PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500"

Transkript

1 MOS EE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

2

3 Sisukord Majaomanikele Üldteave 3 Paigaldusinfo 3 Informatsioon paigalduse kohta Tooteteave 4 NIBE SPLIT omadused 4 Tööpõhimõte NIBE SPLIT 4 Juhtpaneel, sisemoodul Kuidas juhtpaneeli kasutada 6 Menüü tüübid 6 Kiirvalik 6 Klahvilukk 6 Küttetemperatuuri seadistamine Üldteave 7 Tööolek 7 Ruumitemperatuuri muutmine käsitsi 7 Vaikimisi seadistus 8 Vaikimisi seadistuste uuesti reguleerimine 9 Jahutustemperatuuri seadistamine Üldteave 10 Jahutust juhitakse välisõhuandurilt töörežiimis AutoK 10 Jahutusrežiimi juhtimine ruumianduri kasutamisel 10 Sooja tarbevee temperatuuri seadistamine Arvestatav maht 11 Prioriteetide seadistamine 11 Ekstra soe tarbevesi 11 Hooldus Kaitseklappide kontrollimine 12 Manomeeter HE 30, HEV 300, HEV Tarbeveeboileri spiraalsoojusvaheti tühjendamine 13 Paagi tühjendamine 13 Toote AMS 10 hooldus 13 Nõuandeid energia säästmiseks 13 Seadmete häiretega tegelemine Töörežiim "Ainult lisaküte" 15 Avariirežiim 15 Häiremärguanded Mis juhtub häire korral? 16 Soovituslikud tegevused 16 Häirete kinnitamine 16 Paigaldajale Üldinformatsioon paigaldajale Transport ja hoiustamine 17 Tarne komponendid 17 Monteerimine 18 Paisupaagi dimensioneerimine 18 Käsitsi segamine 19 Paagi tühjendamine 19 Soovituslik paigaldusjärjekord 19 Torude paigaldamine Üldteave 20 Süsteemi nõuded 20 Mõõdud ja toruühendused 20 Pumbakarakteristik 21 HBS 16 ühendamine paagiga 21 Kliimasüsteemi ühendamine 22 Sooja tarbevee soojusvaheti ühendamine 22 Välise soojusallika ühendamine 23 Soojusvaheti mooduli kondensvee ärajuhtimine 23 Külmaagensi torude ühendamine (pole kaasas) 23 Ühendused 26 Elektritööd Üldteave 31 Elektrilised komponendid 31 Elektritoite ühendamine 32 Kaitselüliti 32 Ülekuumenemiskaitse 32 Ühendus HBS 16 ja AMS vahel 33 Ühendus HBS 16 ja HE 30, HEV 300, HEV 500 vahel 33 Elektrilise lisakütte max võimsuse seadistamine 34 Max boileri temperatuuri seadistamine 34 EBV kaart, klemmi- ja elektriskeem 34 Välisanduri ühendamine 34 Temperatuurianduri ühendamine, sooja vee tootmine 35 Voolupiiraja ühendamine 35 Tsentraliseeritud koormusregulaatori/tariifi ühendamine 35 Väliskontaktide ühendamine 35 Häire väljundid 36 Spetsiifiliste ühenduste ühendamine 36 Käivitamine ja kontroll Ettevalmistused 37 Töökorda seadmine 37 Küttesüsteemi vooluhulga seadistamine 38 Jahutussüsteemi vooluhulga seadistamine 38 HBS 16 kasutusele võtmine ilma AMS ühenduseta 38 Välise lisakütte kontrollimine koos blokeeritud sisemise elektrilise küttekehaga 38 Välise lisakütte kontrollimine (ei juhi HBS 16) koos toetava sisemise elektrilise küttekehaga 38 Seadme paigalduse ülevaatamine 38 Sõelfiltri puhastamine 38 Järelreguleerimine 39 Kontrollnimekiri: Kontroll enne kasutusele võtmist 40 Mitmesugust Juhtimine Ekraan 41 Menüü tüübid 41 Menüü juhtimine 41 Menüü jaotis 42 Peamenüüd [N] Soojavee temp [N] Pealevoolu temp. 52 1

4 Sisukord 3.0 [N] Pealevoolu temp [N] Välistemperatuur [N] Soojuspump [N] Ruumi temperatuur [N] Kell [N] Teised seadistused [S] Hooldusmenüüd 57 Häirenimekiri Häirete kinnitamine 63 Automaattaastamisega häire 63 Ülekuumenemiskaitse häire 63 HBS 16 häire 63 AMS 10 häire 64 Sooja tarbevee häire 66 Pealevoolu häire 66 Välisõhuanduri häire 66 Elektriskeem HBS AMS Komponentide asukohad HBS HE 30, HEV 300, HEV Välismoodul 79 Temperatuuriandur Anduri asetus 81 Anduri andmed seadmes AMS HBS 16 anduri andmed 82 Mõõdud Sisemoodul HBS Välismoodul 87 Tehniline spetsifikatsioon 90 Jõudlus, HBS 16 ja AMS Helirõhutasemed 91 Lisaseadmed Ohutusnõuded Hoiatus 94 Ettevaatus 94 Eriti R410A jaoks mõeldud seadmetele 95 Terminite register

5 Majaomanikele Üldteave Üldteave NIBE SPLIT on kütte-, jahutus- ja sooja tarbevee tootmise süsteem. Süsteem koosneb välismoodulist (AMS 10-16), mis kasutab välisõhu energiat ja saadab selle sisemoodulile (HBS 16) ja ühele paakidest (HE 30, HEV 300, HEV 500), mis reguleerib ja jaotab soojust majas. Süsteemist NIBE SPLIT suurima kasu saamiseks vaadake käesoleva paigaldus- ja kasutusjuhendi peatükki "Majaomanikele". NIBE SPLIT on kvaliteetne pikaelueaga töökindel süsteem. Paigaldusinfo Paigaldusandmed ja paigalduse kontrollnimekiri leheküljel 40 tuleb täita paigaldaja poolt, et garantii kehtiks. Täidetakse paigaldusinseneri poolt süsteemi paigaldamisel NIBE'ga suhtluses tuleb alati ära märkida seerianumber. Sisemoodul: Välismoodul: Paak/Tarbeveeboiler: Paigaldamise kuupäev: Kontrollnimekiri, lk 40, täidetud Paigaldusinsenerid: Küte Radiaator Põrand Jahutuskonvektor Jahutus Põrand Jahutuskonvektor Pole kasutatav Muu... Väline kütteallikas Päike Gaas Õli Puit Graanulid Elekter Lisaseadmed KVR 10 RE 10 RG 10 ESV 22 / ESV 28 VCC 28 ACK 28 SRB 22 Muu... Seadistused Sisestage kõrvalekalded vaikimisi seadistustest. Menüü Seadistamine Menüü Seadistamine Kuupäev Allkirjastatud Käesolevat seadet võivad kasutada lapsed (alates 8 eluaastast), piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud ning isikud kellel puudub kogemus ja teadmised vaid juhul, kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ning nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida ning seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. Konstruktsioonimuudatused on võimalikud. NIBE

6 Majaomanikele Informatsioon paigalduse kohta Informatsioon paigalduse kohta Tooteteave NIBE SPLIT on terviklik moodne soojuspumbasüsteem, mis pakub efektiivset tehnilist energiasäästu ja vähendatud süsihappegaasi emissiooni. NIBE SPLIT kliimaseadme kasutamine on ohutu ja ökonoomne. Soojus omandatakse välisõhust välismooduli kaudu (AMS 10-16), kus külmaagens, mis ringleb suletud süsteemis, edastab soojusallikast (välisõhk) soojuse sisemoodulisse (HBS 16). See välistab vajaduse maakollektorite ja energiakaevude järele. NIBE SPLIT omadused Optimaalne aastane soojustegur tänu inverter juhtimisega kompressorile. Kompaktsete mõõtudega välismoodul. Juhitava kiirusega tsirkulatsioonipump. Optimaalsed töökulud. Kompressori kiirust reguleeritakse vastavalt vajadusele. Varustatud kogumispaakidega HE 30, HEV 300 või HEV 500 sisemoodulile HBS 16 ja välismoodulile AMS Integreeritud kell ekstra sooja tarbevee programmeerimiseks ja pealevoolutemperatuuri langetamiseks/tõstmiseks. Valmistatud kahe kliimasüsteemi juhtimiseks. Integreeritud aktiivne jahutusfunktsioon. Võimalik juurde ühendada väliseid kütteallikaid. Tööpõhimõte NIBE SPLIT Süsteem ilma sooja veeta, vaid kütmiseks (jahutamiseks) AMS BT 1 RG10/ RE10 HBS 16 CP1 HE 30 Överströmningsventil Kütmine (jahutamine) ja soe tarbevesi AMS BT 1 RG10/ RE10 HBS 16 CP1 Överströmningsventil Erf. säkerhetsutr. FQ1 FL1 HEV 300/HEV 500 Funktsioon NIBE SPLIT on süsteem, mis toodab soojust, sooja tarbevett ja jahutust. Kütte põhimõtet saab lihtsustada järgmiselt: 1. AMS 10-s olev külmaagens omandab välisõhust soojust ja surub selle seejärel kokku, mis tõstab temperatuuri veelgi. 2. Kuum külmaagens (nüüd gaasilises olekus) suunatakse HBS 16-sse. 3. Külmaagens vabastab soojuse selle edasi jaotamiseks süsteemi. 4. Külmaagens (nüüd vedelas olekus) suunatakse tagasi AMS 10-sse ja protsessi korratakse. Protsessi ümberpööramisel, lastes seega AMS 10 oleval külmaagensil omandada soojust veest ja vabastada see välisõhku, saab soojuspump vajadusel ka jahutada. HBS 16 määrab millal AMS 10 töötab, kasutades temperatuurianduril järjestatud andmeid. Juhul kui on vaja lisakütet, HBS 16 saab ühendada lisakütte sisemise elektrilise küttekeha või mis tahes ühendatud välise lisaküte. 4

7 Majaomanikele Juhtpaneel, sisemoodul Juhtpaneel, sisemoodul A I II III A B I II 50.0 C

8 Majaomanikele Juhtpaneel, sisemoodul Kuidas juhtpaneeli kasutada Kõik tavapärased seadistused tehakse juhtpaneeli ja juhtautomaatika juhiste järgi nagu nt mugavus jne, mida soovite, et soojuspumba süsteem täidaks. Selleks, et paigaldist optimaalselt kasutada, peavad olema tehtud teatud põhiseadistused (vt lk 8). Lisaks peab paigaldamine toimuma vastavalt juhistele ja tootja soovitustele. Menüü 1.0 (tarbeveeboileris olev temperatuur) kuvatakse tavaliselt ekraanil. Menüüdes valikute tegemiseks ja mõnes menüüs ka määratud väärtuste muutmine, toimub pluss, miinus ja enter nupu abil. Menüü tüübid Juhtimine on jagatud erinevate menüü tüüpide vahel olenevalt sellest kui "sügavale" juhtimisseadistesse peate minema. Tavamenüü [N]: Seadistused, mida teie kliendina tihti vajate. Lisamenüü [U]: Näitab kõiki üksikasjalikke menüüsid, välja arvatud hooldusmenüüsid. Hooldusmenüü [S]: Näitab kõiki menüüsid. Menüü tüüpi saab muuta menüüs Kiirvalik Alamenüüdest peamenüüsse kiiresti tagasiliikumiseks vajutage ühte järgmistest nuppudest: Klahvilukk Klahvilukku saab aktiveerida peamenüüdes, vajutades pluss ja miinus nuppu samaaegselt. Seejärel ilmub ekraanile võtme sümbol. Klahvilukku saab maha võtta, korrates sama tegevust. 6

9 Majaomanikele Küttetemperatuuri seadistamine Küttetemperatuuri seadistamine Üldteave Ruumitemperatuur sõltub erinevatest teguritest. Päikesevalgusest ja soojuse eraldumisest inimestelt ning majapidamismasinatelt tavaliselt piisab, et maja aasta soojemate kuude jooksul soojana hoida. Kui väljas läheb külmemaks, tuleb käivitada kliimasüsteem. Mida külmem väljas on, seda soojemad peavad olema radiaatorid ja põrandaküttesüsteem. Soojuse tootmise juhtimine Tavaliselt soojendab soojuspump küttevee vajaliku temperatuurini teatud välisõhu temperatuuri juures. See toimub automaatselt välisõhu temperatuuriandurilt ja kliimasüsteemi pealevooluanduritelt kogutud temperatuuriväärtuste põhjal. Lisaseadmed nagu ruumi temperatuuriandurid võivad temperatuuri mõjutada. Siiski tuleb õiged vaikimisi seadistused teha kõigepealt soojuspumbal, vt lõik "Vaikimisi seadistused". Temperatuuri teave, mille välisõhuandur (paigaldatud maja välisseinale) saadab soojuspumba juhtautomaatikasse, tunnetab juba varajases staadiumis muudatusi välisõhu temperatuuris. Enne juhtautomaatika aktiveerimist ei tohi majas külm olla. Niipea kui keskmine välistemperatuur langeb, tõuseb automaatselt vee temperatuur (pealevoolutemperatuur) kliimasüsteemis maja sees. Soojuspumba pealevoolu temperatuur (menüü 2.0) kõigub teoreetiliselt vajaliku väärtuse ümber, mis kuvatakse ekraanil sulgudes. Kliimasüsteemi temperatuur Kliimasüsteemi ja välisõhu temperatuuri suhte määramiseks kasutage soojuspumba esipaneelil olevat nuppu "Küttegraafiku nihe". Tööolek "Töörežiimi" nuppu kasutatakse soovitud töörežiimi seadistamiseks seoses tsirkulatsioonipumba ja lisaenergia aktiveerimise/blokeerimisega. Muutust ei pea enter nuppu vajutades kinnitama. Tsirkulatsioonipump töötab vajaduse korral. 3. "Küte" / "Lisaküte" Toodetakse üksnes soojust ja jahutust. Tsirkulatsioonipump on kogu aeg töös. "Lisakütte" kuvamisel, aktiveeritakse vajadusel lisakütte töö. 4. "Jahutus"* / "Super jahutus" Lisaseadme aktiveerimisel kuvatakse "Ekstra jahutus". Kompressor töötab seejärel üksnes jahutusrežiimis. Vastasel juhul lülitub režiim jahutusele või sooja tarbevee tootmisele. Tsirkulatsioonipump on kogu aeg töös. Kuuma vett toodab ainult elektriline küttekeha. 5. "Soe tarbevesi" Toodetakse vaid sooja tarbevett. Üksnes kompressor on töövalmis. 6. Ainult lisaküte Kompressor on blokeeritud. Funktsioon aktiveeritakse vajutades töörežiimi nuppu 7 sekundit. 7. Deaktiveerige see funktsioon, vajutades uuesti ja hoides 7 sekundit all nuppu "Töörežiim". * Jahutusfunktsioonide kasutamiseks tuleb süsteem kavandada madalaid temperatuure taluma ning menüüs tuleb aktiveerida valik "Jahutus". Ruumitemperatuuri muutmine käsitsi Kui soovite ruumitemperatuuri ajutiselt või lõplikult tõsta või langetada, keerake "Küttegraafiku nihke" nuppu päripäeva või vastupäeva. Üks kriips tähistab umbes 1 kraadilist muutust ruumitemperatuuris. Tähelepanu! Ruumitemperatuuri tõusu võivad takistada radiaatori või põrandakütte termostaadid ja sellisel juhul tuleb need lahti keerata. Nupu vajutamisel näidatakse juhtpaneeli ekraanil hetke töörežiimi ning režiimid muutuvad kui nuppu vajutada korduvalt. Ekraani normaalrežiimile tagasi lülitamiseks vajutage "Enter" nuppu. Lisakütet kasutatakse ainult külmumisvastase režiimi puhul, kui see on menüüsüsteemis deaktiveeritud. See kehtib kõigi töörežiimide puhul. Erinevad töörežiimid on: 1. Auto (automaatrežiim) HBS 16 valib töörežiimi automaatselt, võttes arvesse välisõhu temperatuuri. See tähendab, et töörežiim vahetub "Kütte" ja "Sooja vee" vahel. Hetke töörežiim kuvatakse sulgudes. Tsirkulatsioonipump töötab vajaduse korral. 2. AutoK * HBS 16 valib töörežiimi automaatselt (nüüd saab valida ka jahutuse) välisõhu temperatuuri suhtes. See tähendab, et töörežiim vahetub "Kütte", "Jahutuse" ja "Sooja tarbevee" vahel. 7

10 Majaomanikele Küttetemperatuuri seadistamine Vaikimisi seadistus Peamine küte seadistatakse menüüs ja Küttegraafiku nihke nupu abil. Kui soovitud ruumitemperatuur jääb saavutamata, tuleb teha järelseadistamine. Kui te õigeid seadistusi ei tea, kasutage vastas oleva automaatse kütteregulaatori joonisel olevaid põhiandmeid. Skeemidega seadistamine Graafik on koostatud piirkonna mõõdetud välisõhu temperatuuride ja kliimasüsteemi mõõdetud voolutemperatuuri põhjal. Nende kahe väärtuse kokkupuutepunktis saab vaadata küttegraafiku teguri suurust. See seadistatakse menüüs 2.1.2, "Küttegraafik". Piirangud, mida graafikutel pole, on lisatud juhtautomaatika minimaalsete ja maksimaalsete lubatud temperatuuride alla. Küttegraafik Menüü Küttegraafik Tähelepanu! Küttegraafiku nihe Oodake üks päev seadistuste vahel, et temperatuuridel oleks aega stabiliseeruda. PEALEVOOLUTEMPERATUUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FÖRSKJUTNING KÜTTEGRAAFIKU NIHE VÄRMEKURVA -2 (-2) VÄRMEKURVA KÜTTEGRAAFIK VÄLISÕHUUTETEMPERATUR TEMPERATUUR PEALEVOOLUTEMPERATUUR VÄRMEKURVA KÜTTEGRAAFIK FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FÖRSKJUTNING VÄLISÕHUUTETEMPERATUR TEMPERATUUR KÜTTEGRAAFIKU NIHE VÄRMEKURVA 0 (0) PEALEVOOLUTEMPERATUUR VÄRMEKURVA KÜTTEGRAAFIK FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FÖRSKJUTNING KÜTTEGRAAFIKU NIHE VÄRMEKURVA +2 (+2) VÄLISÕHUUTETEMPERATUR TEMPERATUUR 8

11 Majaomanikele Küttetemperatuuri seadistamine Vaikimisi seadistuste uuesti reguleerimine Kui soovitud ruumitemperatuur jääb saavutamata, tuleb teha järelseadistamine. Kui ilm on külm Kui ruumitemperatuur on liiga madal, suurendatakse Küttegraafik väärtust menüüs ühe astme võrra. Kui ruumitemperatuur on liiga kõrge, vähendatakse Küttegraafik väärtust menüüs ühe astme võrra. Kui ilm on soe Kui ruumitemperatuur on madal, suurendage "Küttegraafiku nihke" seadistust päripäeva ühe astme võrra. Kui ruumitemperatuur on kõrge, vähendage "Küttegraafiku nihke" seadistust vastupäeva ühe astme võrra. 9

12 Majaomanikele Jahutustemperatuuri seadistamine Jahutustemperatuuri seadistamine Üldteave Selleks, et jahutus oleks aktiveeritud, tuleb menüüs Jahutussüsteem valida "On". Tähelepanu! Jahutuse tööd peab juhtima kliimasüsteem. Seadistused tuleb teha paigaldaja poolt süsteemi töökorda seadmisel. väärtuse võrra ja et välisõhu temperatuur oleks võrdne või ületaks seadistatud välisõhu temperatuuri väärtust (menüü 8.2.4). Jahutus lülitub välja, kui ruumitemperatuur on langenud allapoole seadistatud ruumitemperatuuri menüüs 6.3 menüüs seadistatud väärtuse võrra või välisõhu temperatuur langeb allapoole menüüs seadistatud väärtust menüüs seadistatud väärtuse võrra. Ruumianduri ühendamise korral käivitab ja peatab see jahutamise koos välisõhu temperatuuriga. Madalaim arvutuslik pealevoolutemperatuur seadistatakse menüüs Jahutust juhitakse välisõhuandurilt töörežiimis AutoK Jahutamine algab siis, kui jahutussüsteem on seadistatud "On" menüüs ja välisõhu temperatuur on suurem või võrdne jahutusmenüüs seadistatud käivitustemperatuuriga. Jahutamine peatub, kui välisõhu temperatuur langeb allapoole menüüs seadistatud väärtust. Arvutuslik pealevoolu temperatuur määratakse valitud jahutusgraafiku põhjal menüüs ja jahutusgraafiku nihe menüüs Piirangud, mida graafikul pole, on lisatud juhtautomaatika minimaalsete lubatud temperatuuride alla. Tähelepanu! HBS puhul on jahutus lubatud kuni +18 C pealevoolutemperatuuri juures, et vältida kondensatsiooni teket tootes. HBS on isoleeritud, et vältida kondensatsiooni teket jahutuse ajal kuni +7 C pealevoolutemperatuuri juures. framledningstemp. C FÖRSKJUTNING KYLKURVA (0) 15-5 k= k=2 k=3 Utetemp C Jahutusrežiimi juhtimine ruumianduri kasutamisel RG 10 olemasolul on jahutamise tingimuseks see, et ruumitemperatuur oleks ületanud seadistatud ruumitemperatuuri (menüü 6.3) menüüs seadistatud 10

13 Majaomanikele Sooja tarbevee temperatuuri seadistamine Sooja tarbevee temperatuuri seadistamine Tarbeveeboilerid on spiraalsoojusvahetiga ja neid kuumutatakse tsirkulatsioonivee abil, mida kuumutab soojuspump. Tavalise tarbimise puhul piisab soojuspumba kompressori käivitamisest, et maja erinevaid veevõtukohti sooja tarbeveega varustada. Sooja vee temperatuur tarbevee soojusvahetis varieerub seadistatud väärtuste vahel. Lõigus1.0 [N] Soojavee temp leheküljel 51 on terviklik kirjeldus sooja tarbevee temperatuuride menüü seadistustest. Arvestatav maht HEV 300 Sooja Tappvarmvattenvolym tarbevee maht(liter) erineva veevooluhulga juures, 40 C (liiter) l/min 12 l/min 14 l/min 16 l/min Ekstra soe tarbevesi Ekstra sooja tarbevee kõigi funktsioonide all tõuseb ajutiselt sooja tarbevee temperatuur. Kompressor (menüü 1.5) tõstab temperatuuri esmalt reguleeritavale tasemele ja seejärel elektriline lisaküte tõstab temperatuuri, kuni jõutakse seiskamistemperatuurini (menüü 1.4). Ajutine ekstra sooja tarbevee režiim aktiveeritakse käsitsi ning ajal põhinev ekstra sooja tarbevee režiim aktiveeritakse juhtarvutis tehtud seadistusi kasutades. Kui: A ilmub ikooni kohale, on ajutine ekstra sooja tarbevee režiim aktiivne. B ilmub ikooni kohale, on ajal põhinev ekstra sooja tarbevee režiim aktiivne. Tähelepanu! Ekstra soe tarbevesi tähendab tavaliselt, et aktiveeritud on elektriline lisaküte ja seega elektritarbimine tõuseb HEV SoojaStopptemperatur tarbevee seiskumistemp. varmvatten C Tappvarmvattenvolym (liter) 10 l/min 12 l/min 14 l/min 16 l/min 24 l/min Ekstra sooja tarbevett saab aktiveerida kolmel erineval moel: 1. Perioodiline ajal põhinev ekstra soe tarbevesi Tõusude vaheline ajavahemik valitakse menüüs 1.7. Menüü 1.8 näitab, millal toimub järgmine tõus. Suurendatud temperatuuri hoiab elektriline lisaküte ühe tunni. 2. Graafikuline ajal põhinev ekstra soe tarbevesi Käivitus- ja seiskamisajad sellel nädalapäeval, mil temperatuuri tõstmine on vajalik, seadistatakse menüü alamenüüs. Suurendatud temperatuuri hoiab elektriline lisaküte valitud ajavahemiku jooksul. 3. Ajutine ekstra soe tarbevesi Hetke ekstra sooja tarbevee režiim kuvatakse ekraanil (A) kui nupp on alla vajutatud ja kui te jätkate nupu vajutamist, vahetub režiim 3 tunni ja ooterežiimi vahel. Elektriline lisaküte hoiab suurendatud temperatuuri nii kaua kuni ajavahemik on möödunud Stopptemperatur varmvatten C Prioriteetide seadistamine Kui boileris olev vesi vajab soojendamist, lülitub soojuspump kohe kogu võimsusega sooja vee režiimile. Selles režiimis kütmist ega jahutamist ei toimu. Prioriteetide seadistamist saab mõjutada juhtpaneelis olevate seadistuste kaudu. Vt "1.0 [N] Soojavee temp" leheküljel51. 11

14 Majaomanikele Hooldus Hooldus HBS 16 ja AMS 10 vajavad pärast töökorda seadmist minimaalset hooldust. NIBE SPLIT sisaldab mitmeid komponente ja selle jaoks on teie abistamiseks lisatud kontrollfunktsioonid. Kui juhtub midagi tavatut, kuvatakse ekraanil veateated erinevate häiretekstidena. HEV 300/HEV 500 Kaitseklappide kontrollimine Seade on paigaldaja poolt varustatud tarbeveeboileri kaitseklapiga ja kliimasüsteemi kaitseklapiga. Kliimasüsteemi kaitseklapp HE 30 Kliimasüsteemi kaitseklapp (FL2) asub HE 30 või tarbeveeboileri lähedal. Vt joonist. Kliimasüsteemi kaitseklapp (FL2) peab olema täielikult tihendatud. Kontrolle tuleb teostada regulaarselt järgnevalt: Avage kaitseklapp. Kontrollige, kas vesi voolab ventiilist läbi. Kui see pole nii, siis vahetage kaitseklapp välja. Sulgege kaitseklapp uuesti. Pärast kaitseklapi kontrollimist võib kliimasüsteem vajada täitmist, vt osa Kliimasüsteemi täitmine. Kliimasüsteemi taastäitmiseks pöörduge paigaldaja poole. Tarbevee kaitseklapp Pärast sooja tarbevee kasutamist võib sooja vee kaitseklapist mõnikord vett tilkuda. Põhjuseks on asjaolu, et ära tarbitud sooja tarbevee asemel soojusvahetisse juurdevoolav külm vesi paisub soojendamisel, suurendades rõhku ja avades kaitseklapi. Samuti kontrollige regulaarselt sooja tarbevee kaitseklappi. Kaitseklapi välimus ja asukoht on erinevatel paigaldistel erinev. Mööda külmaveetoru liikudes leiate kaitseklapi asukoha. Informatsiooni saamiseks võtke ühendust oma paigaldajaga. Manomeeter HE 30, HEV 300, HEV 500 Kliimasüsteemi töötamisvahemik on tavaliselt 0,5 1,5 baari, kui süsteem on suletud, sõltuvalt süsteemi kõrgusest. Kontrollige seda manomeetrilt (BP5). 12

15 Majaomanikele Hooldus Tarbeveeboileri spiraalsoojusvaheti tühjendamine Veeboiler on spiraalsoojusvahetiga ja spiraalsoojusvaheti rõhku saab vähendada sissetuleva vee kraani sulgemise ja soojaveekraani avamisega. Spiraalsoojusvahetisse võib siiski natuke vett jääda. Nõrutage see, eemaldades kütteseadmelt XL3 külmaveeühenduse. Paagi tühjendamine Kui HE 30, HEV 300, HEV 500-s olev paak vajab tühjendamist, võtke ühendust oma paigaldajaga. Toote AMS 10 hooldus AMS 10 on varustatud juht- ja jälgimisseadmetega, kuid sellest hoolimata on vajalik mõningane väline hooldus. Kontrollige aasta jooksul regulaarselt, et õhuvõturest poleks lehtede, lume või millegi muuga ummistunud. Aasta külmade kuude jooksul kontrollige, et AMS 10 alla poleks jääd või härmatist kogunenud. Tugev tuul koos tiheda lumesajuga võib õhuvõtu- ja õhuväljapuhkerestid tõkestada. Veenduge, et võredel poleks lund. Samuti kontrollige, et AMS 10 all olev kondensvee äravool poleks tõkestatud. Vajadusel võib väliskorpust niiske lapiga puhastada. Hoolitseda tuleb selle eest, et soojuspump puhastuse ajal kriimustada ei saaks. Vältige vee pihustamist võredesse või külgedesse nii, et vesi tungib AMS 10 sisse. Vältige AMS 10 kokkupuutumist aluseliste puhastusvahenditega.! HOIATUS Pöörlev ventilaator AMS 10-s. Nõuandeid energia säästmiseks Teie NIBE SPLIT paigaldis toodab soojust ja sooja tarbevett vastavalt teie vajadustele. Samuti püüab see teostada kõiki nõudmisi võimalike abifunktsioonidega tehtud seadistuste kaudu. Ruumitemperatuuri mõjutab loomulikult energia tarbimine. Seega hoolitsege selle eest, et temperatuuri ei seadistataks vajalikust kõrgemale. Muud teadaolevad tegurid, mis mõjutavad energia tarbimist, on nt sooja tarbevee tarbimine ja maja soojustusaste ning samuti teie poolt nõutav mugavusaste. Samuti pidage meeles järgmist: Avage termostaatventiilid täielikult (v.a nendes tubades, mis peavad erinevatel põhjustel olema jahedamad, nt magamistoad). Radiaator- ja põrandaküttesüsteemis olevad termostaatventiilid võivad energia tarbimist negatiivselt mõjutada. Need aeglustavad veevoolu kliimasüsteemis, mida soojuspump üritab temperatuuri suurendamise abil kompenseerida. Seetõttu töötab soojuspump rohkem ja tarbib rohkem energiat. 13

16 Majaomanikele Seadmete häiretega tegelemine Seadmete häiretega tegelemine Mis tahes kütte ja sooja tarbevee probleemide tuvastamiseks ja parandamiseks kasutage järgmist nimekirja. Sümptom Põhjus Sooja tarbevee temperatuur on liiga madal Kaitselüliti või peakaitse (MCB) häire või kogus ei ole piisav. esinemine. Madal ruumitemperatuur. Ruumitemperatuur on liiga kõrge. Kompressor ei käivitu. Ekraan ei põle. Soojuspump ja elektriline küttekeha ei kuumene. Võimalik, et käivitus automaatika kaitselüliti. Lüliti (SF1) seadistatud 0 režiimile. Sooja tarbevee kulu on suur. Kuidas toimida Kontrollige ja vahetage läbipõlenud kaitsed. Kontrollige ja asendage kõik läbipõlenud vooluringi- ja peakaitsed. Taastage automaatika kaitselüliti; kui automaatika kaitselüliti käivitub korduvalt, kutsuge elektrik. Seadke lüliti asendisse 1. Oodake paar tundi ja kontrollige, kas sooja tarbevee temperatuur tõuseb. Liiga madal käivitustemperatuuri seadistus Reguleerige käivitustemperatuuri juhtautomaatikas. seadistust menüüs 1.2. Võimalik, et käivitus automaatika kaitselüliti. Soojuspump ja elektriline küttekeha ei kuumene. Taastage automaatika kaitselüliti; kui automaatika kaitselüliti käivitub korduvalt, kutsuge elektrik. Kontrollige ja asendage kõik läbipõlenud vooluringi- ja peakaitsed. Vale küttegraafiku kaldenurk, küttegraafiku Reguleerige seadistust. nihke ja/või jahutusgraafiku nihke seadistus. Kaitselüliti või peakaitse (MCB) häire esinemine. Soojuspump vales töörežiimis "Soe tarbevesi" või "Jahutus". Voolupiiraja on voolu piiranud, kuna valduses kasutatakse mitmeid voolutarbijaid. Kontrollige ja vahetage läbipõlenud kaitsed. Muutke töörežiim "Auto"-le või "AutoK"- le. Lülitage üks või mitu voolutarbijat välja. Vale küttegraafiku kaldenurk, küttegraafiku Reguleerige seadistust. nihke ja/või jahutusgraafiku nihke seadistus. Soojuspump töötab vales töörežiimis. Muutke töörežiim "AutoK"-le. Vale jahutuse seadistus. Reguleerige seadistust. Kontrollige menüüd 2.2.1, ja Miinimumaega kompressori käivituste Oodake 30 minutit ja kontrollige, kas vahel või pärast seadme sisse lülitamist pole kompressor käivitus. saavutatud. Häiresignaal on sisse lülitunud. Häiret ei saa taastada. Vt lõiku "Häired". Aktiveerige töörežiim "Ainult lisaküte". Kontrollige ja asendage kõik läbipõlenud vooluringi- ja peakaitsed. Kontrollige, kas sisemooduli kaitselülitid on väljas. Kontrollige, et lüliti (SF1) oleks tavapärases asendis (1). 14

17 Majaomanikele Seadmete häiretega tegelemine Töörežiim "Ainult lisaküte" Häirete korral, mis põhjustavad madalat ruumitemperatuuri, saate aktiveerida "Ainult lisakütte" menüüs HBS 16, mis tähendab, et kütmine toimub üksnes elektrilise küttekeha abil. Aktiveerige režiim, hoides töörežiimi nuppu all 7 sekundit. Pange tähele, et see on vaid ajutine lahendus, kuna elektrilise küttekehaga soojendamine ei võimalda säästmist. Deaktiveerige see funktsioon, vajutades uuesti ja hoides 7 sekundit all nuppu "Töörežiim". Avariirežiim Avariirežiimi aktiveerimiseks keerake lüliti asendisse. Seda kasutatakse siis, kui juhtautomaatika ja seega ka töörežiim "Ainult lisaküte" ei tööta nii nagu peaks. Avariirežiimi aktiveerimiseks keerake lüliti (SF1) asendisse. Avariirežiimis kehtib järgnev: Juhtpaneeli valgustus ei sütti ja juhtautomaatika HBS 16 ei ole ühendatud. AMS on välja lülitatud ja ainult tsirkulatsioonipump HBS 16 ja elektriline küttekeha seadmes HE 30, HEV 300, HEV 500 on aktiivsed. 4 kw elektriseade on ühendatud. Elektrilist küttekeha juhib eraldi termostaat (BT30). Kuna automaatne kütteregulaator ei tööta, on vaja käsitsi segamist. Kutsuge paigaldaja. 15

18 Majaomanikele Häiremärguanded Häiremärguanded NIBE SPLIT on integreeritud mitmed kontrollfunktsioonid, mis annavad teile teada mis tahes tõrgetest. Juhtautomaatika edastab häiresignaalid, mida saab lugeda juhtpaneeli ekraanilt. Mis juhtub häire korral? Ekraani taustavalgus hakkab vilkuma ja olekulambis süttib punane tuli. Kompressori häired ja välisõhuanduri vead muudavad töörežiimi "antifriisiks" ja vähendavad pealevoolutemperatuuri minimaalseks lubatud temperatuuriks näitamaks, et midagi on valesti. Häire tekst ekraanil LP-alarm HP-Alarm Häire kirjeldus Madalsurve pressostaat on käivitunud. Kõrgsurve pressostaat on käivitunud. Erinevad häiretüübid Automaattaastamisega häired (pole vaja pärast põhjuse kadumist kinnitada). Olemasolevad häired, mis vajavad teie või paigaldaja poolt parandusmeetmeid. Häirete täielik nimekiri on leheküljel 63. Soovituslikud tegevused 1. Lugege soojuspumba ekraanilt, milline häire on esinenud. 2. Kliendina võite teatud häireid parandada. Vastavate tegevuste jaoks vaadake allolevat tabelit. Kui häiret ei parandata või seda pole tabelis, võtke ühendust oma paigaldajaga. Kontrollige/parandage enne paigaldaja/teenindustehnikute kutsumist Kontrollige, et radiaatorite/põrandaküttesüsteemide termostaadid poleks suletud (ainult jahutuse ajal). Kontrollige, et radiaatorite/põrandaküttesüsteemide termostaadid poleks suletud. VS voolurike / VS ühenduse viga Ekraan ei põle. Välismoodul pole voolu all / ühendus katkestatud Kui on toimumas jahutus: Kontrollige, et õhuvool AMS 10-sse poleks takistatud. Kontrollige, kas välismooduli kaitselülitid pole välja lülitatud. Kontrollige ja asendage kõik läbipõlenud vooluringi- ja peakaitsed. Kontrollige, kas sisemooduli kaitselülitid on väljas. Kontrollige, et lüliti (SF1) oleks tavapärases asendis (1). Häirete kinnitamine Häire kinnitamine ei too kaasa kahju. Häire põhjuse püsimisel häire kordub. Häire käivitumise korral saab seda kinnitada HBS 16 välja/sisse lülitamisega kasutades lülitit (SF1). Pange tähele, et voolu sisse lülitamise korral toimub enne soojuspumba taaskäivitamist 30 minutiline viivitus. Lisaks saab häiret kinnitada menüüs 9.7 (hooldusmenüü). Kui häiret ei saa (SF1) lüliti kasutamisel taastada, saab aktiveerida töörežiimi "Ainult lisaküte", et majas tavapärast temperatuuri taset jätkata. Kõige lihtsamalt saab seda teostada Töörežiimi nuppu 7 sekundit all hoides. Deaktiveerige see funktsioon, vajutades uuesti ja hoides 7 sekundit all nuppu "Töörežiim". Tähelepanu! Korduvad häired tähendavad, et paigalduses on viga. Pöörduge paigaldaja poole! 16

19 HUMMEL Patent Paigaldajale Üldinformatsioon paigaldajale Üldinformatsioon paigaldajale Transport ja hoiustamine Välismoodul AMS 10 AMS tuleks transportida ja hoida vertikaalses asendis. Kui soojuspumpa tõstetakse rihmade abil ilma pakendita, kaitske seadet nii nagu pildil näidatud. Soojuspumba parempoolne külg (eestvaates) on raskem. Kaitseklapp HEV 300 Kaasasolevad komplektid asuvad HBS 16 eesmise hooldusluugi taga, seadme HE 30 puhul pappkarbis ja kleeplindiga kinnitatult paagi HEV 300 all ja kaubaalusel HEV 500 kõrval. Seadme HBS 16 veepaaki HBS 16 võib transportida horisontaalasendis, nii et seade toetub tagumisele küljele, ning see tuleb hoiustada horisontaalasendis ja kuivades tingimustes. HE 30, HEV 300, HEV 500 paake HEV 300 ja HEV 500 peab transportima ja hoiustama vertikaalasendis ja kuivades tingimustes. Paaki HE 30 peab transportima ja hoiustama horisontaalasendis, nii et seade toetub tagumisele küljele, ja kuivades tingimustes. Tarne komponendid HBS 16 Välisandur 1 faasiühenduse sillad Vooluandur, 3 faasi Täiturmootorite võtmed Mudafilter ja sulgeventiil HE 30, HEV 300, HEV 500 Kaasasolev komplekt HE 30 Kaasasolev komplekt HEV

20 5 m Paigaldajale Üldinformatsioon paigaldajale Monteerimine Välismoodul AMS Asetage AMS hoonest välja kindlale alusele, eelistatavalt seina äärde betoonalusele seinakinnituse või alusega. See tuleb paigutada nii, et aurusti alumine äär on keskmise tavapärase lumetasemega ühel kõrgusel, kuid minimaalselt 200 mm kõrgusel. Seadet AMS ei tohiks asetada müratundlike seinte, nt magamistoa kõrvale. Samuti jälgige, et seadme asetus ei põhjustaks ebamugavusi teie naabritele. Hoolitseda tuleb selle eest, et soojuspump paigaldamise ajal kriimustada ei saaks. Ülessulamisel võib tekkida suur hulk kondensvett ja sulatusel ka sulavett. Varustage paigaldusala hea äravooluga ja veenduge, et vesi ei saaks jää tekkimise ajal teedele ja mujale voolata. AMS ja majaseina vaheline kaugus peab olema vähemalt 150 mm. Tagage, et AMS kohal on vähemalt meeter vaba ruumi. Seadet AMS ei tohi paigaldada nii, et toimuda saaks välisõhu retsirkuleerimine. Seadet AMS ei tohi asetada tuulisesse kohta, kus see on avatud otsesele tugevale tuulele. See põhjustab madalamat tootlikkust ja efektiivsuse halvenemist ning mõjub negatiivselt ka sulatusfunktsioonile. Paigaldamisel seinale jälgige, et vibratsioon ei mõjutaks maja sees. Samuti jälgige, et sein ja kinnitus suudaksid soojuspumba raskust taluda. 300 mm 150 mm 300 mm HBS 16 HBS 16 soovitatakse paigaldada ruumi, mille põrandas on olemas äravool, kõige sobivamad on majapidamisruum ja katlaruum. Paigaldage HBS 16 nii, et selle tagakülg on vastu hoone välisseina; kõige paremini sobib selleks ruum, kus müral pole tähtsust. Kui see ei ole võimalik, vältige seadme paigaldamist vastu magamistoa või mõne muu ruumi seina, kus müra võib põhjustada probleeme. HBS 16 tagaküljele on kinnitatud seinakinnitus (2 osa), mille abil saab seadme seinale kinnitada. Kinnitage seinakinnituse üks osa sobivast materjalist seinale. Seejärel paigaldage HBS 16 seinale. Fikseerige HBS16 seinale kahe originaalkruvi abil. Paigaldage torud nii, et neid ei oleks vaja kinnitada seintele, mille taga on magamis- või elutuba. Veenduge, et hooldustoimingute tarbeks on seadme ees vähemalt 500 mm vaba ruumi ja seadme kohal vähemalt 220 mm vaba ruumi. Veenduge, et seadme all oleks torude ja klappide paigaldamiseks piisavalt vaba ruumi. Riputage seade kõrgusele, kust selle ekraani on võimalik lugeda. HE 30 HE 30 paak on soovitatav paigaldada ruumi, mille põrandas on olemas äravool, kõige sobivamad on majapidamisruum või katlaruum. Riputage paak nii, et selle tagakülg on vastu välisseina; kõige paremini sobib selleks ruum, kus müral ei ole tähtsust. Kui see ei ole võimalik, vältige seadme paigaldamist vastu magamistoa või mõne muu ruumi seina, kus müra võib põhjustada probleeme. Kinnitage seinakinnitus (komplektis kaasas) sobivast materjalist seinale. Haakige paak seinakinnituse külge. Paigaldage kaasasolev kruvi seinakinnituse ülemisse auku, et paak püsiks paigal. Paigaldage torud nii, et neid ei oleks vaja kinnitada seintele, mille taga on magamis- või elutuba. Veenduge, et torude paigaldamiseks ja hooldustoimingute tarbeks oleks seadme ees vähemalt 500 mm vaba ruumi, paremal pool vähemalt 600 mm vaba ruumi ja seadme kohal vähemalt 220 mm vaba ruumi. Veenduge, et paagi all oleks tühjenduskraanile piisavalt ruumi. HE 30 on varustatud manomeetri, tühjenduskraani ja kaitseklapiga. Kaitseklapp (FL2) tuleb paigaldada paagile võimalikult lähedale. Tühjenduskraan tuleb paigutada kõige madalamasse punkti. Manomeetri asukoht (BP5) on vähem oluline. HEV 300, HEV 500 Tarbeveeboiler soovitatakse paigaldada ruumi, mille põrandas on olemas äravool, kõige sobivamad on majapidamisruum ja katlaruum. Pind peab olema kindel, eelistatavalt betoonpõrand või -vundament. Seadet saab reguleeritavate jalgade abil joondada. Paigaldage torud nii, et neid ei oleks vaja kinnitada seintele, mille taga on magamis- või elutuba. Veenduge, et hooldustoimingute tarbeks on tarbeveeboileri ees vähemalt 500 mm vaba ruumi ja boileri kohal vähemalt 220 mm vaba ruumi. Paisupaagi dimensioneerimine HBS 16 on varustatud 18 l membraanpaisupaagiga. Olenevalt paigaldisest võib vaja minna ka suuremat 18

21 Paigaldajale Üldinformatsioon paigaldajale paisupaaki. Paisupaak tuleb iga paigaldise jaoks eraldi dimensioneerida. Kui on vaja suuremat paisupaaki, võib olemasoleva paisupaagi sulgeda. Maht komponendi kohta HBS 16 4l HE l HEV l HEV l Algrõhk ja max kõrguse vahe Paisupaagi algrõhk tuleb dimensioneerida vastavalt paagi ja kõige kõrgemal asetseva radiaatori maksimaalse kõrguse (H) vahe järgi, vt joonis. Algrõhk 0,5 baari (5 mvp) tähendab 5 m maksimaalset lubatud kõrguse vahet. Juhul kui paisupaagi standardne algrõhk pole piisavalt kõrge, saab seda paisupaagis oleva klapi kaudu täitmise abil tõsta. Paisupaagi standardne algrõhk tuleb sisestada kontrollnimekirja lk40. Mis tahes algrõhu muudatus mõjutab paisupaagi võimet vee paisumise käsitlemiseks. Paagi tühjendamine HE 30, HEV 300, HEV 500-s olev paak tühjendatakse klapi (QM1) ja kaitseklapi (FL2) avamisel. Tähelepanu! Kui seade HEV 300/HEV 500 tühjendatakse klapi kaudu (QM1), jääb osa vett endiselt spiraalsoojusvahetisse ja seadmesse HBS 16. See tähendab, et soojusvahetil, torudel ja klappidel on madalatel temperatuuridel külmumisoht ja sooja tarbevee osas oleval spiraaltorul oht hügieenile. HE 30 HEV 300 H HEV 500 Käsitsi segamine Kui HBS 16 on seadistatud avariirežiimi, siis kütteregulaator ei tööta ja vajalik on käsitsi segamine. 1. Vajutage ja lukustage nupp (QN11). 2. Pöörake seguklapp käsitsi soovitud asendisse. Soovituslik paigaldusjärjekord 1. Ühendage HBS 16 kliimasüsteemi ja paagiga. Ühendage paagiga külma ja sooja vee torud ning mis tahes välised soojusallikad. Vt lk 22. Vt ka ühendusjuhist lk 26 ja edasi. 2. Paigaldage külmaagensi torud vastavalt kirjeldusele lk Ühendage koormusmonitor, välisõhu temperatuuriandur ja mis tahes tsentraliseeritud koormusregulaatorid ja välisühendused ning HBS 16, paagi ja AMS vaheline kaabel. Vt lk Ühendage elektritoide HBS 16-ga. Vt lk Vt töökorda seadmise juhiseid lk37. 19

22 Paigaldajale Torude paigaldamine Torude paigaldamine Üldteave Torude paigaldamine tuleb teostada vastavalt kehtivatele reeglitele ja direktiividele. HBS 16 võib töötada temperatuuril kuni 65 C. Optimaalseks kasutamiseks soovitame, et kliimasüsteem oleks dimensioneeritud maksimaalselt 55 C. HBS 16 ei ole varustatud sulgeventiilidega. Need tuleb edaspidise hoolduse lihtsustamiseks paigaldada sisemoodulist väljapoole. HBS 16 saab ühendada radiaatori süsteemiga, põrandakütte süsteemiga ja/või jahutuskonvektoritega. HE XL XL18 Möödavooluklapp Tähelepanu! Kõikide ühendusvalikute puhul on vajalik vaba vool, mis tähendab, et paigaldada tuleb möödavooluklapp. Süsteemi nõuded Minimaalse konfiguratsiooni jaoks on vajalik järgnev: Nõuetekohaseks töötamiseks peab kliimasüsteemi maht vastama paigaldusnõuetele, vt lk 26. Kui seda ei täideta, tuleb paigaldada puhvermahuti (NIBE UKV). Täiendavate valikute tarvis vt ühendusjuhis lk26. Mõõdud ja toruühendused HBS XL18 Ühendus, tsirkulatsioon XL19 Ühendus, tsirkulatsioon HEV XL4 XL3 XL19 XL XL8 XL14 XL13 XL1 XL18 XL2 XL XL1 Kliimasüsteem, pealevool Ø 28 mm XL2 Kliimasüsteem, tagasivool Ø 28 mm XL13 Vedelikutoru külmaagens, muhvots 3/8'' XL14 Gaasitoru külmaagens, muhvots 5/8" XL18 Ühendus, tsirkulatsioon XL19 Ühendus, tsirkulatsioon XL9 475 XL3 Ühendus, külm vesi XL4 Ühendus, kuum vesi XL8 Ühendus, ühendamine, küttevesi sisse XL9 Ühendus, ühendamine, küttevesi välja XL18 Ühendus, tsirkulatsioon XL19 Ühendus, tsirkulatsioon 20

23 Paigaldajale Torude paigaldamine HEV 500 XL4 XL18 XL Maksimaalne toru pikkus HBS 16 ja HE 30, HEV 300, HEV 500 vahel on 10 m. Ühendus (XL 18) seadmel HBS 16 on ühendatud paagi klemmiühendusse (XL 18). Ühendus (XL 19) seadmel HBS 16 on ühendatud paagi klemmiühendusse (XL 19). Paigaldage seade HE 30 seinale. HEV 300/HEV 500 tuleb asetada kindlale pinnale, eelistatavalt betoonalusele. HEV 300/HEV 500 kõrgust saab reguleeritavate jalgade abil reguleerida. Veenduge, et seadme ees on vähemalt 500 mm vaba ruumi ja seadme kohal vähemalt 220 mm vaba ruumi, et tagada seadme HE 30, HEV 300, HEV 500 hooldamine HE 30 XL3 XL XL Ø XL3 Ühendus, külm vesi XL4 Ühendus, kuum vesi XL8 Ühendus, ühendamine, küttevesi sisse XL9 Ühendus, ühendamine, küttevesi välja XL18 Ühendus, tsirkulatsioon XL19 Ühendus, tsirkulatsioon Pumbakarakteristik HEV ,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 Diagramm näitab maksimaalse tootlikkuse. Seda võib piirata menüüs 2.0. Lisatsirkulatsioonipumba ühendamine Suurema veevooluhulga saavutamiseks täiendava tsirkulatsioonipumba GP10 paigaldamiseks vt osa "Põrandaküttesüsteemid" lk 29. Vastavaid maksimaalseid veevooluhulga parameetreid ei tohi ületada. HBS 16 ühendamine paagiga HBS 16 tuleb ühendada tarbeveeboileri või paagiga. Kliimasüsteemi toruühendused tehakse HBS 16 alt. Paak HE 30, HEV 300, HEV 500 ja HBS 16 toruühendused tuleb paigaldada siseruumis, kus temperatuur ei lange alla 15 C. 21

24 Paigaldajale Torude paigaldamine HEV 500 Sooja tarbevee soojusvaheti ühendamine Veeboiler (HEV 300/HEV 500) peab olema varustatud vajaliku arvu klappidega. Kui temperatuur ületab 60 C, peab olema paigaldatud seguklapp. Kaitseklapi maksimaalne avanemisrõhk võib olla 10,0 baari. Klapp paigaldatakse sissetuleva majapidamisvee torustikule, nagu põhimõttelisel skeemil näidatud. Veetaskute tekkimise vältimiseks peab kaitseklappidest kulgev äravoolutoru olema kogu pikkuse ulatuses kaldega. Samuti peab toru olema külmakindel. Vt lõikühendused leheküljel26 põhimõtteline skeem. Täiendav tarbeveeboiler elektriküttekehaga. Kui paigaldate mullivanni või mõne muu seadme, mis tarbib märkimisväärses koguses sooja tarbevett, tuleb soojuspumbale lisaks paigaldada elektriline tarbeveeboiler. Kui boiler on ühendatud Ø 15 mm külmaveeventiiliga, siis tuleb see asendada vastava Ø 22 mm ventiiliga. Kliimasüsteemi ühendamine Ühendage HBS 16 toruühendused (XL1) ja (XL2) kliimasüsteemiga. Tähelepanu! Termin "kliimasüsteem", mida kasutatakse käesolevas paigaldus- ja hooldusjuhendis, tähistab kütte- või jahutussüsteemi seadmest HBS 16 kütmiseks või jahutamiseks. Vv från värmepump Kv Backventil Blandningsventil 22

25 Paigaldajale Torude paigaldamine Välise soojusallika ühendamine Ühendage väline soojusallikas, nt gaasi- või õlikatel (XL8) (sisse) ja (XL9) (välja) seadmel HEV 300/HEV500 (sisemine mõõt G1). Ühenduste vabastamiseks eemaldage nendelt kogu isolatsioon. Vt ka Nõuded paigaldusele leheküljel 26. Tähelepanu! Tehke ühendused 45 nurga all. Soojusvaheti mooduli kondensvee ärajuhtimine HBS 16 on varustatud seadme alaosas oleva voolikühendusega. Vajadusel saab ühendada vooliku. HEV 300 Külmaagensi torude ühendamine (pole kaasas) Paigaldage külmaagensi torud välismooduli AMS 10 ja HBS 16 vahele. Torude paigaldamisel järgige kehtivaid eeskirju ja direktiive. AMS piirangud Maksimaalne toru pikkus, AMS (L): 15 m. Maksimaalne kõrguse vahe (H): ±7 m. HEV 500 H L L H Toru mõõdud ja materjalid Toru mõõdud Ühendus Materjal Minimaalne materjali paksus Gaasitoru Vedelikutoru Ø15,88 mm (5/8") Ø9,52 mm (3/8") Muhvots - (5/8") Muhvots - (3/8") Vase kvaliteet SS-EN või C1220T, JIS H3300 1,0 mm 0,8 mm 23

26 Paigaldajale Torude paigaldamine Toruühendused Teostage toruühendus suletud täitmisventiiliga (QM35, QM36). HBS 16 Alumine joonis näitab võimalikke torude väljalaskeavasid. Muhvühendused Laienemine: A Välisdiameeter, vasktoru (mm) Ø9,52 Ø15,88 A (mm) 13,2 19,7 Väljatõukamine: B Veenduge, et vesi ega mustus ei satuks torudesse. Painutage torusid võimalikult laias raadiuses (vähemalt R100~R150). Ärge painutage toru korduvalt. Kasutage painutustööriista. Ühendage muhvots ja pingutage järgmise pingutusmomendini. Kui dünamomeetrilist võtit pole, kasutage "pingutusnurka". Välisdiameeter, Pingutusmoment vasktoru (Nm) (mm) Ø9,52 Ø15,88 34~42 68~82 Pingutusnurk ( ) 30~45 15~20 Soovituslik tööriista pikkus (mm) Välisdiameeter, vasktoru (mm) Ø9,52 Ø15,88 B, R410A tööriistaga (mm) 0~0,5 B, tavapärase tööriistaga (mm) 0,7~1,3 Tähelepanu! Jootmisel tuleb kasutada kaitsegaasi. 24

27 Paigaldajale Torude paigaldamine Surveproov ja vaakumeerimine Nii HBS 16-l kui ka AMS 10-l on tehases testitud rõhku ja lekkimist, kuid toodetevahelisi toruühendusi tuleb pärast paigaldamist kontrollida. Tähelepanu! Toodete vahelistel toruühendustel tuleb pärast paigaldust testida rõhku ja lekkimist vastavalt kehtivatele määrustele. Mitte mingitel tingimustel ei tohi süsteemi survestamiseks ega läbipesuks kasutada muud tüüpi elementi kui lämmastikku. Külmaagensi torude isoleerimine Isoleerige külmaagensi torud (nii gaasi kui ka vedelikutorud) soojusisolatsiooni ja kondenseerumise vältimiseks. Kasutage isolatsiooni, mis talub vähemalt 120 C. Halvasti isoleeritud torud võivad põhjustada isolatsiooniga seotud probleeme ja asjatut kaabli kulumist. Põhimõte: or connecting indoor Exterior t tdoor units Liquid piping Gas pipi Vaakumpump Õhu eemaldamiseks kasutage vaakumpumpa. Pumbake vähemalt üks tund ja lõpprõhk pärast õhu eemaldamist peab olema 1 mbaari (100 Pa, 0,75 kuiv või 750 mikronit) absoluutrõhk. Kui süsteemi on jäänud niiskust või leke, siis vaakumrõhk tõuseb pärast õhu eemaldamise lõpetamist. Ühendused: and (accessory) Pipe cover (accesso Insulation Manometer Mätuttag Serviceventil, vätska Serviceventil, gas Vacuum pump Vihje! Parema lõpptulemuse nimel ja õhu eemaldamise kiirendamiseks tuleb järgida järgmisi punkte. Ühendustorud peavad olema nii laiad ja lühikesed kui võimalik. Tühjendage süsteem 4 mbaarini ja täitke süsteem kuiva lämmastikuga, et atmosfäärirõhk lõpetaks eemaldamise. Külmaagensiga täitmine AMS tarnitakse koos külmaagensiga, mille kogus on kuni 15 m pikkuste külmaagensi torude täitmiseks. Tähelepanu! Kuni 15 m külmaagensi torudega paigaldusel pole täiendavat külmaagensi vaja lisada. Toruühenduste, rõhutestide, vaakumeerimise ning õhu eemaldamise teostamisel täitmisventiilid (QM35, QM36) avada, et torud ja HBS 16 külmaagensiga täita. 25

28 Paigaldajale Torude paigaldamine Ühendused Nõuded paigaldusele Kliimasüsteemi maksimaalne rõhk Kliimasüsteemi maksimaalne temperatuur Max temperatuur HBS 16-s Välisest soojusallikast tulev max temperatuur Max pealevoolutemperatuur koos kompressoriga Min jahutuse pealevoolutemperatuur, HBS11-16/HBS Max jahutuse pealevoolutemperatuur Min maht, kliimasüsteem soojustuse, jahutuse* ajal Min maht, kliimasüsteem põrandajahutuse* ajal Kliimasüsteemi maksimaalne vool Kliimasüsteemi minimaalne vool tsirkulatsioonipumba kiirusel 100% (sulatusvool) Küttesüsteemi minimaalne vool Jahutussüsteemi minimaalne vool Üldteave NIBE SPLIT on võimalik ühendada mitmel erienval moel, millest mõnda ka järgnevalt kirjeldatakse. Detailsema ühendusjuhise saamiseks vt AMS ,25 MPa (2,5 baari) +65 C +65 C +65 C +58 C +7 C/+18 C +25 C 150 l 150 l 0,79 l/s 0,39 l/s 0,24 l/s 0,32 l/s Välise lisakütte ühendamine Välise lisakütte võimsus Soovituslik ühendusvool HEV kw 0,17 0,33 l/s HEV 500 * Puudutab tsirkulatsioonimahtu. Välist tsirkulatsioonipumpa tuleb kasutada siis, kui rõhu langus süsteemis on suurem kui kasulik välisrõhk. Sellisel juhul tuleb paigaldada tagasilöögiklapiga möödavoolutoru Kui süsteemis ei suudeta tagada minimaalset veevooluhulka, tuleb kasutada möödavooluklappi. Sümbolite kirjeldus Sümbol Tähendus Õhueraldaja Sulgeventiil Tagasilöögiklapp Liiniseadeventiil Kaitseklapp Temperatuuriandur Paisupaak P Manomeeter Tsirkulatsioonipump Seguklapp/jaotusventiil Ventilaator 26

29 Paigaldajale Torude paigaldamine NIBE SPLIT kliimasüsteemi ja mis tahes lisaküttega Klimatsystem RG10/ RE10 CP1 Överströmningsventil Erf. säkerhetsutr. FQ1 FL1 BT 1 HBS 16 Extern tillsats AMS HEV 300/HEV

30 Paigaldajale Torude paigaldamine Klimatsystem RG10/ RE10 CP1 Överströmningsventil BT 1 HBS 16 HE 30 AMS Tähelepanu! Need on põhimõttelised skeemid. Tegelik paigaldus tuleb kavandada kooskõlas kehtivate standarditega. 28

31 Paigaldajale Torude paigaldamine Kliimasüsteem Radiator Golvvärme Fläktkonvektor Extra system volym Extra system volym Extra system volym CM1 CP1 Överströmningsventil CM1 Överströmningsventil CM1 Överströmningsventil CP1 CP1 Radiator- och golvvärme för värme och fläktkonvektor för kyla EP21-GP20 EP22-QN12 EP21-BT2 A EP21-QN25 AB Kyla B Dubbla golvvärme för värme och fläktkonvektor för kyla EP21-GP20 EP22-QN12 EP21-BT2 A EP21-QN25 AB Kyla B EP21-BT3 EP21-BT3 CM1 CM1 CP1 Överströmningsventil CP1 Överströmningsventil Selgitus EP21 Kliimasüsteem 2 BT2 Temperatuuriandur, pealevool BT3 Temperatuuriandur, tagasivool GP20 Tsirkulatsioonipump QN25 Seguklapp EP22 Kliimasüsteem 3 QN12 Ümberlülitusventiil, jahutus/küte Mitmesugust BT1 Välistemperatuuriandur CM1 Paisupaak CP1 Akumulatsioonipaak UKV GP12 Toitepump RM Tagasilöögiklapp 29

32 Paigaldajale Torude paigaldamine Väline lisaküte Solfångare Vedpanna med ackumulator EP8 CP2 GP31 CP1 EM1 GP32 RM FL1 Extern styrning Extern styrning CM5 Gaspanna Olje-/pelletspanna Frånluftsvärmepump ALT 2 ALT 1 GAS V. RM5 On/off EB1 On/off GP12 RM5 GP12 RM5 EM2 HQ Selgitus CM5 Paisupaak CP1 Akumulatsioonipaak EB1 Elektriline küttekeha EM1 Puuküttega boiler EM2 Õli-/graanulkatel FL1 Kaitseklapp GP12 Toitepump GP31 Pumbasõlm, kõrge temperatuuri piiramine GP32 Pumbasõlm, madala temperatuuri piiramine HQ Sõelfilter RM5 Tagasilöögiklapp 30

33 Paigaldajale Elektritööd Elektritööd Üldteave HBS 16 tuleb paigaldada läbi kaitselüliti, mille minimaalne eraldusvahe on 3 mm. Elektrilised komponendid 5,5 mm Muud elektriseadmed v.a välisõhuandurid, vooluandurid ja välismoodul AMS 10 on tehases juba ühendatud. Ühendage sisemoodul HBS 16 ja välismoodul AMS 10 lahti enne maja juhtmete isolatsiooni kontrollimist. Kaitse nimivõimsusi vt tehnilistest andmetest "Kaitsekorgid". Kui majja on paigaldatud maandusrikkekatkesti, paigaldage HBS 16 seadmele eraldi katkesti. Ühendused tuleb teostada elektritoite pakkuja loal ja kvalifitseeritud elektriku järelevalve all. 3G 6 mm 2 kaablit tuleb kasutada HBS 16 ja AMS ühendamiseks, sideühenduseks kasutatakse 3G 1,5 mm 2 kaablit. Kaablid tuleb juhtida nii, et neid ei vigasta paneelide metallservad ning need ei jää paneelide vahele kinni. AMS on varustatud ühefaasilise kompressoriga. See tähendab, et faas L3 on kompressori töö ajal koormatud kuni 25 A. HBS 16 1 mm Tähelepanu! Elektritöid ja hooldust võib teha vaid kvalifitseeritud elektriku järelevalve all. Elektritööde ja juhtmete ühendamisel tuleb järgida kehtivaid eeskirju. Tähelepanu! Lülitit (SF1) ei tohi keerata asendisse 1 ega enne, kui boiler on veega täitunud. Tsirkulatsioonipump ja elektriline küttekeha võivad kahjustada saada. Elektripaigaldise tööpõhimõtte joonis PEN L1 L2 L3 HE 30 * Ainult 3-faasilises paigaldises. 31

34 Paigaldajale Elektritööd HEV 300 Elektritoite ühendamine Sissetulev elektritoide ühendatakse klemmliistuga (X1) seadmes HBS 16, kasutades läbiviigu tihendit (UB1). Kaabli mõõtmed peavad vastama kehtivatele reeglitele. HBS 16 saab ühendada kas 400 V 3NAC või 230 V 1AC-ga. 400 V 3NAC: Ühendage sissetulev elektritoide vastavalt märgistustele klemmil (X1). Tähelepanu! Olenevalt maja peakaitsmest ja selleks, et vältida olukordi, kus koormusmonitor kompressorit aeglustab, tuleks kõik muud maja koormused teisaldada L3-lt L1-le ja L2-le. HEV V1AC: Paigaldage kaasasolevad sillad klemmide L1 ja L2 vahel ning L2 ja L3 vahel sissetuleval klemmliistul (X1). Ühendage sissetulev elektritoide vastavalt märgistustele klemmil. 400 V 3NAC N L1 L2 L3 PE N 0 L L1L2L3 Selgitus 230 V 1AC N L PE Tähistus Tüüp Konduktori mõõtkava pikkus (mm) UB1,2,3 Läbiviiktihend - N 0 L L1L2L3 X1 Klemmliist, sissetulev elektritoide 18 X2 Klemmliist, AMS X3 X4 X100 Klemmliist, side, AMS Klemmliist, väline lisaküte Klemmliist, väline elektriline küttekeha ja ülekuumenemiskaitse/termostaadi avariirežiim FD1-BT30. Klemmliist Kaitselüliti Automaatne kütteregulaator, tsirkulatsioonipumbad ja nende juhtmed HBS 16-s on sisemiselt kaitstud kaitselülitiga (FA1). Välismoodul AMS ja seadmed on HBS 16-s sisemiselt kaitstud kaitselülitiga (FA2). X101 SF1 FA1 FA2 FA3 Klemmliist Lüliti Juhtautomaatika kaitselüliti Välismooduli kaitselüliti Juhtautomaatika kaitselüliti, väline elektriline küttekeha Ülekuumenemiskaitse Ülekuumenemiskaitse (FD1) katkestab süsteemiga ühendatud elektrilise küttekehasse mineva voolu, kui temperatuur on jõudnud vahemikku 90 ja 100 C. Ülekuumenemiskaitset on võimalik käsitsi taastada. Taastamine Ülekuumenemiskaitse/avariirežiimi termostaat (FD1-BT30) asub paagi elektriühendusel. Ülekuumenemiskaitse taastamiseks vajutage tugevalt selle nupule. Tähelepanu! Taastage ülekuumenemiskaitse, kuna see võis transportimise ajal aktiviseeruda. 32

35 Paigaldajale Elektritööd Ühendus HBS 16 ja AMS vahel Seadmete vaheline kaabel peab olema ühendatud klemmliistu vahel sissetulevale elektritoitele (TB) AMS s ja klemmliistuga (X2) HBS 16-s läbiviiktihendi kaudu (UB2). Tähelepanu! AMS peab olema maandatud enne seadmetevaheliste juhtmete ühendamist. Juhtmed tuleb kinnitada nii, et klemmliist poleks surve all. Konduktori mõõtkava pikkus on 8 mm. Ühendus HBS 16 ja HE 30, HEV 300, HEV 500 vahel Seadmetevaheline kaabel peab olema ühendatud väljuva elektritoite klemmliistuga (X4) HBS 16-s ja klemmliistuga X100 HE 30, HEV 300, HEV 500-s. Konduktori mõõtkava pikkus on 12 mm. AMS Ühendage faas (pruun), neutraal (sinine), maandus (kollane/roheline) vastavalt joonisele: L N N L (AMS 1 L N 2 3 PE L N 2 3 PE 33

Paigaldusjuhend NIBE VVM 310. Sisemoodul IHB EE

Paigaldusjuhend NIBE VVM 310. Sisemoodul IHB EE Paigaldusjuhend Sisemoodul APH IHB EE 1338-2 231185 Nuppude funktsioonide üksikasjalikud selgitused on toodud lk 33. Menüüde sirvimise ja erinevate seadistuste määramise kirjeldus on toodud lk 35. Peamenüü

Läs mer

Paigaldusjuhend NIBE F1145. Maasoojuspump IHB EE

Paigaldusjuhend NIBE F1145. Maasoojuspump IHB EE Paigaldusjuhend Maasoojuspump LEK IHB EE 1343-2 231677 Nuppude funktsioonide üksikasjalikud selgitused on toodud lk 33. Menüüde sirvimise ja erinevate seadistuste määramise kirjeldus on toodud lk 35. Peamenüü

Läs mer

Paigaldusjuhend NIBE F1145

Paigaldusjuhend NIBE F1145 Paigaldusjuhend Maasoojuspump LEK IHB EE 16021 331512 Lühijuhised Navigeerimine OKnupp (kinnita/vali) Backnupp (tagasi/tühista/välju) Juhtimisnupp (liiguta/suurenda/vähenda Nuppude funktsioonide üksikasjalikud

Läs mer

Paigaldusjuhend NIBE F1245

Paigaldusjuhend NIBE F1245 Paigaldusjuhend Maasoojuspump LEK IHB EE 16021 331491 Lühijuhised Navigeerimine OKnupp (kinnita/vali) Backnupp (tagasi/tühista/välju) Juhtimisnupp (liiguta/suurenda/vähenda Nuppude funktsioonide üksikasjalikud

Läs mer

Paigaldusjuhend NIBE F1155

Paigaldusjuhend NIBE F1155 Paigaldusjuhend Maasoojuspump IHB EE 1551-1 331344 Lühijuhised Navigeerimine OK-nupp (kinnita/vali) Back-nupp (tagasi/tühista/välju) Juhtimisnupp (liiguta/suurenda/vähenda Nuppude funktsioide üksikasjalikud

Läs mer

Ventilatsiooni soojuspumbad

Ventilatsiooni soojuspumbad Ventilatsiooni soojuspumbad Kütmine Soe tarbevesi Juhitav ventilatsioon Ventilatsiooniõhu eelsoojendamine MADE IN SWEDEN VENTILATSIOON Ventilatsioon- see tähendab värsket ruumiõhku ning on vajalik eluks

Läs mer

Bruksanvisning Kasutusjuhend WELLSYSTEM RELAX

Bruksanvisning Kasutusjuhend WELLSYSTEM RELAX Bruksanvisning Kasutusjuhend WELLSYSTEM RELAX 801275 / Index d / sv / et / 02.2005 Bruksanvisning Kasutusjuhend wellsystem TM _Relax JK-Global Service GmbH Rottbitzer Straße 69 D-53604 Bad Honnef (Rottbitze)

Läs mer

Kütmine ja jahutamine maasoojuspumbaga

Kütmine ja jahutamine maasoojuspumbaga Kütmine ja jahutamine maasoojuspumbaga MADE IN SWEDEN NIBE MAASOOJUSPUMBAD NIBE maasoojuspumpade kasutamisega väheneb kütmisele kuluv energiatarve kuni 80%. NIBE toodab 15 erinevat tüüpi maasoojuspumpasid

Läs mer

(SE) Lås upp brunnen. (UK) Unlock. (EE) Ava veeäravooluava. Models:

(SE) Lås upp brunnen. (UK) Unlock. (EE) Ava veeäravooluava. Models: (SE) Installationsmanual för duschkabiner & ångbastur (UK) Installation manual for shower cabins & steam cabins (EE) Paigaldus - dušikabiinid ja aurusaunad Models: 6004 6005 6006 6007 6015 6016 6025 6026

Läs mer

Kiudoptilised ühendused lõppkasutajatele Juhised kiudoptiliste võrkude ehitamiseks FTTX

Kiudoptilised ühendused lõppkasutajatele Juhised kiudoptiliste võrkude ehitamiseks FTTX Kiudoptilised ühendused lõppkasutajatele Juhised kiudoptiliste võrkude ehitamiseks FTTX Käesolev juhend on rootsikeelse juhendi 434 tõlge, mis pole sõna-sõnalt tõlgitud. Juhendi eesmärgiks on anda lugejale

Läs mer

Värske õhk kodudes. Easy-Vent

Värske õhk kodudes. Easy-Vent Easy-Vent Värske õhk kodudes Easy-Vent on seade, mis varustab kodusid filtreeritud ja meeldivalt värske õhuga. Vaikne ja tõmbevaba. Vastupidav süsteem, mis on geniaalne, lihtne ja täiesti loomulik. Sellepärast

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

FIAT TIPO SW HINNAKIRI

FIAT TIPO SW HINNAKIRI FIAT TIPO SW HINNAKIRI Kood Versioon Mootori võimsus kw/hj Käigukast Kütusekulu* l/100 km CO2 emissioon (g/km) koos KM 357.040.0 Tipo 1.4 95 Pop E6 70 (95) 6MT 7,7/4,5/5,7 132 14.990 357.042.0 Tipo 1.6

Läs mer

Historik om Odensholm Osmussaare ajaloost

Historik om Odensholm Osmussaare ajaloost Historik om Odensholm Osmussaare ajaloost Odensholms byalag Osmussaare Külaühing Flat som en bricka ligger holmen och tycks flyta på vågorna med sitt fyrtorn längst norröver och ungefär på mitten det lilla

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1445-9

SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1445-9 PBD SE 1445-9 Luft/vatten-värmepump NIBE TM SPLIT TM 639313 NIBE SPLIT 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE SPLIT är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder effektiva tekniska möjligheter till

Läs mer

KÄYTTÖOHJE ÖLJYNTÄYTTEINEN LÄMPÖPATTERI. Tuotenumero: 4653, 4119, Teho: 500W/ 700W/ 1000W Jännite: 230V, 50Hz/ 230V, 50Hz/ 230V, 50Hz

KÄYTTÖOHJE ÖLJYNTÄYTTEINEN LÄMPÖPATTERI. Tuotenumero: 4653, 4119, Teho: 500W/ 700W/ 1000W Jännite: 230V, 50Hz/ 230V, 50Hz/ 230V, 50Hz KÄYTTÖOHJE ÖLJYNTÄYTTEINEN LÄMPÖPATTERI Tuotenumero: 4653, 4119, 3665 Teho: 500W/ 700W/ 1000W Jännite: 230V, 50Hz/ 230V, 50Hz/ 230V, 50Hz Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

ÜMARPUIDU MÕÕTMINE JA HINDAMINE. Tartu 2001

ÜMARPUIDU MÕÕTMINE JA HINDAMINE. Tartu 2001 ÜMARPUIDU MÕÕTMINE JA HINDAMINE Tartu 2001 Raamat on ilmunud Eesti Metsaseltsi tellimusel Koostaja: Jüri Jänes Keeletoimetaja: Sirli Lember Joonised mõistetele: Sulev Nurme ja Sulev Svilponis Jüri Jänes,

Läs mer

DOOR SQUARE. Version: 2013-Sep-23 Page 1 of 6 DOOR

DOOR SQUARE. Version: 2013-Sep-23 Page 1 of 6 DOOR 1 2 www.duschy.com DOOR SQURE (UK) Installation manual for shower walls Square (SE) Installationsmanual för duschväggarna Square (EE) Paigaldusjuhend klaasseinale Square (PL) Instrukcja montażu ściany

Läs mer

TRIOMONT LIHTSAIM LAHENDUS SEINALE PAIGALDATAVATELE WC-POTTIDELE JA VALAMUTELE

TRIOMONT LIHTSAIM LAHENDUS SEINALE PAIGALDATAVATELE WC-POTTIDELE JA VALAMUTELE TRIOMONT LIHTSAIM LAHENDUS SEINALE PAIGALDATAVATELE WC-POTTIDELE JA VALAMUTELE TRIOMONT VAJAD VAID VANNITUBA JA 14 SENTIMEETRIT Teil on vannituba, kuhu soovite paigaldada seinakinnitusega WC-poti ja valamu,

Läs mer

Lea Täheväli Stroh VANA AKEN VANA AKEN 1

Lea Täheväli Stroh VANA AKEN VANA AKEN 1 Lea Täheväli Stroh VANA AKEN VANA AKEN 1 Toimetaja: Anu Jõesaar Fotod ja joonised: Lea Täheväli Stroh Kujundaja: Anneli Navi AS Ajakirjade Kirjastus Kõik õigused reserveeritud Trükk: Tallinna Raamatutrükikoda

Läs mer

TERVE PERE. Aprill antud väljaanne on mediaplaneti toodetud teemaleht

TERVE PERE. Aprill antud väljaanne on mediaplaneti toodetud teemaleht antud väljaanne on mediaplaneti toodetud teemaleht Aprill 2008 TERVE PERE Tervis - sinu elujõu vundament Liikumisharrastuse aktiivsuse kasv näitab rõõmustavat tõusutrendi Pisipere lemmikud Tavaliselt umbusaldavad

Läs mer

PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND FIGHTER 1110 MOS EE 0242-1 611700 FIGHTER 1110 LEK

PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND FIGHTER 1110 MOS EE 0242-1 611700 FIGHTER 1110 LEK MOS EE - 7 R PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND Üldteave Lühike tootekirjeldus... Andmetabel...... Süsteemi kirjeldus Tööpõhimõte... Esipaneel Esipaneel... Esipaneeli funktsioonid... 5 Erinevate töörežiimide

Läs mer

NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1150-5

NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1150-5 PBD SE 1150-5 Luft/vatten-värmepump 5 NIBE TM SPLIT TM 639313 NIBE SPLIT Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE SPLIT är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder effektiva tekniska möjligheter till

Läs mer

Estniska B höstterminen 2012 Allmänt Möten i Adobe Connect Dokument Dokument Dokument Dokument Innehåll Innehåll

Estniska B höstterminen 2012 Allmänt Möten i Adobe Connect Dokument Dokument Dokument Dokument Innehåll Innehåll Estniska B höstterminen 2012 Allmänt Delkurs 1, Satslära (SATS): börjar 3 september. Lärare: Raimo Raag. Delkurs 2, Muntlig färdighetsträning (MF): börjar måndagen den 10 september. Lärare: Annika Valdmets.

Läs mer

KONTAKT. Rahvuslik. REL kui mesipuu. üheskoos suudame rohkem üksteisele toeks olla! 2015 nr 1

KONTAKT. Rahvuslik. REL kui mesipuu. üheskoos suudame rohkem üksteisele toeks olla! 2015 nr 1 Rahvuslik KONTAKT ROOTSI EESTLASTE LIIDU AJAKIRI SVERIGEESTERNAS FÖRBUNDS TIDSKRIFT 2015 nr 1 REL kui mesipuu üheskoos suudame rohkem üksteisele toeks olla! SAATEKS / INLEDNING änavu aasta alguses alustasin

Läs mer

Luft/vatten-värmepump

Luft/vatten-värmepump PBD SE 1445-9 NIBE SPLIT 639313 TM Luft/vatten-värmepump NIBE SPLIT TM Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE SPLIT är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder effektiva tekniska möjligheter till

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1337-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 431111 AMS 10-8/AMS 10-12, HBS 12, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 12 AMS 10-8 AMS 10-12 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 3

Läs mer

NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1126-4

NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1126-4 PBD SE 1126-4 Luft/vatten-värmepump 5 NIBE TM SPLIT TM 639313 NIBE SPLIT Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE SPLIT är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder effektiva tekniska möjligheter till

Läs mer

TUOTE - PRODUKT - PRODUCT - TOODE VSS. Kokoamisohje. Monteringsanvisning. Kokkupanemise õpetus. Assembly instructions. PK-Mainosstudio, Loviisa

TUOTE - PRODUKT - PRODUCT - TOODE VSS. Kokoamisohje. Monteringsanvisning. Kokkupanemise õpetus. Assembly instructions. PK-Mainosstudio, Loviisa TUOTE - PRODUKT - PRODUCT - TOODE VSS Kokoamisohje Monteringsanvisning Assembly instructions Kokkupanemise õpetus Osat VAKIOASENNUS. Alasäätösalon ja säätöjalan asennus VAKIOASENNUS. Yläsäätösalon asennus.

Läs mer

RONOR SAMFUNDET FOR ESTLANDSSVENSK KULTUR EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS 1 /1993

RONOR SAMFUNDET FOR ESTLANDSSVENSK KULTUR EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS 1 /1993 r RONOR 1 /1993 EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS SAMFUNDET FOR ESTLANDSSVENSK KULTUR Foto: En bok om Estlands svenskar, del 4 Alfred Mihlberg Vaike-Pakrilt korvi punumas. Alfred Mihlberg från Lilla Rågö

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS SE 1337-4 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 431130 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 3 Anläggningsdata 3 Information

Läs mer

Per Söderbäck oma sünnimajas kõnet pidamas Per Söderbäck håller tal i huset där han föddes

Per Söderbäck oma sünnimajas kõnet pidamas Per Söderbäck håller tal i huset där han föddes 1 /1996 EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS SAMFUNDET FOR ESTLANDSSVENSK KULTUR Per Söderbäck oma sünnimajas kõnet pidamas Per Söderbäck håller tal i huset där han föddes Foto: Ain Sarv 2 RONOR 1/1996 Tere

Läs mer

METROSAVER MB F & F-PC

METROSAVER MB F & F-PC METROSAVER MB F & F-PC LEK LEK 08.947-1505 IHB SE 1522-1 331367 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Komponentplacering Component locations 2 2 Oversættelsestabel Översättningstabell Translation

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1449-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

RONOR. %^30^^G?&3w^ Rågöbornas återkomst. Pakrilaste tagasitulek SAMFUNDET FÖR ESTLANDSSVENSK KULTUR EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS 5-6 11991

RONOR. %^30^^G?&3w^ Rågöbornas återkomst. Pakrilaste tagasitulek SAMFUNDET FÖR ESTLANDSSVENSK KULTUR EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS 5-6 11991 5-6 11991 RONOR %^30^^G?&3w^ EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS SAMFUNDET FÖR ESTLANDSSVENSK KULTUR Pakrilaste tagasitulek Rågöbornas återkomst 2 RONOR 5-6/1991 MURELIK VABADUS BEKYMMERFULL FRIHET See "RONOR-i"

Läs mer

Estlandssvensk Eestirootslane

Estlandssvensk Eestirootslane Eestirootslane 1-2012 Estlandssvensk Eestirootslane Nr 1-2012 1 Ormsö framtida kulturbärare Tulevased Vormsi kultuurikandjad 2 Estlandssvensk 1-2012 Ledningen för KULTURRÅDET FÖR DEN SVENSKA MINORITEN

Läs mer

Nuku- ja noorsooteater viib muinasjutumaale

Nuku- ja noorsooteater viib muinasjutumaale Viimsis on uus piirkonnapolitseinik >> Loe lk 3 v Tiraaz 7490 nr 16 (305) 24. september 2010 Taimi Linamägi räägib, kuidas temast töötuks jäädes ettevõtja sai. Loe lk 7 Mälestusrännak 25. septembril Sel

Läs mer

Sverige och Estland. Rootsi ja Eesti THE SWEDISH INSTITUTE

Sverige och Estland. Rootsi ja Eesti THE SWEDISH INSTITUTE Sverige och Estland Rootsi ja Eesti THE SWEDISH INSTITUTE Eesti ja Rootsi on naaberriigid. Tallinn on Stockholmile kõige lähemal asuv pealinn. Meil on osaliselt ühine ajalugu. 1632. a. asutati Tartusse

Läs mer

Estlandssvensk Eestirootslane

Estlandssvensk Eestirootslane Eestirootslane 1-2011 Estlandssvensk Eestirootslane Nummer 1 2011 1 Med Tallinn och Nargö i blickpunkten! Fookuses Tallinn ja Naissaar! 2 Estlandssvensk 1-2011 Ledningen för KULTURRÅDET FÖR DEN SVENSKA

Läs mer

neli uut jaama Venemaal

neli uut jaama Venemaal neli uut jaama Venemaal Lausa neli Сибнефть74 kaubamärgiga tanklat liitus maikuus Е100 Power i hulgiketiga. Kõik nad asuvad Tšeljabinski sissesõiduteedel. Tanklakett Сибнефть74 tegutseb naftasaaduste turul

Läs mer

Originaali tiitel: Maria Ulaner DRÖMMAR A-Ö LEXIKON Över 900 drömsymboler och tolkningar LevNu W&W

Originaali tiitel: Maria Ulaner DRÖMMAR A-Ö LEXIKON Över 900 drömsymboler och tolkningar LevNu W&W Maria Ulaner 1 Originaali tiitel: Maria Ulaner DRÖMMAR A-Ö LEXIKON Över 900 drömsymboler och tolkningar LevNu W&W LevNu on kirjastuse Wahlström & Widstrand osakond, kus tegeldakse tervise-, psühholoogia-

Läs mer

rr'f\p RONOR EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS SAMFUNDET FÖR ESTLANDSSVENSK KULTUR 1 /1990 Odensholm nu Osmussaar praegu

rr'f\p RONOR EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS SAMFUNDET FÖR ESTLANDSSVENSK KULTUR 1 /1990 Odensholm nu Osmussaar praegu rr'f\p RONOR 1 /1990 EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS SAMFUNDET FÖR ESTLANDSSVENSK KULTUR Osmussaar praegu Odensholm nu 2 RONOR 1/1990 ÕNNITLEME Möödunud aasta tähelepanuväärseimad külalised Läänemaal olid

Läs mer

Tervise Arengu Instituut, Haigekassa Projekt Kooli tervisenõukogude arendamine Vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine koolis

Tervise Arengu Instituut, Haigekassa Projekt Kooli tervisenõukogude arendamine Vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine koolis Tervise Arengu Instituut, Haigekassa Projekt Kooli tervisenõukogude arendamine Vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine koolis Kadri Järv-Mändoja, Kärt Käesel, Ene Pill, Maire Riis Tallinn 2008

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 431155 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 431155 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS SE 1337-5 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 431155 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K LEK LEK AMS 10-12 Innehållsförteckning Till Villaägaren

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar PBD SE 1345-4 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar För uppgradering av befintligt värmesystem eller nybyggnation med

Läs mer

ECODAN C. Õhk-vesisoojuspump. www.mitsubishikodusoojus.ee

ECODAN C. Õhk-vesisoojuspump. www.mitsubishikodusoojus.ee ECODAN C Õhk-vesisoojuspump www.mitsubishikodusoojus.ee Uus õhk-vesisoojuspump ECODAN C kütab efektiivselt ka Eesti talves ECODAN C SISEMOODUL VEEBOILER KÜTTEKATEL Välj rätt storlek Det är viktigt att

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031210 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031210 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS SE 0923-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031210 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 3 Anläggningsdata 3 Information

Läs mer

KORROSIOONITÕRJEVÄRVID

KORROSIOONITÕRJEVÄRVID 1 KORROSIOONITÕRJEVÄRVID Värv on vedel või pulbriline toode, mis kantakse värvimisvahendite ja meetoditega õhukese kihina värvitavale aluspinnale. Värvikiht kuivab tihedaks, aluspinnaga nakkuvaks värvikileks.

Läs mer

EESTI KULTUURILOOLINE

EESTI KULTUURILOOLINE ARVO MÄGI - AR N O VIHALEMM VALIK KIRJU EESTI KULTUURILOOLINE R H I I V Arvo Mägi ja Arno Vihalemm Käesolev valik kirju on vaid tühine osa Arvo Mägi ja Arno Vihalemma aastatel 1955-1988 peetud kirjavahetusest,

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 2 1 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. För mer information

Läs mer

BMW 3. seeria. Sõidurõõm BMW 3. SEERIA. HINNAKIRI.

BMW 3. seeria.  Sõidurõõm BMW 3. SEERIA. HINNAKIRI. BMW 3. seeria www.bmw.ee Sõidurõõm BMW 3. SEERIA. HINNAKIRI. Baasmudeli hind BMW 3. seeria LCI (F30) Mudelikood 8E31 8A11 8A51 8A71 8B71 8C51 BMW BMW BMW BMW Mootoritüüp ja töömaht cm 3 R3 1499 R4 1998

Läs mer

Anläggningsprotokoll NIBE F1345

Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggning: pumpar: Varmvatten: Kollektor: Tillsatsvärme: Övrigt: Menyinställningar Systeminställningar Driftläge 4.2 auto Systeminställningar 5.2.2 antal slavar från Dockning

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Eestirootslane 2-2012 Estlandssvensk Eestirootslane. Nr 2-2012. Torsdagstanterna Neljapäevamemmed

Eestirootslane 2-2012 Estlandssvensk Eestirootslane. Nr 2-2012. Torsdagstanterna Neljapäevamemmed Eestirootslane 2-2012 Estlandssvensk Eestirootslane Nr 2-2012 1 Torsdagstanterna Neljapäevamemmed 2 Estlandssvensk 2-2012 Ledningen för KULTURRÅDET FÖR DEN SVENSKA MINORITEN I ESTLAND ROOTSI VÄHEMUSRAHVUSE

Läs mer

NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1039-3

NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1039-3 PBD SE 1039-3 Luft/vatten-värmepump 5 NIBE TM SPLIT TM 639313 NIBE SPLIT FLI 5 FLI 6, 7 FLI 8 FLI 9 FLI 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE SPLIT är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder

Läs mer

MOS SE 15 NIBE SPLIT MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SPLIT

MOS SE 15 NIBE SPLIT MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SPLIT MOS SE 15 NIBE SPLIT 331192 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ACVM270,AMS10 LEK LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K LEK LEK AMS 10-12 Innehållsförteckning Till Villaägaren

Läs mer

k4 Anh h A ~; e~ -~ ~ IZ

k4 Anh h A ~; e~ -~ ~ IZ SST Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund ANSÖKANOM ORGANSATONSBDRAG för är 20 0-Z Bidr.mott ----- nkom Dnr SÖKANDE Församlingens namn Trossamfundets namn [E. L.~, ftjigjm?lnt [~~JLf7ZJ4"4

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 331230 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 331230 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS SE 1452-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 331230 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Anläggningsdata Information

Läs mer

MOS SE NIBE SPLIT MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SPLIT

MOS SE NIBE SPLIT MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SPLIT MOS SE 1540-3 331192 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K LEK LEK AMS 10-12 Innehållsförteckning Till Villaägaren

Läs mer

Originaali tiitel: Stieg Larsson Män som hatar kvinnor Norstedts Förlag, Stockholm

Originaali tiitel: Stieg Larsson Män som hatar kvinnor Norstedts Förlag, Stockholm 1 Originaali tiitel: Stieg Larsson Män som hatar kvinnor Norstedts Förlag, Stockholm Toimetanud Kadi-Riin Haasma Kujundanud Britt Urbla Keller Stieg Larsson 2005 Tõlge eesti keelde. Tõnis Arnover, 2009

Läs mer

LAPSED JA NOORED. Mitteinstitutsionaalsete tegevuste uurimine, planeerimine ja järelevalve vastavalt Rootsi sotsiaalteenuste seadusele

LAPSED JA NOORED. Mitteinstitutsionaalsete tegevuste uurimine, planeerimine ja järelevalve vastavalt Rootsi sotsiaalteenuste seadusele LAPSED JA NOORED Mitteinstitutsionaalsete tegevuste uurimine, planeerimine ja järelevalve vastavalt Rootsi sotsiaalteenuste seadusele (BBIC) Rootsi sotsiaalameti avaldatud tekste on lubatud tsiteerida

Läs mer

POLTTOMOOTTORI VESIPUMPPU 2 / 3 FÖRBRÄNNINGSMOTOR VATTENPUMP 2 / 3 SISEPÕLEMISMOOTORIGA VEEPUMP 2 / 3

POLTTOMOOTTORI VESIPUMPPU 2 / 3 FÖRBRÄNNINGSMOTOR VATTENPUMP 2 / 3 SISEPÕLEMISMOOTORIGA VEEPUMP 2 / 3 GEP001, GEP002 POLTTOMOOTTORI VESIPUMPPU 2 / 3 FÖRBRÄNNINGSMOTOR VATTENPUMP 2 / 3 SISEPÕLEMISMOOTORIGA VEEPUMP 2 / 3 Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning

Läs mer

MOS SE/LV/EE 1540-5 PEL 100-150 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PEL 100-150

MOS SE/LV/EE 1540-5 PEL 100-150 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PEL 100-150 MOS SE/LV/EE 14-411647 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING SE Mått och komponentplacering 2 1 1 6 4 47 86 1 28 12 11 Konstruktion Vattenvärmaren består av ett varmvattenmagasin

Läs mer

Uppfattning av artiklar om finanskrisen publicerade i dagliga tidningar

Uppfattning av artiklar om finanskrisen publicerade i dagliga tidningar Tartu Universitet Institutionen för germansk, romansk och slavisk filologi Avledningen för skandinavistik Uppfattning av artiklar om finanskrisen publicerade i dagliga tidningar Bacheloravhandling av Maarja

Läs mer

1. ÜLDOSA. 1.4 Sadama asukoht

1. ÜLDOSA. 1.4 Sadama asukoht SADAMA EESKIRI Kehtib alates 11.2009 SISUKORD 1. ÜLDOSA 3 1.1 Sadama eeskirja kehtestamine ja kehtivusala 3 1.2 Ettevõtluse vorm 3 1.3 AS Tallinna Sadam tegevusalad 3 1.4 Sadama asukoht 3 1.5 Sadama tehnilised

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

tel 08 21 66 49 rel@swipnet.se

tel 08 21 66 49 rel@swipnet.se ROOTSI EESTLASTE LIIDU UUDISED NYHETER FRÅN SVERIGEESTERNAS FÖRBUND 2014 nr 2 BÜROO. Rootsi Eestlaste Liidu südameks on Stockholmi Eesti Maja 3. korrusel tegutsev REL büroo. Fotol vasakult: laekur Jaak

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

ROHKEM TEMPER AMENTI SINU VANNITUPPA?

ROHKEM TEMPER AMENTI SINU VANNITUPPA? L OG I C ROHKEM TEMPER AMENTI SINU VANNITUPPA? TEE NUTIK AMA VANNITOANI ALGAB GUS TAVSBERGIS T VALAMUSEGISTI TVÄTTSTÄLLSBLANDARE LOGIC LOGIC Logic valamusegisti, ilma põhjaklapita GB41214951 Lisatarvik:

Läs mer

Lucia. Eesti-Rootsi Ühingu Teataja Estnisk-Svenska Föreningens Nyheter. Detsember 2004 - December 2004 Nr. 14. Eesti-Rootsi Ühing

Lucia. Eesti-Rootsi Ühingu Teataja Estnisk-Svenska Föreningens Nyheter. Detsember 2004 - December 2004 Nr. 14. Eesti-Rootsi Ühing Eesti-Rootsi Ühing Estnisk-Svenska Föreningen Eesti-Rootsi Ühingu Teataja Estnisk-Svenska Föreningens Nyheter Detsember 2004 - December 2004 Nr. 14 Lucia Natten går tunga fjät runt gård och stuva. Kring

Läs mer

AKKUKÄYTTÖINEN RASVAPRÄSSI BATTERIDRIVNA FLOTTPRESS BATTERY OPERATED GREASE GUN AKUMÄÄRDEPRITS MEG36100

AKKUKÄYTTÖINEN RASVAPRÄSSI BATTERIDRIVNA FLOTTPRESS BATTERY OPERATED GREASE GUN AKUMÄÄRDEPRITS MEG36100 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Läs mer

F2026. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1207-2

F2026. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1207-2 PBD SE 1207-2 Luft/vatten-värmepump 5 F2026 TM 639442 NIBE F2026 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2026 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2026 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

l l Sll Kl RJAHl>lJSll K KOOllllOS SIOCKl10LH ~945 si s u:

l l Sll Kl RJAHl>lJSll K KOOllllOS SIOCKl10LH ~945 si s u: , l l Sll si s u: Marie Under: Kaks luuletust. Aino Kallas: Viisandi linnusaared ja Toomi perekond, memuaarikatkend. Gusiav Suits: Rootsi Juulepõimikust, tõlkeid. August Mälk: Pärast viimast korda, novell.

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

kauni koduinterjööri maailm

kauni koduinterjööri maailm kauni koduinterjööri maailm 3/2015 Tere tulemast Perfect Home i kaunisse koduinterjööri maailma! Ettevõte on asutatud 1995. aastal ja on koduinterjööri ja -disaini valdkonnas üks Põhjamaade juhtivamaid

Läs mer

Swedbanki majandusprognoos

Swedbanki majandusprognoos Macro Research 27. jaanuar 2015 Swedbanki majandusprognoos Väliskeskkond ebakindel, kuid sisetarbimine tugev January 27, 2015 Palun tutvuge olulise informatsiooniga viimasel leheküljel lehekülg 1 Eesti

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS SE 1107-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt

Läs mer

Seesama romaan? Jaan Kaplinski Seesama jõgi teisel pool Läänemerd

Seesama romaan? Jaan Kaplinski Seesama jõgi teisel pool Läänemerd DOI: http://dx.doi.org/10.7592/methis.v9i12.1093 Seesama romaan? Jaan Kaplinski Seesama jõgi teisel pool Läänemerd Sirel Heinloo Eesti kirjandust ja kirjanduslugu uurides on ootuspärane, et ühel hetkel

Läs mer

S/JI;-4dr d.j (ör76//clnij?ls

S/JI;-4dr d.j (ör76//clnij?ls S/JI;-4dr d.j (ör76//clnij?ls./-hf/1 '7; dsfl7j/-ph / C"~ J?1k7IIJ//7 J/ICI Årgång 27 Nr 1 /2004 Tema: Estlalldssvellska Aiboland Sten Westerholm Svenska folkhögskolan i Estlantl &tj /),leg/iih7/ I Svenskbygden

Läs mer

RONOR EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS SAMFUNDET FÕR ESTLANDSSVENSK KULTUR 2-3 /1996. Pakrilased tantsisid Eestis Rågöborna dansade i Estland

RONOR EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS SAMFUNDET FÕR ESTLANDSSVENSK KULTUR 2-3 /1996. Pakrilased tantsisid Eestis Rågöborna dansade i Estland RONOR 2-3 /1996 EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS SAMFUNDET FÕR ESTLANDSSVENSK KULTUR Foto: Ain Sarv Pakrilased tantsisid Eestis Rågöborna dansade i Estland 2 RONOR 2-3/1996 Lustakas suvi ja kurb sügis! Aasta

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1211-3 231002 LEK

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1211-3 231002 LEK Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1211-3 231002 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 6 Transport 6 Uppställning 6 Bipackade komponenter

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SPLIT ACVM , AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SPLIT ACVM , AMS 10 MOS SE 1144-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 431155 ACVM 10-270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt

Läs mer

NIBE SPLIT ACVM 270 Luft/vatten-värmepump

NIBE SPLIT ACVM 270 Luft/vatten-värmepump NIBE SPLIT ACVM 270 Luft/vatten-värmepump 5 NIBE SPLIT ACVM 270 system med komplett inomhusmodul NIBE SPLIT ACVM 270 är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder effektiva tekniska möjligheter

Läs mer

Looduskoolid kui õppetegevuse ressurss

Looduskoolid kui õppetegevuse ressurss Looduskoolid kui õppetegevuse ressurss Veepäevad Erkeni laboratooriumis ja looduse päevad Färsna looduskeskuses - täiendav õppetegevus põhikoolile Norrtälje kommunis Rootsis Tekst: Anna Westerlund, Norrtälje

Läs mer

BETOONPINDADE TÖÖSTUSLIK VÄRVIMINE

BETOONPINDADE TÖÖSTUSLIK VÄRVIMINE BETOONPINDADE TÖÖSTUSLIK VÄRVIMINE Betoon on üks tähtsamaid ehitusmaterjale, mis moodustab suuri ja väljapaistvaid pindu paljude ehitiste juures. Viimistlemata betoonpind ei täida siiski alati vastavale

Läs mer

RONOR. %^$^3^@S^^^ä%L. ORMSÖ GAMLA KYRKOGÅRD Juli 1990 EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS SAMFUNDET FOR ESTLANDSSVENSK KULTUR 5 /1990

RONOR. %^$^3^@S^^^ä%L. ORMSÖ GAMLA KYRKOGÅRD Juli 1990 EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS SAMFUNDET FOR ESTLANDSSVENSK KULTUR 5 /1990 5 /1990 RONOR %^$^3^@S^^^ä%L EESTIROOTSLASTE KULTUURI SELTS SAMFUNDET FOR ESTLANDSSVENSK KULTUR ORMSÖ GAMLA KYRKOGÅRD Juli 1990 Foto: AfvoTarmula Grå hjulkors hejdade i tiden. Hoppet i väntan: Här vilar

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare med styrning för minimal elförbrukning och för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare med styrning för minimal elförbrukning och för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. PBD SE 1550-1 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639623 COMPACT SC 1 Elektrisk varmvattenberedare med styrning för minimal elförbrukning och för installation i exempelvis tvättstuga

Läs mer

Estlandssvensk Eestirootslane

Estlandssvensk Eestirootslane Eestirootslane 1 Estlandssvensk Eestirootslane Nummer 1-2014 Citronfjäril Gonepteryx rhamni Lapsuliblikas Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus Nytt namn beslutat på

Läs mer

II^I. i' K. u Ui; T V I i' > i. O3-J:JVUS'J kohfta

II^I. i' K. u Ui; T V I i' > i. O3-J:JVUS'J kohfta II^I Ui l I. u Ui; T V I i' > i i' K köub 3i) lu *, --t,os tus

Läs mer