vähemalt 150 mm. Tagage, et AMS kohal on vähemalt meeter vaba ruumi. Seadet AMS ei tohi paigaldada nii, et toimuda saaks välisõhu retsirkuleerimine. Seadet AMS ei tohi asetada tuulisesse kohta, kus see on avatud otsesele tugevale tuulele. See põhjustab madalamat tootlikkust ja efektiivsuse halvenemist ning mõjub negatiivselt ka sulatusfunktsioonile. Paigaldamisel seinale jälgige, et vibratsioon ei mõjutaks maja sees. Samuti jälgige, et sein ja kinnitus suudaksid soojuspumba raskust taluda. 300 mm 150 mm 300 mm HBS 16 HBS 16 soovitatakse paigaldada ruumi, mille põrandas on olemas äravool, kõige sobivamad on majapidamisruum ja katlaruum. Paigaldage HBS 16 nii, et selle tagakülg on vastu hoone välisseina; kõige paremini sobib selleks ruum, kus müral pole tähtsust. Kui see ei ole võimalik, vältige seadme paigaldamist vastu magamistoa või mõne muu ruumi seina, kus müra võib põhjustada probleeme. HBS 16 tagaküljele on kinnitatud seinakinnitus (2 osa), mille abil saab seadme seinale kinnitada. Kinnitage seinakinnituse üks osa sobivast materjalist seinale. Seejärel paigaldage HBS 16 seinale. Fikseerige HBS16 seinale kahe originaalkruvi abil. Paigaldage torud nii, et neid ei oleks vaja kinnitada seintele, mille taga on magamis- või elutuba. Veenduge, et hooldustoimingute tarbeks on seadme ees vähemalt 500 mm vaba ruumi ja seadme kohal vähemalt 220 mm vaba ruumi. Veenduge, et seadme all oleks torude ja klappide paigaldamiseks piisavalt vaba ruumi. Riputage seade kõrgusele, kust selle ekraani on võimalik lugeda. HE 30 HE 30 paak on soovitatav paigaldada ruumi, mille põrandas on olemas äravool, kõige sobivamad on majapidamisruum või katlaruum. Riputage paak nii, et selle tagakülg on vastu välisseina; kõige paremini sobib selleks ruum, kus müral ei ole tähtsust. Kui see ei ole võimalik, vältige seadme paigaldamist vastu magamistoa või mõne muu ruumi seina, kus müra võib põhjustada probleeme. Kinnitage seinakinnitus (komplektis kaasas) sobivast materjalist seinale. Haakige paak seinakinnituse külge. Paigaldage kaasasolev kruvi seinakinnituse ülemisse auku, et paak püsiks paigal. Paigaldage torud nii, et neid ei oleks vaja kinnitada seintele, mille taga on magamis- või elutuba. Veenduge, et torude paigaldamiseks ja hooldustoimingute tarbeks oleks seadme ees vähemalt 500 mm vaba ruumi, paremal pool vähemalt 600 mm vaba ruumi ja seadme kohal vähemalt 220 mm vaba ruumi. Veenduge, et paagi all oleks tühjenduskraanile piisavalt ruumi. HE 30 on varustatud manomeetri, tühjenduskraani ja kaitseklapiga. Kaitseklapp (FL2) tuleb paigaldada paagile võimalikult lähedale. Tühjenduskraan tuleb paigutada kõige madalamasse punkti. Manomeetri asukoht (BP5) on vähem oluline. HEV 300, HEV 500 Tarbeveeboiler soovitatakse paigaldada ruumi, mille põrandas on olemas äravool, kõige sobivamad on majapidamisruum ja katlaruum. Pind peab olema kindel, eelistatavalt betoonpõrand või -vundament. Seadet saab reguleeritavate jalgade abil joondada. Paigaldage torud nii, et neid ei oleks vaja kinnitada seintele, mille taga on magamis- või elutuba. Veenduge, et hooldustoimingute tarbeks on tarbeveeboileri ees vähemalt 500 mm vaba ruumi ja boileri kohal vähemalt 220 mm vaba ruumi. Paisupaagi dimensioneerimine HBS 16 on varustatud 18 l membraanpaisupaagiga. Olenevalt paigaldisest võib vaja minna ka suuremat 18

21 Paigaldajale Üldinformatsioon paigaldajale paisupaaki. Paisupaak tuleb iga paigaldise jaoks eraldi dimensioneerida. Kui on vaja suuremat paisupaaki, võib olemasoleva paisupaagi sulgeda. Maht komponendi kohta HBS 16 4l HE l HEV l HEV l Algrõhk ja max kõrguse vahe Paisupaagi algrõhk tuleb dimensioneerida vastavalt paagi ja kõige kõrgemal asetseva radiaatori maksimaalse kõrguse (H) vahe järgi, vt joonis. Algrõhk 0,5 baari (5 mvp) tähendab 5 m maksimaalset lubatud kõrguse vahet. Juhul kui paisupaagi standardne algrõhk pole piisavalt kõrge, saab seda paisupaagis oleva klapi kaudu täitmise abil tõsta. Paisupaagi standardne algrõhk tuleb sisestada kontrollnimekirja lk40. Mis tahes algrõhu muudatus mõjutab paisupaagi võimet vee paisumise käsitlemiseks. Paagi tühjendamine HE 30, HEV 300, HEV 500-s olev paak tühjendatakse klapi (QM1) ja kaitseklapi (FL2) avamisel. Tähelepanu! Kui seade HEV 300/HEV 500 tühjendatakse klapi kaudu (QM1), jääb osa vett endiselt spiraalsoojusvahetisse ja seadmesse HBS 16. See tähendab, et soojusvahetil, torudel ja klappidel on madalatel temperatuuridel külmumisoht ja sooja tarbevee osas oleval spiraaltorul oht hügieenile. HE 30 HEV 300 H HEV 500 Käsitsi segamine Kui HBS 16 on seadistatud avariirežiimi, siis kütteregulaator ei tööta ja vajalik on käsitsi segamine. 1. Vajutage ja lukustage nupp (QN11). 2. Pöörake seguklapp käsitsi soovitud asendisse. Soovituslik paigaldusjärjekord 1. Ühendage HBS 16 kliimasüsteemi ja paagiga. Ühendage paagiga külma ja sooja vee torud ning mis tahes välised soojusallikad. Vt lk 22. Vt ka ühendusjuhist lk 26 ja edasi. 2. Paigaldage külmaagensi torud vastavalt kirjeldusele lk Ühendage koormusmonitor, välisõhu temperatuuriandur ja mis tahes tsentraliseeritud koormusregulaatorid ja välisühendused ning HBS 16, paagi ja AMS vaheline kaabel. Vt lk Ühendage elektritoide HBS 16-ga. Vt lk Vt töökorda seadmise juhiseid lk37. 19

22 Paigaldajale Torude paigaldamine Torude paigaldamine Üldteave Torude paigaldamine tuleb teostada vastavalt kehtivatele reeglitele ja direktiividele. HBS 16 võib töötada temperatuuril kuni 65 C. Optimaalseks kasutamiseks soovitame, et kliimasüsteem oleks dimensioneeritud maksimaalselt 55 C. HBS 16 ei ole varustatud sulgeventiilidega. Need tuleb edaspidise hoolduse lihtsustamiseks paigaldada sisemoodulist väljapoole. HBS 16 saab ühendada radiaatori süsteemiga, põrandakütte süsteemiga ja/või jahutuskonvektoritega. HE XL XL18 Möödavooluklapp Tähelepanu! Kõikide ühendusvalikute puhul on vajalik vaba vool, mis tähendab, et paigaldada tuleb möödavooluklapp. Süsteemi nõuded Minimaalse konfiguratsiooni jaoks on vajalik järgnev: Nõuetekohaseks töötamiseks peab kliimasüsteemi maht vastama paigaldusnõuetele, vt lk 26. Kui seda ei täideta, tuleb paigaldada puhvermahuti (NIBE UKV). Täiendavate valikute tarvis vt ühendusjuhis lk26. Mõõdud ja toruühendused HBS XL18 Ühendus, tsirkulatsioon XL19 Ühendus, tsirkulatsioon HEV XL4 XL3 XL19 XL XL8 XL14 XL13 XL1 XL18 XL2 XL XL1 Kliimasüsteem, pealevool Ø 28 mm XL2 Kliimasüsteem, tagasivool Ø 28 mm XL13 Vedelikutoru külmaagens, muhvots 3/8'' XL14 Gaasitoru külmaagens, muhvots 5/8" XL18 Ühendus, tsirkulatsioon XL19 Ühendus, tsirkulatsioon XL9 475 XL3 Ühendus, külm vesi XL4 Ühendus, kuum vesi XL8 Ühendus, ühendamine, küttevesi sisse XL9 Ühendus, ühendamine, küttevesi välja XL18 Ühendus, tsirkulatsioon XL19 Ühendus, tsirkulatsioon 20

23 Paigaldajale Torude paigaldamine HEV 500 XL4 XL18 XL Maksimaalne toru pikkus HBS 16 ja HE 30, HEV 300, HEV 500 vahel on 10 m. Ühendus (XL 18) seadmel HBS 16 on ühendatud paagi klemmiühendusse (XL 18). Ühendus (XL 19) seadmel HBS 16 on ühendatud paagi klemmiühendusse (XL 19). Paigaldage seade HE 30 seinale. HEV 300/HEV 500 tuleb asetada kindlale pinnale, eelistatavalt betoonalusele. HEV 300/HEV 500 kõrgust saab reguleeritavate jalgade abil reguleerida. Veenduge, et seadme ees on vähemalt 500 mm vaba ruumi ja seadme kohal vähemalt 220 mm vaba ruumi, et tagada seadme HE 30, HEV 300, HEV 500 hooldamine HE 30 XL3 XL XL Ø XL3 Ühendus, külm vesi XL4 Ühendus, kuum vesi XL8 Ühendus, ühendamine, küttevesi sisse XL9 Ühendus, ühendamine, küttevesi välja XL18 Ühendus, tsirkulatsioon XL19 Ühendus, tsirkulatsioon Pumbakarakteristik HEV ,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 Diagramm näitab maksimaalse tootlikkuse. Seda võib piirata menüüs 2.0. Lisatsirkulatsioonipumba ühendamine Suurema veevooluhulga saavutamiseks täiendava tsirkulatsioonipumba GP10 paigaldamiseks vt osa "Põrandaküttesüsteemid" lk 29. Vastavaid maksimaalseid veevooluhulga parameetreid ei tohi ületada. HBS 16 ühendamine paagiga HBS 16 tuleb ühendada tarbeveeboileri või paagiga. Kliimasüsteemi toruühendused tehakse HBS 16 alt. Paak HE 30, HEV 300, HEV 500 ja HBS 16 toruühendused tuleb paigaldada siseruumis, kus temperatuur ei lange alla 15 C. 21

24 Paigaldajale Torude paigaldamine HEV 500 Sooja tarbevee soojusvaheti ühendamine Veeboiler (HEV 300/HEV 500) peab olema varustatud vajaliku arvu klappidega. Kui temperatuur ületab 60 C, peab olema paigaldatud seguklapp. Kaitseklapi maksimaalne avanemisrõhk võib olla 10,0 baari. Klapp paigaldatakse sissetuleva majapidamisvee torustikule, nagu põhimõttelisel skeemil näidatud. Veetaskute tekkimise vältimiseks peab kaitseklappidest kulgev äravoolutoru olema kogu pikkuse ulatuses kaldega. Samuti peab toru olema külmakindel. Vt lõikühendused leheküljel26 põhimõtteline skeem. Täiendav tarbeveeboiler elektriküttekehaga. Kui paigaldate mullivanni või mõne muu seadme, mis tarbib märkimisväärses koguses sooja tarbevett, tuleb soojuspumbale lisaks paigaldada elektriline tarbeveeboiler. Kui boiler on ühendatud Ø 15 mm külmaveeventiiliga, siis tuleb see asendada vastava Ø 22 mm ventiiliga. Kliimasüsteemi ühendamine Ühendage HBS 16 toruühendused (XL1) ja (XL2) kliimasüsteemiga. Tähelepanu! Termin "kliimasüsteem", mida kasutatakse käesolevas paigaldus- ja hooldusjuhendis, tähistab kütte- või jahutussüsteemi seadmest HBS 16 kütmiseks või jahutamiseks. Vv från värmepump Kv Backventil Blandningsventil 22

25 Paigaldajale Torude paigaldamine Välise soojusallika ühendamine Ühendage väline soojusallikas, nt gaasi- või õlikatel (XL8) (sisse) ja (XL9) (välja) seadmel HEV 300/HEV500 (sisemine mõõt G1). Ühenduste vabastamiseks eemaldage nendelt kogu isolatsioon. Vt ka Nõuded paigaldusele leheküljel 26. Tähelepanu! Tehke ühendused 45 nurga all. Soojusvaheti mooduli kondensvee ärajuhtimine HBS 16 on varustatud seadme alaosas oleva voolikühendusega. Vajadusel saab ühendada vooliku. HEV 300 Külmaagensi torude ühendamine (pole kaasas) Paigaldage külmaagensi torud välismooduli AMS 10 ja HBS 16 vahele. Torude paigaldamisel järgige kehtivaid eeskirju ja direktiive. AMS piirangud Maksimaalne toru pikkus, AMS (L): 15 m. Maksimaalne kõrguse vahe (H): ±7 m. HEV 500 H L L H Toru mõõdud ja materjalid Toru mõõdud Ühendus Materjal Minimaalne materjali paksus Gaasitoru Vedelikutoru Ø15,88 mm (5/8") Ø9,52 mm (3/8") Muhvots - (5/8") Muhvots - (3/8") Vase kvaliteet SS-EN või C1220T, JIS H3300 1,0 mm 0,8 mm 23

26 Paigaldajale Torude paigaldamine Toruühendused Teostage toruühendus suletud täitmisventiiliga (QM35, QM36). HBS 16 Alumine joonis näitab võimalikke torude väljalaskeavasid. Muhvühendused Laienemine: A Välisdiameeter, vasktoru (mm) Ø9,52 Ø15,88 A (mm) 13,2 19,7 Väljatõukamine: B Veenduge, et vesi ega mustus ei satuks torudesse. Painutage torusid võimalikult laias raadiuses (vähemalt R100~R150). Ärge painutage toru korduvalt. Kasutage painutustööriista. Ühendage muhvots ja pingutage järgmise pingutusmomendini. Kui dünamomeetrilist võtit pole, kasutage "pingutusnurka". Välisdiameeter, Pingutusmoment vasktoru (Nm) (mm) Ø9,52 Ø15,88 34~42 68~82 Pingutusnurk ( ) 30~45 15~20 Soovituslik tööriista pikkus (mm) Välisdiameeter, vasktoru (mm) Ø9,52 Ø15,88 B, R410A tööriistaga (mm) 0~0,5 B, tavapärase tööriistaga (mm) 0,7~1,3 Tähelepanu! Jootmisel tuleb kasutada kaitsegaasi. 24

27 Paigaldajale Torude paigaldamine Surveproov ja vaakumeerimine Nii HBS 16-l kui ka AMS 10-l on tehases testitud rõhku ja lekkimist, kuid toodetevahelisi toruühendusi tuleb pärast paigaldamist kontrollida. Tähelepanu! Toodete vahelistel toruühendustel tuleb pärast paigaldust testida rõhku ja lekkimist vastavalt kehtivatele määrustele. Mitte mingitel tingimustel ei tohi süsteemi survestamiseks ega läbipesuks kasutada muud tüüpi elementi kui lämmastikku. Külmaagensi torude isoleerimine Isoleerige külmaagensi torud (nii gaasi kui ka vedelikutorud) soojusisolatsiooni ja kondenseerumise vältimiseks. Kasutage isolatsiooni, mis talub vähemalt 120 C. Halvasti isoleeritud torud võivad põhjustada isolatsiooniga seotud probleeme ja asjatut kaabli kulumist. Põhimõte: or connecting indoor Exterior t tdoor units Liquid piping Gas pipi Vaakumpump Õhu eemaldamiseks kasutage vaakumpumpa. Pumbake vähemalt üks tund ja lõpprõhk pärast õhu eemaldamist peab olema 1 mbaari (100 Pa, 0,75 kuiv või 750 mikronit) absoluutrõhk. Kui süsteemi on jäänud niiskust või leke, siis vaakumrõhk tõuseb pärast õhu eemaldamise lõpetamist. Ühendused: and (accessory) Pipe cover (accesso Insulation Manometer Mätuttag Serviceventil, vätska Serviceventil, gas Vacuum pump Vihje! Parema lõpptulemuse nimel ja õhu eemaldamise kiirendamiseks tuleb järgida järgmisi punkte. Ühendustorud peavad olema nii laiad ja lühikesed kui võimalik. Tühjendage süsteem 4 mbaarini ja täitke süsteem kuiva lämmastikuga, et atmosfäärirõhk lõpetaks eemaldamise. Külmaagensiga täitmine AMS tarnitakse koos külmaagensiga, mille kogus on kuni 15 m pikkuste külmaagensi torude täitmiseks. Tähelepanu! Kuni 15 m külmaagensi torudega paigaldusel pole täiendavat külmaagensi vaja lisada. Toruühenduste, rõhutestide, vaakumeerimise ning õhu eemaldamise teostamisel täitmisventiilid (QM35, QM36) avada, et torud ja HBS 16 külmaagensiga täita. 25

28 Paigaldajale Torude paigaldamine Ühendused Nõuded paigaldusele Kliimasüsteemi maksimaalne rõhk Kliimasüsteemi maksimaalne temperatuur Max temperatuur HBS 16-s Välisest soojusallikast tulev max temperatuur Max pealevoolutemperatuur koos kompressoriga Min jahutuse pealevoolutemperatuur, HBS11-16/HBS Max jahutuse pealevoolutemperatuur Min maht, kliimasüsteem soojustuse, jahutuse* ajal Min maht, kliimasüsteem põrandajahutuse* ajal Kliimasüsteemi maksimaalne vool Kliimasüsteemi minimaalne vool tsirkulatsioonipumba kiirusel 100% (sulatusvool) Küttesüsteemi minimaalne vool Jahutussüsteemi minimaalne vool Üldteave NIBE SPLIT on võimalik ühendada mitmel erienval moel, millest mõnda ka järgnevalt kirjeldatakse. Detailsema ühendusjuhise saamiseks vt AMS ,25 MPa (2,5 baari) +65 C +65 C +65 C +58 C +7 C/+18 C +25 C 150 l 150 l 0,79 l/s 0,39 l/s 0,24 l/s 0,32 l/s Välise lisakütte ühendamine Välise lisakütte võimsus Soovituslik ühendusvool HEV kw 0,17 0,33 l/s HEV 500 * Puudutab tsirkulatsioonimahtu. Välist tsirkulatsioonipumpa tuleb kasutada siis, kui rõhu langus süsteemis on suurem kui kasulik välisrõhk. Sellisel juhul tuleb paigaldada tagasilöögiklapiga möödavoolutoru Kui süsteemis ei suudeta tagada minimaalset veevooluhulka, tuleb kasutada möödavooluklappi. Sümbolite kirjeldus Sümbol Tähendus Õhueraldaja Sulgeventiil Tagasilöögiklapp Liiniseadeventiil Kaitseklapp Temperatuuriandur Paisupaak P Manomeeter Tsirkulatsioonipump Seguklapp/jaotusventiil Ventilaator 26

29 Paigaldajale Torude paigaldamine NIBE SPLIT kliimasüsteemi ja mis tahes lisaküttega Klimatsystem RG10/ RE10 CP1 Överströmningsventil Erf. säkerhetsutr. FQ1 FL1 BT 1 HBS 16 Extern tillsats AMS HEV 300/HEV

30 Paigaldajale Torude paigaldamine Klimatsystem RG10/ RE10 CP1 Överströmningsventil BT 1 HBS 16 HE 30 AMS Tähelepanu! Need on põhimõttelised skeemid. Tegelik paigaldus tuleb kavandada kooskõlas kehtivate standarditega. 28

31 Paigaldajale Torude paigaldamine Kliimasüsteem Radiator Golvvärme Fläktkonvektor Extra system volym Extra system volym Extra system volym CM1 CP1 Överströmningsventil CM1 Överströmningsventil CM1 Överströmningsventil CP1 CP1 Radiator- och golvvärme för värme och fläktkonvektor för kyla EP21-GP20 EP22-QN12 EP21-BT2 A EP21-QN25 AB Kyla B Dubbla golvvärme för värme och fläktkonvektor för kyla EP21-GP20 EP22-QN12 EP21-BT2 A EP21-QN25 AB Kyla B EP21-BT3 EP21-BT3 CM1 CM1 CP1 Överströmningsventil CP1 Överströmningsventil Selgitus EP21 Kliimasüsteem 2 BT2 Temperatuuriandur, pealevool BT3 Temperatuuriandur, tagasivool GP20 Tsirkulatsioonipump QN25 Seguklapp EP22 Kliimasüsteem 3 QN12 Ümberlülitusventiil, jahutus/küte Mitmesugust BT1 Välistemperatuuriandur CM1 Paisupaak CP1 Akumulatsioonipaak UKV GP12 Toitepump RM Tagasilöögiklapp 29

32 Paigaldajale Torude paigaldamine Väline lisaküte Solfångare Vedpanna med ackumulator EP8 CP2 GP31 CP1 EM1 GP32 RM FL1 Extern styrning Extern styrning CM5 Gaspanna Olje-/pelletspanna Frånluftsvärmepump ALT 2 ALT 1 GAS V. RM5 On/off EB1 On/off GP12 RM5 GP12 RM5 EM2 HQ Selgitus CM5 Paisupaak CP1 Akumulatsioonipaak EB1 Elektriline küttekeha EM1 Puuküttega boiler EM2 Õli-/graanulkatel FL1 Kaitseklapp GP12 Toitepump GP31 Pumbasõlm, kõrge temperatuuri piiramine GP32 Pumbasõlm, madala temperatuuri piiramine HQ Sõelfilter RM5 Tagasilöögiklapp 30

33 Paigaldajale Elektritööd Elektritööd Üldteave HBS 16 tuleb paigaldada läbi kaitselüliti, mille minimaalne eraldusvahe on 3 mm. Elektrilised komponendid 5,5 mm Muud elektriseadmed v.a välisõhuandurid, vooluandurid ja välismoodul AMS 10 on tehases juba ühendatud. Ühendage sisemoodul HBS 16 ja välismoodul AMS 10 lahti enne maja juhtmete isolatsiooni kontrollimist. Kaitse nimivõimsusi vt tehnilistest andmetest "Kaitsekorgid". Kui majja on paigaldatud maandusrikkekatkesti, paigaldage HBS 16 seadmele eraldi katkesti. Ühendused tuleb teostada elektritoite pakkuja loal ja kvalifitseeritud elektriku järelevalve all. 3G 6 mm 2 kaablit tuleb kasutada HBS 16 ja AMS ühendamiseks, sideühenduseks kasutatakse 3G 1,5 mm 2 kaablit. Kaablid tuleb juhtida nii, et neid ei vigasta paneelide metallservad ning need ei jää paneelide vahele kinni. AMS on varustatud ühefaasilise kompressoriga. See tähendab, et faas L3 on kompressori töö ajal koormatud kuni 25 A. HBS 16 1 mm Tähelepanu! Elektritöid ja hooldust võib teha vaid kvalifitseeritud elektriku järelevalve all. Elektritööde ja juhtmete ühendamisel tuleb järgida kehtivaid eeskirju. Tähelepanu! Lülitit (SF1) ei tohi keerata asendisse 1 ega enne, kui boiler on veega täitunud. Tsirkulatsioonipump ja elektriline küttekeha võivad kahjustada saada. Elektripaigaldise tööpõhimõtte joonis PEN L1 L2 L3 HE 30 * Ainult 3-faasilises paigaldises. 31

34 Paigaldajale Elektritööd HEV 300 Elektritoite ühendamine Sissetulev elektritoide ühendatakse klemmliistuga (X1) seadmes HBS 16, kasutades läbiviigu tihendit (UB1). Kaabli mõõtmed peavad vastama kehtivatele reeglitele. HBS 16 saab ühendada kas 400 V 3NAC või 230 V 1AC-ga. 400 V 3NAC: Ühendage sissetulev elektritoide vastavalt märgistustele klemmil (X1). Tähelepanu! Olenevalt maja peakaitsmest ja selleks, et vältida olukordi, kus koormusmonitor kompressorit aeglustab, tuleks kõik muud maja koormused teisaldada L3-lt L1-le ja L2-le. HEV V1AC: Paigaldage kaasasolevad sillad klemmide L1 ja L2 vahel ning L2 ja L3 vahel sissetuleval klemmliistul (X1). Ühendage sissetulev elektritoide vastavalt märgistustele klemmil. 400 V 3NAC N L1 L2 L3 PE N 0 L L1L2L3 Selgitus 230 V 1AC N L PE Tähistus Tüüp Konduktori mõõtkava pikkus (mm) UB1,2,3 Läbiviiktihend - N 0 L L1L2L3 X1 Klemmliist, sissetulev elektritoide 18 X2 Klemmliist, AMS X3 X4 X100 Klemmliist, side, AMS Klemmliist, väline lisaküte Klemmliist, väline elektriline küttekeha ja ülekuumenemiskaitse/termostaadi avariirežiim FD1-BT30. Klemmliist Kaitselüliti Automaatne kütteregulaator, tsirkulatsioonipumbad ja nende juhtmed HBS 16-s on sisemiselt kaitstud kaitselülitiga (FA1). Välismoodul AMS ja seadmed on HBS 16-s sisemiselt kaitstud kaitselülitiga (FA2). X101 SF1 FA1 FA2 FA3 Klemmliist Lüliti Juhtautomaatika kaitselüliti Välismooduli kaitselüliti Juhtautomaatika kaitselüliti, väline elektriline küttekeha Ülekuumenemiskaitse Ülekuumenemiskaitse (FD1) katkestab süsteemiga ühendatud elektrilise küttekehasse mineva voolu, kui temperatuur on jõudnud vahemikku 90 ja 100 C. Ülekuumenemiskaitset on võimalik käsitsi taastada. Taastamine Ülekuumenemiskaitse/avariirežiimi termostaat (FD1-BT30) asub paagi elektriühendusel. Ülekuumenemiskaitse taastamiseks vajutage tugevalt selle nupule. Tähelepanu! Taastage ülekuumenemiskaitse, kuna see võis transportimise ajal aktiviseeruda. 32

35 Paigaldajale Elektritööd Ühendus HBS 16 ja AMS vahel Seadmete vaheline kaabel peab olema ühendatud klemmliistu vahel sissetulevale elektritoitele (TB) AMS s ja klemmliistuga (X2) HBS 16-s läbiviiktihendi kaudu (UB2). Tähelepanu! AMS peab olema maandatud enne seadmetevaheliste juhtmete ühendamist. Juhtmed tuleb kinnitada nii, et klemmliist poleks surve all. Konduktori mõõtkava pikkus on 8 mm. Ühendus HBS 16 ja HE 30, HEV 300, HEV 500 vahel Seadmetevaheline kaabel peab olema ühendatud väljuva elektritoite klemmliistuga (X4) HBS 16-s ja klemmliistuga X100 HE 30, HEV 300, HEV 500-s. Konduktori mõõtkava pikkus on 12 mm. AMS Ühendage faas (pruun), neutraal (sinine), maandus (kollane/roheline) vastavalt joonisele: L N N L (AMS 1 L N 2 3 PE L N 2 3 PE 33