Information för lotterihandläggare och kontrollanter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information för lotterihandläggare och kontrollanter"

Transkript

1 Information för lotterihandläggare och kontrollanter

2 2

3 Innehåll Vårt uppdrag... 6 Våra uppgifter... 7 Vår vision... 9 Vårt mål... 9 Vår värdegrund... 9 Ledning Styrelsen Organisation Den svenska spelmarknaden i siffror Lotteri är förbjudet i Sverige Vad är ett lotteri? Allmänhetsbegreppet När är ett lotteri inte anordnat för allmänheten? Lotteribegreppet Egentliga lotterier Lotteri eller tävling? Vem ger tillstånd? Tillstånd och villkor 10, 11 och Krav på sökande Förutsättningar för tillstånd Lotterier anordnade efter tillstånd enligt 16 lotterilagen Tillstånd Ej tillstånd Registrering Försäljningstid Efterhandsdragna lotterier...20 Förhandsdragna lotterier och fasta lottsatser...20 Krav vid genomförande Lotteriföreståndare Lotterier utan tillstånd Tillsyn och kontroll...23 Kontrollant Kontrollanten - Uppdraget...23 Lotteriets upplägg...24 Lottyp...24 Lottryck...24 Dragning Exempel på dragningsförfarande Dragning av slutsiffror Huvudregel Lotteriförvaltning...27 Lotteriredovisning...27 Sanktioner och straff...27 EMV-lotterier (internetbaserade)...27 Lottförsäljningsautomat...27 Tryckt periodisk skrift

4 Vi är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. 4

5 5

6 Vårt uppdrag Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även se till att minska riskerna för de sociala skadeverkningarna som spelande kan medföra Vi verkar för en sund och säker spelmarknad Vi ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet 6

7 Våra uppgifter Tillståndsgivning för rikslotterier, automatspel och restaurangkasinospel Typgodkännande av lottsedlar samt kontroll- och dragningsutrustningar Kontroll och tillsyn över spelverksamhet som bedrivs efter regeringens eller vårt tillstånd samt Riksgäldskontorets premieobligationsutlottningar Ansvar för den centrala tillsynen över spel- och lotterimarknaden Utbildning och information om spel- och lotterilagstiftningen Informera regeringen om utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och övriga världen 7

8 8

9 Vår vision Med oss blir alla vinnare Vårt mål En sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Vår värdegrund Kvalitet, Proaktivitet och Respekt är de begrepp som vår värdegrund baseras på. Kvalitet Vi värnar om vår roll som opartisk myndighet och utför vårt arbete engagerat och effektivt utan att göra avkall på noggrannhet och rättsäkerhet. Vi är serviceinriktade, tillgängliga för alla och ger kompetent service. Proaktivitet Vi är synliga och ligger steget före genom att bevaka trender inom spelområdet och omvärlden. Vi följer utvecklingen och har spetskompetens inom vårt verksamhetsområde. Vi ger tydliga besked och har omvärldens förtroende. Respekt Vi har respekt och förståelse för alla våra externa och interna målgrupper när det gäller samtliga förekommande arbetsuppgifter, tidsplanering och vår egen påverkan på andra. Vi ser möjligheter istället för problem. Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet och vi samarbetar för att öka arbetsglädje och myndighetens kunskaps- och servicenivå. 9

10 Ledning Håkan Hallstedt är generaldirektör för Lotteriinspektionen sedan september Han leder vår verksamhet tillsammans med en styrelse. Styrelsen fattar beslut i övergripande frågor, som till exempel remissvar, rapporter, föreskrifter, riktlinjebeslut och principiellt viktiga beslut om nya lotterier och spel. Håkan Hallstedt Till sin hjälp har generaldirektören en ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar för att utveckla verksamheten, behandlar aktuella frågor i organisationen, fattar beslut om riktlinjer och tar ställning till olika förslag. På vårt kontor i Strängnäs, arbetar omkring 45 personer. Vi har ett 50-tal arvoderade kontrollanter, som arbetar över hela landet för att se till att allt spel sker på rätt sätt och att olagligt spel inte förekommer. 10

11 Styrelsen Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten. Styrelsens ledamöter utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen. Styrelsen fattar beslut i övergripande frågor. Översta raden från vänster: Ordförande Per Håkansson, Karin Starrin, Håkan Hallstedt och Britta Ahnmé. Nedre raden från vänster: Henrik Berggren, Carina Tolke och Håkan Wall. Organisation Styrelse Generaldirektör Chefsjurist Policyfrågor Internationella frågor Operativ avdelning - Tillstånd & tillsyn Avdelning för Kommunikation Avdelning för verksamhetsstöd 11

12 Den svenska spelmarknaden i siffror Den svenska spel- och lotterimarknaden omsätter mycket pengar. De senaste åren har omsättningen, efter utbetalda vinster, på den tillståndsgivna marknaden varit cirka 17 miljarder kronor. Utöver detta förekommer spel hos aktörer utan svenskt tillstånd, som uppskattningsvis omsätter cirka 4 miljarder kronor. I genomsnitt spenderar alla över 18 år i Sverige cirka kronor per år på spel. Överskottet från den tillståndsgivna marknaden går främst till folkrörelsen, hästsporten och staten, och kommer på sätt allmänheten tillgodo. Regionala och lokala lotterier Restaurang kasion Bingo Rikslotterier Casino Cosmopol Aktörer utan svenskt tillstånd Svenska Spel inklusive poker ATG 12

13 Lotteri är förbjudet i Sverige Tillstånd till traditionella lotterier och bingospel beviljas i huvudsak ideella föreningar med allmännyttig verksamhet. Vad är ett lotteri? Lotteri är en företeelse där utgången avgörs av slumpen. Allmänhetsbegreppet Huvudregeln är att Lotterilagen reglerar alla lotterier som är anordnande för allmänheten. När är ett lotteri inte anordnat för allmänheten? Liten krets Väl sammanhållen grupp Med inbördes gemenskap I förväg bestämt 13

14 Lotteribegreppet 3 Någon/några deltagare vinner mer än andra Med eller utan insats Genom lottning, gissning, vadhållning eller liknande Marknads- och tivolinöjen Bingo-, automat-, roulette-, tärnings-, kort-, kedjebrevsspel och liknande Egentliga lotterier 4 Allt enligt 3 utom: Vadhållning i samband med hästtävling Vadhållning på idrottstävling inom flera kommuner Bingospel Automatspel Kasinospel Kedjebrevsspel 14

15 15

16 Lotteri eller tävling? Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det fråga om ett lotteri. Om utgången av arrangemanget avgörs av någons prestation till exempel en bedömning av någons förslag till en slogan eller att deltagaren kan svaret på flera kunskapsfrågor än andra som deltar, är det normalt sett inte fråga om ett lotteri. Prestationsmomentet får dock inte vara för enkelt för då kan det fortfarande anses vara ett lotteri, en helhetsbedömning av arrangemanget måste alltid göras. Lotteri Sverigelotten/Triss Gissning Travtips Poker MiljonJakten 1X2-frågor? Tävling Vasaloppet Maraton Noveller Fototävling Frågor + slogan Vem vill bli miljonär? 16

17 Vem ger tillstånd? Kommun Förening verksam huvudsakligen i en kommun. Länsstyrelsen Lotterier som bedrivs i flera kommuner inom ett län och alla bingotillstånd. Lotteriinspektionen Lotterier och bingospel som bedrivs i flera län samt internetbaserade lotterier, sk EMV-lotterier. Regeringen ATG & Svenska Spel. Tillstånd och villkor 10, 11 och 12 Anordnas ur ett från allmän synpunkt lämpligt sätt Tillstånd ska avse viss tid och visst område Området ska utgöras av området där föreningen huvudsakligen är verksam Tillstånd får förenas med villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser 17

18 Krav på sökande 15 Svensk juridisk person som är ideell förening och som... Enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål Inte vägrar någon inträde som medlem För sin verksamhet behöver lotteriinkomster Förutsättningar för tillstånd 16 Vinstvärdet ska vara 35-50% av de sammanlagda beräknade insatserna Vinstandelen ska anges på lotten eller på den plats lotteriet bedrivs. Det kan antas att lotteriet ger skälig avkastning Lotterier anordnade efter tillstånd enligt 16 lotterilagen Tillstånd till lotteri med stöd av 16 har av kommunen bestämts till omfattning, utförande och villkor. Tillståndet bör därför av kontrollanten gås igenom punkt för punkt med lotteriföreståndaren. Särskilt bör beaktas eventuella villkor som förenats med lotteriet. Några avvikelser från tillståndet och villkoren får inte medges. Det åligger kommunen att fatta beslut om ändringar i tillståndet. Vid start, genomförande och avslutande av lotteriet gäller i tillämpliga delar samma regler som för registreringslotterier. Om serviceföretag anlitas för lotteriet ska det avtal som slutits mellan parterna granskas. 18

19 Praxis Genom åren har en praxis vuxit fram som ger vägledning utöver vad som anges i 15 lotterilagen om vilka organisationer som kan få tillstånd. Tillstånd Idrott Nykterhet Politiska partier Pensionärsorganisation Handikappförening Konst / Kultur Ungdomsverksamhet Hem & skolaföreningar Brukshundsverksamhet Humanitär verksamhet Trossamfund Lions Ej tillstånd Statliga organ Kommunala organ Arbetsgivarförening Facklig organisation Villaägareförening Hyresgästförening Skolklasser Sektioner Avelsförening Intresseklubbar Centrumförening Rotary 19

20 Registrering 17 Endast för föreningar enligt 15 Verksam huvudsakligen inom en enda kommun Endast egentliga lotterier Under en treårsperiod Försäljningstid 17 Försäljningstiden fastställs av anordnaren i samråd med kontrollanten. Anpassas efter art, omfattning och med tanke på lottköparna. Efterhandsdragna lotterier: - 3 månader är det normala - 6 månader vid större lotterier Förhandsdragna lotterier och fasta lottsatser: Lottsatser får säljas slut, dock inom registreringsperioden (om ej försäljningstid är tryckt på lotten). 20

21 Krav vid genomförande 17 Lotterierna bedrivs inom den eller de kommuner där föreningen är verksam. Lotterierna får inte bedrivas från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag. Insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under en treårsperiod uppgår högst till 20 basbelopp. En vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp. Värdet av vinster i varje lotteri motsvarar minst 35 och högst 50% av insatsernas värde. Vinstandelen anges på lottsedlarna eller motsvarande. Det finns en lotteriföreståndare som kommunen godkänt. Lotteriföreståndare Föreningen ger förslag på lotteriföreståndare vid ansökan Tillståndsmyndigheten godkänner lotteriföreståndaren En lotteriföreståndare för varje tillstånd eller registrering Lotteriföreståndaren har det primära ansvaret Lotteriföreståndaren: - Ansvarar för lottens utseende och innehåll - Ansvarar för marknadsföringen - Ska närvara vid alla dragningar - Ansvarar för förfrågningar och klagomål från allmänhet - Ska informera och rådgöra med kontrollant - Ansvarar för redovisning till kontrollant 21

22 Lotterier utan tillstånd 19 Endast av förening enligt 15 I samband med en tillställning mm I samband med bingospel Bedrivs inom området Högsta insats 1/6000 basbelopp Högsta vinstvärde 1/6 basbelopp Vinstvärdet % av insatsernas värde Vinstandel anges Information om dragning Offentlig dragning före sammankomstens slut Lotterier utan tillstånd 20 Vem som helst I samband med offentlig nöjestillställning Offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål Allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål Bedrivs bara inom området Vinster utgörs bara av varor eller tjänster Högsta insats 1/6000 basbelopp Högsta vinst 1/60 basbelopp Omedelbar vinstutdelning Vinstvärdet % av insatsernas värde Information om vinstandel 22

23 Tillsyn och kontroll Lotteriinspektionen har den centrala tillsynen. Kommunen och länsstyrelsen ska hjälpa Lotteriinspektionen med den centrala tillsynen. Kommunen och länsstyrelserna har tillsynen över sina beviljade och registrerade lotterier. Kontrollant ska utses för lotterier som anordnas enligt 16 och 17. Tillståndshavaren är skyldig att lämna de upplysningar och handlingar som behövs, 50. Kontrollant 49 En kontrollant ska utses vid både tillstånd och registrering Kontrollantens arvode ska fastställas av tillståndsmyndigheten - 3 % på planerad försäljning, med tak - Differentiera beroende på t.ex. typ av lotteri, upplägg, omsättning och arbetsinsats Arvodet ska betalas av tillståndshavaren till tillståndsmyndigheten Kontrollant bör erhålla arvode efter avslutat lotteri Kontrollanten - Uppdraget Kontrollanten ska tillvarata tillståndsmyndighetens, tillståndshavarens samt allmänhetens intressen Kontrollanten ska kontrollera att lotteriet bedrivs enligt tillstånd och villkor Kontrollanten ska hålla sig informerad om lagar och övriga bestämmelser inom lotterilagen för att kunna ge råd till föreningen Det krävs ordning, noggrannhet och kunnande som kontrollant Rotation av kontrollantuppdrag Samarbeta mellan tillståndsmyndigheterna 23

24 Lotteriets upplägg Innan försäljningsstart ska lotteriföreståndaren och kontrollanten ansvara för: Godkännande av vinstplan % av omsättningen - Varuvinster, värderas till marknadsvärde - Begränsning av penningvinster, 17 - Lätt att dra - Lämpliga värdegrupper - Lämpliga vinster - Presentkort, giltighetstid m.m Marknadsföring - Tillståndshavaren anges tydligt (villkor enligt 12 ) - Endast inom försäljningsområdet Försäljningsområde - Endast inom det område där föreningen är verksam Fast försäljningsplats - Ej serviceföretag, 17 Lottyp Förhandsdragen - Ska vara typgodkänd (14 ) - Förteckning på Lotteriinspektionens hemsida - Kontrollera lottleverans Efterhandsdragen - Finns villkor? - LI:s säkerhetskrav - Kontrollera lottleverans Lottryck Villkor med stöd av 12. Tillståndshavare Lottpris Tillståndsmyndighet Datum för tillstånd Försäljningstid Vinstandel Vinstplan Tid och plats för vinstutlämning Sista vinstutlämningsdag Tid för dragning och publicering vid efterhandsdragning LN-nummer vid förslutna lotter 24

25 Dragning Kontrollant i förening med lotteriföreståndare Samtliga/Sålda - Nettobehållning? Vilken typ av dragningsutrustning? - Knappar - Teknisk utrustning (14 ) Dragningsordning Inget krav på närvaro Dragning ska ske helt slumpmässigt Huvudregel, lott som utfallit med vinst bör ej kunna vinna annan högvinst Dragningslista undertecknas av kontrollant Offentliggörs enligt lottryck Exempel på dragningsförfarande Det enklaste sättet att förrätta dragning är att göra det manuellt med hjälp av knappsatser. Använd två knappsatser, en numrerad och en numrerad 0-9. Med dessa satser kan upp till lotter dras. Dragning av slutsiffror Förutsättning: lotter. Så här många vinster utfaller vid olika antal slutsiffror: En slutsiffra Två slutsiffror Tre slutsiffror T.ex. 8 T.ex. 48 T.ex vinster 100 vinster 10 vinster Dragningen ska ske helt slumpmässigt där alla i lotteriet ingående lotter har lika chans till vinst. Detta innebär att dragningen ska börja med högsta vinsten och därefter i fallande ordning. Huvudregel Lott som utfallit med vinst på tidigare nummer i dragningen bör inte också kunna vinna en annan högvinst. Dragningslistan kontrolleras och undertecknas av kontrollanten och lotteriföreståndaren. Om lotteriet innehåller 1000 lotter indela dessa enligt följande: 1000 Knappsatsen 0-9 används för att dra den första siffran. Knappsatserna används för att dra de övriga siffrorna. En knapp dras ur varje sats och läggs väl synlig på bordet. Protokollföraren skriver ned numret. Därefter ska alla knappar tillbaka i satserna igen och nästa nummer dras. Om nummer 000 skulle dras innebär det att lott vunnit. 25

26 Redovisningsblankett Lotteri Redovisningsdatum: Diarienr: Tillståndshavare: Telefonr: Mobilnr: Mailadress: Utdelningsadress: Postnr: Ort: Intäkter Kronor Sålda lotter Eventuella rabatter, varuvinster Ränta på lotterikonto Lottpris: Tillstånd, reg.datum: Försäljningssperiod: Kommun/-er där lotter får säljas: Ev. serviceföretag, namn och postadress: Ej sålda lotter, överlämnade till kontrollant Antal: Styckpris: Till föreningen har följande intäkter överförts Kontant, kronor: Bank/plusgiro, kronor: Ej utlösta vinster till ett värde av, kronor: Härmed intygas att uppgifterna i redovisningsblanketten är korrekta. Summa: Ev. underskott: Utgifter Kronor Vinster, marknadsvärdet Tryckning, lotter och dragningslista Marknadsföring Hyra av lokal Arvode, försäljning (inkl. sociala avg.) Eventuellt arvode till serviceföretag Arvode, kontrollant (inkl. sociala avg.) Tillståndsavgift Övriga utgifter Summa: Beräknad behållning: Underskrift: Lotteriföreståndare Namnförtydligande: Härmed intygas att det inte finns några andra kostnader för lotteriet som betalats direkt av föreningen än de som redovisats ovan. Underskrift: Föreningskassör Namnförtydligande: Härmed intygas att ovanstående redovisning har kontrollerats mot kvitton och värdet av lotteriets vinster överensstämmer med bestämd vinstplan. Datum: Underskrift: Kontrollant Namnförtydligande: 26

27 Lotteriförvaltning Lotteriets räkenskaper ska vara skilt från föreningens övriga räkenskaper Mer omfattande lotterier ska ha ett särskilt konto Lotteriet får inte belastas med andra kostnader än de som hör till lotteriet Lotteriredovisning Redovisning snarast efter sista vinstutlämningsdag Kostnader endast hänförliga till lotteriet Skänkta vinster (Rabatter) Blanketter För registreringslotterier februari till kontrollant - 1 april till kommunen - Utgången av registreringsperioden till kommunen Sanktioner och straff Råd och rekommendationer Varning Återkallelse av tillstånd Förelägganden och förbud, kan förenas med vite Böter Fängelse EMV-lotterier (internetbaserade) Tillstånd till EMV-lotterier kan ges till ideella föreningar med allmännyttigt ändamål, dvs samma som kan få tillstånd till traditionella lotterier. Tillstånd till EMV-lotterier kan ges för alla typer av spel utom vadhållning på hästar och vadhållning på sportevenemang som bedrivs i mer än en kommun (ATG och Svenska Spel). EMV-lotterier måste följa kraven i 16 lotterilagen, t.ex. vinståterbetalning på %. Huvudregeln med 18-årsgräns gäller. Lotteriinspektionen är alltid tillståndsmyndighet, även om lotteriet bara ska bedrivas i en kommun. Lottförsäljningsautomat Lotterna ska vara typgodkända Vinstplanen ska vara fastställd i förväg En kontrollant ska förrätta dragningen i förväg Automaten får inte betala ut någon vinst Tryckt periodisk skrift 21 Innehav av skrift, ej krav Vinnare lottas ut bland insända tävlingsbidrag Ej insats Högsta vinstvärde får vara högst 1/60 basbelopp 27

28 På vår hemsida, lotteriinspektionen.se, finns ytterligare information och dokument som vi sammanställt för att underlätta ert arbete i dessa frågor. Besöksadress: Finningevägen 54 B Postadress: Box 199, Strängnäs Telefon: Telefax: