Till Styrelsen För Riksförbundet Samhällets Styvbarn, Revisorerna, Valberedningen och Årsmötet 2014 i Göteborg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Styrelsen För Riksförbundet Samhällets Styvbarn, Revisorerna, Valberedningen och Årsmötet 2014 i Göteborg."

Transkript

1 Hej alla styvbarnsvänner. Eftersom jag lovat att lägga ut ett brev några medlemmar samt diverse andra författat till Styrelsen, gör jag det nu, sedan kommer vi bara informera om fakta och föreningsteknik och hur ett förbunds stadgar ska se ut och gälla. Till Styrelsen För Riksförbundet Samhällets Styvbarn, Revisorerna, Valberedningen och Årsmötet 2014 i Göteborg. Detta är vårt brev angående det som gjort att allt fler börjat ifrågasätta styrelsens arbete och Benny Jacobssons ordförandeskap. Till skillnad från när Benny petade Anne Skåner, suspenderade Pernilla Forsell utan stöd i stadgarna och uteslöt ytterligare medlemmar ur förbundet, sker detta protestbrev öppet. Vi ber er att läsa brevet och att ta upp hela problem-komplexet på årsmötet den 15 mars i Göteborg BAKGRUND Valet av Benny Jacobsson som ordförande 2012 skedde efter manipulering av valberedningens förslag samt åsidosättande av praxis vid årsmötets val av ny styrelse. Seden bjuder att de avgående ledamöterna tillfrågas om omval, vilket Anne Skåner sade ja till. Därtill fanns hennes namn nominerat från medlemmar. Valsedeln och instruktionerna till medlemmarna var otydliga och gjorde att många inte förstod hur de skulle fylla i blanketten. Benny Jacobsson hävdar tillsammans med valberedningen att Anne Skånér`s namn inte fanns med på nomineringslistan vilket inte är korrekt. Rätt skulle ha varit att hennes namn ställts mot Benny Jacobsson på ordförandeposten. Benny ansåg att hon saknade förtroende bland medlemmar och lokalföreningar. Efter samtal med föreningar har det framkommit att Benny Jacobsson under en lång period baktalat och spridit förtal och lögner om Anne Skånér som inte visade sig ha någon grund. Benny Jacobsson använde en stor del av sin tid som sekreterare när Anne Skånér var ordförande till att resa runt och underminera hennes arbete i landet. Genom att förhindra att hon rörde sig bland medlemmar kunde Benny obehindrat arbeta med att framställa henne i dålig dager. Av gammal god föreningssed, respekt och kutym nomineras inte sittande ordföranden för val på årsmötet. Så länge vederbörande inte själv tackat nej till omval är denne alltså redan per automatik nominerad. Mötet/stämman/medlemmarna kan föreslå annan kandidat, men att valberedningen tillsammans med sittande sekreterare, alltså Benny Jacobsson, meddelar Anne Skånér att hon inte nominerats till omval är ingenting annat än ett mycket ohederligt spel och ett kuppbeteende från någon som själv siktar på ordförandeposten. Valberedningen ska under inga som helst omständigheter tillsammans med "den nominerade ordföranden" avgöra valen inför årsmötet. Valen görs av medlemmarna på årsmötet och ingen/inga andra. Valberedningen ska endast ta fram förslag till de poster där de sittande ledamöterna avböjt omval. Inte heller ska sittande sekreterare (nominerade ordförandekandidaten) beledsaga valberedningen för att informera Anne Skånér att hon ej är nominerad. BJ är välorganiserad, välartikulerad och kunnig vad gäller föreningar, så han torde vara mycket väl införstådd i detta totalt felaktiga beteende! Det beror inte på okunskap eller missförstånd. Ett sådant förfarande kallas i föreningssammanhang för "kupp" och gynnar inte på något sätt medlemmarna. Det gynnar endast en eller ett par maktlystna personer. Demokratin sätts ur spel och all tänkbar föreningspraxis nonchaleras. Följden blir att åtskilliga medlemmar känner sig oerhört lurade, besvikna och överkörda och det i sin tur skapar missnöje. Då väljer styrelsen att ca 14 dagar före årsmötet utesluta de som reagerat högt och ljudligt på den oetiska kuppen mot Anne Skånér. Benny och styrelsen anklagar dem för att bryta mot stadgarna och för att motarbeta föreningen. De misskrediteras, baktalas, pekas ut och förföljs av i första hand Benny J. Man kallar dem för bråkstakar, de till och med målas ut både i bloggar och i styrelseprotokoll som mer eller mindre farliga och tillskrivs olika diagnoser. På vilket sätt de skulle vara farliga framgår inte, men Benny uppmanar styrelsen att akta sig för dem. Man frågar sig vilka som står på tur att uteslutas inför årsmötet 2014, som kan påverka utgången av valresultatet?

2 HOT FRÅN ANNE SKÅNÉR En stor del av styrelsemötena under 2012 användes för att hitta möjligheter till att utesluta Anne Skånér, hitta möjligheter till polisanmälan med mera. Styrelsens diskussioner finns delvis nertecknade i protokoll. Men vissa protokoll saknas helt och hållet och innehållet är okänt. Man diskuterade också så kallade störade moment i form av andra medlemmar som ansågs hota verksamheten i föreningen. I ett protokoll står helt klart att styrelsen är satt under hot från Anne Skånér. Hotgruppen i övrigt skulle bestå av bland annat Kennet Fontain och Kjell Björk. Att påstå att dessa medlemmar hotar styrelsen är ett utslag av paranoida slutsatser. Om kritik och debatt anses vara ett hot blir frågan om medlemmar har rätt att ha åsikter om styrelsen och deras arbete. Benny uppmanar styrelsen att iaktta försiktighet och ta hotbilden mot styrelsen på allvar! Paranoid ogrundad skrämselpropaganda är ju också ett sätt att härska! Vi läste i ett protokoll där Benny skrev att medlemmar förtalar förbundet och bildar egna hatgrupper på Facebook. Där kallas ifrågasättande medlemmar för rättshaverister och andra saker. ÅRSMÖTET 2013 Inför årsmötet 2013 (verksamhetsåret 2012) var Anne Skånér föreslagen till ordförande, några veckor innan mötet utesluts hon tillsammans med fyra andra i Samhällets Styvbarn. Skälet var att gruppen uppträtt illojalt mot föreningen. Den illojaliteten bestod av kritik mot styrelsens sätt att hantera bl.a. ersättningsfrågan, kritiken mot bristande insyn, lokalförenings frågan, lokalombuden samt även styrelsens sätt att bemöta medlemmar som kritiserade styrelsen. Det sätt som Anne Skånér hängdes ut på Styvbarns officiella sida via Bennys Blogg torde vidare sakna motstycke i föreningar som skall ta till vara utsatta medlemmars behov. Uteslutningarna skedde utan möjlighet att någon fick lämna sina synpunkter och att årsstämman på inrådan från den avgående styrelsen ombads att säga nej till diskussion om uteslutningarna. Anne Skånér, som betalade medlemsavgift för 2013, har inte heller mottagit något brev eller bestyrkt dokument angående uteslutningen. Anne Skåner anklagas för att skada förbundet. hon har under de här åren kritiserat ordförande o styrelsen vilket inte är att se som alla medlemmar, då inte ens alla medlemmar fått information o framför allt inte från hennes sida. Anne Skånér har trots kritiken mot styrelsen uppmanat dem som ringt henne att gå in som medlemmar, vilket hon inte skulle gjort om det som BJ o styrelsen lägger henne till last för. Såväl styrelsemedlemmar som revisor och valberedningen var närvarade vid styrelsemötet där beslut om uteslutning togs. Bland dessa fanns personer som aldrig någonsin träffat flera av de som skulle uteslutas. Troligen skulle revisor och valberedning utgöra någon slags legitimitet för uteslutningarna vilket i så fall är fullständigt fel. I egenskap av ordförande för RFSS och i föreningens namn driver BJ också en slags personlig vendetta mot Anne Skånér. Det har vi medlemmar inte gett honom mandat för! Ordföranden ska föra medlemmarnas talan, inte sin egen. Om allmänheten läser dessa bloggar, kan de lätt få uppfattningen att vi alla tycker som Benny. Det gör vi inte. Revisorerna ska stå fria i sitt arbete från styrelsen, men har enligt protokoll haft en aktiv roll i besluten kring att utesluta medlemmar under verksamhetsåret Att styrelsen involverar revisorerna innebär att hela verksamheten 2012 också kan ifrågasättas. Sättet man uteslutit de fyra medlemmarna Anne Skånér, Kjell Björk, Kennet Fontaine och Per Tidstrand är fullständigt regelvidrigt. Tidpunkten, dvs strax före årsmötet, pekar på ett utstuderat valfusk. Synnerligen olämpligt beteende mot människor som offrat många år av sin fritid för ideellt arbete i en förening. Man utesluter inte en före detta ordförande eller en person som varit med så gott som från start. I de "gamla" stadgarna, antagna 2009, finns inget som säger att en medlem som står inför uteslutning inte ska ha rätt att yttra sig före beslutet. En sådan punkt har skrivits in i de "nya" stadgarna som "antogs" på årsmötet Ungefär två veckor före årsmötet och då de nya reglerna för uteslutning kunde åberopas, utesluter man dessa fyra medlemmar! Det är så fruktansvärt utstuderat fult gjort att motsvarighet saknas! Ingenting i de gamla stadgarna hade

3 förbjudit styrelsen (Benny) att på ett betydligt respektfullare sätt sköta detta. Det är fullständigt omöjligt att fyra medlemmar skulle gjort sig skyldiga till exakt samma stadgebrott eller att de motarbetat styrelsen/föreningen på precis samma sätt! Dessutom i sådan utsträckning att samtliga kvalificerat sig för uteslutning! Ingen av dem har fått någon förklaring eller blivit delgiven någon konkret anledning till uteslutningen. Inte heller Anne Skånér, informationen till henne har kommit muntligen via omvägar. Kjell Björk har varit en av dem som funnits i Styvbarnen längst och lagt ner en massa arbete för förbundet, sättet som Kjell hanterats på är skamligt. Att utesluta honom för att han ställer frågor och ifrågasätter styrelsens arbete är direkt kränkande. Inte heller svarar styrelsen på begäran från Kjell Björk om en förklaring. Kennet Fontains överklagande till årsstämman väljer styrelsen att helt enkelt inte ta upp. Naturligtvis utan någon som helst förklaring! Det är SKANDAL och man gör bara inte så! PERNILLA FORSELLS ÄRENDE Pernilla Forsell invaldes som ordinarie ledamot i styrelsen för RFSS av medlemmarna på årsmötet. Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Med styrelsens goda minne, allt enligt styrelseprotokoll suspenderades hon av arbetsutskottet (AU) som helt saknar beslutsrätt. Endast under en extrastämma hade årsmötets beslut kunnat rivas upp vad gäller Pernilla Forsell eller om hon tillsammans med revisorerna frivilligt ställt sin plats till förfogande. Styrelsen har därmed agerat egenmäktigt och inte följt årsmötesbeslut. Att inte följa årsmötesbeslut strider också mot stadgarna. Argumenten för att eliminera Pernilla var också för att hon på sin FB-sida skrev att hon stöttade SD, detta gjorde henne enligt styrelsen olämplig eftersom det var att likna med nazistsympatier enligt Benny Jacobssons och Yvonne Palms tolkning. Styrelsen ska stå fri från partipolitiska influenser men flera ur styrelsen var vid den tiden aktiva inom sina respektive partier. Pernilla Forsell däremot är inte politiskt aktiv och inte heller medlem i SD. Det är vida känt bland medlemmarna att Pernilla Forsell med flera upplevt sig sexuellt ofredade och trakasserade av förbundets ordföranden Benny Jakobsson. I styrelseprotokoll finns antecknat att BJ väljer att lämna styrelsen på grund av jäv då Pernilla diskuteras. I stället för att ärligt och hederligt stå för sina oegentligheter mot kvinnliga medlemmar, lägger styrelsen och Benny över hela skulden på offret. Och i det här fallet skyddas dessutom förövaren och Pernilla Forsell utesluts! Sådant agerande är oacceptabelt i en förening där de flesta av medlemmarna som barn under många år både utnyttjats och ofredats sexuellt. Pernilla Forsells så kallade suspendering saknar utrymme i Stadgarna. Styrelsens sätt att bemöta de sexuella trakasserier hon utsattes för från ordföranden är direkt kränkande. Att ifrågasätta hennes berättelse och anse att hon skall lämna styrelsen blir med automatik en fråga om vilken förståelsen styrelsen har för vad kvinnliga styvbarn varit utsatta för som barn. Pernilla utsattes tidigt redan 2011 för påtryckningar av Benny av sexistisk karaktär. När hon tillträdde som förbundssekreterare 2012 var hon helt oerfaren av föreningsverksamhet, men Benny skulle lära henne. Han sa också att det ingick en del resande i uppdraget med övernattningar vilket Pernilla sa nej till då hon är ensamstående mamma. Pernilla upplevde Bennys närmanden som obehagliga och de gav samma känsla som hon hade som barn när hon utsattes för övergrepp. Efter tiden i Styrelsen gick hon i terapi för att kunna börja fungera igen. LOKALFÖRENINGAR Benny Jacobsson har motsatt sig bildande av lokalföreningar i Norrland och i Östergötland då han inte alltid kunnat styra vilka som ska ingå i lokalföreningarnas ledning. Han har misstänkliggjort medlemmen Willy i Umeå genom att kalla honom kvinnofientlig, sexistisk och att förbundet inte kan ha sådana representanter. Willys berättelse: 2012 initierades en lokalgrupp i Umeå för att eventuellt utvecklas till en lokalförening av RFSS. På första mötet kom representanter för socialnämnden förutom en del andra som ville informeras om vad som var på gång. Det hade redan då startats en Facebooksida som hette Samhällets styvbarns

4 lokalförening i Umeå. På andra mötet dök Benny Jacobsson upp och sonderade försiktigtvis vad jag var för en. Senare har jag ju förstått att han redan då hade behov av att undersöka om jag var möjlig att hantera eller om jag var ett hot mot hans planer, så jag var nog ganska defensivt avvaktande. Detta märkte han för han tyckte att den förening jag startat, inte skulle heta Samhällets Styvbarn av diffusa skäl. Så föddes "Omhändertagen som barn". Det besynnerliga var att BJ fortsatte att hantera denna förening som en underavdelning till RFSS. Han dök upp på våra möten och "tog över" ordförandeskapet och hade dessutom mage att ta med sej folk jag inte hade en aning om vilka det var. BJs plan var att dessa personer helt enkelt skulle manövrera ut mej och den roll jag hade i denna samtalsgrupp. Nu fick jag nog och begärde att BJ skulle svara mej på ett antal frågor om bl.a. det här med Annes "petning" och en del annat om verksamheten som han gett diffusa undvikande förklaringar på. Efter detta hörde jag inte av honom mer, annat än att han, på samma "gratisplats" som jag dittills ordnat våra möten på, ordnade egna möten med samma deltagare fast en annan tid. Han sa inget till mej om det. Inte har jag heller fått några propåer från RFSS om medlemsinbetalningar eller info om verksamheten. Jag har heller aldrig under min tid som "aktiv" medlem erhållit "passkod" till hemsidan fast jag flera gånger undrat när. För att jag haft en önskan om att göra mina åsikter hörda. Enricas berättelse: När jag protesterade mot styrelsens arbetssätt fick jag en varning och skulle sköta mig i 6 månader för att sedan kunna bli aktiv som medlem igen. En man i Norrköping som hade varit medlem länge ansökte om att bli lokalombud men fick inte det på samma möte där jag blev varnad för mina skrivelser på FB. Det var en tjej med som hade frågats ut med ledande frågor hur mötena gick till när jag var lokalombud. Hon sade att det hade varit otrevligt på mötena, att jag inte hade hälsat på medlemmar, att det var stökigt med mera. Till slut kände hon sig så pressad att hon började att gråta. Då fick hon en tam liten klapp på axeln av BJ. Nästa gång det var möte ändrades både dag och lokal enligt BJ:s vilja. Linköping fick också ny dag och lokal. Dessutom blev de två nya av BJ nyutnämnda kontaktpersoner. Vi gamla träffas samma dag och i samma lokal för det tycker vi är bäst. Dessutom svarar aldrig BJ i telefon när medlemmar ringer, det är dåligt. Kjell Kenneth Björks berättelse: Om någon hade sagt att jag gjort nåt fel, så hade jag accepterat det, kanske kunnat försvara mej. Nu känner jag mej oskyldigt dömd. Försökt få svar, men inga svar ges,det kallas väl för utfrysning, och det gör himla ont i mej. Skulle vilja få Benny i en debattstol, där han inte skulle komma undan utan han hade fått svara på frågor. Men just det att inte få veta varför. Där är jag i samma sits som när jag tänker på min barndom, varför.. Lokalföreningar är förbundets stomme, men RFSS arbetar inte för detta utan blockerar bildandet av nya föreningar av de som verkar vara ett hot mot styrelsen. MOBBNING AV MEDLEMMAR Styrelsen har under 2013 inte uteslutit obekväma element utan använt sig av mobbning och utfrysning. Detta har rekommenderats från Benny Jacobsson som metod att bli av med störande medlemmar. Det innebär att inte svara på mail, telefonsamtal, underförstådda skrivningar om vissa medlemmar som är ett hot på hemsidan och i bloggar. Den metoden förespråkade Benny också under tiden som Anne Skånér var ordförande. Helt enkelt skicka tillbaks avgiften till medlemmar man inte ville ha kvar I förbundet. VALBEREDNING OCH STADGEBROTT Benny Jacobssons sätt att styra valberedningen är vi mycket kritiska till liksom övriga styrelsemedlemmars agerande i att acceptera ordförandens tillvägagångssätt. Ändringar i stadgarna har skett genom att styrelsen ställt sig bakom vissa förslag som skulle tas upp på årsmötet men ändringarna är betydligt fler än det som redovisats för medlemmarna. Något underlag för beslutet går inte att hitta och inte heller är det utskrivet i protokollet från årsmötet, vilka ändringar mötet antagit. Är det inte en enda styrelsemedlem som kontrollerat att ändringarna är genomförda och rätt inskrivna i stadgarna enligt de förslaget de röstat fram? Det visade sig att mer än dubbelt så många ändringar har gjorts. Sedan föreningen ombildades till riksförbund 2009 och genom återkommande "revideringar" av

5 stadgarna, har medlemmarnas rätt att påverka genom röstning successivt inskränkts. Det normala är att så snart en person betalat medlemsavgift till en förening har den demokratisk rätt att också påverka genom röstning. I detta förbund har endast de förtroendevalda och delegater från de olika lokalföreningarna rösträtt på årsmötet. Efter de "nya" stadgarna är en delegat för varje påbörjat 10-tal betalande medlemmar röstberättigad. I de "gamla" stadgarna var det en delegat per 5 betalande medlemmar. Vi har sju lokalföreningar, varav de tre största är Stockholm, Göteborg och Malmö. I dessa lokalföreningar är det gissningsvis runt 100 medlemmar och man kan anta att det sammanlagt är mindre än hälften i de andra lokalföreningarna. Det skulle enkelt skissat då vara ungefär 520 medlemmar i lokalföreningarna, delat på 10 som då gör 52 stycken röstberättigade medlemmar. Enligt uppgift hade förbundet betalande medlemmar Detta gör att endast ca: 5% av medlemmarna har rösträtt. Hela 95% av medlemmarna hade alltså ingen rösträtt alls. I år har vi tappat ca 30% av medlemmarna, vilket betyder att vi har ca betalande medlemmar. Detta innebär att man kan anta att även lokalföreningarna tappat samma antal röstberättigade medlemmar. Eftersom inte alla medlemmar är anslutna till en lokalförening och enl det system förbundet använder vad gäller deltagande delegater, skulle detta kunna innebära att röstberättigade medlemmar är i minoritet redan i år. Utesluts fler medlemmar inför detta årsmöte minskas drastiskt medlemmarnas möjligheter att påverka i förbundet, med andra ord, ökar styrelsens makt. Ovanför Uppsala finns inga lokalföreningar över huvud taget vilket betyder att ingen enskild medlem från norra Sverige har rösträtt! Detta är synnerligen diskriminerande och odemokratiskt. Det är mycket tveksamt om RFSS skulle få statliga eller kommunala föreningsbidrag om bidragsgivarna kände till denna orättvisa. Inte heller är det alldeles säkert att förbundet ens skulle få ha ett bankkonto för ideella föreningar, då styrelsen faktiskt berövat de flesta medlemmar möjligheten att påverka och själva tillskansat sig en näst intill oinskränkt makt. I de "nya" stadgarna står: Handlingar som kränker mänskliga rättigheter, hör inte hemma i förbundet. Uppenbarligen gäller detta enbart för vanliga medlemmar - inte för styrelsemedlemmar. De måtte ha en annan sorts medlemskap än vad vi andra har. Medlem berättar: Det kallades in obekväma medlemmar till Yvonne Palms sommarstuga för att tala dessa tillrätta, jag var en av dem som blev kallad. Nu visste jag vad de var ute efter så jag bad båda två dra dit pepparn växer. RFSS behövde inte utesluta mig för jag blev förbannad och sa till YP att jag går ur deras lekstuga. Sedan började uteslutningarna. Så här står det i ett protokoll: Förbundsstyrelsen delegerar till AU (arbetsutskottet) att neka olämpliga personer medlemskap och i förekommande fall återbetala inbetald medlemsavgift. AU består till största delen av styrelsemedlemmar i förbundets topp och Benny är även där sammankallande ordföranden. AU har INGEN beslutsrätt eftersom de tillsatts av styrelsen och har alltså inte mandat från medlemmarna att fatta beslut. Styrelsen kan välja in eller bort representanter i AU lite som den tycker. Olämpliga personer. Hur definieras dessa personer? Syns det utanpå att de är olämpliga eller kan man läsa ut det ur det förtryckta formuläret man numera fyller i skriftligen och ansöker om medlemskap i? På vilket sätt och hur anser AU (som ju egentligen är styrelsen) att man är om man är "olämplig"? Vilka kriterier ska man uppfylla för att anses olämplig som medlem? Hur definieras och vilka kriterier gäller för LÄMPLIG medlem? Kommer det att finnas en mall med graderad skala som AU kan luta sig mot, då de fattar beslut? Vem fixar en sådan? En annan av styrelsen delegerad grupp? Kjell: Man ringde mej flera ggr, ville träffas. Å jag trodde man ville reda ut vad som hänt. Jag bedrog mej. Monna va hemma vi fikade å pratade. Jag frågade om YP å BJ var ett par å dom log lite genererade. Jag vet att jag sa att om jag gjort något fel så ber jag om ursäkt för det. Trodde då att Benny skulle ta

6 upp det som skett men det gjorde han inte utan YP gick ut i hallen, hämtade en present till mej, en lykta. Dom fick ett par ljus av mej. Inte ett ord om den kränkning BJ utsatt mej för å jag blev bitter så in i helvete. Trodde min dumme jävel att dom skulle göra rätt för sej, så icke. Å jag blev utesluten av skäl som jag inte vet idag. Nu verkar det som om AU ska ta hand om det här. Benny är för fin för att tala med vanligt folk å jag är olämplig tydligen. Jag säger vi va lämpliga när det drog ihop sej, vi var också lämpliga när fd barnhems- och fosterhemsbarn behövde hjälp, vi talade med alla på deras språk. För vi va lika skadade. Vi ville bara gott å vi ställde upp när det brann i knutarna. Men jag böjer mej inte för såna som Benny J å Yvonne P, aldrig. Nu har vi fina människor omkring oss, det är jag glad för. Tack ÅRSSTÄMMA Styrelsen skickar nu tillbaks inbetalda medlemsavgifter till s.k icke lämpliga medlemmar. Årsmötet/stämman förlades hastigt till Göteborg i år trots att Stockholm stod på tur. Detta anser vi beror enbart på att man ville att minimera risken att det kommer medlemmar med obekväma frågor på stämman. Det blir en lokal uppgörelse mellan Malmö/Göteborg där kritiska övriga inte kan vara med på grund av ekonomiska skäl. Många medlemmar har inte Facebook och därför får de heller aldrig veta vad som händer i förbundet. Detta brev skall så långt som möjligt ändå nå ut till våra systrar och bröder. Stockholm den 28/ Underskrivet av: Lena Stenqvist Magdalena Ekenkrantz Anders Österback Kjell Björk Enrica Hagberg Siv Jalonen Kurt Magnusson Carina Blomdahl Kjell Löfgren Kennet Fontaine Willy Pettersson Siw Haugli Marie-Louise Bech-Sköld Freddy Dose Lars Ove Fredriksson Suzan Göransson Samt flertalet betalande medlemmar som av rädsla för repressalier inte undertecknar detta brev.

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Sida 1/5 Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 1 Namn och uppdrag I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser I stadgeförslaget är de delar som föreslås utgå understrukna och de delar som föreslås komma till inskrivna med fet stil. Vid varje anges om det föreslås

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Riksförbundet Svensk Jazz (ideell förening) har till syfte att främja förutsättningarna

Läs mer

Stadgar för Obducat Aktieägarförening

Stadgar för Obducat Aktieägarförening Antagna vid s årsmöte 2008-06-18 8 1 Föreningens namn Föreningens namn Obducat aktieägarförening (OAÄF) 2 Föreningens syfte a) OAÄF är en intresseförening vars huvudsyfte är att tillvarata Obducats små

Läs mer

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE mom. 1 Organisationens namn är Sveriges Medicinska Fotterapeuter. Vilket förkortas SMF. mom. 2 Organisationens

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Om förbundets organisation

Om förbundets organisation 1 /5 Yttrande över inkomna synpunkter, Ert brev daterat 2016-06-13 (Dnr 10.4-13670/2016) Utan att ha sett den inkomna skrivelsen ni refererar till så ska vi försöka besvara era frågor och ge våra synpunkter.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Anten-Gräfsnäs Järnväg

Anten-Gräfsnäs Järnväg 1 Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg Stadgar Ändrade stadgar beslutade 1:a gång på föreningsstämma 2013-03-23 och en andra gång vid föreningsstämma 2014-03-29. AGJ 2 1. Föreningens syfte Museiföreningen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades.

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades. Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Kultur & Fritid Manual för stadgar Föreningens stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Men då inte exempelvis öppettider eller städscheman utan mer generella regler

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Nätverket Trädplan Göteborg STADGAR. Antagna Reviderade Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

Nätverket Trädplan Göteborg STADGAR. Antagna Reviderade Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 2012-11-08 Reviderade 2013-11-04 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är

Läs mer

Stadgar antagna Stadgar för Vision Bergkvara. 1 Firma Föreningens firma är Vision Bergkvara, ideell förening.

Stadgar antagna Stadgar för Vision Bergkvara. 1 Firma Föreningens firma är Vision Bergkvara, ideell förening. Stadgar antagna 2014-03-05 Stadgar för Vision Bergkvara 1 Firma Föreningens firma är Vision Bergkvara, ideell förening. 2 Ändamål Vision Bergkvara är en opolitisk ideell förening som skall vara en samordningsorganisation

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 1 Klubbens namn Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgarna senast fastställda den 12/ i enlighet med kap och 52 i 2015 års stadgar gällande stadgeändring.

Stadgarna senast fastställda den 12/ i enlighet med kap och 52 i 2015 års stadgar gällande stadgeändring. Stadgar För den ideella föreningen LundaPride bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782. Stadgarna senast fastställda den 12/12 2016 i enlighet med kap. 9 51 och 52 i 2015 års stadgar gällande

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer